Sveriges Arkitekter. Ordföranden: Tre viktiga frågor i år. Nytt från regeringen. Stämmans ombud klara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Arkitekter. Ordföranden: Tre viktiga frågor i år. Nytt från regeringen. Stämmans ombud klara"

Transkript

1 72 informerar Mars 2014 är en intresseorganisation för Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskap sarkitekter och planeringsarkitekter med över medlemmar. Ordföranden: Tre viktiga frågor i år Ibland sker det snabba förändringar. Catherina Fored har lämnat efter en gemensam överenskommelse. Vi önskar henne lycka till i framtiden. (Läs mer i intervjun på sidan 14.) Vi har ett intensivt år framför oss. Det är valår och det är viktigt för oss att på ett tydligt sätt visa vad står för. Vi måste visa att arkitektur inte bara är kostsam estetik utan ett kraftfullt verktyg för ett bättre samhälle. Fokus i debatten måste breddas från att ensidigt handla om förenklingen i produktionen av bostadsenheter till att handla om hur vi bygger ett hållbart samhälle. Vår kommunikation utåt fram till valet berör främst tre områden: Så ökar vi stadsbyggandet, Arkitektur löser ungas boende och Arkitektur och skola. Bostadsbyggandet handlar inte bara om bostäder med bostäder bygger vi också människors livsmiljöer. Vi måste höja ambitionsnivån och även öka stadsbyggandet! Vi måste också lyfta fram vikten av den kommunala arkitekturpolitiken. Därför fortsätter vi att arbeta rådgivande med både enskilda kommuner och SKL. Vi slutar inte att jobba med frågan om de ungas bostadssituation i Sverige. Vi vill visa att arkitektur löser ungas boende, genom innovation och smarta kostnadseffektiva lösningar. Jagvillhabostad.nu:s projekt Snabba hus med arkitekten Vanda Kehr i spetsen som genomförs tillsammans med Svenska Bostäder är ett utmärkt exempel på det. Genom att ta fram permanenta kvalitetsbostäder som är flyttbara kan vi öka utbudet av bostäder. Den tredje huvudfrågan är den om barn och ungdomars studiemiljö. Exempelvis tvingas många barn spendera stora delar av sin dag i tillfälliga barackbyggnader. Undersökningar visar på skillnader i välmående och studieresultat för barn som vistas i en välplanerad skolbyggnad och de som tvingas vara i en temporär barack. Våra barn och ungdomar är värda mer! Avslutningsvis vill jag säga några ord om all respons som jag fått kring min förra ledare om stadsbyggnadskontorens ibland bestämda uppfattningar om vilka arkitekter som ska vara med och rita. Många tycker att jag var modig som tog upp frågan, andra blev upprörda. Huvudsaken är att vi fortsätter diskutera och debattera. Det är så vi kommer någon vart! Jacob Sahlqvist, ordförande, Inför årets Almedalsvecka planerar vi ett stort arrangemang. Skolbaracker som bara ska stå på en plats en begränsad tid men som blir kvar i år efter år. På gång i Förbundet Nytt från regeringen Axplock av regeringens Remiss förslag till riksdagen: Bygglovsbefriade komplementsbyggnader om max 25 kvm som kan användas som bostad. Förenklingar i Boverkets byggregler, BBR, kring bostäder för unga och studenter. En enklare planprocess som bland annat innebär att detaljplan inte alltid ska behövas, att så kallade kommunala särkrav slopas till fördel för nationella byggregler, att exploateringsavtalen regleras och att kommunen ska ha riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen. Värdet för direktupphandling enligt LOU höjs till 28 % av tröskelvärdet, kr. Läs remisserna i sin helhet på arkitekt.se/remisser Stämmans ombud klara Den 8 9 november i Stämma år håller stämma där val av en ny styrelse ska ske. Under förra hösten valde lokalföreningarna ombud på sina medlemsmöten. I Skåne, Västra Götaland och Stockholm utsågs ledamöterna genom webbomröstning. Ledamöter till stämman är valda för två år. De presenteras på arkitekt.se/s80748

2 Mars informerar SVERIGES ARKITEKTER Storgatan 41 Box 5027, SE Stockholm, Sweden Tel +46(0) Fax +46(0) Ordförande: Jacob Sahlqvist, Tf förbundsdirektör: Katarina O Cofaigh, Redaktör: Erika Sjöö, FOTO: MARCELO ROVIRA TORRES 67% svarade glädjande nog på löneenkäten som nu har stängts. Tack alla ni som tagit er tid att svara. Resultatet har sammanställts och finns på Saco Lönesök. Inom kort kommer också en statistikbroschyr att skickas ut. Ni hittar Saco lönesök på arkitekt.se/ lon. Där kan ni söka både utifrån examens- och födelseår. Då arkitekterna är en liten medlemskår rekommenderar vi framför allt sökningar utifrån 5-årsklasser. Ny styrelse för studenterna Student Den januari hade ArkitektStudenterna sitt årsmöte i Hamburg. Totalt närvarade 62 personer som satte riktlinjerna för kommande verksamhetsår. På agendan står bland annat ett fortsatt jobb med att stärka och utveckla engagemanget ute på landets nio arkitektskolor, förbättra kommunikationsformerna samt formulera organisationens position i värdegrundsfrågor. Det valdes ett nytt presidium där Rebecca Norberg, Alnarp, är ny ordförande, Carl Darenlind, CTH, är ny vice ordförande, Oskar Simann, UMA, ny sekreterare och Paulina Jaén Nilsson, UMA, är kvar som kassör. Katarina tar över tills vidare Från och med den 1 februari är Katarina O Cofaigh tillförordnad förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter. Katarina, som har arbetat för förbundet en längre tid, har haft ett flertal olika uppdrag inom organisationen. Hon har varit vice förbundsdirektör, generalsekreterare för SAR, arbetat med tävlingsverksamheten samt varit med och producerat Arkitekturgalan bland annat. Det känns spännande att gå in som tillförordnad förbundsdirektör. Inte minst detta valår. Jag känner verksamheten väl, vi är rustade inför framtiden och det finns massor med energi på kansliet och i styrelsen för att ta tag i alla de frågor som vi ska driva framöver. Chefer lär om att sätta lön Lön Den 5 februari hölls en partsgemensam lönekonferens inom Fastigoområdet i Göteborg. De fackliga parterna, däribland, gick tillsammans med arbetsgivaren igenom löneavtalet och berättade om hur man bäst arbetar med förhandlingar ute på företagen. Från båda sidor poängterades vikten av att skapa förtroende mellan de lokala fackklubbarna och företagsledningen lokalt för att löneprocessavalet utan centralt angivna siffror ska fungera. De betonade också vikten av att lönesättande chefer får utbildning. Ett femtiotal deltagare från både företagen och klubbarna deltog. Stämningen var god och deltagarna var nöjda med dagen. Ulrik Östling Föreläsning slog publikrekord Arkitekten Dorte Lokalförening Mandrup föreläste på Skånes ABAR på Form/Design Center i Malmö. Över 130 personer kom för att lyssna på Mandrups föreläsning om publika byggnader, mingla och dricka vin. Efteråt vidtog en livlig frågestund. Publikrekord! FOTO: PATRICK MILLER Tredje samtalet om tävlingar Den 11 februari genom- Tävling fördes det tredje samtalet om utvecklingsarbetet av tävlingsverksamheten. Samtalet handlade om programskrivning. Vikten av tydlig avsikt med tävlingen, platsens förutsättningar och att programmet ska prövas på platsen var några av huvudpunkterna. Nästa samtal äger rum den 19 mars och handlar om parallella uppdrag. Läs mer och tyck till: Gemensam nordisk spaning Danska arkitektföre- Norden ningen driver under året ett projekt om framtidens nordiska planering. Där deltar också och Norska arkitekters landsförbund. Workshops hålls i Köpenhamn, Stockholm och Oslo med ett avslutande seminarium i Köpenhamn i oktober. Hallå där... Webb Elisabet Näslund, som lämnar Arkitektens redaktion för uppdraget som digital utvecklingsredaktör på s kommunikationsavdelning. Vad ska du göra där? Mitt första uppdrag blir att vara projektledare för att ta fram en ny webb åt förbundet. Nya arkitekt.se ska vara klar i sommar och webbyrån Fröjd Interactive har valts ut att bygga den. Varför ska ha en ny webb? Den ska bli ett av förbundets viktigaste strategiska verktyg och fönster mot omvärlden. Medlemmarna få större möjlighet till interaktivitet och det ska bli enklare att söka information. FOTO: PETER PHILLIPS

3 74 informerar Mer om medlemsenkäten i våra sociala medier facebook.com/sverigesarkitekter twitter.com/svarkitekter Instagram.com/Sveriges_Arkitekter Vi vill veta vad du tycker! Nu är det snart dags att Medlem svara på årets medlemsenkät. Den 4 mars får du en länk skickad till din e-post där vi vill vi veta vad du tycker om oss, våra aktiviteter, vår utåtriktade verksamhet och framförallt vilka frågor du tycker att vi ska jobba med i framtiden. I den senaste medlemsundersökningen som gjordes för två år sedan fick förbundet lägst omdömen när det gällde att vara en inflytelserik organisation och en organisation som präglas av nytänkande. Det resulterade i att vi idag arbetar aktivt med arkitekturpolitik. Vi har även förstärkt vår närvaro i Almedalen, startat upp nya samarbeten, utvecklat Arkitekturgalan och genomfört en större satsning på kommunikation och verksamhetsutveckling I höst är det förbundsstämma och snart börjar planeringen av vilken inriktning förbundet ska Visionen om en hållbar Akademi utveckling på miljökonferensen i Rio 1992 präglades av optimism och god vilja men blev snart nog ett föga förpliktigande tillhygge. Ska det gå likadant för det moderna mantrat ekosystemtjänster? Det vore synd. Enkelt uttryckt menas med ekosystemtjänster att ta hjälp av naturen i stället för att fösa undan den och ersätta med mer eller mindre effektiva konstgjorda system. Som exempelvis att filtrera regnvatten genom grönytor innan det når ett vattendrag i Fullsatt på ett av våra seminarier i Almedalen. ha de kommande två åren. Genom att fylla i medlemsenkäten så kan du som medlem vara med och påverka och välja vilka frågor och aktiviteter du vill att förbundet ska vara med och arbeta med framöver. Jag hoppas att alla tar den chansen, säger Ariella Nisell, kommunikationschef på. Räkna med naturkrafterna stället för att tvingas rena en nersmutsad badsjö. Ekosystemtjänster borde bli ett bra verktyg i fysisk planering, den balansakt där särintressen och möjligheter knådas samman till en konkret lösning. Förvisso ingår i planering ett mått av irrationella faktorer, även om man gärna vill se det som en process av rationella val mellan mätbara, jämförbara storheter. I sådana val bör även landskapet och yttre miljön ingå. Alltså måste man även försöka värdera biologisk mångfald, ren miljö och upplevelser i reda pengar. Sådant som människor är beredda att betala mycket för. Dessa jämförelser behöver inte nödvändigt ge exakta besked. Det räcker långt att visa att värdet av ekosystemtjänster är av samma storleksordning som mer lättberäknade teknisk-ekonomiska funktioner som ofta tar hem segern. Lars Nyberg, ledamot av akademin för landskapsarkitektur Studentspalten: Det borde skrivas fler manifest Då och då undrar jag vad jag har gett mig in på. Jag och andra kursare kommer på oss själva med att säga saker som att vi inte kan se oss själva på ett arkitektkontor och att det är tur att det finns annat vi kan jobba med när vi är färdiga Det var intresset för arkitektur och samhällsbyggnad som tog oss hit, det som skaver är förväntningarna som tycks ligga i själva yrkestiteln. Arkitektur är inte något du jobbar med. Arkitekt är något du är. FOTO: IDA BJÖRLING I början på utbildningen sa lärare och studenter halvt roat, halvt seriöst att det är så kul att se ettornas spretiga skara, jämfört med treorna som klär sig, rör sig och pratar likadant. Det är förstås oundvikligt att inte påverkas av varandra när vi tillbringar så mycket tid tillsammans, men måste alla bli Arkitekten? Vilken kultur odlas på arkitektskolorna? Alltför ofta när någon ifrågasätter något som det tycks vara svårt att hitta ett logiskt argument för så kommer svaret att det är så det ser ut i verkligheten. Som att allt ska gå med vinst. Som att många jobbar övertid. Som att det bara berättas om gubbar i historieskrivningen. Där blir jag förvånad och arg finns det någon verklighet som är verkligare än en annan? Min verklighet kanske jag upplever annorlunda. Vi kan reproducera, eller skapa nytt Ellen Mendel-Hartvig År 2 på LTH Jag kanske har idéer om hur mitt arbetsliv ska vara. Jag kanske tycker att vi skriver historien tillsammans. Om vi hela tiden fortsätter säga att det rätt och slätt är så det är kommer det självklart vara så det blir. Det finns faktiskt ett ställningstagande att göra vi kan reproducera, eller skapa nytt. Det är inte så att alla behöver ha målet eller tron på att kunna rädda världen, men i ett byggande, planerande yrke så kommer vi inte undan frågeställningar om hur framtiden borde se ut. Vi är med och skapar vår yrkesroll och ska kunna stå för våra projekt, därför ligger det på oss att utforska vad arkitektur kan vara och bör göra. Så tappa inte bort vad du står för, sätt dig ner och fundera på vad du vill. Våga vara idealist. Bryt mot reglerna ibland. Skriv ditt manifest.

4 Februari 2014 FOTO: ERIKA SJÖÖ 75 informerar Vad händer? Förbundskalendern GUNILLA KRONVALL Porträtt För Gunilla Kronvall är jobbet en livsstil och ett rent nöje. Jag har alltid jobbat lite för mycket. Om jag får en fråga om att testa någonting nytt så tackar jag alltid ja eftersom det är så himla kul med nya utmaningar, säger hon. Med ett stort intresse för komplexitet och mångfald i staden arbetar Gunilla Kronvall gärna med projekt där hon får alternativa aktörer att vara med och påverka utvecklingen av staden och arkitekturen. Jag jobbar på Akademiska Hus i Lund där mycket handlar om att rigga intressanta processer. Just nu håller vi på med ett projekt där vi inkluderar forskare att bli delaktiga i hur vi ska utforma en ny byggnad på universitetsområdet i Lund. När jag jobbade på Malmö stadsbyggnadskontor handlade mycket om att fånga upp intressen och att samverka med allt ifrån konstnärer och kulturliv till tekniska experter för att genomföra en stadsdel, säger hon. För Gunilla Kronvall är markpolitik en av de viktigaste stadsutvecklingsfrågorna. Ålder: 42 Bor: Vid Triangeln i Malmö. Född och uppvuxen i Lund. Jobbar: På Akademiska Hus i Lund, lärare på Arkitektskolan i Lund och internationellt, doktorand på SLU i Alnarp. Malmö stadsbyggnadskontor Startade upp sandellsandberg i Malmö år Gör på fritiden: Tennis, löpträning, dykning och umgås med kompisar Förebilder: Människor som vågar Hon har fokus på att rigga processer Det är så många beslut som tas på den politiska nivån och som påverkar vad arkitekter får göra och hur miljöer utvecklas. Kontroll över den mark som planeras och bebyggs i våra städer är en tydlig maktfaktor värd att diskutera. Ett foto- och filmintresse har alltid funnits där. Innan Gunilla Kronvall blev arkitekt gjorde hon bland annat ett fotoreportage tillsammans med en journalistvän och jobbade som fotograf i Schweiz. Sin arkitekturutbildning genomförde hon i London. Jag tyckte mycket om utbildningen där. Vi uppmanades att själva formulera hur vi ville jobba som arkitekt. Till exempel reste vi till städer som Beirut, Porto och Havanna där vi fick i uppgift att lära känna staden för att sedan diskutera vad som behövdes där, säger hon. Sedan ett år tillbaka är Gunilla Kronvall ordförande i s lokalförening Skåne. Vi är en engagerad styrelse och det är riktigt kul. Erika Sjöö Aktion Arkiv Iscensätter ett vittnesseminarium om en internationell bostadskonferens som ägde rum i Tensta Datum: 5 mars.30 Plats: Tensta konsthall Medlemsmöte För lokalföreningen i Västmanland Datum: 6 mars Tid: Plats: Konstnärsföreningens galleri K, Slottsgatan 17 Markus Miessen Deltagandeprocesser i planering och arkitektur möjlighet eller mardröm? Datum: 6 mars Plats: Dive Arkitekter, Gästrikegatan 20 PratA Skåne arrangerar ett nytt evenemang med konversationer om allt mellan byggnader och planer, nära som långt borta. Datum: 11 mars Plats: Källaren, Hjulhamnsgatan 5, Malmö Kristine Jensen Med sitt arkitektkontor är hon en av de mest framgångsrika danska landskapsarkitekterna med en rad uppmärksammade projekt i och utanför Danmark Datum: 13 mars Plats: Dive Arkitekter, Gästrikegatan 20 Reiulf Ramstad I samarbete med Norske Ambassaden i Stockholm. För Stockholms Arkitektförening Boel Hellman och Fritz Halvorsen. Bindande anmälning på www. stockholmsarkitektforening.se, begränsat antal platser. Datum: 20 mars Plats: Norska ambassaden, Skarpögatan 4 Föreläsning med workshop om offentliga rum Arrangör Jönköping Kronoberg. För mer information och föranmälan kontakta K Schartau på eller Henrik Wibroe på henrik. Datum: 20 mars Tid: 14 Plats: Samling, Speakers Corner i Växjö Draw, Point, Talk: Molly Wright Steenson om MIT:s Architecture Machine Group Datum: 27 mars Plats: Entrén, KTH-Arkitekturskolan, Östermalmsgatan 26

5 76 informerar Mars 2014 Fråga juristen: Vad undrar du över? Förbundets jurister nås på telefon: ILLUSTRATION: ISTOCK Utbildning på arbetstid?? Kan jag delta i s fackliga grundkurs på betald arbetstid?! Ja, under förutsättning att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och du är vald att företräda medlemmarna samt att arbetsgivaren är underrättad om ert fackliga uppdrag. I sådant fall omfattas ni av förtroendemannalagen och har rätt att delta i facklig utbildning på betald arbetstid. Ska jag få så lite semester? Jag har arbetat två år på ett arkitektföretag.? Eftersom jag började den 1 april hade jag inte tjänat in någon semester när den första sommaren kom. Min arbetsgivare ville i alla fall stänga företaget två veckor så han gav mig två veckors förskottssemester. Nu säger han att han ska dra av de två veckorna från årets semester så att jag bara får tre av mina fem intjänade veckor den här sommaren. Kan han göra så?! Nej, arbetsgivaren kan inte räkna av förskottssemester under en pågående anställning. Enligt semesterlagen och s kollektivavtal med Almega STD ligger utbetald förskottssemester som en semesterskuld som den anställde har till sin arbetsgivare under fem år. Om den anställde säger upp sig själv, eller blir uppsagd av personliga skäl under dessa fem år får arbetsgivaren räkna av semesterskulden mot semesterersättning som den anställde har innestående när han slutar. Efter fem år efterskänks skulden. Ulrik Östling Bra intro till facket I slutet av januari arrangerade en av sina fackliga grundkurser, inom privat sektor, i Stockholm. En av deltagarna var planarkitekt Markus Brolin. Vad tycker du om kursen? En bra introduktion till den fackliga världen. Kursledarnas erfarenhet ger en trygghet i att det som lärs ut är relevant. Vad gav kursen dig? Den gav mig framför allt en insikt i hur brett det Fler fackliga kurser Facklig grundkurs Kommunal sektor Datum: 4 mars Tid: Plats: Storgatan 41, Stockholm Lunchseminarium Om löneförhandling för fackliga företrädare på privat sektor Datum: 6 mars Tid: Plats: Storgatan 41, Stockholm Facklig grundkurs Privat sektor Göteborg Datum: 11 mars Tid: Plats: Meddelas senare fackliga arbetet kan vara. Jag fick en uppfattning om hur komplexa frågeställningarna kan vara och samtidigt hur mycket nytta man som facklig representant kan göra. Kursen rekommenderas verkligen! Läs mer om fackliga kurser: FOTO: LOVISA LAGERBLAD Löneförhandlingsseminarium För fackliga företrädare på privat sektor Datum: 26 mars. Tid: Plats: Meddelas senare i Malmö Lönesamtalet för alla sektorer Datum: 26 mars Tid: Plats: Meddelas senare i Malmö Lunchseminarium Lönesamtalet för alla sektorer Datum: 27 mars Tid: Plats: Storgatan 41, Stockholm Stämma 2014 Nu kan du föreslå kandidater till s styrelse och nämnder! Ge dina förslag på

6 FOTO: PERNILLA PETTERSSON Mars informerar Programmet för professionsutveckling ingår i s medlemsservice. Dess syfte är att hjälpa medlemmarna att arbeta med regelverket kring professionen, att förstå affären och att ta ett ledarskap genom ett återkommande program i tre steg. Programmet vänder sig till alla medlemmar, både i offentlig och privat sektor. Programansvarig: Pehr Mikael Sällström, Karin Hammarskiöld, För storverk krävs mer än att hålla budget Karin Hammarskiöld, projektledare för kompetensutveckling på. Gör det lättare att dela kunskap Omvärlden förändras ständigt och därmed också arkitektens verklighet och roll. Även vår vidareutbildning måste utvecklas så att vi fortsätter att rusta våra medlemmar på bästa sätt. Vad händer nu? Vi gör en bred omvärldsanalys och framtidsspaning, talar med våra medlemmar, som har koll på sin marknad och sina behov, och vi talar med beställarna. Dessutom spanar vi på prognoser och undersökningar från andra länder och branscher. Vad kan sådan kompetens vara? Ledarskap i dess olika former, från att kunna projektleda bygget till att processleda styrgrupper. I våra utvärderingar är det något som är högt värdesatt. För att fortsätta den trenden och vinna mer förtroende fortsätter vi stärka våra medlemmar med kunskaper som fastighetsekonomi och PBL. Hur påverkar det kursutbudet? Redan nu till hösten ser vi till att göra det lättare att dela med sig av sin kunskap i sin egen verksamhet. Våra kurser ska fortsatt vara de bästa men vi vill också se till att ny kunskap kommer fler medlemmar till gagn oavsett specialisering eller var man jobbar. På längre sikt hoppas vi underlätta för alla att ta till sig av vidareutbildning i andra forum och format. FOTO: DORIS BELING Hundra personer med samma utmanande mål ger fantastiska prestationer och projekt. Hur kul eller inspirerande är det att höra vi ska hålla tid och budget eller kanske vi ska fortsätta som vi alltid har gjort? När hörde du någon stolt berätta, mitt i natten på en fest, jag jobbar för att hålla budget? Nej, för storverk krävs mer. På Programmet för Professionsutveckling, steg 1, diskuterar vi hur beställare formulerar sina mål i olika projekt. Dessvärre är vi ska hålla budget och tidsplan ett vanligt citat i målen. Det räcker inte för att väcka engagemang. Alla vill vi kunna berätta stolt om vad vi gör. Finns det ingen gemensam berättelse så gör vi alla vår egen tolkning. Ett projekt blir efter en tid en berättelse med många olika versioner om mål och syfte. Hundra personer som arbetar mot hundra olika mål. För att lyckas med våra projekt måste vi skapa en berättelse om byggnaden och projektet som vi gärna återberättar för varandra. En relevant story ska enligt min mening ta sin utgångspunkt i vad våra beställare och brukare verkligen vill uppnå med sin stad eller sin verksamhet. Det är då målen blir kraftfulla, vi får med oss alla led och vi återberättar för varandra. Hundra personer med samma utmanande mål ger fantastiska prestationer och projekt. Anna Espling Rolf, ansvarig för Link arkitekturs Nordensatsning Arkitektur och hälsa samt gästföreläsare på Programmet för Professionsutveckling KURSSTARTER 2014 Nu går det att anmäla sig till höstens kurser på arkitekt.se/professionalisering 4 september Steg2 JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 28 augusti Steg1 18 september Steg3

Verksamhetsrapport 2013-2014

Verksamhetsrapport 2013-2014 s stämma 2014 Föredragningspunkt 3 Verksamhetsrapport 2013-2014 Verksamhetsrapport 2013-2014 Styrelsen rapporterar här om s verksamhet under åren 2013 2014. Stämmans uppdrag till styrelsen formulerades

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Nära dig. Aldrig för sent Varför är du med i facket? Vi bildade klubb. Susanna Rennemark. klubbordförande på Stadium

Nära dig. Aldrig för sent Varför är du med i facket? Vi bildade klubb. Susanna Rennemark. klubbordförande på Stadium Nära dig Nr 2 2008 En tidning till dig som är medlem i Unionen Öst Susanna Rennemark klubbordförande på Stadium Aldrig för sent Varför är du med i facket? Vi bildade klubb 2 Innehåll 3 Nätverk för nästa

Läs mer

GUIDEN TEMA: LÖN. Hur ska ingenjörer få mer betalt?

GUIDEN TEMA: LÖN. Hur ska ingenjörer få mer betalt? GUIDEN Byt jobb! Bertil Nordqvist på ABB tror på en gammal beprövad metod för lönehöjning. FOTO: ANNA SIMONSSON FOTO: JENNY LEYMAN TEMA: LÖN Hur ska ingenjörer få mer betalt? Sifferlösa avtal sprider sig

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri DET LÖNAR SIG. Den här boken handlar om Indexator och det värdegrundsarbete,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Unga Folkbildare Om Framtiden

Unga Folkbildare Om Framtiden Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Innehåll Förord 4 Redaktören har ordet

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB & NYFÖRETAGARCENTER SYD nystart VISST KAN DU STARTA EGET! FOTO: EMILIA G AHLGREN UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. En tidning till dig som är medlem i Unionen. I detta nummer bland annat: Rätt lön med Aktivt lönearbete sidan 3

Nära dig. Norrbotten. En tidning till dig som är medlem i Unionen. I detta nummer bland annat: Rätt lön med Aktivt lönearbete sidan 3 Nära dig No: 2 - höst 2011 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer bland annat: Rätt lön med Aktivt lönearbete sidan 3 Vårens kurser och aktiviteter sidan 4-5 och 8 Arbetsglädje

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer