Svenska Rottweilerklubben/AfR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Rottweilerklubben/AfR"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte per telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger, Helén Wallman och Lena Ytterberg Anmält förhinder: Jenny Mähler 15 Mötets öppnande Vice ordföranden Lena Ytterberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 16 Godkännande av dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes. 17 Val av justeringsman Lena Ytterberg valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet till och med 25, tävlingskommittén. Från 25, IPO-ansvarig valdes Anna Lindgren att tillsammans med ordförande justera protokollet. 18 Föregående mötesprotokoll Protokoll från konstituerande styrelsemöte genomgicks. Noterades att Cecilia Carlsson inte längre ingår i SSU-kommittén. Protokollet godkändes därefter och lades till handlingarna. 19 Inkomna skrivelser, bilaga 1 Inkomna skrivelser 16:09-134:09 genomgicks och lades till handlingarna. 20 Avgående skrivelser, bilaga 2 Inga nya avgående skrivelser fanns. 21 Ekonomi kontoställningar Falkenbergssparbank ,87 Falkenberssparbank sparkonto ,95 Sv. Rottweilerklubben AfR ,89 Utställningskommittén ,27 Korningskommittén ,74 MH-kommittén ,19 Lägerkommittén ,21 SSU-kommittén ,85 Registerkommittén ,12 1

2 PR-kommittén kassa ,74 SUMMA: ,83 21 b Övriga ekonomiska frågor Då räntan på en del konton är väldigt låg föreslogs att pengar skulle flyttas från några av våra kommittéer till Falkenbergskontot. Uppdrogs till Ann-Git Rammus att föra dialog med aktuella kommittéer. 22 preliminär aktivitetskalender under verksamhetsåret Se bilaga 3. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att lägga in styrelsemötena i aktivitetskalendern. 23 Genomgång av uppdragslista Uppdrogs åt Anna Rexlinger att handha styrelsens uppdragslista. Genomgång av uppdragslistan hänskjuts. 24 Lokalområden Anna Lindgren uppdrogs tillse så att LOna får egen inloggning till hemsidan. Vidare uppdrogs Anna Lindgren tillsammans med Helén Wallman att lägga ut aktuell information till LOna. Uppdrogs åt Helén Wallman att skicka utskick som tidigare skickats till LOna gällande deras rapportering av t.ex verksamhetsberättelse till Lena Ytterberg. Uppdrogs åt Lena Ytterberg att informera styrelserna i de olika lokalområdena om hur styrelserna bör vara konstituerade samt att påminna de styrelserna som ännu inte rapporterat in sin styrelse för 2009 att göra det samt att de ska skicka sina kontaktuppgifter till Infokommittén. Övre Norrland Nedre Norrland Inkomna skrivelser 16:09-22:09 möten, 34:09 verksamhetsberättelse 2008, 55:09 protokoll konstituerande styrelsemöte , 56:09 verksamhetsberättelse 2008, 57:09 verksamhetsplan 2009, 58:09 Nedre Norrlands LO revisionsberättelse 2008 samt 59:09 Nedre Norrlands LO styrelseförteckning 2009 genomgicks och lades till handlingarna Inkommen skrivelse 54:09 Nedre Norrlands LO protokoll årsmöte Följande personer valdes vid årsmötet till Nedre Norrlands styrelse: ordförande Patrik Nordberg, sekreterare Jennie Olofsson, ledamot Alexandra Hrisanfow. Beslutades att godkänna styrelsen. Som ordinarie revisor valdes Dagmar Forsström Lindh och som valberedning Ulrika Hultberg Väster Norrland 2

3 Inkommen skrivelse 79:09 Västernorrlands LO, protokoll årsmöte Till styrelse 2009 valdes: ordförande Lena Jonsson, sekreterare Andreas Johansson, kassör Victoria Norman, ledamot Andrietta Ogebrand, suppleant Annelie Strömqvist. Beslutades att godkänna styrelsen. Lena Backström och Katarina Wågberg valds till revisorer, Katharina Widén valdes till revisorsuppleant. Som valberedning valdes Henrik Mähler och Maria Lodin Gävleborg Inkomna skrivelser 48:09 verksamhetsberättelse 2008, 78:09 protokoll styrelsemöte samt 132:09 protokoll konstituerande möte genomgicks och lades till handlingarna. Dalarna Närke/Västmanland Inkomna skrivelser 36:09 revisionsberättelse 2008, 37:09 föreningsbudget 2009, 38:09 verksamhetsplan 2009, 39:09 balansrapport 2008, 40:09 resultatrapport 2008, 41:09 verksamhetsberättelse 2008, 123:09 protokoll styrelsemöte samt 124:09 protokoll styrelsemöte genomgicks och lades till handlingarna. Östra Inkommen skrivelse 120:09 Östras LO protokoll årsmöte Styrelse 2009 valdes enligt följande: ordförande Patrik Ohlsson, sekreterare Lotta Sandin, kassör Lotta Ohlsson, ledamöter Lotta Åström och Marie Andersson, suppleanter Annika Renheim och Maria Kölestam. Beslutades att godkänna styrelsen. Som revisorer valdes Lars Rehn och Ulla Berg och som revisorsuppleant valdes Cecilia Carlsson. Valberedning kommer att bestå av Ulrika Ryskåsen, Annelie Paldin-Rengart och Lena Wilhelmsson. Inkommen skrivelse 121:09 protokoll konstituerande möre genomgicks och lades till handlingarna. Sörmland Inkommen skrivelse 110:09 Sörmlands LO verksamhetsberättelse 2008, årsredovisning 2008, revisionsberättelse 2008 samt verksamhetsplan 2009 genomgicks och lades till handlingarna. Uppland Inkommen skrivelse 27:09 statistik 2008, 108:09 verksamhetsberättelse 2008 samt verksamhetsplan 2009, 111:09 protokoll konstituerande styrelsemöte , 119:09 ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse 2008, genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 109:09 Upplands LO protokoll årsmöte Till styrelse 2009 valdes: ordförande Veronica Nilsson, vice ordförande Ellinor Lindestam, sekreterare Gudrun Åslin, kassör Magnus Nilsson, ledamöter Malin Åsander, Lise-Lott Lundberg och Jessica 3

4 Rönnberg, suppleanter Gunilla Nilsson och Ida Gabrielsson. Beslutades att godkänna styrelsen. Gotland Inkomna skrivelser 28:09 verksamhetsplan 2009, 29:09 budget 2009, 45:09 protokoll medlemsmöte samt 46:09 protokoll styrelsemöte , 66:09 protokoll styrelsemöte , 96:09 protokoll styrelsemöte samt 106:09 styrelseförteckning 2009 genomgicks och lades till handlingarna Inkommen skrivelse 105:09 protokoll årsmöte Styrelse valdes enligt följande: ordförande Tomas Larsson, vice ordförande Per Wahlgren, sekreterare Jenny Johansson, kassör Lena Hansson, ledamöter Anders Johansson och Tomas Hunesjö, suppleant Solveig Ahlin. Beslutades att godkänna styrelsen. Som revisorer valdes Jan G Edlund och Maria Cedfors, som revisorssuppleanter Monica Edlund och Carina Karlsson. Som valberedning valdes Gunni Borong (sammankallande) Ylva Mårtensson och Fredrik Karlsson Värmland/Dal Inkommen skrivelse 52:09 Värmlands LO styrelse 2009 ser ut enligt följande, ordförande Cecilia Björk, sekreterare Camilla Bräckehäll, kassör Sandra Åberg, ledamöter Daniel Wåhlund och Malin Johansson, suppleanter Ylva Sjöholm och Ing-Britt Persson. Beslutades att godkänna styrelsen. Inkommen skrivelse 70:09 verksamhetsberättelse 2008 samt verksamhetsplan 2009 för IPOgruppen, genomgicks och lades till handlingarna. Uppdrogs åt kontaktperson att vidarebefordra skrivelsen till IPO-ansvarig. Östergötland Inkomna skrivelser 92:09 protokoll årsmöte samt 93:09 protokoll konstituerande möte Till styrelse 2009 valdes följande personer: ordförande Andreas Sjöberg, sekreterare: Caroline Jonsson, kassör Nicolas Sundberg, suppleant Susanne Johansson. Beslutades att godkänna styrelsen. Skaraborg Västra Inkomna skrivelser 31:09 rapport My Dog 2009 och 44:09 protokoll styrelsemöte , och 51:09 protokoll styrelsemöte , genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 50:09 protokoll årsmöte Elisabeth Johansson valdes till revisor, Carl Engelbrektsson valdes som revisorsuppleant. Valberedningen består av Ingela Andersson och Ann Wadström. 4

5 Följande personer ingår i Västras styrelse: ordförande Ulrika Evenås, sekreterare Elisabeth Aminoff, ledamot Mikael Wadström, Suppleanter Christina Gustavsson och Glenn Karlsson. Beslutades att godkänna styrelsen. Småland Inkomna skrivelser 32:09 årsrapport 2008, 71:09 protokoll styrelsemöte , 72:09 protokoll styrelsemöte , 73:09 protokoll styrelsemöte , 74:09 protokoll styrelsemöte , 75:09 protokoll årsmöte , 76:09 verksamhetsberättelse 2008 samt verksamhetsplan 2009 samt 77:09 styrelseförteckning 2009 genomgicks och lades till handlingarna. Styrelse 2009 valdes enligt följande: Ordförande Diana Valtysdottir, sekreterare Inger Bergman, kassör Eva Alkrot, ledamöter Ann-Louise Mortensen och Karl-Johan Lindström, suppleanter Emma Nilsson och Manfred Stumpf. Beslutades att godkänna styrelsen. Som revisorer valdes Agneta Ring och Berry Bergman och som valberedning Göran Eriksson. Skåne - Blekinge Inkommen skrivelse 35:09 Bokslut 2008, genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 107:09 Skåne och Blekinges LO protokoll årsmöte Val av styrelse för 2009 framflyttades till extra stämma då valberedningen inte fått in förslag på ny styrelse. Extra stämma kommer hållas på Tollarps BK kl 13:00 för att bestämma lokalområdets framtid, tills dess är LO:t vilande. 25 Kommittéer Avel- och hälsokommittén Inkomna skrivelser 33:09 förfrågan avelsrådgivning, 64:09 information från SKK, uppfödare åter hänvisning, är vidarebefordrade till Avel och Hälsa. Inkommen skrivelse 63:09 information från ögonlysning , genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 125:09 SKK svar från Avelskommitté gällande PRA, är vidarebefordrad till kommittén, beslutades uppdra till kommittén att gå ut med information till medlemmarna. Beslutades att utse Helén Wallman som kontaktperson för exteriördelen. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att informera i tidningen, på hemsidan och på forumet att fr.o.m gäller de nya reglerna för inrapportering av sjukdomar. Internationell & Nordisk kontaktperson Info-kommittén 5

6 Inkommen skrivelse 49:09 förfrågan från projekt Hundkojan, info-kommittén har sett över detta och kan inte se att det är av intresse för föreningen. Skivelsen lades till handlingarna. Lägerkommittén Kommittén för mentalitet och exteriör Inkommen skrivelse 43:08 Påminnelse Mentalutbildningar 2009 SBK Närke och 61:09 information angående Pinscher på MH, 91:09 information gällande remiss nya MT, 94:09 protokoll MT-revideringsgruppen SBK samt 2007 är vidarebefordrade till kommittén, genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 95:09 SBK underlag revidering MT är vidarebefordrad till kommittén. Uppdrogs till Veronica Nilsson att inhämta styrelsens åsikter gällande remiss nya MT samt att sammanställa svaren. Uppdrogs åt Anna Lindgen att sammanställa anteckningar från RAS/RUS konferensen. Inkommen skrivelse 47:09 protokollutdrag från SBK CK Hundars mentalitet , 114:09 SBK svar ang kostnader för banor, 116:09 SBK C-RUS svar på hemställan till FS gällande kostnader MH på lokalklubbar, 118:09 SBK svar gällande nya MT, 131:09 SBK protokollsutdrag gällande AfR MT är vidarebefordrade till kommittén, genomgicks och lades till handlingarna. Inkomna skrivelser 60:09 protokoll mentalkommittén , 127:09 Checklista rasklubbar vid exteriördomarkonferenser, genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 97:09 Protokoll mentalkommittén , prioriteringsordning, denna fråga hänskjuts till nästa möte. Uppdrogs till Ingela Plahn Lindström att undersöka hur prioriteringen sett ut tidigare. PR-kommittén Inkommen skrivelse 130:09 Medlem intresserad av PR-shop, är vidarebefordrad till Pia Iharanta för vidare hantering. Registerkommittén Rapporterades att det finns problem med Lathunden när det gäller mentaltest, kommittén arbetar med att lösa problemet. SSU-kommittén Tävlingskommittén Inkommen skrivelse 62:09 Västras LO gällande ansökan om Lydnadsprov i Härryda, beslutades att ansökan skall göras. Däremot behövs ett förtydligande gällande aktuella klasser. Uppdrogs till Veronica Nilsson att kontakta lokalområdet för att se vilka klasser som 6

7 är aktuella, vidare uppdrogs till Veronica Nilsson att tillse att ansökan för samtliga tävlingar görs. Inkommen skrivelse 67:09 information Rankingtävlingar Lydnadslandslaget, genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 128:09 SBK ansökan om prov 2010 samt 128_1:09 SBK Excel-fil för anmälan av prov 2010 genomgicks. Beslutades att uppdra till Veronica Nilsson att handha årets ansökningar och tillse att ansökan går iväg i tid. Vidare beslutades det att lägga ut information och efterlysning till kommittén och aktuell klubb på hemsidan och på rasklubbens forum. Inkommen skrivelse 134:09 ansökan appelltävling Katrineholm, beslutades att ansökan skall göras och det uppdrogs åt Veronica Nilsson att skicka ansökan. Info-kommittén informerar om att medlemmar till tävlingskommittén efterlyses på Hemsidan och i tidningen. IPO-ansvarig Uppfödarkommittén Inkomna skrivelser 42:09 medlem gällande utbildning valpköpare/uppfödare och 133:09 medlem gällande utbildning inom AfR, Genomgicks och lades till handlingarna. Inkommen skrivelse 102:09 svar från länsstyrelsen gällande dålig djurhållning, enligt Länsstyrelsen är denna handling för gammal (2008) och Länsstyrelsen kommer inte att agera. Rasklubben har trots detta bett Länsstyrelsen att försöka se över detta. Inkommen skrivelse 115:09 SBK svar angående hemställan om registreringsförbud för kullar från föräldradjur som parats före 24 månader. Detta är ett tidigare uppdrag till styrelsen från 2008 års årsmöte. SBK tillstyrkte ej denna hemställan. Beslutades att uppdra till Anna Rexlinger att lägga ut information till rasklubbens medlemmar på rasklubbens hemsida samt i tidningen. Utställningskommittén Inkomna skrivelser 83:09 Information Utställningshall, 86:09-89:09 gällande remiss utställningsbestämmelserna, är vidarebefordrade till utställningskommittén. Uppdrogs åt Anna Rexlinger att samla in samt sammanställa synpunkter. Hänvisning (valp och omplacering) Medlemshantering 7

8 Redaktionen Bruksnytt Ny e-postadress är Denna adress är förmedlad till hemsida och tidningen. 26 Vision 2010 Strategi Uppdrogs åt Helén Wallman att kontakta Carina Torpenberg för att höra om hon kan delta på styrelsens nästa möte gällande Vision Handlingsplan RAS Ingela Plahn Lindström och Anna Lindgren fortsätter att driva denna plan! 28 Samarbete rasklubbar Inkommen skrivelse 98:09 Kontaktlista RASK 2009, genomgicks och lades till handlingarna. Inkomna skrivelser 100:09 remissvar stadgeremiss Hovawartklubben, 101:09 Mailkonversation Rasklubbstadgar, 103:09 Remissvar stadgeremiss bouvier des Flandresklubben, 104:09 Remissvar stadgeremiss Svenska Collieklubben samt 126:09 Remissvar Stadgeremiss Svenska Riesenschnauzerklubben, genomgicks och lades till handlingarna. Synpunkter på nya rasklubbstadgan är inskickade från Svenska Rottweilerklubben/AfR. 29 Kongressen Uppdrogs åt styrelsens medlemmar att läsa in sig på kongressens handlingar så att ställning kan tas på nästa styrelsemöte. 30 Övrigt Inkomna skrivelser följande skrivelser genomgicks och lades till handlingarna; 23:09 preliminärt program, 24:09 deltagarförteckning till organisationskonferensen 2009, 25:09 följebrev Stadgeremiss, 26:09 normalstadga för lokalklubb inom SBK, 53:09 Information från medlem gällande olycka i USA, 65:09 årets Bragdrottweiler 2008, 68:09 organisationskonferens 2009, information prognos 2008, 68_1:09 organisationskonferens 2009, prognos 2008, siffror. 69:09 organisationskonferens 2009 minnesanteckningar, 84:08 Medlem anmälan till FS och 85:08 medlem anmälan till FS, 90:09 information gällande domare NKK 6-7/ , 99:09 inbjudan Infokväll, SvTH , 113:09 SBK Medlemsstatistik distrikt och klubbar , 117:09 Kvitto inbetalningsavgift från medlem, 129:09 Erbjudande från Hundsteg samt 129_1:09 Hundsteg, kursinnehåll Inkomna skrivelser 112:09 SBK Info , konstaterades att det från och med gäller ändrade regler vid ansökan till 1 vecka istället för 4 veckor vid MH. Beslutades att uppdra till Veronica Nilsson att kontrollera att kommittén tagit del av denna samt övrig information som rör MH och MT i infobladet. 8

9 Inkommen skrivelse 122:09 SBK info nr , beslutades att uppdra till Angela Olsson att rapportera in nya styrelsen. 31 Mötets avslutande Ordföranden Angelina Ohlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras: Ingela Plahn Lindström Angelina Ohlsson Ordförande Lena Ytterberg t.o.m 25 tävlingskommittén Vice ordförande Anna Lindgren fr.o.m 25 IPO-ansvarig suppleant 9

10 Bilaga 1 Inkomna skrivelser :09 Medlem gällande icke registrerat MT, gås igenom under kommittén ns mentalitet och exteriör. 2:09 Rasklubb inbjudan mondioring, gås igenom under separat samarbete rasklubbar. 3:09 SBK inbjudan RUS / RAS konferens helgen den 4 5 april 2009, kommer att behandlas på konstituerande styrelsemöte. 4:09 SBK Peter Rimsby om att rasklubbstadgan finns på webbsidan, gås igenom under övrigt, kommer även att behandlas på konstituerande möte. 5:09 Medlem om uppfödare, gås igenom under uppfödarkommittén. 6:09 Arbetsgruppen hänvisningsregler, gås igenom under avel- och hälsokommittén. 7:09 Medlem gällande motion / skrivelse 8:09 Medlem gällande uttalande i media 9:09 Medlem svar på skrivelse 10:09 Medlem ny förfrågan 11:09 Ulf Uddman SKK svar på medlems skrivelse för kännedom till rasklubben, gås igenom under övrigt. 12:09 Medlem förfrågan om artiklar om rottweilern, gås igenom under uppfödarkommittén. 13:09 Uppfödare gällande EP-projektet, gås igenom under avel- och hälsokommittén 14:09 Inbjudan SBK:s Förbundskongress :09 Inbjudan SBK Rasklubbsträff 16:08 Nedre Norrlands LO protokoll årsmöte , gås igenom under Nedre Norrlands LO 17:08 Nedre Norrlands LO protokoll konstituerande möte , gås igenom under Nedre Norrlands LO 18:08 Nedre Norrlands LO protokoll möte , gås igenom under Nedre Norrlands LO 19:08 Nedre Norrlands LO protokoll möte , gås igenom under Nedre Norrlands LO 20:08 Nedre Norrlands LO protokoll möte , gås igenom under Nedre Norrlands LO 21:08 Nedre Norrlands LO protokoll möte , gås igenom under Nedre Norrlands LO 22:08 Nedre Norrlands LO protokoll möte , gås igenom under Nedre Norrlands LO 23:09 Preliminärt program Organisationskonferensen 2009, gås igenom under övrigt. 24:09 Deltagarförteckning vid Organisationskonferensen 2009, gås igenom under övrigt. 25:09 Följebrev Stadgeremiss, gås igenom under övrigt. 26:09 Normalstadga för lokalklubb inom SBK, gås igenom under övrigt. 27:09 Upplands LO statistik 2008, gås igenom under Upplands LO 28:09 Gotlands LO verksamhetsplan 2009, gås igenom under Gotlands LO 29:09 Gotlands LO budget 2009, gås igenom under Gotlands LO 30:09 Gotlands LO protokoll styrelsemöte , gås igenom under Gotlands LO 31:09 Västras LO rapport AfR My Dog 2009, Gås igenom under Västras LO 32:09 Smålands LO årsrapport 2008, gås igenom under Smålands LO. 33:09 Förfrågan avelsrådgivning, gås igenom under Avel och Hälsa 34:09 Nedre Norrlands LO verksamhetsberättelse 2008, gås igenom under Nedre Norrlands LO 35:09 Skånes LO bokslut 2008, gås igenom under Skånes LO 10

11 36:09 Närke Västmanlands LO revisionsberättelse 2008, gås igenom under Närke Västmanlands LO 37:09 Närke Västmanlands LO föreningsbudget 2009, gås igenom under Närke Västmanlands LO 38:09 Närke Västmanlands LO verksamhetsplan 2009, gås igenom under Närke Västmanlands LO 39:09 Närke Västmanlands LO balansrapport 2008, gås igenom under Närke Västmanlands LO 40:09 Närke Västmanlands LO resultatrapport 2008, gås igenom under Närke Västmanlands LO 41:09 Närke Västmanlands LO verksamhetsberättelse 2008, gås igenom under Närke Västmanlands LO 42:09 Medlem gällande utbildning valpköpare/uppfödare, gås igenom under uppfödarkommittén. 43:09 Påminnelse Mentalutbildningar 2009 SBK Närke, gås igenom under kommittén för mentalitet och exteriör 44:09 Västras LO protokoll styrelsemöte , gås igenom under Västras LO 45:09 Gotlands LO protokoll medlemsmöte , gås igenom under Gotlands LO 46:09 Gotland LO protokoll styrelsemöte , gås igenom under Gotlands LO 47:09 Protokollutdrag från SBK CK Hundars mentalitet , gås igenom under kommittén ns mentalitet och exteriör 48:09 Gävleborgs LO verksamhetsberättelse 2008, gås igenom under Gävleborgs LO 49:09 Förfrågan från Projekt Hundkojan, gås igenom under Info-kommitté 50:09 Västras LO protokoll årsmöte , gås igenom under Västras LO 51:09 Västras LO protokoll styrelsemöte , gås igenom under Västras LO 52:09 Värmlands LO styrelse 2009, gås igenom under Värmlands LO 53:09 Information från medlem gällande olycka i Usa, gås igenom under Övrigt 53:09 Nedre Norrlands LO protokoll årsmöte , gås igenom under Nedre Norrlands LO 55:09 Nedre Norrlands LO protokoll konstituerande styrelsemöte , gås igenom under Nedre Norrlands LO 56:09 Nedre Norrlands LO verksamhetsberättelse 2008, gås igenom under Nedre Norrlands LO 57:09 Nedre Norrlands LO verksamhetsplan 2009, gås igenom under Nedre Norrlands LO 58:09 Nedre Norrlands LO Revisionsberättelse 2008, gås igenom under Nedre Norrlands LO 59:09 Nedre Norrlands LO styrelseförteckning 2009, gås igenom under Nedre Norrlands LO 60:09 Protokoll Mentalkommittén , gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 61:09 Info ang Pinscher på MH, gås igenom under kommittén ns mentalitet och exteriör. 62:09 Västras LO, ansökan om Lydnadsprov i Härryda, gås igenom under Tävlingskommittén. 63:09 Information från ögonlysning , gås igenom under Avel och Hälsa 64:09 Information från SKK, uppfödare åter hänvisning, gås igenom under Avel och Hälsa 65:09 Årets Bragdrottweiler 2008, gås igenom under Övrigt 66:09 Gotlands LO protokoll styrelsemöte , gås igenom under Gotlands LO 11

12 67:09 Information Rankingtävlingar Lydnadslandslaget, gås igenom under Tävling 68:09 Organisationskonferens 2009, information prognos 2008, gås igenom under Övriga frågor 68.1:09 Organisationskonferens 2009, prognos 2008, gås igenom under Övriga frågor 69:09 Organisationskonferens 2009, Minnesanteckningar, gås igenom under Övriga frågor 70:09 Värmlands LO, verksamhetsberättelse 2008 samt Verksamhetsplan 2009 för IPOgruppen, gås igenom under Värmlands LO 71:09 Smålands LO protokoll styrelsemöte , gås igenom under Smålands LO 72:09 Smålands LO protokoll styrelsemöte , gås igenom under Smålands LO 73:09 Smålands LO protokoll styrelsemöte , gås igenom under Smålands LO 74:09 Smålands LO protokoll styrelsemöte , gås igenom under Smålands LO 75:09 Smålands LO protokoll årsmöte , gås igenom under Smålands LO 76:09 Smålands LO, verksamhetsberättelse 2008 samt verksamhetsplan 2009, gås igenom under Smålands LO 77:09 Smålands LO styrelseförteckning 2009, gås igenom under Smålands LO 78:09 Gävleborgs LO, protokoll styrelsemöte , gås igenom under Gävleborgs LO 79:09 Västernorrlands LO, protokoll årsmöte , gås igenom under Västernorrlands LO 80:09 Västernorrlands LO, balansrapport 2008, gås igenom under Västernorrlands LO 81:09 Västernorrlands LO, resultatrapport 2008, gås igenom under Västernorrlands LO 82:09 Västernorrlands LO, styrelseförteckning 2009, gås igenom under Västernorrlands LO 83:09 Information Utställningshall, gås igenom under Utställning 84:08 Medlem anmälan till FS, gås igenom under övrigt 85:08 Medlem anmälan till FS, bilaga, gås igenom under övrigt 86:09 Information om remiss utställningsbestämmelsera, gås igenom under Utställningskommittén 87:09 Remissinformation ang ev. harmonisering utställningsbestämmelserna,, gås igenom under Utställningskommittén 88:09 Remiss ang ev. harmonisering utställningsbestämmelserna, gås igenom under Utställningskommittén, 89:09 Tillägg Remiss ang ev. harmonisering utställningsbestämmelserna, gås igenom under Utställningskommittén 90:09 Information gällande domare NKK 6-7/ , gås igenom under Övrigt. 91:09 Information gällande remiss nya MT, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 92:09 Östergötlands LO protokoll årsmöte , gås igenom under Östergötlands LO 93:09 Östergötlands LO protokoll konstituerande möte , gås igenom under Östergötlands LO 94:09 Protokoll MT-revideringsgruppen SBK , gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 95:09 SBK underlag revidering MT 2007, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 96:09 Gotlands LO protokoll styrelsemöte , gås igenom under Gotlands LO 97:09 Protokoll Mentalkommittén , gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 98:09 Kontaktlista rasklubbsrepresentanter 2009, gås igenom under samarbete rasklubbar. 99:09 Inbjudan Infokväll, SvTH , gås igenom under Övrigt 12

13 100:09 Remissvar stadgeremiss Hovawartklubben, gås igenom under samarbete rasklubbar 101:09 Mail-konversation Rasklubbstadgar, gås igenom under samarbete rasklubbar 102:09 Medlem ang. dålig djurhållning, gås igenom under uppfödarkommittén. 103:09 Remissvar stadgeremiss bouvier des Flandresklubben, gås igenom under RASK 104:09 Remissvar stadgeremiss Svenska Collieklubben, gås igenom under RASK 105:09 Gotlands LO protokoll årsmöte , gås igenom under Gotlands LO 106:09 Gotlands LO styrelseförteckning 2009, gås igenom under Gotlands LO 107:09 Skåne och Blekinges LO protokoll årsmöte :09 Upplands LO verksamhetsberättelse 2008 samt verksamhetsplan 2009, gås igenom under Upplands LO 109:09 Upplands LO protokoll årsmöte :09 Sörmlands LO verksamhetsberättelse 2008, årsredovisning 2008, revisionsberättelse 2008 samt verksamhetsplan :09 Upplands LO protokoll konstituerande styrelsemöte , gås igenom under Upplands LO 112:09 SBK Info , gås igenom under Övrigt 113:09 SBK Medlemsstatistik distrikt och klubbar , Gås igenom under Övrigt 114:09 SBK svar ang kostnader för banor etc, gås igenom under kommittén ns mentalitet och exteriör. 115:09 SBK svar ang. registreringsförbud parats före 24 månader, gås igenom under uppfödarkommittén. 116:09 SBK C-RUS hemställan till FS gällande kostnader MH på lokalklubbar, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 117:09 Kvitto inbetalningsavgift från medlem, gås igenom under Övrigt 118:09 SBK svar gällande nya MT, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 119:09 Upplands LO ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse 2008, gås igenom under Upplands LO 120:09 Östras LO protokoll årsmöte , gås igenom under Östras LO 121:09 Östars LO protokoll konstituerande möre , gås igenom under Östras LO 122:09 SBK info nr , gås igenom under Övrigt 123:09 Närke Västmanlands LO protokoll styrelsemöte , gås igenom under Närke Västmanlands LO 124:09 Närke Västmanlands LO protokoll styrelsemöte , gås igenom under Närke Västmanlands LO 125:09 SKK svar från Avelskommitté gällande PRA, gås igenom under Avel och Hälsa 126:09 Remissvar Stadgeremiss Svenska Riesenschnauzerklubben, gås igenom under samarbete rasklubbar. 127:09 Checklista rasklubbar vid exteriördomarkonferenser, gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 128:09 SBK ansökan om prov 2010, gås igenom under Tävlingskommittén 128_1:09 SBK Excel-fil för anmälan av prov 2010, gås igenom under Tävlingskommittén 13

14 129:09 Erbjudande från Hundsteg, gås igenom under Övrigt 129_1:09 Hundsteg, kursinnehåll, gås igenom under Övrigt 130:09 Medlem intresserad av PR-shop, gås igenom under PR-kommittén 131:09 SBK protokollsutdrag gällande AfR MT , gås igenom under Kommittén för mentalitet och exteriör 132:09 Gävleborgs LO protokoll konstituerande möte , gås igenom under Gävleborgs LO 133:09 Medlem gällande utbildning inom AfR, gås igenom under uppfödarkommittén. 134:09 Ansökan appelltävling Katrineholm, gås igenom under Tävlingskommittén Avgående skrivelser 2009 UT01:09 Till rasklubb gällande inbjudan mondioring UT02:09 avelsrådgivning nummer UT03:09 Rekommendation utbildning Svensk skyddsfigurant UT04:09 Stockholms länsstyrelse gällande hundägare UT05:09 Avelsrådgivning nummer UT06:09 SBK synpunkter nya rasklubbsstadgan UT07:09 Svar medlem gällande motion UT08:09 Svar gällande EP-projektet Bilaga 2 14

15 Aktivitetskalender 2009 Bilaga 3 Mars 7 Årsmöte Borås 8 Årsmötesutställning Borås PM 21 Exteriörbeskrivar konferens Södertälje 22 MH Tranås BK 28 MH Sydöstra Skåne BK April 5 MH Nyköping BK Maj 5 MH Tjörns BK 17 Utställning Hässleholm Läs mer här 17 MT Södertälje BK MT Kennel Masati 24 MH Gotland Juni SSU Södertälje 27 Lydnadsprov Lkl I Elit Rasmästerskap Södertälje Juli 2 Utställning Gotland Svenska Rottweilerklubbens sommarläger Augusti Skillingaryd Information 8-9 Bruksmästerskap 2009 Nässjö och Tranås 15 MH Södertälje BK September 6 Utställning Gävle 26 Rasmästerskap BSL Klass I-III 27 Rasmästerskap IPO Klass I- III Oktober 3 MH Södertälje BK 4 MH Södertälje BK Uppfödarkonferens November 15

16 December Under verksamhetsåret Mars Årsmöte Borlänge 8 Mars Årsmötesutställning Borlänge 16

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Anna Rexlinger, Helén Wallman, Lena Ytterberg,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 21 augusti 2008 per telefon Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-11-21--22 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny Mähler, Ann-Git Rammus,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte samt 2009-06-18 via telefon. Närvarande : Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s telefonmöte 2011-06-14 Närvarande: Patrik Ohlsson, Angelina Ohlsson, Sara Awander, Anna Granath, Susanne Backman, Tord Sivén. Tord lämnar mötet under

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte i Södertälje 2013-06-15 2013-06-16 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 6 juni 2008 i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn Lindström

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Lindgren och Veronica

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-04-10 11 i Göteborg Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Rexlinger

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-12-16 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren, Veronica Nilsson samt Carina Johansson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren (utom under 179- Registerkommittén), Veronica Nilsson, Ann-Git

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR daterat 2013-01-08 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Birgitta Färdeman och Sara Awander ledamöter

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson (fr.o.m 126 Registerkommittén-slut), Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte per capsulam 2013-09-09 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git Rammus

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Borlänge 2010-03-06 Närvarande: Ulrica Thorén, Anna Rexlinger, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Veronica Nilsson, Patrik Ohlsson, Ann-Sofie Modin, Anna

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte 2011-05-03 Närvarande: Sara Awander, Patrik Ohlsson, Tord Sivén, Susanne Backman, Lisa Bergman, Anna Granath, Carina Johansson, Anmält förhinder: Millan Nilsson 30 Mötets

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 17 18 november 2007 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ray

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll nr 1/2016 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2016-03-05 Närvarande: ordförande Yvonne Brink, vice ordförande Patrik Grönfeldt, kassör Rebecca

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 juni 2007 i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Carina Torpenberg, Ray Eriksson, Fredrik

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll nr :6/2016 Protokoll fört vid styrelsemöte per telefon i Svenska Rottweilerklubben/AfR den 29/6 2016 Närvarande: Ordförande Yvonne Brink, Vice ordförande Patrik Grönfeldt, Sekreterare Malin Sten,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07 Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Sundsvall 2012-03-03 Närvarande: Helén Wallman, Patrik Ohlsson, Ingela Sundqvist, Ann-Git Rammus Susanne Backman, Tord Sivén och Malin Åsander Anmält förhinder:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll nr: 8/2016 Protokoll fört vid styrelsemöte, telefonmöte, i Rottweilerklubben/AfR den 14 september 2016 Närvarande: Ordförande Yvonne Brink, Kassör Rebecca Cedervall, Sekreterare Malin Sten, Lena

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2014-07-12 2014-07-13 i Växjö Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfRs VU-möte den 26 juni 2007 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus Kassör samt Helén Wallman sekreterare

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 22-24 september 2006 i Söderhamn Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Marie

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2012-09-01 2012-09-02 i Upplands Väsby Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2005-12-14 Nr7/2005 Plats: Telefonmöte Närvarande: Anna Wahlström Elisabeth Petersson Monika Johansson (del av mötet) Karin Carlsson Anneli Johansson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-23 augusti 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård

SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård Närvarande: Ingela Bergare, Veronica Hageus, Carola Knudsen, Camilla Appelgren, Kia Axelsson och Karin Fries. Delvis närvarande: Lilian Holmer (medverkan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 3-4 juni 2006 i Nässjö Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Marie Grönberg kassör

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll fo rt vid Svenska Riesenschnauzerklubbens Konstituerande styrelsemo te 2014-03-01 pa Ta nga Hed, Va rga rda Närvarande: Pia Vevle, ordförande Hans Gunnarsson, vice ordförande Petra Magnusson,

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Plats: Huskvarna Närvarande: Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg, Siw Synnerman Nordström, Karin Claesson,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Styrelsemöte 090421 18,30 Telemöte Närvarande: Rickard Fredriksson (RF) Ordförande Bengt Persson (BP) V.ordförande Maria Wilhelmsson (MW) Sekreterare Birgit Christensen (BC) Kassör Lena Ferm (LF) Ledamot

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

STYRELSEMÖTE SVENSKA HOVAWARTKLUBBEN

STYRELSEMÖTE SVENSKA HOVAWARTKLUBBEN 108. Mötets öppnande: TELEFONMÖTE: 2014-01-27 Närvarande: Louise Widén Rune Lövenius Torsten Lundström Gunilla Gyllencreutz Tina Jonsson Leif Pohjanen Petra Skarén Louise öppnade mötet och hälsade alla

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 22 23 november i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela

Läs mer

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar!

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar! Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Dobermannklubben 2012-05-06 Närvaro: Malin Johansson Ingela Johansson Camilla Rönnqvist Anmält förhinder: Madelene Dahlgren Torbjörn Eriksson Camilla Dahlgren, Elaine

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte Kopparbo 2014-07-12 Närvarande: Pia Vevle, ordförande Hans Gunnarsson, vice ordförande Kerstin Petersson, ledamot Annika Holmgren, ledamot

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll fo rt vid Svenska Riesenschnauzerklubbens Konstituerande styrelsemo te 2013-03-02 pa Halens Camping, Olofstro m Närvarande: Alf Karlström, ordförande Bo Nilsson, vice ordförande Lotta Persson,

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte Jönköping

Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte Jönköping Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte Jönköping 2014-01-18 Närvarande: Alf Karlström, ordförande Bo Nilsson, vice ordförande Carl-Eric Blomqvist kassör Lotta Persson sekreterare

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör Lena

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också.

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också. Styrelsemöte SASK 17/8 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Emma Farhang, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus. Frånvarande: Cari Hansson 78 Mötets

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 11 13 Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Birgitta Pettersson. Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012 Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte i Kopparbo 2012-07-14 Närvarande: Alf Karlström, ordförande Bo Nilsson, vice ordförande Lotta Persson, sekreterare Kerstin Petersson, ledamot

Läs mer

Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130

Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130 Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130 Närvarande: Piia Nora (PN) Ordförande Viktoria Arehult (VA) Vice ordförande/sekreterare Anna Nolcrantz

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (sekreterare), Hélène Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda Andersson (suppleant) och (suppleant). Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK.

Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK. Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Emma Farhang, (Towe Ekman, Lena Stanvik, endast närvarande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll nr :7//2016 Protokoll fört vid styrelsemöte i Södertälje Rottweilerklubben/AfR den 20-21 augusti 2016 Plats: Södertälje Brukshundklubb Närvarande: Ordförande Yvonne Brink, Kassör Rebecca Cedervall,

Läs mer

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren.

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren. Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2015. Styrelse

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR /AfR Protokoll fört vid Rottweilerklubbens/AfR VU-möte 6/5-2006 i Södertälje Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Marie Grönberg kassör och Helén Wallman sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 26.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2009-03-23 Närvaro: Lars Ödlund, Barbro Collin, Olle Carlson, Hans-Gunnar Leytman, Kerstin Nilsson, Anita

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens styrelsemöte på Arlanda Hotellby, Arlandastad Lördag Söndag

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens styrelsemöte på Arlanda Hotellby, Arlandastad Lördag Söndag Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens styrelsemöte 2016-04-23 på Arlanda Hotellby, Arlandastad Lördag 15.45 17.30 Söndag 09.00 13.30 Närvarande: Frånvarande: Ledamöter: Jörgen Oinonen Kicki Sandell

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5 Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby Sida 1 av 5 Närvarande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Björn Ekedahl Ingrid Grundström Janet Johansson

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Närvarande: Christine Chiacchiaretta, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson from

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Protokoll. Henrik Gunnarsson. 56 Mötets öppnande Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Protokoll. Henrik Gunnarsson. 56 Mötets öppnande Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll Svenska Schäferhundklubben, CS-möte Datum: 2015-10-24 2015-10-25 Plats: Scandic Hotell, Örebro Närvarande: Anmält förhinder: Anneli Hultman Reino Oskarsson Cecilia Paulson, endast lördagen Daniel

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Mötesdatum : 14 Februari Tid: 11.00 15.45 Plats: Mornington Hotel, Bromma Närvarande : Annette Jonasson (AJ), Eva Liljekvist-Borg (ELB), Helena Orre (HO), Monika Johansson (MJ), Lennart Ölund (LÖ), Meddelat

Läs mer