Kylteknik för framtiden på Chillventa 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kylteknik för framtiden på Chillventa 2008"

Transkript

1 Kylteknik för framtiden på Chillventa 2008 Nr 2, 2008 NEAR Refrigeration & Air Conditioning Alfa Lavals tema för Chillventa 2008 är Kylteknik för framtiden. Vad menas med det egentligen? I hela världen strävar man efter att minska utsläppen och nedsmutsningen, att tillhandahålla rent vatten, förbruka mindre energi och att hitta förnybara energikällor. Alfa Lavals främsta bidrag till en renare miljö är att leverera teknik, produkter och lösningar som aktivt stödjer och underlättar denna strävan. Kylteknik för framtiden är med andra ord teknik som hjälper våra kunder att generera, återanvända och bevara resurser, till exempel energi och vatten, i sina industriella och kommersiella kylprocesser. Vi fortsätter att vidareutveckla och förfina den här tekniken hela tiden med miljöns bästa i åtanke. Det finns i huvudsak två sätt för Alfa Laval att uppnå utsläppsmålen. För det första genom att maximera energieffektiviteten och värmeåtervinningen i kundinstallationer. Ju mindre energi som förbrukas för kyländamål, desto mindre förbränning (och utsläpp) krävs för att producera energin. Det andra sättet är att med hjälp av våra värmeväxlare minimera användningen av skadliga ämnen i kylsystem. Vi arbetar fortlöpande med att optimera dessa produkter så att de går att använda med naturliga köldmedier och kylmedel som till exempel ammoniak och koldioxid. Vi gör det även möjligt att i luftkonditioneringssystem övergå till det mer ozonvänliga syntetiska köldmediet R410A (med en ODP på noll) samtidigt som den nödvändiga köldmediefyllningen per kw kyleffekt minimeras. I detta nummer av Near kan du läsa om de senaste, effektiva värmeväxlarna AC 230 och AC 500 som ingår i Alfa Lavals luftkonditioneringsserie för R410A. Du kan också läsa om våra ansträngningar att göra koldioxid till ett möjligt alternativ i kyltillämpningar. Vi håller på att skapa nya värmeväxlare för att klara de höga driftstryck som krävs slut målet är omkring 120 bar. Även om lödda och svetsade värmeväxlare, till exempel nya AlfaDisc, inte finns med på årets Chillventa är de ett bevis för att vi kan klara höga dimensionerade tryck, även vid mycket höga kapacitetsnivåer. Att utvinna mer kraft ur mindre energi och med hjälp av miljövänliga kyldmedier. Det kallar jag kylteknik för framtiden. Tommy Ångbäck Business Unit Manager, Refrigeration & HVAC cooling, Alfa Laval

2 Det kompletta luftsortimentet Det har varit ett fantastiskt år för Alfa Lavals verksamhet inom kylning av luft. Först förvärvade vi Helpman som införlivades i organisationen och därefter förvärvade vi den nordiska luftproduktspecialisten Fincoil. I dag har Alfa Laval tre större produktionsanläggningar i Alonte (Italien), Groningen (Holland) och Vanda (Finland). Vi har även två anläggningar i Sofia (Bulgarien) och Potok (Ryssland). Resultatet är ökad effektivitet och ökad lokal närvaro samt support i hela Europa. Varumärket Helpman är liktydigt med expertkunskaper inom industriell kyla, med fokus på livsmedels- och jordbrukstillämpningar, medan Fincoil är känt för sina produkter inom värme, ventilation och luftkonditionering samt industriell kyla. Dessa båda produktsortiment har under ett års tid integrerats med Alfa Lavals övriga sortiment och tillsammans bildar de nu en imponerande produktportfölj. I och med integreringen uppfyller vi de flesta kundbehov i alla segment på luftvärmeväxlarmarknaden: industriell och kommersiell kylning, HVAC och kraftkylning. Industriell kyla När det gäller industriell kyla ställer olika tillämpningar olika krav. Förutsättningarna är aldrig desamma. Följaktligen är det sällan som standardlösningar uppfyller specifikationerna. Detta är något som kom ponenttillverkare och installatörer inte alltid är medvetna om. Alfa Laval grundar sina framgångar på en tillämpningsinriktad metod vilket är fördelaktigt både för dem som bygger och för dem som använder kylanläggningarna. Livsmedelsindustrin är en av de stora användarna av luftvärmeväxlare. Tillämpningarna sträcker sig från chockkylning av färsk fisk på fiskefartyg och kylning i slakterier och köttbearbetningsutrymmen till att hålla stora lagerutrymmen för färskvaror vid lämplig temperatur. Luftkylare från Alfa Laval Helpman ger

3 Alfa Laval Helpman ZT. Specialchockkylare som fryser färskt kött mycket snabbt, utan kvalitetsförlust. Alfa Laval Fincoil. Luftkylda kondensorer och kylmedelskylare som klarar svåra förhållanden. Alfa Laval AirMax. Ett mångsidigt sortiment av snabbkylare för kommersiella tillämpningar, till exempel kylrum i stormarknader. perfekt balanserad kapacitet/luftflödesintervall och optimalt klimat för alla slags produkter inom grönsaker, potatis och frukt. Kommersiell kyla I slutet av försörjningskedjan finner vi livsmedelsbutikerna, en annan stor användare av Alfa Lavals luftvärmeväxlare högeffektiva, ofta standardiserade sortiment av snabbluftkylare, luftkylda kondensorer och kylmedelskylare. Det finns luftvärmeväxlare både för direktexpansion och för indirekta system. Framtiden är indirekta system. Dessa blir allt vanligare, i synnerhet i Nordeuropa där man sätter värde på energieffektiviteten, låga volymer av köldmedier samt den låga temperaturdifferensen och avfrostningen. Stormarknader med sin kombination av stora kylrum, frysar och kylar alla med olika temperaturer drar fördel av sofistikerade kaskadsystem som använder H(C)FC och CO 2 i separata system. HVAC Den vanligaste kyltillämpningen är att hålla temperaturen på en behaglig nivå för folk som arbetar, sportar eller slappnar av. Tusentals fastigheter i världen kyls ned med Alfa Lavals HVAC-lösningar som är baserade på ett flertal sofistikerade tekniker enstaka eller i en kombination. Gallerior, offentliga byggnader, hotell, kontorsbyggnader, sportanläggningar, ishallar till och med inomhusskidbackar alla utgör de olika klimatutmaningar. Lösningen på vart och ett av fallen kan innefatta en mängd olika köldmedier, konfigurationer och luftkonditioneringsutrustning. Utöver de höga prestandaoch effektivitetskrav som sådana system ställer blir miljöpåverkan en allt viktigare faktor att ta hänsyn till. Som en ledande leverantör till luftkonditioneringsindustrin erbjuder Alfa Laval ett komplett sortiment kylmedels kylare och kondensorer för inomhuskyla. I kombination med våra lödda och packningsförsedda plattvärmeväxlare lever de upp till alla ovannämnda krav. Kylteknik för framtiden Alfa Lavals kvalitetsmission omfattar både utvecklings-, energi- och miljö frågor. Den globala uppvärmningen är ett faktum och vi måste fokusera än mer på vilka möjligheter vi har att påverka den. I det sammanhanget spelar köldmedierna en mycket viktig roll. Naturliga köldmedier har en lång tradition som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden när det gäller livsmedelsproduktion och förvaring. Ammoniak och koldioxid samt kolväten som propan är välkända, ekonomiska och säkra alternativ. Den tekniska utvecklingen har fört in naturliga kylmedier i nya tillämpningar på många områden senast inom sportoch fritidsanläggningar. Tack vare deras ekologiska hållbarhet kommer dessa kylmedier att stå i centrum när det gäller Alfa Lavals framtida utveckling av industriell luftkylning och tillhörande produkter.

4 Designers Corner Designers Corner Designers Corner Att tänka på vid utformningen av parallella kondensorer 1. Kondensorer med en utjämningsledning. Både kondensorn och utjämningsledningen (EQ) är parallellkopplade mellan kompressorn och receivern (LR). 1A Vätskenivån justeras därefter tills tryckfallet i de två benen återigen är lika. På bilden är den nödvändiga vätskepelaren tillräckligt hög för att delvis översvämma kondensorn. Om EQ-ledningen inte kan stängas är den enda lösningen att öka det vertikala avståndet mellan kondensorn och LR. Om det finns en EQ-ledning eller om en av kondensorerna inte fungerar (men är öppen på ångsidan) kommer följaktligen den nödvändiga vätskepelaren att vara hög, med ökad risk för översvämning. 2B. Om kondensorn höjs ovanför LR löses problemet. 2. Parallella kondensorer med ojämnt tryckfall. 2A 3. Parallell kaskadkondensor/ förångare (I). 3 1A. EQ-ledningen är avstängd. Hela flödet passerar genom kondensorn. Det finns också ett tryckfall i den här ledningen, både i kondensorn och i den halvöppna ventilen, det vill säga Δ Pc 0. Om LR är korrekt dränerad lämnar kondensen kondensorn utan problem. 2B Δ pa d Δ pp h e Δ ph B Δ pe q 0 + Δ Pc h 1B. EQ-ledningen öppnas. Ångan har nu två flödesvägar. Eftersom det inte finns någon kondensering i EQ-ledningen flödar ångan bara tills trycknivån i båda ändar av EQ-ledningen blir lika, det vill säga Δ Peq 0 Vid kondensorutloppet tycks trycket vara lägre än i LR, en omöjlig situation. En vätskepelare kommer in i kondensatledningen och stiger tills Δ Pc = Δ Ph. Jämför med att dricka vatten genom ett sugrör! Trycket minskar med andra ord när vätskan passerar kondensorn. Därefter stiger trycket igen när vätskan sjunker genom kondensatröret. I vissa fall sker förångning i LR. Ångan flödar tillbaka genom EQ-ledningen och återkondenseras i kondensorn, det vill säga Δ P genom EQ-ledningen är inte noll. 2A. AlfaDisc har ett lägre tryckfall än plattvärmeväxlaren. Båda är parallellkopplade till en gemensam LR. Observera att det inte finns någon EQ-ledning. Precis som i föregående fall måste tryckfallet i de två benen vara lika. En vätskepelare bildas sålunda i ledningen med högre tryckfall. Höjden på vätskepelaren motsvarar skillnaden mellan tryckfallet i de två ledningarna, inte det absoluta tryckfallet, det vill säga: h => Δ Ph = ΔPp h e - ΔPa d Om en av kondensorerna stängs på kylmediesidan men lämnas öppen på ångsidan fungerar den som en EQ-ledning och vätskepelaren motsvarar det högsta absoluta tryckfallet, inte differensen: h => ΔPh = ΔPp h e (eller ΔPAlfaDisc) Bilden visar fyra kondensorer/förångare i en kaskadkylanläggning, till exempel i en stormarknad som använder CO 2 /R507A. Ett sådant system kan klara hur många enheter som helst. Man stänger oftast bara en enhet på förångarsidan kondensorsidan hålls öppen. Enhet 4 är avstängd och fungerar alltså som en EQ-ledning. Det finns inget gasflöde och kondensatnivån är i jämnhöjd med nivån i LR. Enhet 1 har normal drift; kondensatnivån har inte nått utgången. Enheterna 2 och 3 har ett hinder i flödesbanan, vilket ökar tryckfallet. Detta illustreras av de halvöppna ventilerna en före och en efter varje kondensor. De nödvändiga vätskenivåerna översvämmar kondensorerna. Lösning: Ta bort hindren eller höj kondensorerna. (Obs! Vätskenivåerna kan också minskas genom att den EQ-ledning som är i drift stängs, det vill säga på gassidan av den enhet som inte är drift.)

5 Designers Corner Nya tillförlitliga vattenkylda kondensorer för bättre prestanda 4. Parallell kaskadkondensor/ förångare (II). I installationen nedan har man strävat efter att uppnå ett symmetriskt ångflöde, med endast två parallella kondensorer. Tubpannekondensorer, som används i luftkonditionering och andra kyl tillämpningar, har många fördelar. Om det finns vatten att tillgå är vatten kylda kylare och kylsystem ofta mer energieffektiva än motsvarande luftkylda system. Alfa Laval går nu ett steg längre och introducerar nya tubpannekondensorer. vatten inom kapacitetsområdet kw, och en havsvattenversion med kapacitet på upp till kw. Konstruktörerna har lagt särskild vikt vid att ge färskvattenkondensorerna optimala prestanda med vanliga köldmedier som till exempel R134a, R404A och R410A. Förbättrade tuber i koppar, liksom deras placering, gör att distributionen av köldmedia blir optimal. Den effektiva kondenseringen tillåter en liten differens mellan kondenseringstemperaturen och den utgående vattentemperaturen. 4A 4B A. Kondensor 1 fungerar utan problem, och de andra som inte är i drift fungerar som EQ-ledningar. Tryckfallet i enheten som är i drift tvingar upp vätskepelaren, men den har inte nått kondensorn B. Den andra kondensorn börjar flöda. Båda kondensorerna översvämmas nu. Problemet är att komponenterna ventiler, rör, rörkopplingar och så vidare i enhetens ingångsledning är för små. När den andra enheten börjar flöda fördubblas gasflödet. Dubbelt flöde innebär nästan fyra gånger så stort tryckfall och den nödvändiga vätskepelaren översvämmar nu kondensorn. Minskad energiförbrukning efterfrågas i allt högre utsträckning vid valet av ny kylteknik. Slutanvändarna av kylsystem är numera vana vid att övervaka energiförbrukningen i den utrustning som de använder i olika tillämpningar. Korrosionsbeständighet I jämförelse med andra typer av vattenkylda kondensorer har tubpannekondensorerna ytterligare fördelar. Några exempel är bättre korrosionsbeständighet och att de inte sätts igen så lätt, något som annars är vanligt hos värmeväxlare. Tubpannekondensorer är robust utformade och enkla att rengöra, vilket gör det lätt även för oerfaren underhållspersonal att hålla rören rena och funktionsdugliga. Konstruktionen gör att tubpannekondensorerna håller länge, även vid dålig vattenkvalitet. Ett exempel är de många marina tillämpningar, där havsvattnet kan ha dålig kvalitet och filtrens effekt ifrågasätts. Kondensorerna här måste stå emot både kemisk och galvanisk korrosion och erosion. Idealiska omständigheter för en tubpannekondensor. Senaste utvecklingen Alfa Laval har mer än 30 års erfarenhet av att konstruera och tillverka tubpannekondensorer. Tusentals enheter har installerats världen över. I dag introducerar Alfa Laval sina senaste tillskott i produktsortimentet: en tubpannekondensor för färsk Specialmaterial Den nominella kapaciteten hos de olika modellerna har ställts in på lägsta tryckfall på vattensidan, vilket gör att användarna kan spara in på den energi som behövs för cirkulationspumparna. Olika versioner finns för kyltorn, brunnar eller kommunala vattennät. För marint bruk har Alfa Lavals konstruktörer valt de allra bästa materialen för alla de delar som står i direkt kontakt med havsvatten, något som säkerställer maximal korrosions- och erosionsmotstånd i de vitala delarna av de nya värmeväxlarna. Koppar/nickel 90/10 används i rören, tillsammans med specialbehandlade bafflar, som ska hjälpa systemen att hantera allt slags havsvatten. De vanligaste erosionsproblemen har lösts genom att specialmaterial lagts till som skydd i ingången till växlarens rör. Rören skyddas på så sätt från allvarligare skador till följd av de mikropartiklar som finns i vattnet. Marinklassificering Havsvattenkondensorer kan användas för luftkonditionerings- och kylsystem ombord, samt i landbaserade tillämpningar nära vatten. Alfa Lavals kondensorer är godkända av stora marinklassificeringsföretag, vilket underlättar användning på havsgående fartyg. Att utrustningen går lätt att öppna, inspektera och rengöra, även på land, är viktigt i godkännandeprocessen.

6 Inomhusskidåkning: Första anläggningen i Ryssland Ryssland kommer snart att bli det senaste landet som introducerar åretruntskidåkning, i och med öppnandet av den första inomhusanläggningen i Krasnogorsk i utkanten av Moskva. Den nya anläggningen är en ganska speciell byggnad som tydligt sticker ut i den övriga stadsbebyggelsen. Den innehåller en nära 400 m lång skidbacke som är 65 m bred och 60 m hög. Den m 2 stora backen gör den till den största i norra Europa. 650 skid- och snowboardåkare kan använda backen samtidigt och ta sig upp till toppen med hjälp av tre skidliftar. I anläggningen, som kostat 100 miljoner US-dollar att bygga, finns också isrinkar, ett hockeymuseum och en komplett friskvårdsanläggning med spa, bastu och gym. Strax intill håller man på att bygga ett bostadsområde på 1,2 miljoner m 2. Väderoberoende Anläggningen är den första av tre som ska byggas runt Moskva, där dussintals vanliga skidanläggningar redan är i bruk under vintern. Hädanefter kan skidentusiaster utöva sin favoritsport året runt oavsett om utomhusklimatet är arktiskt eller subtropiskt (båda lika vanliga i Moskva!). Inne i anläggningen hålls tempera turen konstant på -5 C, vilket är behagligt för åkarna och perfekt för snön. Luftfuktigheten på två meters höjd ovanför backen hålls på högst 65 procent för bästa snökvalitet. 90 ton snö Snön tillverkas med hjälp av en iskrossningsteknik, som anses ge de bästa skidförhållandena dvs. bra, förutsägbart glid och minimal snödimma. Det speciella mikroklimatet i backen uppnås med hjälp av flera anpassade kylare och ventilationskammare. Med hjälp av tre iskrossningskylare kan upp till 90 ton snö produceras per dag. Alfa Laval har bidragit med sammanlagt 56 elektroniskt styrda AirMax luft kylare, som ska ge den perfekta inomhustemperaturen i skidåkningsområdet och i skridskoåkningsdelen. Dessutom används ett dussin plattvärmeväxlare från Alfa Laval som förångare, överhettare och mellanvärmeväxlare, vilket säkerställer att överskottsvärme kan återvinnas och användas i andra delar av anläggningen (till exempel till duschar, spa och pooler). Indirekt system Kylsystemet är indirekt och använder R410A som köldmedium i den primära kretsen och en acetatbaserad köldbärare i den sekundära. Konfigurationen, som konstruerats och levererats av den lokala installatören Himholodservice, är mycket effektiv. Något som uppskattas av medarbetare på ekonomiavdelningen såväl som av skidåkare.

7 Koldioxid är framtiden: Miljö, effektivitet, energi Ända sedan de syntetiska köldmedierna förändrade kylindustrin på 1960-talet har de utgjort en fara för den globala miljön. Dessa kylmedier som finns i miljarder luftkonditioneringssystem, kylar och frysar världen över påverkar fortfarande ozonlagret och den globala uppvärmningen negativt. En naturlig ersättning som till exempel koldioxid (CO 2 ) utgör inget hot för miljön och har även många andra fördelar. Koldioxid har en ODP (Ozone Depletion Potential) på noll och en GWP (Global Warming Potential) på CO 2 är dessutom varken toxiskt eller lättantänt. Koldioxid kan även vara bra ur affärshänseende oavsett om det handlar om att kyla en industriprocess, ett kylrum, en frys i en stormarknad eller en värmepump. Mindre och billigare Orsaken är att koldioxid har mycket större volymetrisk kyleffekt än andra köldmedier naturliga såväl som syntetiska. Som ett resultat krävs avsevärt lägre volymer i systemen per kyljobb. Detta i sin tur innebär att systemen kan byggas med mindre och billigare dimensioner av rör, tankar och andra komponenter. Det råder ingen brist på CO 2 i världen. Varhelst det finns icke-fossil förbränning finns det säker CO 2 i gasform. Gasen är lätt att samla in, överföra i flytande form och distribuera till kylsystem. Koldioxid finns alltså i övermått, vilket gör det till ett billigt kylmedium jämfört med till exempel HCFC, något som ytterligare sänker driftskostnaderna. Under press I många tillämpningar skulle koldioxid vara det perfekta kylmediet om det inte vore för en sak. Koldioxid måste utsättas för högt tryck för att kunna leverera sin kylkraft. Detta gör det svårt att konstruera ett pålitligt kylsystem till en rimlig kostnad. Det sätter alla komponenter i kylsystemet på prov. Att klara bars driftstryck på ett säkert och tillförlitligt sätt kräver en mer sofistikerad konstruktion. Något som äter upp lite av de tidigare beskrivna kostnadsfördelarna med koldioxid. En förångare når inte sitt högsta tryck under drift, utan under stillestånd. Vid en omgivningstemperatur på 20 C är trycket högre än 57 bar. Högre temperaturer kräver ett ännu högre dimensionerande tryck. Förbättrade prestanda CBXP52 är en av Alfa Lavals kommande lösningar på problemet. Det är en väl beprövad plattvärmeväxlare som fått en förbättrad konstruktion och som kan användas som koldioxidförångare. Dess kompakta ramlösa konstruktion erbjuder lätt, utmärkt termisk effektivitet och ett dimensionerande tryck på 70 bar vid 90 C. Detta gör den till en perfekt motor i värmepumpar och subkritiska kylcykler som i förångare för låga och medelhöga temperaturer som står still i en omgivande temperatur på cirka 30 C, utan behov av avkylning. AlfaTop: Ett nytt sätt att distribuera kall luft. AlfaTop är en ny takmonterad luftkylare. Den är avsedd för små och medelstora kylrum för livsmedelsförvaring och livsmedelsbearbetning. Värmeöverföringsområdet är mycket kompakt, vilket möjliggör en låg konstruktion med konstant lufthastighet runtom enheten. AlfaTop är idealisk när det handlar om att hålla en jämn omgivande kyla i områden där människor tillbringar lång tid med att skära eller förpacka livsmedel eller där känsliga livsmedel, som till exempel parmaskinka, kan förvaras under perfekta förhållanden. Utöver den kompakta storleken distribuerar AlfaTop luften bättre, med lägre lufthastighet, tack vare dubbla luftflöden i motsatta riktningar. En starkt bidragande orsak till en behagligare kylrumsmiljö. AlfaTop är utformad för HFC-kylmedier, till exempel R404A eller R507C för normala eller låga temperaturer. Den innovativa konstruktionen inklusive ett helt nytt hölje kommer förmodligen att bli en referensprodukt för många kyltillämpningar. Under utställningen Chillventa 2008 i oktober har du en chans att se AlfaTop med egna ögon. Den kommer att finnas tillgänglig på marknaden från slutet av 2008.

8 Avs: Alfa Laval Nordic AB Tumba Sverige Porto betalt B-post Nya lödda plattvärmeväxlare med dubbla kanaler för bättre prestanda Alfa Laval har utvecklat två nya modeller inom sitt sortiment av lödda plattvärmeväxlare med dubbla kanaler: AC230 och AC500 (ersätter befintliga AC130 respektive AC250/350). De nya modellerna kommer att börja tillverkas från januari I mer än tio år har Alfa Lavals plattvärmeväxlare med dubbla kanaler varit den vanligaste förångaren för luftkonditionerings- och kylindustrin. I dag använder nästan alla kyltillverkare och många konstruktörer av kylsystem dessa mångsidiga högprestandaenheter i sina kylsystem. En erfarenhet vi förstås tagit tillvara när vi utvecklade de senaste AC-modellerna. De externa dimensionerna är identiska med tidigare produkters och kan installeras till en mycket låg kostnad. Den nya konstruktionen inkluderar ett nytt plattmönster och ett nytt integrerat distributionssystem båda är resultatet av förbättrad pressteknik. Detta ger AC230 och AC500 utmärkta prestanda upp till 25 procent högre än föregångarnas. De har också ett högre dimensionerat tryck (45 bar), vilket gör dem idealiska för R410A och CO 2 -kaskadtillämpningar. Prestanda med lågtemperaturmedier, till exempel R410A och R507, har också förbättrats avsevärt. Med AC500 lyfts kylkapaciteten för lödda plattvärmeväxlare upp till en helt ny nivå. Detta gör den till den perfekta förångaren för två köldmediekretsar med AC230 AC500 tre st 40 HP scrollkompressorer per krets. AC230 har en kylkapacitet på mellan 100 och 245 kw och AC250 ligger på mellan 280 och 525 kw (i luftkonditioneringsdrift med R410A). Välkommen till nya alfalaval.com! Alfa Laval har nyligen lanserat en ny webbplats en ren, modern och användarvänlig webbplats som bättre uppfyller kundernas krav. Navigeringen är enklare än förut, vilket gör det lättare att hitta rätt produkt eller lösning i Alfa Lavals stora sortiment. Under utvecklingen av den nya webbplatsen utgick vi från kunderna, säger Bernad Albert, som lett det stora webbprojektet. Vilken information och vilka funktioner är viktiga för dem? Hur ska de hitta det de söker på det snabbaste och mest intuitiva sättet? Hur kan vi göra navigeringen enkel och logisk? Bernard Albert hoppas att besökarna ska tycka att vi lyckats bra och att webbplatsen är fräsch och inspirerande. Det går att söka efter information per industri, tillämpning eller produktkategori. På webbplatsen finns också fallstudier rörande vissa branscher, produkter och lösningar. Just nu (oktober 2008) omfattar Alfa Lavals nya webbplats mer än 130 produktsortiment. Det finns också fler än 50 uppdaterade landsspecifika webbplatser med grundläggande information på 25 lokala språk. Kundernas återkoppling är mycket viktig för oss, säger Bernard Albert. Vi har genomfört många användartest, men vi uppskattar också spontana reaktioner från våra besökare! Skicka gärna kommentarer via speciallänken på Kontakt Vill du ha mer produktinformation? På vår webbplats finns kontaktinformation för hela världen. Besök oss på: ERC00218SV 0810

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

Så fungerar en värmepump,

Så fungerar en värmepump, Så fungerar en värmepump, och så kan vi göra dem bättre Björn Palm, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik, Inst Energiteknik, KTH Så fungerar en värmepump, Principen för ett värmepumpande system Värmesänka

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa

Läs mer

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Konventionella kylsystem för byggnader förbrukar inte bara stora mängder elektrisk energi, utan använder dessutom köldmedier av typ HFC/HCFC mera kända

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

EHDC. Kyl-system för Datacenter och serverskåp.

EHDC. Kyl-system för Datacenter och serverskåp. EHDC Kyl-system för Datacenter och serverskåp. EHDC PEN LP EHDC L är en High Density Cooling -modul för pen Loopkonfigurationer. Den kan med fördel användas tillsammans med Enoc Systems kallkorridorsystem

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3 Kapitel 13 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

är här Det svänger om förångarna 4 Ammoniak på uppgång 6 Nya kyllösningar till Tysklands största stormarknadskedja Grönare värld med effektiv kylning

är här Det svänger om förångarna 4 Ammoniak på uppgång 6 Nya kyllösningar till Tysklands största stormarknadskedja Grönare värld med effektiv kylning ledare Grönare värld med effektiv kylning Över hela världen vill människor ha grönare, mer energieffektiva kylsystem. Utmaningen för oss är att skapa miljömedvetna produkter utan att kompromissa med kvalitet

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Vilka alternativ finns och varför har vi de lösningar som vi har? Vilka faktorer påverkar energibehovet?

Vilka alternativ finns och varför har vi de lösningar som vi har? Vilka faktorer påverkar energibehovet? HUR KAN KYLA ALSTRAS? Eric Granryd Professor emeritus, KTH. Vilka alternativ finns och varför har vi de lösningar som vi har? Vilka faktorer påverkar energibehovet? Det första patentet på en metod att

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Oilon ChillHeat. Kyler och värmer med optimal prestanda

Oilon ChillHeat. Kyler och värmer med optimal prestanda Oilon ChillHeat Kyler och värmer med optimal prestanda Förmånlig och miljövänlig energi med värmepump Spillvärme innehåller värdefull energi I samhällen, i industrin och vid produktion av värme och el

Läs mer

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering! Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Läs mer

Ismaskiner Istransportsystem

Ismaskiner Istransportsystem Ismaskiner Istransportsystem Iskubmaskiner Serie KL Spraysystem, luft eller vattenkyld. Porkka KL iskubmaskiner med spraysystem. Hela istärningar. Maskinerna är tillverkade i rostfritt stål, undantag för

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare.

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. Carriers värmepumpar utnyttjar den fria energi som solen ger. Våra värmepumpslösningar är lönsamma

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior och Premium Ventilationsaggregat med kyl-/värmepump kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- och Premium -serier Ventilation värme kyla Ventilationsaggregaten

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR 2 Det naturliga valet 3 i 1: värme, kyla och varmvatten Daikin Altherma är ett komplett värme- och varmvattensystem med ett tillval

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem Luft-luftvärmepump Premium Performance En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem INNEHÅLL Energieffektiva värmepumpslösningar Livet börjar hemma. Därför erbjuder vi ett brett utbud av marknadens

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla concepts for flow technology ALFA LAVAL AQUASTAR / MICRO STC2 / MINI CITY / MINI ECO AT 8482AS Alfa Laval AquaStar Varmvattencentral för lägenheter och

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Rock Energy Solutions

Rock Energy Solutions Rock Energy Solutions TM Ett samspel med Naturen Ledarna inom nyckelfärdiga Geoenergisystem Mot en hållbar, lönsam och trygg energiframtid för fastighetsägare Rock Rock Energy - ett samspel med Naturen

Läs mer

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

Introduktion av mjukglass maskiner från GWIN of Sweden

Introduktion av mjukglass maskiner från GWIN of Sweden Introduktion av mjukglass maskiner från GWIN of Sweden Ny affärsmöjlighet, som du inte har råd att missa Specialerbjudande: 20 kartonger mjukglass mix utan extra kostnad! www.gwin.se 2 Äntligen en mjukglass

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer GX 2-11 2,2-11 kw/3,0-15 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet GX 2-11: Industriteknik för verkstaden. Atlas Copcos skruvkompressorer har alltid varit normgivande

Läs mer

Nyhetsbrev. Ny CO 2 condensing unit serie

Nyhetsbrev. Ny CO 2 condensing unit serie Ny CO 2 condensing unit serie Advansor compsuper XXS-serien erbjuder HFC-fri och energi effektiv kylning för små kommersiella applikationer Baserad på intensiv utveckling och testing för att säkerställa

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet.

VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet. Experter för avloppsfri produktion German Engineering VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet. www.h2o-de.com H2O GmbH hör till de mest erfarna experterna avseende varaktig beredning av industriella

Läs mer

Naturliga köldmedier. Exempel på lyckade installationer

Naturliga köldmedier. Exempel på lyckade installationer Exempel på lyckade installationer november 2003 Exempel på lyckade installationer NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: Postadress: Internet: natur@cm.se

Läs mer

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla.

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Kylaggregat för kommersiell kyla version 2015.2 Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Det dominerande HFC köldmediet

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR URURU SARARA Total komfortlösning VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR EN NY KOMPLETT SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England NR 8 2013 kylavarme.se Energisnålt och miljövänligt Indoor tar över serviceverksamhet från JCI Koldioxid på frammarsch i England MILJÖVÄNLIGT och energieffektivt Ett nästan 10 år långt utvecklingsprojekt

Läs mer

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Begränsa returtemperaturen Genom att tillfälligt sänka värmeventilen så sänks fjärrvärmecentralens returtemperatur. Det går tex

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Trygga och innovativa tekniklösningar. inom pooluppvärmning. Brett sortiment av värmepumpar, värmeväxlare och tillbehör för pool.

Trygga och innovativa tekniklösningar. inom pooluppvärmning. Brett sortiment av värmepumpar, värmeväxlare och tillbehör för pool. logotype Smart uppvärmning till rätt pris www.gullbergjansson.se Produktkatalog Poolvärme -- Utomhuspool -- Inomhuspool -- Offentlig pool -- Ovanmarkspool -- Spa Trygga och innovativa tekniklösningar för

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

CLIMACHECK PERFORMANCE ANALYSER Nyckeln till energieffektivitet

CLIMACHECK PERFORMANCE ANALYSER Nyckeln till energieffektivitet CLIMACHECK PERFORMANCE ANALYSER Nyckeln till energieffektivitet CLIMACHECK-METODEN För kostnadseffektiva prestandamätningar Visste du att 15-20% av världens totala energiförbrukning används för kyla och

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

KYLTORKARDW DW 2-420

KYLTORKARDW DW 2-420 KYLTORKAR DW DW 2-420 VATTEN I TRYCKLUFT Atmosfärsluft innehåller vatten i form av ånga i olika volymer i förhållande till rådande omgivning. Vid komprimering dras detta vatten in med luften. Efter komprimeringen

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Bärbara sorptionsavfuktare Steget före i styrning och effektivitet

Bärbara sorptionsavfuktare Steget före i styrning och effektivitet Munters ComDry Bärbara sorptionsavfuktare Steget före i styrning och effektivitet ComDry - den obegränsade avfuktaren För höga fuktnivåer kan orsaka en rad negativa effekter. Hög fuktighet kan skada föremål,

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

Regenerering. Produkter

Regenerering. Produkter Regenerering 10.10.11 16:15 EXTRA PRERISCALDO MANUALE Regenerering En hjälpreda i köket ScanBox Regenereringsugnar ScanBox erbjuder nu ett komplett sortiment av ventilerade ugnar för regenerering. I en

Läs mer

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. Produktblad Aermec Version: 1.0830.10 Uppdaterad: 2008-10-06 Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21 Allmänt Allmänt Finns i

Läs mer

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt TM Kondensor 8-1200 kw RC Low upp till 66 kw RC Mid&High upp till 1200 kw Allmänt RC är en serie robusta och pålitliga externa luftkylda kondensorer som kan användas både till luftkonditionering och industriella

Läs mer

Chillquick vätskekylaggregat

Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Vätskekylaggregaten från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 300 kw, samtliga utrustade med köldmedier

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1pålitlig partner MAKING MODERN LIVING POSSIBLE En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions och din totalleverantör för kommersiella värmepumpslösningar varme.danfoss.se Minska

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö.

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Changes for the Better Energi & Ekonomi Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Introduktion av Mitsubishi Electric G-inverter

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Ny inverterkompressorteknik Idag visar Daikin vägen mot en effektivare och mer kostnadseffektiv komfortlösning. Alla Daikins produkter

Läs mer

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems En ingång för alla dina behov Väl fungerande entréer är en förutsättning för bra affärer. Men det krävs också väl fungerande relationer. ASSA ABLOY

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer