Potentialutjämning/Skyddsutjämning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Potentialutjämning/Skyddsutjämning"

Transkript

1 Potentialutjämning/Skyddsutjämning Genom potentialutjämningen förbinds samtliga ledande system med varandra och får därmed samma potential. Spänningsdifferenser som kan uppstå mellan olika system undviks eller reduceras väsentligt med poten tialutjämning. Systemet ansluts till jord och får då optimal funktion. Ledande delar som kommer in i byggnaden förbinds till huvudpotentialutjämningen, så nära som möjligt där de kommer in i byggnaden. Vid ny- och ombyggnation ska samtliga ledande delar införas på samma ställe till fastigheten. I en potentialutjämnad byggnad minskar risken för farliga beröringsspänningar både ifrån det matande nätet men även för fel inom anläggningen. Krav Krav enligt Elinstallationsreglerna SS utg 2. Läs även Handbok 449: Potentialutjämning i industriella elanläggningar. I varje installation där skyddsutjämning används ska det finnas en huvud jord ningsskena. Till potentialutjämningsskenan skall enligt elinstallationsreglerna följande delar vara anslutna: Skyddsutjämningsledare. Jordtagsledare. Skyddsledare. Rörledningar av metall som förs in i byggnaden, t ex gas- och vattenledningar. Armeringsjärn i betong, där armeringen är berörbar och tillförlitligt sammankopplad. Främmande ledande delar som är del av byggnaden. Jordledare från överspänningsskydd. Om åskledarsystem finns ansluts även det. Följer du våra råd så klarar du föreskriftskraven. Nya begrepp Potentialutjämning är samlingsnamnet. Man delar in det i 2 områden. Skyddsutjämning = Potentialutjämning av skyddsskäl. Det tidigare begreppet huvudpotentialutjämning har ersatts med skyddsutjämning. Funktionsutjämning = Potentialutjämning av andra skäl än skyddsskäl. T ex driftsskäl. Färgmärkning av ledare för jordning och potentialutjämning, enligt Handbok 449 Ledare Förkortning Färg Skyddsledare PE Gul/grön Funktionsjordledare FE inte standardiserat 1 Skyddsutjämningsledare PB Gul/grön Funktionsutjämningsledare FB inte standardiserat 1 Neutralledare N Blå Kombinerad skydds- och neutralledare PEN Gul/grön 1 Inte gul/grön eller blå. 104

2 Kompletterande potentialutjämning För att förbättra potentialutjämningen kan man via ytterligare potentialutjämningsskenor sammankoppla andra ledande konstruktionsdelar inom fastigheten med varandra. Med kompletterande potentialutjämning menas led ande delar som egentligen inte utgör någon del av den elektriska installationen men som under normal drift eller vid fel, kan anta en elektrisk potential (normal jordpotential). Dessa delar bör ha en utjämningsförbindelse till potentialutjämningssystemet. Exempel på dessa delar är: I de nya Elinstallationsreglerna SS utg 2 är det ett krav på kompletterande potentialutjämning i badrum. För att bäst förstå vad som skall göras hänvisar vi till den kommenterade utgåvan som publicerades våren Här är ett utdrag: En lokal kompletterande skyddsutjämning enligt avsnitt ska utföras. Denna kompletterande skyddsutjämning ska omfatta skyddsledare som är anslutna till utsatta delar och berörbara främmande ledande delar i badrummet och/eller duschrummet. Hissar Stålkonstruktioner Kylanläggningar Ventilationskanaler Centralvärmeanläggning Kabelstegar mm Potentialutjämning i badrum Huvudpotentialutjämningssystem I samband med potentialutjämning bör man observera att det mellan ett potentialutjämnat och ett icke potentialutjämnat område blir en potentialskillnad. Den kompletterande skyddsutjämningen kan monteras utanför eller inne i badrummet och/ eller duschrummet, företrädesvis i närheten av den punkt där främmande ledande delar förs in i utrymmet. Anses uppfyllt om skyddsutjämning utförts vid matande gruppcentral, annars skall den göras lokalt i eller i anslutning till badrummet Tilläggsskydd: Kompletterande skyddsutjämning. Följande fordring gäller som tillägg: Där en ledande folie eller ett metallnät finns monterat ovanför eller under golvvärmeelementet respektive takvärmeelementet ska folien/nätet anslutas till skyddsutjämningssystemet. Åskledare Potentialutjämning OBS! Vid nyinstallation skall samtliga kablar och rör införas vid samma ställe i byggnaden. 105

3 Jordning Överspänningsskydd för el och tele/data skall anslutas till potentialutjämningsskenan och införas till fastigheten på samma ställe. Jordspetten bör slås ner minst 1 m ifrån byggnaden. Då grovskydd installeras bör de anslutas till jordspett eller ringlina. I åskledarstandarden SS-EN anges ett rekommenderat värde på <10Ω. Jordspett har goda egenskaper för avledning av lågfrekventa strömmar samt även högfrekventa då tilledningarna är korta. Jordningsresistansen för jordspett/jordlina kan beräknas efter denna formel: R=ρ/l R=jordelektrodens resistans (Ω) ρ=jordens resistivitet (Ωm) l=jordelektrodens längd (m) Jordningsresistans (Ω) Sand/lerblandning (ρ=100ωm) Matjord (ρ=500ωm) Sand/jordblandning (ρ=500ωm) Grus (ρ=1000ωm) ,5 2, Olika typer av jordning Jordspett Ringjordning Fundamentjord Utförande Ett eller flera jordspett drivs ner ovanpå varandra. Våra jordspett är utformade för montage på varandra utan tillbehör. Min dimension vid rör: Cu 20 mm Ø, Fe 25 mm Ø En lina i form av koppar eller stål grävs ner och förläggs runt byggnaden. Arean skall vara minst 50 mm 2 Cu eller 10 mm Ø Fe. En lina eller oftare plattjärn gjuts in i betongen i plattan. För-/Nackdelar Ger ett lågt ohmtal, enkelt och billigt. Optimalt att kombinera med ringlina. Ger förutom ett jordtag även ett markspänningsskydd. Krävs dock grävning. Metod som dock enbart är aktuell vid nybyggnation. Befintliga anläggningar I befintliga anläggningar kan man oftast inte göra på samma sätt som vid ett nybygge. Det enklaste är att använda jordspett eller dra en ringlina runt byggnaden på minst 50 mm 2 (se ovan). Till dessa ansluts i möjligaste mån ledningar till byggnadsdelar och andra metallföremål i byggnaden. Allt sammankopplas till en potentialutjämnings skena dit också överspänningsskydden ansluts. 106

4 Potentialutjämning av bottenplatta I platsgjutna bjälklag, väggar och pelare på varje våningsplan förläggs skyddsutjämningsledare som fästs till den nätformade armeringen. Utjämningsledarna bör vara av stållinor och minst ha arean 50 mm 2 /8 mmø. Förbindningen görs med skruv-, kläm- eller svetsförband. Avståndet mellan anslutningspunkterna bör vara <1m. ANM. Svetsförband till armeringsjärn får endast göras efter samråd med den byggnadsansvariga. Förbindningarna till armeringen ska anslutas till anslutningspunkter, t ex ingjutna gänghylsor i betongen. I pelare ska det finnas anslutningspunkter på varje våning. Ovanstående är hämtat ur Handbok 449. En tillförlitlig förbindning uppnås endast med klämförband. Man får en betydligt större kontaktyta. Anslutning via najning etc ger dålig kontakt. Ej godkänt, najning ger dålig kontakt. Stor anläggningsyta ger god kontakt, godkänt. Åskledare Potentialutjämning Kontaktplattan monterad innan gjutning. Anslutning mot järnbalk. 107

5 För att få en bra potentialutjämning och som uppfyller de nya reglerna krävs att man monterar på ett visst sätt. Det materiel som behövs kan ibland vara svårt att beräkna. Denna information förenklar beräkning och kalkylering av materielåtgången samt säkerställer att ni får rätt materiel. Materielåtgång för potentialutjämning av bottenplatta. Kan variera beroende på storlek på armeringsmattor mm. Area (m 2 ) Meter tråd E mm armering E Antal multiklämmor 8-10 mm armering E Antal kontaktplattor E Materiel Utförande Typbeteckning E-nummer Tråd av varmförzinkat stål. Z350 enl. EN mm Ø (50mm 2 ) m/rulle Multiklämma. För T-, kors- eller parallellanslutning. Varmförzinkat stål, för 8-10 mm Ø armering. Monteras med endast en M10 bult. Multiklämma. För T-, kors- eller parallellanslutning. Varmförzinkat stål, S för 4-6 mm Ø armering. Monteras med endast en M10 bult. Rostfri syrafast (V4A) kontaktplatta för ingjutning, för anslutning av armering, jordtag mm

6 Potentialutjämning av bottenplattor skall göras enligt följande: Samtliga armeringsmattor förbinds ordentligt med varandra via en galvaniserad tråd (E ) med minst 2 klämmor (E , 8-10 mm eller E , 4-6 mm armering)/matta. Tråden ansluts till rostfri kontaktplatta (E ), dels för att förenkla framtida anslutningar dels för att minimera galvanisk korrosion. Kontaktplattan ansluts sedan till potentialutjämningsskena. Potentialutjämning av bottenplatta Potentialutjämning av armering i vägg PUS-Paket (E ) för mindre fastigheter samt komplettering PUS-Paketet är ett paket för potentialutjämning/skyddsutjämning av mindre fastigheter som har en bottenplatta upp till 200 m 2. Paketet innehåller stållina, multiklämmor (för att fästa stållinan mot 4-6 mm armeringsmatta) samt rostfri kontaktplatta för smidig anslutning mot huvudjordningsskenan. Paketet innehåller: Ca 60 m varmförzinkad stållina, 8 mm/50 mm 2 (E ) 30 st multiklämmor av varmförzinkat stål 4-6/8 mm (E ) 1 st rostfri syrafast kontaktplatta (E ) Åskledare Potentialutjämning För att få en bra potentialutjämning och som uppfyller de nya reglerna krävs att man monterar på ett visst sätt. Det materiel som ingår i PUS-paketet uppfyller gällande krav både vad gäller materiel samt mängd. För större bottenplattor, ta fler paket eller använd lösa delar. Utförande Typbeteckning E-nummer PUS-Paket lina + klämmor PUS-SATS

7 Vid byggmöte informeras entreprenören att alla ledningar skall komma in på samma ställe. Råd vid planering och installation Informera om potentialutjämning och hur du vill att denna skall utföras. Nedan visas några exempel på utföranden som även kan kombineras: Med våra multi- och varioklämmor blir systemet flexibelt och lättarbetat. Avstånden mellan förbindningarna varierar. Viktigast är att samtliga armeringsmattor är ordentligt sammanfogade med varandra och minst 2 klämmor/matta. Vid flera nivåer ska det göras på den högsta nivån. Nivåerna förbinds med varandra. Skarvar i jorden ska korrosionskyddas, t ex med godkänd korrosionsskyddstape eller använd klämmor och lina i rostfritt. Tänk på att potentialutjämningsledare skall vara minst halva största skyddsledararean dock lägst 6 mm 2 och behöver ej vara större än 25 mm 2. Du kan använda koppar eller andra metaller. En galvad lina på 8 mm motsvarar ca 25 mm 2 Cu. En 10 mm motsvarande lina ger ledningsförmåga motsvarande ca 39 mm 2 Cu. Ett plattjärn på 30 x 3,5 mm motsvarar ca 52 mm 2 Cu. Om åskledare installeras på taket är det lämpligt med extra jordspett vid nedledarna, förutom att den skall anslutas till potentialutjämningen. Varmförzinkning av stål innebär normalt ett långvarigt korrosionskydd (hög luftfuktighet, aggressiv atmosfär inom industrin samt hög salthalt snabbar på). Uppkommer då olika materiel sammanfogas, men kan även uppstå mellan två metaller av samma ämne. Galvanisk korrosion Den oädlare metallen (anoden) angrips. En elektrolyt krävs, normalt vatten. Detta är en risk vid potentialutjämning t ex vid ihopkoppling av varmförzinkad stållina och ingjuten armering. Lösningen är att använda kontaktplattan eller en annan övergångsklämma av rostfritt stål. 110

8 Allmänt om åskledarsystem Åskledarens uppgift är att fånga in blixturladdningen och avleda blixtströmmen till mark utan att skada uppstår. För att åstadkomma ett effektivt skydd måste man sammankoppla åskskyddsanläggningen med husets installationer och större metallföremål. För skydd mot direktnedslag i TV-antenn kan den anslutas med en yttre åskledare utanpå byggnaden ner till ett jordtag (jordspett eller ringlina). Åskskyddsanläggningen omfattar följande delsystem: Takledarsystemet med åskfångare fångar in blixturladdningen och tar upp den energi som utvecklas i nedslagspunkten samt minskar kraftigt risken för antändning eller annan skada. Takledarsystemet skall på effektivaste sätt fördela blixtströmmen till nedledarsystemet. Nedledarsystemet leder ned blixtströmmen från takledarsystemet och fördelar strömmen till jordledarsystemet. Nedledarna får då inte bli så varma att de orsakar antändning eller sprängning. För träväggar hålls ett avstånd på minst 10 cm med fästet Jordledarsystemet avleder blixtströmmen till jord. Jordledarsystemet skall vara så placerat att risken för uppkomst av skador på andra installationer i marken genom sidourladdningar eller korrosion blir så liten som möjligt. Dessutom är det ett krav att vid åskledarsystem skall överspänningsskydd installeras. Mer om detta finns att läsa i den nya svenska åskskyddsstandarden SS-EN Åskledare Potentialutjämning Minmiarea för jordtagsledare i marken enligt SS-EN Jordspett Koppar Solid 15 mm Ø Rör 20 mm Ø Stål Solid 16 mm Ø Rör 25 mm Ø Tråd 50 mm 2 10 mm Ø Ringlina Ringledarjordning skall läggas som en sluten ring runt byggnadens fundament. Avståndet skall vara 0-5 m (riktvärde ca 2 m) från fundamentet och minst 0,5 m djupt. Skarvar i jorden skall korrosionskyddas, t ex med godkänt korrosionsskyddsband (tape) eller skarvhylsor av samma materiel som ringlinan. 111

9 Val av material Ovan jord kan aluminium användas som ledare för blixtströmmen. Även rostfritt stål, varmförzinkat stål, kop par eller eventuellt speciallegeringar av dessa metaller kan användas. Aluminium är ofta ett bra val då det är lättarbetat samt leder åskströmmen bra. Korrosions- och mekaniska risker gör att aluminium endast bör användas i form av tråd eller band. Under jord kan galvaniserad stållina användas men rostfri ståltråd eller -band har längre livslängd. Koppar i jord är mycket motståndskraftig mot korrosion men kan förorsaka angrepp på ledningar av annat materiel i marken, t ex stål- eller blymantlade kablar och gas- eller vattenledningar. Koppar bör därför inte användas utan speciella skyddsåtgärder om risk för korrosion på ledningar föreligger. Detta innebär i praktiken att stål (rostfritt) bör väljas i största möjliga utsträckning. Material Blixtledarna/nedledarna som går från taket och ner till jord leder de största strömmarna. Genom att förbinda åskledarna med potentialutjämningsledarna fördelar man strömmarna och utjämnar spänningar och förhindrar gnistor. Ifall takplåten används som del av systemet bör följande minimivärden uppfyllas (enligt SS-EN 62305) : Stålplåt 0,5 mm Aluminiumplåt 0,65 mm Kopparplåt 0,5 mm Detta kräver dock att taket är svetsat eller ihopfogat på liknande sätt. Våra produktspecialister hjälper gärna till med dimensionering. Mer om jordning och potentialutjämning finns under kapitlet: Potentialutjämning. Materialtabell Följande tabell är till hjälp för att avgöra vilka material som passar ihop. Detta under normala förutsättningar, dvs att inga aggressiva ämnen kan påverka t ex från luften. Varmförzinkat Aluminiumlegering Koppar Rostfritt stål stål / Aluminium Varmförzinkat stål JA JA NEJ JA Aluminiumlegering / Aluminium JA JA NEJ JA Koppar NEJ NEJ JA JA Rostfritt stål JA JA JA JA 112

10 Åskledarsystem riskanalys/klassindelning Åskledare - sammanfattning En åskledaranläggning delas in i 4 olika klasser. Valet görs antingen av att man bestämmer sig för en viss klass eller så gör man en riskanalys för att därigenom komma fram till ett val. α ( ) I II III IV Förklaringar: Skyddsvinkel - Vinkeln mellan uppfångare och den byggnad som skall skyddas. Ju högre mast ju större yta av byggnaden täcks. Se bilder. Skyddsklass - indelning beroende på hur väl man vill skyddda sin anläggning. Ledningsavstånd - avstånd mellan nedledare. Effektivitet - Till hur många procents sannolikhet är man helt skyddad h (m) Skyddsklotsradie - radie på en tänkt boll som rullar över byggnaden, där bollen träffar där slår blixten troligast ner. Masknät - rutstorlek på takledarsystemet. För klass I-II skall överspänningsskyddet klara 25kA 10/350µs, vid klass III-IV är kravet min 12,5kA 10/350µs. (table 5 i standarden). Följande tabell visar mycket kortfattat vad man bör tänka på inom åskledarmontering. Åskledare Potentialutjämning Skyddsklass Effektivitet Ledningsavstånd Skyddsklotsradie Masknät Erforderligt överspänningsskydd I 98% 10 m 20 m 5 x 5 m ED150 / ED250 II 95% 10 m 30 m 10 x 10 m ED150 / ED250 III 90% 15 m 45 m 15 x 15 m ED60 / ED150 / ED250 IV 80% 20 m 60 m 20 x 20 m ED60 / ED150 / ED

11 Dimensionering av åskledare Area hos tak-, ned- och anslutningsledare mm 2 Area hos blixtjordtagsledare mm 2 Area hos uppfångarstång mm 2 Koppar Stål (10 mm Ø) 50 Rostfritt stål (10 mm Ø) 50 Aluminium OBS! Minimiarea för åskledare oavsett metall är nu 50 mm 2. Teknisk information för konstruktörer Standarder inom åskledarsystem och potentialutjämning som bör ligga till grund för planering är svensk standard SS-EN Produkterna skall uppfylla kraven inom t ex area, korrosionsskydd, elektrisk förbindning och mekanisk hållfasthet. Gårdagens metoder inom åskledarsystem är ofta helt otillräckliga. En del produkter är tekniskt omoderna och har en korrosionstålighet som inte klarar dagens miljökrav. Galvaniserad lina som används som nedledare eller jordlina, korroderar och är inte funktionsduglig efter en kortare tid. Vår erfarenhet inom åskskyddsanläggning motiverade oss att fram en helt ny serie produkter som tekniskt och kvalitativt uppfyller de höga krav man bör ställa. Många av våra uppfinningar är idag standard i branschen. Vi kan idag erbjuda ett komplett program i rostfritt stål, aluminium, koppar och varmförzinkat stål. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi åskskydd. Då kunskap är oerhört viktigt inom åskskydd ger det er en stor trygghet. Kontakta oss med era åskskyddsproblem. Många åskledarsystem t ex på kyrkor eller andra höga byggnader är svårtillgängliga. Systemet är utsatt för stora mekaniska påfrestningar och skall därför vara gjort av hög kvalitet. Komponenter gjorda av plast skall inte användas vid industriapplikationer med stora snömassor eller vid kraftigt förorenad omgivning. Informationen kring applikationer för våra produkter är endast avsedda som produktspecifik information. Applikationsexemplen i diagram mm är resultatet av många års erfarenhet och bör efterföljas. Förklaring till de olika typerna av nedledarfästen De flesta fästen som har niro-clip funktionen kan erhållas i 2 versioner: Fixerad (standard) innebär att linan sitter fast i fästet. Lös innebär att linan kan löpa fritt vilket behövs vid längre distanser då linans längd kan expandera beroende på temperatur. Avstånd mellan fästen Normalt avstånd mellan åskledarfästen är ca 1st/m. Takfästen monteras gärna med max detta avstånd eller ca 0,8-1m per fäste medan nedledarfästen kan monteras med dryga avståndet 1st/m. Men riktmärket är 1st/m. Vid stora anläggningar skall expansionsenheter monteras ungefär var 20:e meter. 114

12 Multifunktionella produkter Framgång inom modernt åskskyddsbyggande Tidigare var man tvungen att använda ett stort antal produkter för att kunna montera ett åskledarsystem. Detta för att kunna hitta rätt förbindning och hållare för den speciella applikationen. Idag kan man med ett mycket mindre antal produkter t o m få en bättre åskledarinstallation. Orsaken är de multifunktionella klämmorna. De multifunktionella klämmorna ger följande fördelar: Förenklad planering och kalkylering Minskad montagetid Mindre lagerhållning och kapitalbindning Idén med de multifunktionella produkterna är att den individuella produkten är designad som en produkt med många olika applikationer. Vi pratar om system och inte produkter. Multiklämma Original-Multi-Klämman - en uppfinning av Pröpster från Miljoner monterade genom åren. Världens mest använda blixtskyddsprodukt. - Universellt användbar som T-, kors, parallell och skarvanslutning. T-koppling Korskoppling Parallell Skarvning Klämma Ledare/ plåtskarv Varioklämma Original-Vario-System - en kostnadseffektiv och praktisk lösning för anslutning av olika ledare. Alla delar är utbytbara och tillverkas genom pressteknik. Ø 8-10/8-10 Ø 8-10/16 Ø 8-10/30x3,5 30x3,5/30x3,5 Ø 8-10/40x4 40x4/40x4 Diagonalklämma Det monteringsvänliga anslutningssystemet för jordanslutningar, platt och rundledare. Fördelar: kostnadsbesparande enkelt montage 2st M 10 x 30 bultar, varmförzinkade platt/platt platt/platt platt/platt+rund rund/rund (Ø10) platt/platt + rund koppling korskoppling parallell anslutn korskoppling parallell anslutn Åskledare Potentialutjämning Niro-Clip Niro-Clip-snäppfästet - helt i rostfritt - som tak- och väggfäste. 100% väderbeständig maximal mekanisk hållfasthet med lös eller fast ledaranslutning Bimetall Det ideala systemet - i enlighet med VDE-standarder - för alla förbindningar mellan olika materiel. Fördelar: Korrosionsfri anslutning mellan kopparlinor och materiel av andra materiel, t ex aluminium och varmförzinkat stål. För potentialutjämningsskenor, takfönster, mätpunkter, och metallkonstruktioner. Multiklämma Varioklämma Hängränneklämma Falsklämma 115

13 Potentialutjämning respektive åskledare behövs i en mängd olika anläggningar. Här följer några utsatta områden där vi kan erbjuda Applikationer lösningar. Dessutom är vi en helhetsleverantör i och med att vi även erbjuder överspänningsskydd samt UPS-lösningar. Villor, lantbruk och industribyggnader mm Potentialutjämning av villor görs enkelt med PUS paketet (E ). Innehåller vad som behövs för en bottenplatta upp till ca 200m 2. När det gäller lantbruk och industrifastigheter kan man ta hjälp av åtgångstabellen. Radiobasstationer, pumpstationer och kraftstationer Åtgärder för dessa anläggningar är potentialutjämning av bottenplattan samt att ringlina förläggs. För pumpstationer bör röranslutningar installeras. Helst i rostfritt pga livslängd men även för att undvika stöldrisken av synliga linor mm. Järnvägsapplikationer Det mycket utsatta läget gör det viktigt med speciallösningar för den svenska järnvägen. Särskilt potentialutjämningsmateriel för järnvägsapplikationer som används vid broar och tunnlar finns också i programmet. Här har vi ett komplett program järnvägsgodkända produkter för potentialutjämning. 116

14 Vindkraft Fundamentet är mycket viktigt med avseende på jordning, potentialutjämning samt åskskydd. Vi har stor erfarenhet inom detta område och har färdiga systemlösningar av olika metaller. Solcellsanläggningar Det mycket utsatta läget gör det viktigt att skydda solcellsanläggningar. För solcellsinstallationer har vi åskledarmateriel som är väl lämpat antingen för att skydda anläggningen eller hela fastigheten Bensinstationer Inom detta område som är riskfyllt och därför Ex klassas har vi materiel för både potentialutjämning samt åskskydd. Vi har medverkat både vid etanolsatsningen och biogasanläggningar med potentialutjämningsmateriel och jordning. Här är krav på kompletterande potentialutjämning. Se även separat Ex handbok 427. Åskledare Potentialutjämning 117

15 Ringledarjordning Ringledarjordning förläggs som en sluten ring runt byggnadens fundament. Avståndet från fundamentet ska vara minst 0,5 m (riktvärde ca 2 m) och djupet minst 0,5 m. En förbindningsledare dras in i byggnaden och kopplas till huvudjordningsskenan Åskledarsystem 1 Åskledarlina, Al 2 Ringlina, Cu eller Fe 3 Expansionsenhet 4 Uppfångare 5 Fäste för uppfångare 6 Uppfångare 7 Betongfot för uppfångare 8 Skyddsplatta för uppfångare 9 Klämma för uppfångare/lina 10 Takfäste 11 Multiklämma 12 Nedledarfäste 13 Mätkoppling 118

Allmänt om åskledarsystem

Allmänt om åskledarsystem Allmänt om åskledarsystem Åskledarens uppgift är att fånga in blixturladdningen och avleda blixtströmmen till mark utan att skada uppstår. För att åstadkomma ett effektivt skydd måste man sammankoppla

Läs mer

Potentialutjämning/Skyddsutjämning

Potentialutjämning/Skyddsutjämning Potentialutjämning/Skyddsutjämning Genom potentialutjämningen förbinds samtliga ledande system med varandra och får därmed samma potential. Spänningsdifferenser som kan uppstå mellan olika system undviks

Läs mer

Allmänt om åskledarsystem

Allmänt om åskledarsystem Allmänt om åskledarsystem En åskskyddsanläggnings uppgift är att skydda en byggnad mot direkt åsknedslag. För att åstadkomma ett effektivt skydd måste man sammankoppla åskskyddsanläggningen med husets

Läs mer

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Potentialutjämning SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 205 Potentialutjämning i byggnad H D G E 3 2 C E El Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar

Läs mer

Potentialutjämning S N A B B G U I D E

Potentialutjämning S N A B B G U I D E Potentialutjämning S N A B B G U I D E Potentialutjämning i byggnad H D G 4 E 3 2 C E El 5 Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar Kablar och rör utifrån ska föras

Läs mer

2015-2016. Jordningsmateriel Jordspett, anslutnings- och förbindningsklämmor, Jordningsmaterial. Jordningsmateriel

2015-2016. Jordningsmateriel Jordspett, anslutnings- och förbindningsklämmor, Jordningsmaterial. Jordningsmateriel Jordningsmateriel Jordspett, anslutnings- och förbindningsklämmor, Kontaktplattor Fär Jordningsmateriel Jordningsmaterial 2015-2016 E-nummersatta artiklar är normalt lagervara, icke E-nummer satta är beställningsvara

Läs mer

Åskledare SNABBGUIDE ELROND KOMPONENT AB. med ett urval av de vanligaste produkterna

Åskledare SNABBGUIDE ELROND KOMPONENT AB. med ett urval av de vanligaste produkterna Åskledare SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 2016-2017 ELROND KOMPONENT AB Fax: 08-449 80 89 Åskledarsystem riskanalys/klassindelning Åskledare - Introduktion En åskskyddsanläggnings

Läs mer

Skyddsutjämning i byggnader

Skyddsutjämning i byggnader Skyddsutjämning i byggnader Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard SEK Svensk Elstandard, svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk

Läs mer

Utmaningen: Miljoner blixtnedslag orsakar varje år enorma skador I Sverige.

Utmaningen: Miljoner blixtnedslag orsakar varje år enorma skador I Sverige. Utmaningen: Miljoner blixtnedslag orsakar varje år enorma skador I Sverige. Oväder har i alla tider varit ett fascinerande naturskådespel. Samtidigt utgör de en fara som inte får underskattas för människor

Läs mer

Potentialutjämning/Skyddsutjämning

Potentialutjämning/Skyddsutjämning Potentialutjämning/Skyddsutjämning Inledning Syftet med ett potentialutjämningssystem är att utjämna spänningarna mellan olika delar i en anläggning. Den huvudsakliga uppgiften för potentialutjämningssystem

Läs mer

Överspänningsskyddssystem Skydds- och buffertgnistgap

Överspänningsskyddssystem Skydds- och buffertgnistgap OBO skydds- och skiljegnistgap fungerar som galvanisk isolering och överbryggning av anläggningsdelar, som inte får ha kontakt med varandra under drift. Den galvaniska isoleringen förhindrar t. ex. korrosionsströmmar

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

Potentialutjämning i badrum/golv. Postad av kamilenski - 09 aug :08

Potentialutjämning i badrum/golv. Postad av kamilenski - 09 aug :08 Potentialutjämning i badrum/golv. Postad av kamilenski - 09 aug 2011 10:08 Det kanske går att få ett snabb svar här? Ett par bekanta köper ett hus och bad mig titta på det elektriska. Hittade bara ett

Läs mer

Vid renovering av gammalt badrum. Snickaren lägger armering och gjuter på. Övergolv = klinker.

Vid renovering av gammalt badrum. Snickaren lägger armering och gjuter på. Övergolv = klinker. Jordar du armeringen i badrumsrenovering? Postad av Ronnie Lidström - 20 jan 2012 17:47 Vid renovering av gammalt badrum. Snickaren lägger armering och gjuter på. Övergolv = klinker. Jordar ni denna armering?

Läs mer

Allmänt om överspänningsskydd. Åskan orsakar bränder

Allmänt om överspänningsskydd. Åskan orsakar bränder Allmänt om överspänningsskydd Åska och andra överspänningar skadar och förstör alltmer elektrisk utrustning inom industrin och hemmet såsom datorer, faxar, modem, larm och övervakningssystem mm. Orsaken

Läs mer

Nedladdad från shop.elstandard.se/hämta fritt. Datum Anläggning Referensbeteckning Dok. kod

Nedladdad från shop.elstandard.se/hämta fritt. Datum Anläggning Referensbeteckning Dok. kod 1 / 11 Inledning Denna kravspecifikation är baserad på SEK Handbok 449, av industriella elanläggningar. Där förklaringar kan behövas, har hänvisningar gjorts till motsvarande avsnitt i handboken. Innehållsförteckning

Läs mer

Elinstallationsreglerna. Utgåva 2 2010-04-01

Elinstallationsreglerna. Utgåva 2 2010-04-01 Elinstallationsreglerna Utgåva 2 2010-04-01 Elinstallationsreglerna Baserad på internationell standard IEC CENELEC Lågspänning 7 delar Elinstallationsreglerna 7 Delar 1. Ändamål och grundläggande principer

Läs mer

2015-2016. Tråd, linor, plattjärn och uppfångare. Tråd, linor, plattjärn och uppfångare

2015-2016. Tråd, linor, plattjärn och uppfångare. Tråd, linor, plattjärn och uppfångare Tråd, linor, plattjärn och uppfångare Tråd, linor, plattjärn och uppfångare 2015-2016 E-nummersatta artiklar är normalt lagervara, icke E-nummer satta är beställningsvara 117 Tråd och linor för åskledar

Läs mer

TBS Snabbguide. Överspänningsskydd Potentialutjämning Jordtag THINK CONNECTED.

TBS Snabbguide. Överspänningsskydd Potentialutjämning Jordtag THINK CONNECTED. TBS Snabbguide Överspänningsskydd Potentialutjämning Jordtag THINK CONNECTED. Välkommen till OBO Bettermann AB Växel: 042-388200 Fax: 042-388201 Order: order@obobettermann.se E-post: info@obobettermann.se

Läs mer

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna för skyddsutjämning

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna för skyddsutjämning Potentialutjämning SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna för skyddsutjämning 2016-2017 ELROND KOMPONENT AB Fax: 08-449 80 89 Potentialutjämning i byggnad Inledning Syftet med ett potentialutjämningssystem

Läs mer

Nyheter i Elinstallationsreglerna, utgåva 2

Nyheter i Elinstallationsreglerna, utgåva 2 Nyheter i Elinstallationsreglerna, utgåva 2 Joakim Grafström SEK Svensk Elstandard Jag ska prata om Termer och definitioner Fördelningssystem, exempel Kap. 41 förenklat Jordfelsbrytare på fler platser

Läs mer

Allmänt om överspänningsskydd. Åskan orsakar bränder

Allmänt om överspänningsskydd. Åskan orsakar bränder Åska och andra överspänningar skadar och förstör alltmer elektrisk utrustning inom industrin och hemmet såsom datorer, faxar, modem, larm och övervakningssystem mm. Orsaken är den kraftigt ökande användningen

Läs mer

Potentialutjämning Åskledarmateriel Isolerade åskledare Jordningsmateriel

Potentialutjämning Åskledarmateriel Isolerade åskledare Jordningsmateriel Potentialutjämning Åskledarmateriel Isolerade åskledare Jordningsmateriel 2015-2016 99 Potentialutjämning/Skyddsutjämning Genom potentialutjämningen förbinds samtliga ledande system med varandra och får

Läs mer

Potentialutjämning Åskledarmateriel Isolerade åskledare Jordningsmateriel

Potentialutjämning Åskledarmateriel Isolerade åskledare Jordningsmateriel Potentialutjämning Åskledarmateriel Isolerade åskledare Jordningsmateriel 2015-2016 99 Potentialutjämning/Skyddsutjämning Inledning Syftet med ett potentialutjämningssystem är att utjämna spänningarna

Läs mer

Skyddsutjämning. Örjan Borgström EUU. Kenth Ryeskog STF

Skyddsutjämning. Örjan Borgström EUU. Kenth Ryeskog STF Skyddsutjämning Örjan Borgström EUU Kenth Ryeskog STF Nya definitioner Neutralpunkt L 1 Gruppcentral 230 V L 2 L 3 Belastning Basskydd Skyddsjordsledare jordpunkt Felskydd Fara genom indirekt beröring

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Potentialutjämning i betongplatta Postad av Leif Strand - 16 okt 2014 15:55 En del gör det, andra inte. Potentialutjämning i betongplatta för villa, är det ett krav? Postad av Rikard Ågren - 16 okt 2014

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

MONTAGEANVISNING. Axclight-H. Luft Mark - Vatten

MONTAGEANVISNING. Axclight-H. Luft Mark - Vatten MONTAGEANVISNING Axclight-H Luft Mark - Vatten Axclight-H, driftsäker och kostnadseffektiv Cirka 80% av kundavbrottstimmarna härrör sig från störningar i distributionsnäten 12-24kV. Utnyttja därför befintliga

Läs mer

Uppfångare, isolerade åskledarsystem, JP-MBF BS-Sysyem 2015-2016. E-nummersatta artiklar är normalt lagervara, icke E-nummer satta är beställningsvara

Uppfångare, isolerade åskledarsystem, JP-MBF BS-Sysyem 2015-2016. E-nummersatta artiklar är normalt lagervara, icke E-nummer satta är beställningsvara Uppfångare Isolerade åskledarsystem, JP-MBF BS-System Uppfångare, isolerade åskledarsystem, JP-MBF BS-Sysyem 2015-2016 E-nummersatta artiklar är normalt lagervara, icke E-nummer satta är beställningsvara

Läs mer

Fördelningsteknik, Lsp

Fördelningsteknik, Lsp Fördelningsteknik, Lsp Överspänningsskydd Hur svårt kan det vara? Fördelningsteknik Ulf Encke Produktchef Normapparater Leif Lundberg Specialist Ralf Späth Projektledare Överspänningsskydd Överspänningsskydd

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM Sorterargatan 16 Tel. 08-761 22 80 162 50 Vällingby Fax.08-795 78 58 1723-KLPL 8 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN Senast ändrad:

Läs mer

RAMBESKRIVNING ELMILJÖ

RAMBESKRIVNING ELMILJÖ RAMBESKRIVNING ELMILJÖ FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 17 Rambesk Elmiljö.docx Dokumentägare: Mats Olsson Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

STAFFANSTORPS ENERGI AB

STAFFANSTORPS ENERGI AB 1 STAFFANSTORPS ENERGI AB Lokala Bestämmelser Enligt SS 437 01 40 utgåva 2 2 Föranmälan av elinstallationsarbete. Blanketten sänds in i ett exemplar till Staffanstorps Energi AB. Föranmälan skall inlämnas

Läs mer

3Produktinformation. ETW 803 Värmekrymp

3Produktinformation. ETW 803 Värmekrymp ETW 803 Värmekrymp Produktbeskrivning ETW 803 värmekrymp på rulle har utvecklats för att möta behovet av nötningsskydd, isolering och tätning av svagströmsapplikationer. Värmekrympslangen är packad i en

Läs mer

Spårad stryrolitskiva inklusive vändbitar och utfyllnadsbitar. För 12 x 2 rör, C/c 200mm. 222-020-012. Storlek: 1200 x 600 mm, Tjocklek: 20mm.

Spårad stryrolitskiva inklusive vändbitar och utfyllnadsbitar. För 12 x 2 rör, C/c 200mm. 222-020-012. Storlek: 1200 x 600 mm, Tjocklek: 20mm. Spårad Styrolitskiva Spårad stryrolitskiva inklusive vändbitar och utfyllnadsbitar. För 12 x 2 rör, C/c 200mm. 222-020-012 Storlek: 1200 x 600 mm, Tjocklek: 20mm. För 17 x 2 rör, C/c 300mm. 222-030-017

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

11.09.09.U1. Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem

11.09.09.U1. Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem 11.09.09.U1 Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem 11.09.09.U1 Tack för att Du valde Safepipe Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig

Läs mer

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 DRIFT- OCH SERVICE FÖRVALTNINGEN VA-AVDELNINGEN Handläggare Datum 2015-05-07 Rasmus Appelkvist Telefon 0455-30 32 70 KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 Beställare Projekt Starkströmsföreskrifterna (1 kap.

Läs mer

Hängkabel för luftledning - Montageanvisning -

Hängkabel för luftledning - Montageanvisning - Axclight H Axclight H Hängkabel för luftledning - Montageanvisning - Axclight H, driftsäker och kostnadseffektiv Cirka 80% av kundavbrottstimmarna kommer från störningar i distributionsnäten 12-24kV. Att

Läs mer

Örjan Borgström. Elbranschens-Utvecklings och Utbildningscenter

Örjan Borgström. Elbranschens-Utvecklings och Utbildningscenter Örjan Borgström Elbranschens-Utvecklings och Utbildningscenter Elsäkerhet och standarder PUS handbok 413 har landat? Nya föreskrifter för elbehörighet Nytt system för utbildning till elbehörighet PUS-handboken

Läs mer

Elinstallationer i badrum

Elinstallationer i badrum Elinstallationer i badrum SEK Svensk Elstandards kansli får många frågor om hur man kan använda el på ett säkert och ändamålsenligt sätt i våta miljöer. Förändringarna i 2009 års utgåva av Elinstallationsreglerna

Läs mer

Statisk elektricitet och potentialutjämning

Statisk elektricitet och potentialutjämning Statisk elektricitet och potentialutjämning Branschdagarna Stockholm 2012 Statisk elektricitet Händelse Spänning, V Gå med gummisulor Upp till 1000 Isolerad människa sommartid Upp till 10 000 Fläns på

Läs mer

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong!

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! NU FINNS DET TVÅ VARIANTER AV T2 BLÅ T2 Blå värmekabel finns nu i två varianter T2 Blå-10 och T2

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

Jag ska göra en installation i en verkstad hos en bonde. Det är nya väggar med gips på men golvet är befintlig betong.

Jag ska göra en installation i en verkstad hos en bonde. Det är nya väggar med gips på men golvet är befintlig betong. potentialutjämning Postad av Tommy - 17 apr 2014 07:31 Hej! Jag ska göra en installation i en verkstad hos en bonde. Det är nya väggar med gips på men golvet är befintlig betong. Tanken var att sätta en

Läs mer

GRENKLÄMMOR E 06 510 00-14 E 06 510 20-24 E 06 510 40-42

GRENKLÄMMOR E 06 510 00-14 E 06 510 20-24 E 06 510 40-42 GRENKLÄMMOR E 06 510 00-14 E 06 510 20-24 E 06 510 40-42 Grenklämma av koppar Klämors överdel är utformad så att bultarna alltid dras mot en plan yta, trots att ledarna har olika areor. Ledarspåren ger

Läs mer

Safetec teknologin. Patenterat unikt överspänningsskydd.

Safetec teknologin. Patenterat unikt överspänningsskydd. Safetec teknologin Patenterat unikt överspänningsskydd. Safetec innebär en helt ny standard inom överspänningsskydd för inkommande matning. Det är helt ensamt i sitt slag på världsmarknaden. Vid överlast

Läs mer

Inbrottsskydd för golfshop

Inbrottsskydd för golfshop Inbrottsskydd för golfshop Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorets krav/säkerhetsföreskrift. Foldern ger

Läs mer

Övik Energi Nät Installationsregler. Syfte 1 (10) 30 april 2010 Regler. Övik Energi Nät Elinstallationsregler

Övik Energi Nät Installationsregler. Syfte 1 (10) 30 april 2010 Regler. Övik Energi Nät Elinstallationsregler 30 april 2010 Regler 1 (10) Övik Energi Nät Elinstallationsregler Övik Energi Nät Installationsregler Syfte Vårt samarbete förenklar för kunden. Som elinstallatör är du en viktig samarbetspartner. Det

Läs mer

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Optima 15 www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

Hur man skyddar sig mot åska

Hur man skyddar sig mot åska Hur man skyddar sig mot åska Källor: -Föreläsningsmaterial av Samuli Taimisto / OH6TY: Ukkosesta ja ukkossuojauksesta -"Salama koestaa maadoitukset" - RA-aseman salamasuojaus: 2005...2009 OH5IY OH6AG,

Läs mer

BIS Under golv / Element fästen

BIS Under golv / Element fästen O BIS Under golv / Element fästen BIS Grenrörs fästen BIS Grenrörs fästen 2 BIS Rör skydd BIS Skyddsplatta BIS Två-delad Golv Böj BIS Golvböjar BIS Böjledare BIS Rörskydd BIS PE Böjbara Rörhylsor 3 4 5

Läs mer

SS Avdelning 711 i praktiken Postad av Christer Djerf - 19 apr :17

SS Avdelning 711 i praktiken Postad av Christer Djerf - 19 apr :17 SS 436 40 00 Avdelning 711 i praktiken Postad av Christer Djerf - 19 apr 2011 15:17 Finns det någon i vårt avlånga land som praktiskt följer 711.415.2.01? Isåfall hur? Både vad det gäller eventuell anslutningspunkt

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

Villa- och trädgårdsstängsel

Villa- och trädgårdsstängsel Monteringsanvisningar Villa- och trädgårdsstängsel Högkvalitativa och prisvärda stängselsystem för villa- och fritidstomter 1 2 Kontakt Södra Sverige Håkan Berntsson, +46 72-731 04 75 hakan.berntsson@heabstangsel.se

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT D

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT D Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (8) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091021-028 D10-0015658 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-09-17

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Prefabricerade kabelskarvar 52-123 kv med eller utan skärmseparation JX eller JS

Prefabricerade kabelskarvar 52-123 kv med eller utan skärmseparation JX eller JS Prefabricerade kabelskarvar 52-123 kv med eller utan skärmseparation JX eller JS Prefabricerad för enkelt och säkert montage Aktivt tryck Driftsäker Rutintestade skarvkroppar enligt IEC Skruvteknik Kompakt

Läs mer

Uppfångare Isolerade åskledarsystem, Blixtprofilsystem. Uppfångare, isolerade åskledarsystem

Uppfångare Isolerade åskledarsystem, Blixtprofilsystem. Uppfångare, isolerade åskledarsystem Uppfångare Isolerade åskledarsystem, Blixtprofilsystem Uppfångare, isolerade åskledarsystem 185 Betongsockel med kilteknik Optimal uppfångare utan gänga Fördelar: Inställbar lutning av uppfångaren gentemot

Läs mer

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät.

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. Innehållsförteckning Fakta om din fiberkabel sid 2 Steg för steg sid 3 Installationsanvisningar sid 3-4 Inför anslutningen

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Montage av stängsel. Materiel. Verktyg

Montage av stängsel. Materiel. Verktyg Stängselmontage Montage av stängsel Materiel Stängsel levereras vanligen i rullar om 25 meter vardera, i höjder om 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800 och 2000 mm, samt 2000 mm med tre rader taggtråd (industristandard).

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Lindab Plåt & Metaller

Lindab Plåt & Metaller Vi förenklar byggandet Produktfakta - Allmänt Lindab erbjuder många olika materialslag som kan konfektioneras till rulle, format eller som slittat band. Vårt sortiment består av både lackerade och icke-lackerade

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

7 Slangupprullare. Innehåll: Information... 88 Serie ORK... 88 Serie ORM... 88 Serie OR... 89. Serie ORL... 90 Serie LOR... 90 Serie CRM...

7 Slangupprullare. Innehåll: Information... 88 Serie ORK... 88 Serie ORM... 88 Serie OR... 89. Serie ORL... 90 Serie LOR... 90 Serie CRM... 7 Slangupprullare Innehåll: Information... 88 Serie ORK... 88 Serie ORM... 88 Serie ORS... 89 Serie OR... 89 Serie ORL... 90 Serie LOR... 90 Serie CRM... 91 Serie CRM... 91 Serie CRS... 92 Kabelupprullare...

Läs mer

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Max-Ola Pålsson Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Sverigeverket skall enligt tillverkaren placeras och förankras på en slät armerad bottenplatta av betong. Om denna platta gjuts

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Fördelare och rör för markvärme

Fördelare och rör för markvärme Fördelare och rör för markvärme LK Markfördelare LK Markfördelare tillverkas av PEH rör PN10 med påsvetsade avstick DN 25 för LK Markvärmerör 25 x 2,3. Markfördelaren specialbyggs utifrån det specifika

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer

Monteringsanvisningar till H-Air

Monteringsanvisningar till H-Air Monteringsanvisningar till H-Air Mekanisk montering av ugn, frontram m.m. beskrivs här... Elektrisk montering av fläktlåda: Fläkten får endast monteras av en behörig elinstallatör. Nätkablar som används

Läs mer

SPBI rekommendation Potentialutjämning

SPBI rekommendation Potentialutjämning SPBI rekommendation Potentialutjämning SPBIs rekommendation om potentialutjämning vid bensinstationer Titel: Utgiven av: SPBIs rekommendation om potentialutjämning vid bensinstationer SPBI Service AB Utgåva:

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE SLE 60 50 40 30 20 10 0 0 SLE användningsområden 81 SLE mått 82 SLE modeller 84 SLE dimensioner 86 SLE delar 87 SLE montering 88 SLE fästen 83 SLE artikelnummer 92 SLE tillbehör 98 last / (kg/m) invändig

Läs mer

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Termoplast beläggning

Termoplast beläggning Wibe Kabelstege KHZSP Termoplast beläggning För bättre ekonomi i korrosiva miljöer 1 Termoplast beläggning För bättre ekonomi i korrosiva miljöer Kabelstege KHZSP 4 meter L 1120024 Kabelstege KHZSP-200

Läs mer

VärmeKabelTeknik Tillbehör Från

VärmeKabelTeknik Tillbehör Från VärmeKabelTeknik Från 2 VärmeKabelTeknik Fästband Teknisk Specifikation Material:... Se nedan. Längd:...galv. 25 m/rulle... plast 1 m... övriga i löpmeter Bredd... metall 20 mm... plast 10 mm E nummer...

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter ( 2008:1) och allmänna råd om hur elektriska anläggningar ska vara

Läs mer

ÖVerspännIngssKydd ELMILjÖ 2012

ÖVerspännIngssKydd ELMILjÖ 2012 Överspänningsskydd Elmiljö 2012 ÖVERSPÄNNINGSSKYDD Heltäckande program för skydd i alla applikationer Elektroniktätheten ökar i alla miljöer. Vi ser det tydligt, såväl i hemmet och industrin, som i samhället

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE 2 I FOTPLATTA CARISMA OCH PIANO 3 FOTPLATTA FALSAT LERTEGEL 4 I SNÖRÄCKE GRIND 5 I NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE 6 I TAKBRYGGA 7 SNÖRASSKYDDS

Läs mer

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon 4.1 HelaCon HelaCon serien Dessa toppklämmor används för snabb, enkel och pålitlig anslutning och fördelning av kablar och ledare vid elektriska installationer. De kan användas upp till 450 volt. Ett stort

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält.

Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält. Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält. Vallentuna 2013-02-05 Alla hus både nya och gamla har med några få undantag, endast elmatning med 4-ledare s.k. TN-C system. Äldre hus

Läs mer

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem Dimensionsområde PN Temperaturområde Material Rörsystem 40-315 Polyeten PE 80 Takbrunn 50 Fullflöde UV Rostfritt stål Användningsområde Ett komplett system för invändig avledning av regnvatten från tak

Läs mer

Anvisningar för installation av CEmärkta

Anvisningar för installation av CEmärkta Anvisningar för installation av CEmärkta gasapparater med effekt högst 100 kw 2003-03-06 Svenska Gasföreningen Box 49134 (S:t Eriksgatan 44) 100 29 Stockholm Tel: 08-692 18 40 Fax: 08-654 46 15 info@gasforeningen.se

Läs mer

Överspänningsskydd SNABBGUIDE 2016-2017 ELROND KOMPONENT AB. med ett urval av de vanligaste produkterna

Överspänningsskydd SNABBGUIDE 2016-2017 ELROND KOMPONENT AB. med ett urval av de vanligaste produkterna Överspänningsskydd SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 06-07 ELROND KOMPONENT AB Fax: 08-449 80 89 Överspänningsskydd När det gäller inkommande kraft så kan följande punkter vara en vägledning

Läs mer

PLATTFORMSKONSTRUKTIONER

PLATTFORMSKONSTRUKTIONER Teknisk information plattformar & stegar plattformskonstruktioner PLATTFORMSKONSTRUKTIONER Trappor skyddsräcke enkla att installera och med hög säkerhet GAP skyddsräcken erbjuder en komplett lösning för

Läs mer

Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer

Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer 0 kw Elvärme 9 modeller Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer Användningsområden Tiger är en serie tåliga och kompakta värmefläktar för proffs med höga krav. Värmefläkt

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008. 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd.

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008. 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd. 02 / 04 / 2012 2/12 Innehåll 6.1 Referenser...

Läs mer

ACO Pipe Rostfria rör

ACO Pipe Rostfria rör Installation 2008.10.15 ACO Pipe Rostfria rör För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

ARCA väggskåp NYA. Högpresterande polykarbonat skåp. Skydd i krävande miljöer

ARCA väggskåp NYA. Högpresterande polykarbonat skåp. Skydd i krävande miljöer ARCA väggskåp NYA Högpresterande polykarbonat skåp Skydd i krävande miljöer Nya Fibox ARCA Fibox ARCA korrosionsfria väggskåp för extremt tuffa och krävande miljöer Högklassig polykarbonat konstruktion

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC DK INDUSTRI AVLUFTSHUV 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll INDUSTRI ABC DK INDUSTRI AVLUFTSHUV Lämplig vid kontinuerlig drift. Kom ihåg! Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV 2014-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll SJÄLVDRAG ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV ANVÄNDNING Cirkulär takhuv, så kallad kinahatt. Muffmått i spirostandard. Luftriktning - horisontell.

Läs mer