Stål, gruv och kemiindustri Tertial

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stål, gruv och kemiindustri Tertial 1 2014"

Transkript

1 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Växa i Europa Hållbart Företagssatsningar och effektiviseringar Fokus på arbetsmiljö Innovation, forskning och utveckling - framtid HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Branschekonomi Nya i toppen LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE B R Å D S K A Page 1 / 10 Printing date:

2 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE VÄXA I EUROPA Ökad konkurrenskraft för europeiska företag, bättre konkurrensvillkor och bättre tillgång till globala marknader är ledord i EU-kommissionens nya strategi för att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. En stark bas- och tillverkningsindustri är en förutsättning för tillväxt och sysselsättning, menar man. EU-kommissionen presenterade i veckan sitt meddelande om EU:s industripolitik för den närmaste framtiden. I meddelandet uppmanas såväl medlemsländer som EU att genomföra åtgärder för att stärka industrins konkurrenskraft. Politikerna behöver ge en tydlig signal om att tillväxt inom energiintensiv industri är välkommen. Det är budskapet i ett Manifest för tillväxt och arbetstillfällen som europeisk, energiintensiv industri ställer sig bakom. Över 130 vd:ar för energiintensiv industri och flera europeiska branschorganisationer ställer sig bakom uttalandet. "Den 22 januari presenterade EU-kommissionen sin strategi för Energi och Klimat Den måste mötas av en politik som stöder tillväxt inom energi- och klimateffektiv industri", säger Mikael Möller, näringspolitisk chef enligt Chemicalnet. Exporten backade i fjol och svensk exportindustri tappar dessutom marknadsandelar. Högre arbetskostnadsökningar och kronförstärkning är huvudskälen till det. Det visar två ekonomiska rapporter, som nyligen publicerats. I veckan publicerade Medlingsinstitutet sin årsrapport, exakt en vecka efter att Svenskt Näringsliv kommit med sin rapport om det ekonomiska läget. Det kommer hoppfulla signaler om ekonomisk återhämtning både här hemma och i omvärlden. Page 2 / 10 Printing date:

3 HÅLLBART Några exempel på hållbarhetstänkanden och intervju med hållbarhets strateg på BASF har spanats under tertial ett. Hagfors järnverk, som drivs av Uddeholm, har börjat gå över till naturgas för att värma upp sina ugnar, skriver Nya Wermlands-Tidningen. Hittills har fem av 35 blivit omställda till naturgas, men enligt planen ska samtliga omställas. Satsningen gör att järnverket minskar sina koldioxidutsläpp med procent, kväveoxid med 40 procent och svavelutsläppen med 60 procent. Överskottsgaserna vid stålframställning i Luleå kan nyttjas med hjälp av nya metoder framtagna av och Grontmij. Istället för att sälja överskottet till Lule Kraft, vilket under sommaren inte är särskilt effektivt, kan man med den nya metoden nyttja gaserna mer effektivt över året. Genom att blanda gaserna med syntesgas från biobränsleförgasning kan man producera biometanol, ett drivbränsle med ett högt oktantal. Dirk Voeste är vice president sustainability strategy, BASF, och besökte nyligen Sverige. Varför arbetar du med hållbarhetsfrågor? "För att hållbarhet är drivkraften för tillväxt och innovation. Vi (BASF) ser oss själva som en leverantör av lösningar på dagens utmaningar samtidigt som vi agerar ansvarsfullt i samhället och på marknaden." Vad oroar er mest? "Vi är rätt medvetna om den globala utmaningen att få en växande befolkning att leva nöjaktigt inom de begränsade resurser som jorden har för oss alla. Därför är vårt mål att balansera ekonomiska, miljömässiga och sociala behov för att hitta den bästa tillgängliga lösningen för en mer hållbar framtid. Eftersom utmaningarna runt om i världen är så olika är det inte möjligt att definiera the concern. Men det som driver mig är hitta den mest hållbara lösningen i de olika affärsmiljöer vi arbetar. Tidningen Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift Har intervjuat Dirk Voeste; Hur viktig är kemin för hållbarheten? Kemister spelar förstås en viktig roll i produktutveckling och för att hitta sätt att undvika farliga ämnen. Men produkter måste tillverkas, processas och distribueras vilket kräver en rad andra kompetenser. Hela företaget måste involveras. Ett exempel på vad vi gör där är ett webb-baserat program om hållbarhet. Ett uppsatt mål för BASF är att minska utsläppen av växthusgaser per kubikmeter såld produkt med 40 procent till Vi nådde en minskning med 34 procent Jämfört med EU benchmarking klarar sig våra kemifabriker över genomsnittet. Vilka gröna produkter har BASF? Vi har definierat klimatskyddande produkter som produkter som, jämfört med alternativen, förebygger utsläpp av växthusgaser från produktion och användning till avfall och vars ekoeffektivitet är minst så bra som alternativen. Ett exempel är Keropur bränsleadditiv som ger bättre förbränning i motorer och uppskattningsvis 1 procent lägre bränsleförbrukning. Ett annat exempel är Neopor isolering som minskar energiförbrukningen i byggnader. Vad oroar er mest?därför är vårt mål att balansera ekonomiska, miljömässiga och sociala behov för att hitta den bästa tillgängliga lösningen för en mer hållbar framtid. Eftersom utmaningarna runt om i världen är så olika är det inte möjligt att definiera the concern. Men det som driver mig är hitta den mest hållbara lösningen i de olika affärsmiljöer vi arbetar. Hur viktig är kemin för hållbarheten? Kemister spelar förstås en viktig roll i produktutveckling och för att hitta sätt att undvika farliga ämnen. Men produkter måste tillverkas, processas och distribueras vilket kräver en rad andra kompetenser. Hela företaget måste involveras. Ett exempel på vad vi gör där är ett webb-baserat program om hållbarhet. Ett uppsatt mål för BASF är att minska utsläppen av växthusgaser per kubikmeter såld produkt med 40 procent till Page 3 / 10 Printing date:

4 Vi nådde en minskning med 34 procent Jämfört med EU benchmarking klarar sig våra kemifabriker över genomsnittet. Vilka gröna produkter har BASF? Vi har definierat klimatskyddande produkter som produkter som, jämfört med alternativen, förebygger utsläpp av växthusgaser från produktion och användning till avfall och vars ekoeffektivitet är minst så bra som alternativen. Ett exempel är Keropur bränsleadditiv som ger bättre förbränning i motorer och uppskattningsvis 1 procent lägre bränsleförbrukning. Ett annat exempel är Neopor isolering som minskar energiförbrukningen i byggnader. Fortsatt fokus på hållbarhet som ökande trend medför ökad efterfrågan på kunnande och innovation Satsa på ökad kunskap Page 4 / 10 Printing date:

5 FÖRETAGSSATSNINGAR OCH EFFEKTIVISERINGAR Företag i branschen ser ständigt över sin effektivitet och storlek verkar ha betydelse för de globala aktörerna. Samtidigt finns det röster för att synliggöra risker med strukturomvandlingar. Pfizers bud på Astra Zeneca har avvisats för den här omgången. Nu kan nytt bud inte komma på 6 månader. I en intervju med tidningen Göteborgsposten säger Anders Vedin, tidigare vd för Astra Hässle i Mölndal, bland annat under åren då magsårsmedicinen Losec blev Astra-koncernens kassako: "jag trodde inte på den affären heller, därför att forskning och utveckling av nya mediciner följer en helt annan logik än allmänt storföretagande." Borealis och Borouge aviserar att de båda bolagen ska genomföra ytterligare investeringar i Stenungsund såväl som i Borouge 3 projektet i Abu Dhabi gjorde Borealis stora investeringar i Stenungsund. En ny högtrycks lågdensitetspolyetenanläggning invigdes då. Nu investerar företaget i en total ökad kapacitet med 20,000 ton i sin XLPE-anläggning. Kapacitetsökningen är planerad att tas i drift under Borouge utökar för närvarande sin polyeten- och polypropenkapacitet i Abu Dhabi, från 2 miljoner till 4.5 miljoner årston. Expansionen uppges vara en av de största och polyolefinexpansionerna på och samma plats i historien inom den petrokemiska industrin. Och innebär att företaget positionerar sig bland de största producenterna i Mellanöstern. För att öka effektiviteten och minska den manliga dominansen har SSAB i Luleå målet att hälften av årets sommarvikarier ska vara kvinnor. Idag är bara tio procent av de 1,200 anställda i Luleå kvinnor. "Vi ligger inte bra till i dag. Det är inte okej och måste därför jobba aktivt med frågan. Förutom att försöka locka tjejer att söka som sommarvikarier jobbar vi även med att få fler kvinnor till operativa chefspositioner", säger Sara Blix, informationsansvarig. Genom att betala med egna aktier i ett bud värt 10 miljarder kronor köper stålkoncernen SSAB sin finländska kollega Rautaruukki. Stålmarknaden är pressad och SSAB:s ordförande Sverker Martin- Löf motiverar affären med behovet att spara och uppnå högre flexibilitet genom att gå från en koncern med tre masugnar till fem. SSAB:s vd Martin Lindqvist är säker på att de sammanslagna bolagen kan hitta synergibesparingar på 1,4 miljarder kronor. Det innebär att anställda får sluta, varav hälften i Sverige och främst i Borlänge. Om sammanslagningen av SSAB och finska Rautaruukki godkänns kommer av EU:s konkurrensmyndighet kommer detta även innebära att masugnen på SSAB i Luleå renoveras redan nästa sommar. "Luleå är redan en nyckelort i företaget och det här kommer inte att påverka antalet anställda eller Luleås status i företaget", säger Per Bondemark, platschef på SSAB i Luleå. Behov av nya strategier och aktiviteter för ökad innovation Utveckla ledarskap för innovation Page 5 / 10 Printing date:

6 FOKUS PÅ ARBETSMILJÖ Arbetsgivar- och arbetstagarparter inom basindustrin oroas av risken att kvalitén i arbetsmiljöinspektionerna urholkas i en kommande omorganisation inom Arbetsmiljöverket. Därför får myndigheten idag, torsdag, ett brev där Industriarbetsgivarna, IF Metall, Pappers och GS-facket slår larm om sina farhågor om en nedrustning i arbetsmiljöarbetet. Balans i arbetslivet var temat på välbesökta seminarium om flexibilitet, ledarskap och hälsa. Föreläsaren Dan Hansson guidade genom ämnet och gav åhörarna konkreta tips och verktyg för att skapa hälsosamma organisationer. Henrik Östberg från Boliden, Karin Hågfeldt och Eva Söfting från Billerud Korsnäs samt Turid Öhman från SSAB visade upp företagsexempel. Arbetet med att minska arbetsplatsolyckorna på Sandvik Materials Technology, SMT, börjar nu ge utdelning. Under 2013 sjönk antalet olyckor med sjukfrånvaro inom SMT med knappt 30 procent. De största förbättringarna har skett på stålverket och det varma flödet på Tube i Sandviken. "Vi har i stort sett halverat antalet olyckor och det är vi jättestolta över. Men nivån är fortfarande alldeles för hög", säger Simon Hedberg, produktenhetschef för varma flödet. Behov att jobba smart med arbetsmiljön och att ha koll på vilket ansvar som ligger var samt att ha befogenheter, resurser och kunnande. Stärk kunnandet om arbetsmiljöfrågor. Titta över vilka uppgifter som medför ansvar och se över befogenheter och resurser. Page 6 / 10 Printing date:

7 INNOVATION, FORSKNING OCH UTVECKLING - FRAMTID Inom områdena innovation och forskningssatsningar pågår en mängd olika aktiviteter för att förbättra förutsättningarna. Innovationer ligger i tiden men tittar man historiskt så har det funnits perioder då det nya var mer nytt. En framåtblickande utredning för att få till basenergi startas upp. Det finns flera exempel på att det läggs strategier för att öka förutsättningar för svensk och europeisk industri och utveckling nedan återges ett axplock av tertialets händelser. En avhandling från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet visar att innovationer i svenska företag var fler under det sena 70-talet och tidiga 80-talet än under 00-talet. Det nya var dessutom mer nytt och -80-talet var i Sverige en tid av kris och ekonomisk stagnation. Men samtidigt spirade nytänkandet visar ny forskning som analyserat innovationsförmågan i Sverige mellan åren 1970 till "Att ekonomisk stagnation kan gå hand i hand med febril innovationsaktivitet, inte minst i småföretag, visar att kriser inte är alltigenom negativa utan har en viktig roll att spela i förnyelsen av ekonomin, säger Karolin Sjöö, nydisputerad doktor i ekonomisk historia, i ett pressmeddelande. Under 1970-talet dominerade maskininnovationer och under 1980-talet ökade innovationer inom elektronik- och mjukvaruindustrierna. Jämfört med 90- och 00-talet var innovationerna dessutom mer nyskapande och svenska tillverkningsföretag lanserade fler innovationer per investerad krona. I början av 80-talet fick man ut nästan fyra gånger fler innovationer per investerad krona i forskning och utveckling jämfört med åren av stark tillväxt efter att it-bubblan sprack i början av 00- talet. Innovationerna var också i högre utsträckning världsnyheter, det vill säga helt nya för världsmarknaden, enligt Karolin Sjöö talets ökning av innovationer kan främst tillskrivas småföretag som till exempel Atos Medical, Telemetric Instrument och LKB-produkter. Likaså förstärktes under och 00-talet småföretagens dominans på innovationsfronten ytterligare. Till sin hjälp för avhandlingen har Karolin Sjöö haft en ny databas som består av nästan registrerade innovationer. Databasen är skapad av författaren själv tillsammans med Josef Taalbi och är baserad på 39 årgångar av 15 branschtidskrifter, däribland tidningen Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Syften är att få en tydlig bild av den tekniska och strategiska utvecklingen i de branscher som bevakas i avhandlingen. Resultaten utmanar gängse uppfattning att omvandlingen av den svenska industriella strukturen under och 80-talet var en trög process. Det stora antalet småföretagsinnovationer under dessa årtionden motsäger också att den svenska kreativiteten skulle ha varit uppbunden i de ekonomiskt dominerande storföretagen, säger Karolin Sjöö. Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser rambidrag för området Biologiska produktionssystem. Utvalda forskningsprojekt finansieras med mellan 4 och 7 miljoner kronor per år under fem år. Forskning som bidrar till att skapa nya produkter inom jord- och skogsbruk eller via restprodukter, är ett spännande område där Sverige har goda chanser att hävda sig. Biologiska produktionssystem kan mycket väl bli en viktig pusselbit för en övergång till den uthålliga, biobaserade ekonomin, som EUkommissionen eftersträvar i sin strategi inom ramen för Horizon 2020, säger Lars Hultman, vd för Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, i ett pressmeddelande. Det är väsentligt för en sådan övergång bland annat att ta fram industriella processer baserade på förnybar råvara. Forskning som prioriteras i utlysningen är projekt där jord- och skogsbruksråvara används för att framställa industriella produkter, som kan bli kommersiellt framgångsrika, men även nya produkter inom livsmedelsindustrin. Det kan till exempel handla om potatis med modifierad stärkelse som insatsvara till plastindustrin, förädlade vegetabiliska oljor som kan ersätta fossila oljor, skogsråvara som kan förädlas till kompositmaterial och plastliknande material, olika kosttillsatser eller nya typer av livsmedel. Sökande till rambidraget ska vara verksam vid ett svenskt lärosäte och rambidraget om 4-7 miljoner per år (inklusive over-head) kan användas till att avlöna forskare, doktorander etc, samt bekosta nödvändig utrustning inom ramen för projektet under fem år. Page 7 / 10 Printing date:

8 Ett anslag på 15 miljoner kronor från familjen Erling-Perssons Stiftelse går till Umeå Biotech Incubator (UBI). Anslaget sträcker sig över tre år, med start 2014, och pengarna fördelas med fem miljoner kronor per år. Pengarna ska gå till att hjälpa akademiska forskare att omsätta sin forskning i nya produkter och tjänster och ta dem ut på marknaden. Det nya anslaget till UBI gör det möjligt att dels ta emot och stötta fler forskningsidéer, dels effektivisera processen där forskningen tas från teori till praktik. Vi är väldigt glada över anslaget. Det gynnar inte bara oss och våra forskare, utan även industrin, marknaden och de människor som faktiskt kommer att få ta del av de produkter och tjänster som forskningen genererar, säger Jennie Ekbeck, vd Umeå Biotech Incubator. Jernkontoret arbetar nu för att ta fram en ny ersättningsmodell för stålforskningen. "Vi gör om schablonmodellen för att den är gammal och inaktuell, och för att den inte är transparent. För en utomstående är det svårt att förstå hur den ska användas", säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret, till Processnet. Schablonmodellen används för att uppskatta kostnader då forskare ska utföra tester i stålverken. SKGS tillsätter utredning om stabil elförsörjning. Svensk industri behöver stabil elförsörjning till konkurrenskraftiga priser. Nu tillsätter vi en utredning om hur det ska säkerställas när den kärnkraft som finns idag fasas ut på och 2030-talen. Det säger Lina Palm, energidirektör vid basindustrins samarbetsorganisation SKGS, med anledning av att industrin tillsatt en utredning om alternativ för ny baskraft. Det svenska näringslivet har länge efterfrågat en politiskt tillsatt utredning om vad som kommer ske när den kärnkraft vi har idag försvinner. Men det saknas tyvärr politiskt initiativ i frågan och därför tar vi nu saken i egna händer. Till utredare har SKGS utsett Jöran Hägglund, tidigare statssekreterare på Näringsdepartementet och tidigare chef för public- and regulatory affairs på Vattenfall. Kan medföra ökad förändringstakt. Ha omvärldskoll och fundera på hur utvecklingen påverkar just dig. Page 8 / 10 Printing date:

9 LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE BRANSCHEKONOMI Den globala efterfrågan på stål väntas öka med 3,1 procent till drygt 1,5 miljoner ton under Den väntade ökningen följer på en uppgång med 3,6 procent i fjol. Nästa år spås tillväxten landa på 3,3 procent. Det skriver branschorganisationen World Steel Association (WSA). "Under 2013 ökade stålefterfrågan mer än vi prognostiserat till följd av ett starkare än väntat resultat i den utvecklade världen", kommenterar Hans Jürgen, ordförande i WSA:s ekonomiska utskott. I synnerhet den amerikanska marknaden gick framåt, men även den europeiska marknaden visade tecken på att ha nått botten. "Vi räknar nu med att stålefterfrågan i eurozonen kommer att visa tillväxt under 2014", fortsätter Hans Jürgen Kerkoff. I motsatt riktning verkar utvecklingsländerna, som plågas av strukturella problem och finansiell oro. Detta, tillsammans med ett svagare Kina, gör att WSA tror på något lägre tillväxt för innevarande år. Risker på nedsidan finns också i form av turbulensen runt Ukraina och en möjlig punktering av den kinesiska fastighetsmarknaden, påpekar WSA. "Sammanfattningsvis väntas återhämtningen av den globala stålefterfrågan fortsätta, men tillväxten stabiliseras på en lägre nivå och med fortsatt volatilitet och osäkerhet", skriver organisationen. Den globala produktionen av råstål steg med 3,5 procent under 2013 jämfört med 2012, till miljoner ton. Tillväxten kom huvudsakligen från Asien, medan övriga regionen visade nedgångar. Det rapporterar branschorganisationen World Steel Association. Den asiatiska produktionen ökade med 6,0 procent under året, med Kina (+7,5 procent) som draglok. Landets andel av världsproduktionen ökad från 46,7 procent till 48,5 procent. Värdet av den samlade svenska stålexporten minskade till cirka 38 miljarder kronor 2013 från 49 miljarder kronor "Det är en tuff marknad med en massiv utbyggnad i Kina som lett till att det finns en stor överkapacitet av stål på världsmarknaden. Dessutom har Europa, dit två tredjedelar av svensk stålexport går, minskat efterfrågan under krisåren", säger Bo-Erik Pers vd för Jernkontoret. Produktionen ökade dock: totalt tillverkades 4,4 miljoner ton råstål under året, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med Stålverkens leveranser av handelsfärdiga produkter ökade med 1,5 procent till 3,4 miljoner ton. Enligt preliminära beräkningar steg den samlade produktionen av råstål i världen med 3 procent under 2013, till nya rekordnivån 1,607 miljoner ton. Kinas regering uppger att man ska stänga stålverk i kampen mot föroreningar. Men framför allt är det en indikator på lägre tillväxt och överetablering. Enligt Shang Fulin, chef för Kinas bankinspektion, ska striktare låneregler användas för att omstrukturera stålsektorn, rapporterar tidningen Financial Review. Det kan tas som en signal på lägre aktivitet i landets industri och byggsektor, vilket bidragit till att priset på järnmalm har sjunkit med 22 procent sedan början av året. Utomeuropeiska ståltillverkare står nu för över 20 procent av den europeiska stålmarknaden, och Kina står för 50 procent av den globala produktionen av rostfritt råstål, enligt en marknadsanalys från Damstahl. Enligt Outokumpus analys backade marknaden för rostfritt stål i Europa med en procent under 2013, samtidigt som världsmarknaden ökade med 6 procent, och stålimporten till EU har ökat från 18,6 procent 2012 till 23,6 procent Enligt Jernkontorets siffror för den svenska råstålstillverkningen av rostfritt minskade Sverige förra året 1,7 procent. Page 9 / 10 Printing date:

10 NYA I TOPPEN LIF:s nya vice VD heter Maria Fagerquist. Maria kommer närmast från en tjänst som Head of European Public Affairs på Novartis Oncology, och är för närvarande baserad i Bryssel. Maria Fagerquist har en Medicine Magisterexamen, men har även studerat hälsoekonomi och har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare arbetat på läkemedelsföretaget Pfizer och på den statliga myndigheten Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). TERTIALANALYS - STÅL. GRUV OCH KEMIINDUSTRI Analysen är genomförd Anna Nilsson, branschansvarig på Ledarna. Page 10 / 10 Printing date:

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Mer stål med mindre olja, el och kol

Mer stål med mindre olja, el och kol Mer stål med mindre olja, el och kol Stålindustrins energiforskningsprogram 2006-2010. En satsning för bättre energiutnyttjande, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft i samarbete med Energimyndigheten.

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk REMISSVAR Jernkontorets diarienr: 10/14 Stockholm 24 februari 2014 m.registrator@regeringskansliet.se fredrik.hannerz@regeringskansliet.se truls.borgstrom@regeringskansliet.se Yttrande över EUs klimat-

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU Smart flerstegsanvändning av biomassa Bioekonomisk strategi Resurseffektivitet & lagstiftning om avfallshantering FÖRDELAR MED BIOPLAST

Läs mer

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Kompletterad med branschspecifika kommentarer Uppdragsnummer 1178014000 Uppdrag Del av arbetet med att nå god status för alla vattenförekomster

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Kvinnor i den svenska stålindustrin

Kvinnor i den svenska stålindustrin 2014 Kvinnor i den svenska stålindustrin Mersedeh Ghadamgahi Vad gör man i stålindustrin? Vad gör man egentligen som medarbetare inom stålindustrin? Det finns förstås väldigt många olika yrkeskategorier

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

Plast i ett hållbart samhälle

Plast i ett hållbart samhälle Stockholm den 29 april 2015 Plast i ett hållbart samhälle Utlysning av medel till ett forskningsprogram Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Förväntad motfinansiering från deltagande

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin?

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JUNI 2015 Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? Den ekonomiska kris som drabbat Europa sedan 2008 har fått konsekvenser för både tillväxten

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar från Hagainitiativet, Stockholm den 1 februari 2013 Sammanfattning: Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 tar sig an en viktig

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ)

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ) Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ) Sverker Martin Löf och Jan Johansson har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval. Valberedningen

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Jernkontoret. Den svenska stålindustrins. Grundades 1747. Ägs av de svenska stålföretagen

Jernkontoret. Den svenska stålindustrins. Grundades 1747. Ägs av de svenska stålföretagen Jernkontoret Den svenska stålindustrins branschorganisation Grundades 1747 Ägs av de svenska stålföretagen Jernkontoret företräder svensk stålindustri i frågor som berör Utbildning och rekrytering Handelspolitik

Läs mer

Boliden 2011 - Koncernpresentation

Boliden 2011 - Koncernpresentation Boliden - Koncernpresentation Detta är Boliden Ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Tjänster och Service Tertial 3 2013

Tjänster och Service Tertial 3 2013 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE S T R A T E G I S K P Å V E R K A N Städ och serviceentreprenadbranschens utveckling år 2013 Risken för ohälsan tenderar att

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Tertialrapport. Tertialrapport - Livsmedel, hotell och restaurang Tertial 1 2014

Tertialrapport. Tertialrapport - Livsmedel, hotell och restaurang Tertial 1 2014 Tertialrapport Årets första månader visar på en fortsatt uppgång för ekologiska varor och konsumenterna har dessutom börjar efterfråga produkter rena från hormoner och antibiotika. Efterfrågan på viltkött

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen orjan.larsson@blueinst.com Om Industriell omvandling så stor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst.

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Hur tjänar man pengar på forskning Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Copyright 2009, Joachim Davidsson, B-Open Nordic. All

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Stress och små marginaler

Stress och små marginaler Stress och små marginaler Arbetsmiljön på arbetsplatser i Linköping 2012-2013 En rapport från Linköpings fackliga nätverk oktober 2013 Framtagen av Linköpings fackliga nätverk, en samverkan mellan: 1 Innehåll

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Ole Terland. VD s anförande vid bolagsstämma 2012

Ole Terland. VD s anförande vid bolagsstämma 2012 Ole Terland VD s anförande vid bolagsstämma 2012 Välkomna till skogsbolaget! Rottneros sliperi transport till barktrumman Året som gick vår försäljning Vallviks Bruk levererade 200 000 ton barrsulfatmassa,

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer