Medlemstidning för Lidingö Brukshundklubb No 3, jubileumsåret 2007, årgång 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemstidning för Lidingö Brukshundklubb 1967 2007 No 3, jubileumsåret 2007, årgång 38"

Transkript

1 Medlemstidning för Lidingö Brukshundklubb No 3, jubileumsåret 2007, årgång 38 1

2 Jubileumsredaktionen Klubben fyller, som du säkert vet, 40 i år. Denna ovanligt tjocka och välfyllda tidning är en del i vårt 40- årsfirande. Pass På:s chefsredaktör Christoffer har lagt ner ett stort arbete på att gräva i klubbens numera ålderstigna och dammiga arkiv för att hitta materiel till tidningen. Sverker och Tingeling fikar i klubbstugan Furis. Mycket kul och tankeväckande finns att läsa i tidningen, så var det till exempel hela 18 deltagare på KM:et i lydnad 1993 och 1/3 av dom hade 9 KM-poäng eller mer, imponerande. Om du som läser detta händelsevis inte vet hur man räknar KM-poäng eller vill veta mer om klubbmästerskapet så passa på att läsa reglerna som finns uppsatta i klubbstugan eller fråga någon som du tror vet. År1993 verkar också ha varit året då Agilityn blev en officiell del av klubbens verksamhet. Intresseväckande har det också varit att läsa om Furutorpsdraget, som så vitt jag förstår var en stor händelse under -70 och början av -80 talen. Nu var det ju rätt länge sedan vi hade så mycket snö och dessutom under längre tid än ett par dagar, men nog verkar det ha varit en lockande aktivitet. Jag är säker på att också du hittar dina favoriter när du läser detta innehållsrika nummer av klubbtidningen och så får vi naturligtvis hoppas på lika innehållsrika kommande 40 år. Även om tidningen är tjock och innehållsrik kan den naturligtvis inte berätta om allt som hänt under våra 40 första år. Just dina personliga minnen hoppas jag att du kan dela med dig av under våra 40-årsaktiviteter nu i höst. Annonser till höstens 40-årsaktiviteter hittar du på annan plats i tidningen. Sverker Sandberg Ordförande och ansvarig utgivare Det har varit en spännande och rolig, men ibland tyvärr en ofta alltför igenkännande resa att sätta ihop denna Jubileums Pass På. En kavalkad och krönika genom Lidingö Brukshundklubbs nu 40- åriga historia. Både spännande och roligt, därför att det har varit kul att läsa alla gamla styrelse och årsmötesprotokoll, tidningsklipp, bildarkiv och via dem på något vis fått uppleva klubbens långa historia. Många av de namn som jag vet har betytt mycket för klubben under åren har plötsligt fått en identitet, eller ett ansikte via gamla fotoalbum och de kassar med gamla Pass På som jag släpat hem och bläddrat igenom för att sedan kunna scanna in mina utvalda godbitar till Jubileumstidningen Du LBK-medlem nu håller i handen. Inget nytt under solen. Tyvärr igenkännande, därför att de problem som Lidingö Brukshundklubb kämpar med idag och som jag kanske trodde var något typiskt för vårt 2000-tal, alltid har kantat klubbens historia och protokoll. Jag skall bara ge några exempel. Vi har inte tillräckligt med instruktörer! Arbetet i kommittén har varit betungande! Varför skriver ingen till Pass På? Om inte svinnet i serveringen upphör Varför kommer så få på medlemsmötena? Vill någon hjälpa till i vår kommitté? Icke desto mindre är det ju då förhoppningsfullt att vår ideella förening trots allt har lyckats överleva och faktiskt fyller 40 år. Det har alltid varit ett antal entusiaster som hittat nya lösningar, någon ny klubbkompis som tycker att det är kul att hjälpa till och fortsätta driva klubben och all vår verksamhet vidare. Framtiden. Därför och när jag ser Lidingö Hundungdom träna, tävla och ha kul med sina både två och fyrbenta kompisar tror jag helt klart på minst 40 år till. Men den historien får någon annan skriva år Christoffer Frances Redaktör Frances och ES- Flindotts Gino tävlar lydnad på hemmaklubben. Tack till: Anne Larsson, Susanne Gehnich, Lennart Garmer och Johan Friskopp som alla bidrog. 2

3 1967 Till Svenska Brukshundklubben Med anledning av stort intresse för hundsport i Lidingö har det efterfrågats om icke någon form av klubb skulle kunna bildas här. Efter några sammanträffanden med intresserade personer här på Lidingö, har en interimstyrelse för en kommande eventuell SBK avdelning bildats. Denna styrelse består av en vice ordförande Clas Dalén, en kassör Leif Schön samt undertecknad Bror Lundberg som ordförande. Vi har varit i direkt kontakt med ca 35 personer som visat intresse för en klubb. Av dessa personer är många redan anslutna till SBK och dess Stockholmsavdelning. Vi efterlyser med anledning av ovanstående vad som erfordras och vilka åtgärder som måste vidtas för en klubbildning här på Lidingö. Med Hälsningar B F Lundberg enligt uppdrag Lidingö tidning 30:e november 1967 Det finns flera anledningar till att Lidingö nu startar sin egen brukshundklubb. Vice ordföranden Clas Dalén säger att man tagit detta initiativ bland annat av det skälet att man vill ordna dressyrkurser på Lidingö och genom dessa förhindra olyckshändelser. Sådana har inträffat vid ett par tillfällen och har oftast berott på att hundägarna ej har dresserat sina hundar. Herr Dalén påpekar, att alla hundägare är välkomna i klubben och att även småhundar behöver dressyr. Man vill genom klubben även få upp tävlingsverksamheten i staden. Det är viktigt, framhåller han, att de som skaffar sig hundar kan dressera sina hundar att lyda i alla situationer och bygga upp ett förtroende mellan ägaren och hunden. Det är alltså just detta, som är ett av huvudändamålen med den nya klubben. Alla hundägare som önskar lära sig mer om sina hundars karaktärer - och det gäller alla raser från minipudel till schäfer - att dresseras dem eller tävla med dem är välkomna till klubben. - ur ordförande Torsten Wendelius rader om klubbens 10-årsjubileum Pass På 1977 KOMMER DU IHÅG 1967? Sommaren 1967 ger Procol Harum ut sin debutsingel A WHITER SHADE OF PALE och vem har väl inte hört den låten, skriven av Brooker, Fisher, Reid! Fyrtio år senare, alltså jämnåriga med Lidingö Brukshundklubb firar Procol Harum 40-årsjubileum med bland annat en stor konsert i Dalhalla tillsammans med Gävleborgs Symfoniorkester och Dalasinfoniettan. Pass På och 3500 andra var där! Var var Du? 3

4 1968 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Associerad med Svenska Kennelklubben - Ansluten till Centralförbundet för befälsutbildning Specialklubb för raserna Alaskan malamute, Bouvier des flandres, Boxer, Collie, Dobermann, Groenendael, Grönlandshund, Riesenschnauzer, Rottweiler, Schäfer, Siberian Husky, Tervuerense Angående fristående lokalavdelning i Lidingö Härmed får vi meddela, att Er hemställan om anslutning till SBK såsom fristående lokalavdelning bifallits av arbetsutskottet att träda i kraft fr o m den 15 december Såsom namn för avdelningen har fastställts Lidingö Brukshundklubb! Vi hälsar den nya avdelningen hjärtligt välkommen såsom en länk i kedjan av lokalavdelningar. Såsom nybildad avdelning kommer Ni att tilldelas ett organisationsbidrag av 250 kr, att avräknas 10 medlemsavgifter à 25 kr. Med vänlig hälsning Svenska Brukshundklubben Enligt uppdrag Christina Bergelin UR LIDINGÖ BK s ARKIV Ett första förslag på LBK s klubbmärke. Den 30/ skriver ordföranden Bror Lundberg till stugfogden Lennart Rotebjer. Gummistämplar avsedda för Brukshundklubben på Lidingö. Vill Du ringa mig när Du studerat ovanstående förslag. Med hälsningar Bror. Lidingö Brukshundklubbs styrelse valda för år Ordförande. Bror Lundberg Vice ordförande. Claes Dalén Kassör. Leif Schön Sekreterare. Margareta Lundberg 1:e ledamot. Irene Söderstedt 2:e ledamot. Lennart Rotebjer Samtliga i styrelsen boende på Lidingö. SAXAT UR LIDINGÖ B.K s ÅRSBERÄTTELSE 29/12-68 Klubbstuga. Klubben hyr av Föreningen Stockholms Hemvärnsungdom för 480:-/år Träningsplats. I anslutning till har klubben genom tillmötesgående från Lidingö Stad fått tillstånd att utnyttja en äng som appellplan. Genom stadens försorg har belysning uppsatts vilket möjliggör kvällsträning. Material. Genom inköp och genom medlemmars goda hjälp har klubben anskaffat plank, häckar, pistol, mm. Dressyrkurser. Under året har två lydnadskurser anordnats med sammanlagt 56 deltagare. Vardera kursen har omfatta 40 timmar och kursledare har varit klubbens ordförande Bror Lundberg. Vidare har vi anordnat en fortsättningskurs omfattande appellklass med 10 deltagare ca 35 timmar under ledning av klubbens vice ordförande Clas Dalén. Tävlingar. Vi vill särskilt framhålla Irene Söderstedts 2:a plac i Rapport vid SM i Uppsala detta År. Dessutom Lars Jacobssons goda insatser inom draghundsporten under årets säsong. Klubbträffar. Under året har två Klubbträffar hållits med bl a veterinär som föredragshållare. Medlemsantal. Klubben har till CS Redovisat 109 st medlemmar. Ordförande Bror Lundberg 4

5 1969 UR STYRELSEPROTOKOLL 18/ a Styrelsen konstitueras enligt följande: Ordförande Bror Lundberg V. ordförande Clas Dalén Sekreterare Sonja Brodd Kassör Leif Schön Ord ledamot Lennart Rotebjer stugfogde V. sekreterare Vivianne Skiöld Kanslist 1 Kanslist 2 Margaretha Lundberg Maj Britt Rosdahl 8 Karaktärsprov ordnas om möjligt i höst för LBK. 9 Klubbmärke. Sonja Brodd får i uppdrag att utföra skizzer till klubbmärke. Fria provtryck har utlovats av f:a Stig Andersson, Stockholm. Eldsläckningsmaterial. Styrelsen uppdras att skaffa eldsläckningsmaterial till klubbstugan. Förslag på hinkar och svabbar. UR STYRELSEPROTOKOLL 9/ Skizzer till klubbmärket utförda av Sonja Brodd godkändes av styrelsen för tillverkning efter renritning (bilden ovan visar originalet till det som blev och fortfarande är LBK s klubbmärke.) Vid protokollen. Sonja Gyllenås Brodd UR VERKSAMHETSBERÄTTELSEN ÅR 1969 Riksstämmoombud. Bror Lundberg med Clas Dalén som personlig suppleant. Klubbverksamheten. Klubben har under året redovisat 150 medlemmar, varav 22 familjemedlemmar och 50 ungdomsmedlemmar. Detta motsvarar under året en ökning med 41 medlemmar. Ekonomi. Den ekonomiska ställningen är tillfredsställande vilket framgår av bifogad rapport. Årsmöte. Ordinarie årsmöte hölls i Bodals gård den 13 februari. Mötet avslutades med kaffe och filmvisning av Fäbodsdraget. Kursverksamheten. Under året har två nybörjarkurser hållits i vilka 57 personer med hundar deltagit. Två appellklasskurser med 24 deltagare. Dessutom två kurser i avancerad appell jämte bruksprov i spårning med 32 medlemmar under ledning av Clas Dalén. En teorikurs för 8 st blivande hundägare under ledning av Sonja Brodd. Viss kursverksamhet har också hållits för den flitiga draghundsgruppen. Tävlingsverksamhet. En intern draghundstävling med 12 deltagare (6 damer & 6 herrar) har avhållits i Furutorp den 25/1. Våra draghundsekipage har representerat klubben vid tävlingar i Ludvika, Tällberg, Väsby, Eskilstuna, Mariefred, Fädboddraget samt Svealandsstafetten. Ett flertal av våra medlemmar har deltagit i officiella bruksprov utanför hemmaklubben. Klubbstuga. I likhet med föregående år arrenderar klubben Furutorp av föreningen Stockholms Hemvärnsungdom. Slutord. Att vår klubb fyller ett stort behov för hundägarna i Lidingö Stad kan med säkerhet konstateras. Vi behöver i fortsättningen mer än väl både mark och klubbstuga. Dessutom behöver vi för att möta ytterligare en tillströmning av medlemmar kunniga ledare och instruktörer i allt större utsträckning. Styrelsen vill till sist framföra ett tack till medlemmarna för detta verksamhetsår och särskilt till dem som otvunget hjälpt till i klubbarbetet. Lidingö i november Styrelsen Lidingö BK KOMMER DU IHÅG 1969? Apollokapseln landade på månen i augusti och Neil Armstrong gjorde sin klassiska månpromenad. A small step for man, but a giant step for mankind. 5

6 1970 STOCKHOLMSCUPEN STYRELSEPROTOKOLL 20/ En årlig tävling Stockholmscupen har instiftats av kretsen. Den har formen av en serietävling under året, där alla klubbar möter varandra med tre deltagare i varje lag enligt appellklassregler. Lidingö BK möter borta i april Österåkers BK. Världshistoriens första nummer av Pass På. Ungdomssektion vid Lidingö BK (det som idag år 2007 är Lidingö Hundungdom) startade under 1970 sin egen medlemstidning Pass På. I redaktionen satt bland andra Agneta Fogelberg, Anne Ljunggren, Anders Törnblom och Anne Svedelius. I premiärnumret skriver de. Hurra! Äntligen har Ungdomssektionen fått en egen tidning. Den har blivit döpt till Pass På. I huvudsak kommer den att innehålla artiklar om: Hundsjukdomar, tävlings och utställningsresultat, svanslösning, tävlingar, annonser mm. Vi tänkte också ha en insändarsida, en frågespalt och en bokspalt. Men för att det ska kunna genomföras måste ni vara bussiga och skicka in bidrag. På insändarsidan kan du skriva in och berätta om något som du och din hund varit med om. Till frågesidan kan du skicka in vilka dumma hundfrågor som helst. Pass På utkommer varannan månad. Första numret beräknas vara ute i månadsskiftet mars-april. Passa På att köpa Pass På, den kommer att kosta 1:-. Med glada hälsningar Red. Lidingö Brukshundklubbs dåvarande styrelse insåg snabbt värdet i en medlemstidning som nu fanns fix och färdig med hjälp av Ungdomssektionen. LBK kom överens med ungdomarna om att få hyra in sig med ett par sidor i varje nummer. Idag, år 2007, fortsätter samarbetet i och med att Lidingö Hundungdom har sina egna sidor i Pass På. ctáá Ñü? aé D DLJC STOCKHOLMSCUPEN REGLER Stockholmscupen är ett vandringspris som det tävlas om mellan klubbarna inom SBK s Stockholmsdistrikt. Tävlingarna genomförs enligt reglerna appellklass spår och varje klubb anmäler 3 ekipage plus en reserv. I Stockholmscupen får ej deltaga: Hund eller förare som godkänts respektive erhållit högre pris än 0 vid officiell tävling över appellklass eller lydnadsklass 1. Hund med tjänstehundscertifikat. Förare som innehar/innehaft hund enligt ovan. Hund eller förare som deltagit mer än en gång tidigare i Stockholmscupen. Tävlingarna arrangeras i kvalificerings och finalomgång. Arrangerade klubb utser domare, (med domarkompetens), helst från den egna klubben. PLUS & MINUS, eller BUDGET 1970 INKOMSTER UTGIFTER Medl. avgift 4000:- Medl.avg centr 2300:- Kursavgifter 5000:- Hyra, el, tele 1200:- Tävl.inkomster 1000:- Priser, diplom Övriga inkomster 1000:- Instr.arvoden 4800:- Domare mm Material, porto1000:- Upprust.stuga 500:- Kursmaterial 1000:- Köksinvent. 300:- Till Ungdoms. 700:- Diverse 700:- Summa :- Summa :- UR VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1970 Medlemsantalet. 168 medlemmar, en ökning med 18. Kursverksamheten. Cirka 130 medlemmar har deltagit i kurserna lydnadsdressyr, appellklasskurs, samt bruksspecialer i spår och rapport. Tävlingsverksamhet. Två officiella tävlingar i appellklass har arrangerats av Lidingö BK. Ett LBK-ekipage har erövrat certifikat vid en tävling utanför Lidingö. Klubbstuga. Avtalet med Stockholms Hemvärnsungdom om att LBK får hyra stugorna är uppsagt. Klubben har inlett förhandlingar med Lidingö Stad om att själva få köpa Furutorp. Ordförande Bror Lundberg 6

7 1971 ATT VARA HUNDÄGARE Pass På Nr 1, 1971, årgång 2 Att vara hundägare innebär att alltid vara påpassad av andra människor, att alltid uppträda med sin hund på ett sådant sätt att den varken syns eller hörs. Speciellt om man envisas med att ha schäfer. Eller är det bara jag som springer på all tokiga gamla tanter med vidhängande knähund? En dag före jul var jag som vanligt ute på golfbanan med Tessa. Jag ömsom lekte med henne, ömsom övade några appellmoment, så att allt inte skulle vara bortblåst när vi startar kurserna igen. Våra lekar består i att jag kastar iväg hennes boll och hon springer iväg och hämtar den. Rätt var det var hörde jag någon ropa: Ta hunden, ta hunden! Rösten kom från en äldre dam som befann sig på åtminstone hundra meters avstånd. Jag såg att hon höll något i famnen. I tron att det var en katt hon var ute med tog jag Tessa, som inte alls observerat denna tant. Jag gick fram emot henne för att höra vad hon hade att säga.. Då såg jag att hon bar på en liten hund. Schäfrars favorithobby. På min fråga varför jag skulle ta Tessa fick jag till svar att så stora hundar inte fick gå lösa, speciellt inte schäfrar då ju dessa har som hobby att bita små hundar. Jag försökte, verkligen försökte tala om att så inte var fallet, men det var att tala för döva öron. Och som min hund skällde förstod hon ju att den var livsfarlig. Jag hade nämligen övat skall strax innan. Mitt ute på golfbanan trodde jag inte att några skall skulle kunna störa någon. Men där ser man. Och så långt som Tessa sprang från mig kunde jag ju omöjligt ha någon kontroll över henne ansåg damen. Jag insåg det hopplösa i situationen och avlägsnade mig, släppte demonstrativt Tessa och kastade iväg bollen så långt jag förmådde. Hon gick åt det andra hållet, muttrande om dumma människor, fortfarande hållande sin lilla hund i famnen. Vad gör man åt sådant? Hur skall man nå ut till dem med information? För dessa människor om några skulle verkligen behöva gå på en nybörjarkurs, eller åtminstone på en studiecirkel och läsa del 1. Ordning och reda. 7 Typisk schäfer ägnar sig åt sin favorithobby, att äta småhundar. Jag har funderat på om man kunde få adresser till nyblivna hundägare via skatteregistret och skicka ut information om hundägande i allmänhet och om klubben. Vad säger styrelsen? Jag tycker synd om dessa hundägare och framför allt om deras hundar. Det måste ju vara ett rent helsicke att alltid vara livrädd för andra hundar. Det är väl också denna kategori som rastar sina hundar på trottoarer och i planteringar. De vågar väl inte gå någon längre sträcka i skräck för att träffa på någon lösspringande best som vill ha deras skyddsling till middag. Ja, det är verkligen ett sorligt kapitel och jag blir lika ledsen och förbaskad varje gång jag träffar på en sådan hundägare. Margot KLUBBENS FÖRSTA LYDNADSCHAMPION 26/ blev Golden Retrievern Russin med föraren Pontus Hamrin Lidingö BK:s första lydnadschampion. Pass På gratulerar i efterskott! Klubbens förste ordförande Bror Lundberg sitter fortfarande på ordförandeposten, dock i sin sista mandatperiod. Medlemsantalet är nu uppe i 196 medlemmar. Snabbt marscherat från de ursprungliga 35.

8 1972 FURUTORPSDRAGET 1972 Efter två års väntan blev det äntligen dags för Furutorpsdraget. Fem klubbar deltog i denna stafett med varsitt lag, utom Stockholm Södra och Lidingö som hade två lag. I varje lag fanns 1 junior, 1 dam, 2 seniorer och 1 old boy. Där spåret korsades av vägar stod vägvakter urtplacerade för att stoppa eventuella bilar som kunde tänkas köra över det stackars pulkaekipaget. Vakterna var givetvis medlemmar från Ungdomssektionen. Fullt med människor och hundar strömmade till från alla håll och kanter under hela morgonen för att se tävlingen. På eftermiddagen hade samtliga deltagare lyckats ta sig till mål och folket samlades i matsalen på Furis. Sittplatserna räckte dock inte till alla trötta människor, utan somliga fick snällt stå lutade mot en vägg eller en pelare. När törsten hade släckt, lär ordföranden Bror Lundberg meddela dagens resultat: 1. Stockholm Södra lag 1 2. Stockholm Södra lag 2 3. Stockholmsavdelningen 4. Lidingö lag 1 5. Vällingby 6. Lidingö lag 2 7. Waxholm Åren går och LBK tar alltmer över medlemstidningen Pass På, från Ungdomsektionen, som sin stadiga informationskanal till de nu snart 200 medlemmarna. Föreningens hemsida har ännu inte kommit igång så tidningen med sina 6 nummer/år är styrelsens infokanal. De underbara teckningarna om hundlivet på och utanför hundklubben står Catharina Posse för. Tänk om hon ville.!!! KONTRAKT PÅ FURUTORP. Föreningen Stockholms Hemvärnsungdom har lämnat Furutorp och därmed sagt upp avtalet med LBK, som under en längre tid har försökt att köpa Furis av Lidingö Stad. En speciell stugfond har funnits en tid och bland annat har klubbens instruktörer skänkt sina arvoden till fonden i hopp om att få köpa loss Furutorp. Men Lidingö Stad har varit svårflörtade. Ur Pass På No Kontrakt på Furutorp. Äntligen har vi fått ett kontrakt med Lidingö Kommun om att få hyra Furutorp. Kontraktet går i huvudsak ut på följande. Avtalstiden är fem år gällande från den 1/ Därefter sker förlängning ett år i taget om avtalet ej säges upp. Upplåtelsen sker utan avgift, mrn Lidingö Brukshundklubb svarar för alla löpande utgifter (el, renhållning mm). Lidingö Brukshundklubb svarar för byggnadernas inre underhåll och kommunen för det yttre underhållet. Samtliga byggnader innefattas i avtalet. Mot detta ur vår synpunkt fördelaktiga avtal ställer kommunen självklart vissa förhoppningar på oss som t ex att vi genom vår verksamhet ska förbättra hundhållingen på Lidingö Detta kan varje medlem hjälpa till med genom att vara ett föredöme för hur man sköter och har hand om en hund. Styrelsen. 8

9 1973 Lidingö Brukhundklubb fyllde 6 år 1973 och Pass På var inne på sitt fjärde år. Här ett av Catharina Posse tecknat Pass På omslag från Tidningen kostade då 1:- för medlemmarna. Idag är den 100% billigare för de som är LBK medlemmar. Bilden till höger: Det var dock billigare att gå på kurs för 34 år sedan. Endast 80:- för 40 timmar. Idag, år 2007, kostar det mer för färre timmar. Härmed bevisat att det var bättre förr. APPORTBOCKEN Apportbocken är ett föremål som är avsett att avhämtas - apporteras - av en hund. Det är därför konstruerat av två stycken tennisbollar, sammanfogade med ett stycke pinne. Trots att komponenterna var för sig av hundar anses som ganska begärliga hämtningsobjekt, får no apportbocken sägas vara en ganska misslyckad konstruktion, då den ej rönt önskad popularitet hos hundarna. Vissa hundar visar till och med en uttalad aversion mot apportbocken. Apportbocken själv å sin sida har emellanåt olater, som ofelbart får en att misstänka släktskap med pennor och kammar. Jag tänker då närmast på benägenheten att försvinna vid de mest olämpliga tillfällen, som t ex just när man behöver dem. Men, trots allt har apportbocken kommit för att stanna och klubbens medlemmar rekommenderas starkt att märka sin ägandes apportbock. Samt eventuellt förvara den i fiskpaket för att möjligen lyckas väcka sin hunds intresse för apportering. Pass På No 4, 1973 Kan detta vara Bosse och Ondo, undrar vi 34 år senare? Framgång för Ondo och Basse. Två av Lidingö Brukshundklubbs hundar utmärkte sig i söndags. Det var dels schäfern Ondo med föraren Bo Edin som deltog i Stockholmsavdelningens officiella tävling. Ondo och Bosse erhöll 458 poäng och blev uppflyttade från lägre klass rapport till högre klass. Schäfern Basse och Ulla Riimala blev uppflyttade till lägre klass vid tävlingar Haninge med 225,5p. Lidingö Tidning 24/

10 1974 Pass På fyller 5 år nu i april 1974! Med denna rad inleder dåvarande redaktionen sina egna rader i No 2, Vi fortsätter att läsa ur samma rader. Då för fem år sedan, började vi i liten skala med lösnummerförsäljning. Redaktionen som satte igång detta spektakel var Anne Ljunggren, Agnetha Fogelberg, Anders Törnblom och Anne Svedelius. Tidningen var till en början i A4 format men redan från det tredje numret krympte den till A5. Sen dröjde det inte länge förrän tidningen omvandlades till en klubbtidning som ingår i medlemskapet som ingår medlemsavgiften. Redaktionen är idag i stort sett densamma som från början. Dock ersattes Anne Svedelius när hon flyttade av Anna Linse som i sin tur slutade för ett år sen. Nu är vi som bekant endast tre stycken, men så har vi också god hjälp av vår illustratör Catharina Posse. Vi tackar för ett gott samarbete och hoppas på ett lika gott (kanske bättre?) i framtiden. Anne, Agnetha och Anders. Presenterar stolt ännu en av Catharina Posses underbara hundteckningar. Denna omslag till Pass På No 4, LEIFS SIDA Ordföranden tycker den här gången... kan folk som inte tycker om hundar sända in så mycket om hundar till Lidingö Tidning, kan väl Du som tycker om hundar i alla fall sända in något till Pass På. Skyll inte på att läsekretsen skulle vara för liten och var inte för blyg att den skulle vara för stor. Vad beträffar skriverierna i LT tycker jag att de värsta tokerierna har bemötts av andra insändare. Trevligt var det dock att läsa om Näsets hundvänner. Sven Lingö som ju varit aktiv hos oss en tid lät ju oss få lite positiva omnämnanden. Tack för det! Kanske tycker Du att vi är dåliga att göra PR för oss själva - och det är riktigt - det har vi varit i ett par år. Vi törs nämligen inte göra mer, för vi har inte kunnat ta emot fler intresserade på kurser på grund av instruktörsbrist. I vår hoppas jag på en intensivare träning i specialen. Lycka till! Leif Schön MINNS DU arrangerades fotbolls-vm i Väst-Tyskland. Ralf Edström gav tyskarna mardrömmar genom sitt tidiga drömmål i kvartsfinalen. Hej Leif,...Lördagen dessförinnan var vi tvungna att ställa in spåren och köra appell eftersom vädret var osedvanligt ruskigt med regn och vindstyrkor i närheten av storm. Vad beträffar standarden på kursen får man väl ren allmänt säga att den är god.. Att alla dessutom är väldigt trevliga gör ju inte saken sämre. Flipper är fortfarande naturligtvis besvärlig men Miriam gör ett jättejobb med honom. Jag har inte vågat låta Miriam släppa honom under det fria följet för att i möjligaste mån undvika sammandrabbningar. Då Miriam kört ensam med honom är han ganska följsam. Barabbas är ett charmtroll som är tämligen hopplös med det mesta. Indy är också ganska svår i mångt och mycket, framför allt i spår och budföring. Cilla är otroligt sävlig och tillhör inte de bättre hundarna, men Mats gör sitt bästa och jobbar bra med henne, vilket är huvudsaken. Jennifer har svårigheter med budföringen, dvs hon låter inte gärna någon komma för nära. Hon är emellertid inte på minsta vis hopplös utan med vänlighet och godis och försiktighet brukar man få henne praktiskt taget ända fram till figuranten. Gruppen som helhet är framförallt svag på framförgåendet, vilket till stor del beror på att vi är så trångbodda på torsdagar. -citat ur ett brev till ordf. Leif Schön från en av klubbens instruktörer! 10

11 1975 LIDINGÖ BK s STYRELSE 1975 Ordförande Leif Schön Vice ordförande Torsten Vendelius Kassör Ulla Britt Schwang Sekreterare Agnetha Fogelberg Ledamot Claes Bernhardsson Ledamot Rolf Kingström Suppleant Britt Andersson Suppleant Eva Rubin Samt representant från Ungdomssektionen STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 1975 Årets verksamhet. Medlemsantalet var 137 helbetalande, 28 familjemedlemmar och 67 ungdomar. Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Ekonomin är god, underskottet beror helt på ombyggnaden av Furutorp. Kurser. Klubben har hållit kurser både vår och höst enligt följande. Nybörjarkurs Kerstin Holmberg Leif Schön Fortsättningskurs spår Anita Persson Kerstin Holmberg Apellkurs Ulla Britt Schwang U-B Schwang, M Sunesson Forts + appell sök - Agnetha Fogelberg Special appell Rolf Kingström Rolf Kingström Spår Margot Sunesson Birgitta Öberg Sök Eva Rubin Eva Rubin Rapport Rolf Kingström Rolf Kingström Ungdom träning Birgitta Öberg Anita Persson Tävlingar. Inofficiella. Furutorpsdraget inställdes pga snöbrist. LBK deltog i Stockholmscupens två tävlingar med hedrande resultat. Klubbmästare spår - Tina Gerdien, sök - Catharina Posse. Furutorp. Ett nytt kök med nya inventarier har iordningställts i den gamla svalgången. En ny appellplan med lysen har iordningställts av kommunen nere vid Fågelöuddeparkeringen. Information. Till medlemmar i första hand genom Pass På samt separata brev. Annonser har införts i lokaltidningen inför kursstarterna (se bild ovan till höger). Övrigt. Serveringen har fungerat utmärkt, kursdeltagarna har solidariskt ställt upp på lördagarna.. Samarbetet har varit gott inom styrelsen och vi önskar och hoppas på ett lika gott Styrelsen LBK Övriga frågor,,, Pass På. Rolf Kingström föreslår en höjning av ersättningen till Pass På redaktören. Förslaget bifölls och styrelsen beslöt att höja bidraget till 150:-/nummer. Ur styrelseprotokoll 15/1-75 Nuvarande redaktör undrar när och varför ersättningen drogs in? Eller har jag missat något? ANNARS MINNS VI 1975 FÖR att Dr Feelgood slog igenom med, 11

12 1976 POMEROY HITTADE BÄST PÅ DE STORA HUNDARNAS DAG. -Tyvärr, är det oftast bara större hundar som tävlar. Det går utmärkt att arbeta med små också, säger Jane Heide, Lidingö Brukshundklubb. Denna strålande söndag var det bara de stora hundarnas dag! Lidingöhundar och förare placerade sig fint i appellklassen ute vid Elfvik. Sture Englund med Pomeroy - blandras schäfer och labrador - tog hem första platsen i sök med 285,5 poäng. Sällsynt fina poäng i årets appellklasstävling kommenterar Jane Heide brukshundsklubbens PR-kvinna resultaten. Också Ann Fjaestad-Lindahl placerade sig fint med sin labrador Rock och 284 poäng. Liksom Susanne Sjöqvist med sin Golden retriever Oscar på 263 poäng. Samtliga i sök och samtliga blev uppflyttade till lägre klass. Vinklat spår. I spår segrade Christer Karlsson med Ritte från Stockholm Södra. Andraplatsen gick till Lidingöekipaget Rolf Kingström med schäferhanen Dover 237 poäng. Rolf och Dover flyttas därmed också upp till lägre klass. Specialmoment. Samtliga fyra Lidingöhundarna hittade figuranterna på bara fem minuter! Både spår och sök räknas till de så kallade specialmomenten. I appellklasstävlingen ingår också linförighet och framförgående i koppel. Vidare fritt följ, platsläggande under gång, inkallning, apportering och hopp. Allt detta med okopplad hund. Fina resultat. Lidingö Brukshundklubb var mer än nöjda med de fina resultaten. Ovanligt hög standard på hundarna, tyckte Leif Schön en av domarna. Kunniga förare och glada hundar som samtliga tyckte att det var roligt att jobba. Mie Jernbeck Lidingö Tidning 21/10-76 Allt var inte bättre förr! Härmed bevisat. - red Allt var inte bättre förr! Härmed bevisat. UR STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 1976 När Du läser detta är det alltså 31 år senare och frågan Du kan ställa dig är. Har tiden stått stilla? Årets verksamhet - Ekonomin är ej lika god som tidigare, underskottet beror till stor del på för lågt deltagande på kurserna. Totala antalet medlemmar har också sjunkit till 211 Bruksprovskommittén - Kommittén har hållit åtta möten under året för att lösa organisationen inför tävlingarna. Arbetet i kommittén har varit betungande. Funktionärsfrågan och spårmarkerna har varit de svåraste bitarna att pussla ihop. Klubbmästerskapen flyttades från våren till hösten pga ett för litet intresse. Draghundskommittén - Furutorpsdraget var förberett, men fick ställas in pga snöbrist. Pass På - Har utkommit med fem nummer, nummer sex beräknas komma ut som planerat. Furutorp - Uppsättning av stängsel runt appellplanen har påbörjats. Serveringen - Serveringen har fungerat bra under året, men det föreligger problem med att få medlemmar att tjänstgöra i serveringen. Styrelsen - Torsten Wendelius, Rolf Kingström, Ulla-Britta Schwang, Britt Andersson, Kerstin Holmberg, Birgitta Öberg, Anne Ljungren, Ann-Sophie Törngren, skrev under årsberättelsen den 11 november

13 1977 Ordförandens rader, Pass På, november 1977 Ett fyrfaldigt hurra för Lidingö BK. Leve 10- åringen. Hurra, hurra, hurra, hurraaa. I början av år 1967 började en del hundentusiaster att diskutera bildandet av en lokalavdelning till SBK i Lidingö. Lidingö sorterade då under Stockholms Brukshundklubb och man fick ge sig av till Järvafältet om man ville delta i dressyrkurser med sina hundar. Klubbens äldsta brevkopia är daterat och var avsänt till SBK (läs brevet i sin helhet på sidan för år 1967). I Lidingö Tidning, november 1967 var klubbens initiativtagare intervjuade med foto på Irene Söderstedt, Clas Dalén, Bror Lundberg, Leif Schön och Margaretha Lundberg. Vi nu verksamma i klubben skänker en tacksamhetens tanke till klubbens initiativtagare och noterar samtidigt till minnet att klubbens mål då som nu är lydiga hundar och konsekventa hundägare. Ett hjärtligt tack till Er alla i klubben och ett särskilt tack till Lidingö Fritidskontor för all hjälp under åren. Domare, instruktörer, kursdeltagare nya som gamla, styrelse och kommittéledamöter, administrativt fotfolk, serveringspersonal, övriga klubbkamrater, Hälsovårdsnämnden och alla hundarna. Födelsedagsbarnet hälsar och tackar för de gångna tio åren. Torsten Vendelius ordförande Klubbmästerskapet i bruks ur Lidingö Tidning 1977 Mor och son blev bäst på Furutorp Lidingö Brukshundklubb hade i söndags klubbmästerskap på Furutorp. Tre grenar avgjordes, spår, rapport och sök. Resultat. Spår: Margot Sunesson med schäfertiken Tassa 428 poäng. Sök. Catharina Posse med boxtertiken Zorba 444 poäng. Rapport: Anita Persson och sonen Mikael Persson med vorstehtiken Assa 455 poäng. På det resultatet vann de totalt och fick 1977 års inteckning i vandringspriset. Några klipp från Lidingö Tidning under jubileumsåret T.v. Ylva Söderén med boxern Myran under klubbens appellklass spår tävling. Ovan: Torsten Wendelius intervjuvas i LT om klubbens första 10 år. En av klubbens grundare och tillika förste ordförande Bror Lundberg, går bort under året. Leif Schön skriver uppskattande minnesord i Pass På. 13

14 1978 Vald trots att jag bor i fel kommun, fel landskap, fel hundras, har fel längd och är av fel kön - Catharina Posse som vid årsmötet tog över ordförandeklubban efter avgående Torsten Wendelius. I övrigt från årmötesprotokollet noteras. SBK:s förtjänsttecken i brons tilldelades följande LBK-medlemmar vid årsmötet. Leif Schön, Viviann Sköld, Torsten Vendelius, Kerstin Holmberg, Anne Ljunggren, Agnetha Fogelberg, Anita Persson, samt antecknades att Catharina Posse tidigare erhållit samma förtjänsttecken genom boxerklubben. Mötet röstade också om en segdragen fråga, som styrelsen hänskjutit till årsmötet, om löptikar skall få deltaga på kurser. Vid omröstning beslutade årsmötet att för ett förbud mot löptikar på kurs, med siffrorna 22 mot 17. Fem medlemmar avstod från att rösta. 14

15 Furutorpsdraget 1979 Vi är ju inte precis bortskämda med riktiga vintrar, så därför var det dubbelt underbart, att inte bara kunna arrangera Furutorpsdraget i år, utan ett Furutorpsdrag precis som det skulle se ut. Dagen var härlig helt enkelt. Massor av snö (för mycket tyckte somliga), sol och kallt. Sex lag kom till start, Österåker hade anmält sig men fick tyvärr förhinder. Jag vill med en gång ha sagt att draghundskommittén gjorde ett utomordentligt jobb. Planeringen, arbetsfördelningen och sen den stora dagen sköttes av folk som kan sina saker. Själv vet jag inte så värst mycket om sånt, så jag var helt imponerad. Tillbaka till tävlingen. Starten gick klockan och alla kom väl iväg och efter 11 minuter var redan den första herres första varv avklarat, sen gick det slag i slag. Det visade sig ganska snart, att ingen kunde göra något åt Stockholm Södra, de var klart överlägsna på alla sträckor, men inga sura miner av den Växling i det klassiska Furutorpsdraget, Lidingö Brukshundklubb Tänk den som hade fått vara med.. En teckning säger mer än 7 miljarder pixlar! orsak, nej, idel glada leenden och tillrop. Lite småtrassel uppstår däremot lätt, när man tävlar med en annans hund, vilket ett flertal tävlande gjorde. Bland annat ville Sacko springa mot publiken, som hejade på honom och Pär efter första varvet. Husse kanske var där? Men Pär fick efter lite besvär in honom på rätt väg igen. Snärjigt kunde det också bli vid tidbordet, när två, tre tävlande envisades med att vilja gå i mål samtidigt, men även det gick bra med hjälp av ett helt batteri av stoppklockor. I ett sådant sammanhang hände en liten kul grej. Det var på slutsträckan då en stockholmskille spurtade mot mål tätt följd av Regina, ensam och hon kom i mål nästan samtidigt som stockholmskillen, men vad hjälpte det? Det var ju Erichs tid som räknades och där kom han äntligen, han hade blivit på efterkälken och Regina ville tydligen göra sitt till att komma fort i mål. Det hela såg mycket lustigt ut, men det kanske kändes mindre lustigt för Erich just då. Till slut var alla i mål och klockan var då

16 Furutorpsdraget 1979 Nu skulle det smaka med lite mat. Jag får inte glömma att jag lovade att förgylla Roffe Sköld för att han kom med kaffe och bullar till oss ute på fältet. Sekretariatet hade fått tiderna kontinuerligt via radio, så uträkningen var klar när vi kom hem till stugan och då återstod bara prisutdelningen. Då Leif som var tävlingsledare tackade domarna, Sven Arne Svensson och Torsten Wendelius, dragkommittén, alla som hjälpt till och sist men icke minst de tävlande att alla skulle komma igen nästa gång (det är väl inte värt att skriva nästa år!) och att vi kanske till och med kunde blir ännu fler lag. För säga vad man vill, Furutorpsdraget är inte vilken tävling som helst, det är något särskilt med det. Candy skulle nog tycka att det vore roligta att vara med bara hennes matte kunde åka skidor. Fast det sägs ju att det mesta går med träning. Enda besvikelsen var dock att Lidingö Tidning inte kom ut som de hade lovat. Cathryn Vennevold Följ spänningen i Furutorpsdraget på denna garanterat digitalfria resultattavla. LIDINGÖ BRUKSHUNDKLUBB RESULTAT FURUTORPSDRAGET 1979: 1. Stockholm Södra Stockholmsavdelningen lag Stockholmsavdelningen lag Lidingö Brukshundklubb Värmdö Brukshundklubb Vaxholms Brukshundklubb Pär Johansson Zacko vorsteh Vivi Sköld Tsar doberman Michael Roos Aramis schäfer Anita Persson Assa vorsteh Erich Bernet Regina schäfer Fullt drag!!! 16

17 1979 Det är uppmuntrande att tävla i spår. Pass På No 3, 1979 Samling i Bro-Håbo. Hundskrället bakspårar, otroligt 4 apporter + slut hittar vi. Lydnaden urusel med tjuvstart på inkallningen och hoppa ska man bara inte göra idag. Väckning för resa till Enköping. Vi spårar och spårar och spårar men någon apport finner vi inte. Vi kommer efter ett tag mot ett dike (eller snarare en bäck). Hunden ska absolut över diket. Badkruka som hon är blir jag mycket förvånad när hunden slänger sig i vattnet och simmar över. Jag matar ut så mycket lina det går för att kolla om hon verkligen fortsätter spåra på andra sidan och det gör hon minsann. Hur ska nu jag ta mig över? Tittar åt alla håll, men jag ser inget ställe att gå över på. Har verkligen spårläggaren gått över här? Lita alltid på hunden hör jag en spökröst som säger. Jaha, har spårläggaren tagit sig över här så måste jag också kunna det. Helt övertygad om att jag innehar världsrekordet i längdhopp tar jag ett skutt och hamnar mitt i diket. Vattnet når ända upp till midjan. Jag kravlar upp på andra sidan, tömmer stövlarna och fortsätter spåret. Vi hittar inga föremål men väl sex stycken orienterare. Hundens dag, Furutorp 30/9-79 PR-kommittén hade lagt ned ett stort jobb för att visa intresserade vad man kan syssla med i klubben. På skärmar uppe vid klubbstugorna fanns en fotoutställning med bilder från vår verksamhet med spår, sök, rapport och drag och inne i matsalen demonstrerades eftertryckligt vad vi gör när der är paus - dricker kaffe, läsk äter bullar och dagen till ära även korv. Runt stugorna kördes ungar i skrindor av Britt Andersson, Jane Schön och Åsa Dunberg, något som verkligen uppskattades. Och som kronan på verket två uppvisningar med ekipage som visade olika lydnadsmoment från olika klasser samt även lydnadsklasser. Efter själva uppvisningen släpptes ett antal valpar in på planen och det var verkligen en upplevelse att se Cathryn valla in även den mest motsträviga och leklystna valp till husse och matte vid inkallning. Hon var fullt i klass med de Border Collies vi sett på TV från de Brittiska vallhundsmästerskapen. Eftersom vädret var underbart fick vi många åskådare som stannade upp på sin promenad längs cykelvägen, varje uppvisning hade mellan åskådare. Pass På Redaktionen 79 Samling OK-macken Upplands Väsby. Fyra apporter + slut, urusel lydnad igen och på sakstövningen ska man äta hästskit tyckte hunden. Upp och iväg till Sala. Uppsöket av spåret saboteras av mig som slutat lita på hunden. Får spåret påvisat av tävlingsledaren. Hittar de två första apporterna innan hunden hoppar ur selen och börjar spåra/jaga hare. Hunden återvänder och vi kommer överens om att bryta spåret. Försöker leta oss tillbaks till spårets början. Var kan det vara? Försöker följa solen. Plötsligt börjar det åska och regna, mina glasögon immar igen, ser inget. Vi irrar vidare, vet inte åt vilket håll vi går eller ska gå åt. Har varit ute i två timmar och undrar hur jag ska överleva natten. Hoppas Sala BK har bra sökhundar! Efter några timmar hör jag biltutor som leder mig tillbaks till tävlingsledaren, jag är dödstrött, blöt, frusen och hungrig. Några timmar senare börjar jag fundera på när nästa spårtävling går! Som någon sa, man borde låta undersöka sig!. Spårentusiasten Även om inte allt var bättre förr, så var i alla fall kursavgifterna det! Nittonhundrasjuttionio hade klubben 187 medlemmar plus Catharina Posse som var LBK:s ordförande under året. 17

18 1980 Ordförande - Anne Ljunggren Vice ordförande - Birgitta Öberg Kassör - Stig Almkvist Sekreterare - Agnetha Fogelberg Ledamot - Margot Sunesson Ledamot - Monica Nordvall Suppleant - John Bonsib Suppleant - Steven Elford Nr Årg 11 VI KOMMER ATT KISSA NÄR OCH VAR VI VILL! Tre hundar har hittats utsvultna på Furutorp och polisen har kopplats in. Så borde det ha stått. Vi hundar är aldrig bjudna till fester. Nu kommer Brukshundklubben att bjuda Er på picnic den 7 juni! Är det rättvist? Det är vi som gör allt jobbet. Men vi kommer att ta revansch! Vi kommer att kissa när och var vi vill!! Vi kommer att hålla näsan i backen. Vi kommer att hoppa när vi ska gå fot och gå fot när vi borde sitta kvar. Tiden är inne! Det är dags att vi får äta lika fint som Ni. Bjud din favorithund i år. Annars!!! Anonym insändarhund i Pass På våren PASS PÅ är nu inne på sitt elfte år och tidningen blir allt proffsigare med bra tryck och riktiga foton. Fast personligen kan jag sakna de fantastiska teckningarna som medlemmar bidragit med under de första tio åren. I redaktionen för medlemstidningen Britt Andersson, Elisabeth Ekner, Leif Schön, Torsten Wendelius och för Ungdomssektionen, Titti Hevreng och Stefan Carlsson. Prenumerationsavgift för icke medlemmar är 20:-. En helsidesannons kostar 25:- och tidningen utkommer 6 gånger per år. AVSLUTNINGSTÄVLING FÖR TISDAGSAPPELLEN 3/ Så är det tisdag igen, ut till Furutorp som vanligt. Men det var inte träning som vanligt, utan avslutningstävling. Väl framkommen till klubben stod Bitte i högsta hugg och höll på att baka en tårta till kvällens avslutningsfika. Som vanligt skulle alla vara med i lottdragningen för att få ett startnummer. Själv fick jag startnummer 3. Tävlingen kom inte igång förrän vid 19-tiden så man han ned till appellplanen innan för att träna lite. Sammanlagt var det 9 ekipage som skulle tävla. Momenten var appellydnaden förutom platsläggande under gång. Tävlingen tog väl ca 1 timme. En del gick det bra för och andra mindre bra för. Alla gick sedan upp till stugan för att vänta på resultaten. Alla fulla med förväntningar. Medan vi väntade fick Bittes goda tårta som snabbt tog slut. Så var då uträkningarna klara, Conny började läsa upp resultaten baklänges. När han sedan kom till den som kom trea och ännu inte läst upp mitt namn började det bli spännande. Men jag kom inte trea det gjorde Margaretha med Conny på 172,5 poäng. Tvåa kom John och Sardo på 181 poäng. Så v ar det bara jag kvar som vann med 213 poäng. Som pris fick jag en söt liten björn och en plakett. Gnidde fick en liten tårta som han smaskade i sig med god aptit. Men förutom den här tävlingen vill jag tacka Bitte och Conny för en jättebra kurs. Helena och Gnidde 18

19 1980 Veterinär Lennart Garmer vid sitt föredrag i klubbstugan november Till höger skriver han för Jubileums Pass På om parvoepidemin som bland annat hade till följd att en stor del av verksamheten på brukshundklubbarna låg nere under framför allt PARVOEPIDEMI Under redaktionens arbete med denna Jubileums Pass På hittade jag en del kommentarer och noteringar i styrelseprotokoll från år om att all kurs-, tävlings och utställningsverksamhet låg nere under en grasserande parvoepidemi. Klubben ägnade sig åt inre arbete och bland annat var en veterinär ute i klubbstugan och vaccinerade inte mindre än 55 hundar under en kväll. Inte ens det vanligtvis allvetande nätet kunde bidraga med mycket information om denna parvoepidemi. Vi tog kontakt med veterinär Lennart Garmer, som hösten 2006 var ute på LBK och höll ett mycket uppskattat föredrag om sitt specialistområde ögonsjukdomar hos hund och frågande om han kunde bidraga med information om epidemin. Lennart svarade snabbt och vi återger här hans svar om denna dystra men icke desto mindre intressanta tid. Hej! Er förmodan om parvoepidemin är helt rätt. Den började hösten Jag kommer väl ihåg de första fallen vi hade på veterinärhögskolan i Uppsala. De första misstänktes ha främmande föremål i tarmen, så dramatiska var symtomen. De opererades, men det fanns inget i tarmen. Efter 2-3 sådana fall förstod vi att det var något annat! Innan dess var parvovirusinfektion helt okänd. I SKK:s Jubileumskrönika står det under 1980 att I samråd med lantbruksstyrelsen beslöt SKK att upphöra med all utställnings och tävlingsverksamhet tills smittläget stabiliserats och vaccinering kunnat genomföras i större utsträckning. Under samma år står det senare: Sedan parvovirusepizootin någorlunda klingat av beslöt CS att återuppta utställnings och tävlingsverkasamheten fr.o.m. 1 maj under förutsättning att samtliga deltagande vaccinerats minst två gånger, varav den andra gången minst fjorton dagar före utställning eller tävling. Det var ganska många hundar som dog i början och jag är säker på att inga klubbar hade någon vidare verksamhet under innan vi fick vaccin. Hälsningar Lennart Garmer När parvoepidemin var under kontroll kunde verksamheten återgå till det normala på landets brukshundsklubbar. Lidingö BK arrangerade bland annat en Hundens Dag den 28 september. Tidningskollegan på ön. Lidingö Tidning skrev både före och efter. 19

20 1981 STYRELSEN ÅR 1981 Ordförande - Anne Ljunggren, vice ordf - Monica Nordvall, kassör - Marie Lindqvist, sekreterare - Agnetha Fogelberg, ledamöter - Margot Kindström, Bitte Hogstedt, suppleanter - John Bonsib, Birgitta Öberg. UR STYRELSEPROTOKOLLEN Medlemskap i Föreningen Elfviksbygden. Att vara representanter för LBK i föreningen utsågs Anne Ljunggren, och Marie Lindqvist. Med anledning av att vissa grönområden i Lidingö ska betecknas som naturvårdsområden har styrelsen fått i uppgift att undersöka vad som kommer att gälla vid tävlingar m.m B Öberg har undersökt hur klubbens verksamhet kommer att påverkas när vissa områden på ön blir naturvårdsområde. För klubben gäller det att ansöka om dispens när tävlingar anordnas i dessa områden och hundarna kommer att vara lösa. Styrelsen bifaller ett förslag om att sälja cigaretter i serveringen PR-kommitténs S Fredriksson meddelar att ett förslag till presentation av Lidingö Brukshundklubb till tidningen Brukshunden nu är färdigt. Klubbens instruktörer har gått en etologikurs för Lars Fält under mars månad. Lidingö kommun står för en del av kurskostnaden. Styrelsen godkänner ett inköp av en ny Philips kaffekokare för 15 koppar till en summa av 281, 85: Då vandringspriset för bästa bruksprovsprestation för alltid tillfallit Anne-Sophie Keith, måste klubben till denna säsong skaffa ett nytt vandringspris. Styrelsen föreslår att urnan blir nytt vandringspris om det går att lösa problemet med gravering. Det är oklart varför klubbens tidning Pass På inte har kommit ut. Ersättning till kursledare. Nybörjarkurs/valpkurs/unghundskurs 800:- Tillkommer från Studiefrämjandet 200:- Appell-, fortsättnings-, specialkurs 500:- Övriga kursledararvoden 250:- Styrelsen uppdrar åt ML att i höst redogöra för inkomster och utgifter för kursverksamheten. Uppgiften ska ligga till grund för eventuellt ytterligare höjningar av kursavgifter och kursledararvoden nästa år Lindqvist och Johansson var Lidingös representanter på distriktsmötet och rapporterar: Klubbarna skall under perioden februari - april påbörja en lottförsäljning. Viss del av vinsten tillfaller klubben och resten distriktet. (så nu vet vi alltså vad Tony Soprano gjorde och befann sig i början av 80-talet. - reds anm) Medlemmar undrar varför inte Pass På kommer ut med något nummer Efter godkänt teoretiskt prov är Eva Rubin, Cathryn Vennevold och Agnetha Fogelberg auktoriserade som tävlingsledare. Cathryn Vennevold som under många år var mycket engagerad i det mesta som hände och rörde sig på Lidingö Brukshundklubb och bland annat var klubbens ordförande VANDRINGSPRISVINNARE Vårsäsongen. Månadstävlingspriset Bitte Hogstedt / Argos Höstsäsongen. Bästa bruksprov Appellpokalen Månadstävlingspriset KM-sabeln (1 gång/år) Tina Gerdien / Colinda Bitte Hogstedt / Argos Margot Kindström / Rufus Monte Lijon / Gonny En av Cathryn Vennevolds populära valppromenader. 20

21 1981 Hundens Bön fann Jubileumsredaktören i en Pass På från denna tid i klubbens historia. Bönen är bildsatt med diverse bilder ur klubbens och Pass På s arkiv. Läs, tänk efter och gå sedan ut och spendera en (minst) hundring på ett stort märgben till din absolut bästa vän! Det är han värd! 21

22 1982 Årets par 1982 var Åsa Dunberg och Tryggs Robin. Detta år tog Åsa och Robin hem bland annat Bruksprovspokalen, Appellkannan och Lydnadspriset. Åsa gjorde också en av sina många ordförandeperioder. Denna bild visar Åsa och hennes Misty. FOLKVALDA ÅR 82 Ordförande Åsa Dunberg, vice ordförande Monica Nordwall, kassör Marie Lindqvist sekreterare Cathryn Vennevold, ledamöter Ulrika Edgren, Bitte Hogstedt, suppleanter Birgitta Öberg, Cecilia Rietz HUNDBORGARMÄRKET Söndagen den 12:e september organiserade Pr/Info-kommittén Hundborgarmärket för allmänheten och medlemmar i LBK. Trettio hundar och förare var anmälda och 29 av dem klarade provet inför domaren Cathryn Vennevold. Obligatoriska uppgifter. Inkallning. Alla hjälpmedel tillåtna. Tandkontroll. Ägaren kontrollerar själv. Hundpromenad. Hund och förare passerar grupper av människor som pratar högt, gestikulerar och kastar boll. Hunden får ej visa rädsla, agresivitet eller utfall av leklust. Frivillig uppgift. (föraren väljer en uppgift) Kvarlämnande av hund. Möte med person. Hunden får ej hoppa. Sitt eller ligg. Hunden lämnas i 30 sek. Teoriprov. 13 frågor om hundens beteende, hundsjukvård, hunden och lagen. Inga svåra frågor, bara sådana som ALLA hundägare bör kunna. För godkännande krävs minst 10 rätt. Alla som har hund kan bli HUNDBOR- GARE. Pr-kommittén Leone Nyman I flera av LBK s verksamhetsberättelser från 80-talet står det ofta att läsa. kontakten med Lidingö Tidning har varit god och LT har i mån av tid sänt fotograf och journalist till klubbens arrangemang. Här ett härligt bildreportage från 82 då Furutorpsdraget kördes vid Stockby motionsgård. VANDRINGSPRISVINNARE 82 Våren Bruksprovsfatet - Erich Bernet/Zatan vorsteh Månadstävlingspriset - Hasse Sjölund/Bamse schäfer Hösten Bruksprovsfatet - Åsa Dunberg/Robin flat Appellpokalen - Åsa Dunberg/Robin flat Månadstävlingsvinnare - Marie Nyman/Linus welsh s Lydnadspriset - Åsa Dunberg/Robin flat 22

Söderåsens Brukshundklubb

Söderåsens Brukshundklubb 1962 2012 Söderåsens Brukshundklubb Så började det... 1948-1969 Det började redan 1948. Då var det 10 hundintresserade som ville lära sina hundar lite hyfs och startade en sektion under Helsingborgs Brukshundklubb.

Läs mer

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili Eds Brukshundklubb Klubbmästare 2012 Tina Johansson med Chili Verksamhetsberättelse 2012 Hej allihop! Nu vill jag som ordförande säga några saker. V i kan åter lägga ett år till handlingarna. Under det

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb

Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb Regler: Vara medlem i klubben Priset är knutet till endast officiella utställningar Endast de 5 bästa

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

UTMÄRKELSER, VANDRINGSPRISER OCH ANDRA PRISER SOM TILLDELAS MEDLEMMAR PÅ TOMTENS BRUKSHUNDKLUBB

UTMÄRKELSER, VANDRINGSPRISER OCH ANDRA PRISER SOM TILLDELAS MEDLEMMAR PÅ TOMTENS BRUKSHUNDKLUBB UTMÄRKELSER, VANDRINGSPRISER OCH ANDRA PRISER SOM TILLDELAS MEDLEMMAR PÅ TOMTENS BRUKSHUNDKLUBB Tomtens Brukshundsklubbs utmärkelser är tänkta som en morot och ett sätt att uppmärksamma och uppmuntra medlemmar

Läs mer

Dagordning Hus- möte. Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com. 1. Mötets öppnande. 2. Mötessekreterare. 3. Höstens kurser

Dagordning Hus- möte. Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com. 1. Mötets öppnande. 2. Mötessekreterare. 3. Höstens kurser Dagordning Hus- möte Datum: Tid: Plats: 8 oktober 2013 kl. 19.00 Klubbstugan 1. Mötets öppnande 2. Mötessekreterare 3. Höstens kurser 4. Allmänlydnad fortsättning idé av Ulrika 5. Information om pågående

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Gnesta Trosa Brukshundklubb Inledning 2006 beslöts att Svenska Brukshundklubben och hela deras organisation ska arbeta utifrån målstyrning för att få en mer aktiv och delaktig organisation

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-14

Styrelsemöte 2015-09-14 Styrelsemöte 2015-09-14 Svalövs Brukshundklubb Närvarande: Ordf. Mats Jarl, v, ordf Björn Stenmark, sekr Christina Andersson, ledamöterna Lennart Fernebro, Linda Lundahl, Sofie Axelberg, Linn Joelsson

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande 11 personer: Birgitta Johansson Erika Norberg Jouni Isohaho Christer Forsell Kristina Viklund

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Lydnad till vardags Lydnad som tävlingsgren På tävling

Lydnad till vardags Lydnad som tävlingsgren På tävling Lydnad Lydnad till vardags De flesta uppfostrar sina hundar så att de kan fungera bra i sin miljö. Vi lär våra hundar att inte dra i kopplet och att inte hoppa eller skälla på folk vi möter på gatan. Hemma

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se Verksamhetsberättelse styrelsen 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har arbetat efter de målsättningar

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Medlemsmöte Datum: 13-05- 08 kl. 18:30 Plats: Klubbstugan Gälltofta Dagordning: 1: Mötets öppnande Ordförande hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. 2: Fastställande av röstlängden

Läs mer

FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK KLUBBMÄSTERSKAP-2017

FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK KLUBBMÄSTERSKAP-2017 FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK Hej alla medlemmar, KLUBBMÄSTERSKAP-2017 Förra året gjorde vi ett försök till att kora KM-vinnare i olika tävlingsgrenar. Alla som officiellt tävlade med sina hundar hade

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Ungdomens Hundmärke. Junior Handling Brons Brons Brons Brons Silver Silver Silver Silver Guld Guld Guld Guld Diamant Diamant Diamant Diamant

Ungdomens Hundmärke. Junior Handling Brons Brons Brons Brons Silver Silver Silver Silver Guld Guld Guld Guld Diamant Diamant Diamant Diamant Ungdomens Hundmärke Agility Lydnad Bruks Junior Handling Indelning Är en grundläggande nivå och märket ska kunna erövras efter de flesta av våra grundoch nybörjarkurser. är ett tygmärke. Är nybörjarnivån

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015 ÅRSMÖTE Filipstads brukshundklubb 11 februari 2015 Dagordning vid årsmöte med Filipstads Brukshundklubb 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Månadens Tävlingsekipage Oktober 2012

Månadens Tävlingsekipage Oktober 2012 Månadens Tävlingsekipage Oktober 2012 Förare: Johan Haglund Hund/hundar: Cahppes Zissa och Bigwams Cesko Klubb: Veberöds Brukshundklubb När började du tävla och med vilken hund startade din tävlingskarriär?

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg.

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN 2013-12-14 - Nr 4 Plats: Stättared Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena

Läs mer

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Våren 2004 fick jag per e-mail Spaniens jaktprovsprogram för stående fågelhundar. Till min förtjusning fick jag se att det arrrangerades

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Saxnäs Brukshundklubb

Protokoll medlemsmöte Saxnäs Brukshundklubb 2016-10-03 Protokoll medlemsmöte Saxnäs Brukshundklubb 16-163 Mötet öppnas av Sofi Eliasson. 16-164 Röstlängd 20st. 16-165 Birgitta Johansson och Amanda Bimby blev valda till protokolljusterare jämte ordförande

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 SVENSKA HUNDKLUBBEN Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 Närvarande : Ordf. Tommy Holmertz, ledamöterna Zaima Erlandsson och Per Ola Andersson, ersättarna Agneta Gilstig Forshell

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) 1 Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Medlemsmöte 2014-05-15. Protokoll torsdagen den 15 maj 2014. Tid och plats Klubbstugan kl. 19.00

Medlemsmöte 2014-05-15. Protokoll torsdagen den 15 maj 2014. Tid och plats Klubbstugan kl. 19.00 Medlemsmöte 2014-05-15 Protokoll torsdagen den 15 maj 2014. Tid och plats Klubbstugan kl. 19.00 Närvarande: Styrelsen: Justeringsmän/rösträknare: Sekreterare 23 st. medlemmar Marie Andersson, ordf. Lina

Läs mer

* Vattenproven har tre klasser. Innan man kan börja tävla måste hunden klara ett obligatoriskt sim och räddningsprov (SoR).

* Vattenproven har tre klasser. Innan man kan börja tävla måste hunden klara ett obligatoriskt sim och räddningsprov (SoR). Vattenarbete: * Vattenproven har tre klasser. Innan man kan börja tävla måste hunden klara ett obligatoriskt sim och räddningsprov (SoR). * Den enda obligatoriska utrustningen är flytväst. Men de flesta

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2014 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

Sommar, sommar & sol. Aktuellt

Sommar, sommar & sol. Aktuellt Sommar, sommar & sol Värme, sommar och sol! För många av er stundar snart ett sommarlov kan jag tro. Se då till och njut på allra bästa sätt! Är man kanin tror jag just nu att det bästa i livet är dagarna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2015

Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2015 Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2015 Styrelsen har under året bestått av: Kerstin Ekholm Emma Axklo Kerstin Andersson Susanna Widlundh Gun Andersson Marianne Söderberg Fredrik Lövgren Malin

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SBK är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen Sida 1av 4 Maj 2014 Luspudeln vilande Vår klubbtidning Luspudeln läggs vilande under året efter beslut på medlemsmötet den 1 maj. Håll dig informerad genom hemsidan Du vet väl att klubben har en hemsida

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 5 oktober, 2010 klockan 20

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 5 oktober, 2010 klockan 20 PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 5 oktober, 2010 klockan 20 1. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd Upprop och

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 2 Datum: 2015-03- 10 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 8 Datum: 2015-10- 20 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot Sandra Amedi

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2005-12-14 Nr7/2005 Plats: Telefonmöte Närvarande: Anna Wahlström Elisabeth Petersson Monika Johansson (del av mötet) Karin Carlsson Anneli Johansson

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll Nr 9 Datum: -11-01 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Ordförande Kurt Bengtsson Vice ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot

Läs mer

Priser du kan söka i Örnsköldsviks Brukshundklubb.

Priser du kan söka i Örnsköldsviks Brukshundklubb. Medlemmar i Örnsköldsviks Brukshundklubb (ÖBK) samt tävlande för ÖBK är berättigade att söka klubbens priser. Priset delas ut i samband med ÖBK:s Årsmöte, och det förväntas att man deltar på Årsmötet och

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1

BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1 Årgång 12 Nr 2 Mars 2009 BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL

Läs mer

ktuell ställning i månadstävlingen är som följer:

ktuell ställning i månadstävlingen är som följer: April 2007 S ådärja, då var Fotoexpo och DIFO äntligen avklarat, nu kanske man kan få tid över till lite annat också. Då tänker jag inte bara på att skriva Bländaren, faktiskt. Hur som helst så har krypen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september Nu var det ett tag sen sist - och ett tag som vi inte har så bra koll på för av att vi har varit i Sverige. Vi bad därför Ullis och Sophie de

Läs mer

Kungälvs Brukshundklubb

Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb består av ca 300 hundintresserade medlemmar i olika åldrar. Klubben är till för dig som vill vara aktiv med din hund, träna, tävla eller lära dig och din

Läs mer

Äntligen blev det julshow! Jag tror hästarna hade längtat också för de taggade till ordenligt och såg så glada ut. Trots att showen började klockan

Äntligen blev det julshow! Jag tror hästarna hade längtat också för de taggade till ordenligt och såg så glada ut. Trots att showen började klockan Äntligen blev det julshow! Jag tror hästarna hade längtat också för de taggade till ordenligt och såg så glada ut. Trots att showen började klockan 13.00 så började de första gästerna droppa in vid kvart

Läs mer

Verksamheten 15/16. VIK Support styrelse Säsong 15/16. Antal Medlemmar: 245 (+16)

Verksamheten 15/16. VIK Support styrelse Säsong 15/16. Antal Medlemmar: 245 (+16) Verksamhetsberättelse 2015-2016 Ordförande har ordet Äntligen är den här skitsäsongen över och vi kan med tillförsikt börja blicka mot nästa säsong och förhoppningsvis en ny era inom VIK Hockey. Det var

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund Svenska Brukshundklubben Räddningshund Tjänstehundsverksamhet Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Myndigheten för Samhällsskydd

Läs mer

Mentalbeskrivning. Svenska Brukshundklubben

Mentalbeskrivning. Svenska Brukshundklubben Mentalbeskrivning Svenska Brukshundklubben Idag ställs stora krav på alla hundägare och deras hundar. Därför har hundägarna ett ansvar för att hundarna fungerar på ett bra sätt i vardagen. För den vanliga

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 Riddartorps Koloniträdgårdsförening Dåntorpsvägen Jordbro Dagordning Kallelse till Årsmöte 201 LÖRDAG DEN APRIL KL. 13.00 i Skogsstjärnan 1. Mötets öppnande

Läs mer

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Lydnad och Rallylydnad 2016

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Lydnad och Rallylydnad 2016 Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Lydnad och Rallylydnad 2016 Under SM i Lydnad och Rallylydnad 2016 kunde de som besökte vår monter svara på 4 olika frågor om Brukshundklubben. Vi fick in mycket

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen har under 2015 bestått av Augusta Hagman ordförande Ingrid Dahlström vice ordförande Åsa Sjöstedt Nilsson kassör Sigrid Sjöstrand sekreterare Christine Lindbäck Solveig

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Mötesprotokoll styrelsemöte onsdagen den 9 september 2015 kl 18:30

Mötesprotokoll styrelsemöte onsdagen den 9 september 2015 kl 18:30 Mötesprotokoll styrelsemöte onsdagen den 9 september 2015 kl 18:30 Närvarande: Mikael Ström, Carina Simonsson, Andrea Watson Athley, Maritha Bertilsson, Felicia Andersson, Henrik Engström, Rickard Söderqvist,

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer