Bearbeta & montera Golvprofiler av aluminium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bearbeta & montera Golvprofiler av aluminium"

Transkript

1 Bearbeta & montera Golvprofiler av aluminium

2 Ett komplett golvsystem Systemet av golvprofiler i aluminium erbjuder ett spektra av användningsmöjligheter för de mest skilda ändamål. Det är mer än enbart golv för industribruk! Sapa Golvprofiler i aluminium svarar mot högt ställda krav. Krav på bl a lång livslängd god och säker arbetsmiljö enkelt montagearbete och stor anpassningsbarhet hög beständighet god totalekonomi Golvprofilerna ger en ljus och behagligt arbetsmiljö. De är tvärräfflade för att minska halkrisken. De ger också ett säkert golv, som inte tröttar. Golvprofilerna är behändiga att arbeta med. De har låg vikt. De kräver endast enkla handverktyg för bearbetning. Urtag och figursågning görs enkelt. Ingen efterarbetning krävs. De är okomplicerade att montera och demontera. Läggningskostnaden är låg. Golvprofiler i aluminium har naturligt korrosionsskydd och behöver ej ytbehandlas. De står emot de flesta aggresiva miljöer. De är slitagetåliga och kräver ett minimum av underhåll. Golvprofiler i aluminium har konkurrenskraftigt pris. Den låga läggningskostnaden, långa livslängden och det minimala underhållet medverkar till god totalekonomi. Räknat över golvets livslängd blir kostnaden mycket låg. Som komplement till golvprofilerna finns trapp- och räckesprofiler. De har samma goda egenskaper! Sapa Golvsystem omfattar ett komplett system för golv, trappor och räcken, i många år använt för skiftande miljöer och användningsområden. 2

3 Tätande Golvprofil Henriksdals Avloppsreningsverk 1999 Knivsta Avloppsreningsverk 2000 Patent: SE DK Patentsökt: NO FI Tätande Golvprofil anpassad för högre täthetskrav Sapa Tätande Golvprofil är speciellt lämplig att använda vid övertäckning av bassänger, kanaler eller liknande på reningsverken där aerosolskapande teknik används. Den Tätande Golvprofilen förhindrar tillsammans med en undertrycksskapande processventilation aerosoler innehållande bakterier och andra mikroorganismer att spridas i lokalen. Samtidigt underlättas möjligheterna att återvinna och omvandla gaserna till exempelvis värme för uppvärmning. Då systemets läckage är känt underlättar detta dimensioneringen av processventilationen så att önskat undertryck erhålls på övertäckningens undersida. 3

4 Referenser Boxholms Såg, Boxholm Scen, Hötorget, Stockholm Spendrups Bryggeri AB, Grängesberg Automobilfirma David Carlsson, Norrköping 4

5 Referenser Ångströmlaboratoriet, Uppsala Järnvägsövergång, Mölnlycke Forbo-Forshaga AB, Göteborg Fillans Avloppsreningsverk, Sundsvall 5

6 Få verktyg behövs Profilerna i Sapa Golvsystem är enkla att bearbeta. Som regel behövs bara ett mindre antal vanliga verktyg. Detta underlättar montagearbetet betydligt. Gerkapningar, håltagningar för genomgående rör och ledningar kan utföras direkt på byggarbetsplatsen. Följande verktyg kan behövas: Hammare Vinkelslip för kapning och större urtag Cirkelsåg med hårdmetallklinga Gummiklubba Borrsåg för mindre hål Fast nyckel Handborrmaskin Fil för gradning Borr för M8-skruv: i borrstål avsett för aluminium Sticksåg för större ingrepp Skydda golvprofilerna under byggarbetet Den obehandlade profilen har hög ytfinish. För att behålla denna är det lämpligt att skydda golvprofilerna under montage- och byggskedet. Planera inläggning med hänsyn till andra aktiviteter på arbetsplatsen. Är mycket hög finish viktigt bör profilerna skyddas mot: Smuts och damm. Täck golvet med byggfolie eller papper genast efter utläggning. Golvet skyddas och städarbetet underlättas. Svetssprut. Täck runt arbetsstället, med t ex masonite. Svetssprut ger små fläckar som är svåra att ta bort. Betong- och murbruksskvättar. Fläckar förhindras genom täckning. Båda materialen är starkt alkaliska och kan ge missfärgningar på metallen. Lagring: Tre tänkvärda T! Bryt ej plastade förpackningar i onödan. En kubikmeter packade golvprofiler motsvarar kvm golv och väger ca 500 kg. För att behålla den höga finish som profilerna har vid leverans bör den som ansvarar för montaget tänka på tre T vid lagring. Profilerna skall lagras: Torrt. Korrosion uppstår aldrig utan vatten. Produkten är torr när den levereras. Täckt. Bevara täckningen så länge som möjligt. Den hindrar både vatten och smuts. Tilluft. Ventilera, om det går. Tilluft hjälper till att hålla torrt och snyggt. 6

7 Bearbetning Kapning Håltagning Profilerna går utmärkt att kapa med en vanlig kapsåg med hårdmetallklinga. Det görs lika enkelt längs med som tvärs över. Varvtalet bör ligga mellan och rpm då klingans diameter är mm. Som skärvätska används lämpligen T-sprit eller vanligt såpvatten. Håltagning Med sticksåg, försett med sågblad för aluminium, tas hål mycket enkelt. I profiler med stödben som är högre än sticksågsdjupet är det lämpligt att först såga av benet med kapsåg eller vinkelslip. Borrning Hål för mindre rör och ledningar tas smidigt med en vanlig hålsåg. Svetsning Ett vanligt stålborr kan användas. Skall många håltagningar göras är det lämpligt att använda ett borrstål särskilt avsett för aluminium. Detta har större spetsvinkel än ett vanligt stålborr. Gradning Med gott resultat kan profilernas aluminiumlegeringar svetsas. MIG- och TIG-svetsning rekommenderas. Med MIG-svetsning kan gods ned till 2 mm tjocklek svetsas. I princip kan alla förekommande svetsmetoder utnyttjas. En sista åtgärd vid montering av profilerna är brytning av eventuellt utskjutande vassa kanter. Gradning görs med fil. Särskilt viktig är gradning när golvprofil läggs på ställe där någon kan stöta emot kapsnittet. 7

8 Montering av golvprofiler Profiler och monteringstillbehör ger ett komplett system för bjälklag. Det är lätt, starkt, underhållsfritt och enkelt att montera. Fäst profiler till varandra Ibland läggs profilerna direkt på golvet. Kanske för att användas som maskintrall; för att anpassa nivån till en maskin eller för att få en behagligare yta att stå på. Profilerna kan kopplas ihop i ändarna med en U- klammer. Den slås fast med hammare. För att minska nedböjningen inbördes mellan intilliggande profiler utan spont kan samverkan erhållas genom att profilerna kopplas samman med lastfördelningsklammer. Klammern skruvas ihop kring profilernas underfläns enligt exemplet nedan. Vid löst liggande golvprofiler används en L-profil eller liknande tillsammans med Fästdetalj och T-Skruv. Fäst profiler till underlaget Montering av körbaneelement Vid användning av fästdetaljen för fixering av golvprofilen mot underlaget monteras en rostfri T-formad skruv i profilens spår som sedan klämmer fästdetaljen mot balkflänsen. Golvprofilen fästs med en fästdetalj inkl. T- skruv per upplag. Skruvens huvudform medger snabb montering och den kan också användas til avväxlingar, upphängningar av armaturer, rörledningar och andra installationer i profilens undersida. Som alternativ kan standardskruven med dimensionen M8 x 22 i rostfritt stål och med 6-kantshuvud användas. Den träs från änden i spåret i profilens underfläns. Denna skruv bör även användas vid bjälklag som utsätts för starka vibrationer. Då också tillsammans med låsmutter typ LocKing eller liknande. Körbaneelement monteras i balkfläns med platta (100x40x6 mm) av galvat stål eller av aluminium. Plattan fästes med M10-skruv. Upp till tre fästplattor kan användas till varje körbaneelement. Vid användning av fästkilen för fixering av golvprofilen mot underlaget monteras den kring de intilliggande profilernas underfläns enligt ovan. Skruvförbandet åtdrages lätt. Skjut fram fästkilen till den greppar om upplagsbalkens fläns och knacka försiktigt fast den med hjälp av en hammare (se bild). 8 Avslutningsvis, dra åt skruvförbandet ordentligt för att säkerställa att fästkilen ej vibrerar loss. Monteringstillbehör se sid 15

9 Tätande Golvprofil Sapa Tätande Golvprofil levereras fixlängdkapade med monterade änd- och längdtätningar direkt i från lager. Den Tätande Golvprofilen monteras oftast löst liggande på underlaget och övertäckning kan då tack vare golvprofilernas form öppnas var som helst vid behov. På upplaget monteras med fördel den självhäftande gummilisten. Totallängd (Anges vid beställning) Min Min Totallängd (Anges vid beställning) 5 Då större täthetskrav finnes kan en tätningslist typ SFM eller liknande placeras mellan ändlock och upplagskant. Luftläckaget minskas då ytterligare med ca 70%. Byggmått = n (mm) n=antal golvprofiler Vid behov av längsskärning av golvprofilen då fler än ett stödben bortkapas skall stödvinkel monteras enligt figur. Golvprofiler för högre täthetskrav För övertäckningar av bassänger på reningsverken där aerosolskapande teknik användes finns en Tätande Golvprofil. Se separat produktblad. 9

10 Förstärkning efter håltagning Vid t ex pelare flyttas ändupplaget ut och fortsätter på pelarens sida. Här är avväxling onödig. En liten mediagenomföring kräver ingen särsklid avväxling. Vid större hål, där mer än ett stödben tas bort, görs enkelt en avväxling till intilliggande profiler. En tvärgående förstärkningsprofil fästs med T-skruv och fästdetalj. Ljuddämpning En gummilist dämpar ljud och vibrationer i golvbeläggningen. Kommer bjälklaget att utsättas för kraftiga vibrationer är det lämpligt att lägga en gummilist mellan profil och bärbalk. Gummilisten förhindrar också direkt metallisk kontakt mellan aluminiumprofil och underlag. Den bör användas då det anses att risken för korrosion är stor. Självhäftande gummilist används då golvprofilerna ej skruvas fast mot upplaget. Gummilist utan självhäftande tejp används då golvprofilerna skruvas fast mot upplaget. 10

11 Anpassning vid upplag Skall en upplagsprofil gjutas in är det lämpligt att förse den med flaggande kant. Golvprofilen kan då enkelt fästas med fästdetalj. Skall golvprofilen läggas på upplag som är lägre än golvprofilens höjd görs en ursågning i profilens ändar. Är upplaget högre än golvprofilens höjd används mellanlägg för att få rätt bygghöjd. Montering av stegprofiler För var och en av stegprofilerna finns ett passande vangstycke. Montering sker direkt i vangstyckena. Hål tas i dessa med stegprofilens löpspår som mall. Löpspåren finns i stegprofilens underkant. I dessa passar skruv med M8-gänga. Skruvarna, som skall vara rostfria, slås i med hammare till dess att gängorna får fäste. Därefter dras de fast. Stegen kan med fördel svetsas i vangstycket. För montering av profilen SFG 250/40 som steg i trappkonstruktion används stödvinkel. Stödvinkeln monteras i vangstycket med M10-skruv. Steget fästs sedan på stödvinkeln med M8-skruv. Kan även användas till SFT 250/60. Sättstegsprofilen förlänger trappsteget med 50 mm, samt minskar öppningen med 70 mm. Samtidigt förhindrar den smuts och lösa föremål från att falla ned mellan trappstegen. Sättstegsprofilen monteras i bakkant på trappstegsprofilerna med skruv eller svetsas. I ovan- och nederdel monteras trappan enkelt med en vinkelprofil. Denna skruvas eller svetsas fast. 11

12 Tvärräffling Tvärräffling för säkrare gång Samtliga golv- och trappstegsprofiler som har rillor på gångytan är tvärräfflade, utom trappsteget SFT 110/26. Tvärräfflingen, betecknad med R, ökar säkerheten för de gående. När man trampar ned på profilen sjunker skons sula in i den 7 mm breda tvärräfflingen och ger fäste. Risken att halka minskar. Golv- & stegprofiler med tvärräffling mindre än 7 mm rekommenderas ej! 7mm Logiskt uppbyggt Ett system med beteckningar för alla ingående delar gör Sapa Golvsystem lätt att redovisa, beställa och montera Sapa Golvsystem omfattar följande produkter: SFG Golvprofiler SFT Trappstegsprofiler SFV Vangstyckeprofiler SFM Monteringstillbehör SFR Industriräcken / MONTAL SFL Luckor Beteckningar SFG 300 / 35 R Sapa Profilbredd Profilhöjd Utförande Golvprofil Sapa lagerhåller golvprofiler i följande utförande, var och en betecknad med en bokstav: R Tvärräfflad. I profilens räfflor nedpressas 7 mm breda tvärgående spår i längdriktningen för att förbättra halksäkerheten. RH Räfflad och Hålad. Hålstansad med avlånga hål. Hålen motsvarar ca 20 procent av profilens yta. RT Räfflad och Tätande. Levereras med monterad änd- och längstätning. S Slät profil. SH Slät och Hålad. Hålstansad med avlånga hål. Hålen motsvarar ca 20 procent av profilens yta. Leveranslängder Golv-, Trappstegs- och Vangstyckeprofilerna lagerhålles i 6500 mm längder. De fixkapas efter önskad specifikation med toleransen +0/-3 mm. Vid produktionsorder, över kg, är maxlängden ca mm. Tänk på detta när du beställer golv Vilken profil skall jag välja? Valet underlättas betydligt om man känner till förutsättningarna för golvet. Vår checklista här kan utgöra ett gott stöd: Vilket är ändamålet? Skall golvet användas inomhus eller utomhus? För gångtrafik? För truck? För biltrafik? Finns krav på högre täthet? Reningsverksmiljö? Hur stor skall spännvidden vara mellan bärande balkar? Spännvidden är en dimensioneringsfaktor. Vilket är underlaget? Skall golvet läggas fribärande? På stålbjälklag? På betong? Över grop? Vilken typ av belastning kommer golvet att utsättas för? Punktlast? Jämnt utbredd last? Dynamisk last? Hur är möjligheterna att från undersidan fästa profilerna. Skall konstruktionen vara fast mot bjälklaget/underlaget? Skall den gå att flytta? Skall profilerna läggas över flera fack? Betrakta golvet som en helhet! Tag hänsyn till kaptoleranser och reservmängd vid beställning. 12

13 Profilsortiment Golv Golvprofiler tvärräfflade Samtliga hålade golvprofiler har hålstorleken 10 x 30 mm, med ett cc-avstånd på 20 mm, utom SFG 250/30-SH. Den har hål med diametern 22 mm och cc-avståndet 36 mm. Blått profilutförande lagerhålles. Rött profilutförande kan produceras. SFG 250/30 Bredd: 250 mm Höjd: 30 mm Ohålad (S): lx: 10,10 x 10 4 mm 4 Wx: 4,40 x 10 3 mm 3 Hålad (SH): lx: 8,58 x 10 4 mm 4 Wx: 4,03 x 10 3 mm 3 SFG 300/35 Bredd: 300 mm Höjd: 35 mm lx: 20,13 x 10 4 mm 4 Wx: 8,12 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 17,11 x 10 4 mm 4 Wx: 7,21 x 10 3 mm 3 SFG 300/40 Bredd: 300 mm Höjd: 40 mm lx: 27,47 x 10 4 mm 4 Wx: 9,31 x 10 3 mm 3 SFG 250/40 Bredd: 250 mm Höjd: 40 mm lx: 32,25 x 10 4 mm 4 Wx: 13,50 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 27,41 x 10 4 mm 4 Wx: 12,12 x 10 3 mm 3 SFG 250/50 Bredd: 250 mm Höjd: 50 mm lx: 54,76 x 10 4 mm 4 Wx: 16,97 x 10 3 mm 3 Ohålad (S): lx: 52,52 x 10 4 mm 4 Wx: 16,62 x 10 3 mm 3 SFG 250/60 Bredd: 250 mm Höjd: 60 mm lx: 83,12 x 10 4 mm 4 Wx: 22,90 x 10 3 mm 3 Ohålad (S): lx: 87,56 x 10 4 mm 4 Wx: 23,17 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 70,96 x 10 4 mm 4 Wx: 20,63 x 10 3 mm 3 SFG 250/53 Bredd: 250 mm Höjd: 53 mm Ohålad (S): lx: 142,05 x 10 4 mm 4 Wx: 46,38 x 10 3 mm 3 SFG 300/80 Bredd: 300 mm Höjd: 80 mm lx: 243,72 x 10 4 mm 4 Wx: 52,43 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 207,16 x 10 4 mm 4 Wx: 46,97 x 10 3 mm 3 SFG 350/80 Bredd: 350 mm Höjd: 80 mm lx: 482,91 x 10 4 mm 4 Wx: 118,90 x 10 3 mm 3 SFG 300/100 Bredd: 300 mm Höjd: 101,5 mm Ohålad (S): lx: 952,24 x 10 4 mm 4 Wx: 171,50 x 10 3 mm 3 Övriga profiler I Sapa Golvsystem ingår många olika golvprofiler. Tag kontakt med oss! 13

14 Profilsortiment Trappor Trappstegsprofiler tvärräfflade Samtliga trappstegsprofiler kan erhållas hålade och tvärräfflade utom SFT 110/26. Som trappsteg kan även golvprofilen SFG 250/40 användas då lämpligen tillsammans med stödvinkel SFM Nedanstående profilutförande lagerhålles. SFT 110/26 Bredd: 110 mm Höjd: 26 mm lx: 4,35 x 10 4 mm 4 Wx: 2,76 x 10 3 mm 3 SFT 185/32 Bredd: 185 mm Höjd: 32 mm lx: 10,40 x 10 4 mm 4 Wx: 4,97 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 8,83 x 10 4 mm 4 Wx: 4,40 x 10 3 mm 3 SFT 250/32 Bredd: 250 mm Höjd: 32 mm lx: 11,75 x 10 4 mm 4 Wx: 5,18 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 9,99 x 10 4 mm 4 Wx: 4,67 x 10 3 mm 3 SFT 250/60 Bredd: 250 mm Höjd: 60 mm lx: 61,70 x 10 4 mm 4 Wx: 15,72 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 52,44 x 10 4 mm 4 Wx: 14,21 x 10 3 mm 3 Vangstyckeprofiler SFV 120/35 Höjd: 120 mm Bredd: 35 mm Ix: 118,4 x 10 4 mm 4 Wx: 19,7 x 10 3 mm 3 SFV 136/33 Höjd: 136 mm Bredd: 33 mm lx: 184,9 x 10 4 mm 4 Wx: 27,2 x 10 3 mm 3 SFV 195/50 Höjd: 195 mm Bredd: 50 mm lx: 445,3 x 10 4 mm 4 Wx: 45,7 x 10 3 mm 3 SFV 230/45 Höjd: 230 mm Bredd: 45 mm Ix: 669,2 x 10 4 mm 4 Wx: 58,2 x 10 3 mm 3 SFV 255/40 Höjd: 255 mm Bredd: 40 mm lx: 887,7 x 10 4 mm 4 Wx: 69,6 x 10 3 mm 3 Sättsteg SFT 50/70 Bredd: 50 mm Höjd: 70 mm 14

15 Monteringstillbehör Monteringstillbehör För sammankoppling och montering av golvprofiler finns ett tillbehörssortiment. Tillbehören kan köpas styckevis. U-klammer Används vid ihopsättning av SFG 300/35 för maskintrall. Art nr SFM Fästdetalj Används för att fästa golvprofiler mot bärande konstruktioner. Ger enkel och snabb montering. (T-Skruv SFM beställes separat.) Art nr SFM Stödvinkel Används vid montering av trappor och lejdare. Stegprofilerna SFG 250/40 och SFT 250/60 fästs på stödvinkeln med sexkantsskruv M8 x 22, som passar i profilens löpspår. Stödvinkeln är förborrad. Art nr SFM T-Skruv Används tillsammans med fästdetalj SFM Skruvskallen är särskilt anpassad för golvprofilernas inbyggda fästspår. Mutter inkl bricka ingår. Dimension: M8 x 40, rostfri. Art nr SFM Skruv M8 Används vid infästning av profil SFT 110/26, SFT 185/32 och SFT 250/32, dvs vid montering av trappsteg mot vangstycket. Skruv M8 med mutter och bricka används också för montering av profil SFG 250/40 och SFT 250/60 på stödvinkel SFM Dimension: M8 x 22, rostfri. Art nr SFM skruv SFM mutter, bricka Lastfördelningsklammer Används till profil SFG 250/40, 250/60, 300/35 och 300/80 för att vid stora spännvidder förhindra individuella nedböjningar mellan golvprofiler. Dimension: 25 mm bred, utförd av aluminiumprofil. Leverans komplett med skruv M8. mutter och bricka i rostfritt utförande. Art nr SFM Gummilist Används som mellanlägg, då golvprofilerna skruvas fast mot upplaget. Detta för att eliminera risken för galvanisk korrosion. Gummilisten dämpar också ljud från vibrationer mellan golvprofil och upplagsbalk. Bredd: 30 mm. Tjocklek: 1,5 mm. Längd: 10 m/rulle. Art nr SFM Självhäftande gummilist Används som mellanlägg, då golvprofilerna ej skruvas fast mot upplaget. Detta för att eliminera risken för galvanisk korrosion. Gummilisten dämpar också ljud från vibrationer mellan golvprofil och upplagsbalk. Bredd: 30 mm. Tjocklek: 2 mm. Längd: 10 m/rulle. Art nr SFM Fästkil Används för att fästa golvprofiler mot bärande konstruktioner. Ger enkel och snabb montering. Levereras komplett med skruv M8, mutter och bricka i rostfritt utförande. Art nr SFM

16 Roupe Digital Design AB Bearbeta & Montera-01 Sapa Profiler AB Division System Vetlanda Tel Fax Internet: SE-2000/01.09 Division System

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter över 300 år tillbaka i tiden, bygger på tradition är ganska givet. Under dessa

Läs mer

Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme.

Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme. Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Skruvarna är Torx-skruvar. Du

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725 Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SKJUTPARTIER SAMT FASTA PARTIER Detta är en generell monteringsanvisning för skjutpartier,

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

GUIDE FÖR INREDNINGSLISTER. Dione-inredningslister elegant och gedigen inredning i alla rum i bostaden

GUIDE FÖR INREDNINGSLISTER. Dione-inredningslister elegant och gedigen inredning i alla rum i bostaden 1 GUIDE FÖR INREDNINGSLISTER Dione-inredningslister elegant och gedigen inredning i alla rum i bostaden 2 Skarvlisterna slutför golvmonteringen och ger en dekorativ finish 3 SKARVLISTER Skarvlisternas

Läs mer

Fasta partier och mallskurna partier.

Fasta partier och mallskurna partier. Fasta partier och mallskurna partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Tolerans bredd: +0-5 mm Tolerans höjd: +5-5 mm Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera.

Läs mer

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3 UTGÅVA 3 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

Drill & Drop WORLD S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM! Multi Purpose Bimetall Classic World s smartest hole saw system! Diamond Dry 06/ 2013

Drill & Drop WORLD S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM! Multi Purpose Bimetall Classic World s smartest hole saw system! Diamond Dry 06/ 2013 Drill & Drop WORLD S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM! 06/ 2013 Multi Purpose Bimetall Classic Diamond Dry Alla användare av denna produkt ökar sin profit! HM hålsågar kan användas i alla typer av trä, gips, lättbetong,

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

Grindsystem. Komplett. Monteringsanvisning. GSK Standard. 20120912 4 Grindsystem Komplett. Art.nr. Appl. År. Stl. Dat. ACCESSA AB. Telefon.

Grindsystem. Komplett. Monteringsanvisning. GSK Standard. 20120912 4 Grindsystem Komplett. Art.nr. Appl. År. Stl. Dat. ACCESSA AB. Telefon. Art.nr. Appl. År. Dat. Ver. Artikel 20120912 4 Grindsystem Komplett - 1:5 Stl. Mod. Sid. Grindsystem Komplett ACCESSA AB Box 100 781 22 Borlänge Telefon 0243-213000 Telefax 0243-213010 E-post info@.se

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr Byggfolie säkerhetsväv BUTYLTAPE BUTYLFOGMASSA UNIVERSALtejp folielim rörmanschett KABELMANSCHETT Akvaden luft- och ångspärr Icopal Akvaden används

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 3 INNEÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 PRODUKT BESKRIVNING...4 2 TILLVERKNING OC KONSTRUKTIONEN...5 2.1 TILLVERKNINGSSÄTT... 5 2.2 TILLVERKNINGSTOLERANSER... 5 2.3 KVALITETSKONTROLL

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Produktbeskrivning samt monteringsanvisning. "snöskydd modell borst"

Produktbeskrivning samt monteringsanvisning. snöskydd modell borst 2012-01-16 Per Axelsson 5 1(24) Produktbeskrivning samt monteringsanvisning "snöskydd modell borst" 2012-01-16 Per Axelsson 5 2(24) 2012-01-16 Per Axelsson 5 3(24) Innehållsförteckning 1 Systembeskrivning

Läs mer

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 10:40 Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 6228182540 (S1) 0209 Innehåll INNEHÅLL...3 SPECIFIKATION...4 NOCKLUCKA...4 AVSLUTNINGSATS...4 ÖVERSIKTBILD NOCKLUCKA...5 MINITAKSTOL...6

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Måttagning / Monteringsanvisning

Måttagning / Monteringsanvisning Hammerglass Isoler Val av ytter- och innerglas Mät den kortaste av de två dimensionerna på fönsterbåge / karm ( se tabell nedan). Läs sedan av motsvarande tjocklek i kolumn för Hammerglass, respektive

Läs mer

Spiraltrappor, inomhus

Spiraltrappor, inomhus Spiraltrappor, inomhus Trappor med högsta kvaliten. Spiraltrappor från Floby Durk AB Floby Durk AB grundades 1979. I Floby är vi ca. 15 anställda och förfogar över en tillverkningsyta på ca. 2500 m 2.

Läs mer

Bastupaket. Stjärnhimmelspaket. 74 803 16 5005 81 st ø0,75mm PMMA 20W Stjärnavslut 1mm 54x2m FL20

Bastupaket. Stjärnhimmelspaket. 74 803 16 5005 81 st ø0,75mm PMMA 20W Stjärnavslut 1mm 54x2m FL20 Fiberoptik FIBERPAKET Bastupaket E-nummer Art.nr Ljuspunkter Fibertyp Ljusgiv. Avslutning Håltagning 74 803 10 5010 6 st ø2mm glas 42W Armaturavslut 7mm 2x2m FL2001 2x2,5m 2x3m 5010 74 803 14 5075 6 st

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård 2012-01 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske taket inte att fungera optimalt

Läs mer

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning. Abetong tanksystem Abetong tanksystem Lång livslängd, underhållsfrihet och funktionalitet är ledord för Abetongs tanksystem. Med mer än 40 års erfarenhet av att bygga och utveckla prefabricerade tanksystem

Läs mer

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas?

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Hör i så fall av dig. Nämnde vi föresten att Capo Sweden säljer

Läs mer

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel + Följande utrustning Stagkäppar Till utmärkning av stängsellinjen Murarsnöre Till utmärkning av stängsellinjen Spett För att undersöka

Läs mer

Monteringsanvisning MAFA Mini

Monteringsanvisning MAFA Mini Monteringsanvisning MAFA Mini Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor Manual_Mini_SE_rev3 100-33 2014-02-24 3 12 Garanti: MAFA Mini silo

Läs mer

Principer vid montering

Principer vid montering Isolerhållare Principer vid montering Rekommenderat lastvärde För varje isolerhållare finns rekommenderade lastvärden angivet. Dessa talar om vad varje enskild isolerhållare klarar i belastning beroende

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

ALUMINIUMFASADER ALUMINIUMPLÅT

ALUMINIUMFASADER ALUMINIUMPLÅT ALUMINIUMFASADER ALUMINIUMPLÅT A L U M I N I U M Kassettsystem av aluminium Vid val av fasadmaterial är det många faktorer som måste beaktas utseende, pris, framtida underhåll, isolering m.m. Aluminiumkassetter

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Ilsbo Entreprenadprodukter

Ilsbo Entreprenadprodukter Ilsbo Entreprenadprodukter llsbo Kedjeröjare H-serien llsbo Universalblad SBE240-serien www.ilsbotools.se Ilsbo H1000/H1200/H1500 Standard och Pro Ilsbo H-serien är hydrauldrivna röjaggregat för kranspetsmontage.

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV 2014-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll SJÄLVDRAG ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV ANVÄNDNING Cirkulär takhuv, så kallad kinahatt. Muffmått i spirostandard. Luftriktning - horisontell.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Pallställ Omega

Monterings- och bruksanvisning. Pallställ Omega Monterings- och bruksanvisning Pallställ Omega Verktyg för montage mm sexkanthylsor 6 mm sexkanthylsor 7 mm sexkanthylsor 8 mm sexkanthylsor 9 mm sexkanthylsor (Stolpskydd, Påkörningsskydd) 6 mm insexbits

Läs mer

När du har något att dölja.

När du har något att dölja. När du har något att dölja. Gör det snyggt. Protected by pattern ny lösning som enkelt döljer alla sladdar och kablar www.kanallisten.com Välkommen till det rena hemmet! Dölj allt inuti listen Finns det

Läs mer

Glastak. Taklutning minimum 6 = 105mm/m.

Glastak. Taklutning minimum 6 = 105mm/m. Glastak Taklutning minimum 6 = 105mm/m. Denna anvisning ska följas för att uppfylla garantivillkoren. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Instruktion för isolering av beslag på målade master.

Instruktion för isolering av beslag på målade master. 1(5) Instruktion för isolering av beslag på målade master. Allmänt: Principen är att isoleringen mellan beslag och mastväggen skall göras så tät som möjligt för att minimera möjligheten för fukt att tränga

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE BYGGANDE AV STÖRTBÅGE DEFINITIONER Störtbåge En stomme av rör som är monterad med fogar och fastsättningsplattor. Dess syfte är att förhindra att bilen trycks ihop vid en volt eller vid en annan olycka.

Läs mer

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture För uterum med krav WICSLIDE 24 Skjutdörrar I skapandet av vårt mest flexibla skjutdörrsystem, anpassat för uterum och villor, har vi lånat kunnande och teknologi från vår position

Läs mer

Beachflaggor. 1. Beach Original

Beachflaggor. 1. Beach Original Beachflaggor abab Beachflaggor En beachflagga är en smidig reklambärare året om som gör att du direkt syns med ditt budskap. Det är ett utmärkt alternativ för kortare kampanjer och events på mässor, i

Läs mer

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren TRIDENT EU-RAMP EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren Den perfekta rampen EU-ramp är avsedd för personer som vill förflytta sig snabbt och säkert gående, med hjälp av rollator eller rullstol.

Läs mer

Monteringsanvisning OAS Växthus

Monteringsanvisning OAS Växthus Monteringsanvisning OAS Växthus Art nr: 65-4267 Rev.nr 140115 10mm nyckel Vattenpass Borrmaskin/Skruvdragare 4.2 & 6.5mm borr Vinkelhake Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Sax (för klippning av gummilist)

Läs mer

PRISLISTA JANUARI 2013

PRISLISTA JANUARI 2013 PRISLISTA JANUARI 2013 M E T A F I C H LOBELIUS INTERIÖR AB Edsviksvägen 90 B, 191 43 Sollentuna, SWEDEN VAT-no: SE556909667901 Tel + 46 8 35 79 15 Fax + 46 8 35 79 35 www.lobelius.se Bäste kund! Sollentuna..............................

Läs mer

Om WGS Profiler och infästningar

Om WGS Profiler och infästningar Om WGS Profiler och infästningar WGS Gripsystem består av 4 storlekar av aluminiumprofiler. Alla är av högkvalitetsmaterial för hög vridstyvhet och stabilitet. Profilerna är svarteloxerade med en hård

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Rev.nr: 150212 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A

Läs mer

Ljusare med takplast. gop Esslon. I gop Suntuf. I gop Skylon. Ljusa och starka takmaterial för altaner, uterum, carportar och växthus

Ljusare med takplast. gop Esslon. I gop Suntuf. I gop Skylon. Ljusa och starka takmaterial för altaner, uterum, carportar och växthus GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB gop Esslon I gop Suntuf I gop Skylon Ljusare med takplast Ljusa och starka takmaterial för altaner, uterum, carportar och växthus Vi älskar plast www.gop.se 1 2 Takplast -Möjligheternas

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems

Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems www.kortsystem.se i Information Kortsystem har levererat märksystem till lager- och

Läs mer

Entresolsystem ME 300 ENTRESOL ME300

Entresolsystem ME 300 ENTRESOL ME300 Entresolsystem ME 300 ENTRESOL ME300 ENTRESOL ME 300 kan vara lösningen i stället för en komplicerad och kostsam utbyggnad när behov föreligger av mer yta. Antingen det är fråga om lager-, produktions-

Läs mer

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV . GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV 1. ANVÄNDNING är ett system för flytande golv som är enkelt att installera och som används för att minska stegljud, luftljud och vibrationer i studios, biografer, kontor

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler.

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. Lättbalkar 1 Allmänna profildata Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. *Gäller Z och C. Offereras vid förfrågan. (160 180 645 finns alltid från 1,5 mm tjocklek)

Läs mer

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården.

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. Måål!-vägg Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. 1 Inledning Målväggen är klassikern med stort K för fotbollsfantaster.

Läs mer

A-Serien En unik innovation. 25% lättare.

A-Serien En unik innovation. 25% lättare. A-Serien En unik innovation. 25% lättare. Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det. Världens lättaste bankar lastar mer virke. Världens snabbaste lättviktare. I ExTes strategi ingår att lyssna på

Läs mer

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren.

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren. 0 Klart på en helg Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT SVÅRT Det gäller att mäta noga för placering av solfångaren. Köp hellre en som är lite för stor, och beställ solfångaren

Läs mer

Starka tak för ljusa uterum

Starka tak för ljusa uterum gop Multiglas I Kanaltak Starka tak för ljusa uterum Lättmonterade, väderbeständiga och okrossbara kanaltakskivor med UV-filter Vi älskar plast www.gop.se Starka tak som ger ljusa och behagliga uterum

Läs mer

28 ESB.5. Garagenedfart Kvarsittande form av plåt. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

28 ESB.5. Garagenedfart Kvarsittande form av plåt. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 28 ESB.5 Garagenedfart Kvarsittande form av plåt Formsättning lutande form för bjälklag med kvarsittande form av plåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen Badrum / vattenlås under tvättställ För väggutlopp 807 55 58** / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, krom För golvutlopp rakt under bottenventilen 4120-09003 /

Läs mer

since 1870 Duschsystem för seniorer

since 1870 Duschsystem för seniorer since 1870 Duschsystem för seniorer Passar alla rum Glan finns i ett flertal olika utföranden för att passa olika rum. Förutom nedanstående standardutföranden kan vi tillverka specialutföranden såsom anpassning

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer 84 PTB.1 Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer Rördragning för och montering av radiatorer enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

Monteringsanvisning Thermo

Monteringsanvisning Thermo Monteringsanvisning Thermo För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer

Läs mer

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler.

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler. Måttdefinitioner Nr 1. Läge i sida från närmaste sekundärlinje Avser avvikelse från basmåttet till närmaste sekundärlinje (2 st). Kravet avser läge valfritt utmed hela komponentens höjd. Vanligen mäts

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

Bastupaket 5010, 6 punkter

Bastupaket 5010, 6 punkter Fiberoptik FIBERPAKET Bastupaket 5010, 6 punkter Glasfiber ø 2,0 mm med megalonhölje. 2 st 2 m, 2 st 2,5 m och 2 st 3 m. Armaturavslut. Kan kompletteras med armaturer. Håltagning 7 mm. E-nummer 7480310

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Bultcirkel Navhål Inpr.

Bultcirkel Navhål Inpr. LASTVAGNSFÄLGAR FÖR TUNGA FORDON Slanglösa fälgar för lastbilar och bussar....... 166 Slanglösa fälgar för släpvagnar............. 167 Alcoa fälgar........................... 168 Alcoa tillbehör.........................

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO SIDA 2 3 4 5-7 8 9 10 11 INNEHÅLL KORTFATTAD PRODUKTBESKRIVNING INSTALLATION MED ANSLUTNINGSCENTRAL INSTALLATION UTAN ANSLUTNINGSCENTRAL MEKANISK

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

Detta är i princip dom enda verktygen som behövs

Detta är i princip dom enda verktygen som behövs Byte av gummi/kromlister i dörrarna Av Fredrik Olsson Rassel i rutorna? Rutan går ojämnt när den vevas upp eller ner eller kanske rent av kilar sig fast? Böjda och skrangliga dörrsidor som inte vill hållas

Läs mer

3.1. 3.1.15:204 och :205 :202 3.1.15:203. 186 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Elevation och typsektion av vägg

3.1. 3.1.15:204 och :205 :202 3.1.15:203. 186 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Elevation och typsektion av vägg Gyproc DUROnomic Innerväggar med stålstomme Typdetalj.15:01 0 Elevation och typsektion av vägg.15:0 och :05 :0 1. Förstärkningsregel Gyproc GFR DUROnomic. 1,5 mm Gyproc Gipsskivor Elevation.15:0 Typsektion

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Guide för badrumsinstallation

Guide för badrumsinstallation Guide för badrumsinstallation Steg för steg-installation av dina skåp Vi lägger ner mycket arbete på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att montera och installera din badrumsinredning på egen

Läs mer

Starka tak för ljusa uterum

Starka tak för ljusa uterum gop Multiglas I Kanaltak Starka tak för ljusa uterum Lättmonterade, väderbeständiga och okrossbara kanaltakskivor med UV-filter Vi älskar plast www.gop.se Fyra starka tak som ger ljusa och behagliga uterum

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer