Tablå UR Samtiden vecka maj 3 juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tablå UR Samtiden vecka 21-22 21 maj 3 juni 2012"

Transkript

1 Tablå UR Samtiden vecka maj 3 juni 2012 UR Samtiden i Kunskapskanalen Vardagar Helger UR Samtiden Tema söndagar TED Talks måndagar 22.00, fredagar 00.30, lördagar VECKA 21 Måndag 21 maj Barnrättsdagarna: Makt, vanmakt och rättigheter Om vi nånsin ska kunna förebygga övergrepp och våld mot barn måste vi lära oss förstå förövaren, hur avskyvärd handlingen än är, säger Lars H Gustafsson, barnläkare och. Arrangörer: Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Stiftelsen Allmänna barnhuset Barnrättsdagarna: Max 18 ett verktyg för barnrätt Max 18 är ett nätverktyg med statistik och fakta kring barn och unga. Tanken är att följa hur arbetet med barnkonventionen efterlevs. Arrangörer: Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Stiftelsen Allmänna barnhuset Barnrättsdagarna: Kartläggning av våld mot barn Det finns ingen snabb lösning när det gäller att förändra attityder. Tålamod, uthållighet och långsiktighet är nyckelorden för ett bättre arbete när det gäller våld mot barn, säger Bodil Långberg, kanslichef på stiftelsen Allmänna barnhuset. Arrangörer: Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Stiftelsen Allmänna barnhuset Barnrättsdagarna: Ungas erfarenheter av våld i nära relationer Varför var det ingen som såg mig när jag blev slagen hemma? Varför såg man mig först när jag skadade mig själv och andra, och hamnade på ungdomshem? Barnombudsmannen Fredrik Malmberg menar att samhället måste lyssna mer på barn och ungdomar som utsatts för våld. Det är inte vi som är experter på våld i nära relationer, det är barnen, säger han. Arrangörer: Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Stiftelsen Allmänna barnhuset Utopier i science fiction och datavetenskap Kommer datorerna att bli smartare än människorna? Kommer artificiell intelligens att ta över jorden, som i science fictionvärldarna? Kan datorer finna svar på omöjliga mattegåtor? Thore Husfelt, forskare i datavetenskap visar och berättar hur datavetenskapen utvecklats och vad som är realistiskt och inte att tro om dess vidare utveckling. Arrangerat av Lunds universitet. Repris från 4/ Tomas Tranströmer och poesins språk Tomas Tranströmer är en ständigt skrivande poet. Forskaren Torbjörn Schmidt har fått tillgång till Nobelpristagarens textarkiv: Där finns 114 anteckningsböcker med sammanlagt över tusen sidor text. Dessutom finns över tusen lösa manuskript. I närvaro av paret Tranströmer ger Schmidt en ny insyn i ett världskänt författarskap. Arrangerat av Stockholms universitet TED Talks Fotografen Monika Bulajs bilder från olika gränsland liknar ingen annans. Självutnämnda "felologen" 1 (8)

2 Kathryn Schulz vill att vi ska omfamna vår egen felbarhet. Konstnären Nathalie Miebach skapar skulpturer utifrån data om rejäla oväder. Tisdag 22 maj Barnrättsdagarna: Våld mot barn behovet av skydd och stöd Barn som upplever våld i familjen har få möjligheter att tala om det, säger Maria Eriksson, forskare i barn- och ungdomsvetenskap. Därför är det viktigt att skapa möjligheter för att synliggöra dem. Arrangörer: Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Stiftelsen Allmänna barnhuset Barnrättsdagarna: Max 18 fakta om barn och unga Jag tycker att det är bra att vuxna vet hur barn har de, så att det gör rätt saker, säger barnet Amanda. Och Lena, tolv år, menar att vuxna måste lyssna mer på barnen. Båda bidar till nätverktyget Max 18. Hanna Larheden, utredare hos barnombudsmannen, talar om hur verktyget, som riktar sig till vuxna som arbetar med utsatta barn, fungerar. Arrangörer: Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Stiftelsen Allmänna barnhuset Barnrättsdagarna: Så fungerar sjukvården vid barnmisshandel När jag var liten så slog min pappa mig. Ibland så mycket att jag fick åka till sjukhuset. De var snälla där, och sa att jag hade haft tur. De kallade mig olycksfågel. Björn Tingberg, specialistsjukskötare, återberättar vad barn har sagt om sina möten med vården. Han resonerar om hur sjukvården fungerar - och inte fungerar - i mötet med de utsatta barnen. Arrangörer: Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Stiftelsen Allmänna barnhuset Barnrättsdagarna: Att förebygga övergrepp i ideell verksamhet Det vi egentligen gör i scouterna är att göra ungdomarna redo för livet, säger Helene Gestrin, kammaråklagare och ordförande för Scouterna. Då måste det också kännas tryggt. Helene Gestrin talar om hur det går att arbeta mot övergrepp i olika ungdomsorganisationer. Arrangörer: Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Stiftelsen Allmänna barnhuset Barnrättsdagarna: Vad gör mest ont i dag och på sikt? Det som gör mest ont ur barnets perspektiv är att inte bli sedd, Det säger barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson. Det finns barn som bara väntar på att någon ska fråga hur de mår. Den stora utmaningen, menar han, är hur vi alla kan bli bättre på det. Tillsammans med Staffan Jansson, barnläkare och professor på Barnrättsakademin vid Örebro universitet, samtalar han om vad som verkligen är bra, både i ett nu och i ett sedan, för barn som far illa av våld i nära relationer. Arrangörer: Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Stiftelsen Allmänna barnhuset Idrott och astma Visst kan fysisk aktivitet utlösa ansträngningsastma och kraftig fysisk aktivitet är en riskfaktor för astma men med eller utan astma mår idrottande ungdomar bättre än de som är mer passiva. Det berättar Kerstin Romberg, allmänläkare och forskare vid Lunds universitet. Arrangörer: Lunds universitet och Region Skåne. Repris från 10/2. Onsdag 23 maj Parkinson framsteg och utmaningar: Därför behövs forskning Björn Hellkvist levde sin dröm och var mitt i karriären som hockeycoach när hans kropp började spela honom spratt. Kramper, skakningar och stelhet utan förklaring. Vägen till diagnos var lång och svår, att drabbas av sjukdomen parkinson i tjugoårsåldern på en mindre ort utan universitetssjukhus har sina sidor. Arrangör: Parkinsonförbundets forskningsfond Parkinson framsteg och utmaningar: Aktuellt om forskningen Nu vet forskarna mycket mer, men inte allt. De senaste trettio åren har det gjorts viktiga framsteg i forskningen om mekanismerna bakom och orsaken till Parkinsons sjukdom. Nya behandlingar har också forskats fram. Per Odin, överläkare och professor i neurologi, ger en bild av var parkinsonforskningen står idag. Arrangerat av Parkinsonförbundets forskningsfond Parkinson framsteg och utmaningar: Regionala skillnader i vården Vilken vård du får beror på vilket landsting du bor i. Det anser såväl parkinsonpatienter som landsting. Hur ofta patienten får träffa en läkare och vilken typ av läkare det är varierar. Det finns också skillnader i vilka behandlingar som erbjuds. Behandlingen ska inte vara beroende av vilka kostnader landstingen har, säger Johan Lökk, professor i geriatrik. Arrangerat av Parkinsonföreningens forskningsfond Parkinson framsteg och utmaningar: Parkinsonregister i Sverige Vi ska skapa ett hus, där man har en grund för att känna sig säker, jämlik och effektiv. Så beskriver Sven Pålhagen, neurolog, arbetet med att skapa ett parkinsonregister i Sverige. Arrangerat av Parkinsonföreningens forskningsfond Parkinson framsteg och utmaningar: Långtidsstudie av patienter Det saknas svar på många viktiga frågor kring parkinson. Hur många får sjukdomen, kan diagnostiken förbättras, utvecklingen förutses på bättre sätt? Genom att följa patienter under många år kan man identifiera faktorer som gör det lättare att ställa säkra diagnoser tidigare, säger Lars Forsgren, professor och överläkare i neurovetenskap. Arrangerat av Parkinsonföreningens forskningsfond Parkinson framsteg och utmaningar: Genetiska faktorer När det gäller Parkinsons sjukdom har vi sett flera misstänkta fall av ärftlighet men det har ännu inte 2 (8)

3 kunnat beläggas genetiskt, säger Andreas Puschmann, överläkare och neurolog. Det forskarna undersöker är om det finns dels sjukdomsframkallande genmutationer, dels genetiska risk- eller skyddsfaktorer. Arrangerat av Parkinsonföreningens forskningsfond Parkinson framsteg och utmaningar: Flest patienter i Umeå Är Parkinsons sjukdom vanligare i Umeå än på andra håll i Sverige? Mycket tyder på det i en studie av Jan Linder, överläkare och forskare i neurologi. Det kan också vara så att man har varit skickligare på att hitta sjukdomen där, säger han. Arrangerat av Parkinsonföreningens forskningsfond Musikvideon som konstverk Musikvideons historia är relativt kort, den är ett medium som ständigt experimenterar i takt med vad teknikutvecklingen tillåter. Musikvideon har två huvudsyften: att göra reklam och att vara ett konstnärligt uttryck för vad som ska kommuniceras. Mikael Askander, forskare i kulturvetenskap, berättar om gamla och nya musikvideor. Arrangerat av Lunds universitet. Torsdag 24 maj Grav språkstörning: När språklig sårbarhet möter skolans krav I skolan förutsätts att alla själva kan göra sig förstådda. Men det är ingen självklarhet. Barbro Bruce är logoped och verksam vid Malmö högskola. Hon berättar om vilka utmaningar barn med språkstörning möter i skolan och hur man kan möta dem. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten Grav språkstörning: Att undervisa i läsförståelse Undervisning i läsning kräver att läraren har kännedom om hur läsförståelse skapas och hur den kan utvecklas. Barbro Westlund är lärarutbildare och berättar om hur man kan hjälpa elever att förstå innebörden i olika slags texter. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten Grav språkstörning: Barns möten med skriftspråket Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, visar exempel på hur olika läsoch skrivmiljöer i förskoleåren och skolåren kan se ut och hur man som pedagog kan göra för att stödja en så positiv utveckling som möjligt. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten Grav språkstörning: Flerspråkiga elever med språkstörning Ylva Dalsenius och Jenny Ohlsson beskriver den praktiska vardagen i sitt arbete på Kryddgårdsskolan i Rosengård i Malmö, en miljö där eleverna talar flera olika språk, och hur de arbetar med elever som har språkstörning. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten. Fredag 25 maj Se barnet i förskolan: Barn som väcker funderingar På varje förskoleavdelning och i varje klass finns det barn som kräver mer och som inte reagerar som majoriteten. Vilka barn handlar det om och vilka signaler sänder de ut? Hur skall pedagoger förstå och få dessa barn att fungera väl i barngruppen? Ulrika Aspeflo, logoped och författare, ger konkreta exempel på hur man kan arbeta så att också dessa barn får en chans att lära och utveckla sig. Inspelat vid Förskoledagarna. Arrangör: Sefif utveckling Grav språkstörning: Olika samtalsstilar för olika barn Hur pratar man med barn som har svårigheter med att förstå liknelser som, till exempel, "kasta ett öga"? Pernille Holck, logoped, beskriver hur man kan underlätta språkutvecklingen för barn med språkstörning genom att helt enkelt prata olika med barn med pragmatiska språkstörningar. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten Grav språkstörning: Att möta det som är annorlunda "Kulturmöten" - ordet klingar av att möta människor från olika delar av världen. Men Gillis Herlitz, forskare i etnologi och antropologi, menar att de vanligaste kulturmötena handlar om att möta människor med olika världsbilder: En ung nyutexaminerad akademiker från storstaden som möter en äldre man från Norrlands inland, till exempel. Eller helt enkelt mötet mellan gammal och ung. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten TED Talks Fotografen Monika Bulajs bilder från olika gränsland liknar ingen annans. Självutnämnda "felologen" Kathryn Schulz vill att vi ska omfamna vår egen felbarhet. Konstnären Nathalie Miebach skapar skulpturer utifrån data om rejäla oväder. Lördag 26 maj UR Samtiden utgår kl med anledning av sändningar från Miljöpartiets stämma TED Talks Fotografen Monika Bulajs bilder från olika gränsland liknar ingen annans. Självutnämnda "felologen" Kathryn Schulz vill att vi ska omfamna vår egen felbarhet. Konstnären Nathalie Miebach skapar skulpturer utifrån data om rejäla oväder. Söndag 27 maj UR Samtiden startar kl med anledning av sändningar från Miljöpartiets stämma Parkinson framsteg och utmaningar: Därför behövs forskning Björn Hellkvist levde sin dröm och var mitt i karriären som hockeycoach när hans kropp började spela honom spratt. Kramper, skakningar och stelhet utan förklaring. Vägen till diagnos var lång och svår, att drabbas av sjukdomen parkinson i tjugoårsåldern på en mindre ort utan 3 (8)

4 universitetssjukhus har sina sidor. Arrangör: Parkinsonförbundets forskningsfond. Repris från 23/ Parkinson framsteg och utmaningar: Aktuellt om forskningen Nu vet forskarna mycket mer, men inte allt. De senaste trettio åren har det gjorts viktiga framsteg i forskningen om mekanismerna bakom och orsaken till Parkinsons sjukdom. Nya behandlingar har också forskats fram. Per Odin, överläkare och professor i neurologi, ger en bild av var parkinsonforskningen står idag. Arrangerat av Parkinsonförbundets forskningsfond. Repris från 23/ Parkinson framsteg och utmaningar: Regionala skillnader i vården Vilken vård du får beror på vilket landsting du bor i. Det anser såväl parkinsonpatienter som landsting. Hur ofta patienten får träffa en läkare och vilken typ av läkare det är varierar. Det finns också skillnader i vilka behandlingar som erbjuds. Behandlingen ska inte vara beroende av vilka kostnader landstingen har, säger Johan Lökk, professor i geriatrik. Arrangerat av Parkinsonföreningens forskningsfond. Repris från 23/ Parkinson framsteg och utmaningar: Parkinsonregister i Sverige Vi ska skapa ett hus, där man har en grund för att känna sig säker, jämlik och effektiv. Så beskriver Sven Pålhagen, neurolog, arbetet med att skapa ett parkinsonregister i Sverige. Arrangerat av Parkinsonföreningens forskningsfond. Repris från 23/ Parkinson framsteg och utmaningar: Långtidsstudie av patienter Det saknas svar på många viktiga frågor kring parkinson. Hur många får sjukdomen, kan diagnostiken förbättras, utvecklingen förutses på bättre sätt? Genom att följa patienter under många år kan man identifiera faktorer som gör det lättare att ställa säkra diagnoser tidigare, säger Lars Forsgren, professor och överläkare i neurovetenskap. Arrangerat av Parkinsonföreningens forskningsfond. Repris från 23/ Parkinson framsteg och utmaningar: Genetiska faktorer När det gäller Parkinsons sjukdom har vi sett flera misstänkta fall av ärftlighet men det har ännu inte kunnat beläggas genetiskt, säger Andreas Puschmann, överläkare och neurolog. Det forskarna undersöker är om det finns dels sjukdomsframkallande genmutationer, dels genetiska risk- eller skyddsfaktorer. Arrangerat av Parkinsonföreningens forskningsfond. Repris från 23/ Parkinson framsteg och utmaningar: Flest patienter i Umeå Är Parkinsons sjukdom vanligare i Umeå än på andra håll i Sverige? Mycket tyder på det i en studie av Jan Linder, överläkare och forskare i neurologi. Det kan också vara så att man har varit skickligare på att hitta sjukdomen där, säger han. Arrangerat av Parkinsonföreningens forskningsfond. Repris från 23/ Parkinson framsteg och utmaningar: Varför tar det så lång tid? Mer än femton år från idé till apotek. Så lång tid tar det för att ett nytt läkemedel ska nå patienten. I ett scenspel förklarar de olika parter som är inblandade rutinerna och orsakerna. Arrangerat av Parkinsonförbundets forskningsfond Parkinson framsteg och utmaningar: Frågor och svar Om läkemedelsprocessen, från idé till patientläkemedel. Arrangerat av Parkinsonförbundets forskningsfond I fokus: Tradition före människorätt Att den ryske presidenten utnämner patriarken av den rysk-ortodoxa kyrkan till "årets människa" är bara ett av många tecken på kyrkans inflytande över rysk politik. Det säger filosofen och teologen Elena Namli som också pekar på att de starka banden mellan kyrka och stat leder till att kyrkan inte vågar söka sin egen röst i politiken UR Samtiden Tema: Från källa till hav Rena skogsbäckar, syrerika havsbottnar och ett uthålligt fiske. Det låter inte som Östersjön idag, men hur kan vi nå dit? På Flora- och faunavårdskonferensen 2012 samlas experter inom naturvård med kunskap om dagsläget och idéer om framtiden. Vattnets väg börjar i skog och mark - från sött till salt. VECKA 22 Måndag 28 maj Se barnet i förskolan: Pedagogisk dokumentation Det är viktigt att alla våra sinnen är aktiva för att vi skall få en så rik bild av livet som möjligt, säger Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor. Och sinnesintryck är viktigt att börja träna vid tidig ålder. Genom pedagogisk dokumentation blir kunskapsresan tydlig och självförtroendet i gruppen stiger. Inspelat vid Förskoledagarna. Arrangör: Sefif utveckling Därför går det bra för Sverige De senaste trettio åren har en rad förändringar genomförts i Sverige. I internationell jämförelse har svensk ekonomi klarat de senaste årens kriser bra. Men det finns problem även i Sverige, menar Andreas Bergh, forskare i nationalekonomi vid 4 (8)

5 Lunds universitet. Han beskriver utvecklingen och dagens situation. Arrangerat av Lunds universitet. Repris från 20/ Ekonomiska kriser går i cykler En ny ekonomi ligger framför oss. Men först ett ganska besvärligt 2010-tal att ta oss igenom. Ekonomiska kriser har kantat vägen för utvecklingen av det moderna samhället. De är inte en följd av enskilda misstag utan kriser är en del av den ekonomiska tillväxten. Lennart Schön, professor i ekonomisk historia, berättar om vad han kallar den globala ekonomins fyrtioårskriser. Arrangerat av Lunds universitet. Repris från 3/ Terapi på nätet Terapi på nätet växer. Under senare år har internetbehandlingar prövats mot ångest och depressioner, tinnitus och panikångest och en hel del annat. Gerhard Andersson, psykoterapeut och professor i psykologi berättar om resultaten, som oftast är goda. Arrangerat av Linköpings universitet. Repris från 10/ Guus Kuijer Almapristagare 2012 I hans böcker är respekten för barnet lika självklar som avståndstagandet från intolerans och förtryck. Det säger Almaprisets jury om den nederländske författaren Guus Kuijer. Här berättar han själv om sitt arbete och sina verk vid en pristagarföreläsning i Stockholm. Arrangerat av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne TED Talks Författaren Pamela Meyer menar att vi ljuger upp till 200 gånger en helt vanlig dag. Radioprataren Robin Ince resonerar kring huruvida vetenskapliga fakta förstör magin i våra liv. Tisdag 29 maj I fokus: Dyslektiker i jakt på svarta hål När professor Kurt Fischer och forskaren Christina Hinton, båda från Harvard Graduate School of Education, undersökte en grupp astrofysiker såg de att många i gruppen hade dyslexi. Men de såg också hur denna dyslexi påverkade astrofysikernas förmåga att hitta svarta hål Dina pengars framtid: Privatekonomi för alla Vårt mål är att spelplanen skall jämnas ut. Det säger Viveca Wallén Vrenning, projektledare på Finansinspektionen. Hon berättar hur Finansinspektionen ska göra konsumenter bättre på privatekonomi och stärka deras ställning på finansmarknaden. Många har kunskap, men saknar privatekonomiskt självförtroende, säger hon. Pensionsmyndigheten Dina pengars framtid: Spara smartare Genomsnittssvensken får ut 2% av sitt sparande och det är inte mycket, säger Claes Hemberg, sparekonom. Han ger råd om när man bör spara på vilket sätt och tar upp det viktigaste att tänka på när det gäller till exempel avgifter och skatter Dina pengars framtid: Råd på nätet Oroliga konsumenter kan vända sig till oss för råd och vägledning. Det säger Fredrik Nordqvist, jurist på Konsumenternas bank- och finansbyrå. Han förklarar hur man skall göra om man har ett klagomål på sin bank eller på sin ekonomiska rådgivare Dina pengars framtid: Vardagsekonomi Malin Lindquist Skogar, informatör på Konsumentverket, berättar om hur man kan få en överblick över sitt vardagsekonomiska utrymme. Hon visar Konsumentverkets hemsida och vilka möjligheter det finns att där få lära sig mer om att göra en budget Dina pengars framtid: Fondsparare Hanna Helgesson, sparekonom på Fondbolagens förening, föreläser om vilka typer av fonder det finns i Sverige och om ansvarsfördelning och konsumentsäkerhet. Hon ger också tips på vad man skall tänka på när man väljer fonder och vilka hjälpmedel som finns. Arrangörer: Finansinspektionen och Onsdag 30 maj Dina pengars framtid: Allt om aktier Hur funkar aktier? Och hur handlar man aktier rent praktiskt? Anna Flygare, verksamhetschef på Ung privatekonomi/unga aktiesparare, berättar om grundläggande kunskap om aktier. Det är den överlägset bästa sparformen på lång sikt, säger hon, men poängterar att det på kort sikt kan vara riskabelt Dina pengars framtid: Allmän pension spartid Kristina Kamp från Pensionsmyndigheten föreläser om garantipension, pensionsrätt och förklarar det orangea kuvertet. Hon rekommenderar att göra en prognos på myndighetens hemsida för att se hur mycket man verkligen kommer att få i pension Dina pengars framtid: Allmän pension premiepension Om syftet med premiepensionen i pensionssystemet, råd om hur och var man väljer fonder till sin premiepension och andra saker som kan vara viktiga att veta. Och även om man inte valt så ska man veta var man har sina pengar, säger Kristina Kamp från 5 (8)

6 Dina pengars framtid: Allmän pension pensionstid När man närmar sig pensionsålder ska man tänka på när man ska börja ta ut sin pension, hur mycket man ska ta ut och hur man skall sköta premiepensionen. Det säger Kristina Kamp från pensionsmyndigheten. Hon förklarar också den så kallade bromsen i systemet, och vilka stöd som finns att söka om man tror att pensionen inte kommer att räcka. Arrangörer: Finansinspektionen och Dina pengars framtid: Allmän pension statistik Statistik över hur mycket pengar pensionärerna egentligen får. År 2008 var snittpensionen kronor, men det finns skillnader mellan till exempel män och kvinnor och unga pensionärer och äldre pensionärer Torsdag 31 maj Dina pengars framtid: Slipp skuldfällan Många av dem som hamnar i Kronofogdens register har råkat ut för en oförutsedd händelse som har påverkat ekonomin. Det säger Annika Sydberger Norrman, kommunikatör på Kronofogden. Hon föreläser tillsammans med Michael Necke, kronodirektör på Kronofogden, om myndighetens verksamhet och hur man ska bygga upp sin ekonomi för att slippa hamna hos dem. Arrangörer: Finansinspektionen och Dina pengars framtid: Tjänstepension Ylva Hööst från Alecta går igenom de fyra största tjänstepensionsavtalen. Hon poängterar vikten av att se över sitt eget avtal men att först och främst kolla att man har något över huvud taget Dina pengars framtid: Privat pensionssparande Ylva Yngveson, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna, föreläser om behovet att spara privat till pensionen och ger tips och råd på hur man gör. Hon menar att man behöver väga de behov man har idag mot vad man har för behov i framtiden Musikvideon som konstverk Musikvideons historia är relativt kort, den är ett medium som ständigt experimenterar i takt med vad teknikutvecklingen tillåter. Musikvideon har två huvudsyften: att göra reklam och att vara ett konstnärligt uttryck för vad som ska kommuniceras. Mikael Askander, forskare i kulturvetenskap, berättar om gamla och nya musikvideor. Arrangerat av Lunds universitet. Repris från 23/5. Fredag 1 juni Tomas Tranströmer och poesins språk Tomas Tranströmer är en ständigt skrivande poet. Forskaren Torbjörn Schmidt har fått tillgång till Nobelpristagarens textarkiv: Där finns 114 anteckningsböcker med sammanlagt över tusen sidor text. Dessutom finns över tusen lösa manuskript. I närvaro av paret Tranströmer ger Schmidt en ny insyn i ett världskänt författarskap. Arrangerat av Stockholms universitet. Repris från 21/ Vad gör en kändis till en kändis? Kändisskap är ett fenomen som skapas i samverkan mellan tre aktörer - person, publik och medier. Kändisskapet är ofta flyktigt, dagsaktuellt, lockar fram våra drömmar och stimulerar fantasin. Det säger Michael Rübsamen, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet Arvet efter Raoul Wallenberg: Stoppa, skydda, straffa Paneldebatt om arbetet för mänskliga rättigheter under ledning av CNN-ankaret Todd Benjamin. Med Thomas Hammarberg, tidigare människorättskommissionär i Europarådet, Leila Nadya Sadat, professor vid Washington University School of law och Almiro Rodrigues, domare vid Kosovos konstitutionsdomstol. Arrangerad av Lunds universitet TED Talks Författaren Pamela Meyer menar att vi ljuger upp till 200 gånger en helt vanlig dag. Radioprataren Robin Ince resonerar kring huruvida vetenskapliga fakta förstör magin i våra liv. Lördag 2 juni Dina pengars framtid: Privatekonomi för alla Vårt mål är att spelplanen skall jämnas ut. Det säger Viveca Wallén Vrenning, projektledare på Finansinspektionen. Hon berättar hur Finansinspektionen ska göra konsumenter bättre på privatekonomi och stärka deras ställning på finansmarknaden. Många har kunskap, men saknar privatekonomiskt självförtroende, säger hon. Repris från 29/ Dina pengars framtid: Spara smartare Genomsnittssvensken får ut 2 % av sitt sparande och det är inte mycket, säger Claes Hemberg, sparekonom. Han ger råd om när man bör spara på vilket sätt och tar upp det viktigaste att tänka på när det gäller till exempel avgifter och skatter. Repris från 29/ Dina pengars framtid: Råd på nätet Oroliga konsumenter kan vända sig till oss för råd och vägledning. Det säger Fredrik Nordqvist, jurist på Konsumenternas bank- och finansbyrå. Han 6 (8)

7 förklarar hur man skall göra om man har ett klagomål på sin bank eller på sin ekonomiska rådgivare. Repris från 29/ Dina pengars framtid: Vardagsekonomi Malin Lindquist Skogar, informatör på Konsumentverket, berättar om hur man kan få en överblick över sitt vardagsekonomiska utrymme. Hon visar Konsumentverkets hemsida och vilka möjligheter det finns att där få lära sig mer om att göra en budget. Repris från 29/ Dina pengars framtid: Slipp skuldfällan Många av dem som hamnar i Kronofogdens register har råkat ut för en oförutsedd händelse som har påverkat ekonomin. Det säger Annika Sydberger Norrman, kommunikatör på Kronofogden. Hon föreläser tillsammans med Michael Necke, kronodirektör på Kronofogden, om myndighetens verksamhet och hur man ska bygga upp sin ekonomi för att slippa hamna hos dem. Arrangörer: Finansinspektionen och Repris från 31/ Dina pengars framtid: Fondsparare Hanna Helgesson, sparekonom på Fondbolagens förening, föreläser om vilka typer av fonder det finns i Sverige och om ansvarsfördelning och konsumentsäkerhet. Hon ger också tips på vad man skall tänka på när man väljer fonder och vilka hjälpmedel som finns. Arrangörer: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten Repris från 29/ Dina pengars framtid: Allt om aktier Hur funkar aktier? Och hur handlar man aktier rent praktiskt? Anna Flygare, verksamhetschef på Ung privatekonomi/unga aktiesparare, berättar om grundläggande kunskap om aktier. Det är den överlägset bästa sparformen på lång sikt, säger hon, men poängterar att det på kort sikt kan vara riskabelt. Repris från 30/ Se barnet i förskolan: Barn som väcker funderingar På varje förskoleavdelning och i varje klass finns det barn som kräver mer och som inte reagerar som majoriteten. Vilka barn handlar det om och vilka signaler sänder de ut? Hur skall pedagoger förstå och få dessa barn att fungera väl i barngruppen? Ulrika Aspeflo, logoped och författare, ger konkreta exempel på hur man kan arbeta så att också dessa barn får en chans att lära och utveckla sig. Inspelat vid Förskoledagarna. Arrangör: Sefif utveckling. Repris från 25/ TED Talks Författaren Pamela Meyer menar att vi ljuger upp till 200 gånger en helt vanlig dag. Radioprataren Robin Ince resonerar kring huruvida vetenskapliga fakta förstör magin i våra liv. Söndag 3 juni Dina pengars framtid: Allmän pension spartid Kristina Kamp från pensionsmyndigheten föreläser om garantipension, pensionsrätt och förklarar det orangea kuvertet. Hon rekommenderar att göra en prognos på myndighetens hemsida för att se hur mycket man verkligen kommer att få i pension. Repris från 30/ Dina pengars framtid: Allmän pension premiepension Om syftet med premiepensionen i pensionssystemet, råd om hur och var man väljer fonder till sin premiepension och andra saker som kan vara viktiga att veta. Och även om man inte valt så ska man veta var man har sina pengar, säger Kristina Kamp från Repris från 30/ Dina pengars framtid: Allmän pension pensionstid När man närmar sig pensionsålder ska man tänka på när man ska börja ta ut sin pension, hur mycket man ska ta ut och hur man skall sköta premiepensionen. Det säger Kristina Kamp från pensionsmyndigheten. Hon förklarar också den så kallade bromsen i systemet, och vilka stöd som finns att söka om man tror att pensionen inte kommer att räcka. Arrangörer: Finansinspektionen och Repris från 30/ Dina pengars framtid: Allmän pension statistik Statistik över hur mycket pengar pensionärerna egentligen får. År 2008 var snittpensionen kronor, men det finns skillnader mellan till exempel män och kvinnor och unga pensionärer och äldre pensionärer Repris från 30/ Dina pengars framtid: Tjänstepension Ylva Hööst från Alecta går igenom de fyra största tjänstepensionsavtalen. Hon poängterar vikten av att se över sitt eget avtal men att först och främst kolla att man har något över huvud taget. Repris från 31/ Dina pengars framtid: Privat pensionssparande Ylva Yngveson, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna, föreläser om behovet att spara privat till pensionen och ger tips och råd på hur man gör. Hon menar att man behöver väga de behov man har idag mot vad man har för behov i framtiden. Repris från 31/ Modets magi och drivkrafter Antingen man är modemedveten, ointresserad eller upprörd över lyxkonsumtion - mode berör. Men vad är mode egentligen och vad är modevetenskap? Vi måste skilja på mode som princip och mode som 7 (8)

8 uttryck, säger Hanna Wittrock, forskare i socialantropologi och lärare i modevetenskap. Hon visar på vad som påverkar modet, och vad som gör att något är äkta och autentiskt i en tid av masskonsumtion och masskopiering. Arrangör: Lunds universitet Arvet efter Raoul Wallenberg: Individens ansvar Vi behöver alla ikoner och Raoul Wallenberg är en lysande ikon för oss idag. Utan förebilder får vi ett rättsväsende som kan liknas vid en båt på stormigt hav utan skeppare. Det säger professor Kjell Åke Modéer vid detta seminarium till Raoul Wallenbergs minne. Om du som människa inte slåss för mänskliga rättigheter i en demokrati kommer det att vara omöjligt att hävda dessa rättigheter i tider med despotism, säger Kjell Åke Modéer. Arrangör: Lunds universitet Arvet efter Raoul Wallenberg: Vårt gemensamma ansvar Det internationella samfundet måste använda alla diplomatiska och humanitära verktyg som står till buds för att förhindra folkmord och krigsutbrott. Det säger Kofi Annan i sitt anförande i samband med 100-årsjubileet av Raoul Wallenbergs födelse. Dock finns det mycket kvar att göra, inte minst i den aktuella konflikten i Syrien där övergrepp på civilbefolkningen sker dagligen, säger Annan som är FN:s och Arabförbundets sändebud i syrienkonflikten. Arrangör: Lunds universitet Arvet efter Raoul Wallenberg: Från retorik till verklighet Trots att vi lever i en tidsålder där informationsflödet ökar explosionsartat är kunskapen om mänskliga rättigheter fortfarande otillräcklig på många håll. Därför är det oerhört viktigt att vi arbetar med att föra ut kunskap om mänskliga rättigheter. Det säger Navi Pillay, högkommissarien för mänskliga rättigheter i FN. Arrangör: Lunds universitet Arvet efter Raoul Wallenberg: Ett annat slags krig Historien är full av exempel på sexuellt våld i samband med konflikter och det råder fortfarande ofta en stigmatisering av offren. Men sexuellt våld är alltid en kriminell handling säger Margot Wallström som i FN:s regi arbetar mot sexuellt våld i konflikter. I sitt föredrag hyllar hon Raoul Wallenberg som ett tydligt exempel på vad en enskild människa kan göra. Individer på alla nivåer i samhället måste agera och visa mod om vi i framtiden skall uppnå full respekt för de mänskliga rättigheterna Arrangör: Lunds universitet Arvet efter Raoul Wallenberg: Kampen för mänskliga rättigheter Det är viktigt att dagens ungdomar att blir medvetna om de övergrepp mot mänskliga rättigheter som ägde rum under andra världskriget, säger ambassadör Hans Corell. Här kan vi också berätta om Raoul Wallenberg. Vi kan visa på den förebild han är för oss alla genom det mod han visade genom att hjälpa utsatta människor. Arrangör: Lunds universitet UR Samtiden Tema: Romer ett utsatt folk Det krävs både mod och kraft att stå upp för sitt romska ursprung. En som lyckats med det är artisten Sabina Baltzar Roth som berättar om sin kamp för att erövra sitt ursprung. "Jag blev fosterhemsplacerad och fick veta av min fosterfar att jag var en tattarunge som aldrig kunde bli något. Men han vann inte". Sabinas fall är inte unikt. Historien är full av förföljelse av romer och än idag pågår diskriminering. 8 (8)

Tablå UR Samtiden vecka 44-45 29 oktober 11 november 2012

Tablå UR Samtiden vecka 44-45 29 oktober 11 november 2012 Tablå UR Samtiden vecka 44-45 29 oktober 11 november 2012 UR Samtiden i Kunskapskanalen Vardagar 16.00-19.00. Helger 10.00-16.00 UR Samtiden Tema söndagar 19.00 VECKA 44 Måndag 29 oktober 16.00-16.50 Krigets

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon

Läs mer

idékonferensen Lyssna på oss!

idékonferensen Lyssna på oss! dokumentation idékonferensen Lyssna på oss! om hur barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan vara delaktiga när de får stöd av samhället projektet Egen växtkraft med barnen i fokus 21 Innehåll 4 olof

Läs mer

Årsrapport. Effektrapport & årsredovisning 2013. friends.se

Årsrapport. Effektrapport & årsredovisning 2013. friends.se Årsrapport Effektrapport & årsredovisning 2013 friends.se 2 En bra vän ser mig när jag gömmer mig i mig själv FRIENDS HAR EN MYCKET VIKTIGT UPPGIFT. Livsviktig faktiskt, för hundra tusentals barn och unga

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Inledning modul 1: Om depression och KBT

Inledning modul 1: Om depression och KBT Inledning modul 1: Om depression och KBT Välkommen till Internetbehandlingen och den första behandlingsveckan som du ägnar åt modul 1. Som du kommer att märka fungerar modul 1 som en introduktion och översikt

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

våldet Det tysta de allra minsta barnen mest utsatta Tema: Aga

våldet Det tysta de allra minsta barnen mest utsatta Tema: Aga Tidningen om barns rättigheter Tema: Aga Vuxnas våld mot barn ökar Emilia, 22, blev slagen hemma Libanon Rädda Barnen utbildar lärarna Det tysta våldet de allra minsta barnen mest utsatta Sista ordet:

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Blekinge syns i media sid 10

Blekinge syns i media sid 10 Ali Johansson spränger gränserna sid 8 Oss föräldrar emellan skapar trygghet i Burlöv sid 6 Schysst spel i LUGI sid 16 Blekinge syns i media sid 10 Innehåll MIKAEL SANDGREN, REGIONCHEF 2 RASTVÄNNER I SJÖBO

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Skolans bortglömda fråga

Skolans bortglömda fråga Skolans bortglömda fråga 1 Goda Exempel om lärande Kvaliteten i skolan och frågan om vi gör rätt prioriteringar jagar ständigt politiker och beslutsfattare. En ofta bortglömd lösning är läromedel. Läromedlen

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna

l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna INNEHÅLL 1 Tema Logoped Slof: Nu drar vi igång på allvar...4 Alla skolbarn ska ha möjlighet att nå sin fulla potential...6

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Lärarhandledning Innehållsförteckning Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4 Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Del 3 Lärarhandledning till seriealbumet Vi ska ses igen,

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Unga Folkbildare Om Framtiden

Unga Folkbildare Om Framtiden Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Innehåll Förord 4 Redaktören har ordet

Läs mer