Sveriges Arkitekter. Ordföranden: Tre viktiga frågor i år. Nytt från regeringen. Stämmans ombud klara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Arkitekter. Ordföranden: Tre viktiga frågor i år. Nytt från regeringen. Stämmans ombud klara"

Transkript

1 72 informerar Mars 2014 är en intresseorganisation för Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskap sarkitekter och planeringsarkitekter med över medlemmar. Ordföranden: Tre viktiga frågor i år Ibland sker det snabba förändringar. Catherina Fored har lämnat efter en gemensam överenskommelse. Vi önskar henne lycka till i framtiden. (Läs mer i intervjun på sidan 14.) Vi har ett intensivt år framför oss. Det är valår och det är viktigt för oss att på ett tydligt sätt visa vad står för. Vi måste visa att arkitektur inte bara är kostsam estetik utan ett kraftfullt verktyg för ett bättre samhälle. Fokus i debatten måste breddas från att ensidigt handla om förenklingen i produktionen av bostadsenheter till att handla om hur vi bygger ett hållbart samhälle. Vår kommunikation utåt fram till valet berör främst tre områden: Så ökar vi stadsbyggandet, Arkitektur löser ungas boende och Arkitektur och skola. Bostadsbyggandet handlar inte bara om bostäder med bostäder bygger vi också människors livsmiljöer. Vi måste höja ambitionsnivån och även öka stadsbyggandet! Vi måste också lyfta fram vikten av den kommunala arkitekturpolitiken. Därför fortsätter vi att arbeta rådgivande med både enskilda kommuner och SKL. Vi slutar inte att jobba med frågan om de ungas bostadssituation i Sverige. Vi vill visa att arkitektur löser ungas boende, genom innovation och smarta kostnadseffektiva lösningar. Jagvillhabostad.nu:s projekt Snabba hus med arkitekten Vanda Kehr i spetsen som genomförs tillsammans med Svenska Bostäder är ett utmärkt exempel på det. Genom att ta fram permanenta kvalitetsbostäder som är flyttbara kan vi öka utbudet av bostäder. Den tredje huvudfrågan är den om barn och ungdomars studiemiljö. Exempelvis tvingas många barn spendera stora delar av sin dag i tillfälliga barackbyggnader. Undersökningar visar på skillnader i välmående och studieresultat för barn som vistas i en välplanerad skolbyggnad och de som tvingas vara i en temporär barack. Våra barn och ungdomar är värda mer! Avslutningsvis vill jag säga några ord om all respons som jag fått kring min förra ledare om stadsbyggnadskontorens ibland bestämda uppfattningar om vilka arkitekter som ska vara med och rita. Många tycker att jag var modig som tog upp frågan, andra blev upprörda. Huvudsaken är att vi fortsätter diskutera och debattera. Det är så vi kommer någon vart! Jacob Sahlqvist, ordförande, Inför årets Almedalsvecka planerar vi ett stort arrangemang. Skolbaracker som bara ska stå på en plats en begränsad tid men som blir kvar i år efter år. På gång i Förbundet Nytt från regeringen Axplock av regeringens Remiss förslag till riksdagen: Bygglovsbefriade komplementsbyggnader om max 25 kvm som kan användas som bostad. Förenklingar i Boverkets byggregler, BBR, kring bostäder för unga och studenter. En enklare planprocess som bland annat innebär att detaljplan inte alltid ska behövas, att så kallade kommunala särkrav slopas till fördel för nationella byggregler, att exploateringsavtalen regleras och att kommunen ska ha riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen. Värdet för direktupphandling enligt LOU höjs till 28 % av tröskelvärdet, kr. Läs remisserna i sin helhet på arkitekt.se/remisser Stämmans ombud klara Den 8 9 november i Stämma år håller stämma där val av en ny styrelse ska ske. Under förra hösten valde lokalföreningarna ombud på sina medlemsmöten. I Skåne, Västra Götaland och Stockholm utsågs ledamöterna genom webbomröstning. Ledamöter till stämman är valda för två år. De presenteras på arkitekt.se/s80748

2 Mars informerar SVERIGES ARKITEKTER Storgatan 41 Box 5027, SE Stockholm, Sweden Tel +46(0) Fax +46(0) Ordförande: Jacob Sahlqvist, Tf förbundsdirektör: Katarina O Cofaigh, Redaktör: Erika Sjöö, FOTO: MARCELO ROVIRA TORRES 67% svarade glädjande nog på löneenkäten som nu har stängts. Tack alla ni som tagit er tid att svara. Resultatet har sammanställts och finns på Saco Lönesök. Inom kort kommer också en statistikbroschyr att skickas ut. Ni hittar Saco lönesök på arkitekt.se/ lon. Där kan ni söka både utifrån examens- och födelseår. Då arkitekterna är en liten medlemskår rekommenderar vi framför allt sökningar utifrån 5-årsklasser. Ny styrelse för studenterna Student Den januari hade ArkitektStudenterna sitt årsmöte i Hamburg. Totalt närvarade 62 personer som satte riktlinjerna för kommande verksamhetsår. På agendan står bland annat ett fortsatt jobb med att stärka och utveckla engagemanget ute på landets nio arkitektskolor, förbättra kommunikationsformerna samt formulera organisationens position i värdegrundsfrågor. Det valdes ett nytt presidium där Rebecca Norberg, Alnarp, är ny ordförande, Carl Darenlind, CTH, är ny vice ordförande, Oskar Simann, UMA, ny sekreterare och Paulina Jaén Nilsson, UMA, är kvar som kassör. Katarina tar över tills vidare Från och med den 1 februari är Katarina O Cofaigh tillförordnad förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter. Katarina, som har arbetat för förbundet en längre tid, har haft ett flertal olika uppdrag inom organisationen. Hon har varit vice förbundsdirektör, generalsekreterare för SAR, arbetat med tävlingsverksamheten samt varit med och producerat Arkitekturgalan bland annat. Det känns spännande att gå in som tillförordnad förbundsdirektör. Inte minst detta valår. Jag känner verksamheten väl, vi är rustade inför framtiden och det finns massor med energi på kansliet och i styrelsen för att ta tag i alla de frågor som vi ska driva framöver. Chefer lär om att sätta lön Lön Den 5 februari hölls en partsgemensam lönekonferens inom Fastigoområdet i Göteborg. De fackliga parterna, däribland, gick tillsammans med arbetsgivaren igenom löneavtalet och berättade om hur man bäst arbetar med förhandlingar ute på företagen. Från båda sidor poängterades vikten av att skapa förtroende mellan de lokala fackklubbarna och företagsledningen lokalt för att löneprocessavalet utan centralt angivna siffror ska fungera. De betonade också vikten av att lönesättande chefer får utbildning. Ett femtiotal deltagare från både företagen och klubbarna deltog. Stämningen var god och deltagarna var nöjda med dagen. Ulrik Östling Föreläsning slog publikrekord Arkitekten Dorte Lokalförening Mandrup föreläste på Skånes ABAR på Form/Design Center i Malmö. Över 130 personer kom för att lyssna på Mandrups föreläsning om publika byggnader, mingla och dricka vin. Efteråt vidtog en livlig frågestund. Publikrekord! FOTO: PATRICK MILLER Tredje samtalet om tävlingar Den 11 februari genom- Tävling fördes det tredje samtalet om utvecklingsarbetet av tävlingsverksamheten. Samtalet handlade om programskrivning. Vikten av tydlig avsikt med tävlingen, platsens förutsättningar och att programmet ska prövas på platsen var några av huvudpunkterna. Nästa samtal äger rum den 19 mars och handlar om parallella uppdrag. Läs mer och tyck till: Gemensam nordisk spaning Danska arkitektföre- Norden ningen driver under året ett projekt om framtidens nordiska planering. Där deltar också och Norska arkitekters landsförbund. Workshops hålls i Köpenhamn, Stockholm och Oslo med ett avslutande seminarium i Köpenhamn i oktober. Hallå där... Webb Elisabet Näslund, som lämnar Arkitektens redaktion för uppdraget som digital utvecklingsredaktör på s kommunikationsavdelning. Vad ska du göra där? Mitt första uppdrag blir att vara projektledare för att ta fram en ny webb åt förbundet. Nya arkitekt.se ska vara klar i sommar och webbyrån Fröjd Interactive har valts ut att bygga den. Varför ska ha en ny webb? Den ska bli ett av förbundets viktigaste strategiska verktyg och fönster mot omvärlden. Medlemmarna få större möjlighet till interaktivitet och det ska bli enklare att söka information. FOTO: PETER PHILLIPS

3 74 informerar Mer om medlemsenkäten i våra sociala medier facebook.com/sverigesarkitekter twitter.com/svarkitekter Instagram.com/Sveriges_Arkitekter Vi vill veta vad du tycker! Nu är det snart dags att Medlem svara på årets medlemsenkät. Den 4 mars får du en länk skickad till din e-post där vi vill vi veta vad du tycker om oss, våra aktiviteter, vår utåtriktade verksamhet och framförallt vilka frågor du tycker att vi ska jobba med i framtiden. I den senaste medlemsundersökningen som gjordes för två år sedan fick förbundet lägst omdömen när det gällde att vara en inflytelserik organisation och en organisation som präglas av nytänkande. Det resulterade i att vi idag arbetar aktivt med arkitekturpolitik. Vi har även förstärkt vår närvaro i Almedalen, startat upp nya samarbeten, utvecklat Arkitekturgalan och genomfört en större satsning på kommunikation och verksamhetsutveckling I höst är det förbundsstämma och snart börjar planeringen av vilken inriktning förbundet ska Visionen om en hållbar Akademi utveckling på miljökonferensen i Rio 1992 präglades av optimism och god vilja men blev snart nog ett föga förpliktigande tillhygge. Ska det gå likadant för det moderna mantrat ekosystemtjänster? Det vore synd. Enkelt uttryckt menas med ekosystemtjänster att ta hjälp av naturen i stället för att fösa undan den och ersätta med mer eller mindre effektiva konstgjorda system. Som exempelvis att filtrera regnvatten genom grönytor innan det når ett vattendrag i Fullsatt på ett av våra seminarier i Almedalen. ha de kommande två åren. Genom att fylla i medlemsenkäten så kan du som medlem vara med och påverka och välja vilka frågor och aktiviteter du vill att förbundet ska vara med och arbeta med framöver. Jag hoppas att alla tar den chansen, säger Ariella Nisell, kommunikationschef på. Räkna med naturkrafterna stället för att tvingas rena en nersmutsad badsjö. Ekosystemtjänster borde bli ett bra verktyg i fysisk planering, den balansakt där särintressen och möjligheter knådas samman till en konkret lösning. Förvisso ingår i planering ett mått av irrationella faktorer, även om man gärna vill se det som en process av rationella val mellan mätbara, jämförbara storheter. I sådana val bör även landskapet och yttre miljön ingå. Alltså måste man även försöka värdera biologisk mångfald, ren miljö och upplevelser i reda pengar. Sådant som människor är beredda att betala mycket för. Dessa jämförelser behöver inte nödvändigt ge exakta besked. Det räcker långt att visa att värdet av ekosystemtjänster är av samma storleksordning som mer lättberäknade teknisk-ekonomiska funktioner som ofta tar hem segern. Lars Nyberg, ledamot av akademin för landskapsarkitektur Studentspalten: Det borde skrivas fler manifest Då och då undrar jag vad jag har gett mig in på. Jag och andra kursare kommer på oss själva med att säga saker som att vi inte kan se oss själva på ett arkitektkontor och att det är tur att det finns annat vi kan jobba med när vi är färdiga Det var intresset för arkitektur och samhällsbyggnad som tog oss hit, det som skaver är förväntningarna som tycks ligga i själva yrkestiteln. Arkitektur är inte något du jobbar med. Arkitekt är något du är. FOTO: IDA BJÖRLING I början på utbildningen sa lärare och studenter halvt roat, halvt seriöst att det är så kul att se ettornas spretiga skara, jämfört med treorna som klär sig, rör sig och pratar likadant. Det är förstås oundvikligt att inte påverkas av varandra när vi tillbringar så mycket tid tillsammans, men måste alla bli Arkitekten? Vilken kultur odlas på arkitektskolorna? Alltför ofta när någon ifrågasätter något som det tycks vara svårt att hitta ett logiskt argument för så kommer svaret att det är så det ser ut i verkligheten. Som att allt ska gå med vinst. Som att många jobbar övertid. Som att det bara berättas om gubbar i historieskrivningen. Där blir jag förvånad och arg finns det någon verklighet som är verkligare än en annan? Min verklighet kanske jag upplever annorlunda. Vi kan reproducera, eller skapa nytt Ellen Mendel-Hartvig År 2 på LTH Jag kanske har idéer om hur mitt arbetsliv ska vara. Jag kanske tycker att vi skriver historien tillsammans. Om vi hela tiden fortsätter säga att det rätt och slätt är så det är kommer det självklart vara så det blir. Det finns faktiskt ett ställningstagande att göra vi kan reproducera, eller skapa nytt. Det är inte så att alla behöver ha målet eller tron på att kunna rädda världen, men i ett byggande, planerande yrke så kommer vi inte undan frågeställningar om hur framtiden borde se ut. Vi är med och skapar vår yrkesroll och ska kunna stå för våra projekt, därför ligger det på oss att utforska vad arkitektur kan vara och bör göra. Så tappa inte bort vad du står för, sätt dig ner och fundera på vad du vill. Våga vara idealist. Bryt mot reglerna ibland. Skriv ditt manifest.

4 Februari 2014 FOTO: ERIKA SJÖÖ 75 informerar Vad händer? Förbundskalendern GUNILLA KRONVALL Porträtt För Gunilla Kronvall är jobbet en livsstil och ett rent nöje. Jag har alltid jobbat lite för mycket. Om jag får en fråga om att testa någonting nytt så tackar jag alltid ja eftersom det är så himla kul med nya utmaningar, säger hon. Med ett stort intresse för komplexitet och mångfald i staden arbetar Gunilla Kronvall gärna med projekt där hon får alternativa aktörer att vara med och påverka utvecklingen av staden och arkitekturen. Jag jobbar på Akademiska Hus i Lund där mycket handlar om att rigga intressanta processer. Just nu håller vi på med ett projekt där vi inkluderar forskare att bli delaktiga i hur vi ska utforma en ny byggnad på universitetsområdet i Lund. När jag jobbade på Malmö stadsbyggnadskontor handlade mycket om att fånga upp intressen och att samverka med allt ifrån konstnärer och kulturliv till tekniska experter för att genomföra en stadsdel, säger hon. För Gunilla Kronvall är markpolitik en av de viktigaste stadsutvecklingsfrågorna. Ålder: 42 Bor: Vid Triangeln i Malmö. Född och uppvuxen i Lund. Jobbar: På Akademiska Hus i Lund, lärare på Arkitektskolan i Lund och internationellt, doktorand på SLU i Alnarp. Malmö stadsbyggnadskontor Startade upp sandellsandberg i Malmö år Gör på fritiden: Tennis, löpträning, dykning och umgås med kompisar Förebilder: Människor som vågar Hon har fokus på att rigga processer Det är så många beslut som tas på den politiska nivån och som påverkar vad arkitekter får göra och hur miljöer utvecklas. Kontroll över den mark som planeras och bebyggs i våra städer är en tydlig maktfaktor värd att diskutera. Ett foto- och filmintresse har alltid funnits där. Innan Gunilla Kronvall blev arkitekt gjorde hon bland annat ett fotoreportage tillsammans med en journalistvän och jobbade som fotograf i Schweiz. Sin arkitekturutbildning genomförde hon i London. Jag tyckte mycket om utbildningen där. Vi uppmanades att själva formulera hur vi ville jobba som arkitekt. Till exempel reste vi till städer som Beirut, Porto och Havanna där vi fick i uppgift att lära känna staden för att sedan diskutera vad som behövdes där, säger hon. Sedan ett år tillbaka är Gunilla Kronvall ordförande i s lokalförening Skåne. Vi är en engagerad styrelse och det är riktigt kul. Erika Sjöö Aktion Arkiv Iscensätter ett vittnesseminarium om en internationell bostadskonferens som ägde rum i Tensta Datum: 5 mars.30 Plats: Tensta konsthall Medlemsmöte För lokalföreningen i Västmanland Datum: 6 mars Tid: Plats: Konstnärsföreningens galleri K, Slottsgatan 17 Markus Miessen Deltagandeprocesser i planering och arkitektur möjlighet eller mardröm? Datum: 6 mars Plats: Dive Arkitekter, Gästrikegatan 20 PratA Skåne arrangerar ett nytt evenemang med konversationer om allt mellan byggnader och planer, nära som långt borta. Datum: 11 mars Plats: Källaren, Hjulhamnsgatan 5, Malmö Kristine Jensen Med sitt arkitektkontor är hon en av de mest framgångsrika danska landskapsarkitekterna med en rad uppmärksammade projekt i och utanför Danmark Datum: 13 mars Plats: Dive Arkitekter, Gästrikegatan 20 Reiulf Ramstad I samarbete med Norske Ambassaden i Stockholm. För Stockholms Arkitektförening Boel Hellman och Fritz Halvorsen. Bindande anmälning på www. stockholmsarkitektforening.se, begränsat antal platser. Datum: 20 mars Plats: Norska ambassaden, Skarpögatan 4 Föreläsning med workshop om offentliga rum Arrangör Jönköping Kronoberg. För mer information och föranmälan kontakta K Schartau på eller Henrik Wibroe på henrik. Datum: 20 mars Tid: 14 Plats: Samling, Speakers Corner i Växjö Draw, Point, Talk: Molly Wright Steenson om MIT:s Architecture Machine Group Datum: 27 mars Plats: Entrén, KTH-Arkitekturskolan, Östermalmsgatan 26

5 76 informerar Mars 2014 Fråga juristen: Vad undrar du över? Förbundets jurister nås på telefon: ILLUSTRATION: ISTOCK Utbildning på arbetstid?? Kan jag delta i s fackliga grundkurs på betald arbetstid?! Ja, under förutsättning att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och du är vald att företräda medlemmarna samt att arbetsgivaren är underrättad om ert fackliga uppdrag. I sådant fall omfattas ni av förtroendemannalagen och har rätt att delta i facklig utbildning på betald arbetstid. Ska jag få så lite semester? Jag har arbetat två år på ett arkitektföretag.? Eftersom jag började den 1 april hade jag inte tjänat in någon semester när den första sommaren kom. Min arbetsgivare ville i alla fall stänga företaget två veckor så han gav mig två veckors förskottssemester. Nu säger han att han ska dra av de två veckorna från årets semester så att jag bara får tre av mina fem intjänade veckor den här sommaren. Kan han göra så?! Nej, arbetsgivaren kan inte räkna av förskottssemester under en pågående anställning. Enligt semesterlagen och s kollektivavtal med Almega STD ligger utbetald förskottssemester som en semesterskuld som den anställde har till sin arbetsgivare under fem år. Om den anställde säger upp sig själv, eller blir uppsagd av personliga skäl under dessa fem år får arbetsgivaren räkna av semesterskulden mot semesterersättning som den anställde har innestående när han slutar. Efter fem år efterskänks skulden. Ulrik Östling Bra intro till facket I slutet av januari arrangerade en av sina fackliga grundkurser, inom privat sektor, i Stockholm. En av deltagarna var planarkitekt Markus Brolin. Vad tycker du om kursen? En bra introduktion till den fackliga världen. Kursledarnas erfarenhet ger en trygghet i att det som lärs ut är relevant. Vad gav kursen dig? Den gav mig framför allt en insikt i hur brett det Fler fackliga kurser Facklig grundkurs Kommunal sektor Datum: 4 mars Tid: Plats: Storgatan 41, Stockholm Lunchseminarium Om löneförhandling för fackliga företrädare på privat sektor Datum: 6 mars Tid: Plats: Storgatan 41, Stockholm Facklig grundkurs Privat sektor Göteborg Datum: 11 mars Tid: Plats: Meddelas senare fackliga arbetet kan vara. Jag fick en uppfattning om hur komplexa frågeställningarna kan vara och samtidigt hur mycket nytta man som facklig representant kan göra. Kursen rekommenderas verkligen! Läs mer om fackliga kurser: FOTO: LOVISA LAGERBLAD Löneförhandlingsseminarium För fackliga företrädare på privat sektor Datum: 26 mars. Tid: Plats: Meddelas senare i Malmö Lönesamtalet för alla sektorer Datum: 26 mars Tid: Plats: Meddelas senare i Malmö Lunchseminarium Lönesamtalet för alla sektorer Datum: 27 mars Tid: Plats: Storgatan 41, Stockholm Stämma 2014 Nu kan du föreslå kandidater till s styrelse och nämnder! Ge dina förslag på

6 FOTO: PERNILLA PETTERSSON Mars informerar Programmet för professionsutveckling ingår i s medlemsservice. Dess syfte är att hjälpa medlemmarna att arbeta med regelverket kring professionen, att förstå affären och att ta ett ledarskap genom ett återkommande program i tre steg. Programmet vänder sig till alla medlemmar, både i offentlig och privat sektor. Programansvarig: Pehr Mikael Sällström, Karin Hammarskiöld, För storverk krävs mer än att hålla budget Karin Hammarskiöld, projektledare för kompetensutveckling på. Gör det lättare att dela kunskap Omvärlden förändras ständigt och därmed också arkitektens verklighet och roll. Även vår vidareutbildning måste utvecklas så att vi fortsätter att rusta våra medlemmar på bästa sätt. Vad händer nu? Vi gör en bred omvärldsanalys och framtidsspaning, talar med våra medlemmar, som har koll på sin marknad och sina behov, och vi talar med beställarna. Dessutom spanar vi på prognoser och undersökningar från andra länder och branscher. Vad kan sådan kompetens vara? Ledarskap i dess olika former, från att kunna projektleda bygget till att processleda styrgrupper. I våra utvärderingar är det något som är högt värdesatt. För att fortsätta den trenden och vinna mer förtroende fortsätter vi stärka våra medlemmar med kunskaper som fastighetsekonomi och PBL. Hur påverkar det kursutbudet? Redan nu till hösten ser vi till att göra det lättare att dela med sig av sin kunskap i sin egen verksamhet. Våra kurser ska fortsatt vara de bästa men vi vill också se till att ny kunskap kommer fler medlemmar till gagn oavsett specialisering eller var man jobbar. På längre sikt hoppas vi underlätta för alla att ta till sig av vidareutbildning i andra forum och format. FOTO: DORIS BELING Hundra personer med samma utmanande mål ger fantastiska prestationer och projekt. Hur kul eller inspirerande är det att höra vi ska hålla tid och budget eller kanske vi ska fortsätta som vi alltid har gjort? När hörde du någon stolt berätta, mitt i natten på en fest, jag jobbar för att hålla budget? Nej, för storverk krävs mer. På Programmet för Professionsutveckling, steg 1, diskuterar vi hur beställare formulerar sina mål i olika projekt. Dessvärre är vi ska hålla budget och tidsplan ett vanligt citat i målen. Det räcker inte för att väcka engagemang. Alla vill vi kunna berätta stolt om vad vi gör. Finns det ingen gemensam berättelse så gör vi alla vår egen tolkning. Ett projekt blir efter en tid en berättelse med många olika versioner om mål och syfte. Hundra personer som arbetar mot hundra olika mål. För att lyckas med våra projekt måste vi skapa en berättelse om byggnaden och projektet som vi gärna återberättar för varandra. En relevant story ska enligt min mening ta sin utgångspunkt i vad våra beställare och brukare verkligen vill uppnå med sin stad eller sin verksamhet. Det är då målen blir kraftfulla, vi får med oss alla led och vi återberättar för varandra. Hundra personer med samma utmanande mål ger fantastiska prestationer och projekt. Anna Espling Rolf, ansvarig för Link arkitekturs Nordensatsning Arkitektur och hälsa samt gästföreläsare på Programmet för Professionsutveckling KURSSTARTER 2014 Nu går det att anmäla sig till höstens kurser på arkitekt.se/professionalisering 4 september Steg2 JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 28 augusti Steg1 18 september Steg3

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2013 års löneenkät 2 Löneenkät 2013 Innehåll Tack 3 Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna 2015-2017 Vad är ArkitektStudenterna och varför finns vi? ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation och det samlande organet för Sveriges Arkitekters

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen och akademier

Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen och akademier Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekters stämma 2014 Föredragningspunkt 6 INSTRUKTIONER FÖR NÄMNDER, VALBEREDNING OCH AKADEMIER Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön PRESENTATIONSSTÖD Ledarnas syn på lön Målet är utveckling för individ och verksamhet Ledarnas syn på lön utgår från individens och verksamhetens behov. När behoven samspelar skapas utveckling och nya möjligheter.

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig?

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig? Lönesamtal Hur förbereder jag mig? 20 50 10 30 60 LÖNESAMTAL Lönesystemen i kommuner, landsting, stat och hos enskilda arbetsgivare förutsätter i grunden att lönesamtal förs mellan den enskilde arbetstagaren

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

VERKSAMHETSREVISION Sveriges Arkitekter 2013-2014. Sveriges Arkitekters Stämma 8-9 november 2014

VERKSAMHETSREVISION Sveriges Arkitekter 2013-2014. Sveriges Arkitekters Stämma 8-9 november 2014 VERKSAMHETSREVISION Sveriges Arkitekter 2013-2014 Sveriges Arkitekters Stämma 8-9 november 2014 Förslag till ställningstagande Sveriges Arkitekters revisorer föreslår stämman att godkänna styrelsens verksamhetsrapport

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet och Unionen Kompletterande förhandlingsstöd till löneavtalet och de partsgemensamma tillämpningsanvisningarna

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2013

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2013 Malmö 2013-06-27 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2013 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer