Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Canon Europa, Mellanöstern och Afrika"

Transkript

1 Canon Europa, Mellanöstern och Afrika Hållbarhetsrapport 2014

2 Innehåll 2 Information från VD, Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 4 Om Canon 8 Stödja våra kunder 12 Miljö 16 Samhälle 22 Affärsverksamhet 26 Canon Sverige Omslagsfoto: Oliver Fix - Canon EOS 550D Växa genom samarbete Canons starka sidor inom alla aspekter av bildhantering fortsätter att inspirera många olika målgrupper, både bland konsumenter och professionella användare. Tack vare detta kan vi fortsätta vara ett framgångsrikt och lönsamt företag, trots ekonomiska och politiska utmaningar på EMEA-marknaden. Vi strävar efter att omvandla verksamheten och diversifiera den för att nå nya marknader. Det är mycket spännande på gång: jag ser t.ex. fram emot att kunna rapportera om de marknader för nätverksvideolösningar som håller på att utvecklas och om vårt inträde på marknaden för 3D-utskrifter mer i detalj nästa år. Vår ambition är att Canon i framtiden ska vara en del av var och ens bildhantering. Vi hoppas kunna förverkliga vår vision: att berika människors liv och affärsverksamheter med hjälp av bildhanteringslösningar. Trots tuffa marknader har vi kunnat bibehålla eller utöka vår marknadsandel i de flesta av våra huvudsegment, och jag vill gärna passa på att tacka alla våra medarbetare för det engagemang de visat i arbetet med att uppnå detta. Vår verksamhet står inför en rad möjligheter, risker och utmaningar, och hållbarhet är ett viktigt verktyg för att kunna hantera detta (se Om Canon). Vi ser hållbarhet som en integrerad del i att skapa mervärde för våra kunder, som vill att vi stödjer dem så att de kan öka sin konkurrenskraft, effektivitet och hållbarhet. Under 2014 kunde vi med glädje tillkännage ett nytt partnerskap med Volkswagen AG, där vi levererar Managed Print Services för deras anläggningar världen över. Vårt fokus på miljö och vår förmåga att leverera miljömässigt avancerade produkter var en bidragande orsak till att vi fick uppdraget, liksom vår vilja att förbättra våra prestationer ytterligare i framtiden. Våra kunder inser att vårt långsiktiga fokus på i synnerhet miljöprestanda är en av våra viktigaste starka sidor. Små och medelstora företag vill också effektivisera driften, och få stöd till växande verksamheter genom minskade energi- och utskriftskostnader. Oavsett om de arbetar med produktionsutskrifter eller grafisk produktion eller erbjuder trycktjänster, är minskade kostnader, mindre avfall och lägre energiåtgång av avgörande betydelse för samtliga. Vi lyssnar på våra kunder, och tänker nytt för att uppfylla deras behov på det mest effektiva sättet. I detta ingår att erbjuda kunderna återanvända och renoverade produkter för att främja en kretsloppsekonomi. Canon EMEA anslöt sig till FN:s Global Compact (UNGC) under 2014, och jag kan med glädje meddela att detta engagemang kvarstår. Du hittar vår framstegsrapport gällande de 10 principerna på vår webbplats 1. Där kan du läsa om de framsteg vi gjort hittills. 2 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 1

3 Rokus van Iperen Canon EMEA säljer till kunder i 116 länder Vårt regionhuvudkontor fördelas på fyra platser, i Storbritannien, Nederländerna (2 st.) och i Tyskland Verksamhetsinriktning Vi vill växa inom lösningar och tjänster, organiskt och genom förvärv. Integreringen av Océ är slutförd inom EMEA-området, och erbjuder nya affärsmöjligheter och korsförsäljningstillfällen i och med vår kombinerade produkt- och tjänsteportfölj. Ett område där vi förväntar oss en stark tillväxt framöver är nätverksvideolösningar (NVS). För att ta vara på de möjligheter detta skapar, förvärvade vi under 2014 Milestone Systems, en ledande leverantör av videohanteringsprogram med öppen plattform. Tillsammans kan vi erbjuda ett brett sortiment av maskin- och programvarulösningar för nätverksbaserad videoövervakning, för att tillgodose behoven inom offentlig verksamhet, flygplatser, banker, universitet, detaljhandel, transport med mera. Samhället kan ha nytta av NVS t.ex. för hantering av trafikstockningar, personlig säkerhet, studiemöjligheter för studenter samt inom säkerhetstillämpningar. Förvärvet förbättrar avsevärt vår ställning inom NVS-segmentet. Våra medarbetare hjälper också till att få verksamheten att växa och utvecklas. Via vårt program Pursuing Excellence ber vi medarbetarna att samarbeta mer aktivt över funktions- och teamgränser, dela med sig av kunskap och främja engagemang för att bidra till verksamhetens utveckling. Under 2015 kommer vi att fokusera på att förbättra detta område, som svar på resultaten av vår medarbetarundersökning (se Samhälle). Priser och erkännanden Jag är stolt över att Canon under 2014 vunnit erkännande genom flera oberoende priser och rankningar, som beskrivs kort under Om Canon. Det var med stort nöje jag för andra gången delade ut Canon EMEA:s VD s pris för enastående prestationer i kategorin hållbarhet, denna gång till Canon Mellanöstern. Inom ramen för projektet Adoptera en skola samlade Canon i Mellanösterns medarbetare in pengar till ett skolbygge i Senegal genom att sälja utrangerad utrustning på auktion. Projektet är ett utmärkt exempel på de inspirerande initiativ som tas på Canon och visar hur vi använder våra resurser för att bidra till de samhällen interagerar med. Medarbetare, kunder och allmänheten har också bjudits in att donera böcker för att kunna öppna ett bibliotek på skolan. Utblick Vi behåller vår förstaplats när det gäller marknadsandelar i flera segment, men det ekonomiska läget i EMEA-området visar endast små tecken på förbättring. Vi kommer att fortsätta leverera innovationer och fokusera på lönsam tillväxt genom att dra nytta av våra nyförvärv och utveckla våra tjänster och lösningar. I oktober 2015 välkomnar vi kunder till vår mässa EXPO i Paris, där vi visar vilket stöd vi kan erbjuda dem, nu och i framtiden. Vi kommer dessutom att utöka evenemangets räckvidd på virtuell väg via våra digitala kanaler, så att de kunder som inte har möjlighet att närvara också kan ta del av vår inriktning för framtiden. Jag välkomnar era förslag på hur vi kan fortsätta bli ännu bättre. Rokus van Iperen President & CEO, Canon Europa, Mellanöstern och Afrika Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 3

4 Om Canon Canon Europa N.V. är ett helägt dotterbolag till Canon Inc. i Japan. Vi ansvarar för försäljning och marknadsföring av Canons produkter, tjänster och lösningar till kunder i mer än 116 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Vi genomför också forskning, utveckling och produktion av programvara och lösningar via våra dotterbolag. Vi har cirka anställda fördelade på 20 lokala landsavdelningar i EMEA-regionen. Canon EMEA:s nettoomsättning för 2014 utgjorde 29,3 procent (1 090 miljarder yen) av Canons globala nettoomsättning. Global nettoomsättning per region 2014 Europa 29,26 % Amerika 27,81 % Asien och Oceanien Japan 23,50 % 19,43 % Vi säljer våra produkter, tjänster och lösningar på flera olika sätt, inklusive direkt och indirekt via mellanhänder som partners, återförsäljare och detaljhandlare. Strategi Vår strategiska vision för EMEA-regionen är att bidra till rikare liv och bättre företagsverksamheter genom bildhanteringslösningar. Kyosei vår filosofi som innebär att leva och arbeta tillsammans för allas bästa är kärnan i vårt sätt att bedriva affärs verksamhet. Vår inställning till hållbarhet, som ligger i linje med den som Canon Inc. står för, löper som en röd tråd genom vår interaktion med intressenter, kunder och medarbetare. Den återkoppling vi får från dessa parter hjälper oss att förstå viktiga möjligheter och problem och att utveckla vårt synsätt vidare. Hållbarhetsfrågorna för oss också närmare samhället i stort och hjälper oss hantera risker för och inom verksamheten. Våra kunder menar att hållbarhet ger mervärde, eftersom det hjälper dem att nå bättre resultat och bedriva sin verksamhet på ett effektivare och hållbarare sätt. Vår verksamhet utvecklas i riktning mot att kunna erbjuda fler lösningar och tjänster med avsevärda möjligheter till hållbarhetsintegrering. Genom våra outsourcade utskriftstjänster levererar vi till exempel en skräddarsydd tjänst som uppfyller kundens behov och ökar effektiviteten. I början av 2015 utformade vi ett nytt hållbarhetsprogram för EMEA-regionen, för att lägga fokus på tre nyckelområden: ge unga människor möjlighet att ge uttryck för sin kreativitet, teknikanvändning som kommer samhället till nytta samt ledarskap inom låg koldioxidanvändning. Vi kommer att uppdatera alla intressenter om resultaten av initiativet, både löpande och i nästa rapport. Möjligheter, risker och utmaningar EMEA-regionen erbjuder en mycket varierad marknad med många möjligheter till innovation, tillväxt och diversifiering för att tillfredsställa de behov som finns på våra olika marknader. Emellertid är variationen också stor när det gäller lagstiftning, regleringar och standarder, samt kunders och intressenters förväntningar. Vi samarbetar med och stödjer beslutsfattare och myndigheter för att säkerställa att nya regleringar blir robusta och rimliga att arbeta med. Andra möjligheter, risker och utmaningar är: Teknik som möjliggörande faktor, oavsett om det gäller lösningar för 3D-utskrift eller snabb tillgång till information som ett företag behöver De snabba förändringarna på teknikmarknaden, inklusive spridandet av videofilmer och bilder, som leder till ett ökat behov av bättre hantering och lagring av information Utveckling av nya affärsområden och lösningar, såsom nätverksvideolösningar och lösningar för medicinområdet, som ger tillgång till information utan att datasäkerheten äventyras Hantering av värde- och leveranskedjerisker inom alla aspekter av hållbarhet och inköp. Produkter, tjänster och lösningar Våra bildhanteringslösningar hjälper privatpersoner, små och medelstora företag samt stora och globala företag att berätta om världen runt omkring dem och utnyttja fördelarna med bild- och informationshantering i sina liv och sin affärsverksamhet. Våra lösningar, tjänster och produkter innefattar bland annat Managed Print Services, outsourcing av affärsprocesser och bildlagringslösningar, videokameror och videolösningar, kameror och lösningar för amatörer och yrkesfotografer inklusive objektiv för TV- och filmproduktion, videokameror och projektorer, skrivare, skannrar och multifunktionsenheter, storformatsenheter, produktionsskrivare och digitala tryckpressar för kommersiella tryckerier, utrustning och lösningar för medicinsk bildbehandling samt halvledartillverkningsutrustning. 4 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

5 Väsentlighet och dialog med intressenter Vi interagerar med många olika intressenter, från personer ur allmänheten till myndigheter, från partner till detaljhandlare och från leverantörer av allmännyttiga tjänster till yrkespersoner inom alla aspekter av bildhantering. En lista över hur vi interagerar med dessa parter finns här. 2 Under 2014 frågade vi flera grupper av intressenter vad som är viktigt för dem när det gäller hållbarhet och hur Canon stödjer dem. Vi frågade intressenterna hur stor tillit de hade till Canon och hur viktigt det var för dem att Canon är ett ansvarstagande företag. Intressent Metod Intressenternas intressen Företagskunder Årlig kundlojalitetsundersökning Canon ska ha en tydlig bild av kundernas verksamhetsbehov och krav och ska ta hänsyn till deras återkoppling för att på ett proaktivt sätt kunna komma med förslag som kan hjälpa dem anpassa sig, utvecklas och växa i en föränderlig affärsmiljö Globala företag Enkät till globala kunder Canon ska stödja deras hållbarhetsmål och hjälpa till att förbättra arbetsmetoderna, t.ex. genom outsourcade tjänster eller lösningar som ökar effektiviteten, integrerade lösningar Hemmakontor/ småföretag Oberoende forskning Köpa in produkter och lösningar som kan hjälpa dem spara tid, energi, papper och bläck så att de kan koncentrera sig på att driva sitt företag Medarbetare Medarbetarundersökning Canon ska hålla dem informerade, behandla dem rättvist, lyssna på dem och agera baserat på deras feedback Leverantörer Leverantörsgranskningar: skapa gemensamt värde Ett tillitsfullt samarbete med transparenta och rättvisa arbetsmetoder Klimatförändring: Vi inser behovet både av åtgärder mot och anpassning till klimatförändringen och arbetar hårt för att utveckla tjänster som medför en potentiell minskning av koldioxidutsläppen t.ex. nätverksvideokameror för minskade trafikstockningar eller 3D-utskrift för förändrade leveranskedjor säkerställa att våra tjänster hjälper kunderna att nå sina egna mål, är effektiva och minimerar mängden avfall t.ex. våra produktionsutskriftstjänster som möjliggör utskrift på begäran, vilket minskar mängden avfall stödja kretsloppsekonomin, inklusive renovering och återanvändning av kontors- och produktionsskrivare och andra enheter bedöma våra produkters livscykel och utforma dem på ett sätt som minimerar miljöpåverkan under produkternas hela livslängd förbättra verksamhetens återhämtningsförmåga, t.ex. genom att reducera koldioxidutsläppen från transporter genom att växla över från väg- och lufttransporter till en kombination av sjö- och järnvägstransporter och ta hänsyn till hållbarhet när det gäller lagring och distribution ge våra kunder möjligheten att belysa de sociala och miljömässiga förändringar som planeten går igenom med hjälp av videofilmer och stillbilder använda våra tidigare prestationer och våra insikter om effektiv lagstiftning för att stödja utvecklandet av standarder, t.ex. gällande RoHS (Restriction of Hazardous Substances), Blue Angel och EU:s ENERGY STAR. Ledning Canon Europe Operations Business Review (CEOBR) är Canon EMEA:s högsta ledningsorgan. Det leds av EMEA:s President och CEO Rokus van Iperen, och omfattar ekonomi- och affärsenhetscheferna. CEOBR ansvarar för att ange våra strategier, mål och verksamhetskriterier samt styrningsstrukturer som innefattar riskhantering och verksamhetsprinciper. Rokus van Iperen har det övergripande ansvaret för hållbarhet och är också Senior Executive Officer för Canon Kunder Leverantörer Lokala samhällen Ideella organisationer Canon Inc. Medarbetare Nationella och lokala myndigheter INTRESSENTER Aktieägare och investerare Andra företag Universitet och forskningsinstitut 2 -%20Stakeholders%20v4_tcm pdf Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 5

6 6 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

7 Inc. När det gäller den dagliga verksamheten rapporterar EMEA-regionens hållbarhetsfunktion till chefen för juridik, immaterialrätt och hållbarhet, som sitter i Canon Europas operativa kommitté (CEOC) som också den leds av EMEA:s ordförande och CEO. Hållbarhetsenheten främjar hållbarhet genom ett samarbetsnätverk för utmaning och stöd som engagerar affärsenheter och funktioner på EMEA-nivå samt nationella och regionala försäljningskontor (NSO respektive RSO) inom EMEA-regionen. Hållbarhetsmålen integreras i affärsenhetsplaner och funktionsplaner med medellångt tidsperspektiv. Specifika målområden fastställs av ordföranden och förs sedan vidare till de nationella och regionala försäljningskontoren (NSO respektive RSO). De övergripande målen är i viss mån flexibla, så att nationella och regionala försäljningskontor kan ägna sig åt de möjligheter och risker som förefaller mest relevanta för dem. Hållbarhetsgruppen övervakar hur väl vi uppnår dessa mål. Vi hanterar hållbarhet i värdekedjan via ett litet kärnteam som samarbetar med samtliga avdelningar inom verksamheten. Förra året omfattade arbetet bland annat att integrera hållbarhetskriterier i våra avtal om leasingfinansiering och att samtala med globala kunder om deras egna mål och hur vi skulle kunna stödja dem. Även i samband med vår nya lagerlokal och driften av lagret uppmärksammades hållbarhetsaspekterna, så att vi nu har en effektiv lösning som kan tillgodose företagets växlande behov under en lång tid framöver. Vi hänvisar till externa internationella standarder när vi bedömer våra prestationer och målområden, t.ex. genom att planera vårt hållbarhetsarbete enligt ISO (se tabellen nedan) och upprätthålla ISO certifieringen av våra miljöledningssystem, som omfattar över 800 anläggningar. För att stärka vårt åtagande inom hållbarhet och samhällsansvar ytterligare har vi också anslutit oss till FN:s Global Compact (UNGC). Utmärkelser och erkännanden Under 2014 vann vi erkännande på följande sätt: Canon kom på 37:e plats i Interbrands rapport Best Global Brands 2014 och steg fyra placeringar till plats 26 i Interbrands rapport Best Global Green Brands 2014 Canon kom på 125:e plats i Newsweek Green Rankings 2014 För första gången granskades Canon i Carbon Disclosure Leadership Index, och fick poängen 98 A- (av 100) Canon kom på 6:e plats i 2014 års Global Rep Trak-topplista över de 100 mest välrenommerade företagen i världen, och på plats 13 i 2014 års CSR RepTrak-rankning Reader s Digest utsåg Canon till det mest pålitliga kameravarumärket i Europa för 14:e året i rad Canon omnämndes på nytt som Ledare i Gartners Managed Print Services Magic Quadrant-rapport Canon Spanien vann pris för bästa arbetsgivare Canon Mellanöstern fick ännu en gång Dubai Chamber CSR Label. Rapportering Det här är Canon EMEA:s sjätte årliga hållbarhetsrapport. Den omfattar kalenderåret 2014 och är riktad till våra kunder och andra intressenter. Information om vårt nyliga förvärv av Milestone har inte hunnit komma med i rapporten och den innehåller inte heller information om Océ Technologies eller andra dotterbolag i EMEAregionen vilka rapporterar till Canon Inc. Tidigare rapporter finns på sustainability_reports/. Vi rapporterar i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI:s) 3.1-riktlinjer, med tillämpningsnivå B. En fullständig GRI-tabell finns på sustainability/sustainability_reports/. Vi har inte sökt extern ackreditering. Den här rapporten utgör också ett underlag för vår första Communication on Progress, en del i vårt åtagande att följa principerna i FN:s Global Compact. En tabell över våra framsteg i förhållande till de tio Global Compact-principerna finns på sustainability/sustainability_reports/. Frågor eller kommentarer om den här rapporten eller Canon EMEA:s hållbarhetsarbete skickas till Rapportering i enlighet med huvudämnena i ISO Organisatorisk styrning Om Canon och affärsverksamheten Arbetsförhållanden Affärsverksamhet Rättvis operativ praxis Affärsverksamhet Samhällsengagemang & utveckling Samhälle Miljö Miljö Konsument ärenden Stödja våra kunder s. 4, s. 22 s. 22 s. 22 s. 16 s. 12 s. 8 3 Magic Quadrant for Managed Print Services Worldwide, Ken Weilerstein, Elizabeth Kim, Sharon McNee november 2014 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 7

8 Océ ImageStream 3500 Stödja våra kunder Det är våra kunder som inspirerar oss att tänka nytt när vi utformar våra produkter och tjänster. Vår teknik gör det möjligt för kunderna att bedriva en effektivare och hållbarare verksamhet och att minska sina kostnader och sin miljöpåverkan. Från småföretag till yrkesfotografer, från globala storföretag till kommersiella tryckerier, från sjukhus till universitet vi samarbetar med många olika sorters kunder för att erbjuda dem lösningar och tjänster som kan stödja deras verksamheter och hjälpa dem att växa års upplaga av vår kundlojalitetsundersökning skickades ut till nästan kunder i 25 länder. I undersökningen inbjuds kunderna att ge oss återkoppling om hur vi kan ge dem ännu bättre service. Resultaten följs upp av nationella säljorganisationer och kontoansvariga. I det här avsnittet kan du läsa om några av våra sätt att arbeta med kunderna kring våra fokusområden inom hållbarhet miljö, samhälle och affärsverksamhet för att leverera innovativa, flexibla och hållbara lösningar. Finansiering för affärsverksamhet Canon har tecknat ett multinationellt finansieringsprogramsavtal med BNP Paribas Leasing Solutions för att leverera finansieringslösningar för leverantörer till Canons försäljningsorganisationer i åtta europeiska länder. Det är ett win-win-avtal när det gäller hållbarhet: Canons kunder får tillgång till innovativa finansieringsalternativ från BNP Paribas (ledande leverantör av finansieringslösningar på den europeiska leasingmarknaden), vilket hjälper deras företag att växa, medan BNP Paribas följer Canons prioriteringshierarki när det gäller lösningar för enheterna vid leasingtidens slut, vilket främjar återvinning och minskar avfallsmängden. Flexibla molntjänster Canon har inrättat den infrastruktur som krävs för att kunna erbjuda programvara som en tjänst (SaaS), för att ge kunder som söker molntjänster fler alternativ och större flexibilitet. Med molntjänster av den här typen behöver kunden inte ha någon egen server, vilket ökar effektiviteten, och har tillgång till alla sina system via en självbetjäningsportal, vilket förenklar alternativen. Molntjänsterna ökar också flexibiliteten kunderna kan välja en standardplan eller låta Canon skräddarsy en plan för just deras behov. Det är lätt att göra ändringar i tjänsterna över tid, utan att behöva köpa eller byta ut dyr maskinvara. SaaS erbjuder också en hög säkerhetsnivå, där kundernas behov av dataskydd tillgodoses i alla de länder där SaaS erbjuds. Om en kund ändå vill ha ett privat moln kan vi erbjuda det också. 8 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

9 Ett bidrag till litteraturarvet Marknaden för böcker har förändrats avsevärt genom åren, från stora upplagor till tryck av enstaka böcker på beställning. Med Canons hjälp har två företag som trycker böcker kunnat använda dessa utmaningar som möjligheter till tillväxt. 1. Tack vare en önskan att driva på för innovation inom tryckeribranschen har Service Point Holmbergs länge varit bland de ledande på bokpubliceringsmarknaden. Eftersom efterfrågan på tryck av enstaka exemplar ständigt ökade, beslutade sig Holmbergs för att investera i en arbetsflödeslösning från Canon. Detta möjliggör automatiserad jobb- och sändningshantering, övervakning och spårning av en enskild bok. Med programvaran kan jobben lagras, och tryckas i batcher en gång per dag, något som ökar lönsamheten och effektiviteten. Denna automatiserade produktionsprocess för enskilda böcker är så framgångsrik att Holmbergs förväntar sig kunna öka antalet unika titlar per dag från nuvarande om dagen till om dagen under Under 90-talet insåg väletablerade TJ International att marknaden höll på att förändras i riktning från stora volymer mot mycket mindre upplagor, och valde digitalt tryck från Océ för att kunna möta utmaningen till en rimlig kostnad. Nu, tre generationer Océ-enheter och -program senare, omfattar TJ Internationals portfölj allt från stora tryckupplagor med traditionellt offsettryck till digitala omtryckningar och beställningstryck (print-on-demand). Företaget anser att framgången beror på deras djärva investeringar i tryckprodukter som hjälpt dem att hantera marknadens förändrade behov. De har utökat sina specialområden från akademisk, vetenskaplig och medicinsk litteratur till juridik och poesi, och kunnat registrera en omsättning som var 40 % högre 2013 än 2012, och 60 % högre 2014 än Företaget tillverkar nu sju miljoner pocketböcker och inbundna böcker om året. Outsourcing för omvandling av processer När ett av världens största industriföretag behövde en partner som kunde leverera en standardiserad process för att generera de 18 miljoner fakturor som företaget skickar varje år föll valet på Canon. Canon Business Services (CBS), vår outsourcingverksamhet, ska hjälpa företaget att med digital teknik på ett hållbart sätt omvandla den faktureringsprocess som används i dess olika affärsenheter. CBS fokuserar på kombinationen medarbetare, process och teknik för att hjälpa företaget tänka nytt och omvandla sitt sätt att hantera information. Utöver att leverera dagliga faktureringstjänster kommer vi, under de fem år som avtalet löper över, gradvis att växla över från traditionell pappersbaserad fakturering till en elektronisk leveranstjänst med mycket hög säkerhet. Detta kommer att ge minskade kostnader, säkerställa att fakturor skickas och tas emot på ett effektivt sätt samt förkorta betalningstiderna och därigenom förbättra kassaflödet. Bevara kulturarvet Kolosseum i Rom är en av de mest imponerande bevarade byggnaderna från Romarriket, och besöks av miljoner turister varje år. Det är en ständig utmaning att hålla byggnaden tillgänglig och samtidigt skydda den från skador. För att förbättra säkerheten har nätverkskameror från Canon installerats som en del i en skräddarsydd lösning som ersätter det tidigare analoga systemet. De kompakta IP-kamerorna anslöts till det befintliga kameraövervakningssystemet för att minimera behovet av ytterligare installationsarbete. De är utrustade med funktioner för panorering, lutning och inzoomning med 26 x optisk zoom och upp till 360 graders horisontellt synfält samt exceptionell prestanda även i dåliga ljusförhållanden. Kamerorna har väsentligt ökat Kolosseums bevakningskapacitet: varje misstänkt rörelse, oavsett var på platsen den registreras, kan nu upptäckas och undersökas, medan besökarna kan fortsätta njuta av detta ovärderliga stycke historia. Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 9

10 10 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

11 Tre kontaktcenter: Tyskland, Spanien och Nederländerna 400 agenter, 17 språk, kunder i 22 länder Privatkunder: Över 2,4 miljoner frågor under 2014 Online, via telefon eller via e-post beroende på vad kunden föredrar 79,8 procent angav att de tyckte telefonservicen var bra eller utmärkt 72,6 procent angav att de tyckte e-postservicen var bra eller utmärkt 86 procent av samtalen besvarades inom 60 sekunder 90 procent av e-postmeddelandena besvarades inom en arbetsdag Företagskunder: 85 procent av samtalen besvarades inom 20 sekunder 93 procent av e-postmeddelandena besvarades inom en arbetstimme 87 procent av kunderna var nöjda med processen från första kontakt till lösning Enastående support efter försäljning Vi anser att hög kvalitet är lika viktigt när det gäller support efter försäljning som när det gäller produkter. Vi levererar supporten via våra kontaktcenter som svarar på frågor från kunderna (se rutan), våra regionala kompetenscenter som hanterar snabba reparationer, returer, klagomål och frågor samt via våra serviceteknikers besök. Frågorna är av många olika typer: från hur man installerar drivrutiner och programvara till huruvida bläcket går att äta (t.ex. vid utskrift på ätbart papper). Vi har sex regionala kompetenscenter, fem film- och tv-verkstäder och ett centraliserat servicecenter som bistår 34 länder på 23 olika språk. Dessa center är lokala knutpunkter för kunskap och bästa praxis gällande produkter som bläckstråleskrivare, kameror och objektiv. Med en genomsnittlig handläggningstid på mindre än tre dagar och en nöjdhetsgrad på 97 procent hjälper centren Flexibla utskriftstjänster I Tyskland erbjuder vi en ny tjänst utskrift som en tjänst (PaaS, print as a service) där vi kombinerar våra kärnkompetenser inom Managed Print Services med vår programvaruexpertis. Kunden betalar helt enkelt en tjänsteavgift per användare, och vi hanterar sedan all maskin- och programvara som har att göra med utskrifter. PaaS ger stor flexibilitet, går längre än standardvarianten av Managed Print Services och ger effektiv resursanvändning samtidigt som kunderna får de tjänster de behöver. Tjänstenivåavtalet utformas efter kundens behov med tanke på t.ex. utskriftspolicy, antal IT-användare per utskriftsenhet och säkerhetsbehov. Kvartalsvisa granskningar säkerställer att tjänsten fortsätter tillgodose kundens växlande affärsbehov. oss att upprätthålla den snabba service av hög kvalitet som våra kunder, såväl konsumenter som yrkesmänniskor, förväntar sig. Även om vi alltid försöker diagnostisera och rätta till fel på distans vilket ger snabbare lösningar för kunderna och ett mindre koldioxidavtryck måste vi ibland besöka kunderna på plats för att kunna lösa ett problem. Under 2014 gav nästan företagskunder i över 15 olika länder återkoppling till oss gällande en serviceteknikers besök. De var nöjda eller mycket nöjda med den e-postbaserade registreringsprocessens allmänna effektiviteten (78 procent) liksom med den telefonbaserade processens effektivitet (84 procent), med den övergripande kvaliteten på teknikerns arbete (92 procent en glädjande hög andel) samt att svarstiderna motsvarade deras behov (86 procent). Nöjdhetsgraden när det gäller teknikernas miljömedvetenhet och kommunikation var 84 procent. Minimera resursförbrukningen För att ett läkemedel ska få säljas i Nederländerna måste varje förpackning vara försedd med etiketter och bipacksedlar på nederländska. För Eureco-Pharma BV har denna arbetsintensiva och tidskrävande process förenklats med hjälp av vår skrivare Océ VarioPrint 6160 och foldern Horizon. Skrivaren är den enda som kan användas för utskrifter på det 45 g/m 2 -papper som krävs, och vad mera är: tack vare skrivaren har processen kunnat automatiseras och ledtiderna reduceras från fyra veckor till ett dygn. Företaget trycker nu etiketter och bipacksedlar vid behov, från enstaka exemplar till långa serier. Automatiseringen av processen har gett besparingar på euro om året, bara till följd av minskad avfallsmängd. Dessutom har den öppnat för nya affärsmöjligheter, i och med att företaget kan trycka bipacksedlar för andra tillverkare. Eureco-Pharma förväntar sig att tjäna in sina kostnader inom fem år. Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 11

12 Miljö Affärsverksamhet med ansvar för miljön Att sträva efter miljömässigt ansvarstagande är en grundläggande del i Canons sätt att bedriva affärsverksamhet. Vår miljövision går ut på att det ska gå att uppnå bättre resultat med mindre miljöpåverkan. Till vår hjälp i förverkligandet av denna vision har vi ett globalt ISO certifierat miljöledningssystem som omfattar alla aspekter av produktlivscykeln och 800 Canon-anläggningar världen över. Vårt mål är att stödja våra kunder i arbetet med deras egna hållbarhetsmål att stödja utvecklingen mot hållbara verksamheter. Vi erbjuder lösningar, programvara och tjänster som gör det möjligt för företagskunder av alla storlekar att bedriva sin verksamhet mer effektivt, spara resurser och dra nytta av nya möjligheter. Inom vår egen verksamhet minimerar vi den negativa påverkan via effektivt ledarskap, policies, standarder och god praxis. Under 2014 granskades Canon för första gången i Carbon Disclosure Leadership Index CDP:s lista över de företag i världen som gett de mest transparenta svaren kring sina koldioxidutsläpp. Canon fick poängen 98 A- (av 100) och tillhör de bästa tio procenten bland respondenterna (nästan företag), något som visar på vårt engagemang för att vara ledande inom minskad kolanvändning och vårt kontinuerliga fokus på detta område. Canon Inc:s mål för minskning av koldioxidutsläpp under en produkts hela livscykel procent, och den faktiska minskning som uppnåddes var 5,2 procent. Canon fick också 66 poäng och omdömet striding ( på god väg ) av ClimateCounts, vilket visar att vi är på rätt spår när det gäller att ta itu med klimatförändringen. Vi har under många år fokuserat på kretsloppsekonomin och återvinner och återanvänder resurser i varje steg genom en noggrann livcykelanalys av varje produkt. Canons produkter tillverkas med en plan för produktens kassering, vilket underlättar återvinning och återanvändning av komponenter i nya och renoverade enheter. Canon EMEA:s program Factory Produced New Model 4 ( fabrikstillverkad ny modell, FPNM) fick beröm av domarna vid den första upplagan av Circular Economy Awards 2015 och gick till final i Environment Koldioxidutsläpp per produkt under produktens hela livscykel för Canon Inc. 130, ,7 107, , * 2014 *2013 års resultat motsvarar 100 Henk Steenbergen Canon EOS 7D and Energy Awards FPNM-programmet ger returnerade enheter ett nytt liv, genom att upp till 93 procent (i vikt) av de befintliga komponenterna återanvänds. Återkoppling från kunderna Vi vet att våra kunder intresserar sig för och uppskattar vårt miljöengagemang och miljöarbete. Resultaten från 2014 års upplaga av vår årliga kundlojalitetsundersökning, som skickats ut till nästan kunder i EMEAregionen visar att av de kunder som är medvetna om Canons miljöengagemang är 84 procent nöjda med våra insatser, och 72 procent säger att detta påverkar deras inköpsbeslut. Alla våra medarbetare genomgår utbildningar i miljömedvetenhet med särskilda moduler för servicetekniker för att säkerställa att de har goda kunskaper om miljöinformation. Detta återspeglas i den efter service-enkät som kunderna deltog i 2014: 84 procent av våra europeiska kunder uttryckte tillfredsställelse med våra serviceteknikers kunskap om och förmedlande av miljöinformation. Flexibla lösningar Vi vill att våra kunder ska dra nytta av de produkter och tjänster vi utvecklar, och använda dem för att berika sina liv eller få sina verksamheter att växa. Vill du designa en 12 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 4

13 Små företag står inför en rad utmaningar bara när det gäller att driva den dagliga verksamheten. Under 2014 beställde Canon en undersökning av ICM, som frågade små företag i sex europeiska länder* om deras inställning till teknik och utskriftslösningar och om de utmaningar de upplever. Pris och kvalitet ansågs visserligen vara allra viktigast, men 54 procent av företagen svarade att det också var viktigt för dem att bedriva sin verksamhet på ett miljömässigt bra och effektivt sätt. Man intresserade sig för allt från att spara papper till energieffektivitet, minskad bläck-/tonerförbrukning och återvinning av förbrukningsmaterial för utskrifter. Utöver viljan att bedriva sin verksamhet på ett miljöeffektivt sätt uppgav 58 procent också att de ville ta ett så stort samhällsansvar som möjligt. Externt är det allmänna ekonomiska läget den största enskilda utmaning som pekas ut av småföretagen, men de anser också att administration och IT-problem hindrar dem från att lägga så mycket tid som de skulle vilja på att hitta och behålla kunder och se till att verksamheten växer och utvecklas. Vi fortsätter fokusera på att leverera produkter och tjänster som hjälper företag att använda både tid och resurser effektivt och som stödjer dem i deras framtida tillväxt. egen tapet? Vi kan trycka den åt dig. Det här kan vara framtidens modell med mindre avfall och utan långa leveranskedjor med koldioxidutsläpp från distributionsprocessen. Behöver du trycka på glas? Det kan vi också göra. Via partners börjar Canon nu också erbjuda 3D-utskrifter, vilket öppnar ännu fler möjligheter. Vidare har nätverksvideolösningar många användningsområden. De kan t.ex. hjälpa människor att undvika trafikstockningar eller öka den personliga säkerheten. Vi fokuserar alltmer på att leverera mervärdeslösningar att hjälpa kunderna att nå bättre resultat och arbeta mer effektivt och hållbart. Canon Business Services levererar t.ex. outsourcade tjänster som är skräddarsydda efter kundens behov från tjänster för riktad marknadsföring till en standardiserad fakturaprocess. Detta ger oss full frihet att leverera den maskinvara som är bäst lämpad och mest effektiv för de aktuella behoven, och motiverar oss att se till att den fungerar effektivt. Bland andra tjänster kan nämnas: lösningar baserade på molntjänster, vilket minskar behovet av egna servrar Managed Print Services, med en inledande utskriftsgranskning där möjliga besparingar i samband med enheter och utskrifter identifieras, som reducerar kostnader och miljöpåverkan och höjer effektiviteten koldioxidneutrala utskrifter, där alla koldioxidutsläpp från utskrifter och service kompenseras. Många av dessa lösningar minimerar antalet enheter som behövs, hjälper oss och våra kunder att bli mer resurssnåla och ger motivation att utöka enheternas livslängd. Fler exempel hittar du under Stödja våra kunder. Hållbara produkter Vi fortsätter erbjuda produkter med förbättrad energieffektivitet och andra miljöanpassade egenskaper för att reducera mängden koldioxid som släpps ut till följd av kundens användning av produkterna. Under 2014 lanserade vi ett antal produkter som förbrukar mindre energi än de standardprodukter som finns på marknaden, inklusive projektorer, en storformatsskrivare och MAXIFY, en ny serie bläckstråleskrivare för företag. Vi vinner regelbundet erkännande för våra ansträngningar. Exempelvis belönades multifunktionslaserskrivaren i-sensys MF6180dw med ett Outstanding Achievement-pris för energieffektivitet av oberoende Buyers Laboratory LLC (BLI) i deras Winter Picks för BLI noterade att den här i-sensys-skrivaren uppvisar en 47 procent lägre genomsnittlig energiförbrukningsnivå jämfört med liknande maskiner. Den återgår också fortare än genomsnittet till drift när den varit i viloläge, vilket ger * Frankrike, Tyskland, Italien, Ryssland, Spanien, Storbritannien Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 13

14 bättre produktivitet, och displayen förblir avstängd när utskriftsjobb skickas till en enhet i viloläge, för att undvika onödig energiförbrukning. BLI:s chefredaktör Jamie Bsales förklarar: De produkter som vi väljer ut måste inte bara stå för anmärkningsvärda prestationer under en given utvärderingsperiod; de ska vara ledande lösningar i sin klass i jämförelse med alla andra liknande produkter. Vi arbetar också med att reducera förpackningarna. Exempelvis har vi infört en ny, mindre kartong för kontorsförburkningsartiklar, vilket sparar 165 g papp per kartong. Under 2014 innebar detta att mängden inköpt papp kunde reduceras med 35 ton en vikt motsvarande ungefär tio fullvuxna afrikanska elefanter och att kostnaderna minskade med nästan euro. Hållbar bildhanteringsutrustning: Canon är anslutet till och har också deltagit i utvecklandet av EuroVAprint, ett frivilligt avtal som syftar till att förbättra miljöprestandan hos bildbehandlingsutrustning. Under 2014 bidrog vi till en översyn av det gällande avtalet för att skärpa kriterierna. Från och med januari 2015 måste 90 procent av de nya bläckstråleprodukter som släpps ut på marknaden och 70 procent av laserprodukterna kvalificera sig för EU:s märkning ENERGY STAR 2.0. Canon uppfyller alla tillämpliga krav i det reviderade frivilliga avtalet. Förlänga resursernas livslängd Utöver nya produkter, tjänster och lösningar som hjälper våra kunder att arbeta mer effektivt erbjuder vi också återanvända versioner av våra mest populära multifunktionella modeller. Detta ökar produktens livslängd med en garanti som motsvarar garantin för en ny produkt och innebär att kunderna kan uppgradera till ett lägre pris. Mer än enheter gjordes klara för återanvändning inom ramen för FPNMprogrammet under 2014 nästan dubbelt så många som 2013 och nästan fyra gånger så många som För dessa modeller återanvänds upp till 93 procent av komponenterna (i vikt), medan resten återvinns. Jämfört med att tillverka en ny enhet i Asien, orsakar processen 80 procent mindre koldioxidutsläpp. En utmärkt illustration av vårt engagemang för kretsloppsekonomin! Enheterna lever upp till Canons fabriksstandarder och alla EU-krav för nytillverkade produkter. Vid vår fabrik i Giessen i Tyskland förbereder vi också komponenter för byte på plats delar som enkelt kan bytas ut på plats för att reparera en enhet för återanvändning, renoverar utvalda modeller, inklusive ett Fabrikstillverkad ny modell 13, , antal produkter med varumärket Océ samt reparerar över 150 kameramodeller som sedan säljs som B-stock. Delar från produkter med varumärket Océ förbereds också för återanvändning och renoveras på Océ-fabrikerna i Venlo och Poing och används på nytt. Krediter betalas för delar och maskiner som returneras för renovering. Delarna och maskinerna repareras och testas före användning. År 2015 firar Canons globala återvinningsprogram för servicekassetter 25-årsjubileum 5. Vid slutet av 2014 hade vi samlat in servicekassetter, som helt och hållet återanvänds eller återvinns till nya kassetter i ett slutet system där inget avfall skickas till deponi. Processen har sparat ton nytt råmaterial och ton koldioxid. Programmet används i 24 länder, inklusive 18 länder i Europa. Vissa ytterligare länder har lokala program. Vi har också ett system för återvinning av bläckpatroner i 15 länder i Europa. (Ton 000) Global återvinning av servicekassetter Material som sparats ( intern uppskattning) Kassetter som samlats in Koldioxidutsläpp som kunnat undvikas ( intern uppskattning) Verksamhet Utöver att stödja våra kunder i att ta sitt miljöansvar minskar vi också vår egen verksamhets miljöpåverkan. Vi fokuserar på effektivitet, både när det gäller våra anläggningar och lokaler och när det gäller transporter och bilparker. Det är en inställning som vi integrerar i alla relevanta verksamhetsprojekt, så att miljöeffektivitet blir en naturlig del av programmen (se Lagerverksamhet nedan). ISO 14001: I EMEA-regionen omfattas 188 anläggningar i 25 länder av vår globala ISO certifiering, och genomgår regelbundna revisioner var tredje året i rad som inga avvikelser noterades på de EMEAanläggningar som genomgick revision. Faktum är att inga avvikelser registrerades inom Canon-koncernen över huvudtaget en anmärkningsvärd prestation. Lagerverksamhet 2000 Vi fortsatte konsolidera vår europeiska lagerverksamhet i Nederländerna för att öka effektiviteten. Vår logistikpartner Nippon Express har färdigställt det (År) 14 Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 5

15 Uppnådda mål Vi har nått två av våra mål för 2014, och satt upp nya mål för att visa på vårt fortsatta engagemang och vilja att överträffa oss själva och förbättra våra prestationer inom dessa områden. OMRÅDE MÅLSÄTTNING MÅL FRAMSTEG FÖR 2014 Miljöpåverkan för Canon EMEA Minska koldioxid med 1,5 procent per år jämfört med omsättning (jämfört med 2010) - 15 procent till år 2020* Ej uppnått Öka avfallsåtervinning på alla EMEA-kontor 52 procent till år 2014* Ej uppnått (51 %)** Resurseffektivitet Öka avfallsåtervinning på alla Canon-lager inklusive utlokaliserade lager 85 procent till år 2014* Uppnått 85 procent av lageravfallet återvanns Nytt mål: 90 procent till år 2017 Hållbara produk-ter Öka volymen av certifierade och återvunna papperstyper 75 procent av pappersomsättningen till år 2014* Nytt mål: 80 procent av pappersomsättningen till år 2017 Uppnått 92,8 procent av pappret var cer-tifierat eller åter-vunnet *Mätt mot den gemensamma grundläggande resultatnivån för 2010 för både Canon och Océ. **Vissa siffror från tidigare år behövde ändras på grund av felaktigheter, och därför uppnåddes inte målet nya lagret på m 2 i Rotterdam. Lagret, vars yta motsvarar upp till 16 fotbollsplaner, togs i drift tidigt 2015 och har klassats som mycket bra enligt BREEAMmodellen***. Hållbarhetstänkandet har genomsyrat hela projektet från utformning och konstruktion till driften av lagret som kommer att omfatta innovativa förpackningslösningar och avfallsåtervinning. I lagret är insläppet av naturligt ljus omfattande, och i övrigt används LED-belysning med låg energiförbrukning, medan värmepumpar och god isolering ger effektiv uppvärmning och nedkylning. Lagret ligger i direkt anslutning till fem stora containerterminaler, vilket ökar effektiviteten när det gäller distribution och logistik. Tillsammans med vårt befintliga lager är denna anläggning nu Canons största distributionscenter, har en yta på m 2 och hanterar omkring 50 procent av de produkter som skickas till kunder i EMEA-regionen. Liknande kriterier för hållbar drift har integrerats i avtalet med vår logistikpartner Syncreon gällande vårt lager i Ungern, som kommer att fungera som distributionsnav för vår verksamhet i östra Europa. Andra initiativ Vår policy för företagsbilar tillåter koldioxidutsläppsnivåer på max 120 g/km. Denna gräns gäller nu också Canon Ryssland, med undantag för servicebilar där det saknas tillgängliga alternativ som följer policyn. Policyn kommer att ses över igen nästa år Uppgraderingar i syfte att göra våra datacenter mer effektiva såsom att byta ut maskinvara, virtualisera system och minska behovet av nedkylning har gett besparingar på kwh (en 22-procentig minskning), vilket motsvarar ungefär 1,26 ton koldioxid (baserat på kontorets tariff för förnybar energi) och euro, jämfört med Canon EMEA:s kontor tillgodoser omkring en tredjedel av sitt energibehov med energi från förnybara källor. *** BREEAM är den världsledande metoden för utformning och utvärdering av hållbara byggnader Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 15

16 Samhälle Bidra till ett rikare samhälle Varje dag påverkar Canon människors liv genom bildhantering. Vår teknik berikar samhället på många olika sätt: vi möjliggör skapande, ger jobbmöjligheter och understödjer den ekonomiska tillväxten i vidare bemärkelse. Vi påverkar människors liv från våra EMEA-medarbetare till ungdomar som förbättrar sina livsfärdigheter, från medicinsk personal som använder våra digitala radiologilösningar för att distansdiagnostisera TBC i Afrika till studenter som kan känna sig säkra i sitt vardagsliv på campus. Våra produkter, lösningar och tjänster har en positiv inverkan på människors liv och verksamheter, från vänner som delar bilder med varandra till yrkesfotografer som dokumenterar världshändelser. För de 10 miljarder bilder som laddades upp på Flickr 2014 var Canon det vanligaste kameramärke som använts. Canon-kameror låg bakom förbluffande 1,34 miljarder+ bilder. För att stödja den här spridningen av foton har vi lanserat irista en avancerad molnbaserad bildplattform. Med plattformen har användarna tillgång till och kan hantera och lagra hela sina bildbibliotek på en plats, oavsett om bilderna har tagits med kamera eller mobiltelefon. Plattformen är kompatibel med ios- Android-surfplattor. Bilder kan läggas ut direkt från irista på Facebook, Flickr eller Google+. Våra medarbetare Vi vill att våra medarbetare i sin karriär och när det gäller att hjälpa företaget att utvecklas ska drivas av en passion för bilder och bildhantering. Medarbetare av nästa 90 olika nationaliteter (i slutet av 2014) hjälper oss förstå våra marknader och möjligheter i 116 länder. I dessa siffror ingår våra kolleger från Océ, eftersom samtliga Océ- och Canon-verksamheter numera är integrerade i hela EMEA-regionen. Som arbetsgivare vi vill vara ett förstahandsval i vår bransch, och attrahera och behålla begåvade individer. Under 2014 lanserade vi en ny karriärwebbplats 6 där potentiella framtida medarbetare, inklusive nyutexaminerade och praktikanter, kan få ett smakprov på de möjligheter som Canon har att erbjuda. Vi arbetade med över 50 praktikanter, studenter och trainees under 2014, fördelade över våra 20 viktigaste landskontor, och antalet kommer att fortsätta öka, eftersom vi ser att alla parter drar nytta av erfarenheterna. För att få del av våra medarbetares uppfattningar genomförde vi återigen en medarbetarundersökning i hela EMEA-regionen, Your Voice (se nedan). Dessutom tar vi del av medarbetarnas uppfattningar även på andra sätt, t.ex. genom en grupp för medarbetarengagemang vid vårt huvudkontor i London, fabriksråd och mer informella kanaler. Christophe Vannier Canon EOS 7D Alla medarbetare arbetar under Canon-koncernens uppförandekod 7 som stödjer vår etiska inställning till verksamheten. Vilket uppförande som förväntas av medarbetarna förmedlas på flera sätt, t.ex. vid introduktioner, i medarbetarhandböcker och via ett efterlevnadskort. Dessa förväntningarna beskrivs i obligatoriska policies kring exempelvis motverkande av mutor och korruption som gäller för hela EMEA-regionen, liksom i obligatoriska utbildningar (se Affärsverksamhet). Utöver detta har vi nationella policies och utbildningar i de fall där regler på nationell nivå gäller i första hand, t.ex. när det gäller arbetsmiljöregler Medarbetare Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 6 7

17 samarbete och bygga vidare på medarbetarnas expertis och kreativitet. Direktörers och chefers framgång i detta arbete kommer att mätas som en del i resultatstyrningsprocessen. Resultatstyrning och utbildning En ny prestationsstyrningsportal lanserades under 2014 och togs i drift i de flesta länder. Den är tillgänglig för alla EMEA-medarbetare som har en arbetsstation (och vi arbetar på att ordna en tillfällig lösning för de medarbetare som arbetar på plats hos kund). Med hjälp av portalen kan medarbetarna bedöma sina egna prestationer och koppla sina mål till de prioriteringar som deras överordnade satt upp, detta för att säkerställa att enskilda medarbetares mål ligger i linje med de övergripande prioriteringar som ledningen för Canon EMEA har satt upp. Vår policy är att alla medarbetare regelbundet ska interagera med sin linjechef och ha ett bedömningssamtal var sjätte månad samt ett formellt utvecklingssamtal varje år. Utvecklingssamtalet ska utgöra ett konstruktivt samtal där medarbetarens prestationer mäts mot de uppsatta målen, hans eller hennes färdigheter bedöms och en plan för framtida utveckling och utbildningsbehov fastställs. Våra chefer genomförde och laddade upp bedömningar för 82 procent av de medarbetare för vilka det var tillämpligt under 2014, medan 87 procent av medarbetarna fyllde i en självbedömning. Ledarskap och ledning Till stöd för vår verksamhets omvandling fortsatte vi under Rokus van Iperens ledning med programmet Pursuing Excellence under Detta treåriga program för beteendeförändringar syftar till att få medarbetarna att engagera sig mer direkt i att utveckla verksamheten så att den blir mer framgångsrik. I slutet av 2014 hade de 40 högsta cheferna samt alla direktörer inom EMEA omkring 400 personer totalt deltagit i ledarskapsprogrammet. Programmet uppmuntrar ledare att anlägga nya synsätt, använda en ny sorts ledarskap och föregå med gott exempel när det gäller olika beteenden. Under 2015 kommer dessa direktörer med stöd av vår HR-personal att utbilda sina ledningsteam (omkring personer), både via onlineutbildningsmoduler och genom kurser ansikte mot ansikte med lokalt fokus. Direktörer och chefer ska öka medarbetarnas engagemang och motivation genom att främja Utbildning och utveckling Personliga utvecklingsplaner och utbildningsbehov laddas upp på resultatstyrningsportalen, så att HR-avdelningen kan upptäcka eventuella luckor i utbildningsprogrammen och utveckla nya, relevanta utbildningar. På portalen finns också över kurser och andra utbildningsresurser på flera språk, inklusive online-kurser och klassrumsbaserade kurser, virtuell utbildning och ett bibliotek av boksammanfattningar. Bland de mest populära kurserna 2014 var Core Selling Behaviours, Foundation in Digital Marketing, Presentation Skills, Time Management och Engineer Certification Programme. Två av frågorna i medarbetarundersökningen hade att göra med huruvida medarbetarna ansåg sig ha tillgång till utbildning. Den ena gällde huruvida de ansåg att de bereddes möjlighet att lära och utvecklas (54 procent ansåg det) och den andra huruvida de fick den utbildning som krävdes för att de skulle kunna göra sitt jobb på ett effektivt sätt (57 procent ansåg det). Den breddning av Pursuing Excellence-programmet som beskrivs ovan bör förbättra dessa resultat under Vi fortsätter utöka vårt utbildningsutbud, i enlighet med behoven i respektive land, affärsenhet och funktion samt med de individuella utvecklingsplanerna. Vi blandar olika utbildningsformat, både formella och informella, för att skapa en kontinuerlig lärandeupplevelse och se till att utbildningen finns tillgänglig där den behövs, till stöd för de krav som arbetet ställer. Format vi använder är bl.a. onlinekurser, videofilmer, virtuella och traditionella klassrumslektioner, coachning och läsning. Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 17

Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika canon-europe.com Innehåll 3 Meddelande från ordförande och CEO, Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 4 Om Canon 6 Hjälpa våra kunder 8

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2012 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

Hållbarhetsrapport 2012 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika Hållbarhetsrapport 2012 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika canon-europe.com OM Canon Europa Canon Europa N.V. är ett helägt dotterbolag till Canon Inc. i Japan som ansvarar för försäljning och marknadsföring

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

Tar det. personligt. 2010 års rapport om företagsansvar

Tar det. personligt. 2010 års rapport om företagsansvar 2010 års rapport om företagsansvar Tar det personligt Vi tar företagsansvar personligt på Pitney Bowes. Innovation, integritet och service är grundläggande för vår framgång. Jag vet att det är så för mig.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

OF DELIVERING EXCELLENT CUSTOMER EXPERIENCE. Creating Leadership in Customer Experience

OF DELIVERING EXCELLENT CUSTOMER EXPERIENCE. Creating Leadership in Customer Experience 2O CELEBRATING 20 YEARS OF DELIVERING EXCELLENT CUSTOMER EXPERIENCE Årsredovisning 2014 Creating Leadership in Customer Experience INNEHÅLL Viktiga händelser 2014 1 VD-ord 2 Transcom i korthet 6 Transcom

Läs mer

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det Vi vill växa och vi bryr oss om hur vi gör det. Vi hanterar frågor som rör etik och kvalitet på

Läs mer

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det Arlas principer för etik och hållbar utveckling är formulerade i vår uppförandekod Vårt Ansvar

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön Etik Kunskap och ekonomiskt värde Ansvarsfulla affärer Att vara den mest betrodda partnern för kunder med

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2006

SCA Hållbarhetsredovisning 2006 SCA Hållbarhetsredovisning 2006 Året i korthet Innehåll För att ytterligare förbättra SCAs vattenanvändning hölls ett internt seminarium för att sprida förbättringsåtgärder, bland annat effektivare användning

Läs mer

clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna

clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna högt på agendan Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja med hög lönsamhet tillför

Läs mer

FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013. Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön. Hållbarhetsrapport

FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013. Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön. Hållbarhetsrapport FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön Hållbarhetsrapport 13 Vi spelar en viktig roll för att främja en hållbar tillväxt.

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Arla Foods Corporate Social Responsibility Rapport

Arla Foods Corporate Social Responsibility Rapport VÅRT ANSVAR Arla Foods Corporate Social Responsibility Rapport Arla Foods hanterar frågor som rör etik och kvalitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att säkerställa företagets anseende och lönsamhet.

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Sammanfattning av hållbarhetsarbetet

Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Under 2014 fokuserade TeliaSonera på sex områden i sitt hållbarhetsarbete. Framsteg inom dessa områden presenteras här, tillsammans

Läs mer

På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhetssrapport 2012/13

Hållbarhetssrapport 2012/13 Hållbarhetssrapport 2012/13 Utdrag ur årsredovisning 2012/13 Hållbar utveckling Clas Ohlson är ett renodlat detaljhandelsföretag med 174 butiker och e-handel i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien.

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 1 2 Innehåll 1. VD-ord 3 2. Årets resultat 4 3. Houdini - ett progressivt företag 6 4. Mission, Vision, Värdegrund 8 5. Houdini i praktiken 14 6. Houdinis första GRI-rapport

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Årsredovisning 2014. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

Årsredovisning 2014. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Årsredovisning 2014 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Innehåll n n n n 2 Det här är SKF 4 Vd har ordet 9 Förvaltningsberättelse 20 SKFs verksamhet Affärsomsorg 21 Resultat 2014 22 Strategi

Läs mer

2009 års rapport om företagsansvar. På Pitney Bowes är företagsansvar allas ansvar.

2009 års rapport om företagsansvar. På Pitney Bowes är företagsansvar allas ansvar. 2009 års rapport om företagsansvar På Pitney Bowes är företagsansvar allas ansvar. Vårt engagemang för innovation och uppförande omfattar alla aspekter av vår verksamhet. Det driver vår framgång och definierar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Innovativa produkter Försprång genom smarta lösningar. Globalt partnerprogram Samarbete för en tryggare värld

ÅRSREDOVISNING. Innovativa produkter Försprång genom smarta lösningar. Globalt partnerprogram Samarbete för en tryggare värld ÅRSREDOVISNING 2011 Innovativa produkter Försprång genom smarta lösningar Kameror i detaljhandeln Ökad säkerhet, minskat svinn VD Ray Mauritsson: Fortsatt expansion på snabbväxande marknad Globalt partnerprogram

Läs mer