ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot Rolf Laestander (S), ledamot Veronica Burman (S), ledamot Görgen Åberg (S), ledamot Doris Johansson (C), ledamot Elisabeth Bramfeldt (V), ledamot Alf Sundström (FP), ledamot Mari-Teres Ögren (S), tjg ersättare Övriga deltagare Ann Engberg, kommunchef Lena Sundström, kommunsekreterare Utses att justera Alf Sundström Justeringens tid och plats Måndagen den 30 juni 2014, kl 9.00, Kanslienheten. Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Lena Sundström Ordförande Britta Flinkfeldt Jansson Justerande Alf Sundström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten Underskrift Anette Labba

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 148 Godkännande av dagordning 149 Omfördelning av investeringsbudget 2014 Fibrering i Arjeplogs Kommun 150 Investering 2014 Utbyggnad fjärrvärmenät 151 Rapport från oppositionsrådet 152 Information vid sammanträdet 153 Omfördelning av driftsbudget 2014, från kommunstyrelsen till sociala utskottets verksamhet för ytterligare en tjänstebil till hemtjänsten

3 Kommunstyrelsen Ks 148 Godkännande av dagordning KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Godkänna föreslagen dagordning med tillägg av ärendena - Rapport från oppositionsrådet - Information vid sammanträdet - Omfördelning av driftsbudget 2014, inom kommunstyrelsens verksamhetsområde till sociala utskottets verksamhet för ytterligare en tjänstebil till hemtjänsten

4 Kommunstyrelsen Ks 149 Ks 2014/278 Omfördelning av investeringsbudget 2014 Fibrering i Arjeplogs kommun Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till utvecklings- och IT-enheterna att i samverkan med Argentis ta fram ett förslag till IT- strategi för Arjeplogs kommun. Den utvecklade samverkan med regionala utvecklingsaktörerna IT- Norrbotten och Länsstyrelsen resulterade i ett förslag på utbyggnad under 2014 av fiberoptiskt nät i kommunen. Allmänna utskottet beslutade att tillstyrka projekt Fibrering 2014 i Ajeplogs kommun i samverkan med IT-Norrbotten samt att uppdra till förvaltningen att ansöka om kanalisationsstöd för åtgärderna. Projektplanering har fortsatt i samverkan med IT Norrbotten, länsstyrelsen och operatörerna och ansökan om kanalisationsstöd har inlämnats. Investeringen skulle innebära en fiberutbyggnad till en kostnad av ca 2,3 miljoner kronor och förutsätter att kommunen beviljas så kallad kanalisationsstöd på 1,6 miljoner. Förslaget innebär också att kommunens medfinansiering i kontanta medel är 0 kronor men att kommunens IT-avdelning och utvecklingsenhet bidrar med arbetstid. Utifrån finansieringsförslag medför investeringen ett överskott för kommunen. Kravet är att ev. överskott används som egen medfinansiering i kommunens fortsatta fibersatsning. Förslaget handlar om utbyggnad av ortsammanbindande fiberoptiskt nät. Planerad utbyggnad styrs av operatören Net4mobilitys utbyggnadsplaner: - Jutis-Jäckvik - Revi-Galtispuoda - Laisvall, med riktning mot Hällbacken, Gautosjö och Adolfström. Planerade kanalisationer skapar samtidigt förutsättningar för fortsatt utbyggnad under kommande år. Budget: Kostnader Finansiering Projektering kr Kanalisationsstöd: kr Material kr PTS: kr Arbete kr Arjeplogs kommun*: kr *Finansieras av Net4mobility genom avgifter till kommunen Summa kr kr forts

5 Kommunstyrelsen forts Ks 149 Ks 2014/278 Omfördelning av investeringsbudget 2014 Fibrering i Arjeplogs kommun Bedömning Förslaget bedöms var en åtgärd som bidrar till uppfyllelse av en del av kommunens mål och vision om tillgång till fiber. Helt i linje med den regional digitala agendan och regional utvecklingsstrategi och förslag till lokal fiberstrategi. Det bedöms medföra positiva ekonomiska konskevenser för kommunen och inte påverka jämställdheten negativt. Kommunens personal kommer att bidra med egen arbetsinsats och det kan påverka arbetsbelastning/arbetsmiljö vilket måste beaktas vid genomförandet. Det förebyggs genom anlitande av särskild projektledning vilket inryms i projektets budget. En utbyggnad av fiber främjar fortsatt utveckling av e- tjänster och bedöms bidra till hållbar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av I E Forsberg, T Holmström och B Häggroth, : Fibrering i Arjeplogs kommun 2014 Omfördelning av investeringsbudget Information vid sammanträdet Ingela Edholm Forsberg, utvecklingsstrateg, utbyggnad av fibernätet. Ann Engberg, kommunchef, nytt uppdrag till IT Norrbotten offentlig privat samverkan. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Informationen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen godkänner att kommunstyrelsens ordförande undertecknat avtalet för utbyggnad av fibernätet.

6 Kommunstyrelsen Ks 150 Ks 2013/141 Investeringar 2014 Utbyggnad fjärrvärmenät Sammanfattning Tekniska kontoret äskar 1 300,0 tkr för utbyggnad av fjärrvärmenätet med motivering att det blir en driftsnettointäkt för investeringen. Beslutsunderlag Investeringsäskande från Tekniska kontoret, utbyggnad fjärrvärme, Kommunstyrelsens förslag Föreslå kommunfullmäktige bevilja med 1 300,0 tkr för Investering 2014 Utbyggnad fjärrvärmenät. Avstår att rösta Doris Johansson (C) avstår att rösta.

7 Kommunstyrelsen Ks 151 Rapport från oppositionsrådet Oppositionsrådet Elisabeth Bramfeldt (V) lämnar rapport över sitt uppdrag fram till dagens datum. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Rapporten läggs till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen Ks 152 Information vid sammanträdet Ingela Edholm Forsberg, utvecklingsstrateg - Återvinningscentralen. Alf Sundström (FP) - Möte Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket angående enskilda vägar.

9 Kommunstyrelsen Ks 153 Omfördelning av driftsbudget 2014, inom kommunstyrelsens verksamhetsområde till sociala utskottets verksamhet för ytterligare en tjänstebil till hemtjänsten Sammanfattning av ärendet Elisabeth Bramfeldt (V) väcker ärende angående leasing av ytterligare en tjänstebil till hemtjänsten. Motivering: Brukarna blir allt fler och ytterligare en tjänstebil skulle underlätta verksamheten. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Ärendet lämnas för sedvanlig beredning. Beslutsexpediering Allmänna utskottet.

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan 13.00 16.30. Ajournering för kaffe 14.30 14.50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09:00 10.30. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-06-26 1 (48)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-06-26 1 (48) Kommunfullmäktige 2015-06-26 1 (48) Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, fredagen den 26 juni 2015 klockan 13.00 14.45. Ajournering för kaffe 14.00 14.20. Beslutande Mats Abrahamsson (S), ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (48)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (48) Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (48) Plats Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 15 april 2013, klockan 9.00 15.20. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande 54-87, 89 Veronica Burman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45) Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 12 december 2011, klockan 09:00 11:50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 9 februari 2015, klockan 13.00 16.00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mats Abrahamsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2005-05-02 1 Plats och tid Måndag 2005-05-02 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Kommunstyrelsen 2011-10-05 185 Plats och tid Hjernet, 2011-10-05 kl 08.30-11.15 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Thomas Jansson, controller, 154 Håkan Kangert, Gyttorps Ridklubb,

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-28

KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-28 1 (22) Plats och Tid Sjöliden 2013-05-28 kl 19.00-20.00 Beslutande Gunilla Arbrink/ordf Christoffer Nathanson/ ordf 22 Lotta Danielsson Eva Ekenberg Jenny Danielsson Hans Wikström Britt-Marie Skoglund

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer