TIDOMAT PW32. Systemet för säkerhet och trygghet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIDOMAT PW32. Systemet för säkerhet och trygghet"

Transkript

1 TIDOMAT PW32 Systemet för säkerhet och trygghet

2 Säkerhetssystem PW32: Administreras via en enkel dra- och släppklient. Kan visa händelserapporter grafiskt. Skapar automatiskt anläggningsdokumentation. Har en grafisk systemkonfiguration som underlättar installationen. Har ett integrerat larm. Kan användas för resurs- och lokalbokning. Har personliga behörighetsnivåer. Kan integrera och administrera säkerhetssystemet TIDOMAT smartone. Har kortläsare som kan mer än att sköta passage. Kan integreras med presentationssystemet TIDOMAT IMP.

3 TIDOMAT PW32 Systemet för säkerhet och trygghet TIDOMAT PW32 nyttjar det befintliga nätverket så långt det går för att uppnå största möjliga flexibilitet och prestanda. Produkterna ansluts till det lokala nätverket vilket gör det enkelt att komplettera med andra nätverksprodukter, t ex en nätverksansluten kamera eller kameraserver. TIDOMAT PW32 innefattar en mängd viktiga funktioner som till exempel larm, företagskort och grafisk systemkonfiguration. Enkel administration För att kunna administrera ett säkerhetssystem som kan hantera upp till dörrmiljöer krävs ett lättförståeligt användargränssnitt som skapar trygghet. Easy Client använder sig av dra- och släppteknik vilket gör administrationen enkel och överskådlig. Flera personer kan använda systemet samtidigt och med olika rättigheter. Behörigheter Dynamiskt behörighetsupplägg medför att det går att skapa obegränsat antal behörigheter. Personers behörigheter kan göras individuella och helt unika. Varje behörighet kan dessutom begränsas till att gälla under en viss period. En bild kan tilldelas personen för att göra en identifiering enklare. En personmall kan skapas för att underlätta skapande av nya kortägare. Personmallen innehåller bland annat tillträdespunkter, larmområden och relämallar.

4 Kortägare Samtliga personer som ska passera in och ut genom det område som säkerhetssystemet omfattar, tilldelas kort med PIN-koder. Uppgifter om kortägare lagras i systemet. En personmall kan skapas för att underlätta upplägg av nya kortägare. Personmallen innehåller bland annat tillträdespunkter, larmområden och relämallar. En bild på personen kan kopplas till varje kortägare, vilket gör det möjligt att söka reda på personer med hjälp av ett fotoalbum. Grafiska händelserapporter TIDOMAT PW32 visar en grafisk händelserapport som sammanställer händelser i systemet på ett överskådligt sätt. Genom att använda urval väljer man de händelser som ska inkluderas i rapporten. Statistik för att till exempel se vilka lokaler som används mest och vid vilka tillfällen kan sammanställas. Det går även att mer eller mindre detaljerat sammanställa in- och utpasseringar i dörrarna. Databas Systemet använder sig av samma SQL-databas som ingår i tidssystemet TIDOMAT Portal, vilket medför att samtliga personuppgifter är delade mellan systemen.

5 Realtidspresentation Händelser visas i realtid i larmkonsolen. Konsolen gör det möjligt för en användare att bl a öppna eller blockera en dörr. Grafisk systemkonfiguration Säkerhetssystemet PW32 har ett grafiskt användargränssnitt för systemkonfiguration med bl.a. inbyggd vägledning och funktioner för automatisk anläggningsdokumentation. Ingen handpåläggning behövs i kortläsare eller centralutrustning ute vid dörrmiljön. All konfiguration sker mjukt via gränssnittet och får omgående genomslag i aktuell dörrmiljö. Relästyrning Styrning av till exempel externa larmsystem eller hissfunktioner. Styrningar kan vara både manuella och automatiska. Relästyrningar och villkor kan programmeras med mycket stor flexibilitet. Totalt kan 16 stycken reläutgångar programmeras per dörr.

6 Larm Helt integrerat larmsystem där även externa larmsystem kan implementeras i larmstrukturen. Enkelt att skapa larmgrupper från samtliga larmpunkter i TIDOMAT PW32, t ex sabotage, uppbruten dörr och dörr öppen för länge. Av- och påslag av larm görs enkelt via kortläsare. Kortanvändare med rätt behörighet kan även hantera andra larmområden än den kortläsaren ingår i. Kortläsarens grafiska teckenfönster gör det möjligt för kortanvändare att få detaljerad information angående utlösta larmer eller fel. Via koppling till TIDOMAT IMP finns även möjligheten att styra larmet via stora touchskärmar. Vid utlöst larm finns flera möjligheter till styrning, t ex sms och larmprotokoll via TCP/IP. Företagskort TIDOMAT PW32 importerar bilder i jpeg- och bmpformat eller hämtar bilder direkt från en nätverks-, USB- eller digitalkamera. Bilderna laddas i systemet och redigeras i ett designprogram för kortlayouter. Här kan även företagslogotyp och fri text läggas till. Det färdiga företagskortet skrivs ut på en specialskrivare för passerkort. Företagskortet kan även skrivas ut på papper för till exempel tillfälligt besökskort. Aktivering av kort Lättanvänd kortaktiveringsfunktion som underlättar vid aktivering av tillfälliga dag- eller periodkort. Genom att bara välja typ av giltighet och sedan visa kortet för en inläsningsenhet, aktiveras kortet. Denna funktion lämpar sig t ex i en reception där receptionisten enkelt ska kunna aktivera tillfälliga behörighetskort.

7 Bokning Integrerad grafisk funktion för bokning av lokaler eller resurser. Bokningarna kan utföras på många olika sätt. De kan bokas i intervaller, veckovis med rullande schema eller vid enstaka tillfällen. Varje enskild bokning kan associeras med en eller flera reläfunktioner. Systeminställningar avgör om överlappande bokningar skall tillåtas eller ej. Den grafiska bokningsstatistiken ger en överskådlig bild över hur bokningar blivit nyttjade. Bokningar kan enkelt göras via kortläsaren med grafiskt teckenfönster. Import av persondata från LDAP Persondata och behörigheter kan enkelt importeras från ett företags katalogtjänst/ad. När kortägaren skapas hämtas personens namn, avdelning, telefonnummer med mera. Kortägaren tilldelas sedan tillträdesplaner utefter vilka rättighetsgrupper personen är kopplad till i katalogtjänsten. Även giltighetstiden i katalogtjänsten kan importeras. Genom att schemalägga importen kan kortägarens persondata och giltighetstider uppdateras dagligen. En spärrad användare i katalogtjänsten spärras även i PW32.

8 Kortläsare TIDOMAT PW32 har mångfacetterade kortläsare. De används bland annat för att kommunicera med kortanvändarna. Meddelandet skrivs i användargränssnittet och skickas sedan till teckenfönstret när kortet visas för kortläsaren. Med hjälp av kortläsaren kan kortägaren Enligt standard: Öppna dörrar med dörrkod; kort; kort+pin-kod. Se felmeddelanden i klartext. Detta innebär att kortläsaren skriver ut det exakta felet, till exempel felaktig PIN-kod. Med tillvalsprogram för kortläsare: Boka lokaler. Byta PIN-kod/aktivera kort. Ta emot personliga meddelanden. Manöverpanel för larmgrupper. När larmgrupper är anslutna till systemet kan kortläsaren användas som manöverpanel och därmed: Sköta till- och frånkoppling av larm och se de larmgrupper som är anslutna till kortanvändarna. Fördröja tillslag av larm. Öppna dörren automatiskt vid frånkoppling av larm. Styra ett externt larm som kopplats till systemet. Skriva ut larmrapporter.

9 Timerfunktion Kortanvändare kan försätta dörr i olåst läge under valfritt antal minuter via kortläsaren. Upplåstdörr aktivering Dörr kan försättas i olåst läge efter godkänd passering med kort+pin. Zonhantering Traditionell zonhantering inklusive utökad anti-passback. Flytande PIN-kod Efter godkänd passering med kort + PIN behöver inte PIN anges - gäller per passerkort - under valbart antal timmar framöver. Systemet kommer ihåg koden åt användaren. Differentierade giltighetsperioder Möjlighet till olika giltighetsperioder för varje behörighetsgrupp och detaljerad giltighet per dygn. Valbar dörröppentid Kortanvändare kan välja mellan två öppningstider. Överfallslarm Valbar tilläggssiffra efter PIN-kod genererar överfallslarm. Behörighet per dörr Behörigheter kan fördelas över enskilda dörrar eller grupper av dörrar. Tillfälligt upplåst dörr En operatör kan bli tilldelad rättighet att sätta upp tillfälliga scheman på en dörrmiljö. Till exempel kan en avdelning eller ett företag i en byggnad hantera sina egna dörrar.

10 Hårdvara Dörrarna kopplas till en så kallad centralenhet. Denna kommunicerar med dörrmiljön, som består av kortläsare, öppningsknappar och elektriska lås. TIDOMAT PW32 kan även integreras och administrera det mindre säkerhetssystemet TIDOMAT smartone, samt styras av det grafiska presentationssystemet TIDOMAT IMP. Dator med webbläsare Nätverkskamera TIDOMAT PW32 klientprogram TIDOMAT PW32 serverprogram och databas Inläsningsenhet NLX-3104 SO-3008 RS485-kort Aperio Extern larmcentral DÖRRMILJÖ Dörrkontrollenhet IR Avkänning Utläsare Lås Relä- och ingångskort Upp till åtta reläkort och fyra ingångskort Larmkontakter Öppningsknapp Kortläsare DÖRRMILJÖ TIDOMAT smartone TIDOMAT PW32

11 Övriga funktioner Inbyggda import- och exportfunktioner (defineras av kund). Modemhantering - Periferienheter rings upp via modem. Säkerheten upprätthålls genom användande av bla callback, lösenordshantering och kryptering. Temporärkod - Akutkod som automatiskt kan beräknas på begäran. Säkerhetsnivå valbar per zon/terminal. Routerfunktion. Separat loggning av utläsare. Gruppkodfunktion. Analog (dubbelbalanserad) dörravkänning. Tre analoga (dubbelbalanserade) ingångar per dörrenhet. Två digitala (viloström) ingångar med valbar funktion. Blockeringsfunktioner via hård- och mjukvara. Möjlighet till automatisk larmförbikopplingsfunktion vid dörröppning med vred. Två separata dörröppningsknappar. Programmerbara tider för dörrstyrning. Valbara texter (definieras av kund) för teckenfönster. Makrohantering. Automatisk uppdatering av periferienheter vid service/ installation. Multipel hantering av tidszoner (relativt GMT). Automatisk sommar- och vintertidsomställning. Automatisk tidssynkronisering med publika tidsservrar via internet. Larmtablå. Grafisk vägledning vid service/installation (kortläsare och kringutrustning). Dörrmonitor för att kontrollera dörrstatus. Grafiskt dagschema. Grafisk almanacka med årsöversikt för avvikelsedagar. Aktivera serie av kort. Spärra/radera hela grupper av personer. Gruppanslutning/-radering av behörighet/larmgrupper. Interna loggfunktioner i olika nivåer.

12 Teknisk data Avläsningstekniker Proximity (beröringsfri). Magnetkort. MIFARE (beröringsfri). MIFARE (säker sektor). Varje person kan ha flera kort med olika avläsningstekniker. Prestanda Upp till anslutna NLX-/SLX-/PLX-enheter dörrmiljöer kortanvändare. Integration Systemet kan integreras med följande funktioner: Hänvisning (lokalisering). Öppet gränssnitt ActiveX, dll, OPC-Server för larmintegration. LDAP/AD (Katalogtjänst). Externa korttillverkningssystem. Import/Export från extern databas via ODBC. Larmöverföring till SOS, SMS/MMS, E-post. Systemet kan integreras med följande system: TIDOMAT IMP. TIDOMAT smartone. Grafisk larmpresentation, till exempel FIX och Intouch. Kryptering Dynamisk kryptering med privata 96-bitarsnycklar. Databas Microsoft SQL 2005, 2008 R2. Microsoft SQL Express 2005 or 2008 R2. Systemkrav server Microsoft Windows XP (sp2). Microsoft Windows 7. Windows 2003 server (sp2). Windows 2008 server. Systemkrav klient Microsoft Windows XP (sp2). Microsoft Windows Tidomat AB. All rights reserved. Data subject to change without notice

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben TIDOMAT smartone Säkerhet via webben Säkerhetssystemet smartone: Har en webbserver integrerad i Centralenheten. Består av en Centralenhet och Dörrmiljöer samt valfria produkter som nätverkskamera och GSM

Läs mer

Användarhandbok. för. smartone

Användarhandbok. för. smartone Användarhandbok för smartone version 2.0 Innehåll Date: 2008-05-22 Version: 2.0 Number of pages: 52 Doc number: Replace: Control: 2008 Tidomat AB. All rights reserved. Upphovsrätt... 5 Introduktion...

Läs mer

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Droppa nycklarna och tag a upp Ersätt nycklarna - få hög säkerhet och mer flexibel hantering I dag löser vi tryggheten med flexibel säkerhet.

Läs mer

ASSA ARX Passersystem

ASSA ARX Passersystem ASSA AR Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AR Passersystem AR Svenskt Patent nr 525847 När du väljer att investera i ett passersystem, ska du inte känna dig låst

Läs mer

ARX. On-Line Passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ARX. On-Line Passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ARX On-Line Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA integrerade säkerhetslösningar Vill du öppna med en nyckel eller kontrollera tillträdet i ett nätverksbaserat passersystem?

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

Copyright 2003-2011, ASSA AB. ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm. Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20

Copyright 2003-2011, ASSA AB. ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm. Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 050 920 N Innehåll ARX passersystem 1 Om ARX passersystem ARX passersystem

Läs mer

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions ARX Projektering Med Funktionsguide ASSA ASSAABLOY ASSAABLOY the global leader in door opening solutions Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och funktionsbeskrivningar, samt förbehåller oss

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Skalbart system Med RCOs skalbara system ersätter man enkelt nycklarna i samtliga allmänna dörrar och utrymmen. Systemet

Läs mer

Användarguide. Copyright 2003-2013, ASSA AB. ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm. Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20

Användarguide. Copyright 2003-2013, ASSA AB. ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm. Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 Användarguide Copyright 2003-2013, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 050 920 R Användarguide Standard Template Innehåll i Innehåll

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Passagesystem Tvättstugebokning El-lås läsare M5 Administration Infotavla Grafisk presentation Porttelefon Integrerat

Läs mer

Systembeskrivning. Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem. Bravida Säkerhet AB

Systembeskrivning. Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem. Bravida Säkerhet AB Systembeskrivning Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem Bravida Säkerhet AB The Home of Bravida Integra Systembeskrivning Bravida Integra V5 1 Generellt om Bravida Integra...

Läs mer

Bewator Entro Användarguide MP6.55. 81334-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products

Bewator Entro Användarguide MP6.55. 81334-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Bewator Entro Användarguide MP6.55 81334-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Passagesystem. LH Electronic Alarm AB. Säkrare Fastighet

Passagesystem. LH Electronic Alarm AB. Säkrare Fastighet Passagesystem LH Electronic Alarm AB Säkrare Fastighet Varför passagesystem? Nycklar skapar ofta en falsk trygghet! Med passagesystem från LH Alarm kan man ta bort nycklarna för de utrymmen man använder

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Bewator Entro. Projektplanering. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products. node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200.

Bewator Entro. Projektplanering. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products. node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200. 6012345789 6012345 789 6012345789 ESC < Vec k a > M T O T F L S 41 < Dag > Fredag 2004-10-08 < Tid> 15:00-18:00 Log ga ut Meny Hjälp Boka - - - + + + 7 8 9 0 node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200.101

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem? Vi förstår dig, vi har efter mer än 100 år skapat

Läs mer

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Smartair System Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Systeminnehåll 4 1.2 Lagringskapacitet 4 1.3 Systemkrav 4 1.4 Att tänka på innan du påbörjar

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Ver. 1.20 CS. Copyright Axema Passagekontroll 2003

Ver. 1.20 CS. Copyright Axema Passagekontroll 2003 Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Client/Server Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och

Läs mer

Bewator Entro Projektering MP6.55. 81103-15 Siemens AB 02.01.2012 Security Products - M T O T F L S 41. node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200.

Bewator Entro Projektering MP6.55. 81103-15 Siemens AB 02.01.2012 Security Products - M T O T F L S 41. node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200. 6012345789 6012345789 ESC 6012345789 - < V e c k a > M T O T F L S 41 < D ag > - Fredag 2004-10-08 - 15:00-18:00 Logga ut Meny Hjälp Boka + + + node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200.101 Bewator

Läs mer

Bewator Entro Installation MP6.55. 81327-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products

Bewator Entro Installation MP6.55. 81327-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Bewator Entro Installation MP6.55 81327-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer