Sveriges Arkitekter. Ordföranden: Tre viktiga frågor i år. Nytt från regeringen. Stämmans ombud klara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Arkitekter. Ordföranden: Tre viktiga frågor i år. Nytt från regeringen. Stämmans ombud klara"

Transkript

1 72 informerar Mars 2014 är en intresseorganisation för Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskap sarkitekter och planeringsarkitekter med över medlemmar. Ordföranden: Tre viktiga frågor i år Ibland sker det snabba förändringar. Catherina Fored har lämnat efter en gemensam överenskommelse. Vi önskar henne lycka till i framtiden. (Läs mer i intervjun på sidan 14.) Vi har ett intensivt år framför oss. Det är valår och det är viktigt för oss att på ett tydligt sätt visa vad står för. Vi måste visa att arkitektur inte bara är kostsam estetik utan ett kraftfullt verktyg för ett bättre samhälle. Fokus i debatten måste breddas från att ensidigt handla om förenklingen i produktionen av bostadsenheter till att handla om hur vi bygger ett hållbart samhälle. Vår kommunikation utåt fram till valet berör främst tre områden: Så ökar vi stadsbyggandet, Arkitektur löser ungas boende och Arkitektur och skola. Bostadsbyggandet handlar inte bara om bostäder med bostäder bygger vi också människors livsmiljöer. Vi måste höja ambitionsnivån och även öka stadsbyggandet! Vi måste också lyfta fram vikten av den kommunala arkitekturpolitiken. Därför fortsätter vi att arbeta rådgivande med både enskilda kommuner och SKL. Vi slutar inte att jobba med frågan om de ungas bostadssituation i Sverige. Vi vill visa att arkitektur löser ungas boende, genom innovation och smarta kostnadseffektiva lösningar. Jagvillhabostad.nu:s projekt Snabba hus med arkitekten Vanda Kehr i spetsen som genomförs tillsammans med Svenska Bostäder är ett utmärkt exempel på det. Genom att ta fram permanenta kvalitetsbostäder som är flyttbara kan vi öka utbudet av bostäder. Den tredje huvudfrågan är den om barn och ungdomars studiemiljö. Exempelvis tvingas många barn spendera stora delar av sin dag i tillfälliga barackbyggnader. Undersökningar visar på skillnader i välmående och studieresultat för barn som vistas i en välplanerad skolbyggnad och de som tvingas vara i en temporär barack. Våra barn och ungdomar är värda mer! Avslutningsvis vill jag säga några ord om all respons som jag fått kring min förra ledare om stadsbyggnadskontorens ibland bestämda uppfattningar om vilka arkitekter som ska vara med och rita. Många tycker att jag var modig som tog upp frågan, andra blev upprörda. Huvudsaken är att vi fortsätter diskutera och debattera. Det är så vi kommer någon vart! Jacob Sahlqvist, ordförande, Inför årets Almedalsvecka planerar vi ett stort arrangemang. Skolbaracker som bara ska stå på en plats en begränsad tid men som blir kvar i år efter år. På gång i Förbundet Nytt från regeringen Axplock av regeringens Remiss förslag till riksdagen: Bygglovsbefriade komplementsbyggnader om max 25 kvm som kan användas som bostad. Förenklingar i Boverkets byggregler, BBR, kring bostäder för unga och studenter. En enklare planprocess som bland annat innebär att detaljplan inte alltid ska behövas, att så kallade kommunala särkrav slopas till fördel för nationella byggregler, att exploateringsavtalen regleras och att kommunen ska ha riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen. Värdet för direktupphandling enligt LOU höjs till 28 % av tröskelvärdet, kr. Läs remisserna i sin helhet på arkitekt.se/remisser Stämmans ombud klara Den 8 9 november i Stämma år håller stämma där val av en ny styrelse ska ske. Under förra hösten valde lokalföreningarna ombud på sina medlemsmöten. I Skåne, Västra Götaland och Stockholm utsågs ledamöterna genom webbomröstning. Ledamöter till stämman är valda för två år. De presenteras på arkitekt.se/s80748

2 Mars informerar SVERIGES ARKITEKTER Storgatan 41 Box 5027, SE Stockholm, Sweden Tel +46(0) Fax +46(0) Ordförande: Jacob Sahlqvist, Tf förbundsdirektör: Katarina O Cofaigh, Redaktör: Erika Sjöö, FOTO: MARCELO ROVIRA TORRES 67% svarade glädjande nog på löneenkäten som nu har stängts. Tack alla ni som tagit er tid att svara. Resultatet har sammanställts och finns på Saco Lönesök. Inom kort kommer också en statistikbroschyr att skickas ut. Ni hittar Saco lönesök på arkitekt.se/ lon. Där kan ni söka både utifrån examens- och födelseår. Då arkitekterna är en liten medlemskår rekommenderar vi framför allt sökningar utifrån 5-årsklasser. Ny styrelse för studenterna Student Den januari hade ArkitektStudenterna sitt årsmöte i Hamburg. Totalt närvarade 62 personer som satte riktlinjerna för kommande verksamhetsår. På agendan står bland annat ett fortsatt jobb med att stärka och utveckla engagemanget ute på landets nio arkitektskolor, förbättra kommunikationsformerna samt formulera organisationens position i värdegrundsfrågor. Det valdes ett nytt presidium där Rebecca Norberg, Alnarp, är ny ordförande, Carl Darenlind, CTH, är ny vice ordförande, Oskar Simann, UMA, ny sekreterare och Paulina Jaén Nilsson, UMA, är kvar som kassör. Katarina tar över tills vidare Från och med den 1 februari är Katarina O Cofaigh tillförordnad förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter. Katarina, som har arbetat för förbundet en längre tid, har haft ett flertal olika uppdrag inom organisationen. Hon har varit vice förbundsdirektör, generalsekreterare för SAR, arbetat med tävlingsverksamheten samt varit med och producerat Arkitekturgalan bland annat. Det känns spännande att gå in som tillförordnad förbundsdirektör. Inte minst detta valår. Jag känner verksamheten väl, vi är rustade inför framtiden och det finns massor med energi på kansliet och i styrelsen för att ta tag i alla de frågor som vi ska driva framöver. Chefer lär om att sätta lön Lön Den 5 februari hölls en partsgemensam lönekonferens inom Fastigoområdet i Göteborg. De fackliga parterna, däribland, gick tillsammans med arbetsgivaren igenom löneavtalet och berättade om hur man bäst arbetar med förhandlingar ute på företagen. Från båda sidor poängterades vikten av att skapa förtroende mellan de lokala fackklubbarna och företagsledningen lokalt för att löneprocessavalet utan centralt angivna siffror ska fungera. De betonade också vikten av att lönesättande chefer får utbildning. Ett femtiotal deltagare från både företagen och klubbarna deltog. Stämningen var god och deltagarna var nöjda med dagen. Ulrik Östling Föreläsning slog publikrekord Arkitekten Dorte Lokalförening Mandrup föreläste på Skånes ABAR på Form/Design Center i Malmö. Över 130 personer kom för att lyssna på Mandrups föreläsning om publika byggnader, mingla och dricka vin. Efteråt vidtog en livlig frågestund. Publikrekord! FOTO: PATRICK MILLER Tredje samtalet om tävlingar Den 11 februari genom- Tävling fördes det tredje samtalet om utvecklingsarbetet av tävlingsverksamheten. Samtalet handlade om programskrivning. Vikten av tydlig avsikt med tävlingen, platsens förutsättningar och att programmet ska prövas på platsen var några av huvudpunkterna. Nästa samtal äger rum den 19 mars och handlar om parallella uppdrag. Läs mer och tyck till: Gemensam nordisk spaning Danska arkitektföre- Norden ningen driver under året ett projekt om framtidens nordiska planering. Där deltar också och Norska arkitekters landsförbund. Workshops hålls i Köpenhamn, Stockholm och Oslo med ett avslutande seminarium i Köpenhamn i oktober. Hallå där... Webb Elisabet Näslund, som lämnar Arkitektens redaktion för uppdraget som digital utvecklingsredaktör på s kommunikationsavdelning. Vad ska du göra där? Mitt första uppdrag blir att vara projektledare för att ta fram en ny webb åt förbundet. Nya arkitekt.se ska vara klar i sommar och webbyrån Fröjd Interactive har valts ut att bygga den. Varför ska ha en ny webb? Den ska bli ett av förbundets viktigaste strategiska verktyg och fönster mot omvärlden. Medlemmarna få större möjlighet till interaktivitet och det ska bli enklare att söka information. FOTO: PETER PHILLIPS

3 74 informerar Mer om medlemsenkäten i våra sociala medier facebook.com/sverigesarkitekter twitter.com/svarkitekter Instagram.com/Sveriges_Arkitekter Vi vill veta vad du tycker! Nu är det snart dags att Medlem svara på årets medlemsenkät. Den 4 mars får du en länk skickad till din e-post där vi vill vi veta vad du tycker om oss, våra aktiviteter, vår utåtriktade verksamhet och framförallt vilka frågor du tycker att vi ska jobba med i framtiden. I den senaste medlemsundersökningen som gjordes för två år sedan fick förbundet lägst omdömen när det gällde att vara en inflytelserik organisation och en organisation som präglas av nytänkande. Det resulterade i att vi idag arbetar aktivt med arkitekturpolitik. Vi har även förstärkt vår närvaro i Almedalen, startat upp nya samarbeten, utvecklat Arkitekturgalan och genomfört en större satsning på kommunikation och verksamhetsutveckling I höst är det förbundsstämma och snart börjar planeringen av vilken inriktning förbundet ska Visionen om en hållbar Akademi utveckling på miljökonferensen i Rio 1992 präglades av optimism och god vilja men blev snart nog ett föga förpliktigande tillhygge. Ska det gå likadant för det moderna mantrat ekosystemtjänster? Det vore synd. Enkelt uttryckt menas med ekosystemtjänster att ta hjälp av naturen i stället för att fösa undan den och ersätta med mer eller mindre effektiva konstgjorda system. Som exempelvis att filtrera regnvatten genom grönytor innan det når ett vattendrag i Fullsatt på ett av våra seminarier i Almedalen. ha de kommande två åren. Genom att fylla i medlemsenkäten så kan du som medlem vara med och påverka och välja vilka frågor och aktiviteter du vill att förbundet ska vara med och arbeta med framöver. Jag hoppas att alla tar den chansen, säger Ariella Nisell, kommunikationschef på. Räkna med naturkrafterna stället för att tvingas rena en nersmutsad badsjö. Ekosystemtjänster borde bli ett bra verktyg i fysisk planering, den balansakt där särintressen och möjligheter knådas samman till en konkret lösning. Förvisso ingår i planering ett mått av irrationella faktorer, även om man gärna vill se det som en process av rationella val mellan mätbara, jämförbara storheter. I sådana val bör även landskapet och yttre miljön ingå. Alltså måste man även försöka värdera biologisk mångfald, ren miljö och upplevelser i reda pengar. Sådant som människor är beredda att betala mycket för. Dessa jämförelser behöver inte nödvändigt ge exakta besked. Det räcker långt att visa att värdet av ekosystemtjänster är av samma storleksordning som mer lättberäknade teknisk-ekonomiska funktioner som ofta tar hem segern. Lars Nyberg, ledamot av akademin för landskapsarkitektur Studentspalten: Det borde skrivas fler manifest Då och då undrar jag vad jag har gett mig in på. Jag och andra kursare kommer på oss själva med att säga saker som att vi inte kan se oss själva på ett arkitektkontor och att det är tur att det finns annat vi kan jobba med när vi är färdiga Det var intresset för arkitektur och samhällsbyggnad som tog oss hit, det som skaver är förväntningarna som tycks ligga i själva yrkestiteln. Arkitektur är inte något du jobbar med. Arkitekt är något du är. FOTO: IDA BJÖRLING I början på utbildningen sa lärare och studenter halvt roat, halvt seriöst att det är så kul att se ettornas spretiga skara, jämfört med treorna som klär sig, rör sig och pratar likadant. Det är förstås oundvikligt att inte påverkas av varandra när vi tillbringar så mycket tid tillsammans, men måste alla bli Arkitekten? Vilken kultur odlas på arkitektskolorna? Alltför ofta när någon ifrågasätter något som det tycks vara svårt att hitta ett logiskt argument för så kommer svaret att det är så det ser ut i verkligheten. Som att allt ska gå med vinst. Som att många jobbar övertid. Som att det bara berättas om gubbar i historieskrivningen. Där blir jag förvånad och arg finns det någon verklighet som är verkligare än en annan? Min verklighet kanske jag upplever annorlunda. Vi kan reproducera, eller skapa nytt Ellen Mendel-Hartvig År 2 på LTH Jag kanske har idéer om hur mitt arbetsliv ska vara. Jag kanske tycker att vi skriver historien tillsammans. Om vi hela tiden fortsätter säga att det rätt och slätt är så det är kommer det självklart vara så det blir. Det finns faktiskt ett ställningstagande att göra vi kan reproducera, eller skapa nytt. Det är inte så att alla behöver ha målet eller tron på att kunna rädda världen, men i ett byggande, planerande yrke så kommer vi inte undan frågeställningar om hur framtiden borde se ut. Vi är med och skapar vår yrkesroll och ska kunna stå för våra projekt, därför ligger det på oss att utforska vad arkitektur kan vara och bör göra. Så tappa inte bort vad du står för, sätt dig ner och fundera på vad du vill. Våga vara idealist. Bryt mot reglerna ibland. Skriv ditt manifest.

4 Februari 2014 FOTO: ERIKA SJÖÖ 75 informerar Vad händer? Förbundskalendern GUNILLA KRONVALL Porträtt För Gunilla Kronvall är jobbet en livsstil och ett rent nöje. Jag har alltid jobbat lite för mycket. Om jag får en fråga om att testa någonting nytt så tackar jag alltid ja eftersom det är så himla kul med nya utmaningar, säger hon. Med ett stort intresse för komplexitet och mångfald i staden arbetar Gunilla Kronvall gärna med projekt där hon får alternativa aktörer att vara med och påverka utvecklingen av staden och arkitekturen. Jag jobbar på Akademiska Hus i Lund där mycket handlar om att rigga intressanta processer. Just nu håller vi på med ett projekt där vi inkluderar forskare att bli delaktiga i hur vi ska utforma en ny byggnad på universitetsområdet i Lund. När jag jobbade på Malmö stadsbyggnadskontor handlade mycket om att fånga upp intressen och att samverka med allt ifrån konstnärer och kulturliv till tekniska experter för att genomföra en stadsdel, säger hon. För Gunilla Kronvall är markpolitik en av de viktigaste stadsutvecklingsfrågorna. Ålder: 42 Bor: Vid Triangeln i Malmö. Född och uppvuxen i Lund. Jobbar: På Akademiska Hus i Lund, lärare på Arkitektskolan i Lund och internationellt, doktorand på SLU i Alnarp. Malmö stadsbyggnadskontor Startade upp sandellsandberg i Malmö år Gör på fritiden: Tennis, löpträning, dykning och umgås med kompisar Förebilder: Människor som vågar Hon har fokus på att rigga processer Det är så många beslut som tas på den politiska nivån och som påverkar vad arkitekter får göra och hur miljöer utvecklas. Kontroll över den mark som planeras och bebyggs i våra städer är en tydlig maktfaktor värd att diskutera. Ett foto- och filmintresse har alltid funnits där. Innan Gunilla Kronvall blev arkitekt gjorde hon bland annat ett fotoreportage tillsammans med en journalistvän och jobbade som fotograf i Schweiz. Sin arkitekturutbildning genomförde hon i London. Jag tyckte mycket om utbildningen där. Vi uppmanades att själva formulera hur vi ville jobba som arkitekt. Till exempel reste vi till städer som Beirut, Porto och Havanna där vi fick i uppgift att lära känna staden för att sedan diskutera vad som behövdes där, säger hon. Sedan ett år tillbaka är Gunilla Kronvall ordförande i s lokalförening Skåne. Vi är en engagerad styrelse och det är riktigt kul. Erika Sjöö Aktion Arkiv Iscensätter ett vittnesseminarium om en internationell bostadskonferens som ägde rum i Tensta Datum: 5 mars.30 Plats: Tensta konsthall Medlemsmöte För lokalföreningen i Västmanland Datum: 6 mars Tid: Plats: Konstnärsföreningens galleri K, Slottsgatan 17 Markus Miessen Deltagandeprocesser i planering och arkitektur möjlighet eller mardröm? Datum: 6 mars Plats: Dive Arkitekter, Gästrikegatan 20 PratA Skåne arrangerar ett nytt evenemang med konversationer om allt mellan byggnader och planer, nära som långt borta. Datum: 11 mars Plats: Källaren, Hjulhamnsgatan 5, Malmö Kristine Jensen Med sitt arkitektkontor är hon en av de mest framgångsrika danska landskapsarkitekterna med en rad uppmärksammade projekt i och utanför Danmark Datum: 13 mars Plats: Dive Arkitekter, Gästrikegatan 20 Reiulf Ramstad I samarbete med Norske Ambassaden i Stockholm. För Stockholms Arkitektförening Boel Hellman och Fritz Halvorsen. Bindande anmälning på www. stockholmsarkitektforening.se, begränsat antal platser. Datum: 20 mars Plats: Norska ambassaden, Skarpögatan 4 Föreläsning med workshop om offentliga rum Arrangör Jönköping Kronoberg. För mer information och föranmälan kontakta K Schartau på eller Henrik Wibroe på henrik. Datum: 20 mars Tid: 14 Plats: Samling, Speakers Corner i Växjö Draw, Point, Talk: Molly Wright Steenson om MIT:s Architecture Machine Group Datum: 27 mars Plats: Entrén, KTH-Arkitekturskolan, Östermalmsgatan 26

5 76 informerar Mars 2014 Fråga juristen: Vad undrar du över? Förbundets jurister nås på telefon: ILLUSTRATION: ISTOCK Utbildning på arbetstid?? Kan jag delta i s fackliga grundkurs på betald arbetstid?! Ja, under förutsättning att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och du är vald att företräda medlemmarna samt att arbetsgivaren är underrättad om ert fackliga uppdrag. I sådant fall omfattas ni av förtroendemannalagen och har rätt att delta i facklig utbildning på betald arbetstid. Ska jag få så lite semester? Jag har arbetat två år på ett arkitektföretag.? Eftersom jag började den 1 april hade jag inte tjänat in någon semester när den första sommaren kom. Min arbetsgivare ville i alla fall stänga företaget två veckor så han gav mig två veckors förskottssemester. Nu säger han att han ska dra av de två veckorna från årets semester så att jag bara får tre av mina fem intjänade veckor den här sommaren. Kan han göra så?! Nej, arbetsgivaren kan inte räkna av förskottssemester under en pågående anställning. Enligt semesterlagen och s kollektivavtal med Almega STD ligger utbetald förskottssemester som en semesterskuld som den anställde har till sin arbetsgivare under fem år. Om den anställde säger upp sig själv, eller blir uppsagd av personliga skäl under dessa fem år får arbetsgivaren räkna av semesterskulden mot semesterersättning som den anställde har innestående när han slutar. Efter fem år efterskänks skulden. Ulrik Östling Bra intro till facket I slutet av januari arrangerade en av sina fackliga grundkurser, inom privat sektor, i Stockholm. En av deltagarna var planarkitekt Markus Brolin. Vad tycker du om kursen? En bra introduktion till den fackliga världen. Kursledarnas erfarenhet ger en trygghet i att det som lärs ut är relevant. Vad gav kursen dig? Den gav mig framför allt en insikt i hur brett det Fler fackliga kurser Facklig grundkurs Kommunal sektor Datum: 4 mars Tid: Plats: Storgatan 41, Stockholm Lunchseminarium Om löneförhandling för fackliga företrädare på privat sektor Datum: 6 mars Tid: Plats: Storgatan 41, Stockholm Facklig grundkurs Privat sektor Göteborg Datum: 11 mars Tid: Plats: Meddelas senare fackliga arbetet kan vara. Jag fick en uppfattning om hur komplexa frågeställningarna kan vara och samtidigt hur mycket nytta man som facklig representant kan göra. Kursen rekommenderas verkligen! Läs mer om fackliga kurser: FOTO: LOVISA LAGERBLAD Löneförhandlingsseminarium För fackliga företrädare på privat sektor Datum: 26 mars. Tid: Plats: Meddelas senare i Malmö Lönesamtalet för alla sektorer Datum: 26 mars Tid: Plats: Meddelas senare i Malmö Lunchseminarium Lönesamtalet för alla sektorer Datum: 27 mars Tid: Plats: Storgatan 41, Stockholm Stämma 2014 Nu kan du föreslå kandidater till s styrelse och nämnder! Ge dina förslag på

6 FOTO: PERNILLA PETTERSSON Mars informerar Programmet för professionsutveckling ingår i s medlemsservice. Dess syfte är att hjälpa medlemmarna att arbeta med regelverket kring professionen, att förstå affären och att ta ett ledarskap genom ett återkommande program i tre steg. Programmet vänder sig till alla medlemmar, både i offentlig och privat sektor. Programansvarig: Pehr Mikael Sällström, Karin Hammarskiöld, För storverk krävs mer än att hålla budget Karin Hammarskiöld, projektledare för kompetensutveckling på. Gör det lättare att dela kunskap Omvärlden förändras ständigt och därmed också arkitektens verklighet och roll. Även vår vidareutbildning måste utvecklas så att vi fortsätter att rusta våra medlemmar på bästa sätt. Vad händer nu? Vi gör en bred omvärldsanalys och framtidsspaning, talar med våra medlemmar, som har koll på sin marknad och sina behov, och vi talar med beställarna. Dessutom spanar vi på prognoser och undersökningar från andra länder och branscher. Vad kan sådan kompetens vara? Ledarskap i dess olika former, från att kunna projektleda bygget till att processleda styrgrupper. I våra utvärderingar är det något som är högt värdesatt. För att fortsätta den trenden och vinna mer förtroende fortsätter vi stärka våra medlemmar med kunskaper som fastighetsekonomi och PBL. Hur påverkar det kursutbudet? Redan nu till hösten ser vi till att göra det lättare att dela med sig av sin kunskap i sin egen verksamhet. Våra kurser ska fortsatt vara de bästa men vi vill också se till att ny kunskap kommer fler medlemmar till gagn oavsett specialisering eller var man jobbar. På längre sikt hoppas vi underlätta för alla att ta till sig av vidareutbildning i andra forum och format. FOTO: DORIS BELING Hundra personer med samma utmanande mål ger fantastiska prestationer och projekt. Hur kul eller inspirerande är det att höra vi ska hålla tid och budget eller kanske vi ska fortsätta som vi alltid har gjort? När hörde du någon stolt berätta, mitt i natten på en fest, jag jobbar för att hålla budget? Nej, för storverk krävs mer. På Programmet för Professionsutveckling, steg 1, diskuterar vi hur beställare formulerar sina mål i olika projekt. Dessvärre är vi ska hålla budget och tidsplan ett vanligt citat i målen. Det räcker inte för att väcka engagemang. Alla vill vi kunna berätta stolt om vad vi gör. Finns det ingen gemensam berättelse så gör vi alla vår egen tolkning. Ett projekt blir efter en tid en berättelse med många olika versioner om mål och syfte. Hundra personer som arbetar mot hundra olika mål. För att lyckas med våra projekt måste vi skapa en berättelse om byggnaden och projektet som vi gärna återberättar för varandra. En relevant story ska enligt min mening ta sin utgångspunkt i vad våra beställare och brukare verkligen vill uppnå med sin stad eller sin verksamhet. Det är då målen blir kraftfulla, vi får med oss alla led och vi återberättar för varandra. Hundra personer med samma utmanande mål ger fantastiska prestationer och projekt. Anna Espling Rolf, ansvarig för Link arkitekturs Nordensatsning Arkitektur och hälsa samt gästföreläsare på Programmet för Professionsutveckling KURSSTARTER 2014 Nu går det att anmäla sig till höstens kurser på arkitekt.se/professionalisering 4 september Steg2 JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 28 augusti Steg1 18 september Steg3

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

STOCKHOLMS ARKITEKTFÖRENING Lokalförening: Sveriges Arkitekter Stockholm. Årsberättelse 2014-2015

STOCKHOLMS ARKITEKTFÖRENING Lokalförening: Sveriges Arkitekter Stockholm. Årsberättelse 2014-2015 STOCKHOLMS ARKITEKTFÖRENING Lokalförening: Sveriges Arkitekter Stockholm Årsberättelse 2014-2015 Styrelsens sammansättning under året: Ulrika Karlsson, ordförande, Servo Stockholm, KTH och Konstfack Sara

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016

Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekters stämma 2014 Föredragningspunkt 7 Budget och medlemsavgifter Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016 Förslag till budget

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

ÖVERSIKT ARKITEKTSTUDENTERNAS UPPBYGGNAD

ÖVERSIKT ARKITEKTSTUDENTERNAS UPPBYGGNAD ÖVERSIKT ARKITEKTSTUDENTERNAS UPPBYGGNAD GÖ st LI INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARKITEKTSTUDENTERNA 3 Vad är ArkitektStudenterna? Varför ska jag bli medlem? Hur får jag information om ArkitektStudenternas verksamhet?

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Januari 2013. Välkommen till nya kontoret. In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco

Januari 2013. Välkommen till nya kontoret. In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco Januari 2013 Välkommen till nya kontoret Ut i verksamheten! Här dialogmöte med landstingsledningen i Örebro In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco Saco

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2013

Facklig utbildning. Kursprogram 2013 Facklig utbildning Kursprogram 2013 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Medlemmar 22 000 akademiker inom kultur och kommunikation 5000-6000 är anställda inom musei- och kulturmiljövården Uppskattat några hundra som är under utbildning, utbildade

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling,

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Fackförbund Centralt Lokalt

Fackförbund Centralt Lokalt Till Chefer Sidan 1 2015-06-17 Fackliga organisationer i Båstads Kommun Fackförbund Centralt Lokalt Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Lars Rydell Camilla Gudmundsson Box 12800 tfn: 08-617

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer