Kylteknik för framtiden på Chillventa 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kylteknik för framtiden på Chillventa 2008"

Transkript

1 Kylteknik för framtiden på Chillventa 2008 Nr 2, 2008 NEAR Refrigeration & Air Conditioning Alfa Lavals tema för Chillventa 2008 är Kylteknik för framtiden. Vad menas med det egentligen? I hela världen strävar man efter att minska utsläppen och nedsmutsningen, att tillhandahålla rent vatten, förbruka mindre energi och att hitta förnybara energikällor. Alfa Lavals främsta bidrag till en renare miljö är att leverera teknik, produkter och lösningar som aktivt stödjer och underlättar denna strävan. Kylteknik för framtiden är med andra ord teknik som hjälper våra kunder att generera, återanvända och bevara resurser, till exempel energi och vatten, i sina industriella och kommersiella kylprocesser. Vi fortsätter att vidareutveckla och förfina den här tekniken hela tiden med miljöns bästa i åtanke. Det finns i huvudsak två sätt för Alfa Laval att uppnå utsläppsmålen. För det första genom att maximera energieffektiviteten och värmeåtervinningen i kundinstallationer. Ju mindre energi som förbrukas för kyländamål, desto mindre förbränning (och utsläpp) krävs för att producera energin. Det andra sättet är att med hjälp av våra värmeväxlare minimera användningen av skadliga ämnen i kylsystem. Vi arbetar fortlöpande med att optimera dessa produkter så att de går att använda med naturliga köldmedier och kylmedel som till exempel ammoniak och koldioxid. Vi gör det även möjligt att i luftkonditioneringssystem övergå till det mer ozonvänliga syntetiska köldmediet R410A (med en ODP på noll) samtidigt som den nödvändiga köldmediefyllningen per kw kyleffekt minimeras. I detta nummer av Near kan du läsa om de senaste, effektiva värmeväxlarna AC 230 och AC 500 som ingår i Alfa Lavals luftkonditioneringsserie för R410A. Du kan också läsa om våra ansträngningar att göra koldioxid till ett möjligt alternativ i kyltillämpningar. Vi håller på att skapa nya värmeväxlare för att klara de höga driftstryck som krävs slut målet är omkring 120 bar. Även om lödda och svetsade värmeväxlare, till exempel nya AlfaDisc, inte finns med på årets Chillventa är de ett bevis för att vi kan klara höga dimensionerade tryck, även vid mycket höga kapacitetsnivåer. Att utvinna mer kraft ur mindre energi och med hjälp av miljövänliga kyldmedier. Det kallar jag kylteknik för framtiden. Tommy Ångbäck Business Unit Manager, Refrigeration & HVAC cooling, Alfa Laval

2 Det kompletta luftsortimentet Det har varit ett fantastiskt år för Alfa Lavals verksamhet inom kylning av luft. Först förvärvade vi Helpman som införlivades i organisationen och därefter förvärvade vi den nordiska luftproduktspecialisten Fincoil. I dag har Alfa Laval tre större produktionsanläggningar i Alonte (Italien), Groningen (Holland) och Vanda (Finland). Vi har även två anläggningar i Sofia (Bulgarien) och Potok (Ryssland). Resultatet är ökad effektivitet och ökad lokal närvaro samt support i hela Europa. Varumärket Helpman är liktydigt med expertkunskaper inom industriell kyla, med fokus på livsmedels- och jordbrukstillämpningar, medan Fincoil är känt för sina produkter inom värme, ventilation och luftkonditionering samt industriell kyla. Dessa båda produktsortiment har under ett års tid integrerats med Alfa Lavals övriga sortiment och tillsammans bildar de nu en imponerande produktportfölj. I och med integreringen uppfyller vi de flesta kundbehov i alla segment på luftvärmeväxlarmarknaden: industriell och kommersiell kylning, HVAC och kraftkylning. Industriell kyla När det gäller industriell kyla ställer olika tillämpningar olika krav. Förutsättningarna är aldrig desamma. Följaktligen är det sällan som standardlösningar uppfyller specifikationerna. Detta är något som kom ponenttillverkare och installatörer inte alltid är medvetna om. Alfa Laval grundar sina framgångar på en tillämpningsinriktad metod vilket är fördelaktigt både för dem som bygger och för dem som använder kylanläggningarna. Livsmedelsindustrin är en av de stora användarna av luftvärmeväxlare. Tillämpningarna sträcker sig från chockkylning av färsk fisk på fiskefartyg och kylning i slakterier och köttbearbetningsutrymmen till att hålla stora lagerutrymmen för färskvaror vid lämplig temperatur. Luftkylare från Alfa Laval Helpman ger

3 Alfa Laval Helpman ZT. Specialchockkylare som fryser färskt kött mycket snabbt, utan kvalitetsförlust. Alfa Laval Fincoil. Luftkylda kondensorer och kylmedelskylare som klarar svåra förhållanden. Alfa Laval AirMax. Ett mångsidigt sortiment av snabbkylare för kommersiella tillämpningar, till exempel kylrum i stormarknader. perfekt balanserad kapacitet/luftflödesintervall och optimalt klimat för alla slags produkter inom grönsaker, potatis och frukt. Kommersiell kyla I slutet av försörjningskedjan finner vi livsmedelsbutikerna, en annan stor användare av Alfa Lavals luftvärmeväxlare högeffektiva, ofta standardiserade sortiment av snabbluftkylare, luftkylda kondensorer och kylmedelskylare. Det finns luftvärmeväxlare både för direktexpansion och för indirekta system. Framtiden är indirekta system. Dessa blir allt vanligare, i synnerhet i Nordeuropa där man sätter värde på energieffektiviteten, låga volymer av köldmedier samt den låga temperaturdifferensen och avfrostningen. Stormarknader med sin kombination av stora kylrum, frysar och kylar alla med olika temperaturer drar fördel av sofistikerade kaskadsystem som använder H(C)FC och CO 2 i separata system. HVAC Den vanligaste kyltillämpningen är att hålla temperaturen på en behaglig nivå för folk som arbetar, sportar eller slappnar av. Tusentals fastigheter i världen kyls ned med Alfa Lavals HVAC-lösningar som är baserade på ett flertal sofistikerade tekniker enstaka eller i en kombination. Gallerior, offentliga byggnader, hotell, kontorsbyggnader, sportanläggningar, ishallar till och med inomhusskidbackar alla utgör de olika klimatutmaningar. Lösningen på vart och ett av fallen kan innefatta en mängd olika köldmedier, konfigurationer och luftkonditioneringsutrustning. Utöver de höga prestandaoch effektivitetskrav som sådana system ställer blir miljöpåverkan en allt viktigare faktor att ta hänsyn till. Som en ledande leverantör till luftkonditioneringsindustrin erbjuder Alfa Laval ett komplett sortiment kylmedels kylare och kondensorer för inomhuskyla. I kombination med våra lödda och packningsförsedda plattvärmeväxlare lever de upp till alla ovannämnda krav. Kylteknik för framtiden Alfa Lavals kvalitetsmission omfattar både utvecklings-, energi- och miljö frågor. Den globala uppvärmningen är ett faktum och vi måste fokusera än mer på vilka möjligheter vi har att påverka den. I det sammanhanget spelar köldmedierna en mycket viktig roll. Naturliga köldmedier har en lång tradition som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden när det gäller livsmedelsproduktion och förvaring. Ammoniak och koldioxid samt kolväten som propan är välkända, ekonomiska och säkra alternativ. Den tekniska utvecklingen har fört in naturliga kylmedier i nya tillämpningar på många områden senast inom sportoch fritidsanläggningar. Tack vare deras ekologiska hållbarhet kommer dessa kylmedier att stå i centrum när det gäller Alfa Lavals framtida utveckling av industriell luftkylning och tillhörande produkter.

4 Designers Corner Designers Corner Designers Corner Att tänka på vid utformningen av parallella kondensorer 1. Kondensorer med en utjämningsledning. Både kondensorn och utjämningsledningen (EQ) är parallellkopplade mellan kompressorn och receivern (LR). 1A Vätskenivån justeras därefter tills tryckfallet i de två benen återigen är lika. På bilden är den nödvändiga vätskepelaren tillräckligt hög för att delvis översvämma kondensorn. Om EQ-ledningen inte kan stängas är den enda lösningen att öka det vertikala avståndet mellan kondensorn och LR. Om det finns en EQ-ledning eller om en av kondensorerna inte fungerar (men är öppen på ångsidan) kommer följaktligen den nödvändiga vätskepelaren att vara hög, med ökad risk för översvämning. 2B. Om kondensorn höjs ovanför LR löses problemet. 2. Parallella kondensorer med ojämnt tryckfall. 2A 3. Parallell kaskadkondensor/ förångare (I). 3 1A. EQ-ledningen är avstängd. Hela flödet passerar genom kondensorn. Det finns också ett tryckfall i den här ledningen, både i kondensorn och i den halvöppna ventilen, det vill säga Δ Pc 0. Om LR är korrekt dränerad lämnar kondensen kondensorn utan problem. 2B Δ pa d Δ pp h e Δ ph B Δ pe q 0 + Δ Pc h 1B. EQ-ledningen öppnas. Ångan har nu två flödesvägar. Eftersom det inte finns någon kondensering i EQ-ledningen flödar ångan bara tills trycknivån i båda ändar av EQ-ledningen blir lika, det vill säga Δ Peq 0 Vid kondensorutloppet tycks trycket vara lägre än i LR, en omöjlig situation. En vätskepelare kommer in i kondensatledningen och stiger tills Δ Pc = Δ Ph. Jämför med att dricka vatten genom ett sugrör! Trycket minskar med andra ord när vätskan passerar kondensorn. Därefter stiger trycket igen när vätskan sjunker genom kondensatröret. I vissa fall sker förångning i LR. Ångan flödar tillbaka genom EQ-ledningen och återkondenseras i kondensorn, det vill säga Δ P genom EQ-ledningen är inte noll. 2A. AlfaDisc har ett lägre tryckfall än plattvärmeväxlaren. Båda är parallellkopplade till en gemensam LR. Observera att det inte finns någon EQ-ledning. Precis som i föregående fall måste tryckfallet i de två benen vara lika. En vätskepelare bildas sålunda i ledningen med högre tryckfall. Höjden på vätskepelaren motsvarar skillnaden mellan tryckfallet i de två ledningarna, inte det absoluta tryckfallet, det vill säga: h => Δ Ph = ΔPp h e - ΔPa d Om en av kondensorerna stängs på kylmediesidan men lämnas öppen på ångsidan fungerar den som en EQ-ledning och vätskepelaren motsvarar det högsta absoluta tryckfallet, inte differensen: h => ΔPh = ΔPp h e (eller ΔPAlfaDisc) Bilden visar fyra kondensorer/förångare i en kaskadkylanläggning, till exempel i en stormarknad som använder CO 2 /R507A. Ett sådant system kan klara hur många enheter som helst. Man stänger oftast bara en enhet på förångarsidan kondensorsidan hålls öppen. Enhet 4 är avstängd och fungerar alltså som en EQ-ledning. Det finns inget gasflöde och kondensatnivån är i jämnhöjd med nivån i LR. Enhet 1 har normal drift; kondensatnivån har inte nått utgången. Enheterna 2 och 3 har ett hinder i flödesbanan, vilket ökar tryckfallet. Detta illustreras av de halvöppna ventilerna en före och en efter varje kondensor. De nödvändiga vätskenivåerna översvämmar kondensorerna. Lösning: Ta bort hindren eller höj kondensorerna. (Obs! Vätskenivåerna kan också minskas genom att den EQ-ledning som är i drift stängs, det vill säga på gassidan av den enhet som inte är drift.)

5 Designers Corner Nya tillförlitliga vattenkylda kondensorer för bättre prestanda 4. Parallell kaskadkondensor/ förångare (II). I installationen nedan har man strävat efter att uppnå ett symmetriskt ångflöde, med endast två parallella kondensorer. Tubpannekondensorer, som används i luftkonditionering och andra kyl tillämpningar, har många fördelar. Om det finns vatten att tillgå är vatten kylda kylare och kylsystem ofta mer energieffektiva än motsvarande luftkylda system. Alfa Laval går nu ett steg längre och introducerar nya tubpannekondensorer. vatten inom kapacitetsområdet kw, och en havsvattenversion med kapacitet på upp till kw. Konstruktörerna har lagt särskild vikt vid att ge färskvattenkondensorerna optimala prestanda med vanliga köldmedier som till exempel R134a, R404A och R410A. Förbättrade tuber i koppar, liksom deras placering, gör att distributionen av köldmedia blir optimal. Den effektiva kondenseringen tillåter en liten differens mellan kondenseringstemperaturen och den utgående vattentemperaturen. 4A 4B A. Kondensor 1 fungerar utan problem, och de andra som inte är i drift fungerar som EQ-ledningar. Tryckfallet i enheten som är i drift tvingar upp vätskepelaren, men den har inte nått kondensorn B. Den andra kondensorn börjar flöda. Båda kondensorerna översvämmas nu. Problemet är att komponenterna ventiler, rör, rörkopplingar och så vidare i enhetens ingångsledning är för små. När den andra enheten börjar flöda fördubblas gasflödet. Dubbelt flöde innebär nästan fyra gånger så stort tryckfall och den nödvändiga vätskepelaren översvämmar nu kondensorn. Minskad energiförbrukning efterfrågas i allt högre utsträckning vid valet av ny kylteknik. Slutanvändarna av kylsystem är numera vana vid att övervaka energiförbrukningen i den utrustning som de använder i olika tillämpningar. Korrosionsbeständighet I jämförelse med andra typer av vattenkylda kondensorer har tubpannekondensorerna ytterligare fördelar. Några exempel är bättre korrosionsbeständighet och att de inte sätts igen så lätt, något som annars är vanligt hos värmeväxlare. Tubpannekondensorer är robust utformade och enkla att rengöra, vilket gör det lätt även för oerfaren underhållspersonal att hålla rören rena och funktionsdugliga. Konstruktionen gör att tubpannekondensorerna håller länge, även vid dålig vattenkvalitet. Ett exempel är de många marina tillämpningar, där havsvattnet kan ha dålig kvalitet och filtrens effekt ifrågasätts. Kondensorerna här måste stå emot både kemisk och galvanisk korrosion och erosion. Idealiska omständigheter för en tubpannekondensor. Senaste utvecklingen Alfa Laval har mer än 30 års erfarenhet av att konstruera och tillverka tubpannekondensorer. Tusentals enheter har installerats världen över. I dag introducerar Alfa Laval sina senaste tillskott i produktsortimentet: en tubpannekondensor för färsk Specialmaterial Den nominella kapaciteten hos de olika modellerna har ställts in på lägsta tryckfall på vattensidan, vilket gör att användarna kan spara in på den energi som behövs för cirkulationspumparna. Olika versioner finns för kyltorn, brunnar eller kommunala vattennät. För marint bruk har Alfa Lavals konstruktörer valt de allra bästa materialen för alla de delar som står i direkt kontakt med havsvatten, något som säkerställer maximal korrosions- och erosionsmotstånd i de vitala delarna av de nya värmeväxlarna. Koppar/nickel 90/10 används i rören, tillsammans med specialbehandlade bafflar, som ska hjälpa systemen att hantera allt slags havsvatten. De vanligaste erosionsproblemen har lösts genom att specialmaterial lagts till som skydd i ingången till växlarens rör. Rören skyddas på så sätt från allvarligare skador till följd av de mikropartiklar som finns i vattnet. Marinklassificering Havsvattenkondensorer kan användas för luftkonditionerings- och kylsystem ombord, samt i landbaserade tillämpningar nära vatten. Alfa Lavals kondensorer är godkända av stora marinklassificeringsföretag, vilket underlättar användning på havsgående fartyg. Att utrustningen går lätt att öppna, inspektera och rengöra, även på land, är viktigt i godkännandeprocessen.

6 Inomhusskidåkning: Första anläggningen i Ryssland Ryssland kommer snart att bli det senaste landet som introducerar åretruntskidåkning, i och med öppnandet av den första inomhusanläggningen i Krasnogorsk i utkanten av Moskva. Den nya anläggningen är en ganska speciell byggnad som tydligt sticker ut i den övriga stadsbebyggelsen. Den innehåller en nära 400 m lång skidbacke som är 65 m bred och 60 m hög. Den m 2 stora backen gör den till den största i norra Europa. 650 skid- och snowboardåkare kan använda backen samtidigt och ta sig upp till toppen med hjälp av tre skidliftar. I anläggningen, som kostat 100 miljoner US-dollar att bygga, finns också isrinkar, ett hockeymuseum och en komplett friskvårdsanläggning med spa, bastu och gym. Strax intill håller man på att bygga ett bostadsområde på 1,2 miljoner m 2. Väderoberoende Anläggningen är den första av tre som ska byggas runt Moskva, där dussintals vanliga skidanläggningar redan är i bruk under vintern. Hädanefter kan skidentusiaster utöva sin favoritsport året runt oavsett om utomhusklimatet är arktiskt eller subtropiskt (båda lika vanliga i Moskva!). Inne i anläggningen hålls tempera turen konstant på -5 C, vilket är behagligt för åkarna och perfekt för snön. Luftfuktigheten på två meters höjd ovanför backen hålls på högst 65 procent för bästa snökvalitet. 90 ton snö Snön tillverkas med hjälp av en iskrossningsteknik, som anses ge de bästa skidförhållandena dvs. bra, förutsägbart glid och minimal snödimma. Det speciella mikroklimatet i backen uppnås med hjälp av flera anpassade kylare och ventilationskammare. Med hjälp av tre iskrossningskylare kan upp till 90 ton snö produceras per dag. Alfa Laval har bidragit med sammanlagt 56 elektroniskt styrda AirMax luft kylare, som ska ge den perfekta inomhustemperaturen i skidåkningsområdet och i skridskoåkningsdelen. Dessutom används ett dussin plattvärmeväxlare från Alfa Laval som förångare, överhettare och mellanvärmeväxlare, vilket säkerställer att överskottsvärme kan återvinnas och användas i andra delar av anläggningen (till exempel till duschar, spa och pooler). Indirekt system Kylsystemet är indirekt och använder R410A som köldmedium i den primära kretsen och en acetatbaserad köldbärare i den sekundära. Konfigurationen, som konstruerats och levererats av den lokala installatören Himholodservice, är mycket effektiv. Något som uppskattas av medarbetare på ekonomiavdelningen såväl som av skidåkare.

7 Koldioxid är framtiden: Miljö, effektivitet, energi Ända sedan de syntetiska köldmedierna förändrade kylindustrin på 1960-talet har de utgjort en fara för den globala miljön. Dessa kylmedier som finns i miljarder luftkonditioneringssystem, kylar och frysar världen över påverkar fortfarande ozonlagret och den globala uppvärmningen negativt. En naturlig ersättning som till exempel koldioxid (CO 2 ) utgör inget hot för miljön och har även många andra fördelar. Koldioxid har en ODP (Ozone Depletion Potential) på noll och en GWP (Global Warming Potential) på CO 2 är dessutom varken toxiskt eller lättantänt. Koldioxid kan även vara bra ur affärshänseende oavsett om det handlar om att kyla en industriprocess, ett kylrum, en frys i en stormarknad eller en värmepump. Mindre och billigare Orsaken är att koldioxid har mycket större volymetrisk kyleffekt än andra köldmedier naturliga såväl som syntetiska. Som ett resultat krävs avsevärt lägre volymer i systemen per kyljobb. Detta i sin tur innebär att systemen kan byggas med mindre och billigare dimensioner av rör, tankar och andra komponenter. Det råder ingen brist på CO 2 i världen. Varhelst det finns icke-fossil förbränning finns det säker CO 2 i gasform. Gasen är lätt att samla in, överföra i flytande form och distribuera till kylsystem. Koldioxid finns alltså i övermått, vilket gör det till ett billigt kylmedium jämfört med till exempel HCFC, något som ytterligare sänker driftskostnaderna. Under press I många tillämpningar skulle koldioxid vara det perfekta kylmediet om det inte vore för en sak. Koldioxid måste utsättas för högt tryck för att kunna leverera sin kylkraft. Detta gör det svårt att konstruera ett pålitligt kylsystem till en rimlig kostnad. Det sätter alla komponenter i kylsystemet på prov. Att klara bars driftstryck på ett säkert och tillförlitligt sätt kräver en mer sofistikerad konstruktion. Något som äter upp lite av de tidigare beskrivna kostnadsfördelarna med koldioxid. En förångare når inte sitt högsta tryck under drift, utan under stillestånd. Vid en omgivningstemperatur på 20 C är trycket högre än 57 bar. Högre temperaturer kräver ett ännu högre dimensionerande tryck. Förbättrade prestanda CBXP52 är en av Alfa Lavals kommande lösningar på problemet. Det är en väl beprövad plattvärmeväxlare som fått en förbättrad konstruktion och som kan användas som koldioxidförångare. Dess kompakta ramlösa konstruktion erbjuder lätt, utmärkt termisk effektivitet och ett dimensionerande tryck på 70 bar vid 90 C. Detta gör den till en perfekt motor i värmepumpar och subkritiska kylcykler som i förångare för låga och medelhöga temperaturer som står still i en omgivande temperatur på cirka 30 C, utan behov av avkylning. AlfaTop: Ett nytt sätt att distribuera kall luft. AlfaTop är en ny takmonterad luftkylare. Den är avsedd för små och medelstora kylrum för livsmedelsförvaring och livsmedelsbearbetning. Värmeöverföringsområdet är mycket kompakt, vilket möjliggör en låg konstruktion med konstant lufthastighet runtom enheten. AlfaTop är idealisk när det handlar om att hålla en jämn omgivande kyla i områden där människor tillbringar lång tid med att skära eller förpacka livsmedel eller där känsliga livsmedel, som till exempel parmaskinka, kan förvaras under perfekta förhållanden. Utöver den kompakta storleken distribuerar AlfaTop luften bättre, med lägre lufthastighet, tack vare dubbla luftflöden i motsatta riktningar. En starkt bidragande orsak till en behagligare kylrumsmiljö. AlfaTop är utformad för HFC-kylmedier, till exempel R404A eller R507C för normala eller låga temperaturer. Den innovativa konstruktionen inklusive ett helt nytt hölje kommer förmodligen att bli en referensprodukt för många kyltillämpningar. Under utställningen Chillventa 2008 i oktober har du en chans att se AlfaTop med egna ögon. Den kommer att finnas tillgänglig på marknaden från slutet av 2008.

8 Avs: Alfa Laval Nordic AB Tumba Sverige Porto betalt B-post Nya lödda plattvärmeväxlare med dubbla kanaler för bättre prestanda Alfa Laval har utvecklat två nya modeller inom sitt sortiment av lödda plattvärmeväxlare med dubbla kanaler: AC230 och AC500 (ersätter befintliga AC130 respektive AC250/350). De nya modellerna kommer att börja tillverkas från januari I mer än tio år har Alfa Lavals plattvärmeväxlare med dubbla kanaler varit den vanligaste förångaren för luftkonditionerings- och kylindustrin. I dag använder nästan alla kyltillverkare och många konstruktörer av kylsystem dessa mångsidiga högprestandaenheter i sina kylsystem. En erfarenhet vi förstås tagit tillvara när vi utvecklade de senaste AC-modellerna. De externa dimensionerna är identiska med tidigare produkters och kan installeras till en mycket låg kostnad. Den nya konstruktionen inkluderar ett nytt plattmönster och ett nytt integrerat distributionssystem båda är resultatet av förbättrad pressteknik. Detta ger AC230 och AC500 utmärkta prestanda upp till 25 procent högre än föregångarnas. De har också ett högre dimensionerat tryck (45 bar), vilket gör dem idealiska för R410A och CO 2 -kaskadtillämpningar. Prestanda med lågtemperaturmedier, till exempel R410A och R507, har också förbättrats avsevärt. Med AC500 lyfts kylkapaciteten för lödda plattvärmeväxlare upp till en helt ny nivå. Detta gör den till den perfekta förångaren för två köldmediekretsar med AC230 AC500 tre st 40 HP scrollkompressorer per krets. AC230 har en kylkapacitet på mellan 100 och 245 kw och AC250 ligger på mellan 280 och 525 kw (i luftkonditioneringsdrift med R410A). Välkommen till nya alfalaval.com! Alfa Laval har nyligen lanserat en ny webbplats en ren, modern och användarvänlig webbplats som bättre uppfyller kundernas krav. Navigeringen är enklare än förut, vilket gör det lättare att hitta rätt produkt eller lösning i Alfa Lavals stora sortiment. Under utvecklingen av den nya webbplatsen utgick vi från kunderna, säger Bernad Albert, som lett det stora webbprojektet. Vilken information och vilka funktioner är viktiga för dem? Hur ska de hitta det de söker på det snabbaste och mest intuitiva sättet? Hur kan vi göra navigeringen enkel och logisk? Bernard Albert hoppas att besökarna ska tycka att vi lyckats bra och att webbplatsen är fräsch och inspirerande. Det går att söka efter information per industri, tillämpning eller produktkategori. På webbplatsen finns också fallstudier rörande vissa branscher, produkter och lösningar. Just nu (oktober 2008) omfattar Alfa Lavals nya webbplats mer än 130 produktsortiment. Det finns också fler än 50 uppdaterade landsspecifika webbplatser med grundläggande information på 25 lokala språk. Kundernas återkoppling är mycket viktig för oss, säger Bernard Albert. Vi har genomfört många användartest, men vi uppskattar också spontana reaktioner från våra besökare! Skicka gärna kommentarer via speciallänken på Kontakt Vill du ha mer produktinformation? På vår webbplats finns kontaktinformation för hela världen. Besök oss på: ERC00218SV 0810

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

VÄRME PÅ VINTERN KYLA PÅ SOMMAREN

VÄRME PÅ VINTERN KYLA PÅ SOMMAREN VÄRME PÅ VINTERN KYLA PÅ SOMMAREN NIBE SPLIT Luft/vatten-värmepump NIBE SPLIT 1 NIBE SPLIT 2 + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Cooling Info 3-2 0 0 8

Cooling Info 3-2 0 0 8 Innehåll Cooling Info 3-2 0 0 8 Termostatiska expansionsventiler (del 2) Danfoss introducerar cylindrisk bulb och nytt bulbband på alla T2, TU, TC och TGE expansionsventiler Vår historia som innovatör

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

Klimatpåverkan i kylkedjan

Klimatpåverkan i kylkedjan Rapport 19-2011 Klimatpåverkan i kylkedjan - från livsmedelsindusti till konsument av Katarina Nilsson, SIK och Ulla Lindberg, SP LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Förord... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle

Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle Värme och kyla Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle ENERGIMYNDIGHETEN. ET 2006:01. UPPLAGA: 2 000 EX FORMGIVNING OCH REPRO: ETC AB TRYCK: ELANDERS BERLINGS AB, MALMÖ TEXT: ENERGIMYNDIGHETEN OCH

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Handbok Köldbärarsystem

Handbok Köldbärarsystem Handbok Köldbärarsystem HANDBOK UTGÅVA 3 2008 Vätskeburen kyla Inledning Inledning Vårt kylbehov ökar i takt med klimatförändringarna och att medeltemperaturen höjs. Samtidigt ställer vi allt högre krav

Läs mer

PRELIMINÄR. Allmänt. Alla årstider KLIMATKOMFORT. Värme. Luftkonditionering. Tillämpade system. Kylning

PRELIMINÄR. Allmänt. Alla årstider KLIMATKOMFORT. Värme. Luftkonditionering. Tillämpade system. Kylning PRELIMINÄR Allmänt Alla årstider KLIMATKOMFORT 010 Värme Luftkonditionering Tillämpade system Kylning DAIKINS 4 TILLVÄXTPELARE LUFTKONDITIONERING KYLNING VÄRME TILLÄMPADE SYSTEM BÄST PÅ PRODUKTKVALITET

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer