Trädgårdens förskola invigd. Hej Västra Innerstadenvad händer nu? Unga i fokus. Västra Innerstadens Stadsdelstidning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trädgårdens förskola invigd. Hej Västra Innerstadenvad händer nu? Unga i fokus. Västra Innerstadens Stadsdelstidning. www.malmo.se/vastrainnerstaden"

Transkript

1 Trädgårdens förskola invigd Hej Västra Innerstadenvad händer nu? Unga i fokus Västra Innerstadens Stadsdelstidning Nr

2 Stadsdelstidningen Ges ut av Västra Innerstadens stadsdelsfullmäktige och riktar sig till alla som bor och verkar i stadsdelen. Ansvarig utgivare Andreas Norbrant, förvaltningschef Redaktör: Susanne Gustavsson, kommunikatör Produktion: Västra Innerstaden SDF Tryck: Holmbergs i Malmö Utdelning: Posten Upplaga: exemplar Taltidning? Ring Utebliven tidning? Ring Utgivningsplan 2011 Nr 1 - mars, nr 2 - juli, nr 3 - november Omslagsbild: Carin Antonson Övriga bilder Malmö stad, om inget annat anges. I detta nummer 3 Områdesprogram som rör oss alla 4 Ungt inflytande 6 Upplevelsegruppen förgyller seniorernas tillvaro 7 Aktuella utbildningar HLR och Säker Senior 8 Tryggare tillvaro med vårdplanering hemma 10 Hej Västra Innerstaden! Nu är det dags för åtgärder 13 Grönare skolgårdar 14 Invigningsfest i trädgården Västra Innerstadens Stadsdelstidning finns även att läsa/ladda ner på Så kontaktar du oss Stadsdelsfullmäktige Adresser och telefonnummer till stadsdelspolitikerna finns på medborgarkontoret och på under rubriken Stadsdelsfullmäktige. Stadsdelsfullmäktige sammanträder i Stadsdelshuset, Västra Rönneholmsvägen 39 A, konferensrum 517, 5:e våningen. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Sammanträdena startar kl men inleds kl 17 med allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund utgår dock vid vissa sammanträden. Sammanträdena startar då kl 17 med information kring anslaget tema. Preliminära sammanträdesdatum januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 31 augusti, 21 september, 26 oktober, 23 november och14 december. Medborgarkontoret Västra Rönneholmsvägen 39 A, vån 3, tel e-post Västra Innerstadens reception Västra Rönneholmsvägen 39 A, vån 3, tel Kontakta verksamheterna Barn och Ungdom Individ- och Familjeomsorg Vård och Omsorg Nyinflyttad? Om du inte fått vårt välkomstpaket med information om Malmö och Västra Innerstaden, kontakta medborgarkontoret, tel Handlingar finns på medborgarkontoret och i sammanträdeslokalen. Se även annons i dagspressen och information på

3 LEDARE Områdesprogram som rör oss alla Så börjar även detta år närma sig sitt slut och jag kan konstatera att det varit ett händelserikt år. En av årets stora händelser och som berör oss alla är valet. Att det just i år varit extra turbulent är det väl knappast någon som missat. Här i Malmö fick vi socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet fortsatt förtroende de kommande fyra åren. Nu återstår det bara att utse nya ledamöter till de olika uppdragen. Ungas inflytande - en viktig fråga När det gäller demokrati är det viktigt att vi får med den yngre delen av våra medborgare. Malmö stad blir allt yngre hälften av Malmös befolkning är under 35 år. Det innebär att vi måste sätta fokus på de unga, och det är just vad vi gör. Som ett led i detta har jag tillsammans med Andreas, som är stadsdelschef, varit ute i några av våra åttonde- och niondeklasser för att prata demokrati. Det var spännande och fantastiskt att se vilka engagerade och nyfikna ungdomar vi har. Områdesprogrammen angår alla Områdesprogrammen är en annan viktig fråga för Malmö stad. Syftet med programmet är att förändra utvecklingen i fyra områden; Herrgården, Seved, Holma-Kroksbäck, och Lindängen. Med detta vill man stärka hela stadens sociala hållbarhet Även om vi inte har något geografiskt område som berörs i själva områdesprogrammet så är det ändå något som vi blir berörda av. Områdesprogrammen innebär ett åtagande för alla Malmö stads förvaltningar att satsa tid och resurser i områdena. Äntligen en ny förskola! En av de roligaste händelserna det här året (så här långt) var invigningen av Trädgårdens förskola. Inte nog med att vi äntligen kunnat öppna en ny förskola i stadsdelen men vilken förskola sen! Det är en helt fantastisk utemiljö och något man måste se för att till fullo kunna förstå vilken unik situation det är i en stad. Så om ni har vägarna förbi så passa på att kika in genom staketet. Rose-Marie Carlsson (S) Ordförande i stadsdelsfullmäktige Trygghet i fokus Här i vår stadsdel är det mycket fokus på såväl våra yngsta som våra äldre medborgare. För alla står tryggheten i fokus. Tryggheten för våra yngsta medborgare och deras föräldrar består i att de ska känna att vi tillhandahåller en god och kvalitativ barnomsorg och skola. Just förskoleutbyggnaden har och kommer fortsättningsvis vara en utmaning för oss att lösa då det framtida behovet är större än det antalet förskolor vi kan bygga, eftersom det är brist på mark att bygga på. Trygghet för alla Trygghet är också den fysiska tryggheten. Som vi tidigare skrivit visar trygghetsmätningar att man känner sig trygg i just Västra Innerstaden. Det tycker jag är glädjande. Lika glädjande är det att vår hemtjänst och våra vårdboenden får väldigt bra betyg i de brukarundersökningar som genomförts av Statistiska Centralbyrån (SCB). Men vi jobbar vidare för att ytterligare öka kvaliteten och tryggheten. Bland annat kommer vi att införa ID-kort för vår hemtjänstpersonal, vilket efterfrågats av vårdtagarna. Vårdplanering i hemmet är en annan sak vi gör för att öka tryggheten och kvaliteten för våra äldre medborgare. Hej Västra Innerstaden - åtgärderna I det här numret kan du också läsa om den åtgärdsplan som framtagits efter projektet Hej Västra Innerstaden. Hela 902 synpunkter kom in på vad som kan göras för att vår stadsdel kan bli ännu bättre. Dialogen med er som bor i stadsdelen är otroligt viktig och något som prioriteras av såväl politiken och av alla oss som jobbar i stadsdelen. Hej-projektet var ett led i detta. Ungas inflytande är ett annat sätt att öka dialogen, men då med våra yngre medborgare. Stadsdelsfullmäktige med allmänhetens frågestund är ett tredje sätt. För ni vet väl att stadsdelsfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten? Till stadsdelsfullmäktige kan man också lämna in medborgarförslag. Så en vidare dialog och kontakt med er boende i Västra Innerstaden är något jag välkomnar varmt! Andreas Norbrant Stadsdelschef VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR

4 Ungas inflytande - viktigt i stadsdelen Det är stort fokus på ungdomar i Malmö stad! Här i Västra Innerstaden känns det högaktuellt då vi ser att våra medborgare i stadsdelen blir allt yngre. Inom stadsdelen har en arbetsgrupp bildats som arbetar med att förbättra utvecklingsmöjligheter för unga i stadsdelen att delta i samhället. -I Malmö är nästan hälften av alla invånare under 35 år, säger Andreas Norbrant, stadsdelschef i Västra Innerstaden. Det här vi måste beakta när vi planerar och bedriver våra verksamheter. Därför ser jag detta som ett prioriterat område för oss att arbeta med i stadsdelen. I arbetsgruppen ingår förutom representanter från stadsdelens verksamheter också Jasmina Dizdarevic, 23 år, som är projektanställd i stadsdelen inom ramen för Unga i fokus. Fyra arbetsområden finns definierade att jobba vidare med: Drogförebyggande arbete, demokratifrågor och elevinflytande, unga chefer och unga medarbetare. I skrivande stund ligger tyngdpunkten på demokratifrågor och elevinflytande där Jasmina tillsammans med stadsdelsordförande Rose-Marie Carlsson och stadsdelschef Andreas Norbrant varit ute på våra skolor och besökt klasser med lite äldre ungdomar för att prata om just inflytande. -Just nu arbetar vi inom projektet också med utformning och genomförande av elevundersökningar på Slottstadens skola och Dammfriskolan, säger Jasmina Dizdarevic. Tanken är att eleverna själva ska vara med och utforma undersökningen och vara delaktiga i hela processen. Och delaktigheten gäller såväl utformningen som själva frågeställningen. -Ställer vi inte frågor kring det som eleverna tycker är viktigt kan man inte prata om inflytande, säger Jasmina Dizdarevic. Det är inte lika lätt att känna delaktighet och inflytande om man bara får svara på de frågor som redan är faställda och ofta då utifrån vuxenperspektiv. Vi vill därför utgå från elevernas tankar och diskussioner kring de frågor som berör och engagerar dem. Att göra sin röst hörd - workshop för elevråden Den 5 oktober samlades ett 40-tal elevrådsrepresentanter från Dammfriskolan och Slottstadens skola på Arena 305 en eftermiddag under temat inflytande. Workshopen är en del av arbetet inom området demokratifrågor och elevinflytande där syftet var att utveckla elevråden och ge dem verktyg för det fortsatta arbetet så att de kan bli duktiga att arbeta för ett större inflytande på sina skolor. Diskussionerna hade alla fokus på inflytande och framför allt då inom elevrådet. Det var många intressanta frågor som väcktes. Bland annat så diskuterades om elevrådet får bestämma eller inte. Är det själva bestämmandet som är poängen eller är det möjligheten att få väcka och driva vilka frågor som helst? Det var också mycket frågor och funderingar kring prioriteringar i skolan och vem som egentligen bestämmer vad pengarna inom skolan ska användas till. En annan frågeställning som diskuterades var om hur olika det var mellan klasserna i form av utflykter och aktiviteter, vilket ansågs som orättvist. Men generellt var nog den allmänna uppfattningen att man inte fick bestämma. Eller som en elev uttryckte det: - De saker som är viktigast för oss brukar inte gå igenom för att de vuxna inte håller med. Vilket gjorde att man återkom till frågan om vad elevrådet får bestämma om, och vad man inte får bestämma om. När det gällde möjligheten att få yttrycka sina åsikter, även om man inte fick bestämma, så var de flesta överens om att det får man. - Vi barn i Sverige får ändå vara med och säga vad vi tycker, det är inte så i alla andra länder. Så vad tyckte då eleverna om workshopen? De flesta var positiva till dagen och många uttryckte att det var givande att få möta och diskutera med andra elever och från en annan skola än sin egen. Man tyckte också att man lärt sig om demokrati och hur man gör sin röst hörd. Och det var just det som var meningen med workshopen att göra sin röst hörd. 4 VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR

5 Tre frågor till fyra elevrådsrepresentanter Elsa Brynje, 8B Slottstadens skola 1. Varför är du med i elevrådet? För att kunna påverka hur det ser ut i skolan 2. Vad ser du som elevrådets viktigaste uppgift? Föra fram klasskamraternas åsikter 3. Känner du att ni som elever har möjlighet att påverka? Nej, vi har möjlighet att ge förslag men det händer inte så mycket efteråt. Alisina Rahimi, 7B Dammfriskolan 1. Varför är du med i elevrådet? Jag vill göra min klass röst hörd så att de få som de vill 2. Vad ser du som elevrådets viktigaste uppgift? Att barnen i skolan får som de vill. 3. Känner du att ni som elever har möjlighet att påverka? Ja, om vi försöker och har viljan att ändra Axelina Linde, 8A Dammfriskolan 1. Varför är du med i elevrådet? Jag har alltid försökt göra min röst hörd för jag tycker det är viktigt att man får göra sin röst hörd och det gör jag genom att vara med i elevrådet och representera min klass. 2. Vad ser du som elevrådets viktigaste uppgift? Att vi ska försöka få igenom de frågor vi tycker är viktiga och att alla får vara med oavsett ålder. 3. Känner du att ni som elever har möjlighet att påverka? Vi har möjlighet men det är också upp till rektorerna att hjälpa och göra det möjligt. Emil Linde, 9A Slottstadens skola 1. Varför är du med i elevrådet? Känner att jag vill förbättra elevernas miljö i skolan för att få det så bra som möjligt. 2. Vad ser du som elevrådets viktigaste uppgift? Att få igenom de frågor som är viktiga för eleverna och inte för rektorerna, alltså inte det som blir bäst för dem. 3. Känner du att ni som elever har möjlighet att påverka? Nä. Det känns som det bara är ett spel för galleriet. Ber vi om något så får vi svaret att nä, det är onödigt, fast det är viktigt för oss elever. Alisina Rahimi Axelina Linde Emil Linde Elsa Brynje VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR

6 På utflykt med upplevelsegruppen Social samvaro och gemenskap är något vi alla är i behov av. Upplevelsegruppen, med våra äldrepedagoger Lotta Andersson och Beata Bakk i spetsen, arbetar för att tillgodose detta hos fler av stadsdelens äldre med hemtjänst. Upplevelsegruppen anordnar aktiviteter på stadsdelens mötesplatser och gör hembesök. Man arrangerar också utflykter. Allt efter önskemål från de äldre. I somras fanns återigen minibussen på plats hos Upplevelsegruppen, redo att köra ut på diverse äventyr. Ibland behöver det inte innebära så långa resor, bara möjligheten att få komma ut och gå på restaurang kan vara tillräckligt. - Förra veckan var vi 19 personer på Ribersborgsrestaurangen, säger Lotta Andersson, äldrepedagog i Västra Innerstaden. Det är samvaron och upplevelsen att få miljöombyte som är det viktiga. Idag är det många av våra äldre som bor kvar hemma och klarar sin vardag med hjälp av insatser från hemtjänst, men som kanske inte kommer ut så mycket. Behöver din rollator ses över? Utflykterna piggar upp En av de lite längre och också populäraste utflykterna är till Skäralids naturreservat. Det var ett gäng utflyktssugna damer som hängde med ut en augustidag. Utflykter av detta slag är ett välkommet inslag i vardagen, det var alla överens om. Att få komma ut till någon trevlig plats oavsett om det är inom stadsgränserna eller ännu längre bort ger guldkant på tillvaron. - Jag blev så glad när jag blev tillfrågad om jag ville följa med, säger Inga 95 år. Jag brukar försöka göra det jag kan därhemma och tar ett rum i taget och den dagen gick det som en dans. Inga får medhåll av Elisabeth 92, som också gärna följer med när möjligheterna ges. Mötesplatserna i stadsdelen Utflykterna är en möjlighet för social samvaro. Mötesplatserna är en annan. I stadsdelen finns tre mötesplatser; Tuppen, Dammfrigården och Gyllebosalen. På mötesplatserna arrangeras olika evenemang som exempelvis bingo och musikunderhållning dit alla seniorer hälsas välkomna. För att underlätta för dig med rollator erbjuder Malmö stads Hjälpmedelscentrum kostnadsfri service och underhåll av rollatorer i stadsdelen. Dammfrigården Korsörvägen 1 klockan december Tuppen Restaurangen Tessins väg 10 klockan november FÖR MER INFORMATION Christina Ingemarsson, tel Marie Bergdahl tel eller Hjälpmedelscentrum tel Kronprinstorget klockan november Elisabeth och Inga pratar upplevelser Nu inför vi fotolegitimationer inom hemtjänsten I början av sommaren togs beslutet att införa fotolegitimationer inom hemtjänsten i Västra Innerstaden. Bakgrunden till detta är den oro bland äldre som rapporterats i media samt att polisen numera ändrat sina rekommendationer, där de inte längre avråder till fotolegitimation, är också en bakomliggande faktor. Anna Andersson Västra Innerstaden SDF Leg. sjuksköterska Vård och Omsorg Upphittat kort skickas till Västra Innerstaden SDF, Box Malmö. Tel Vi är måna om att våra vårdtagare upplever trygghet, säger Ann Letorp, vård och omsorgschef i Västra Innerstaden. Eftersom våra äldre gärna ser att hemtjänstpersonal bär fotolegitimation så tillmötesgår vi nu denna önskan. Arbetet med att införa fotolegitimationerna pågår för fullt och runt årsskiftet beräknas vi komma igång med användandet av legitimationerna. Giltigt t.o.m VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR

7 Vill du kunna rädda någons liv? Stadsdelsförvaltning Västra Innerstaden och Civilförsvarsförbundet samverkar i frågor som rör folkhälsa och trygghet. Som ett led i detta erbjuds du som bor i Västra Innerstaden två utbildningar: en om säkerhet för äldre, och en grundläggande första hjälpen-utbildning. Civilförsvarsförbundet arbetar med trygghetsfrågor, säkerhet och skydd för vuxna och barn, ett samhälle fritt från allvarliga eller onödiga olyckor. Grundläggande första hjälpen/ hjärt-lungräddning Vet du vad du ska göra om du kommer till en olycksplats? De första insatserna kan vara viktiga för hur följderna av en skada blir. Den tre timmar långa utbildningen ger grundläggande kunskap om hur man organiserar, handlar och larmar på en olyckplats. Du får prova på hjärt-lungräddning och det ges också information och visning av hjärtstartare. Kursdatum och anmälan 7 december & 8 december kl ca Vid anmälan får du besked om var utbildningen hålls. Antalet platser är begränsat. Utbildningen är kostnadsfri, men vid utebliven plats debiteras 100 kr. Anmäl dig till eller via telefon Uppge namn, adress och telefonnummer. Vill du bli en Säkrare senior? Räddningsverkets statistik visar att de flesta olyckor inträffar i hemmet eller på fritiden. Äldre personer är överrepresenterade i olycksstatistiken. Vid utbildningstillfället Säkrare Senior får du bland annat lära dig: hur du förbättrar säkerheten i ditt hem och hur du minskar risken för olyckor. de vanligaste brandorsakerna hur du ska göra om det börjar brinna och bästa platsen att placera brandvarnaren på. hur du undviker att bli ett brottsoffer och hur du bör agera om du råkar ut för ett brott. Utbildningen vänder sig till dig som är 60 år eller äldre och bor i Västra Innerstaden. Kursdatum och anmälan 23 november & 16 december kl ca Vid anmälan får du besked om var utbildningen hålls. Antalet platser är begränsat. Utbildningen är kostnadsfri, men vid utebliven plats debiteras 100 kr. Anmäl dig till eller via telefon Uppge namn, adress och telefonnummer. Nöjda brukare inom äldreomsorgen Brukarna är nöjda med äldreomsorgen i Malmö. Det visar en brukarundersökning som har genomförts inom hemtjänsten och äldreboenden. Undersökningen har utförts av Statistiska centralbyrån (SCB). Resultatet visar på en ökad nöjdhet. Här i Västra Innerstaden har nöjdheten ökat inom i stort sett alla områden sedan förra undersökningen och vi ligger dessutom över kommunsnittet inom alla områden avseende hemtjänsten. - Vi börjar se att det arbete vi har bedrivit sedan den förra undersökningen har gett frukt, men det finns fortfarande delar vi behöver bli bättre på säger Ann Letorp, vård- och omsorgschef i Västra Innerstaden. VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR

8 Vårdplanering i hemmet - för en tryggare tillvaro efter sjukhusvistelse Västra Innerstaden inför ett nytt sätt att arbeta med patienter som ska skrivas ut från sjukhuset och som är i behov av stöd från kommunens vård och omsorg. Istället för att som tidigare göra vårdplaneringen på sjukhuset kommer den nu att göras av ett team i hemmet. Inledningsvis är det bara vissa patienter som kommer att vårdplaneras hemma och då endast under förutsättning att ansvarig läkare på sjukhuset godkänner det. När man varit sjuk och ska komma hem från sjukhuset kan det finnas behov av hjälp och stöd från kommunen. Tidigare åkte biståndshandläggaren till sjukhuset för att vårdplanera med vårdtagaren. Nu sker hela vårdplaneringen istället i hemmet och de yrkesgrupper som behövs i det specifika fallet kopplas in från början. Den som kommer hem från sjukhuset möts därför av ett team med olika kompetenser, exempelvis biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska eller undersköterska. Alla med uppdraget att stödja den som behöver stöd under den första tiden. Efter avslutad planering kan de insatser som anses nödvändiga i hemmet sättas in omgående, såväl hjälpmedel som förstärkt hemtjänst. Syftet är att öka tryggheten och möjligheterna att bo kvar hemma. När läget blivit mer stabilt, och vårdtagaren känner sig trygg, går ordinarie hemtjänst in. Fördel att vara på hemmaplan - Det kan många gånger vara svårt för vårdtagaren att veta vilka behov man har när man inte är i sitt vardagliga liv i sin hemmiljö, utan vistas på sjukhus, säger Pia Hesselroth Tegel, enhetschef i Västra Innerstaden. Kvaliteten på vårdplaneringen blir högre när den görs i hemmet med de olika kompetenserna närvarande. Det är även lättare att rehabiliteras i sin invanda miljö hemma, då man tränar efter de förutsättningar som finns där. Tidigare har många vårdtagare sökt korttidsboende innan hemgång från sjukhuset eftersom det upplevdes som tryggare. Genom att vårdplanera i hemmet förväntas antalet korttidsplaceringar minska och kvaliteten på vårdplaneringarna bli bättre då man utgår från patientens faktiska, och inte förmodade situation. Innan beslut tas om vårdplanering i hemmet sker en noggrann överläggning mellan sjukhuset och kommunen. Det är i slutändan läkaren som ska godkänna att vårdplaneringen sker i hemmet. - Vi tror också att det underlättar för vårdtagaren att komma hem direkt, säger Pia Hesselroth Tegel. Många vårdtagare upplever oro för hur det ska bli att komma hem efter sjukhusvistelsen, om de ska klara sig själva och så. Denna oro finns ofta kvar även om man så att säga mellanlandar på ett korttidsboende. Nu gör vi vårdplaneringen direkt i hemmet och då ser patienten själv att det kommer att fungera. Tryggheten i fokus Tryggheten är viktig och att det faktiskt ska fungera i vardagen står i fokus vid vårdplaneringen. - Absolut. Ser vi att det inte kommer att fungera, trots omfattande stöd, så ordnar vi en plats omgående på ett korttidsboende, säger Pia Hesselroth Tegel. Men det här är ett projekt som vi tror på, då erfarenhet visar att de allra flesta vill bo hemma om de kan och känner sig trygga med det. OM PROJEKTET Försöket med vårdplanering i hemmet är ett projekt som startar 1 september i år och sträcker sig fram till 30 november Målet med projektet är att ge trygghet, omvårdnad, rehabilitering och god vård i hemmet efter sjukhusvistelse. Inledningsvis är det bara vissa patienter som kommer att vårdplaneras i hemmet. Under projekttiden kommer den så kallade förstärkta hemtjänsten utökas och bestå av 12 undersköterskor. Skillnaden med den förstärkta hemtjänsten jämfört med den ordinarie hemtjänsten är att de har möjlighet att stötta vårdtagaren mer än den ordinarie hemtjänsten vilket ger en ökad trygghet. Den förstärkta hemtjänsten arbetar i nära samarbete med våra distriktssjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 8 VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR

9 Skönt att få komma hem! Rut har vårdplanerats i sitt hem Sedan införandet av vårdplanering i hemmet har ett femtontal vårdtagare genomgått ett första planeringsmöte i sina hem. En av dem är 91-åriga Rut, som efter en fallolycka hamnade på sjukhus. Rut har i några års tid lidit av grön starr och fått synen successivt försämrad. Vid sjukhusvistelsen kunde man konstatera att Rut även fått två proppar vilket försämrat synen ytterligare och lett till att Rut blivit i det närmaste helt blind. Då konstaterades också att Rut behövde utökat stöd inför utskrivningen från sjukhuset. Tidigare klarade Rut matlagning och städning själv, men hade hemtjänst som ett stöd, framför allt genom att de hörde av sig och kollade av så att allt stod rätt till. På ett besök hemma hos Rut tillsammans med Magnus Andersson, som är biståndshandläggare i Västra Innerstaden, möts vi av Elwira Wyslocka som är Ruts kontaktperson och ingår i den förstärkta hemtjänsten som stödjer Rut i hemmet. Elwira eller någon av hennes kollegor besöker Rut omkring fyra-fem gånger om dagen. Maten god men svårt att sova På frågan om hon inte var orolig när hon skulle komma hem från sjukhuset svarar Rut att det var hon inte då hon blivit lovad hjälp, utan tyckte bara det var skönt när hon fick reda på att hon skulle bli utskriven från sjukhuset och få komma hem igen. - Det var svårt att sova på sjukhuset med alla de ljuden runt omkring. Fast maten var väldigt god. Jag gick upp tre kilo, vilket var bra eftersom jag magrat tidigare. Så det skulle vara för matens skull då man skulle stannat kvar, säger Rut med ett skratt. Stöd från förstärkt hemtjänst Stödet Rut får är i form av den förstärkta hemtjänsten där Elwira ingår och som sagt även är Ruts kontaktperson. Det är Elwira som ser till att Rut får det stöd och den tid hon behöver för att klara vardagen. - Det tar mer tid för Rut att göra saker eftersom hon inte ser och har svårt att orientera sig i hemmet, säger Elvira. Därav den förstärkta hemtjänsten, där poängen är att personalen finns på plats och kan stötta vårdtagaren. - De brukar fråga mig om jag vill ha hjälp med att tvätta mig men jag vill göra det själv, säger Rut. Och det fungerar eftersom jag får stå i lugn och ro och känner mig inte jäktad. Föredrar att sitta i fönstret Rut har också sedan tidigare kontakt med en syninstruktör som kan hjälpa till med att göra bostaden tillgänglig utifrån Ruts synskada. Men utanför lägenheten har inte Rut varit sedan hon kom hem från sjukhuset. Elwira har föreslagit promenader i kvarteret där Rut har bott i över 60 år, men än så länge har inte Rut nappat på förslaget. - Nä, det känns inte frestande att gå ut. Dom har sagt att vi kan låna rullstol men det lockar mig inte det minsta. Jag öppnar fönstret och sätter mig där så jag får känna solen mot ansiktet. Eller så sitter jag på balkongen. Rut tillsammans med Elwira, som är Ruts stöd i vardagen Framtiden oviss Hur det ska bli framöver och om hon klarar av att bo hemma vet inte Rut. Om någon vecka kommer ett uppföljningsmöte att ske där man utvärderar hur tiden hemma har varit och kommer fram till hur det ska bli framöver. Då kommer också Ruts anhörige att vara med men som just nu befinner sig på semester utomlands. - Han var väldigt orolig när han skulle åka iväg för det var samma dag som jag fick komma hem från sjukhuset, och han kunde därför inte vara med berättar Rut. Men jag sa till honom att han skulle åka iväg och koppla av och kunde vara lugn för nu tar hemtjänst hand om mig. Och det gör de. - Men han var med delvis via telefon, säger Magnus och berättar att Ruts anhörige via telefon var med och gick igenom vad man kom fram till på planeringsmötet. Vi uppföljningsmötet ska man komma fram till om Rut är tillräckligt trygg och stark för att i fortsättningen få stöd från sin ordinarie hemtjänstgrupp eller om Rut har behov av att ansöka om en vårdboendeplats. VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR

10 Hej Västra Innerstaden! Som vi tidigare skrivit så genomfördes under våren projektet Hej Västra Innerstaden! Projektet leds av gatukontoret i samarbete med Västra Innerstadens stadsdelsförvaltning och Polisen. Under Hej-dagarna fick alla som bor och verkar i stadsdelen möjlighet att berätta vad ni tycker om stadsdelen. Totalt lämnades 902 synpunkter in på vad som kan bli bättre i vår stadsdel, och som nu resulterat i ett åtgärdsprogram. Kortversionen av åtgärdsprogrammet delades i september ut till alla hushåll i stadsdelen. Tack för engagemanget och för viljan att delta i utvecklingen av vår stadsdel! Vem ansvarar för vad? Gatukontoret har ansvar för skötsel och utveckling av allmän platsmark, såsom parker, torg, stränder och gator. Gatukontoret bygger också nya gator och parker. Trafikplanering vad gäller trafiksäkerhet och trafikmiljö är också gatukontorets ansvar. Västra Innerstadens stadsdelsförvaltning ansvarar för att den kommunala servicen till stadsdelsborna håller god kvalitet. Med kommunal service menas exempelvis förskola, grundskola, fritidshem, individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Fritidsförvaltningen har ansvaret för att utveckla och stödja föreningslivet i Malmö och sköter stadens sport- och idrottsanläggningar. Kulturförvaltningen ska företräda och ha det samlade ansvaret för kommunens kulturverksamheter, främja samordning och utveckling inom kulturområdet samt bidra till kulturutbyte och samverkan på regional nivå. Miljöförvaltningen arbetar för att förhindra skador på människors hälsa och på miljön. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den översiktliga planeringen av staden, att ta fram detaljplaner för utbyggnadsområden och att godkänna bygglov. Vill du veta mer om åtgärderna? Vid nästa stadsdelsfullmäktige, den 24 november, kommer gatukontorets projektledare Maria Isling och berättar om Hej Västra Innerstaden och åtgärdsplanen. Då är du välkommen att komma och lyssna. Tid: 24 november kl 17 Plats: Stadsdelshuset, Västra Rönneholmsvägen 39 A, 5:e våningen. Förtydligande angående ny byggnad vid Kronprinsen I åtgärdsprogrammet nämndes en ny planerad byggnad vid Mariedalsvägen mitt emot Kronprinsen. Då det kommit samtal till gatukontoret angående detta vill vi förtydliga att det avser Kv. Luggude, med gatuadress Ö. Kristinelundsvägen/ Herrestadsgatan där det idag är parkeringsplatser. Skånetrafiken är en regionövergripande förvaltning inom Region Skåne som utvecklar och sköter kollektivtrafiken i Malmö. 10 VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR

11 Typ av synpunkter För att kunna följa upp och genomföra åtgärder har synpunkterna delats upp på ansvariga förvaltningar, vilka du kan läsa mer om här till höger. När fördelningen var gjord visade det sig att över 60% (573 st) av synpunkterna ligger inom gatukontorets ansvarsområde. Synpunkter som rör Västra Innerstadens stadsdelsförvaltnings ansvarsområde var 54 st och Polisens frågor 91 st. Därefter var det ett relativt stort antal som handlade om fastighetsägares ansvar (41 st). Några få synpunkter fick Skånetrafiken (9 st), Stadsbyggnadskontoret (6 st), Miljöförvaltningen (1 st), Fritidsförvaltningen (9 st) och slutligen Kulturförvaltningen (8 st). En punkt har kallats allmänna synpunkter. Då handlar det oftast om synpunkter som rör stadsdelen som helhet, det vill säga hur man trivs eller vad det är som gör stadsdelen speciell. Av dessa totalt 103 synpunkter är alla positiva beskrivningar av stadsdelen som helhet. Man ser att de största fördelarna med Västra Innerstaden är närheten till såväl havet, parkerna som city. Man upplever dessutom att stadsdelen är lugn och trygg. Vi vill gärna ha kontakt med dig! Du vet väl att du alltid kan kontakta såväl tjänstemän som politiker i stadsdelen med dina frågor och synpunkter? Alla stadsdelsfullmäktige är öppna för allmänheten och du kan också lämna medborgarförslag till stadsdelsfullmäktige. Du når oss antingen via medborgarkontoret, telefon eller Du kan också gå in på där kontaktuppgifter till olika verksamheter finns. På webben ligger också kallelser och protokoll från stadsdelsfullmäktige Plattläggning på Köpenhamnsvägen - en av åtgärderna 2. De många gässen i parker och på stränder är ett problem tycker många 3. Barnlek i Rönneholmsparken 4. Många lökar har planterats under hösten 5. Att vi trivs i vår stadsdel framkom tydligt under Hej-projektet VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR

12 Hej Maria! Vad händer nu? Maria Isling arbetar som landskapsarkitekt på gatukontoret och är ansvarig för Hej Stadsdelsprojekten. Nu när åtgärderna är sammanställda passade vi på att ställa några frågor om Västra Innerstaden till Maria. Västra Innerstaden är sjätte stadsdel ut i Hej Stadsdel. Vad är det bästa med Hej-projekten tycker du? - Att få möjlighet att på Malmöbornas hemmaplan prata och diskutera angelägna frågor och att vi gör det tillsammans; gatukontoret, stadsdelsförvaltningen och polisen. Kan du nämna något som kommer att göras här i Västra Innerstaden utifrån det som framkommit? Många synpunkter har handlat om sneda plattor och trasig beläggning. Mindre åtgärder kan åtgärdas omedelbart om man ringer vår kundservice och denna typ av synpunkter har redan åtgärdats. Det som kvarstår att genomföra är lite större omläggning av trottoarer och gångstigar. Det som kan nämnas är Köpenhamnsvägen, sträckan Erikslust - Major Nilssonsgatan på den norra sidan, gångstig i Mellanhedsparken, trottoarer vid Tessins väg och grusgångarna i Rönneholmsparken som får ny singel. Sammanlagt kommer dessa åtgärder att kosta ca kronor. Parkerna och stranden är något som engagerar många av våra medborgare. Vad är på gång där? - En ny temalekplats planeras vid Ribersborgsstranden vid handikappbadet. Dessutom kommer lekplatsen vid T-bryggan att rustas upp. En större upprustning planeras även när det gäller hela stråket utmed Sillabanan. För tillfället håller ett antal konsulter på att ta fram förslag på detta. När järnvägsspåret nu är borttaget öppnar det upp möjligheten att bättre ordna för alla typer av motionärer utmed stråket. I samband med detta kommer även en översyn av kioskerna utmed stranden att göras. Vid Pildammsparken, utmed Roskildevägen kommer belysningen förstärkas för de som går och springer utmed parken. I Rönneholmsparken kommer nya armaturer som ger bättre ljus att sättas upp. Är det något som är särskilt problematiskt här i stadsdelen? Parkeringsproblematiken i stadsdelen är stor. Boendeparkering skulle kunna lösa detta problem för de boende, men den enkätundersökning som genomförts i delområdena Ribersborg och Rönneholm visar att de flesta inte vill ha detta. Någon annan lösning för boendes parkeringssituation har inte gatukontoret. Många upplever de många gässen och deras bajs som ett stort problem som klart försämrar trivseln i parkerna och utmed stränderna. Vi på gatukontoret tycker också det är ett problem men har inte ensam rådighet i frågan. Tillstånd måste begäras av Länsstyrelsen för minskning av gåsbeståndet. Sedan 2004 har man plockat/prickat ägg och från med 2010 har gatukontoret fått tillstånd att utöka området där plockning/prickning av ägg sker. Redan nu kan man märka att gåsbeståendet klart minskat. Sedan 2006 har vi dessutom infört gåsbajsfria zoner, det vill säga vi sopar dessa platser minst en gång per vecka. Trygghet är viktigt för Västra Innerstadsborna och man känner sig trygg i stadsdelen. Vad görs för att ytterligare öka denna tryggheten? Maria Isling, projektledare för Hej stadsdel - Det som många lyfter fram när det gäller trygghet är trafiken i området. man tycker helt enkelt att bilarna kör för fort. Gatukontoret ser just nu över möjligheten att utöka området med 40 km/h som maxhastighet något som fallit väl ut i försöksområdet i centrala Malmö. När det gäller trafiksäkerhetssatsningar kommer fokus att riktas mot att säkra barnens skolvägar. Det kan till exempel handla om att göra övergångsställen mer trafiksäkra. Nya cykelbanor kommer bland annat att byggas utmed Tessins väg, längs med Erikslustvägen från Fridhemstorget till Erikslust och längs med Major Nilssonsgatan/Bellevuevägen. Tyvärr går det däremot inte att bygga en cykelväg utmed Mariedalsvägen då trafiken till Västra hamnen ökar och gatans bredd inte räcker till. Kontakta gatukontorets kundservice Du vet väl att du kan rapportera fel, skador och så vidare direkt till Gatukontorets kundservice. Dit kan du också vända dig med frågor och synpunkter på Malmös stadsmiljö. Du är välkommen att ringa på telefon eller e-posta på Du kan också lämna din felanmälan eller ställa dina frågor direkt via webben 12 VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR

13 Familjeklass - att lyckas bättre i skolsammanhang Familjeklass är ett erbjudande till ett samarbete mellan vårdnadshavare och skola. Syftet är att ge elever en möjlighet att lyckas bättre i skolsammanhang. I höstas startades den första familjeklassen i Västra Innerstaden. Familjeklass riktar sig till elever i skolår 2-7 som presterar under sin förmåga och därmed inte fullt ut tillgodogör sig undervisningen men som vill bli bättre på att koncentrera sig, delta aktivt i undervisningen, planera och organisera sitt skolarbete, komma överens med andra barn och vuxna, vara en god kamrat, inordna sig i skolans system och följa dess normer och regler. Ännu en ny förskola - Eleven får hjälp med att lära sig att ta ansvar för sitt skolarbete, säger Margareta Wennerholm, som leder projektet med Familjeklass. Skolan får ta del av föräldrarnas kunskap om sitt barn och familjeklasspersonal stöttar föräldrarna med att hjälpa sitt barn med såväl skolarbete som uppförande. Hur fungerar Familjeklass? En liten grupp elever från olika klasser samlas en förmiddag i veckan under tolv veckor. Minst en vårdnadshavare är under dessa förmiddagar på plats i skolan och jobbar tillsammans med sitt barn med skoluppgifter. Övrig tid går eleven i sin ordinarie klass. Nu får vi ännu en ny förskola i stadsdelen! Precis som med Trädgårdens förskola är det en privat hyresvärd som tagit kontakt med förvaltningen och frågat om vi var intresserade att använda lokalen som förskola, vilket vi nappade på. - Vi är väldigt glada för den här möjligheten, säger Andreas Norbrant, stadsdelschef i Västra Innerstaden. Vi behöver fler platser inom förskolan för att kunna möta den ökande efterfrågan vi står inför i och med att vi blir alltfler barnfamiljer i stadsdelen. Och då vi inte har någon ledig mark att förfoga över är det svårt att bygga nytt, därför ser vi väldigt positivt på samarbeten med privata hyresvärdar. Vill du veta mer? Känner du att Familjeklass vore något för dig och ditt barn eller vill du veta mer så kontakta projektledare Margareta Wennerholm, telefon Mellanhedsskolan får grönare skolgård Arbetet med en grönare skolgård började i våras då eleverna var med i planeringen av skolgårdens nya utseende och funktion. Startskottet var i somras då det planterades vid matsalen. Nästa etapp startar under första veckan i november då stora delar av den asfalterade skolgården grävs upp för att ge plats till bland annat en äng med hinderbana. Tillsammans med 11 andra skolor i Malmö är Mellanhedsskolan med i projektet Gröna skolgårdar som syftar till att ge eleverna en grönare miljö att vistas i, möjlighet att påverka sin utemiljö och även stimulera eleverna till mer fysisk aktivitet på rasterna. I lokalen, som ligger på Tessins väg, har det tidigare varit tandläkarmottagning. I mitten av oktober påbörjades ombyggnaden för att förskolan, enligt planerna, ska kunna stå klar i januari. Förskolan, med namnet Tessins förskola, kommer att ha plats för ungefär 25 barn och tillhöra Mariedals förskoleområde och därmed ha en inriktning mot utepedagogik och hälsofrämjande verksamhet. Bornholms förskola byggs ut Inte nog med att det tillkommer nya förskolor - vi bygger också ut befintliga. I alla fall gäller det Bornholms förskola om planerna går igenom. Just nu ligger nämligen ett förslag till ändrad detaljplan i fastigheten Bornholm. Det som planeras är ett nybyggt femvåningshus där det förutom förskolan även kommer att finnas kontor och tandläkarpraktik. Utbyggnaden innebär att Bornholms förskola får plats för ungefär 80 barn. VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR

14 Trädgårdens förskola invigd Så har vi äntligen fått en ny förskola i vår stadsdel! Det har varit en spännande resa att se hur förskolan, och dess tillhörande trädgård tagit form. Med sitt fantastiska läge ett stenkast från stranden och med en stor parkliknande trädgård är Trädgårdens förskola verkligen speciell. Bland murgröna och barkbeströdda gångar hördes Björnen sover och doften av grillad korv spred sig mellan träden. Det var barnen på Pluttonens förskola som stod för sångunderhållningen. Sjöng gjorde också förskolechef Peter Landin och biträdande förskolechef Rosita Frick. Den 16 september var det dags för invigning. Då hade förskolan varit igång i två veckor. Från att inledningsvis bara haft tre barn ökas nu barnantalet successivt för att så småningom inhysa omkring 70 barn. Invigningen lockade både barn, föräldrar, mor- och farföräldrar. Det är få förskolor förunnat att få tillgång Kalle bjuder mamma Mia på äpple - Det känns verkligen jätteroligt att kunna erbjuda denna form av förskola, säger Rosita Frick, ansvarig för Trädgårdens förskola. Här finns så mycket möjligheter både vad gäller att utforska miljön, följa årstiderna och träna motoriken, vilket ligger helt i linje med Reggio Emilia, som är det förhållningssätt vi arbetar utifrån här på förskolan. Grodfällan inspekteras till en stor naturtomt med massor av möjligheter till kojbyggnad, klättring och lek. Att dessutom ha björnbär, plommon och en egen äppellund är extra bonus. Deras sång handlade inte om björnar utan om hur det gick till när Trädgårdens förskola blev till. Invigningstalare var kommunalråd Agneta Ericsson som klippte bandet av murgröna och talade om Västra Innerstaden som föregångare inom barnomsorgen där vi har såväl renodlad uteförskola men nu även Trädgårdens förskola med den underbara naturtomten. Agneta Eriksson talade också om Västra Innerstaden som den stadsdel där den största ökningen av förskolebarnen sker. Trädgården innebär dessutom möjligheten att kunna vara ute i riktig natur med barnen på hemmaplan. Fast det där med hemmaplan och utflykt ter sig nog lite olika beroende på om det är ur en vuxens perspektiv eller ur en tvåårings perspektiv. - Ja, säger Rosita Frick. En tur ner till änden av trädgården är nog en stor utflykt för de minsta. Ur deras perspektiv är det jättelångt. Och visst tar det sin lilla tid att förflytta sig med de små från den ena änden av trädgården till den andra. Det finns ju så mycket att utforska på vägen! 14 VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR

15 Fakta Reggio Emilia Reggio Emilia är en filosofi där man utgår från barnens förutsättningar och tror på att låta barnen upptäcka med vuxna som medforskande. Man utgår från barnens behov och lyssnar in. Borden och stolarna är låga och allt material finns i barnens höjd. Exempelvis så äter inte alla barnen på samma tider. Alla måltider dukas upp som en buffé i matsalen där barnen tar själva. - Utifrån detta förhållningssätt ger trädgården oss idealiska förutsättningar, säger Rosita Frick. Tanken är också att dela in trädgården i pedagogiska rum där man arbetar med till exempel språk och matte ute i naturen. Reggio Emilia är namnet på en italiensk by, där den kommunala skolan länge arbetat utifrån dessa förutsättningar som numera inspirerat stora delar av vår pedagogiska värld. Ett och ett halvt år och redan veteran! Noel först ut på Trädgårdens förskola Noel, ett och ett halvt år, tillhör veteranerna på Trädgårdens förskola. Veteran i den bemärkelse att han varit med från dag ett på förskolan. Erika Mårtensson är mamma till Noel och berättar att de egentligen hade velat ha en plats på uteförskolan Stock och Sten. Men då där inte fanns någon plats till Noel blev de erbjudna en plats på Trädgårdens förskola istället. - Först blev vi lite besvikna, säger Erika. Vi ville att Noel skulle få vara ute så mycket som möjligt och i så mycket natur som möjligt. Därför ville vi ha Noel på uteförskolan. Men när vi inte fick plats där så tänkte vi att då får vi väl ta en vanlig förskola istället, som vi trodde Trädgården var. Så Erika och Noels pappa Martin tackade ja till platsen på Trädgården och blev kallade till ett informationsmöte. - När min sambo kom hem från mötet var han helt lyrisk och sa vi har fått det ännu bättre, berättar Erika. Är det överhuvudtaget något som är mindre positivt? - Ja, det är ju klart att det är för- och nackdelar när man kommer till ett helt nytt ställe. Men fördelarna uppväger. Nackdelarna har varit att det är nytt för såväl personal som alla barn samtidigt och det märktes att organisationen inte var riktigt satt, och jag tänkte i början har de koll på läget. Men det har de. Personalen är väldigt duktig och tar hela tiden hänsyn till barnens behov. En fördel å andra sidan med att vara med från början är att vi kan vara med och påverka. Vi är en liten grupp föräldrar från både Trädgården och Pluttonen som träffar personalen och diskuterar utformning och så. Att Trädgårdens förskola nu öppnat tycker Erika är jätteroligt. Lika roligt tycker hon det är att Noels kompis Oliver också fått plats på förskolan. -Egentligen är det väl så att det är jag och Olivers mamma som är kompisar, skrattar Erika. Oliver var tidigare på ett annat dagis men bad om att få en plats här istället. Men Erika återkommer till glädjen över den förskola Noel nu hamnat på. -Det är ju en fantastisk lösning. Och att familjen Weibull låtit oss få ta del av den här trädgården, eller skogen som vi brukar säga. Och med havet så nära dessutom. Något annat som är nära är hemmet. För även om Noels trivsel och miljö är det viktigaste för familjen så är det såklart ett plus att bo fyrahundra meter från förskolan. Och därmed från havet. Och skogen. - Här på Trädgården får man både och. Noel får vara ute mycket i den här naturen som fantastiskt nog finns här mitt i stan, samtidigt så finns innemöjligheterna också. Så det är jättepositivt. Mamma Erika tillsammans med veteranen Noel VÄSTRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING NR

16 Ljusspåret - Ny belysning testas på Ribban Ljusspåret är ett storskaligt test som gatukontoret gör för att ta fram de lampor som ska användas i framtiden på gång- och cykelstråk. Spåret går från hundrastplatsen vid Mariedalsvägen till T-bryggan. Berätta vad du tycker genom att rösta. På kan du läsa mer om ljusspåret och även rösta på vilka lampor du tycker bäst om. Med hjälp av kartan får du en överblick över stråket. Du kan se vilka som är testlampor och vilka som är ordinarie lampor. Testlamporna är utsatta med röda ringar och ett nummer. De ordinarie lamporna är utsatta med gula ringar. Rösta på din favorit Fram till den 30 november 2010 kan du rösta på den lampa som du tycker är bäst. Du kan rösta genom att fylla i ett formulär på malmo.se eller via SMS. Tänk på följande när du tittar på lamporna: Hur upplever du ljusstyrkan? Bländar lampan? Ser du omgivningen omkring dig? Kan du se mötandes ansikte? Är lampan estetiskt tilltalande? Upplever du ljuset som varmt eller kallt? Resultat I december 2010 kommer den lampa som fått flest röster att bli utmärkt med en skylt. Det är däremot inte säkert att det blir den lampan som gatukontoret kommer att använda framöver. Andra faktorer vägs också in, som pris och hållbarhet. Lamporna ska sitta uppe i ett år för att vi ska kunna se hur de klarar väder och vind. Ny reception välkomnar dig i stadsdelshuset Läs mer på Nu finns våra verksamheter samlade på samma ställe! I början av september slog vi upp portarna till stadsdelshusets gemensamma reception på Västra Rönneholmsvägen 39 A. Då lämnade också individoch familjeomsorgen sina lokaler på Helmfeltsgatan där de tidigare huserat. Det innebär att vi nu sitter samlade med alla våra verksamheter representerade på ett ställe. - Det är av såväl praktiska som ekonomiska skäl vi genomfört denna samlokalisering, säger stadsdelschef Andreas Norbrant. Det praktiska innebär att våra medborgare nu har oss samlade på ett ställe och att vi med en gemensam reception kan välkomna våra besökare på ett helt annat sätt än tidigare. Dessutom innebär det en ekonomisk besparing att lämna lokalerna på Helmfeltsgatan. Den gemensamma receptionen innebär också att vi får ett nytt, gemensamt telefonnummer in till stadsdelen. Medborgarkontoret behåller dock samma nummer som tidigare. Stadsdelshusets reception tel Medborgarkontoret tel

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma teamet Teamet ska ge dig förutsättningar att så långt det är möjligt få komma tillbaka till din invanda

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kommunens Rehabiliteringsavdelning

Kommunens Rehabiliteringsavdelning Kommunens Rehabiliteringsavdelning (KRA) KOMMUNENS REHABILITERINGSAVDELNING (KRA) Vård och omsorg Välkommen till KRA rehabilitering och vardagsträning Du har av din biståndshandläggare blivit beviljad

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd PM 2008:52 RIV (Dnr 322-3817/2006) Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Hemställan

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Examensarbete VT Börja på förskolan

Examensarbete VT Börja på förskolan Examensarbete VT 2013 Börja på förskolan Att börja på förskolan kan var en stor omställning i livet för hela familjen. Somliga är bekanta med förskolans värld andra inte. Kanske har du frågat vänner och

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Beskrivning av framtagna utvecklingsområden under de fyra perspektiven Kund, Lärande, Medarbetare och Ekonomi. Mål satta utifrån dessa, samt en del av de aktiviteter vi på förskolan

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på?

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Svar; Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Svar; Fråga 3. Trygghet, trivsel och glädje ; I I ditt barn får den trygghet det behöver på förskolan ditt barn

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba 1 [7] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 21 mars 2013 kl. 17 19 Plats Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version Pedagogisk omsorg i hemmet 2012, reviderad version Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Förstärkt rehabilitering. Projektplan. Upprättad

Förstärkt rehabilitering. Projektplan. Upprättad Förstärkt rehabilitering Upprättad stärkt rehabilitering20071126.doc Ansvarig: Krister Nerman Förvaltning: Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning Enhet: Vård och omsorg för Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 1 maj - måndag 21 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 1 maj - måndag 21 maj barnhemmet i muang mai tisdag 1 maj - måndag 21 maj Barnen har börjat skolan och vi börjar växa in i vår vardag och hitta rutiner som passar både barnen och oss. Vi har dessutom haft finbesök av Mia, Pia,

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Borgmästarens hemvård

Borgmästarens hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning Borgmästarens hemvård ger stöd och hjälp till ungefär 300 personer.

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Nr 1 2012. Vi besöker ett djurhem PYSSEL! LÄSARFOTON

Nr 1 2012. Vi besöker ett djurhem PYSSEL! LÄSARFOTON REDE-klubben Nr 1 2012 Vi besöker ett djurhem PYEL! LÄARFOTON 1 Hej! å roligt att just du är medlem i REDEklubben! Det här är det första numret av vår fina medlemstidning och vi på Djurskyddet verige hoppas

Läs mer

I vilken grad är du nöjd med relationen mellan dig och din senior?

I vilken grad är du nöjd med relationen mellan dig och din senior? Studenternas utvärdering, 2010 ( 17 har svarat utav 19 deltagare) I vilken grad är du nöjd med relationen mellan dig och din senior? 3 mycket nöjd 2 nöjd 1 mindre nöjd 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 Några

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012

Kvalitetsredovisning 2012 Kvalitetsredovisning 2012 Läsåret 2011/2012 Klöverträsk förskola Ansvarig rektor: 2:1 Normer och värden Kvalitetsredovisning 2011-2012 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för att

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Björnen

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Björnen 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 5 Förskola

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Vårt arbete med brukarna

Vårt arbete med brukarna Kompletterande övning: Vårt arbete // Situationer i vardagen Dilemman och konfliktsituationer Samtalsledarmaterial Vårt arbete med brukarna Ditt sätt att bemöta brukarna Du arbetar hos pensionären Maria

Läs mer

Vardag Äldreboendet Björkgården

Vardag Äldreboendet Björkgården ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 2 tegel (sida 7, rad 5) bränd lera bråttom (sida 7, rad 8) inte mycket tid Kapitel 3 bingo (sida 10, rad 3) ett spel minne (sida 11, rad 7)

Läs mer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Pedagogisk. omsorg i hemmet. Snabbguide och information

Pedagogisk. omsorg i hemmet. Snabbguide och information Pedagogisk omsorg i hemmet Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem som finns för barn mellan

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skogens familjedaghem

Likabehandlingsplan för Skogens familjedaghem Likabehandlingsplan för Skogens familjedaghem LÄSÅRET 2014/2015 Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal ska känna sig trygga och respekterade

Läs mer

VÅGA VILJAS MÅNADSBREV

VÅGA VILJAS MÅNADSBREV VÅGA VILJAS MÅNADSBREV OKTOBER 2012 Hösten är här för att stanna och vi njuter av klar luft, sol, regn, vattenpölar och all den roliga lek som oktober erbjuder på gården och i omgivningarna! Vi vill be

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. HEJ! FÖR TIONDE ÅRET I RAD ARRANGERAS DEN NATIONELLA UTMANINGEN GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN SOM VÄNDER SIG TILL SVERIGES ALLA ELEVER OCH PEDAGOGER I ÅR F-6. AKTIVITETEN ARRANGERAS AV TRAFIKKALENDERN - SVERIGES

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Föräldraenkät förskolan Markhedens fsk

Föräldraenkät förskolan Markhedens fsk Föräldraenkät n 2013 Markhedens fsk Ja 0 19 Nej 46 374 Svarande 46 393 2 56 Mindre än 20 timmar 20-30 timmar 13 88 31-40 timmar 25 206 Mer än 40 timmar 6 45 Svarande 46 395 Valbo förskoleområde Närhet

Läs mer

Hemsidans betydelse inom förskolan

Hemsidans betydelse inom förskolan Hemsidans betydelse inom förskolan VFU-rapport Författares för- och efternamn: Fatima Landstedt och Wanvisa Khakhammay Pedagogiska Institutionen kurs- eller utbildningsnamn: Pedagogik och utbildning 1,

Läs mer

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer