Hela denna bilaga är en annons från Europakorridoren. = Utsläpp från 10 lastbilar/dag VAD ÄR EUROPAKORRIDOREN?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela denna bilaga är en annons från Europakorridoren. = Utsläpp från 10 lastbilar/dag VAD ÄR EUROPAKORRIDOREN?"

Transkript

1 = Utsläpp från 10 lastbilar/dag 7 Infrastrukturminister Ulrica Messing om möjligheterna att snabba på planeringsprocessen för nya byggprojekt. 14 Hamburg 1 2 VAD ÄR EUROPAKORRIDOREN? Läs mer om framtidens kommunikationer MÄLARREVOLUTIONEN Järnvägsinvesteringarna i Mälardalen har gett tillväxt i hela regionen särskilt i de mindre kommunerna. 6 7 Regionen Europakorridoren I regionen Europakorridoren produceras cirka 65% av Sveriges BNP. 5 Åtta av tio av svenskar som studerar på universitet eller högskolor gör det inom Europakorridoren. Landvetter Trollhättan Göteborg 6 Ulricehamn Borås Inom 60 minuter från korridorens Europakärna bor cirka 65% av Sveriges befolkning, eller 5,5 miljoner människor. I de områden som omfattas av Europakorridoren är befolkningstätheten cirka 100 personer per kvadratkilometer, fullt jämförbart med andra europeiska länder. Uppsala Helsingör Høje Taastrup Nykøbing øbing F Nyk KöpenöpenK hamn Värnamo Ljungby Jönköping Tranås Arlanda Norrköping Skavsta Linköping Vaggeryd Nyköping 8 9 Åstorp storp Å Lund Lübeck Befolkningstäthet Stockholm Längs hela Europakorridoren, den danska och tyska delen inräknad, bor 20 miljoner människor. 4 Malmö ö Malm 3 Mjölby 10 Helsingborg up str Ka Tommy Hvitfeldt Oslo = Götalandsbanan Personer/km2 = Europabanan 9 Längs den södra delen av Europabanan, som går mellan Jönköping, Helsingborg och Köpenhamn, skulle en höghastighetslinje innebära minst nya jobb. Flest i mindre kommuner som Vaggeryd, Åstorp och Värnamo. 8 Vägtrafiken orsakar fler dödsfall och personskador än andra trafikslag. Tunga fordon är inblandade i ungefär en tredjedel av alla dödsolyckor på Vägverkets vägar. Höghastighetståg, å andra sidan, är snabba, säkra och tillförlitliga. I Japan, där man kört höghastighetståg i 35 år, har hittills ingen dödats av tåget och genomsnittsförseningen är bara 24 sekunder. Europakorridoren Europakorridoren = Södra stambanan <10 = Regionalspår och övriga banor = Europavägar >117 A Källa: IIASA 1 Europakorridoren skulle ge Sverige en snabb direktförbindelse med norra Tyskland gick Freie und Hansestadt Hamburg in som medlem i Europakorridoren, som ett led i en strävan att utveckla kontakten med östersjöområdet. ÅN YR Ingen uppgift E SV 2 I dag är genomsnittshastigheten för godståg i EU 18 kilometer i timmen. För de flesta företag är godståg därför inget realistiskt transportalternativ. K NS A GR B FIK 3 År 2004 beslutade den tyska regeringen att stödja förslaget om en fast förbindelse mellan Fehmarn Bält (sundet mellan danska Rödby och tyska Puttgarden). Destination Restider Minskning i dag framtida Göteborg Stockholm 2:59 2:00 0:59 Ulricehamn Nässjö 1:43 0:45 0:58 Tranås Helsingborg 3:13 2:37 0:36 Värnamo Stockholm 3:42 2:02 Trollhättan Köpenhamn 4:25 2:18 Malmö Hamburg 8:16 4:12 4 Mer än lastbilar rullar dagligen på E4:an genom Småland, helt enkelt för att det i dag inte finns några realistiska transportalternativ. Om ingenting görs kommer lastbilstrafiken i Sverige att öka med procent fram till år 2010 och i så fall måste fler motorvägar byggas. 33% 56% 19% 45% 1:40 48% 2:07 4:04 7 Med en ny höghastighetslinje för persontransporter med tåg skulle naturen slippa utsläpp motsvarande föroreningarna från långtradare per dygn på sträckan Stockholm Helsingborg. 6 Europakorridoren gör det möjligt att ge Landvetters flygplats effektiva järnvägsförbindelser, vilket dramatiskt skulle förbättra tillgängligheten för regionens företag. Också Skavsta utanför Nyköping skulle kunna få en järnvägsstation. 49% 5 Europabanan skulle minska kväveoxidutsläppen i haven med 1300 ton, vilket skulle minska övergödningen och försurningen. Framtidens kommunikationer handlar inte om järnväg, flyg eller biltransporter utan om investeringar för att vi ska kunna utnyttja alla dessa trafikslag på bästa sätt. För miljöns och konkurrenskraftens skull. Åsa Dahlgren Tommy Hvitfeldt AVSTÅND MÄTS I TID INTE I KILOMETER R Hittills har vi haft ett försprång gentemot våra konkurrenter i Kina, men snart är vår närhetsfördel neutraliserad. Sverige behöver satsa på bättre infrastruktur för att svenska företag ska kunna fortsätta att hävda sig globalt, säger Andreas Hildingsson, vd för Swede-Wheel. Logistik en överlevnadsfråga Andreas Hildingssons Swede-Wheel i Hillerstorp i Småland, utkämpar en ojämn kamp mot dåliga kommunikationer. I dag måste nästan allt köras på lastbil, ofta på usla och farliga vägar. Logistik har blivit en överlevnadsfråga, både för underleverantörerna i Småland och storföretag som Saab. 4 5 EN TESKED BENSIN Om man tänker på miljön finns det ingen tvekan; tåg är det bästa alternativet. En resa från Stockholm till Malmö med X2000, som drivs av miljömärkt el, ger inte mer utsläpp än förbränningen av en ynka tesked bensin. Med en ny höghastighetslinje för persontransporter med tåg skulle vi kunna slippa utsläpp som motsvarar föroreningarna från långtradare per dygn på sträckan Stockholm Helsingborg. Men de verkliga miljövinsterna blir ännu större. 2 SPANSKA SUCCÉTÅG På tio år har höghastighetståget knutit Madrid och Sevilla närmare varandra och blåst liv i avsomnade utflyttningsstäder. Nu satsar Spanien på att bygga ut höghastighetsnätet för att komma närmare Europa. Utvecklingen i Spanien ger en fingervisning om vad höghastighetståg skulle kunna innebära för Sverige, för Sverige och Spanien är mer lika varandra än man skulle kunna tro egionförstoring är ett begrepp som alla talar om i dag och alla vill åstadkomma. Detta är enligt min mening fullständigt felaktigt tänkt. Antalet kilometer som skiljer oss åt, kommer i framtiden att få en allt mindre betydelse. Det är avståndet i timmar eller minuter som kommer att avgöra vilka arbetsplatser vi väljer, vilka kulturella aktiviteter vi besöker eller vilka goda vänner vi umgås med. Det betyder att de geografiska avstånden minskar i betydelse, men de tidsmässiga avståndens betydelse ökar. Europakorridoren handlar om att minska tidsavstånden inom regionen. Det är alltså ett regionförminskningsprojekt av stora mått. Vi får med höghastighetståg närmare till fler arbetsplatser, vilket leder till ökade möjligheter att hitta en passande arbetsplats eller lämplig arbetskraft. Företagen får närmare till sina kunder, vilket leder till lägre transportkostnader och ökad konkurrenskraft. I övriga Europa satsar man stort på höghastighetståg för att pressa ner de tidsmässiga avstånden mellan orter och länder. Väljer vi inte samma system i Sverige, kommer vi tidsmässigt jämförelsevis längre från Europa än vad vi är i dag. Detta leder till sämre konkurrenskraft för vårt land, vilket medför minskat intresse för att investera i Sverige. Vi får i så fall en negativ utveckling i landet. Med en satsning på Europakorridorens höghastighetsbanor blir det mer kapacitet för gods på övriga järnvägsnätet, vilket leder till minskat behov av mer långtradartrafik i framtiden. Detta i sin tur medför minskade utsläpp, bättre miljö och säkrare trafik. Utredningar visar dessutom att Europakorridoren är ett samhällsekonomiskt mycket lönsamt projekt. Sverige bör därför snarast möjligt satsa på en ordentlig regionförminskning genom att bygga ut Europakorridoren. Göran Johansson Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg och ordförande i Europakorridoren. Götalandsbanan knyter ihop Sverige. Här byggs första etappen. Distribueras med Göteborgs-Posten Frågor om innehållet besvaras av Gunnar Sibbmark, INPRESS

2 Intelligent kommunikation sedan Intelligent kommunikation sedan Intelligent kommunikation sedan EUROPAKORRIDOREN Guy Ehrling, kommunikationskonsult. EN GLOBAL VÄRLD Nya tider, nya vanor. Kartor ritas om. Murar rivs. Och varje ny generation reser mer än den föregående. Världen förändras. Det Europa som en hel generation lärde känna, är plötsligt förändrat. EU består inte längre av 15 länder utan av 25, och ytterligare utvidgning diskuteras. Hela idén bakom det samarbetet är ju att få en ökad rörlighet, att underlätta förflyttningar. Och när fler länder blir medlemmar i EU ökar kraven på väl fungerande transporter, säger Guy Ehrling, kommunikationskonsult som bland annat arbetat för Europakorridoren. Ett sätt att mäta hur världen blir alltmer globaliserad är att titta på hur ungdomar reser i dag. Varje generation blir alltmer rörlig. I dag är det fullständigt naturligt att plugga, resa, jobba eller turista utomlands. Och allt längre bort. I Europa byggs nu en rad höghastighetslinjer för tåg, allt för att underlätta för transporter av människor och gods. Ett europeiskt höghastighetsnät växer fram. Frankrike började redan 1981 och har det största nätet. Mellan Paris och Marseille tar det exempelvis bara tre timmar. I Tyskland, Italien, England, Belgien, Holland och Spanien byggs nya banor» som kopplas ihop med det franska nätet. De flesta av de nya banorna och tågen byggs för hastigheter på kilometer i timmen. I dag är det fullständigt naturligt att både plugga och jobba utomlands. Bra transporter är helt nödvändigt i den nya globaliserade värld som växer fram, särskilt för ett land i Nordeuropa som Sverige. Transporter är smörjmedlet i all handel, och det finns ett samband mellan ökad BNP och ett ökat behov av bra transporter. I och med att vi reser mer, och vill resa mer, är det viktigt att kunna göra det i miljömässigt uthålliga former. Därför är höghastighetståg en mycket god investering, menar Guy Ehrling. Mats Holm Hur rent som helst Att tåg är miljövänligare än personbilar vet de flesta. Men de stora miljövinsterna uppstår när godståg kan ersätta långtradare. Då tar man första steget mot ett långsiktigt hållbart transportsystem. Av Mats Holm Bild Tommy Hvitfeldt Tågtrafiken är nästan obegripligt ren och energisnål. En resa från Stockholm till Malmö med X2000, som drivs av miljömärkt el, ger inte mer utsläpp än förbränningen av en ynka tesked bensin. En ny höghastighetslinje för persontransporter med tåg skulle därför leda till ordentligt minskade utsläpp. Vi skulle kunna slippa utsläpp som motsvarar föroreningarna från långtradare per dygn på sträckan Stockholm Helsingborg. Men de verkliga miljövinsterna blir större ändå. Ett problem i dag är nämligen att det inte finns plats för fler godståg. En höghastighetsbana för persontrafik minskar överbelastningen på den nuvarande stambanan. Då kan de spåren frigöras för nya godståg och koldioxidutsläppen blir ännu lägre, säger Torvald Jacobsson, miljökonsult på Miljöstrategi AB, som har utrett Europakorridorens miljöeffekter. Det ska byggas järnvägar för 100 miljarder kronor i Sverige de närmaste tio åren, en fördubbling jämfört med föregående tioårsperiod. Men investeringarna behövs. Utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet avstannade när bilismen fick sitt genombrott efter andra världskriget. Det var först i och med energikrisen på 1970-talet som intresset för transporter på järnväg så smått började öka igen. Då hade många lokala järnvägssträckningar redan lagts ned eller slutat att trafikeras. Jacobssons utredning utgår från de av regeringen och riksdagen antagna miljömålen En Europabana skulle, enligt Torvald Jacobsson, bidra till många av dessa miljömåls uppfyllelse. Förutom att luften skulle bli friskare, skulle kväveoxidutsläppen i haven minska med ton, vilket skulle minska övergödningen och försurningen. Betydande miljöeffekter De totala systemeffekterna vad gäller luftföroreningar och koldioxidutsläpp blir även med försiktiga beräkningar så betydande, att en investering i en höghastighetsbana får stor betydelse för möjligheten att nå de nationella miljömålen för transportsektorn, säger Torvald Jacobsson. Vad innebär detta för Sveriges möjligheter att uppfylla Kyotoavtalet? Torvald Jacobsson tycker att frågan är fel ställd. Att det svenska järnvägsbyggandet har skjutit fart de senaste 15 åren beror på att framtida järnvägars lönsamhet numera, precis som för vanliga vägar, beräknas på samhällsekonomiska grunder och inte företagsekonomiska. Med andra ord, de finansiella intäkterna i form av biljettpriser och intäkter från godstrafiken måste inte längre täcka kostnaderna för byggnationen av järnvägen, utan man räknar även in bland annat miljövinster, kortare res- och transporttider Miljökonsulten Torvald Jacobsson har utrett Europakorridorens miljöeffekter. Han anser att den skulle kunna få stor betydelse för att uppnå de nationella miljömålen för transportsektorn. Kyotoprotokollet är ett rätt litet miljöåtagande på ganska kort sikt och räcker inte på långa vägar för att stoppa klimatförändringarna. Halvera utsläppen till 2050 Riksdagens stora klimatmål är att halvera utsläppen fram till Det är en helt annan utmaning än att klara Kyotokraven. För att lyckas räcker det inte med att göra långtradarna mer lastade, miljöbilarna fler eller flygplanen energisnålare. För att klara så stora minskningar måste vi bygga smartare transportsystem, säger Jacobsson. Det som ur miljösynpunkt är spännande med Europakorridoren, är att den är just en sådan framtidsinvestering i ett hållbart transportsystem. Infrastruktursatsningar påverkar samhällsutvecklingen i många generationer. Det vi bygger eller inte bygger! i dag avgör hur vi står rustade inför de stora globala miljöförändringar forskarna vet är på väg, men som vi själva ännu bara har sett början av. För de politiker som klarar att höja blicken, borde beslutet vara enkelt. JÄRNVÄGSBYGGANDET TAR FART EFTER 50 ÅR AV STAGNATION samt ökad möjlighet för individer att pendla längre sträckor till arbetet. När X2000 kom för mer än tio år sedan, tog tåget på allvar upp konkurrensen med flyget på längre sträckor och genom lanseringen av lokaltåget Regina för några år sedan, har möjligheten ökat för länstrafik på järnväg. Marie-Louise Olsen En annonsbilaga från Europakorridoren Intelligent kommunikation sedan Gunnar Sibbmark svarar på frågor om innehållet, InPress, grundat av Conny Unéus, är ett tidningsföretag som producerar bilagor i rikspress. Projektledare: Thomas Crusell Texter: Mats Holm Grafisk form: Joakim Bjelkås Repro: InPress Tryck: VTAB För information om InPress-bilagor i Göteborgs-Posten, kontakta Thomas Crusell, Intelligent kommunikation sedan Intelligent kommunikation sedan Intelligent kommunikation sedan 1984.

3 Xxxxxxxxxxxxxxxx Vi driver utvecklingen framåt Järnvägen ska vara en självklar del av person- och godstransporterna. Det är Banverkets vision. Ett viktigt steg i den riktningen är århundradets järnvägssatsning med investeringar på över 100 miljarder kronor under de närmaste tolv åren. Den järnvägsutbyggnad som planeras i västra Sverige medför både bättre miljö och framkomlighet samt utvecklingsmöjligheter för hela regionen. Såväl arbetspendling som näringslivets godstransporter underlättas, menar Lotta Brändström, regionchef för Västra banregionen, Banverket. Hur förbättras då möjligheterna till resande och transporter med järnväg? Ett konkret exempel är utbyggnaden av dubbelspår mellan Göteborg och Trollhättan som vi påbörjade förra året, berättar Lotta Brändström. När denna är helt utbyggd, efter år 2010, blir restiden med de snabbaste tågen endast 30 minuter. Avgångarna kommer också att bli tätare än i dag. Vi ser även att järnvägstransporterna till Göteborgs hamn ökar alltmer. Utbyggnaden av dubbelspår förbättrar godstransporternas tillgänglighet till hamnen och världsmarknaden. Och på längre sikt, efter år 2010, vad planerar Banverket då? Det finns en stor efterfrågan på snabb och frekvent tågtrafik mellan Göteborg och Borås som kan konkurrera med vägtrafiken. Efterfrågan gäller även att koppla samman tåg och flyg genom en tågstation under Landvetter flygplats. Tanken är att man ska kunna ta tåget till flyget. Det pågår en utredning av denna sträckning, som utgör en del av Götalandsbanan. Vår målsättning är även att restiden mellan Göteborg och Stockholm, via Borås, Jönköping och Norrköping, ska kunna bli betydligt kortare. Detta skulle skapa helt nya möjligheter för bland annat arbetspendling mellan städerna längs sträckan. Tågresan mellan Göteborg och Stockholm skulle minska till drygt två timmar och därmed vara en stark konkurrent till flyget, menar Lotta Brändström. Och i Göteborgs stad, vad jobbar ni med där? Det finns i dag en stor efterfrågan på att öka tågtrafiken i Göteborg. Detta gör att själva navet, Göteborgs centralstation, behöver byggas ut. Stationen har i dag karaktären av en säck, det vill säga tågen kommer in till centralen och vänder. För att kunna ta emot ökad trafik och för att förbättra punkligheten, utreder vi olika alternativ till utbyggnad, den så kallade Västlänken. I några av utredningsalternativen blir centralstationen genomgående, med en tunnel som har flera tågstationer inne i centrum, berättar Gabriella Burel, Banverkets projektchef för Västlänken. Västlänken kommer att underlätta för resenären och göra viktiga punkter lättare att nå. Resan kommer helt enkelt att gå fortare och inga extra byten behövs, säger Gabriella Burel. ÅF tror på Europakorridoren Lotta Brändström, regionchef för Västra banregionen och Gabriella Burel, Banverkets projektchef för Västlänken. Tågresandet i Västsverige har ökat kraftigt under de senaste åren och efterfrågan är stor på ytterligare kapacitet. Nu sker kraftiga förbättringar för att erbjuda näringslivet effektiva logistiklösningar. Även du som resenär kommer att märka av förbättringarna inte minst genom ökade möjligheter till arbetspendling. Välkommen på resan! För mer information om Banverket, se Johannes Berner/Parasoll Sofia Mårtensson Europakorridoren är ett bra projekt ur flera aspekter. Det skulle bland annat stärka järnvägens konkurrenskraft mot andra transportslag och dessutom knyta Sverige närmare Europa. Det menar Åke Rosenius, vd för ÅF-Infrastruktur AB. Europakorridoren borde vara ett projekt som med fördel kan läggas högt upp på prioritetslistan över framtida investeringsplaner, säger han. Sverige behöver en väl utbyggd, effektiv och snabb järnväg för att bättre utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till flyget och lastbilstrafiken, säger Åke Rosenius på ÅF- Infrastruktur. Ångpanneföreningen, ÅF, är ett av Sveriges ledande tekniska konsultföretag. En av företagets fyra divisioner är Infrastruktur, där ÅF har samlat all sin kompetens inom infrastrukturområdet genom fyra affärsområden; Installation, Elkraft, Telekom och Väg & Järnväg. Divisionen har närmare anställda. Det vill inte säga lite, eftersom företaget har mycket stark kompetens inom bland annat området väg och järnväg och dessutom är involverat i stora projekt som Citytunneln i Malmö, Citybanan i Stockholm och nu även Hallandsåsen. Företaget har också varit delaktig i upprättande av olika idéstudier till delar av Europakorridoren. Vi är positiva till hela idén. På lång sikt är Europakorridoren oundviklig. Flera andra europeiska länder har satsat på höghastighetsbanor med mycket gott resultat. Det är hög tid att Sverige gör detsamma och deltar i dessa satsningar. Vi måste på grund av vårt geografiska läge, tidsmässigt och tillgängligt, närma oss övriga Europa, säger Åke Rosenius. Knyter ihop regioner Europakorridoren skulle knyta ihop orter och regioner bättre i Sverige. Den skulle samtidigt öka människors möjlighet att bo och arbeta inom ett större geografiskt område. Europakorridoren skulle knyta oss ännu närmare Europa, och det kan bara vara bra. En fullt utbyggd Europakorridor, där man verkligen kan utnyttja höghastighetstågets alla fördelar, skulle göra Europa betydligt mer tillgängligt för oss och Sverige mer tillgängligt för Europa. Dessutom är tåget ur miljöhänseende oslagbart som transportmedel. Det är en oerhört viktig aspekt. Vi behöver en effektiv järnväg som väl kan konkurrera med mindre miljövänliga transportslag. Men Åke Rosenius är lite kritisk dels till järnvägssektorns begränsade anslag, som förvisso anses av många vara stort, men som inte är tillräckligt för en effektiv järnväg som under många år fått stått tillbaka. Jag tycker att man i för hög grad sprider ut sina satsningar. Man skulle behöva fokusera investeringarna till de projekt som på sikt gör mest samhällsnytta. I det perspektivet ska man inte vara främmande för att samarbeta med andra aktörer i samhället inklusive näringslivet. Europakorridoren skulle kunna vara ett sådant projekt. ÅF-Infrastruktur Box Solna Tel:

4 NÄRINGSLIV Tommy Hvitfeldt HÖGHASTIGHETSTÅG OCH SNABBTÅG Det spanska Velaro-tåget, det tyska ICEtåget, det franska tvåvåningståget TGV Duplex eller det japanska Shinkansen-tåget ser sinsemellan ganska olika ut. Gemensamt är högsta hastighet av kilometer i timmen. Detta kan i dag betraktas som standard i höghastighetstrafiken. Dagens svenska snabbtåg X2000 går som fortast 200 kilometer i timmen. Laboe Kiel Sakskøbing Nakskov Maribo Rødby Fehmarn Heiligenhafen Burg Oldenburg KLART FÖR FÖRBINDELSE ÖVER FEHMARN BÄLT Sedan 1940-talet har Danmark arbetat för en fast förbindelse över Fehmarn Bält (vattnet mellan danska Rödby och tyska Puttgarden). År 2004 beslutade den tyska regeringen att stötta förslaget. Danmark och Tyskland är därmed överens om att bygga en förbindelse över Fehmarn Bält, med spår för höghastighetståg och motorväg. EU kommer att bidra med stöd till projektet. Man beräknar att omkring elva miljoner personer om året ska passera över bron. EUROPAKORRIDOREN PÅ NÄTET Mer om Europakorridoren hittar du på Internet. MÅNGA VILL HA EUROPAKORRIDOR RødbyHavn Puttgarden Medlemmarna i Europakorridoren är: Bollebygd, Borås, Boxholm, Falköping, Frederikborgs Amt, Gislaved, Gnosjö, Göteborgsregionen, Habo, Hamburg, Handelskammaren i Jönköpings län, Helsingborg, Helsingör, Huddinge, Jönköping, Landskrona, Landstinget Kronoberg, Linköping, Ljungby, Lübeck, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Mjölby, Mullsjö, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Regionförbundet Östsam, Stockholm, Tranås, Trosa, Ulricehamn, Vaggeryd, Värnamo, Västra Götalandsregionen, Åstorp. Den ständiga jakten på tid Fungerande logistik är helt avgörande för framtiden, för såväl storföretaget Saab som för den lilla hjultillverkaren Swede-Wheel i Småland. För ett land i Europas utkanter är logistiken inte bara viktig, den är allt. Leveranser måste komma fram i tid, annars slås man ut. Sverige borde investera mer. Av Mats Holm Hillerstorp, inte Gnosjö Det är stor skillnad, säger Andreas Hildingsson med ett kort skratt och som en lika bestämd markering. Jodå, den gemensamma kommunen heter Gnosjö, men mellan de bägge småindustriorterna Gnosjö och Hillerstorp råder en aldrig vilande syskonrivalitet. Dessutom vilket i detta fall innebär fördel Hillerstorp har man närmare till E4:an. Bara lastbilar till Hillerstorp Den som kommer till Hillerstorp upptäcker annars såväl järnväg och ett vackert vitt stationshus, som en mindre å. I början av seklet grävdes en kanal som drastiskt förkortade transporterna hit. Logistik har alltid varit viktigt. Men sedan andra världskrigets dagar är det uteslutande lastbilar som har fraktat gods från Hillerstorp. I dag är logistik allt, absolut allt. Och vi har en vision om att bli Nordens snabbaste hjulleverantör, säger Andreas Hildingsson. Han är vd för Swede-Wheel, ett familjeföretag som gör hjul av alla slag; för kontorsstolar, designade hjul, apparathjul, hjul för kundvagnar och rollatorer. Swede- Wheel omsätter 65 miljoner kronor och vill växa. Målet är att upplevas som ledande inom produktområdet av framför allt den europeiska marknaden. Vi kan ha det stora företagets tekniska resurser och det lilla företagets flexibilitet och serviceanda. Problemet för oss är logistiken. Vi ser inga svårigheter i att vara snabba, det svåra är att få iväg godset. På Swede-Wheels hemsida kan man läsa: Ibland dyker behovet upp fortare än planeringskalendern. Då behövs en stark partner som kan leverera rätt, snabbt och utan krångel. Det kan Swede-Wheel. Stig Hedström Det är förpliktigande utfästelser och enligt Hildingsson avgörande för att företaget ska klara av att bli större. Swede-Wheel säljer drygt hälften av sina produkter till Europa. Tyskland är en stor marknad. Ungern kanske kan bli. Vi har hittat en säljare i Tyskland, men med vår lilla omsättning vore en optimal lösning om vi slapp att också starta ett logistikcenter därnere. Det handlar i så fall om ett extralager, extratruckar, extra lagerpersonal och det blir kostsamt. Om vi i stället kan ha bara säljaren där och garantera att vi kan leverera det han säljer inom den tid vi lovar, skulle vi konkurrera på allvar, säger Andreas Hildingsson. Tåg är i dag inget alternativ I dag kan hans företag hålla löftet att en order som kommer in före klockan tolv ska kunna gå iväg redan samma dag. Men framtiden har redan börjat ge en glimt av vilka förändringar som är att vänta. Det finns en hotbild. Vi ser problemen komma närmare. Andreas Hildingsson är vd för Swede-Wheel i Hillerstorp. För honom är fungerande kommunikationer en förutsättning för företagets överlevnad. Om åkerierna i Värnamo flyttar till Jönköping hamnar vi mer offside. Det innebär dyrare räkningar för oss. Att transportera med tåg är i dag inget alternativ för Swede- Wheel, därtill är motorvägen mycket snabbare. Med bron över Öresund har en tidigare trafikpropp försvunnit och egentligen är allt som nu krävs, att förbindelsen mellan Danmark och Tyskland blir broburen. Då är Sverige hoplänkat. Det lär behövas, eftersom hotet från Kina också snart börjar bli ett logistikhot, säger Andreas Hildingsson. Hittills har vi haft ett försprång gentemot Kina just för att vi har kunnat leverera så mycket snabbare. Men nu har de redan halverat sina leveranstider till tre månader och snart är vår närhetsfördel neutraliserad. Andreas Hildingsson låter bekymrad och mycket talar för att han har skäl att vara det. Metalls ordförande Göran Johnsson tvekar inte när han säger att logistik är en ödesfråga för det svenska näringslivet: En stor del av våra marknader når vi via båt från Göteborg eller bron och E6:an. Våra kostnader för logistik är höga och de ökar, säger Peter Framelius, logistikchef på Saab. 4

5 Sverige är ett land i Europas utkant. Vi är särskilt sårbara just därför och vi blir mycket mer beroende av logistik. Det måste klaffa, leveranser måste komma fram i tid, annars slås man ut. Så enkelt är det, säger han. Drygt 15 mil nordväst om Hillerstorp ligger Trollhättan. Där planerar nu Saab för en framtid utan tillverkning av nästa generations Epsilon-baserade bilmodeller. Löftena från regeringen om nya vägar som ett konkurrensmedel i samband med beslutet om vilken fabrik som skulle tillverka Saab- och Opel-modellerna framöver, illustrerar logistikfrågornas ökande betydelse, säger Peter Framelius, logistikchef på Saab. Höga transportkostnader för Saab I och med att vi har närmare till polcirkeln än till de stora marknaderna nere på kontinenten, behöver vi bra infrastruktur. En stor del av våra marknader når vi via båt från Göteborg eller bron och E6:an. Kostnadsandelen för logistiken är hög för oss, och den ökar. Men det handlar inte bara om att Saab ska få iväg sina bilar. Peter Framelius berättar om en förändrad leverantörsstruktur. Från att ha haft en stor leverantörbas i Sverige och Norden, tillverkas mängder av komponenter i Central- och Östeuropa, Asien samt i Nord- och Sydamerika. Det mesta kommer med båt till Göteborg och därifrån är det väg 45 upp till Trollhättan. Den vägen är oerhört smal och överbelastad. Det finns hela tiden risker på en så smal väg. Åker en lastbil av vägen kan det innebära både produktionsstopp och att vi kan tvingas skrota bilar. Systemet är känsligt eftersom leveransprecision och säkerhet i transporterna» är så oerhört viktigt. Lastbilar till fabriken har fasta tidpunkter när de ska lossa, precis som flygplan som ska landa. Missar de en landningstid kan de tvingas cirkulera rätt länge. Lastbilarna har kort tid på sig och det måste klaffa. Vi har skissat på möjligheten att köra över Uddevalla och utnyttja motorvägen, men de två extramilen den resan tar skulle kosta oss mellan 20 och 30 miljoner kronor om året, säger Peter Framelius. Sverige kvar på 1800-talet Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, menar att logistik blivit allt viktigare som en följd av globaliseringen. När stora delar av världen har öppnat sig och produktionen blivit utspridd, och när det finns starka skäl för att inte ha stora lager, innebär det att logistiken blivit viktig för svensk konkurrenskraft. Några företag är väldigt duktiga på detta, som Hennes & Mauritz. Men alla transportslag har en del praktiska saker som blir grus i logistikmaskineriet. Stefan Fölster nämner bristen på samordnade rödljus i städerna och ett sjöfartsproblem: Sverige investerar relativt lite i logistik i jämförelse med andra industriländer. Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv Sverige är kvar i 1800-talet när det gäller regleringar, som till exempel att det alltid behövs en lots för att ta ett fartyg i hamn. Med modern teknik är det onödigt. Det enda det i dag för med sig, är att det blir dyrt för den som vill frakta och det drabbar framför allt mindre transportörer. Sverige investerar relativt lite i logistik i jämförelse med andra industriländer. Det gäller både vägar och tåg, berättar Stefan Fölster. Det finns många lönsamma infrastrukturprojekt som man av budgetrestriktiva skäl inte drar i gång med. Men viktigare än att bygga vägar är kanske att Sverige blir en föregångare när det gäller smarta lösningar. Det skulle gynna miljön, infrastrukturen och IT-utvecklingen och Sverige skulle kunna ligga före världen. Vad för sorts lösningar skulle det till exempel kunna vara? Det finns många praktiska idéer. Poängen är att det handlar mer om samordning än om pengar och att det är ett område där staten kan spela en viktig roll, säger Stefan Fölster. HÖGHASTIGHETSTÅG UTMANING FÖR SVENSK INDUSTRI Samhällets satsningar har ofta stimulerat privata initiativ och skapat starka företag. Utbyggnaden av vattenkraften blev en drivmotor för Asea. Televerkets utbyggnad av telefonnätet bidrog kraftigt till Ericssons utveckling. Satsningen på modern biltrafik gav två starka svenska bilföretag, Volvo och Saab. Nu väntar en ny utmaning: Utbyggnaden av Europabanan och Götalandsbanan innebär ett tekniksprång. Europakorridoren är en möjlighet för svensk industri att utveckla helt ny teknik inom järnvägssektorn; det handlar om rullande materiel, signalteknik, kraftöverföring och satellitpositionering. BANAN KAN STÅ KLAR 2015 Den preliminära tidsplanen som presenteras i broschyren Sveriges kommunikationer innebär att höghastighetsbanan kan vara färdigbyggd till Några år har gått sedan arbetet gjordes, därför framflyttas den möjliga tidtabellen till En rad instanser måste dock passeras innan det kan förverkligas. Bara planering och utveckling beräknas ta två och ett halvt år, därefter byggs Nyköpingslänken och Östgötalänkarna, resterande delar av Europabanan genom Sverige, Götalandsbanan, tunneln mellan Helsingborg och Helsingör, banan genom Själland, fast förbindelse genom Fehmarn Bält och slutligen en utbyggnad genom Nordtyskland. Källa: Sveriges kommunikationer, lägesrapport från Europakorridoren, hösten

6 Tommy Hvitfeldt MÄLARDALEN Svealandsbanan Restid Eskilstuna Stockholm timme 40 minuter timmar Stockholm Professor Börje Johansson. REGIONER VÄXER NÄR AVSTÅNDET MINSKAR Gynnar Europakorridoren storstäderna på de mindre regionernas bekostnad? Nej, de mindre regionerna blir de stora vinnarna. Städer som binds samman med höghastighetståg och motorväg bildar en region. Därmed utvidgas arbetsoch tjänstemarknaden, och tillväxten ökar. Är det så ekvationen ser ut? Ja, i alla fall om pendlingsavståndet mellan två städer är kortare än 45 minuter. När det sedan på grund av motorväg och höghastighetståg kortas med en kvart till tjugo minuter, uppstår en mycket stark integration, säger Börje Johansson, professor i näringslivsanalys på Internationella handelshögskolan i Jönköping. Börje Johansson har studerat sambandet mellan infrastruktur och regional tillväxt och förklarar att det förutom tidsavståndet finns ett minimikrav på en region; den ska vara funktionell, det vill säga ha en egen arbetsmarknad och möjlighet att växa. Regionerna längs Europabanan är sådana funktionella regioner.» Näringslivet blir bredare sammansatt och det ger en tydlig stimulans till ökad sysselsättning. Kommuner längs en bana för höghastighetståg kan bilda en bandstad, där närliggande kommuner längs banan blir starkt integrerade. Ett nytt tågsystem för höga hastigheter ökar integrationen mellan regioner redan på medellång sikt, på längre sikt förstärks effekterna. Näringslivet blir bredare sammansatt och det ger en tydlig stimulans till ökad sysselsättning. Längs exempelvis den södra delen av Europabanan som går mellan Jönköping, Helsingborg och Köpenhamn skulle en höghastighetslinje innebära att minst nya arbetstillfällen skapas, bara som en följd av det nya tågsystemet. Allra flest, enligt Börje Johansson, i mindre kommuner som Vaggeryd, Åstorp och Värnamo. Mats Holm Regionen längs Europakorridoren har goda möjligheter för tillväxt. Lilja Ebersson Eskilstuna Fakta dubbeldäckaren Strängnäs Den 30 augusti 2004 sattes SJ:s nya dubbeldäckare i drift på Svealandsbanan. Totalt 43 vagnar kommer att trafikera sträckan. Snart tio år har gått sedan Svealandsbanan invigdes och de första regionala snabbtågen började rulla mellan Stockholm och Hallsberg. För Eskilstunaborna innebar den nya järnvägen att arbetsmarknaden i Stockholm plötsligt bara låg en timme bort, mot tidigare två eller tre timmar med buss. Över en natt tredubblades antalet resenärer på sträckan Eskilstuna Stockholm timme Läggesta Längd: Bredd: Höjd: Nykvarn 28 m 2,96 m 4,56 m Generellt sett har restiderna halverats mellan Hallsberg och Stockholm tack vare den nya järnvägen. Många bytte lägenhet mot villa Den kortade restiden och möjligheten att bo längs Svealandsbanan medförde också att en våg av barnfamiljer sålde lägenheten i Stockholm och köpte hus i Eskilstuna, Strängnäs och på de andra orterna längs banan. I Eskilstuna vändes en negativ befolkningstrend till positiv, huspriserna steg och näringslivet fick en skjuts framåt. I och med Svealandsbanan gick Eskilstuna mentalt sett från att vara en sydlig utpost för Bergslagen till att integreras som en yttre del av Stockholmsregionen. Det påverkade hela staden. I dag känner Eskilstunabor som får jobb i Stockholm inte längre att de måste flytta dit, utan att det faktiskt fungerar att bo kvar här, säger Hans Ekström, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna. När det var som värst under 1990-talet stod hyreslägenheter tomma i Eskilstuna och det byggdes i princip inga bostäder. Nu byggs det såväl villor som Södertälje syd Antal sittplatser Max hastighet Flemingsberg /vagn 200 km/tim Från Eskilstuna har pendlingen ökat med 125 procent med den nya järnvägen. Inpendlingen ökade med 80 procent. I Strängnäs visar motsvarande siffror på en ökning mellan 40 och 60 procent. Revolutionen i Mälardalen Svealandsbanan innebar en revolution för kommunerna längs banan. För Eskilstunaborna betydde den nya järnvägen att arbetsmarknaden i Stockholm plötsligt bara låg en timme bort. Över en natt tredubblades antalet resenärer på sträckan. Av Marie-Louise Olsen Grafik Svenska Grafikbyrån När det var som värst under 1990-talet stod hyresrätter tomma i Eskilstuna. I dag är bostäderna här eftertraktade. Många barnfamiljer har valt att byta lägenheten i Stockholm mot villaliv och livskvalitet en timmes pendling bort. SVÅRT ATT FÖRUTSPÅ RESULTAT AV NYA JÄRNVÄGAR Inför beslutet att bygga Svealandsbanan gjordes en rad prognoser för hur resandet skulle förändras om järnvägen byggdes. Prognoserna talade om från 15 upp till 100 procents ökning av antalet resenärer. De lägsta siffrorna för utvecklingen svarade den nationella prognosmodellen Sampers för, som SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, använder sig av. Den högsta siffran kom från dem som trodde på en samhällsutveckling orsakad av infrastrukturutbyggnaden. Men verkligheten överträffade alla förväntningar. Antalet tågresenärer har ökat med cirka 800 procent på Svealandsbanan. Detta visar att resenärerna kommer när restiderna minskar och bekvämligheten ökar. Då vidgas arbetsmarknaden, möjligheten till ökat kulturutbud och pendlingsmöjligheterna ökar. bostads- och hyresrätter för att täcka efterfrågan. Pendlingen ökade med 125 procent När beslutet att bygga Svealandsbanan fattades 1991, var en av motiveringarna att öka möjligheten för dem som bor i Mälardalen att pendla längre sträckor till arbetet. På så sätt skulle arbetsmarknaden jämnas ut i regionen. En undersökning* för fem år sedan visade att järnvägen har inneburit ett kraftigt ökat pendlande. Från Eskilstuna har pendlingen ökat med 125 procent, men det är även fler som pendlar till arbetsplatser i Eskilstuna. Inpendlingen ökade med 80 procent. I Strängnäs visar motsvarande siffror på en ökning mellan 40 och 60 procent. Det är alltid svårt att säga exakt vad som orsakar ekonomisk tillväxt i ett samhälle. Men det är givetvis lättare för företag att hitta rätt personal i dag, när man kan söka bland de 3 miljoner människor som bor inom pendlingsavstånd, än tidigare när man var begränsad till de som bodde i Eskilstuna. Inte minst Högskolan i Eskilstuna har gynnats av att Den av KTH Kungliga Tekniska högskolan framtagna Sampers/VIPS-modellen, som är en vidareutveckling av Sampers-modellen, tar mer hänsyn till samhällsutvecklingen som ett resultat av infrastruktursutbyggnaden än tidigare modeller. Denna senare modell visar på stor samhällsekonomisk lönsamhet av en utbyggnad av de nya höghastighetsbanorna i kombination med det övriga infrastrukturnätet i Europakorridoren. Marie-Louise Olsen 6

7 Tommy Hvitfeldt Planlägger framtidens järnväg Planering och projektering av vägar, järnvägar och broar är ett teknikområde i tillväxt. Särskilt för Ramböll som är ett av de större tekniska konsultföretagen i Norden. Hans Ekström, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna. kunna rekrytera personal från Stockholm, säger Hans Ekström. Undersökningen visar också att antalet fritidsresor har ökat och att fler i dag tar tåget i stället för bilen när de exempelvis ska resa till Stockholm. Järnvägens marknadsandel av persontrafiken har stigit från 6 till 30 procent mellan norra Södermanland och Stockholm. De effektiva kommunikationerna i Mälardalen gör det lättare för företag och myndigheter att hitta särskild kompetens. Hur hittar man till exempel en kvalificerad varanskötare? Jo, på Parken Zoo i Eskilstuna är kompetensnivån hög just när det gäller varanskötsel. På bilden varanen Verner, tre meter lång och 70 kilo tung, och Linn Lagerström, varanskötare.» Det är givetvis lättare att hitta rätt personal bland 3 miljoner människor, än bland de som bor i Eskilstuna. *Undersökningen som det refereras till i artikeln är en doktorsavhandling från Institutionen för infrastruktur vid KTH 2003 av Oskar Fröidh, Introduktion av regionala snabbtåg, en studie av Svealandsbanans påverkan på resemarknaden, resbeteende och tillgänglighet. I Region Väst, där Carl-Johan Boke är regionchef, arbetar ungefär hälften av Rambölls 4000 konsulter med framtidens infrastruktur. Jag har ett förflutet inom Banverket, där jag arbetat med infrastrukturfrågor i elva år. Den bakgrunden har givetvis varit värdefull för mitt arbete inom Ramböll, där en av våra specialiteter är utredningar inom järnvägsområdet, säger Carl-Johan Boke. Under 2003 genomförde Ramböll på uppdrag av Banverket en principiell idéstudie om framtida höghastighetsjärnvägar i Sverige. Studien behandlade framför allt Götalandsbanan (Göteborg Stockholm) och Europabanan (Stockholm Köpenhamn). Studien rekommenderade en framtida utbyggnad av Götalandsbanan motiverat av ett relativt stort befolkningsunderlag i ändpunkterna och på mellanmarknaderna Jönköping, Norrköping och Linköping. Detta är numera också Banverkets officiella ståndpunkt i frågan om höghastighetsjärnvägar i Sverige. Under senare år har Ramböll även upprättat flera andra större förstudier och järnvägsutredningar, bland annat för Västkustbanan med ett nytt dubbelspår i tunnel under Varberg och Kust till kustbanan med en ny sträckning under Landvetter flygplats. Den senare skall Vi är specialister på järnvägar. Carl-Johan Boke, regionchef byggas för en konkurrenskraftig regional tågtrafik mellan Borås och Göteborg, men ska samtidigt vara en del av en framtida götalandsbana. Båda projekten skall inom kort prövas av regeringen i en så kallad tillåtlighetsprövning. Vi tror att framtidens järnväg kommer att spela en stor roll i Sverige med snabba, säkra, effektiva och miljövänliga transporter, avslutar Carl-Johan Boke Helheten är vår styrka Bra lösningar är ofta beroende av många komplexa samband. Delarna beror av helheten, helheten av delarna. Detta enkla men viktiga konstaterande gäller inte minst i frågan om framtida banor för höghastighetståg i Sverige, en satsning som kan ge mycket positiva effekter på stora delar av det svenska järnvägssystemet. Transrail står för bred kunskap om helheten och djup kunskap om dess delar. Vi arbetar i ett nätverk med kompetenta partners. Vi fokuserar på samverkan och kunskapsuppbyggnad för bästa möjliga tjänster åt branschens alla aktörer och intressenter. Vår bakgrund och struktur kan bli Er framgång. I HELSINGBORG KNYTS ALLA VÄGAR SAMMAN TILL HARMONISK LOGISTIK Väg, luft, räls, vatten i Helsingborg knyts alla transportsätt samman. I dag är staden Skandinaviens snabbast växande centrum för logistikföretag inom bland annat handel och transport. Här strålar E4 och E6 samman, här finns en av Sveriges största hamnar samt järnvägsförbindelser som kopplar ihop staden med resten av Skandinavien och kontinenten. Du har också bra flygförbindelser med både Arlanda och Bromma, liksom snabba direkttåg till Kastrup. Väljer du att etablera ditt företag här, har du full orkester att spela med när det gäller att skapa en effektiv och samspelt logistik. Och din personliga logistik blir åtskilligt enklare här än i till exempel Stockholmsområdet. I stället för att sitta i bilköer, kan du dra nytta av ett rikt kulturliv, ett kontinentalt uteliv (med matställen i absolut toppklass!), 23 km badstränder och 20-talet golfbanor. Nyligen skrev någon att Helsingborg är tillräckligt stort för att ge ett brett och högklassigt utbud, och tillräckligt litet för att man verkligen ska kunna utnyttja det. Vi kunde inte ha uttryckt det bättre själva. Helsingborgs symfoniorkester Vill du veta mer kontaktar du Näringslivs- och marknadsavdelningen på telefon: , eller gå in på hemsidan 7

8 Detta är Europakorridoren Vi lever i en global värld. Den internationella konkurrenssituationen ser inte ut på samma sätt som för 150 år sedan. Ändå ser det svenska järnvägsnätet nästan likadant ut. Därför krävs nu en kraftsamling, en stor nationell strategisk investering i infrastrukturen. Projektets namn är Europakorridoren. När det svenska järnvägsnätet byggdes i mitten på 1800-talet byggde man för framtidens samhälle. Projektet Europakorridoren är ett försök att ta ett liknande samlat grepp om infrastrukturen. Syftet är inte att satsa ensidigt på ett enda trafikslag, utan att genom genomtänkta investeringar ge möjlighet att utnyttja alla trafikslag järnväg, bil, flyg och båttrafik på effektivast möjliga sätt. För miljöns och konkurrenskraftens skull. Av Sofia Eriksson Grafik Svenska Grafikbyrån Europakorridoren baseras på utbyggnad av två banor: Götalandsbanan, som följer ett öst-västligt stråk utmed riksväg 40, mellan Göteborg, Borås, Jönköping och Stockholm. Europabanan, som följer E4:an från Stockholm gemensamt med Götalandsbanan ner till Jönköping och vidare till Helsingborg, Köpenhamn och Hamburg. Europakorridoren är också namnet på den region som ligger inom en timmes avstånd från Europabanan och Götalandsbanan. Europakorridoren binder inte enbart samman Sveriges storstadsregioner. Flera av landets viktigaste medelstora regioner får också närmare till storstäderna och till varandra. Det är de mindre och medelstora orterna som har allra mest att vinna på Europakorridoren. För att satsningen på Europabanan och Götalandsbanan ska ge maximal effekt, krävs att den kombihamburg neras med en satsning på 1 höghastighetståg. Med höghastighetståg krymper nämligen restiderna dramatiskt i hela regionen kring Europakorridoren. En resa mellan Göteborg och Stockholm kommer bara att ta två timmar. O 5 Landvetter Trollhättan Göteborg 6 Ulricehamn Borås Helsingör 10 Helsingborg Høje Taastrup Nykøbing F 2 3 Köpenhamn Jönköping Värnamo Ljungby Vaggeryd 8 9 Åstorp 4 Ka str up Malmö Lund Lübeck Gynnar alla trafikslag Syftet med Europakorridoren är inte att ensidigt satsa på ett enda trafikslag, utan att genom genomtänkta investeringar i infrastruktur ge möjlighet att utnyttja alla trafikslag järnväg, bil, flyg och båttrafik på effektivast möjliga sätt. Både för miljöns och företagens skull. Ett exempel på det är att ge företagare i Småland bättre möjligheter att frakta gods med tåg till exempelvis Göteborgs hamn, eller» Ett trafiksystem som klarar 2000-talets behov. till kontinenten. Ett annat exempel är förslaget om en järnvägsstation under Landvetter. När järnvägen byggdes ut för cirka 150 år sedan skapade man ett modernt trafiksystem för framtidens Sverige. Tanken bakom Europakorridoren är densamma: att satsa på nya kommunikationer där det nya Sverige växer fram ett trafiksystem som klarar 2000-talets behov. I dag kan bara några få regioner i Sverige redovisa befolkningstillväxt. Dagens trafikstruktur förstärker denna utveckling. Alternativet är ett trafiksystem som ger förutsättningar för många regioner att samverka i nätverk och skapa mångfald för boende, näringsliv, utbildning och fritid. 8 Befolkningstäthet = Götalandsbanan Personer/km2 = Europabanan = Södra stambanan <10 = Regionalspår och övriga banor = Europavägar >117 B FIK A SV 2 I dag är genomsnittshastigheten för godståg i EU 18 kilometer i timmen. För de flesta företag är godståg därför inget realistiskt transportalternativ. KA GR S EN Källa: IIASA 1 Europakorridoren skulle ge Sverige en snabb direktförbindelse med norra Tyskland gick Freie und Hansestadt Hamburg in som medlem i Europakorridoren, som ett led i en strävan att utveckla kontakten med östersjöområdet. ÅN YR Ingen uppgift 3 År 2004 beslutade den tyska regeringen att stödja förslaget om en fast förbindelse mellan Fehmarn Bält (sundet mellan danska Rödby och tyska Puttgarden). 4 M E d tr k m i

9 Tommy Hvitfeldt n = Utsläpp från 10 lastbilar/dag 7 Gunnar Sibbmark, vd Europakorridoren. Oslo 10 Regionen Europakorridoren I regionen Europakorridoren produceras cirka 65% av Sveriges BNP. Åtta av tio av svenskar som studerar på universitet eller högskolor gör det inom Europakorridoren. Inom 60 minuter från korridorens Europakärna bor cirka 65% av Sveriges befolkning, eller 5,5 miljoner människor. I de områden som omfattas av Europakorridoren är befolkningstätheten cirka 100 personer per kvadratkilometer, fullt jämförbart med andra europeiska länder. Uppsala Mjölby Tranås Arlanda Norrköping Skavsta Linköping Stockholm Nyköping Längs hela Europakorridoren, den danska och tyska delen inräknad, bor 20 miljoner människor. 9 8 Vägtrafiken orsakar fler dödsfall och personskador än andra trafikslag. Tunga fordon är inblandade i ungefär en tredjedel av alla dödsolyckor på Vägverkets vägar. Höghastighetståg, å andra sidan, är snabba, säkra och tillförlitliga. I Japan, där man kört höghastighetståg i 35 år, har hittills ingen dödats av tåget och genomsnittsförseningen är bara 24 sekunder. 7 Med en ny höghastighetslinje för persontransporter med tåg skulle naturen slippa utsläpp motsvarande föroreningarna från långtradare per dygn på sträckan Stockholm Helsingborg. 6 Europakorridoren gör det möjligt att ge Landvetters flygplats effektiva järnvägsförbindelser, vilket dramatiskt skulle förbättra tillgängligheten för regionens företag. Också Skavsta utanför Nyköping skulle kunna få en järnvägsstation. Europakorridoren Destination Restider Minskning i dag framtida Göteborg Stockholm 2:59 2:00 0:59 33% Ulricehamn Nässjö 1:43 0:45 0:58 56% Tranås Helsingborg 3:13 2:37 0:36 19% Värnamo Stockholm 3:42 2:02 Trollhättan Köpenhamn 4:25 2:18 Malmö Hamburg 8:16 4:12 Mer än lastbilar rullar dagligen på E4:an genom Småland, helt enkelt för att det i dag inte finns några realistiska ransportalternativ. Om ingenting görs kommer lastbilstrafiken i Sverige att öka med procent fram till år 2010 och så fall måste fler motorvägar byggas. 1:40 Längs den södra delen av Europabanan, som går mellan Jönköping, Helsingborg och Köpenhamn, skulle en höghastighetslinje innebära minst nya jobb. Flest i mindre kommuner som Vaggeryd, Åstorp och Värnamo. 45% 2:07 48% 4:04 49% 5 Europabanan skulle minska kväveoxidutsläppen i haven med 1300 ton, vilket skulle minska övergödningen och försurningen. SÅ KAN EUROPAKORRIDOREN FINANSIERAS A tt bygga hela Europakorridoren beräknas kosta 50 miljarder kronor. KTH i Stockholm har räknat ut att investeringen skulle ge ungefär tre gånger så mycket pengar tillbaka till samhället. Hur räknar man fram sådant? Förenklat kan man säga att beräkningen bygger på formeln att tid är pengar, förklarar Bo-Lennart Nelldal, adjungerad professor på KTH Trafik och Logistik. Men 50 miljarder kronor är förstås, trots de goda utsikterna av en rejäl avkastning, en respektingivande summa för den som ska betala. Hur ska det gå till? Normalt finansierar staten varje år infrastrukturinvesteringar i årsbudgeten. Men Europakorridorens storlek och goda lönsamhet motiverar en lånefinansiering eller annan alternativ finansiering för att snabbare kunna genomföra projektet, säger Europakorridorens vd Gunnar Sibbmark. Den totala lånesumman skulle då bli 40 miljarder kronor eftersom projektet har goda möjligheter att få EU-bidrag som täcker 20 procent av den totala kostnaden, det vill säga 10 miljarder. Men för att projektet ska kunna lånefinansieras krävs statlig lånegaranti. Lånen kan lämpligen avskrivas på 40 år, vilket inte är en lång tid för en järnväg, som skall finnas och fungera i år. På så sätt kan man visa positiva resultat redan från och med driftsstart. DET VÅRAS FÖR GODSTÅGEN Med höghastighetståg och snabbtåg utmed Europakorridoren frigörs stambanorna för godstågen. Därmed kan järnvägen åter bli ett alternativ för godstransporter. Lastbilen har än så länge vunnit slaget om godstransporterna. Men det kan bli ändring på det. I en rapport från KTH i Stockholm, Europakorridoren ett bredband för fysiska transporter, beskrivs hur Södra och Västra stambanan kan frigöras för godstrafik och snabba regionaltåg. Då kan gods- och persontrafiken separeras, skriver författarna Bo-Lennart Nelldal, adjungerad professor, och Gerhard Troche, forskare. Med snabbtågen på Europabanan och Götalandsbanan kan stambanorna klara näringslivets behov effektivare än i dag. Basindustrin får tillgång till direkttåg till kontinenten. För färdigvaror och halvfabrikat kan kombitrafiken utvecklas. Den nuvarande kombitrafiken med trailers, containrar och växelflak, tungkombi, som går på långa avstånd mellan de stora terminalerna, kompletteras av ett småskaligt system med många små terminaler nära de lokala marknaderna, lättkombi. Vid helautomatiska kombiterminaler kan tågen snabbt lasta och lossa containrar. Lättkombitågen kan också trafikera höghastighetsnätet. För högförädlade varor, reservdelar, post och paket, slår rapporten fast att särskilda snabbgodståg kan vara snab bare än lastbilar och billigare än flyg. 9

Sveriges kommunikationer. Ny infrastruktur för ett effektivare och ekologiskt hållbart kommunikationssystem i södra Sverige, Norden och Europa.

Sveriges kommunikationer. Ny infrastruktur för ett effektivare och ekologiskt hållbart kommunikationssystem i södra Sverige, Norden och Europa. Sveriges kommunikationer Ny infrastruktur för ett effektivare och ekologiskt hållbart kommunikationssystem i södra Sverige, Norden och Europa. Lägesrapport från Europakorridoren, hösten 000 GÖTALANDSBANAN

Läs mer

Future Transport. Nordiska länder väljer olika spår. Torrhamnar svensk framgångssaga. Fraktkorridor Kina USA via Norden kan bli verklighet

Future Transport. Nordiska länder väljer olika spår. Torrhamnar svensk framgångssaga. Fraktkorridor Kina USA via Norden kan bli verklighet Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 4 2009 Torrhamnar svensk framgångssaga Fraktkorridor Kina USA via Norden kan bli verklighet Nordiska länder väljer olika spår LEDARE Allt ryms inte i en ekonomisk

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

K av. gio di C. www.europakorridoren.com

K av. gio di C. www.europakorridoren.com Jö ondon Lon Lo L Barcelona B Marseille Nice N g els Stockholm S ö urg bu Hamburg Wa na ona ona Veron Gl urgh burg bu Oslo Göteborg te Göte Køben K av av e Københav alencia Val Va logna olo ol gio di C.

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

sveriges väg- och infrastrukturtidning Nummer 2 2012 STOR-STOCKHOLM STOR-GÖTEBORG ÖRESUNDSREGIONEN

sveriges väg- och infrastrukturtidning Nummer 2 2012 STOR-STOCKHOLM STOR-GÖTEBORG ÖRESUNDSREGIONEN Klimatförändringar ökar krav på avlopp De svenska vatten- och avloppsledningarna blir allt äldre. Under de kommande åren behöver kommunerna öka investeringarna i ledningsnäten med 50 procent. Sidan 4 5

Läs mer

NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 4 2009 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok.

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok. KUNDTIDNING FÖR ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD NR 1 2015 Profilen: överste torgny henryson järnväg 2050 vision utan floskler Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson Rapporten VART ÄR VI PÅ VÄG? utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i januari 2012

Läs mer

okrönta rallydrottning Trafikutskottets Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta

okrönta rallydrottning Trafikutskottets Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta En tidning från Banverket om gods och affärer #2/2006 Trafikutskottets okrönta rallydrottning Många måsten när maten väljer väg Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 FEBRUARI 2012 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Förarlöst + röststyrning Förarlösa truckar och röststyrning i framtidens lager. Kris för kombi Risk

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2007

SJ AB Årsredovisning 2007 SJ AB Årsredovisning 2007 341 009 Innehåll SJ i korthet 2 Viktiga händelser 2007 3 Nyckeltal 4 VD har ordet 6 SJs vision och affärsidé 8 Verksamhet och strategier 10 Marknadsöversikt 15 Affärsutveckling

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik annons hela denna bilaga är en annons från intelligent logistik annons Intelligent Logistik 19 14 www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2008 2009 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Lastbilstransporterna har

Läs mer

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse.

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2007 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Åsa Torstensson vill skapa ett Logistikforum

Läs mer

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket logistik NR 2 JUNI 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket för långt? Så tycker partierna i transportfrågor

Läs mer

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg.

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg. Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm Vi lovar att ta vårt ansvar för tillväxten i regionen, men för att klara det så krävs att vi får en

Läs mer

Det urbana stationssamhället Forsknings- och praktikeröversikt

Det urbana stationssamhället Forsknings- och praktikeröversikt Mistra Urban Futures Rapport 2013:3 Det urbana stationssamhället Forsknings- och praktikeröversikt Alice Dahlstrand, Trafikverket Joakim Forsemalm, Göteborgs universitet Karl Palmås, Chalmers Det urbana

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

Future Transport. Kombitrafiken ökar i Sverige. Så ska Stockholms flaskhals byggas bort. Komplett mässkatalog i tidningen!

Future Transport. Kombitrafiken ökar i Sverige. Så ska Stockholms flaskhals byggas bort. Komplett mässkatalog i tidningen! Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 3 2007 Future Transport Kombitrafiken ökar i Sverige Så ska Stockholms flaskhals byggas bort Komplett mässkatalog i tidningen!

Läs mer

NUMMER 2 2009 JULI MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 2 2009 JULI MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 2 2009 JULI MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 2 2009 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012 Nummer Mars 202 En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull Inriktningsplanering (3/2000) Flyg

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer