Kirurgveckan i Karlstad PLASTIKKIRURGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kirurgveckan i Karlstad 2014 - PLASTIKKIRURGI"

Transkript

1 Kirurgveckan i Karlstad PLASTIKKIRURGI ONSDAG 20 augusti 19:00- Get together-party (Brasseriet, Kungsgatan 18) INGEN FÖRANMÄLAN TORSDAG 21 augusti Fria föredrag 1 (Sal LM Eriksson pl 5, 306 platser) Moderatorer: Hans Vintertun (Linköping) och Patrik Höjer (Örebro) Introduktion av ADM inte utan komplikationer Inkeri Schultz, Jakob Lagergren, Kerstin Sandelin, Marie Wickman (Stockholm) Patientnöjdhet vid bröstrekonstruktion med utvidgad latissimus dorsi-lambå Armin Assareh, Johann Zdolsek (Linköping) Influence of Team Approach on Performance of Microsurgical Breast Reconstruction Andres Rodriguez, Maria Mani, Antonia Papadopoulos, Lorenzo Cali-Cassi (Uppsala) Antikoagulantia - en riskfaktor vid bröstrekonstruktion med fria perforantlambåer? Martin Halle, Ann-Charlott Docherty Skogh, Anna Friberg, Åsa Edsander-Nord (Stockholm) Fibula Osteo-adipofascial flap for reconstruction of a cervical spine and posterior pharyngeal wall defect. Andres Rodriguez, Maria Mani, Tomas Ekberg, Claes Olerud, Andreas Thor, Olafur Gudjonsson (Uppsala) TDC (Tissue Dielectric Constant) hos armlymfödempatienter före och efter fettsugning Petter Skarbäck, Karin Ohlin, Barbro Svensson, Håkan Brorson (Malmö) Bibehållen volymsminskning efter lymfovenösa anastomoser vid lymfödem våra första resultat av supramicrokirurgi i underbenet Ann-Charlott Docherty Skogh, Martin Halle, Leif Perbeck (Stockholm) FASCIOCUTANEOUS FREE FLAPS IN THE TREATMENT OF RECALCITRANT HEEL ULCERS Patrik Velander, Stina Klasson (Malmö) 8 min + 3 min disk 6 min + 3 min disk 4 min + 3 min disk 8 min + 3 min disk 4 min + 3 min disk 4 min + 3 min disk 6 min + 3 min disk 4 min + 3 min disk Samsymposium med Bröst Onkoplastik i samarbete (Sal Zahra Leander, pl 4, 194 platser) 1

2 Moderatorer: Jana de Boniface och Jakob Lagergren (Stockholm) Gäster: Fiona MacNeil (br kir) och Paul Harris (pl kir) fr Royal Marsden SVESEK Behovet av en ny cancermodell i framtida cancerbehandling (Kongressalen, 1604 platser) Detta är icke konkurrensutsatt! Gäst: Ingemar Ernberg LUNCH Plenarmöte Utbildningkommitten Common trunk Peter Elbe (Kongressalen, 1604 platser) Detta är icke konkurrensutsatt! ACTA-föreläsning Future of Plastic Surgery: The Path to Innovation (Sal Sola, pl.4, 202 platser) Chairmen: Andres Rodriguez (Uppsala) och Kalle Lundgren (Stockholm) The field of plastic surgery has been always linked to innovation and the search for new and creative solutions for our patients. In this session three outstanding speakers will give their insight about the process of innovation and creativity in their own practice. Keynote Speaker: Jan J. Vranckx MD, PhD. Professor & Chief Dept. Plastic Reconstructive & Aesthetic Surgery, KUL Leuven University Hospitals, Belgium. After obtaining his medical degree at KU-Leuven University, JJ Vranckx performed his training in Plastic, Reconstructive and Aesthetic surgery in KU- Leuven with specialization in Taipei, Taiwan (Prof Fu Chan Wei, Hung Chi- Chen, David Chuang), Porto ( Prof. H.Costa, J. Amarante) and Boston ( Prof.J.Pribaz, E.Eriksson). After becoming Fellow of the Collegium Chirurgicum Plasticum Belgicum, he returned to the Brigham & Women's Hospital of Harvard Medical School in Boston for 2 more years (Prof. E.Eriksson). He was appointed as Staff to the KU-Leuven University Hospitals in Leuven, Belgium in In 2007 he obtained his PhD degree in Biomedical sciences with a PhD-thesis on Tissue Engineering for tissue reconstruction. He became Professor at the faculty of Medicine at KU-Leuven university in Prof. Vranckx has extensive clinical experience in reconstructive surgery and his laboratory investigates the concept of 'smart autologous tissue engineering strategies' for tissue regeneration. He is true innovator and worldwide known because of his work on Trachea Allotransplantation. 2

3 Keynote Speaker: Rickard Brånemark MD, PhD Director of Centre of Orthopaedic Osseointegration, Salgrenska University Hospital, and Associate Professor at the Dept. of Orthopaedics, Göteborg University, Sweden. Assoc. Prof. Rickard Brånemark, MD (1987), MSc (1987), PhD (1996), has pioneered the studies on titanium implants to anchor limb prostheses for more than 20 years. He has himself carried out more than 200 such operations. As the most experienced surgeon in this field, Dr. Brånemark has been internationally acknowledged, and was rewarded with the Hanger Prize in 2007 for his contribution in amputation research. Dr. Brånemark is a pioneer in the field of osteointegration and in providing innovative solutions to patients with amputations including the combination of osteointegration with implanted electrodes in limb prosthesis Fria föredrag 2 (Sal Sola, pl.4, 202 platser) Moderator: Mattias Lidén (Göteborg) och Angelica Hagelberg (Linköping) Infektion vid kranioplastik och fördelning mellan olika rekonstruktionsmaterial Angelica Horna Strand, Ozra Khazaei, Lars Kihlström, Kalle Lundgren, Thomas Engstrand (Stockholm) Intrakraniell volym och cefaliskt index hos patienter med sagittal synostos efter operation med strip kraniotomi och fjädrar jämfört med pi-plastik Sara Fischer, Giovanni Maltese, Peter Tarnow, Emma Wikberg, Peter Bernhardt, Robert Tovetjärn, Lars Kölby (Göteborg) Growth of ears reconstructed from autologous rib cartilage Emma Roos, Sven-olof Wikström, Martin Öberg (Malmö) Talrelaterad livskvalitet hos patienter med velopharyngeal dysfunktion och deras nöjdhet med behandlingen Magnus Becker, Mia Stiernman, Kristina Klintö, Björn Schönmeyer, Ahmed Al Qatani (Malmö) Skållningsskador hos barn - behövs antibiotika som profylax? Johan Thorfinn 1, Moustafa Elmasry 1,Ingrid Steinvall 1, Ashraf Abbas 2, Osama Adly 2, Folke Sjöberg 1 (Linköping 1, Ismailia 2 ) 4 min + 3 min disk 6 min + 2 min disk 4 min + 3 min disk 4 min + 2 min disk 4 min + 3 min disk Transplantation vid omfattande brännskada: 4 min + 2 min disk 3

4 sprayade keratinocyter vs MEEK-mesh Johan Thorfinn, Moustafa Elmasry, Mårten Skog, Folke Sjöberg (Linköping) Biodegradable porous gelatin microcarriers facilitate re-epithelialization of human cutaneous wounds - an in vitro study in human skin Susanna Lönnqvist, Jonathan Rakar, Kristina Briheim, Gunnar Kratz (Linköping) Cultivated autologous urethra in ingunial-flap phalloplasty Laura Pompermaier, Johan Thorfinn, Gunnar Kratz (Linköping) Benförankrad penisepites - preliminär rapport med fem patienter Gennaro Selvaggi, Rickard Brånemark, Anna Elander, Mattias Lidén, Lars Kölby, Peter Wroblewski, Joacim Stalfors (Göteborg) ENBART PENISHUD ÄR TILLRÄCKLIG LINING FÖR SKAPANDE AV NEOVAGINA VID KÖNSKORRIGERANDE KIRURGI Hannes Sigurjonsson, Johan Rinder, Filip Farnebo, Kalle Lundgren (Stockholm) The impact of plastic surgical experience on the outcome of 149 public abdominoplasties Amanda Hedén Hållstrand, Filip Farnebo, Jessica Gahm, Marcus Ehrström (Stockholm) 8 min + 3 min disk 4 min + 2 min disk 4 min + 3 min disk 4 min + 2 min disk 6 min + 3 min disk Middag på Ankdammen. Magasin 1, Löfbergskajen Karlstad Tel: OBS! Separat anmälan med namn till epostadress senast 14 augusti 4

5 FREDAG 22 augusti OBS Annan lokal! Elite Plaza Stadshotellet Kungsgatan Karlstad GÄSTFÖRELÄSNING Targeted gene delivery using free-tissue transfer Moderatorer: Maria Mani (Uppsala) Gästföreläsare: Paul Harris is a Consultant Plastic Surgeon at the Royal Marsden Hospital. Having trained in London and Melbourne, he has developed a specialist surgical practice in reconstructive surgery following cancer excision. In particular, Mr Harris has a noteworthy expertise in microvascular breast reconstruction and has a research interest in using microsurgical techniques as a potential therapeutic approach in cancer. He has published widely and lectured nationally and internationally on both reconstructive and aesthetic surgery. He is also a Council member of BAAPS and a board member of PRASIS, a plastic surgery specific indemnifier Ny programpunkt! Mina erfarenheter inom Rekonstruktioner med Nasolabiallambåer efter större hudtumörexcisioner Anders Ljung (Stockholm) Mina erfarenheter inom Etablering av mikrokirurgisk verksamhet Ingemar Fogdestam (Göteborg) och Richard Hamilton (Melbourne, Australien) Årsmöte SPKF LUNCH SFEP möte börjar kl

6 ABSTRACT (Fria föredrag 1) Introduktion av ADM inte utan komplikationer Inkeri Schultz (Stockholm), Jakob Lagergren (Stockholm), Kerstin Sandelin (Stockholm), Marie Wickman (Stockholm) Bröstrekonstruktion med acellulära dermala matrix (ADM) och andra material som kan förlänga pectoralismuskeln har under senare år beskrivits från många centra. Fördelar är möjligheten att åstadkomma en bra bröstform med tydlig submammarfåra och rekonstruktion med permanent implantat direkt istället för expander. Till nackdelarna hör höga kostnader för materialet och ökad komplikationsrisk. Under åren genomgick 29 kvinnor bröstrekonstruktion med ADM (Surgimend) på Karolinska universitetssjukhuset. Totalt rekonstruerades 54 bröst med ADM. Samtliga kvinnor opererades profylaktiskt pga ärftligt förhöjd risk för bröstcancer. Medianåldern var 45 år (23-58) och BMI median 23,5 (20,6-28,7). Nio hade tidigare haft bröstcancer och strålbehandling hade tidigare getts till 5 av totalt 54 rekonstruerade bröst. En retrospektiv journalgenomgång har gjorts. Två patienter reopererades för blödning, utan ytterligare komplikationer. Därutöver drabbades 26 av 54 rekonstruerade bröst av någon komplikation. Den vanligaste var rodnad i bröstet, hos vissa kvinnor i samband med feber och förhöjda infektionsparametrar men ofta endast associerat med lokala symptom. Sju implantat avlägsnades pga infektion eller sårruptur. I tre av dessa fall hade strålbehandling tidigare getts mot bröstet Komplikationsrisken vid användning av ADM är avsevärd. Patienter som tidigare genomgått strålbehandling bör erbjudas alternativa rekonstruktionsmetoder. Fortsatt utvärdering av resultat, även estetiska, och komplikationer kommer att ske. 6

7 Patientnöjdhet vid bröstrekonstruktion med utvidgad latissimus dorsi-lambå Armin Assareh (Linköping), Johann Zdolsek (Linköping) Bröstrekonstruktion med muskulokutan latissimus dorsi (LD)-lambå inkluderar traditionellt en bröstprotes. För att undvika strålningsrelaterade protesproblem har vi valt att, där möjligt, använda den utvidgade LD-metoden utan protes. Studien är en retrospektiv genomgång av 91 konsekutivt opererade patienter och 100 lambåer under perioden Samtliga erhöll bröstrekonstruktion med utvidgad LD-lambå. I 13 fall gjordes antingen primärt eller sekundärt en volymsförstärkning med protes. Hos endast 29 av de 77 unilateralt rekonstruerade patienterna gjordes kontralaterala symmetriskapande åtgärder. Patientnöjdheten utvärderades med hjälp av den nyligen utvecklade, och översatta, LD-specifika versionen av BREAST-Q. Cirka 80% av patienterna var nöjda med storlek och form på det rekonstruerade bröstet och 90% skulle göra om operationen. Däremot var bara 60% nöjda med bröstens symmetri. Från tagställena angav 22% kosmetiska besvär antingen från ärret och/eller ryggens kontur. 39% angav funktionella besvär i varierande omfattning från rygg- och/eller axelpartiet. Bröstrekonstruktion med utvidgad LD-lambå är en metod med relativt hög patientnöjdhet. Symtom från rygg- och axelpartiet förekommer i strax över en tredjedel av patienterna. 7

8 Influence of Team Approach on Performance of Microsurgical Breast Reconstruction Andres Rodriguez (Uppsala), Maria Mani (Uppsala), Antonia Papadopoulos (Uppsala), Lorenzo Cali-Cassi (Uppsala) DIEP flap reconstructions are still regarded as advanced and resource inten-sive surgical procedures, often with long operating times. We hypothesize that a team approach with dedicated microsurgical operating staff and two or more trained microsurgeons reduces the operation time and postoperative complications. One hundred consecutive patients who underwent unilateral DIEP reconstruction were included in the study. Groups were compared based on the number of micro-surgically trained specialists participating in the operation. Statistical analyses was performed with ANOVA for operating time and chi square for complications. Increasing number of micro-surgically trained specialists was associated with a trend of shorter operating time.overall, flap failure rate was 2%, and both of these cases occurred in the group operated by a single specialists (2/16, 13% vs two specialists 0/64, 0% and three specialists 0/20, 0%, p=0.005).there was no significant difference in take back rate. A standardized team approach is needed for optimization of the procedure workflow during surgery. By optimizing the surgical experience available during DIEP reconstruc-tion of breast operation,timing can be re-duced and efficiency improved. In the current setting, two microsurgically trained sur-geons achieved optimal operation flow with lowest complication risk. 8

9 Antikoagulantia - en riskfaktor vid bröstrekonstruktion med fria perforantlambåer? Martin Halle (Stockholm), Ann-Charlott Docherty Skogh (Stockholm), Anna Friberg (Stockholm), Åsa Edsander-Nord (Stockholm) Autolog bröstrekonstruktion med fri lambå är idag en rutinoperation vid många centra där antikoagulantiabehandlingen idag huvudsakligen styrs av lokala, ibland omoderna, behandlingstraditioner. En retrospektiv studie genomfördes för 150 konsekutiva bröstrekonstruktioner med fri lambå där lambårelaterad venstas, trombos och hematom i behov av reoperation analyserades i förhållande till given antikoagulantiabehandling. En subanalys utfördes för att utvärdera effekten av att dextran (n = 76) exkluderats från protokollet. Vidare analyserades behandlingsprotokoll vid samtliga nationella mikrokirurgiska centra. Hematom (14,4 %) var den vanligaste orsaken till reoperation följt av venstas (8,6 %) och ventrombos (2,9 %). Ett samband noterades mellan reoperation för hematom och venstas (p<0,001), men också ventrombos (p=0,009). Endast ett fall med tromboflebit registrerades bland icke lambårelaterade tromboemboliska händelser. Ingen signifikant förändring av komplikationerna inträffade efter att dextran exkluderats. Användningen av antikoagulantia var olika på alla nationella centra. aten tyder på att omfattande användning av antikoagulantia kan utgöra en riskfaktor för komplikationer vid bröstrekonstruktion med fria perforantlambåer. Det studerade lokala behandlingsprotokollet med extensiv antikoagulantiabehandling var associerat med en ökad risk för hematom som i vissa av fallen var kopplat till försämrad lambåcirkulation. En genomgång av litteraturen och nationella behandlingsprotokoll vittnar om behovet av evidensbaserad medicin inom området. 9

10 Fibula Osteo-adipofascial flap for reconstruction of a cervical spine and posterior pharyngeal wall defect. Andres Rodriguez (Uppsala), Maria Mani (Uppsala), Tomas Ekberg (Uppsala), Claes Olerud (Uppsala), Andreas Thor (Uppsala), Olafur Gudjonsson (Uppsala) Reconstructions of composite cervical spine defects in combination with the pharyngeal wall resulting from oncological resections are complex and requires extensive planning and a multidisciplinary approach. We present a case of a 44 year-old woman that presented with a cervical spine defect, including C1 to C3, associated with a posterior pharyngeal wall defect after excision of a chordoma and postoperative radiotherapy reconstructed with a free fibula osteo-adipofascial flap. The inmediate postoperative was uneventful and the patient was able to tolerate a normal diet by 3 months without symtoms of dysphagia. Mucosalization of the flap was confirmed 6 weeks post/operative and a 4-months postoperative follow-up with CT and MRI scan showed no sings of tumor recurrence, bone stability with integration of the fibula and normal width of the oro and nasopharynx tract. The reconstruction with a fibula osteo-adipofascial flap provided several benefits in comparison with a fibula osteo-cutaneous flap in our case, including an easier insetting of the soft tissue component at the pharyngeal level and less bulkiness of the flap allowing our patient to resume normal deglutition. 10

11 TDC (Tissue Dielectric Constant) hos armlymfödempatienter före och efter fettsugning Petter Skarbäck (Malmö), Karin Ohlin (Malmö), Barbro Svensson (Malmö), Håkan Brorson (Malmö) Lymfödem efter bröstcancerbehandling drabbar 40% och leder till en ansamling av lymfa och nybildning av fettväv och kan behandlas med fettsugning och kompressionsbehandling. TDC mäter lokal vätskehalt och förhöjda värden har visats vid lymfödem. Är TDC är förhöjt vid lymfödem med fettvävshypertrofi som kliniskt inte uppvisar pitting och vad händer efter fettsugning? Fjorton patienter med unilateralt armlymfödem fettsögs. TDC och armvolymer mättes pre- och postoperativt (1, 3, 6 och 12 månader) på 8 lokalisationer bilateralt. TDC-kvoter (ödem/frisk) beräknades och jämfördes över tid. Preoperativt var TDC-värdena högre på lymfödemarmen (p<0,01) för alla lokalisationer, förutom laterala thorax och armbågsvecket. Postoperativt ökade TDC-kvoterna (p<0,05), förutom 10 cm ovan armbågsvecket. TDC-kvoterna var fortsatt förhöjda till och med 6-månaderskontrollen (p<0,05), utom 10 cm nedom armbågsvecket, där ingen skillnad fanns. Vid 12- månaderskontrollen kunde en tendens till återgång till de preoperativa nivåerna ses. Vid 10 cm nedanför armbågsvecket och axillen sågs ingen skillnad jämfört med preoperativt. Överskottsvolymen reducerades helt (p<0,001). Lymfödemarmar med fettvävshypertrofi uppvisar förhöjda preoperativa TDC-kvoter, indikerande högre vätskenivå även om pitting saknas. Postoperativt ökade TDC-kvoterna, troligtvis p.g.a. operationsinducerat ödem trots minskad överskottsvolym. Vid 12-månaderskontrollen sågs en trend till återgång av TDC-kvoter till preoperativa nivåer. Komplett reduktion av överskottsvolym åstadkoms med fettsugning och kompressionsbehandling. 11

12 Bibehållen volymsminskning efter lymfovenösa anastomoser vid lymfödem våra första resultat av supramicrokirurgi i underbenet Ann-Charlott Docherty Skogh (Stockholm), Martin Halle (Stockholm), Leif Perbeck (Stockholm) Supramicrokirurgi erbjuder nya behandlingsmöjligheter för patienter med lymfödem och positivt pitting test. Åtta patienter med lymfödem i nedre extremiteten opererades. En till tre lymfovenösa anastomoser gjordes efter undersökning med lymfangiografi och lymfscintigrafi. Ödemdurationen varierade mellan tre och elva år. Fem patienter hade strålbehandlats och fem hade genomgått lymfkörtelutrymning i ljumsken. Benomkretsen mättes på den friska och sjuka sidan före kirurgi samt efter sex och tolv månader. Volymen beräknades efter benomkretsmätningar enligt formeln för en trunkerad kon (H. Brorson). Alla anastomoser gjordes i underbenet efter peroperativ lymfangiografi. Hos fem patienter uppmättes en bibehållen volymsminskning i underbenet efter sex (p=0.025) och tolv (p=0.024) månader. Någon signifikant volymsminskning i hela benet sågs inte efter sex eller tolv månader. Ingen skillnad förelåg i ödemduration, antal anastomoser, ålder, strålbehandling eller förekomst av lymfkörtelutrymning mellan patienter med bestående volymsreduktion och övriga. Lymfovenösa anastomoser i nedre extremiteten erbjuder en möjlighet till volymsreduktion hos patienter med lymfödem. En majoritet av patienterna i denna studie uppvisade en bestående reduktion av lymfödemet. Vidare studier behövs för att utvisa vilka patienter som får bäst resultat av supramicrokirurgi. 12

13 Fasciocutaneous free flaps in the treatment of recalcitrant heel ulcers Patrik Velander (Malmö), Stina Klasson (Malmö) Lower limb trauma such as calcaneal fractures or a soft tissue injuries may lead to severe recurrent heel ulcers. These lesions are often very debilitating to patients due to recurrent infections requiring antibiotics, pain and time lost from work. We describe three patients with recurrent heel ulcers secondary to trauma or radiation. All patients were young, healthy and had a normal vascularity in the lower limbs. They were referred to our combined plastic surgery and orthopedic out-patient clinic due to recalcitrant heel ulcers despite optimal orthopedic treatment. To address these problematic wounds, we proceeded with fasciocutaneous free flaps to improve the quality of the soft tissue and provide more volume where needed. Two patients had free anterolateral thigh flaps and one patient had a lateral arm flap All patients had uneventful postoperative care and needed on average 4 weeks of rehabilitation. They were all provided with a compression stocking prior to discharge. There hasn t been any recurrence of heel ulcers and all patients have returned to their normal daily activities. In carefully selected patients, a fasciocutaneous free flap is a good alternative to treat recalcitrant heel ulcers when other treatments have failed. 13

14 ABSTRACT (Fria föredrag 2) Infektion vid kranioplastik och fördelning mellan olika rekonstruktionsmaterial Angelica Horna Strand (Kliniken För Rekonstruktiv Plastikkirurgi), Ozra Khazaei (Kliniken För Rekonstruktiv Plastikkirurgi), Lars Kihlström (Kliniken För Neurokirurgi), Kalle Lundgren (Kliniken För Rekonstruktiv Plastikkirurgi), Thomas Engstrand (Kliniken För Rekonstruktiv Plastikkirurgi) samtliga vid Karolinska Universitetssjukhuset Autologt ben eller alloplastiska implantat används vid rekonstruktion av kraniella defekter. Metoderna är associerade med komplikationer såsom resorption (ben), infektion och exponering av implantat. Syftet med studien var att undersöka fördelning av typ av implantat som använts vid kranioplastik på Karolinska Universitetssjukhuset samt studera om explantationsfrekvensen varierar mellan dessa. Patienter på Karolinska Universitetssjukhuset som erhållit kraniellt implantat och registrerats med operationskod AAK00 (Kranioplastik) mellan inkluderades (N=93). Dessa erhöll sammanlagt 122 implantat varav 96 vid primär rekonstruktion. Åtta olika slags implantat användes och fördelades enligt tabell 1. Totalt explanterades 17% (N=21) av lambåerna pga infektion. Fördelningen framgår enligt tabell 1. Statistisk beräkning av Relativ risk (RR) visade att titannät var det material som tydligast var associerad till infektionsrelaterad explantation (RR 2.34). Det föreligger en påtaglig infektionsrisk vid kranioplastik. En variation i utfall kan ses i vår studie beroende på vilket rekonstruktionsmaterial som använts, men utfallet bedöms ej som konklusivt. Ett större retrospektivt patientmaterial behöver studeras för att kunna väga in andra variabler inklusive given strålningsdos (om någon), hurvida rekonstruktionen är primär eller sekundär, förekomst av tidigare infektioner, storlek samt lokalisation (närhet till sinus) av rekonstruerad defekt. 14

15 15

16 Intrakraniell volym och cefaliskt index hos patienter med sagittal synostos efter operation med strip kraniotomi och fjädrar jämfört med pi-plastik Sara Fischer (Göteborgs Universitet), Giovanni Maltese (Göteborg), Peter Tarnow (Göteborg), Emma Wikberg (Göteborg), Peter Bernhardt (Göteborg), Robert Tovetjärn (Göteborg), Lars Kölby (Göteborg) Sagittal synostos kan opereras med strip kraniotomi kombinerat med fjädrar hos spädbarn eller en mer omfattande kranioplastik, pi-plastik, hos något äldre barn. Alla patienter (n=142) med sagittal synostos som opererats vid Sahlgrenska t.o.m. 2012, med pre- och/eller postoperativ (vid 3 års ålder) CT inkluderades. Köns- och åldersmatchade kontroller identifierades. ICV mättes genom Cavalieris princip. Bredden var skallens bredaste diameter. Längden var den längsta diametern, parallellt med Nasion-Sella-linjen. CI var kvoten bredd/längd. Kraniotomi och fjädrar ökade ICV och CI från 0,807 ± 0,14 l (medel ± SD) och 70,1 ± 4,0 till 1,302 ± 0,16 l och 73,0 ± 3,3. Motsvarande värden för kontrollerna var 0,789 ± 0,14 l och 84,6 ± 8,7 preoperativt, och 1,355 ± 0,15 l och 79.6 ± 4.5 postoperativt. Pi-plastik ökade ICV och CI från 1,011 ± 0,12 l (medel ± SD) och 69,6 ± 3,2 till 1,286 ± 0,12 l och 74,1 ± 2,6. Motsvarande värden för kontrollerna var 1,041 ± 0,15 l och 83,3 ± 7,0 preoperativt och 1,355 ± 0,15 l och 80,4 ± 4,1 postoperativt. Kraniotomi och fjädrar hos barn yngre än 6 månader och pi-plastik hos äldre barn är likvärdiga för att förbättra ICV och CI. Ingen av operationsmetoderna normaliserar skallen helt. 16

17 Growth of ears reconstructed from autologous rib cartilage Emma Roos (Malmö), Sven-olof Wikström (Malmö), Martin Öberg (Malmö) Long term symmetry in size is an important parameter to relate to when performing ear reconstruction from autologous rib cartilage. The optimal age for surgery and sizing of the framework is under debate as it is unknown if the reconstructed ear grows. Our objective was to determine if the reconstructed ear changes in size and compare this with the normal ear. 22 patients were selected for this retrospective study. Digital morphometry was used to measure the length of the reconstructed and normal ears. A first photo had been taken after the reconstruction at a median of 11.2 years of age and a second photo at a median of 16.3 years. The median follow-up time was 5.6 years. The differences between the photos were calculated and paired student s t tests and Mann Whitney U tests were used for the analysis. The length of the reconstructed ear had increased with 0.62 cm (95% CI ) and that of the normal ear with 0.53 cm (95% CI ). There was no significant difference between the growth of the normal and reconstructed ears (p=0.26). The reconstructed ears grow during the studied time interval. This is most likely due to growth of the actual cartilage. 17

18 Talrelaterad livskvalitet hos patienter med velopharyngeal dysfunktion och deras nöjdhet med behandlingen Magnus Becker (malmö), Mia Stiernman (Malmö), Kristina Klintö (Malmö), Björn Schönmeyer (Malmö), Ahmed Al Qatani (Malmö) Velopharyngeal dysfunktion (VPD) är svårigheter att sluta mellan näsa mun under tal. Symtom på VPD är luftläckage till näsan som ger en öppen nasalitet hos barn med t.ex. LKG spalt kan det förekomma i upptill 20% av patienterna. Studier som är gjorda beskriver inte hur patienter uppfattar sin situation och i vilken mån de är nöjda. 222 patienter undersökta med VPD mellan 2002 och 2010 fick utskickat en tvådelad enkät. Den första delen handlade om nöjdhet och åtgärder genomförda och den andra var en svensk översättning av "Voice handicap index" VHI. 117 patienter svarade och av de hade 61% genomgått kirurgisk behandling. I denna grupp ansåg 71% att talet var normalt eller lindrigt avvikande, dock var bara 55% nöjda med sitt tal. Livskvaliteten mätt med VHI visade en median på 12 poäng, vilket är lågt. De som erhållit kirurgi tycket talet var bättre än de som genomgått talbehandling. Trots att många uppfattar att talet blivit bättre når man inte en normalisering och 45% önskar att talet kunde bli ännu bättre. VHI är inget bra instrument för VPD gruppen utan man behöver tillverka ett nytt instrument som valideras. Data kring resultat måste hämtas in före såväl som efter behandling. 18

19 Skållningsskador hos barn - behövs antibiotika som profylax? Johan Thorfinn (Linköping), Moustafa Elmasry (Linköping), Ingrid Steinvall (Linköping), Ashraf Abbas (Ismailia), Osama Adly (Ismailia), Folke Sjöberg (Linköping) Skållningsskador är den vanligaste förekommande brännskadetypen hos barn, och infektion är en vanligt förekommande komplikation till brännskada. Det är inte klarlagt om profylaktisk behandling med antibiotika är fördelaktigt, och vilka markörer som påverkas av manifest infektion hos barn är också ofullständigt studerat. Retrospektiv undersökning av samtliga skållningsskador behandlade i Linköping (n=74). Ingen fick antibiotikaprofylax. Undersökta inflammatoriska parametrar var CRP, prokalcitonin samt LPK. Övriga parametrar bland annat vårdtid, förekomst av infektion (odling samt kliniska tecken), antibiotikaförbrukning, behov av kirurgisk behandling mm. Åldern var 2 år (medel). 61% var pojkar. 31% behövde transplanteras.45% bedömdes infekterade, och 28% fanns vara koloniserade. CRP steg inom 3 dagar till i medel 47 g/l, och kvarstod förhöjt hos barn med infektion medan det gick tillbaka på icke-infekterade barn. Prokalcitonin och LPK påverkades inte signifikant. Barn med klinisk infektion hade inte längre vårdtid än barn utan infektion. Små barn är mest utsatta för skållningsskador i vårt studiematerial, vilket är överensstämmande med internationella studier. CRP förefaller vara en bra markör för att detektera infektionsförekomst medan LPK och prokalcitonin var sämre. Infektion var relativt vanligt förekommande i den undersökta populationen men eftersom det inte påverkade vårdtiden så drar vi slutsatsen att antibiotikaprofylax inte är indicerat. 19

20 Transplantation vid omfattande brännskada: sprayade keratinocyter vs MEEK-mesh Johan Thorfinn (Linköping), Moustafa Elmasry (Linköping), Mårten Skog (Linköping), Folke Sjöberg (Linköping) Vid stora brännskador kan tillgången på autolog hud för traditionell hudtransplantation vara dålig. I dessa fall kan micrografting (MEEK) eller att spraya odlade keratinocyter fungera som alternativ. kliniskt leder båda dessa alternativ vanligen till sämre hudkvalitet jämfört med konventionellt transplanterad delhud. Detta skulle kunna förklaras av keratinocyternas vidhäftningsegenskaper. Cellernas integriner kan ha samband med hur väl cellerna fäster mot varandra. Hittills har det varit svårutvärderat eftersom man vanligen använder antingen den ena eller den andra tekniken på en och samma patient. Biopsier (3 mm2) togs från MEEK-meshad och keratinocytsprayad hud 4-5 veckor efter transplantation på en patient med 60% brännskada där man samtidigt hade använt båda teknikerna. Keratinocyterna från båda områdena isolerades och analyserades med avseende på alfa-6 och beta-1 integrin. Dessutom gjordes histologi med hematoxylin och eosinfärgning för att granska växtsätt och morfologi. Som negativ kontroll användes oläkt sår Den negativa kontrollen hade högst förekomst av celler som inte uppvisade någon av de två integrinerna. MEEK-meshad hud uppvisade lägre antal integrinnegativa celler jämfört med sprayad hud (1,8% vs 12,0%). Beta-1-integrin uttrycktes mer i MEEKgruppen. MEEK-meshad hud innehåller en dermal komponent medan sprayed hud inte innehåller dermis vilket kan förklara att den uppvisar mer integriner och bättre morfologi. 20

21 Biodegradable porous gelatin microcarriers facilitate re-epithelialization of human cutaneous wounds - an in vitro study in human skin Susanna Lönnqvist (Linköpig), Jonathan Rakar (Linköping), Kristina Briheim (Linköping), Gunnar Kratz (Linköping) The possibility to use a suspended tridimensional matrix as scaffolding for re-epithelialization of in vitro cutaneous wounds was investigated with the aid of a human in vitro full thickness wound healing model based on excised skin. Macroporous gelatin microcarriers, Cultispher-S, were applied to in vitro full thickness wounds and cultured for 21 days. Wounds were cryosectioned and stained immunohistochemially. Tissue sections showed incorporation of wound edge keratinocytes into the microcarriers and thicker neoepidermis in wounds treated with microcarriers. Thickness of the neoepidermis was measured digitally, using immunohistochemical staining of keratins as epithelial demarcation. Air-lifting of wounds enhanced stratification in control wounds as well as wounds with microcarriers. Immunohistochemical staining revealed expression of keratin 5, keratin 10, and laminin 5 in the neoepidermal component. We conclude that the Cultispher-S microcarriers can function as tissue guiding scaffold for re-epithelialization of cutaneous wounds. 21

22 Cultivated autologous urethra in ingunial-flap phalloplasty Laura Pompermaier (Linköping), Johan Thorfinn (Linköping), Gunnar Kratz (Linköping) The inguinal-flap phalloplasty gives acceptable penile appearance and silicone rods allow the penetration. The aim of this study was to use a cultivated urethra to enable urinating. Twelve female-to-male patients (FtM) were operated with the inguinal-flap pedicled phalloplasty combined with a cultivated urethra. Urothelial cells obtained from bladder lavage liquid and cultivated on a collagen plate to form a two-layered composite urethra graft. In three patients (group 1) the neo-urethra was inserted directly in the phalloplasty as a free graft. In nine patients (group 2) the neo-urethra was inserted first in the ingunial area and then elevated with the inguinal skin, at the time of the phalloplasty surgery. Follow-up time was three years. In group 1, all neo-urethras failed due to stenosis (3/3). In group 2, the neo-urethras were viable in 5 patients (5/9) at follow-up. The cultivated two-layered autologous urethras can be used in penis reconstructions in FtM transsexuals. Based on our experience, a two-stage surgical procedure is superior to a one-stage procedure. We hypothesize that the two-stage procedure resulted in a better micro-circulatory in-growth before flap elevation, which may explain the better outcome. However, the method needs further improvements before it can be used in clinical practice. 22

23 Benförankrad penisepites - preliminär rapport med fem patienter Gennaro Selvaggi (Göteborg), Rickard Brånemark (Göteborg), Anna Elander (Göteborg), Mattias Lidén (Göteborg), Lars Kölby (Göteborg), Peter Wroblewski (Göteborg), Joacim Stalfors (Göteborg) Osseointegration används inom den rekonstruktiva kirurgin; intraorala, kraniofaciala och övre och nedre extremitetsrekonstruktioner har utförts med olika typer av benförankrade epiteser med titanskruv. Ett möjligt användningsområde skulle kunna vara inom den transsexuella kirurgin med en benförankrad penisepites. Vi presenterar den första serien med fem transexuella patienter som erhållit titanimplantat på- blygdbenet i syfte att fästa penisepites. Efter preoperativ datortomografiundersökning av blygdbenet samt datorsimulerad operationsplanering opererades fem transexuella patienter kvinna till man (FtM) i två seanser. I seans ett implanterades två titanimplantat vid symfysen. I seans två anpassades huden samt reducerades subkutis i nivå med mons pubis. Distanser fästes på fixturerna. Efter några veckor kunde epitesen fästas mot de benförankrade titanimplantaten. Osseointegration bekräftades via datortomografi hos alla fem patienterna. Operationerna förlöpte utan svåra komplikationer. En sårinfektion med sårruptur behandlades konservativt. Hos två patienter krävdes ytterligare fettreducering i runt fixturerna vilket gjordes polikliniskt i lokalbedövning. Denna preliminära kliniska studie visar att osseointegration av titanskruv i blygdbenet är möjlig. Preoperativ planering är avgörande för valet av lämplig storlek på implantatet och den anatomiska lokalisationen där implantatet ska fästas. Långsiktig uppföljning av resultatet av operationerna och utvärdering av patientens livskvalitet pågår. En större serie av patienter planeras. 23

24 Enbart penishud är tillräcklig lining för skapande av neovagina vid könskorrigerande kirurgi Hannes Sigurjonsson (Stockholm), Johan Rinder (Stockholm), Filip Farnebo (Stockholm), Kalle Lundgren (Stockholm) The most important specifics of the male-to-female gender reassignment surgery (GRS) is the creation of a neo-vagina with sufficient depth and circumference to allow for intercourse and the creation of a sensate neo-clitoris. Several techniques exist including a only penile skin, combination of penile and scrotal skin or intestinal mucosa. At Karolinska University Hospital penile skin is exclusively used for lining the neo-vaginal cavity. Here we present preliminary results of an ongoing study measuring the vaginal depth. We measured the vaginal depth of consecutive patients 3-10 months after GRS. Possible risk factors for reduced vaginal depth were registered. A total of 48 patients were included in the study. Mean age was 36.1 years (range years). All patients were noncircumsized. The median neovaginal depth was 9.2 cm (range cm). Mean BMI was 23.2 kg/m2 (range ). Three patients (n=3) had not performed vaginal dilation exercises wich resulted in a significantly decreased vaginal depth (1.0, 3.5 and 6.0 cm respectively) compared to compliant patients. The average vaginal depth when non-compliant patients were excluded was 10.2 cm. All vaginoplasties were done with using solely penile skin. This technique gives good results when dilation excercises are performed as recommended. 24

25 The impact of plastic surgical experience on the outcome of 149 public abdominoplasties Amanda Hedén Hållstrand (Stockholm), Filip Farnebo (Stockholm), Jessica Gahm (Stockholm), Marcus Ehrström (Stockholm) The demand for Plastic Surgery procedures in massive weight loss patients is rapidly increasing. Limited resources within public reconstructive plastic surgery call for alternative solutions regarding best treatment and care. The aim of the current study was to investigate the outcome of 149 public abdominoplasties performed by general and plastic surgeons. In a retrospective study of 149 patients accepted for abdominoplasty in a public setting, 70 were operated by plastic surgeons and 69 by general surgeons. The outcome was investigated through a review of the patients files regarding early (infection, bleeding, seroma, wound dehiscence, thromboembolism) and late (unpleasant scarring, asymmetry, remaining surplus of tissue, pain) complications. 71 % had early and 63.8 % late complications in the group operated by general surgeons. The comparative numbers for plastic surgeons were 39% and 31.4 %. The care of massive weight loss patients is often complicated by increased co-morbidity and high risk for complications. Our results indicate significantly higher risk for complications with less plastic surgical experience. This could reflect a learning curve or differences in reporting complications. However, the results indicate special overall caution regarding surgical procedures in this group of patients and dedicated surgeons in high volume centers. 25

17:e. Kirurgveckan. 20-24 augusti i Linköping. Programbok. www.kirurgveckan.se

17:e. Kirurgveckan. 20-24 augusti i Linköping. Programbok. www.kirurgveckan.se 17:e Kirurgveckan 20-24 augusti i Linköping Programbok www.kirurgveckan.se Välkommen till den 17:e Kirurgveckan 20-24 augusti 2012 i Linköping Svensk Kirurgisk Förening och Kirurgiska kliniken i Linköping

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning Barn Bröst Diagnos och behandling av extralobära extrapleurala sekvestrerade lunglober Normalisering av alpha-fetoprotein efter resektion av sacrococcygeala teratom

Läs mer

En nationell populationsbaserad studie på pelvina serösa carcinom; primär lokalisation, FIGO-stadium och överlevnad

En nationell populationsbaserad studie på pelvina serösa carcinom; primär lokalisation, FIGO-stadium och överlevnad Pernilla Dahm Kähler 1, Christian Staf 2, Maria Bjurberg 3, Christer Borgfeldt 4, Henrik Falconer 5, Erik Holmberg 2, Preben Kjölhede 6, Karin Stålberg 7, Per Rosenberg 8, Thomas Högberg 9 and Elisabeth

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning Barn Bröst Diagnos och behandling av extralobära extrapleurala sekvestrerade lunglober Normalisering av alpha-fetoprotein efter resektion av sacrococcygeala teratom

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012 Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård Årsrapport 2012 Kvalitetsregistret för öronkirurgi: myringoplastik och ossikuloplastik Kvalitetsregistret för operation av nässkiljeväggen Hörselbarnsregistret

Läs mer

Indikation för bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad med fri lambå

Indikation för bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad med fri lambå Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad med fri lambå Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda bröstrekonstruktion

Läs mer

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg June 2013 Report from SNS s research programme The Value of New Pharmaceuticals SNS is a non-partisan and independent non-profit organisation that contributes

Läs mer

Endokrinologi. Endokrinologi. Endokrinologi. Endokrinologi. Metabola effekter av dietintervention. hos överviktiga postmenopausala kvinnor

Endokrinologi. Endokrinologi. Endokrinologi. Endokrinologi. Metabola effekter av dietintervention. hos överviktiga postmenopausala kvinnor Metabola effekter av dietintervention 1 hos överviktiga postmenopausala kvinnor Mats Ryberg (1), Jón Hauksson (2), Valter Hillörn (1), Erik Hägg (1), Gunnar Johansson (3), Bernt Lindahl (1), Caroline Mellberg

Läs mer

Vi vill med denna skrift hjälpa dig att få information inför din kirurgiska planering.

Vi vill med denna skrift hjälpa dig att få information inför din kirurgiska planering. Patientinformation till dig som ska genomgå bröstcancerkirurgi Vi vill med denna skrift hjälpa dig att få information inför din kirurgiska planering. Vid behandling av bröstcancer använder vi oss av olika

Läs mer

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 ABSTRAKT Egentillverkning, ansvar, hur och vem? Session 1B Moderator: Heikki Teriö 2 2 Egentillverkning En viktig del av innovationsarbetet Jimmy Johansson 1, Maria

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 2 År 2009 Volym 4 LICENSNUMMER 34093 LICENSNUMMER 34093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 34093 Gastrokuriren

Läs mer

Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning

Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Integrationsverkets rapportserie 2001:08 Integrationsverket, 2001 Omslagsillustration. Tim Teebken ISSN

Läs mer

De ska va gôtt å leva

De ska va gôtt å leva De ska va gôtt å leva Vårdforskningens dag 16 oktober 2014 Innehåll Program 4 Utställare 5 Anhörigcentrum, Örebro kommun Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Frivillig och hälsofrämjande enheten, Örebro

Läs mer

Brorson F, Breimer ME, Carlsson G, Daxberg E-L, Hjalmarsson Y, Jivegård L, Ludwigs K, Skullman S, Strandell A

Brorson F, Breimer ME, Carlsson G, Daxberg E-L, Hjalmarsson Y, Jivegård L, Ludwigs K, Skullman S, Strandell A Västra Götalandsregionen SahlgrenskaUniversitetssjukhuset, HTA-centrum Health Technology Assessment HTA-rapport 2013:58 Pseudomyxoma peritonei uppdatering av HTA-rapport 2009:22 - Behandling med cytoreduktiv

Läs mer

3. Den systematiska litteraturgenomgången

3. Den systematiska litteraturgenomgången 3. Den systematiska litteraturgenomgången Läsanvisning Innehållet i den systematiska litteraturgenomgången är indelat i fem kapitel som motsvaras av fem huvudsakliga kostteman: Lågfettkost (Kapitel 3.1)

Läs mer

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik ORTOPEDISK MANUELL TERAPI MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik NR 4 2013 Ryggdagen lyckat samarbete på Sjukgymnastdagarna. Boka in årskon - gres serna 2014! Kongress/Årsmöte OMT/IM 21 22 mars

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:3 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

19e nordiska kongressen i allmänmedicin. Svensk För-Kongress 15 Juni, 2015 Göteborg, Sverige

19e nordiska kongressen i allmänmedicin. Svensk För-Kongress 15 Juni, 2015 Göteborg, Sverige 19e nordiska kongressen i allmänmedicin Svensk För-Kongress 15 Juni, 2015 Göteborg, Sverige Välkommen till årets kongress i Göteborg! Svensk Förening för Allmänmedicins, SFAM, står bakom årets Nordiska

Läs mer

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa Vad menas med jämlikhet i och bestämningsfaktorer för hälsa? Är folkhälsoarbetet framgångsrikt? Minskar ojämlikheten i hälsa genom att påverka bestämningsfaktorer inom olika politikområden? Hur ska det

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Abstraktsamling muntliga föredrag och postervisning. Utmaningar, möjligheter och horisonter i hälsans globala århundrade

Abstraktsamling muntliga föredrag och postervisning. Utmaningar, möjligheter och horisonter i hälsans globala århundrade Abstraktsamling muntliga föredrag och postervisning Utmaningar, möjligheter och horisonter i hälsans globala århundrade Den 15 oktober 2014 1 När kriget är allt jag minns hur hjälper vi traumatiserade

Läs mer

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr.

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 6 2006 Ortokeratologi Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson Innehåll Nr 6/2006 Tommy

Läs mer

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010. Resultat från Swelogs ettårsuppföljning. swelogs, swedish longitudinal gambling study

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010. Resultat från Swelogs ettårsuppföljning. swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010 Resultat från Swelogs ettårsuppföljning swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010 Resultat från

Läs mer

LIVSKVALITET EFTER REKONSTRUKTION AV BRÖSTET

LIVSKVALITET EFTER REKONSTRUKTION AV BRÖSTET Hälsa och samhälle LIVSKVALITET EFTER REKONSTRUKTION AV BRÖSTET EN LITTERATURSTUDIE OM BRÖSTCANCER- DRABBADE KVINNORS LIVSKVALITET EFTER GENOMGÅNGEN BRÖSTREKONSTRUKTION ANNA-KARIN BERKIEN LISE-LOTTE MULDER

Läs mer

Hydrogel- eller silikonhydrogelmaterial?

Hydrogel- eller silikonhydrogelmaterial? VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 4 2007 Kan kontaktlinser stoppa myopiprogressionen? Möte med Optikerförbundet Profilen: Bertil Sterner Hydrogel- eller silikonhydrogelmaterial?

Läs mer

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 DIABETOLOGNYTT Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 Sommarnumret Ordföranden har ordet... 72 Redaktörns spalt... 74 NDR-Nytt... 75 European

Läs mer

Musik, musiker och hörsel - en kunskapssammanställning om höga ljudnivåer och hörselskaderisker i musik- och underhållningssektorn

Musik, musiker och hörsel - en kunskapssammanställning om höga ljudnivåer och hörselskaderisker i musik- och underhållningssektorn Musik, musiker och hörsel - en kunskapssammanställning om höga ljudnivåer och hörselskaderisker i musik- och underhållningssektorn 2 Innehåll Förord sid. 3 Sammanfattning 5 Summary in English... 11 1.

Läs mer

Fördjupad beskrivning av Itrims program

Fördjupad beskrivning av Itrims program Fördjupad beskrivning av Itrims program - för kliniskt verksamma personer och andra med intresse av att fördjupa kunskapen om viktminskningskedjan Itrim. Dokumentet beskriver Itrim-programmet och dess

Läs mer

Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ

Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 1 Svenskt Smärtforum 2010 13 14 oktober, Umeå Verkar där det gör ont 2 Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 Indikation Medicinskt plåster

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer