Småföretagen - en stor drivkraft i Skånes näringsliv. En projektresa med 80 företag och 4 kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Småföretagen - en stor drivkraft i Skånes näringsliv. En projektresa med 80 företag och 4 kommuner"

Transkript

1 Småföretagen - en stor drivkraft i Skånes näringsliv En projektresa med 80 företag och 4 kommuner

2 Utgiven av Skåneakademier 4-YES 2011 Text: Lena Jasslin, Anna Hall, Claes Nilsson Grafisk formgivning: TEBE prod AV Foto: Anna Hall, Bigstock, Claes Nilsson, istockphoto, Joanna Bladh, Johan Persson, Lena Jasslin, Stellan Nordahl

3 Tack alla deltagande företag som gjorde Skåneakademier 4-YES till en framgång! UR UpphandlingsRådgivarna AB Landernäs Marmor AB Löddekärnan AB/Solkärnan Kepa Tryck AB Nilan Engineering AB Centrumblomman Peggys Skafferi/ Peggys Fisk & Delikatess Vikingatider Måltidsvision AB Utbildningsglädje Zzonzzon Sandersson Ekonomi & Förvaltning Creative Madness EBS AB Påbyggnadsteknik Hälsokonst Jasslin Ordidé AB Candet LOU-konsult AB Edcon AB Simsalabim Fairytale (Wedding) Furans Redovisning Wimix Resurs AB Villaklimat OBM AB Interlogic AB Solectro AB AWI Maskin AB AB Kjell Hagmann Åsa Blunk AB Hamilton House AB Bjärreds Design AB Lencia AB Validus Engineering AB Vilax AB Rehifi.se Rabattguiden Sverige AB/Spegeln Bo i villa AB Partajservice Sverige AB Tygmarknaden i Staffanstorp AB Transportgrabben TG AB Hoppolek Ulf Bergsten AB Magnet Mäklarbyrå AB Per Larssons Bil HB Kantel AB Far Travels Allmogegården Gullåkra Activemind Solutions AB Konkredia MacNil McDonalds AB Filip Holm Katra Revisionsbyrå Da-Vida AB TFM Sweden AB Tunnbrödsgården i Aggarp HB Future at Work Sverige AB FilleFin HB Björkhaga El & Automation AB Murgia Grafica/Genea Murgia Oppizz Media Fotograf Billy Lindberg Teckenpärlor/Ropeco HB Teckenpärlor/Kulla Kommunikation Zenta All Support Bökebergs Gård AB Margueriten Hälsoterapi Tellas Consulting/Kontesto AB Breezewood Development AB CommunicAID PG Hammar Affärskompetens ACTAB CAN Ekonomikonsult AB Bodytone Massage & Laser Nykraft AB Petras Hudvård Lady Lounge Rossvik.se 3

4 Småföretagen skapar nya jobb Drygt hälften av alla anställda i den privata sektorn i Sverige arbetar i ett småföretag, vilket enligt definitionen är ett företag med färre än 50 anställda. Det finns närmare en miljon privata företag i Sverige och endast 0,1 procent av dessa klassificeras som stora företag (har fler än 200 anställda). Småföretagens bidrag till BNP är ungefär lika stort som de stora företagens. En undersökning gjord av Företagarförbundet i september 2010 visade att 44 procent av de allra minsta företagen (med 1 till 9 anställda) ökade antalet anställda under krisåren 2008 till Med andra ord, småföretagen är viktiga för Sveriges utveckling och tillväxt. Därför känns det extra roligt att ha haft förmånen att leda projektet Skåneakademier 4-YES, en satsning som syftat till att stärka och utveckla småföretagen i de fyra kommunerna Lomma, Staffanstorp, Kävlinge och Svedala. Projektet har löpt under två år och nu är tiden kommen för att summera det. I den här foldern får du bland annat möta fyra av de företagare som deltagit i programmet och ta del av vad projektet betytt för utvecklingen, både av deras företag och för dem som ledare. Fokus på verksamhetsutveckling Skåneakademier 4-YES startade redan våren 2009 med en gedigen förstudie då 370 företag analyserades ur tre perspektiv. Var är mitt företag idag? Var ska vi vara om 3 till 5 år? Vad behöver vi för att komma dit? Analyserna mynnade ut i tre projekt varav Skåneakademier 4-YES var ett. Åttio företag i våra fyra kommuner har deltagit i programmet. Några av företagen har bara något enstaka år på nacken och andra har funnits bort emot 30 år och har 30 till 40 anställda. Bredden har varit stor men gemensamt för hela upplägget har varit det strategiska anslaget med fokus på affärs- och företagsutveckling samt strategisk kompetensutveckling. 4

5 Nya arbetstillfällen och planer på tillväxt I Skåneakademier 4-YES har hela företaget varit engagerade. För företagsledarna och medarbetarna har det inte bara inneburit konkreta verktyg och ny kunskap utan även bra nätverk för att bolla tankar och dela erfarenheter. Vår ambition har varit att ge företagen stöd för att förflytta sig till nästa nivå i utvecklingen. Detta oavsett om man varit företagsledare i ett eller trettio år. När nu projektet är avslutat kan jag med glädje se att vi har lyckats med ambitionen. Flera av företagen har konkreta planer på både tillväxt, möjlighet att skapa nya arbetstillfällen och framför allt att finnas kvar som företag under lång tid framöver. Anna Hall Projektledare för Skåneakademier 4-YES Projektmålen Stärka och utveckla småföretag Skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft Stärka individer i sin yrkesroll Öka samarbete runt näringslivsfrågor i de fyra kommunerna Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala 5

6 Andel företag per storleksklass i Sverige 0,5% 3,2% 0,1% stora företag 22,2% medelstora företag små företag 74% mikroföretag enmansföretag Not: Antal företag per den Källa: SCB:s Företagsregister Näringslivets bidrag till Sveriges BNP Förädlingsvärdet uppdelat på storleksklass, procent, år Källa: SCB. Småföretag: (< 50 anställda) 42% Medelstora företag: ( anställda) 15% Stora företag: (> 200 anställda) 43% Definitioner Mikroföretag: 1-9 anställda Småföretag: anställda Medelstora företag: anställda Stora företag: >200 anställda 6

7 Andel sysselsatta i Sverige >500 anställda ag 25% 16% anställda anställda 8% 17% anställda 14% 20% 1-9 anställda Soloföretag Andel sysselsatta i Sverige Källa SCB:s Företagsregister Not: Stora företag definieras för statistik över antal företag som företag med 250 eller fler anställda. För statistik över antal anställda och förädlingsvärde definieras stora företag som företag med 200 eller fler anställda. Detta beror bland annat på sekretessregler kring statistiken. Statistiken baseras enbart på antal anställda i ett företag och tar inte hänsyn till om företagen är självständiga enheter. Statistik för små och medelstora företag kan därmed till exempel inkludera små företag som tillhör större koncerner. 7

8 8 Samarbete för ökad tillväxt i våra kommuner Näringslivsenheterna i Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och Svedala, har sedan år tillbaka ett utvecklat samarbete i näringslivsfrågor, vilket legat till grund för projektet Skåneakademier 4-YES. Som kranskommuner till Malmö/Lund utgör vi tillsammans livsrummet kring de båda större städerna i en expansiv Öresundsregionen och våra företag bidrar med ett stort utbud av varor och tjänster i regionen. Med Skåneakademier 4-YES har vi velat stärka och utveckla våra företags konkurrenskraft och därmed skapa tillväxt. Våra fyra kommuner har alla ambitionen att öka sitt nyföretagande, låta befintliga företag expandera och stimulera till nyetableringar. Därför har det varit en angelägen uppgift att genomföra projektet, eftersom det varit det enda sättet för mindre företag att kunna ta del av EU:s socialfondsmedel för företagsutveckling. Glädjande resultat Resultatet har blivit över vår förväntan. Vi har fått se hur företagsledare lyft sitt företag genom att delta i utvecklingsprogrammet. Med stor glädje har vi följt deltagarnas upplevda nytta av projektet via den löpande utvärderingen. Projektupplägget med nätverksträffar för företagsledare har bidragit till utvecklade kontakter mellan såväl deltagande företag, som mellan företag och kommuner. Det har också gett våra kommuners näringslivsenheter en möjlighet att synliggöra sitt samarbete och inte minst etablera fler mötesplatser, vilket utgör en bas för fortsatta seminarier och företagsträffar över kommungränserna även efter projekttidens utgång. Fler mötesplatser innebär också möjligheter till att nya kommunövergripande möten och nätverk kan skapas och därmed ett ökat samarbete i näringslivsfrågor mellan de fyra kommunerna. Näringslivscheferna i de samverkande kommunerna: John Taylor (Svedala), Mats Rosén (Kävlinge), Kristina Johansson (Lomma), Claes Nilsson (Staffanstorp)

9 En källa till inspiration Vi kan också skönja att projektet varit inspiratör för andra aktiviteter inom näringslivssektorerna i våra kommuner. Vi tror att vårt arbetssätt att väva in frågor kring hälsosamma arbetsplatser, samt integrationsoch mångfaldsproblematiken på ett naturligt sätt i utvecklingsprogrammet, har bidragit till att företagen sett fördelen med detta i sin affärsplanering. Bortsett från formella projektmål har vårt motto under projekttiden varit att deltagarna/företagsledarna ska uppleva en verklig nytta av att ha deltagit i utvecklingsprogrammet, samt att ESF-Rådet ska kunna konstatera att detta varit ett bra projekt vilket man kan vara stolt över att ha finansierat. Ett lyckat projekt medför också, enligt vårt synsätt, en förpliktelse att synliggöra det goda exemplet och den folder du nu har i din hand är bara ett av flera exempel på hur vi delger andra både projektresultat och framgångsfaktorer kring genomförandet. Claes Nilsson Näringslivschef i Staffanstorp Projektägare för Skåneakademier 4-YES Jenny Black, Måltidsvision hälsar på Per Arne Stenlund, Hoppolek 9

10 timmar för strategisk kompetensutv Företagsledarprogram Kompanjonskap Medarbetarskap 79 träffar Nätverksform 80 företagsledare 7 grupper 12 träffar per grupp 2 träffar Kompanjonskap och samarbete Avtalsjuridik och kompanjonskap 315 Projektdeltagare 80 företag Budget: 5,5 MSEK 100% finansierat av Europeiska socialfonden. 27 träffar 232 medarbetare 9 grupper 3 träffar per grupp Träff 1) Mitt företags strategi, vision och mål Träff 2) Affärsmannaskap och personlighetstyper Träff 3) Det attraktiva och hälsosamma företaget (hälsa, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet) 10

11 eckling Individuell kompetensutveckling Seminarier Destination Framgång Över 200 utbildningsstillfällen Företagsspecifik utbildning >100 st med varierande antal deltagare Generella utbildningar 58 grupper, 105 tillfällen 11 seminarier Välj väg och öka din lönsamhet Sociala medier det digitala medielanskapet Offentlig upphandling Arbeta mindre få mer gjort Billig marknadsföring - finns det? Stress och stresshantering Tala så att du syns och hörs Öka dina möjligheter och minska dina risker Hjärnan ett företag så gott som något! Generationsskifte Ägarskifte 2 hela utvecklingsdagar Dag 1: Med GPS:en inställd på bärkraftig utveckling Dag 2: Kommunikation för bättre affärer Öppet för hela regionens företagare 280 respektive 350 deltagare I samverkan med systerprojektet Skåneakademier Lund/mittSkåne (Lund, Eslöv, Höör, Hörby) 11

12 Destination Framgång Kommunikation för bättre affärer. Seminariet Tala så att du syns och hörs, Anitha Sweder-Thorstensson och Chris Jönsson. Företagsledarprogram. Mikael Jansson, Carol Nordborg, Maria Kullberg. Företagsledarprogram. Ingvar Lundqvist och Monika Mårtensson. 12

13 Destination Framgång Kommunikation för bättre affärer. 350 deltagare. Destination Framgång Med GPS:en inställd på bärkraftig utveckling. 280 deltagare. Medarbetarträff. Närmast kameran gänget från Kepa Tryck AB. 13

14 Man vinner inget lopp på att vara nummer två Redan 1976 hade Interlogic sitt första uppdrag, Sedan dess har de varit involverade i mer än tusen projekt världen över med sina IT- och automationslösningar. I en tid med ständiga förändringar, ökade krav och allt hårdare konkurrens är utveckling vägen till framgång. För Interlogic innebar Skåneakademier 4-YES en chans i deras strävan att hela tiden bli ännu bättre. Jag lockades på en gång av upplägget i Skåneakademier 4-YES. Mixen med företagsledarträffar, allmänna och företagsspecifika utbildningar stämde perfekt för oss, säger Jörgen Mårtensson, VD i Interlogic och också den person som för 35 år sedan grundade företaget. Interlogic har sina kunder i flera olika branscher. Utan att gå in på tekniska detaljer så består deras erbjudande av IT- och automationslösningarna som styr maskiner och produktionslinjer i olika typer av processer. Det kan handla om allt från förpackningsmaskiner i mejerier, utrustning för dosering inom läkemedelsindustrin till säkerhetssystem för gaspannor. Jörgen återkommer ofta till betydelsen av att utvecklas och ständigt bygga på med kunskap och som han uttrycker: Man vinner inget lopp på att bli nummer två. Jorgen Mårtensson, Interlogic De många nålarna på kartan i Interlogics konferensrum vittnar om att företaget vunnit en hel del lopp under åren. Varje nål representerar en anläggning där Interlogic har haft uppdrag. 14

15 Vi har blivit vassare och lyft hela företaget Företagsledarnätverk. Pär Håkansson, Mats Bergsten, Peter Marcelius och Jörgen Mårtensson. Företagsbesök hos Interlogic med Strukturfondspartnerskapet och ESF-rådet, Sydsverige. 15

16 Ny glöd För Jörgen och hans sju medarbetare så har Skåneakademier 4-YES inneburit ett lyft och ny glöd. Vi har blivit vassare, helt enkelt. Konkret innebär det att vi höjt kunnandet i bland annat programmeringsspråk, försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och strategi. Naturligtvis är alla dessa duktiga lärare och handledare en stor del i detta. Inom sina respektive specialistområden har de bidragit till att göra innehållet både intressant, givande och lärorikt, säger Jörgen entusiastiskt. Kontakter och nätverk är också en del i att utvecklas och här har Skåneakademier 4-YES också bidragit. Företagsledarträffarna bjöd på många nya idéer, synsätt och en möjlighet att ta del av andra företagares erfarenheter. Jag tror alla kände redan första gången vi träffades att vi hade mycket att ge varandra. Med denna nya glöd och dessa nya kunskaper är Jörgens förhoppning att Interlogic ytterligare ska stärka sin ställning och att man inom de närmaste tre åren ska växa med 3-4 personer. 16 Jag är glad att det görs satsningar även på etablerade företag så att vi kan växa och bli än mer konkurrenskraftiga och erbjuda fler arbetstillfällen. Samtidigt är kunskap färskvara. Jag hoppas att detta som vi nu gjort tillsammans med Skåneakademier 4-YES inte blir en engångsföreteelse utan att det återkommer för att på lång sikt stärka småföretagandet i Sverige, avslutar Jörgen. Företag: Interlogic AB Ägare: Jörgen Mårtensson Verksamhet: Automations- och IT-lösningar Hemsida:

17 Kunskap föder mod Utbildningar lockade men företagsledarträffar kändes lite märkligt för de båda kompanjonerna Åsa Rosqvist och Jessika Forsberg när de första gången hörde talas om Skåneakademier 4-YES. Vi såg oss inte som företagsledare. Men där har vi verkligen tänkt om, säger Åsa som tillsammans med Jessika driver företaget Teckenpärlor. I Åsas fall så blev Skåneakademier 4-YES dessutom den knuff hon behövde för att våga lämna sin fasta anställning och ta steget och bli företagare på heltid. Jessika och Åsa är mitt uppe i förberedelserna för morgondagens två-dagars utbildning. Då kommer bland annat personal från särskolor i Skåne för att få utbildning i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Utbildningar och föreläsningar om TAKK det är just vad Jessika Åsa Rosqvist och Jessika Forsberg, Teckenpärlor och Åsa erbjuder i sitt företag, som de nu drivit i sex år. Från början hade de varsin egen firma men i samband med att de gav ut boken Babytecken våren 2011, så bildade de sitt gemensamma handelsbolag, Teckenpärlor. Mycket lägligt innehöll också Skåneakademier 4-YES en kurs i kompanjonskap. Kursen blev en bekräftelse på att vi tänkt rätt och det känns tryggt. Även om vi jobbat ihop länge och känner varandra väl så känns det ändå bra att ha ett avtal i botten att falla tillbaka på, kommenterar Jessika. 17

18 Vi har mycket mer på fötterna och idag vågar vi tänka större Företagsledarprogram. Jayne Björkenstål och Åsa Rosqvist. Företagsledarprogram. Åsa Rosqvistoch Jessica Forsberg, Teckenpärlor. 18

19 Verktyg för utveckling Träffarna med andra företagare har varit lite av ryggraden i utvecklingsprogrammet. Alla har verkligen engagerat sig i varandras företag och det har varit ett härligt givande och tagande, fortsätter Jessika med ett leende. Men Skåneakademier 4-YES har inte bara varit nya kontakter och nätverkande utan har i hög grad handlat om vägledning och ny kunskap. För Åsa och Jessika har bland annat affärsplanen blivit ett nytt och viktigt verktyg i företagsutvecklingen. Den hjälper oss att placera in alla idéer vi får men också se att de passar in. Eftersom vi är två personer blir affärsplanen ett bra verktyg för att stämma av att vi har samma syn på företagets utveckling, kommenterar Åsa. Vi har mycket mer på fötterna idag och vågar tänka större, säger Jessika säkert och i hennes hand vilar det senaste mycket konkreta beviset på företagets utveckling - den nyutgivna boken Babytecken. Kursen i marknadsföring kom väl till pass när Teckenpärlor lanserade boken. Två dagar efter lanseringen kom första beställningen och sen har det rullat på. BABY- TECKEN JESSIKA FORSBERG & ÅSA ROSQVIST Det viktigaste som vi fått med oss är kanske synen på oss själva som företagare. Om vi inte deltagit i Skåneakademier 4-YES så hade vi försynt och försiktigt ringt och frågat om någon kanske kunde tänka sig att beställa vår bok. Nu vägar vi stå upp och sälja in den med en helt annan säkerhet, säger Åsa med en självsäker min. Företag: Teckenpärlor Ägare: Jessika Forsberg och Åsa Rosqvist Verksamhet: Kurser i teckenspråk, kurslitteratur Hemsida: 19

20 20 Fullt fokus på målet Fotograf Sandra Andersson är med sina 23 år en av Skåneakademier 4-YES yngsta deltagare. Redan för fem år sedan startade hon sitt företag, Zzonzzon. Målsättningen är klar - att göra sig ett namn och få uppdrag för de stora internationella modemagasinen. Det är en hög målsättning, konkurrensen är knivskarp. Hur vägen dit ska se ut har växt sig allt tydligare under resan med Skåneakademier 4-YES. Sandra var nyss hemkommen från två års studier i kommersiell fotografering i Melbourne, Australien när Skåneakademier 4-YES drog igång. Med nyvunna kunskaper ville hon utveckla företaget ytterligare. Det kändes som en chans att utvecklas både som företagare och person. Och det har det verkligen inneburit för mig, säger Sandra när hon summerar det gångna 1,5 året med Skåneakademier 4-YES. Zzonzzon har idag ett mer specialiserat erbjudande, med sikte på att komma närmare det stora målet - uppdrag för de internationella modemagasinen. Jag har nischat mig, skalat ner på vad jag erbjuder och fokuserar på porträttfotografering. Jag vänder mig till företag, tidningar och reklambyråer och inte längre privatpersoner, säger Sandra som gjort sig känd för fotografen som tar bilder under vattenytan Visserligen skulle jag på sikt hellre se att de kom ihåg mig för mina modefotograferingar. Men undervattensbilderna är något som alla kommer ihåg och det är lite udda, säger Sandra med ett leende och pekar på väggen med en långt ifrån traditionell undervattensbild, snarare en modebild fotograferad under vatten. Sandra Andersson, Zzonzzon

21 Jag har vågat nischa mig mer och skala ner på vad jag erbjuder Sandra Andersson deltar i Destination Framgång Med GPS:en inställd på bärkraftig utveckling. Sandra Anderssons bilder. 21

22 Ärligt och personligt bollplank Sandra har tagit chansen att delta i många av de seminarier och kurser som Skåneakademier 4-YES har erbjudit, allt från säljteknik, retorik, stresshantering till effektivisering. Utbildningarna har betytt mycket för min personliga utveckling och som bonus har jag dessutom lärt känna många nya människor. Just möjligheten till nya nätverk och kontakter är något som Sandra ofta återkommer till. Företagsledargruppen utvecklades verkligen till ett ärligt och personligt bollplank. Det kan vara ganska ensamt att vara egenföretagare och då är det viktigt att ha några att bolla med. Kanske har det varit extra betydelsefullt för mig som är ung att fått ta del av andras erfarenheter, säger Sandra och har goda förhoppningar om att de ska fortsätta träffas i någon form även om Skåneakademier 4-YES formellt är avslutad. Sandra funderar en stund då hon får frågan om vad hon anser är det viktigaste som hon fått med sig från Skåneakademier 4-YES. 22 Jag har blivit bättre på att förvalta min tid, värdesätta min fritid och jobba mer effektivt. Det gör att jag ser resultaten snabbare. Jag har fortfarande kvar mitt stora mål och har satt upp konkreta delmål som jag ser att jag nu kan nå snabbare. Företag: Zzonzzon Ägare: Sandra Andersson Verksamhet: Mode- och porträttfotografering erbjuder även fotokurser Hemsida:

23 Konsten att våga släppa taget Stefan Svensson är ett känt ansikte för många som bor och verkar i Staffanstorp. Det är Stefan som startat och driver Spegeln, en annonsfinansierad tidning med stark lokal förankring. Även om tidningen idag har tre anställda och ett nätverk av frilansskribenter och fotografer så är Stefan i mångt och mycket Mr. Spegeln i Staffanstorp. För Stefan har Skåneakademier 4-YES varit en hjälp på vägen för att hitta en jämnare ansvarsfördelning och att våga släppa kontrollen. I alla fall lite. Trogna läsare och ett engagemang i företagen och föreningarna i Staffanstorp med omnejd, det är grunden för tidningens existens. Vi bygger relationer, vi säljer inte. Det är så vi får in våra annonser. Därför är vårt lokala engagemang avgörande, säger Stefan som 2002 födde idén till lokaltidningen Spegeln. Tidningen är som mitt tredje barn och precis som med tonårsbarn så jobbar jag på att släppa kontrollen. Och för att använda redaktionens kapacitet på rätt sätt ska jag inte producera tidningen utan lägga min kraft på att vara visionären och bygga relationer, säger Stefan med ett leende. Stefan Svensson, Spegeln 23

24 Vi kan täcka upp för varandra Utbildningsdag. Aktivt styrelsearbete Peter Marcelius och Stefan Svensson. Seminarium. Vad är billig marknadsföring? Finns det?. Stefan Persson, Stefan Svensson och Ingrid Sjöstedt. 24

25 Pressen före tryck Det är dagen efter på redaktionen i Staffanstorp. Dagen efter tryck. Närmare exemplar av tidningen Spegeln har nyss lämnat tryckpressarna och ska i helgen delas ut till de boende i bland annat Staffanstorp, Dalby, Åkarp och Genarp. Det är ett intensivt arbete timmarna före tryck då texter, bilder, annonsoriginal, rubriker ska hamna på plats och tekniken klaffa. Tidigare kunde jag behöva ett par dagar för att återhämta mig eftersom jag mer eller mindre höll i allt, berättar Stefan som trots gårdagens tidning ser pigg och utvilad ut. Det nya lugnet är en följd av arbetsmodellen som växte fram vid Skåneakademiers 4-YES medarbetarträffar. Träffarna blev en möjlighet för Stefan och medarbetarna Christer, Allan och Annelie att sitta ner och prata om hur rutinerna kunde förbättras. Jag lyfte frågan hur vi skulle kunna få en jämnare arbetsbelastning och få alla att komma närmare det som är hjärtat i företaget - själva tidningarna, säger Stefan. Stefan och hans medarbetare kom gemensamt fram till en ny arbetsmodell. Vi har fått en större förståelse för varandras arbetsuppgifter. Det känns bra och vi får en chans att bli mer delaktiga, säger Christer Holst, som normalt sett sköter fakturering och viss annonsförsäljning. Det här är ett stort steg i rätt riktning. Kedjan har helt enkelt blivit starkare. Trots att vi har en lugnare puls på redaktionen får vi ut mer idag, konstaterar Stefan. Företag: Spegeln Ägare: Stefan Svensson Verksamhet: Tidningsproduktion, reklam och kommunikation Antal anställda: 4 Hemsida: 25

26 Utvärdering Tranquist Utvärdering har sedan starten av Skåneakademier 4-YES följt projektet i rollen som följeforskare. Detta har inneburit att löpande utvärdera projektet för att bidra till utveckling av insatserna efter hand. Ambitionen är också att det när Skåneakademier 4-YES avslutas ska finnas en större kunskap om förutsättningar för verksamhetsutveckling och strategisk kompetensutveckling för småföretagare samt insikter i hur kommunsamarbete kan stärka arbetet med att stödja småföretagare. Den sammantagna bilden är att Skåneakademier 4-YES uppfattas mycket positivt bland såväl medverkande kommuner som deltagande företag. Faktum är att samtliga företagsledare konstaterat att det varit av stort värde att delta i Skåneakademier 4-YES. Skåneakademier 4-YES tycks på många sätt ha utvecklat en arbetsmodell där både företagsledare och medarbetare fått möjlighet att delta i olika utbildningsinsatser såväl som att genom ett strukturerat nätverk utbyta erfarenheter med andra företag. I förlängningen uppfattar många att detta kan utgöra grund för utveckling i den egna verksamheten. SAMPLE DOCUMENT Sign Here: Full Name: Initials: Den slutsats som Tranquist Utvärdering kunnat dra efter att ha följt Skåneakademier 4-Yes är alltså att det är ett mycket uppskattat projekt som på ett tydligt sätt tycks bidra till verksamhetsutveckling hos de medverkande företagen. Date: Joakim Tranquist Tranquist Utvärdering, Följeforskare/utvärderare Skåneakademier 4-YES 26

27 Utvärdering - Har Skåneakademier 4-YES bidragit till ökad tillväxt och ökad konkurrenskraft? 60,0% I vilken utsträckning tror du att deltagandet i Skåneakademier 4-YES kan bidra till att öka ditt företags tillväxt? I vilken utsträckning tror du att deltagandet i Skåneakademier 4-YES kan bidra till att öka ditt företags konkurrenskraft? 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% I mycket hög utsträckning I hög utsträckning I begränsad utsträckning I mycket begränsad utsträckning Källa: Anonym enkät, oktober Antal svarande: 68 företagsledare. 27

28 Ordmoln på de mest använda orden i svaren på frågan Vad har du i första hand fått ut av företagsprogrammet för företagsledare? Företagsledarprogram. Petra Oredsson och Jayne Björkenstål. Företagsledarprogram. Sjunne Paulsson, Peter Marcelius, Mikael Jansson och Ingemar Karlsson. 28

29 Lärdomar/slutsatser Småföretagen är en stor och viktig drivkraft i Skånes näringsliv 96,2 % av Sveriges företag har färre än 10 anställda (till antal) Ungefär varannan svensk i arbetsför ålder arbetar på ett företag med färre än 50 anställda (privat sektor) Småföretagens (< 50 anställda) bidrag till BNP är ungefär lika stort som de stora företagens (>200 anställda) Om småföretagen växer och kan anställa ger det stora effekter på arbetsmarknaden De allra minsta företagen stabiliserar Sverige och Sveriges regioner i konjunktursvängningar 4. Småföretagare är hands-on. De är ofta mycket operativa och det finns ett behov av strukturerad tid att tänka kring strategier, visioner, mål och omvärld 5. Bland småföretagare finns ett behov av: Arenor för nätverk, kunskap och tid för reflektion Kunskap och koordinering av kompetensutveckling Tid och kunskap kring att skapa team, aktivt ledarskap och aktivt medarbetarskap Feedback. Man kan inte kittla sig själv Acceleratorprogram, likt Skåneakademier 4-YES, tar småföretag vidare till nästa nivå i sitt företagande, oavsett antal år som företagsledare, antal anställda eller år i branschen 7. Tid att bygga förtroende och gruppsammansättning är framgångsfaktorer för företagsledarprogram i nätverksform 8. Arbete med småföretagare stärker kommuners varumärke 9. Nöjda småföretagare marknadsför den kommun och region de verkar i 10. Samarbetet i näringslivsfrågor i kranskommunerna Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och Svedala stärker näringslivet i dessa kommuner 29

30 Europeiska Socialfonden Socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Europeiska socialfonden (förkortat ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Fonden är lika gammal som EU och instiftades år Då som nu är målet att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Under perioden uppgår Socialfondens budget till ungefär 750 miljarder kronor runtom i Europa. Socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan Svenska ESF-rådet har haft ansvaret för Socialfondens svenska program sedan år Räkenskaperna rymmer hittills över projekt och mer än 1 miljon deltagare. Grovt räknat har alltså var sjätte svensk i arbetsför ålder kompetensutvecklat sig inom ramen för ett ESF-projekt. Under perioden har Sverige tilldelats 6,2 miljarder kronor ur Socialfonden. Sverige kommer att bidra med minst lika mycket i offentliga medel. Svenska ESF-rådet räknar med att fördela detta belopp mellan cirka 4000 projekt med minst deltagare. Vi låter några rader direkt klippta ur vår anonyma enkätundersökning i April 2011 sammanfatta betydelsen av ESF-rådet Sydsveriges insats. Vi kan bara instämma Tack! En engagerad, varm och stödjande storsatsning på småföretagare och likaledes en stor satsning för personligt mänskligt växande för varje individ. Tack! 30

31 Tack till alla våra fantastiska leverantörer som gjorde Skåneakademier 4-YES till en framgång IUC Skåne Susanne Brannebo, Brannebo Consulting Karin Nisses, Mentorhuset Hans-Erik Duch, Hans Duch Trend & Media AB Kjell Persson Jeanette Ohlsson, Kulturlänk Cordovan Performance Lustra Utveckling AB Kupolium AB Cap Team AB Design & Animation i Vellinge AB Chelix Sales & Management Orange Box AB Björn Anbring, Staffanstorps kommun Retorikbyrån Artcom AB Cronström & Olander AB Misprinted Åke Pålshammar Direndi AB Oligo Utveckling Claes Bergkvist AB UpphandlingsRådgivarna AB Rebecka Thörn, Advokatfirman Delphi Nils Homann, NyföretagarCenter Syd Accedera Balkoton AB Tranquist Utvärdering Jasslin Ordidé TEBE prod AV..samt ett stort antal leverantörer till företagsspecifika utbildningar. Tack! 31

32 Tillsammans får vi företag att växa!

Skåneakademier 4-YES. Utvecklingsprogram för företagsledare Träff 8

Skåneakademier 4-YES. Utvecklingsprogram för företagsledare Träff 8 Skåneakademier 4-YES Utvecklingsprogram för företagsledare Träff 8 1 Välkommen tillbaka! Vecka 3/4 Kävlinge Grupp 1 Tisdag 8-12 Vecka 4 25 Januari Vecka 6 11 Februari (FREDAG!8-12) Vecka 10 8 mars Vecka

Läs mer

EXPANSIVA FÖRETAG. affärsutveckling i möten med andra. Utvärdering och slutrapport av projekt

EXPANSIVA FÖRETAG. affärsutveckling i möten med andra. Utvärdering och slutrapport av projekt Utvärdering och slutrapport av projekt EXPANSIVA FÖRETAG affärsutveckling i möten med andra Utställare: Anneli Karlsson/projektledare Datum: 20140701 PROJEKTBESKRIVNING MÅLGRUPP Det är 12 kvinnor som driver

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Skåneakademier 4-YES

Skåneakademier 4-YES Skåneakademier 4-YES Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi företag att växa! Författad av: Anna Hall, Projektledare Skåneakademier 4-YES Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 A. Förstudie...

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt Välkommen till Företagsakademin för tillväxt EUROPEISKA UNIONEN /Europeiska socialfonden Företagsakademin för tillväxt För företag som växer Företagsakademin för tillväxt är ett projekt som skapats på

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

OM AFFÄRSKOMPETENS NU. Arbetssätt och förväntningar på externa utbildare

OM AFFÄRSKOMPETENS NU. Arbetssätt och förväntningar på externa utbildare OM AFFÄRSKOMPETENS NU Arbetssätt och förväntningar på externa utbildare SYFTET MED DENNA INFORMATION Den här informationen vänder sig till dig som är intresserad av att bli utbildningsleverantör till projektet.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Utvecklat företagande i travbranschen

Utvecklat företagande i travbranschen Utvecklat företagande i travbranschen Projektrapport 071129 Projektledare: Projektägare: Referensgrupp: Mats Norberg, LRF Konsult AB Johan Abenius, STC Carina Dahling, Skråmsta stuteri Jörgen Westholm,

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Tillväxt Trosa Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Resultat Projekt Tillväxt Trosa har genomförts för att ge småföretagare och deras personal tillgång till högkvalitativ kompetensutveckling.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Bilaga III Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Slututvärdering Företagarringen Som en del i Ambassadörsprojektet ingår enligt projektplanen att Skapa och utveckla 1-2 företagar/verksamhetsringar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Till nytta för vem eller vad? Brukare - patienter? Kommuner, landsting och regioner? Verksamheten FoU? Forskare? Andra medarbetare? www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG SHR Södra och Fernia Consulting AB MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG PROGRAMBESKRIVNING Program 2010/11 Bakgrund/Syfte Södra Sverige blir alltmer konkurrensutsatt, men är också ett tillväxtområde

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Hälsoföretag inom Ljusdals kommun

Hälsoföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Hälsoföretag inom Ljusdals kommun Identifiering och förstudie om förutsättningar för företag inom området hälsa, må-bra, friskvårds- och rehabiliteringsföretag inom Ljusdals kommun Maria Sellberg

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Handlingstyp Minnesanteckning 1 (6) Datum 8 sep 2014 Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Deltagare: Åke Svensson (RG), Jan Björinge (RG), Stefan Persson, RG, Eva Nypelius

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer