till Brf Bällstagård!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till Brf Bällstagård!"

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR UTGIVEN AV BRF BÄLLSTAGÅRD 2011 PRIS: 35 KR Välkmmen hem till Brf Bällstagård! Unikt sjönära bende i ett av Vallentunas vackraste mråden för dig sm vill b i lägenhet men uppleva villakänsla!

2 INNEHÅLL Områdesbeskrivning 5 TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER Ansvar för rdningen 6 För vem gäller reglerna? 6 Vad händer m rdningsreglerna inte följs? 6 Om allmän aktsamhet 7 Om säkerhet 7 Om gemensamma kstnader 7 Balknger ch uteplatser 7 Mattpiskning 7 Matning av fåglar ch djur utmhus 8 Tvättstuga 8 Bastu 8 Föreningslkal 8 Cyklar ch mpeder 8 Utemiljön 8 Bilar, carprt, garage 9 Avfallshantering, el-avfall, kemiska prdukter 9 Källare 9 Parablantenn 9 Husdjur 9 Störningar 9 Andrahandsuthyrning 10 Lägenhetsunderhåll 10 Förändringar i lägenheten 10 Om du tänker flytta 10 FÖRENINGENS STADGAR Firma, ändamål ch säte 12 Medlemsskap ch överlåtelse av bstadsrätt 12 Insats ch avgifter 12 Bstadsrättshavarens rättigheter ch skyldigheter 12 Ansvar för reparatiner ch underhåll 12 Styrelsen 17 Räkenskap ch revisin 18 Föreningsstämma 18 Meddelande till medlemmarna 20 Fnder 20 Vinst 20 Upplösning, likvidatin m.m. 20 Övrigt 20 Service ch kmmunikatiner 22 Kntakt 24 FOTO: B Qvennerstedt, Marcus Mhlin, Ltta Westlin, Julia Westlin IDE, LAYOUT & PRODUKTION: Westlin Media 2011

3

4 4

5 Områdesbeskrivning Här är det lätt att trivas! Mitt inne i villamrådet, på en sluttning vanför Vallentunasjön, ligger bstadsrättsföreningen Bällstagård så diskret att det är lätt att missa den. Den smälter verkligen in i villamiljön. På smmaren är husen ch den härliga parkliknande innergården inbäddade i en lummig grönska med fruktträd, bärbuskar ch blmmr. En riktig as! Några av lägenheterna har sjöutsikt. Till stranden/gustavs Udde är det ca 200 meter ch där finns båtplats ch uppläggningsplats att hyra. Där finns ckså en ftbllsplan, stra grönmråden för lek ch picknick ch en vacker strandprmenad. Att trivseln är så str i mrådet berr ng till str del på de vackra mgivningarna, lägenheternas väl genmtänkta planlösning, husens placering ch att det är ett generatinsbende med en naturlig mix av åldrar från ung till gammal. Det skapar balans, lugn ch trygghet. Föreningen har ckså en stark eknmi ch ansvariga styrelser har genm åren varit nga med att hålla efter fastigheterna sm är mycket välskötta. På landet men nära staden Bällstagård ligger i en histrisk miljö med spännande berättelser ch frnlämningar från Vikingatiden ch med naturen utanför dörren. Samtidigt så är Vallentuna en snabbt växande ch mdern kmmun med ett strt serviceutbud, kultur, fritidsaktiviteter, bra sklr ch kmmunikatiner. Med Rslagsbanan, pendelbuss eller bil tar det ca 30 minuter att åka till Stckhlm. Till Arlanda tar det ca 25 minuter med bil. Fastighet ch lägenhetsfördelning Föreningens fastighet bebyggdes 1983 av KJ Bygger ch består av fyra bstadshus innehållande 40 lägenheter. Till varje lägenhet hör antingen en balkng eller en uteplats. Samtliga lägenheter nås från markplanet, lägenheterna i överplan har utvändig trappa. Lägenhetsfördelning: 2 st lägenheter med 1,5 rum ch kök 22 st lägenheter med 2 rum ch kök 10 st lägenheter med 3 rum ch kök 6 st lägenheter med 4 rum ch kök Garage, carprt, cykelförråd, tvättstuga, föreningslkal, bastu, sprum: Utöver detta ryms i fastigheten 4 garage ch 37 carprtplatser. I carprten mt Bällstavägen finns 2 låsbara cykelförråd (lgh-nyckel), en undercentral, ett sprum för el-avfall samt ett sprum för hushållsavfall. I carprten mt Kavallerivägen finns 2 låsbara cykelförråd (lgh-nyckel), en undercentral, ett sprum för hushållsavfall, ett papperssprum samt ett fastighetsförråd vilket dispneras av fastighetsskötare. I A-huset finns ett trädgårdsförråd (lgh-nyckel), samt gemensamma utrymmen: föreningslkal (separat nyckel, kan även bkas av enskilda medlemmar), en tvättstuga samt bastu (lgh-nyckel). Försäkring Föreningen är försäkrad i fastighetsförsäkring för SBC:s medlemmar ch är sedan medlem i Sveriges Bstadsrättscentrum. Det är den rganisatin sm tillvaratar bstadsrättsföreningars intressen. Lite kurisa: Ortnamnen i Vallentuna är mycket gamla, de flesta härstammar från tiden innan medeltid. På frnsvenska hette Vallentuna Valenda Tuna, vilket kan betyda tuna där hövdingar ch märkeliga män btt hafva. Tuna betyder även en inhägnad skyddad mark eller tempelmark. 5

6 Trivsel- ch rdningsregler Ansvar för rdningen Styrelsens uppgift är att ta hand m den löpande förvaltningen av föreningen ch verkställa de beslut sm föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår även rdningsfrågrna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är rdning ch reda både i ch utanför husen. Att b i bstadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Sm medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bstad i föreningens hus utan ckså skyldigheter mt föreningen ch övriga medlemmar. För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller inte bara dig sm bstadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar mfattas liksm gäster, innebende eller hantverkare sm utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller ckså för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem. Vad händer m rdningsreglerna inte följs? Om rdningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta m du ska få b kvar. Företeelser sm är av liten betydelse för föreningen eller övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mt den sm bryter mt reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter ch m medlemmen trts anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga m uppsägning. 6

7 Om allmän aktsamhet Balknger ch uteplatser Tänk på att vara rädd m ch väl vårda föreningens egendm. Kstnader för underhåll ch reparatiner betalas av alla gemensamt. Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kntakt med någn i styrelsen eller fastighetsskötare. Balknger ch uteplatser ingår inte i bstadsrätten utan tilhör föreningen, sm ckså ansvarar för dem. Däremt upplåts dessa ytr för enskilt bruk. Beträffande lägenheter i markplanet gäller att strlek ch utfrmning ska överensstämma med den ursprungliga planeringsritningen från tiden då mrådet byggdes. Önskar föreningen att uteplatserna ska ändras, uppdateras, ska detta ske i samråd med respektive medlem. Om säkerhet Lämna aldrig dörrar till tvättstuga, trädgårds-, cykel-, eller källarförråd m.m. låsta. Var försiktig med eld. Din lägenhet ska vara utrustad med fungerande brandvarnare. Meddela grannar eller styrelsen m du är brtrest en längre tid. Om gemensamma kstnader Kstnaden för el ch vatten betalas av alla bstadsrättsinnehavare gemensamt. Var sparsam med varmvattnet ch låt inte vattnet rinna i nödan. Vattning utmhus med slang är inte tillåtet. Var även sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt packning när kranen står ch drppar. Det är extra viktigt att visa hänsyn vid vistelse på uteplatser ch balknger. Balkng eller uteplats får inte användas för: permanent förvaring av föremål sm inte tillhör nrmal balkngmöblering skakning av mattr m.m. grillning m inte närbende grannar gett sitt samtycke. OBS! Grillning får aldrig ske under utskjutande tak av brandsäkerhetsskäl. Balknglådr ska vara placerade innanför balkngräcket med tanke på lycksrisken. Amplar ch andra hängande föremål får inte placeras så att de kan falla ut. Se till att balkngdörr/altandörr är rdentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd ch/eller snösmältning. Mattpiskning För piskning ch vädring av mattr, sängkläder m.m. finns särskild piskställning. 7

8 Matning av fåglar ch djur utmhus Cyklar ch mpeder Matning av fåglar är inte tillåten inm fastigheten på grund av att matrester riskerar att lckar till sig råttr eller andra skadedjur. Av samma skäl gäller förbud mt matning av andra djur, t.ex. husdjur. Cyklar ska förvaras i cykelförråden eller i cykelställen. Mpeder får placeras i särskilt mpedgarage mt en nyckeldepsitinsavgift. Övriga mtrfrdn ska stå i carprt eller garage. Tvättstuga Utemiljön Tvättstugan ch tillhörande lkaler ska städas efter användandet. Lämna lkalerna i det skick du själv önskar finna dem. Bkningslås ska sitta kvar i tablån så länge man är innehavare av tvättstugenyckeln. Endast bkningslås får användas för bkning av tvättid. Tvättstugan får ej användas mellan klckan ch Flytta alltid låset till låsparkeringen efter avslutad tvätt m du inte vet när du ska tvätta nästa gång. Om du inte utnyttjat tvättstugan en timme efter bkad tid får annan medlem använda tvättstugan. Observera att mattr inte får tvättas i tvättmaskinerna! Bastu Bkning av bastu sker på en lista sm sitter på dörren. Skriv alltid upp datum ch lägenhetsnummer på listan. Bastu ch tillhörande lkaler städas alltid efter användandet. Glöm inte sprna! Föreningslkal Föreningslkalen bkas genm att man skriver upp sitt namn ch lägenhetsnummer på listan sm finns vid dörren till lkalen. Nyckel hämtas hs styrelsen. Föreningslkalen ch tillhörande utrymmen städas alltid efter användandet. Glöm inte att ta med sprna! För att våra gemensamma utrymmen ska bli så trivsamma sm möjligt för alla gäller följande: Man får inte slänga skräp eller fimpar i bstadsrmådet. Man får inte ställa ut askfat utmhus. Tänk på barnen! Tänk på att hålla snyggt på de allmänna ytrna ch låt inte privata tillhörigheter stå kvar ute. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker samlas ihp efter dagens slut ch tas med hem. Marschaller ska placeras så att de inte ger upphv till st fläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv brt utbrunna marschaller ch ev. stearin- eller stfläckar. Träden sm finns i mrådet är inte till för lek ch klättring. På grund av lycksrisken är det inte tillåtet att placera föremål eller blmlådr uppe på förrådstaken. Även fönsterblecken ska hållas fria. Det är inte tillåtet att plantera, beskära eller på annat sätt ändra på mrådets utfrmning eller dess parkplanteringar. Detta gäller hela Bällstagård; gården, entréer, allmänningar mellan uteplatser ch uteförråd samt allmänna ytr. Alla förändringar av mrådet beslutas av årsmötet eller av styrelsen. 8

9 Bilar, carprt, garage Källare Carprt finns att hyra. Kntakta styrelsen. Det finns även fyra garageplatser. Kntakta styrelsen m du vill ställa dig i kö. Carprtar ch garageplatser skall i första hand upplåtas åt föreningens medlemmar för bendeparkering. Carprtarna är endast avsedda för bilar. I mån av plats kan tillstånd även ges för mtrcyklar. Det är abslut förbjudet att förvara föremål sm bilbatterier, verktyg, dunkar, skräp.s.v. på dessa platser. Det är inte heller tillåtet att låta sladdar hänga kvar i mtrvärmaruttaget. Detta p.g.a. att det kan rsaka allvarliga persnskadr. Avfallshantering, el-avfall, kemiska prdukter På årsmötet den 2 juni 2009 beslöts att vi skall införa källsrtering. När styrelsen genmför årsmötets beslut kmmer nya regler att gälla. Fram tills dess gäller tidigare fastlagda regler: Sprummen får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att sppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i sptunnan ch sprummet. Lägg inte vassa föremål i sppåsen så att någn kan kmma till skada. Grvspr frslas brt av enskild medlem. Det är förbjudet att ställa ut kasserade tillhörigheter/grvspr i entréer, på ch kring uteplatser ch balknger eller i gemensamma förråd. Vid renvering kan man i vissa fall behöva tillåtelse att uppskjuta brtfrslande av renveringsavfall någn vecka. Sök tillstånd i gd tid från styrelsen m du trr att du behöver ställa ut renveringsavfall. Färgburkar ch andra kemiska prdukter får inte lämnas i sprummet utan skall lämnas på närmaste miljöstatin. Enligt lag skall el- ch elekrnikavfall samlas in särskilt ch får inte lämnas i sprna. Dessa lämnas på av föreningen särskild anvisad plats. I källare får persnliga tillhörigheter förvaras. Dck endast på avsedd plats. Gångarna skall hållas fria från saker ch får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendm i källaren. Eldfarliga föremål sm på annat sätt kan medföra skada på föreningens eller annan medlems egendm får inte förvaras i källaren. Parablantenn Det är inte tillåtet att sätta upp parablantenn eller annan utmhusantenn på fasad eller balkngräcke. Husdjur All rastning av husdjur inm fastigheten är förbjuden. Innehavare av husdjur skall övervaka så att dessa inte stör grannar eller förrenar inm fastigheten. Husdjur får därför inte vistas ute utan uppsikt av djurägaren. Alla katter skall använda halsband ch sele när de vistas ute. Hundar skall vara kpplade. Störningar För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av mkringbende. Alla bende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den sm stör ch inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall kmma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten, men även i alla gemensamma utrymmen sm t.ex. i föreningslkal ch tvättstuga ch utmhus inm fastigheten. Vid tillfälliga störningar sm t.ex. en fest eller renvering bör man alltid tala med mkringbede grannar i förväg för att få deras samtycke. Reglerna gäller dygnet runt, men är extra angelägna att följa mellan klckan ch Man bör därför undvika att köra tvätt- ch diskmaskiner under denna tid. 9

10 Andrahandsuthyrning Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran m samtycke skall vara skriftlig ch innehålla skälet för begäran, tidsperid samt uppgift m vem man ämnar upplåta lägenheten till. Begäran lämnas i gd tid till styrelsen före upplåtelsen. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas brt genm ansökan till hyresnämnden, sm har särskild blankett för detta. Lägenhetsunderhåll Bstadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad sm ingår i lägenheten ch sm skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas nrmalt lägenhetens glv, väggar ch tak, inredning i kök ch badrum, glas ch bågar i fönster samt inner- ch ytterdörrar. Om någt går sönder måste du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskadr kstar stra pengar ch leder i allmänhet till strt behag för den sm drabbas. Ett särskilt bstadstillägg i din hemförsäkring kan vara ett bra skydd m lyckan är framme. Om man brrar eller spikar i våtutrymmen ska man fuktspärra. Om du är säker, kntakta en fackman. Förändringar i lägenheten Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya glv, sätta upp nya skåp eller byta vitvarr i köket. Mer mfattande förändringar kräver dck styrelsens tillstånd. T.ex. m du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök ch badrum. Ibland kan det ckså behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kntakta alltid styrelsen innan du sätter igång. Tänk ckså på att hänsyn till de mkringbende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid. Alla förändringar skall vara hantverksmässigt utförda. Om du tänker flytta Fråga styrelsen vilka rutiner sm gäller vid överlåtelse. Tänk på att den sm övertar din lägenhet även måste gdkännas sm medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad sm krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan m medlemskap skall även ett ex. av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. När du flyttar måste du först kntakta styrelsen för gdkännande av flyttbil m du vill köra frdnet in på mrådet. Det är dck tillåtet att vid flyttning tillfälligt ställa flyttbil utanför carprtar. Tala med grannar ch se till att ingen bil blckeras. Dessa rdningsregler ska lämnas till den sm övertar din lägenhet. Utöver dessa rdningsregler gäller föreningens stadgar. Dessa rdningsregler gäller från december

11 11

12 Föreningens stadgar Firma, ändamål ch säte 1 Föreningens firma är Bstadsföreningen Bällstagård. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas eknmiska intressen genm att i föreningens hus upplåta bstäder åt medlemmarna till utnyttjande utan tidsbegränsning. Medlem sm innehar bstadsrätt kallas bstadsrättshavare. Styrelsen har sitt säte i Vallentuna. Medlemsskap ch överlåtelse av bstadsrätt 2 När en bstadsrätt överlåtits eller övergått till ny innehavare får denne utöva bstadsrätten ch flytta in i lägenheten endast m han har antagits till medlem i föreningen. Förvärvaren skall ansöka m medlemskap i föreningen på sätt styrelsen bestämmer. Styrelsen är skyldig att snarast, nrmalt dck inm tre veckr från det ansökan m medlemskap inkm till föreningen, pröva frågan m medlemskap. Sm underlag för prövningen har föreningen rätt att ta en kreditupplysning avseende sökanden. 3 Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk persn sm övertar bstadsrätt i föreningens hus. Den sm en bstadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen m föreningen skäligen bör gdta förvärvaren sm bstadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bsätta sig i bstadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Den sm har förvärvat en andel i bstadsrätt får vägras medlemskap i föreningen m inte bstadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sambr på vilka lagarna m sambrs gemensamma hem skall tillämpas. Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, natinalitet eller etniskt ursprung, religin, övertygelse eller sexuell läggning. En överlåtelse är giltig m den sm en bstadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. Insats ch avgifter 4 Insats, årsavgift ch i förekmmande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Föreningens kstnader finansieras genm att bstadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bstadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Beslut m ändring av grund för andelsberäkning skall fattas av föreningsstämma. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift ch pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den betalda avgiften från förfalldagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förrdningen m ersättning för inkasskstnader m.m. Bstadsrättshavarens rättigheter & skyldigheter 5 Bstadsrättshavaren skall på egen bekstnad hålla lägenheten i gtt skick. Detta gäller även mark, förråd, garage, carprt eller annat lägenhetskmplement sm ingår i uppgörelsen. Bstadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll ch reparatiner enligt följande tre sidr: 12

13 Ansvar för underhåll ch reparatiner BYGGDEL Bstadsrättshavarens Bstadsrättsföreningens Anmärkning ansvar ansvar VÄGGAR, GOLV & TAK Icke bärande innerväggar samt ytbeläggning på rummens alla väggar, glv ch tak jämte underliggande ytbehandling sm krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. Lister ch fder Elektrisk glvvärme sm Brh försett lägenheten med FÖNSTER Fönster- ch dörrglas ch till fönster ch dörr hörande beslag ch handtag Invändig målning av karm, båge ch mellan bågar All utvändig målning DÖRRAR Innerdörrar med hörande beslag, handtag Målning av innerdörrar Ytterdörr, handtag, ringklcka ch lås inklusive nycklar Målning av ytterdörr, insida Målning av ytterdörr, utsida 13

14 BYGGDEL Bstadsrättshavarens Bstadsrättsföreningens Anmärkning ansvar ansvar BADRUM, WC, VÅTRUM Till vägg eller glv hörande fuktislerande skikt Inredning, belysningsarmaturer Vitvarr, sanitetsprslin Glvbrunn inklusive klämring Rensning av glvbrunn Tvättmaskin inklusive ledningar ch anslutningskpplingar på vattenledning Kranar ch avstängningsventiler Ventilatinsfläkt Elektrisk handdukstrk KÖK All inredning ch utrustning Vitvarr Köksfläkt, ventilatinsdn Disk- ch tvättmaskin inklusive ledningar ch anslutningskpplingar till vattenledning Kranar ch avstängningsventiler BRANDVARNARE POSTLÅDA 14

15 BYGGDEL Bstadsrättshavarens Bstadsrättsföreningens Anmärkning ansvar ansvar BALKONG Målning eller beläggning av balkngglv Målning av balkngtak, väggar, balkngräcke Målning av utsida av balkngdörr ch fönster mt balkng Renhållning ch snöskttning Gäller även entré/altan/uteplats EL ch TV Säkringsskåp ch därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag ch fasta armaturer Huvudcentral ch elstigare fram till undercentral i lägenheten TV-kabelnät fram till vägguttag i lägenheten Extra uttag är Brh,s ansvar ELRADIATORER Ifråga m vattenfyllda radiatrer svarar Brh endast för målning VENTILER till ventilatinskanaler Bstadsrättshavaren svarar inte för reparatiner av ledningar för avlpp, värme, elektricitet ch vatten m föreningen har försett lägenheten med ledningar ch dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilatinskanaler. För reparatiner på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar Brh endast i begränsad mfattning i enlighet med bestämmelserna i bstadsrättslagen. Brh är skyldig att till föreningen anmäla fel ch brister i sådan lägenhetsutrustning sm föreningen svarar för enligt föregående stycke. Hör till lägenheten förråd, garage eller annat lägenhetskmplement skall Brh iaktta rdning, sundhet ch gtt skick i fråga m sådant utrymme. 15

16 Bstadsrättshavarens rättigheter & skyldigheter frts. 6 Om Bstadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras, eller att det finns risk för mfattande skadr på annans egendm, har föreningen efter rättelsemaning rätt att avhjälpa bristen på bstadsrättshavarens bekstnad. 7 Bstadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder i lägenheten sm har vidtagits av tidigare innehavare av bstadsrätten, såsm reparatiner, underhåll ch installatiner sm denne utfört. 8 Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i fastigheten besluta m reparatin ch byte av inredning ch utrustning avseende de delar av lägenheten sm medlemmen ansvarar för. 9 Bstadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dck företas endast efter tillstånd från styrelsen ch under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller lägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Åtgärd sm kräver bygglv eller bygganmälan, t.ex. ändring i bärande knstruktin, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlpp, värme, gas eller vatten, utgör alltid väsentlig förändring. 10 Bstadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten ch andra delar av fastigheten iaktta allt sm frdras för att bevara sundhet, rdning ch gtt skick inm fastigheten ch rätta sig efter de särskilda regler sm föreningen meddelar i överensstämmelse med rtens sed. Bstadsrättshavaren skall hålla nggrann tillsyn över att detta ckså iakttas av den sm hör till hans hushåll eller gästar hnm eller någn annan sm han inrymt i lägenheten eller sm där utför arbete för hans räkning. Föremål sm enligt vad bstadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med hyra får inte föras in i lägenheten. 11 Företrädare för föreningen har rätt att kmma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete sm föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 6. När bstadsrätten skall tvångsförsäljas är bstadsrättshavaren skyldig att visa lägenheten på lämplig tid. Om bstadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det kan styrelsen ansöka m handräckning. 12 En bstadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande m styrelsen ger sitt samtycke. Bstadsrättshavare skall skriftligen hs styrelsen ansöka m samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas. Bstadsrättshavaren får inte inrymma utmstående persner i lägenheten m det kan medföra men för föreningen eller annan medlem. 13 Bstadsrättshavaren får inte använda lägenheten för någt annat ändamål än det avsedda. 16

17 14 Nyttjanderätten till en lägenhet sm innehas med bstadsrätt kan i enlighet med bstadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat m: bstadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift. lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand. bstadsrättshavaren inrymmer utmstående persner till men för föreningen eller annan medlem. lägenheten används för annat ändamål än det avsedda. bstadsrättshavaren eller den sm lägenheten upplåtits till i andra hand, genm vårdslöshet är vållande till att det finns hyra i lägenheten eller m bstadsrättshavaren genm att inte utan skäligt dröjsmål underrätta styrelsen m att det finns hyra i lägenheten, bidrar till att hyran sprids i fastigheten. bstadsrättshavaren inte iakttar sundhet, rdning ch gtt skick inm fastigheten eller rättar sig efter de särskilda rdningsregler sm föreningen meddelar. bstadsrättshavaren inte lämnar tillträde till fastigheten ch att han inte kan visa giltig ursäkt för detta. bstadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet ch det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs. lägenheten helt eller till väsentlig del används för närings - verksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte väsentlig del ingår i brttsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mt ersättning. Nyttjanderätten är inte förverkad m det sm ligger bstadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. 15 Bstadsrättslagen innehåller bestämmelser m att föreningen i vissa fall skall anmda bstadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bstadsrätten. Sker rättelse kan bstadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten. 16 Om föreningen säger upp bstadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för skada. 17 Har bstadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning skall bstadsrätten tvångsförsäljas. Försäljningen får dck anstå till dess att sådana brister sm bstadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade. Styrelsen 18 Styrelsen består av minst tre ch högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöter ch suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Till styrelseledamt ch suppleant kan förutm medlem väljas även make, registrerad partner eller samb till medlem samt närstående sm varaktigt sammanbr med medlemmen ch är bsatt i föreningens hus. Styrelsens rdförande väljs av föreningsstämman. Styrelsen utser inm sig andra funktinärer. Föreningens firma tecknas - förutm styrelsen - av två styrelseledamöter i förening. 19 Vid styrelsens sammanträden skall prtkll föras, sm justeras av rdföranden ch den ytterligare ledamt sm styrelsen utser. Prtkllen skall förvaras på ett betryggande sätt ch föras i nummerföljd. 17

18 20 Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Sm styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening sm rdföranden biträder. För giltigt beslut erfrdras enhällighet när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande. 21 Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendm eller tmträtt ch inte heller riva eller företa väsentliga till- eller mbyggnadsåtgärder av sådan egendm. 22 Styrelsen skall i enlighet med bstadsrättslagens bestämmelser föra medlems- ch lägenhetsförteckning. Styrelsen har rätt att behandla i förteckningarna ingående persnuppgifter på sätt sm avses i persnuppgiftslagen. Bstadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bstadsrätt. Räkenskaper ch revisin 23 Föreningens räkenskapsår mfattar kalenderår. Senast en månad före rdinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisrerna avlämna handlingar i enlighet med årsredvisningslagens allmänna bestämmelser m årsredvisningens delar. 24 Föreningsstämma skall välja minst en ch högst två revisrer med högst två suppleanter. Revisrer ch revisrssuppleanter väljs för tiden från rdinarie föreningsstämma fram till nästa rdinarie föreningsstämma. Av revisrerna vilka inte behöver vara medlemmar i föreningen skall minst en vara auktriserad eller gdkänd. 25 Revisrerna skall avge revisinsberättelse till styrelsen senast två veckr före föreningsstämman. 26 Styrelsens redvisningshandlingar, revisinsberättelsen ch styrelsens förklaring över av revisrerna gjrda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före föreningsstämman. Föreningsstämma 27 Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars ch senast före 15 juni. 28 Medlem sm önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inm den senare tidpunkt sm styrelsen bestämmer. 29 Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisr finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hs styrelsen med angivande av ärende sm önskas behandlat på stämman. 18

19 30 På rdinarie föreningsstämma skall förekmma: Öppnande Gdkännande av dagrdningen Val av stämmrdförande Anmälan av stämmrdförandens val av prtkllförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga m stämman blivit i stadgeenlig rdning utlyst Fastställande av röstlängd Föredragning av styrelsens årsredvisning Föredragning av revisrns berättelse Beslut m fastställande av resultat- ch balansräkning Beslut m resultatdispsitin Fråga m ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Beslut m arvden åt styrelseledamöter ch revisrer för nästkmmande verksamhetsår. Val av styrelseledamöter ch suppleanter Val av revisrer ch revisrssuppleant Val av valberedning Av styrelsen till stämman hänskjutna frågr samt av föreningsmedlem anmält ärende Avslutande 31 Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift m vilka ärenden sm skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas persnligt till samtliga medlemmar genm utdelning eller genm pstbefrdran senast två veckr före rdinarie ch en vecka före extra föreningsstämma, dck tidigast fyra veckr före stämman. 32 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bstadsrätt gemensamt har de dck tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem sm fullgjrt sina åtaganden mt föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag. Medlem får utöva sin rösträtt genm mbud. Endast annan medlem, make, registrerad partner, samb eller närstående sm varaktigt sammanbr med medlemmen får vara mbud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmakten skall uppvisas i riginal. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, registrerad partner, samb, annan närstående eller annan medlem får vara biträde. Sm närstående till medlemmen enligt föregående stycke anses även den sm är syskn eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till medlemmen eller är besvågrad med hnm eller henne i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskn. 34 Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening sm får mer än hälften av de angivna rösterna eller vid lika röstetal den mening sm rdföranden biträder. Vid val anses den vald sm har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genm lttning m inte annat beslutas av stämman innan valet förättas. För vissa beslut erfrdras särskild majritet enligt bestämmelser i bstadsrättslagen. 35 Vid rdinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa rdinarie föreningsstämma hållits. 36 Prtkll från föreningsstämman skall hållas tillgänglig för medlemmarna senast tre veckr efter stämman. 19

20 20

21 Meddelanden till medlemmarna 37 Meddelanden delges genm anslag i föreningens fastighet eller genm utdelning. Fnder 38 Inm föreningen skall bildas fnd för yttre underhåll. Till fnden skall årligen avsättas ett belpp mtsvarande minst 0,3% av fastighetens taxeringsvärde. Om föreningen har upprättat underhållsplan skall avsättning till fnden göras enligt planen. Vinst 39 Om föreningsstämman beslutar att uppkmmen visnt skall delas ut skall vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste räkenskapsåret. Upplösning, likvidatin m.m. 40 Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser. Övrigt 41 För frågr sm inte regleras i dessa stadgar gäller bstadsrättslagen, lagen m eknmiska föreningar samt övrig lagstiftning. 21

22 Service ch kmmunikatiner Försklr i närmrådet Kusin Vitamin Södra Rslagens Försklr AB Kragstalund Förskla Bällstalunds Förskla Sklr i närmrådet Lvisedalssklan åk F-9 Bällstabergssklan åk F-9 Vallentuna Friskla åk 6-9 Vittra i Vallentuna åk F-9 Vallentuna Gymnasium ca 2,5 km Kmmunikatiner Rslagsbanan Kårsta-Stckhlm Östra Busslinjer: 610 Rsengården-Danderyds sjukhus 608 direktbuss till centrala Stckhlm 624 Upplands Väsby-Arninge Centrum 690 nattbuss Rsengården-Stckhlm Läs gärna mer på kmmunens hemsida: Närmaste livsmedelsbutik Ica Kragsta ca 700 m Närmaste restaurang Kristrante ca 700 m 2,2 km till Vallentuna Centrum där du hittar det mesta; vårdcentraler, tandläkare, banker, Systemblaget, restauranger, caféer, biblitek samt en mängd specialaffärer ch större livsmedelsbutiker sm ICA Kvantum, Cp ch Lidl. Sprt fritid På gångavstånd från Vallentuna Centrum ligger den fräscha simhallen ch träningsanläggningen Gym & Sim ch Vallentuna IP sm är en mdern idrttplats med friidrttsarena, ftbllsarena, träningsplaner, ishckeyarena, träningsishckeyhall, mtinsspår, beachvlleyplan ch tennishall. Smmartid kan du bada på Kvarnbadet sm består av en tempererad 50 metersbassäng med 8 banr. En 17,5 metersbassäng för simskla ch de mindre simkunniga barnen. En plaskdamm för de allra minsta barnen. 22

23 Under vintern finns det skidspår på idrttsplatserna ch en plgad skridskbana på Vallentunasjön. 23

24 Strax nedanför Bällstagård ligger Vallentunasjön med fantastiska prmenadvägar ch stra grönmråden. Prmenera, jgga eller cykla utmed sjön ch ta en paus vid Kärleksudden, Gustavs Udde, Badberget, vid den gamla rfyllda vikingaplatsen Arkils Tingstad eller vid någn av alla fina rastplatser utmed Kyrkviken. KONTAKT Har du frågr sm rör ditt bende är du alltid välkmmen att kntakta styrelsen! Skriv ett brev ch lägg i föreningens brevlåda sm finns utanför tvättstugan. Du kan ckså ringa eller skicka e-pst till styrelsen. Namn ch kntaktuppgifter till aktuella styrelseledamöter får du i din brevlåda en gång per år. Brf Bällstagård Bällstavägen 75 E Vallentuna Org.nr

STADGAR Bostadsrättsföreningen Mandarinen i Örebro

STADGAR Bostadsrättsföreningen Mandarinen i Örebro STADGAR Bostadsrättsföreningen Mandarinen i Örebro FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mandarinen i Örebro. Styrelse har sitt säte i Örebro (Örebro kommun). Föreningen

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro

STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro. Styrelse har sitt säte i Örebro (Örebros kommun). Föreningen

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄKTAREN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Väktaren Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Öresundsdammarna Föreningen har

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02

Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens frma är bostadsrättsföreningen

Läs mer

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Stadgar Brf Garm FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Garm. Organisationsnummer är 757200-6620 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

ÖREBROHUS 44 STADGAR

ÖREBROHUS 44 STADGAR ÖREBROHUS 44 STADGAR FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Örebrohus 44. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MATROSEN

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MATROSEN 1 (12) STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MATROSEN Organisationsnummer 716444-5871 Antagna: Årsmöte 27 april 2006 och extra årsmöte 23 augusti 2006. Registrerade: Bolagsverket 31 augusti 2006 Gäller från

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

Informationsfolder. Brf Mörbyskogen 1. Version Oktober 2014

Informationsfolder. Brf Mörbyskogen 1. Version Oktober 2014 1 Informationsfolder Brf Mörbyskogen 1 Version Oktober 2014 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo i bostadsrätt...

Läs mer

Information om Brf Mörbyskogen 1

Information om Brf Mörbyskogen 1 1 Information om Brf Mörbyskogen 1 Bild: CG Cajander Version maj 2015 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo

Läs mer

ÖSTERTULLSNYTT. Fasadrenoveringen fortsätter. Stämman genomförd. Markiser. Nödöppning av ytterdörr och lägenhetsdörr. Lokalen på Årstagatan 6

ÖSTERTULLSNYTT. Fasadrenoveringen fortsätter. Stämman genomförd. Markiser. Nödöppning av ytterdörr och lägenhetsdörr. Lokalen på Årstagatan 6 ÖSTERTULLSNYTT Styrelsen har sedan förra utgåvan av Östertullsnytt hunnit avverka ett stort antal ärenden. Några av de viktigaste sammanfattar vi här som information till er. Alla är välkomna att kontakta

Läs mer

Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen till årsmötet 2014-06-01 som också antog dem för andra gången

Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen till årsmötet 2014-06-01 som också antog dem för andra gången Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen till årsmötet 2014-06-01 som också antog dem för andra gången FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Dalen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Insteget. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på den ordinarie årsstämman den 27 mars

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Minören 2 Vaxholm organisationsnummer 769609-7190

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Minören 2 Vaxholm organisationsnummer 769609-7190 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Minören 2 Vaxholm organisationsnummer 769609-7190 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF Katthuvudet 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE ÄNDAMÅL... 4 1 Firma, säte och ändamål... 4 MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT...

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven

VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven Ni hälsas välkomna till Brf Ekstaven och vi hoppas Ni skall trivas här. I mappen finns följande material. - lista på styrelsen medlemmar, fastighetsförvaltare och ekonomiska

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen LunnaTöser i Lund organisationsnummer 769611-6313

STADGAR för Bostadsrättsföreningen LunnaTöser i Lund organisationsnummer 769611-6313 STADGAR för Bostadsrättsföreningen LunnaTöser i Lund organisationsnummer 769611-6313 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

S T A D G A R för Svenska Folkbyggens Bostadsrättsföreningen nr 7 i Göteborg Orgnr 757200-5754

S T A D G A R för Svenska Folkbyggens Bostadsrättsföreningen nr 7 i Göteborg Orgnr 757200-5754 S T A D G A R för Svenska Folkbyggens Bostadsrättsföreningen nr 7 i Göteborg Orgnr 757200-5754 Föreningen har två andelstal; Andelstal drift Andelstal kapital Till stadgarna hör bilaga 1 Om föreningen...

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Org. nr. 769604-3012

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Org. nr. 769604-3012 1 (13) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Org. nr. 769604-3012 Firma, säte och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Smedjan 11. Styrelsens säte är Stockholm. 2 Föreningen har

Läs mer

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 44 Användning av bostadsrätten 45 Sundhet, ordning och gott skick 46 Tillträdesrätt 47 Andrahandsupplåtelse 48 Inneboende

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 44 Användning av bostadsrätten 45 Sundhet, ordning och gott skick 46 Tillträdesrätt 47 Andrahandsupplåtelse 48 Inneboende OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning - fysisk person 5 Bosättningskrav 6 Delägande 7 Insats, årsavgift och upplåtelseavgift

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt. 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Karlberg 56 (org. nr 702001-0869). FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Karlberg 56 Styrelsens säte är i Stockholms kommun, Stockholms

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lyftkranen organisationsnummer 769607-7952

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lyftkranen organisationsnummer 769607-7952 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lyftkranen organisationsnummer 769607-7952 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BYGATAN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BYGATAN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BYGATAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bygatan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen Bilaga 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen antagna den X X 2012 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATSER OCH AVGIFTER MM. 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr 715200-1090)

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr 715200-1090) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr 715200-1090) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen MURAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRÄFTAN 1620

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRÄFTAN 1620 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRÄFTAN 1620 *Ändrade genom stämmobeslut 3/2+6/5 2015 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620. Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Erikshus organisationsnummer 716438-4757

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Erikshus organisationsnummer 716438-4757 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Erikshus organisationsnummer 716438-4757 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer