Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Canon Europa, Mellanöstern och Afrika"

Transkript

1 Canon Europa, Mellanöstern och Afrika Hållbarhetsrapport 2014

2 Innehåll 2 Information från VD, Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 4 Om Canon 8 Stödja våra kunder 12 Miljö 16 Samhälle 22 Affärsverksamhet 26 Canon Sverige Omslagsfoto: Oliver Fix - Canon EOS 550D Växa genom samarbete Canons starka sidor inom alla aspekter av bildhantering fortsätter att inspirera många olika målgrupper, både bland konsumenter och professionella användare. Tack vare detta kan vi fortsätta vara ett framgångsrikt och lönsamt företag, trots ekonomiska och politiska utmaningar på EMEA-marknaden. Vi strävar efter att omvandla verksamheten och diversifiera den för att nå nya marknader. Det är mycket spännande på gång: jag ser t.ex. fram emot att kunna rapportera om de marknader för nätverksvideolösningar som håller på att utvecklas och om vårt inträde på marknaden för 3D-utskrifter mer i detalj nästa år. Vår ambition är att Canon i framtiden ska vara en del av var och ens bildhantering. Vi hoppas kunna förverkliga vår vision: att berika människors liv och affärsverksamheter med hjälp av bildhanteringslösningar. Trots tuffa marknader har vi kunnat bibehålla eller utöka vår marknadsandel i de flesta av våra huvudsegment, och jag vill gärna passa på att tacka alla våra medarbetare för det engagemang de visat i arbetet med att uppnå detta. Vår verksamhet står inför en rad möjligheter, risker och utmaningar, och hållbarhet är ett viktigt verktyg för att kunna hantera detta (se Om Canon). Vi ser hållbarhet som en integrerad del i att skapa mervärde för våra kunder, som vill att vi stödjer dem så att de kan öka sin konkurrenskraft, effektivitet och hållbarhet. Under 2014 kunde vi med glädje tillkännage ett nytt partnerskap med Volkswagen AG, där vi levererar Managed Print Services för deras anläggningar världen över. Vårt fokus på miljö och vår förmåga att leverera miljömässigt avancerade produkter var en bidragande orsak till att vi fick uppdraget, liksom vår vilja att förbättra våra prestationer ytterligare i framtiden. Våra kunder inser att vårt långsiktiga fokus på i synnerhet miljöprestanda är en av våra viktigaste starka sidor. Små och medelstora företag vill också effektivisera driften, och få stöd till växande verksamheter genom minskade energi- och utskriftskostnader. Oavsett om de arbetar med produktionsutskrifter eller grafisk produktion eller erbjuder trycktjänster, är minskade kostnader, mindre avfall och lägre energiåtgång av avgörande betydelse för samtliga. Vi lyssnar på våra kunder, och tänker nytt för att uppfylla deras behov på det mest effektiva sättet. I detta ingår att erbjuda kunderna återanvända och renoverade produkter för att främja en kretsloppsekonomi. Canon EMEA anslöt sig till FN:s Global Compact (UNGC) under 2014, och jag kan med glädje meddela att detta engagemang kvarstår. Du hittar vår framstegsrapport gällande de 10 principerna på vår webbplats 1. Där kan du läsa om de framsteg vi gjort hittills. 2 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 1

3 Rokus van Iperen Canon EMEA säljer till kunder i 116 länder Vårt regionhuvudkontor fördelas på fyra platser, i Storbritannien, Nederländerna (2 st.) och i Tyskland Verksamhetsinriktning Vi vill växa inom lösningar och tjänster, organiskt och genom förvärv. Integreringen av Océ är slutförd inom EMEA-området, och erbjuder nya affärsmöjligheter och korsförsäljningstillfällen i och med vår kombinerade produkt- och tjänsteportfölj. Ett område där vi förväntar oss en stark tillväxt framöver är nätverksvideolösningar (NVS). För att ta vara på de möjligheter detta skapar, förvärvade vi under 2014 Milestone Systems, en ledande leverantör av videohanteringsprogram med öppen plattform. Tillsammans kan vi erbjuda ett brett sortiment av maskin- och programvarulösningar för nätverksbaserad videoövervakning, för att tillgodose behoven inom offentlig verksamhet, flygplatser, banker, universitet, detaljhandel, transport med mera. Samhället kan ha nytta av NVS t.ex. för hantering av trafikstockningar, personlig säkerhet, studiemöjligheter för studenter samt inom säkerhetstillämpningar. Förvärvet förbättrar avsevärt vår ställning inom NVS-segmentet. Våra medarbetare hjälper också till att få verksamheten att växa och utvecklas. Via vårt program Pursuing Excellence ber vi medarbetarna att samarbeta mer aktivt över funktions- och teamgränser, dela med sig av kunskap och främja engagemang för att bidra till verksamhetens utveckling. Under 2015 kommer vi att fokusera på att förbättra detta område, som svar på resultaten av vår medarbetarundersökning (se Samhälle). Priser och erkännanden Jag är stolt över att Canon under 2014 vunnit erkännande genom flera oberoende priser och rankningar, som beskrivs kort under Om Canon. Det var med stort nöje jag för andra gången delade ut Canon EMEA:s VD s pris för enastående prestationer i kategorin hållbarhet, denna gång till Canon Mellanöstern. Inom ramen för projektet Adoptera en skola samlade Canon i Mellanösterns medarbetare in pengar till ett skolbygge i Senegal genom att sälja utrangerad utrustning på auktion. Projektet är ett utmärkt exempel på de inspirerande initiativ som tas på Canon och visar hur vi använder våra resurser för att bidra till de samhällen interagerar med. Medarbetare, kunder och allmänheten har också bjudits in att donera böcker för att kunna öppna ett bibliotek på skolan. Utblick Vi behåller vår förstaplats när det gäller marknadsandelar i flera segment, men det ekonomiska läget i EMEA-området visar endast små tecken på förbättring. Vi kommer att fortsätta leverera innovationer och fokusera på lönsam tillväxt genom att dra nytta av våra nyförvärv och utveckla våra tjänster och lösningar. I oktober 2015 välkomnar vi kunder till vår mässa EXPO i Paris, där vi visar vilket stöd vi kan erbjuda dem, nu och i framtiden. Vi kommer dessutom att utöka evenemangets räckvidd på virtuell väg via våra digitala kanaler, så att de kunder som inte har möjlighet att närvara också kan ta del av vår inriktning för framtiden. Jag välkomnar era förslag på hur vi kan fortsätta bli ännu bättre. Rokus van Iperen President & CEO, Canon Europa, Mellanöstern och Afrika Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 3

4 Om Canon Canon Europa N.V. är ett helägt dotterbolag till Canon Inc. i Japan. Vi ansvarar för försäljning och marknadsföring av Canons produkter, tjänster och lösningar till kunder i mer än 116 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Vi genomför också forskning, utveckling och produktion av programvara och lösningar via våra dotterbolag. Vi har cirka anställda fördelade på 20 lokala landsavdelningar i EMEA-regionen. Canon EMEA:s nettoomsättning för 2014 utgjorde 29,3 procent (1 090 miljarder yen) av Canons globala nettoomsättning. Global nettoomsättning per region 2014 Europa 29,26 % Amerika 27,81 % Asien och Oceanien Japan 23,50 % 19,43 % Vi säljer våra produkter, tjänster och lösningar på flera olika sätt, inklusive direkt och indirekt via mellanhänder som partners, återförsäljare och detaljhandlare. Strategi Vår strategiska vision för EMEA-regionen är att bidra till rikare liv och bättre företagsverksamheter genom bildhanteringslösningar. Kyosei vår filosofi som innebär att leva och arbeta tillsammans för allas bästa är kärnan i vårt sätt att bedriva affärs verksamhet. Vår inställning till hållbarhet, som ligger i linje med den som Canon Inc. står för, löper som en röd tråd genom vår interaktion med intressenter, kunder och medarbetare. Den återkoppling vi får från dessa parter hjälper oss att förstå viktiga möjligheter och problem och att utveckla vårt synsätt vidare. Hållbarhetsfrågorna för oss också närmare samhället i stort och hjälper oss hantera risker för och inom verksamheten. Våra kunder menar att hållbarhet ger mervärde, eftersom det hjälper dem att nå bättre resultat och bedriva sin verksamhet på ett effektivare och hållbarare sätt. Vår verksamhet utvecklas i riktning mot att kunna erbjuda fler lösningar och tjänster med avsevärda möjligheter till hållbarhetsintegrering. Genom våra outsourcade utskriftstjänster levererar vi till exempel en skräddarsydd tjänst som uppfyller kundens behov och ökar effektiviteten. I början av 2015 utformade vi ett nytt hållbarhetsprogram för EMEA-regionen, för att lägga fokus på tre nyckelområden: ge unga människor möjlighet att ge uttryck för sin kreativitet, teknikanvändning som kommer samhället till nytta samt ledarskap inom låg koldioxidanvändning. Vi kommer att uppdatera alla intressenter om resultaten av initiativet, både löpande och i nästa rapport. Möjligheter, risker och utmaningar EMEA-regionen erbjuder en mycket varierad marknad med många möjligheter till innovation, tillväxt och diversifiering för att tillfredsställa de behov som finns på våra olika marknader. Emellertid är variationen också stor när det gäller lagstiftning, regleringar och standarder, samt kunders och intressenters förväntningar. Vi samarbetar med och stödjer beslutsfattare och myndigheter för att säkerställa att nya regleringar blir robusta och rimliga att arbeta med. Andra möjligheter, risker och utmaningar är: Teknik som möjliggörande faktor, oavsett om det gäller lösningar för 3D-utskrift eller snabb tillgång till information som ett företag behöver De snabba förändringarna på teknikmarknaden, inklusive spridandet av videofilmer och bilder, som leder till ett ökat behov av bättre hantering och lagring av information Utveckling av nya affärsområden och lösningar, såsom nätverksvideolösningar och lösningar för medicinområdet, som ger tillgång till information utan att datasäkerheten äventyras Hantering av värde- och leveranskedjerisker inom alla aspekter av hållbarhet och inköp. Produkter, tjänster och lösningar Våra bildhanteringslösningar hjälper privatpersoner, små och medelstora företag samt stora och globala företag att berätta om världen runt omkring dem och utnyttja fördelarna med bild- och informationshantering i sina liv och sin affärsverksamhet. Våra lösningar, tjänster och produkter innefattar bland annat Managed Print Services, outsourcing av affärsprocesser och bildlagringslösningar, videokameror och videolösningar, kameror och lösningar för amatörer och yrkesfotografer inklusive objektiv för TV- och filmproduktion, videokameror och projektorer, skrivare, skannrar och multifunktionsenheter, storformatsenheter, produktionsskrivare och digitala tryckpressar för kommersiella tryckerier, utrustning och lösningar för medicinsk bildbehandling samt halvledartillverkningsutrustning. 4 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

5 Väsentlighet och dialog med intressenter Vi interagerar med många olika intressenter, från personer ur allmänheten till myndigheter, från partner till detaljhandlare och från leverantörer av allmännyttiga tjänster till yrkespersoner inom alla aspekter av bildhantering. En lista över hur vi interagerar med dessa parter finns här. 2 Under 2014 frågade vi flera grupper av intressenter vad som är viktigt för dem när det gäller hållbarhet och hur Canon stödjer dem. Vi frågade intressenterna hur stor tillit de hade till Canon och hur viktigt det var för dem att Canon är ett ansvarstagande företag. Intressent Metod Intressenternas intressen Företagskunder Årlig kundlojalitetsundersökning Canon ska ha en tydlig bild av kundernas verksamhetsbehov och krav och ska ta hänsyn till deras återkoppling för att på ett proaktivt sätt kunna komma med förslag som kan hjälpa dem anpassa sig, utvecklas och växa i en föränderlig affärsmiljö Globala företag Enkät till globala kunder Canon ska stödja deras hållbarhetsmål och hjälpa till att förbättra arbetsmetoderna, t.ex. genom outsourcade tjänster eller lösningar som ökar effektiviteten, integrerade lösningar Hemmakontor/ småföretag Oberoende forskning Köpa in produkter och lösningar som kan hjälpa dem spara tid, energi, papper och bläck så att de kan koncentrera sig på att driva sitt företag Medarbetare Medarbetarundersökning Canon ska hålla dem informerade, behandla dem rättvist, lyssna på dem och agera baserat på deras feedback Leverantörer Leverantörsgranskningar: skapa gemensamt värde Ett tillitsfullt samarbete med transparenta och rättvisa arbetsmetoder Klimatförändring: Vi inser behovet både av åtgärder mot och anpassning till klimatförändringen och arbetar hårt för att utveckla tjänster som medför en potentiell minskning av koldioxidutsläppen t.ex. nätverksvideokameror för minskade trafikstockningar eller 3D-utskrift för förändrade leveranskedjor säkerställa att våra tjänster hjälper kunderna att nå sina egna mål, är effektiva och minimerar mängden avfall t.ex. våra produktionsutskriftstjänster som möjliggör utskrift på begäran, vilket minskar mängden avfall stödja kretsloppsekonomin, inklusive renovering och återanvändning av kontors- och produktionsskrivare och andra enheter bedöma våra produkters livscykel och utforma dem på ett sätt som minimerar miljöpåverkan under produkternas hela livslängd förbättra verksamhetens återhämtningsförmåga, t.ex. genom att reducera koldioxidutsläppen från transporter genom att växla över från väg- och lufttransporter till en kombination av sjö- och järnvägstransporter och ta hänsyn till hållbarhet när det gäller lagring och distribution ge våra kunder möjligheten att belysa de sociala och miljömässiga förändringar som planeten går igenom med hjälp av videofilmer och stillbilder använda våra tidigare prestationer och våra insikter om effektiv lagstiftning för att stödja utvecklandet av standarder, t.ex. gällande RoHS (Restriction of Hazardous Substances), Blue Angel och EU:s ENERGY STAR. Ledning Canon Europe Operations Business Review (CEOBR) är Canon EMEA:s högsta ledningsorgan. Det leds av EMEA:s President och CEO Rokus van Iperen, och omfattar ekonomi- och affärsenhetscheferna. CEOBR ansvarar för att ange våra strategier, mål och verksamhetskriterier samt styrningsstrukturer som innefattar riskhantering och verksamhetsprinciper. Rokus van Iperen har det övergripande ansvaret för hållbarhet och är också Senior Executive Officer för Canon Kunder Leverantörer Lokala samhällen Ideella organisationer Canon Inc. Medarbetare Nationella och lokala myndigheter INTRESSENTER Aktieägare och investerare Andra företag Universitet och forskningsinstitut 2 -%20Stakeholders%20v4_tcm pdf Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 5

6 6 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

7 Inc. När det gäller den dagliga verksamheten rapporterar EMEA-regionens hållbarhetsfunktion till chefen för juridik, immaterialrätt och hållbarhet, som sitter i Canon Europas operativa kommitté (CEOC) som också den leds av EMEA:s ordförande och CEO. Hållbarhetsenheten främjar hållbarhet genom ett samarbetsnätverk för utmaning och stöd som engagerar affärsenheter och funktioner på EMEA-nivå samt nationella och regionala försäljningskontor (NSO respektive RSO) inom EMEA-regionen. Hållbarhetsmålen integreras i affärsenhetsplaner och funktionsplaner med medellångt tidsperspektiv. Specifika målområden fastställs av ordföranden och förs sedan vidare till de nationella och regionala försäljningskontoren (NSO respektive RSO). De övergripande målen är i viss mån flexibla, så att nationella och regionala försäljningskontor kan ägna sig åt de möjligheter och risker som förefaller mest relevanta för dem. Hållbarhetsgruppen övervakar hur väl vi uppnår dessa mål. Vi hanterar hållbarhet i värdekedjan via ett litet kärnteam som samarbetar med samtliga avdelningar inom verksamheten. Förra året omfattade arbetet bland annat att integrera hållbarhetskriterier i våra avtal om leasingfinansiering och att samtala med globala kunder om deras egna mål och hur vi skulle kunna stödja dem. Även i samband med vår nya lagerlokal och driften av lagret uppmärksammades hållbarhetsaspekterna, så att vi nu har en effektiv lösning som kan tillgodose företagets växlande behov under en lång tid framöver. Vi hänvisar till externa internationella standarder när vi bedömer våra prestationer och målområden, t.ex. genom att planera vårt hållbarhetsarbete enligt ISO (se tabellen nedan) och upprätthålla ISO certifieringen av våra miljöledningssystem, som omfattar över 800 anläggningar. För att stärka vårt åtagande inom hållbarhet och samhällsansvar ytterligare har vi också anslutit oss till FN:s Global Compact (UNGC). Utmärkelser och erkännanden Under 2014 vann vi erkännande på följande sätt: Canon kom på 37:e plats i Interbrands rapport Best Global Brands 2014 och steg fyra placeringar till plats 26 i Interbrands rapport Best Global Green Brands 2014 Canon kom på 125:e plats i Newsweek Green Rankings 2014 För första gången granskades Canon i Carbon Disclosure Leadership Index, och fick poängen 98 A- (av 100) Canon kom på 6:e plats i 2014 års Global Rep Trak-topplista över de 100 mest välrenommerade företagen i världen, och på plats 13 i 2014 års CSR RepTrak-rankning Reader s Digest utsåg Canon till det mest pålitliga kameravarumärket i Europa för 14:e året i rad Canon omnämndes på nytt som Ledare i Gartners Managed Print Services Magic Quadrant-rapport Canon Spanien vann pris för bästa arbetsgivare Canon Mellanöstern fick ännu en gång Dubai Chamber CSR Label. Rapportering Det här är Canon EMEA:s sjätte årliga hållbarhetsrapport. Den omfattar kalenderåret 2014 och är riktad till våra kunder och andra intressenter. Information om vårt nyliga förvärv av Milestone har inte hunnit komma med i rapporten och den innehåller inte heller information om Océ Technologies eller andra dotterbolag i EMEAregionen vilka rapporterar till Canon Inc. Tidigare rapporter finns på sustainability_reports/. Vi rapporterar i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI:s) 3.1-riktlinjer, med tillämpningsnivå B. En fullständig GRI-tabell finns på sustainability/sustainability_reports/. Vi har inte sökt extern ackreditering. Den här rapporten utgör också ett underlag för vår första Communication on Progress, en del i vårt åtagande att följa principerna i FN:s Global Compact. En tabell över våra framsteg i förhållande till de tio Global Compact-principerna finns på sustainability/sustainability_reports/. Frågor eller kommentarer om den här rapporten eller Canon EMEA:s hållbarhetsarbete skickas till Rapportering i enlighet med huvudämnena i ISO Organisatorisk styrning Om Canon och affärsverksamheten Arbetsförhållanden Affärsverksamhet Rättvis operativ praxis Affärsverksamhet Samhällsengagemang & utveckling Samhälle Miljö Miljö Konsument ärenden Stödja våra kunder s. 4, s. 22 s. 22 s. 22 s. 16 s. 12 s. 8 3 Magic Quadrant for Managed Print Services Worldwide, Ken Weilerstein, Elizabeth Kim, Sharon McNee november 2014 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 7

8 Océ ImageStream 3500 Stödja våra kunder Det är våra kunder som inspirerar oss att tänka nytt när vi utformar våra produkter och tjänster. Vår teknik gör det möjligt för kunderna att bedriva en effektivare och hållbarare verksamhet och att minska sina kostnader och sin miljöpåverkan. Från småföretag till yrkesfotografer, från globala storföretag till kommersiella tryckerier, från sjukhus till universitet vi samarbetar med många olika sorters kunder för att erbjuda dem lösningar och tjänster som kan stödja deras verksamheter och hjälpa dem att växa års upplaga av vår kundlojalitetsundersökning skickades ut till nästan kunder i 25 länder. I undersökningen inbjuds kunderna att ge oss återkoppling om hur vi kan ge dem ännu bättre service. Resultaten följs upp av nationella säljorganisationer och kontoansvariga. I det här avsnittet kan du läsa om några av våra sätt att arbeta med kunderna kring våra fokusområden inom hållbarhet miljö, samhälle och affärsverksamhet för att leverera innovativa, flexibla och hållbara lösningar. Finansiering för affärsverksamhet Canon har tecknat ett multinationellt finansieringsprogramsavtal med BNP Paribas Leasing Solutions för att leverera finansieringslösningar för leverantörer till Canons försäljningsorganisationer i åtta europeiska länder. Det är ett win-win-avtal när det gäller hållbarhet: Canons kunder får tillgång till innovativa finansieringsalternativ från BNP Paribas (ledande leverantör av finansieringslösningar på den europeiska leasingmarknaden), vilket hjälper deras företag att växa, medan BNP Paribas följer Canons prioriteringshierarki när det gäller lösningar för enheterna vid leasingtidens slut, vilket främjar återvinning och minskar avfallsmängden. Flexibla molntjänster Canon har inrättat den infrastruktur som krävs för att kunna erbjuda programvara som en tjänst (SaaS), för att ge kunder som söker molntjänster fler alternativ och större flexibilitet. Med molntjänster av den här typen behöver kunden inte ha någon egen server, vilket ökar effektiviteten, och har tillgång till alla sina system via en självbetjäningsportal, vilket förenklar alternativen. Molntjänsterna ökar också flexibiliteten kunderna kan välja en standardplan eller låta Canon skräddarsy en plan för just deras behov. Det är lätt att göra ändringar i tjänsterna över tid, utan att behöva köpa eller byta ut dyr maskinvara. SaaS erbjuder också en hög säkerhetsnivå, där kundernas behov av dataskydd tillgodoses i alla de länder där SaaS erbjuds. Om en kund ändå vill ha ett privat moln kan vi erbjuda det också. 8 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

9 Ett bidrag till litteraturarvet Marknaden för böcker har förändrats avsevärt genom åren, från stora upplagor till tryck av enstaka böcker på beställning. Med Canons hjälp har två företag som trycker böcker kunnat använda dessa utmaningar som möjligheter till tillväxt. 1. Tack vare en önskan att driva på för innovation inom tryckeribranschen har Service Point Holmbergs länge varit bland de ledande på bokpubliceringsmarknaden. Eftersom efterfrågan på tryck av enstaka exemplar ständigt ökade, beslutade sig Holmbergs för att investera i en arbetsflödeslösning från Canon. Detta möjliggör automatiserad jobb- och sändningshantering, övervakning och spårning av en enskild bok. Med programvaran kan jobben lagras, och tryckas i batcher en gång per dag, något som ökar lönsamheten och effektiviteten. Denna automatiserade produktionsprocess för enskilda böcker är så framgångsrik att Holmbergs förväntar sig kunna öka antalet unika titlar per dag från nuvarande om dagen till om dagen under Under 90-talet insåg väletablerade TJ International att marknaden höll på att förändras i riktning från stora volymer mot mycket mindre upplagor, och valde digitalt tryck från Océ för att kunna möta utmaningen till en rimlig kostnad. Nu, tre generationer Océ-enheter och -program senare, omfattar TJ Internationals portfölj allt från stora tryckupplagor med traditionellt offsettryck till digitala omtryckningar och beställningstryck (print-on-demand). Företaget anser att framgången beror på deras djärva investeringar i tryckprodukter som hjälpt dem att hantera marknadens förändrade behov. De har utökat sina specialområden från akademisk, vetenskaplig och medicinsk litteratur till juridik och poesi, och kunnat registrera en omsättning som var 40 % högre 2013 än 2012, och 60 % högre 2014 än Företaget tillverkar nu sju miljoner pocketböcker och inbundna böcker om året. Outsourcing för omvandling av processer När ett av världens största industriföretag behövde en partner som kunde leverera en standardiserad process för att generera de 18 miljoner fakturor som företaget skickar varje år föll valet på Canon. Canon Business Services (CBS), vår outsourcingverksamhet, ska hjälpa företaget att med digital teknik på ett hållbart sätt omvandla den faktureringsprocess som används i dess olika affärsenheter. CBS fokuserar på kombinationen medarbetare, process och teknik för att hjälpa företaget tänka nytt och omvandla sitt sätt att hantera information. Utöver att leverera dagliga faktureringstjänster kommer vi, under de fem år som avtalet löper över, gradvis att växla över från traditionell pappersbaserad fakturering till en elektronisk leveranstjänst med mycket hög säkerhet. Detta kommer att ge minskade kostnader, säkerställa att fakturor skickas och tas emot på ett effektivt sätt samt förkorta betalningstiderna och därigenom förbättra kassaflödet. Bevara kulturarvet Kolosseum i Rom är en av de mest imponerande bevarade byggnaderna från Romarriket, och besöks av miljoner turister varje år. Det är en ständig utmaning att hålla byggnaden tillgänglig och samtidigt skydda den från skador. För att förbättra säkerheten har nätverkskameror från Canon installerats som en del i en skräddarsydd lösning som ersätter det tidigare analoga systemet. De kompakta IP-kamerorna anslöts till det befintliga kameraövervakningssystemet för att minimera behovet av ytterligare installationsarbete. De är utrustade med funktioner för panorering, lutning och inzoomning med 26 x optisk zoom och upp till 360 graders horisontellt synfält samt exceptionell prestanda även i dåliga ljusförhållanden. Kamerorna har väsentligt ökat Kolosseums bevakningskapacitet: varje misstänkt rörelse, oavsett var på platsen den registreras, kan nu upptäckas och undersökas, medan besökarna kan fortsätta njuta av detta ovärderliga stycke historia. Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 9

10 10 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

11 Tre kontaktcenter: Tyskland, Spanien och Nederländerna 400 agenter, 17 språk, kunder i 22 länder Privatkunder: Över 2,4 miljoner frågor under 2014 Online, via telefon eller via e-post beroende på vad kunden föredrar 79,8 procent angav att de tyckte telefonservicen var bra eller utmärkt 72,6 procent angav att de tyckte e-postservicen var bra eller utmärkt 86 procent av samtalen besvarades inom 60 sekunder 90 procent av e-postmeddelandena besvarades inom en arbetsdag Företagskunder: 85 procent av samtalen besvarades inom 20 sekunder 93 procent av e-postmeddelandena besvarades inom en arbetstimme 87 procent av kunderna var nöjda med processen från första kontakt till lösning Enastående support efter försäljning Vi anser att hög kvalitet är lika viktigt när det gäller support efter försäljning som när det gäller produkter. Vi levererar supporten via våra kontaktcenter som svarar på frågor från kunderna (se rutan), våra regionala kompetenscenter som hanterar snabba reparationer, returer, klagomål och frågor samt via våra serviceteknikers besök. Frågorna är av många olika typer: från hur man installerar drivrutiner och programvara till huruvida bläcket går att äta (t.ex. vid utskrift på ätbart papper). Vi har sex regionala kompetenscenter, fem film- och tv-verkstäder och ett centraliserat servicecenter som bistår 34 länder på 23 olika språk. Dessa center är lokala knutpunkter för kunskap och bästa praxis gällande produkter som bläckstråleskrivare, kameror och objektiv. Med en genomsnittlig handläggningstid på mindre än tre dagar och en nöjdhetsgrad på 97 procent hjälper centren Flexibla utskriftstjänster I Tyskland erbjuder vi en ny tjänst utskrift som en tjänst (PaaS, print as a service) där vi kombinerar våra kärnkompetenser inom Managed Print Services med vår programvaruexpertis. Kunden betalar helt enkelt en tjänsteavgift per användare, och vi hanterar sedan all maskin- och programvara som har att göra med utskrifter. PaaS ger stor flexibilitet, går längre än standardvarianten av Managed Print Services och ger effektiv resursanvändning samtidigt som kunderna får de tjänster de behöver. Tjänstenivåavtalet utformas efter kundens behov med tanke på t.ex. utskriftspolicy, antal IT-användare per utskriftsenhet och säkerhetsbehov. Kvartalsvisa granskningar säkerställer att tjänsten fortsätter tillgodose kundens växlande affärsbehov. oss att upprätthålla den snabba service av hög kvalitet som våra kunder, såväl konsumenter som yrkesmänniskor, förväntar sig. Även om vi alltid försöker diagnostisera och rätta till fel på distans vilket ger snabbare lösningar för kunderna och ett mindre koldioxidavtryck måste vi ibland besöka kunderna på plats för att kunna lösa ett problem. Under 2014 gav nästan företagskunder i över 15 olika länder återkoppling till oss gällande en serviceteknikers besök. De var nöjda eller mycket nöjda med den e-postbaserade registreringsprocessens allmänna effektiviteten (78 procent) liksom med den telefonbaserade processens effektivitet (84 procent), med den övergripande kvaliteten på teknikerns arbete (92 procent en glädjande hög andel) samt att svarstiderna motsvarade deras behov (86 procent). Nöjdhetsgraden när det gäller teknikernas miljömedvetenhet och kommunikation var 84 procent. Minimera resursförbrukningen För att ett läkemedel ska få säljas i Nederländerna måste varje förpackning vara försedd med etiketter och bipacksedlar på nederländska. För Eureco-Pharma BV har denna arbetsintensiva och tidskrävande process förenklats med hjälp av vår skrivare Océ VarioPrint 6160 och foldern Horizon. Skrivaren är den enda som kan användas för utskrifter på det 45 g/m 2 -papper som krävs, och vad mera är: tack vare skrivaren har processen kunnat automatiseras och ledtiderna reduceras från fyra veckor till ett dygn. Företaget trycker nu etiketter och bipacksedlar vid behov, från enstaka exemplar till långa serier. Automatiseringen av processen har gett besparingar på euro om året, bara till följd av minskad avfallsmängd. Dessutom har den öppnat för nya affärsmöjligheter, i och med att företaget kan trycka bipacksedlar för andra tillverkare. Eureco-Pharma förväntar sig att tjäna in sina kostnader inom fem år. Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 11

12 Miljö Affärsverksamhet med ansvar för miljön Att sträva efter miljömässigt ansvarstagande är en grundläggande del i Canons sätt att bedriva affärsverksamhet. Vår miljövision går ut på att det ska gå att uppnå bättre resultat med mindre miljöpåverkan. Till vår hjälp i förverkligandet av denna vision har vi ett globalt ISO certifierat miljöledningssystem som omfattar alla aspekter av produktlivscykeln och 800 Canon-anläggningar världen över. Vårt mål är att stödja våra kunder i arbetet med deras egna hållbarhetsmål att stödja utvecklingen mot hållbara verksamheter. Vi erbjuder lösningar, programvara och tjänster som gör det möjligt för företagskunder av alla storlekar att bedriva sin verksamhet mer effektivt, spara resurser och dra nytta av nya möjligheter. Inom vår egen verksamhet minimerar vi den negativa påverkan via effektivt ledarskap, policies, standarder och god praxis. Under 2014 granskades Canon för första gången i Carbon Disclosure Leadership Index CDP:s lista över de företag i världen som gett de mest transparenta svaren kring sina koldioxidutsläpp. Canon fick poängen 98 A- (av 100) och tillhör de bästa tio procenten bland respondenterna (nästan företag), något som visar på vårt engagemang för att vara ledande inom minskad kolanvändning och vårt kontinuerliga fokus på detta område. Canon Inc:s mål för minskning av koldioxidutsläpp under en produkts hela livscykel procent, och den faktiska minskning som uppnåddes var 5,2 procent. Canon fick också 66 poäng och omdömet striding ( på god väg ) av ClimateCounts, vilket visar att vi är på rätt spår när det gäller att ta itu med klimatförändringen. Vi har under många år fokuserat på kretsloppsekonomin och återvinner och återanvänder resurser i varje steg genom en noggrann livcykelanalys av varje produkt. Canons produkter tillverkas med en plan för produktens kassering, vilket underlättar återvinning och återanvändning av komponenter i nya och renoverade enheter. Canon EMEA:s program Factory Produced New Model 4 ( fabrikstillverkad ny modell, FPNM) fick beröm av domarna vid den första upplagan av Circular Economy Awards 2015 och gick till final i Environment Koldioxidutsläpp per produkt under produktens hela livscykel för Canon Inc. 130, ,7 107, , * 2014 *2013 års resultat motsvarar 100 Henk Steenbergen Canon EOS 7D and Energy Awards FPNM-programmet ger returnerade enheter ett nytt liv, genom att upp till 93 procent (i vikt) av de befintliga komponenterna återanvänds. Återkoppling från kunderna Vi vet att våra kunder intresserar sig för och uppskattar vårt miljöengagemang och miljöarbete. Resultaten från 2014 års upplaga av vår årliga kundlojalitetsundersökning, som skickats ut till nästan kunder i EMEAregionen visar att av de kunder som är medvetna om Canons miljöengagemang är 84 procent nöjda med våra insatser, och 72 procent säger att detta påverkar deras inköpsbeslut. Alla våra medarbetare genomgår utbildningar i miljömedvetenhet med särskilda moduler för servicetekniker för att säkerställa att de har goda kunskaper om miljöinformation. Detta återspeglas i den efter service-enkät som kunderna deltog i 2014: 84 procent av våra europeiska kunder uttryckte tillfredsställelse med våra serviceteknikers kunskap om och förmedlande av miljöinformation. Flexibla lösningar Vi vill att våra kunder ska dra nytta av de produkter och tjänster vi utvecklar, och använda dem för att berika sina liv eller få sina verksamheter att växa. Vill du designa en 12 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 4

13 Små företag står inför en rad utmaningar bara när det gäller att driva den dagliga verksamheten. Under 2014 beställde Canon en undersökning av ICM, som frågade små företag i sex europeiska länder* om deras inställning till teknik och utskriftslösningar och om de utmaningar de upplever. Pris och kvalitet ansågs visserligen vara allra viktigast, men 54 procent av företagen svarade att det också var viktigt för dem att bedriva sin verksamhet på ett miljömässigt bra och effektivt sätt. Man intresserade sig för allt från att spara papper till energieffektivitet, minskad bläck-/tonerförbrukning och återvinning av förbrukningsmaterial för utskrifter. Utöver viljan att bedriva sin verksamhet på ett miljöeffektivt sätt uppgav 58 procent också att de ville ta ett så stort samhällsansvar som möjligt. Externt är det allmänna ekonomiska läget den största enskilda utmaning som pekas ut av småföretagen, men de anser också att administration och IT-problem hindrar dem från att lägga så mycket tid som de skulle vilja på att hitta och behålla kunder och se till att verksamheten växer och utvecklas. Vi fortsätter fokusera på att leverera produkter och tjänster som hjälper företag att använda både tid och resurser effektivt och som stödjer dem i deras framtida tillväxt. egen tapet? Vi kan trycka den åt dig. Det här kan vara framtidens modell med mindre avfall och utan långa leveranskedjor med koldioxidutsläpp från distributionsprocessen. Behöver du trycka på glas? Det kan vi också göra. Via partners börjar Canon nu också erbjuda 3D-utskrifter, vilket öppnar ännu fler möjligheter. Vidare har nätverksvideolösningar många användningsområden. De kan t.ex. hjälpa människor att undvika trafikstockningar eller öka den personliga säkerheten. Vi fokuserar alltmer på att leverera mervärdeslösningar att hjälpa kunderna att nå bättre resultat och arbeta mer effektivt och hållbart. Canon Business Services levererar t.ex. outsourcade tjänster som är skräddarsydda efter kundens behov från tjänster för riktad marknadsföring till en standardiserad fakturaprocess. Detta ger oss full frihet att leverera den maskinvara som är bäst lämpad och mest effektiv för de aktuella behoven, och motiverar oss att se till att den fungerar effektivt. Bland andra tjänster kan nämnas: lösningar baserade på molntjänster, vilket minskar behovet av egna servrar Managed Print Services, med en inledande utskriftsgranskning där möjliga besparingar i samband med enheter och utskrifter identifieras, som reducerar kostnader och miljöpåverkan och höjer effektiviteten koldioxidneutrala utskrifter, där alla koldioxidutsläpp från utskrifter och service kompenseras. Många av dessa lösningar minimerar antalet enheter som behövs, hjälper oss och våra kunder att bli mer resurssnåla och ger motivation att utöka enheternas livslängd. Fler exempel hittar du under Stödja våra kunder. Hållbara produkter Vi fortsätter erbjuda produkter med förbättrad energieffektivitet och andra miljöanpassade egenskaper för att reducera mängden koldioxid som släpps ut till följd av kundens användning av produkterna. Under 2014 lanserade vi ett antal produkter som förbrukar mindre energi än de standardprodukter som finns på marknaden, inklusive projektorer, en storformatsskrivare och MAXIFY, en ny serie bläckstråleskrivare för företag. Vi vinner regelbundet erkännande för våra ansträngningar. Exempelvis belönades multifunktionslaserskrivaren i-sensys MF6180dw med ett Outstanding Achievement-pris för energieffektivitet av oberoende Buyers Laboratory LLC (BLI) i deras Winter Picks för BLI noterade att den här i-sensys-skrivaren uppvisar en 47 procent lägre genomsnittlig energiförbrukningsnivå jämfört med liknande maskiner. Den återgår också fortare än genomsnittet till drift när den varit i viloläge, vilket ger * Frankrike, Tyskland, Italien, Ryssland, Spanien, Storbritannien Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 13

14 bättre produktivitet, och displayen förblir avstängd när utskriftsjobb skickas till en enhet i viloläge, för att undvika onödig energiförbrukning. BLI:s chefredaktör Jamie Bsales förklarar: De produkter som vi väljer ut måste inte bara stå för anmärkningsvärda prestationer under en given utvärderingsperiod; de ska vara ledande lösningar i sin klass i jämförelse med alla andra liknande produkter. Vi arbetar också med att reducera förpackningarna. Exempelvis har vi infört en ny, mindre kartong för kontorsförburkningsartiklar, vilket sparar 165 g papp per kartong. Under 2014 innebar detta att mängden inköpt papp kunde reduceras med 35 ton en vikt motsvarande ungefär tio fullvuxna afrikanska elefanter och att kostnaderna minskade med nästan euro. Hållbar bildhanteringsutrustning: Canon är anslutet till och har också deltagit i utvecklandet av EuroVAprint, ett frivilligt avtal som syftar till att förbättra miljöprestandan hos bildbehandlingsutrustning. Under 2014 bidrog vi till en översyn av det gällande avtalet för att skärpa kriterierna. Från och med januari 2015 måste 90 procent av de nya bläckstråleprodukter som släpps ut på marknaden och 70 procent av laserprodukterna kvalificera sig för EU:s märkning ENERGY STAR 2.0. Canon uppfyller alla tillämpliga krav i det reviderade frivilliga avtalet. Förlänga resursernas livslängd Utöver nya produkter, tjänster och lösningar som hjälper våra kunder att arbeta mer effektivt erbjuder vi också återanvända versioner av våra mest populära multifunktionella modeller. Detta ökar produktens livslängd med en garanti som motsvarar garantin för en ny produkt och innebär att kunderna kan uppgradera till ett lägre pris. Mer än enheter gjordes klara för återanvändning inom ramen för FPNMprogrammet under 2014 nästan dubbelt så många som 2013 och nästan fyra gånger så många som För dessa modeller återanvänds upp till 93 procent av komponenterna (i vikt), medan resten återvinns. Jämfört med att tillverka en ny enhet i Asien, orsakar processen 80 procent mindre koldioxidutsläpp. En utmärkt illustration av vårt engagemang för kretsloppsekonomin! Enheterna lever upp till Canons fabriksstandarder och alla EU-krav för nytillverkade produkter. Vid vår fabrik i Giessen i Tyskland förbereder vi också komponenter för byte på plats delar som enkelt kan bytas ut på plats för att reparera en enhet för återanvändning, renoverar utvalda modeller, inklusive ett Fabrikstillverkad ny modell 13, , antal produkter med varumärket Océ samt reparerar över 150 kameramodeller som sedan säljs som B-stock. Delar från produkter med varumärket Océ förbereds också för återanvändning och renoveras på Océ-fabrikerna i Venlo och Poing och används på nytt. Krediter betalas för delar och maskiner som returneras för renovering. Delarna och maskinerna repareras och testas före användning. År 2015 firar Canons globala återvinningsprogram för servicekassetter 25-årsjubileum 5. Vid slutet av 2014 hade vi samlat in servicekassetter, som helt och hållet återanvänds eller återvinns till nya kassetter i ett slutet system där inget avfall skickas till deponi. Processen har sparat ton nytt råmaterial och ton koldioxid. Programmet används i 24 länder, inklusive 18 länder i Europa. Vissa ytterligare länder har lokala program. Vi har också ett system för återvinning av bläckpatroner i 15 länder i Europa. (Ton 000) Global återvinning av servicekassetter Material som sparats ( intern uppskattning) Kassetter som samlats in Koldioxidutsläpp som kunnat undvikas ( intern uppskattning) Verksamhet Utöver att stödja våra kunder i att ta sitt miljöansvar minskar vi också vår egen verksamhets miljöpåverkan. Vi fokuserar på effektivitet, både när det gäller våra anläggningar och lokaler och när det gäller transporter och bilparker. Det är en inställning som vi integrerar i alla relevanta verksamhetsprojekt, så att miljöeffektivitet blir en naturlig del av programmen (se Lagerverksamhet nedan). ISO 14001: I EMEA-regionen omfattas 188 anläggningar i 25 länder av vår globala ISO certifiering, och genomgår regelbundna revisioner var tredje året i rad som inga avvikelser noterades på de EMEAanläggningar som genomgick revision. Faktum är att inga avvikelser registrerades inom Canon-koncernen över huvudtaget en anmärkningsvärd prestation. Lagerverksamhet 2000 Vi fortsatte konsolidera vår europeiska lagerverksamhet i Nederländerna för att öka effektiviteten. Vår logistikpartner Nippon Express har färdigställt det (År) 14 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 5

15 Uppnådda mål Vi har nått två av våra mål för 2014, och satt upp nya mål för att visa på vårt fortsatta engagemang och vilja att överträffa oss själva och förbättra våra prestationer inom dessa områden. OMRÅDE MÅLSÄTTNING MÅL FRAMSTEG FÖR 2014 Miljöpåverkan för Canon EMEA Minska koldioxid med 1,5 procent per år jämfört med omsättning (jämfört med 2010) - 15 procent till år 2020* Ej uppnått Öka avfallsåtervinning på alla EMEA-kontor 52 procent till år 2014* Ej uppnått (51 %)** Resurseffektivitet Öka avfallsåtervinning på alla Canon-lager inklusive utlokaliserade lager 85 procent till år 2014* Uppnått 85 procent av lageravfallet återvanns Nytt mål: 90 procent till år 2017 Hållbara produk-ter Öka volymen av certifierade och återvunna papperstyper 75 procent av pappersomsättningen till år 2014* Nytt mål: 80 procent av pappersomsättningen till år 2017 Uppnått 92,8 procent av pappret var cer-tifierat eller åter-vunnet *Mätt mot den gemensamma grundläggande resultatnivån för 2010 för både Canon och Océ. **Vissa siffror från tidigare år behövde ändras på grund av felaktigheter, och därför uppnåddes inte målet nya lagret på m 2 i Rotterdam. Lagret, vars yta motsvarar upp till 16 fotbollsplaner, togs i drift tidigt 2015 och har klassats som mycket bra enligt BREEAMmodellen***. Hållbarhetstänkandet har genomsyrat hela projektet från utformning och konstruktion till driften av lagret som kommer att omfatta innovativa förpackningslösningar och avfallsåtervinning. I lagret är insläppet av naturligt ljus omfattande, och i övrigt används LED-belysning med låg energiförbrukning, medan värmepumpar och god isolering ger effektiv uppvärmning och nedkylning. Lagret ligger i direkt anslutning till fem stora containerterminaler, vilket ökar effektiviteten när det gäller distribution och logistik. Tillsammans med vårt befintliga lager är denna anläggning nu Canons största distributionscenter, har en yta på m 2 och hanterar omkring 50 procent av de produkter som skickas till kunder i EMEA-regionen. Liknande kriterier för hållbar drift har integrerats i avtalet med vår logistikpartner Syncreon gällande vårt lager i Ungern, som kommer att fungera som distributionsnav för vår verksamhet i östra Europa. Andra initiativ Vår policy för företagsbilar tillåter koldioxidutsläppsnivåer på max 120 g/km. Denna gräns gäller nu också Canon Ryssland, med undantag för servicebilar där det saknas tillgängliga alternativ som följer policyn. Policyn kommer att ses över igen nästa år Uppgraderingar i syfte att göra våra datacenter mer effektiva såsom att byta ut maskinvara, virtualisera system och minska behovet av nedkylning har gett besparingar på kwh (en 22-procentig minskning), vilket motsvarar ungefär 1,26 ton koldioxid (baserat på kontorets tariff för förnybar energi) och euro, jämfört med Canon EMEA:s kontor tillgodoser omkring en tredjedel av sitt energibehov med energi från förnybara källor. *** BREEAM är den världsledande metoden för utformning och utvärdering av hållbara byggnader Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 15

16 Samhälle Bidra till ett rikare samhälle Varje dag påverkar Canon människors liv genom bildhantering. Vår teknik berikar samhället på många olika sätt: vi möjliggör skapande, ger jobbmöjligheter och understödjer den ekonomiska tillväxten i vidare bemärkelse. Vi påverkar människors liv från våra EMEA-medarbetare till ungdomar som förbättrar sina livsfärdigheter, från medicinsk personal som använder våra digitala radiologilösningar för att distansdiagnostisera TBC i Afrika till studenter som kan känna sig säkra i sitt vardagsliv på campus. Våra produkter, lösningar och tjänster har en positiv inverkan på människors liv och verksamheter, från vänner som delar bilder med varandra till yrkesfotografer som dokumenterar världshändelser. För de 10 miljarder bilder som laddades upp på Flickr 2014 var Canon det vanligaste kameramärke som använts. Canon-kameror låg bakom förbluffande 1,34 miljarder+ bilder. För att stödja den här spridningen av foton har vi lanserat irista en avancerad molnbaserad bildplattform. Med plattformen har användarna tillgång till och kan hantera och lagra hela sina bildbibliotek på en plats, oavsett om bilderna har tagits med kamera eller mobiltelefon. Plattformen är kompatibel med ios- Android-surfplattor. Bilder kan läggas ut direkt från irista på Facebook, Flickr eller Google+. Våra medarbetare Vi vill att våra medarbetare i sin karriär och när det gäller att hjälpa företaget att utvecklas ska drivas av en passion för bilder och bildhantering. Medarbetare av nästa 90 olika nationaliteter (i slutet av 2014) hjälper oss förstå våra marknader och möjligheter i 116 länder. I dessa siffror ingår våra kolleger från Océ, eftersom samtliga Océ- och Canon-verksamheter numera är integrerade i hela EMEA-regionen. Som arbetsgivare vi vill vara ett förstahandsval i vår bransch, och attrahera och behålla begåvade individer. Under 2014 lanserade vi en ny karriärwebbplats 6 där potentiella framtida medarbetare, inklusive nyutexaminerade och praktikanter, kan få ett smakprov på de möjligheter som Canon har att erbjuda. Vi arbetade med över 50 praktikanter, studenter och trainees under 2014, fördelade över våra 20 viktigaste landskontor, och antalet kommer att fortsätta öka, eftersom vi ser att alla parter drar nytta av erfarenheterna. För att få del av våra medarbetares uppfattningar genomförde vi återigen en medarbetarundersökning i hela EMEA-regionen, Your Voice (se nedan). Dessutom tar vi del av medarbetarnas uppfattningar även på andra sätt, t.ex. genom en grupp för medarbetarengagemang vid vårt huvudkontor i London, fabriksråd och mer informella kanaler. Christophe Vannier Canon EOS 7D Alla medarbetare arbetar under Canon-koncernens uppförandekod 7 som stödjer vår etiska inställning till verksamheten. Vilket uppförande som förväntas av medarbetarna förmedlas på flera sätt, t.ex. vid introduktioner, i medarbetarhandböcker och via ett efterlevnadskort. Dessa förväntningarna beskrivs i obligatoriska policies kring exempelvis motverkande av mutor och korruption som gäller för hela EMEA-regionen, liksom i obligatoriska utbildningar (se Affärsverksamhet). Utöver detta har vi nationella policies och utbildningar i de fall där regler på nationell nivå gäller i första hand, t.ex. när det gäller arbetsmiljöregler Medarbetare Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 6 7

17 samarbete och bygga vidare på medarbetarnas expertis och kreativitet. Direktörers och chefers framgång i detta arbete kommer att mätas som en del i resultatstyrningsprocessen. Resultatstyrning och utbildning En ny prestationsstyrningsportal lanserades under 2014 och togs i drift i de flesta länder. Den är tillgänglig för alla EMEA-medarbetare som har en arbetsstation (och vi arbetar på att ordna en tillfällig lösning för de medarbetare som arbetar på plats hos kund). Med hjälp av portalen kan medarbetarna bedöma sina egna prestationer och koppla sina mål till de prioriteringar som deras överordnade satt upp, detta för att säkerställa att enskilda medarbetares mål ligger i linje med de övergripande prioriteringar som ledningen för Canon EMEA har satt upp. Vår policy är att alla medarbetare regelbundet ska interagera med sin linjechef och ha ett bedömningssamtal var sjätte månad samt ett formellt utvecklingssamtal varje år. Utvecklingssamtalet ska utgöra ett konstruktivt samtal där medarbetarens prestationer mäts mot de uppsatta målen, hans eller hennes färdigheter bedöms och en plan för framtida utveckling och utbildningsbehov fastställs. Våra chefer genomförde och laddade upp bedömningar för 82 procent av de medarbetare för vilka det var tillämpligt under 2014, medan 87 procent av medarbetarna fyllde i en självbedömning. Ledarskap och ledning Till stöd för vår verksamhets omvandling fortsatte vi under Rokus van Iperens ledning med programmet Pursuing Excellence under Detta treåriga program för beteendeförändringar syftar till att få medarbetarna att engagera sig mer direkt i att utveckla verksamheten så att den blir mer framgångsrik. I slutet av 2014 hade de 40 högsta cheferna samt alla direktörer inom EMEA omkring 400 personer totalt deltagit i ledarskapsprogrammet. Programmet uppmuntrar ledare att anlägga nya synsätt, använda en ny sorts ledarskap och föregå med gott exempel när det gäller olika beteenden. Under 2015 kommer dessa direktörer med stöd av vår HR-personal att utbilda sina ledningsteam (omkring personer), både via onlineutbildningsmoduler och genom kurser ansikte mot ansikte med lokalt fokus. Direktörer och chefer ska öka medarbetarnas engagemang och motivation genom att främja Utbildning och utveckling Personliga utvecklingsplaner och utbildningsbehov laddas upp på resultatstyrningsportalen, så att HR-avdelningen kan upptäcka eventuella luckor i utbildningsprogrammen och utveckla nya, relevanta utbildningar. På portalen finns också över kurser och andra utbildningsresurser på flera språk, inklusive online-kurser och klassrumsbaserade kurser, virtuell utbildning och ett bibliotek av boksammanfattningar. Bland de mest populära kurserna 2014 var Core Selling Behaviours, Foundation in Digital Marketing, Presentation Skills, Time Management och Engineer Certification Programme. Två av frågorna i medarbetarundersökningen hade att göra med huruvida medarbetarna ansåg sig ha tillgång till utbildning. Den ena gällde huruvida de ansåg att de bereddes möjlighet att lära och utvecklas (54 procent ansåg det) och den andra huruvida de fick den utbildning som krävdes för att de skulle kunna göra sitt jobb på ett effektivt sätt (57 procent ansåg det). Den breddning av Pursuing Excellence-programmet som beskrivs ovan bör förbättra dessa resultat under Vi fortsätter utöka vårt utbildningsutbud, i enlighet med behoven i respektive land, affärsenhet och funktion samt med de individuella utvecklingsplanerna. Vi blandar olika utbildningsformat, både formella och informella, för att skapa en kontinuerlig lärandeupplevelse och se till att utbildningen finns tillgänglig där den behövs, till stöd för de krav som arbetet ställer. Format vi använder är bl.a. onlinekurser, videofilmer, virtuella och traditionella klassrumslektioner, coachning och läsning. Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 17

18 Christophe Vannier Canon EOS 7D 18 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

19 Medarbetarundersökning Vår medarbetarundersökning Your Voice utfördes av en ny leverantör 2014, så svaren på en rad frågor är inte direkt jämförbara med tidigare resultat. En skala med starkare ordval användes, vilket å ena sidan kan leda till en minskning av antalet positiva svar, men å andra sidan på ett mer meningsfullt sätt skilja mellan engagerade och oengagerade medarbetare. Nästan medarbetare 71 procent svarade, och föga förvånande var chefer med personalansvar samt de som redan genomgått ledarskapsprogrammet mer engagerade än övriga. En snabb överblick över svaren visas nedan. Ledning och chefer läser resultaten noggrant för att kunna planera åtgärder där så krävs. På vissa områden har antalet neutrala svar ökat, vilket indikerar ett utrymme för förbättringar i framöver. Resultaten delas mellan nationella säljorganisationer och mellan avdelningar och funktioner. 78 procent förstår Canons värderingar 77 procent är stolta över att kunna säga att de arbetar för Canon 31 procent anser att kunskap delas mellan avdelningarna, och 80 procent anser att människorna de jobbar med samarbetar 39 procent är nöjda med karriärmöjligheterna på Canon 74 procent litar på sin chef/ 88 procent säger att deras chef behandlar dem med respekt 63 procent anser att Canon agerar på ett socialt ansvarstagande sätt 42 procent anser att Canons ledning vidtagit åtgärder baserat på återkopplingen i förra årets undersökning 31 procent anser att de belönas i paritet med sina prestationer/ 25 procent anser att deras lön är konkurrenskraftig jämfört med liknande anställningar i andra företag Som en reaktion på 2014 år undersökning görs nu ett omfattande arbete för att förmedla företagets mål till alla medarbetare och koppla dessa till medarbetarnas personliga mål (se Resultatstyrning). Utöver detta har ledande chefer besökt flera regionala och nationella säljorganisationer och talat med medarbetarna för att öka engagemanget, samt andra initiativ tagits, t.ex. för att förbättra kommunikationen mellan avdelningarna för mer samarbete. Samhällsprogram Våra medarbetare stödjer, främjar och deltar i många aktiviteter i sina lokalsamhällen. Vi har riktlinjer för vilka områden som bör vara i fokus för volontärbete, och i vissa länder får medarbetarna ägna en arbetsdag åt volontärarbete för ett samhällsinriktat projekt. Under 2014 genomfördes 280 aktiviteter (2013: 249) av 23 nationella och regionala säljorganisationer och två huvudkontorsavdelningar en ökning med 12 procent jämfört med Vi uppskattar att aktiviteterna påverkade 8,5 miljoner människor direkt eller indirekt i lokalsamhällen och företag. Bland aktiviteterna kan nämnas: Timmars volontärarbete av medarbetare under arbetstid : Timmars volontärarbete av medarbetare på deras fritid : Kontanta donationer : euro euro Stöd i form av material : euro euro Under 2014 såg vi över våra hållbarhetsprogram för EMEA-regionen och beslöt att fokusera på tre områden där våra viktigaste starka sidor och vår expertis inom bildhantering används för att stödja och uppfylla behov i samhället. Områdena är: Stödja unga människor i att utveckla sin kreativitet Använda teknik till stöd för samhället Utveckla ledarskap inom låg koldioxidanvändning Vi återkommer till utvecklingen inom dessa områden i nästa rapport. Våra aktiviteter under 2014, inklusive några landsspecifika exempel från olika delar av EMEA-regionen, beskrivs kortfattat nedan. Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 19

20 Stödja unga människor Vi stödjer en rad olika ungdomsprojekt genom 16 partnerskap mellan Röda Korset och Canon Europa. Projekten går bl.a. ut på att stödja missgynnade unga, hjälpa barn och unga vuxna vårdare lära sig nya färdigheter, ge barn i fattiga familjer möjlighet till semesteraktiviteter, främja social integration och välmående, starta familjestödsgrupper för stärkta familjerelationer och lära ut första hjälpen till barn, föräldrar och lärare. Mirno More Sedan 1994 tar Mirno More Peace Fleet missgynnade barn på en årlig segelresa bland öarna utanför Dalmatiens kust. Man lär barnen nya färdigheter och teamwork, stärker deras självkänsla och hjälper dem att övervinna etniska och kulturella hinder. Barnen bor på hem eller internatskolor och har svåra erfarenheter i bagaget. Många av dem kommer från Balkan och är flyktingar eller föräldralösa till följd av krig. Tack vare sponsring från Canon Central- och Östeuropa kunde sex barn och två vårdare från barnhemmet Project Kinderhaus i Österrike följa med på en av de över 100 båtarna som deltog i seglatsen. En medarbetare från Canon Central- och Östeuropa följde också med på resan som volontärarbetare, hjälpte till att segla en av båtarna, samt agerade officiell fotograf. Paul Kariuki Munene Canon EOS 5D Stöd till talanger på uppgång Begåvade fotografer från Östafrika, de flesta under 30, fick chansen att finslipa sina färdigheter och lära av den världsberömde fotojournalisten och Canon-mästaren Gary Knight. Under en vecka höll Gary en kostnadsfri fotografiworkshop i Nairobi i Kenya för tio fotografer, åtta från Kenya, en från Uganda och en från Etiopien. Deltagarna valdes ut genom en tävlingsprocess med extern nominering och en formell granskningsprocess. Varje fotograf valde en berättelse att arbeta med, och fick vägledning av Gary före och under veckan. Lokala och internationellt kända fotografer, t.ex. Canon-ambassadörerna Jonathan och Angela Scott, gav gästföreläsningar. Förutom att Canon arrangerade workshopen lånade vi också ut kameror och objektiv till deltagarna och lånade skrivare av den lokala Canon- Framtidens arbetsstyrka Canon Storbritanniens partnerskap med kommunen East Lothian i Skottland inleddes Vi levererar Managed Print-lösningar som sparar kommunen euro per år. Sedan 2012 är vi också kommunens partner i ett gemensamt anställbarhetsprogram som används i tre skolor i East Lothian: Knox Academy, Ross High School och Dunbar Grammar School. Programmet backas upp av både kommunchefen och Canon Storbritanniens vd och stödjer två viktiga skotska myndighetsinitiativ Developing Scotland s Young Workforce (Utveckla Skottlands unga arbetskraft) och Community Benefits and Economic Growth (Samhällsnytta och ekonomisk tillväxt). Anställbarhetsprogrammet hjälper studerande att skaffa sig kompetenser som är avgörande för deras framtid på arbetsmarknaden, så som självförtroende och motivation, att skriva ett CV, presentations- och kommunikationsfärdigheter, övningsintervjuer och organisation samt även att identifiera vilka användbara färdigheter de besitter och utnyttja dem maximalt. 20 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

Argument för Miljöinnovation. Miljömässiga hänsyn för smartare affärsbeslut

Argument för Miljöinnovation. Miljömässiga hänsyn för smartare affärsbeslut Argument för Miljöinnovation Miljömässiga hänsyn för smartare affärsbeslut Vi behöver alla tänka på ett miljöinnovativt sätt I ett läge där 53 % av beslutsfattarna på europeiska företag anger hållbarhet

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Vd och koncernchef Bertil Persson... 4 Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech... 5 Ansvarsfullt företagande... 6 Människor och samhälle... 8 Miljö...12 Etik...16 Hållbar

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Är det. sätt att hålla. igång din

Är det. sätt att hålla. igång din Är det toner? Eller är det ett sätt att hålla igång din verksamhet? Ju mer tillförlitlig din skrivare är, desto mer produktiv kan du vara. När du inte måste avbryta för att göra om dåliga utskrifter eller

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

SCANDIFLEX FÖRSTKLASSIGA FÖRPACKNINGAR MED FLEXIBILITET, FUNKTION OCH FORM I FOKUS FÖR DIN FRAMGÅNG

SCANDIFLEX FÖRSTKLASSIGA FÖRPACKNINGAR MED FLEXIBILITET, FUNKTION OCH FORM I FOKUS FÖR DIN FRAMGÅNG SCANDIFLEX FÖRSTKLASSIGA FÖRPACKNINGAR MED FLEXIBILITET, FUNKTION OCH FORM I FOKUS FÖR DIN FRAMGÅNG Historik Verksamheten startades 1985 som en utbrytare från Åkerlund & Rausing Quadrans Oy ny ägare i

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Canon Essential Business Builder Program Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Essential Business Builder Program Inledning Att driva en tryckeriverksamhet är en utmaning. Att få den att

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

TEKNIK I HARMONI MED MILJÖN

TEKNIK I HARMONI MED MILJÖN TEKNIK I HARMONI MED MILJÖN BÄTTRE PRODUKTER FÖR EN BÄTTRE FRAMTID Vi förstår att företagen placerar tillförlitlighet och påverkan på miljön högst upp i sina listor när det gäller att välja teknik. Därför

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

ZA5874. Flash Eurobarometer 381 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 2) Country Questionnaire Sweden

ZA5874. Flash Eurobarometer 381 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 2) Country Questionnaire Sweden ZA87 Flash Eurobarometer 8 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Sweden FL8 - SE SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG, RESURSEFFEKTIVITET OCH GRÖNA MARKNADER

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI KL

UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI KL 2013-08-22 Pressmeddelande UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI KL 06 Canon lanserar tre fotoskrivare med allt-i-ett och omfattande utskriftstjänster via molnet. PIXMA MG5550 PIXMA MG6450 PIXMA MG7150 Canon,

Läs mer

CHESS Chemical Health Environment Safety System

CHESS Chemical Health Environment Safety System CHESS Chemical Health Environment Safety System Bureau Veritas En kort översikt 180 år av expertis inom kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö och socialt ansvar "Att söka sanningen och berätta den utan rädsla

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer