& Nr Franchising - mest på gott? medlemskåren. dryck & tjänster. nedslag i. ica ger sig in i sevicehandeln med ica to go

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "& Nr 3 2010. Franchising - mest på gott? medlemskåren. dryck & tjänster. nedslag i. ica ger sig in i sevicehandeln med ica to go"

Transkript

1 BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr Franchising - mest på gott? nedslag i medlemskåren ica ger sig in i sevicehandeln med ica to go dryck & tjänster

2 Ledare Kloka franchiseavtal tjänar alla på & TS kontrollerad fackpressupplaga Ansvarig utgivare Robert Dimmlich, tel Redaktör Rolf Karlsson, tel Franchise blir en allt vanligare samarbetsform. Inom bensinhandeln har franchise eller franchiseliknande samarbetsformer funnits i decennier. Just därför är också Svensk Bensinhandel experter på franchise. Vi har i 25 års tid verkat för sunda och ansvarsfulla franchiseavtal. Tyvärr kommer vi ofta i kontakt med avarter som visar att också franchisegivare kan agera lycksökare på bekostnad av franchisetagaren. För att stärka franchisetagarens position skapades Franchisetagarnas Riksorganisation (FRO) Syftet var då att få en skyddslagstiftning till stånd. Detta åstadkom FRO 2006, men resultatet blev en näst intill uddlös lag. Lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet klubbades i riksdagen 2006 och skall ge franchisetagaren klar och tydlig information inför den kommande franchiserelationen. Detta i sig är bra, men långt ifrån tillräckligt. Dessutom är lagen uddlös därför att om en franchisegivare bryter mot lagen skall ärendet prövas i marknadsdomstolen. Den kan bara döma ut vite, och sådant vite tilldöms staten och inte den part som drabbats, dvs franchisetagaren. Man måste då ställa sig frågan hur realistiskt det är att en hårt pressad franchisetagare vill driva en process där vitet tillfaller någon annan. Lagen är en chimär och faktiskt en skamfläck. Om det finns en politisk vilja att säkerställa att franchisetagare skall få en klar och tydlig information innan man ingår ett avtal så skall man också stifta en lag som ger önskad effekt. Franchise under ansvarsfulla former är en utmärkt form för affärsmässigt samarbete. En franchise tagare är beroende av antingen en ansvarsfull och seriös franchise givare eller en skyddslagstiftning som fyller dess funktion. FRO har länge drivit kravet att en franchisetagare skall skyddas bättre genom lag. Detta skydd skall omfatta förhandlingsskyldighet för franchisegivare, ekonomiskt skydd vid uppsägning, eliminering av oskäliga avtalsvillkor och även fortsättningsvis en informationsskyldighet för franchise givaren. Franchise blir allt vanligare i Sverige, och Svensk Handel uppskattar antalet franchisetagare till Jag tror att franchise kommer att bli än vanligare, det syns tydligt i strukturen för utbud av varor och tjänster. Franchise under ansvarsfulla former, där båda parter ges förutsättningar för lönsamhet och har en ömsesidig lojalitet, är en utmärkt form för att idka affärsmässigt samarbete. Låt oss alla tillsammans verka för en sådan utveckling, men skärp lagen så att vi får bort avarter och skyddar de mycket resurssvagare franchise tagarna. Behovet av en organisation för franchisetagare har aldrig varit så stort som nu! Jag vill också kommentera det faktum att ICA på allvar gett sig in i ett nytt marknadssegment, nämligen servicehandeln. ICA har i dagarna öppnat en "convenience store" som namngetts ICA To Go. Marknadssegmenten kommer att flyta ut, och många branscher kommer att lappa över varandra. Detta är en utmaning och en verklighet som kommer att synas mer i framtiden. Därför är det viktigt för bensinhandeln att tydligt positionera sig och fundera över vem som skall vara framtidens kunder. Vi har under 30 år excellerat i service och tillgänglighet, och detta erbjuder många fler aktörer idag. I morgon kan till och med andra branscher komma att erbjuda drivmedel! Det gäller därför för bensinhandeln att inte missa tåget och därmed morgondagens kunder. Som en del av frågeställningen utgör Andreas Carlgrens utveckling av begreppet fossiloberoende en intressant aspekt. Under Almedalsveckan 2009 gjorde Alliansen ett politiskt utspel om att Sverige år 2030 skulle vara fossiloberoende inom transportsektorn. Detta har Alliansen fått revidera. Ibland går inte kartan att rita om eftersom det finns en faktisk verklighet att förhålla sig till. Det ger mig lite hopp när även politiker inser detta. Robert Dimmlich VD Svensk Bensinhandel Register & prenumeration Susanne Forslund, tel Annonsbokning & material Ad4you, Nils Erik Wickman Krukmakargatan 35C Stockholm Tel Fax Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter ISSN Art & Design TapeNet Reklam AB Tel Tryck Carlshamn Tryck & Media Boktryckargatan Karlshamn Verkställande direktör Robert Dimmlich Box 1763 Birger Jarlsgatan 37 3tr Stockholm Tel Fax Bankgiro Nummer 4 kommer den 14 juni. Manus till redaktionen senast den 17 maj. Prenumerationspris för 2010 Helår 500: Lösnummer 80: Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen. Citera oss gärna, men ange källan.

3 Innehåll Nummer 3 Årgång 76 Maj 2010 Omslagsbild Dryck för direkt konsumtion är en stor artikel inom servicehandeln - och den skall vara kall och på armlängds avstånd... Redaktör Rolf Karlsson Redaktionskommitté Robert Dimmlich Lennart Olson Susanne Forslund Leif Ericsson Lennart Nilsson Susan Fritz Franchising ett lyckosamt koncept Nu kommer ICA To Go! Nej till exponeringsförbud av tobak Miljöministern talade på SPI-seminarium 6 PDF 8 PDF 10 PDF 12 PDF Nytt och nyttigt från Axfood-båten 14 Direktenkedjan vill vårda entreprenören 16 Reitan satsar på traineeprogram 18 PDF Mycket nytt på mässa i Birmingham 20 PDF Aktuella notiser 24 Bilistiska sidan från Auto motor & sport 26 PDF Tema: Dryck & tjänster I Sillerud gör man det med hjälp internet 28 Western Union söker fler ombud 30 Kiviks musteri siktar på servicehandeln 31 Vikingsoda, kolsyrepatronutmanaren 32 Tomas Hammers, dryckesprofil på Spendrups 34 Svensk Bensinhandels sidor Vår partner Wennerholms brandskola 36 Nedslag i medlemskåren 38 PDF A-kasse- och arbetsrättsfrågor - och svar PDF Nya medlemmar 41 Leverantörsregister I NÄSTA NUMMER TYA utbildar transportsektorn Första riktiga hybriden sjösatt Emab får ny VD Tema Fast food 18...samt mycket mer intressant läsning! vi gör branschen starkare! Svensk Bensinhandel är organisationen för dig som driver bensin station som egen företagare. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig stöd och hjälp vid förhandlingar med facken och oljebolagen samt i kontakter med andra företag och myndigheter. Förhandlingarna med olje bolagen kan t ex röra hyror, kontraktsvillkor, reparationer och underhåll. Förhandlingarna med fackföreningarna kan t ex handla om anställningar, löneuträk ningar och uppsägningar. Branschinformation ges via denna tidning, informationsmöten samt hemsidan www. svenskbensinhandel.se. Förbundet erbjuder om fattande och varierande utbildning för medlemmarna och deras anställda samt också olika typer av försäkringar för företaget, företagaren och de anställda. Förbunds styrelsen består av sju ledamöter som i så stor utsträckning som möjligt skall komma från olika oljebolag.

4 Reportage Franchising är en företeelse som blir allt vanligare i en mängd områden, inte minst servicehandeln där olika kedjor sedan länge tillämpar mer eller mindre lyckade former av franchiseavtal. Men rätt utformat innebär ett franchiseavtal fördelar för alla parter! Franchising, det moderna sättet att göra affärer! Mattias Hedwall är advokat och har i mer än 10 år jobbat med franchisefrågor ur ett juridiskt perspektiv förstås, det framgår av hans yrkestitel. Men när Bensin&Butik träffar honom för att få hans erfarenheter av franchising blir vi snart varse om att han har en betydligt större förståelse för frågorna än enbart det juridiska. Definition saknas Men vad är franchising egentligen? När vi använder ordet har vi en känsla av att det rör förhållandet mellan en franchisegivare (FG) som äger ett varumärke eller ett koncept, och så franchisetagaren (FT) som dagligen arbetar med detta koncept. - Dessvärre finns ingen enhetlig definition på vad franchising är, börjar Mattias. EU har en som berör konkurrenssituationen, franchiseföreningen har en annan. Den bästa utgångspunkten tycker jag är den som finns i franchiselagen jag är ju jurist. Där står att tre saker skall vara uppfyllda för att ett franchiseförhållande skall finnas: upplåtelse av kunskap eller varumärke från FG till FT, det vi i dagligt tal kallar koncept skyldighet för FT att följa detta koncept det skall utgå någon form av avgift från FT till FG Det finns flera undersökningar som visar att omsättningen ökar med mellan 25 och 30% när ett anställningsförhållande, dvs en anställd driver butiken, övergår till en franchiserelation. - Allt fler övergår till franchiseavtal i många olika branscher, och så skulle inte vara fallet om det inte låg något bra i själva idén, menar han. Som jurist har jag varit med vid avtalsskrivning i drygt 40 fall, och då är jag noga med att avtalen skall vara så heltäckande och tydliga som möjligt. Fördelarna med storskalig drift är i många fall uppenbara, som varumärkesbyggande, marknadsföring, IT-system och inköp. Kan man kombinera detta med en driftig entreprenör som kan sin lokala marknad vinner alla på det. Förresten, vet du vilken som är Sveriges största franchisekedja idag? Det är faktiskt posten som numera lagt ut nära nog all sin verksamhet till FT. Tidigare fanns specifika postkontor, nu finns de inhysta i exempelvis ICA-butiker och bensinstationer. Franchiseadvokat Mattias Hedwall anser att franchising är ett utmärkt sätt att driva affärer! Bygger på win-win Hela idén med franchising enligt Mattias är, inte förvånande, att alla inblandade skall ha fördel av relationen. Han anser vidare att så är fallet i de allra flesta avtal, i alla fall att intentionen är god. 6

5 Lojaliteten A och O Ett franchiseavtal skrivs mellan en FG och en FT, men Mattias menar att avtalet egentligen har lika stor betydelse FT emellan. - Om exempelvis en optikerkedja erbjuder gratis syntest så MÅSTE alla medlemmar i den kedjan ställa upp på det, säger han. Det låter som en självklarhet, men min erfarenhet är att solidariteten i den egna kedjan inte alltid är den bästa. Det kan också gälla gemensamma inköp. Om FG förhandlar fram bra priser på en produkt eftersom han kan lova att 100 butiker kommer att beställa faller hela idén om bara 60 verkligen gör det. Visst, detta kan regleras i avtal, men här handlar det mycket om att hitta en gemensam nivå som alla känner sig bekväma med. Ett avtal får inte vara så styrande att entre prenörskapet dödas, franchise bygger ju på att varje enhet drivs av en lokal entreprenör. Det finns flera undersökningar som visar att omsättningen ökar med mellan 25 och 30% när ett anställningsförhållande, dvs en anställd driver butiken, övergår till en franchiserelation där en egen företagare får driva samma butik. Förhållandet är frivilligt! Det finns en del faktorer som ibland glöms bort när man pratar om franchising, det är åtminstone Mattias erfarenhet. - Man måste komma ihåg att franchiseavtalet är frivilligt och att det är något annat än en anställning, menar han. Den som funderar på att bli FT måste noga sätta sig in i det avtal som finns och ta ställning till om han vill vara med eller inte. Om det är något FT inte förstår måste han ta upp detta med FG eller kontakta juridisk hjälp. Ett bra tips är att tala med andra i samma kedja och då inte nödvändigtvis de som FG rekommenderar, de är förstås översvallande positiva. Det hjälper också om en eventuell FT vet vad han vill med den kommande verksamheten, att han har en egen affärsplan som kan diskuteras innan avtalet skrivs under. Detta är tyvärr inte alltid självklart i de fall jag varit inblandad. Kontrollen viktig! Vi har pratat om de skyldigheter som FT har gentemot FG, men finns det inga skyldigheter åt andra hållet? - Jodå, det gör det, och även här skall avtalet vara tydligt, säger Mattias bestämt. Jag anser att det är FGs sak att kontrollera att FT verkligen lever upp till avtalet och att se till att den gemensamma profilen följs. Att besöka sina FT ofta och fråga hur det går är ett bra sätt att göra det på. Om det går sämre för en FT jämfört med sina kollegor är det FGs ansvar att undersöka vad som är fel och att hjälpa FT att rätta till det. Jag har tyvärr varit med om FG som har så dålig koll på sina FT att man inte visste att en FT gjort konkurs. Även om det är FGs varumärke det handlar om så är värdet viktigt för båda parter, och här är tydligheten mot kund av yttersta vikt. Lokala avvikelser Till sist vill jag veta vad Mattias anser om lokala avvikelser i ett centralt franchiseavtal. Finns det någon lämplig nivå, eller varierar det för kraftigt från bransch till bransch? - Oj, det var knepigt, funderar han. Lokala variationer måste få förekomma, annars dödas hela franchiseidén. Samtidigt får det inte vara så stora variationer att kunden inte känner igen sig. Ett riktmärke för lokala avvikelser kan vara max 10%. Men för de kampanjer som arrangeras centralt MÅSTE det finnas en total uppslutning, där får inga lokala avvikelser finnas! Det kändes upplyftande att få diskutera franchise frågor med Mattias, både eftersom han brann för dessa frågor och att vår bransch haft en franchiseliknande relation med oljebolagen långt innan ordet franchising fanns. Särskilt glädjande var hans kunskap och öppna sinne för olika branscher, att han förstod hur situationen är både för FG och FT. Hans roll är ju att se till att relationen blir så bra som möjligt och det mår båda parter bäst av Öka trafiken i butiken Utveckla din trafikbutik tillsammans med två av branschens nytänkare EMAB och Axfood Närlivs. Stockholm Södra Glory Butikskedjan EMAB ägs av de drygt 400 medlemmarna som alla är fria handlare och äkta entreprenörer. EMAB ger dig en stabil plattform för lönsam butiksdrift. Du får ta del av samverkan och ramavtal för till exempel inköp, marknadsföring, sortimentsoptimering, kassasystem och affärsutveckling. EMAB har inget eget vinstintresse. Allt mervärde går tillbaka till medlemmarna. Som medlem kan du dessutom enkelt vidareutveckla din butik i din egen takt: Vill du ha en enhetlig butiksprofil finns FRENDO, som kombinerar välkända varumärken med stark lokal förankring. Vill du ha en modern fast food-lösning finns Food Court, med mat för alla tider på dygnet. Konceptet är utvecklat i samarbete med Axfood Närlivs. Det självklara alternativet för fria entreprenörer

6 Reportage Servicehandlarkedjorna i landet kanske får ytterligare konkurrens när jätten ICA nu ger sig in i den branschen med sitt nya koncept ICA To Go. Två pilotbutiker blir det till att börja med, båda i Stockholm, men utbudet skiljer sig från det vi vant oss vid. Nu ger sig ICA in i servicehandeln Den första butiken öppnades i slutet på mars i det mest centrala läge man kan tänka sig, på Kungsgatan mitt i huvudstaden. En poäng i sammanhanget är att den ligger mitt emot Sveriges allra första Mc Donald s. Vilket symbolvärde det har kommer framtiden att utvisa. Det varuutbud vi har idag är förstås något som vi tror på och som också våra kundundersökningar gett höga betyg, men vi har faktiskt inte testat det i skarpt läge förrän nu. Främst fast food När Bensin&Butik kliver in i denna första butik några dagar efter invigningen blir den första känslan tvådelad man känner igen sig, men ändå inte. Personaltätheten är stor, men det beror på att butiken är nyöppnad, och personalen går också omkring bland kunderna och berättar om butiken och dess utbud. Det bjuds också på olika tilltuggsbitar ur sortimentet. Butiken är på 130 kvadrat, alltså relativt stor, och fokus ligger på fast food, det är helt klart. Butiken är långsmal, och längs ena väggen tronar den kalla avdelningen med juicer, drickyoghurt, färdiga sallader och smörgåsar. Mitt emot är den varma avdelningen och kassa linjen. Där finns varma mackor, pizza, soppor, kaffebröd, matbröd och en maffig kaffeavdelning. Längst in i butiken finns en mindre avdelning med ett tämligen ordinärt servicebutiks utbud som Stilren exteriördesign som andas klass - och den går igen interiört. ICA To Go satsar på en egen nish inom servicehandeln med färskt och fräscht som adelsmärken. 8

7 Personalens klädsel sticker också ut, precis som konceptet. Vit skjorta, fluga och förkläde andas också klass. Väl tilltagen avdelning med färskt bröd, både för direktkonsumtion och att ta med sig hem. Men några sittplatser finns inte i butiken. lite livsmedel, lösgodis och kioskvaror. En del impulsvaror exponeras under de fyra Cash Guardmaskiner som utgör kassalinjen, och tobak och snus finns också men exponeras ytterst försiktigt. Om kunden frågar efter produkterna finns de, men impulsen är i princip borta dessa produkter passar knappast in i konceptets huvudtema, färskt och fräscht. Ett experiment Bensin&Butik har också träffat en av hjärnorna bakom ICA To Go, Mats Munther, en av de mest lättintervjuade personer jag träffat. Han berättar mycket och villigt om denna satsning som egentligen ligger rätt långt bort från övrig ICA verksamhet. Visst är det så, medger han. Samtidigt, eller kanske just därför, känns det desto mer spännande att få vara en del av den! Vi är vana vid att våra kunder tillbringar uppemot en timme i butiken, som på ICA Maxi, eller lite kortare tid i våra mindre butiker som ICA Supermarket. Men nu talar vi om minuter, ett nytt område för oss. Vårt fokus ligger helt klart på mat, det är ju det vi kan. Om vi får framgång och utvecklar fler butiker får det mer traditionella livs och kiosk sortimentet ge vika vid eventuell platsbrist. Färskt och fräscht och direkt Snabbmat har som bekant fått en dålig klang, att det skulle vara detsamma som junk food, men så behöver det förstås inte alls vara. Det är just det som är poängen med ICA To Go, menar Mats. Vi satsar hårt på färskt och fräscht, och väljer gärna mer smakrika och kvali tativa varianter. Surdegsbröd som bas för våra smörgåsar och närproducerad Väddöskinka är ett exempel. Ett annat är vår specialjuice som bara pressas, helt utan tillsatser och därför har en begränsad hållbarhet, men smaken är något alldeles extra. Soppan är också vår egen, och på kaffefronten har vi jobbat ihop med Johan & Nyström. Därför kan kunden se varifrån kaffebönorna kommer, när de rostades och vem som var rostmästare. Vi har också valt att inte ha sittplatser. Därför är våra varma rätter enkla att konsumera från handen eller att tas med till kontoret. läge än denna första butik blir svårt att hitta. När nu ICA ger sig in i denna nya bransch måste vi hitta en egen nisch, skilja oss från andra aktörer på marknaden, förklarar han. Det gör vi genom att satsa mycket mer på snabbmat, och då måste läget vara sådant att det passar. Vi hoppas att vårt utbud skall bli ett alternativ både för frukost och lunch för de många kontor som finns i närheten, och på kvällarna attraheras förhoppningsvis andra kundgrupper som bio och teaterbesökare. Vi har valt generösa öppettider, 7 22 alla dagar i veckan. Framtidsplaner? En fråga som kommer automatiskt är hur denna satsning är tänkt att utvecklas. Hur många butiker kommer att finnas om fem år? Hur skall de drivas? Skall de bara finnas i de stora städerna? Kommer varuutbudet att kunna varieras? Stopp, stopp, säger Mats och håller upp handen. Allt det där har vi ingen aning om och heller inga planer för. Det enda vi med säkerhet vet är att vi skall köra två pilotbutiker i Stockholm varav den ena är i gång och den andra skall öppnas så snart som möjligt. Vi skall driva dem under 2010 och sedan utvärdera satsningen. Jag understryker att vi är nybörjare på det här området och att vi därför måste känna oss för. Det varuutbud vi har idag är förstås något som vi tror på och som också våra kundundersökningar gett höga betyg, men vi har faktiskt inte testat det i skarpt läge förrän nu och det är som bekant kunden som bestämmer. Kom gärna tillbaka om ett år, då kan jag berätta mer om hur den framtida utvecklingen kommer att se ut Det är ett friskt grepp som ICA tar, det måste man konstatera. Vi som varit med ett tag minns ICA Express, samarbetet med Statoil som numera är ett minne blott. Där var tanken att kunden skulle göra sina vanliga inköp när man ändå tankade och hade bilen bekvämt parkerad i närheten. Nu kommer nästa attack mot servicehandeln med ett helt annat koncept. För ett annat koncept är det, det märks inte minst på personalens klädsel; vit skjorta och fluga som ger ett exklusivt intryck och det var säkert meningen. Om satsningen går hem eller inte vill Bensin&Butik inte sia om; som vanligt är vi försiktiga med att avge sådana tips. Men vi återkommer gärna om ett år och berättar hur det gått. Och den som är i Stockholm den närmaste tiden, slink gärna in i den första ICA To Go butiken på Kungsgatan, helt nära Stureplan En riktigt bra kaffeavdelning är ett måste i servicehandlarbranschen, och ICA To Go har valt att samarbeta med Johan & Nyström. Kunden ser både varifrån bönorna kommer - och vem som rostat... Läget av yttersta vikt En sak som Mats anser vara av yttersta vikt är läget, och som sagt, ett mer centralt Foto samtliga bilder: Mikael Axelsson 9

8 Reportage I betänkandet Olovlig tobaksförsäljning (SOU 2009:23) finns många bra förslag avsedda att minska tobakens skadeeffekter. Men en åtgärd som diskuterats vill vi inte veta av - exponeringsförbud av tobaksprodukter. Alla varor måste få exponeras i butiken! I slutet av 2009 kallades till ett seminarium angående förslaget om att förbjuda all exponering av tobaksprodukter i butik, något som införts på Island och i en delstat i Canada samt kom till Norge den 1 januari Visserligen finns inte detta som ett förslag i själva betänkandet utan kan hittas i remissvaren. Stämma i bäcken Men det är bättre att förekomma än att förekommas, så därför finns krafter igång redan nu som vill verka för att exponeringsförbudet aldrig blir verklighet. Den som stod bakom detta seminarium var riksdagsman Jan R Andersson (m) som själv insett det orimliga i ett exponeringsförbud mot tobak och som på detta sätt ville få gehör för sin åsikt. - Det mesta i betänkandet är bra, mycket bra till och med, men när remissvaren föreslår exponeringsförbud blev jag tveksam, säger Jan när Bensin&Butik får en liten pratstund efter seminariet. Besök i verkligheten För att verkligen sätta sig in i frågan tog Jan en biltur på landet i sin hemmaregion, Småland, och pratade med mindre butiker för att höra deras syn, och det fick honom att ta ställning. - Vi moderater är ju för mindre krångel och ett förenklat regelsystem, inte minst för småföretagare, säger han. Särskilt en handlare fick mig att tänka om. Han menade att han skulle vilja investera i bättre kylar, men att rörelsen inte tillät utsvävningar i den storleken och då talar vi om investeringar på mellan och Skulle han tvingas att bygga om i sin butik för att kunna fortsätta sälja tobak skulle det kunna innebära en kostnad som gör att han tvingas avveckla sin rörelse. Därför vill jag göra vad jag kan för att se till att exponeringsförbudet inte blir av. Bengt Hedlund För att sätta ännu mer tryck bakom sina ord hade Jan kallat in Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast food som undersökt konsekvenserna av hur exponeringsförbudet slagit i andra länder där det införts. Hans utgångspunkt är att exponeringsförbud mot tobak är av ondo, och han illustrerade detta med hjälp av siffror och statistik från den I Canada innebar exponeringsförbudet att andelen smuggelcigaretter ökade till 50%. egna undersökningen på ett mycket konkret och övertygande sätt. Han visade på siffror och erfarenheter från Canada och Island, och särskilt Canada är intressant. Där är det bara en delstat, Saskatchewan, som infört detta, och därför blir det enkelt att jämföra med andra stater. Det visar sig att rökningen minskar stadigt i båda fallen, dvs exponeringsförbudet har ingen effekt. Däremot har fler butiker tvingats stänga samtidigt som smugglingen ökat. - Vi som förbund har inga synpunkter på produkten som sådan, utan anser att om det är tillåtet att sälja tobak skall det också vara tilllåtet att exponera den, säger han med skärpa. Om tobak är så hälsofarlig att den inte skall exponeras är det bättre att ta steget fullt ut och förbjuda den. Ett exponeringsförbud ger fördelar för stora butiker som redan idag investerat i särskilda automater som hanterar tobaken, men sådana automater har servicehandlare vare sig råd eller plats med. Huvudprincipen måsta vara att en produkt antingen är tillåten eller inte. Inför inga regler som innebär en gråzon för vissa varor och så vill vi inte heller att politiker skall inreda våra butiker, det skall handlarna göra! Sociala miljöer avgör De flesta anser att tobak inte är en impulsvara utan en destinationsvara. Man går till butiken för att köpa sin tobak, dvs köparen är redan brukare. Det är inte i butiken som tobaks brukaren föds, det är i sociala miljöer som på fester och i kamratgänget. Vill man verkligen minska risken för ungdomar att börja bruka tobak finns bättre sätt, exempelvis att utnyttja det regelverk som redan finns! Idag får ingen under 18 år köpa tobak, bara det borde egentligen räcka. Sanningen är att det dessvärre finns handlare som säljer till minderåriga, och sanningen är också att kontrollen är obefintlig. Alla som säljer tobak betalar en tillståndsavgift till sin hemkommun, men få kommuner åker runt och kontrollerar om tillstånden efterlevs. En satsning här skulle med största sannolikhet vara ett betydligt bättre instrument än ett exponeringsförbud. Dessutom ger exponeringsförbudet de mindre nogräknade handlarna en utsökt möjlighet att erbjuda sina kunder smuggelcigaretter; sådana finns numera, till och med med svensk varningstext. Efter detta seminarium väcks hoppet om att tobaksutredningen går igenom - och att något exponeringsförbud mot tobak inte blir aktuellt. För visst är utredningens syfte gott; ungdomars rökdebut skall komma så sent som möjligt. Riksdagsman Jan R Andersson (m) som jobbar för att exponeringsförbudet mot tobak inte blir av. Vi önskar honom Lycka Till! 10

9 Reportage Den 11 mars arrangerade SPI ett seminarium om förnybara drivmedel. Regeringen har som mål att svenska transporter skall vara fossilfria år 2030, något som inledningstalaren miljöminister Andreas Carlgren äntligen definierade. Klargörande besked från miljöministern I sitt anförande anknöt han också till miljödebatten och menade att det pratas miljö som aldrig förr runt om i världen. Han menade vidare att Sverige har en särställning när det gäller miljöfrågor, att vi svenskar är miljömedvetna på ett helt annat sätt än många andra länder, både privatpersoner och företag. Därför finns en grogrund för oss att gå först, att visa vägen och att bli det land som svarar för minst utsläpp per capita. Ett tydligt exempel på detta är att antalet miljöbilar har ökat kraftigt de senaste åren. Andreas menade vidare att begreppet miljöbil måste skärpas, och att han personligen är övertygad om att elbilen är lösningen, åtminstone i de länder som kan producera CO2-neutral el. Samtidigt menade han att det är två begrepp som bör styra den framtida utvecklingen, nämligen energieffektivitet och teknikneutralitet. Till detta kommer långsiktiga regelverk och så länge han är miljöminister har han alla möjligheter att tillgodose det kravet! Fossilfritt 2030 Den största bomben släppte herr miljöminister bara så där helt apropå han definierade nämligen vad regeringen menar med ett fossiloberoende transportsystem år Som vanlig medborgare tolkade åtminstone jag det som om att det inte skulle finnas fossila drivmedel alls, att alla skulle köra på el, biogas eller något annat förnybart. Men icke! Det betyder att samhället inte skall rasa ihop om Sverige helt plötsligt blir utan fossila drivmedel, att viktiga samhällsfunktioner måste fungera ändå. Från att ha varit ett mål som verkade omöjligt att uppnå blev det plötsligt något som man borde klara av tidigare än Så snabbt kan saker ske i den politiska verkligheten! Etanol kvar Min erfarenhet är också att topp-politiker ofta vinklar sina anföranden mot den talargrupp man för tillfället befinner sig i, och en sådan tendens kunde tydligt skönjas när han talade om etanol och pumplag. Eftersom vi nu har den lag vi har måste vi se till att etanol som bränsle blir ett verkligt alternativ i många år än. Redan där faller ju resonemanget om fossilfria bränslen eftersom E85 innehåller 15% bensin minst Stationer som oljebolagen tvingas lägga ner och bekosta dyr sanering för återuppstår ibland med skattestöd! Forskarrapport För att ytterligare belysa frågans komplexitet redovisades rapporten Möjligheten för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 som SPI beställt av Chalmers tekniska högskola. Den korta slutsatsen är att detta är mycket komplexa frågor, så långt var inget nytt under solen. Dock hade man försökt kvantifiera, och det var nytt, åtminstone för mig. Det visar sig att spannet mellan ytterligheterna är mycket stort, och som exempel för hur det kan se ut år 2030 gavs följande: Biodrivmedel Mellan 13 55% av den svenska vägsektorns energianvändning Vätgasfordon Totalt spann från mycket få till 16 miljoner vätgasbilar i EU Elfordon Totalt spann från mycket få till 4 miljoner laddhybrider i Sverige Slutdebatt Sist på dagordningen debatterade oljebolagens högsta höns; Preems Mikael Gson Löw, OKQ8s Göran Lindblå, Statoils Helena Fornstedt och Shells Martin von Arronet. Mikael menade att antalet bensinstationer snart är nere i på grund av den variation som kommer att finnas i bränsleutbudet. Han menade vidare att Preem nu satsar 500 miljoner för att tillverka diesel av cellulosa, en investering som kanske faller platt till marken om regeringen ändrar dagens regelverk. Återigen efterfrågades långsiktighet från statsmakterna, något som man aldrig kommer att få eftersom det är val vart fjärde år. OKQ8 menade att staten talar med kluven tunga. Först lägger man ner offentlig service som post, apotek och systembolag och så tycker man att oljebolagen skall ta sitt ansvar för att ge landsbygden service. Han pekade också på den orimliga situationen att stationer som oljebolagen tvingas lägga ner och bekosta dyr sanering för ibland återuppstår och drivs av byalag med skattestöd! Ett betydligt effektivare utnyttjande av medlen hade varit att bidra till driften av den gamla stationen som hade kostat en bråkdel. Men några sådana diskussioner hade han aldrig hört talas om Miljöminister Andreas Carlgren lägger ut texten - och vill gärna samråda med både bilindustrin och oljebolagen. 12

10 Reportage För tredje gången satsar Reitan Servicehandel på unga talanger som har ambitionen att växa och göra karriär inom detaljhandeln. Reitan Servicehandel rekryterar talanger Till årets traineeprogram har Arvid Andersson och Johan Cardell, efter en noggrann urvalsprocess, rekryterats till denna ettåriga utbildning som ska ge dem god inblick i alla de funktioner som bidrar till framgång i ett detaljhandelsföretag. Tidare års traineer finns idag exempelvis både på vår marknads och inköpsavdelning. En del i de framgångar som Reitan Servicehandel har på den svenska marknaden beror på företagets stora butiksfokus. Av den anledningen präglas även traineeprogrammet av en stor del arbete i butik. För att vi på Reitan Servicehandel ska kunna ge optimalt stöd till franchisetagarna måste vi förstå deras vardag och ha insikt i vilka situationer som kan uppstå i deras butiker. Vi märker att de medarbetare som arbetat i butik samt de som har arbetat inom vår drifts organisation har de bästa förutsättningarna för att bli framgångsrika inom Reitan Servicehandel, säger Helena Ekdahl på HRavdelningen. Traineeprogrammet inleds således med arbete i butik vilket sammanlagt omfattar ca 3 månader av det ettåriga programmet. Därefter kommer traineerna att arbeta på respektive avdelning på servicekontoret för att de ska få en förståelse för helheten och för hur de olika processerna hänger ihop. Avslutningsvis kommer traineerna att arbeta inom driftsorganisationen där de kommer att vara ute på fältet och stötta franchisetagarna samt hjälpa till med uppföljningen av deras butiksdrift. Under året arbetar traineerna dessutom med ett utmanande projekt som har beröringspunkter i de flesta delarna i organisationen. Frågor och svar för årets traineer Johan Cardell Hur kommer det sig att du vill göra karriär inom detaljhandeln? - Jag har sedan jag var liten jobbat extra i livsmedelsbutik och jag har alltid varit intresserad av att sälja. För mig är det farten med detaljhandeln som lockar samt strävan efter att göra varje kund nöjd. När jag sedan såg möjligheten att bli trainee på Reitan kändes det som en självklarhet att söka. Varför sökte du dig till Reitan Servicehandel? - Både 7-Eleven och Pressbyrån är koncept som tilltalar mig. Butikerna finns där människor rör sig och jag har alltid upplevt dem som moderna och välfyllda. Själva Reitan Servicehandel som företag kände jag inte till så mycket men jag fick ett väldigt positivt intryck under min första intervju. Vilka fördelar ser du med att göra så pass mycket praktik i butik? - Hela verksamheten bygger på att det går bra för köpmännen och butikerna. För att över huvud taget kunna vara till hjälp vid butiksutveckling ser jag det som en självklarhet att göra mycket praktik i butik. På så vis tror jag att jag får en förståelse för vilka frågor som köpmännen ställs inför samt att jag får uppleva vad kunderna uppskattar och vad de tycker borde förbättras. Arvid Andersson Hur kommer det sig att du vill göra karriär inom detaljhandeln? - Tidigare extraarbeten väckte intresset för detaljhandeln tillsammans med studier med samma inriktning. Det är en spännande bransch och man ges möjlighet att arbeta med starka varu märken. Varför sökte du dig till Reitan Servicehandel? - Reitan lockade eftersom det är en växande organisation med höga målsättningar och vinnarkultur som också har ett tydligt butiksfokus. Vilka fördelar ser du med att göra så pass mycket praktik i butik? - Det ger viktiga erfarenheter och inblick i såväl köpmännens som säljarnas arbetssituation och synsätt. Genom att möta kunderna direkt i butik skapas också en helhetsbild av verksamheten som hade varit svår att få enbart på kontoret. Att traineeprogrammet även detta år blir framgångsrikt är Helena Ekdahl helt övertygad om. Vi har hittat traineer som brinner för detaljhandeln och som har de bästa förutsättningarna för att bli framgångsrika inom denna bransch, säger hon. Programmet är väl förankrat i organisationen och vi har dessutom flera spännande utmaningar för traineerna under året vilket vi vet kommer att stimulera deras utveckling. Helena Ekdahl Reitan Servicehandel 18

11 Reportage Bensin&Butik har besökt denna mässa tidigare och funnit den så pass intressant att det blev ett besök också i år. Tidigare har det varit två mässor samtidigt, en med bensinhandlare som målgrupp och en som vänder sig till servicehandel. Men i år var det en nyordning med fyra mässor i en! Mycket att se på mässor i Birmingham Mässorna avhålls som sagt i Birmingham i en anläggning som heter NEC, National Exhibition Center, en enorm anläggning som får Älvsjömässan i Stockholm att framstå som pytteliten. Den ligger precis intill både flyg och tåg, så det är enkelt att ta sig dit. De fyra mässor Bensin&Butik avverkade var först och främst de två gamla vanliga, IFFE (International Forecourt&Fuel Equipment Show) och CRS (Convenience Retailing Show) som kompletterats med en mässa för mat och dryck och en för caféer. Särdrag Några saker som skiljer sig från svenska mässor finns förstås. En är att den största delen av servicehandlare i England verkar vara invandrare från Indien - vi måste komma ihåg att England hade kolonier i många delar av världen, exempelvis Indien som blev fritt Fortfarande existerar begreppet Commonwealth, dvs England och dess kolonier, och idrottsevenemanget Commonwealth Games anses nära lika stort som OS och arrangeras vart fjärde år, mitt emellan OS. Ett annat inslag som vi inte är så vana att se är unga, lättklädda damer med högklackade skor som vinglar omkring och serverar diverse produkter. När det gäller själva utställningen slås man av det stora antalet utställare för energidrycker av alla de slag - många av dem med påstådda effekter som hjälp mot bakfylla - samt av olika alkoholhaltiga drycker. Det finns också representanter av de mest finurliga produkter som knappast skulle ha någon framgång hos oss, men så är också den engelska marknaden så pass mycket större än vår. Men några av de nyheter som visades här kan kanske komma till oss också så småningom! Pizzamaskin En sak som man inte trodde fanns, en pizzamaskin som bakar hela pizzan från scratch! Tid från beställning till färdigbakad uppges vara mindre än tre minuter - och man ser hela processen genom glas. Den smakade inte alls dumt, och representanten berättade ivrigt om alla dess fördelar - och hur lätt det var att tjäna pengar på den. Lättskött var den också, och köparen väljer själv vilken servicenivå som önskas. Fullservice innebär att man inte behöver bry sig om maskinen alls, det sköts av bolagets representant - men detta upplägg innebär också en mindre förtjänst. Mer info på Temperaturkompensation Vätskors volym varierar med temperatur, så om temperaturen sjunker efter bränsleleverans förlorar handlaren - såvida han inte temperaturskyddar sin vara. För ungefär pund per pump med två kvaliteter levereras alltid bränslet med den volym den har vid 15 grader. 15 fria stationer i England har installerat systemet - som ursprungligen kommer från Holland. I montern fanns en artikel från holländska motsvarigheten till Bensin&Butik som visade att en handlare som sålt liter bensin sparat liter tack vare systemet - och det mellan 23/10-28/2. Bränslevolymen minskar vid kyla, och vintern har varit ovanligt kall också i Holland i år. Mer info på eller 20

12 Write & shine Här visades en anslagstavla med belysning - direkt i skärmen. Man använder specialpennor och skriver sina erbjudanden själv. Därefter väljer man vilken färg texten skall exponeras i. Det finns sju olika tillgängliga, och man kan växla mellan dem. Man kan också välja att texten blinkar, och det finns tre olika blinkhastigheter. En tavla går lös på 100 pund, och det måste medges att texten verkligen går fram - jämfört med vanliga skyltar. Mer info på Coffeetreats Många coffeeshops pudrar kakao på kaffet. Coffeetreats är en liten mojäng som gör just det - men i ett mönster. Håll maskinen över kaffet, veva och mönstret är klart. Det är möjligt att få sitt helt egna mönster, varför inte i form av den egna loggan? Ytterligare en fördel är att det går åt mindre kakao. Priset är 40 pund, och vill han ha ett eget mönster kostar det 30 pund. Mer info på Harvest Energy Harvest Energy levererar bränsle till fria handlare - vita pumpar är vanligare i England än här - och de har 5% av den marknaden. Nu utvidgar man verksamheten genom att också profilera stationer. 10 stycken har det blivit hittills och enligt den entusiastiske representanten blir det åtskilligt fler inom några år - i England är handlaren fri att byta oljebolag så snart avtalstiden går ut. Mer info på Coffee Nation En kaffemaskin med ett udda koncept är Coffee Nation. Modulerna fanns i tre olika storlekar, och drygt 800 maskiner har placerats ut på strategiska ställen. Det är Coffee Nation som äger maskinen, och de handlare som hittills fått en maskin installerad har inte betalat ett endaste öre. Inte förvånande står många på kö för att få en maskin, och det är Coffee Nation som bestämmer var de skall placeras. En annan del i konceptet är att maskinen bara får profileras som just Coffee Nation. Det vore intressant att se hur detta upplägg skulle fungera hos oss! Mer info på Isklar Isklar är ett norskt vatten som snart skall introduceras också i Sverige. Tack vare att vattnet hämtas från ett område som aldrig varit vare sig bebott eller industrialiserat sägs det ha en kvalitet som få andra. Flaskans speciella design ger associationer till Absolut Vodka. Vattnet finns både som naturell och svagt kolsyrat, men helt utan smakämnen. Om detta räcker för att blidka en svensk publik låter mer tveksamt. Mer info på 21

13 auto motor & sport DÄCKTEST RÄCKER DÄCKEN EN SÄSONG TILL? I den bästa av världar har du alltid nya däck. Så perfekt är inte verkligheten. Men när är det dags att byta? Vid 1,6 millimeters mönsterdjup, som lagen säger? Kanske 3 4 millimeter? Vi har testat och svaret förvånar. Vi har väl alla stått där i garaget, tittat på däcken som snart ska sättas på och använt ögonmåttet för att uppskatta mönsterdjupet. Kanske har vi till och med tagit fram skjutmåttet och verkligen mätt det mönsterdjup som finns kvar. Tål däcken en säsong till? Det vore ju det allra enklaste och billigaste. Vi jämför gamla slitna däck mot billiga Kinadäck, lättrullande miljödäck och dyra fina premiumdäck. Sommardäck måste ha minst 1,6 millimeter mönsterdjup över 75 procent av slitytans bredd. Med andra ord kan däcken vara ganska slitna innan du enligt lagtexten måste byta. Likväl är ett däckbyte något som vi verkligen rekommenderar. Nya däck har inte bara ett mycket större mönsterdjup, de är också just nya. Den tekniska utvecklingen inom däckindustrin går snabbt och även befi ntliga däckmodeller genomgår ansiktslyft, precis som bilmodellerna. Namnet kan vara detsamma, men däcket har blivit förbättrat. Däck tillverkade 2009 kan alltså vara märkbart bättre än de som producerats under 2007 eller Kör man tillräckligt sakta och försiktigt fungerar alla däck bra. Problemet är bara att man inte är ensam på vägen och därför själv kan bestämma tempot. Dessutom kan det hända oväntade saker. De nya premiumdäcken fungerar utmärkt på alla underlag. Det blir toppbetyg. De slitna Goodyeardäcken från 2002 var bra på sin tid. Men nu varierar mönsterdjupet mellan 4,9 och 5,6 millimeter dock långt bättre än den 3-millimetersgräns som de fl esta däckhandlare rekommenderar för byte. När vi mäter hårdheten i slitytan visar sig gummit vara mjukt fortfarande, faktiskt mjukare än hos Continentals sommardäck. På torrt uppför sig Goodyear-däcken bra, även om uppträdandet på handlingbanan är inkonsekvent. Övergången mellan grepp och inget grepp är abrupt. Men på våt asfalt blir skillnaderna stora. Gummiblandningen och mönstret skiljer sig förstås åt mellan det åtta år gamla Goodyear-däcket och nya Conti-däcket men mönsterdjupets betydelse kan inte nog understrykas. Resultatet är skrämmande. Om du kör i 100 km/h på våt asfalt och ställer dig på bromspedalen behövs det 72,3 meter innan du står still med de nya Conti-däcken. Då har vi ändå inte räknat in någon reaktionstid. Men när Conti-däcken står still passerar de slitna Goodyear-däcken med en hastighet av 48,6 km/h och de behöver ytterligare 22,3 meter innan de står still. Vi behöver inte förklara skillnaden mellan att inte bli träffad och att bli påkörd i nästan 50 km/h. Eller jo, förresten: skillnaden är att fotgängaren klarar sig helt alternativt att han eller hon dör. Nästan alla fotgängare som blir påkörda i 50 km/h avlider av sina skador. Än en gång: Byt däcken i god tid! BROMSNING, VÅT ASFALT Bromssträcka från 100 km/h (meter). Triangle (budgetdäck) 98,6 Goodyear (slitet sommardäck) 94,6 Michelin (miljödäck) 79,1 Continental (premiumdäck) 72,3 BROMSNING, TORRT Förbipasserande hastighet vid bromsning från 100 km/h till stillastående på torr asfalt, när det bästa däcket (Continental) har stannat (km/h). Triangle (budgetdäck) 33,0 Goodyear (slitet sommardäck) 27,5 Michelin (miljödäck) 20,0 Continental (står stilla = 0 km/h) DÄCKTIPS SPARA PENGAR OCH GÖR KLOKA VAL Kontrollera tryck och skick på dina däck ofta. Använd absolut inte vinterdäck på sommaren. Kontrollera att däcken är rätt till din bilmodell. Vid skillnad ska de minst slitna däcken sitta bak. Mönsterdjupet ska enligt lag vara minst 1,6 millimeter, vi rekommenderar minst 3 millimeter. Välj däck med omsorg. Även valet av sommardäck är viktigt. Det går alltid att spara pengar på däck. Men gör det genom att ringa runt och hitta ett lågt pris inte genom att välja ett dåligt eller okänt däckmärke. Kör med korrekt lufttryck. Och kolla det ofta. Däck är färskvara. Köp aldrig däck som är äldre än fem år, helst inte äldre än två år. Tillverkningsdatum finns angivet på sidan av däcket. Utvecklingen går snabbt, därför ska man ha nya däck. Originalmonterade däck ska ersättas med exakt samma däck. Din däckmodell kan ha utvecklats för eftermarknaden, ser väldigt lik ut men har kanske inte samma egenskaper. Se till att däck och fälgar är rätt monterade på bilen. Många däck är rotationsbundna, det vill säga att de ska snurra åt ett visst håll. Håll däck och fälgar rena, då är det lättare att upptäcka skador. Tvätta hjulen vid byte, innan förvaringen. Det här är ett sammandrag från en artikel i auto motor & sport landets ledande biltidning. Säljer du auto motor & sport? Vinn en Koenigsegg-Piké! Skicka mejl till chefredaktrören Alrik Söderlind och tyck till om däck. Du kan vinna en exklusiv Koenigegg-Piké. Skriv gärna några rader om hur tidningsförsäljningen kan höjas. Adressen är 26

14 Från Förbundet I vår serie Nedslag i Medlemskåren har vi den här gången hamnat i skånska Vä strax utanför Kristianstad. Macken är gammal, men innehavaren ny med uppbackning från flera håll! Nedslag i Medlemskåren - Preem i Vä Som så ofta i bensinhandlarvärlden har stationen en historia, och för den här stationen började den 1944 när Allan Trobäcks Cykel & Sportaffär grundades. De första åren sålde Allan bensin från 200-litersfat på tomten utanför bostaden som då låg direkt intill stora landsvägen mot Malmö byggdes en ny anläggning som inrymde både cykelbutiken, verkstad och bensinförsäljning under varumärket Caltex var det dags för ännu en ny anläggning på den plats den finns idag, och då var det Texaco som gällde. Invigningen av denna helt nya anläggning var den april 1978 och då kunde man köpa bensin till samma pris både för betjäning och självbetjäning 1,46 per liter byggdes ett cykellager och 1989 kom biltvätten, och för fyra år sedan gjordes en ordentlig ombyggnad och renovering. Preem Partner blev bättre än jag trodde, snyggt och fräscht och så har Preem hittills visat stor förståelse för de villkor som gäller för oss lokalt. Maria driver idag När Bensin&Butik kommer på besök en underbar vårdag i början på april är det nuvarande innehavaren Maria Trobäck och hennes pappa Ingemar, den tidigare ägaren, som tar emot. Men Maria har väl varit med i verksamheten hela tiden? - Nej, faktiskt inte, berättar hon. Visst, macken har varit en del av min uppväxt eftersom både pappa och farfar Allan jobbade där. Jag hoppade också in lite då och då under skoltiden, men när jag fyllde 18 flyttade jag till Stockholm, utbildade mig till fritidspedagog och blev fast där i dryga 15 år. Men när Preem ville att stationen skulle in i Preem Partnerkonceptet ville inte pappa vara med, och då fick jag möjlighet att hoppa på tåget istället. Så fritidspedagogen blev hastigt och lustigt bensinhandlare! Preem Partner känns bra En fråga man osökt ställer sig är hur det känns att vara borta så länge hemifrån och sedan komma tillbaka till en delvis ny ordning? Preem Partner är ju ett tämligen hårt centralstyrt koncept. - För mig kändes det bara bra, menar Maria. Pappa däremot var inte lika entusiastisk och det var en bidragande orsak till att han såg tillfället att lämna över rodret då han dessutom närmade sig pensionen. Jag däremot som ny i branschen såg flera fördelar med Preem Partner. Jag fick hjälp med butiken, inredningen, varuutbudet, kassasystemet, utbildning och mycket annat. För mig var det en trygghet att kliva in i något som redan var utprovat och som dessutom hade några år på nacken. Jag minns också macken som inkörd och lite omodern. Med nybyggnaden blev istället reaktionen att en sådan här fräsch och fin station vill jag gärna jobba med! Mest stammisar Den väg som går utanför macken, som förut var stora vägen mot Malmö, är numera en mindre bygata inne i bostadsområdet Vä. Därför består kundkretsen till största delen av stammisar, och numera är Preemstationen den enda bensinstation som är kvar i området. Cyklar och verkstad Till verksamheten hör också verkstad och cyklar, precis som det alltid gjort. Men hur går det ihop med Preem Partner, och tänker Maria fortsätta i dessa gamla hjulspår? - Nja, det vet jag inte riktigt ännu, svarar hon. Som ny ägare känner jag att jag måste gå fram Ny och gam amma mal ägar are, dot otte ter och far, till llsa mm an s i sin Pree eems tati tion i Vä. 38

15 försiktigt och känna mig för. Cykelverksamheten är så djupt inarbetad att det känns svårt att ta bort den. Vi har sålt kvalitetscyklar i alla år, men den delen känner jag tveksamhet att fortsätta med. Idag finns så många andra som säljer cyklar så konkurrensen är hård. Däremot vill jag gärna ha kvar service och reparationer. De är enklare att passa in i ett schema, men försäljningen tar mer tid eftersom vi inte har dem i butiken utan i en närliggande lokal. Hade jag kunnat ha nya cyklar i butiken hade situationen varit annorlunda. Verkstaden har jag också kvar med inhyrd personal en till två dagar i veckan. Också där får jag känna mig för och ta beslut senare. Jag känner mig fortfarande inte helt varm i kläderna; jag tog över macken den 1 september Pappa Ingemar svagt positiv Med runt bordet finns också pappa Ingemar som från början inte var särskilt positiv till Preem Partner men som nu så sakteliga börjar tänka om. - Som gammal i gården blir man inkörd i sina gamla rutiner, och det var nog främst att inte sköta bokföringen själv som jag var mest emot, menar han. Jag är van vid att själv hålla kollen på alla siffror, men jag måste medge att Wisma gör ett mycket bra jobb. Och nu är det ju inte jag som skall tycka, det är Maria, och hon skulle aldrig kunna lägga den tiden på pappersexercisen som jag gjort. Jag vill också bestämma själv i min butik, men jag måste erkänna att Preem Partner blev bättre än jag trodde, snyggt och fräscht och så har Preem hittills visat stor förståelse för våra lokala villkor. Eftersom vi funnits i bygden så länge känner jag nära nog varenda kotte här och de är vara vid att få bra service hos Trobäcks folk här tankar inte hos Preem, de tankar hos Trobäcks, och vi kommer att fortsätta med att byta torkarblad och lampor åt våra kunder och i förekommande fall också tanka åt dem Värdefull support Mia ser uppenbart nöjd ut när hon berättar om sin första tid som bensinhandlare. Att hon trivs med sin tillvaro kan ingen tvivla på! - Nej, det har varit helt fantastiskt, säger hon. Nu på förmiddagen hade jag min distriktschef här och vi gick igenom förra månadens resultat samt blickade framåt. Det stödet tycker jag är Cykelverkstaden, det som en gång var den huvudsakliga verksamheten, fi nns fortfarande kvar. mycket värdefullt, precis som allt övrigt stöd jag fått från Preem. Det finns utmärkta manualer för nära nog allt, och ändå är inte hjälpen längre bort än ett telefonsamtal. Visst, konceptet är centralstyrt, men det ger oss ändå möjlighet till lokal anpassning och här tycker jag att Preem varit lyhörda och visat stor förståelse men vi är långt ifrån överens om allt! Till sist vill jag också berömma den utbildning som Preem erbjuder. Svensk Bensinhandel Trobäcks har alltid varit medlemmar i förbundet, något man tänker fortsätta med. - Också Svensk Bensinhandel har bra utbildningar till fördelaktiga priser, och jag har skickat alla mina anställda på brandkursen, säger Maria. Själv har jag varit på arbetsrättskurs och lärt mig massor - och om jag har frågor på det området vet jag att jag kan få experthjälp precis som de flesta andra områden som inte har specifikt med Preem Partner att göra. Jag kan inte tänka mig att stå utanför förbundet. Att vara chef Jag måste också fråga Maria hur hon upplever sin nya yrkesroll, att plötsligt vara chef och ha ett arbetsgivaransvar? - Det trivs jag med, i alla fall hittills, svarar hon. Men så har jag också hjälp från olika håll i dessa frågor, inte minst från pappa. Men min farbror jobbar fortfarande på macken, och nu är jag chef över honom, det kändes lite konstigt i början. Men jag känner mig mer som en i gänget och att vi diskuterar fram bra lösningar på de få frågetecken som vi behövt räta ut än så länge. Om fem år Det kan tyckas vara en konstig fråga om man bara varit igång som bensinhandlare i ett drygt halvår, men jag undra ändå hur Maria tror att verksamheten ser ut om fem år. - Jag hoppas att jag är kvar här som chef, att verksamheten utvecklats på ett bra sätt och att ekonomin fungerar, svarar hon. Vi skall fortfarande vara en mack som alla i Vä gärna besöker, vi skall fortsätta med vår fina service och så kanske vi har några produkter i butiken som vi inte alls tänker på idag. Utvecklingen går så fort på det här området, och det gäller att ha både tentakler och känselspröt ute. Ett komplett uthyrningskoncept av släpvagnar. - hyra, leasing, annan fi nansiering - profi lerade med er logotyp - försäkring inkluderat i priset - rådgivning & vägledning - utbildning av er personal - förköpsrätt till vagnarna Det kan inte bli enklare!

16 Catharina Leijonhielm Svensk Bensinhandel svarar på medlemmars frågor om arbetsrätt Jag har en anställd som varit heltidssjuk sedan mars Han beräknar att komma tillbaks innan sommaren. Han har fått semesterlön för intjänandeåret och det nästföljande men inte för det intjänandedeår som slutade 31 mars 2010 Nu har jag hört att reglerna om semesterlönegrundande sjukfrånvaro har ändrats. Ska han fortfarande få semesterlön? Det är riktigt att semesterlagen ändrades den 1 april En av ändringarna berör just semesterlönegrundande sjukfrånvaro. Tidigare var det så att man fick semesterlön för 180 dagar under insjuknandeåret och 2 år till. Nu gäller att man får semesterlön i 180 dagar för insjuknandeåret och ett år till. För dem som varit heltidsjukskrivna gäller de gamla reglerna retroaktivt och det innebär att din anställde har rätt till semesterlön även för intjänandeåret När det gäller deltidssjukskrivna är reglerna inte riktigt de samma. Lagen börjar gälla direkt för dessa och det innebär att om din anställde hade varit deltidssjuk skulle han inte få semesterlön för det intjänandeår som avslutades 31 mars När det gäller uträkningen av semesterlön är ju principen enligt Bensin & Garageavtalet att man ska ta 13% av det man tjänat minus sjuklön och det årets semesterlön och fördela på antalet semesterdagar. Eftersom man inte tjänar något Den formella ansökan om ersättning är kassakorten. Det är inte förrän de två första kassakorten har inkommit som kassan kan göra en sk förstagångsprövning. För att kunna pröva din ersättningsrätt i sak krävs dessutom att du inkommer med dokumentation som gör det möjligt för kassan att förstå hur din situation har varit tiden innan arbetslösheten. För dig som vanär man är sjuk måste man skapa en låtsaslön som man kan räkna 13% på. Den uppmärksamme läsaren som läste frågan i förra numret ser att uträkningen är den samma som vid föräldraledighet. Avtalet säger att för en hel dag ska denna låtsaslön vara kronor. Man räknar alltså de dagar den anställde skulle ha arbetat under en period av 180 dagar och multiplicerar detta med Därefter multiplicerar man summan med 13% och får semesterlönen för sjukperioden. Om personen arbetar deltid tar man hänsyn till detta och proportionerar kronor till. dagsarbetstiden. Christina Ehrler Bensinhandlarnas A-kassa svarar på medlemmars frågor om a-kassa Min station skall läggas ned om en månad. Vad bör jag tänka på när jag söker ersättning hos a-kassan? Till att börja med vänder du dig till Arbetsförmedlingen och ställer dig till arbetsmarknadens förfogande. Det är utifrån den elektroniska signal kassan får ifrån Arbetsförmedlingen som processen startar. Vi skickar ut två kassakort till dig samt ett informationsbrev. rit företagare innebär det flera handlingar, och vilka dessa kan vara beror bla på vilket sätt som företaget upphört. Blanketterna Anmälan om arbetslöshet och Arbetsintyg för företagare är dock gemensamma för alla företagare. På blanketten Anmälan om arbetslöshet finns ett antal allmänna frågor du skall svara på. Flera av dessa kan komma påverka din ersättningsrätt. Det är viktigt att du meddelar kassan om tex privata pensionsförsäkringar, deltidsstudier, förtida uttag av pension, styrelseuppdrag osv. På blanketten Arbetsintyg för företagare anger du hur verksamheten har upphört. Dessa uppgifter ligger till grund för ett separat beslut. Kassan bedömer här om din förvärvsverksamhet lämnats av giltig anledning. Arbetslösheten får inte vara självförvållad. Detta leder i så fall till av- stängning ifrån ersättning i 45 dagar. Blanketten Arbetsintyg för företagare ligger också till grund för flera olika beslut. Det är med hjälp av denna som kassan räknar ut din normalarbetstid och dagsförtjänst som i sin tur leder till den dagpenning kassan betalar ut. Grundregeln är att vi räknar på de inkomster du haft ifrån din verksamhet under de tre senaste åren innan avvecklingsåret. Om du har drivit verksamheten kortare än 3 år gäller särskilda regler. Ju mer kompletta dina ansökningshandlingar är när de inkommer till kassan desto snabbare går handläggningen och tiden till utbetalning av ersättning förkortas. Du kan hämta blanketter och läsa mer på hemsidan, Om du har frågor går det att nå oss via e-post, 40

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

DÄCK! BYT. Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter FEM DÄCKTYPER TEST

DÄCK! BYT. Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter FEM DÄCKTYPER TEST TEST FEM DÄCKTYPER BYT DÄCK! Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter den gångna vinterns långa kyla. En del kanske förivrar sig och möter vårens obligatoriska bakslag med sommardäck en

Läs mer

Slitna däck är farliga däck byt i god tid

Slitna däck är farliga däck byt i god tid Slitna däck är farliga däck byt i god tid Många tycker att bildäck är lika kul som ett tandläkarbesök, och man vet att det blir dyrt i båda fallen! Men se istället nya däck som en investering i säkerhet

Läs mer

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker:

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker: HISTORIK Dimoda har sin grund i ett presentbutikskoncept som startades av Gunn Karlsson. Gunn arbetade under 1980-talet med försäljning av garner, dels som grossist, dels genom försäljning i butik. Redan

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Nyetableringar - Sibylla

Nyetableringar - Sibylla Nyetableringar - Sibylla Krav och förutsättningar Rätt FT Vinnande koncept Rätt läge Sibyllakedjan Kedjan drivs av Nordic Fast Food AB (NFF). NFF ägs till 51% av Atria Concept och 49% ägs av Franchisetagarna

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Mental träning gav miljoner till Icabutiken: "Håll i och håll ut, plötsligt händer det"

Mental träning gav miljoner till Icabutiken: Håll i och håll ut, plötsligt händer det Mental träning gav miljoner till Icabutiken: "Håll i och håll ut, plötsligt händer det" Konkurrensen mellan matbutikerna är stenhård. Men systrarna Barbro Wallin och Kristina Wallin Nylén, Ica-handlare

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

DÄR SERVICE HAR EN EXTRA TYNGD! Butikerna som finns där kunderna finns!

DÄR SERVICE HAR EN EXTRA TYNGD! Butikerna som finns där kunderna finns! DÄR SERVICE HAR EN EXTRA TYNGD! Butikerna som finns där kunderna finns! En historia om drivna entreprenörer! Välkommen till Frendo! Vi är en butikskedja som är skapad av entreprenörer för entreprenörer

Läs mer

Vad innebär det att vara franchisetagare hos Pressbyrån och Reitan Convenience Sweden AB (RCS)?

Vad innebär det att vara franchisetagare hos Pressbyrån och Reitan Convenience Sweden AB (RCS)? VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM FRANCHISE INOM PRESSBYRÅN Vad är franchise? Franchising är ett samarbete mellan två parter: franchisegivaren och franchisetagaren. Franchisetagaren får rätten att mot en avgift

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

EMAB:s yttrande över SOU 2015:6 Mer gemensamma tobaksregler

EMAB:s yttrande över SOU 2015:6 Mer gemensamma tobaksregler Sollentuna den 2015-05-18 EMAB:s yttrande över SOU 2015:6 Mer gemensamma tobaksregler Inledning EMAB vill redogöra för organisationens synpunkter på SOU 2015:6 utifrån handelns perspektiv. EMAB har full

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte?

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? FAQ Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? Grundtanken är att barn ska idrotta i sin närmiljö och i möjligaste mån slippa långa resor. Detta är i linje med Danssportförbundets

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns.

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. När du har en fråga, en tanke, ett uppslag, ett dilemma,

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa Världens största zoofackmässa Interzoo 2004 Text och foto: Kjell Fohrman V ä r l d e n s s t ö r s t a z o o f a c k m ä s s a g å r a v s t a p e l n v a r t a n n a t å r i Nürnberg, Tyskland - årets

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

KODFÖRKLARING TYPER LIVSMEDELSBUTIKER

KODFÖRKLARING TYPER LIVSMEDELSBUTIKER KODFÖRKLARING TYPER LIVSMEDELSBUTIKER BUTIKSTYP - Klassificering enligt HUI. Kod Butikstyp 110 STORMARKNAD - minst 2500 kvm säljyta, externt läge och varuhussortiment (minst 20 % av omsättningen utgörs

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin Lite mindre, lite mer erfarna En intervju med vd Lilian Norin Lilian, varför ska man välja Andara? Vi är helt enkelt det vi säger oss vara: erfarna, engagerade, personliga, snabba, flexibla och kan verkligen

Läs mer

BILLIGAST BÄST! 7/2008

BILLIGAST BÄST! 7/2008 D Ä C K T E S T BILLIGAST BÄST! 48 7/2008 Åtta sommardäck i dimensionen 235/55 R 17Y/W gör upp i vårt tuffa test. Den stora sensationen visar sig vara det allra billigaste däcket som nästan utklassar de

Läs mer

DÄCKBYTE? Har du järnkoll på dina sommardäck så

DÄCKBYTE? Har du järnkoll på dina sommardäck så T E S T D Ä C K T E S T DÄCKBYTE? Sommardäcktest. Det är dags att kolla sommardäcken och vi bidrar till dina funderingar med ett alldeles färskt sommardäcktest. Text: Thomas Berggren. Foto: Lasse Allard.

Läs mer

Nokian sommardäck testvinnare

Nokian sommardäck testvinnare PRESSINFORMATION 2012-04- 04 Nokian sommardäck testvinnare Nokian Hakka sommardäck har även i år vunnit topplaceringar både i Sverige, Centraleuropa och i Ryssland. Nya Nokian Hakka Blue med sitt utmärkta

Läs mer

Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen!

Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen! Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen! Mätsystem för ökad lönsamhet En god lönsamhet är ett självklart mål för varje framgångsrik affärsverksamhet. Att nöjda kunder, motiverade medarbetare och starka

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Marie Oskarsson Helena Bergendahl

Marie Oskarsson Helena Bergendahl Marie Oskarsson Helena Bergendahl Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011. Malmö, 22 november

Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011. Malmö, 22 november Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011 Malmö, 22 november Finalist: Anders Bengtsson Aktiebolaget Stenströms Skjortfabrik Ort: Helsingborg Telefonnummer: 042-15 11 80 Organisationsnummer:

Läs mer

Goda råd för reklamköpare

Goda råd för reklamköpare Goda råd för reklamköpare Innehåll > Kommunicera din position > Gör fler flugor på smällen > Följ din målgrupp, inte konkurrenterna > Var lite wild & crazy > Våga vara ledande eller Stureplanseffekten

Läs mer

Hållbar Utveckling Miljömärkning

Hållbar Utveckling Miljömärkning Jakob Warlin 9c Gunnesboskolan Hållbar utveckling Handledare: Senait Bohlin Hållbar Utveckling Miljömärkning Är man som vuxen konsument medveten om olika miljömärkningars betydelse? Påverkar det ens inköp?

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS)

SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS) SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS) Missnöjda kunder är en av de svåraste och mest jobbiga uppdragen att hantera. Men att kunna hantera sina missnöjda kunder på rätt sätt är otroligt viktigt och kan ofta

Läs mer

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Alice 1,5 år Storvreta En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Hur ska Vård & bildning se ut i framtiden? Och hur kan vi möta den allt större konkurrensen från andra alternativ?

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Integrationsträffar för unga

Integrationsträffar för unga Integrationsträffar för unga en kortguide för föreningar Sverok Västerbotten Här kommer en föreningsguide för att arrangera träffar för asylsökande ungdomar, och vad som kan vara bra att tänka på som

Läs mer