Kylteknik för framtiden på Chillventa 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kylteknik för framtiden på Chillventa 2008"

Transkript

1 Kylteknik för framtiden på Chillventa 2008 Nr 2, 2008 NEAR Refrigeration & Air Conditioning Alfa Lavals tema för Chillventa 2008 är Kylteknik för framtiden. Vad menas med det egentligen? I hela världen strävar man efter att minska utsläppen och nedsmutsningen, att tillhandahålla rent vatten, förbruka mindre energi och att hitta förnybara energikällor. Alfa Lavals främsta bidrag till en renare miljö är att leverera teknik, produkter och lösningar som aktivt stödjer och underlättar denna strävan. Kylteknik för framtiden är med andra ord teknik som hjälper våra kunder att generera, återanvända och bevara resurser, till exempel energi och vatten, i sina industriella och kommersiella kylprocesser. Vi fortsätter att vidareutveckla och förfina den här tekniken hela tiden med miljöns bästa i åtanke. Det finns i huvudsak två sätt för Alfa Laval att uppnå utsläppsmålen. För det första genom att maximera energieffektiviteten och värmeåtervinningen i kundinstallationer. Ju mindre energi som förbrukas för kyländamål, desto mindre förbränning (och utsläpp) krävs för att producera energin. Det andra sättet är att med hjälp av våra värmeväxlare minimera användningen av skadliga ämnen i kylsystem. Vi arbetar fortlöpande med att optimera dessa produkter så att de går att använda med naturliga köldmedier och kylmedel som till exempel ammoniak och koldioxid. Vi gör det även möjligt att i luftkonditioneringssystem övergå till det mer ozonvänliga syntetiska köldmediet R410A (med en ODP på noll) samtidigt som den nödvändiga köldmediefyllningen per kw kyleffekt minimeras. I detta nummer av Near kan du läsa om de senaste, effektiva värmeväxlarna AC 230 och AC 500 som ingår i Alfa Lavals luftkonditioneringsserie för R410A. Du kan också läsa om våra ansträngningar att göra koldioxid till ett möjligt alternativ i kyltillämpningar. Vi håller på att skapa nya värmeväxlare för att klara de höga driftstryck som krävs slut målet är omkring 120 bar. Även om lödda och svetsade värmeväxlare, till exempel nya AlfaDisc, inte finns med på årets Chillventa är de ett bevis för att vi kan klara höga dimensionerade tryck, även vid mycket höga kapacitetsnivåer. Att utvinna mer kraft ur mindre energi och med hjälp av miljövänliga kyldmedier. Det kallar jag kylteknik för framtiden. Tommy Ångbäck Business Unit Manager, Refrigeration & HVAC cooling, Alfa Laval

2 Det kompletta luftsortimentet Det har varit ett fantastiskt år för Alfa Lavals verksamhet inom kylning av luft. Först förvärvade vi Helpman som införlivades i organisationen och därefter förvärvade vi den nordiska luftproduktspecialisten Fincoil. I dag har Alfa Laval tre större produktionsanläggningar i Alonte (Italien), Groningen (Holland) och Vanda (Finland). Vi har även två anläggningar i Sofia (Bulgarien) och Potok (Ryssland). Resultatet är ökad effektivitet och ökad lokal närvaro samt support i hela Europa. Varumärket Helpman är liktydigt med expertkunskaper inom industriell kyla, med fokus på livsmedels- och jordbrukstillämpningar, medan Fincoil är känt för sina produkter inom värme, ventilation och luftkonditionering samt industriell kyla. Dessa båda produktsortiment har under ett års tid integrerats med Alfa Lavals övriga sortiment och tillsammans bildar de nu en imponerande produktportfölj. I och med integreringen uppfyller vi de flesta kundbehov i alla segment på luftvärmeväxlarmarknaden: industriell och kommersiell kylning, HVAC och kraftkylning. Industriell kyla När det gäller industriell kyla ställer olika tillämpningar olika krav. Förutsättningarna är aldrig desamma. Följaktligen är det sällan som standardlösningar uppfyller specifikationerna. Detta är något som kom ponenttillverkare och installatörer inte alltid är medvetna om. Alfa Laval grundar sina framgångar på en tillämpningsinriktad metod vilket är fördelaktigt både för dem som bygger och för dem som använder kylanläggningarna. Livsmedelsindustrin är en av de stora användarna av luftvärmeväxlare. Tillämpningarna sträcker sig från chockkylning av färsk fisk på fiskefartyg och kylning i slakterier och köttbearbetningsutrymmen till att hålla stora lagerutrymmen för färskvaror vid lämplig temperatur. Luftkylare från Alfa Laval Helpman ger

3 Alfa Laval Helpman ZT. Specialchockkylare som fryser färskt kött mycket snabbt, utan kvalitetsförlust. Alfa Laval Fincoil. Luftkylda kondensorer och kylmedelskylare som klarar svåra förhållanden. Alfa Laval AirMax. Ett mångsidigt sortiment av snabbkylare för kommersiella tillämpningar, till exempel kylrum i stormarknader. perfekt balanserad kapacitet/luftflödesintervall och optimalt klimat för alla slags produkter inom grönsaker, potatis och frukt. Kommersiell kyla I slutet av försörjningskedjan finner vi livsmedelsbutikerna, en annan stor användare av Alfa Lavals luftvärmeväxlare högeffektiva, ofta standardiserade sortiment av snabbluftkylare, luftkylda kondensorer och kylmedelskylare. Det finns luftvärmeväxlare både för direktexpansion och för indirekta system. Framtiden är indirekta system. Dessa blir allt vanligare, i synnerhet i Nordeuropa där man sätter värde på energieffektiviteten, låga volymer av köldmedier samt den låga temperaturdifferensen och avfrostningen. Stormarknader med sin kombination av stora kylrum, frysar och kylar alla med olika temperaturer drar fördel av sofistikerade kaskadsystem som använder H(C)FC och CO 2 i separata system. HVAC Den vanligaste kyltillämpningen är att hålla temperaturen på en behaglig nivå för folk som arbetar, sportar eller slappnar av. Tusentals fastigheter i världen kyls ned med Alfa Lavals HVAC-lösningar som är baserade på ett flertal sofistikerade tekniker enstaka eller i en kombination. Gallerior, offentliga byggnader, hotell, kontorsbyggnader, sportanläggningar, ishallar till och med inomhusskidbackar alla utgör de olika klimatutmaningar. Lösningen på vart och ett av fallen kan innefatta en mängd olika köldmedier, konfigurationer och luftkonditioneringsutrustning. Utöver de höga prestandaoch effektivitetskrav som sådana system ställer blir miljöpåverkan en allt viktigare faktor att ta hänsyn till. Som en ledande leverantör till luftkonditioneringsindustrin erbjuder Alfa Laval ett komplett sortiment kylmedels kylare och kondensorer för inomhuskyla. I kombination med våra lödda och packningsförsedda plattvärmeväxlare lever de upp till alla ovannämnda krav. Kylteknik för framtiden Alfa Lavals kvalitetsmission omfattar både utvecklings-, energi- och miljö frågor. Den globala uppvärmningen är ett faktum och vi måste fokusera än mer på vilka möjligheter vi har att påverka den. I det sammanhanget spelar köldmedierna en mycket viktig roll. Naturliga köldmedier har en lång tradition som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden när det gäller livsmedelsproduktion och förvaring. Ammoniak och koldioxid samt kolväten som propan är välkända, ekonomiska och säkra alternativ. Den tekniska utvecklingen har fört in naturliga kylmedier i nya tillämpningar på många områden senast inom sportoch fritidsanläggningar. Tack vare deras ekologiska hållbarhet kommer dessa kylmedier att stå i centrum när det gäller Alfa Lavals framtida utveckling av industriell luftkylning och tillhörande produkter.

4 Designers Corner Designers Corner Designers Corner Att tänka på vid utformningen av parallella kondensorer 1. Kondensorer med en utjämningsledning. Både kondensorn och utjämningsledningen (EQ) är parallellkopplade mellan kompressorn och receivern (LR). 1A Vätskenivån justeras därefter tills tryckfallet i de två benen återigen är lika. På bilden är den nödvändiga vätskepelaren tillräckligt hög för att delvis översvämma kondensorn. Om EQ-ledningen inte kan stängas är den enda lösningen att öka det vertikala avståndet mellan kondensorn och LR. Om det finns en EQ-ledning eller om en av kondensorerna inte fungerar (men är öppen på ångsidan) kommer följaktligen den nödvändiga vätskepelaren att vara hög, med ökad risk för översvämning. 2B. Om kondensorn höjs ovanför LR löses problemet. 2. Parallella kondensorer med ojämnt tryckfall. 2A 3. Parallell kaskadkondensor/ förångare (I). 3 1A. EQ-ledningen är avstängd. Hela flödet passerar genom kondensorn. Det finns också ett tryckfall i den här ledningen, både i kondensorn och i den halvöppna ventilen, det vill säga Δ Pc 0. Om LR är korrekt dränerad lämnar kondensen kondensorn utan problem. 2B Δ pa d Δ pp h e Δ ph B Δ pe q 0 + Δ Pc h 1B. EQ-ledningen öppnas. Ångan har nu två flödesvägar. Eftersom det inte finns någon kondensering i EQ-ledningen flödar ångan bara tills trycknivån i båda ändar av EQ-ledningen blir lika, det vill säga Δ Peq 0 Vid kondensorutloppet tycks trycket vara lägre än i LR, en omöjlig situation. En vätskepelare kommer in i kondensatledningen och stiger tills Δ Pc = Δ Ph. Jämför med att dricka vatten genom ett sugrör! Trycket minskar med andra ord när vätskan passerar kondensorn. Därefter stiger trycket igen när vätskan sjunker genom kondensatröret. I vissa fall sker förångning i LR. Ångan flödar tillbaka genom EQ-ledningen och återkondenseras i kondensorn, det vill säga Δ P genom EQ-ledningen är inte noll. 2A. AlfaDisc har ett lägre tryckfall än plattvärmeväxlaren. Båda är parallellkopplade till en gemensam LR. Observera att det inte finns någon EQ-ledning. Precis som i föregående fall måste tryckfallet i de två benen vara lika. En vätskepelare bildas sålunda i ledningen med högre tryckfall. Höjden på vätskepelaren motsvarar skillnaden mellan tryckfallet i de två ledningarna, inte det absoluta tryckfallet, det vill säga: h => Δ Ph = ΔPp h e - ΔPa d Om en av kondensorerna stängs på kylmediesidan men lämnas öppen på ångsidan fungerar den som en EQ-ledning och vätskepelaren motsvarar det högsta absoluta tryckfallet, inte differensen: h => ΔPh = ΔPp h e (eller ΔPAlfaDisc) Bilden visar fyra kondensorer/förångare i en kaskadkylanläggning, till exempel i en stormarknad som använder CO 2 /R507A. Ett sådant system kan klara hur många enheter som helst. Man stänger oftast bara en enhet på förångarsidan kondensorsidan hålls öppen. Enhet 4 är avstängd och fungerar alltså som en EQ-ledning. Det finns inget gasflöde och kondensatnivån är i jämnhöjd med nivån i LR. Enhet 1 har normal drift; kondensatnivån har inte nått utgången. Enheterna 2 och 3 har ett hinder i flödesbanan, vilket ökar tryckfallet. Detta illustreras av de halvöppna ventilerna en före och en efter varje kondensor. De nödvändiga vätskenivåerna översvämmar kondensorerna. Lösning: Ta bort hindren eller höj kondensorerna. (Obs! Vätskenivåerna kan också minskas genom att den EQ-ledning som är i drift stängs, det vill säga på gassidan av den enhet som inte är drift.)

5 Designers Corner Nya tillförlitliga vattenkylda kondensorer för bättre prestanda 4. Parallell kaskadkondensor/ förångare (II). I installationen nedan har man strävat efter att uppnå ett symmetriskt ångflöde, med endast två parallella kondensorer. Tubpannekondensorer, som används i luftkonditionering och andra kyl tillämpningar, har många fördelar. Om det finns vatten att tillgå är vatten kylda kylare och kylsystem ofta mer energieffektiva än motsvarande luftkylda system. Alfa Laval går nu ett steg längre och introducerar nya tubpannekondensorer. vatten inom kapacitetsområdet kw, och en havsvattenversion med kapacitet på upp till kw. Konstruktörerna har lagt särskild vikt vid att ge färskvattenkondensorerna optimala prestanda med vanliga köldmedier som till exempel R134a, R404A och R410A. Förbättrade tuber i koppar, liksom deras placering, gör att distributionen av köldmedia blir optimal. Den effektiva kondenseringen tillåter en liten differens mellan kondenseringstemperaturen och den utgående vattentemperaturen. 4A 4B A. Kondensor 1 fungerar utan problem, och de andra som inte är i drift fungerar som EQ-ledningar. Tryckfallet i enheten som är i drift tvingar upp vätskepelaren, men den har inte nått kondensorn B. Den andra kondensorn börjar flöda. Båda kondensorerna översvämmas nu. Problemet är att komponenterna ventiler, rör, rörkopplingar och så vidare i enhetens ingångsledning är för små. När den andra enheten börjar flöda fördubblas gasflödet. Dubbelt flöde innebär nästan fyra gånger så stort tryckfall och den nödvändiga vätskepelaren översvämmar nu kondensorn. Minskad energiförbrukning efterfrågas i allt högre utsträckning vid valet av ny kylteknik. Slutanvändarna av kylsystem är numera vana vid att övervaka energiförbrukningen i den utrustning som de använder i olika tillämpningar. Korrosionsbeständighet I jämförelse med andra typer av vattenkylda kondensorer har tubpannekondensorerna ytterligare fördelar. Några exempel är bättre korrosionsbeständighet och att de inte sätts igen så lätt, något som annars är vanligt hos värmeväxlare. Tubpannekondensorer är robust utformade och enkla att rengöra, vilket gör det lätt även för oerfaren underhållspersonal att hålla rören rena och funktionsdugliga. Konstruktionen gör att tubpannekondensorerna håller länge, även vid dålig vattenkvalitet. Ett exempel är de många marina tillämpningar, där havsvattnet kan ha dålig kvalitet och filtrens effekt ifrågasätts. Kondensorerna här måste stå emot både kemisk och galvanisk korrosion och erosion. Idealiska omständigheter för en tubpannekondensor. Senaste utvecklingen Alfa Laval har mer än 30 års erfarenhet av att konstruera och tillverka tubpannekondensorer. Tusentals enheter har installerats världen över. I dag introducerar Alfa Laval sina senaste tillskott i produktsortimentet: en tubpannekondensor för färsk Specialmaterial Den nominella kapaciteten hos de olika modellerna har ställts in på lägsta tryckfall på vattensidan, vilket gör att användarna kan spara in på den energi som behövs för cirkulationspumparna. Olika versioner finns för kyltorn, brunnar eller kommunala vattennät. För marint bruk har Alfa Lavals konstruktörer valt de allra bästa materialen för alla de delar som står i direkt kontakt med havsvatten, något som säkerställer maximal korrosions- och erosionsmotstånd i de vitala delarna av de nya värmeväxlarna. Koppar/nickel 90/10 används i rören, tillsammans med specialbehandlade bafflar, som ska hjälpa systemen att hantera allt slags havsvatten. De vanligaste erosionsproblemen har lösts genom att specialmaterial lagts till som skydd i ingången till växlarens rör. Rören skyddas på så sätt från allvarligare skador till följd av de mikropartiklar som finns i vattnet. Marinklassificering Havsvattenkondensorer kan användas för luftkonditionerings- och kylsystem ombord, samt i landbaserade tillämpningar nära vatten. Alfa Lavals kondensorer är godkända av stora marinklassificeringsföretag, vilket underlättar användning på havsgående fartyg. Att utrustningen går lätt att öppna, inspektera och rengöra, även på land, är viktigt i godkännandeprocessen.

6 Inomhusskidåkning: Första anläggningen i Ryssland Ryssland kommer snart att bli det senaste landet som introducerar åretruntskidåkning, i och med öppnandet av den första inomhusanläggningen i Krasnogorsk i utkanten av Moskva. Den nya anläggningen är en ganska speciell byggnad som tydligt sticker ut i den övriga stadsbebyggelsen. Den innehåller en nära 400 m lång skidbacke som är 65 m bred och 60 m hög. Den m 2 stora backen gör den till den största i norra Europa. 650 skid- och snowboardåkare kan använda backen samtidigt och ta sig upp till toppen med hjälp av tre skidliftar. I anläggningen, som kostat 100 miljoner US-dollar att bygga, finns också isrinkar, ett hockeymuseum och en komplett friskvårdsanläggning med spa, bastu och gym. Strax intill håller man på att bygga ett bostadsområde på 1,2 miljoner m 2. Väderoberoende Anläggningen är den första av tre som ska byggas runt Moskva, där dussintals vanliga skidanläggningar redan är i bruk under vintern. Hädanefter kan skidentusiaster utöva sin favoritsport året runt oavsett om utomhusklimatet är arktiskt eller subtropiskt (båda lika vanliga i Moskva!). Inne i anläggningen hålls tempera turen konstant på -5 C, vilket är behagligt för åkarna och perfekt för snön. Luftfuktigheten på två meters höjd ovanför backen hålls på högst 65 procent för bästa snökvalitet. 90 ton snö Snön tillverkas med hjälp av en iskrossningsteknik, som anses ge de bästa skidförhållandena dvs. bra, förutsägbart glid och minimal snödimma. Det speciella mikroklimatet i backen uppnås med hjälp av flera anpassade kylare och ventilationskammare. Med hjälp av tre iskrossningskylare kan upp till 90 ton snö produceras per dag. Alfa Laval har bidragit med sammanlagt 56 elektroniskt styrda AirMax luft kylare, som ska ge den perfekta inomhustemperaturen i skidåkningsområdet och i skridskoåkningsdelen. Dessutom används ett dussin plattvärmeväxlare från Alfa Laval som förångare, överhettare och mellanvärmeväxlare, vilket säkerställer att överskottsvärme kan återvinnas och användas i andra delar av anläggningen (till exempel till duschar, spa och pooler). Indirekt system Kylsystemet är indirekt och använder R410A som köldmedium i den primära kretsen och en acetatbaserad köldbärare i den sekundära. Konfigurationen, som konstruerats och levererats av den lokala installatören Himholodservice, är mycket effektiv. Något som uppskattas av medarbetare på ekonomiavdelningen såväl som av skidåkare.

7 Koldioxid är framtiden: Miljö, effektivitet, energi Ända sedan de syntetiska köldmedierna förändrade kylindustrin på 1960-talet har de utgjort en fara för den globala miljön. Dessa kylmedier som finns i miljarder luftkonditioneringssystem, kylar och frysar världen över påverkar fortfarande ozonlagret och den globala uppvärmningen negativt. En naturlig ersättning som till exempel koldioxid (CO 2 ) utgör inget hot för miljön och har även många andra fördelar. Koldioxid har en ODP (Ozone Depletion Potential) på noll och en GWP (Global Warming Potential) på CO 2 är dessutom varken toxiskt eller lättantänt. Koldioxid kan även vara bra ur affärshänseende oavsett om det handlar om att kyla en industriprocess, ett kylrum, en frys i en stormarknad eller en värmepump. Mindre och billigare Orsaken är att koldioxid har mycket större volymetrisk kyleffekt än andra köldmedier naturliga såväl som syntetiska. Som ett resultat krävs avsevärt lägre volymer i systemen per kyljobb. Detta i sin tur innebär att systemen kan byggas med mindre och billigare dimensioner av rör, tankar och andra komponenter. Det råder ingen brist på CO 2 i världen. Varhelst det finns icke-fossil förbränning finns det säker CO 2 i gasform. Gasen är lätt att samla in, överföra i flytande form och distribuera till kylsystem. Koldioxid finns alltså i övermått, vilket gör det till ett billigt kylmedium jämfört med till exempel HCFC, något som ytterligare sänker driftskostnaderna. Under press I många tillämpningar skulle koldioxid vara det perfekta kylmediet om det inte vore för en sak. Koldioxid måste utsättas för högt tryck för att kunna leverera sin kylkraft. Detta gör det svårt att konstruera ett pålitligt kylsystem till en rimlig kostnad. Det sätter alla komponenter i kylsystemet på prov. Att klara bars driftstryck på ett säkert och tillförlitligt sätt kräver en mer sofistikerad konstruktion. Något som äter upp lite av de tidigare beskrivna kostnadsfördelarna med koldioxid. En förångare når inte sitt högsta tryck under drift, utan under stillestånd. Vid en omgivningstemperatur på 20 C är trycket högre än 57 bar. Högre temperaturer kräver ett ännu högre dimensionerande tryck. Förbättrade prestanda CBXP52 är en av Alfa Lavals kommande lösningar på problemet. Det är en väl beprövad plattvärmeväxlare som fått en förbättrad konstruktion och som kan användas som koldioxidförångare. Dess kompakta ramlösa konstruktion erbjuder lätt, utmärkt termisk effektivitet och ett dimensionerande tryck på 70 bar vid 90 C. Detta gör den till en perfekt motor i värmepumpar och subkritiska kylcykler som i förångare för låga och medelhöga temperaturer som står still i en omgivande temperatur på cirka 30 C, utan behov av avkylning. AlfaTop: Ett nytt sätt att distribuera kall luft. AlfaTop är en ny takmonterad luftkylare. Den är avsedd för små och medelstora kylrum för livsmedelsförvaring och livsmedelsbearbetning. Värmeöverföringsområdet är mycket kompakt, vilket möjliggör en låg konstruktion med konstant lufthastighet runtom enheten. AlfaTop är idealisk när det handlar om att hålla en jämn omgivande kyla i områden där människor tillbringar lång tid med att skära eller förpacka livsmedel eller där känsliga livsmedel, som till exempel parmaskinka, kan förvaras under perfekta förhållanden. Utöver den kompakta storleken distribuerar AlfaTop luften bättre, med lägre lufthastighet, tack vare dubbla luftflöden i motsatta riktningar. En starkt bidragande orsak till en behagligare kylrumsmiljö. AlfaTop är utformad för HFC-kylmedier, till exempel R404A eller R507C för normala eller låga temperaturer. Den innovativa konstruktionen inklusive ett helt nytt hölje kommer förmodligen att bli en referensprodukt för många kyltillämpningar. Under utställningen Chillventa 2008 i oktober har du en chans att se AlfaTop med egna ögon. Den kommer att finnas tillgänglig på marknaden från slutet av 2008.

8 Avs: Alfa Laval Nordic AB Tumba Sverige Porto betalt B-post Nya lödda plattvärmeväxlare med dubbla kanaler för bättre prestanda Alfa Laval har utvecklat två nya modeller inom sitt sortiment av lödda plattvärmeväxlare med dubbla kanaler: AC230 och AC500 (ersätter befintliga AC130 respektive AC250/350). De nya modellerna kommer att börja tillverkas från januari I mer än tio år har Alfa Lavals plattvärmeväxlare med dubbla kanaler varit den vanligaste förångaren för luftkonditionerings- och kylindustrin. I dag använder nästan alla kyltillverkare och många konstruktörer av kylsystem dessa mångsidiga högprestandaenheter i sina kylsystem. En erfarenhet vi förstås tagit tillvara när vi utvecklade de senaste AC-modellerna. De externa dimensionerna är identiska med tidigare produkters och kan installeras till en mycket låg kostnad. Den nya konstruktionen inkluderar ett nytt plattmönster och ett nytt integrerat distributionssystem båda är resultatet av förbättrad pressteknik. Detta ger AC230 och AC500 utmärkta prestanda upp till 25 procent högre än föregångarnas. De har också ett högre dimensionerat tryck (45 bar), vilket gör dem idealiska för R410A och CO 2 -kaskadtillämpningar. Prestanda med lågtemperaturmedier, till exempel R410A och R507, har också förbättrats avsevärt. Med AC500 lyfts kylkapaciteten för lödda plattvärmeväxlare upp till en helt ny nivå. Detta gör den till den perfekta förångaren för två köldmediekretsar med AC230 AC500 tre st 40 HP scrollkompressorer per krets. AC230 har en kylkapacitet på mellan 100 och 245 kw och AC250 ligger på mellan 280 och 525 kw (i luftkonditioneringsdrift med R410A). Välkommen till nya alfalaval.com! Alfa Laval har nyligen lanserat en ny webbplats en ren, modern och användarvänlig webbplats som bättre uppfyller kundernas krav. Navigeringen är enklare än förut, vilket gör det lättare att hitta rätt produkt eller lösning i Alfa Lavals stora sortiment. Under utvecklingen av den nya webbplatsen utgick vi från kunderna, säger Bernad Albert, som lett det stora webbprojektet. Vilken information och vilka funktioner är viktiga för dem? Hur ska de hitta det de söker på det snabbaste och mest intuitiva sättet? Hur kan vi göra navigeringen enkel och logisk? Bernard Albert hoppas att besökarna ska tycka att vi lyckats bra och att webbplatsen är fräsch och inspirerande. Det går att söka efter information per industri, tillämpning eller produktkategori. På webbplatsen finns också fallstudier rörande vissa branscher, produkter och lösningar. Just nu (oktober 2008) omfattar Alfa Lavals nya webbplats mer än 130 produktsortiment. Det finns också fler än 50 uppdaterade landsspecifika webbplatser med grundläggande information på 25 lokala språk. Kundernas återkoppling är mycket viktig för oss, säger Bernard Albert. Vi har genomfört många användartest, men vi uppskattar också spontana reaktioner från våra besökare! Skicka gärna kommentarer via speciallänken på Kontakt Vill du ha mer produktinformation? På vår webbplats finns kontaktinformation för hela världen. Besök oss på: ERC00218SV 0810

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Konsten att spara energi

Konsten att spara energi NEAR Refrigeration & Air Conditioning Nr 1, 2008 Konsten att spara energi I tider då energibrist och global uppvärmning är reella hot så handlar strävan efter energieffektivare industriprocesser inte längre

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

CH CH R 290 AIR TECH CONDITIONING

CH CH R 290 AIR TECH CONDITIONING TECH LINE AIR TECH CONDITIONING LINE CH CH R 290 H Bicold Engineering Srl har alltid tillverkat energieffektiva och miljövänliga produkter och efterlever Europadirektiv och standarder samt uppmärksammar

Läs mer

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life We Bring Air to Life Fläkt Woods Group kan erbjuda ett komplett sortiment av produkter och lösningar för ventilation, luftbehandling och industriell luftteknik Kylenhet Cooler Försäljningskontor Luleå

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

Så fungerar en värmepump,

Så fungerar en värmepump, Så fungerar en värmepump, och så kan vi göra dem bättre Björn Palm, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik, Inst Energiteknik, KTH Så fungerar en värmepump, Principen för ett värmepumpande system Värmesänka

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Sekundära kylsystem. Secondary Refrigerant Systems

Sekundära kylsystem. Secondary Refrigerant Systems Sekundära kylsystem Secondary Refrigerant Systems Välkommen Här får du veta lite mer om vad sekundära kylsystem är. Hur de fungerar och vilka fördelarna är. Även om du idag har ett traditionellt system

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA DRIFTCENTRAL ENERGI INSPEKTION ISBANOR FÄRDIG KYLA KONSTRUKTION VÄLKOMMEN TILL HUURRE I Sverige har vi verkat sedan 70 år tillbaka och Huurre är Sveriges

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

PACKNINGSFÖRSEDDA OCH SVETSADE VÄRMEVÄXLARE FÖR ALLA BEHOV

PACKNINGSFÖRSEDDA OCH SVETSADE VÄRMEVÄXLARE FÖR ALLA BEHOV PACKNINGSFÖRSEDDA OCH SVETSADE VÄRMEVÄXLARE FÖR ALLA BEHOV Packningsförsedda Plattvärmeväxlare Helsvetsade Plattvärmeväxlare Platecoil Värmeväxlare Spiral Värmeväxlare www.tranter.com Packningsförsedda

Läs mer

Green & Cool vägledande när det gäller kylning med koldioxid. Allt om hur Alfa Laval kan hjälpa dig att återvinna värme ~ 100 C ~ 40 C ~ 25 30 C

Green & Cool vägledande när det gäller kylning med koldioxid. Allt om hur Alfa Laval kan hjälpa dig att återvinna värme ~ 100 C ~ 40 C ~ 25 30 C ~ 25 30 C LEDARE Med en ny framtid i sikte JAKTEN PÅ ERSÄTTARE till dagens köldmedel fick ny fart den 1 januari 2010 då det europeiska förbudet att använda nyproducerad R-22 också i servicesammanhang trädde

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Välkommen till nya, coola NEAR!

Välkommen till nya, coola NEAR! NEAR Refrigeration & Air Conditioning Nr. 1, 2007 Välkommen till nya, coola NEAR! Som du kanske redan känner till är NEAR Alfa Lavals externa nyhetsbrev. Det är vårt sätt att hålla kontakt med de viktigaste

Läs mer

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar:

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar: Kapitel 12 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER TM VÄTSKEKYLARE 30HX I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER 30HX:AVANCERAD STOR PÅLITLIGHET KOMPAKT STORLEK - HÖG PRESTANDA LÖ Fler än 50000 Carrier skruvkompressorer sålda över hela världen

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

R-32. Nästa generation köldmedium för luftkonditionering och värmepumpar

R-32. Nästa generation köldmedium för luftkonditionering och värmepumpar R-32 Nästa generation köldmedium för luftkonditionering och värmepumpar Daikin är det första företaget i världen som lanserat värmepumpar och luftkonditionering som är laddade med R-32. Detta köldmedium

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1999)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1999) Bilaga 3 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1999) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 1 44 Stockholm Sammanfattning I projektet

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet LindabGolvkonvektorer Produktöversikt Golvkonvektorer

lindab vi förenklar byggandet LindabGolvkonvektorer Produktöversikt Golvkonvektorer lindab vi förenklar byggandet LindabGolvkonvektorer Produktöversikt Golvkonvektorer 2 Vi förenklar byggandet På Lindab drivs vi av en stark vilja att hela tiden skapa förbättringar och förenkla byggandet.

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

Luftvärmeväxlare. Med andra ord, luftvärmeväxlare från Alfa Laval. Som en ledande leverantör till luftkonditioneringsbranschen

Luftvärmeväxlare. Med andra ord, luftvärmeväxlare från Alfa Laval. Som en ledande leverantör till luftkonditioneringsbranschen Kapitel 9 1. Alfa Laval Group 2. Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3. Användningsområden 4. Teorin bakom värmeöverföring 5. Produktsortiment 6. Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7. Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

EWAD~C. serien för större. anläggningar. Året runt KLIMATKOMFORT. Värme. Luftkonditionering. Vätskekylaggregat. Kyl & Frys applikationer

EWAD~C. serien för större. anläggningar. Året runt KLIMATKOMFORT. Värme. Luftkonditionering. Vätskekylaggregat. Kyl & Frys applikationer EWAD~C serien för större Året runt KLIMATKOMFORT anläggningar Värme Luftkonditionering Vätskekylaggregat Kyl & Frys applikationer EWAD~C- Utformad för att överträffa HVAC branschstandarder för verkningsgrad,

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Konventionella kylsystem för byggnader förbrukar inte bara stora mängder elektrisk energi, utan använder dessutom köldmedier av typ HFC/HCFC mera kända

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Recoh-tray. Spara upp till 50-65% på din energiförbrukning varje gång som varmvatten sköljs bort. Värmeåtervinning från duschvattnet

Recoh-tray. Spara upp till 50-65% på din energiförbrukning varje gång som varmvatten sköljs bort. Värmeåtervinning från duschvattnet Värmeåtervinning från duschvattnet För nybyggen och renovering av: Villor Lägenheter Hotell Sjukhus Äldreboenden Spara upp till 50-65% på din energiförbrukning varje gång som varmvatten sköljs bort. Värmeåtervinning

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

AC- OCH DC-LUFTKONDITIONERING MED KAPACITETSREGLERING VS. ON/OFF- REGLERING FÖR ELEKTRONIKKYLNING

AC- OCH DC-LUFTKONDITIONERING MED KAPACITETSREGLERING VS. ON/OFF- REGLERING FÖR ELEKTRONIKKYLNING AC- OCH DC-LUFTKONDITIONERING MED KAPACITETSREGLERING VS. ON/OFF- REGLERING FÖR ELEKTRONIKKYLNING EHSAN B. HAGHIGHI Fil. dr., värmespecialist Dantherm Cooling AB CHRISTIAN SAKSTRUP SENIOR PROJEKTLEDARE,

Läs mer

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3 Kapitel 13 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Ismaskiner Istransportsystem

Ismaskiner Istransportsystem Ismaskiner Istransportsystem Iskubmaskiner Serie KL Spraysystem, luft eller vattenkyld. Porkka KL iskubmaskiner med spraysystem. Hela istärningar. Maskinerna är tillverkade i rostfritt stål, undantag för

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

PT 3 SERIEN 1400 LITERS KYL- OCH FRYSSKÅP ZANUSSI SORTIMENT FUNKTION OCH KONSTRUKTION

PT 3 SERIEN 1400 LITERS KYL- OCH FRYSSKÅP ZANUSSI SORTIMENT FUNKTION OCH KONSTRUKTION SORTIMENT Serien består av 4 stycken 1400 liters kyloch frysskåp. Skåpen har fläkt för att ge bästa kyleffekt. De finns i varianter med heldörr, 1/2 dörr och glasdörr. 1400 LITERS KYL- OCH FRYSSKÅP FUNKTION

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012

INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012 INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012 Innovativ butik Rapport förstudie Lennart Rolfsman SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF04 År: 2012 Inledning:

Läs mer

Lamellpumpar från Blackmer. Pålitlig och robust konstruktion

Lamellpumpar från Blackmer. Pålitlig och robust konstruktion från Blackmer Pålitlig och robust konstruktion Marknader Lamellteknologi: Så här fungerar den ENERGI Blackmer är världsledande inom transportprocesser för petroleum, där pumparna och kompressorerna används

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering! Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Atlas Copco. Efterkylare, vattenavskiljare och kondensavledare. HD 4-96 och TD 8-650, WSD och WD 80/EWD

Atlas Copco. Efterkylare, vattenavskiljare och kondensavledare. HD 4-96 och TD 8-650, WSD och WD 80/EWD Atlas Copco Efterkylare, vattenavskiljare och kondensavledare HD -96 och TD 8-650, WSD 25-750 och WD 80/EWD 50-1500 Ett sortiment bestående av effektiva efterkylare och vattenavskiljare som passar till

Läs mer

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem DEM user friendly, top quality products will never let you down q Inledning Införandet av frekvensomformare med ett konstant moment för kylkompressorer

Läs mer

Atlas Copco. Oljetätade vakuumpumpar med roterande ledskena GV 20-300, 20-365 m 3 /h, 12-215 kubikfot/min

Atlas Copco. Oljetätade vakuumpumpar med roterande ledskena GV 20-300, 20-365 m 3 /h, 12-215 kubikfot/min Atlas Copco Oljetätade vakuumpumpar med roterande ledskena GV 20-300, 20-365 m 3 /h, 12-215 kubikfot/min Atlas Copco Din vakuumspecialist På Atlas Copco har vi utvecklat högtekniska vakuumpumpar i många

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard. Skydda ditt system Pressa dina priser. ia.danfoss.com

17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard. Skydda ditt system Pressa dina priser. ia.danfoss.com Skydda ditt system Pressa dina priser Magnet-, snedsätes- och termostatventiler en översikt över produkter för vätskeregleringar 17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard ia.danfoss.com Tre

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

EHDC. Kyl-system för Datacenter och serverskåp.

EHDC. Kyl-system för Datacenter och serverskåp. EHDC Kyl-system för Datacenter och serverskåp. EHDC PEN LP EHDC L är en High Density Cooling -modul för pen Loopkonfigurationer. Den kan med fördel användas tillsammans med Enoc Systems kallkorridorsystem

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

Brandfarliga Köldmedier

Brandfarliga Köldmedier Brandfarliga Köldmedier Lennart Rolfsman Energispaning 12 mars 2015 Brandfarliga köldmedier Forntid eller framtid? Svaret är FORNTID och FRAMTID Kolväten har funnits med från 1800 talet De finns med i

Läs mer

Nya DL-Display Line. Exponeringskylmonter. Varuexponering av hög kvalitet som säljer och säljer

Nya DL-Display Line. Exponeringskylmonter. Varuexponering av hög kvalitet som säljer och säljer Nya DL-Display Line Exponeringskylmonter Varuexponering av hög kvalitet som säljer och säljer Flexibla alternativ ger bättre marknadsföring med ökade försäljningsmöjligheter Display Lines självbetjäningsmodell

Läs mer

-Befuktar luften - Befuktning SUPERMARKETS. Användingsområden. Information om ert befuktningssystem för frukt och grönsaker Färskt in - Färskt ut

-Befuktar luften - Befuktning SUPERMARKETS. Användingsområden. Information om ert befuktningssystem för frukt och grönsaker Färskt in - Färskt ut -Befuktar luften - Befuktning SUPERMARKETS Användingsområden Information om ert befuktningssystem för frukt och grönsaker Färskt in - Färskt ut Introduktion Den relativa fuktigheten i en stormarknad är

Läs mer

är här Det svänger om förångarna 4 Ammoniak på uppgång 6 Nya kyllösningar till Tysklands största stormarknadskedja Grönare värld med effektiv kylning

är här Det svänger om förångarna 4 Ammoniak på uppgång 6 Nya kyllösningar till Tysklands största stormarknadskedja Grönare värld med effektiv kylning ledare Grönare värld med effektiv kylning Över hela världen vill människor ha grönare, mer energieffektiva kylsystem. Utmaningen för oss är att skapa miljömedvetna produkter utan att kompromissa med kvalitet

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning SPARGUIDE för bostadsbolagens uppvärmning Värme in, värme ut Uppvärmning Värmeförlust 10-15% Sol 3-7% Inneboende 3-6% Golv 15-20% Väggar 25-35% Ventilation 15-20% Husteknik VÄRME IN 5-10% Varmvatten 8-12%

Läs mer

Fläktkonvektorer FWZ-AT/AF FWR-AT/AF FWS-AT/AF FWP-AT. Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter

Fläktkonvektorer FWZ-AT/AF FWR-AT/AF FWS-AT/AF FWP-AT. Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter Fläktkonvektorer Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter Upp till 70% energibesparing med BLDC motorteknik Omedelbar justering till förändringar av temperatur och relativ luftfuktighet Låga

Läs mer

Oilon ChillHeat. Kyler och värmer med optimal prestanda

Oilon ChillHeat. Kyler och värmer med optimal prestanda Oilon ChillHeat Kyler och värmer med optimal prestanda Förmånlig och miljövänlig energi med värmepump Spillvärme innehåller värdefull energi I samhällen, i industrin och vid produktion av värme och el

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Alfa Laval Maxi Compact. Alfa Laval Heating & Cooling Systems

Alfa Laval Maxi Compact. Alfa Laval Heating & Cooling Systems Alfa Laval Maxi Compact Alfa Laval Heating & Cooling Systems - 170502 Modern fjärrvärme av Alfa Laval Alfa Laval Maxi Compact Alfa Laval Kära kund, Var vänliga att se denna presentation som en introduktion

Läs mer

HUR KAN KYLA ALSTRAS?

HUR KAN KYLA ALSTRAS? HUR KAN KYLA ALSTRAS? Eric Granryd Professor emeritus, KTH. Vilka alternativ finns och varför har vi de lösningar som vi har? Vilka faktorer påverkar energibehovet? HUR KAN KYLA ALSTRAS? Innehåll: Principer.

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

17% Skydda ditt system Pressa dina priser. bättre dämpning av vätskeslag

17% Skydda ditt system Pressa dina priser.  bättre dämpning av vätskeslag MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Skydda ditt system Pressa dina priser Magnet-, snedsätes- och termostatventiler en översikt över produkter för vätskeregleringar 17% bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

DesiCool OMVANDLAR VÄRME TILL KYLA.

DesiCool OMVANDLAR VÄRME TILL KYLA. DesiCool OMVANDLAR VÄRME TILL KYLA. Ibland får man leta både länge och väl för att hitta möjligheter att öka produktiviteten. Andra gånger ligger de bara och väntar. I många industrier och fastigheter

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Fördelar. Produktegenskaper. Luftvärmepumpar, luftrenare & avfuktare EXH09HL1WI

Fördelar. Produktegenskaper. Luftvärmepumpar, luftrenare & avfuktare EXH09HL1WI Luftvärmepumpar, luftrenare & avfuktare Electrolux Värmepump är utvecklad för nordiska förhållanden, den har den senaste inverter-tekniken, cold plasma, modern design,timerfunktion och AC-funktion med

Läs mer