Småföretagen - en stor drivkraft i Skånes näringsliv. En projektresa med 80 företag och 4 kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Småföretagen - en stor drivkraft i Skånes näringsliv. En projektresa med 80 företag och 4 kommuner"

Transkript

1 Småföretagen - en stor drivkraft i Skånes näringsliv En projektresa med 80 företag och 4 kommuner

2 Utgiven av Skåneakademier 4-YES 2011 Text: Lena Jasslin, Anna Hall, Claes Nilsson Grafisk formgivning: TEBE prod AV Foto: Anna Hall, Bigstock, Claes Nilsson, istockphoto, Joanna Bladh, Johan Persson, Lena Jasslin, Stellan Nordahl

3 Tack alla deltagande företag som gjorde Skåneakademier 4-YES till en framgång! UR UpphandlingsRådgivarna AB Landernäs Marmor AB Löddekärnan AB/Solkärnan Kepa Tryck AB Nilan Engineering AB Centrumblomman Peggys Skafferi/ Peggys Fisk & Delikatess Vikingatider Måltidsvision AB Utbildningsglädje Zzonzzon Sandersson Ekonomi & Förvaltning Creative Madness EBS AB Påbyggnadsteknik Hälsokonst Jasslin Ordidé AB Candet LOU-konsult AB Edcon AB Simsalabim Fairytale (Wedding) Furans Redovisning Wimix Resurs AB Villaklimat OBM AB Interlogic AB Solectro AB AWI Maskin AB AB Kjell Hagmann Åsa Blunk AB Hamilton House AB Bjärreds Design AB Lencia AB Validus Engineering AB Vilax AB Rehifi.se Rabattguiden Sverige AB/Spegeln Bo i villa AB Partajservice Sverige AB Tygmarknaden i Staffanstorp AB Transportgrabben TG AB Hoppolek Ulf Bergsten AB Magnet Mäklarbyrå AB Per Larssons Bil HB Kantel AB Far Travels Allmogegården Gullåkra Activemind Solutions AB Konkredia MacNil McDonalds AB Filip Holm Katra Revisionsbyrå Da-Vida AB TFM Sweden AB Tunnbrödsgården i Aggarp HB Future at Work Sverige AB FilleFin HB Björkhaga El & Automation AB Murgia Grafica/Genea Murgia Oppizz Media Fotograf Billy Lindberg Teckenpärlor/Ropeco HB Teckenpärlor/Kulla Kommunikation Zenta All Support Bökebergs Gård AB Margueriten Hälsoterapi Tellas Consulting/Kontesto AB Breezewood Development AB CommunicAID PG Hammar Affärskompetens ACTAB CAN Ekonomikonsult AB Bodytone Massage & Laser Nykraft AB Petras Hudvård Lady Lounge Rossvik.se 3

4 Småföretagen skapar nya jobb Drygt hälften av alla anställda i den privata sektorn i Sverige arbetar i ett småföretag, vilket enligt definitionen är ett företag med färre än 50 anställda. Det finns närmare en miljon privata företag i Sverige och endast 0,1 procent av dessa klassificeras som stora företag (har fler än 200 anställda). Småföretagens bidrag till BNP är ungefär lika stort som de stora företagens. En undersökning gjord av Företagarförbundet i september 2010 visade att 44 procent av de allra minsta företagen (med 1 till 9 anställda) ökade antalet anställda under krisåren 2008 till Med andra ord, småföretagen är viktiga för Sveriges utveckling och tillväxt. Därför känns det extra roligt att ha haft förmånen att leda projektet Skåneakademier 4-YES, en satsning som syftat till att stärka och utveckla småföretagen i de fyra kommunerna Lomma, Staffanstorp, Kävlinge och Svedala. Projektet har löpt under två år och nu är tiden kommen för att summera det. I den här foldern får du bland annat möta fyra av de företagare som deltagit i programmet och ta del av vad projektet betytt för utvecklingen, både av deras företag och för dem som ledare. Fokus på verksamhetsutveckling Skåneakademier 4-YES startade redan våren 2009 med en gedigen förstudie då 370 företag analyserades ur tre perspektiv. Var är mitt företag idag? Var ska vi vara om 3 till 5 år? Vad behöver vi för att komma dit? Analyserna mynnade ut i tre projekt varav Skåneakademier 4-YES var ett. Åttio företag i våra fyra kommuner har deltagit i programmet. Några av företagen har bara något enstaka år på nacken och andra har funnits bort emot 30 år och har 30 till 40 anställda. Bredden har varit stor men gemensamt för hela upplägget har varit det strategiska anslaget med fokus på affärs- och företagsutveckling samt strategisk kompetensutveckling. 4

5 Nya arbetstillfällen och planer på tillväxt I Skåneakademier 4-YES har hela företaget varit engagerade. För företagsledarna och medarbetarna har det inte bara inneburit konkreta verktyg och ny kunskap utan även bra nätverk för att bolla tankar och dela erfarenheter. Vår ambition har varit att ge företagen stöd för att förflytta sig till nästa nivå i utvecklingen. Detta oavsett om man varit företagsledare i ett eller trettio år. När nu projektet är avslutat kan jag med glädje se att vi har lyckats med ambitionen. Flera av företagen har konkreta planer på både tillväxt, möjlighet att skapa nya arbetstillfällen och framför allt att finnas kvar som företag under lång tid framöver. Anna Hall Projektledare för Skåneakademier 4-YES Projektmålen Stärka och utveckla småföretag Skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft Stärka individer i sin yrkesroll Öka samarbete runt näringslivsfrågor i de fyra kommunerna Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala 5

6 Andel företag per storleksklass i Sverige 0,5% 3,2% 0,1% stora företag 22,2% medelstora företag små företag 74% mikroföretag enmansföretag Not: Antal företag per den Källa: SCB:s Företagsregister Näringslivets bidrag till Sveriges BNP Förädlingsvärdet uppdelat på storleksklass, procent, år Källa: SCB. Småföretag: (< 50 anställda) 42% Medelstora företag: ( anställda) 15% Stora företag: (> 200 anställda) 43% Definitioner Mikroföretag: 1-9 anställda Småföretag: anställda Medelstora företag: anställda Stora företag: >200 anställda 6

7 Andel sysselsatta i Sverige >500 anställda ag 25% 16% anställda anställda 8% 17% anställda 14% 20% 1-9 anställda Soloföretag Andel sysselsatta i Sverige Källa SCB:s Företagsregister Not: Stora företag definieras för statistik över antal företag som företag med 250 eller fler anställda. För statistik över antal anställda och förädlingsvärde definieras stora företag som företag med 200 eller fler anställda. Detta beror bland annat på sekretessregler kring statistiken. Statistiken baseras enbart på antal anställda i ett företag och tar inte hänsyn till om företagen är självständiga enheter. Statistik för små och medelstora företag kan därmed till exempel inkludera små företag som tillhör större koncerner. 7

8 8 Samarbete för ökad tillväxt i våra kommuner Näringslivsenheterna i Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och Svedala, har sedan år tillbaka ett utvecklat samarbete i näringslivsfrågor, vilket legat till grund för projektet Skåneakademier 4-YES. Som kranskommuner till Malmö/Lund utgör vi tillsammans livsrummet kring de båda större städerna i en expansiv Öresundsregionen och våra företag bidrar med ett stort utbud av varor och tjänster i regionen. Med Skåneakademier 4-YES har vi velat stärka och utveckla våra företags konkurrenskraft och därmed skapa tillväxt. Våra fyra kommuner har alla ambitionen att öka sitt nyföretagande, låta befintliga företag expandera och stimulera till nyetableringar. Därför har det varit en angelägen uppgift att genomföra projektet, eftersom det varit det enda sättet för mindre företag att kunna ta del av EU:s socialfondsmedel för företagsutveckling. Glädjande resultat Resultatet har blivit över vår förväntan. Vi har fått se hur företagsledare lyft sitt företag genom att delta i utvecklingsprogrammet. Med stor glädje har vi följt deltagarnas upplevda nytta av projektet via den löpande utvärderingen. Projektupplägget med nätverksträffar för företagsledare har bidragit till utvecklade kontakter mellan såväl deltagande företag, som mellan företag och kommuner. Det har också gett våra kommuners näringslivsenheter en möjlighet att synliggöra sitt samarbete och inte minst etablera fler mötesplatser, vilket utgör en bas för fortsatta seminarier och företagsträffar över kommungränserna även efter projekttidens utgång. Fler mötesplatser innebär också möjligheter till att nya kommunövergripande möten och nätverk kan skapas och därmed ett ökat samarbete i näringslivsfrågor mellan de fyra kommunerna. Näringslivscheferna i de samverkande kommunerna: John Taylor (Svedala), Mats Rosén (Kävlinge), Kristina Johansson (Lomma), Claes Nilsson (Staffanstorp)

9 En källa till inspiration Vi kan också skönja att projektet varit inspiratör för andra aktiviteter inom näringslivssektorerna i våra kommuner. Vi tror att vårt arbetssätt att väva in frågor kring hälsosamma arbetsplatser, samt integrationsoch mångfaldsproblematiken på ett naturligt sätt i utvecklingsprogrammet, har bidragit till att företagen sett fördelen med detta i sin affärsplanering. Bortsett från formella projektmål har vårt motto under projekttiden varit att deltagarna/företagsledarna ska uppleva en verklig nytta av att ha deltagit i utvecklingsprogrammet, samt att ESF-Rådet ska kunna konstatera att detta varit ett bra projekt vilket man kan vara stolt över att ha finansierat. Ett lyckat projekt medför också, enligt vårt synsätt, en förpliktelse att synliggöra det goda exemplet och den folder du nu har i din hand är bara ett av flera exempel på hur vi delger andra både projektresultat och framgångsfaktorer kring genomförandet. Claes Nilsson Näringslivschef i Staffanstorp Projektägare för Skåneakademier 4-YES Jenny Black, Måltidsvision hälsar på Per Arne Stenlund, Hoppolek 9

10 timmar för strategisk kompetensutv Företagsledarprogram Kompanjonskap Medarbetarskap 79 träffar Nätverksform 80 företagsledare 7 grupper 12 träffar per grupp 2 träffar Kompanjonskap och samarbete Avtalsjuridik och kompanjonskap 315 Projektdeltagare 80 företag Budget: 5,5 MSEK 100% finansierat av Europeiska socialfonden. 27 träffar 232 medarbetare 9 grupper 3 träffar per grupp Träff 1) Mitt företags strategi, vision och mål Träff 2) Affärsmannaskap och personlighetstyper Träff 3) Det attraktiva och hälsosamma företaget (hälsa, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet) 10

11 eckling Individuell kompetensutveckling Seminarier Destination Framgång Över 200 utbildningsstillfällen Företagsspecifik utbildning >100 st med varierande antal deltagare Generella utbildningar 58 grupper, 105 tillfällen 11 seminarier Välj väg och öka din lönsamhet Sociala medier det digitala medielanskapet Offentlig upphandling Arbeta mindre få mer gjort Billig marknadsföring - finns det? Stress och stresshantering Tala så att du syns och hörs Öka dina möjligheter och minska dina risker Hjärnan ett företag så gott som något! Generationsskifte Ägarskifte 2 hela utvecklingsdagar Dag 1: Med GPS:en inställd på bärkraftig utveckling Dag 2: Kommunikation för bättre affärer Öppet för hela regionens företagare 280 respektive 350 deltagare I samverkan med systerprojektet Skåneakademier Lund/mittSkåne (Lund, Eslöv, Höör, Hörby) 11

12 Destination Framgång Kommunikation för bättre affärer. Seminariet Tala så att du syns och hörs, Anitha Sweder-Thorstensson och Chris Jönsson. Företagsledarprogram. Mikael Jansson, Carol Nordborg, Maria Kullberg. Företagsledarprogram. Ingvar Lundqvist och Monika Mårtensson. 12

13 Destination Framgång Kommunikation för bättre affärer. 350 deltagare. Destination Framgång Med GPS:en inställd på bärkraftig utveckling. 280 deltagare. Medarbetarträff. Närmast kameran gänget från Kepa Tryck AB. 13

14 Man vinner inget lopp på att vara nummer två Redan 1976 hade Interlogic sitt första uppdrag, Sedan dess har de varit involverade i mer än tusen projekt världen över med sina IT- och automationslösningar. I en tid med ständiga förändringar, ökade krav och allt hårdare konkurrens är utveckling vägen till framgång. För Interlogic innebar Skåneakademier 4-YES en chans i deras strävan att hela tiden bli ännu bättre. Jag lockades på en gång av upplägget i Skåneakademier 4-YES. Mixen med företagsledarträffar, allmänna och företagsspecifika utbildningar stämde perfekt för oss, säger Jörgen Mårtensson, VD i Interlogic och också den person som för 35 år sedan grundade företaget. Interlogic har sina kunder i flera olika branscher. Utan att gå in på tekniska detaljer så består deras erbjudande av IT- och automationslösningarna som styr maskiner och produktionslinjer i olika typer av processer. Det kan handla om allt från förpackningsmaskiner i mejerier, utrustning för dosering inom läkemedelsindustrin till säkerhetssystem för gaspannor. Jörgen återkommer ofta till betydelsen av att utvecklas och ständigt bygga på med kunskap och som han uttrycker: Man vinner inget lopp på att bli nummer två. Jorgen Mårtensson, Interlogic De många nålarna på kartan i Interlogics konferensrum vittnar om att företaget vunnit en hel del lopp under åren. Varje nål representerar en anläggning där Interlogic har haft uppdrag. 14

15 Vi har blivit vassare och lyft hela företaget Företagsledarnätverk. Pär Håkansson, Mats Bergsten, Peter Marcelius och Jörgen Mårtensson. Företagsbesök hos Interlogic med Strukturfondspartnerskapet och ESF-rådet, Sydsverige. 15

16 Ny glöd För Jörgen och hans sju medarbetare så har Skåneakademier 4-YES inneburit ett lyft och ny glöd. Vi har blivit vassare, helt enkelt. Konkret innebär det att vi höjt kunnandet i bland annat programmeringsspråk, försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och strategi. Naturligtvis är alla dessa duktiga lärare och handledare en stor del i detta. Inom sina respektive specialistområden har de bidragit till att göra innehållet både intressant, givande och lärorikt, säger Jörgen entusiastiskt. Kontakter och nätverk är också en del i att utvecklas och här har Skåneakademier 4-YES också bidragit. Företagsledarträffarna bjöd på många nya idéer, synsätt och en möjlighet att ta del av andra företagares erfarenheter. Jag tror alla kände redan första gången vi träffades att vi hade mycket att ge varandra. Med denna nya glöd och dessa nya kunskaper är Jörgens förhoppning att Interlogic ytterligare ska stärka sin ställning och att man inom de närmaste tre åren ska växa med 3-4 personer. 16 Jag är glad att det görs satsningar även på etablerade företag så att vi kan växa och bli än mer konkurrenskraftiga och erbjuda fler arbetstillfällen. Samtidigt är kunskap färskvara. Jag hoppas att detta som vi nu gjort tillsammans med Skåneakademier 4-YES inte blir en engångsföreteelse utan att det återkommer för att på lång sikt stärka småföretagandet i Sverige, avslutar Jörgen. Företag: Interlogic AB Ägare: Jörgen Mårtensson Verksamhet: Automations- och IT-lösningar Hemsida:

17 Kunskap föder mod Utbildningar lockade men företagsledarträffar kändes lite märkligt för de båda kompanjonerna Åsa Rosqvist och Jessika Forsberg när de första gången hörde talas om Skåneakademier 4-YES. Vi såg oss inte som företagsledare. Men där har vi verkligen tänkt om, säger Åsa som tillsammans med Jessika driver företaget Teckenpärlor. I Åsas fall så blev Skåneakademier 4-YES dessutom den knuff hon behövde för att våga lämna sin fasta anställning och ta steget och bli företagare på heltid. Jessika och Åsa är mitt uppe i förberedelserna för morgondagens två-dagars utbildning. Då kommer bland annat personal från särskolor i Skåne för att få utbildning i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Utbildningar och föreläsningar om TAKK det är just vad Jessika Åsa Rosqvist och Jessika Forsberg, Teckenpärlor och Åsa erbjuder i sitt företag, som de nu drivit i sex år. Från början hade de varsin egen firma men i samband med att de gav ut boken Babytecken våren 2011, så bildade de sitt gemensamma handelsbolag, Teckenpärlor. Mycket lägligt innehöll också Skåneakademier 4-YES en kurs i kompanjonskap. Kursen blev en bekräftelse på att vi tänkt rätt och det känns tryggt. Även om vi jobbat ihop länge och känner varandra väl så känns det ändå bra att ha ett avtal i botten att falla tillbaka på, kommenterar Jessika. 17

18 Vi har mycket mer på fötterna och idag vågar vi tänka större Företagsledarprogram. Jayne Björkenstål och Åsa Rosqvist. Företagsledarprogram. Åsa Rosqvistoch Jessica Forsberg, Teckenpärlor. 18

19 Verktyg för utveckling Träffarna med andra företagare har varit lite av ryggraden i utvecklingsprogrammet. Alla har verkligen engagerat sig i varandras företag och det har varit ett härligt givande och tagande, fortsätter Jessika med ett leende. Men Skåneakademier 4-YES har inte bara varit nya kontakter och nätverkande utan har i hög grad handlat om vägledning och ny kunskap. För Åsa och Jessika har bland annat affärsplanen blivit ett nytt och viktigt verktyg i företagsutvecklingen. Den hjälper oss att placera in alla idéer vi får men också se att de passar in. Eftersom vi är två personer blir affärsplanen ett bra verktyg för att stämma av att vi har samma syn på företagets utveckling, kommenterar Åsa. Vi har mycket mer på fötterna idag och vågar tänka större, säger Jessika säkert och i hennes hand vilar det senaste mycket konkreta beviset på företagets utveckling - den nyutgivna boken Babytecken. Kursen i marknadsföring kom väl till pass när Teckenpärlor lanserade boken. Två dagar efter lanseringen kom första beställningen och sen har det rullat på. BABY- TECKEN JESSIKA FORSBERG & ÅSA ROSQVIST Det viktigaste som vi fått med oss är kanske synen på oss själva som företagare. Om vi inte deltagit i Skåneakademier 4-YES så hade vi försynt och försiktigt ringt och frågat om någon kanske kunde tänka sig att beställa vår bok. Nu vägar vi stå upp och sälja in den med en helt annan säkerhet, säger Åsa med en självsäker min. Företag: Teckenpärlor Ägare: Jessika Forsberg och Åsa Rosqvist Verksamhet: Kurser i teckenspråk, kurslitteratur Hemsida: 19

20 20 Fullt fokus på målet Fotograf Sandra Andersson är med sina 23 år en av Skåneakademier 4-YES yngsta deltagare. Redan för fem år sedan startade hon sitt företag, Zzonzzon. Målsättningen är klar - att göra sig ett namn och få uppdrag för de stora internationella modemagasinen. Det är en hög målsättning, konkurrensen är knivskarp. Hur vägen dit ska se ut har växt sig allt tydligare under resan med Skåneakademier 4-YES. Sandra var nyss hemkommen från två års studier i kommersiell fotografering i Melbourne, Australien när Skåneakademier 4-YES drog igång. Med nyvunna kunskaper ville hon utveckla företaget ytterligare. Det kändes som en chans att utvecklas både som företagare och person. Och det har det verkligen inneburit för mig, säger Sandra när hon summerar det gångna 1,5 året med Skåneakademier 4-YES. Zzonzzon har idag ett mer specialiserat erbjudande, med sikte på att komma närmare det stora målet - uppdrag för de internationella modemagasinen. Jag har nischat mig, skalat ner på vad jag erbjuder och fokuserar på porträttfotografering. Jag vänder mig till företag, tidningar och reklambyråer och inte längre privatpersoner, säger Sandra som gjort sig känd för fotografen som tar bilder under vattenytan Visserligen skulle jag på sikt hellre se att de kom ihåg mig för mina modefotograferingar. Men undervattensbilderna är något som alla kommer ihåg och det är lite udda, säger Sandra med ett leende och pekar på väggen med en långt ifrån traditionell undervattensbild, snarare en modebild fotograferad under vatten. Sandra Andersson, Zzonzzon

21 Jag har vågat nischa mig mer och skala ner på vad jag erbjuder Sandra Andersson deltar i Destination Framgång Med GPS:en inställd på bärkraftig utveckling. Sandra Anderssons bilder. 21

22 Ärligt och personligt bollplank Sandra har tagit chansen att delta i många av de seminarier och kurser som Skåneakademier 4-YES har erbjudit, allt från säljteknik, retorik, stresshantering till effektivisering. Utbildningarna har betytt mycket för min personliga utveckling och som bonus har jag dessutom lärt känna många nya människor. Just möjligheten till nya nätverk och kontakter är något som Sandra ofta återkommer till. Företagsledargruppen utvecklades verkligen till ett ärligt och personligt bollplank. Det kan vara ganska ensamt att vara egenföretagare och då är det viktigt att ha några att bolla med. Kanske har det varit extra betydelsefullt för mig som är ung att fått ta del av andras erfarenheter, säger Sandra och har goda förhoppningar om att de ska fortsätta träffas i någon form även om Skåneakademier 4-YES formellt är avslutad. Sandra funderar en stund då hon får frågan om vad hon anser är det viktigaste som hon fått med sig från Skåneakademier 4-YES. 22 Jag har blivit bättre på att förvalta min tid, värdesätta min fritid och jobba mer effektivt. Det gör att jag ser resultaten snabbare. Jag har fortfarande kvar mitt stora mål och har satt upp konkreta delmål som jag ser att jag nu kan nå snabbare. Företag: Zzonzzon Ägare: Sandra Andersson Verksamhet: Mode- och porträttfotografering erbjuder även fotokurser Hemsida:

23 Konsten att våga släppa taget Stefan Svensson är ett känt ansikte för många som bor och verkar i Staffanstorp. Det är Stefan som startat och driver Spegeln, en annonsfinansierad tidning med stark lokal förankring. Även om tidningen idag har tre anställda och ett nätverk av frilansskribenter och fotografer så är Stefan i mångt och mycket Mr. Spegeln i Staffanstorp. För Stefan har Skåneakademier 4-YES varit en hjälp på vägen för att hitta en jämnare ansvarsfördelning och att våga släppa kontrollen. I alla fall lite. Trogna läsare och ett engagemang i företagen och föreningarna i Staffanstorp med omnejd, det är grunden för tidningens existens. Vi bygger relationer, vi säljer inte. Det är så vi får in våra annonser. Därför är vårt lokala engagemang avgörande, säger Stefan som 2002 födde idén till lokaltidningen Spegeln. Tidningen är som mitt tredje barn och precis som med tonårsbarn så jobbar jag på att släppa kontrollen. Och för att använda redaktionens kapacitet på rätt sätt ska jag inte producera tidningen utan lägga min kraft på att vara visionären och bygga relationer, säger Stefan med ett leende. Stefan Svensson, Spegeln 23

24 Vi kan täcka upp för varandra Utbildningsdag. Aktivt styrelsearbete Peter Marcelius och Stefan Svensson. Seminarium. Vad är billig marknadsföring? Finns det?. Stefan Persson, Stefan Svensson och Ingrid Sjöstedt. 24

25 Pressen före tryck Det är dagen efter på redaktionen i Staffanstorp. Dagen efter tryck. Närmare exemplar av tidningen Spegeln har nyss lämnat tryckpressarna och ska i helgen delas ut till de boende i bland annat Staffanstorp, Dalby, Åkarp och Genarp. Det är ett intensivt arbete timmarna före tryck då texter, bilder, annonsoriginal, rubriker ska hamna på plats och tekniken klaffa. Tidigare kunde jag behöva ett par dagar för att återhämta mig eftersom jag mer eller mindre höll i allt, berättar Stefan som trots gårdagens tidning ser pigg och utvilad ut. Det nya lugnet är en följd av arbetsmodellen som växte fram vid Skåneakademiers 4-YES medarbetarträffar. Träffarna blev en möjlighet för Stefan och medarbetarna Christer, Allan och Annelie att sitta ner och prata om hur rutinerna kunde förbättras. Jag lyfte frågan hur vi skulle kunna få en jämnare arbetsbelastning och få alla att komma närmare det som är hjärtat i företaget - själva tidningarna, säger Stefan. Stefan och hans medarbetare kom gemensamt fram till en ny arbetsmodell. Vi har fått en större förståelse för varandras arbetsuppgifter. Det känns bra och vi får en chans att bli mer delaktiga, säger Christer Holst, som normalt sett sköter fakturering och viss annonsförsäljning. Det här är ett stort steg i rätt riktning. Kedjan har helt enkelt blivit starkare. Trots att vi har en lugnare puls på redaktionen får vi ut mer idag, konstaterar Stefan. Företag: Spegeln Ägare: Stefan Svensson Verksamhet: Tidningsproduktion, reklam och kommunikation Antal anställda: 4 Hemsida: 25

26 Utvärdering Tranquist Utvärdering har sedan starten av Skåneakademier 4-YES följt projektet i rollen som följeforskare. Detta har inneburit att löpande utvärdera projektet för att bidra till utveckling av insatserna efter hand. Ambitionen är också att det när Skåneakademier 4-YES avslutas ska finnas en större kunskap om förutsättningar för verksamhetsutveckling och strategisk kompetensutveckling för småföretagare samt insikter i hur kommunsamarbete kan stärka arbetet med att stödja småföretagare. Den sammantagna bilden är att Skåneakademier 4-YES uppfattas mycket positivt bland såväl medverkande kommuner som deltagande företag. Faktum är att samtliga företagsledare konstaterat att det varit av stort värde att delta i Skåneakademier 4-YES. Skåneakademier 4-YES tycks på många sätt ha utvecklat en arbetsmodell där både företagsledare och medarbetare fått möjlighet att delta i olika utbildningsinsatser såväl som att genom ett strukturerat nätverk utbyta erfarenheter med andra företag. I förlängningen uppfattar många att detta kan utgöra grund för utveckling i den egna verksamheten. SAMPLE DOCUMENT Sign Here: Full Name: Initials: Den slutsats som Tranquist Utvärdering kunnat dra efter att ha följt Skåneakademier 4-Yes är alltså att det är ett mycket uppskattat projekt som på ett tydligt sätt tycks bidra till verksamhetsutveckling hos de medverkande företagen. Date: Joakim Tranquist Tranquist Utvärdering, Följeforskare/utvärderare Skåneakademier 4-YES 26

27 Utvärdering - Har Skåneakademier 4-YES bidragit till ökad tillväxt och ökad konkurrenskraft? 60,0% I vilken utsträckning tror du att deltagandet i Skåneakademier 4-YES kan bidra till att öka ditt företags tillväxt? I vilken utsträckning tror du att deltagandet i Skåneakademier 4-YES kan bidra till att öka ditt företags konkurrenskraft? 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% I mycket hög utsträckning I hög utsträckning I begränsad utsträckning I mycket begränsad utsträckning Källa: Anonym enkät, oktober Antal svarande: 68 företagsledare. 27

28 Ordmoln på de mest använda orden i svaren på frågan Vad har du i första hand fått ut av företagsprogrammet för företagsledare? Företagsledarprogram. Petra Oredsson och Jayne Björkenstål. Företagsledarprogram. Sjunne Paulsson, Peter Marcelius, Mikael Jansson och Ingemar Karlsson. 28

29 Lärdomar/slutsatser Småföretagen är en stor och viktig drivkraft i Skånes näringsliv 96,2 % av Sveriges företag har färre än 10 anställda (till antal) Ungefär varannan svensk i arbetsför ålder arbetar på ett företag med färre än 50 anställda (privat sektor) Småföretagens (< 50 anställda) bidrag till BNP är ungefär lika stort som de stora företagens (>200 anställda) Om småföretagen växer och kan anställa ger det stora effekter på arbetsmarknaden De allra minsta företagen stabiliserar Sverige och Sveriges regioner i konjunktursvängningar 4. Småföretagare är hands-on. De är ofta mycket operativa och det finns ett behov av strukturerad tid att tänka kring strategier, visioner, mål och omvärld 5. Bland småföretagare finns ett behov av: Arenor för nätverk, kunskap och tid för reflektion Kunskap och koordinering av kompetensutveckling Tid och kunskap kring att skapa team, aktivt ledarskap och aktivt medarbetarskap Feedback. Man kan inte kittla sig själv Acceleratorprogram, likt Skåneakademier 4-YES, tar småföretag vidare till nästa nivå i sitt företagande, oavsett antal år som företagsledare, antal anställda eller år i branschen 7. Tid att bygga förtroende och gruppsammansättning är framgångsfaktorer för företagsledarprogram i nätverksform 8. Arbete med småföretagare stärker kommuners varumärke 9. Nöjda småföretagare marknadsför den kommun och region de verkar i 10. Samarbetet i näringslivsfrågor i kranskommunerna Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och Svedala stärker näringslivet i dessa kommuner 29

30 Europeiska Socialfonden Socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Europeiska socialfonden (förkortat ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Fonden är lika gammal som EU och instiftades år Då som nu är målet att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Under perioden uppgår Socialfondens budget till ungefär 750 miljarder kronor runtom i Europa. Socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan Svenska ESF-rådet har haft ansvaret för Socialfondens svenska program sedan år Räkenskaperna rymmer hittills över projekt och mer än 1 miljon deltagare. Grovt räknat har alltså var sjätte svensk i arbetsför ålder kompetensutvecklat sig inom ramen för ett ESF-projekt. Under perioden har Sverige tilldelats 6,2 miljarder kronor ur Socialfonden. Sverige kommer att bidra med minst lika mycket i offentliga medel. Svenska ESF-rådet räknar med att fördela detta belopp mellan cirka 4000 projekt med minst deltagare. Vi låter några rader direkt klippta ur vår anonyma enkätundersökning i April 2011 sammanfatta betydelsen av ESF-rådet Sydsveriges insats. Vi kan bara instämma Tack! En engagerad, varm och stödjande storsatsning på småföretagare och likaledes en stor satsning för personligt mänskligt växande för varje individ. Tack! 30

31 Tack till alla våra fantastiska leverantörer som gjorde Skåneakademier 4-YES till en framgång IUC Skåne Susanne Brannebo, Brannebo Consulting Karin Nisses, Mentorhuset Hans-Erik Duch, Hans Duch Trend & Media AB Kjell Persson Jeanette Ohlsson, Kulturlänk Cordovan Performance Lustra Utveckling AB Kupolium AB Cap Team AB Design & Animation i Vellinge AB Chelix Sales & Management Orange Box AB Björn Anbring, Staffanstorps kommun Retorikbyrån Artcom AB Cronström & Olander AB Misprinted Åke Pålshammar Direndi AB Oligo Utveckling Claes Bergkvist AB UpphandlingsRådgivarna AB Rebecka Thörn, Advokatfirman Delphi Nils Homann, NyföretagarCenter Syd Accedera Balkoton AB Tranquist Utvärdering Jasslin Ordidé TEBE prod AV..samt ett stort antal leverantörer till företagsspecifika utbildningar. Tack! 31

32 Tillsammans får vi företag att växa!

Skåneakademier 4-YES

Skåneakademier 4-YES Skåneakademier 4-YES Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi företag att växa! Författad av: Anna Hall, Projektledare Skåneakademier 4-YES Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 A. Förstudie...

Läs mer

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB & NYFÖRETAGARCENTER SYD nystart VISST KAN DU STARTA EGET! FOTO: EMILIA G AHLGREN UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Utsedda Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Projektet som har gett många goda effekter I din hand håller du vår bok om UTCED kvinnors företagande och arbetsliv. UTCED genomförs i samverkan

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten EXPORTKOMPETENS SKÅNE Stärk konkurrenskraften och öka exporten Skånska företag borde kunna exportera betydligt mer. Det skulle vara bra för företagen, arbetsmarknaden och hela den skånska ekonomin. Detta

Läs mer

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR MÖTAS EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR Ansvarig utgivare: Kommunförbundet Skåne Redaktör: Jessica Tranquist, Tranquist Utvärdering AB Texter: Lotta Solding, ORDSPRÅK, Joakim Tranquist, Tranquist

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 JUNI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Syd Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett kunskapsföretag

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Affärskraft Värmland Följeutvärdering

Affärskraft Värmland Följeutvärdering Affärskraft Värmland Följeutvärdering Slutrapport Erik Jannesson (Ek.dr) erik@serus.se SERUS Ek. För. 2013 06 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 4 1. PROJEKTET AFFÄRSKRAFT VÄRMLAND... 1 2. OM INFORMATIONSINSAMLINGEN...

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet. ess max iv i regionen tita

Tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet. ess max iv i regionen tita GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG Tillväxtmotor för det regionala GGGGGGGGGGGGGGG och lokala näringslivet GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

RAPPORT 14:12. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm

RAPPORT 14:12. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm RAPPORT 14:12 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm RAPPORT 14:12 AUGUSTI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett

Läs mer

Trender& tendenser. i personalutvecklingsarbetet. generaldirektör: Transnationella samarbeten ökar kunskapen om omvärlden. av erfarenheter från

Trender& tendenser. i personalutvecklingsarbetet. generaldirektör: Transnationella samarbeten ökar kunskapen om omvärlden. av erfarenheter från Trender& tendenser i personalutvecklingsarbetet En skattkista full av erfarenheter från Svenska esf-rådet Åsa Lindh, generaldirektör: Transnationella samarbeten ökar kunskapen om omvärlden Sidan 9 Kinesisk

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald

Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald >>Activating learning - creating knowledge! Utbildningspaket Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald innehåll FILMER FRESH VENTILATION (7:55 min) Är det lönsamt att satsa

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer