Mobilsamåkning i din kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobilsamåkning i din kommun"

Transkript

1 Mobilsamåkning i din kommun Förslag s.2 Bakgrund s. 6 Mobilsamåkning i din kommun s. 10 Priser 1

2 Bakgrund Mobilsamåkning är ett system som gör det enkelt för bybor att samordna sina resor till och från de vanligaste orterna. Mobilsamåkning blev utsedd till Årets landsbygdsinnovation 2011 och fick ta emot en Ullbagge på Landsbygdsgalan i Stockholm. Idén till Mobilsamåkning föddes i Tolg, en liten by tre mil utanför Växjö. Byborna såg det korkade med alla halvtomma bilar på vägarna och bestämde sig för att skapa ett lättanvänt samåkningssystem. Mer än hälften av de resor vi gör i Sverige gör vi med bil. I varje svensk bil åker i genomsnitt 1,2 personer. Över hälften av oss svenskar åker bil varje dag. Den som bor på landsbygden är på de flesta ställen i Sverige beroende av att ha bil för att kunna ta sig fram och tillbaka till jobbet, för att kunna åka och handla osv. För en familj räcker det dessutom inte med en bil, utan det vanliga är att man behöver två. Många halvtomma bilar rullar på vägarna, ofta för att det är krångligt att organisera samåkning. Bussarna går sällan och tiderna passar inte ens egna. I geografiskt utspridda byar är ytterligare ett hinder för att ta bussen att det för många är långt till busshållsplatsen. Att ha bil är dyrt, och samtidigt släpper alla våra bilar ut ansenliga mängder växthusgaser och är därmed en bidragande orsak till klimatförändringarna. Grannar är ofta positiva till att låta en åka med om man frågar, men det är svårt och tidskrävande att hitta vilka som kör så att det passar ens egna tider. Har man väl hittat någon att åka med får man sällan betala något, vilket kan kännas okej de första gångerna. Men har man åkt med samma person många gånger vill man gärna betala. Detta i kombination med dåliga bussförbindelser och insikten om hur mycket pengar som finns att spara (och tjäna) genom att samåka ledde till att byborna i Tolg tog saken i egna händer. Ett lättanvänt tekniskt system byggdes av webbyrån Websearch Professional. Men lika viktigt som den tekniska lösningen var förankringsprocessen i byn. Nu har Mobilsamåkningen varit igång i elva månader och socknens ca 500 invånare har redan samåkt halvvägs runt jorden 2000 mil! Omkring 500 körningar har haft ungefär 700 passagerare. Det är många trevliga stunder i bilarna det! Mobilsamåkning.se Mobilsamåkning.se är ett socialt företag, organiserat som ett aktiebolag. Företagets vision är att förändra samhällets och människors resmönster mot mer kollektivt resande, där samordning och effektivisering av privata bilresor genom mobilsamåkning är den primära metoden. Vårt mål är att sprida mobilsamåkningen till alla byar, arbetsplatser etc. där ett behov finns, 2

3 primärt i Sverige. Eventuell vinst återinvesteras i företaget för att kunna sprida mobilsamåkningen ytterligare och för att kunna sänka priserna. WebSearch Professional Då företaget Mobilsamåkning.se i skrivande stund håller på att bildas, står även WebSearch Professional, företaget som har byggt den tekniska lösningen bakom det här förslaget. WebSearch Professional ägs av Björn Söderberg, en av initiativtagarna till Mobilsamåkningen. Så här fungerar mobilsamåkning En bybo kan registrera sig som chaufför, passagerare eller bådadera. Köra Som chaufför matar man enkelt in vilka tider och sträckor man kör. Det går både att lägga in enstaka körningar och hela körscheman. Man kan också välja ifall man kan tänka sig att köra en omväg eller inte. Åka Den som vill åka väljer vilken dag och sträcka och får då upp en lista på chaufförer. Man väljer vem man vill åka med och på vilka hållplatser man vill stiga av och på. Därefter klickar man spara. Då går det automatiskt iväg ett SMS till chauffören. Chauffören bekräftar eller nekar resan genom att följa en länk i SMS:et. (Den som har en gammal telefon får istället svara genom att SMS:a OK eller NEJ.) Betalsystem Till Mobilsamåkningen finns ett betalsystem knutet. Byborna beslutar om prisnivåer. Alla bekräftade bokningar registreras i systemet. Varje användare har ett saldo där körda resor kvittas mot åkta. Varje kvartal får användarna en faktura eller utbetalning. Påminnnelser Systemet skickar också iväg påminnelse-sms till chaufförerna. Bevakningar Hittar du ingen passande resa kan du lägga upp en bevakning. Då får du ett SMS så snart någon lägger upp en resa som matchar din bevakning. Eftersom den som ska boka en körning också kan se vilka bevakningar som finns, är det också möjligt att anpassa sin körning till en bevakande passagerare. 3

4 I datorn och mobiltelefonen Systemet kan användas antingen från datorn eller mobiltelefonen. Det fungerar för alla telefoner som går att ansluta till internet. Men även med riktigt gamla går det att ta emot och svara på bokningsförfrågningar via SMS. Minderåriga Det är viktigt att systemet är tryggt att använda, inte minst för minderåriga. Därför finns det två olika sätt för minderåriga att använda Mobilsamåkningen. Det är målsman som avgör när barnet är redo att själv registrera sig och boka resor. 1. Minderåriga som har målsmans godkännande kan själva använda systemet. Målsman får dock kopior på alla boknings-sms. 2. Det andra alternativet är att målsman registrerar och sköter ett konto åt sitt barn. Det är alltså målsman som bokar och bekräftar resor samt betalar fakturan. I SMS:en står det t.ex. "Obs, passageraren är 6 år!" och där finns telefonnummer till målsman. Chauffören kan redan i sin profil ange en gräns för hur unga barn han/hon vill köra. Framgångsfaktorer Varför har tolgbornas Mobilsamåkning lyckats där andra samåkningsprojekt har misslyckats? Enkelt Det går snabbt och enkelt att lägga upp körningar, hitta åkningar etc. Tryggt En geografisk avgränsning gör att man känner eller känner till de flesta användarna. Man vet dessutom alltid vem som ska hämta en, vilken bil personen kör och vilket registreringsnummer bilen har. För föräldrar känns det också tryggt att låta sina barn och ungdomar samåka med personer de känner. Delaktighet En ordentlig förankringsprocess där byborna har inflytande över områdets gränser, sträckor, hållplatser och prisnivåer skapar ett engagemang och en stolthet över vår mobilsamåkning. Ekonomiskt win-win Både chaufförer och passagerare har pengar att spara eller tjäna. Mötesplats De sociala vinsterna är nog det tolgborna har varit mest positiva till. 4

5 Bilarna har visat sig utgöra fantastiska mötesplatser mellan bybor. Under samåkningsresorna fördjupas relationer, kläcks idéer för bygden etc. Känns bra Även om vi inte framhävt miljövinsterna förstår ju alla att samåkning sparar koldioxidutsläpp. Därför känns det bra att samåka. Teknik för alla I ett tidigt skede bestämde vi att Mobilsamåkningen inte skulle vara beroende av den senaste tekniken. Det går att ta emot och svara på bokningar även på en tio år gammal mobiltelefon. Det är såklart smidigare med en nyare telefon, men du klarar dig bra med en dator och en gammal mobiltelefon. Positiva effekter Ökad social gemenskap i byn. Ökad rörelsefrihet för byborna. Ekonomisk vinning för byborna (både de som kör och de som åker). Minskad miljö- och klimatpåverkan. Positiv marknadsföring av byn. Tolgbor om Mobilsamåkningen Samåkningen har väldigt snabbt blivit en naturlig del av vårt liv. Som pensionärer kan vi ofta anpassa våra restider en del. Jag blir irriterad om jag någon gång glömmer att anmäla min resa. Tänker inför varje vecka igenom vilka dagar som samåkningen passar mig. Försöker i alla fall hitta en dag när bilen får stå. Det bästa är de gånger sonen kan få skjuts in till stan mitt på dagen utan att jag är chaufför. Eftersom vårt hushåll endast har en bil så blir samåkningen ett bra komplement när vi har olika tider. Det blir ofta både körningar och åkningar med kort varsel men det har funkat bra hittills. Som allt annat, ovant i början, blir snart en vana. Känns otroligt bra i hjärtat. Främjar miljö, sociala kontakter och privatekonomin. Rekommenderas varmt. 5

6 Mobilsamåkning i din kommun Förankring och pilotår Att som ett komplement till den befintliga kollektivtrafiken, förankra, implementera och vidareutveckla Mobilsamåkning i din kommun skulle kunna genomföras i följande steg: Val av byar/orter/områden Förankringsprocess i respektive by/ort/område Implementering och lansering i respektive by/ort/område System och vidareutveckling pilotår Aktiviteter för ökat användande under pilotår Statistik, utvärdering och uppföljning Val av byar/orter/områden För att införa Mobilsamåkning i en by/ort/område måste några grundförutsättningar vara uppfyllda: Det finns ett intresse för att införa mobilsamåkning i byn/området/orten, ju större lokalt engagemang desto bättre. Det finns en i byn/området/orten förankrad part, t.ex. sockenråd, hembygdsförening, byalag eller annan lokal sammanslutning. Den lokala parten är villig att lägga ner arbete och engagemang i projektet. Det finns ett behov av ökad samåkning, t.ex. för att bussförbindelser saknas eller är begränsade. Det är invånarna själva, via Sockenråd eller annan lokalt förankrad part som beslutar om områdets gränser. För att samåkningen ska upplevas och vara trygg är det viktigt att man tar hänsyn till naturlig samhörighet, t.ex. en skolas upptagningsområde eller en gammal sockengräns. Små enheter där man känner eller känner till varandra utgör grunden. Förankringsprocess Bilen är fortfarande en viktig, både status- och frihetssymbol i vårt samhälle. Likaså är inrotade vanor såsom att ta den egna bilen svåra att bryta. Nyckeln till ett lyckat och välanvänt system för samåkning ligger i hur bra man lyckas förankra tanken och systemet hos byborna. Det är därför av största vikt att en ordentlig förankringsprocess genomförs i respektive byn. Förankringsprocessen har ett par olika syften: 6

7 Få byborna att själva börja fundera kring om de skulle kunna tänka sig att samåka, men också att börja prata med sina grannar, vänner m.fl. om det hela. Kan jag tänka mig att ta upp passagerare? Kan jag tänka mig att åka med en annan bybo? Låta byborna styra systemets utformning: Vilka hållplatser ska finnas? Vilka sträckor ska vi samåka? Vad ska resorna kosta? Förankringsprocessen steg för steg Enkät En enkät skickas ut till samtliga invånare i det definierade området. Genom enkäten påbörjas tankeprocessen hos byborna kring om man vill samåka. Enkäten ger också ett viktigt underlag till åsiktsmötet gällande, sträckor, hållplatser och prisnivåer. Åsiktsmöte Samtliga bybor bjuds in till ett åsiktsmöte. Här bestäms vilka sträckor som ska läggas upp, vilka hållplatser samt vad de olika sträckorna ska kosta. Det definierade området kan också justeras utifrån bybornas åsikter på detta möte. Utbildning av byansvariga I samband med åsiktsmötet utbildas ett antal engagerade personer: byansvariga. Denna grupp verkar som testpanel inledande i projektet. Implementering och lansering Implementering Efter åsiktsmötet byggs byns tekniska system för mobilsamåkning upp, i vilket bybornas önskemål implementeras. Integration av busstider I samverkan med Länstrafiken läggs busstiderna för upp, så att användarna på ett enkelt sätt kan överblicka kombinationsmöjligheterna. Samåkningens syfte är att vara ett komplement till kollektivtrafiken för att ge ökade valmöjligheter i form av flera potentiella resor som kan komplettera kollektivtrafiken och underlätta för kollektivt resande på landsbygden. Testning Byns system testas av den lokala parten förslagsvis av de Byansvariga. Detta sker innan lansering. Lanseringsevent Samåkningen lanseras genom t.ex. en stor fest. För att systemet ska få en bra start 7

8 är det viktigt att så många som möjligt registrerar sig och börjar använda systemet ungefär samtidigt. På lanseringseventet kan man få hjälp med att registrera sig och börja boka resor. Kontinuerlig information Det viktigt att byborna koninuerligt får information om hur Mobilsamåkningen framskrider. Informationsspridning sker i samverkan mellan den lokalt förankrade parten och Mobilsamåkning.se. System och vidareutveckling under pilotåret Efter lanseringseventet omfattar det här förslaget även vidareutveckling och stöd för att öka användandet under det första, avgörande året. När systemet väl är igång kommer snabbt nya önskemål om sträckor och hållplatser komma in. Systemet byggs ut efter dessa önskemål. Samordning och dialog med byansvariga Under pilotåret får de byansvariga hjälp och stöd i sitt arbete med att t.ex. nå nya användargrupper. Utifrån en dialog med den lokalt förankrade parten och de byansvariga bestäms vilka aktiviteter som ska prioriteras för att öka användandet. Här nedan finns några av de förslag vi kan erbjuda inom ramen för förslaget. Vidareutvecklingsträffar Den lokalt förankrade parten arrangerar förslagsvis vid två tillfällen under det första året vidareutvecklingsträffar i byn. Mötena ska ge tillfälle för inspiration, samtal och återkoppling om systemet i praktiken. Det utgör också ett tillfälle att uppmuntra till nyregistrering och ge support till nya och gamla användare. Facebookgrupp med koppling till byns samåkningssystem För att öka användandet skapas en Facebookgrupp med koppling till byns samåkningssystem. Här postas automatiskt morgondagens körningar och bevakningar. Facebookgruppen är också ett bra forum för att annonsera resor på sträckor som inte finns i systemet, men också ett forum för byborna att diskutera samåkningen. Tävlingar och event för ökad användning I perioder t.ex. efter semester, lov och högtider kan det behövas lite extra inspiration för att åter börja samåka. Med syftet att öka användandet skapar Mobilsamåkning.se tävlingar där t.ex. månadens samåkare i medverkande byar utses. I dessa evenemang tar vi hjälp av sponsorer och annonsörer för att finansiera bra priser etc. SMS/mailpåminnelser 8

9 Genom t.ex. veckomejl påminns användarna om att lägga upp veckans körningar etc. Framtagning av material för ökat användande För att göra samåkningen synlig i byn tas det utifrån den lokalt förankrade partens önskemål fram visst material såsom t.ex. informationsblad och bildekaler. Syftet med detta material är att öka användandet av samåkningen. Statistik, utvärdering och uppföljning I slutet av pilotåret skickas en utvärdering till samtliga registrerade användare. Efter pilotårets slut görs även en statistikuppföljning över bybornas aktivitet i systemet. Statistiken jämförs med Länstrafikens statistik för kollektivtrafiken för att se om antalet resenärer inom de befintliga bussturerna ökat eller minskat. I den uppföljningen ingår även att göra en beräkning på hur stor besparing av koldioxidutsläpp projektet har medverkat till. Resultaten av utvärderingen redovisas tillsammans med statistiken till den lokalt förankrade parten samt till din kommun. 9

10 Priser Priser förankringsprocess (engångskostnad) 1-5 byar Följande 6-10 byar > 10 byar /by /by /by Tillval: Inspirationsföreläsning 5000/tillfälle Medverkan vid lanseringsevent /tillfälle Resa och vid behov logi för processledare tillkommer vid 1 tillfälle (åsiktsmötet) samt vid tillvald inspirationsföreläsning och lanseringevent. I förankringsprocessen ingår Tillhandahållande och sammanställning av enkät Processledning åsiktsmöte Implementering med uppbyggnad av sträckor och hållplatser utifrån bybornas önskemål Utbildning av byansvariga Aktiviteter för ökat användande under första året Uppdatering av sträckor, hållplatser etc. under pilotåret (utifrån bybornas önskemål) Statistikuppföljning, tillhandahållande och sammanställning av utvärdering Tillval: Inledande inspirationsföreläsning samt medverkan vid lanseringsevent 10

11 Kommunlicens av system Mobilsamåkning Förankringsprocessen kombineras med en kommunlicens av systemet för Mobilsamåkning under pilotåret som sträcker sig från lanseringseventet och ett år framåt. Priser kommunlicens Antal invånare/ by 1-5 system, pris/ by och år Följande 6-10 system, pris/by och år Ytterligare system, pris/ by och år < > I kommunlicensen ingår Digtal helpdesk till registrerade användare. Uppdateringar. I takt med att webbläsare uppdateras och nya mobiltelefonmodeller introduceras behöver systemet ständigt uppdateras. Serverutrymme Backup Fakturering och utbetalningar till användare 4 ggr/år Tillgång till statistikunderlag Eventuella tillkommande tjänster debiteras efter överenskommelse med 600 kr/tim. Ex. utveckling av nya sträckor hållplatser efter pilotår. Bindningstid för kommunlicensen är 12 månader i kombination med förankringsprocessen, därefter 6 månader. 11

12 Övrigt Samtliga priser är angivna i SEK exkl. moms. Förslaget är giltligt t.om Priserna gäller t.om. pilotårets slut. Passagerarna finansierar inom systemet skickade SMS genom en debitering på 5 kr/ samåkt resa. Användare kan vid behov komma att debiteras t.ex. en mindre månadsavgift och/eller en mindre kostnad för fakturering/utbetalningstjänst. Mobilsamåkning.se äger rättigheten att sälja annonsplatser i systemet. Kontaktperson Maja Söderberg tfn

Samåkning Södra Öland!

Samåkning Södra Öland! Samåkning Södra Öland! Var med och påverka Ett varv runt jorden är 40 000 km. För 2 år och 9 månader sedan lanserade Tolg, utanför Växjö, sin unika Mobilsamåkning. Sedan dess har Tolgborna samåkt 57 631

Läs mer

MARKNADSANALYS SAMÅKNINGSSYSTEM Version 2013-06-04

MARKNADSANALYS SAMÅKNINGSSYSTEM Version 2013-06-04 MARKNADSANALYS SAMÅKNINGSSYSTEM Version 2013-06-04 Dokument skapat av: Karoline Alvånger, Energikontor Sydost Frågor kring kommunikationer är ständigt aktuella och berör många, både i storstäder och i

Läs mer

Nr 3 Hösten 2012. Nyhetsblad för. Långasjö socken

Nr 3 Hösten 2012. Nyhetsblad för. Långasjö socken p Träsko osten Nr 3 Hösten 2012 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Hållbar utveckling 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2012 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post:

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning INTRODUKTION AV URBAN BÄCKSTRÖM, VD SVENSKT NÄRINGSLIV 3. Träffa dina framtida medarbetare redan i dag 1 5. 5. 8. 11. VARFÖR PRAO/PRAKTIK? För lite tid eller inga uppgifter? Möjligheterna

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer