Programöversikt Programme overview

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programöversikt Programme overview"

Transkript

1 Programöversikt Programme overview Kompetens inom kabelförläggning Competence in cable management

2 PFLITSCH Kompetens inom kabelförläggning PFLITSCH Competence in cable management PFLITSCH-kabelkanaler och kabelförskruvningar är kvalitet Made in Germany inom industrin världen runt lätt att känna igen på det sexkantiga varumärket med sina typiska tolv räfflor. PFLITSCH är ledande och tar ständigt fram nya teknologiska lösningar. Många av de system som idag är standard har sitt ursprung just i små och medelstora företag. PFLITSCH kombinerar funktionella produktlösningar med ett stort utbud av tjänster, från CAD-planering till komponentgrupper klara för installation. Maskiner och verktyg för optimal installation ingår också i sortimentet. Allt detta ger våra kunder en kostnadstransparens och säkerhet utöver det vanliga. PFLITSCH trunking and cable glands are synonymous throughout the industrialised world with quality Made in Germany clearly marked by the hexagonal trademark with its characteristic twelve grooves. PFLITSCH is considered the trendsetter in these technologies. Many systems that are today considered standard have their roots in the technical creativity of this medium sized company. PFLITSCH combines functional product solutions with a range of services that extends from CAD planning through to ready to install assemblies. Tools for optimum installation and assembly are also part of the range. This creates unique cost transparency and security. 2 2 Programöversikt/Programme overview 202

3 2 PFLITSCH-kunder i hela världen kan lita på ett nätverk av kompetenta samt tillförlitliga importörer och distributionspartners och innovativa och i praktiken beprövade produkter. Marknadens idéer och krav omsätter vi konsekvent i optimala lösningar. Mer än internationellt certifierade systemkomponenter är resultatet av denna målinriktade utveckling. PFLITSCH-produkter är prisvärda i ordets sanna bemärkelse, eftersom de både är mycket tillförlitliga och har en mycket lång livslängd. PFLITSCH-produkter används inom många olika branscher, som t.ex. maskin och anläggning, elindustri, energiproduktion och -distribution, förnybar energi, järnvägar, kemisk industri, läkemedel, livsmedel samt inom robot- och automationsteknik. PFLITSCH garanterar alltid samma höga produktkvalitet som är både nationellt och internationellt certifierad av olika provningsinstitut och som övervakas på det egna provningslaboratoriet. För dessa kontroller finns bl.a. klimatskåp, drag-, slag- och tryckprovningsmaskiner, provningsutrustning för damm- och vattentäthet, EMC-mätning och -test samt en automatisk D-mätautomat. PFLITSCH customers the world over are supplied with innovative and practically-oriented products via a network of experienced importers and sales agents. Ideas and market requirements are systematically converted into market-ready solutions. Over 2,000 system components with international certification are the result of such objective-oriented development. This means that PFLITSCH products provide value for money in the truest sense of the word because they have a very long service life and are highly reliable. Our target industries are machinery and equipment, the electrical industry, energy production and distribution, renewable energies, the railway, chemical, pharmacy and food industries together with robotics and automation. PFLITSCH guarantees consistently high quality standards that are certified by testing institutes both nationally and internationally and are monitored at our own testing laboratory. For this purpose, climatic exposure test cabinets, tensile, impact and compression testing machines, dust and water ingress testing systems, EMC measurement and test equipment and an automatic D measurement system are available. Fig. : PFLITSCH firma areal Fig. : PFLITSCH company premises Fig. 2: PFLITSCH presenterar sig på mässan HANNOVER MESSE 202 Fig. 2: PFLITSCH at the 202 HANNOVER MESSE Fig. : PFLITSCH förvaltningsbyggnad Fig. : PFLITSCH administration building Programöversikt/Programme overview 202

4 blueglobe Kabelförskruvningar mycket bättre än standard blueglobe Cable glands far better than the standard 2 Ett fåtal artiklar för många olika applikationer Kulformig tätningsinsats ger hög dragavlastning upp till klass B, EN Uttagbar innerdel ger stort dimensioneringsområde för tätningar Skyddsklass IP 68 upp till 5 bar och IP 69K Förskruvningskropp av mässing, rostfritt stål och plast Tätningsinsats av TPE och högtemperatursilikon M0 till M85, kabeldiameter från 2 mm till 76 mm Tydlig märkning på tryckskruv och tätningsinsats Variant för hygienkrav Ex- och EMC-lösningar (se sidan 6+7) Low number of parts for a wide range of applications Spherical sealing insert ensures very high strain relief up to class B, EN Removable inlet for high sealing ranges Type of protection IP 68 up to 5 bar and IP 69K Cable gland bodies of brass, stainless steel and plastic Sealing inserts of TPE and high-temperature silicone M0 to M85, cable diameters from 2 mm to 76 mm Clear markings on the pressure screw and sealing insert Variant available for use in the hygiene sector Explosion protection and EMC solutions (see pages 6+7) Fig. : Hygienförskruvning blueglobe CLEAN Fig. : Hygienic cable gland blueglobe CLEAN Fig. 2: blueglobe -kabelförskruvningar i mässing, PA och rostfritt stål Fig. 2: blueglobe cable glands in brass, PA and stainless steel Fig. : Högtemperaturförskruvning blueglobe HT Fig. : High temperature cable gland blueglobe HT blueglobe Framtidens kabelförskruvningar för allra högsta krav blueglobe The future-oriented cable gland for the most exacting requirements 4 Programöversikt/Programme overview 202

5 Modulsystem med 6000 olika komponenter för individuella lösningar (M6-M20/Pg 7-PG 48) Tätningsinsats för en eller flera kablar, flatkabel och specialkabel samt för konfektionerade kablar Förskruvningskropp av mässing, rostfritt stål, PA- och PDVF-plast Tätningsinsatser av TPE, TPE-V och silikon med god beständighet och stora temperaturområden Mjuktryck ger skyddsklass IP 68 upp till 0 bar Metrisk anslutningsgänga och Pg-anslutningsgänga samt NPT- och tum-anslutningsgänga Förskruvningar med 90 vinkelinföring Kan kombineras med olika slangar (se sidan 8) Ex- och EMC-lösningar (se sidan 6+7) Modular system with 6,000 components facilitates custom solutions (M6-M20/Pg 7-Pg 48). Sealing inserts for single or multiple cables, flat and special cables and for pre-assembled cables Cable gland bodies of stainless steel, PA and PVDF plastic Sealing inserts of TPE, TPE-V and silicone that are highly resistant and have a wide range of operating temperatures. Soft pinching ensures compliance with type en protection IP 68 up to 0 bar. Metric and Pg connection threads together with NPT and inch connection threads. Elbow cable glands for routeing cables through 90 Can be combined with hoses (see page 8) Explosion protection and EMC solutions (see pages 6+7) UNI Dicht Individualitet tack vare modulsystem UNI Dicht Individuality thanks to the modular system Fig. : UNI multipel kabelförskuvning Fig. : UNI Multiple cable gland Fig. 2: UNI flexibel slang kabelförskruvning Fig. 2: UNI corrugated hose cable gland Fig. : Vinkel med UNI Dicht kabelförskruvning Fig. : Elbow with UNI Dicht cable gland Fig. 4: UNI Dicht M20 och M6 Fig. 4: UNI Dicht M20 and M6 2 Fig. 5 UNI multipel med slitsad tätningsinsats för förkonfektionerade kablar Fig. 5: UNI Multiple with slotted sealing insert for pre-assembled cables UNI Dicht Den beprövade kabelförskruvningen för många olika applikationer UNI Dicht The proven cable gland for a diverse range of applications 4 5 Programöversikt/Programme overview 202 5

6 ATEX-kabelförskruvningar Högsta säkerhet i Ex-områden ATEX cable glands Maximum safety in potentially explosive atmospheres Godkända för apparatklass II gaser, damm och antändningsskyddsklass (större säkerhet) och d (tryckbeständig kapsling) Kan användas i zon, 2, 2 och 22 Samma produktegenskaper som UNI Dicht och blueglobe M8 till M85/Pg 7 till Pg 48 Certifierade enligt EN 5004 och EN 5009 Skyddsklass IP 68 Förskruvningskropp av mässing, rostfritt stål och PDVF-plast IECEx och Gost certifierade EMC-varianter Multipla kabelförskruvningar Certified for equipment class II gases, dusts and for ignition protection categories Ex e (increased safety) and Ex d (explosion/flameproof) Can be used in potentially explosive zones, 2, 2 and 22 The product characteristics of UNI Dicht and blueglobe remain unaffected (pages 4+5). M8 to M85/Pg 7 to Pg 48 Certified in accordance with EN 5004 and EN 5009 Type of protection IP 68 Cable gland bodies of brass, stainless steel and PVDF plastic IECEx and Gost certified EMC variants Multiple cable glands Med ATEX-lösningar från PFLITSCH - alltid på den säkra sidan ATEX solutions from PFLITSCH Always on the safe side 2 4 Fig. : blueglobe kabelförskuvning med ATEXmärkning Fig. : blueglobe cable gland with ATEX marking Fig. 2: Enligt ATEX godkänd blindplugg Fig. 2: Blind plug certified in accordance with ATEX Fig. : Reducering med ATEX-märkning Fig. : Reduction piece with ATEX marking Fig. 4: UNI Dicht ATEX-certifierad PDVFkabelförskruvning Fig. 4: UNI Dicht PVDF cable gland certified in accordance with ATEX 6 Programöversikt/Programme overview 202

7 EMCkabelförskruvningar Utmärkta dämpningsvärden och enkel installation EMC cable glands Exceptional attenuation values and simple installation Olika EMC-kabelförskruvningar för olika applikationer M2 till M85/Pg 9 till Pg 48 Säker kontakt 60º Högt dämpningsvärde testat enligt IEC För höga strömlaster Tätningsprincip mjuk pressning Varianter ur UNI Dicht och blueglobe - programmet Förskruvningskropp av mässing och rostfritt stål Varianter med Ex-skydd KoKeT - en av PFLITSCH utvecklad mätmetod för beräkning av avskärmningseffekten enligt IEC-standard Lösningar för marina applikationer Various EMC cable glands for different applications M2 to M85/Pg 9 to Pg 48 Secure 60 contact High attenuation level certified to IEC High current-carrying capacity Soft pinching sealing principle Variants from the UNI Dicht and blueglobe range Cable gland bodies of brass and stainless steel Explosion protection solutions KoKeT a measurement method developed by PFLITSCH to determine the shielding effect in accordance with IEC Standard Marine-capable solutions 2 EMC - kabelförskruvningar från PFLITSCH för störningsfria applikationer EMC cable glands from PFLITSCH for interference-free applications 4 Fig. : blueglobe TRI Fig. : blueglobe TRI Fig. 2: UNI IRIS Fig. 2: UNI IRIS Fig. : UNI EMV Fig. : UNI EMC Fig. 4: UNI Entstör Fig. 4: UNI Entstör Fig. 5: KoKeT mätmetod Fig. 5: KoKeT measurement method 5 Programöversikt/Programme overview 202 7

8 Slangförskruvningar för mekaniskt skydd Hose cable glands for mechanical protection Kabelförskruvningar med slangadaptrar Kompatibla med UNI Dicht -systemet Anpassade till flexibla rör och olika slangar UNI Dicht -tätningsprincipen garanterar skyddsklass IP 68 mot kabeln Adaptrar för enkla slangar, stålslangar med fläta, korrugerade slangar etc. Slangförskruvning med EMC-skydd Metrisk anslutningsgänga och Pg-anslutningsgänga samt tum- och NPT-anslutningsgänga Individuell anpassning till andra slangtyper Enkel installation Cable glands with hose adapters Compatible with the UNI Dicht system Suitable for corrugated hoses and different types of tube The UNI Dicht sealing principle ensures cable sealing to type of protection IP 68. Adapter for smooth hoses, hoses with steel braiding, corrugated hoses and much more Hose cable glands with EMC protection Metric and Pg connection thread, inch and NPT Individual adaptation to other types of hose possible Simple to install Slang-kabelförskruvningar från PFLITSCH: Det perfekta komplementet för UNI Dicht modulsystemet Hose cable glands from PFLITSCH: An excellent complement to the UNI Dicht modular range 2 Fig. : UNI UL slangförskruvning Fig. : UNI UL hose cable gland Fig. 2: UNI SVD slangförskruvning Fig. 2: UNI SVD hose cable gland Fig. : UNI Wellrohr kabelförskruvning Fig. : UNI corrugated hose cable gland Fig. 4: Anslutningsstycke för slang Fig. 4: Hose connector 4 8 Programöversikt/Programme overview 202

9 MatchClamp Högsta säkerhet tack vare absolut sammanfogning MatchClamp Highly secure non-detachable cable entry Oskiljaktig koppling tack vare pressad MatchClamp -hylsa Mycket stor dragavlastning Kundanpassad dimensionering Material mässing, aluminium, rostfritt stål och titan Skyddsklass IP 68 resp. IP 69K För kabeldiametrar från 2 mm till 0 mm 90 -vinkel möjlig Lösning för EMC-skydd Snabb installation, litet platsbehov Non-detachable connection through pressing the MatchClamp sleeve Very high degree of strain relief Customer-specific design Materials: brass, aluminium, stainless steel and titanium Achieves type of protection IP 68 and IP 69K For cable diameters of between 2 mm and 0 mm 90 bends possible Solutions for EMC protection Fast fitting and low space requirements 2 4 MatchClamp Det oskiljaktiga alternativet för speciella applikationer MatchClamp Non-detachable alternative for special applications Fig. : Många olika MatchClamp varianter Fig. : The wide range of MatchClamp product variants Fig. 2: Verktyg för pressning av MatchClamp hylsor Fig. 2: Tool for pressing the MatchClamp sleeves Fig. : Pressning Fig. : The pressing process Fig. 4: På kabeln pressad MatchClamp hylsa Fig. 4: MatchClamp sleeve pressed onto a cable Programöversikt/Programme overview 202 9

10 Flänssystem Säker införing också för konfektionerade kablar Flange systems Secure cable entry, even for pre-assembled cables Delningsbart flänssystem för kabelinföring av konfektionerade kablar För kabeldiametrar från 2,0 mm till 20,5 mm UNI Dicht tätningsprincipen garanterar säkert kabelskydd och stor dragavlastning Kan kombineras med UNI Dicht systemets tätningsinsatser Tätningen runtom garanterar skyddsklass IP 66 Ramar och tryckskruvar av PA-plast Passar för standard plåtursparingar för 24-poliga insticksförbindelser Splittable flange system for the insertion of pre-assembled cables For cable diameters of 2.0 mm to 20.5 mm UNI Dicht sealing principle ensures secure cable protection and a high degree of strain relief. Can be combined with the sealing inserts from the UNI Dicht system Circumferential seal ensures that the type of protection IP 66 is achieved. Frame plate and pressure screws made of PA plastic Fits in standard sheet-metal cut outs for 24 pole plug connectors. UNI FLANSCH från PFLITSCH: Den delningsbara varianten för konfektionerade kablar UNI Flange from PFLITSCH: The splittable variant for preassembled cables 2 4 Fig. : På en maskin installerad UNI FLANSCH Fig. : UNI Flange installed on a machine Fig. 2: UNI FLANSCH i sina enskilda delar Fig. 2: The individual parts of a UNI Flange Fig. : Hopsättning av alla enskilda delar Fig. : Assembly of the individual components Fig. 4: UNI FLANSCH i en applikation Fig. 4: UNI Flange application 0 Programöversikt/Programme overview 202

11 Komponentgrupper System färdiga för installation till ett fast pris Assemblies Ready-to-install systems at fixed prices Planering, projektering, produkter och installation allt från samma källa Kabelkanal-komponentgrupper levereras på avtalad tid till ett fast pris Individuella utskärningar, fästkomponenter och kundanpassad lackering CAD-systemet easyroute stödjer den individuella planeringen och genererar styck- och beställningslistor Tekniska informationer om PFLITSCHkabelförskruvningar online världen runt i alla konventionella format På PFLITSCH-provningslaboratorium testas både beprövade och nya komponenter enligt internationella standarder Planning, project engineering, products and installation all from under one roof Cable trunking assemblies that are ready to install on-time, for a fixed price. Customised cutouts, mounting components or customer-specific paintwork The easyroute CAD system supports individual trunking routeing and generates part and order lists. Global online access to the data for PFLITSCH cable glands in all of the common formats available. In the PFLITSCH testing laboratory both existing and new components are tested to international standards. 2 Komponentgrupper från PFLITSCH: Individuella lösningar allt från samma källa Assemblies from PFLITSCH Custom solutions from a single source 4 5 Fig. : Fig. : Fig. 2: Fig. 2: Fig. : Fig. : Fig. 4: Fig. 4: Kanalföring i easyroute Routeing of trunking in easyroute Dragavlastningstest Testing of the strain relief Konfektionering av industri-, PIK- och trådstegar Pre-assembly of Industrial- and PIK- Trunking and wire trays IIndustrikanal med kabelförskruvningar Industrial-Trunking with cable glands Fig. 5: Sektionsritning UNI Dicht kabelförskruvning Fig. 5: Cross-sectional view of a UNI Dicht cable gland Programöversikt/Programme overview 202

12 Industrikanaler Den mest ekonomiska och säkra kabelföringen Industrial-Trunking The economic and secure cable routeing solution Individuell kabelföring tack vare detaljer som vinklar, utgångar eller korsningar Tvärsnitt från 50 mm x 50 mm till 00 mm x 50 mm Kanalen kan öppnas i olika lockpositioner längs med hela kabelföringen. Fördel: Kabeln läggs in i kanalen Tredimensionell kabelföring tack vare tillbehör Robust och näst intill gradlös konstruktion Finns med olika låsanordningar för locket Kanal och lock av stålplåt och rostfritt stål och med kundanpassad lackering Kabelföringen kan planeras med hjälp av Online-Tool easyroute Automotivekanal för golvinstallationer med en belastningsförmåga på upp till 200 N Info: Brett maskin- och verktygsprogram för kapning och utskärning, se sidan 5 Individual trunking routeing using accessory fittings such as angles, outlets or crossings Cross-sections from 50 mm x 50 mm to 00 mm x 50 mm The trunking can be opened in various cover positions over the entire length. Benefit: The cables can be inserted. Three-dimensional routeing using accessory fittings Robust and low-burr construction Different cover latches are available Trunking and covers are made of sheet steel and stainless steel and can be painted according to the customer s specifications The trunking routeing can be designed using the online easyroute tool Automobile-Trunking for floor-mounted installation with walk-on loading of up to,200 N Info: For our comprehensive range of machines and tools for cutting trunking to length and making cutouts please see page 5. Industrikanaler från PFLITSCH: Den beprövade multitalangen Industrial-Trunking from PFLITSCH: The proven multi-talent 2 Fig. : Kanalföring med tillbehör och avtagbart lock Fig. : Trunking run using accessory fittings and removable cover Fig. 2: Utskärningar på sidan med kantskydd Fig. 2: Lateral cutouts with edge protection 2 Programöversikt/Programme overview 202

13 PIK-kanaler Kabelföring för små dimensioner PIK-Trunking Small volume cable routeing Installationskanal för små kabelvolymer Tvärsnitt från 5 mm x 5 mm till 200 mm x 60 mm Vändbar längs hela sin längd Kan kombineras med industrikanaler Kan stängas med snäpplock Kan öppnas på hela längden Tillbehör för tredimensionell kabelföring Kantskydd för kabelutgångar på sidan och kanalens ändstycke PIK-kanal av stålplåt och rostfritt stål och med kundanpassad lackering Info: Maskiner och verktyg för kanalbearbetning, se sidan 5 Installation trunking for a small number of cables Cross-sections of 5 mm x 5 mm to 200 mm x 60 mm Can be tilted along its whole length Can be combined with the Industrial- Trunking Can be closed with the practical snap-on cover. Can be opened along its whole length Accessory fittings can be used to achieve a three-dimensional trunking routeing Edge protection for lateral cable outlets and at the end of the trunking The PIK-Trunking is available in sheet steel and stainless steel and can be painted according to the customer s specifications. Info: For machines and tools for working with the trunking please see page 5. 2 PIK-kanaler från PFLITSCH: Det praktiska alternativet för mindre kabelvolymer PIK-Trunking from PFLITSCH: The practical alternative for small cable volumes Fig. : PIK-kanal med utskärning på sidan och kabelförskruvning Fig. : PIK-Trunking with lateral cutout and cable gland Fig. 2: PIK i olika mått Fig. 2: PIK-Trunking of different dimensions 4 5 Fig. : PIK-kantskydd som fixeras i kanalen med en spärrhake Fig. : PIK edge protection that is fixed into the trunking using a locking tab. Fig. 4: Utskärningar på sidan på PIK-kanalen med olika plastskivor Fig. 4: Lateral cutouts in the PIK-Trunking that are covered with different plastic panels. Fig. 5: T-koppling för PIK-kanaler Fig. 5: T-connector for PIK-Trunking Programöversikt/Programme overview 202

14 Trådstegar Enkel konfektionering och snabb installation Wire trays Simply assembled and quickly installed 2 4 Öppet kabelkanal-system av galvaniskt förnicklat, varmförzinkat stål och ädelstål Ett fåtal enskilda komponenter Överskådligt och flexibelt Lätt att rengöra Kabelföring utan tillbehör Kan låsas med olika lockvarianter Olika trådstegsformer Kraftigt trådtvärsnitt med hög stabilitet och ett fåtal förstärkningspunkter Single Wire System (SWS ) för enskilda kablar Finns också som komponentgrupp Open cable trunking system made of hot-dip galvanized steel, electroplated with nickel and stainless steel Low part count Clarity and flexibility Easy to clean Trunking can be routed without using accessory fittings Can be closed using a variety of cover variants Various wire tray shapes Robust wire cross-sections of high strength and with few suspension points Single Wire System (SWS ) for routeing individual cables Also available as assemblies Fig. : trådstegssortiment Fig. : Wide range of wire trays Fig. 2: T-avgrening utan tillbehör Fig. 2: T-crossing possible without accessory fittings Fig. : Praktiskt lock för trådstegar Fig. : Practical cover for the wire trays Den optimala trådstegen från PFLITSCH: Öppen variant för krävande branscher Wire trays from PFLITSCH: The open variant for demanding industries Fig. 4 : Single Wire System (SWS ) Fig. 4: Single Wire System (SWS ) 4 Programöversikt/Programme overview 202

15 Verktyg och maskiner Professionell, säker och lönsam bearbetning Maskiner och verktyg för bearbetning av kabelkanaler, även redan installerade kanaler 2 Machines and tools for working on the cable trunking, even on installed trunking Tools and machines Working professionally and expeditiously Kap- och stansverktyg för industrikanaler och PIK-kanaler Cutting and stamping tools for Industrial and PIK-Trunking Hydrauliska eller handdrivna Hydraulically and manually operated drives Enkel och mycket exakt kapning, utskärning på sidan eller håltagning Precise cutting to length, making lateral cutouts and holes Mobila verktyg för utskärningar på sidan Mobile tools for lateral notching Mobil trådstegssax för utskärning av stag Snabb pay-off genom tidsbesparing Snittkanter och utskärningar näst intill gradlösa Mobile wire tray shears for notching the side walls Rapid return on investment through time savings Low-burr cutting and cutouts Verktyg och maskiner från PFLITSCH: För enkel och effektiv Tools and machines from PFLITSCH: bearbetning Efficient working made easy Fig. : Mobilt utskärningsverktyg Fig. : Mobile notching tool Fig. 2: Mobil trådstegssax Mini Fig. 2: Mobile wire tray shears - mini Fig. : HS PIKCut Fig. : HS PIKCut Fig. 4: Verktyg för kanalbearbetning Fig. 4: Tools for working on trunking 4 Programöversikt/Programme overview 202 5

16 PFLITSCH GmbH & Co. KG Ernst-Pflitsch-Straße F Nord D Hückeswagen Phone: Fax: Internet: PFLITSCH programme overview SWE_GB 2.0. PRINTED IN GERMANY Concept, Text, Layout, Satz: PFLITSCH Photography: PFLITSCH, Seuthe Print: Köllen Druck & Verlag GmbH Programme overview SWE_GB_0/202 PFLITSCH GmbH & Co. KG E&OE. We reserve the right to make technical modifications.

MP bolagen. Kabelförläggning Cable management

MP bolagen. Kabelförläggning Cable management MP bolagen Kabelförläggning Cable management Välkommen till företaget med profil Welcome to a company with a strong profile 2 SNABBARE OCH ENKLARE ÄR VÅRT MOTTO MP bolagen grundades av Werner von Seydlitz

Läs mer

Schüco stålsystem Jansen Schüco steel systems Jansen System för individuell design Systems for individual ideas

Schüco stålsystem Jansen Schüco steel systems Jansen System för individuell design Systems for individual ideas Schüco stålsystem Jansen Schüco steel systems Jansen System för individuell design Systems for individual ideas 2 Schüco stålsystem Jansen Schüco stålsystem Jansen 3 Innehåll Contents Stadion, Linz/A Stadium

Läs mer

Graphic Display and Exhibit Systems Display- och Utställningssystem

Graphic Display and Exhibit Systems Display- och Utställningssystem Vario Display Product Catalogue Vario Display Produktkatalog Vario d1 Folding display Vikdisplay Vario d2 Original Frame display Ramdisplay Vario d2 Portable Version Portabel version Vario d2 Window and

Läs mer

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX KNX Mätning är smart Smart Metering with KNX KNX Sweden Irisgatan 4B, 431 61 Mölndal tel: +46 (0)734 330 250 epost: info@knx.se hemsida:www.knx.se Innehåll / Content KNX Mätning är smart KNX Metering is

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

Version 1:2012 OUR YELLOW GUIDE

Version 1:2012 OUR YELLOW GUIDE Version 1:2012 OUR YELLOW GUIDE Table of contents 1 INTRODUCTION 2 OUR BRAND Name and logo 2:1 Business concept and vision 2:2 Positioning 2:3 Identity 2:4 Brand promise 2:5 Responsibility 2:6 3 OUR COMMUNICATIONS

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

Brand Manual. Version 2008. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Brand Manual. Version 2008. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Brand Manual Version 2008 Brand Manual Version 2008 1 ASSA Brand Name 1.1 Introduction 1.2 ASSA and ASSA ABLOY Brand Names 1.3 Brand Name Platform and Values 1.4 Brand Name Slogan 1.5 Tone and Style 1.6

Läs mer

Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin

Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin Transmitter SLT900 Submersible level transmitter for water/waste and the process industry Bruksanvisning Operating Instructions

Läs mer

EuroFEX trials show the right mix

EuroFEX trials show the right mix CURRENT AWARENESS FROM STFI- PACKFORSK # 6/ 2006 EuroFEX trials show the right mix Page 4 PHOTO: JOHAN OLSSON Latest news directly onto newsprint New version of popular software Working together for a

Läs mer

Circular heat exhangers QJCD, QJHD

Circular heat exhangers QJCD, QJHD Circular heat exhangers QJCD, QJHD General QJCD: The heat exchanger is designed to cool the air in ventilation system with cooling water and can also be used to cool the air in individual rooms (zones).

Läs mer

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT:

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: A LITTLE MORE ROCK N ROLL IN EVERYDAY LIFE... 4 5 NOMONO...6 15 STORY : FREDRIK MATTSON........ 16 19 SIGLO.................... 20 25 STORY : 6 ARCHITECTS ABOUT

Läs mer

Bronze Alu Hall A08 - Booth 10 D... p.6. Fonderies Collignon Hall A08 - Booth 10 H... p.7. Forest-Liné Hall A08 - Booth 10 I... p.

Bronze Alu Hall A08 - Booth 10 D... p.6. Fonderies Collignon Hall A08 - Booth 10 H... p.7. Forest-Liné Hall A08 - Booth 10 I... p. Bronze Alu Hall A08 - Booth 10 D... p.6 Fonderies Collignon Hall A08 - Booth 10 H... p.7 Forest-Liné Hall A08 - Booth 10 I... p.8 Fravidec Hall A08 - Booth 10 J... p.9 Hardex Hall A08 - Booth 10 G... p.10

Läs mer

Grafisk manual för Electrum Automation AB Version: 1.3 Datum: 2015-01-30

Grafisk manual för Electrum Automation AB Version: 1.3 Datum: 2015-01-30 GRAFISK MANUAL Grafisk manual för Electrum Automation AB Version: 1.3 Datum: 2015-01-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VÅR PROFIL 1.1 Logotyp 1.2 Logotypens placering 1.3 Logotypen mot annan grafik 1.4 Balk med

Läs mer

Scanning the Horizon Mobile Mapping

Scanning the Horizon Mobile Mapping MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 05 Roman Mosaics Aerial survey Flygmätning High Speed Tracking Rail control Spårmätning Scanning the Horizon Mobile Mapping 3D control GPS, mmgps, total station

Läs mer

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 CURRENT AWARENESS FROM STFI-PACKFORSK #2/2004 PHOTO: VOLVO TRUCKS STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 Co-operation strengthens research

Läs mer

Ett nordiskt dialysföretag

Ett nordiskt dialysföretag medical products medical products medical products medical products Ett nordiskt dialysföretag A Scandinavian dialysis company Our speciality is dialysis Nordic Medcom AB is a Scandinavian dialysis company

Läs mer

I691 LG. 7,35 m. 6,91 m. H : 2,92 m. 2,30 m. 2,30 m I690 LG. 6,91 m. H : 2,85 m. 2,30 m. I69 LG 6,94 m. H : 2,85 m. 2,30 m T710 LP.

I691 LG. 7,35 m. 6,91 m. H : 2,92 m. 2,30 m. 2,30 m I690 LG. 6,91 m. H : 2,85 m. 2,30 m. I69 LG 6,94 m. H : 2,85 m. 2,30 m T710 LP. GB SE - 6 m 6 m 7 m a-class / helintegrerade modeller I691 LC I690 LC 6,91 m 6,91 m H : 2,92 m I691 LG I690 LG 6,91 m 6,91 m H : 2,92 m I741 LC 7,35 m H : 2,92 m 2,32 m I741 LG I740 LC 7,35 m 7,35 m H

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet

Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Moelven Utvikling AS, Box134, NO-2391 Moelv, Telefon: + 4762347023, www.moelven.no Bakgrund... 3 Sammanfattning... 4 URSEM Nederland... 5 Produktion... 7 Kapautomat...

Läs mer

Kemi som skyddar Chemistry that protects

Kemi som skyddar Chemistry that protects Kemi som skyddar Chemistry that protects Kemi för en hållbar framtid För ett kemiföretag som Auson är kvalitet, produktutveckling och miljösäkerhet de avgjort viktigaste konkurrensmedlen. Vi tillverkar

Läs mer

HÖGRE EFFEKTIVITET STÖRRE BESPARINGAR 2014-2015

HÖGRE EFFEKTIVITET STÖRRE BESPARINGAR 2014-2015 HÖGRE EFFEKTIVITET STÖRRE BESPARINGAR 2014-2015 HUSHÅLL // VÄRME- OCH KYLSYSTEM 2014-2015 NYHET 2014 / 2015 HUSHÅLL NORDEN Innehåll HISTORY OF AIR CONDITIONING GROUP...6 PANASONIC LEADING THE WAY IN HEATING

Läs mer

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Vi gör hållbarhet till verklighet Nära världen och nära hem. Hyllie är knutpunkten för kollektivtrafiken i södra Malmö. Med tåg från station Hyllie tar

Läs mer

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk rapport 10:60 Lennart Spante och Arbetsgrupp P5 Juni 2010 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

Vindkra park Dalskölen. Bilagor. Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB

Vindkra park Dalskölen. Bilagor. Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Vindkra park Dalskölen Bilagor Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Förteckning över bilagor Bilaga 1 Parklayout med koordinater Bilaga 2 Ritning av vindkraftverk N100 (med tillhörande faktablad)

Läs mer

When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we

When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we imagined. But remember don t stop the motion Innehåll 4 Förord

Läs mer

Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders

Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders CA CA_Broschyr sid.indd 1 09-11- 11.1.48 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Index Index SIDA INNEHÅLL SIDA PAGE INNEHÅLL INDEX PAGE INDEX Beskrivning av cylinderserie

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer