Bearbeta & montera Golvprofiler av aluminium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bearbeta & montera Golvprofiler av aluminium"

Transkript

1 Bearbeta & montera Golvprofiler av aluminium

2 Ett komplett golvsystem Systemet av golvprofiler i aluminium erbjuder ett spektra av användningsmöjligheter för de mest skilda ändamål. Det är mer än enbart golv för industribruk! Sapa Golvprofiler i aluminium svarar mot högt ställda krav. Krav på bl a lång livslängd god och säker arbetsmiljö enkelt montagearbete och stor anpassningsbarhet hög beständighet god totalekonomi Golvprofilerna ger en ljus och behagligt arbetsmiljö. De är tvärräfflade för att minska halkrisken. De ger också ett säkert golv, som inte tröttar. Golvprofilerna är behändiga att arbeta med. De har låg vikt. De kräver endast enkla handverktyg för bearbetning. Urtag och figursågning görs enkelt. Ingen efterarbetning krävs. De är okomplicerade att montera och demontera. Läggningskostnaden är låg. Golvprofiler i aluminium har naturligt korrosionsskydd och behöver ej ytbehandlas. De står emot de flesta aggresiva miljöer. De är slitagetåliga och kräver ett minimum av underhåll. Golvprofiler i aluminium har konkurrenskraftigt pris. Den låga läggningskostnaden, långa livslängden och det minimala underhållet medverkar till god totalekonomi. Räknat över golvets livslängd blir kostnaden mycket låg. Som komplement till golvprofilerna finns trapp- och räckesprofiler. De har samma goda egenskaper! Sapa Golvsystem omfattar ett komplett system för golv, trappor och räcken, i många år använt för skiftande miljöer och användningsområden. 2

3 Tätande Golvprofil Henriksdals Avloppsreningsverk 1999 Knivsta Avloppsreningsverk 2000 Patent: SE DK Patentsökt: NO FI Tätande Golvprofil anpassad för högre täthetskrav Sapa Tätande Golvprofil är speciellt lämplig att använda vid övertäckning av bassänger, kanaler eller liknande på reningsverken där aerosolskapande teknik används. Den Tätande Golvprofilen förhindrar tillsammans med en undertrycksskapande processventilation aerosoler innehållande bakterier och andra mikroorganismer att spridas i lokalen. Samtidigt underlättas möjligheterna att återvinna och omvandla gaserna till exempelvis värme för uppvärmning. Då systemets läckage är känt underlättar detta dimensioneringen av processventilationen så att önskat undertryck erhålls på övertäckningens undersida. 3

4 Referenser Boxholms Såg, Boxholm Scen, Hötorget, Stockholm Spendrups Bryggeri AB, Grängesberg Automobilfirma David Carlsson, Norrköping 4

5 Referenser Ångströmlaboratoriet, Uppsala Järnvägsövergång, Mölnlycke Forbo-Forshaga AB, Göteborg Fillans Avloppsreningsverk, Sundsvall 5

6 Få verktyg behövs Profilerna i Sapa Golvsystem är enkla att bearbeta. Som regel behövs bara ett mindre antal vanliga verktyg. Detta underlättar montagearbetet betydligt. Gerkapningar, håltagningar för genomgående rör och ledningar kan utföras direkt på byggarbetsplatsen. Följande verktyg kan behövas: Hammare Vinkelslip för kapning och större urtag Cirkelsåg med hårdmetallklinga Gummiklubba Borrsåg för mindre hål Fast nyckel Handborrmaskin Fil för gradning Borr för M8-skruv: i borrstål avsett för aluminium Sticksåg för större ingrepp Skydda golvprofilerna under byggarbetet Den obehandlade profilen har hög ytfinish. För att behålla denna är det lämpligt att skydda golvprofilerna under montage- och byggskedet. Planera inläggning med hänsyn till andra aktiviteter på arbetsplatsen. Är mycket hög finish viktigt bör profilerna skyddas mot: Smuts och damm. Täck golvet med byggfolie eller papper genast efter utläggning. Golvet skyddas och städarbetet underlättas. Svetssprut. Täck runt arbetsstället, med t ex masonite. Svetssprut ger små fläckar som är svåra att ta bort. Betong- och murbruksskvättar. Fläckar förhindras genom täckning. Båda materialen är starkt alkaliska och kan ge missfärgningar på metallen. Lagring: Tre tänkvärda T! Bryt ej plastade förpackningar i onödan. En kubikmeter packade golvprofiler motsvarar kvm golv och väger ca 500 kg. För att behålla den höga finish som profilerna har vid leverans bör den som ansvarar för montaget tänka på tre T vid lagring. Profilerna skall lagras: Torrt. Korrosion uppstår aldrig utan vatten. Produkten är torr när den levereras. Täckt. Bevara täckningen så länge som möjligt. Den hindrar både vatten och smuts. Tilluft. Ventilera, om det går. Tilluft hjälper till att hålla torrt och snyggt. 6

7 Bearbetning Kapning Håltagning Profilerna går utmärkt att kapa med en vanlig kapsåg med hårdmetallklinga. Det görs lika enkelt längs med som tvärs över. Varvtalet bör ligga mellan och rpm då klingans diameter är mm. Som skärvätska används lämpligen T-sprit eller vanligt såpvatten. Håltagning Med sticksåg, försett med sågblad för aluminium, tas hål mycket enkelt. I profiler med stödben som är högre än sticksågsdjupet är det lämpligt att först såga av benet med kapsåg eller vinkelslip. Borrning Hål för mindre rör och ledningar tas smidigt med en vanlig hålsåg. Svetsning Ett vanligt stålborr kan användas. Skall många håltagningar göras är det lämpligt att använda ett borrstål särskilt avsett för aluminium. Detta har större spetsvinkel än ett vanligt stålborr. Gradning Med gott resultat kan profilernas aluminiumlegeringar svetsas. MIG- och TIG-svetsning rekommenderas. Med MIG-svetsning kan gods ned till 2 mm tjocklek svetsas. I princip kan alla förekommande svetsmetoder utnyttjas. En sista åtgärd vid montering av profilerna är brytning av eventuellt utskjutande vassa kanter. Gradning görs med fil. Särskilt viktig är gradning när golvprofil läggs på ställe där någon kan stöta emot kapsnittet. 7

8 Montering av golvprofiler Profiler och monteringstillbehör ger ett komplett system för bjälklag. Det är lätt, starkt, underhållsfritt och enkelt att montera. Fäst profiler till varandra Ibland läggs profilerna direkt på golvet. Kanske för att användas som maskintrall; för att anpassa nivån till en maskin eller för att få en behagligare yta att stå på. Profilerna kan kopplas ihop i ändarna med en U- klammer. Den slås fast med hammare. För att minska nedböjningen inbördes mellan intilliggande profiler utan spont kan samverkan erhållas genom att profilerna kopplas samman med lastfördelningsklammer. Klammern skruvas ihop kring profilernas underfläns enligt exemplet nedan. Vid löst liggande golvprofiler används en L-profil eller liknande tillsammans med Fästdetalj och T-Skruv. Fäst profiler till underlaget Montering av körbaneelement Vid användning av fästdetaljen för fixering av golvprofilen mot underlaget monteras en rostfri T-formad skruv i profilens spår som sedan klämmer fästdetaljen mot balkflänsen. Golvprofilen fästs med en fästdetalj inkl. T- skruv per upplag. Skruvens huvudform medger snabb montering och den kan också användas til avväxlingar, upphängningar av armaturer, rörledningar och andra installationer i profilens undersida. Som alternativ kan standardskruven med dimensionen M8 x 22 i rostfritt stål och med 6-kantshuvud användas. Den träs från änden i spåret i profilens underfläns. Denna skruv bör även användas vid bjälklag som utsätts för starka vibrationer. Då också tillsammans med låsmutter typ LocKing eller liknande. Körbaneelement monteras i balkfläns med platta (100x40x6 mm) av galvat stål eller av aluminium. Plattan fästes med M10-skruv. Upp till tre fästplattor kan användas till varje körbaneelement. Vid användning av fästkilen för fixering av golvprofilen mot underlaget monteras den kring de intilliggande profilernas underfläns enligt ovan. Skruvförbandet åtdrages lätt. Skjut fram fästkilen till den greppar om upplagsbalkens fläns och knacka försiktigt fast den med hjälp av en hammare (se bild). 8 Avslutningsvis, dra åt skruvförbandet ordentligt för att säkerställa att fästkilen ej vibrerar loss. Monteringstillbehör se sid 15

9 Tätande Golvprofil Sapa Tätande Golvprofil levereras fixlängdkapade med monterade änd- och längdtätningar direkt i från lager. Den Tätande Golvprofilen monteras oftast löst liggande på underlaget och övertäckning kan då tack vare golvprofilernas form öppnas var som helst vid behov. På upplaget monteras med fördel den självhäftande gummilisten. Totallängd (Anges vid beställning) Min Min Totallängd (Anges vid beställning) 5 Då större täthetskrav finnes kan en tätningslist typ SFM eller liknande placeras mellan ändlock och upplagskant. Luftläckaget minskas då ytterligare med ca 70%. Byggmått = n (mm) n=antal golvprofiler Vid behov av längsskärning av golvprofilen då fler än ett stödben bortkapas skall stödvinkel monteras enligt figur. Golvprofiler för högre täthetskrav För övertäckningar av bassänger på reningsverken där aerosolskapande teknik användes finns en Tätande Golvprofil. Se separat produktblad. 9

10 Förstärkning efter håltagning Vid t ex pelare flyttas ändupplaget ut och fortsätter på pelarens sida. Här är avväxling onödig. En liten mediagenomföring kräver ingen särsklid avväxling. Vid större hål, där mer än ett stödben tas bort, görs enkelt en avväxling till intilliggande profiler. En tvärgående förstärkningsprofil fästs med T-skruv och fästdetalj. Ljuddämpning En gummilist dämpar ljud och vibrationer i golvbeläggningen. Kommer bjälklaget att utsättas för kraftiga vibrationer är det lämpligt att lägga en gummilist mellan profil och bärbalk. Gummilisten förhindrar också direkt metallisk kontakt mellan aluminiumprofil och underlag. Den bör användas då det anses att risken för korrosion är stor. Självhäftande gummilist används då golvprofilerna ej skruvas fast mot upplaget. Gummilist utan självhäftande tejp används då golvprofilerna skruvas fast mot upplaget. 10

11 Anpassning vid upplag Skall en upplagsprofil gjutas in är det lämpligt att förse den med flaggande kant. Golvprofilen kan då enkelt fästas med fästdetalj. Skall golvprofilen läggas på upplag som är lägre än golvprofilens höjd görs en ursågning i profilens ändar. Är upplaget högre än golvprofilens höjd används mellanlägg för att få rätt bygghöjd. Montering av stegprofiler För var och en av stegprofilerna finns ett passande vangstycke. Montering sker direkt i vangstyckena. Hål tas i dessa med stegprofilens löpspår som mall. Löpspåren finns i stegprofilens underkant. I dessa passar skruv med M8-gänga. Skruvarna, som skall vara rostfria, slås i med hammare till dess att gängorna får fäste. Därefter dras de fast. Stegen kan med fördel svetsas i vangstycket. För montering av profilen SFG 250/40 som steg i trappkonstruktion används stödvinkel. Stödvinkeln monteras i vangstycket med M10-skruv. Steget fästs sedan på stödvinkeln med M8-skruv. Kan även användas till SFT 250/60. Sättstegsprofilen förlänger trappsteget med 50 mm, samt minskar öppningen med 70 mm. Samtidigt förhindrar den smuts och lösa föremål från att falla ned mellan trappstegen. Sättstegsprofilen monteras i bakkant på trappstegsprofilerna med skruv eller svetsas. I ovan- och nederdel monteras trappan enkelt med en vinkelprofil. Denna skruvas eller svetsas fast. 11

12 Tvärräffling Tvärräffling för säkrare gång Samtliga golv- och trappstegsprofiler som har rillor på gångytan är tvärräfflade, utom trappsteget SFT 110/26. Tvärräfflingen, betecknad med R, ökar säkerheten för de gående. När man trampar ned på profilen sjunker skons sula in i den 7 mm breda tvärräfflingen och ger fäste. Risken att halka minskar. Golv- & stegprofiler med tvärräffling mindre än 7 mm rekommenderas ej! 7mm Logiskt uppbyggt Ett system med beteckningar för alla ingående delar gör Sapa Golvsystem lätt att redovisa, beställa och montera Sapa Golvsystem omfattar följande produkter: SFG Golvprofiler SFT Trappstegsprofiler SFV Vangstyckeprofiler SFM Monteringstillbehör SFR Industriräcken / MONTAL SFL Luckor Beteckningar SFG 300 / 35 R Sapa Profilbredd Profilhöjd Utförande Golvprofil Sapa lagerhåller golvprofiler i följande utförande, var och en betecknad med en bokstav: R Tvärräfflad. I profilens räfflor nedpressas 7 mm breda tvärgående spår i längdriktningen för att förbättra halksäkerheten. RH Räfflad och Hålad. Hålstansad med avlånga hål. Hålen motsvarar ca 20 procent av profilens yta. RT Räfflad och Tätande. Levereras med monterad änd- och längstätning. S Slät profil. SH Slät och Hålad. Hålstansad med avlånga hål. Hålen motsvarar ca 20 procent av profilens yta. Leveranslängder Golv-, Trappstegs- och Vangstyckeprofilerna lagerhålles i 6500 mm längder. De fixkapas efter önskad specifikation med toleransen +0/-3 mm. Vid produktionsorder, över kg, är maxlängden ca mm. Tänk på detta när du beställer golv Vilken profil skall jag välja? Valet underlättas betydligt om man känner till förutsättningarna för golvet. Vår checklista här kan utgöra ett gott stöd: Vilket är ändamålet? Skall golvet användas inomhus eller utomhus? För gångtrafik? För truck? För biltrafik? Finns krav på högre täthet? Reningsverksmiljö? Hur stor skall spännvidden vara mellan bärande balkar? Spännvidden är en dimensioneringsfaktor. Vilket är underlaget? Skall golvet läggas fribärande? På stålbjälklag? På betong? Över grop? Vilken typ av belastning kommer golvet att utsättas för? Punktlast? Jämnt utbredd last? Dynamisk last? Hur är möjligheterna att från undersidan fästa profilerna. Skall konstruktionen vara fast mot bjälklaget/underlaget? Skall den gå att flytta? Skall profilerna läggas över flera fack? Betrakta golvet som en helhet! Tag hänsyn till kaptoleranser och reservmängd vid beställning. 12

13 Profilsortiment Golv Golvprofiler tvärräfflade Samtliga hålade golvprofiler har hålstorleken 10 x 30 mm, med ett cc-avstånd på 20 mm, utom SFG 250/30-SH. Den har hål med diametern 22 mm och cc-avståndet 36 mm. Blått profilutförande lagerhålles. Rött profilutförande kan produceras. SFG 250/30 Bredd: 250 mm Höjd: 30 mm Ohålad (S): lx: 10,10 x 10 4 mm 4 Wx: 4,40 x 10 3 mm 3 Hålad (SH): lx: 8,58 x 10 4 mm 4 Wx: 4,03 x 10 3 mm 3 SFG 300/35 Bredd: 300 mm Höjd: 35 mm lx: 20,13 x 10 4 mm 4 Wx: 8,12 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 17,11 x 10 4 mm 4 Wx: 7,21 x 10 3 mm 3 SFG 300/40 Bredd: 300 mm Höjd: 40 mm lx: 27,47 x 10 4 mm 4 Wx: 9,31 x 10 3 mm 3 SFG 250/40 Bredd: 250 mm Höjd: 40 mm lx: 32,25 x 10 4 mm 4 Wx: 13,50 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 27,41 x 10 4 mm 4 Wx: 12,12 x 10 3 mm 3 SFG 250/50 Bredd: 250 mm Höjd: 50 mm lx: 54,76 x 10 4 mm 4 Wx: 16,97 x 10 3 mm 3 Ohålad (S): lx: 52,52 x 10 4 mm 4 Wx: 16,62 x 10 3 mm 3 SFG 250/60 Bredd: 250 mm Höjd: 60 mm lx: 83,12 x 10 4 mm 4 Wx: 22,90 x 10 3 mm 3 Ohålad (S): lx: 87,56 x 10 4 mm 4 Wx: 23,17 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 70,96 x 10 4 mm 4 Wx: 20,63 x 10 3 mm 3 SFG 250/53 Bredd: 250 mm Höjd: 53 mm Ohålad (S): lx: 142,05 x 10 4 mm 4 Wx: 46,38 x 10 3 mm 3 SFG 300/80 Bredd: 300 mm Höjd: 80 mm lx: 243,72 x 10 4 mm 4 Wx: 52,43 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 207,16 x 10 4 mm 4 Wx: 46,97 x 10 3 mm 3 SFG 350/80 Bredd: 350 mm Höjd: 80 mm lx: 482,91 x 10 4 mm 4 Wx: 118,90 x 10 3 mm 3 SFG 300/100 Bredd: 300 mm Höjd: 101,5 mm Ohålad (S): lx: 952,24 x 10 4 mm 4 Wx: 171,50 x 10 3 mm 3 Övriga profiler I Sapa Golvsystem ingår många olika golvprofiler. Tag kontakt med oss! 13

14 Profilsortiment Trappor Trappstegsprofiler tvärräfflade Samtliga trappstegsprofiler kan erhållas hålade och tvärräfflade utom SFT 110/26. Som trappsteg kan även golvprofilen SFG 250/40 användas då lämpligen tillsammans med stödvinkel SFM Nedanstående profilutförande lagerhålles. SFT 110/26 Bredd: 110 mm Höjd: 26 mm lx: 4,35 x 10 4 mm 4 Wx: 2,76 x 10 3 mm 3 SFT 185/32 Bredd: 185 mm Höjd: 32 mm lx: 10,40 x 10 4 mm 4 Wx: 4,97 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 8,83 x 10 4 mm 4 Wx: 4,40 x 10 3 mm 3 SFT 250/32 Bredd: 250 mm Höjd: 32 mm lx: 11,75 x 10 4 mm 4 Wx: 5,18 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 9,99 x 10 4 mm 4 Wx: 4,67 x 10 3 mm 3 SFT 250/60 Bredd: 250 mm Höjd: 60 mm lx: 61,70 x 10 4 mm 4 Wx: 15,72 x 10 3 mm 3 Hålad (RH): lx: 52,44 x 10 4 mm 4 Wx: 14,21 x 10 3 mm 3 Vangstyckeprofiler SFV 120/35 Höjd: 120 mm Bredd: 35 mm Ix: 118,4 x 10 4 mm 4 Wx: 19,7 x 10 3 mm 3 SFV 136/33 Höjd: 136 mm Bredd: 33 mm lx: 184,9 x 10 4 mm 4 Wx: 27,2 x 10 3 mm 3 SFV 195/50 Höjd: 195 mm Bredd: 50 mm lx: 445,3 x 10 4 mm 4 Wx: 45,7 x 10 3 mm 3 SFV 230/45 Höjd: 230 mm Bredd: 45 mm Ix: 669,2 x 10 4 mm 4 Wx: 58,2 x 10 3 mm 3 SFV 255/40 Höjd: 255 mm Bredd: 40 mm lx: 887,7 x 10 4 mm 4 Wx: 69,6 x 10 3 mm 3 Sättsteg SFT 50/70 Bredd: 50 mm Höjd: 70 mm 14

15 Monteringstillbehör Monteringstillbehör För sammankoppling och montering av golvprofiler finns ett tillbehörssortiment. Tillbehören kan köpas styckevis. U-klammer Används vid ihopsättning av SFG 300/35 för maskintrall. Art nr SFM Fästdetalj Används för att fästa golvprofiler mot bärande konstruktioner. Ger enkel och snabb montering. (T-Skruv SFM beställes separat.) Art nr SFM Stödvinkel Används vid montering av trappor och lejdare. Stegprofilerna SFG 250/40 och SFT 250/60 fästs på stödvinkeln med sexkantsskruv M8 x 22, som passar i profilens löpspår. Stödvinkeln är förborrad. Art nr SFM T-Skruv Används tillsammans med fästdetalj SFM Skruvskallen är särskilt anpassad för golvprofilernas inbyggda fästspår. Mutter inkl bricka ingår. Dimension: M8 x 40, rostfri. Art nr SFM Skruv M8 Används vid infästning av profil SFT 110/26, SFT 185/32 och SFT 250/32, dvs vid montering av trappsteg mot vangstycket. Skruv M8 med mutter och bricka används också för montering av profil SFG 250/40 och SFT 250/60 på stödvinkel SFM Dimension: M8 x 22, rostfri. Art nr SFM skruv SFM mutter, bricka Lastfördelningsklammer Används till profil SFG 250/40, 250/60, 300/35 och 300/80 för att vid stora spännvidder förhindra individuella nedböjningar mellan golvprofiler. Dimension: 25 mm bred, utförd av aluminiumprofil. Leverans komplett med skruv M8. mutter och bricka i rostfritt utförande. Art nr SFM Gummilist Används som mellanlägg, då golvprofilerna skruvas fast mot upplaget. Detta för att eliminera risken för galvanisk korrosion. Gummilisten dämpar också ljud från vibrationer mellan golvprofil och upplagsbalk. Bredd: 30 mm. Tjocklek: 1,5 mm. Längd: 10 m/rulle. Art nr SFM Självhäftande gummilist Används som mellanlägg, då golvprofilerna ej skruvas fast mot upplaget. Detta för att eliminera risken för galvanisk korrosion. Gummilisten dämpar också ljud från vibrationer mellan golvprofil och upplagsbalk. Bredd: 30 mm. Tjocklek: 2 mm. Längd: 10 m/rulle. Art nr SFM Fästkil Används för att fästa golvprofiler mot bärande konstruktioner. Ger enkel och snabb montering. Levereras komplett med skruv M8, mutter och bricka i rostfritt utförande. Art nr SFM

16 Roupe Digital Design AB Bearbeta & Montera-01 Sapa Profiler AB Division System Vetlanda Tel Fax Internet: SE-2000/01.09 Division System

YTBEHANDLING YTKVALITET YTKVALITET. Summa kostnad i kronor

YTBEHANDLING YTKVALITET YTKVALITET. Summa kostnad i kronor YTBEHANDLING YTKVALITET YTKVALITET Norgips gipsskivor är ett utmärkt material att ytbehandla. De utgör ett bra och stabilt underlag för alla typer av behandling. Vid målningsarbeten skall branschrådet

Läs mer

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren TRIDENT EU-RAMP EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren Den perfekta rampen EU-ramp är avsedd för personer som vill förflytta sig snabbt och säkert gående, med hjälp av rollator eller rullstol.

Läs mer

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Handboken 2006 Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Byggsystem 1 Massivträ. Handboken 2006 Massivträ. Byggsystem 1För en projektör är det av stort värde att få god vägledning vid utformningen

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus Platon Xtra Med System Platon har du alltid full handlingsfrihet att välja innerbeklädnad

Läs mer

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET:

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET: Viktig information innan du börjar lägga våra golv! Låt golven ligga 48 timmar ouppackade i 18 21 C. Packa upp paketen efter hand som läggning sker. Använd aldrig tejp direkt på golvets yta. Den relativa

Läs mer

Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren

Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren Innehåll Bygga med betong 3 Betongvaror 3 Fabriken 4 Arbetsplatsen 5 Konstruktion 7 Produktion 7 Betongtillverkning 7 Betongmassan består av 7 Egenskaper 8 Formarbete

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Installationsmanual. SE / Installationsmanualen / IM-1449-1

Installationsmanual. SE / Installationsmanualen / IM-1449-1 Installationsmanual SE / Installationsmanualen / IM-1449-1 Sida 2 www.absolent.com Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. 2015 Absolent AB 1 Förord Absolents filterenheter finns idag

Läs mer

Starka lösningar till hela tomten

Starka lösningar till hela tomten STENSÄTTARENS BÄSTA KNEP Starka lösningar till hela tomten Om du funderar på att lägga stenar eller sätta stenplattor i trädgården så får du här ovärderliga tips och goda råd. Gör Så Här har följt ett

Läs mer

Industrirör Montageteknik

Industrirör Montageteknik 2006-02-08, 08:24 Industrirör Montageteknik Montageteknik, ISBN 13: 978-91-976071-1-7 VVS-Branschens Yrkesnämnd Utgivare: VVS-Branschens Yrkesnämnd Författare: Jan Jönsson och Bengt Westin, Lernia Formgivning

Läs mer

gop Isofond I Fuktskydd Effektivt fuktskydd Ett komplett lättmonterat system med P-märkt fuktspärr Vi älskar plast www.gop.se

gop Isofond I Fuktskydd Effektivt fuktskydd Ett komplett lättmonterat system med P-märkt fuktspärr Vi älskar plast www.gop.se gop Isofond I Fuktskydd Effektivt fuktskydd Ett komplett lättmonterat system med P-märkt fuktspärr Vi älskar plast www.gop.se gop Isofond - ett komplett system mot fukt och lukt gop Isofond Fuktskyddssystem

Läs mer

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation MultiPex rörsystem Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation Systembeskrivning Roth MultiPex rörsystem MultiPex är rörsystemet som är anpassat till, Branschregler Säker Vatteninstallation*.

Läs mer

POLHUS AB. Hur gör jag?

POLHUS AB. Hur gör jag? Handledning för självbyggaren POLHUS AB Hur gör jag? Det är lätt att bygga hus om man köper byggsatsen från Polhus AB. Ifall det är första gången du bygger ett hus kan det ändå i något skede uppstå frågor

Läs mer

Isola Radonskydd. Komplett och säkert radonskydd! Torra och sunda hus

Isola Radonskydd. Komplett och säkert radonskydd! Torra och sunda hus Isola Radonskydd Komplett och säkert radonskydd! Torra och sunda hus Generellt om radon och hälsofara Radon en osynlig fiende! Hälsofara i samband med radon har de senaste åren stått alltmer i fokus. Radon

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem CLASSIC ELEGANCE STRATOS Innehåll Decra problemfritt tak i årtionden! 3 Passar Decra mitt tak? 3 Viktigt att tänka på 4 Generellt om ventilation 4 Ventilationspannor

Läs mer

Utgåva 01.2004. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 01.2004. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 01.2004 Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Ge akt på att vissa delar av eldstaden blir mycket varma under eldning, vidtag nödvändiga åtgärder om barn befinner sig i närheten,

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling

Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling TIR-konvention, bilaga 2, artikel 1 [3121] Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling Bilaga 2 Artikel 1 Grundprinciper

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

produktkatalog från Kojapo AB

produktkatalog från Kojapo AB produktkatalog från Kojapo AB Med fokus på Miljövänligare produktion Tillsammans kan vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Därför fördjupar vi samtalen med både kunder och leverantörer om hur metoder

Läs mer

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL Installatörshandbok Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare Intelli-heat FP215P Intelli-heat FP215PL Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler... 4 Märkning... 4 Copyright... 4 2. Installation

Läs mer

Granab Golvregelsystem. med ljuddämpande system för en tystare inomhusmiljö med behagliga golv i bostäder, skolor, kontor och offentliga lokaler.

Granab Golvregelsystem. med ljuddämpande system för en tystare inomhusmiljö med behagliga golv i bostäder, skolor, kontor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem med ljuddämpande system för en tystare inomhusmiljö med behagliga golv i bostäder, skolor, kontor och offentliga lokaler. Innehåll GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder,

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

Snickarskola. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Snickarskola. Allmänt Byggbeskrivning

Snickarskola. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Snickarskola. Allmänt Byggbeskrivning Allmänt Byggbeskrivning Allmänt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

En pool för dygnets stunder!

En pool för dygnets stunder! [ POOLGUIDEN 2013-1 ] En pool för dygnets stunder! Svensktillverkade pooler sedan 1967, inspirerade av amerikansk östkust. Magasinet för pooldrömmaren, poolbyggaren och poolägaren. En investering i njutning.

Läs mer