600 Teknik (tillämpade vetenskaper)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "600 Teknik (tillämpade vetenskaper)"

Transkript

1 Teknik (tillämpade vetenskaper) Klassificera här uppfinningar Se även för teknik som orsak till kulturell förändring; Se även för teknikens sociologi; Se även för ekonomiska aspekter på industrier som baseras på särskilda teknikgrenar; Se även för tekniköverföring; Se även för lämplig teknik Se manualen under 300 vs. 600; Se manualen under 363 vs , 333.7, , 600; Se manualen under vs. 600; Se manualen under vs. 600 ÖVERSIKT 601 Philosophy and theory 602 Miscellany 603 Dictionaries, encyclopedias, concordances 604 Technical drawing, hazardous materials technology; groups of people 605 Serial publications 606 Organizations 607 Education, research, related topics 608 Patents 609 History, geographic treatment, biography 610 Forensic medicine; incidence of injuries, wounds, disease; public preventive medicine.1.9 [Standard subdivisions; group practice; medical personnel and relationships; nursing; services of allied health personnel] 611 Human anatomy, cytology, histology 612 Human physiology 613 Personal health and safety 614 Forensic medicine; incidence of injuries, wounds, disease; public preventive medicine 615 Pharmacology and therapeutics 616 Diseases 617 Diseases 618 Gynecology, obstetrics, pediatrics, geriatrics 1

2 600 Dewey decimalklassifikation Engineering and allied operations Standard subdivisions and engineering design and quality.1.8 [Engineering mechanics and materials, vibrations, engineering for geographic environments, fine particle and remote control technology, surface engineering, nanotechnology, human factors and safety engineering] 621 Applied physics 622 Mining and related operations 623 Military and nautical engineering 624 Civil engineering 625 Engineering of railroads and roads 627 Hydraulic engineering 628 Sanitary engineering 629 Other branches of engineering 630 Agriculture and related technologies.1.9 Standard subdivisions 631 Specific techniques; apparatus, equipment, materials 632 Plant injuries, diseases, pests 633 Field and plantation crops 634 Orchards, fruits, forestry 635 Garden crops (Horticulture) 636 Animal husbandry 637 Processing dairy and related products 638 Insect culture 639 Hunting, fishing, conservation, related technologies 640 Home and family management.1.9 Standard subdivisions; specific aspects of household management; evaluation and purchasing guides 641 Food and drink 642 Meals and table service 643 Housing and household equipment 644 Household utilities 645 Household furnishings 646 Sewing, clothing, management of personal and family life 647 Management of public households (Institutional housekeeping) 648 Housekeeping 649 Child rearing; home care of people with disabilities and illnesses 650 Management and auxiliary services Standard subdivisions.1 Personal success in business 651 Office services 652 Processes of written communication 653 Shorthand 657 Accounting 658 General management 659 Advertising and public relations 2

3 600 Teknik (tillämpade vetenskaper) Chemical engineering and related technologies Standard subdivisions and chemical technologies of specific states of matter.2.7 [General topics in chemical engineering, biotechnology, industrial stoichiometry] 661 Technology of industrial chemicals 662 Technology of explosives, fuels, related products 663 Beverage technology 664 Food technology 665 Technology of industrial oils, fats, waxes, gases 666 Ceramic and allied technologies 667 Cleaning, color, coating, related technologies 668 Technology of other organic products 669 Metallurgy 670 Manufacturing.1.9 Standard subdivisions and special topics of manufacturing 671 Metalworking processes and primary metal products 672 Iron, steel, other iron alloys 673 Nonferrous metals 674 Lumber processing, wood products, cork 675 Leather and fur processing 676 Pulp and paper technology 677 Textiles 678 Elastomers and elastomer products 679 Other products of specific kinds of materials 680 Decorative arts 681 Precision instruments and other devices 682 Small forge work (Blacksmithing) 683 Hardware and household appliances 684 Furnishings and home workshops 685 Leather and fur goods, and related products 686 Printing and related activities 687 Clothing and accessories 688 Other final products, and packaging technology 690 Construction of buildings Standard subdivisions.1.8 Special topics of construction of buildings 691 Building materials 692 Auxiliary construction practices 693 Construction in specific types of materials and for specific purposes 694 Wood construction 695 Roof covering 696 Utilities 697 Heating, ventilating, air-conditioning engineering 698 Nervous system 601 Filosofi och teori 602 Diverse 603 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser 604 Teknisk ritning, teknik gällande farliga material; grupper 605 Seriella resurser 606 Organisationer 3

4 607 Dewey decimalklassifikation Utbildning, forskning, liknande ämnen Notation 07 från tabell 1 så som den är modifierad nedan.1 Utbildning.2 Forskning Klassificera här industriforskning, produktforskning Klassificera produktplanering inom ledning under ; Klassificera ledning av forskning gällande nya och förbättrade produkter under Övriga aspekter på utbildning, forskning, liknande ämnen 608 Patent Tillfoga till basnummer de nummer som följer 07 i notation från tabell 1, t.ex. marknader och utställningar Klassificera kommersiella aspekter på marknader och utställningar under 381.1; Klassificera tvärvetenskapliga verk om marknader och utställningar under Använd ej för historia och beskrivning av teknik utifrån grupper; klassificera under Klassificera här tvärvetenskapliga samlingar av patent Klassificera tvärvetenskapliga verk om patent under För patent inom ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0272 från tabell 1, t.ex. patent inom kemiteknik Användningen av detta nummer för uppfinningar har upphört; klassificera under Historia, geografisk aspekt, biografi Klassificera här tekniska aspekter på industriarkeologi Klassificera historia och geografisk aspekt gällande produktion och ekonomiska aspekter på industriarkeologi under ; Klassificera industriarkeologins historia under 900 Se manualen under 300 vs. 600: Tvärvetenskapliga verk 610 Medicin och hälsa Standardindelningar tillfogas för medicin och hälsa tillsammans, för medicin ensamt Klassificera här medicinsk teknik Klassificera sociala omsorgsproblem och sociala tjänster till personer med fysisk sjukdom, tvärvetenskapliga verk om samhällets tillhandahållande av medicinska tjänster och medicinsk teknik under 362.1; Klassificera vård i hemmet av personer med sjukdomar och funktionshinder utförd av icke-professionella under För veterinärmedicin se Se manualen under vs. 610; Se manualen under vs. 610; Se manualen under 610 vs

5 610 Medicin och hälsa 610 ÖVERSIKT [Standard subdivisions, medical personnel, nursing] 611 Human anatomy, cytology, histology Standard subdivisions.01 Anatomic embryology, cytology, histology.1 Cardiovascular organs.2 Respiratory organs.3 Digestive tract organs.4 Hematopoietic, lymphatic, glandular systems.6 Urogenital system.7 Musculoskeletal system, integument.8 Nervous system Sense organs.9 Regional and topographical anatomy 612 Human physiology Standard subdivisions [Biophysics, biochemistry, control processes, tissue and organ culture, physiology of specific activities].1 Blood and circulation.2 Diseases of respiratory system.3 Digestion.4 Hematopoietic, lymphatic, glandular, urinary systems.6 Reproduction, development, maturation.7 Musculoskeletal system, integument.8 Nervous system Sensory functions.9 Regional physiology 613 Personal health and safety.04 Personal health of specific sex and age groups.1 Environmental factors.2 Dietetics.4 Personal cleanlinessand related topics.5 Artificial environments.6 Personal safety and special topics of health.7 Physical fitness.8 Substance abuse (Drug abuse).9 Birth control, reproductive technology, sex hygiene 614 Forensic medicine; incidence of injuries, wounds, disease; public preventive medicine.1 Forensic medicine.3 Incidence of injuries and wounds.4 Incidence of and public measures to prevent disease.5 Incidence of and public measures to prevent specific diseases and kinds of diseases.6 Disposal of the dead 615 Pharmacology and therapeutics.1 Drugs (Materia medica).2 Inorganic drugs.3 Organic drugs.4 Prescription filling.5 Therapeutics.6 Methods of administering drugs.7 Pharmacokinetics.8 Specific therapies and kinds of therapies.9 Toxicology 5

6 610 Dewey decimalklassifikation Diseases Standard subdivisions [General topics of diseases].1 Diseases of cardiovascular system.2 Diseases of respiratory system.3 Diseases of digestive system.4 Diseases of hematopoietic, lymphatic, glandular systems Diseases of endocrine system.5 Diseases of integument.6 Diseases of urogenital system Diseases of urinary system.7 Diseases of musculoskeletal system.8 Diseases of nervous system and mental disorders.9 Other diseases 617 Diseases Standard subdivisions of surgery [General topics of surgery and historical, geographic, persons treatment].1 Injuries and wounds.2 Results of injuries and wounds.4 Surgery by systems.5 Diseases of musculoskeletal system.6 Dentistry.7 Ophthalmology.8 Otology and audiology.9 Operative surgery and special fields of surgery 618 Other branches of medicine Gynecology and obstetrics Standard subdivisions and special topics of gynecology and obstetrics.1 Gynecology.2 Obstetrics.3 Diseases and complications of pregnancy.4 Childbirth Labor.5 Labor complications.6 Normal puerperium.7 Puerperal diseases.8 Obstetrical surgery.9 Nervous system.1 Medicin filosofi.14 Medicin terminologi.28 Hjälptekniker och procedurer; apparatur, utrustning, material.3 Medicin lexikon Klassificera här övergripande verk om biomedicinsk teknik För biologiska aspekter på biomedicinsk teknik se Organisationer, ledning; gruppraktik; medicinsk personal och medicinska relationer 6

7 610 Medicin och hälsa Medicinsk personal och medicinska relationer Standardindelningar tillfogas för medicinsk personal och medicinska relationer tillsammans, för medicinsk personal ensamt Anställningens karaktär, egenskaper för medicinsk personals yrken Klassificera här medicinska missionärer Klassificera läkarsekreterare under ; Klassificera landstingsarkivarier under Klassificera anställningens karaktär, egenskaper för yrket, medicinsk personals relationer inom en särskild disciplin med disciplinen plus notation 023 från tabell under , notation 023 från tabell under 617, eller notation 023 från tabell under , t.ex. diabetesläkare , diabetessjuksköterskor ; Klassificera kritik och beskrivning av verk, biografier över enskilda och samlingsbiografier med disciplinen plus notation 092 från tabell 1, t.ex. biografier över rättsläkare , biografier över psykiatriker För sjuksköterskor se ; För paramedicinsk vårdpersonal se Utbildning, forskning, omvårdnad, paramedicinsk vård.711 Medicinska högskolor,...72 Medicin forskning.73 Omvårdnad och paramedicinsk vård Standardindelningar tillfogas för omvårdnad och paramedicinsk vård tillsammans, för omvårdnad ensamt Klassificera här övergripande verk om omvårdnadsprocessen; övergripande verk om omvårdnadsplaner, om omvårdnadsintervention om verken täcker både diagnostik och terapi För skolhälsovård se ; För rättsmedicinsk vård se 614.1; För patientutbildning av sjuksköterskor se För en särskild del av omvårdnadsprocessen, en särskild del av en omvårdnadsplan, en särskild typ av omvårdnadsintervention se delen eller typen under , t.ex. vaccinationer utförda av sjuksköterskor , motionsterapi utförd av sjuksköterskor , vårdbehovsbedömning och omvårdnadsdiagnos ; För omvårdnad gällande en särskild sjukdom eller sjukdomsgrupp eller en särskild medicinsk disciplin se sjukdomen eller sjukdomsgruppen eller den medicinska disciplinen under , plus notation 0231 från tabell under , notation 0231 från tabell under 617, eller notation 0231 från tabell under om sjuksköterskors roll eller arbete betonas, t.ex. ett verk om canceromvårdnad som ger mycket allmän medicinsk information om cancer , ett verk om canceromvårdnad som fokuserar på undervisning för sjuksköterskor , ett verk om geriatrisk omvårdnad som ger mycket allmän information om geriatrik , ett verk om geriatrisk omvårdnad som betonar den geriatriska sjuksköterskans roll och tekniker Organisationer och personal 7

8 610 Dewey decimalklassifikation Ledning Sjuksköterskor Omvårdnad forskning Yrken inom omvårdnad Använd ej för ledning av sjukskötersketjänster; klassificera under Anställningens karaktär, egenskaper för yrket, relationer Klassificera här övergripande verk om sjuksköterskor och paramedicinsk personal Klassificera övergripande verk om tekniker i omvårdnadsmoment under För paramedicinsk personal se > Omvårdnad.734 Folkhälsa Klassificera övergripande verk under Klassificera här omvårdnad inom Röda korset Omvårdnad inom distriktsvård Omfattar distriktssköterskors arbete; hemsjukvård utförd av professionella Klassificera hemsjukvård utförd av icke-professionella under Omvårdnad inom företagshälsovård Omvårdnad inom katastrofmedicin.736 Långtidsvård (långtidssjukvård).737 Paramedicinsk vård.9 Medicin historia Klassificera här tjänster utförda av läkarassistenter, medicintekniker För en särskild del paramedicinsk vårdpersonals arbete se delen under , t.ex. motionsterapi utförd av medicintekniker ; För paramedicinsk vård gällande en särskild sjukdom eller sjukdomsgrupp eller en särskild medicinsk disciplin, se sjukdomen eller sjukdomsgruppen eller den medicinska disciplinen under , plus notation 0233 från tabell under , notation 0233 från tabell under 617, eller notation 0233 från tabell under om paramedicinsk vårdpersonals roll eller arbete betonas, t.ex. ett verk om medicinteknikers tjänster med hänsyn till geriatriska patienter som ger mycket allmän information om geriatrik , ett verk som betonar medicinteknikerns roll och tekniker med hänsyn till geriatriska patienter

9 610 Medicin och hälsa Biografi Se manualen under vs Människans anatomi, cytologi, histologi Standardindelningar tillfogas för människans anatomi, cytologi, histologi tillsammans; för människans anatomi ensamt För patologisk anatomi se Se manualen under vs. 611; Se manualen under 612 vs. 611 ÖVERSIKT Standard subdivisions.01 Anatomic embryology, cytology, histology.1 Cardiovascular organs.2 Respiratory organs.3 Digestive tract organs.4 Hematopoietic, lymphatic, glandular systems.6 Urogenital system.7 Musculoskeletal system, integument.8 Nervous system Sense organs.9 Nervous system Standardindelningar.01 Anatomi inom embryologi, cytologi, histologi Klassificera här särskilda system, organ, regioner.013 Anatomi inom embryologi.018 Histologi och cytologi [.018 4] Benvävnad Standardindelningar tillfogas för histologi and cytologi tillsammans, för histologi ensamt Flyttat till > Makroskopisk anatomi Klassificera övergripande verk under 611 > Makroskopisk anatomi gällande särskilda system och organ Klassificera övergripande verk under 611 Se manualen under Övergripande verk om makroskopisk anatomi och vävnadsstruktur gällande särskilda system och organ flyttat till Blodcirkulationsorgan Klassificera hematopoetiska systemet under

10 611 Dewey decimalklassifikation Andningsorgan (respirationsorgan).21 Näsa och bihålor Standardindelningar tillfogas för näsa och bihålor tillsammans, för näsa ensamt.22 Struphuvud (larynx) Omfattar struplocket, glottis, struphuvudmuskler.3 Matspjälkningsorgan.36 Gallvägar och lever Standardindelningar tillfogas för gallvägar och lever tillsammans, för gallvägar ensamt Omfattar gallblåsa, gallgångar.37 Bukspottkörtel (pankreas) och Langerhans cellöar Standardindelningar tillfogas för bukspottkörtel och Langerhans cellöar tillsammans, för bukspottkörtel ensamt.4 Hematopoetiska systemet, lymfatiska systemet, glandulära systemet Klassificera här endokrina systemet För glandulära organ i ett särskilt system se systemet, t.ex. spottkörtlar Benmärg och mjälte Klassificera här övergripande verk om hematopoetiska (blodbildande, hemopoetiska) systemets anatomi.42 Lymfatiska systemet.43 Tymus (bräss) För lever se ; För lymfatiska systemet se För mjälte se ; För lymfkörtlar se Sköldkörtel (tyreoidea) och bisköldkörtlar (paratyreoidea).45 Binjurar.46 Lymfkörtlar.47 Karotiskörtel; hypofys och tallkottkörtel.49 Bröst.6 Urogenitala systemet.63 Testiklar, prostata, pung (skrotum).64 Penis Klassificera här övergripande verk om manliga könsorgan För penis se

11 611 Medicin och hälsa Äggstockar och äggledare.66 Livmoder Klassificera här övergripande verk om kvinnliga könsorgan För livmoder se ; För slida, slidkrans, vulva se Omfattar livmoderhals.67 Slida (vagina), slidkrans, vulva (blygd).7 Muskuloskeletala systemet (rörelseapparaten), integument (kroppshöljet).71 Ben Standardindelningar tillfogas för muskuloskeletala systemet, integument tillsammans; för muskuloskeletala systemet ensamt För ossiculum se Leder och ligament.731 Ryggmuskler Standardindelningar tillfogas för leder och ligament tillsammans, för leder ensamt.737 Muskler i övre extremiteter Omfattar muskler i axlar, armar, händer Klassificera övergripande verk om muskler i extremiteter under Muskler i nedre extremiteter Omfattar muskler i höfter, skinkor, lår Klassificera här benmuskler, övergripande verk om muskler i extremiteter.77 Integument (kroppshöljet).78 Hår och naglar.8 Nervsystemet.81 Hjärna.82 Ryggmärg För muskler i övre extremiteter se För hår och naglar se Omfattar hårsäckar Klassificera här neuroanatomi, sinnesorgan Klassificera här centrala nervsystemet För ryggmärg se

12 611 Dewey decimalklassifikation Nerver och ganglier (nervknutor).84 Ögon.85 Öron Klassificera nerver i ett särskilt system eller organ med systemet eller organet, t.ex. synnerver Klassificera här ögonhålor Omfattar mastoideus, ossiculum.9 Regional och topografisk anatomi Standardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken Omfattar rygg Klassificera särskilda system eller organ i en kroppsdel under Övre extremiteter.98 Nedre extremiteter Klassificera övergripande verk om övre extremiteter under Klassificera här ben, övergripande verk om extremiteter För övre extremiteter se Människans fysiologi Klassificera här övergripande verk om människans anatomi och fysiologi Klassificera fysiologisk psykologi under 152 För människans anatomi, cytologi, histologi se 611; För patologisk fysiologi se Se manualen under 612 vs. 611; Se manualen under 613 vs. 612, 615.8; Se manualen under 616 vs. 612 ÖVERSIKT Standard subdivisions [Biophysics, biochemistry, control processes, tissue and organ culture, physiology of specific activities].1 Blood and circulation.2 Diseases of respiratory system.3 Nutritional and metabolic diseases.4 Hematopoietic, lymphatic, glandular, urinary systems.6 Reproduction, development, maturation.7 Musculoskeletal system, integument.8 Nervous system Sensory functions.9 Nervous system.01 Biofysik och biokemi ÖVERSIKT Biophysics.015 Biochemistry 12

13 612 Medicin och hälsa Biofysik.015 Biokemi Klassificera ämnesomsättning under För fysiologisk genetik se Kontrollprocesser och vävnadsodling och organkultur (organodling).04 Fysiologi inom särskilda aktiviteter.042 Arbete Klassificera här övergripande verk om fysiologi inom kroppsrörelse i relation till multipla fysiologiska system För fysiologi inom kroppsrörelse i relation till ett särskilt system se systemet, t.ex. muskuloskeletala systemet > Särskilda funktioner, system, organ Klassificera här cytologi och celler gällande särskilda system och organ [tidigare ], bindväv i särskilda system och organ [tidigare ], histologi och vävnad gällande särskilda system och organ [tidigare ], övergripande verk om makroskopisk anatomi och vävnadsstruktur gällande särskilda system och organ [tidigare ] Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till varje indelning märkt med * enligt följande: 04 Vävnad och celler 045 Vävnad Klassificera här histologi (vävnadsbiologi); histogenes, histofysiologi, histopatologi, vävnadsläkning 046 Celler Omfattar cytopatologi Klassificera här cytologi (cellbiologi) Klassificera övergripande verk under 612 Se manualen under *Blodcirkulationssystemet.11 Blod Klassificera här hjärt-kärlsystemet För lymfatiska systemet se För cirkulation i ett särskilt system eller organ, se systemet eller organet, t.ex. hjärna *Tillfoga enligt anvisningar under Klassificera hematopoetiska systemet under Klassificera blodtransfusion under ; För blodstatus se

14 612 Dewey decimalklassifikation Blodstatus (blodkemi) Omfattar kolesterol, fetter, socker Klassificera biologiska egenskaper under För kemi inom en särkild komponent eller funktion se komponenten eller funktionen under , t.ex. kemi inom koagulation > Cirkulation.13 *Blodkärl.14 Blodtryck.17 *Hjärta Klassificera övergripande verk under Klassificera här kärlcirkulation För vasomotorer se *Tillfoga enligt anvisningar under *Vasomotoriska systemet Nerver som orsakar utvidgning (vasodilatorer) och sammandragning (vasokonstriktorer) av blodkärl.2 *Andningssystemet (respirationssystemet).21 Biofysik.22 Biokemi Klassificera här andning *Tillfoga enligt anvisningar under Omfattar andningsljud Klassificera här andningsmekanik Omfattar syrgasförsörjning, gasutbyte, avlägsnande av koldioxid.3 *Matspjälkningssystemet Klassificera här matspjälkning, nutrition För dietik och tillämpad nutrition se *Tillfoga enligt anvisningar under * Tillfoga enligt anvisningar under

15 612 Medicin och hälsa *Mun och matstrupe.32 *Magsäck.33 *Tarmar Standardindelningar tillfogas för mun och matstrupe tillsammans, för mun ensamt Omfattar ätande och matspjälkningens initialskede *Tillfoga enligt anvisningar under Klassificera här övergripande verk om mag-tarmsystemet och gastrointestinal utsöndring För tarmar och tarmutsöndring se *Tillfoga enligt anvisningar under För tjocktarm se *Tillfoga enligt anvisningar under *Bukspottkörtel (pankreas).35 *Gallvägar och lever.36 *Tjocktarm.38 Absorption Standardindelningar tillfogas för gallvägar och lever tillsammans, för gallvägar ensamt Omfattar gallblåsa, galla och gallgångar *Tillfoga enligt anvisningar under Överföring av spjälkad mat från matspjälkningskanalen till blodomploppet Klassificera absorption i en särskild del av matspjälkningskanalen med delen, t.ex. tarmar Ämnesomsättning (metabolism) Omfattar energiomsättning Klassificera bioenergetik under För biosyntes se ; För ämnesomsättning av läkemedel se 615.7; För ämnesomsättning av toxiska ämnen se För ämnesomsättning inom en särskild funktion, system, eller organ se funktionen, systemet eller organet, t.ex. ämnesomsättning av plasma Hungermekanism och törstmekanism *Tillfoga enligt anvisningar under

16 612 Dewey decimalklassifikation *Hematopoetiska systemet, lymfatiska systemet, glandulära systemet, urinsystemet Klassificera här endokrina system, exokrina körtlar, utsöndring För körtlar och glandulär aktivitet i ett särskilt system eller organ se systemet eller organet, t.ex. spottkörtlar , bröstkörtlar och mjölkbildning *Tillfoga enligt anvisningar under *Mjälte och benmärg Klassificera här övergripande verk om hematopoetiska (blodbildande) systemet För lever se ; För lymfatiska systemet se *Tillfoga enligt anvisningar under *Lymfatiska systemet Klassificera här lymfa.43 *Tymus (bräss) För mjälte se *Tillfoga enligt anvisningar under *Sköldkörtel (tyreoidea) och bisköldkörtlar (paratyreoidea).45 *Binjurar.46 *Urinsystemet Standardindelningar tillfogas för sköldkörtel och bisköldkörtlar tillsammans, för sköldkörtel ensamt Klassificera här övergripande verk om exkretion, exkretionssystemet För tarmtömning se *Tillfoga enligt anvisningar under Karotiskörteln; hypofys och tallkottkörtel.6 *Fortplantning, utveckling, mognad Klassificera här genitalsystemet, övergripande medicinska verk om sex Klassificera tvärvetenskapliga verk om sex under För en särskild aspekt av sex se aspekten, t.ex. sexuella störningar *Tillfoga enligt anvisningar under *Tillfoga enligt anvisningar under

17 612 Medicin och hälsa *Manliga könsorgan Omfattar sexuell funktion För klimakterium se *Tillfoga enligt anvisningar under *Kvinnliga könsorgan Omfattar sexuell funktion För graviditet och förlossning se ; För menstruation se ; För klimakterium se *Tillfoga enligt anvisningar under Graviditet och förlossning Omfattar moderkaka Klassificera övergripande verk om graviditet och förlossning under För embryots och fostrets fysiologi se Embryots och fostrets fysiologi Klassificera här övergripande verk om embryologi För anatomi inom embryologi se > Postnatal utveckling Klassificera övergripande verk under Barns utveckling För postnatal utveckling gällande ett särskild system, organ eller kroppsdel se systemet, organet, kroppsdelen t.ex. postnatal utveckling av tänder Vuxnas utveckling och mognad För åldrande se Pubertet och utveckling före fullt uppnådd mognad.662 Menstruation Omfattar menarke.664 *Bröstkörtlar.665 Klimakterium (övergångsålder).67 Åldrande Omfattar menopaus Klassificera här fysisk gerontologi Se även för döden *Tillfoga enligt anvisningar under

18 612 Dewey decimalklassifikation Muskuloskeletala systemet (rörelseapparaten), integument (kroppshöljet).78 Röst och tal Standardindelningar tillfogas för muskuloskeletala systemet, integument tillsammans, för muskuloskeletala systemet ensamt Standardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken Klassificera här talorgan Klassificera neurolingvistik under *Integument (kroppshöljet).8 Nervsystemet Klassificera här neurofysiologi, psykofysiologi, sensoriska funktioner Se manualen under vs. 152 ÖVERSIKT Special topics of nervous functions.81 Nerves and nerve fibers.82 Central nervous system.83 Spinal cord.84 Eyes.85 Ears.86 Nose.87 Tongue.88 Other sensory organs.89 Autonomic nervous system.82 *Centrala nervsystemet Klassificera här hjärna För ryggmärg se *Tillfoga enligt anvisningar under Känslor, medvetna psykiska processer och intelligens Medvetna psykiska processer och intelligens Standardindelningar tillfogas för medvetna psykiska processer och intelligens tillsammans, för medvetna psykiska processer ensamt Klassificera här kognitiv neurovetenskap Tillfoga till basnummer de nummer som följer 153 under , t.ex. neurolingvistik [tidigare ], hjärnans fysiologi med hänsyn till minne , med hänsyn till intelligens ; men för kinestesi se Neurolingvistik människans fysiologi *Tillfoga enligt anvisningar under

19 612 Medicin och hälsa *Ryggmärg.84 Ögon.85 *Öron.86 *Näsa Klassificera här ögonglober; fysiologisk optik; syn Klassificera här hörsel Klassificera här kemiska sinnen, lukt Klassificera övergripande verk om näsans fysiologi under För smak se Övre extremiteter 613 Hälsa och friskvård *Tillfoga enligt anvisningar under Standardindelningar tillfogas för hälsa och friskvård tillsammans, för hälsa ensamt Klassificera här åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom vidtagna av individer och deras medicinska rådgivare, övergripande medicinska verk om individuella och samhälleliga åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom För samhälleliga åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom se 614; För individuella åtgärder för att förebygga förgiftning se För individuella åtgärder för att förebygga en särskild sjukdom eller sjukdomsgrupp se sjukdomen eller sjukdomsgruppen under , plus notation 05 från tabell under , notation 05 från tabell under 617, eller notation 05 från tabell under , t.ex. individuella åtgärder för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Se manualen under 613 vs. 612, ÖVERSIKT Personal health of specific sex and age groups.1 Environmental factors.2 Dietetics.4 Personal cleanlinessand related topics.5 Artificial environments.6 Personal safety and special topics of health.7 Physical fitness.8 Substance abuse (Drug abuse).9 Mental disorders.04 Individuell hälsa för personer utifrån genus eller kön eller åldersgrupper Klassificera här övergripande verk om individuell hälsa och friskvård för särskilda genus, kön och åldersgrupper För individuell friskvård för särskilda genus, kön och åldersgrupper se *Tillfoga enligt anvisningar under

20 613 Dewey decimalklassifikation Individuell hälsa för särskilda åldersgrupper Spädbarn och barn Äldre personer Klassificera indiviuell hälsa för särskilda åldersgrupper med särskilt kön under Till och med elva års ålder Klassificera här pediatriska preventiva åtgärder Klassificera här geriatriska preventiva åtgärder [ ] Personer utifrån genus, kön eller åldersgrupp.092 Hygienister.1 Miljöfaktorer Använd ej; klassificera under Klassificera här acklimatisering, övergripande verk om individuell miljörelaterad hälsa.19 Luft och ljus.193 Solbad.2 Dietik För artificiella miljöer se 613.5; För arbetarskydd (yrkeshygien) se ; För resehälsa se ; För överlevnad se ; För miljötoxikologi se ; För miljösjukdomar se Klassificera här tillämpad nutrition; guider till näringsmässiga aspekter på mat, på drycker; övergripande verk om individuella hälsoaspekter på mat, på drycker Klassificera människans näringsbehov i relation till fysiologiska processer och näringsämnens roll i kroppen under 612.3; Klassificera individuella aspekter på prevention av alkoholmissbruk under ; Klassificera dietterapi under ; Klassificera näringsvärden för särskilda drycker under 641.2; Klassificera näringsvärden för särskilda livsmedel under ; Klassificera övergripande verk om diet och fysisk kondition under 613.7; Klassificera tvärvetenskapliga verk om livsmedelsskydd under Klassificera dieter som förebygger en särskild sjukdom med sjukdomen under , plus notation 0654 från tabell under , notation 0654 från tabell under 617, eller notation 0654 från tabell under , t.ex. dieter som förebygger högt blodtryck Kvinnor Se även för tillstånd orsakade av näringsbrist; Se även för matlagning för preventiva och terapeutiska dieter Se manualen under vs , Klassificera dietik för ammande kvinnor under ; Klassificera dietik för gravida kvinnor under

21 613 Medicin och hälsa Unga personer Släktingar Mödrar Nutritionister hälsa Klassificera hemkunskap och uppfostringsaspekter på matning av barn, tvärvetenskapliga verk om matning av barn under Viktminskningskost (bantningskost).26 Särskilda dieter.269 Bröstmjölk Klassificera dietik för ammande mödrar under Klassificera här kaloribegränsning, lågkaloridiet Klassificera dietterapi mot fetma under ; Klassificera övergripande verk om motion och diet för viktminskning under Omfattar kurer som involverar särkilda livsmedel, t.ex. mjölkfri kost Klassificera bröstmjölk under För viktökningskost se ; För viktminskningskost se ; För kurer som involverar särskilda näringsämnen se Klassificera här näringsmässiga och generella hälsoaspekter på amning för både modern och spädbarnet, övergripande medicinska verk om amning Klassificera tvärvetenskapliga verk om amning under För en särskild aspekt på amning som ej passar in här se aspekten, t.ex. prolaktin och fysiologi inom människans laktation Personlig hygien och liknande ämnen Standardindelningar tillfogas för personlig hygien och liknande ämnen tillsammans, för personlig hygien ensamt.5 Artificiella miljöer I slutna utrymmen Omfattar hem, kontor; luftkvalitet inomhus; inomhustemperatur och luftkonditionering Klassificera toxikologi under

22 613 Dewey decimalklassifikation Individuell säkerhet och speciella ämnen inom hälsa Standardindelningar tillfogas för individuell säkerhet och speciella ämnen inom hälsa tillsammans, för individuell säkerhet ensamt Klassificera här olycksförebyggande arbete gällande individer, brottsförebyggande arbete gällande individer Klassificera sociala tjänster för brottsoffer under ; Klassificera samhällssäkerhetsprogram, tvärvetenskapliga verk om säkerhet under 363.1; Klassificera verk om varför personer blir offer för särskilda brott under 364.1; Klassificera brottsförebyggande arbete för samhället i stort under För förebyggande av identitetsstöld se ; För hemsäkerhet se För individuell säkerhet inom ett särskilt område se området, plus notation 0289 från Tabell 1, t.ex. individuell säkerhet vid fritidssegling Arbetarskydd (yrkeshygien).66 Självförsvar Klassificera här prevention av våldsamma brott för individer Klassificera verk om varför personer blir offer för särskilda våldsamma brott under ; Klassificera kampsporter för självförsvar, tvärvetenskapliga verk om kampsporter under Se även för allmänna verk om varför personer blir brottsoffer; Se även för övningar hämtade från kampsport för kondition.704 Speciella ämnen inom fysisk kondition Fysisk yoga Klassificera här hathayoga.71 Motion och idrottsaktiviteter Klassificera övningar hämtade från kampsporter och relaterade traditioner under Standardindelningar tillfogas för motion och idrottsaktiviteter tillsammans, för motion ensamt Klassificera här aerob träning, övergripande verk om omsorg för fysik och form Klassificera fysisk yoga under ; Klassificera övningar för att underlätta förlossning under ; Klassificera föräldrars tillsyn av barns motion och idrottsaktiviteter under ; Klassificera motion och idrottsaktiviteter som fritidssysselsättning under 796; Klassificera övergripande verk om fysiologiska processer inom motion och idrott under För andningsövningar se

23 613 Medicin och hälsa Motion för viktminskning.713 Tyngdlyftning.717 Löpning och gång Löpning.8 Drogmissbruk.81 Alkohol Klassificera här bantning, viktminskningsövningar, övergripande verk om motion och diet för viktminskning Klassificera behandling med motion av fetma under För diet för viktminskning, see Klassificera här tvärvetenskapliga verk om bodybuilding För tyngdlyftning som sport, tävlingar i bodybuilding se Se även för löpning och gång som sport Klassificera här jogging Endast individuella preventiva aspekter Omfattar missbruk av smärtstillande medel, depressiva medel, sniffning, sedativa medel, lugnande medel Klassificera här vädjan till individen att undvika drogmissbruk av hälsoskäl Klassificera övergripande medicinska verk om beroendeframkallande droger under ; Klassificera att avbryta drogmissbruk, övergripande medicinska verk om drogmissbruk som en sjukdom under ; Klassificera tvärvetenskapliga verk om drogmissbruk under Narkotika, hallucinogener, psykedeliska droger, cannabis.84 Stimulerande medel och liknande substanser.85 Tobak Standardindelningar tillfogas för stimulerande medel och liknande substanser tillsammans, för stimulerande medel ensamt Omfattar amfetamin, efedrin; kokain Klassificera nikotin under Klassificera rökavvänjning under Födelsekontroll, fortplantningsteknik, sexualhygien, sexualteknik Omfattar sexuell avhållsamhet både som en metod för födelsekontroll och sjukdomsprevention Klassificera sexuell avhållsamhet som en metod för födelsekontroll under ; Klassificera sexuell avhållsamhet som sjukdomsprevention under

24 613 Dewey decimalklassifikation Utbildning Klassificera sexualundervisning för barn i hemmet under Födelsekontroll och fortplantningsteknik Standardindelningar tillfogas för födelsekontroll och fortplantningsteknik tillsammans, för födelsekontroll ensamt Endast aspekter på individuell hälsa Omfattar konstgjord befruktning, åtgärder för att öka sannolikheten för att få ett barn av det önskade könet Klassificera här familjeplanering Klassificera övergripande medicinska verk om fortplantningsteknik för människor under ; Klassificera övergripande medicinska verk om födelsekontroll och familjeplanering under ; Klassificera tvärvetenskapliga verk om födelsekontroll och familjeplanering under Kirurgiska metoder för födelsekontroll.95 Sexualhygien Omfattar tubarsterilisering, vasektomi Klassificera övergripande verk om kirurgiska metoder för födelsekontroll hos mannen under ; klassificera övergripande verk om kirurgiska metoder för födelsekontroll hos kvinnan under Omfattar kondomanvändning som sjukdomsprevention Se även för sexualteknik.952 Sexualhygien hos vuxna män Klassificera här sexualhygien hos män För sexualhygien hos pojkar till tjugo år se Sexualhygien hos pojkar till tjugo år.954 Sexualhygien hos vuxna kvinnor Klassificera här sexualhygien hos personer av kvinnligt kön För sexualhygien hos flickor till tjugo år se Sexualhygien hos flickor till tjugo år.96 Sexualteknik Se även för tekniker för sjukdomsprevention 614 Rättsmedicin; skadeincidens, sår, sjukdom; preventiv medicin Klassificera samhällets försörjning av folkhälsotjänster utöver dem som berör incidens och prevention av sjukdom under 362.1; Klassificera miljöproblem och miljötjänster under 363.7; Klassificera förgiftningsincidens under

25 614 Medicin och hälsa 614 ÖVERSIKT Forensic medicine.3 Incidence of injuries and wounds.4 Incidence of and public measures to prevent disease.5 Incidence of and public measures to prevent specific diseases and kinds of diseases.6 Disposal of the dead.1 Rättsmedicin Omfattar rättsmedicinsk vård Klassificera här rättspatologi, medicinsk rättsvetenskap.15 Rättspsykologi och rättspsykiatri.18 Rättsodontologi Standardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken.4 Incidens av sjukdom och samhälleliga åtgärder för att förebygga sjukdom Klassificera här epidemiologi För incidens av och samhälleliga åtgärder för att förebygga särskilda sjukdomar och sjukdomstyper se Se även för registrering och attestering av födslar och dödsfall Se manualen under 614.4; Se manualen under and Historia, geografisk aspekt, biografi För geografisk aspekt på sjukdomsincidens se ; För epidemiers historia se Desinfektion, fumigation, sterilisering Standardindelningar tillfogas för ett eller alla ämnena i rubriken.5 Incidens av och samhälleliga åtgärder för att förebygga särskilda sjukdomar och sjukdomstyper Klassificera incidens av och samhälleliga åtgärder för att förebygga psykiska och emotionella sjukdomar och störningar under 362.2; Klassificera skadeincidens och sårincidens under Se manualen under and Omhändertagande av döda Klassificera sociala aspekter och sociala tjänster under Farmakologi och terapimetoder Klassificera övergripande verk om farmakologi under 615.1; Klassificera övergripande verk om terapimetoder under

26 615 Dewey decimalklassifikation 615 ÖVERSIKT Drugs (Materia medica).2 Inorganic drugs.3 Organic drugs.4 Prescription filling.5 Special topics of diseases.6 Methods of administering drugs.7 Pharmacokinetics.8 Specific therapies and kinds of therapies.9 Toxicology.1 Läkemedel Läkemedel som används för diagnos, botande, lindrande, behandling, eller sjukdomsprevention Klassificera här receptfria läkemedel, farmakologi, farmaci Klassificera läkemedelsterapi under Läkemedelskemi För särskilda läkemedel och läkemedelsgrupper se ; För praktisk farmaci,se 615.4; För fysiologiska och terapeutiska effekter av läkemedel se Se manualen under vs ; Se manualen under vs Omfattar särskilda farmaceutiska beredningsformer (former av medicinering), t.ex. salvor och emulsioner; piller, kapslar, tabletter, pastiller, puder; lösningar och extrakt Klassificera här läkemedelsdesign, läkemedelsutveckling, farmaceutisk teknik, övergripande verk om läkemedelsberedning För läkemedelsberedning nära associerat med utlämning se > Särskilda läkemedel och grupper av läkemedel Klassificera här farmaceutisk kemi, förvaring, allmänna terapimetoder Klassificera ett särskilt läkemedel eller en särskild grupp av läkemedel som påverkar ett särskilt system under 615.7; Klassificera övergripande verk under Se manualen under vs ; Se manualen under vs Oorganiska läkemedel Tillfoga till basnummer de nummer som följer 546 under , t.ex. kalomel (merkuroklorid) Klassificera användning av radioaktiva grundämnen, av radioisotoper under Organiska läkemedel.32 Läkemedel utvunna ur växter och mikroorganismer 26

27 615 Medicin och hälsa Läkemedel utvunna ur växter Klassificera här örtmedicin, växtlära, medicinalväxter, minimalt bearbetade alkaloider, farmakognosi; övergripande verk om växtbaserade material och läkeörter (produkter som tjänar som läkemedel med minimal bearbetning, t.ex. medicinalteer) Klassificera enzymer med växtursprung under För läkemedel som härstammar från särskilda växter se Läkemedel utvunna ur animalier Klassificera här läkemedel utvunna ur animalier preparerade med rekombinant DNA-teknik, hormoner För ett läkemedel utvunnet ur animalier som ej passar in här se läkemedlet, t.ex. fiskleveroljor Immunologiska läkemedel och immunserum.4 Receptexpediering Standardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken Klassificera här antitoxiner, gammaglobuliner, immunoglobuliner Klassificera här läkemedelsberedning som nära hänger samman med receptexpediering Klassificera övergripande verk om farmaci under 615.1; Klassificera läkemedelsberedning av läkemedelsproducent, övergripande verk om läkemedelsberedning under Terapimetoder Se även för receptskrivning Klassificera här övergripande verk om alternativmedicin, om iatrogena sjukdomar, om patientföljsamhet, om placeboeffekt Klassificera verk om alternativmedicin som utöver terapimetoder omfattar patologi och etiologi under 610 (eller, om sorterade efter typ av sjukdom, under 616). Klassificera terapier som tillämpas vid en särskild sjukdom eller sjukdomsgrupp med sjukdomen eller sjukdomsgruppen under , plus notation 06 från tabell under , notation 06 från tabell under 617, eller notation 06 från tabell under , t.ex. behandlingar av hjärt-kärlsjukdomar För särskilda terapier och typer av terapier förutom läkemedelsterapi, kemoterapi se 615.8; För akutvård se ; För intensivvård se ; För palliativ vård och terminalvård se För en särskild förekomst av iatrogena sjukdomar, patientföljsamhet, placeboeffekt se förekomsten, t.ex. läkemedelsinteraktioner ej förutsedda av en läkare , kirurgiska infektioner

28 615 Dewey decimalklassifikation Utbildning Forskning Unga personer Klassificera här övergripande verk om patientutbildning För patientutbildning i ett särskilt ämne se ämnet, plus notation 071 från tabell 1, t.ex. patientutbildning i diabetes Använd ej för terapimetoder för spädbarn och barn upp till puberteten, övergripande verk om terapimetoder för barn och ungdomar; klassificera under Unga personer tolv till tjugo år Vuxna i särskilda åldrar Terapeuter.53 Allmänna terapeutiska system Använd ej för terapimetoder för unga personer tolv till tjugo år som inte har nått puberteten; klassificera under Klassificera här terapimetoder för ungdomar Omfattar antroposofisk terapi, botanisk och eklektisk medicin Klassificera läkemedelsterapi oavsett system under Se även för botaniska botemedel, örtmedicin; Se även för folkmedicin, traditionell medicin Se manualen under Terapimetoder inom pediatrik och geriatrik.542 Terapimetoder inom pediatrik Klassificera här övergripande verk om terapimetoder för barn och ungdomar För terapimetoder för ungdomar se För en särskild aspekt av terapimetoder inom pediatrik se aspekten, plus notation 083 från tabell 1, t.ex. motionsterapi för barn Terapimetoder inom geriatrik.58 Läkemedelsterapi För en särskild aspekt av terapimetoder inom geriatrik se aspekten, plus notation 0846 från tabell 1, t.ex. akupunktur som terapi för äldre personer Klassificera här kemoterapi Klassificera allmänna terapimetoder med ett särskilt läkemedel eller läkemedelsgrupp under För metoder för läkemedelsadministration se

29 615 Medicin och hälsa Metoder för läkemedelsadministration Endast verk med snävt fokus på metoder för läkemedelsadministration Omfattar läkemedelsadministration genom inhalation, oral läkemedelsadministration, lokal läkemedelsadministration; injektioner; parenterala infusioner Klassificera här läkemedelstillförselsätt Klassificera allmänna verk om en särskild typ av terapi med terapin, t.ex. läkemedelsterapi , inhalationsterapi Farmakokinetik För metoder för läkemedelsadministration av ett särskilt läkemedel eller läkemedelsgrupp se Klassificera här biofarmaci, farmakodynamik Klassificera läkemedelsanvändning för att behandla en särskild sjukdom eller sjukdomsgrupp med sjukdomen eller sjukdomsgruppen under , plus notation 061 från tabell under , notation 061 från tabell under 617, eller notation 061 från tabell under , t.ex. läkemedelsbehandling för leversjukdomar För toxikologi se Se manualen under ; Se manualen under vs ; Se manualen under vs ; Se manualen under vs Särskilda terapier och typer av terapier Klassificera övergripande verk under För läkemedelsterapi se ; För kirurgi se 617 Se manualen under 615.8; Se manualen under 613 vs. 612, ÖVERSIKT Physical therapies.83 Phototherapy, thermotherapy, climatotherapy, respiratory therapy; therapeutic use of sound.84 Physical therapies.85 Miscellaneous therapies.88 Traditional remedies.89 Other therapies.82 Fysikalisk terapi Omfattar Alexandertekniken Klassificera här sjukgymnastik, terapeutiska manipulationer och övningar För ljusterapi, värmeterapi, klimatoterapi, andningsvård; ljudterapi se ; För strålbehandling, elektroterapi, magnetterapi se ; För hydroterapi och balneoterapi se Ljusterapi, värmeterapi, klimatoterapi, andningsvård; ljudterapi Klassificera musikterapi under

30 615 Dewey decimalklassifikation Strålbehandling, elektroterapi, magnetterapi.842 Strålbehandling Klassificera ljusterapi under Elektroterapi och magnetterapi.85 Diverse terapier Standardindelningar tillfogas för elektroterapi och magnetterapi tillsammans, för elektroterapi ensamt Klassificera här elterapi, terapeutiskt bruk av elektricitet Klassificera diatermi under ; Klassificera elektroakupunktur under Begränsat till terapimetoder som har placering nedan.851 Psykoterapi och aktivitetsterapi Klassificera helbrägdagörelse under Hypnos (hypnoterapi) Aktivitetsterapi Musikterapi Klassificera övergripande verk om psykoterapi under Omfattar trädgårdsterapi Klassificera här arbetsterapi För biblioterapi och pedagogiska terapier se Biblioterapi och pedagogiska terapier.853 Hydroterapi och balneoterapi.854 Näringsterapi Standardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken Klassificera här dietterapi.855 Parenteral terapi För dietterapi som betonar ett enskilt livsmedel se livsmedlet som en typ av läkemedel under 615.3, t.ex. en diet som betonar soja , en diet som betonar vitlök För en särskild typ av parenteral terapi se typen, t.ex. parenteral läkemedelsterapi , parenteral matning Kontroversiella terapier och förfalskade terapier Standardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken Klassificera här kvacksalveri För en särskild kontroversiell eller förfalskad terapi se terapin, t.ex. kontroversiell dietterapi

31 615 Medicin och hälsa Folkmedicin (traditionell medicin) Endast terapimetoder.89 Övriga terapier.892 Akupunktur.9 Toxikologi Klassificera här folkmedicin, huskurer Klassificera teoretiska verk om traditionella allmänna terapeutiska system under ; Klassificera verk om traditionell medicin som omfattar patologiska eller etiologiska föreställningar under 610 (eller, om ordnade efter sjukdomsklass, under 616). Klassificera en särskild typ av folkmedicin med typen, t.ex. medicinalväxter , akupunktur Omfattar moxibustion, elektroakupunktur Klassificera här övergripande verk om akupunktur och akupressur För akupressur se Klassificera här gifter och förgiftning Klassificera rättstoxikologi under Klassificera effekter av gifter på ett särskilt system eller organ med systemet eller organet, plus notation 071 från tabell under , notation 071 från tabell under 617, eller notation 061 från tabell under , t.ex. effekt av gifter på levern Se manualen under vs ÖVERSIKT Standard subdivisions [Industrial toxicology; incidence, prevention, tests, analysis, detection, treatment of poisoning].91 Gaseous poisons.92 Inorganic poisons.94 Animal poisons.95 Organic poisons Filosofi och teori Diverse Toxikologer 616 Sjukdomar Klassificera här klinisk medicin, evidensbaserad medicin, invärtesmedicin För sjukdomsincidens och samhälleliga åtgärder för att förebygga sjukdom se 614.4; För terapimetoder se 615.5; För skador och sår, kirurgisk behandling av sjukdomar, sjukdomar efter kroppsdelar, tandsjukdomar, ögonsjukdomar, öronsjukdomar se 617; För gynekologiska sjukdomar, obstetriska sjukdomar, fostersjukdomar, pediatriska sjukdomar, geriatriska sjukdomar se 618 Se manualen under 610 vs. 616; Se manualen under 616 vs. 612; Se manualen under 616 vs ; Se manualen under 616 vs ; Se manualen under 616 vs

Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06

Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06 1 Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06 000 Datavetenskap, information och allmänna verk 001 Kunskap och vetenskap Knowledge 001.4 Forskning Research 001.42 Forskningsmetodik Research methods 003 System

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 26 januari 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 26 januari 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 26 januari 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Denna förteckning är framtagen för att användas i den officiella statistiken vid statistikredovisningar

Läs mer

Standard for Swedish classification into research fields

Standard for Swedish classification into research fields Standard for Swedish classification into research fields 1 Naturvetenskap Natural sciences 101 Matematik Mathematics 10101 Matematisk analys Mathematical Analysis 10102 Geometri Geometry 10103 Algebra

Läs mer

6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 1 Naturvetenskap Natural sciences 101 Matematik Mathematics 10101 Matematisk analys Mathematical Analysis 10102 Geometri Geometry 10103 Algebra

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Medicin, vård, psykologi och socialt arbete

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Medicin, vård, psykologi och socialt arbete UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Medicin, vård, psykologi och socialt arbete I kata loge n hi ttar du år ets nyhete r. På stude ntli litt tter eratur ur.s.se hi ttar du hela vår utgiv ivni ning ng. Kunskap

Läs mer

500 Naturvetenskaper och matematik

500 Naturvetenskaper och matematik 500 500 Naturvetenskaper och matematik Naturvetenskaper: vetenskaper som behandlar materia och energi, eller föremål och processer som kan iakttas i naturen Klassificera här tvärvetenskapliga verk om naturvetenskaper

Läs mer

Integrativ vård. Integrative care

Integrativ vård. Integrative care Integrativ vård En undersökning av hälsovinster - egen upplevd hälsa, för patienter som erhållit antroposofisk vård på Vidarklinikens öppenvårdsmottagning i Norrköping. Integrative care A survey of health

Läs mer

The importance of a good oral health among elderly

The importance of a good oral health among elderly Högskolan i Skövde Institutionen för Vård och Natur Betydelsen av en god oral hälsa hos äldre en angelägenhet för sjuksköterskan En litteraturstudie The importance of a good oral health among elderly -

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Medicin Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta avstånd. I vardagsarbetet betyder det täta

Läs mer

Medicin (150p) 1. Människans normala fysiska utveckling. [http://www.lartecken.se/medicingrund/1_halsa/fysisk.htm]

Medicin (150p) 1. Människans normala fysiska utveckling. [http://www.lartecken.se/medicingrund/1_halsa/fysisk.htm] Medicin (150p) 1. Människans normala fysiska utveckling [http://www.lartecken.se/medicingrund/1_halsa/fysisk.htm] Fosterutvecklingen Förlossningen Det nyfödda barnet Spädbarnsåldern Småbarnsåldern Puberteten

Läs mer

Akupunkturbehandling

Akupunkturbehandling Akupunkturbehandling Patienters förväntningar och upplevelser samt sjuksköterskans roll FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Olivia Gougeon Ulrika Östlund Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng/ Omvårdnad - Eget arbete

Läs mer

Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd

Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd Ett särskilt utredningsuppdrag för Hälso och sjukvårdsnämnden (HSN) Landstinget i Östergötland Wolfgang Doerfler¹ ² Anna

Läs mer

Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma?

Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma? Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma? Salar Almudafar Farmaci 180 poäng Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 högskolepoäng

Läs mer

Information från. Läkemedelsverket

Information från. Läkemedelsverket Information från Läkemedelsverket Årgång 23 nummer 3 maj 2012 sid 4 Ny europeisk biverkningslagstiftning I juli träder nya EU-lagar om farmakovigilans i kraft. Ökad öppenhet är det övergripande målet.

Läs mer

SCIO 2008 2011. as professor Hans Rudsänger 1 st CoRe trainee SCIO practitioner +46 70 487 22 55 +36 1282 71 77 2011-09-05 hans.rudsanger@gmail.

SCIO 2008 2011. as professor Hans Rudsänger 1 st CoRe trainee SCIO practitioner +46 70 487 22 55 +36 1282 71 77 2011-09-05 hans.rudsanger@gmail. 1 as professor Hans Rudsänger 1 st CoRe trainee SCIO practitioner +46 70 487 22 55 +36 1282 71 77 2011-09-05 hans.rudsanger@gmail.com Adress i Sverige Föraregatan 2E 685 35 KRISTINEHAMN SCIO 2008 2011

Läs mer

Detta är ett förslag till indelning i forskningsområden för ett nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem - FOKUS

Detta är ett förslag till indelning i forskningsområden för ett nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem - FOKUS Vetenskapsrådet 2014-05-29 andläggare: John umpane Detta är ett förslag till indelning i forskningsområden för ett nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem - FOKU Vi har valt en disciplinär indelning

Läs mer

Michael Collan. Hemjärn. Det naturliga sättet för järnsupplementering. Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0

Michael Collan. Hemjärn. Det naturliga sättet för järnsupplementering. Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0 Michael Collan Hemjärn Det naturliga sättet för järnsupplementering Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0 Hemjärn Det naturliga sättet för järnsupplementering Naturligt hemjärn har använts i stor skala

Läs mer

1 Förord... 4. 2 Sammanfattning... 5. 3 Bakgrund... 6

1 Förord... 4. 2 Sammanfattning... 5. 3 Bakgrund... 6 Innehållsförteckning 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Bakgrund... 6 3.1 Varför är det viktigt att främja goda levnadsvanor i hälso- och sjukvården?... 6 3.2 Lagar, riktlinjer och regionala styrdokument...

Läs mer

BEHANDLINGAR - PRISER 2014

BEHANDLINGAR - PRISER 2014 1 BEHANDLINGAR - PRISER 2014 I våra SPA-resor till Tervis ingår i grundpaketet: goda råd från Tervis svensktalande erfarna läkare, upp till 3 olika behandlingar per varje övernattning efter läkarens rekommendationer

Läs mer

UTBILDNINGSBOK AT LÄKARORGANISATIONERNA

UTBILDNINGSBOK AT LÄKARORGANISATIONERNA INNEHÅLL KAPITEL 1 SYFTET MED EN KAPITEL 2 INFORMION OM LÄKARORGANISIONERNA KAPITEL 3 HUR REGLERAS Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning målbeskrivning på engelska: competencies under the doctors

Läs mer

Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen?

Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Under de första 3-4 årtiondena av 1900-talet gjordes stora framsteg inom näringsforskningen. Man upptäckte då bl a de flesta

Läs mer

Tillgång på: Specialistläkare 2006

Tillgång på: Specialistläkare 2006 Tillgång på: Specialistläkare 26 Labour Supply in Sweden: Qualified Medical Specialists 26 The National Board of Health and Welfare Artikelnr: 28-125-5 ISBN: 978-91-85999-33- Sättning: Edita Västra Aros

Läs mer

Medicin. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka

Medicin. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka Medicin Nytt för din litteraturlista 2011 Mer att upptäcka Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer eller

Läs mer

ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING

ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING Hälsa och samhälle ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE ROSE-MARIE QWICK SCHÖNHERR Examensarbete D-uppsats 15 hp Kursbeteckning

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ Patientinformation INNEHÅLL InleDnInG...3 DITT BMI (BODY MASS INDEX)...4 VAD ÄR FETMA?...6 VAD ÄR SJUKLIG FETMA?...8 FÖlJDERNA AV FETMA

Läs mer

DEPRESSIONER HOS ÄLDRE ETT ONÖDIGT LIDANDE?

DEPRESSIONER HOS ÄLDRE ETT ONÖDIGT LIDANDE? Hälsa och samhälle DEPRESSIONER HOS ÄLDRE ETT ONÖDIGT LIDANDE? EN LITTERATURSTUDIE ANNA LARSSON ANNA WALLENTIN Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 46-55 p Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer