INFORMATIONSMÖTE SÄRÖGÅRDEN. Släps Avlopps Samfällighetsförening 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSMÖTE SÄRÖGÅRDEN. Släps Avlopps Samfällighetsförening 1"

Transkript

1 INFORMATIONSMÖTE SÄRÖGÅRDEN Släps Avlopps Samfällighetsförening 1

2 Välkomna 138 st medlemmar Släps Avlopps Samfällighetsförening 2

3 Kvällens program Entreprenaden Avlopp Fiber Vatten Tidplan Ekonomi Övriga frågor Släps Avlopps Samfällighetsförening 3

4 Entreprenaden Släps Avlopps Samfällighetsförening 4

5 mill Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas vid utförandeentreprenader till fast pris enligt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader -AB 04. Beställare Firma Släps Avlopps Samfällighetsförening Adress c/o Carl Sanden Strandängen 32, SÄRÖ Organisationsnummer Telefon Fax E-postadress Entreprenör Firma Varbergs Anläggningsservice AB Organisationsnummer Adress C/o Börje Sandh Cylindervägen 11, VARBERG Telefon Fax E-postadress Omfattning (AB 04 kap 1) Entreprenören åtar sig att utföra arbete åt beställaren i enlighet med: detta kontrakt ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i de administrativa föreskrifterna AB 04 - Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader beställning Datum resp anbud rev Layout och läst text i detta formulär ar upphovsrattsligt skyddat Släps Avlopps Samfällighetsförening Formutar 1/04 Fast pris Byggandets Kontraktskommltté wwwforeningenbkk org Teknisk bearbetning har gjorts av Sign On AB 1(5) 5

6 JJSL Varbergs Anläggningsscrvicc AB Okulärbesiktning Inför vatten- och avloppsarbetet i Släp gjordes en okulärbesiktning och fotodokumentation över de M deletapperna samt Ekenäs skolan av bestiillaren. Slups Avloppsförening samt entreprenör Varbergs Anläggningsservice AB. Okulärbcsiktningen gjordes av beställarens representant Håkan Tauson samt entreprenörens representant Elisabet Berglund. Det togs foton som delgivits beställaren med tillhörande ritning och ett enklare protokoll över vart fotona ärtagna. Detta överlämnades till Håkan Tauson den 1 juli 2014 pä usb-minne. Dessa punkter noterades vid okulärbesiktningen;! I0A: & 70: 87 Vägen är fylld med sprängsten enligt boende. Det är mur på båda sidor av vägen som skall beaktas. Ekarna är fridlysta. Betongplatta i vägen för framfart. Håkan Tausons boende. Det röda trädet skall beaktas Elableringsplats vid Hans Anhede. Det är jordvärme i åkern. Det är ett trädgårdsland i vägen lör framfart. Släps Avlopps Samfällighetsförening 6

7 Avlopp Släps Avlopps Samfällighetsförening 7

8 v Mani Kommunalteknik AB www, KommunaiteKnik.se $w II wmè fill I,;' Avioppspumpstation LPS2000E - Enkel En fullfjädrad avioppspumpstation för en fastighet för placering i mark «. i Släps Avlopps Samfällighetsförening 8

9 Skandinavisk Kommunalteknik AB vwyw.komnnltnajtekrik.se Svante Hagman ANBUD if f<a*»i0pp*v Släps Avlopps förening PUMPAR OCH MATERIAL TILL VA-ANLÄGGNING, SLÄP Vi erbjuder oss an leverera LPS-pumpar för tryckavloppssystemet i Släp, i enlighet med muntlig förfrågan mot en ersättning av: LPSenhet 2000E (1-2 fastigheter)(l-30 st enheter) Sek/st inkl moms (Inklusive liar V> entil dim.40 för montage vid tomtgrins samt larmindikator/xrnon fsrutam/inomhasbruk) LPSenhet 200(1 K (1-2 fastigheter)(31-60 st enheter) Sek/st inkl moms l Inklusive backventil dim.40 für montaj»«-vi4_tojnjj^nv «^Jar3nindikalor/Xrni^ ' w LPSenhet 2000E (1-2 fastigheter)^l-xx st enheter) Sek/st inkl moms (Inklusive backvtntil dlm.40 för montage vid tomter«ns samt larmiadikator/xrnoi fôrutnm/momlimhruk) LPSenhet 2000Ex (2-3 fastigheter) Sek/st inkl moms (Inklusive batkvralll dlm.40 för montage vid tomtgräns saml lnrmliiilik>t»r/xenon fiirulom/lnomliiishruk) LPSenhet 2000EI (1 fastighet, inomhusbruk) (Inklusive backvealil dlm.40 för montage vid tomter» in samt larmindikatur/xeiion TI LLBEHÖRSPROD UKTER Sek/st inkl moms förulom/lnomhusbruk) Gummiring till förkortning av pumpstation 560,- Sek/st inkl moms (Ciller endast för stationerna LPS2000E * Ex) Förlängningsmaterial till pumpstation(900mm) 1875,- Sek/st Inkl moms (Ciller endast da man avser att fiirlanga pumpstationen LPS20Ö0E + El) Vid leverans om över 60st kompletta pumpstationcr ingår en reservpump av modellen LPS2000 Extreme. Betalning 30 dagar Netto. Respektive fastighetsägare kan faktureras separat av oss. utan extra kostnad. För leveransen gäller NL09 (bif. ej). Leverans, 2 veckor efter beställning, fritt på plats om 20 st per leverans, annars fritt Täby. Föreningen sammanställer ett underlag som sedan blir en beställning till Kommunalteknik, fastighetsägaren skall uppge korrekt fakturaadress samt kontaktuppgifter sä som eposl och telefonnummer på beställningen. Leveranser kommer att ske under 2014 den 5/5. 7/7. 8/9, 3/11. Leverans sker till fotbollsplanen Särö där respektive fastighetsägare själv får hämta sitt material på utsatt tid. Närmare information meddelas Anbud Släp Avloppsförening SH Sid 1 av 2 Släps Avlopps Samfällighetsförening 9

10 Påminnelse om pumpbeställning 34 st pumpar är levererade och ytterligare 10 st är beställda. Kommande leveransdatum 3 november, 19 januari samt 16 februari. Släps Avlopps Samfällighetsförening 10

11 TJÄNSTESKRIVELSE O Kungsbacka Krav för installation av villapumpstationer m. jsmtêm 1(4) Datum mœgz Teknik VA har krav på hur man skall utföra en installation av en villapumpstation som skall anslutas till Kungsbacka kommuns avloppsnät, oavsett vilken fabrikat som levereras till fastigheten. Tillstånd för anslutning fas av Teknik VA planering. För att få en säker drift av anläggningen, samtidigt som personsäkerheten och arbetsmiljön sätts i fokus för anläggningsinnehavaren och den personal som skall ge service åt stationen i framtiden. Följs inte anvisningarna kan inte det garanteras att service kan utföras av anställd personal som arbetar under Arbetsmiljölagcn och Eliagen. Teknik Vcrttssmhcls chef Vatten & Avlopp Anders Jansson Direkt andere jansson^kungsbaeko. se Krav+pa+Villapumpsutioncr Kungsbacka kommun Teknik Kungsbacka Besöksadress Stadshuset. Sioigitan 37 Telefon vx Fax teknuugkungsbicka.se f.kungsbaeka se Släps Avlopps Samfällighetsförening 11

12 Kungsbacka kommun Jesper Lindvall Släps Avlopps Samfällighetsförening 12

13 Släps Avlopps Samfällighetsförening 13

14 Släps Avlopps Samfällighetsförening 14

15 Släps Avlopps Samfällighetsförening 15

16 Fiber Daniel Eriksson, DE Teknik Släps Avlopps Samfällighetsförening 16

17 Fiber För anslutning i markskåp krävs att DE Teknik utför anslutning eller finns närvarande. Släps Avlopps Samfällighetsförening 17

18 Q IP SWEDEN Flor erbjuda rieten och bestâ Uni ng : ^ ^ TV TPI PPOMI RRPHRANin TV TELEFONI BREDBAND o 10/10 100/10 158:- 228:- per månad permånad 100/ / :- 675:- per månad per månad 6 FAVORITER 99:- Våra kunders favorit är Välj 6 favoriter ochdufårjustdekanalerduvill ha! Vill du ha fler än dessa 6 kanaler tillkommer endast 20 kronor per kanal och månad. ^ÄUr«i Sfc? W.LD t i;- talats F p C o Q ÔÎ 49:- per månad Portering 249:- Ingen start avg. eller bindningstid 12 mån bindningstid 149Skr start avg. 24 mån bindningstid 0kr start avg Släps Avlopps Samfällighetsförening 18

19 OPEN UNIVERSE v Offert/Kontrakt avseende fastighetsnätsanslutning m.m. Open Universe AB, , (nedan Open Universe AB) och nedan angiven Fastighetsägare avtalar genom undertecknandet av detta Avtal om anslutning av angiven fastighet till Open Universe kommunikationsnät med bredbandskapacitet. För avtalet gäller bifogade Allmänna Avtalsvillkor samt övrigt förekommande bilagor. Avtalsnummer FB Kungsbacka Fastighetsägare Slaps AvloppsfOrening Antal Lagenheter 103 Kontaktperson/Fastighetsägaren Hans Anhede Postadress Guntoftavägen 23 Postnummer/-ort SSrö Antal Företag Fakturorlngsadress (om annan tin postadress) Kontaktperson Open Univers«Christian Lee Antal Lokaler Org. nummer Fastighetsagaren X Fastighets beteckning Guntofta 2:20 Telefon Telef a«mobiltelefon E-post hans.atavbk.se Avgifter: För anslutningen skall fastighetsägaren utge en engångskostnad på kr i anslutningsavgift. Priset avser: Anslutningsavgift kr Anslutning OpenNet kr Alla priser presenteras exklusive mervärdesskatt. Notera att enheten CPE som skall monteras i vardera hushåll ej är med i priset. Enligt information från er, så kommer varje hushåll att själva få ansvara för detta vilket innebär att vi kommer hänvisa er till Transtema, där dessa monterar dessa vid anslutning. Upplåtels«av utrymme: Fastighetsägaren upplåter utrymme (stativ eller hylla) samt el för leverantörens utrustning. Betalningsvillkor: 30 dagar netto, faktureras när installationen är klar. Tjänsteinnehåll: Vid var tid beställningsbart tjänsteinnehåll framgår bl.a. av stadsnätsoperatörens webbplats, Offertens utgångsdatum: Leveransdag: enligt överenskommelse Avtalstid: Avtalet skrivs tills vidare och med två (2) års uppsägningstid, uppsägningsvillkor enligt Allmänna Avtalsvillkor. Underskrifter: Ort och damm Fastighetsägarens underskrift Ort och datum Kungsbacka För Open Universe AB Nainnrortydiigande Namnfôrtydligande Open Universe AB Org nr Lars-Ove Larsson Släps Avlopps Samfällighetsförening 19

20 Vatten Fem vattenföreningar tecknat avtal om samförläggning. Släps Avlopps Samfällighetsförening 20

21 SKANDINAVISK KOMMUNALTEKNIK AB Status ARBETSHANDLING Text Dokument Teknisk Beskrivning (TB) Mark och anläggning Projelctnamn Släps Ekonomiska Avloppsförening Sitfnr 17(24) Handläggare Svante Hagman Piojektrtr Datum Rov dal Rev PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav Trvckavlopp TA-ledningar skall utgöras av PEM-Slang dim PE 80 SDR17 med Bruna ränder.tryckta avloppsledningar skall utgöras av SDR11 PE80 material. Vattenledningar Vattenledningar skall utgöras av PEM-Slang dim PE 80 SDR11 med blåa ränder.tryckta ledningar skall utgöras av SDR11 PE80 material eller högre klassning. Qptoslanq Material för kanalistaion skall följa bifogade hanlingar 4.11 (Nätdesign & Kanalisation Optonät Släp) samt 4.12(Robusta nät Svenska Stadsnätsföreningen) Fogning utförs med godkända för ändamålet skruvkopplingar upp till och med dim.63. Stumsvetsning alt. elmuff enligt rörleverantörens anvisningar sker på dimensionen 75mm. Svetsutrustningen skall vara kalibrerad och inneha giltigt kalibreringsintyg. Stumsvets alternativt elsvetsmuffning skall utföras av rörtillverkare eller entreprenör som har dokumenterad erfarenhet, fackkunskap och personal som avlagt prov för svetsarbetet. Giltigt intyg på godkänd utbildning skall efter anfordran visas upp för beställaren före svetsarbetets början. Servisledning TA skall proppas efter servisventil/backventil med dragsäker koppling typ ISIFLO eller likvärdig, som E tillhandahåller. På vattenledningar anläggs inga servisledningar, utan ledningar proppas endast vid tomtgräns PBF TRYCKTA ELLER BORRADE RÖRLEDNINGAR Rörtryckning, styrd jordborrning, rörramning, hammarborrning etc. skall utföras med: - utrustning och metod anpassad till angivna geotekniska förhållanden och krav på den färdiga ledningen med avseende på angivna nivåer, lutningar samt att rör och fogar ej skadas. - betryggande säkerhet mot sättningar och markhävningar samt på sådant sätt att risk för skador på kringliggande anläggningar eller markytor ej uppstår. Borrkax eller annat material från tryckning eller borrning får inte släppas ut i ledningsnät eller diken. Massor från tryckning, borrning, urschaktning av rör, tryck- och mottagningsstationer o.d. skall omhändertas och borttransporteras till godkänd tipp. Erforderlig rördimension ur hydraulisk synpunkt framgår av ritningar. Släps Avlopps Samfällighetsförening 21

22 Tidplan Peter Liljeberg Släps Avlopps Samfällighetsförening 22

23 Släps Avlopps Samfällighetsförening 23

24 Släps Avlopps Samfällighetsförening 24

25 Ekonomi Släps Avlopps Samfällighetsförening 25

26 Ekonomi per Kassa kr Framtida medlemsintäkter kr Optionsintäkter kr Entreprenadkostnad kr Övriga intäkter o kostnader kr Redan betalt av entreprenaden kr Saldo kr Släps Avlopps Samfällighetsförening 26

27 Övriga frågor Släps Avlopps Samfällighetsförening 27

28 Återlämnande av avtal Släps Avlopps Samfällighetsförening 28

29 Tack för uppmärksamheten! Släps Avlopps Samfällighetsförening 29

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

Hej Fiberintressenter!

Hej Fiberintressenter! Hej Fiberintressenter! Nu har det blivit dags att teckna avtal om fiberanslutning. Bifogat finner du anslutningsavtal för den eller de anslutningar du anmält intresse för. Läs igenom och fyll i dina uppgifter

Läs mer

HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL?

HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL? HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL? Nu kan även du som har direktverkande el byta till fjärrvärme 2015 Välkommen att ta del av vår information om hur en villa med direktverkande el kan få fjärrvärme. Ljungby

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Offert Telia Fastighetsanslutning Trädgårdsstadens Samfällighetsförening

Offert Telia Fastighetsanslutning Trädgårdsstadens Samfällighetsförening Offert Telia Fastighetsanslutning Trädgårdsstadens Samfällighetsförening Rev 1.8 HANDLÄGGARE Adam Jaans +46290-767788 adam.jaans@teliasonera.com TeliaSonera Sverige AB Säte: Stockholm Org.nr: 556430-0142

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävning och håltagning själv inför din fiberanslutning. Innehåller även speciella Allmänna

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015

Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015 Valdemarsro villaförening - Fiberinformation Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015 I december 2014 fick ni en enkät i brevlådan. Enkäten syftade till att undersöka intresset

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT www.faglebodafiber.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-03-28 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT 1 Allmänt 1.1 Beställare

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD. Ny Serveringsbyggnad Ruskola

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD. Ny Serveringsbyggnad Ruskola ÖVERTORNEÅ KOMMUN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD Ny Serveringsbyggnad Ruskola FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Tekniska enheten, ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening Sida 1 av 2 Bilaga 1 Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening 2011-xx-xx Jag ansöker om medlemskap i Bredbys fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer xxxxxx (nedan kallad Föreningen).

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Anbudsförfrågan 2011-08-24

Anbudsförfrågan 2011-08-24 2011-08-24 Anbudsförfrågan Hörsne Bara fiberförening under bildande inbjuder er att lämna anbud avseende ett fibernät av liknande konstruktion som redan finns i drift i socknarna Hejde-Väte, Grötlingbo,

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Första upplagan, augusti 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014

Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) 2014-05-13 Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014 Övertorneå kommun inbjuder

Läs mer

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE 2015 Välkommen att ta del av vår information gällande villkor för fjärrvärmeanslutning till 1-2 familjshus. Ljungby Energi har idag ca 1 450 nöjda

Läs mer

Avtal om anslutning till fibernät

Avtal om anslutning till fibernät Avtal Avtalet är upprättat mellan Rindö Fiber ek. för. fiberförening med organisationsnummer 76 96 27-36 01 (nedan kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (nedan kallad Medlemmen).

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

Välkomna. Sven-Åke Brink Kenneth Blomstervall Håkan Karlsson

Välkomna. Sven-Åke Brink Kenneth Blomstervall Håkan Karlsson Välkomna Sven-Åke Brink Kenneth Blomstervall Håkan Karlsson Varaslättens VA samfällighet Samfälligheten registrerad Avtal på väg att tecknas med Empower AB Avtal på gång med finansiär Alla tillstånd klara

Läs mer

2014-01-15. Offert, förnyad. Bredband, Bredbandstelefoni Analog & DigitalTV. Samfällighetsföreningen Dragonvreten Orgnr 717900-2428

2014-01-15. Offert, förnyad. Bredband, Bredbandstelefoni Analog & DigitalTV. Samfällighetsföreningen Dragonvreten Orgnr 717900-2428 Offert, förnyad Bredband, Bredbandstelefoni Analog & DigitalTV Samfällighetsföreningen Dragonvreten Orgnr 717900-2428 Denna offert är konfidentiell. Org.nr: 556608-9933 Disposition Den här offerten är

Läs mer