& Nr Franchising - mest på gott? medlemskåren. dryck & tjänster. nedslag i. ica ger sig in i sevicehandeln med ica to go

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "& Nr 3 2010. Franchising - mest på gott? medlemskåren. dryck & tjänster. nedslag i. ica ger sig in i sevicehandeln med ica to go"

Transkript

1 BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr Franchising - mest på gott? nedslag i medlemskåren ica ger sig in i sevicehandeln med ica to go dryck & tjänster

2 Ledare Kloka franchiseavtal tjänar alla på & TS kontrollerad fackpressupplaga Ansvarig utgivare Robert Dimmlich, tel Redaktör Rolf Karlsson, tel Franchise blir en allt vanligare samarbetsform. Inom bensinhandeln har franchise eller franchiseliknande samarbetsformer funnits i decennier. Just därför är också Svensk Bensinhandel experter på franchise. Vi har i 25 års tid verkat för sunda och ansvarsfulla franchiseavtal. Tyvärr kommer vi ofta i kontakt med avarter som visar att också franchisegivare kan agera lycksökare på bekostnad av franchisetagaren. För att stärka franchisetagarens position skapades Franchisetagarnas Riksorganisation (FRO) Syftet var då att få en skyddslagstiftning till stånd. Detta åstadkom FRO 2006, men resultatet blev en näst intill uddlös lag. Lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet klubbades i riksdagen 2006 och skall ge franchisetagaren klar och tydlig information inför den kommande franchiserelationen. Detta i sig är bra, men långt ifrån tillräckligt. Dessutom är lagen uddlös därför att om en franchisegivare bryter mot lagen skall ärendet prövas i marknadsdomstolen. Den kan bara döma ut vite, och sådant vite tilldöms staten och inte den part som drabbats, dvs franchisetagaren. Man måste då ställa sig frågan hur realistiskt det är att en hårt pressad franchisetagare vill driva en process där vitet tillfaller någon annan. Lagen är en chimär och faktiskt en skamfläck. Om det finns en politisk vilja att säkerställa att franchisetagare skall få en klar och tydlig information innan man ingår ett avtal så skall man också stifta en lag som ger önskad effekt. Franchise under ansvarsfulla former är en utmärkt form för affärsmässigt samarbete. En franchise tagare är beroende av antingen en ansvarsfull och seriös franchise givare eller en skyddslagstiftning som fyller dess funktion. FRO har länge drivit kravet att en franchisetagare skall skyddas bättre genom lag. Detta skydd skall omfatta förhandlingsskyldighet för franchisegivare, ekonomiskt skydd vid uppsägning, eliminering av oskäliga avtalsvillkor och även fortsättningsvis en informationsskyldighet för franchise givaren. Franchise blir allt vanligare i Sverige, och Svensk Handel uppskattar antalet franchisetagare till Jag tror att franchise kommer att bli än vanligare, det syns tydligt i strukturen för utbud av varor och tjänster. Franchise under ansvarsfulla former, där båda parter ges förutsättningar för lönsamhet och har en ömsesidig lojalitet, är en utmärkt form för att idka affärsmässigt samarbete. Låt oss alla tillsammans verka för en sådan utveckling, men skärp lagen så att vi får bort avarter och skyddar de mycket resurssvagare franchise tagarna. Behovet av en organisation för franchisetagare har aldrig varit så stort som nu! Jag vill också kommentera det faktum att ICA på allvar gett sig in i ett nytt marknadssegment, nämligen servicehandeln. ICA har i dagarna öppnat en "convenience store" som namngetts ICA To Go. Marknadssegmenten kommer att flyta ut, och många branscher kommer att lappa över varandra. Detta är en utmaning och en verklighet som kommer att synas mer i framtiden. Därför är det viktigt för bensinhandeln att tydligt positionera sig och fundera över vem som skall vara framtidens kunder. Vi har under 30 år excellerat i service och tillgänglighet, och detta erbjuder många fler aktörer idag. I morgon kan till och med andra branscher komma att erbjuda drivmedel! Det gäller därför för bensinhandeln att inte missa tåget och därmed morgondagens kunder. Som en del av frågeställningen utgör Andreas Carlgrens utveckling av begreppet fossiloberoende en intressant aspekt. Under Almedalsveckan 2009 gjorde Alliansen ett politiskt utspel om att Sverige år 2030 skulle vara fossiloberoende inom transportsektorn. Detta har Alliansen fått revidera. Ibland går inte kartan att rita om eftersom det finns en faktisk verklighet att förhålla sig till. Det ger mig lite hopp när även politiker inser detta. Robert Dimmlich VD Svensk Bensinhandel Register & prenumeration Susanne Forslund, tel Annonsbokning & material Ad4you, Nils Erik Wickman Krukmakargatan 35C Stockholm Tel Fax Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter ISSN Art & Design TapeNet Reklam AB Tel Tryck Carlshamn Tryck & Media Boktryckargatan Karlshamn Verkställande direktör Robert Dimmlich Box 1763 Birger Jarlsgatan 37 3tr Stockholm Tel Fax Bankgiro Nummer 4 kommer den 14 juni. Manus till redaktionen senast den 17 maj. Prenumerationspris för 2010 Helår 500: Lösnummer 80: Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen. Citera oss gärna, men ange källan.

3 Innehåll Nummer 3 Årgång 76 Maj 2010 Omslagsbild Dryck för direkt konsumtion är en stor artikel inom servicehandeln - och den skall vara kall och på armlängds avstånd... Redaktör Rolf Karlsson Redaktionskommitté Robert Dimmlich Lennart Olson Susanne Forslund Leif Ericsson Lennart Nilsson Susan Fritz Franchising ett lyckosamt koncept Nu kommer ICA To Go! Nej till exponeringsförbud av tobak Miljöministern talade på SPI-seminarium 6 PDF 8 PDF 10 PDF 12 PDF Nytt och nyttigt från Axfood-båten 14 Direktenkedjan vill vårda entreprenören 16 Reitan satsar på traineeprogram 18 PDF Mycket nytt på mässa i Birmingham 20 PDF Aktuella notiser 24 Bilistiska sidan från Auto motor & sport 26 PDF Tema: Dryck & tjänster I Sillerud gör man det med hjälp internet 28 Western Union söker fler ombud 30 Kiviks musteri siktar på servicehandeln 31 Vikingsoda, kolsyrepatronutmanaren 32 Tomas Hammers, dryckesprofil på Spendrups 34 Svensk Bensinhandels sidor Vår partner Wennerholms brandskola 36 Nedslag i medlemskåren 38 PDF A-kasse- och arbetsrättsfrågor - och svar PDF Nya medlemmar 41 Leverantörsregister I NÄSTA NUMMER TYA utbildar transportsektorn Första riktiga hybriden sjösatt Emab får ny VD Tema Fast food 18...samt mycket mer intressant läsning! vi gör branschen starkare! Svensk Bensinhandel är organisationen för dig som driver bensin station som egen företagare. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig stöd och hjälp vid förhandlingar med facken och oljebolagen samt i kontakter med andra företag och myndigheter. Förhandlingarna med olje bolagen kan t ex röra hyror, kontraktsvillkor, reparationer och underhåll. Förhandlingarna med fackföreningarna kan t ex handla om anställningar, löneuträk ningar och uppsägningar. Branschinformation ges via denna tidning, informationsmöten samt hemsidan www. svenskbensinhandel.se. Förbundet erbjuder om fattande och varierande utbildning för medlemmarna och deras anställda samt också olika typer av försäkringar för företaget, företagaren och de anställda. Förbunds styrelsen består av sju ledamöter som i så stor utsträckning som möjligt skall komma från olika oljebolag.

4 Reportage Franchising är en företeelse som blir allt vanligare i en mängd områden, inte minst servicehandeln där olika kedjor sedan länge tillämpar mer eller mindre lyckade former av franchiseavtal. Men rätt utformat innebär ett franchiseavtal fördelar för alla parter! Franchising, det moderna sättet att göra affärer! Mattias Hedwall är advokat och har i mer än 10 år jobbat med franchisefrågor ur ett juridiskt perspektiv förstås, det framgår av hans yrkestitel. Men när Bensin&Butik träffar honom för att få hans erfarenheter av franchising blir vi snart varse om att han har en betydligt större förståelse för frågorna än enbart det juridiska. Definition saknas Men vad är franchising egentligen? När vi använder ordet har vi en känsla av att det rör förhållandet mellan en franchisegivare (FG) som äger ett varumärke eller ett koncept, och så franchisetagaren (FT) som dagligen arbetar med detta koncept. - Dessvärre finns ingen enhetlig definition på vad franchising är, börjar Mattias. EU har en som berör konkurrenssituationen, franchiseföreningen har en annan. Den bästa utgångspunkten tycker jag är den som finns i franchiselagen jag är ju jurist. Där står att tre saker skall vara uppfyllda för att ett franchiseförhållande skall finnas: upplåtelse av kunskap eller varumärke från FG till FT, det vi i dagligt tal kallar koncept skyldighet för FT att följa detta koncept det skall utgå någon form av avgift från FT till FG Det finns flera undersökningar som visar att omsättningen ökar med mellan 25 och 30% när ett anställningsförhållande, dvs en anställd driver butiken, övergår till en franchiserelation. - Allt fler övergår till franchiseavtal i många olika branscher, och så skulle inte vara fallet om det inte låg något bra i själva idén, menar han. Som jurist har jag varit med vid avtalsskrivning i drygt 40 fall, och då är jag noga med att avtalen skall vara så heltäckande och tydliga som möjligt. Fördelarna med storskalig drift är i många fall uppenbara, som varumärkesbyggande, marknadsföring, IT-system och inköp. Kan man kombinera detta med en driftig entreprenör som kan sin lokala marknad vinner alla på det. Förresten, vet du vilken som är Sveriges största franchisekedja idag? Det är faktiskt posten som numera lagt ut nära nog all sin verksamhet till FT. Tidigare fanns specifika postkontor, nu finns de inhysta i exempelvis ICA-butiker och bensinstationer. Franchiseadvokat Mattias Hedwall anser att franchising är ett utmärkt sätt att driva affärer! Bygger på win-win Hela idén med franchising enligt Mattias är, inte förvånande, att alla inblandade skall ha fördel av relationen. Han anser vidare att så är fallet i de allra flesta avtal, i alla fall att intentionen är god. 6

5 Lojaliteten A och O Ett franchiseavtal skrivs mellan en FG och en FT, men Mattias menar att avtalet egentligen har lika stor betydelse FT emellan. - Om exempelvis en optikerkedja erbjuder gratis syntest så MÅSTE alla medlemmar i den kedjan ställa upp på det, säger han. Det låter som en självklarhet, men min erfarenhet är att solidariteten i den egna kedjan inte alltid är den bästa. Det kan också gälla gemensamma inköp. Om FG förhandlar fram bra priser på en produkt eftersom han kan lova att 100 butiker kommer att beställa faller hela idén om bara 60 verkligen gör det. Visst, detta kan regleras i avtal, men här handlar det mycket om att hitta en gemensam nivå som alla känner sig bekväma med. Ett avtal får inte vara så styrande att entre prenörskapet dödas, franchise bygger ju på att varje enhet drivs av en lokal entreprenör. Det finns flera undersökningar som visar att omsättningen ökar med mellan 25 och 30% när ett anställningsförhållande, dvs en anställd driver butiken, övergår till en franchiserelation där en egen företagare får driva samma butik. Förhållandet är frivilligt! Det finns en del faktorer som ibland glöms bort när man pratar om franchising, det är åtminstone Mattias erfarenhet. - Man måste komma ihåg att franchiseavtalet är frivilligt och att det är något annat än en anställning, menar han. Den som funderar på att bli FT måste noga sätta sig in i det avtal som finns och ta ställning till om han vill vara med eller inte. Om det är något FT inte förstår måste han ta upp detta med FG eller kontakta juridisk hjälp. Ett bra tips är att tala med andra i samma kedja och då inte nödvändigtvis de som FG rekommenderar, de är förstås översvallande positiva. Det hjälper också om en eventuell FT vet vad han vill med den kommande verksamheten, att han har en egen affärsplan som kan diskuteras innan avtalet skrivs under. Detta är tyvärr inte alltid självklart i de fall jag varit inblandad. Kontrollen viktig! Vi har pratat om de skyldigheter som FT har gentemot FG, men finns det inga skyldigheter åt andra hållet? - Jodå, det gör det, och även här skall avtalet vara tydligt, säger Mattias bestämt. Jag anser att det är FGs sak att kontrollera att FT verkligen lever upp till avtalet och att se till att den gemensamma profilen följs. Att besöka sina FT ofta och fråga hur det går är ett bra sätt att göra det på. Om det går sämre för en FT jämfört med sina kollegor är det FGs ansvar att undersöka vad som är fel och att hjälpa FT att rätta till det. Jag har tyvärr varit med om FG som har så dålig koll på sina FT att man inte visste att en FT gjort konkurs. Även om det är FGs varumärke det handlar om så är värdet viktigt för båda parter, och här är tydligheten mot kund av yttersta vikt. Lokala avvikelser Till sist vill jag veta vad Mattias anser om lokala avvikelser i ett centralt franchiseavtal. Finns det någon lämplig nivå, eller varierar det för kraftigt från bransch till bransch? - Oj, det var knepigt, funderar han. Lokala variationer måste få förekomma, annars dödas hela franchiseidén. Samtidigt får det inte vara så stora variationer att kunden inte känner igen sig. Ett riktmärke för lokala avvikelser kan vara max 10%. Men för de kampanjer som arrangeras centralt MÅSTE det finnas en total uppslutning, där får inga lokala avvikelser finnas! Det kändes upplyftande att få diskutera franchise frågor med Mattias, både eftersom han brann för dessa frågor och att vår bransch haft en franchiseliknande relation med oljebolagen långt innan ordet franchising fanns. Särskilt glädjande var hans kunskap och öppna sinne för olika branscher, att han förstod hur situationen är både för FG och FT. Hans roll är ju att se till att relationen blir så bra som möjligt och det mår båda parter bäst av Öka trafiken i butiken Utveckla din trafikbutik tillsammans med två av branschens nytänkare EMAB och Axfood Närlivs. Stockholm Södra Glory Butikskedjan EMAB ägs av de drygt 400 medlemmarna som alla är fria handlare och äkta entreprenörer. EMAB ger dig en stabil plattform för lönsam butiksdrift. Du får ta del av samverkan och ramavtal för till exempel inköp, marknadsföring, sortimentsoptimering, kassasystem och affärsutveckling. EMAB har inget eget vinstintresse. Allt mervärde går tillbaka till medlemmarna. Som medlem kan du dessutom enkelt vidareutveckla din butik i din egen takt: Vill du ha en enhetlig butiksprofil finns FRENDO, som kombinerar välkända varumärken med stark lokal förankring. Vill du ha en modern fast food-lösning finns Food Court, med mat för alla tider på dygnet. Konceptet är utvecklat i samarbete med Axfood Närlivs. Det självklara alternativet för fria entreprenörer

6 Reportage Servicehandlarkedjorna i landet kanske får ytterligare konkurrens när jätten ICA nu ger sig in i den branschen med sitt nya koncept ICA To Go. Två pilotbutiker blir det till att börja med, båda i Stockholm, men utbudet skiljer sig från det vi vant oss vid. Nu ger sig ICA in i servicehandeln Den första butiken öppnades i slutet på mars i det mest centrala läge man kan tänka sig, på Kungsgatan mitt i huvudstaden. En poäng i sammanhanget är att den ligger mitt emot Sveriges allra första Mc Donald s. Vilket symbolvärde det har kommer framtiden att utvisa. Det varuutbud vi har idag är förstås något som vi tror på och som också våra kundundersökningar gett höga betyg, men vi har faktiskt inte testat det i skarpt läge förrän nu. Främst fast food När Bensin&Butik kliver in i denna första butik några dagar efter invigningen blir den första känslan tvådelad man känner igen sig, men ändå inte. Personaltätheten är stor, men det beror på att butiken är nyöppnad, och personalen går också omkring bland kunderna och berättar om butiken och dess utbud. Det bjuds också på olika tilltuggsbitar ur sortimentet. Butiken är på 130 kvadrat, alltså relativt stor, och fokus ligger på fast food, det är helt klart. Butiken är långsmal, och längs ena väggen tronar den kalla avdelningen med juicer, drickyoghurt, färdiga sallader och smörgåsar. Mitt emot är den varma avdelningen och kassa linjen. Där finns varma mackor, pizza, soppor, kaffebröd, matbröd och en maffig kaffeavdelning. Längst in i butiken finns en mindre avdelning med ett tämligen ordinärt servicebutiks utbud som Stilren exteriördesign som andas klass - och den går igen interiört. ICA To Go satsar på en egen nish inom servicehandeln med färskt och fräscht som adelsmärken. 8

7 Personalens klädsel sticker också ut, precis som konceptet. Vit skjorta, fluga och förkläde andas också klass. Väl tilltagen avdelning med färskt bröd, både för direktkonsumtion och att ta med sig hem. Men några sittplatser finns inte i butiken. lite livsmedel, lösgodis och kioskvaror. En del impulsvaror exponeras under de fyra Cash Guardmaskiner som utgör kassalinjen, och tobak och snus finns också men exponeras ytterst försiktigt. Om kunden frågar efter produkterna finns de, men impulsen är i princip borta dessa produkter passar knappast in i konceptets huvudtema, färskt och fräscht. Ett experiment Bensin&Butik har också träffat en av hjärnorna bakom ICA To Go, Mats Munther, en av de mest lättintervjuade personer jag träffat. Han berättar mycket och villigt om denna satsning som egentligen ligger rätt långt bort från övrig ICA verksamhet. Visst är det så, medger han. Samtidigt, eller kanske just därför, känns det desto mer spännande att få vara en del av den! Vi är vana vid att våra kunder tillbringar uppemot en timme i butiken, som på ICA Maxi, eller lite kortare tid i våra mindre butiker som ICA Supermarket. Men nu talar vi om minuter, ett nytt område för oss. Vårt fokus ligger helt klart på mat, det är ju det vi kan. Om vi får framgång och utvecklar fler butiker får det mer traditionella livs och kiosk sortimentet ge vika vid eventuell platsbrist. Färskt och fräscht och direkt Snabbmat har som bekant fått en dålig klang, att det skulle vara detsamma som junk food, men så behöver det förstås inte alls vara. Det är just det som är poängen med ICA To Go, menar Mats. Vi satsar hårt på färskt och fräscht, och väljer gärna mer smakrika och kvali tativa varianter. Surdegsbröd som bas för våra smörgåsar och närproducerad Väddöskinka är ett exempel. Ett annat är vår specialjuice som bara pressas, helt utan tillsatser och därför har en begränsad hållbarhet, men smaken är något alldeles extra. Soppan är också vår egen, och på kaffefronten har vi jobbat ihop med Johan & Nyström. Därför kan kunden se varifrån kaffebönorna kommer, när de rostades och vem som var rostmästare. Vi har också valt att inte ha sittplatser. Därför är våra varma rätter enkla att konsumera från handen eller att tas med till kontoret. läge än denna första butik blir svårt att hitta. När nu ICA ger sig in i denna nya bransch måste vi hitta en egen nisch, skilja oss från andra aktörer på marknaden, förklarar han. Det gör vi genom att satsa mycket mer på snabbmat, och då måste läget vara sådant att det passar. Vi hoppas att vårt utbud skall bli ett alternativ både för frukost och lunch för de många kontor som finns i närheten, och på kvällarna attraheras förhoppningsvis andra kundgrupper som bio och teaterbesökare. Vi har valt generösa öppettider, 7 22 alla dagar i veckan. Framtidsplaner? En fråga som kommer automatiskt är hur denna satsning är tänkt att utvecklas. Hur många butiker kommer att finnas om fem år? Hur skall de drivas? Skall de bara finnas i de stora städerna? Kommer varuutbudet att kunna varieras? Stopp, stopp, säger Mats och håller upp handen. Allt det där har vi ingen aning om och heller inga planer för. Det enda vi med säkerhet vet är att vi skall köra två pilotbutiker i Stockholm varav den ena är i gång och den andra skall öppnas så snart som möjligt. Vi skall driva dem under 2010 och sedan utvärdera satsningen. Jag understryker att vi är nybörjare på det här området och att vi därför måste känna oss för. Det varuutbud vi har idag är förstås något som vi tror på och som också våra kundundersökningar gett höga betyg, men vi har faktiskt inte testat det i skarpt läge förrän nu och det är som bekant kunden som bestämmer. Kom gärna tillbaka om ett år, då kan jag berätta mer om hur den framtida utvecklingen kommer att se ut Det är ett friskt grepp som ICA tar, det måste man konstatera. Vi som varit med ett tag minns ICA Express, samarbetet med Statoil som numera är ett minne blott. Där var tanken att kunden skulle göra sina vanliga inköp när man ändå tankade och hade bilen bekvämt parkerad i närheten. Nu kommer nästa attack mot servicehandeln med ett helt annat koncept. För ett annat koncept är det, det märks inte minst på personalens klädsel; vit skjorta och fluga som ger ett exklusivt intryck och det var säkert meningen. Om satsningen går hem eller inte vill Bensin&Butik inte sia om; som vanligt är vi försiktiga med att avge sådana tips. Men vi återkommer gärna om ett år och berättar hur det gått. Och den som är i Stockholm den närmaste tiden, slink gärna in i den första ICA To Go butiken på Kungsgatan, helt nära Stureplan En riktigt bra kaffeavdelning är ett måste i servicehandlarbranschen, och ICA To Go har valt att samarbeta med Johan & Nyström. Kunden ser både varifrån bönorna kommer - och vem som rostat... Läget av yttersta vikt En sak som Mats anser vara av yttersta vikt är läget, och som sagt, ett mer centralt Foto samtliga bilder: Mikael Axelsson 9

8 Reportage I betänkandet Olovlig tobaksförsäljning (SOU 2009:23) finns många bra förslag avsedda att minska tobakens skadeeffekter. Men en åtgärd som diskuterats vill vi inte veta av - exponeringsförbud av tobaksprodukter. Alla varor måste få exponeras i butiken! I slutet av 2009 kallades till ett seminarium angående förslaget om att förbjuda all exponering av tobaksprodukter i butik, något som införts på Island och i en delstat i Canada samt kom till Norge den 1 januari Visserligen finns inte detta som ett förslag i själva betänkandet utan kan hittas i remissvaren. Stämma i bäcken Men det är bättre att förekomma än att förekommas, så därför finns krafter igång redan nu som vill verka för att exponeringsförbudet aldrig blir verklighet. Den som stod bakom detta seminarium var riksdagsman Jan R Andersson (m) som själv insett det orimliga i ett exponeringsförbud mot tobak och som på detta sätt ville få gehör för sin åsikt. - Det mesta i betänkandet är bra, mycket bra till och med, men när remissvaren föreslår exponeringsförbud blev jag tveksam, säger Jan när Bensin&Butik får en liten pratstund efter seminariet. Besök i verkligheten För att verkligen sätta sig in i frågan tog Jan en biltur på landet i sin hemmaregion, Småland, och pratade med mindre butiker för att höra deras syn, och det fick honom att ta ställning. - Vi moderater är ju för mindre krångel och ett förenklat regelsystem, inte minst för småföretagare, säger han. Särskilt en handlare fick mig att tänka om. Han menade att han skulle vilja investera i bättre kylar, men att rörelsen inte tillät utsvävningar i den storleken och då talar vi om investeringar på mellan och Skulle han tvingas att bygga om i sin butik för att kunna fortsätta sälja tobak skulle det kunna innebära en kostnad som gör att han tvingas avveckla sin rörelse. Därför vill jag göra vad jag kan för att se till att exponeringsförbudet inte blir av. Bengt Hedlund För att sätta ännu mer tryck bakom sina ord hade Jan kallat in Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast food som undersökt konsekvenserna av hur exponeringsförbudet slagit i andra länder där det införts. Hans utgångspunkt är att exponeringsförbud mot tobak är av ondo, och han illustrerade detta med hjälp av siffror och statistik från den I Canada innebar exponeringsförbudet att andelen smuggelcigaretter ökade till 50%. egna undersökningen på ett mycket konkret och övertygande sätt. Han visade på siffror och erfarenheter från Canada och Island, och särskilt Canada är intressant. Där är det bara en delstat, Saskatchewan, som infört detta, och därför blir det enkelt att jämföra med andra stater. Det visar sig att rökningen minskar stadigt i båda fallen, dvs exponeringsförbudet har ingen effekt. Däremot har fler butiker tvingats stänga samtidigt som smugglingen ökat. - Vi som förbund har inga synpunkter på produkten som sådan, utan anser att om det är tillåtet att sälja tobak skall det också vara tilllåtet att exponera den, säger han med skärpa. Om tobak är så hälsofarlig att den inte skall exponeras är det bättre att ta steget fullt ut och förbjuda den. Ett exponeringsförbud ger fördelar för stora butiker som redan idag investerat i särskilda automater som hanterar tobaken, men sådana automater har servicehandlare vare sig råd eller plats med. Huvudprincipen måsta vara att en produkt antingen är tillåten eller inte. Inför inga regler som innebär en gråzon för vissa varor och så vill vi inte heller att politiker skall inreda våra butiker, det skall handlarna göra! Sociala miljöer avgör De flesta anser att tobak inte är en impulsvara utan en destinationsvara. Man går till butiken för att köpa sin tobak, dvs köparen är redan brukare. Det är inte i butiken som tobaks brukaren föds, det är i sociala miljöer som på fester och i kamratgänget. Vill man verkligen minska risken för ungdomar att börja bruka tobak finns bättre sätt, exempelvis att utnyttja det regelverk som redan finns! Idag får ingen under 18 år köpa tobak, bara det borde egentligen räcka. Sanningen är att det dessvärre finns handlare som säljer till minderåriga, och sanningen är också att kontrollen är obefintlig. Alla som säljer tobak betalar en tillståndsavgift till sin hemkommun, men få kommuner åker runt och kontrollerar om tillstånden efterlevs. En satsning här skulle med största sannolikhet vara ett betydligt bättre instrument än ett exponeringsförbud. Dessutom ger exponeringsförbudet de mindre nogräknade handlarna en utsökt möjlighet att erbjuda sina kunder smuggelcigaretter; sådana finns numera, till och med med svensk varningstext. Efter detta seminarium väcks hoppet om att tobaksutredningen går igenom - och att något exponeringsförbud mot tobak inte blir aktuellt. För visst är utredningens syfte gott; ungdomars rökdebut skall komma så sent som möjligt. Riksdagsman Jan R Andersson (m) som jobbar för att exponeringsförbudet mot tobak inte blir av. Vi önskar honom Lycka Till! 10

9 Reportage Den 11 mars arrangerade SPI ett seminarium om förnybara drivmedel. Regeringen har som mål att svenska transporter skall vara fossilfria år 2030, något som inledningstalaren miljöminister Andreas Carlgren äntligen definierade. Klargörande besked från miljöministern I sitt anförande anknöt han också till miljödebatten och menade att det pratas miljö som aldrig förr runt om i världen. Han menade vidare att Sverige har en särställning när det gäller miljöfrågor, att vi svenskar är miljömedvetna på ett helt annat sätt än många andra länder, både privatpersoner och företag. Därför finns en grogrund för oss att gå först, att visa vägen och att bli det land som svarar för minst utsläpp per capita. Ett tydligt exempel på detta är att antalet miljöbilar har ökat kraftigt de senaste åren. Andreas menade vidare att begreppet miljöbil måste skärpas, och att han personligen är övertygad om att elbilen är lösningen, åtminstone i de länder som kan producera CO2-neutral el. Samtidigt menade han att det är två begrepp som bör styra den framtida utvecklingen, nämligen energieffektivitet och teknikneutralitet. Till detta kommer långsiktiga regelverk och så länge han är miljöminister har han alla möjligheter att tillgodose det kravet! Fossilfritt 2030 Den största bomben släppte herr miljöminister bara så där helt apropå han definierade nämligen vad regeringen menar med ett fossiloberoende transportsystem år Som vanlig medborgare tolkade åtminstone jag det som om att det inte skulle finnas fossila drivmedel alls, att alla skulle köra på el, biogas eller något annat förnybart. Men icke! Det betyder att samhället inte skall rasa ihop om Sverige helt plötsligt blir utan fossila drivmedel, att viktiga samhällsfunktioner måste fungera ändå. Från att ha varit ett mål som verkade omöjligt att uppnå blev det plötsligt något som man borde klara av tidigare än Så snabbt kan saker ske i den politiska verkligheten! Etanol kvar Min erfarenhet är också att topp-politiker ofta vinklar sina anföranden mot den talargrupp man för tillfället befinner sig i, och en sådan tendens kunde tydligt skönjas när han talade om etanol och pumplag. Eftersom vi nu har den lag vi har måste vi se till att etanol som bränsle blir ett verkligt alternativ i många år än. Redan där faller ju resonemanget om fossilfria bränslen eftersom E85 innehåller 15% bensin minst Stationer som oljebolagen tvingas lägga ner och bekosta dyr sanering för återuppstår ibland med skattestöd! Forskarrapport För att ytterligare belysa frågans komplexitet redovisades rapporten Möjligheten för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 som SPI beställt av Chalmers tekniska högskola. Den korta slutsatsen är att detta är mycket komplexa frågor, så långt var inget nytt under solen. Dock hade man försökt kvantifiera, och det var nytt, åtminstone för mig. Det visar sig att spannet mellan ytterligheterna är mycket stort, och som exempel för hur det kan se ut år 2030 gavs följande: Biodrivmedel Mellan 13 55% av den svenska vägsektorns energianvändning Vätgasfordon Totalt spann från mycket få till 16 miljoner vätgasbilar i EU Elfordon Totalt spann från mycket få till 4 miljoner laddhybrider i Sverige Slutdebatt Sist på dagordningen debatterade oljebolagens högsta höns; Preems Mikael Gson Löw, OKQ8s Göran Lindblå, Statoils Helena Fornstedt och Shells Martin von Arronet. Mikael menade att antalet bensinstationer snart är nere i på grund av den variation som kommer att finnas i bränsleutbudet. Han menade vidare att Preem nu satsar 500 miljoner för att tillverka diesel av cellulosa, en investering som kanske faller platt till marken om regeringen ändrar dagens regelverk. Återigen efterfrågades långsiktighet från statsmakterna, något som man aldrig kommer att få eftersom det är val vart fjärde år. OKQ8 menade att staten talar med kluven tunga. Först lägger man ner offentlig service som post, apotek och systembolag och så tycker man att oljebolagen skall ta sitt ansvar för att ge landsbygden service. Han pekade också på den orimliga situationen att stationer som oljebolagen tvingas lägga ner och bekosta dyr sanering för ibland återuppstår och drivs av byalag med skattestöd! Ett betydligt effektivare utnyttjande av medlen hade varit att bidra till driften av den gamla stationen som hade kostat en bråkdel. Men några sådana diskussioner hade han aldrig hört talas om Miljöminister Andreas Carlgren lägger ut texten - och vill gärna samråda med både bilindustrin och oljebolagen. 12

10 Reportage För tredje gången satsar Reitan Servicehandel på unga talanger som har ambitionen att växa och göra karriär inom detaljhandeln. Reitan Servicehandel rekryterar talanger Till årets traineeprogram har Arvid Andersson och Johan Cardell, efter en noggrann urvalsprocess, rekryterats till denna ettåriga utbildning som ska ge dem god inblick i alla de funktioner som bidrar till framgång i ett detaljhandelsföretag. Tidare års traineer finns idag exempelvis både på vår marknads och inköpsavdelning. En del i de framgångar som Reitan Servicehandel har på den svenska marknaden beror på företagets stora butiksfokus. Av den anledningen präglas även traineeprogrammet av en stor del arbete i butik. För att vi på Reitan Servicehandel ska kunna ge optimalt stöd till franchisetagarna måste vi förstå deras vardag och ha insikt i vilka situationer som kan uppstå i deras butiker. Vi märker att de medarbetare som arbetat i butik samt de som har arbetat inom vår drifts organisation har de bästa förutsättningarna för att bli framgångsrika inom Reitan Servicehandel, säger Helena Ekdahl på HRavdelningen. Traineeprogrammet inleds således med arbete i butik vilket sammanlagt omfattar ca 3 månader av det ettåriga programmet. Därefter kommer traineerna att arbeta på respektive avdelning på servicekontoret för att de ska få en förståelse för helheten och för hur de olika processerna hänger ihop. Avslutningsvis kommer traineerna att arbeta inom driftsorganisationen där de kommer att vara ute på fältet och stötta franchisetagarna samt hjälpa till med uppföljningen av deras butiksdrift. Under året arbetar traineerna dessutom med ett utmanande projekt som har beröringspunkter i de flesta delarna i organisationen. Frågor och svar för årets traineer Johan Cardell Hur kommer det sig att du vill göra karriär inom detaljhandeln? - Jag har sedan jag var liten jobbat extra i livsmedelsbutik och jag har alltid varit intresserad av att sälja. För mig är det farten med detaljhandeln som lockar samt strävan efter att göra varje kund nöjd. När jag sedan såg möjligheten att bli trainee på Reitan kändes det som en självklarhet att söka. Varför sökte du dig till Reitan Servicehandel? - Både 7-Eleven och Pressbyrån är koncept som tilltalar mig. Butikerna finns där människor rör sig och jag har alltid upplevt dem som moderna och välfyllda. Själva Reitan Servicehandel som företag kände jag inte till så mycket men jag fick ett väldigt positivt intryck under min första intervju. Vilka fördelar ser du med att göra så pass mycket praktik i butik? - Hela verksamheten bygger på att det går bra för köpmännen och butikerna. För att över huvud taget kunna vara till hjälp vid butiksutveckling ser jag det som en självklarhet att göra mycket praktik i butik. På så vis tror jag att jag får en förståelse för vilka frågor som köpmännen ställs inför samt att jag får uppleva vad kunderna uppskattar och vad de tycker borde förbättras. Arvid Andersson Hur kommer det sig att du vill göra karriär inom detaljhandeln? - Tidigare extraarbeten väckte intresset för detaljhandeln tillsammans med studier med samma inriktning. Det är en spännande bransch och man ges möjlighet att arbeta med starka varu märken. Varför sökte du dig till Reitan Servicehandel? - Reitan lockade eftersom det är en växande organisation med höga målsättningar och vinnarkultur som också har ett tydligt butiksfokus. Vilka fördelar ser du med att göra så pass mycket praktik i butik? - Det ger viktiga erfarenheter och inblick i såväl köpmännens som säljarnas arbetssituation och synsätt. Genom att möta kunderna direkt i butik skapas också en helhetsbild av verksamheten som hade varit svår att få enbart på kontoret. Att traineeprogrammet även detta år blir framgångsrikt är Helena Ekdahl helt övertygad om. Vi har hittat traineer som brinner för detaljhandeln och som har de bästa förutsättningarna för att bli framgångsrika inom denna bransch, säger hon. Programmet är väl förankrat i organisationen och vi har dessutom flera spännande utmaningar för traineerna under året vilket vi vet kommer att stimulera deras utveckling. Helena Ekdahl Reitan Servicehandel 18

11 Reportage Bensin&Butik har besökt denna mässa tidigare och funnit den så pass intressant att det blev ett besök också i år. Tidigare har det varit två mässor samtidigt, en med bensinhandlare som målgrupp och en som vänder sig till servicehandel. Men i år var det en nyordning med fyra mässor i en! Mycket att se på mässor i Birmingham Mässorna avhålls som sagt i Birmingham i en anläggning som heter NEC, National Exhibition Center, en enorm anläggning som får Älvsjömässan i Stockholm att framstå som pytteliten. Den ligger precis intill både flyg och tåg, så det är enkelt att ta sig dit. De fyra mässor Bensin&Butik avverkade var först och främst de två gamla vanliga, IFFE (International Forecourt&Fuel Equipment Show) och CRS (Convenience Retailing Show) som kompletterats med en mässa för mat och dryck och en för caféer. Särdrag Några saker som skiljer sig från svenska mässor finns förstås. En är att den största delen av servicehandlare i England verkar vara invandrare från Indien - vi måste komma ihåg att England hade kolonier i många delar av världen, exempelvis Indien som blev fritt Fortfarande existerar begreppet Commonwealth, dvs England och dess kolonier, och idrottsevenemanget Commonwealth Games anses nära lika stort som OS och arrangeras vart fjärde år, mitt emellan OS. Ett annat inslag som vi inte är så vana att se är unga, lättklädda damer med högklackade skor som vinglar omkring och serverar diverse produkter. När det gäller själva utställningen slås man av det stora antalet utställare för energidrycker av alla de slag - många av dem med påstådda effekter som hjälp mot bakfylla - samt av olika alkoholhaltiga drycker. Det finns också representanter av de mest finurliga produkter som knappast skulle ha någon framgång hos oss, men så är också den engelska marknaden så pass mycket större än vår. Men några av de nyheter som visades här kan kanske komma till oss också så småningom! Pizzamaskin En sak som man inte trodde fanns, en pizzamaskin som bakar hela pizzan från scratch! Tid från beställning till färdigbakad uppges vara mindre än tre minuter - och man ser hela processen genom glas. Den smakade inte alls dumt, och representanten berättade ivrigt om alla dess fördelar - och hur lätt det var att tjäna pengar på den. Lättskött var den också, och köparen väljer själv vilken servicenivå som önskas. Fullservice innebär att man inte behöver bry sig om maskinen alls, det sköts av bolagets representant - men detta upplägg innebär också en mindre förtjänst. Mer info på Temperaturkompensation Vätskors volym varierar med temperatur, så om temperaturen sjunker efter bränsleleverans förlorar handlaren - såvida han inte temperaturskyddar sin vara. För ungefär pund per pump med två kvaliteter levereras alltid bränslet med den volym den har vid 15 grader. 15 fria stationer i England har installerat systemet - som ursprungligen kommer från Holland. I montern fanns en artikel från holländska motsvarigheten till Bensin&Butik som visade att en handlare som sålt liter bensin sparat liter tack vare systemet - och det mellan 23/10-28/2. Bränslevolymen minskar vid kyla, och vintern har varit ovanligt kall också i Holland i år. Mer info på eller 20

12 Write & shine Här visades en anslagstavla med belysning - direkt i skärmen. Man använder specialpennor och skriver sina erbjudanden själv. Därefter väljer man vilken färg texten skall exponeras i. Det finns sju olika tillgängliga, och man kan växla mellan dem. Man kan också välja att texten blinkar, och det finns tre olika blinkhastigheter. En tavla går lös på 100 pund, och det måste medges att texten verkligen går fram - jämfört med vanliga skyltar. Mer info på Coffeetreats Många coffeeshops pudrar kakao på kaffet. Coffeetreats är en liten mojäng som gör just det - men i ett mönster. Håll maskinen över kaffet, veva och mönstret är klart. Det är möjligt att få sitt helt egna mönster, varför inte i form av den egna loggan? Ytterligare en fördel är att det går åt mindre kakao. Priset är 40 pund, och vill han ha ett eget mönster kostar det 30 pund. Mer info på Harvest Energy Harvest Energy levererar bränsle till fria handlare - vita pumpar är vanligare i England än här - och de har 5% av den marknaden. Nu utvidgar man verksamheten genom att också profilera stationer. 10 stycken har det blivit hittills och enligt den entusiastiske representanten blir det åtskilligt fler inom några år - i England är handlaren fri att byta oljebolag så snart avtalstiden går ut. Mer info på Coffee Nation En kaffemaskin med ett udda koncept är Coffee Nation. Modulerna fanns i tre olika storlekar, och drygt 800 maskiner har placerats ut på strategiska ställen. Det är Coffee Nation som äger maskinen, och de handlare som hittills fått en maskin installerad har inte betalat ett endaste öre. Inte förvånande står många på kö för att få en maskin, och det är Coffee Nation som bestämmer var de skall placeras. En annan del i konceptet är att maskinen bara får profileras som just Coffee Nation. Det vore intressant att se hur detta upplägg skulle fungera hos oss! Mer info på Isklar Isklar är ett norskt vatten som snart skall introduceras också i Sverige. Tack vare att vattnet hämtas från ett område som aldrig varit vare sig bebott eller industrialiserat sägs det ha en kvalitet som få andra. Flaskans speciella design ger associationer till Absolut Vodka. Vattnet finns både som naturell och svagt kolsyrat, men helt utan smakämnen. Om detta räcker för att blidka en svensk publik låter mer tveksamt. Mer info på 21

13 auto motor & sport DÄCKTEST RÄCKER DÄCKEN EN SÄSONG TILL? I den bästa av världar har du alltid nya däck. Så perfekt är inte verkligheten. Men när är det dags att byta? Vid 1,6 millimeters mönsterdjup, som lagen säger? Kanske 3 4 millimeter? Vi har testat och svaret förvånar. Vi har väl alla stått där i garaget, tittat på däcken som snart ska sättas på och använt ögonmåttet för att uppskatta mönsterdjupet. Kanske har vi till och med tagit fram skjutmåttet och verkligen mätt det mönsterdjup som finns kvar. Tål däcken en säsong till? Det vore ju det allra enklaste och billigaste. Vi jämför gamla slitna däck mot billiga Kinadäck, lättrullande miljödäck och dyra fina premiumdäck. Sommardäck måste ha minst 1,6 millimeter mönsterdjup över 75 procent av slitytans bredd. Med andra ord kan däcken vara ganska slitna innan du enligt lagtexten måste byta. Likväl är ett däckbyte något som vi verkligen rekommenderar. Nya däck har inte bara ett mycket större mönsterdjup, de är också just nya. Den tekniska utvecklingen inom däckindustrin går snabbt och även befi ntliga däckmodeller genomgår ansiktslyft, precis som bilmodellerna. Namnet kan vara detsamma, men däcket har blivit förbättrat. Däck tillverkade 2009 kan alltså vara märkbart bättre än de som producerats under 2007 eller Kör man tillräckligt sakta och försiktigt fungerar alla däck bra. Problemet är bara att man inte är ensam på vägen och därför själv kan bestämma tempot. Dessutom kan det hända oväntade saker. De nya premiumdäcken fungerar utmärkt på alla underlag. Det blir toppbetyg. De slitna Goodyeardäcken från 2002 var bra på sin tid. Men nu varierar mönsterdjupet mellan 4,9 och 5,6 millimeter dock långt bättre än den 3-millimetersgräns som de fl esta däckhandlare rekommenderar för byte. När vi mäter hårdheten i slitytan visar sig gummit vara mjukt fortfarande, faktiskt mjukare än hos Continentals sommardäck. På torrt uppför sig Goodyear-däcken bra, även om uppträdandet på handlingbanan är inkonsekvent. Övergången mellan grepp och inget grepp är abrupt. Men på våt asfalt blir skillnaderna stora. Gummiblandningen och mönstret skiljer sig förstås åt mellan det åtta år gamla Goodyear-däcket och nya Conti-däcket men mönsterdjupets betydelse kan inte nog understrykas. Resultatet är skrämmande. Om du kör i 100 km/h på våt asfalt och ställer dig på bromspedalen behövs det 72,3 meter innan du står still med de nya Conti-däcken. Då har vi ändå inte räknat in någon reaktionstid. Men när Conti-däcken står still passerar de slitna Goodyear-däcken med en hastighet av 48,6 km/h och de behöver ytterligare 22,3 meter innan de står still. Vi behöver inte förklara skillnaden mellan att inte bli träffad och att bli påkörd i nästan 50 km/h. Eller jo, förresten: skillnaden är att fotgängaren klarar sig helt alternativt att han eller hon dör. Nästan alla fotgängare som blir påkörda i 50 km/h avlider av sina skador. Än en gång: Byt däcken i god tid! BROMSNING, VÅT ASFALT Bromssträcka från 100 km/h (meter). Triangle (budgetdäck) 98,6 Goodyear (slitet sommardäck) 94,6 Michelin (miljödäck) 79,1 Continental (premiumdäck) 72,3 BROMSNING, TORRT Förbipasserande hastighet vid bromsning från 100 km/h till stillastående på torr asfalt, när det bästa däcket (Continental) har stannat (km/h). Triangle (budgetdäck) 33,0 Goodyear (slitet sommardäck) 27,5 Michelin (miljödäck) 20,0 Continental (står stilla = 0 km/h) DÄCKTIPS SPARA PENGAR OCH GÖR KLOKA VAL Kontrollera tryck och skick på dina däck ofta. Använd absolut inte vinterdäck på sommaren. Kontrollera att däcken är rätt till din bilmodell. Vid skillnad ska de minst slitna däcken sitta bak. Mönsterdjupet ska enligt lag vara minst 1,6 millimeter, vi rekommenderar minst 3 millimeter. Välj däck med omsorg. Även valet av sommardäck är viktigt. Det går alltid att spara pengar på däck. Men gör det genom att ringa runt och hitta ett lågt pris inte genom att välja ett dåligt eller okänt däckmärke. Kör med korrekt lufttryck. Och kolla det ofta. Däck är färskvara. Köp aldrig däck som är äldre än fem år, helst inte äldre än två år. Tillverkningsdatum finns angivet på sidan av däcket. Utvecklingen går snabbt, därför ska man ha nya däck. Originalmonterade däck ska ersättas med exakt samma däck. Din däckmodell kan ha utvecklats för eftermarknaden, ser väldigt lik ut men har kanske inte samma egenskaper. Se till att däck och fälgar är rätt monterade på bilen. Många däck är rotationsbundna, det vill säga att de ska snurra åt ett visst håll. Håll däck och fälgar rena, då är det lättare att upptäcka skador. Tvätta hjulen vid byte, innan förvaringen. Det här är ett sammandrag från en artikel i auto motor & sport landets ledande biltidning. Säljer du auto motor & sport? Vinn en Koenigsegg-Piké! Skicka mejl till chefredaktrören Alrik Söderlind och tyck till om däck. Du kan vinna en exklusiv Koenigegg-Piké. Skriv gärna några rader om hur tidningsförsäljningen kan höjas. Adressen är 26

14 Från Förbundet I vår serie Nedslag i Medlemskåren har vi den här gången hamnat i skånska Vä strax utanför Kristianstad. Macken är gammal, men innehavaren ny med uppbackning från flera håll! Nedslag i Medlemskåren - Preem i Vä Som så ofta i bensinhandlarvärlden har stationen en historia, och för den här stationen började den 1944 när Allan Trobäcks Cykel & Sportaffär grundades. De första åren sålde Allan bensin från 200-litersfat på tomten utanför bostaden som då låg direkt intill stora landsvägen mot Malmö byggdes en ny anläggning som inrymde både cykelbutiken, verkstad och bensinförsäljning under varumärket Caltex var det dags för ännu en ny anläggning på den plats den finns idag, och då var det Texaco som gällde. Invigningen av denna helt nya anläggning var den april 1978 och då kunde man köpa bensin till samma pris både för betjäning och självbetjäning 1,46 per liter byggdes ett cykellager och 1989 kom biltvätten, och för fyra år sedan gjordes en ordentlig ombyggnad och renovering. Preem Partner blev bättre än jag trodde, snyggt och fräscht och så har Preem hittills visat stor förståelse för de villkor som gäller för oss lokalt. Maria driver idag När Bensin&Butik kommer på besök en underbar vårdag i början på april är det nuvarande innehavaren Maria Trobäck och hennes pappa Ingemar, den tidigare ägaren, som tar emot. Men Maria har väl varit med i verksamheten hela tiden? - Nej, faktiskt inte, berättar hon. Visst, macken har varit en del av min uppväxt eftersom både pappa och farfar Allan jobbade där. Jag hoppade också in lite då och då under skoltiden, men när jag fyllde 18 flyttade jag till Stockholm, utbildade mig till fritidspedagog och blev fast där i dryga 15 år. Men när Preem ville att stationen skulle in i Preem Partnerkonceptet ville inte pappa vara med, och då fick jag möjlighet att hoppa på tåget istället. Så fritidspedagogen blev hastigt och lustigt bensinhandlare! Preem Partner känns bra En fråga man osökt ställer sig är hur det känns att vara borta så länge hemifrån och sedan komma tillbaka till en delvis ny ordning? Preem Partner är ju ett tämligen hårt centralstyrt koncept. - För mig kändes det bara bra, menar Maria. Pappa däremot var inte lika entusiastisk och det var en bidragande orsak till att han såg tillfället att lämna över rodret då han dessutom närmade sig pensionen. Jag däremot som ny i branschen såg flera fördelar med Preem Partner. Jag fick hjälp med butiken, inredningen, varuutbudet, kassasystemet, utbildning och mycket annat. För mig var det en trygghet att kliva in i något som redan var utprovat och som dessutom hade några år på nacken. Jag minns också macken som inkörd och lite omodern. Med nybyggnaden blev istället reaktionen att en sådan här fräsch och fin station vill jag gärna jobba med! Mest stammisar Den väg som går utanför macken, som förut var stora vägen mot Malmö, är numera en mindre bygata inne i bostadsområdet Vä. Därför består kundkretsen till största delen av stammisar, och numera är Preemstationen den enda bensinstation som är kvar i området. Cyklar och verkstad Till verksamheten hör också verkstad och cyklar, precis som det alltid gjort. Men hur går det ihop med Preem Partner, och tänker Maria fortsätta i dessa gamla hjulspår? - Nja, det vet jag inte riktigt ännu, svarar hon. Som ny ägare känner jag att jag måste gå fram Ny och gam amma mal ägar are, dot otte ter och far, till llsa mm an s i sin Pree eems tati tion i Vä. 38

15 försiktigt och känna mig för. Cykelverksamheten är så djupt inarbetad att det känns svårt att ta bort den. Vi har sålt kvalitetscyklar i alla år, men den delen känner jag tveksamhet att fortsätta med. Idag finns så många andra som säljer cyklar så konkurrensen är hård. Däremot vill jag gärna ha kvar service och reparationer. De är enklare att passa in i ett schema, men försäljningen tar mer tid eftersom vi inte har dem i butiken utan i en närliggande lokal. Hade jag kunnat ha nya cyklar i butiken hade situationen varit annorlunda. Verkstaden har jag också kvar med inhyrd personal en till två dagar i veckan. Också där får jag känna mig för och ta beslut senare. Jag känner mig fortfarande inte helt varm i kläderna; jag tog över macken den 1 september Pappa Ingemar svagt positiv Med runt bordet finns också pappa Ingemar som från början inte var särskilt positiv till Preem Partner men som nu så sakteliga börjar tänka om. - Som gammal i gården blir man inkörd i sina gamla rutiner, och det var nog främst att inte sköta bokföringen själv som jag var mest emot, menar han. Jag är van vid att själv hålla kollen på alla siffror, men jag måste medge att Wisma gör ett mycket bra jobb. Och nu är det ju inte jag som skall tycka, det är Maria, och hon skulle aldrig kunna lägga den tiden på pappersexercisen som jag gjort. Jag vill också bestämma själv i min butik, men jag måste erkänna att Preem Partner blev bättre än jag trodde, snyggt och fräscht och så har Preem hittills visat stor förståelse för våra lokala villkor. Eftersom vi funnits i bygden så länge känner jag nära nog varenda kotte här och de är vara vid att få bra service hos Trobäcks folk här tankar inte hos Preem, de tankar hos Trobäcks, och vi kommer att fortsätta med att byta torkarblad och lampor åt våra kunder och i förekommande fall också tanka åt dem Värdefull support Mia ser uppenbart nöjd ut när hon berättar om sin första tid som bensinhandlare. Att hon trivs med sin tillvaro kan ingen tvivla på! - Nej, det har varit helt fantastiskt, säger hon. Nu på förmiddagen hade jag min distriktschef här och vi gick igenom förra månadens resultat samt blickade framåt. Det stödet tycker jag är Cykelverkstaden, det som en gång var den huvudsakliga verksamheten, fi nns fortfarande kvar. mycket värdefullt, precis som allt övrigt stöd jag fått från Preem. Det finns utmärkta manualer för nära nog allt, och ändå är inte hjälpen längre bort än ett telefonsamtal. Visst, konceptet är centralstyrt, men det ger oss ändå möjlighet till lokal anpassning och här tycker jag att Preem varit lyhörda och visat stor förståelse men vi är långt ifrån överens om allt! Till sist vill jag också berömma den utbildning som Preem erbjuder. Svensk Bensinhandel Trobäcks har alltid varit medlemmar i förbundet, något man tänker fortsätta med. - Också Svensk Bensinhandel har bra utbildningar till fördelaktiga priser, och jag har skickat alla mina anställda på brandkursen, säger Maria. Själv har jag varit på arbetsrättskurs och lärt mig massor - och om jag har frågor på det området vet jag att jag kan få experthjälp precis som de flesta andra områden som inte har specifikt med Preem Partner att göra. Jag kan inte tänka mig att stå utanför förbundet. Att vara chef Jag måste också fråga Maria hur hon upplever sin nya yrkesroll, att plötsligt vara chef och ha ett arbetsgivaransvar? - Det trivs jag med, i alla fall hittills, svarar hon. Men så har jag också hjälp från olika håll i dessa frågor, inte minst från pappa. Men min farbror jobbar fortfarande på macken, och nu är jag chef över honom, det kändes lite konstigt i början. Men jag känner mig mer som en i gänget och att vi diskuterar fram bra lösningar på de få frågetecken som vi behövt räta ut än så länge. Om fem år Det kan tyckas vara en konstig fråga om man bara varit igång som bensinhandlare i ett drygt halvår, men jag undra ändå hur Maria tror att verksamheten ser ut om fem år. - Jag hoppas att jag är kvar här som chef, att verksamheten utvecklats på ett bra sätt och att ekonomin fungerar, svarar hon. Vi skall fortfarande vara en mack som alla i Vä gärna besöker, vi skall fortsätta med vår fina service och så kanske vi har några produkter i butiken som vi inte alls tänker på idag. Utvecklingen går så fort på det här området, och det gäller att ha både tentakler och känselspröt ute. Ett komplett uthyrningskoncept av släpvagnar. - hyra, leasing, annan fi nansiering - profi lerade med er logotyp - försäkring inkluderat i priset - rådgivning & vägledning - utbildning av er personal - förköpsrätt till vagnarna Det kan inte bli enklare!

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009 Nr 1 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Ny VD på 7-Eleven Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet Tema: Kaffe & bröd Kurser

Läs mer

Tema: Bilistiskt. Butikstest test. Serie. Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen. Från Automässan i Göteborg. Statoil rustar för framtiden.

Tema: Bilistiskt. Butikstest test. Serie. Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen. Från Automässan i Göteborg. Statoil rustar för framtiden. Serie Butikstest test Nr 1 2008 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen Från Automässan i Göteborg Statoil rustar

Läs mer

Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr 3 2009

Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr 3 2009 Ny serie: Femte benet test Nr 3 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Det blev St1 De öppnade ny mack Hur blir det med sjömackarna? Tema: Drycker

Läs mer

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 2 2010 arlas dråpslag mot servicehandeln! nedslag i medlemskåren minitema miljö glass & konfektyr Ledare Fortsatt oro för små bensinhandlare &

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009 Nr 2 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L På besök hos finska förbundet SPIMFABs 1 000e sanering Olika gasbränslen Tema: Glass & konfektyr Glöm

Läs mer

& Nr 7 2014. årets station. kundbemötande. statoil i åhus. tobak. vår bransch ett föredöme i. Okq8 i fjugesta är. snusförsäljningen en framgång för

& Nr 7 2014. årets station. kundbemötande. statoil i åhus. tobak. vår bransch ett föredöme i. Okq8 i fjugesta är. snusförsäljningen en framgång för BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2014 Okq8 i fjugesta är årets station vår bransch ett föredöme i kundbemötande snusförsäljningen en framgång för statoil i åhus tobak tack för

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD Ledare

Läs mer

Tema: Dryck & snacks. Shell-station. Vätgasbollar energilösningen? Framtidens bensinhandlare? Plus och minus efter E6-raset.

Tema: Dryck & snacks. Shell-station. Vätgasbollar energilösningen? Framtidens bensinhandlare? Plus och minus efter E6-raset. 70 år för Shell-station Nr 3 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Vätgasbollar energilösningen? Framtidens bensinhandlare? Plus och minus efter

Läs mer

Nu kör vi frukostmöten

Nu kör vi frukostmöten Nr 3 april 2013 Nu kör vi frukostmöten Lagskolan, del 3 Vi träffar veteranpoolen Central styrning eller entreprenör? Aktuella kartor säljer! Fyll på inför sommaren Ställ ingår Vägatlaser, delkartor, cykelkartor

Läs mer

OLJEPRISET? KUNDKRETS? SMITNINGSENKÄT SÄKERHET BLIR CYKLISTER VÅR NYA VAD HAR HÄNT MED REDOVISNING AV ÅRETS. Nr 1 2015

OLJEPRISET? KUNDKRETS? SMITNINGSENKÄT SÄKERHET BLIR CYKLISTER VÅR NYA VAD HAR HÄNT MED REDOVISNING AV ÅRETS. Nr 1 2015 BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDLARE & VAD HAR HÄNT MED OLJEPRISET? BLIR CYKLISTER VÅR NYA KUNDKRETS? Nr 1 2015 REDOVISNING AV ÅRETS SMITNINGSENKÄT SÄKERHET Mandelmarginalkronor. NYHET!

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

& Nr 5 2009 PLANER FÖR ST1 HÖGTFLYGANDE TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET

& Nr 5 2009 PLANER FÖR ST1 HÖGTFLYGANDE TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET B R A N S C H T I D N I N G E N F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L & Nr 5 2009 HÖGTFLYGANDE PLANER FÖR ST1 TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET

Läs mer

& Nr 1 2010. se upp med taktil märkning! it-brott. skydda dig mot. minitema utbildning

& Nr 1 2010. se upp med taktil märkning! it-brott. skydda dig mot. minitema utbildning B R A N S C H T I D N I N G E N F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L & Nr 1 2010 se upp med taktil märkning! skydda dig mot it-brott minitema utbildning KAFFE & BRÖD Ledare Förbättra

Läs mer

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007 Trafikbutik i framtiden? UTSEDD AV SVENSK BENSINHANDEL Nr 7 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Den verkliga miljöbilen drivs med el Årets bensinstation

Läs mer

Nr 4 december 2014. Lokalt fokus Team Sportias styrka. Betala med mobilen Tips i budgetarbetet Är ditt franchiseavtal lagligt?

Nr 4 december 2014. Lokalt fokus Team Sportias styrka. Betala med mobilen Tips i budgetarbetet Är ditt franchiseavtal lagligt? Nr 4 december 2014 Lokalt fokus Team Sportias styrka Betala med mobilen Tips i budgetarbetet Är ditt franchiseavtal lagligt? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria

Läs mer

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 Nr 2 september 2012 S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 l e d a r e God franchiserelation innebär både delad vinst och delad risk Jag har i veckan

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Bakom kulisserna hos Gallerix

Bakom kulisserna hos Gallerix Franchise focus BRANSCHTIDNINGEN FÖR SVERIGES FRANCHISETAGARE #1 MARS 2015 Bakom kulisserna hos Gallerix Franchise eller inte? Pengar att spara på nobelpris-innovation Med utökat rättsskydd! Med utökat

Läs mer

Bilistens kandidat - Tystberga trafik & butik

Bilistens kandidat - Tystberga trafik & butik Från Förbundet Rösta på årets station - gå in på www.bensinochbutik.se! Bilistens kandidat - Tystberga trafik & butik Bilistens kandidat finns i Tystberga strax utanför Nyköping, och man är den enda bensinstationen

Läs mer

Biltvätt SMITNINGAR RASTA I ÖDESHÖG AFFÄRSUTVECKLING TEMA DEBATT I MEDIERNA IDEALISKT FÖR LASTBILSFLOTTAN NY ARTIKELSERIE

Biltvätt SMITNINGAR RASTA I ÖDESHÖG AFFÄRSUTVECKLING TEMA DEBATT I MEDIERNA IDEALISKT FÖR LASTBILSFLOTTAN NY ARTIKELSERIE BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDLARE & #2 2015 SMITNINGAR DEBATT I MEDIERNA RASTA I ÖDESHÖG IDEALISKT FÖR LASTBILSFLOTTAN AFFÄRSUTVECKLING NY ARTIKELSERIE TEMA Biltvätt En revolutionerande

Läs mer

DÄCK! BYT. Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter FEM DÄCKTYPER TEST

DÄCK! BYT. Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter FEM DÄCKTYPER TEST TEST FEM DÄCKTYPER BYT DÄCK! Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter den gångna vinterns långa kyla. En del kanske förivrar sig och möter vårens obligatoriska bakslag med sommardäck en

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

SERVICEHANDELSDAGARNA

SERVICEHANDELSDAGARNA BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDLARE & #3 2015 QSTARS NYA TRAILAR VD MARIA HADD OM NYSATSNINGAR FEM TON FIKTIVA TUNGMETALLER DUMPADE PÅ MYNTTORGET VI MANIFESTERADE MÄNGDEN TUNGMETALLER

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 66 2009 Var med och vinn i vår jubileumstävling! Eget företag bästa valet för Susanna

tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 66 2009 Var med och vinn i vår jubileumstävling! Eget företag bästa valet för Susanna tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 66 2009 Var med och vinn i vår jubileumstävling! Eget företag bästa valet för Susanna Visma Spcs 1984 2009 Tryggare händer. Lägg ditt företags räkenskaper

Läs mer

FRANCHISENr. 1 / April 2009

FRANCHISENr. 1 / April 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Vad är franchise? Franchise är en möjlighet att starta eget i ett redan utformat företagskoncept. ANNONS FRANCHISENr. 1 / April 2009 4STEG TILL

Läs mer

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer!

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! VIVIANN LABBA Agera Business Smart -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas

Läs mer