Stål, gruv och kemiindustri Tertial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stål, gruv och kemiindustri Tertial 1 2014"

Transkript

1 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Växa i Europa Hållbart Företagssatsningar och effektiviseringar Fokus på arbetsmiljö Innovation, forskning och utveckling - framtid HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Branschekonomi Nya i toppen LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE B R Å D S K A Page 1 / 10 Printing date:

2 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE VÄXA I EUROPA Ökad konkurrenskraft för europeiska företag, bättre konkurrensvillkor och bättre tillgång till globala marknader är ledord i EU-kommissionens nya strategi för att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. En stark bas- och tillverkningsindustri är en förutsättning för tillväxt och sysselsättning, menar man. EU-kommissionen presenterade i veckan sitt meddelande om EU:s industripolitik för den närmaste framtiden. I meddelandet uppmanas såväl medlemsländer som EU att genomföra åtgärder för att stärka industrins konkurrenskraft. Politikerna behöver ge en tydlig signal om att tillväxt inom energiintensiv industri är välkommen. Det är budskapet i ett Manifest för tillväxt och arbetstillfällen som europeisk, energiintensiv industri ställer sig bakom. Över 130 vd:ar för energiintensiv industri och flera europeiska branschorganisationer ställer sig bakom uttalandet. "Den 22 januari presenterade EU-kommissionen sin strategi för Energi och Klimat Den måste mötas av en politik som stöder tillväxt inom energi- och klimateffektiv industri", säger Mikael Möller, näringspolitisk chef enligt Chemicalnet. Exporten backade i fjol och svensk exportindustri tappar dessutom marknadsandelar. Högre arbetskostnadsökningar och kronförstärkning är huvudskälen till det. Det visar två ekonomiska rapporter, som nyligen publicerats. I veckan publicerade Medlingsinstitutet sin årsrapport, exakt en vecka efter att Svenskt Näringsliv kommit med sin rapport om det ekonomiska läget. Det kommer hoppfulla signaler om ekonomisk återhämtning både här hemma och i omvärlden. Page 2 / 10 Printing date:

3 HÅLLBART Några exempel på hållbarhetstänkanden och intervju med hållbarhets strateg på BASF har spanats under tertial ett. Hagfors järnverk, som drivs av Uddeholm, har börjat gå över till naturgas för att värma upp sina ugnar, skriver Nya Wermlands-Tidningen. Hittills har fem av 35 blivit omställda till naturgas, men enligt planen ska samtliga omställas. Satsningen gör att järnverket minskar sina koldioxidutsläpp med procent, kväveoxid med 40 procent och svavelutsläppen med 60 procent. Överskottsgaserna vid stålframställning i Luleå kan nyttjas med hjälp av nya metoder framtagna av och Grontmij. Istället för att sälja överskottet till Lule Kraft, vilket under sommaren inte är särskilt effektivt, kan man med den nya metoden nyttja gaserna mer effektivt över året. Genom att blanda gaserna med syntesgas från biobränsleförgasning kan man producera biometanol, ett drivbränsle med ett högt oktantal. Dirk Voeste är vice president sustainability strategy, BASF, och besökte nyligen Sverige. Varför arbetar du med hållbarhetsfrågor? "För att hållbarhet är drivkraften för tillväxt och innovation. Vi (BASF) ser oss själva som en leverantör av lösningar på dagens utmaningar samtidigt som vi agerar ansvarsfullt i samhället och på marknaden." Vad oroar er mest? "Vi är rätt medvetna om den globala utmaningen att få en växande befolkning att leva nöjaktigt inom de begränsade resurser som jorden har för oss alla. Därför är vårt mål att balansera ekonomiska, miljömässiga och sociala behov för att hitta den bästa tillgängliga lösningen för en mer hållbar framtid. Eftersom utmaningarna runt om i världen är så olika är det inte möjligt att definiera the concern. Men det som driver mig är hitta den mest hållbara lösningen i de olika affärsmiljöer vi arbetar. Tidningen Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift Har intervjuat Dirk Voeste; Hur viktig är kemin för hållbarheten? Kemister spelar förstås en viktig roll i produktutveckling och för att hitta sätt att undvika farliga ämnen. Men produkter måste tillverkas, processas och distribueras vilket kräver en rad andra kompetenser. Hela företaget måste involveras. Ett exempel på vad vi gör där är ett webb-baserat program om hållbarhet. Ett uppsatt mål för BASF är att minska utsläppen av växthusgaser per kubikmeter såld produkt med 40 procent till Vi nådde en minskning med 34 procent Jämfört med EU benchmarking klarar sig våra kemifabriker över genomsnittet. Vilka gröna produkter har BASF? Vi har definierat klimatskyddande produkter som produkter som, jämfört med alternativen, förebygger utsläpp av växthusgaser från produktion och användning till avfall och vars ekoeffektivitet är minst så bra som alternativen. Ett exempel är Keropur bränsleadditiv som ger bättre förbränning i motorer och uppskattningsvis 1 procent lägre bränsleförbrukning. Ett annat exempel är Neopor isolering som minskar energiförbrukningen i byggnader. Vad oroar er mest?därför är vårt mål att balansera ekonomiska, miljömässiga och sociala behov för att hitta den bästa tillgängliga lösningen för en mer hållbar framtid. Eftersom utmaningarna runt om i världen är så olika är det inte möjligt att definiera the concern. Men det som driver mig är hitta den mest hållbara lösningen i de olika affärsmiljöer vi arbetar. Hur viktig är kemin för hållbarheten? Kemister spelar förstås en viktig roll i produktutveckling och för att hitta sätt att undvika farliga ämnen. Men produkter måste tillverkas, processas och distribueras vilket kräver en rad andra kompetenser. Hela företaget måste involveras. Ett exempel på vad vi gör där är ett webb-baserat program om hållbarhet. Ett uppsatt mål för BASF är att minska utsläppen av växthusgaser per kubikmeter såld produkt med 40 procent till Page 3 / 10 Printing date:

4 Vi nådde en minskning med 34 procent Jämfört med EU benchmarking klarar sig våra kemifabriker över genomsnittet. Vilka gröna produkter har BASF? Vi har definierat klimatskyddande produkter som produkter som, jämfört med alternativen, förebygger utsläpp av växthusgaser från produktion och användning till avfall och vars ekoeffektivitet är minst så bra som alternativen. Ett exempel är Keropur bränsleadditiv som ger bättre förbränning i motorer och uppskattningsvis 1 procent lägre bränsleförbrukning. Ett annat exempel är Neopor isolering som minskar energiförbrukningen i byggnader. Fortsatt fokus på hållbarhet som ökande trend medför ökad efterfrågan på kunnande och innovation Satsa på ökad kunskap Page 4 / 10 Printing date:

5 FÖRETAGSSATSNINGAR OCH EFFEKTIVISERINGAR Företag i branschen ser ständigt över sin effektivitet och storlek verkar ha betydelse för de globala aktörerna. Samtidigt finns det röster för att synliggöra risker med strukturomvandlingar. Pfizers bud på Astra Zeneca har avvisats för den här omgången. Nu kan nytt bud inte komma på 6 månader. I en intervju med tidningen Göteborgsposten säger Anders Vedin, tidigare vd för Astra Hässle i Mölndal, bland annat under åren då magsårsmedicinen Losec blev Astra-koncernens kassako: "jag trodde inte på den affären heller, därför att forskning och utveckling av nya mediciner följer en helt annan logik än allmänt storföretagande." Borealis och Borouge aviserar att de båda bolagen ska genomföra ytterligare investeringar i Stenungsund såväl som i Borouge 3 projektet i Abu Dhabi gjorde Borealis stora investeringar i Stenungsund. En ny högtrycks lågdensitetspolyetenanläggning invigdes då. Nu investerar företaget i en total ökad kapacitet med 20,000 ton i sin XLPE-anläggning. Kapacitetsökningen är planerad att tas i drift under Borouge utökar för närvarande sin polyeten- och polypropenkapacitet i Abu Dhabi, från 2 miljoner till 4.5 miljoner årston. Expansionen uppges vara en av de största och polyolefinexpansionerna på och samma plats i historien inom den petrokemiska industrin. Och innebär att företaget positionerar sig bland de största producenterna i Mellanöstern. För att öka effektiviteten och minska den manliga dominansen har SSAB i Luleå målet att hälften av årets sommarvikarier ska vara kvinnor. Idag är bara tio procent av de 1,200 anställda i Luleå kvinnor. "Vi ligger inte bra till i dag. Det är inte okej och måste därför jobba aktivt med frågan. Förutom att försöka locka tjejer att söka som sommarvikarier jobbar vi även med att få fler kvinnor till operativa chefspositioner", säger Sara Blix, informationsansvarig. Genom att betala med egna aktier i ett bud värt 10 miljarder kronor köper stålkoncernen SSAB sin finländska kollega Rautaruukki. Stålmarknaden är pressad och SSAB:s ordförande Sverker Martin- Löf motiverar affären med behovet att spara och uppnå högre flexibilitet genom att gå från en koncern med tre masugnar till fem. SSAB:s vd Martin Lindqvist är säker på att de sammanslagna bolagen kan hitta synergibesparingar på 1,4 miljarder kronor. Det innebär att anställda får sluta, varav hälften i Sverige och främst i Borlänge. Om sammanslagningen av SSAB och finska Rautaruukki godkänns kommer av EU:s konkurrensmyndighet kommer detta även innebära att masugnen på SSAB i Luleå renoveras redan nästa sommar. "Luleå är redan en nyckelort i företaget och det här kommer inte att påverka antalet anställda eller Luleås status i företaget", säger Per Bondemark, platschef på SSAB i Luleå. Behov av nya strategier och aktiviteter för ökad innovation Utveckla ledarskap för innovation Page 5 / 10 Printing date:

6 FOKUS PÅ ARBETSMILJÖ Arbetsgivar- och arbetstagarparter inom basindustrin oroas av risken att kvalitén i arbetsmiljöinspektionerna urholkas i en kommande omorganisation inom Arbetsmiljöverket. Därför får myndigheten idag, torsdag, ett brev där Industriarbetsgivarna, IF Metall, Pappers och GS-facket slår larm om sina farhågor om en nedrustning i arbetsmiljöarbetet. Balans i arbetslivet var temat på välbesökta seminarium om flexibilitet, ledarskap och hälsa. Föreläsaren Dan Hansson guidade genom ämnet och gav åhörarna konkreta tips och verktyg för att skapa hälsosamma organisationer. Henrik Östberg från Boliden, Karin Hågfeldt och Eva Söfting från Billerud Korsnäs samt Turid Öhman från SSAB visade upp företagsexempel. Arbetet med att minska arbetsplatsolyckorna på Sandvik Materials Technology, SMT, börjar nu ge utdelning. Under 2013 sjönk antalet olyckor med sjukfrånvaro inom SMT med knappt 30 procent. De största förbättringarna har skett på stålverket och det varma flödet på Tube i Sandviken. "Vi har i stort sett halverat antalet olyckor och det är vi jättestolta över. Men nivån är fortfarande alldeles för hög", säger Simon Hedberg, produktenhetschef för varma flödet. Behov att jobba smart med arbetsmiljön och att ha koll på vilket ansvar som ligger var samt att ha befogenheter, resurser och kunnande. Stärk kunnandet om arbetsmiljöfrågor. Titta över vilka uppgifter som medför ansvar och se över befogenheter och resurser. Page 6 / 10 Printing date:

7 INNOVATION, FORSKNING OCH UTVECKLING - FRAMTID Inom områdena innovation och forskningssatsningar pågår en mängd olika aktiviteter för att förbättra förutsättningarna. Innovationer ligger i tiden men tittar man historiskt så har det funnits perioder då det nya var mer nytt. En framåtblickande utredning för att få till basenergi startas upp. Det finns flera exempel på att det läggs strategier för att öka förutsättningar för svensk och europeisk industri och utveckling nedan återges ett axplock av tertialets händelser. En avhandling från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet visar att innovationer i svenska företag var fler under det sena 70-talet och tidiga 80-talet än under 00-talet. Det nya var dessutom mer nytt och -80-talet var i Sverige en tid av kris och ekonomisk stagnation. Men samtidigt spirade nytänkandet visar ny forskning som analyserat innovationsförmågan i Sverige mellan åren 1970 till "Att ekonomisk stagnation kan gå hand i hand med febril innovationsaktivitet, inte minst i småföretag, visar att kriser inte är alltigenom negativa utan har en viktig roll att spela i förnyelsen av ekonomin, säger Karolin Sjöö, nydisputerad doktor i ekonomisk historia, i ett pressmeddelande. Under 1970-talet dominerade maskininnovationer och under 1980-talet ökade innovationer inom elektronik- och mjukvaruindustrierna. Jämfört med 90- och 00-talet var innovationerna dessutom mer nyskapande och svenska tillverkningsföretag lanserade fler innovationer per investerad krona. I början av 80-talet fick man ut nästan fyra gånger fler innovationer per investerad krona i forskning och utveckling jämfört med åren av stark tillväxt efter att it-bubblan sprack i början av 00- talet. Innovationerna var också i högre utsträckning världsnyheter, det vill säga helt nya för världsmarknaden, enligt Karolin Sjöö talets ökning av innovationer kan främst tillskrivas småföretag som till exempel Atos Medical, Telemetric Instrument och LKB-produkter. Likaså förstärktes under och 00-talet småföretagens dominans på innovationsfronten ytterligare. Till sin hjälp för avhandlingen har Karolin Sjöö haft en ny databas som består av nästan registrerade innovationer. Databasen är skapad av författaren själv tillsammans med Josef Taalbi och är baserad på 39 årgångar av 15 branschtidskrifter, däribland tidningen Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Syften är att få en tydlig bild av den tekniska och strategiska utvecklingen i de branscher som bevakas i avhandlingen. Resultaten utmanar gängse uppfattning att omvandlingen av den svenska industriella strukturen under och 80-talet var en trög process. Det stora antalet småföretagsinnovationer under dessa årtionden motsäger också att den svenska kreativiteten skulle ha varit uppbunden i de ekonomiskt dominerande storföretagen, säger Karolin Sjöö. Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser rambidrag för området Biologiska produktionssystem. Utvalda forskningsprojekt finansieras med mellan 4 och 7 miljoner kronor per år under fem år. Forskning som bidrar till att skapa nya produkter inom jord- och skogsbruk eller via restprodukter, är ett spännande område där Sverige har goda chanser att hävda sig. Biologiska produktionssystem kan mycket väl bli en viktig pusselbit för en övergång till den uthålliga, biobaserade ekonomin, som EUkommissionen eftersträvar i sin strategi inom ramen för Horizon 2020, säger Lars Hultman, vd för Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, i ett pressmeddelande. Det är väsentligt för en sådan övergång bland annat att ta fram industriella processer baserade på förnybar råvara. Forskning som prioriteras i utlysningen är projekt där jord- och skogsbruksråvara används för att framställa industriella produkter, som kan bli kommersiellt framgångsrika, men även nya produkter inom livsmedelsindustrin. Det kan till exempel handla om potatis med modifierad stärkelse som insatsvara till plastindustrin, förädlade vegetabiliska oljor som kan ersätta fossila oljor, skogsråvara som kan förädlas till kompositmaterial och plastliknande material, olika kosttillsatser eller nya typer av livsmedel. Sökande till rambidraget ska vara verksam vid ett svenskt lärosäte och rambidraget om 4-7 miljoner per år (inklusive over-head) kan användas till att avlöna forskare, doktorander etc, samt bekosta nödvändig utrustning inom ramen för projektet under fem år. Page 7 / 10 Printing date:

8 Ett anslag på 15 miljoner kronor från familjen Erling-Perssons Stiftelse går till Umeå Biotech Incubator (UBI). Anslaget sträcker sig över tre år, med start 2014, och pengarna fördelas med fem miljoner kronor per år. Pengarna ska gå till att hjälpa akademiska forskare att omsätta sin forskning i nya produkter och tjänster och ta dem ut på marknaden. Det nya anslaget till UBI gör det möjligt att dels ta emot och stötta fler forskningsidéer, dels effektivisera processen där forskningen tas från teori till praktik. Vi är väldigt glada över anslaget. Det gynnar inte bara oss och våra forskare, utan även industrin, marknaden och de människor som faktiskt kommer att få ta del av de produkter och tjänster som forskningen genererar, säger Jennie Ekbeck, vd Umeå Biotech Incubator. Jernkontoret arbetar nu för att ta fram en ny ersättningsmodell för stålforskningen. "Vi gör om schablonmodellen för att den är gammal och inaktuell, och för att den inte är transparent. För en utomstående är det svårt att förstå hur den ska användas", säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret, till Processnet. Schablonmodellen används för att uppskatta kostnader då forskare ska utföra tester i stålverken. SKGS tillsätter utredning om stabil elförsörjning. Svensk industri behöver stabil elförsörjning till konkurrenskraftiga priser. Nu tillsätter vi en utredning om hur det ska säkerställas när den kärnkraft som finns idag fasas ut på och 2030-talen. Det säger Lina Palm, energidirektör vid basindustrins samarbetsorganisation SKGS, med anledning av att industrin tillsatt en utredning om alternativ för ny baskraft. Det svenska näringslivet har länge efterfrågat en politiskt tillsatt utredning om vad som kommer ske när den kärnkraft vi har idag försvinner. Men det saknas tyvärr politiskt initiativ i frågan och därför tar vi nu saken i egna händer. Till utredare har SKGS utsett Jöran Hägglund, tidigare statssekreterare på Näringsdepartementet och tidigare chef för public- and regulatory affairs på Vattenfall. Kan medföra ökad förändringstakt. Ha omvärldskoll och fundera på hur utvecklingen påverkar just dig. Page 8 / 10 Printing date:

9 LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE BRANSCHEKONOMI Den globala efterfrågan på stål väntas öka med 3,1 procent till drygt 1,5 miljoner ton under Den väntade ökningen följer på en uppgång med 3,6 procent i fjol. Nästa år spås tillväxten landa på 3,3 procent. Det skriver branschorganisationen World Steel Association (WSA). "Under 2013 ökade stålefterfrågan mer än vi prognostiserat till följd av ett starkare än väntat resultat i den utvecklade världen", kommenterar Hans Jürgen, ordförande i WSA:s ekonomiska utskott. I synnerhet den amerikanska marknaden gick framåt, men även den europeiska marknaden visade tecken på att ha nått botten. "Vi räknar nu med att stålefterfrågan i eurozonen kommer att visa tillväxt under 2014", fortsätter Hans Jürgen Kerkoff. I motsatt riktning verkar utvecklingsländerna, som plågas av strukturella problem och finansiell oro. Detta, tillsammans med ett svagare Kina, gör att WSA tror på något lägre tillväxt för innevarande år. Risker på nedsidan finns också i form av turbulensen runt Ukraina och en möjlig punktering av den kinesiska fastighetsmarknaden, påpekar WSA. "Sammanfattningsvis väntas återhämtningen av den globala stålefterfrågan fortsätta, men tillväxten stabiliseras på en lägre nivå och med fortsatt volatilitet och osäkerhet", skriver organisationen. Den globala produktionen av råstål steg med 3,5 procent under 2013 jämfört med 2012, till miljoner ton. Tillväxten kom huvudsakligen från Asien, medan övriga regionen visade nedgångar. Det rapporterar branschorganisationen World Steel Association. Den asiatiska produktionen ökade med 6,0 procent under året, med Kina (+7,5 procent) som draglok. Landets andel av världsproduktionen ökad från 46,7 procent till 48,5 procent. Värdet av den samlade svenska stålexporten minskade till cirka 38 miljarder kronor 2013 från 49 miljarder kronor "Det är en tuff marknad med en massiv utbyggnad i Kina som lett till att det finns en stor överkapacitet av stål på världsmarknaden. Dessutom har Europa, dit två tredjedelar av svensk stålexport går, minskat efterfrågan under krisåren", säger Bo-Erik Pers vd för Jernkontoret. Produktionen ökade dock: totalt tillverkades 4,4 miljoner ton råstål under året, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med Stålverkens leveranser av handelsfärdiga produkter ökade med 1,5 procent till 3,4 miljoner ton. Enligt preliminära beräkningar steg den samlade produktionen av råstål i världen med 3 procent under 2013, till nya rekordnivån 1,607 miljoner ton. Kinas regering uppger att man ska stänga stålverk i kampen mot föroreningar. Men framför allt är det en indikator på lägre tillväxt och överetablering. Enligt Shang Fulin, chef för Kinas bankinspektion, ska striktare låneregler användas för att omstrukturera stålsektorn, rapporterar tidningen Financial Review. Det kan tas som en signal på lägre aktivitet i landets industri och byggsektor, vilket bidragit till att priset på järnmalm har sjunkit med 22 procent sedan början av året. Utomeuropeiska ståltillverkare står nu för över 20 procent av den europeiska stålmarknaden, och Kina står för 50 procent av den globala produktionen av rostfritt råstål, enligt en marknadsanalys från Damstahl. Enligt Outokumpus analys backade marknaden för rostfritt stål i Europa med en procent under 2013, samtidigt som världsmarknaden ökade med 6 procent, och stålimporten till EU har ökat från 18,6 procent 2012 till 23,6 procent Enligt Jernkontorets siffror för den svenska råstålstillverkningen av rostfritt minskade Sverige förra året 1,7 procent. Page 9 / 10 Printing date:

10 NYA I TOPPEN LIF:s nya vice VD heter Maria Fagerquist. Maria kommer närmast från en tjänst som Head of European Public Affairs på Novartis Oncology, och är för närvarande baserad i Bryssel. Maria Fagerquist har en Medicine Magisterexamen, men har även studerat hälsoekonomi och har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare arbetat på läkemedelsföretaget Pfizer och på den statliga myndigheten Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). TERTIALANALYS - STÅL. GRUV OCH KEMIINDUSTRI Analysen är genomförd Anna Nilsson, branschansvarig på Ledarna. Page 10 / 10 Printing date:

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef Mot branschledande lönsamhet Martin Lindqvist, VD och koncernchef Säkerheten kommer alltid först nollvision för olyckor SSAB har som mål att vara ett av de mest säkra stålbolagen globalt Fortfarande har

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Olof Faxander, VD & Koncernchef

Olof Faxander, VD & Koncernchef Årsstämma 2010 Olof Faxander, VD & Koncernchef 2009 Ett turbulent stålår Efter en exceptionellt svag marknad under första halvåret, skedde en viss återhämtning under slutet av året Under en stor del av

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Borealis presenterar en nettovinst och förbättrad skuldsättningsgrad trots besvärliga marknadsförhållanden

Borealis presenterar en nettovinst och förbättrad skuldsättningsgrad trots besvärliga marknadsförhållanden 18 mars 2006, 10.00 CET Borealis presenterar en nettovinst och förbättrad skuldsättningsgrad trots besvärliga marknadsförhållanden Borealis nettovinst för 2009 blev 38 miljoner euro, vilket uppnåddes genom

Läs mer

Restvärmesamarbete, kort historik. Tomas Hirsch SSAB

Restvärmesamarbete, kort historik. Tomas Hirsch SSAB Restvärmesamarbete, kort historik Tomas Hirsch SSAB SSAB i korthet Ett stålföretag med global räckvidd, baserat i Norden och USA Ledande producent för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 9 juli 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor till utskottet

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR Bo Krogvig Direktör Kommunikation och Samhällskontakter 18 oktober 2016 Tekniskt ledande leverantör av klimatsmarta järnmalmsprodukter till den globala stålindustrin

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Bioekonomi och biobaserad ekonomi

Bioekonomi och biobaserad ekonomi Bioekonomi och biobaserad ekonomi Vad står begreppen för och vilka möjligheter har Sverige med sin biomassa från jord- och skogsbruk? 2016-02-05, KSLA Räddaren i nöden Louise Staffas Vår vision är det

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

Intryck från företagsbesök i Kina

Intryck från företagsbesök i Kina Intryck från företagsbesök i Kina Under en intensiv vecka besökte jag svenska bolag i och runt Shanghai och träffade dessutom ett par rådgivare till nordiska bolag med intressen i Kina. Några generella

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland Christer Pettersson, projektledare Energikontor Värmland Kort om Energikontor Värmland Energikontor Värmland är ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 För tredje året i rad kommer Luleå kommun att delta under Almedalsveckan i Visby, Sveriges största politiska mötesplats. Representanter från Luleå kommun deltar

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Tjänster och Service Tertial 3 2013

Tjänster och Service Tertial 3 2013 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE S T R A T E G I S K P Å V E R K A N Städ och serviceentreprenadbranschens utveckling år 2013 Risken för ohälsan tenderar att

Läs mer

Mötesplats Industriarbetsgivarna

Mötesplats Industriarbetsgivarna Mötesplats Industriarbetsgivarna - Föreläsningar - Seminarier - Nätverkande INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN Stockholm den 23 november STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Tid: Tisdagen den 23

Läs mer

SANDVIK OM HÅLLBAR PRODUKTION OCH FRAMTIDA MÖJLIGHETER PETRA EINARSSON, VD, SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

SANDVIK OM HÅLLBAR PRODUKTION OCH FRAMTIDA MÖJLIGHETER PETRA EINARSSON, VD, SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY SANDVIK OM HÅLLBAR PRODUKTION OCH FRAMTIDA MÖJLIGHETER PETRA EINARSSON, VD, SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY EVOLVING MATERIALS TO SUSTAIN THE WORLD FÖRETAGARFORUM 2015 SÄKERHETEN FRÄMST VÅRT MOTTO: NEVER

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-1-1 Marknadsdata som presenteras nedan är en sammanställning av tillgänglig extern data från Prismark mars, augusti och september 216, PROTEC MDC januari och juli 216

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Svenska företag skapar miljönytta

Svenska företag skapar miljönytta Svenska företag skapar miljönytta Ett seminarium i Svenskt Näringslivs regi visade upp miljönytta som skapas av svenska företag. Rapporten Varor och tjänster som gör miljönytta i Sverige och världen lanserades,

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Johan Andersson Divisionschef, Lantmännen Lantbruk Lantmännens strategi och portföljstruktur utgår från uppdraget bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar (affärspartner)

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Pressmeddelande 2009-04-08 Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Svenska folket anser att den ekonomiska krisen (37 procent) och klimathotet (18 procent) är de allvarligaste samhällsproblemen

Läs mer

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar , om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar Steningevik, 6 februari, 2013 Stefan Källman Biobaserad samhällsekonomi? Nationalekonomi Företagsekonomi Hushållsekonomi Privatekonomi Mikroekonomi Grön

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Smart industri. En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Per Stagnell och Sofia Nyman. Näringsdepartementet. Näringsdepartementet

Smart industri. En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Per Stagnell och Sofia Nyman. Näringsdepartementet. Näringsdepartementet Smart industri En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Per Stagnell och Sofia Nyman Foto: ABB Foto: Scania Foto: Siemens Svensk ekonomi går starkt Det globala skiftet Nordamerika 23% EU:s inre marknad

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer