Stål, gruv och kemiindustri Tertial

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stål, gruv och kemiindustri Tertial 1 2014"

Transkript

1 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Växa i Europa Hållbart Företagssatsningar och effektiviseringar Fokus på arbetsmiljö Innovation, forskning och utveckling - framtid HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Branschekonomi Nya i toppen LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE B R Å D S K A Page 1 / 10 Printing date:

2 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE VÄXA I EUROPA Ökad konkurrenskraft för europeiska företag, bättre konkurrensvillkor och bättre tillgång till globala marknader är ledord i EU-kommissionens nya strategi för att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. En stark bas- och tillverkningsindustri är en förutsättning för tillväxt och sysselsättning, menar man. EU-kommissionen presenterade i veckan sitt meddelande om EU:s industripolitik för den närmaste framtiden. I meddelandet uppmanas såväl medlemsländer som EU att genomföra åtgärder för att stärka industrins konkurrenskraft. Politikerna behöver ge en tydlig signal om att tillväxt inom energiintensiv industri är välkommen. Det är budskapet i ett Manifest för tillväxt och arbetstillfällen som europeisk, energiintensiv industri ställer sig bakom. Över 130 vd:ar för energiintensiv industri och flera europeiska branschorganisationer ställer sig bakom uttalandet. "Den 22 januari presenterade EU-kommissionen sin strategi för Energi och Klimat Den måste mötas av en politik som stöder tillväxt inom energi- och klimateffektiv industri", säger Mikael Möller, näringspolitisk chef enligt Chemicalnet. Exporten backade i fjol och svensk exportindustri tappar dessutom marknadsandelar. Högre arbetskostnadsökningar och kronförstärkning är huvudskälen till det. Det visar två ekonomiska rapporter, som nyligen publicerats. I veckan publicerade Medlingsinstitutet sin årsrapport, exakt en vecka efter att Svenskt Näringsliv kommit med sin rapport om det ekonomiska läget. Det kommer hoppfulla signaler om ekonomisk återhämtning både här hemma och i omvärlden. Page 2 / 10 Printing date:

3 HÅLLBART Några exempel på hållbarhetstänkanden och intervju med hållbarhets strateg på BASF har spanats under tertial ett. Hagfors järnverk, som drivs av Uddeholm, har börjat gå över till naturgas för att värma upp sina ugnar, skriver Nya Wermlands-Tidningen. Hittills har fem av 35 blivit omställda till naturgas, men enligt planen ska samtliga omställas. Satsningen gör att järnverket minskar sina koldioxidutsläpp med procent, kväveoxid med 40 procent och svavelutsläppen med 60 procent. Överskottsgaserna vid stålframställning i Luleå kan nyttjas med hjälp av nya metoder framtagna av och Grontmij. Istället för att sälja överskottet till Lule Kraft, vilket under sommaren inte är särskilt effektivt, kan man med den nya metoden nyttja gaserna mer effektivt över året. Genom att blanda gaserna med syntesgas från biobränsleförgasning kan man producera biometanol, ett drivbränsle med ett högt oktantal. Dirk Voeste är vice president sustainability strategy, BASF, och besökte nyligen Sverige. Varför arbetar du med hållbarhetsfrågor? "För att hållbarhet är drivkraften för tillväxt och innovation. Vi (BASF) ser oss själva som en leverantör av lösningar på dagens utmaningar samtidigt som vi agerar ansvarsfullt i samhället och på marknaden." Vad oroar er mest? "Vi är rätt medvetna om den globala utmaningen att få en växande befolkning att leva nöjaktigt inom de begränsade resurser som jorden har för oss alla. Därför är vårt mål att balansera ekonomiska, miljömässiga och sociala behov för att hitta den bästa tillgängliga lösningen för en mer hållbar framtid. Eftersom utmaningarna runt om i världen är så olika är det inte möjligt att definiera the concern. Men det som driver mig är hitta den mest hållbara lösningen i de olika affärsmiljöer vi arbetar. Tidningen Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift Har intervjuat Dirk Voeste; Hur viktig är kemin för hållbarheten? Kemister spelar förstås en viktig roll i produktutveckling och för att hitta sätt att undvika farliga ämnen. Men produkter måste tillverkas, processas och distribueras vilket kräver en rad andra kompetenser. Hela företaget måste involveras. Ett exempel på vad vi gör där är ett webb-baserat program om hållbarhet. Ett uppsatt mål för BASF är att minska utsläppen av växthusgaser per kubikmeter såld produkt med 40 procent till Vi nådde en minskning med 34 procent Jämfört med EU benchmarking klarar sig våra kemifabriker över genomsnittet. Vilka gröna produkter har BASF? Vi har definierat klimatskyddande produkter som produkter som, jämfört med alternativen, förebygger utsläpp av växthusgaser från produktion och användning till avfall och vars ekoeffektivitet är minst så bra som alternativen. Ett exempel är Keropur bränsleadditiv som ger bättre förbränning i motorer och uppskattningsvis 1 procent lägre bränsleförbrukning. Ett annat exempel är Neopor isolering som minskar energiförbrukningen i byggnader. Vad oroar er mest?därför är vårt mål att balansera ekonomiska, miljömässiga och sociala behov för att hitta den bästa tillgängliga lösningen för en mer hållbar framtid. Eftersom utmaningarna runt om i världen är så olika är det inte möjligt att definiera the concern. Men det som driver mig är hitta den mest hållbara lösningen i de olika affärsmiljöer vi arbetar. Hur viktig är kemin för hållbarheten? Kemister spelar förstås en viktig roll i produktutveckling och för att hitta sätt att undvika farliga ämnen. Men produkter måste tillverkas, processas och distribueras vilket kräver en rad andra kompetenser. Hela företaget måste involveras. Ett exempel på vad vi gör där är ett webb-baserat program om hållbarhet. Ett uppsatt mål för BASF är att minska utsläppen av växthusgaser per kubikmeter såld produkt med 40 procent till Page 3 / 10 Printing date:

4 Vi nådde en minskning med 34 procent Jämfört med EU benchmarking klarar sig våra kemifabriker över genomsnittet. Vilka gröna produkter har BASF? Vi har definierat klimatskyddande produkter som produkter som, jämfört med alternativen, förebygger utsläpp av växthusgaser från produktion och användning till avfall och vars ekoeffektivitet är minst så bra som alternativen. Ett exempel är Keropur bränsleadditiv som ger bättre förbränning i motorer och uppskattningsvis 1 procent lägre bränsleförbrukning. Ett annat exempel är Neopor isolering som minskar energiförbrukningen i byggnader. Fortsatt fokus på hållbarhet som ökande trend medför ökad efterfrågan på kunnande och innovation Satsa på ökad kunskap Page 4 / 10 Printing date:

5 FÖRETAGSSATSNINGAR OCH EFFEKTIVISERINGAR Företag i branschen ser ständigt över sin effektivitet och storlek verkar ha betydelse för de globala aktörerna. Samtidigt finns det röster för att synliggöra risker med strukturomvandlingar. Pfizers bud på Astra Zeneca har avvisats för den här omgången. Nu kan nytt bud inte komma på 6 månader. I en intervju med tidningen Göteborgsposten säger Anders Vedin, tidigare vd för Astra Hässle i Mölndal, bland annat under åren då magsårsmedicinen Losec blev Astra-koncernens kassako: "jag trodde inte på den affären heller, därför att forskning och utveckling av nya mediciner följer en helt annan logik än allmänt storföretagande." Borealis och Borouge aviserar att de båda bolagen ska genomföra ytterligare investeringar i Stenungsund såväl som i Borouge 3 projektet i Abu Dhabi gjorde Borealis stora investeringar i Stenungsund. En ny högtrycks lågdensitetspolyetenanläggning invigdes då. Nu investerar företaget i en total ökad kapacitet med 20,000 ton i sin XLPE-anläggning. Kapacitetsökningen är planerad att tas i drift under Borouge utökar för närvarande sin polyeten- och polypropenkapacitet i Abu Dhabi, från 2 miljoner till 4.5 miljoner årston. Expansionen uppges vara en av de största och polyolefinexpansionerna på och samma plats i historien inom den petrokemiska industrin. Och innebär att företaget positionerar sig bland de största producenterna i Mellanöstern. För att öka effektiviteten och minska den manliga dominansen har SSAB i Luleå målet att hälften av årets sommarvikarier ska vara kvinnor. Idag är bara tio procent av de 1,200 anställda i Luleå kvinnor. "Vi ligger inte bra till i dag. Det är inte okej och måste därför jobba aktivt med frågan. Förutom att försöka locka tjejer att söka som sommarvikarier jobbar vi även med att få fler kvinnor till operativa chefspositioner", säger Sara Blix, informationsansvarig. Genom att betala med egna aktier i ett bud värt 10 miljarder kronor köper stålkoncernen SSAB sin finländska kollega Rautaruukki. Stålmarknaden är pressad och SSAB:s ordförande Sverker Martin- Löf motiverar affären med behovet att spara och uppnå högre flexibilitet genom att gå från en koncern med tre masugnar till fem. SSAB:s vd Martin Lindqvist är säker på att de sammanslagna bolagen kan hitta synergibesparingar på 1,4 miljarder kronor. Det innebär att anställda får sluta, varav hälften i Sverige och främst i Borlänge. Om sammanslagningen av SSAB och finska Rautaruukki godkänns kommer av EU:s konkurrensmyndighet kommer detta även innebära att masugnen på SSAB i Luleå renoveras redan nästa sommar. "Luleå är redan en nyckelort i företaget och det här kommer inte att påverka antalet anställda eller Luleås status i företaget", säger Per Bondemark, platschef på SSAB i Luleå. Behov av nya strategier och aktiviteter för ökad innovation Utveckla ledarskap för innovation Page 5 / 10 Printing date:

6 FOKUS PÅ ARBETSMILJÖ Arbetsgivar- och arbetstagarparter inom basindustrin oroas av risken att kvalitén i arbetsmiljöinspektionerna urholkas i en kommande omorganisation inom Arbetsmiljöverket. Därför får myndigheten idag, torsdag, ett brev där Industriarbetsgivarna, IF Metall, Pappers och GS-facket slår larm om sina farhågor om en nedrustning i arbetsmiljöarbetet. Balans i arbetslivet var temat på välbesökta seminarium om flexibilitet, ledarskap och hälsa. Föreläsaren Dan Hansson guidade genom ämnet och gav åhörarna konkreta tips och verktyg för att skapa hälsosamma organisationer. Henrik Östberg från Boliden, Karin Hågfeldt och Eva Söfting från Billerud Korsnäs samt Turid Öhman från SSAB visade upp företagsexempel. Arbetet med att minska arbetsplatsolyckorna på Sandvik Materials Technology, SMT, börjar nu ge utdelning. Under 2013 sjönk antalet olyckor med sjukfrånvaro inom SMT med knappt 30 procent. De största förbättringarna har skett på stålverket och det varma flödet på Tube i Sandviken. "Vi har i stort sett halverat antalet olyckor och det är vi jättestolta över. Men nivån är fortfarande alldeles för hög", säger Simon Hedberg, produktenhetschef för varma flödet. Behov att jobba smart med arbetsmiljön och att ha koll på vilket ansvar som ligger var samt att ha befogenheter, resurser och kunnande. Stärk kunnandet om arbetsmiljöfrågor. Titta över vilka uppgifter som medför ansvar och se över befogenheter och resurser. Page 6 / 10 Printing date:

7 INNOVATION, FORSKNING OCH UTVECKLING - FRAMTID Inom områdena innovation och forskningssatsningar pågår en mängd olika aktiviteter för att förbättra förutsättningarna. Innovationer ligger i tiden men tittar man historiskt så har det funnits perioder då det nya var mer nytt. En framåtblickande utredning för att få till basenergi startas upp. Det finns flera exempel på att det läggs strategier för att öka förutsättningar för svensk och europeisk industri och utveckling nedan återges ett axplock av tertialets händelser. En avhandling från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet visar att innovationer i svenska företag var fler under det sena 70-talet och tidiga 80-talet än under 00-talet. Det nya var dessutom mer nytt och -80-talet var i Sverige en tid av kris och ekonomisk stagnation. Men samtidigt spirade nytänkandet visar ny forskning som analyserat innovationsförmågan i Sverige mellan åren 1970 till "Att ekonomisk stagnation kan gå hand i hand med febril innovationsaktivitet, inte minst i småföretag, visar att kriser inte är alltigenom negativa utan har en viktig roll att spela i förnyelsen av ekonomin, säger Karolin Sjöö, nydisputerad doktor i ekonomisk historia, i ett pressmeddelande. Under 1970-talet dominerade maskininnovationer och under 1980-talet ökade innovationer inom elektronik- och mjukvaruindustrierna. Jämfört med 90- och 00-talet var innovationerna dessutom mer nyskapande och svenska tillverkningsföretag lanserade fler innovationer per investerad krona. I början av 80-talet fick man ut nästan fyra gånger fler innovationer per investerad krona i forskning och utveckling jämfört med åren av stark tillväxt efter att it-bubblan sprack i början av 00- talet. Innovationerna var också i högre utsträckning världsnyheter, det vill säga helt nya för världsmarknaden, enligt Karolin Sjöö talets ökning av innovationer kan främst tillskrivas småföretag som till exempel Atos Medical, Telemetric Instrument och LKB-produkter. Likaså förstärktes under och 00-talet småföretagens dominans på innovationsfronten ytterligare. Till sin hjälp för avhandlingen har Karolin Sjöö haft en ny databas som består av nästan registrerade innovationer. Databasen är skapad av författaren själv tillsammans med Josef Taalbi och är baserad på 39 årgångar av 15 branschtidskrifter, däribland tidningen Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Syften är att få en tydlig bild av den tekniska och strategiska utvecklingen i de branscher som bevakas i avhandlingen. Resultaten utmanar gängse uppfattning att omvandlingen av den svenska industriella strukturen under och 80-talet var en trög process. Det stora antalet småföretagsinnovationer under dessa årtionden motsäger också att den svenska kreativiteten skulle ha varit uppbunden i de ekonomiskt dominerande storföretagen, säger Karolin Sjöö. Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser rambidrag för området Biologiska produktionssystem. Utvalda forskningsprojekt finansieras med mellan 4 och 7 miljoner kronor per år under fem år. Forskning som bidrar till att skapa nya produkter inom jord- och skogsbruk eller via restprodukter, är ett spännande område där Sverige har goda chanser att hävda sig. Biologiska produktionssystem kan mycket väl bli en viktig pusselbit för en övergång till den uthålliga, biobaserade ekonomin, som EUkommissionen eftersträvar i sin strategi inom ramen för Horizon 2020, säger Lars Hultman, vd för Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, i ett pressmeddelande. Det är väsentligt för en sådan övergång bland annat att ta fram industriella processer baserade på förnybar råvara. Forskning som prioriteras i utlysningen är projekt där jord- och skogsbruksråvara används för att framställa industriella produkter, som kan bli kommersiellt framgångsrika, men även nya produkter inom livsmedelsindustrin. Det kan till exempel handla om potatis med modifierad stärkelse som insatsvara till plastindustrin, förädlade vegetabiliska oljor som kan ersätta fossila oljor, skogsråvara som kan förädlas till kompositmaterial och plastliknande material, olika kosttillsatser eller nya typer av livsmedel. Sökande till rambidraget ska vara verksam vid ett svenskt lärosäte och rambidraget om 4-7 miljoner per år (inklusive over-head) kan användas till att avlöna forskare, doktorander etc, samt bekosta nödvändig utrustning inom ramen för projektet under fem år. Page 7 / 10 Printing date:

8 Ett anslag på 15 miljoner kronor från familjen Erling-Perssons Stiftelse går till Umeå Biotech Incubator (UBI). Anslaget sträcker sig över tre år, med start 2014, och pengarna fördelas med fem miljoner kronor per år. Pengarna ska gå till att hjälpa akademiska forskare att omsätta sin forskning i nya produkter och tjänster och ta dem ut på marknaden. Det nya anslaget till UBI gör det möjligt att dels ta emot och stötta fler forskningsidéer, dels effektivisera processen där forskningen tas från teori till praktik. Vi är väldigt glada över anslaget. Det gynnar inte bara oss och våra forskare, utan även industrin, marknaden och de människor som faktiskt kommer att få ta del av de produkter och tjänster som forskningen genererar, säger Jennie Ekbeck, vd Umeå Biotech Incubator. Jernkontoret arbetar nu för att ta fram en ny ersättningsmodell för stålforskningen. "Vi gör om schablonmodellen för att den är gammal och inaktuell, och för att den inte är transparent. För en utomstående är det svårt att förstå hur den ska användas", säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret, till Processnet. Schablonmodellen används för att uppskatta kostnader då forskare ska utföra tester i stålverken. SKGS tillsätter utredning om stabil elförsörjning. Svensk industri behöver stabil elförsörjning till konkurrenskraftiga priser. Nu tillsätter vi en utredning om hur det ska säkerställas när den kärnkraft som finns idag fasas ut på och 2030-talen. Det säger Lina Palm, energidirektör vid basindustrins samarbetsorganisation SKGS, med anledning av att industrin tillsatt en utredning om alternativ för ny baskraft. Det svenska näringslivet har länge efterfrågat en politiskt tillsatt utredning om vad som kommer ske när den kärnkraft vi har idag försvinner. Men det saknas tyvärr politiskt initiativ i frågan och därför tar vi nu saken i egna händer. Till utredare har SKGS utsett Jöran Hägglund, tidigare statssekreterare på Näringsdepartementet och tidigare chef för public- and regulatory affairs på Vattenfall. Kan medföra ökad förändringstakt. Ha omvärldskoll och fundera på hur utvecklingen påverkar just dig. Page 8 / 10 Printing date:

9 LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE BRANSCHEKONOMI Den globala efterfrågan på stål väntas öka med 3,1 procent till drygt 1,5 miljoner ton under Den väntade ökningen följer på en uppgång med 3,6 procent i fjol. Nästa år spås tillväxten landa på 3,3 procent. Det skriver branschorganisationen World Steel Association (WSA). "Under 2013 ökade stålefterfrågan mer än vi prognostiserat till följd av ett starkare än väntat resultat i den utvecklade världen", kommenterar Hans Jürgen, ordförande i WSA:s ekonomiska utskott. I synnerhet den amerikanska marknaden gick framåt, men även den europeiska marknaden visade tecken på att ha nått botten. "Vi räknar nu med att stålefterfrågan i eurozonen kommer att visa tillväxt under 2014", fortsätter Hans Jürgen Kerkoff. I motsatt riktning verkar utvecklingsländerna, som plågas av strukturella problem och finansiell oro. Detta, tillsammans med ett svagare Kina, gör att WSA tror på något lägre tillväxt för innevarande år. Risker på nedsidan finns också i form av turbulensen runt Ukraina och en möjlig punktering av den kinesiska fastighetsmarknaden, påpekar WSA. "Sammanfattningsvis väntas återhämtningen av den globala stålefterfrågan fortsätta, men tillväxten stabiliseras på en lägre nivå och med fortsatt volatilitet och osäkerhet", skriver organisationen. Den globala produktionen av råstål steg med 3,5 procent under 2013 jämfört med 2012, till miljoner ton. Tillväxten kom huvudsakligen från Asien, medan övriga regionen visade nedgångar. Det rapporterar branschorganisationen World Steel Association. Den asiatiska produktionen ökade med 6,0 procent under året, med Kina (+7,5 procent) som draglok. Landets andel av världsproduktionen ökad från 46,7 procent till 48,5 procent. Värdet av den samlade svenska stålexporten minskade till cirka 38 miljarder kronor 2013 från 49 miljarder kronor "Det är en tuff marknad med en massiv utbyggnad i Kina som lett till att det finns en stor överkapacitet av stål på världsmarknaden. Dessutom har Europa, dit två tredjedelar av svensk stålexport går, minskat efterfrågan under krisåren", säger Bo-Erik Pers vd för Jernkontoret. Produktionen ökade dock: totalt tillverkades 4,4 miljoner ton råstål under året, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med Stålverkens leveranser av handelsfärdiga produkter ökade med 1,5 procent till 3,4 miljoner ton. Enligt preliminära beräkningar steg den samlade produktionen av råstål i världen med 3 procent under 2013, till nya rekordnivån 1,607 miljoner ton. Kinas regering uppger att man ska stänga stålverk i kampen mot föroreningar. Men framför allt är det en indikator på lägre tillväxt och överetablering. Enligt Shang Fulin, chef för Kinas bankinspektion, ska striktare låneregler användas för att omstrukturera stålsektorn, rapporterar tidningen Financial Review. Det kan tas som en signal på lägre aktivitet i landets industri och byggsektor, vilket bidragit till att priset på järnmalm har sjunkit med 22 procent sedan början av året. Utomeuropeiska ståltillverkare står nu för över 20 procent av den europeiska stålmarknaden, och Kina står för 50 procent av den globala produktionen av rostfritt råstål, enligt en marknadsanalys från Damstahl. Enligt Outokumpus analys backade marknaden för rostfritt stål i Europa med en procent under 2013, samtidigt som världsmarknaden ökade med 6 procent, och stålimporten till EU har ökat från 18,6 procent 2012 till 23,6 procent Enligt Jernkontorets siffror för den svenska råstålstillverkningen av rostfritt minskade Sverige förra året 1,7 procent. Page 9 / 10 Printing date:

10 NYA I TOPPEN LIF:s nya vice VD heter Maria Fagerquist. Maria kommer närmast från en tjänst som Head of European Public Affairs på Novartis Oncology, och är för närvarande baserad i Bryssel. Maria Fagerquist har en Medicine Magisterexamen, men har även studerat hälsoekonomi och har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare arbetat på läkemedelsföretaget Pfizer och på den statliga myndigheten Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). TERTIALANALYS - STÅL. GRUV OCH KEMIINDUSTRI Analysen är genomförd Anna Nilsson, branschansvarig på Ledarna. Page 10 / 10 Printing date:

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Di ser flera faktorer som kan innebära att förutsättningarna. Di ser dock flera faktorer som ändå kan innebära att förutsättningarna blir gynnsamma

Di ser flera faktorer som kan innebära att förutsättningarna. Di ser dock flera faktorer som ändå kan innebära att förutsättningarna blir gynnsamma STÅL & GRUVOR Trögare ute i världen Den globala stålproduktioen ökade globalt med bara 0,8 procent i fjol, men i Sverige ökade produktionen med 3 procent. Tillförsel av handelsfärdigt stål, miljoner ton

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011 1

ÅRSBERÄTTELSE 2011 1 1 Innehåll Bilden av stålindustrin ska bli hetare... 5 Handelspolitik och stålmarknad... 7 Investeringar och strukturutveckling... 11 Energi och miljö... 19 Forskning och utbildning... 21 Utmärkelse...

Läs mer

M BLERAR OM 2/10 NÄRINGSLIVET. Hållbar anpassning ger lönsam framtid. Norsk gas gör LKAB grönare. Klimatgurun Jeffrey Sachs i exklusiv intervju

M BLERAR OM 2/10 NÄRINGSLIVET. Hållbar anpassning ger lönsam framtid. Norsk gas gör LKAB grönare. Klimatgurun Jeffrey Sachs i exklusiv intervju 2/10 En tidning från PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer HON ÄR IKEAS ETISKA VÄKTARE NÄRINGSLIVET TEMA DEN STORA OMSTÄLLNINGEN Klimatgurun Jeffrey Sachs i exklusiv

Läs mer

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring Strategisk samverkan för svensk gruvnäring FÖRORD 3 RAPPORTENS INNEHÅLL I KORTHET 4 ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG 7 INLEDNING 12 UTBLICK 14 Gruvnäringen i världen 14 Gruvnäringen i EU och Europa 15 Gruvnäringen

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik Vinnova Analys VA 2009:18 Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik Titel: Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel,

Läs mer

resurser jakt lycka geopolitik globalisering friluftsliv Run, Forrest, run! biobaserat samhälle klimat sociala dimensionen tillväxtbegrepp råvara

resurser jakt lycka geopolitik globalisering friluftsliv Run, Forrest, run! biobaserat samhälle klimat sociala dimensionen tillväxtbegrepp råvara sociala dimensionen tillväxtbegrepp vilja att förändra råvara lycka globalisering biobaserat samhälle ny värld friluftsliv geopolitik jakt klimat rekreation konsumerar vår identitet resurser Run, Forrest,

Läs mer

En rapport om energifrågan. Näringslivets energirapport 2011

En rapport om energifrågan. Näringslivets energirapport 2011 En rapport om energifrågan FRÅN VECKANS AFFÄRER En del av E-pRize 2011 Näringslivets energirapport 2011 2 Näringslivets energirapport 2011 Innehåll Energiläget i Sverige 4 Case study: McDonalds 4 Enorm

Läs mer

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION ÅRSRAPPORT 2007 2 DETTA ÄR MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef.

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. innehåll Inledning...3 Sammanfattning...4 Branschen i korthet...5 Trender inom processindustrin...6

Läs mer

VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR. viktig länk i tillverkningskedjan

VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR. viktig länk i tillverkningskedjan Svensk VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR NR 3 27 MAJ 2014 ÅRGÅNG 99 STÅLET viktig länk i tillverkningskedjan Automatica Framtidens teknik Vi

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 601 78 Norrköping Tel: 0771-63 00 00 Fax: 011-19 10 55 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 Datum: 2012-08-08 601 78 Norrköping

Läs mer

Forskning till vilken nytta?

Forskning till vilken nytta? Forskning till vilken nytta? Forskning till vilken nytta? Forskning till vilken nytta? Samhällsförlaget, Stockholm 2012 Box 5501, 114 85 Stockholm, www.samhällsförlaget.se Analys, intervjuer och text:

Läs mer

2007-01-01 2007-12-31

2007-01-01 2007-12-31 Vår mission är att erbjuda moderna konsumenter naturliga mjölkbaserade livsmedel som skapar inspiration, trygghet och väl befinnande. Därigenom skapar vi också högsta möjliga mjölkpris till våra ägare.

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Innehåll. Vi föder kreativa individer... 5. Handelspolitik och stålmarknad... 7. Investeringar och strukturutveckling... 11. Energi och miljö...

Innehåll. Vi föder kreativa individer... 5. Handelspolitik och stålmarknad... 7. Investeringar och strukturutveckling... 11. Energi och miljö... Innehåll Vi föder kreativa individer... 5 Handelspolitik och stålmarknad... 7 Investeringar och strukturutveckling... 11 Energi och miljö... 19 Forskning och utbildning... 23 Utmärkelser... 25 Rekrytering

Läs mer

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen.

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen. värmerapporten 2013 innehållsförteckning Fjärrvärmen som samhällsbyggare 13 Trender i Sverige 17 Aktuell forskning 20 Vision förflyttning framtid 24 Goda exempel 26 Hälften av svenskarna vet inte vad den

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Verkställandedirektörs tal på ordinarie bolagsstämman den 28 mars 2007

Verkställandedirektörs tal på ordinarie bolagsstämman den 28 mars 2007 Bolagstämma 2007 1 (10) Mikael Lilius Verkställandedirektörs tal på ordinarie bolagsstämman den 28 mars 2007 Herr minister, herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar, 2006 var ytterligare

Läs mer

VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED

VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED 75% JÄMFÖRT MED EN VANLIG DIESELBUSS. DEN TOTALA ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Läs mer

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFS RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFs

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

VINNOVA hjälper skapa affärer av forskning

VINNOVA hjälper skapa affärer av forskning DennA t emat i D n ing ä r e n A n nons f rån n e xtm e D i A Det vi gör ska vara av riktig världsklass med objektiva mått mätt Leif Johansson, ordfö rande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Det

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING LKAB 2011 Året som gått överblick 6 Vd-kommentar 8 Affärsidé och strategi 12 ÅRSBERÄTTELSE Tillväxt på en global marknad 14 Mineralreserver och mineraltillgångar

Läs mer

Innovationer för pyramidens bas. Tillväxt och hållbar utveckling genom ökad kommersialisering på nya marknader. Emil Görnerup

Innovationer för pyramidens bas. Tillväxt och hållbar utveckling genom ökad kommersialisering på nya marknader. Emil Görnerup Innovationer för pyramidens bas Tillväxt och hållbar utveckling genom ökad kommersialisering på nya marknader Emil Görnerup Index Sammanfattning 4 Bakgrund 6 Ett av världens mest forskningsintensiva länder

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer