Bearbeta & montera Golvprofiler av aluminium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bearbeta & montera Golvprofiler av aluminium"

Transkript

1 Bearbeta & montera Golvprofiler av aluminium

2 Ett komplett golvsystem Systemet av golvprofiler i aluminium erbjuder ett spektra av användningsmöjligheter för de mest skilda ändamål. Det är mer än enbart golv för industribruk! Sapa Golvprofiler i aluminium svarar mot högt ställda krav. Krav på bl a lång livslängd god och säker arbetsmiljö enkelt montagearbete och stor anpassningsbarhet hög beständighet god totalekonomi Golvprofilerna ger en ljus och behagligt arbetsmiljö. De är tvärräfflade för att minska halkrisken. De ger också ett säkert golv, som inte tröttar. Golvprofilerna är behändiga att arbeta med. De har låg vikt. De kräver endast enkla handverktyg för bearbetning. Urtag och figursågning görs enkelt. Ingen efterarbetning krävs. De är okomplicerade att montera och demontera. Läggningskostnaden är låg. Golvprofiler i aluminium har naturligt korrosionsskydd och behöver ej ytbehandlas. De står emot de flesta aggresiva miljöer. De är slitagetåliga och kräver ett minimum av underhåll. Golvprofiler i aluminium har konkurrenskraftigt pris. Den låga läggningskostnaden, långa livslängden och det minimala underhållet medverkar till god totalekonomi. Räknat över golvets livslängd blir kostnaden mycket låg. Som komplement till golvprofilerna finns trapp- och räckesprofiler. De har samma goda egenskaper! Sapa Golvsystem omfattar ett komplett system för golv, trappor och räcken, i många år använt för skiftande miljöer och användningsområden. 2

3 Tätande Golvprofil Henriksdals Avloppsreningsverk 1999 Knivsta Avloppsreningsverk 2000 Patent: SE DK Patentsökt: NO FI Tätande Golvprofil anpassad för högre täthetskrav Sapa Tätande Golvprofil är speciellt lämplig att använda vid övertäckning av bassänger, kanaler eller liknande på reningsverken där aerosolskapande teknik används. Den Tätande Golvprofilen förhindrar tillsammans med en undertrycksskapande processventilation aerosoler innehållande bakterier och andra mikroorganismer att spridas i lokalen. Samtidigt underlättas möjligheterna att återvinna och omvandla gaserna till exempelvis värme för uppvärmning. Då systemets läckage är känt underlättar detta dimensioneringen av processventilationen så att önskat undertryck erhålls på övertäckningens undersida. 3

4 Referenser Boxholms Såg, Boxholm Scen, Hötorget, Stockholm Spendrups Bryggeri AB, Grängesberg Automobilfirma David Carlsson, Norrköping 4

5 Referenser Ångströmlaboratoriet, Uppsala Järnvägsövergång, Mölnlycke Forbo-Forshaga AB, Göteborg Fillans Avloppsreningsverk, Sundsvall 5

6 Få verktyg behövs Profilerna i Sapa Golvsystem är enkla att bearbeta. Som regel behövs bara ett mindre antal vanliga verktyg. Detta underlättar montagearbetet betydligt. Gerkapningar, håltagningar för genomgående rör och ledningar kan utföras direkt på byggarbetsplatsen. Följande verktyg kan behövas: Hammare Vinkelslip för kapning och större urtag Cirkelsåg med hårdmetallklinga Gummiklubba Borrsåg för mindre hål Fast nyckel Handborrmaskin Fil för gradning Borr för M8-skruv: i borrstål avsett för aluminium Sticksåg för större ingrepp Skydda golvprofilerna under byggarbetet Den obehandlade profilen har hög ytfinish. För att behålla denna är det lämpligt att skydda golvprofilerna under montage- och byggskedet. Planera inläggning med hänsyn till andra aktiviteter på arbetsplatsen. Är mycket hög finish viktigt bör profilerna skyddas mot: Smuts och damm. Täck golvet med byggfolie eller papper genast efter utläggning. Golvet skyddas och städarbetet underlättas. Svetssprut. Täck runt arbetsstället, med t ex masonite. Svetssprut ger små fläckar som är svåra att ta bort. Betong- och murbruksskvättar. Fläckar förhindras genom täckning. Båda materialen är starkt alkaliska och kan ge missfärgningar på metallen. Lagring: Tre tänkvärda T! Bryt ej plastade förpackningar i onödan. En kubikmeter packade golvprofiler motsvarar kvm golv och väger ca 500 kg. För att behålla den höga finish som profilerna har vid leverans bör den som ansvarar för montaget tänka på tre T vid lagring. Profilerna skall lagras: Torrt. Korrosion uppstår aldrig utan vatten. Produkten är torr när den levereras. Täckt. Bevara täckningen så länge som möjligt. Den hindrar både vatten och smuts. Tilluft. Ventilera, om det går. Tilluft hjälper till att hålla torrt och snyggt. 6

7 Bearbetning Kapning Håltagning Profilerna går utmärkt att kapa med en vanlig kapsåg med hårdmetallklinga. Det görs lika enkelt längs med som tvärs över. Varvtalet bör ligga mellan och rpm då klingans diameter är mm. Som skärvätska används lämpligen T-sprit eller vanligt såpvatten. Håltagning Med sticksåg, försett med sågblad för aluminium, tas hål mycket enkelt. I profiler med stödben som är högre än sticksågsdjupet är det lämpligt att först såga av benet med kapsåg eller vinkelslip. Borrning Hål för mindre rör och ledningar tas smidigt med en vanlig hålsåg. Svetsning Ett vanligt stålborr kan användas. Skall många håltagningar göras är det lämpligt att använda ett borrstål särskilt avsett för aluminium. Detta har större spetsvinkel än ett vanligt stålborr. Gradning Med gott resultat kan profilernas aluminiumlegeringar svetsas. MIG- och TIG-svetsning rekommenderas. Med MIG-svetsning kan gods ned till 2 mm tjocklek svetsas. I princip kan alla förekommande svetsmetoder utnyttjas. En sista åtgärd vid montering av profilerna är brytning av eventuellt utskjutande vassa kanter. Gradning görs med fil. Särskilt viktig är gradning när golvprofil läggs på ställe där någon kan stöta emot kapsnittet. 7

8 Montering av golvprofiler Profiler och monteringstillbehör ger ett komplett system för bjälklag. Det är lätt, starkt, underhållsfritt och enkelt att montera. Fäst profiler till varandra Ibland läggs profilerna direkt på golvet. Kanske för att användas som maskintrall; för att anpassa nivån till en maskin eller för att få en behagligare yta att stå på. Profilerna kan kopplas ihop i ändarna med en U- klammer. Den slås fast med hammare. För att minska nedböjningen inbördes mellan intilliggande profiler utan spont kan samverkan erhållas genom att profilerna kopplas samman med lastfördelningsklammer. Klammern skruvas ihop kring profilernas underfläns enligt exemplet nedan. Vid löst liggande golvprofiler används en L-profil eller liknande tillsammans med Fästdetalj och T-Skruv. Fäst profiler till underlaget Montering av körbaneelement Vid användning av fästdetaljen för fixering av golvprofilen mot underlaget monteras en rostfri T-formad skruv i profilens spår som sedan klämmer fästdetaljen mot balkflänsen. Golvprofilen fästs med en fästdetalj inkl. T- skruv per upplag. Skruvens huvudform medger snabb montering och den kan också användas til avväxlingar, upphängningar av armaturer, rörledningar och andra installationer i profilens undersida. Som alternativ kan standardskruven med dimensionen M8 x 22 i rostfritt stål och med 6-kantshuvud användas. Den träs från änden i spåret i profilens underfläns. Denna skruv bör även användas vid bjälklag som utsätts för starka vibrationer. Då också tillsammans med låsmutter typ LocKing eller liknande. Körbaneelement monteras i balkfläns med platta (100x40x6 mm) av galvat stål eller av aluminium. Plattan fästes med M10-skruv. Upp till tre fästplattor kan användas till varje körbaneelement. Vid användning av fästkilen för fixering av golvprofilen mot underlaget monteras den kring de intilliggande profilernas underfläns enligt ovan. Skruvförbandet åtdrages lätt. Skjut fram fästkilen till den greppar om upplagsbalkens fläns och knacka försiktigt fast den med hjälp av en hammare (se bild). 8 Avslutningsvis, dra åt skruvförbandet ordentligt för att säkerställa att fästkilen ej vibrerar loss. Monteringstillbehör se sid 15

9 Tätande Golvprofil Sapa Tätande Golvprofil levereras fixlängdkapade med monterade änd- och längdtätningar direkt i från lager. Den Tätande Golvprofilen monteras oftast löst liggande på underlaget och övertäckning kan då tack vare golvprofilernas form öppnas var som helst vid behov. På upplaget monteras med fördel den självhäftande gummilisten. Totallängd (Anges vid beställning) Min Min Totallängd (Anges vid beställning) 5 Då större täthetskrav finnes kan en tätningslist typ SFM eller liknande placeras mellan ändlock och upplagskant. Luftläckaget minskas då ytterligare med ca 70%. Byggmått = n (mm) n=antal golvprofiler Vid behov av längsskärning av golvprofilen då fler än ett stödben bortkapas skall stödvinkel monteras enligt figur. Golvprofiler för högre täthetskrav För övertäckningar av bassänger på reningsverken där aerosolskapande teknik användes finns en Tätande Golvprofil. Se separat produktblad. 9

10 Förstärkning efter håltagning Vid t ex pelare flyttas ändupplaget ut och fortsätter på pelarens sida. Här är avväxling onödig. En liten mediagenomföring kräver ingen särsklid avväxling. Vid större hål, där mer än ett stödben tas bort, görs enkelt en avväxling till intilliggande profiler. En tvärgående förstärkningsprofil fästs med T-skruv och fästdetalj. Ljuddämpning En gummilist dämpar ljud och vibrationer i golvbeläggningen. Kommer bjälklaget att utsättas för kraftiga vibrationer är det lämpligt att lägga en gummilist mellan profil och bärbalk. Gummilisten förhindrar också direkt metallisk kontakt mellan aluminiumprofil och underlag. Den bör användas då det anses att risken för korrosion är stor. Självhäftande gummilist används då golvprofilerna ej skruvas fast mot upplaget. Gummilist utan självhäftande tejp används då golvprofilerna skruvas fast mot upplaget. 10

11 Anpassning vid upplag Skall en upplagsprofil gjutas in är det lämpligt att förse den med flaggande kant. Golvprofilen kan då enkelt fästas med fästdetalj. Skall golvprofilen läggas på upplag som är lägre än golvprofilens höjd görs en ursågning i profilens ändar. Är upplaget högre än golvprofilens höjd används mellanlägg för att få rätt bygghöjd. Montering av stegprofiler För var och en av stegprofilerna finns ett passande vangstycke. Montering sker direkt i vangstyckena. Hål tas i dessa med stegprofilens löpspår som mall. Löpspåren finns i stegprofilens underkant. I dessa passar skruv med M8-gänga. Skruvarna, som skall vara rostfria, slås i med hammare till dess att gängorna får fäste. Därefter dras de fast. Stegen kan med fördel svetsas i vangstycket. För montering av profilen SFG 250/40 som steg i trappkonstruktion används stödvinkel. Stödvinkeln monteras i vangstycket med M10-skruv. Steget fästs sedan på stödvinkeln med M8-skruv. Kan även användas till SFT 250/60. Sättstegsprofilen förlänger trappsteget med 50 mm, samt minskar öppningen med 70 mm. Samtidigt förhindrar den smuts och lösa föremål från att falla ned mellan trappstegen. Sättstegsprofilen monteras i bakkant på trappstegsprofilerna med skruv eller svetsas. I ovan- och nederdel monteras trappan enkelt med en vinkelprofil. Denna skruvas eller svetsas fast. 11

12 Tvärräffling Tvärräffling för säkrare gång Samtliga golv- och trappstegsprofiler som har rillor på gångytan är tvärräfflade, utom trappsteget SFT 110/26. Tvärräfflingen, betecknad med R, ökar säkerheten för de gående. När man trampar ned på profilen sjunker skons sula in i den 7 mm breda tvärräfflingen och ger fäste. Risken att halka minskar. Golv- & stegprofiler med tvärräffling mindre än 7 mm rekommenderas ej! 7mm Logiskt uppbyggt Ett system med beteckningar för alla ingående delar gör Sapa Golvsystem lätt att redovisa, beställa och montera Sapa Golvsystem omfattar följande produkter: SFG Golvprofiler SFT Trappstegsprofiler SFV Vangstyckeprofiler SFM Monteringstillbehör SFR Industriräcken / MONTAL SFL Luckor Beteckningar SFG 300 / 35 R Sapa Profilbredd Profilhöjd Utförande Golvprofil Sapa lagerhåller golvprofiler i följande utförande, var och en betecknad med en bokstav: R Tvärräfflad. I profilens räfflor nedpressas 7 mm breda tvärgående spår i längdriktningen för att förbättra halksäkerheten. RH Räfflad och Hålad. Hålstansad med avlånga hål. Hålen motsvarar ca 20 procent av profilens yta. RT Räfflad och Tätande. Levereras med monterad änd- och längstätning. S Slät profil. SH Slät och Hålad. Hålstansad med avlånga hål. Hålen motsvarar ca 20 procent av profilens yta. Leveranslängder Golv-, Trappstegs- och Vangstyckeprofilerna lagerhålles i 6500 mm längder. De fixkapas efter önskad specifikation med toleransen +0/-3 mm. Vid produktionsorder, över kg, är maxlängden ca mm. Tänk på detta när du beställer golv Vilken profil skall jag välja? Valet underlättas betydligt om man känner till förutsättningarna för golvet. Vår checklista här kan utgöra ett gott stöd: Vilket är ändamålet? Skall golvet användas inomhus eller utomhus? För gångtrafik? För truck? För biltrafik? Finns krav på högre täthet? Reningsverksmiljö? Hur stor skall spännvidden vara mellan bärande balkar? Spännvidden är en dimensioneringsfaktor. Vilket är underlaget? Skall golvet läggas fribärande? På stålbjälklag? På betong? Över grop? Vilken typ av belastning kommer golvet att utsättas för? Punktlast? Jämnt utbredd last? Dynamisk last? Hur är möjligheterna att från undersidan fästa profilerna. Skall konstruktionen vara fast mot bjälklaget/underlaget? Skall den gå att flytta? Skall profilerna läggas över flera fack? Betrakta golvet som en helhet! Tag hänsyn till kaptoleranser och reservmängd vid beställning. 12

13 Profilsortiment Golv Golvprofiler tvärräfflade Samtliga hålade golvprofiler har hålstorleken 10 x 30 mm, med ett cc-avstånd på 20 mm, utom SFG 250/30-SH. Den har hål med diametern 22 mm och cc-avståndet 36 mm. Blått profilutförande lagerhålles. Rött profilutförande kan produceras. SFG 250/30 Bredd: 250 mm Höjd: 30 mm Ohålad (S): lx: 10,10 x 10 4 mm 4 Wx: 4,40 x 10 3 mm 3 Hålad (SH): lx: 8,58 x 10 4 mm 4 Wx: 4,03 x 10 3 mm 3 SFG 300/35 Bredd: 300 mm Höjd: 35 mm lx: 20,13 x 10 4 mm 4 Wx: 8,12 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 17,11 x 10 4 mm 4 Wx: 7,21 x 10 3 mm 3 SFG 300/40 Bredd: 300 mm Höjd: 40 mm lx: 27,47 x 10 4 mm 4 Wx: 9,31 x 10 3 mm 3 SFG 250/40 Bredd: 250 mm Höjd: 40 mm lx: 32,25 x 10 4 mm 4 Wx: 13,50 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 27,41 x 10 4 mm 4 Wx: 12,12 x 10 3 mm 3 SFG 250/50 Bredd: 250 mm Höjd: 50 mm lx: 54,76 x 10 4 mm 4 Wx: 16,97 x 10 3 mm 3 Ohålad (S): lx: 52,52 x 10 4 mm 4 Wx: 16,62 x 10 3 mm 3 SFG 250/60 Bredd: 250 mm Höjd: 60 mm lx: 83,12 x 10 4 mm 4 Wx: 22,90 x 10 3 mm 3 Ohålad (S): lx: 87,56 x 10 4 mm 4 Wx: 23,17 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 70,96 x 10 4 mm 4 Wx: 20,63 x 10 3 mm 3 SFG 250/53 Bredd: 250 mm Höjd: 53 mm Ohålad (S): lx: 142,05 x 10 4 mm 4 Wx: 46,38 x 10 3 mm 3 SFG 300/80 Bredd: 300 mm Höjd: 80 mm lx: 243,72 x 10 4 mm 4 Wx: 52,43 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 207,16 x 10 4 mm 4 Wx: 46,97 x 10 3 mm 3 SFG 350/80 Bredd: 350 mm Höjd: 80 mm lx: 482,91 x 10 4 mm 4 Wx: 118,90 x 10 3 mm 3 SFG 300/100 Bredd: 300 mm Höjd: 101,5 mm Ohålad (S): lx: 952,24 x 10 4 mm 4 Wx: 171,50 x 10 3 mm 3 Övriga profiler I Sapa Golvsystem ingår många olika golvprofiler. Tag kontakt med oss! 13

14 Profilsortiment Trappor Trappstegsprofiler tvärräfflade Samtliga trappstegsprofiler kan erhållas hålade och tvärräfflade utom SFT 110/26. Som trappsteg kan även golvprofilen SFG 250/40 användas då lämpligen tillsammans med stödvinkel SFM Nedanstående profilutförande lagerhålles. SFT 110/26 Bredd: 110 mm Höjd: 26 mm lx: 4,35 x 10 4 mm 4 Wx: 2,76 x 10 3 mm 3 SFT 185/32 Bredd: 185 mm Höjd: 32 mm lx: 10,40 x 10 4 mm 4 Wx: 4,97 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 8,83 x 10 4 mm 4 Wx: 4,40 x 10 3 mm 3 SFT 250/32 Bredd: 250 mm Höjd: 32 mm lx: 11,75 x 10 4 mm 4 Wx: 5,18 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 9,99 x 10 4 mm 4 Wx: 4,67 x 10 3 mm 3 SFT 250/60 Bredd: 250 mm Höjd: 60 mm lx: 61,70 x 10 4 mm 4 Wx: 15,72 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 52,44 x 10 4 mm 4 Wx: 14,21 x 10 3 mm 3 Vangstyckeprofiler SFV 120/35 Höjd: 120 mm Bredd: 35 mm Ix: 118,4 x 10 4 mm 4 Wx: 19,7 x 10 3 mm 3 SFV 136/33 Höjd: 136 mm Bredd: 33 mm lx: 184,9 x 10 4 mm 4 Wx: 27,2 x 10 3 mm 3 SFV 195/50 Höjd: 195 mm Bredd: 50 mm lx: 445,3 x 10 4 mm 4 Wx: 45,7 x 10 3 mm 3 SFV 230/45 Höjd: 230 mm Bredd: 45 mm Ix: 669,2 x 10 4 mm 4 Wx: 58,2 x 10 3 mm 3 SFV 255/40 Höjd: 255 mm Bredd: 40 mm lx: 887,7 x 10 4 mm 4 Wx: 69,6 x 10 3 mm 3 Sättsteg SFT 50/70 Bredd: 50 mm Höjd: 70 mm 14

15 Monteringstillbehör Monteringstillbehör För sammankoppling och montering av golvprofiler finns ett tillbehörssortiment. Tillbehören kan köpas styckevis. U-klammer Används vid ihopsättning av SFG 300/35 för maskintrall. Art nr SFM Fästdetalj Används för att fästa golvprofiler mot bärande konstruktioner. Ger enkel och snabb montering. (T-Skruv SFM beställes separat.) Art nr SFM Stödvinkel Används vid montering av trappor och lejdare. Stegprofilerna SFG 250/40 och SFT 250/60 fästs på stödvinkeln med sexkantsskruv M8 x 22, som passar i profilens löpspår. Stödvinkeln är förborrad. Art nr SFM T-Skruv Används tillsammans med fästdetalj SFM Skruvskallen är särskilt anpassad för golvprofilernas inbyggda fästspår. Mutter inkl bricka ingår. Dimension: M8 x 40, rostfri. Art nr SFM Skruv M8 Används vid infästning av profil SFT 110/26, SFT 185/32 och SFT 250/32, dvs vid montering av trappsteg mot vangstycket. Skruv M8 med mutter och bricka används också för montering av profil SFG 250/40 och SFT 250/60 på stödvinkel SFM Dimension: M8 x 22, rostfri. Art nr SFM skruv SFM mutter, bricka Lastfördelningsklammer Används till profil SFG 250/40, 250/60, 300/35 och 300/80 för att vid stora spännvidder förhindra individuella nedböjningar mellan golvprofiler. Dimension: 25 mm bred, utförd av aluminiumprofil. Leverans komplett med skruv M8. mutter och bricka i rostfritt utförande. Art nr SFM Gummilist Används som mellanlägg, då golvprofilerna skruvas fast mot upplaget. Detta för att eliminera risken för galvanisk korrosion. Gummilisten dämpar också ljud från vibrationer mellan golvprofil och upplagsbalk. Bredd: 30 mm. Tjocklek: 1,5 mm. Längd: 10 m/rulle. Art nr SFM Självhäftande gummilist Används som mellanlägg, då golvprofilerna ej skruvas fast mot upplaget. Detta för att eliminera risken för galvanisk korrosion. Gummilisten dämpar också ljud från vibrationer mellan golvprofil och upplagsbalk. Bredd: 30 mm. Tjocklek: 2 mm. Längd: 10 m/rulle. Art nr SFM Fästkil Används för att fästa golvprofiler mot bärande konstruktioner. Ger enkel och snabb montering. Levereras komplett med skruv M8, mutter och bricka i rostfritt utförande. Art nr SFM

16 Roupe Digital Design AB Bearbeta & Montera-01 Sapa Profiler AB Division System Vetlanda Tel Fax Internet: SE-2000/01.09 Division System

Tätande Golvprofil av aluminium

Tätande Golvprofil av aluminium Tätande Golvprofil av aluminium Systembeskrivning Tätande Golvprofil anpassad för högre täthetskrav Tätande Golvprofil är speciellt lämplig att använda vid övertäckning av bassänger, kanaler eller liknande

Läs mer

Gångbart industrigolv av aluminiumprofiler

Gångbart industrigolv av aluminiumprofiler Gångbart industrigolv av aluminiumprofiler Ett komplett golvsystem Systemet av golvprofiler i aluminium erbjuder ett spektra av användningsmöjligheter för de mest skilda ändamål. Det är mer än enbart golv

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter över 300 år tillbaka i tiden, bygger på tradition är ganska givet. Under dessa

Läs mer

HÄFLA LÄTTDURK. - alternativet för överlägsen byggekonomi. www.hafla.se

HÄFLA LÄTTDURK. - alternativet för överlägsen byggekonomi. www.hafla.se HÄFLA LÄTTDURK - alternativet för överlägsen byggekonomi www.hafla.se HÄFLA LÄTTDURK 2 Häfla lättdurk är ett tåligt lågviktsmaterial för beläggning av tex. plattformar, bjälklag, gångbanor, bassängtäckning

Läs mer

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2000 SEKTION Gångjärn GÅNGJÄRN SE Invändigt gångjärn, se sid. -010 Gångjärn med 180 öppning, se sid. -175 Utanpåliggande gångjärn, se sid. -010 Tredelat gångjärn,

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme.

Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme. Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Skruvarna är Torx-skruvar. Du

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Dekorations profiler. Kabelkanaler Kakelprofiler Hörnskyddsprofiler och monteringsprofiler. Golv- skarvlister, nivålister och trappkantlister

Dekorations profiler. Kabelkanaler Kakelprofiler Hörnskyddsprofiler och monteringsprofiler. Golv- skarvlister, nivålister och trappkantlister Dorations profiler Golv- skarvlister, nivålister och trappkantlister Kabelkanaler Kakelprofiler Hörnskyddsprofiler och monteringsprofiler Hobby profiler, krokar och plåtar Golvsocklar Nivålist valnöt Hörnskydd

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725 Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SKJUTPARTIER SAMT FASTA PARTIER Detta är en generell monteringsanvisning för skjutpartier,

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv 2012-10-11 Exklusiv Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv OX-parti, vänstergående XO-parti, högergående O-parti, fast parti OXO-parti, vänster eller högergående OXXO-parti Detta är en principiell

Läs mer

lindab coverline monteringsanvisningar sandwich-paneler Lindab Coverline TM Lindab sandwich-paneler Monteringsanvisningar

lindab coverline monteringsanvisningar sandwich-paneler Lindab Coverline TM Lindab sandwich-paneler Monteringsanvisningar lindab coverline monteringsanvisningar sandwich-paneler Lindab Coverline TM Lindab sandwich-paneler Monteringsanvisningar Förberedelser Godsmottagning Kontrollera att materialet ej är transportskadat och

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

2015 P R O F I L E R

2015 P R O F I L E R 20 PROFILER 07 PROFILER Tolv aluminiumprofiler av hög kvalitet, med ett brett sortiment av tillbehör som ökar användningsområdet och underlättar montaget av våra LEDstrippar. Profilerna fungerar som ett

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Teknisk information Halle Thermo

Teknisk information Halle Thermo Teknisk information Halle Thermo 1. Allmänt Halle Thermo är ett inglasningssystem med köldbruten brygga i luckor och i yttre ramen av partiet. Köldbrytningen görs genom att inre och yttre aluminium profiler

Läs mer

Pelare Prefabricerade betongpelare

Pelare Prefabricerade betongpelare 32 GSC Pelare Prefabricerade betongpelare Montering av prefab betongpelare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra 2011-02-15 ULTRA Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra Skjutbara fönsterpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Fasta fönster 1, 2, och 3-delade

Läs mer

Projektering och produktion HÄFLA BRUKS AB

Projektering och produktion HÄFLA BRUKS AB GALLERDURK Projektering och produktion HÄFLA BRUKS AB GALLERDURK projektering och produktion Gallerdurk är lämplig för en rad olika ändamål såsom gångtrafik, tung fordonstrafik, offshore, staketgaller

Läs mer

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3 UTGÅVA 3 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

Fasta partier och mallskurna partier.

Fasta partier och mallskurna partier. Fasta partier och mallskurna partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Tolerans bredd: +0-5 mm Tolerans höjd: +5-5 mm Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera.

Läs mer

Lekställningen CAROL är avsedd för barn mellan 3 och 14 år!

Lekställningen CAROL är avsedd för barn mellan 3 och 14 år! Innan du börjar monteringen: Lekställningen CAROL är avsedd för barn mellan 3 och 14 år! OBSERVERA! Betongankare som behövs för lekställningens förankring ingår inte i den levererade produkten. De levereras

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

GUIDE FÖR INREDNINGSLISTER. Dione-inredningslister elegant och gedigen inredning i alla rum i bostaden

GUIDE FÖR INREDNINGSLISTER. Dione-inredningslister elegant och gedigen inredning i alla rum i bostaden 1 GUIDE FÖR INREDNINGSLISTER Dione-inredningslister elegant och gedigen inredning i alla rum i bostaden 2 Skarvlisterna slutför golvmonteringen och ger en dekorativ finish 3 SKARVLISTER Skarvlisternas

Läs mer

Drill & Drop WORLD S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM! Multi Purpose Bimetall Classic World s smartest hole saw system! Diamond Dry 06/ 2013

Drill & Drop WORLD S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM! Multi Purpose Bimetall Classic World s smartest hole saw system! Diamond Dry 06/ 2013 Drill & Drop WORLD S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM! 06/ 2013 Multi Purpose Bimetall Classic Diamond Dry Alla användare av denna produkt ökar sin profit! HM hålsågar kan användas i alla typer av trä, gips, lättbetong,

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET DIN KOMPLETTA BALKONGLEVERANTÖR Balkongräcken, spröjs 4-5 Balkongräcken, glas 6-7 Balkongräcken, perforerad plåt 8-9 Balkongräcken, med dekorlister 10-11 Balkongräcken, kombinerade

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se SGG U-GLS Glasprofiler med U-tvärsnitt emmabodaglas.se SINT-GOBIN GLSS DESIGN SINT-GOBIN GLSS DESIGN SGG U-GLS Ett U-profilerat glas med en strukturerad yta för diffusering av ljuset. Kan användas i enkla

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Grindsystem. Komplett. Monteringsanvisning. GSK Standard. 20120912 4 Grindsystem Komplett. Art.nr. Appl. År. Stl. Dat. ACCESSA AB. Telefon.

Grindsystem. Komplett. Monteringsanvisning. GSK Standard. 20120912 4 Grindsystem Komplett. Art.nr. Appl. År. Stl. Dat. ACCESSA AB. Telefon. Art.nr. Appl. År. Dat. Ver. Artikel 20120912 4 Grindsystem Komplett - 1:5 Stl. Mod. Sid. Grindsystem Komplett ACCESSA AB Box 100 781 22 Borlänge Telefon 0243-213000 Telefax 0243-213010 E-post info@.se

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr Byggfolie säkerhetsväv BUTYLTAPE BUTYLFOGMASSA UNIVERSALtejp folielim rörmanschett KABELMANSCHETT Akvaden luft- och ångspärr Icopal Akvaden används

Läs mer

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK 1 INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 TIPS OCH RÅD... 3 PLANERA FÖR MONTAGE AV STÄNKSKYDD... 4 ELANSLUTNINGAR... 4 FLÄKT/VENTILATIONSDON/SPISKÅPA... 5 BELYSNING... 5 KRANAR... 5 SKARVAR... 6

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Pallställ

Monterings- och bruksanvisning. Pallställ Monterings- och bruksanvisning Pallställ MONTERING AV GAVLAR Åtdragningsmoment skruvförband Skruv M0 8.8 Max åtdragningsmoment 7 Nm Till skruvförbanden skall användas Lockingmuttrar M0 klass 8 Taptite

Läs mer

ENTRÉGALLER HÄFLA BRUKS AB

ENTRÉGALLER HÄFLA BRUKS AB ENTRÉGALLER HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter 300 år tillbaka i tiden, bygger på tradition är ganska givet. Under dessa århundraden

Läs mer

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 3 INNEÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 PRODUKT BESKRIVNING...4 2 TILLVERKNING OC KONSTRUKTIONEN...5 2.1 TILLVERKNINGSSÄTT... 5 2.2 TILLVERKNINGSTOLERANSER... 5 2.3 KVALITETSKONTROLL

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 10:40 Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 6228182540 (S1) 0209 Innehåll INNEHÅLL...3 SPECIFIKATION...4 NOCKLUCKA...4 AVSLUTNINGSATS...4 ÖVERSIKTBILD NOCKLUCKA...5 MINITAKSTOL...6

Läs mer

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård 2012-01 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske taket inte att fungera optimalt

Läs mer

Goggle MONTERINGSBESKRIVNING

Goggle MONTERINGSBESKRIVNING sid 1/5 1100 Ø300 1600 400 138 2100 650 i 100 i 200 C-C 500 695 380 490 370 C-C 2300 400 Ø150 C-C mått mellan stolparna = Följarörets längd + i Leveransspecifikation/ Ö03-45/ Specifikationer/ Ö03-45 cykelställ

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas?

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Hör i så fall av dig. Nämnde vi föresten att Capo Sweden säljer

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

Måttagning / Monteringsanvisning

Måttagning / Monteringsanvisning Hammerglass Isoler Val av ytter- och innerglas Mät den kortaste av de två dimensionerna på fönsterbåge / karm ( se tabell nedan). Läs sedan av motsvarande tjocklek i kolumn för Hammerglass, respektive

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Bastupaket. Stjärnhimmelspaket. 74 803 16 5005 81 st ø0,75mm PMMA 20W Stjärnavslut 1mm 54x2m FL20

Bastupaket. Stjärnhimmelspaket. 74 803 16 5005 81 st ø0,75mm PMMA 20W Stjärnavslut 1mm 54x2m FL20 Fiberoptik FIBERPAKET Bastupaket E-nummer Art.nr Ljuspunkter Fibertyp Ljusgiv. Avslutning Håltagning 74 803 10 5010 6 st ø2mm glas 42W Armaturavslut 7mm 2x2m FL2001 2x2,5m 2x3m 5010 74 803 14 5075 6 st

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Spiraltrappor, inomhus

Spiraltrappor, inomhus Spiraltrappor, inomhus Trappor med högsta kvaliten. Spiraltrappor från Floby Durk AB Floby Durk AB grundades 1979. I Floby är vi ca. 15 anställda och förfogar över en tillverkningsyta på ca. 2500 m 2.

Läs mer

Produktbeskrivning samt monteringsanvisning. "snöskydd modell borst"

Produktbeskrivning samt monteringsanvisning. snöskydd modell borst 2012-01-16 Per Axelsson 5 1(24) Produktbeskrivning samt monteringsanvisning "snöskydd modell borst" 2012-01-16 Per Axelsson 5 2(24) 2012-01-16 Per Axelsson 5 3(24) Innehållsförteckning 1 Systembeskrivning

Läs mer

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning. Abetong tanksystem Abetong tanksystem Lång livslängd, underhållsfrihet och funktionalitet är ledord för Abetongs tanksystem. Med mer än 40 års erfarenhet av att bygga och utveckla prefabricerade tanksystem

Läs mer

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Potentialutjämning SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 205 Potentialutjämning i byggnad H D G E 3 2 C E El Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar

Läs mer

Avvikelser gällande nationella normer, riktlinjer osv. kan förekomma.

Avvikelser gällande nationella normer, riktlinjer osv. kan förekomma. MONTERINGS INSTRUKTIONER FASAD Inledning Detta montage handbok fungerar som ett bra underlag på byggarbetsplatsen eller på kontoret. Handboken innehåller grundläggande beskrivningar om hur montage av Clix

Läs mer

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel + Följande utrustning Stagkäppar Till utmärkning av stängsellinjen Murarsnöre Till utmärkning av stängsellinjen Spett För att undersöka

Läs mer

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture För uterum med krav WICSLIDE 24 Skjutdörrar I skapandet av vårt mest flexibla skjutdörrsystem, anpassat för uterum och villor, har vi lånat kunnande och teknologi från vår position

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Principer vid montering

Principer vid montering Isolerhållare Principer vid montering Rekommenderat lastvärde För varje isolerhållare finns rekommenderade lastvärden angivet. Dessa talar om vad varje enskild isolerhållare klarar i belastning beroende

Läs mer

PRODUKTBLAD BELYSNING

PRODUKTBLAD BELYSNING EE-365001 För montering på hållare eller genom svetsning mot fläns. Ø 24 mm 100 mm lång, Din-anslutning med Plug-inkontakt. EE-294101 För montering på hållare eller genom svetsning mot fläns. Ø 24 mm 100

Läs mer

Monteringsanvisning för manuell slaggrind

Monteringsanvisning för manuell slaggrind Monteringsanvisning för manuell slaggrind Grind Manuella grindar har som standard öppningsvinkel 180 grader inåt och 90 grader utåt. Levereras som standard från 4 till 10 meters öppningsmått. Grinden levereras

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

Räcken. i stål och aluminium för alla miljöer

Räcken. i stål och aluminium för alla miljöer Räcken i stål och aluminium för alla miljöer Sektionsräcke med följare Detta industriräcke tillverkas med räckesstolpar av KKR-profil 40x40x3 mm med fästen för sidomontage alternativt toppmontage i varmförzinkat

Läs mer

DODGE CHALLENGER. Verktygen Delarna. Tipsen. COPYRIGHT Ray Metallfabrik AB 2012

DODGE CHALLENGER. Verktygen Delarna. Tipsen. COPYRIGHT Ray Metallfabrik AB 2012 Så bygger du ett komplett system av universaldelar! lar! Tipsen COPYRIGHT Ray Metallfabrik AB 2012 Verktygen Delarna Bakgrund Att bygga ett eget avgassystem är långt ifrån omöjligt. Om det är första gången

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

Flexibla lösningar för din arbetsplats

Flexibla lösningar för din arbetsplats Flexibla lösningar för din arbetsplats Produktkatalog Idema tillverkar produkter för arbetsplatsen. Produkterna är utformade efter våra kunders krav. Flexibilitet: Med profilsystem i aluminium är det enkelt

Läs mer

euro-serre MAXI 3 och 4

euro-serre MAXI 3 och 4 Sida 1 av 11 Uppdaterad 2010-11 NK euro-serre MAXI 3 och 4 (Standardutförande) Allmän information Aluminiumprofilerna ligger paketerade i ett paket, glaset i ett och om du har valt isolerplast så ligger

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION Våtrumsskivor Sedan 1952 Bygg ett kvalitetsbadrum B-109-01.08 INSPIRATION Välkommen till en ny värld av möjligheter med våtrumsskivor från Fibo-Trespo. Ett badrum är inte bara ett rum för personlig hygien,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium INNEHÅLLSFÖRTECKNING METALSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons och mässing i alla dess former och legeringar.

Läs mer

När du har något att dölja.

När du har något att dölja. När du har något att dölja. Gör det snyggt. Protected by pattern ny lösning som enkelt döljer alla sladdar och kablar www.kanallisten.com Välkommen till det rena hemmet! Dölj allt inuti listen Finns det

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Fliptop Multi. Säkerhetsinstruktioner och Montageanvisningar. Öppningsbara Taksystem. Utgåva 1.0 2015. www.fliptop.se info@fliptop.

Fliptop Multi. Säkerhetsinstruktioner och Montageanvisningar. Öppningsbara Taksystem. Utgåva 1.0 2015. www.fliptop.se info@fliptop. Utgåva 1.0 2015 Fliptop Multi Säkerhetsinstruktioner och Montageanvisningar Öppningsbara Taksystem Tack att ni har köpt ett Fliptop Multi, här följer instruktioner för montage av våran produkt. Det förekommer

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer