till Brf Bällstagård!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till Brf Bällstagård!"

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR UTGIVEN AV BRF BÄLLSTAGÅRD 2011 PRIS: 35 KR Välkmmen hem till Brf Bällstagård! Unikt sjönära bende i ett av Vallentunas vackraste mråden för dig sm vill b i lägenhet men uppleva villakänsla!

2 INNEHÅLL Områdesbeskrivning 5 TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER Ansvar för rdningen 6 För vem gäller reglerna? 6 Vad händer m rdningsreglerna inte följs? 6 Om allmän aktsamhet 7 Om säkerhet 7 Om gemensamma kstnader 7 Balknger ch uteplatser 7 Mattpiskning 7 Matning av fåglar ch djur utmhus 8 Tvättstuga 8 Bastu 8 Föreningslkal 8 Cyklar ch mpeder 8 Utemiljön 8 Bilar, carprt, garage 9 Avfallshantering, el-avfall, kemiska prdukter 9 Källare 9 Parablantenn 9 Husdjur 9 Störningar 9 Andrahandsuthyrning 10 Lägenhetsunderhåll 10 Förändringar i lägenheten 10 Om du tänker flytta 10 FÖRENINGENS STADGAR Firma, ändamål ch säte 12 Medlemsskap ch överlåtelse av bstadsrätt 12 Insats ch avgifter 12 Bstadsrättshavarens rättigheter ch skyldigheter 12 Ansvar för reparatiner ch underhåll 12 Styrelsen 17 Räkenskap ch revisin 18 Föreningsstämma 18 Meddelande till medlemmarna 20 Fnder 20 Vinst 20 Upplösning, likvidatin m.m. 20 Övrigt 20 Service ch kmmunikatiner 22 Kntakt 24 FOTO: B Qvennerstedt, Marcus Mhlin, Ltta Westlin, Julia Westlin IDE, LAYOUT & PRODUKTION: Westlin Media 2011

3

4 4

5 Områdesbeskrivning Här är det lätt att trivas! Mitt inne i villamrådet, på en sluttning vanför Vallentunasjön, ligger bstadsrättsföreningen Bällstagård så diskret att det är lätt att missa den. Den smälter verkligen in i villamiljön. På smmaren är husen ch den härliga parkliknande innergården inbäddade i en lummig grönska med fruktträd, bärbuskar ch blmmr. En riktig as! Några av lägenheterna har sjöutsikt. Till stranden/gustavs Udde är det ca 200 meter ch där finns båtplats ch uppläggningsplats att hyra. Där finns ckså en ftbllsplan, stra grönmråden för lek ch picknick ch en vacker strandprmenad. Att trivseln är så str i mrådet berr ng till str del på de vackra mgivningarna, lägenheternas väl genmtänkta planlösning, husens placering ch att det är ett generatinsbende med en naturlig mix av åldrar från ung till gammal. Det skapar balans, lugn ch trygghet. Föreningen har ckså en stark eknmi ch ansvariga styrelser har genm åren varit nga med att hålla efter fastigheterna sm är mycket välskötta. På landet men nära staden Bällstagård ligger i en histrisk miljö med spännande berättelser ch frnlämningar från Vikingatiden ch med naturen utanför dörren. Samtidigt så är Vallentuna en snabbt växande ch mdern kmmun med ett strt serviceutbud, kultur, fritidsaktiviteter, bra sklr ch kmmunikatiner. Med Rslagsbanan, pendelbuss eller bil tar det ca 30 minuter att åka till Stckhlm. Till Arlanda tar det ca 25 minuter med bil. Fastighet ch lägenhetsfördelning Föreningens fastighet bebyggdes 1983 av KJ Bygger ch består av fyra bstadshus innehållande 40 lägenheter. Till varje lägenhet hör antingen en balkng eller en uteplats. Samtliga lägenheter nås från markplanet, lägenheterna i överplan har utvändig trappa. Lägenhetsfördelning: 2 st lägenheter med 1,5 rum ch kök 22 st lägenheter med 2 rum ch kök 10 st lägenheter med 3 rum ch kök 6 st lägenheter med 4 rum ch kök Garage, carprt, cykelförråd, tvättstuga, föreningslkal, bastu, sprum: Utöver detta ryms i fastigheten 4 garage ch 37 carprtplatser. I carprten mt Bällstavägen finns 2 låsbara cykelförråd (lgh-nyckel), en undercentral, ett sprum för el-avfall samt ett sprum för hushållsavfall. I carprten mt Kavallerivägen finns 2 låsbara cykelförråd (lgh-nyckel), en undercentral, ett sprum för hushållsavfall, ett papperssprum samt ett fastighetsförråd vilket dispneras av fastighetsskötare. I A-huset finns ett trädgårdsförråd (lgh-nyckel), samt gemensamma utrymmen: föreningslkal (separat nyckel, kan även bkas av enskilda medlemmar), en tvättstuga samt bastu (lgh-nyckel). Försäkring Föreningen är försäkrad i fastighetsförsäkring för SBC:s medlemmar ch är sedan medlem i Sveriges Bstadsrättscentrum. Det är den rganisatin sm tillvaratar bstadsrättsföreningars intressen. Lite kurisa: Ortnamnen i Vallentuna är mycket gamla, de flesta härstammar från tiden innan medeltid. På frnsvenska hette Vallentuna Valenda Tuna, vilket kan betyda tuna där hövdingar ch märkeliga män btt hafva. Tuna betyder även en inhägnad skyddad mark eller tempelmark. 5

6 Trivsel- ch rdningsregler Ansvar för rdningen Styrelsens uppgift är att ta hand m den löpande förvaltningen av föreningen ch verkställa de beslut sm föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår även rdningsfrågrna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är rdning ch reda både i ch utanför husen. Att b i bstadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Sm medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bstad i föreningens hus utan ckså skyldigheter mt föreningen ch övriga medlemmar. För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller inte bara dig sm bstadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar mfattas liksm gäster, innebende eller hantverkare sm utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller ckså för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem. Vad händer m rdningsreglerna inte följs? Om rdningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta m du ska få b kvar. Företeelser sm är av liten betydelse för föreningen eller övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mt den sm bryter mt reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter ch m medlemmen trts anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga m uppsägning. 6

7 Om allmän aktsamhet Balknger ch uteplatser Tänk på att vara rädd m ch väl vårda föreningens egendm. Kstnader för underhåll ch reparatiner betalas av alla gemensamt. Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kntakt med någn i styrelsen eller fastighetsskötare. Balknger ch uteplatser ingår inte i bstadsrätten utan tilhör föreningen, sm ckså ansvarar för dem. Däremt upplåts dessa ytr för enskilt bruk. Beträffande lägenheter i markplanet gäller att strlek ch utfrmning ska överensstämma med den ursprungliga planeringsritningen från tiden då mrådet byggdes. Önskar föreningen att uteplatserna ska ändras, uppdateras, ska detta ske i samråd med respektive medlem. Om säkerhet Lämna aldrig dörrar till tvättstuga, trädgårds-, cykel-, eller källarförråd m.m. låsta. Var försiktig med eld. Din lägenhet ska vara utrustad med fungerande brandvarnare. Meddela grannar eller styrelsen m du är brtrest en längre tid. Om gemensamma kstnader Kstnaden för el ch vatten betalas av alla bstadsrättsinnehavare gemensamt. Var sparsam med varmvattnet ch låt inte vattnet rinna i nödan. Vattning utmhus med slang är inte tillåtet. Var även sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt packning när kranen står ch drppar. Det är extra viktigt att visa hänsyn vid vistelse på uteplatser ch balknger. Balkng eller uteplats får inte användas för: permanent förvaring av föremål sm inte tillhör nrmal balkngmöblering skakning av mattr m.m. grillning m inte närbende grannar gett sitt samtycke. OBS! Grillning får aldrig ske under utskjutande tak av brandsäkerhetsskäl. Balknglådr ska vara placerade innanför balkngräcket med tanke på lycksrisken. Amplar ch andra hängande föremål får inte placeras så att de kan falla ut. Se till att balkngdörr/altandörr är rdentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd ch/eller snösmältning. Mattpiskning För piskning ch vädring av mattr, sängkläder m.m. finns särskild piskställning. 7

8 Matning av fåglar ch djur utmhus Cyklar ch mpeder Matning av fåglar är inte tillåten inm fastigheten på grund av att matrester riskerar att lckar till sig råttr eller andra skadedjur. Av samma skäl gäller förbud mt matning av andra djur, t.ex. husdjur. Cyklar ska förvaras i cykelförråden eller i cykelställen. Mpeder får placeras i särskilt mpedgarage mt en nyckeldepsitinsavgift. Övriga mtrfrdn ska stå i carprt eller garage. Tvättstuga Utemiljön Tvättstugan ch tillhörande lkaler ska städas efter användandet. Lämna lkalerna i det skick du själv önskar finna dem. Bkningslås ska sitta kvar i tablån så länge man är innehavare av tvättstugenyckeln. Endast bkningslås får användas för bkning av tvättid. Tvättstugan får ej användas mellan klckan ch Flytta alltid låset till låsparkeringen efter avslutad tvätt m du inte vet när du ska tvätta nästa gång. Om du inte utnyttjat tvättstugan en timme efter bkad tid får annan medlem använda tvättstugan. Observera att mattr inte får tvättas i tvättmaskinerna! Bastu Bkning av bastu sker på en lista sm sitter på dörren. Skriv alltid upp datum ch lägenhetsnummer på listan. Bastu ch tillhörande lkaler städas alltid efter användandet. Glöm inte sprna! Föreningslkal Föreningslkalen bkas genm att man skriver upp sitt namn ch lägenhetsnummer på listan sm finns vid dörren till lkalen. Nyckel hämtas hs styrelsen. Föreningslkalen ch tillhörande utrymmen städas alltid efter användandet. Glöm inte att ta med sprna! För att våra gemensamma utrymmen ska bli så trivsamma sm möjligt för alla gäller följande: Man får inte slänga skräp eller fimpar i bstadsrmådet. Man får inte ställa ut askfat utmhus. Tänk på barnen! Tänk på att hålla snyggt på de allmänna ytrna ch låt inte privata tillhörigheter stå kvar ute. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker samlas ihp efter dagens slut ch tas med hem. Marschaller ska placeras så att de inte ger upphv till st fläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv brt utbrunna marschaller ch ev. stearin- eller stfläckar. Träden sm finns i mrådet är inte till för lek ch klättring. På grund av lycksrisken är det inte tillåtet att placera föremål eller blmlådr uppe på förrådstaken. Även fönsterblecken ska hållas fria. Det är inte tillåtet att plantera, beskära eller på annat sätt ändra på mrådets utfrmning eller dess parkplanteringar. Detta gäller hela Bällstagård; gården, entréer, allmänningar mellan uteplatser ch uteförråd samt allmänna ytr. Alla förändringar av mrådet beslutas av årsmötet eller av styrelsen. 8

9 Bilar, carprt, garage Källare Carprt finns att hyra. Kntakta styrelsen. Det finns även fyra garageplatser. Kntakta styrelsen m du vill ställa dig i kö. Carprtar ch garageplatser skall i första hand upplåtas åt föreningens medlemmar för bendeparkering. Carprtarna är endast avsedda för bilar. I mån av plats kan tillstånd även ges för mtrcyklar. Det är abslut förbjudet att förvara föremål sm bilbatterier, verktyg, dunkar, skräp.s.v. på dessa platser. Det är inte heller tillåtet att låta sladdar hänga kvar i mtrvärmaruttaget. Detta p.g.a. att det kan rsaka allvarliga persnskadr. Avfallshantering, el-avfall, kemiska prdukter På årsmötet den 2 juni 2009 beslöts att vi skall införa källsrtering. När styrelsen genmför årsmötets beslut kmmer nya regler att gälla. Fram tills dess gäller tidigare fastlagda regler: Sprummen får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att sppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i sptunnan ch sprummet. Lägg inte vassa föremål i sppåsen så att någn kan kmma till skada. Grvspr frslas brt av enskild medlem. Det är förbjudet att ställa ut kasserade tillhörigheter/grvspr i entréer, på ch kring uteplatser ch balknger eller i gemensamma förråd. Vid renvering kan man i vissa fall behöva tillåtelse att uppskjuta brtfrslande av renveringsavfall någn vecka. Sök tillstånd i gd tid från styrelsen m du trr att du behöver ställa ut renveringsavfall. Färgburkar ch andra kemiska prdukter får inte lämnas i sprummet utan skall lämnas på närmaste miljöstatin. Enligt lag skall el- ch elekrnikavfall samlas in särskilt ch får inte lämnas i sprna. Dessa lämnas på av föreningen särskild anvisad plats. I källare får persnliga tillhörigheter förvaras. Dck endast på avsedd plats. Gångarna skall hållas fria från saker ch får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendm i källaren. Eldfarliga föremål sm på annat sätt kan medföra skada på föreningens eller annan medlems egendm får inte förvaras i källaren. Parablantenn Det är inte tillåtet att sätta upp parablantenn eller annan utmhusantenn på fasad eller balkngräcke. Husdjur All rastning av husdjur inm fastigheten är förbjuden. Innehavare av husdjur skall övervaka så att dessa inte stör grannar eller förrenar inm fastigheten. Husdjur får därför inte vistas ute utan uppsikt av djurägaren. Alla katter skall använda halsband ch sele när de vistas ute. Hundar skall vara kpplade. Störningar För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av mkringbende. Alla bende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den sm stör ch inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall kmma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten, men även i alla gemensamma utrymmen sm t.ex. i föreningslkal ch tvättstuga ch utmhus inm fastigheten. Vid tillfälliga störningar sm t.ex. en fest eller renvering bör man alltid tala med mkringbede grannar i förväg för att få deras samtycke. Reglerna gäller dygnet runt, men är extra angelägna att följa mellan klckan ch Man bör därför undvika att köra tvätt- ch diskmaskiner under denna tid. 9

10 Andrahandsuthyrning Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran m samtycke skall vara skriftlig ch innehålla skälet för begäran, tidsperid samt uppgift m vem man ämnar upplåta lägenheten till. Begäran lämnas i gd tid till styrelsen före upplåtelsen. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas brt genm ansökan till hyresnämnden, sm har särskild blankett för detta. Lägenhetsunderhåll Bstadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad sm ingår i lägenheten ch sm skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas nrmalt lägenhetens glv, väggar ch tak, inredning i kök ch badrum, glas ch bågar i fönster samt inner- ch ytterdörrar. Om någt går sönder måste du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskadr kstar stra pengar ch leder i allmänhet till strt behag för den sm drabbas. Ett särskilt bstadstillägg i din hemförsäkring kan vara ett bra skydd m lyckan är framme. Om man brrar eller spikar i våtutrymmen ska man fuktspärra. Om du är säker, kntakta en fackman. Förändringar i lägenheten Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya glv, sätta upp nya skåp eller byta vitvarr i köket. Mer mfattande förändringar kräver dck styrelsens tillstånd. T.ex. m du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök ch badrum. Ibland kan det ckså behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kntakta alltid styrelsen innan du sätter igång. Tänk ckså på att hänsyn till de mkringbende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid. Alla förändringar skall vara hantverksmässigt utförda. Om du tänker flytta Fråga styrelsen vilka rutiner sm gäller vid överlåtelse. Tänk på att den sm övertar din lägenhet även måste gdkännas sm medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad sm krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan m medlemskap skall även ett ex. av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. När du flyttar måste du först kntakta styrelsen för gdkännande av flyttbil m du vill köra frdnet in på mrådet. Det är dck tillåtet att vid flyttning tillfälligt ställa flyttbil utanför carprtar. Tala med grannar ch se till att ingen bil blckeras. Dessa rdningsregler ska lämnas till den sm övertar din lägenhet. Utöver dessa rdningsregler gäller föreningens stadgar. Dessa rdningsregler gäller från december

11 11

12 Föreningens stadgar Firma, ändamål ch säte 1 Föreningens firma är Bstadsföreningen Bällstagård. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas eknmiska intressen genm att i föreningens hus upplåta bstäder åt medlemmarna till utnyttjande utan tidsbegränsning. Medlem sm innehar bstadsrätt kallas bstadsrättshavare. Styrelsen har sitt säte i Vallentuna. Medlemsskap ch överlåtelse av bstadsrätt 2 När en bstadsrätt överlåtits eller övergått till ny innehavare får denne utöva bstadsrätten ch flytta in i lägenheten endast m han har antagits till medlem i föreningen. Förvärvaren skall ansöka m medlemskap i föreningen på sätt styrelsen bestämmer. Styrelsen är skyldig att snarast, nrmalt dck inm tre veckr från det ansökan m medlemskap inkm till föreningen, pröva frågan m medlemskap. Sm underlag för prövningen har föreningen rätt att ta en kreditupplysning avseende sökanden. 3 Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk persn sm övertar bstadsrätt i föreningens hus. Den sm en bstadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen m föreningen skäligen bör gdta förvärvaren sm bstadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bsätta sig i bstadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Den sm har förvärvat en andel i bstadsrätt får vägras medlemskap i föreningen m inte bstadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sambr på vilka lagarna m sambrs gemensamma hem skall tillämpas. Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, natinalitet eller etniskt ursprung, religin, övertygelse eller sexuell läggning. En överlåtelse är giltig m den sm en bstadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. Insats ch avgifter 4 Insats, årsavgift ch i förekmmande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Föreningens kstnader finansieras genm att bstadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bstadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Beslut m ändring av grund för andelsberäkning skall fattas av föreningsstämma. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift ch pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den betalda avgiften från förfalldagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förrdningen m ersättning för inkasskstnader m.m. Bstadsrättshavarens rättigheter & skyldigheter 5 Bstadsrättshavaren skall på egen bekstnad hålla lägenheten i gtt skick. Detta gäller även mark, förråd, garage, carprt eller annat lägenhetskmplement sm ingår i uppgörelsen. Bstadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll ch reparatiner enligt följande tre sidr: 12

13 Ansvar för underhåll ch reparatiner BYGGDEL Bstadsrättshavarens Bstadsrättsföreningens Anmärkning ansvar ansvar VÄGGAR, GOLV & TAK Icke bärande innerväggar samt ytbeläggning på rummens alla väggar, glv ch tak jämte underliggande ytbehandling sm krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. Lister ch fder Elektrisk glvvärme sm Brh försett lägenheten med FÖNSTER Fönster- ch dörrglas ch till fönster ch dörr hörande beslag ch handtag Invändig målning av karm, båge ch mellan bågar All utvändig målning DÖRRAR Innerdörrar med hörande beslag, handtag Målning av innerdörrar Ytterdörr, handtag, ringklcka ch lås inklusive nycklar Målning av ytterdörr, insida Målning av ytterdörr, utsida 13

14 BYGGDEL Bstadsrättshavarens Bstadsrättsföreningens Anmärkning ansvar ansvar BADRUM, WC, VÅTRUM Till vägg eller glv hörande fuktislerande skikt Inredning, belysningsarmaturer Vitvarr, sanitetsprslin Glvbrunn inklusive klämring Rensning av glvbrunn Tvättmaskin inklusive ledningar ch anslutningskpplingar på vattenledning Kranar ch avstängningsventiler Ventilatinsfläkt Elektrisk handdukstrk KÖK All inredning ch utrustning Vitvarr Köksfläkt, ventilatinsdn Disk- ch tvättmaskin inklusive ledningar ch anslutningskpplingar till vattenledning Kranar ch avstängningsventiler BRANDVARNARE POSTLÅDA 14

15 BYGGDEL Bstadsrättshavarens Bstadsrättsföreningens Anmärkning ansvar ansvar BALKONG Målning eller beläggning av balkngglv Målning av balkngtak, väggar, balkngräcke Målning av utsida av balkngdörr ch fönster mt balkng Renhållning ch snöskttning Gäller även entré/altan/uteplats EL ch TV Säkringsskåp ch därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag ch fasta armaturer Huvudcentral ch elstigare fram till undercentral i lägenheten TV-kabelnät fram till vägguttag i lägenheten Extra uttag är Brh,s ansvar ELRADIATORER Ifråga m vattenfyllda radiatrer svarar Brh endast för målning VENTILER till ventilatinskanaler Bstadsrättshavaren svarar inte för reparatiner av ledningar för avlpp, värme, elektricitet ch vatten m föreningen har försett lägenheten med ledningar ch dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilatinskanaler. För reparatiner på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar Brh endast i begränsad mfattning i enlighet med bestämmelserna i bstadsrättslagen. Brh är skyldig att till föreningen anmäla fel ch brister i sådan lägenhetsutrustning sm föreningen svarar för enligt föregående stycke. Hör till lägenheten förråd, garage eller annat lägenhetskmplement skall Brh iaktta rdning, sundhet ch gtt skick i fråga m sådant utrymme. 15

16 Bstadsrättshavarens rättigheter & skyldigheter frts. 6 Om Bstadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras, eller att det finns risk för mfattande skadr på annans egendm, har föreningen efter rättelsemaning rätt att avhjälpa bristen på bstadsrättshavarens bekstnad. 7 Bstadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder i lägenheten sm har vidtagits av tidigare innehavare av bstadsrätten, såsm reparatiner, underhåll ch installatiner sm denne utfört. 8 Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i fastigheten besluta m reparatin ch byte av inredning ch utrustning avseende de delar av lägenheten sm medlemmen ansvarar för. 9 Bstadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dck företas endast efter tillstånd från styrelsen ch under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller lägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Åtgärd sm kräver bygglv eller bygganmälan, t.ex. ändring i bärande knstruktin, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlpp, värme, gas eller vatten, utgör alltid väsentlig förändring. 10 Bstadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten ch andra delar av fastigheten iaktta allt sm frdras för att bevara sundhet, rdning ch gtt skick inm fastigheten ch rätta sig efter de särskilda regler sm föreningen meddelar i överensstämmelse med rtens sed. Bstadsrättshavaren skall hålla nggrann tillsyn över att detta ckså iakttas av den sm hör till hans hushåll eller gästar hnm eller någn annan sm han inrymt i lägenheten eller sm där utför arbete för hans räkning. Föremål sm enligt vad bstadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med hyra får inte föras in i lägenheten. 11 Företrädare för föreningen har rätt att kmma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete sm föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 6. När bstadsrätten skall tvångsförsäljas är bstadsrättshavaren skyldig att visa lägenheten på lämplig tid. Om bstadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det kan styrelsen ansöka m handräckning. 12 En bstadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande m styrelsen ger sitt samtycke. Bstadsrättshavare skall skriftligen hs styrelsen ansöka m samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas. Bstadsrättshavaren får inte inrymma utmstående persner i lägenheten m det kan medföra men för föreningen eller annan medlem. 13 Bstadsrättshavaren får inte använda lägenheten för någt annat ändamål än det avsedda. 16

17 14 Nyttjanderätten till en lägenhet sm innehas med bstadsrätt kan i enlighet med bstadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat m: bstadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift. lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand. bstadsrättshavaren inrymmer utmstående persner till men för föreningen eller annan medlem. lägenheten används för annat ändamål än det avsedda. bstadsrättshavaren eller den sm lägenheten upplåtits till i andra hand, genm vårdslöshet är vållande till att det finns hyra i lägenheten eller m bstadsrättshavaren genm att inte utan skäligt dröjsmål underrätta styrelsen m att det finns hyra i lägenheten, bidrar till att hyran sprids i fastigheten. bstadsrättshavaren inte iakttar sundhet, rdning ch gtt skick inm fastigheten eller rättar sig efter de särskilda rdningsregler sm föreningen meddelar. bstadsrättshavaren inte lämnar tillträde till fastigheten ch att han inte kan visa giltig ursäkt för detta. bstadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet ch det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs. lägenheten helt eller till väsentlig del används för närings - verksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte väsentlig del ingår i brttsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mt ersättning. Nyttjanderätten är inte förverkad m det sm ligger bstadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. 15 Bstadsrättslagen innehåller bestämmelser m att föreningen i vissa fall skall anmda bstadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bstadsrätten. Sker rättelse kan bstadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten. 16 Om föreningen säger upp bstadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för skada. 17 Har bstadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning skall bstadsrätten tvångsförsäljas. Försäljningen får dck anstå till dess att sådana brister sm bstadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade. Styrelsen 18 Styrelsen består av minst tre ch högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöter ch suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Till styrelseledamt ch suppleant kan förutm medlem väljas även make, registrerad partner eller samb till medlem samt närstående sm varaktigt sammanbr med medlemmen ch är bsatt i föreningens hus. Styrelsens rdförande väljs av föreningsstämman. Styrelsen utser inm sig andra funktinärer. Föreningens firma tecknas - förutm styrelsen - av två styrelseledamöter i förening. 19 Vid styrelsens sammanträden skall prtkll föras, sm justeras av rdföranden ch den ytterligare ledamt sm styrelsen utser. Prtkllen skall förvaras på ett betryggande sätt ch föras i nummerföljd. 17

18 20 Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Sm styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening sm rdföranden biträder. För giltigt beslut erfrdras enhällighet när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande. 21 Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendm eller tmträtt ch inte heller riva eller företa väsentliga till- eller mbyggnadsåtgärder av sådan egendm. 22 Styrelsen skall i enlighet med bstadsrättslagens bestämmelser föra medlems- ch lägenhetsförteckning. Styrelsen har rätt att behandla i förteckningarna ingående persnuppgifter på sätt sm avses i persnuppgiftslagen. Bstadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bstadsrätt. Räkenskaper ch revisin 23 Föreningens räkenskapsår mfattar kalenderår. Senast en månad före rdinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisrerna avlämna handlingar i enlighet med årsredvisningslagens allmänna bestämmelser m årsredvisningens delar. 24 Föreningsstämma skall välja minst en ch högst två revisrer med högst två suppleanter. Revisrer ch revisrssuppleanter väljs för tiden från rdinarie föreningsstämma fram till nästa rdinarie föreningsstämma. Av revisrerna vilka inte behöver vara medlemmar i föreningen skall minst en vara auktriserad eller gdkänd. 25 Revisrerna skall avge revisinsberättelse till styrelsen senast två veckr före föreningsstämman. 26 Styrelsens redvisningshandlingar, revisinsberättelsen ch styrelsens förklaring över av revisrerna gjrda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före föreningsstämman. Föreningsstämma 27 Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars ch senast före 15 juni. 28 Medlem sm önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inm den senare tidpunkt sm styrelsen bestämmer. 29 Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisr finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hs styrelsen med angivande av ärende sm önskas behandlat på stämman. 18

19 30 På rdinarie föreningsstämma skall förekmma: Öppnande Gdkännande av dagrdningen Val av stämmrdförande Anmälan av stämmrdförandens val av prtkllförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga m stämman blivit i stadgeenlig rdning utlyst Fastställande av röstlängd Föredragning av styrelsens årsredvisning Föredragning av revisrns berättelse Beslut m fastställande av resultat- ch balansräkning Beslut m resultatdispsitin Fråga m ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Beslut m arvden åt styrelseledamöter ch revisrer för nästkmmande verksamhetsår. Val av styrelseledamöter ch suppleanter Val av revisrer ch revisrssuppleant Val av valberedning Av styrelsen till stämman hänskjutna frågr samt av föreningsmedlem anmält ärende Avslutande 31 Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift m vilka ärenden sm skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas persnligt till samtliga medlemmar genm utdelning eller genm pstbefrdran senast två veckr före rdinarie ch en vecka före extra föreningsstämma, dck tidigast fyra veckr före stämman. 32 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bstadsrätt gemensamt har de dck tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem sm fullgjrt sina åtaganden mt föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag. Medlem får utöva sin rösträtt genm mbud. Endast annan medlem, make, registrerad partner, samb eller närstående sm varaktigt sammanbr med medlemmen får vara mbud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmakten skall uppvisas i riginal. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, registrerad partner, samb, annan närstående eller annan medlem får vara biträde. Sm närstående till medlemmen enligt föregående stycke anses även den sm är syskn eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till medlemmen eller är besvågrad med hnm eller henne i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskn. 34 Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening sm får mer än hälften av de angivna rösterna eller vid lika röstetal den mening sm rdföranden biträder. Vid val anses den vald sm har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genm lttning m inte annat beslutas av stämman innan valet förättas. För vissa beslut erfrdras särskild majritet enligt bestämmelser i bstadsrättslagen. 35 Vid rdinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa rdinarie föreningsstämma hållits. 36 Prtkll från föreningsstämman skall hållas tillgänglig för medlemmarna senast tre veckr efter stämman. 19

20 20

21 Meddelanden till medlemmarna 37 Meddelanden delges genm anslag i föreningens fastighet eller genm utdelning. Fnder 38 Inm föreningen skall bildas fnd för yttre underhåll. Till fnden skall årligen avsättas ett belpp mtsvarande minst 0,3% av fastighetens taxeringsvärde. Om föreningen har upprättat underhållsplan skall avsättning till fnden göras enligt planen. Vinst 39 Om föreningsstämman beslutar att uppkmmen visnt skall delas ut skall vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste räkenskapsåret. Upplösning, likvidatin m.m. 40 Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser. Övrigt 41 För frågr sm inte regleras i dessa stadgar gäller bstadsrättslagen, lagen m eknmiska föreningar samt övrig lagstiftning. 21

22 Service ch kmmunikatiner Försklr i närmrådet Kusin Vitamin Södra Rslagens Försklr AB Kragstalund Förskla Bällstalunds Förskla Sklr i närmrådet Lvisedalssklan åk F-9 Bällstabergssklan åk F-9 Vallentuna Friskla åk 6-9 Vittra i Vallentuna åk F-9 Vallentuna Gymnasium ca 2,5 km Kmmunikatiner Rslagsbanan Kårsta-Stckhlm Östra Busslinjer: 610 Rsengården-Danderyds sjukhus 608 direktbuss till centrala Stckhlm 624 Upplands Väsby-Arninge Centrum 690 nattbuss Rsengården-Stckhlm Läs gärna mer på kmmunens hemsida: Närmaste livsmedelsbutik Ica Kragsta ca 700 m Närmaste restaurang Kristrante ca 700 m 2,2 km till Vallentuna Centrum där du hittar det mesta; vårdcentraler, tandläkare, banker, Systemblaget, restauranger, caféer, biblitek samt en mängd specialaffärer ch större livsmedelsbutiker sm ICA Kvantum, Cp ch Lidl. Sprt fritid På gångavstånd från Vallentuna Centrum ligger den fräscha simhallen ch träningsanläggningen Gym & Sim ch Vallentuna IP sm är en mdern idrttplats med friidrttsarena, ftbllsarena, träningsplaner, ishckeyarena, träningsishckeyhall, mtinsspår, beachvlleyplan ch tennishall. Smmartid kan du bada på Kvarnbadet sm består av en tempererad 50 metersbassäng med 8 banr. En 17,5 metersbassäng för simskla ch de mindre simkunniga barnen. En plaskdamm för de allra minsta barnen. 22

23 Under vintern finns det skidspår på idrttsplatserna ch en plgad skridskbana på Vallentunasjön. 23

24 Strax nedanför Bällstagård ligger Vallentunasjön med fantastiska prmenadvägar ch stra grönmråden. Prmenera, jgga eller cykla utmed sjön ch ta en paus vid Kärleksudden, Gustavs Udde, Badberget, vid den gamla rfyllda vikingaplatsen Arkils Tingstad eller vid någn av alla fina rastplatser utmed Kyrkviken. KONTAKT Har du frågr sm rör ditt bende är du alltid välkmmen att kntakta styrelsen! Skriv ett brev ch lägg i föreningens brevlåda sm finns utanför tvättstugan. Du kan ckså ringa eller skicka e-pst till styrelsen. Namn ch kntaktuppgifter till aktuella styrelseledamöter får du i din brevlåda en gång per år. Brf Bällstagård Bällstavägen 75 E Vallentuna Org.nr

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATS OCH AVGIFTER MED MERA 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS

Läs mer

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket Stadgeändringar registrerade av Bolagsverket 2005-07-13 Brf Loket Stadgar för Bostadsrättsföreningen Loket FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket. Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kandidaten

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kandidaten STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kandidaten. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLIPGATAN 12. Org.nr: 769617-2332

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLIPGATAN 12. Org.nr: 769617-2332 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLIPGATAN 12 Org.nr: 769617-2332 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Slipgatan 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde 2(11) Innehållsförteckning Firma, ändamål och säte... 3 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt... 3 Insats, avgifter och andelstal med mera... 3

Läs mer

1 (8) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Ribersborg 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ribersborg 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Garm. Organisationsnummer är 757200-6620 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nystaden 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NACKA-HUS NR 2 I EKÄNGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nacka-Hus nr 2 i Ekängen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BULTEN 23. Antagna den 26 september 2013

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BULTEN 23. Antagna den 26 september 2013 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BULTEN 23 Antagna den 26 september 2013 Reviderade den 4 juni 2015 INDEX FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE... 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 INSATS OCH AVGIFTER

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hallonet 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004.

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. STADGAR för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. Innehållsförteckning: FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE...1 MEDLEMSKAP

Läs mer

Stadgar för BRF Johannebergsgatan 30 i Göteborg

Stadgar för BRF Johannebergsgatan 30 i Göteborg Stadgar för BRF Johannebergsgatan 30 i Göteborg Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Johannebergsgatan 30. Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen BRF Särstahem Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Vattentornet 3

Stadgar för bostadsrättsföreningen Vattentornet 3 Stadgar för bostadsrättsföreningen Vattentornet 3 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vattentornet 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Östergård, org.nr 702002-6865. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APELTRÄDET 7 I STOCKHOLM

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APELTRÄDET 7 I STOCKHOLM STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APELTRÄDET 7 I STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Apelträdet 7. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 1(9) STADGAR Brf Svenska Folkbyggen nr 8 i Göteborg FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gavelvägen. Styrelsen har sitt säte i Lidingö kommun. Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Villanden Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Villanden Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Villanden Malmö Firma, ändamål och säte Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt Insats och avgifter mm Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM 1 2003 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 5 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Saimagatan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT Stadgar FIRMA, ÄNDAMAL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Rösjön i Sollentuna. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra 1(8) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra Antagna vid konstituerande stämma den 26 januari 2003 och ändrade vid föreningsstämma den 14 juni 2006 samt vid föreningsstämma den 16 juli 2008. FIRMA,

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14 OXELÖSUND Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fornfyndet i Lund.

1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fornfyndet i Lund. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Fornfyndet i Lund FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fornfyndet i Lund. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MONTEBELLO 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MONTEBELLO 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MONTEBELLO 6 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Montebello 6. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA Anpassade till den fr o m 1 juli 1991 gällande bostadsrättslagen FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Majgården. Föreningen

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro

STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro. Styrelse har sitt säte i Örebro (Örebros kommun). Föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsuthyrning får tas ut efter beslut av styrelsen.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsuthyrning får tas ut efter beslut av styrelsen. STADGAR FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF Dubbelbössan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF Katthuvudet 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE ÄNDAMÅL... 4 1 Firma, säte och ändamål... 4 MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT...

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN URSVIK-PROVASSISTENTEN. Antagna vid konstituerande föreningsstämma den 7 april 2015.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN URSVIK-PROVASSISTENTEN. Antagna vid konstituerande föreningsstämma den 7 april 2015. Sidan 1 av 10 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN URSVIK-PROVASSISTENTEN. Antagna vid konstituerande föreningsstämma den 7 april 2015. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Solstrålen org.nr

1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Solstrålen org.nr STADGAR FÖR BRF.SOLSTRÅLEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Solstrålen org.nr 769613-1593 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN

Stadgar STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN Stadgar STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sockerbiten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 2005-05-25 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Kattryggen 15 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN Brf Brunnsviken Utkast till stadgar, version 2 (2004-12-12) Sida 1 (11) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN Innehåll FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE...2 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr )

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr ) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr 715200-1090) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen MURAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14 1(9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Krassen 14. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Malmö den 28 september 2004 Sidan 1 av 6

Malmö den 28 september 2004 Sidan 1 av 6 Sidan 1 av 6 foto: Oliver Vuljanic foto: bengt jönsson Sidan 2 av 6 Innehåll Firma, ändamål och säte............................. sid 3 1 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt.............. sid 3 2-3

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TAVASTEN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TAVASTEN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TAVASTEN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tavasten 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Stadgar 2006-05-30, Sida 1 av 9

Stadgar 2006-05-30, Sida 1 av 9 , Stadgar 2006-05-30, Sida 1 av 9 Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämmorna den 30 mars 2005 och den 29 mar 2006 samt skickats till Bolagsverket för registrering i juni 2006. För frågor som inte

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen Briljanterna

STADGAR Bostadsrättsföreningen Briljanterna STADGAR Bostadsrättsföreningen Briljanterna FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Briljanterna. Styrelse har sitt säte i Örebro (Örebro kommun). Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kungsberget nr. 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kungsberget nr. 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kungsberget nr. 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kungsberget nr. 2 i Linköping. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA 1 (10 ) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA Org. Nr 714800-0370 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Folkungarna. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Volontären 21. Ändrade och antagna vid extra föreningsstämma den 29 september 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Volontären 21. Ändrade och antagna vid extra föreningsstämma den 29 september 2009 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Volontären 21 Ändrade och antagna vid extra föreningsstämma den 29 september 2009 Innehållsförteckning Firma, ändamål och säte... 3 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt...

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÖRBINDELSEVÄGEN 4-77

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÖRBINDELSEVÄGEN 4-77 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÖRBINDELSEVÄGEN 4-77 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Förbindelsevägen 4-77 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11 1 (7) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Beckasinen 15

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Beckasinen 15 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Beckasinen 15 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Beckasinen 15. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

En överlåtelse av bostadsrätt är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till en som inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse av bostadsrätt är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till en som inte antas till medlem i föreningen. STADGAR Bostadsrättsföreningen Lidingöfyren FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lidingöfyren. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lunden 28 i Göteborg. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lunden 28 i Göteborg. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HISTORIEN. Orginisationsnummer: 716439-5191

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HISTORIEN. Orginisationsnummer: 716439-5191 1(10) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HISTORIEN Orginisationsnummer: 716439-5191 Registrerade av Bolagsverket 2(10) Innehållsförteckning 1 Firma, ändamål och säte...3 2 Överlåtelse av bostadsrätt...3

Läs mer

STADGAR. Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund FÖR. Organisationsnummer: Stadgar antagna vid föreningsstämmorna och

STADGAR. Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund FÖR. Organisationsnummer: Stadgar antagna vid föreningsstämmorna och FÖR Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Organisationsnummer: 769616-5328 Stadgar antagna vid föreningsstämmorna 2015-05-27 och 2016-05-23 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VANADIS

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VANADIS STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VANADIS FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vanadis. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Sidan 1 av 10 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HÖGÅSEN. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Högåsen.

Sidan 1 av 10 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HÖGÅSEN. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Högåsen. Sidan 1 av 10 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HÖGÅSEN. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Högåsen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄKTAREN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Väktaren Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brf. Malacka org.nr: (6) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Brf. Malacka i Kristianstad, Org.nr:

Brf. Malacka org.nr: (6) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Brf. Malacka i Kristianstad, Org.nr: Brf. Malacka org.nr: 738200-0615 1 (6) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brf. Malacka i Kristianstad, Org.nr: 738200-0615 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brf. Malacka,

Läs mer