Medlemstidning för Lidingö Brukshundklubb No 3, jubileumsåret 2007, årgång 38

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemstidning för Lidingö Brukshundklubb 1967 2007 No 3, jubileumsåret 2007, årgång 38"

Transkript

1 Medlemstidning för Lidingö Brukshundklubb No 3, jubileumsåret 2007, årgång 38 1

2 Jubileumsredaktionen Klubben fyller, som du säkert vet, 40 i år. Denna ovanligt tjocka och välfyllda tidning är en del i vårt 40- årsfirande. Pass På:s chefsredaktör Christoffer har lagt ner ett stort arbete på att gräva i klubbens numera ålderstigna och dammiga arkiv för att hitta materiel till tidningen. Sverker och Tingeling fikar i klubbstugan Furis. Mycket kul och tankeväckande finns att läsa i tidningen, så var det till exempel hela 18 deltagare på KM:et i lydnad 1993 och 1/3 av dom hade 9 KM-poäng eller mer, imponerande. Om du som läser detta händelsevis inte vet hur man räknar KM-poäng eller vill veta mer om klubbmästerskapet så passa på att läsa reglerna som finns uppsatta i klubbstugan eller fråga någon som du tror vet. År1993 verkar också ha varit året då Agilityn blev en officiell del av klubbens verksamhet. Intresseväckande har det också varit att läsa om Furutorpsdraget, som så vitt jag förstår var en stor händelse under -70 och början av -80 talen. Nu var det ju rätt länge sedan vi hade så mycket snö och dessutom under längre tid än ett par dagar, men nog verkar det ha varit en lockande aktivitet. Jag är säker på att också du hittar dina favoriter när du läser detta innehållsrika nummer av klubbtidningen och så får vi naturligtvis hoppas på lika innehållsrika kommande 40 år. Även om tidningen är tjock och innehållsrik kan den naturligtvis inte berätta om allt som hänt under våra 40 första år. Just dina personliga minnen hoppas jag att du kan dela med dig av under våra 40-årsaktiviteter nu i höst. Annonser till höstens 40-årsaktiviteter hittar du på annan plats i tidningen. Sverker Sandberg Ordförande och ansvarig utgivare Det har varit en spännande och rolig, men ibland tyvärr en ofta alltför igenkännande resa att sätta ihop denna Jubileums Pass På. En kavalkad och krönika genom Lidingö Brukshundklubbs nu 40- åriga historia. Både spännande och roligt, därför att det har varit kul att läsa alla gamla styrelse och årsmötesprotokoll, tidningsklipp, bildarkiv och via dem på något vis fått uppleva klubbens långa historia. Många av de namn som jag vet har betytt mycket för klubben under åren har plötsligt fått en identitet, eller ett ansikte via gamla fotoalbum och de kassar med gamla Pass På som jag släpat hem och bläddrat igenom för att sedan kunna scanna in mina utvalda godbitar till Jubileumstidningen Du LBK-medlem nu håller i handen. Inget nytt under solen. Tyvärr igenkännande, därför att de problem som Lidingö Brukshundklubb kämpar med idag och som jag kanske trodde var något typiskt för vårt 2000-tal, alltid har kantat klubbens historia och protokoll. Jag skall bara ge några exempel. Vi har inte tillräckligt med instruktörer! Arbetet i kommittén har varit betungande! Varför skriver ingen till Pass På? Om inte svinnet i serveringen upphör Varför kommer så få på medlemsmötena? Vill någon hjälpa till i vår kommitté? Icke desto mindre är det ju då förhoppningsfullt att vår ideella förening trots allt har lyckats överleva och faktiskt fyller 40 år. Det har alltid varit ett antal entusiaster som hittat nya lösningar, någon ny klubbkompis som tycker att det är kul att hjälpa till och fortsätta driva klubben och all vår verksamhet vidare. Framtiden. Därför och när jag ser Lidingö Hundungdom träna, tävla och ha kul med sina både två och fyrbenta kompisar tror jag helt klart på minst 40 år till. Men den historien får någon annan skriva år Christoffer Frances Redaktör Frances och ES- Flindotts Gino tävlar lydnad på hemmaklubben. Tack till: Anne Larsson, Susanne Gehnich, Lennart Garmer och Johan Friskopp som alla bidrog. 2

3 1967 Till Svenska Brukshundklubben Med anledning av stort intresse för hundsport i Lidingö har det efterfrågats om icke någon form av klubb skulle kunna bildas här. Efter några sammanträffanden med intresserade personer här på Lidingö, har en interimstyrelse för en kommande eventuell SBK avdelning bildats. Denna styrelse består av en vice ordförande Clas Dalén, en kassör Leif Schön samt undertecknad Bror Lundberg som ordförande. Vi har varit i direkt kontakt med ca 35 personer som visat intresse för en klubb. Av dessa personer är många redan anslutna till SBK och dess Stockholmsavdelning. Vi efterlyser med anledning av ovanstående vad som erfordras och vilka åtgärder som måste vidtas för en klubbildning här på Lidingö. Med Hälsningar B F Lundberg enligt uppdrag Lidingö tidning 30:e november 1967 Det finns flera anledningar till att Lidingö nu startar sin egen brukshundklubb. Vice ordföranden Clas Dalén säger att man tagit detta initiativ bland annat av det skälet att man vill ordna dressyrkurser på Lidingö och genom dessa förhindra olyckshändelser. Sådana har inträffat vid ett par tillfällen och har oftast berott på att hundägarna ej har dresserat sina hundar. Herr Dalén påpekar, att alla hundägare är välkomna i klubben och att även småhundar behöver dressyr. Man vill genom klubben även få upp tävlingsverksamheten i staden. Det är viktigt, framhåller han, att de som skaffar sig hundar kan dressera sina hundar att lyda i alla situationer och bygga upp ett förtroende mellan ägaren och hunden. Det är alltså just detta, som är ett av huvudändamålen med den nya klubben. Alla hundägare som önskar lära sig mer om sina hundars karaktärer - och det gäller alla raser från minipudel till schäfer - att dresseras dem eller tävla med dem är välkomna till klubben. - ur ordförande Torsten Wendelius rader om klubbens 10-årsjubileum Pass På 1977 KOMMER DU IHÅG 1967? Sommaren 1967 ger Procol Harum ut sin debutsingel A WHITER SHADE OF PALE och vem har väl inte hört den låten, skriven av Brooker, Fisher, Reid! Fyrtio år senare, alltså jämnåriga med Lidingö Brukshundklubb firar Procol Harum 40-årsjubileum med bland annat en stor konsert i Dalhalla tillsammans med Gävleborgs Symfoniorkester och Dalasinfoniettan. Pass På och 3500 andra var där! Var var Du? 3

4 1968 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Associerad med Svenska Kennelklubben - Ansluten till Centralförbundet för befälsutbildning Specialklubb för raserna Alaskan malamute, Bouvier des flandres, Boxer, Collie, Dobermann, Groenendael, Grönlandshund, Riesenschnauzer, Rottweiler, Schäfer, Siberian Husky, Tervuerense Angående fristående lokalavdelning i Lidingö Härmed får vi meddela, att Er hemställan om anslutning till SBK såsom fristående lokalavdelning bifallits av arbetsutskottet att träda i kraft fr o m den 15 december Såsom namn för avdelningen har fastställts Lidingö Brukshundklubb! Vi hälsar den nya avdelningen hjärtligt välkommen såsom en länk i kedjan av lokalavdelningar. Såsom nybildad avdelning kommer Ni att tilldelas ett organisationsbidrag av 250 kr, att avräknas 10 medlemsavgifter à 25 kr. Med vänlig hälsning Svenska Brukshundklubben Enligt uppdrag Christina Bergelin UR LIDINGÖ BK s ARKIV Ett första förslag på LBK s klubbmärke. Den 30/ skriver ordföranden Bror Lundberg till stugfogden Lennart Rotebjer. Gummistämplar avsedda för Brukshundklubben på Lidingö. Vill Du ringa mig när Du studerat ovanstående förslag. Med hälsningar Bror. Lidingö Brukshundklubbs styrelse valda för år Ordförande. Bror Lundberg Vice ordförande. Claes Dalén Kassör. Leif Schön Sekreterare. Margareta Lundberg 1:e ledamot. Irene Söderstedt 2:e ledamot. Lennart Rotebjer Samtliga i styrelsen boende på Lidingö. SAXAT UR LIDINGÖ B.K s ÅRSBERÄTTELSE 29/12-68 Klubbstuga. Klubben hyr av Föreningen Stockholms Hemvärnsungdom för 480:-/år Träningsplats. I anslutning till har klubben genom tillmötesgående från Lidingö Stad fått tillstånd att utnyttja en äng som appellplan. Genom stadens försorg har belysning uppsatts vilket möjliggör kvällsträning. Material. Genom inköp och genom medlemmars goda hjälp har klubben anskaffat plank, häckar, pistol, mm. Dressyrkurser. Under året har två lydnadskurser anordnats med sammanlagt 56 deltagare. Vardera kursen har omfatta 40 timmar och kursledare har varit klubbens ordförande Bror Lundberg. Vidare har vi anordnat en fortsättningskurs omfattande appellklass med 10 deltagare ca 35 timmar under ledning av klubbens vice ordförande Clas Dalén. Tävlingar. Vi vill särskilt framhålla Irene Söderstedts 2:a plac i Rapport vid SM i Uppsala detta År. Dessutom Lars Jacobssons goda insatser inom draghundsporten under årets säsong. Klubbträffar. Under året har två Klubbträffar hållits med bl a veterinär som föredragshållare. Medlemsantal. Klubben har till CS Redovisat 109 st medlemmar. Ordförande Bror Lundberg 4

5 1969 UR STYRELSEPROTOKOLL 18/ a Styrelsen konstitueras enligt följande: Ordförande Bror Lundberg V. ordförande Clas Dalén Sekreterare Sonja Brodd Kassör Leif Schön Ord ledamot Lennart Rotebjer stugfogde V. sekreterare Vivianne Skiöld Kanslist 1 Kanslist 2 Margaretha Lundberg Maj Britt Rosdahl 8 Karaktärsprov ordnas om möjligt i höst för LBK. 9 Klubbmärke. Sonja Brodd får i uppdrag att utföra skizzer till klubbmärke. Fria provtryck har utlovats av f:a Stig Andersson, Stockholm. Eldsläckningsmaterial. Styrelsen uppdras att skaffa eldsläckningsmaterial till klubbstugan. Förslag på hinkar och svabbar. UR STYRELSEPROTOKOLL 9/ Skizzer till klubbmärket utförda av Sonja Brodd godkändes av styrelsen för tillverkning efter renritning (bilden ovan visar originalet till det som blev och fortfarande är LBK s klubbmärke.) Vid protokollen. Sonja Gyllenås Brodd UR VERKSAMHETSBERÄTTELSEN ÅR 1969 Riksstämmoombud. Bror Lundberg med Clas Dalén som personlig suppleant. Klubbverksamheten. Klubben har under året redovisat 150 medlemmar, varav 22 familjemedlemmar och 50 ungdomsmedlemmar. Detta motsvarar under året en ökning med 41 medlemmar. Ekonomi. Den ekonomiska ställningen är tillfredsställande vilket framgår av bifogad rapport. Årsmöte. Ordinarie årsmöte hölls i Bodals gård den 13 februari. Mötet avslutades med kaffe och filmvisning av Fäbodsdraget. Kursverksamheten. Under året har två nybörjarkurser hållits i vilka 57 personer med hundar deltagit. Två appellklasskurser med 24 deltagare. Dessutom två kurser i avancerad appell jämte bruksprov i spårning med 32 medlemmar under ledning av Clas Dalén. En teorikurs för 8 st blivande hundägare under ledning av Sonja Brodd. Viss kursverksamhet har också hållits för den flitiga draghundsgruppen. Tävlingsverksamhet. En intern draghundstävling med 12 deltagare (6 damer & 6 herrar) har avhållits i Furutorp den 25/1. Våra draghundsekipage har representerat klubben vid tävlingar i Ludvika, Tällberg, Väsby, Eskilstuna, Mariefred, Fädboddraget samt Svealandsstafetten. Ett flertal av våra medlemmar har deltagit i officiella bruksprov utanför hemmaklubben. Klubbstuga. I likhet med föregående år arrenderar klubben Furutorp av föreningen Stockholms Hemvärnsungdom. Slutord. Att vår klubb fyller ett stort behov för hundägarna i Lidingö Stad kan med säkerhet konstateras. Vi behöver i fortsättningen mer än väl både mark och klubbstuga. Dessutom behöver vi för att möta ytterligare en tillströmning av medlemmar kunniga ledare och instruktörer i allt större utsträckning. Styrelsen vill till sist framföra ett tack till medlemmarna för detta verksamhetsår och särskilt till dem som otvunget hjälpt till i klubbarbetet. Lidingö i november Styrelsen Lidingö BK KOMMER DU IHÅG 1969? Apollokapseln landade på månen i augusti och Neil Armstrong gjorde sin klassiska månpromenad. A small step for man, but a giant step for mankind. 5

6 1970 STOCKHOLMSCUPEN STYRELSEPROTOKOLL 20/ En årlig tävling Stockholmscupen har instiftats av kretsen. Den har formen av en serietävling under året, där alla klubbar möter varandra med tre deltagare i varje lag enligt appellklassregler. Lidingö BK möter borta i april Österåkers BK. Världshistoriens första nummer av Pass På. Ungdomssektion vid Lidingö BK (det som idag år 2007 är Lidingö Hundungdom) startade under 1970 sin egen medlemstidning Pass På. I redaktionen satt bland andra Agneta Fogelberg, Anne Ljunggren, Anders Törnblom och Anne Svedelius. I premiärnumret skriver de. Hurra! Äntligen har Ungdomssektionen fått en egen tidning. Den har blivit döpt till Pass På. I huvudsak kommer den att innehålla artiklar om: Hundsjukdomar, tävlings och utställningsresultat, svanslösning, tävlingar, annonser mm. Vi tänkte också ha en insändarsida, en frågespalt och en bokspalt. Men för att det ska kunna genomföras måste ni vara bussiga och skicka in bidrag. På insändarsidan kan du skriva in och berätta om något som du och din hund varit med om. Till frågesidan kan du skicka in vilka dumma hundfrågor som helst. Pass På utkommer varannan månad. Första numret beräknas vara ute i månadsskiftet mars-april. Passa På att köpa Pass På, den kommer att kosta 1:-. Med glada hälsningar Red. Lidingö Brukshundklubbs dåvarande styrelse insåg snabbt värdet i en medlemstidning som nu fanns fix och färdig med hjälp av Ungdomssektionen. LBK kom överens med ungdomarna om att få hyra in sig med ett par sidor i varje nummer. Idag, år 2007, fortsätter samarbetet i och med att Lidingö Hundungdom har sina egna sidor i Pass På. ctáá Ñü? aé D DLJC STOCKHOLMSCUPEN REGLER Stockholmscupen är ett vandringspris som det tävlas om mellan klubbarna inom SBK s Stockholmsdistrikt. Tävlingarna genomförs enligt reglerna appellklass spår och varje klubb anmäler 3 ekipage plus en reserv. I Stockholmscupen får ej deltaga: Hund eller förare som godkänts respektive erhållit högre pris än 0 vid officiell tävling över appellklass eller lydnadsklass 1. Hund med tjänstehundscertifikat. Förare som innehar/innehaft hund enligt ovan. Hund eller förare som deltagit mer än en gång tidigare i Stockholmscupen. Tävlingarna arrangeras i kvalificerings och finalomgång. Arrangerade klubb utser domare, (med domarkompetens), helst från den egna klubben. PLUS & MINUS, eller BUDGET 1970 INKOMSTER UTGIFTER Medl. avgift 4000:- Medl.avg centr 2300:- Kursavgifter 5000:- Hyra, el, tele 1200:- Tävl.inkomster 1000:- Priser, diplom Övriga inkomster 1000:- Instr.arvoden 4800:- Domare mm Material, porto1000:- Upprust.stuga 500:- Kursmaterial 1000:- Köksinvent. 300:- Till Ungdoms. 700:- Diverse 700:- Summa :- Summa :- UR VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1970 Medlemsantalet. 168 medlemmar, en ökning med 18. Kursverksamheten. Cirka 130 medlemmar har deltagit i kurserna lydnadsdressyr, appellklasskurs, samt bruksspecialer i spår och rapport. Tävlingsverksamhet. Två officiella tävlingar i appellklass har arrangerats av Lidingö BK. Ett LBK-ekipage har erövrat certifikat vid en tävling utanför Lidingö. Klubbstuga. Avtalet med Stockholms Hemvärnsungdom om att LBK får hyra stugorna är uppsagt. Klubben har inlett förhandlingar med Lidingö Stad om att själva få köpa Furutorp. Ordförande Bror Lundberg 6

7 1971 ATT VARA HUNDÄGARE Pass På Nr 1, 1971, årgång 2 Att vara hundägare innebär att alltid vara påpassad av andra människor, att alltid uppträda med sin hund på ett sådant sätt att den varken syns eller hörs. Speciellt om man envisas med att ha schäfer. Eller är det bara jag som springer på all tokiga gamla tanter med vidhängande knähund? En dag före jul var jag som vanligt ute på golfbanan med Tessa. Jag ömsom lekte med henne, ömsom övade några appellmoment, så att allt inte skulle vara bortblåst när vi startar kurserna igen. Våra lekar består i att jag kastar iväg hennes boll och hon springer iväg och hämtar den. Rätt var det var hörde jag någon ropa: Ta hunden, ta hunden! Rösten kom från en äldre dam som befann sig på åtminstone hundra meters avstånd. Jag såg att hon höll något i famnen. I tron att det var en katt hon var ute med tog jag Tessa, som inte alls observerat denna tant. Jag gick fram emot henne för att höra vad hon hade att säga.. Då såg jag att hon bar på en liten hund. Schäfrars favorithobby. På min fråga varför jag skulle ta Tessa fick jag till svar att så stora hundar inte fick gå lösa, speciellt inte schäfrar då ju dessa har som hobby att bita små hundar. Jag försökte, verkligen försökte tala om att så inte var fallet, men det var att tala för döva öron. Och som min hund skällde förstod hon ju att den var livsfarlig. Jag hade nämligen övat skall strax innan. Mitt ute på golfbanan trodde jag inte att några skall skulle kunna störa någon. Men där ser man. Och så långt som Tessa sprang från mig kunde jag ju omöjligt ha någon kontroll över henne ansåg damen. Jag insåg det hopplösa i situationen och avlägsnade mig, släppte demonstrativt Tessa och kastade iväg bollen så långt jag förmådde. Hon gick åt det andra hållet, muttrande om dumma människor, fortfarande hållande sin lilla hund i famnen. Vad gör man åt sådant? Hur skall man nå ut till dem med information? För dessa människor om några skulle verkligen behöva gå på en nybörjarkurs, eller åtminstone på en studiecirkel och läsa del 1. Ordning och reda. 7 Typisk schäfer ägnar sig åt sin favorithobby, att äta småhundar. Jag har funderat på om man kunde få adresser till nyblivna hundägare via skatteregistret och skicka ut information om hundägande i allmänhet och om klubben. Vad säger styrelsen? Jag tycker synd om dessa hundägare och framför allt om deras hundar. Det måste ju vara ett rent helsicke att alltid vara livrädd för andra hundar. Det är väl också denna kategori som rastar sina hundar på trottoarer och i planteringar. De vågar väl inte gå någon längre sträcka i skräck för att träffa på någon lösspringande best som vill ha deras skyddsling till middag. Ja, det är verkligen ett sorligt kapitel och jag blir lika ledsen och förbaskad varje gång jag träffar på en sådan hundägare. Margot KLUBBENS FÖRSTA LYDNADSCHAMPION 26/ blev Golden Retrievern Russin med föraren Pontus Hamrin Lidingö BK:s första lydnadschampion. Pass På gratulerar i efterskott! Klubbens förste ordförande Bror Lundberg sitter fortfarande på ordförandeposten, dock i sin sista mandatperiod. Medlemsantalet är nu uppe i 196 medlemmar. Snabbt marscherat från de ursprungliga 35.

8 1972 FURUTORPSDRAGET 1972 Efter två års väntan blev det äntligen dags för Furutorpsdraget. Fem klubbar deltog i denna stafett med varsitt lag, utom Stockholm Södra och Lidingö som hade två lag. I varje lag fanns 1 junior, 1 dam, 2 seniorer och 1 old boy. Där spåret korsades av vägar stod vägvakter urtplacerade för att stoppa eventuella bilar som kunde tänkas köra över det stackars pulkaekipaget. Vakterna var givetvis medlemmar från Ungdomssektionen. Fullt med människor och hundar strömmade till från alla håll och kanter under hela morgonen för att se tävlingen. På eftermiddagen hade samtliga deltagare lyckats ta sig till mål och folket samlades i matsalen på Furis. Sittplatserna räckte dock inte till alla trötta människor, utan somliga fick snällt stå lutade mot en vägg eller en pelare. När törsten hade släckt, lär ordföranden Bror Lundberg meddela dagens resultat: 1. Stockholm Södra lag 1 2. Stockholm Södra lag 2 3. Stockholmsavdelningen 4. Lidingö lag 1 5. Vällingby 6. Lidingö lag 2 7. Waxholm Åren går och LBK tar alltmer över medlemstidningen Pass På, från Ungdomsektionen, som sin stadiga informationskanal till de nu snart 200 medlemmarna. Föreningens hemsida har ännu inte kommit igång så tidningen med sina 6 nummer/år är styrelsens infokanal. De underbara teckningarna om hundlivet på och utanför hundklubben står Catharina Posse för. Tänk om hon ville.!!! KONTRAKT PÅ FURUTORP. Föreningen Stockholms Hemvärnsungdom har lämnat Furutorp och därmed sagt upp avtalet med LBK, som under en längre tid har försökt att köpa Furis av Lidingö Stad. En speciell stugfond har funnits en tid och bland annat har klubbens instruktörer skänkt sina arvoden till fonden i hopp om att få köpa loss Furutorp. Men Lidingö Stad har varit svårflörtade. Ur Pass På No Kontrakt på Furutorp. Äntligen har vi fått ett kontrakt med Lidingö Kommun om att få hyra Furutorp. Kontraktet går i huvudsak ut på följande. Avtalstiden är fem år gällande från den 1/ Därefter sker förlängning ett år i taget om avtalet ej säges upp. Upplåtelsen sker utan avgift, mrn Lidingö Brukshundklubb svarar för alla löpande utgifter (el, renhållning mm). Lidingö Brukshundklubb svarar för byggnadernas inre underhåll och kommunen för det yttre underhållet. Samtliga byggnader innefattas i avtalet. Mot detta ur vår synpunkt fördelaktiga avtal ställer kommunen självklart vissa förhoppningar på oss som t ex att vi genom vår verksamhet ska förbättra hundhållingen på Lidingö Detta kan varje medlem hjälpa till med genom att vara ett föredöme för hur man sköter och har hand om en hund. Styrelsen. 8

9 1973 Lidingö Brukhundklubb fyllde 6 år 1973 och Pass På var inne på sitt fjärde år. Här ett av Catharina Posse tecknat Pass På omslag från Tidningen kostade då 1:- för medlemmarna. Idag är den 100% billigare för de som är LBK medlemmar. Bilden till höger: Det var dock billigare att gå på kurs för 34 år sedan. Endast 80:- för 40 timmar. Idag, år 2007, kostar det mer för färre timmar. Härmed bevisat att det var bättre förr. APPORTBOCKEN Apportbocken är ett föremål som är avsett att avhämtas - apporteras - av en hund. Det är därför konstruerat av två stycken tennisbollar, sammanfogade med ett stycke pinne. Trots att komponenterna var för sig av hundar anses som ganska begärliga hämtningsobjekt, får no apportbocken sägas vara en ganska misslyckad konstruktion, då den ej rönt önskad popularitet hos hundarna. Vissa hundar visar till och med en uttalad aversion mot apportbocken. Apportbocken själv å sin sida har emellanåt olater, som ofelbart får en att misstänka släktskap med pennor och kammar. Jag tänker då närmast på benägenheten att försvinna vid de mest olämpliga tillfällen, som t ex just när man behöver dem. Men, trots allt har apportbocken kommit för att stanna och klubbens medlemmar rekommenderas starkt att märka sin ägandes apportbock. Samt eventuellt förvara den i fiskpaket för att möjligen lyckas väcka sin hunds intresse för apportering. Pass På No 4, 1973 Kan detta vara Bosse och Ondo, undrar vi 34 år senare? Framgång för Ondo och Basse. Två av Lidingö Brukshundklubbs hundar utmärkte sig i söndags. Det var dels schäfern Ondo med föraren Bo Edin som deltog i Stockholmsavdelningens officiella tävling. Ondo och Bosse erhöll 458 poäng och blev uppflyttade från lägre klass rapport till högre klass. Schäfern Basse och Ulla Riimala blev uppflyttade till lägre klass vid tävlingar Haninge med 225,5p. Lidingö Tidning 24/

10 1974 Pass På fyller 5 år nu i april 1974! Med denna rad inleder dåvarande redaktionen sina egna rader i No 2, Vi fortsätter att läsa ur samma rader. Då för fem år sedan, började vi i liten skala med lösnummerförsäljning. Redaktionen som satte igång detta spektakel var Anne Ljunggren, Agnetha Fogelberg, Anders Törnblom och Anne Svedelius. Tidningen var till en början i A4 format men redan från det tredje numret krympte den till A5. Sen dröjde det inte länge förrän tidningen omvandlades till en klubbtidning som ingår i medlemskapet som ingår medlemsavgiften. Redaktionen är idag i stort sett densamma som från början. Dock ersattes Anne Svedelius när hon flyttade av Anna Linse som i sin tur slutade för ett år sen. Nu är vi som bekant endast tre stycken, men så har vi också god hjälp av vår illustratör Catharina Posse. Vi tackar för ett gott samarbete och hoppas på ett lika gott (kanske bättre?) i framtiden. Anne, Agnetha och Anders. Presenterar stolt ännu en av Catharina Posses underbara hundteckningar. Denna omslag till Pass På No 4, LEIFS SIDA Ordföranden tycker den här gången... kan folk som inte tycker om hundar sända in så mycket om hundar till Lidingö Tidning, kan väl Du som tycker om hundar i alla fall sända in något till Pass På. Skyll inte på att läsekretsen skulle vara för liten och var inte för blyg att den skulle vara för stor. Vad beträffar skriverierna i LT tycker jag att de värsta tokerierna har bemötts av andra insändare. Trevligt var det dock att läsa om Näsets hundvänner. Sven Lingö som ju varit aktiv hos oss en tid lät ju oss få lite positiva omnämnanden. Tack för det! Kanske tycker Du att vi är dåliga att göra PR för oss själva - och det är riktigt - det har vi varit i ett par år. Vi törs nämligen inte göra mer, för vi har inte kunnat ta emot fler intresserade på kurser på grund av instruktörsbrist. I vår hoppas jag på en intensivare träning i specialen. Lycka till! Leif Schön MINNS DU arrangerades fotbolls-vm i Väst-Tyskland. Ralf Edström gav tyskarna mardrömmar genom sitt tidiga drömmål i kvartsfinalen. Hej Leif,...Lördagen dessförinnan var vi tvungna att ställa in spåren och köra appell eftersom vädret var osedvanligt ruskigt med regn och vindstyrkor i närheten av storm. Vad beträffar standarden på kursen får man väl ren allmänt säga att den är god.. Att alla dessutom är väldigt trevliga gör ju inte saken sämre. Flipper är fortfarande naturligtvis besvärlig men Miriam gör ett jättejobb med honom. Jag har inte vågat låta Miriam släppa honom under det fria följet för att i möjligaste mån undvika sammandrabbningar. Då Miriam kört ensam med honom är han ganska följsam. Barabbas är ett charmtroll som är tämligen hopplös med det mesta. Indy är också ganska svår i mångt och mycket, framför allt i spår och budföring. Cilla är otroligt sävlig och tillhör inte de bättre hundarna, men Mats gör sitt bästa och jobbar bra med henne, vilket är huvudsaken. Jennifer har svårigheter med budföringen, dvs hon låter inte gärna någon komma för nära. Hon är emellertid inte på minsta vis hopplös utan med vänlighet och godis och försiktighet brukar man få henne praktiskt taget ända fram till figuranten. Gruppen som helhet är framförallt svag på framförgåendet, vilket till stor del beror på att vi är så trångbodda på torsdagar. -citat ur ett brev till ordf. Leif Schön från en av klubbens instruktörer! 10

11 1975 LIDINGÖ BK s STYRELSE 1975 Ordförande Leif Schön Vice ordförande Torsten Vendelius Kassör Ulla Britt Schwang Sekreterare Agnetha Fogelberg Ledamot Claes Bernhardsson Ledamot Rolf Kingström Suppleant Britt Andersson Suppleant Eva Rubin Samt representant från Ungdomssektionen STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 1975 Årets verksamhet. Medlemsantalet var 137 helbetalande, 28 familjemedlemmar och 67 ungdomar. Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Ekonomin är god, underskottet beror helt på ombyggnaden av Furutorp. Kurser. Klubben har hållit kurser både vår och höst enligt följande. Nybörjarkurs Kerstin Holmberg Leif Schön Fortsättningskurs spår Anita Persson Kerstin Holmberg Apellkurs Ulla Britt Schwang U-B Schwang, M Sunesson Forts + appell sök - Agnetha Fogelberg Special appell Rolf Kingström Rolf Kingström Spår Margot Sunesson Birgitta Öberg Sök Eva Rubin Eva Rubin Rapport Rolf Kingström Rolf Kingström Ungdom träning Birgitta Öberg Anita Persson Tävlingar. Inofficiella. Furutorpsdraget inställdes pga snöbrist. LBK deltog i Stockholmscupens två tävlingar med hedrande resultat. Klubbmästare spår - Tina Gerdien, sök - Catharina Posse. Furutorp. Ett nytt kök med nya inventarier har iordningställts i den gamla svalgången. En ny appellplan med lysen har iordningställts av kommunen nere vid Fågelöuddeparkeringen. Information. Till medlemmar i första hand genom Pass På samt separata brev. Annonser har införts i lokaltidningen inför kursstarterna (se bild ovan till höger). Övrigt. Serveringen har fungerat utmärkt, kursdeltagarna har solidariskt ställt upp på lördagarna.. Samarbetet har varit gott inom styrelsen och vi önskar och hoppas på ett lika gott Styrelsen LBK Övriga frågor,,, Pass På. Rolf Kingström föreslår en höjning av ersättningen till Pass På redaktören. Förslaget bifölls och styrelsen beslöt att höja bidraget till 150:-/nummer. Ur styrelseprotokoll 15/1-75 Nuvarande redaktör undrar när och varför ersättningen drogs in? Eller har jag missat något? ANNARS MINNS VI 1975 FÖR att Dr Feelgood slog igenom med, 11

12 1976 POMEROY HITTADE BÄST PÅ DE STORA HUNDARNAS DAG. -Tyvärr, är det oftast bara större hundar som tävlar. Det går utmärkt att arbeta med små också, säger Jane Heide, Lidingö Brukshundklubb. Denna strålande söndag var det bara de stora hundarnas dag! Lidingöhundar och förare placerade sig fint i appellklassen ute vid Elfvik. Sture Englund med Pomeroy - blandras schäfer och labrador - tog hem första platsen i sök med 285,5 poäng. Sällsynt fina poäng i årets appellklasstävling kommenterar Jane Heide brukshundsklubbens PR-kvinna resultaten. Också Ann Fjaestad-Lindahl placerade sig fint med sin labrador Rock och 284 poäng. Liksom Susanne Sjöqvist med sin Golden retriever Oscar på 263 poäng. Samtliga i sök och samtliga blev uppflyttade till lägre klass. Vinklat spår. I spår segrade Christer Karlsson med Ritte från Stockholm Södra. Andraplatsen gick till Lidingöekipaget Rolf Kingström med schäferhanen Dover 237 poäng. Rolf och Dover flyttas därmed också upp till lägre klass. Specialmoment. Samtliga fyra Lidingöhundarna hittade figuranterna på bara fem minuter! Både spår och sök räknas till de så kallade specialmomenten. I appellklasstävlingen ingår också linförighet och framförgående i koppel. Vidare fritt följ, platsläggande under gång, inkallning, apportering och hopp. Allt detta med okopplad hund. Fina resultat. Lidingö Brukshundklubb var mer än nöjda med de fina resultaten. Ovanligt hög standard på hundarna, tyckte Leif Schön en av domarna. Kunniga förare och glada hundar som samtliga tyckte att det var roligt att jobba. Mie Jernbeck Lidingö Tidning 21/10-76 Allt var inte bättre förr! Härmed bevisat. - red Allt var inte bättre förr! Härmed bevisat. UR STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 1976 När Du läser detta är det alltså 31 år senare och frågan Du kan ställa dig är. Har tiden stått stilla? Årets verksamhet - Ekonomin är ej lika god som tidigare, underskottet beror till stor del på för lågt deltagande på kurserna. Totala antalet medlemmar har också sjunkit till 211 Bruksprovskommittén - Kommittén har hållit åtta möten under året för att lösa organisationen inför tävlingarna. Arbetet i kommittén har varit betungande. Funktionärsfrågan och spårmarkerna har varit de svåraste bitarna att pussla ihop. Klubbmästerskapen flyttades från våren till hösten pga ett för litet intresse. Draghundskommittén - Furutorpsdraget var förberett, men fick ställas in pga snöbrist. Pass På - Har utkommit med fem nummer, nummer sex beräknas komma ut som planerat. Furutorp - Uppsättning av stängsel runt appellplanen har påbörjats. Serveringen - Serveringen har fungerat bra under året, men det föreligger problem med att få medlemmar att tjänstgöra i serveringen. Styrelsen - Torsten Wendelius, Rolf Kingström, Ulla-Britta Schwang, Britt Andersson, Kerstin Holmberg, Birgitta Öberg, Anne Ljungren, Ann-Sophie Törngren, skrev under årsberättelsen den 11 november

13 1977 Ordförandens rader, Pass På, november 1977 Ett fyrfaldigt hurra för Lidingö BK. Leve 10- åringen. Hurra, hurra, hurra, hurraaa. I början av år 1967 började en del hundentusiaster att diskutera bildandet av en lokalavdelning till SBK i Lidingö. Lidingö sorterade då under Stockholms Brukshundklubb och man fick ge sig av till Järvafältet om man ville delta i dressyrkurser med sina hundar. Klubbens äldsta brevkopia är daterat och var avsänt till SBK (läs brevet i sin helhet på sidan för år 1967). I Lidingö Tidning, november 1967 var klubbens initiativtagare intervjuade med foto på Irene Söderstedt, Clas Dalén, Bror Lundberg, Leif Schön och Margaretha Lundberg. Vi nu verksamma i klubben skänker en tacksamhetens tanke till klubbens initiativtagare och noterar samtidigt till minnet att klubbens mål då som nu är lydiga hundar och konsekventa hundägare. Ett hjärtligt tack till Er alla i klubben och ett särskilt tack till Lidingö Fritidskontor för all hjälp under åren. Domare, instruktörer, kursdeltagare nya som gamla, styrelse och kommittéledamöter, administrativt fotfolk, serveringspersonal, övriga klubbkamrater, Hälsovårdsnämnden och alla hundarna. Födelsedagsbarnet hälsar och tackar för de gångna tio åren. Torsten Vendelius ordförande Klubbmästerskapet i bruks ur Lidingö Tidning 1977 Mor och son blev bäst på Furutorp Lidingö Brukshundklubb hade i söndags klubbmästerskap på Furutorp. Tre grenar avgjordes, spår, rapport och sök. Resultat. Spår: Margot Sunesson med schäfertiken Tassa 428 poäng. Sök. Catharina Posse med boxtertiken Zorba 444 poäng. Rapport: Anita Persson och sonen Mikael Persson med vorstehtiken Assa 455 poäng. På det resultatet vann de totalt och fick 1977 års inteckning i vandringspriset. Några klipp från Lidingö Tidning under jubileumsåret T.v. Ylva Söderén med boxern Myran under klubbens appellklass spår tävling. Ovan: Torsten Wendelius intervjuvas i LT om klubbens första 10 år. En av klubbens grundare och tillika förste ordförande Bror Lundberg, går bort under året. Leif Schön skriver uppskattande minnesord i Pass På. 13

14 1978 Vald trots att jag bor i fel kommun, fel landskap, fel hundras, har fel längd och är av fel kön - Catharina Posse som vid årsmötet tog över ordförandeklubban efter avgående Torsten Wendelius. I övrigt från årmötesprotokollet noteras. SBK:s förtjänsttecken i brons tilldelades följande LBK-medlemmar vid årsmötet. Leif Schön, Viviann Sköld, Torsten Vendelius, Kerstin Holmberg, Anne Ljunggren, Agnetha Fogelberg, Anita Persson, samt antecknades att Catharina Posse tidigare erhållit samma förtjänsttecken genom boxerklubben. Mötet röstade också om en segdragen fråga, som styrelsen hänskjutit till årsmötet, om löptikar skall få deltaga på kurser. Vid omröstning beslutade årsmötet att för ett förbud mot löptikar på kurs, med siffrorna 22 mot 17. Fem medlemmar avstod från att rösta. 14

15 Furutorpsdraget 1979 Vi är ju inte precis bortskämda med riktiga vintrar, så därför var det dubbelt underbart, att inte bara kunna arrangera Furutorpsdraget i år, utan ett Furutorpsdrag precis som det skulle se ut. Dagen var härlig helt enkelt. Massor av snö (för mycket tyckte somliga), sol och kallt. Sex lag kom till start, Österåker hade anmält sig men fick tyvärr förhinder. Jag vill med en gång ha sagt att draghundskommittén gjorde ett utomordentligt jobb. Planeringen, arbetsfördelningen och sen den stora dagen sköttes av folk som kan sina saker. Själv vet jag inte så värst mycket om sånt, så jag var helt imponerad. Tillbaka till tävlingen. Starten gick klockan och alla kom väl iväg och efter 11 minuter var redan den första herres första varv avklarat, sen gick det slag i slag. Det visade sig ganska snart, att ingen kunde göra något åt Stockholm Södra, de var klart överlägsna på alla sträckor, men inga sura miner av den Växling i det klassiska Furutorpsdraget, Lidingö Brukshundklubb Tänk den som hade fått vara med.. En teckning säger mer än 7 miljarder pixlar! orsak, nej, idel glada leenden och tillrop. Lite småtrassel uppstår däremot lätt, när man tävlar med en annans hund, vilket ett flertal tävlande gjorde. Bland annat ville Sacko springa mot publiken, som hejade på honom och Pär efter första varvet. Husse kanske var där? Men Pär fick efter lite besvär in honom på rätt väg igen. Snärjigt kunde det också bli vid tidbordet, när två, tre tävlande envisades med att vilja gå i mål samtidigt, men även det gick bra med hjälp av ett helt batteri av stoppklockor. I ett sådant sammanhang hände en liten kul grej. Det var på slutsträckan då en stockholmskille spurtade mot mål tätt följd av Regina, ensam och hon kom i mål nästan samtidigt som stockholmskillen, men vad hjälpte det? Det var ju Erichs tid som räknades och där kom han äntligen, han hade blivit på efterkälken och Regina ville tydligen göra sitt till att komma fort i mål. Det hela såg mycket lustigt ut, men det kanske kändes mindre lustigt för Erich just då. Till slut var alla i mål och klockan var då

16 Furutorpsdraget 1979 Nu skulle det smaka med lite mat. Jag får inte glömma att jag lovade att förgylla Roffe Sköld för att han kom med kaffe och bullar till oss ute på fältet. Sekretariatet hade fått tiderna kontinuerligt via radio, så uträkningen var klar när vi kom hem till stugan och då återstod bara prisutdelningen. Då Leif som var tävlingsledare tackade domarna, Sven Arne Svensson och Torsten Wendelius, dragkommittén, alla som hjälpt till och sist men icke minst de tävlande att alla skulle komma igen nästa gång (det är väl inte värt att skriva nästa år!) och att vi kanske till och med kunde blir ännu fler lag. För säga vad man vill, Furutorpsdraget är inte vilken tävling som helst, det är något särskilt med det. Candy skulle nog tycka att det vore roligta att vara med bara hennes matte kunde åka skidor. Fast det sägs ju att det mesta går med träning. Enda besvikelsen var dock att Lidingö Tidning inte kom ut som de hade lovat. Cathryn Vennevold Följ spänningen i Furutorpsdraget på denna garanterat digitalfria resultattavla. LIDINGÖ BRUKSHUNDKLUBB RESULTAT FURUTORPSDRAGET 1979: 1. Stockholm Södra Stockholmsavdelningen lag Stockholmsavdelningen lag Lidingö Brukshundklubb Värmdö Brukshundklubb Vaxholms Brukshundklubb Pär Johansson Zacko vorsteh Vivi Sköld Tsar doberman Michael Roos Aramis schäfer Anita Persson Assa vorsteh Erich Bernet Regina schäfer Fullt drag!!! 16

17 1979 Det är uppmuntrande att tävla i spår. Pass På No 3, 1979 Samling i Bro-Håbo. Hundskrället bakspårar, otroligt 4 apporter + slut hittar vi. Lydnaden urusel med tjuvstart på inkallningen och hoppa ska man bara inte göra idag. Väckning för resa till Enköping. Vi spårar och spårar och spårar men någon apport finner vi inte. Vi kommer efter ett tag mot ett dike (eller snarare en bäck). Hunden ska absolut över diket. Badkruka som hon är blir jag mycket förvånad när hunden slänger sig i vattnet och simmar över. Jag matar ut så mycket lina det går för att kolla om hon verkligen fortsätter spåra på andra sidan och det gör hon minsann. Hur ska nu jag ta mig över? Tittar åt alla håll, men jag ser inget ställe att gå över på. Har verkligen spårläggaren gått över här? Lita alltid på hunden hör jag en spökröst som säger. Jaha, har spårläggaren tagit sig över här så måste jag också kunna det. Helt övertygad om att jag innehar världsrekordet i längdhopp tar jag ett skutt och hamnar mitt i diket. Vattnet når ända upp till midjan. Jag kravlar upp på andra sidan, tömmer stövlarna och fortsätter spåret. Vi hittar inga föremål men väl sex stycken orienterare. Hundens dag, Furutorp 30/9-79 PR-kommittén hade lagt ned ett stort jobb för att visa intresserade vad man kan syssla med i klubben. På skärmar uppe vid klubbstugorna fanns en fotoutställning med bilder från vår verksamhet med spår, sök, rapport och drag och inne i matsalen demonstrerades eftertryckligt vad vi gör när der är paus - dricker kaffe, läsk äter bullar och dagen till ära även korv. Runt stugorna kördes ungar i skrindor av Britt Andersson, Jane Schön och Åsa Dunberg, något som verkligen uppskattades. Och som kronan på verket två uppvisningar med ekipage som visade olika lydnadsmoment från olika klasser samt även lydnadsklasser. Efter själva uppvisningen släpptes ett antal valpar in på planen och det var verkligen en upplevelse att se Cathryn valla in även den mest motsträviga och leklystna valp till husse och matte vid inkallning. Hon var fullt i klass med de Border Collies vi sett på TV från de Brittiska vallhundsmästerskapen. Eftersom vädret var underbart fick vi många åskådare som stannade upp på sin promenad längs cykelvägen, varje uppvisning hade mellan åskådare. Pass På Redaktionen 79 Samling OK-macken Upplands Väsby. Fyra apporter + slut, urusel lydnad igen och på sakstövningen ska man äta hästskit tyckte hunden. Upp och iväg till Sala. Uppsöket av spåret saboteras av mig som slutat lita på hunden. Får spåret påvisat av tävlingsledaren. Hittar de två första apporterna innan hunden hoppar ur selen och börjar spåra/jaga hare. Hunden återvänder och vi kommer överens om att bryta spåret. Försöker leta oss tillbaks till spårets början. Var kan det vara? Försöker följa solen. Plötsligt börjar det åska och regna, mina glasögon immar igen, ser inget. Vi irrar vidare, vet inte åt vilket håll vi går eller ska gå åt. Har varit ute i två timmar och undrar hur jag ska överleva natten. Hoppas Sala BK har bra sökhundar! Efter några timmar hör jag biltutor som leder mig tillbaks till tävlingsledaren, jag är dödstrött, blöt, frusen och hungrig. Några timmar senare börjar jag fundera på när nästa spårtävling går! Som någon sa, man borde låta undersöka sig!. Spårentusiasten Även om inte allt var bättre förr, så var i alla fall kursavgifterna det! Nittonhundrasjuttionio hade klubben 187 medlemmar plus Catharina Posse som var LBK:s ordförande under året. 17

18 1980 Ordförande - Anne Ljunggren Vice ordförande - Birgitta Öberg Kassör - Stig Almkvist Sekreterare - Agnetha Fogelberg Ledamot - Margot Sunesson Ledamot - Monica Nordvall Suppleant - John Bonsib Suppleant - Steven Elford Nr Årg 11 VI KOMMER ATT KISSA NÄR OCH VAR VI VILL! Tre hundar har hittats utsvultna på Furutorp och polisen har kopplats in. Så borde det ha stått. Vi hundar är aldrig bjudna till fester. Nu kommer Brukshundklubben att bjuda Er på picnic den 7 juni! Är det rättvist? Det är vi som gör allt jobbet. Men vi kommer att ta revansch! Vi kommer att kissa när och var vi vill!! Vi kommer att hålla näsan i backen. Vi kommer att hoppa när vi ska gå fot och gå fot när vi borde sitta kvar. Tiden är inne! Det är dags att vi får äta lika fint som Ni. Bjud din favorithund i år. Annars!!! Anonym insändarhund i Pass På våren PASS PÅ är nu inne på sitt elfte år och tidningen blir allt proffsigare med bra tryck och riktiga foton. Fast personligen kan jag sakna de fantastiska teckningarna som medlemmar bidragit med under de första tio åren. I redaktionen för medlemstidningen Britt Andersson, Elisabeth Ekner, Leif Schön, Torsten Wendelius och för Ungdomssektionen, Titti Hevreng och Stefan Carlsson. Prenumerationsavgift för icke medlemmar är 20:-. En helsidesannons kostar 25:- och tidningen utkommer 6 gånger per år. AVSLUTNINGSTÄVLING FÖR TISDAGSAPPELLEN 3/ Så är det tisdag igen, ut till Furutorp som vanligt. Men det var inte träning som vanligt, utan avslutningstävling. Väl framkommen till klubben stod Bitte i högsta hugg och höll på att baka en tårta till kvällens avslutningsfika. Som vanligt skulle alla vara med i lottdragningen för att få ett startnummer. Själv fick jag startnummer 3. Tävlingen kom inte igång förrän vid 19-tiden så man han ned till appellplanen innan för att träna lite. Sammanlagt var det 9 ekipage som skulle tävla. Momenten var appellydnaden förutom platsläggande under gång. Tävlingen tog väl ca 1 timme. En del gick det bra för och andra mindre bra för. Alla gick sedan upp till stugan för att vänta på resultaten. Alla fulla med förväntningar. Medan vi väntade fick Bittes goda tårta som snabbt tog slut. Så var då uträkningarna klara, Conny började läsa upp resultaten baklänges. När han sedan kom till den som kom trea och ännu inte läst upp mitt namn började det bli spännande. Men jag kom inte trea det gjorde Margaretha med Conny på 172,5 poäng. Tvåa kom John och Sardo på 181 poäng. Så v ar det bara jag kvar som vann med 213 poäng. Som pris fick jag en söt liten björn och en plakett. Gnidde fick en liten tårta som han smaskade i sig med god aptit. Men förutom den här tävlingen vill jag tacka Bitte och Conny för en jättebra kurs. Helena och Gnidde 18

19 1980 Veterinär Lennart Garmer vid sitt föredrag i klubbstugan november Till höger skriver han för Jubileums Pass På om parvoepidemin som bland annat hade till följd att en stor del av verksamheten på brukshundklubbarna låg nere under framför allt PARVOEPIDEMI Under redaktionens arbete med denna Jubileums Pass På hittade jag en del kommentarer och noteringar i styrelseprotokoll från år om att all kurs-, tävlings och utställningsverksamhet låg nere under en grasserande parvoepidemi. Klubben ägnade sig åt inre arbete och bland annat var en veterinär ute i klubbstugan och vaccinerade inte mindre än 55 hundar under en kväll. Inte ens det vanligtvis allvetande nätet kunde bidraga med mycket information om denna parvoepidemi. Vi tog kontakt med veterinär Lennart Garmer, som hösten 2006 var ute på LBK och höll ett mycket uppskattat föredrag om sitt specialistområde ögonsjukdomar hos hund och frågande om han kunde bidraga med information om epidemin. Lennart svarade snabbt och vi återger här hans svar om denna dystra men icke desto mindre intressanta tid. Hej! Er förmodan om parvoepidemin är helt rätt. Den började hösten Jag kommer väl ihåg de första fallen vi hade på veterinärhögskolan i Uppsala. De första misstänktes ha främmande föremål i tarmen, så dramatiska var symtomen. De opererades, men det fanns inget i tarmen. Efter 2-3 sådana fall förstod vi att det var något annat! Innan dess var parvovirusinfektion helt okänd. I SKK:s Jubileumskrönika står det under 1980 att I samråd med lantbruksstyrelsen beslöt SKK att upphöra med all utställnings och tävlingsverksamhet tills smittläget stabiliserats och vaccinering kunnat genomföras i större utsträckning. Under samma år står det senare: Sedan parvovirusepizootin någorlunda klingat av beslöt CS att återuppta utställnings och tävlingsverkasamheten fr.o.m. 1 maj under förutsättning att samtliga deltagande vaccinerats minst två gånger, varav den andra gången minst fjorton dagar före utställning eller tävling. Det var ganska många hundar som dog i början och jag är säker på att inga klubbar hade någon vidare verksamhet under innan vi fick vaccin. Hälsningar Lennart Garmer När parvoepidemin var under kontroll kunde verksamheten återgå till det normala på landets brukshundsklubbar. Lidingö BK arrangerade bland annat en Hundens Dag den 28 september. Tidningskollegan på ön. Lidingö Tidning skrev både före och efter. 19

20 1981 STYRELSEN ÅR 1981 Ordförande - Anne Ljunggren, vice ordf - Monica Nordvall, kassör - Marie Lindqvist, sekreterare - Agnetha Fogelberg, ledamöter - Margot Kindström, Bitte Hogstedt, suppleanter - John Bonsib, Birgitta Öberg. UR STYRELSEPROTOKOLLEN Medlemskap i Föreningen Elfviksbygden. Att vara representanter för LBK i föreningen utsågs Anne Ljunggren, och Marie Lindqvist. Med anledning av att vissa grönområden i Lidingö ska betecknas som naturvårdsområden har styrelsen fått i uppgift att undersöka vad som kommer att gälla vid tävlingar m.m B Öberg har undersökt hur klubbens verksamhet kommer att påverkas när vissa områden på ön blir naturvårdsområde. För klubben gäller det att ansöka om dispens när tävlingar anordnas i dessa områden och hundarna kommer att vara lösa. Styrelsen bifaller ett förslag om att sälja cigaretter i serveringen PR-kommitténs S Fredriksson meddelar att ett förslag till presentation av Lidingö Brukshundklubb till tidningen Brukshunden nu är färdigt. Klubbens instruktörer har gått en etologikurs för Lars Fält under mars månad. Lidingö kommun står för en del av kurskostnaden. Styrelsen godkänner ett inköp av en ny Philips kaffekokare för 15 koppar till en summa av 281, 85: Då vandringspriset för bästa bruksprovsprestation för alltid tillfallit Anne-Sophie Keith, måste klubben till denna säsong skaffa ett nytt vandringspris. Styrelsen föreslår att urnan blir nytt vandringspris om det går att lösa problemet med gravering. Det är oklart varför klubbens tidning Pass På inte har kommit ut. Ersättning till kursledare. Nybörjarkurs/valpkurs/unghundskurs 800:- Tillkommer från Studiefrämjandet 200:- Appell-, fortsättnings-, specialkurs 500:- Övriga kursledararvoden 250:- Styrelsen uppdrar åt ML att i höst redogöra för inkomster och utgifter för kursverksamheten. Uppgiften ska ligga till grund för eventuellt ytterligare höjningar av kursavgifter och kursledararvoden nästa år Lindqvist och Johansson var Lidingös representanter på distriktsmötet och rapporterar: Klubbarna skall under perioden februari - april påbörja en lottförsäljning. Viss del av vinsten tillfaller klubben och resten distriktet. (så nu vet vi alltså vad Tony Soprano gjorde och befann sig i början av 80-talet. - reds anm) Medlemmar undrar varför inte Pass På kommer ut med något nummer Efter godkänt teoretiskt prov är Eva Rubin, Cathryn Vennevold och Agnetha Fogelberg auktoriserade som tävlingsledare. Cathryn Vennevold som under många år var mycket engagerad i det mesta som hände och rörde sig på Lidingö Brukshundklubb och bland annat var klubbens ordförande VANDRINGSPRISVINNARE Vårsäsongen. Månadstävlingspriset Bitte Hogstedt / Argos Höstsäsongen. Bästa bruksprov Appellpokalen Månadstävlingspriset KM-sabeln (1 gång/år) Tina Gerdien / Colinda Bitte Hogstedt / Argos Margot Kindström / Rufus Monte Lijon / Gonny En av Cathryn Vennevolds populära valppromenader. 20

21 1981 Hundens Bön fann Jubileumsredaktören i en Pass På från denna tid i klubbens historia. Bönen är bildsatt med diverse bilder ur klubbens och Pass På s arkiv. Läs, tänk efter och gå sedan ut och spendera en (minst) hundring på ett stort märgben till din absolut bästa vän! Det är han värd! 21

22 1982 Årets par 1982 var Åsa Dunberg och Tryggs Robin. Detta år tog Åsa och Robin hem bland annat Bruksprovspokalen, Appellkannan och Lydnadspriset. Åsa gjorde också en av sina många ordförandeperioder. Denna bild visar Åsa och hennes Misty. FOLKVALDA ÅR 82 Ordförande Åsa Dunberg, vice ordförande Monica Nordwall, kassör Marie Lindqvist sekreterare Cathryn Vennevold, ledamöter Ulrika Edgren, Bitte Hogstedt, suppleanter Birgitta Öberg, Cecilia Rietz HUNDBORGARMÄRKET Söndagen den 12:e september organiserade Pr/Info-kommittén Hundborgarmärket för allmänheten och medlemmar i LBK. Trettio hundar och förare var anmälda och 29 av dem klarade provet inför domaren Cathryn Vennevold. Obligatoriska uppgifter. Inkallning. Alla hjälpmedel tillåtna. Tandkontroll. Ägaren kontrollerar själv. Hundpromenad. Hund och förare passerar grupper av människor som pratar högt, gestikulerar och kastar boll. Hunden får ej visa rädsla, agresivitet eller utfall av leklust. Frivillig uppgift. (föraren väljer en uppgift) Kvarlämnande av hund. Möte med person. Hunden får ej hoppa. Sitt eller ligg. Hunden lämnas i 30 sek. Teoriprov. 13 frågor om hundens beteende, hundsjukvård, hunden och lagen. Inga svåra frågor, bara sådana som ALLA hundägare bör kunna. För godkännande krävs minst 10 rätt. Alla som har hund kan bli HUNDBOR- GARE. Pr-kommittén Leone Nyman I flera av LBK s verksamhetsberättelser från 80-talet står det ofta att läsa. kontakten med Lidingö Tidning har varit god och LT har i mån av tid sänt fotograf och journalist till klubbens arrangemang. Här ett härligt bildreportage från 82 då Furutorpsdraget kördes vid Stockby motionsgård. VANDRINGSPRISVINNARE 82 Våren Bruksprovsfatet - Erich Bernet/Zatan vorsteh Månadstävlingspriset - Hasse Sjölund/Bamse schäfer Hösten Bruksprovsfatet - Åsa Dunberg/Robin flat Appellpokalen - Åsa Dunberg/Robin flat Månadstävlingsvinnare - Marie Nyman/Linus welsh s Lydnadspriset - Åsa Dunberg/Robin flat 22

Medlemstidning Lidingö B.K. No 4 2010

Medlemstidning Lidingö B.K. No 4 2010 Pass På Medlemstidning för Lidingö B.K. No 4 2010 KLUBBENS ADRESS: Lidingö BK Box 1141 181 23 Lidingö www.lidingobk.se Tel klubbstugan: 08-7655298 Plusgiro 32 57 84-7 (Kurs- och medlemsavgifter) Tävlingsplusgiro

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Medlemstidning för Lidingö Brukshundklubb No 2 2010

Medlemstidning för Lidingö Brukshundklubb No 2 2010 Pass På Medlemstidning för Lidingö Brukshundklubb No 2 2010 KLUBBENS ADRESS: Lidingö BK Box 1141 181 23 Lidingö www.lidingobk.se Tel klubbstugan: 08-7655298 Plusgiro 32 57 84-7 (Kurs- och medlemsavgifter)

Läs mer

Pass På. Medlemstidning Lidingö Brukshundklubb No 1 2011

Pass På. Medlemstidning Lidingö Brukshundklubb No 1 2011 Pass På Medlemstidning Lidingö Brukshundklubb No 1 2011 Sofia och Tia silvermedaljörer vid Nordiska Mästerskapen i lydnad. Problemhundar, eller inte? Pass På har lyssnat på en utvärdering av Boby-projektet.

Läs mer

RRR-apport. Nummer 1 2008 Årgång 17. Heby brukshundklubbs medlemstidning. Välkommen till ett nytt verksamhetsår. aktiviteter på klubben!

RRR-apport. Nummer 1 2008 Årgång 17. Heby brukshundklubbs medlemstidning. Välkommen till ett nytt verksamhetsår. aktiviteter på klubben! RRR-apport Nummer 1 2008 Årgång 17 Heby brukshundklubbs medlemstidning I detta nummer kan du läsa om: Verksamhetsplanen för 2008 Kurser & Aktiviteter Nya styrelsen Samarbete med Ullmax Reportage och mycket

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

RRR-apport. Nummer 4 2007 Årgång 15. Heby brukshundklubbs medlemstidning Fyllt med massor av läsning lagom till Julens ledighet.

RRR-apport. Nummer 4 2007 Årgång 15. Heby brukshundklubbs medlemstidning Fyllt med massor av läsning lagom till Julens ledighet. RRR-apport Nummer 4 2007 Årgång 15 Heby brukshundklubbs medlemstidning Fyllt med massor av läsning lagom till Julens ledighet. GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Vilka duktiga hundfotografer vi har i klubben, här

Läs mer

RRR-apport. Nummer 3 2007 Årgång 15

RRR-apport. Nummer 3 2007 Årgång 15 RRR-apport Nummer 3 2007 Årgång 15 Heby brukshundklubbs medlemstidning Nu i nytt utseende! Härliga sommar! Hoppas Du och Din hund har haft en skön badsommar. Skicka in Dina fina hundbilder till redaktionen!

Läs mer

Foto Maria Enryd, digital bildehandling CG Hultin

Foto Maria Enryd, digital bildehandling CG Hultin Foto Maria Enryd, digital bildehandling CG Hultin SOLNA - SUNDBYBERGS BRUKSHUNDKLUBB 2011 Adress: Solna-Sundbybergs Brukshundklubb, Box 7053, 174 07 Sundbyberg Telefon: 08-628 68 60 SoSuBK plusgironummer:

Läs mer

Foto Maria Enryd, digital bildehandling CG Hultin. Foto: Tarja Strandberg, digital bildehandling CG Hultin

Foto Maria Enryd, digital bildehandling CG Hultin. Foto: Tarja Strandberg, digital bildehandling CG Hultin Foto: Tarja Strandberg, digital bildehandling CG Hultin Foto Maria Enryd, digital bildehandling CG Hultin SOLNA - SUNDBYBERGS BRUKSHUNDKLUBB 2011 Adress: Solna-Sundbybergs Brukshundklubb, Box 7053, 174

Läs mer

Kind-skallet Medlemstidning för Kind BK nr 1 2009

Kind-skallet Medlemstidning för Kind BK nr 1 2009 Kind-skallet Medlemstidning för Kind BK nr 1 2009 www.kindbk.se Info om Kind BK Kind BK Risa 51293 Svenljunga PG 384 382-8 Telefon Klubbstuga 0325-628041 www.kindbk.se Medlemsavgifter 2009 Helbetalande

Läs mer

RRR-apport. Nummer 2 2009 Årgång 18. Heby brukshundklubbs medlemstidning

RRR-apport. Nummer 2 2009 Årgång 18. Heby brukshundklubbs medlemstidning RRR-apport Nummer 2 2009 Årgång 18 Heby brukshundklubbs medlemstidning Hebylägret 2009 Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga

Läs mer

Pass På. Medlemstidning Lidingö Brukshundklubb No 1 2012

Pass På. Medlemstidning Lidingö Brukshundklubb No 1 2012 Pass På Medlemstidning Lidingö Brukshundklubb No 1 2012 Klubbinformation KLUBBENS ADRESS: Lidingö BK Box 1141 181 23 Lidingö www.lidingobk.se Tel klubbstugan: 08-7655298 Plusgiro 32 57 84-7 (Kurs- och

Läs mer

Medlemstidning för Falu Brukshundklubb Nr 4 2010 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Medlemstidning för Falu Brukshundklubb Nr 4 2010 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Medlemstidning för Falu Brukshundklubb Nr 4 2010 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 2 Appell nr 4 2010 Omslaget: Barvatorps Omara Äg: Karin Hansson Innehåll Styrelsen... 3 Herr O har ordet... 4 Grattis... 7 Tävla?...

Läs mer

Pass På. Lidingö BK Nr 2 2105

Pass På. Lidingö BK Nr 2 2105 Pass På Lidingö BK Nr 2 2105 Klubbmästerskapen i agility 2015 Agility är en underbar hundsport där verkligen alla kan vara med och tävla på sin egen nivå. Small, medium och large hundar av alla raser och

Läs mer

Medlemstidning för Falu Brukshundklubb Nr 2 2010

Medlemstidning för Falu Brukshundklubb Nr 2 2010 Medlemstidning för Falu Brukshundklubb Nr 2 2010 2 Appell nr 2 2010 å Omslaget: Norpatorps Wito Äg:Kristin Siddi Foto:Britt van Reenen Innehåll styrelsen... 3 ordförande... 5 redaktion... 6 sommarläger...

Läs mer

nr 1 2012 www.hovawartklubben.se Årets hoffar Årsmötena avklarade Lydnad från grunden del 2 Läger och träffar

nr 1 2012 www.hovawartklubben.se Årets hoffar Årsmötena avklarade Lydnad från grunden del 2 Läger och träffar Hovawart www.hovawartklubben.se nr 1 2012 Årets hoffar Årsmötena avklarade Lydnad från grunden del 2 Läger och träffar Styrelse Kommittéer: Ordförande Louise Widén Villa Clythia, 235 92 Vellinge 040-46

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Colliebladet. BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna. RAS Uppföljning

Colliebladet. BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna. RAS Uppföljning Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2014 BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna RAS Uppföljning BRUKSARBETE Hur är det att

Läs mer

Ett stort tack till våra samarbetspartners

Ett stort tack till våra samarbetspartners LEDARE LEDARE Snart är sommaren här, plocka blommor och bär gå på stranden och vara nästan som man är Ett stort tack till våra samarbetspartners Mats Paulsons vackra visa om sommaren, som så många skolbarn

Läs mer

Rinkbandy. Var är bollen? Sidan 8 Nykomlingar i byn Sidan 12. Februari 2006 3 Årgång 11/35 nr INNEHÅLL

Rinkbandy. Var är bollen? Sidan 8 Nykomlingar i byn Sidan 12. Februari 2006 3 Årgång 11/35 nr INNEHÅLL Februari 2006 3 Årgång 11/35 nr Rinkbandy Var är bollen? Sidan 8 Nykomlingar i byn Sidan 12 INNEHÅLL Luf information Ordföranden har ordet Till minne Lenninge Bystuga Karamellteatern Rinkbandy Vin och

Läs mer

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014.

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014. Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2015 AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? RAS 2014 Utvärdering ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare PROJEKT MENTALT SUND COLLIE 1 INNEHÅLL

Läs mer

Hovawart blir rikskändis. nr 2 2011 TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP. www.hovawartklubben.se

Hovawart blir rikskändis. nr 2 2011 TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP. www.hovawartklubben.se Hovawart www.hovawartklubben.se nr 2 2011 Hovawart blir rikskändis TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP HOVAWARTTIDNINGEN NUMMER 2 2011 1 Styrelse Kommittéer: Ordförande Louise

Läs mer

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3.

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3. Solvikingen Nr 2, 2010, årg. 48 Sofia Sundholm, med nr 2645, sprang GöteborgsVarvet på tiden 1.38:01 och Stockholm Marathon två veckor senare på 03.38:56 Rabatt till Lidingöloppet Mer om det changtila

Läs mer

Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47

Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47 Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47 16 kmeterslöparna i Vårtävlingarna 2008. Den namnkunnige känner igen den tidigare Solvikingen Jan-Åke Lundberg - andre man t.h. Årets fest 28 mars Styrelsen bjuder till

Läs mer

NM och SM. Ta hand om ditt hem - och sänk din premie. För professionella hundar. Lars Lindgren Ordförande. Ordförandens kommentar

NM och SM. Ta hand om ditt hem - och sänk din premie. För professionella hundar. Lars Lindgren Ordförande. Ordförandens kommentar 3/11 Ordförandens kommentar För professionella hundar Priima är ett fullvärdigt, djupfryst färskfoder utan konserveringsmedel. De huvudsakliga råvarorna, nöt och kyckling samt ris är av högsta kvalitet.

Läs mer

XXX. Budkavlen 1 2 2005. Sverker Tirén, Litauen 2005. Foto: Ulla-Britt Berglund. Uppsamlingsheat Nr 1 2 2005

XXX. Budkavlen 1 2 2005. Sverker Tirén, Litauen 2005. Foto: Ulla-Britt Berglund. Uppsamlingsheat Nr 1 2 2005 XXX Uppsamlingsheat Nr 1 2 2005 62 Sverker Tirén, Litauen 2005. Full fart framåt Hellas orientering är på gång. Kan jag inleda med ett par så uttjatade fraser utan att redan här riskera att förlora läsarens

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

AFFENBLADET I DETTA NUMMER. Nr 2-2015. Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris

AFFENBLADET I DETTA NUMMER. Nr 2-2015. Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris Nr 2-2015 I DETTA NUMMER Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris Affenpinscherns personlighet Agility med Makka Pakka Vägen till Westminster Information från

Läs mer

www.hovawartklubben.se Nr 3-2010

www.hovawartklubben.se Nr 3-2010 Hovawart www.hovawartklubben.se Nr 3-2010 Ur innehållet: LO 8-12 RM 2010 14-17 Fröken Virrpanna 19 Styrelse Ordförande Louise Widén Villa Clythia 235 92 Vellinge Tel.:040-46 92 81 Mobil: 0703-05 92 81

Läs mer