Unga röster. om nya mötesplatser i RegionCity

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unga röster. om nya mötesplatser i RegionCity"

Transkript

1 Unga röster om nya mötesplatser i RegionCity

2 Unga röster om nya mötesplatser i Region City GÖTEBORGS CENTRALSTATON - REGON CTY Här presenteras ett dialogprojekt som gjorts i samarbete mellan Jernhusen, Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad, Kultur i Väst, Tengboms Arkitekter och fem skolklasser i Göteborg. Vi som skriver är arkitekter och har fungerat som arkitekturpedagoger i projektet. Arkitekt och arkitekturpedagog: Avin Mahammad Tfn: E-mejl: Arkitekt och arkitekturpedagog: Ylva Eckersjö Tfn: E-mejl: Alla texter och fotografier är av författarna om inget annat anges

3 nnehållsförteckning ntro Bakgrund 5 Planering 7 Läsguide 8 Arbetsprocess och resultat Uppstart 10 Gåtur 12 Skolworkshop 1 26 Skolworkshop 2 69 Skolworshop Moodboard 190 Utställningar på skolorna 194

4 Flygbild över Göteborgs Centralstation (till höger i bild) med området som ska utvecklas inringat i rött.

5 Stadsförnyelse Ungas röster om staden Om oss som skriver Under våren 2014 har Jernhusen drivit dialog med unga människot för att ta del av deras idéer om nya mötesplatser inför stadsförnyelsen kring Centralstationen i Göteborg. Göteborgs Central utgör en viktig regional kärna vars flöde av människor kommer att öka i takt med att fler kommer att pendla i regionen. samband med storskaliga projekt såsom Västlänken (järnväg ska byggas under mark) och stadsutveckling kring älvstränderna, planerar Jernhusen att förtäta, på det som idag är en parkeringsplats bakom stationen. Målet är att den nya bebyggelsen blir en förlängning av stationsområdet, möjliggör möten samt blir en läkande stadsdel. Det som idag upplevs som en baksida ska bli framsida. Under de senaste åren har olika intressenter, t.ex. resenärer och företag, fått ge synpunkter på utbyggnaden av stationsområdet. Tillsammans med Jernhusen och Tengboms arkitekter har vi som arkitekter och arkitekturpedagoger arbetat för att unga i olika åldrar och från olika delar av staden ska få uttrycka och utveckla sina egna perspektiv på hur området bör utvecklas. Materialet kommer att ligga till grund den slutgiltliga utformningen av området. Hållbarhet innebär att vi tar ett långsiktigt ansvar, där alla är delaktiga i att skapa framtiden. Planerare och arkitekter är experterna på att forma städer där människor mår bra. Samtidigt är varje människa expert på sitt eget liv. Unga människor har specifika erfarenheter; bl.a. för att de rör sig i staden på andra vilkor än vuxna och har andra intressen. Det finns mycket stöd för arbetet med att ta fram barnperspektivet, i styrdokument och lagstiftning som vi redan följer. FN s barnkonvention och även Agenda 21 prioriterar exempelvis ett ökat deltagande och inflytande för barn och ungdomar i beslut som rör deras vardagsliv och framtid. Även Göteborgs stads budget, Plan och bygglagen och Läroplan för förskolan och skolan lägger stor vikt vid barns och ungas delaktighet och inflytande i planeringen. Arkitektur i skolan Genom att arbeta med arkitektur i skolan kan man odla ett intresse för viktiga stadsbyggnadsfrågor redan i ung ålder. Med ett demokratiskt och kreativt arbetssätt uppstår möjligheter att inspirera barn och unga att upptäcka arkitekturen och ge dem rätt verktyg för att tolka den. Avin och jag och jag är arkitekter med särskild utbildning och erfarenhet av att kommunicera ämnet med unga. Målet är att så många elever som möjligt ska få komma fram i projektet...vare sig man är blyg, pratig eller dyslektiker, jobbar bäst ensam eller i grupp, är duktig på att bygga modell eller tänker i bilder. Metoder När vi arbetar ute i skolorna varvar vi undervisning, analysövningar, kartläggning, skissuppgifter och modellbyggande. Med stöd i bla principerna i Universal design for learning och forskning om delaktighetsprocesser sätter vi samman övningar som stimulerar olika sätt att lära sig och uttrycka sig, som kan passa olika individer. Bakgrunden är människors mycket olika förutsättningar att kommunicera och ta till sig ny information. Ylva Eckersjö och Avin Mahammad

6 6

7 Planering UPPSTART & NFO NVENTERNG / SKAPA DÉER OCH FÖRS LAG SKOLUTSTÄLLNNGAR OCH FLM SAMMANSTÄLLNNG UTSTÄLLNNG & ÅTERKOPPLNG Arkitekturpedagogerna planerar projektet tillsammans med lärarna. Frågeställningingar kring mötesplatser: Vad finns det för olika slags mötesplatser? Vad lockar dig till olika mötesplatser? För vem är mötesplatsen? Hur ska en mötesplats vara för att fungera för alla/för många? Hur vill du uppleva en mötesplats? Vad vill du göra på en mötesplats? SPORTLOV Gemensam uppstart med bakgrund, syfte, mål och upplägg av projektet. Tydlig, rak och ärlig information. Många har bra ideer och synpunkter. Detta stäcker sig över en lång tidsperiod... Gemensam workshop med promenader virituellt och fysiskt i området kring Centralstationen. för att så ett frö och skapa intresse. Arkitekturpedagogerna arbetar med eleverna under tre workshopar på skolorna. Delinlämning: Arkitekturpedagogerna överlämmnar elevernas material till Jernhusen. Workshops med moodboards. På varje skola anordnas en utställning av elevernas arbete tillsammans med arkitekturpedagogerna. Eleverna filmas och får berätta om sitt arbete. Elevernas förslag sammanställs av arkitekturpedagoger i en rapport och överlämnas till Jernhusen och arkitekterna som utformar området Materialet blir en del av underlaget till arkitekterna. PÅSKLOV Hela processen med resultat sammanfattas av Tengboms arkitekter i en rapport. Utställning av arkitekternas förslag och elevernas arbete ETT DALOGPROJEKT SAMARBETE MELLAN JERNHUSEN, KULTURFÖRVALTNNGEN GÖTEBORGS STAD, KULTUR VÄST OCH TENGBOMS ARKTEKTER. GÖTEBORGS CENTRALSTATON - REGON CTY

8 Till dig som läser denna rapport Vår erferenhet är att vi som vuxna i stor grad påverkar eleverna genom de teman, ord och exempel vi använder vid ett arbetstillfälle. Genom att arbeta i en längre process med olika metoder kan vi se återkommande teman i elevernas förslag som i större grad återspeglar de deras egna röster. Under våren har vi arbetat med 118 unga människor inom projekt Region City. denna rapport har vi samlat citat och alla analyser och förslag som de gjort. Detta har gett oss ett rikt och omfattande material som kan användas som underlag i den framtida planeringen av området För att ni som läser ska kunna bilda er ett eget perspektiv om elevernas förslag råder vi er att titta igenom alla förslag som framkommit i projektet. Till er hjälp vid denna läsning har vi sammanfattat återkommande teman i elevernas arbete som vi observerat under projektets gång. 8

9 Återkommande teman i förslagen på mötesplatser Kronologisk ordning Broar Caféer, restauranger, hotell, lägenheter och affärer Djur Spelhus Takterasser och balkonger -med utsikt och öppna för alla Statyer Arbetsprocessen presenteras kronologiskt för varje skola. Elevernas idéer utvecklades under arbetsprocessen i takt med att de förstod förutsättningarna för projektet. De mest utvecklade förslagen för varje skola gjordes under skolworkshop 2 och 3. Fotboll och skate Fräcka, moderna byggnader Gratis Wi-Fi nomhusupplevelser Mötesplatser kvällstid för unga under 18 år Oväntade lekupplevelser Parker Platser för avkoppling Ungdomshus -med aktiviteter och där man kan finna stöd Utmanande lekplatser -för barn, unga och vuxna Utomhusbelysning och upplysta hus Vatten Väderskydd Sociala medier Sittplatser 9

10

11 Uppstartsmötet bestod av tre delar. Jernhusen började med att presentera sig för eleverna och syftet med elevernas medverkan. Därefter belyste Tengboms arkitekter vad en mötesplats kan vara och tog med oss på en promenad i både den virituella världen och genom Centrala Göteborg.

12 GÅTUR: Mötesplatser i centrala Göteborg

13 Som arkitekturpedagoger dokumenterade vi workshopen och samlade citat från eleverna om de platser vi besökte.

14 Stor nedsänkt plats vid Älvrummet Jag har varit här på sommaren med min mamma och pappa. Det är jättefint faktiskt om man tänker. Här kan man sitta och fika, det är som en park. Borde ha fotbollsmål. Stor nedsänkt plats vid Älvrummet Höga stängsel för annars kommer bollen i vattnet. Mycket grönt men tråkigt för det finns inte så mycket roligt här. Det användes för Göteborgshjulet innan. På sommaren kan man ligga och sola här. Det blåser mycket från hamnen. Man måste tänka på vårt kalla klimat. Det måste finnas saker att göra nu också, inte bara på sommaren. Aktivitetsplats framför Operan

15 Aktivitetsplats framför Operan Jag har varit här förut och försökt klättra. Det gick inte så bra. Det är inte mysigt, på sommaren kanske. Det är tomt. För nära till bilvägen, bollen kan rulla ut på vägen. Det borde finnas bänkar här. Det borde finnas mer stängsel runt om. Mer grönska behövs. För mycket löv och skräp. Det är mycket bilar, platsen är för nära vägen. Massa trafik. Mycket avgaser. Äcklig container. Kallt. Det blåser mycket. Om man lägger upp buskar runt om så blir det mycket mysigare då. Mycket bygge. Fult område. Man kan ha träd på kullen. Fruktansvärd plats, helt värdelöst. Vem kommer hit frivilligt för att spela volleyboll.

16 Sittplats vid bostäder Lejontrappan Sittplats vid bostäder Trevlig plats. Platsen känns trygg. nga bilar. Bra! Många kan se ner från fönstren. Bra att föräldrarna kan hålla koll på sina barnen. Känns som talien, små gator. Om man tar bort det lilla huset kan man få mer plats. Platsen är helt dött. Det behövs gladare färger. Mer gräs, inte så mycket asfalt. Byt ut det trasiga staketet. Lejontrappan Skön. Läskig. På sommaren kan man sitta och vila och titta på fåglar. Man borde ha bänkar i kanterna. Fina lejon. De borde tvättas av. Det skulle vara fint om man kunde måla om lejonen. Kanske i guld. Kanske fixa en Zlatan staty här. Han gör Sverige stolt. Mer växter. Väldigt mysigt på sommaren med sol. Varmt och skönt.

17 17

18 Park vid Kronhusbodarna Är det en kyrka här. Det känns så inlåst. Ganska franskt. Tråkigt Mysigt Grönt Park vid Kronhusbodarna Borde vara lite mer gräs. - Gräset ser lerigt ut. Varför har de (sittbänkarna) inget ryggstöd? Måste luta mot buskarna. Lite läskigt men jag får ändå en känsla av att det är fint. Lite dystert. Det skulle vara finare med lite mer färg. nget spännande. Mer blommor kanske? Det är ganska lugnt. Man kan lägga en fontän i mitten för att få bort bilbruset. Vid staketet kan man hänga upp en grön vägg med massa växter som stänger ut staden. Öde. Kallt. Det finns ingenting att göra här överhuvudtaget.

19 Lekplats vid bostäder Tyska bron Lekplats vid bostäder Jag känner mig inte trygg här. ngen miljö barn kan leka med. nte trevligt. Ser inte kul ut. Jättetråkigt. Klotter. Färglöst men ändå trevligt med murgröna. Murgröna ger mysighetskänsla. Lampan ger en läskig känsla. Tornet också. Ska ha en bättre rutschkana för lite större barn. stället för tornet kan man ha en rutschkana. ngen använder tornet, varför finns det kvar? Man kan spela Black Ops (krigsspel för vuxna) där inne (tornet). Läskigt med gallret. Fem personer gick in där. Vart tog de vägen? Tyska bron Jag tycker vattnet är för smutsigt. Cafét är en mysig mötesplats. Man borde hänga upp små lampor som kina lyktor. Man ska kunna ha bänkar så man sitter här och tittar på utsikten. Utan cafét skulle det kännas tomt. Fin utsikt. Paris brukar man ha sånna som säljer pannkakor. Bättre belysning. Man kan ha lite mer växter här. Trevligaste platsen ny far på rundturen (cafét).

20 Kronhusbodarna Vi har varit här innan. Kungen bodde här. Hans 9 åriga son tog över. Det finns kanoner där inne. Gammaldags men det är jättefint. Mysigt. Kronhusbodarna Det känns franskt. Kan man inte färga om det här huset? (Tegelbyggnaden) Här är det mycket finare under julmarknaden. Stenarna borde bytas ut. Känns läskigt. Gammalt. Borde fräschas upp. (Tegelbyggnaden) På sommaren är det varmt och skönt och mysigt. Det skulle vara bra om det fanns gungor här. Väldigt mycket sten. Trevligt på sommaren. Man kan köpa godis.

21

22 Gustav Adolfs torg Det känns tomt. Här borde man ha bänkar. Det finns goda saker (marknadstånd). Öppet. Gustav Adolfs torg Varför kan man inte ha Harlem Shake här? Här finns många demonstrationer och andra folksamlingar. Man kan sitta runt statyn. Lite mer cafén här. Det är fint här med den långa vita fasaden och pelarna. Det kan vara lite mer färg. Det är en stor plats. Jättefin plats. Nordstan Vad är Nordstan? Jag har aldrig varit här. Vi (två elever) är inne i stan tre gånger i veckan och shoppar. går köpte jag ett par skor. Vi går till Frölunda, Kungsgatan och Femman. Nordstan Det borde finnas som ett köpcenter i Göteborg fast med bara restauranger. Mycket folk som rör sig här. Fint, varmt och mysigt.

23 Gumpers hörna Här träffas jag inte. Smutsiga väggar. nte mysigt. Blåsigt. Man borde ha avskärmning. Fler lampor. Sluta klottra på väggarna. Fint att se olika affärer runt om. Läskigt, obehangligt. Fint att se guldklockan och fontänen. ngen trevlig plats. Det bullrar mycket. Folk kissar här. ngen ljuddämpning. Gumpers hörna

24 Vad tyckte ni om gåturen? Kul faktiskt. Kul att se så mycket fina platser som man inte sett innan, som bara finns runt hörnet. Roligt. När man går på sånna här gåturer kan man se vad som är tråkigt och vad som borde förbättras. Bra nu när man ska jobba vidare med mötesplatser. Riktigt bra. Det enda jobbiga är att jag har ont i benen. Varför tror ni att ni är med i projektet? Vi är stadens framtid! Vi är barn och vi har idéer. Vi kanske vill vara med och påverka. För att Göteborg ska bli bättre och roligare. När det här är färdigt så är vi vuxna. För att det ska bli fler mötesplatser. För att vi är mycket på Centralen. För att vi har bra fantasi. För att vi skulle kunna förbättra det. För att vi ska lära oss. Om vi blir arkitekter i framtiden kanske vi jobbar med platsen.

25 Var stämmer du möte i Göteborg? Majorna. Jag bor ju där. Lilla Bommen en sommardag. Actionpark. Nordstan. Antal svarat: mitten på Nordstan. Vi träffas på gården där vi bor. Jag är aldrig i stan. Antal svarat: På sommaren Götaplatsen och Nordstan och Brunnsparken när det är kallt. Det är bra förhållanden med tak, det mesta finns där och det är lätt att ta sig. Jag brukar inte träffas så ofta i centrum. Liseberg kanske. Åhlens och Kick s och H&M. Jag bestämmer möte i mitt hem. På hållplatsen. Vi är mer i området där vi bor. Vi känner inte så många om är runt stan.

26 SKOLWORKSHOP 1 På den första skolworkshopen diskuterade vi syftet med elevernas medverkan i projektet och tog upp dess relation till detaljplaneprocess och demokrati. Vi gick igenom läge och skala på Jernhusens tomt. Därefter fick eleverna lista mötesplatser de lockas till och tillsammans analyserade vi vad det är som gör dem bra. slutet av workshopen fick eleverna börja skissa på en mötesplats som de själva skulle vilja gå till.

27 Upplägg 1. Hej, vi heter Gå igenom och diskutera det övergripande syftet med elevernas medverkan i projektet. Har eleverna uppfattat det på ett annat sätt? 3. Visa digital presentationen: Lightvariant av Pbl, samråds- och byggprocessen. Elevernas medverkan handlar ytterst om demokrati, men vad är demokrati? Och på vilket sätt kan stadsplaneringen och byggprocessen av området kring Göteborgs Central vara demokratisk? Var kommer eleverna in? Vad händer med deras förslag och vad är deras roll i projektet? 4. ndividellt lista mötesplatser som man själv tycker om och lockas till (4 min). 5. Kartlägga/kategorisera elevernas favoritmötesplatser på whiteboardtavlan ute/ inne/virituellt. Detta gör vi tillsammans hela klassen. 6. Tankekarta i grupp (2-4 elever). Göra mindmap på A2 utifrån frågan Vad är viktigt att ha med på en bra mötesplats?, Vad är det som lockar dig att gå till en mötesplats (10 min) Analysera vad det är som lockar? hur känns det? vad finns det där? vad kan man göra? hur ser det ut? 7. Visa digital presentation om områdets läge och skala och Jernhusens vision för framtiden. Vi jämför med andra ytor för att se vad man kan få in. Vi pratar om tid för byggande och vad som är realistisa förslag. 7. ndividuell modellskiss.: Välj minst två positiva egenskaper från övning 6 och skissa på en mötesplats dit du skulle vilja gå. Skriva på tavlan: drömmötesplats i dit du skulle vilja gå ligga nära Centralen i Gbg anpassad till skala och plats (tex ej pool) Material: Papper i olika färger, ståltråd, lim, sax och sockerbitar. 8. Fota 9. Sammanfatta och avrunda i helklass. Aspekter på bra mötesplatser. Vi frågar oss t.ex. Finns det gemensamma nämnare för bra mötesplatser? Vi diskuterar olikheterna i olika bra mötesplatser och hur olika behov vi människor har. Vad är det som lockar oss till vissa platser- virituella och fysiska?

28 Ramsdalsskolan 5b

29

30

31 Min idé är att kunna ha trädgårdar och andra sorters mötesplatser på taket Där uppe finns en pool och en fin utsikt och en gratis park för alla En park där man kan leka. Jag vill ha små parker mellan höghusen och mötesplatser på taket, så att man kan vara där också.

32 Jag vill att det ska vara en plats för alla. PS. Jag ville göra en lekplats och sittplatser men jag hann inte. - Ett tringulärt torn med tre träd och en restaurang på taket. - Det är ett litet spelhs för barn och ungdomar. Fotbollsplan.

33 En mötesplats för allihop! Min mötesplats är en plats för alla, en del för barn och en del för vuxna, gamlingar och handikappade. Man åker hiss till en våning sen går man in i ett glashus.

34 Mellan de höga husen som ska byggas tänker vi oss flera mindre parker med lite vatten emellan som binds samman av broar. Där ska finnas olika slags platser att sitta och olika slags grönt.

35 Guldhedsskolan 5a

36

37

38

39

40 Ett högt torn och flera byggnader. En gubbe som sitter på en bänk med ett bord. Göteborgspyramiden. Ett hus med gräs runtomkring. Pingisbord. Ett torn.

41 En pyramid, flera hus och blommor. Flera höghus, ett torg med bänkar och blommor. Bilarna åker i mitten av alla torn. Elefanthotellet.

42 Ett lugnt ställe där man kan sitta. Trappskulptur där man kan vara. Studsmatta. Torn.

43 Guldhedsskolan 5b

44

45

46

47

48

49

50 - Datorer där man kan spela. - En park med en pool. - Man kanske kan gå igenom parken när man är på väg nånstans. - Man kan typ slappa. Det finns en pool där alla kan bada och solstolar. Jag önskar att det fanns levande träd som kunde gå.

51 - Jag har gjort höghus med källare. Men jag har inte kommit på vad som ska finnas där inne. - Jag och Alice har gjort en bild på två hög-hus som sitter ihop med hjälp av en bro. Höghus med takterass. - Jag har gjort en restaurang. - Ett modernt hus med pool på taket och i trädgården.

52 Lövgärdesskolan 9a

53

54

55

56 Lugn park med gräs, träd, sittplatser, badbassäng och sandlåda. Bord med stolar vid havet och en liten. boll. En damm.

57 Park med en vatten-fontän som omringas av träd och bänkar. En park för gamla och yngre och en lekplats för barn. Här är träd, vatten, en lång bänk att sitta på och titta på vattnet och bord. Här kan man umgås och grilla om man vill.

58 Stranden. träd, solstol och en kiosk. Jag har gjort en strand med en svart klippa. Sen har jag också gjort en stol, bord och parasoll. Även förslag på: Grönt tak där man kan vara. Rum där man bara kan vara, med sittplatser, bord, bra ventilation och belysning.

59 En soffa och spelkonsoll till X-box. Bio.

60 Lindholmens tekniska gymnasium

61

62 WORKSHOP 1 LNDHOLMEN Eleverna får arbeta i grupper och reflektera kring: Vad är det som lockar dig till en mötesplats? De får utgå från mötesplatser de använder ofta och platser de vill besöka. Carl & Company Positivt: Tacoborg Mötas ngen trafik Avslappning Kviberg Joint på Möldalsbro???????? Bio Skola Gym drotter Bersjön, Angered, Biskop Simhallen Rosenlund kvällstid?????? Fotbollsarena Pub Shoppingcenter Negativt: Bamba nga öppna ställningar under dåligt väder Zinda och Caroline Bra: Trygghet, väderskydd, värme/ svalka, ljus, omslutenhet - öppenhet, sittplats, grönska, (ut)sikt, saker att se på, stimulation, färger, aktivitet, rörelse - lugn, levande material, nytänk, ljuddämpande, isolerat,nivåskillnader, variation Dåligt: Tmot, otryggt, dött material, hårda och kalla sittplatser, öppet, mörkt, grått, instängt, trångt, utan vegetation, öde, trafik, isolerat, osammanhängande / stökigt Mikael, Ghosei, brahim, Pedram En park vid Eiffeltornet med bänkar, fotbollsplan, basketplan samt god sikt av tornet. Nordstan; mycket folk, skydd från dåligt väder, centralt med affärer etc Träffas för att äta Slottskogen; natur, promenader Torg nära hemma; affärer, skydd från dåligt väder, mycket folk Tomi och Amer Mötesplatser som lockar: Lätt att ta sig dit Atmosfären Redan många människor där Naturen Vattnet Fint Olika aktiviteter Väderskydd nte kosta mycket att vara där Vissa mötesplatser; möjlighet att handla Platser som man kan sitta Utsikt William, Arvid, Jacob och Sofia Slottskogen; evanemang, sevärdigheter, stora ytor att vara på - grillning t.ex. Kungsportsplatsen; öppet torg med uteserveringar på våren och sommaren. Korsvägen; bra mötesplats med nära till många attraktioner - Liseberg, Scandinavium, bio. Nordstan; affärer och caféer Theo x2 Behaglig ljudnivå Öppet med viss omslutenhet Vyer Karaktäristisk; någon attraktion som lockar Livligt Anpassat för alla väder / tidspunkter Våga leka med kontraster Ljus och färger Grönt, ta fram naturen Bra rörlighet Placering, lättillgängligt Handikappanpassat, anpassat för alla Pietro, Nicole, Julia, Malou, Filip Centralstationen Nordstan Lejontrappan: centralt nära hållplatser, fin utsikt Lekplats vid bostäder: berget gjorde det tryggare inte ödsligt, centralt till bostäder

63

64 - En upphöjd park. Det finns verksamhet under. - Ute köpcentrum/samlingsplats Ett U i olika våningar med hörnet som högsta punkt. En park i mitten som man rör sig kring. Utanför ska finnas en anknytning till bussar som idag finns på platsen.

65 Taket på ett höghus. Café på taket till ett höghus. Ett café i mitten för att inte skymma utsikten. Gräs, bord, stolar, parasoller så man kan sitta utom även om det regnar och en papperskorg. Uteplats med grönska. Bänkar så man kan sitta och båda hållen. Man ska kunna ta sig runt mellan bänkarna. En fontän Taket på ett höghus. - En pyramid i glas. 1 våningen som en mötesplats 2 våningen caféer 3 våningen Det finns sittplatser där man kan plugga.

66 - Vi har gjort en utsiktsplats som man tar sig upp via en trottoaeväg (inga trappor). Runt om är det en liten grön park. Caféer ska ha gratis wifi så att det också blir en virtuell mötesplats. Under allt detta har vi lagt en parkering. Den ska alltså vara under marken.

67 Mötesplatser som eleverna vill vistas på: Affären Alperna Angered centrum Angereds arenan Arkaden Avenyn Backaplan Badmintonhall Badhus Bageri Basketplan Bil Bibliotek Bio Botaniska trädgården Brunnsparken Bussar och spårvagnar Bänkarna utanför Nordstan Café Central Park Centralstationen Chalmers Chalmers Robotförening Dansforum Disneyland Dolby Dr. Fries Torg Draken biograf Eklövet, samlingslokal En stor trappa som finns utanför Guldhedsskolan En speciell bänk Facebook Fest Femmanhuset Folkets Hus Frihamnen Friskis & Svettis Fritidsgård Flygplan Flygplatsen Fotbollsplan Frilagret Frölunda Torg Gamla stan Golfbana Gustav Adolfs Torg Gym Gård Gårdens tunnel Gårdsten Göteborgshjulet H&M Hamnen Havet Heden Hemköp Hemma Hemma hos vän/släkt Hjärntorget Hotell Huvudstad Hållplats Hårsalong drottshallar nstagram Jobbet Järntorget Kapellplatsen Kappahl Kik Kina resturang Kiosk Klubbstuga Kompassen Konditori Korsvägen Krog Kryddan, Lövgärdet Kyrka/Moské Köket Köpcentrum Landala torg Laserdome Legoland Lejontrappan Lek och buslandet Lekplats Lektioner Lilla Bommen Limousine Liseberg

68 Läxhjälp Lövgärdet Centrum Manikyr/pedikyr Marieholms klubbstuga Masthuggkykans berg Match.com Matsal McDonalds Mindcraft Museum Nils Ericssons Terminal Nordstan NK Nätverk (RC, xmpp) Online Online spel Operan Park Parkering Pizza resturang Playstation-rum Plikta Pressbyrån Pub Quizkampen Rast Redbergslid Resturang Roblox Röda sten Saluhallen Sannegårdshamnen Scandinavium Sjukhuset Skansen krona Skara sommarland Skatepark Skogen Skolan Skolgården Skriskobana Skype Slottskogen Sms Snapchat Soffan Spa Spel Spelbutik Stallet Stan StarStable Stationer Steam Strippklubb Subway Surtesjön Svenska mässan Team Speak Teater Telefonsamtal Tempo Tessie Torg Trappuppgången Trädgårdar Trädgårdsföreningen Träning Tumblr TV-spel Twitter Tåg Tågstationen Ullared Ullevi Universeum Uppträdanden Utanför Liseberg Utanför mitt hus Utanför skolan Ute Uteserveringar Vallhalla badet Vasaparken Vasaallén Whatsapp Wavrinskys plats X-box 360 Youtube Åby simhall Övergångsställen

69 SKOLWORKSHOP 2 denna workshop satte vi fokus på virtuella mötesplatser. Eleverna fick leta på nätet efter bilder på mötesplatser. Därefter skissade hela klassen på ett 10 meter långt papper på framtida mötesplatser i Centralenområdet.

70 Upplägg 1. Vi börjar med att prata om vad vi gjorde under förra träffen. 5 min 2. ndividuellt leta bilder på nätet på virituella mötesplatser. nstruktion: hur leta bilder. max 20 min 3. Kort genomgång av vad de fann. 5 min 4. Presentera visuell brainstorminguppgift med 10 m långt papper: 5 min Scenario: detta är en datorgjord bild (visa BLD med projektor) av vad Jerhusen vill bygga i framtiden. Jag vill att ni tänker er 15 år fram i tiden. Vad ska finnas innanför väggarna på de här husen, eller kanske på taken, eller mellan husen... M bor i Varberg men går på gymnasiet i Göteborg, ibland måste han/hon vänta länge på tåget, vissa dagar blir det tråkigt och stressigt med mycket människor. Hur kan ni göra väntan roligare/ lugnare? X brukar träffa sina kompisar och spela datorspel hemma. hur kan ni skapa ett förslag som får dem att komma hit? Många unga människor kommer på besök till Göteborg hur kan ni hjälpa dem att förstå vad som är på g i Göteborg för unga? Säkert har man med sin dator, pad eller mobil hit. Kommer man hit för att spela tillsammans? Använder man då sin mobil man har med sig eller finns det skärmar här? Är det ett särskillt spel som bara finns här? Hur kan med hjälp av det virituella locka unga människor till platsen vid Centralstationen och få dem att stanna? 5. Hela klassen jobbar med ett ca 10m långt papper. Eleverna sitter bredvid varandra runt pappret och är fria att jobba ensamma eller forma grupper. Om eleverna jobbar fokuserat får de rotera runt pappret och fylla på eller associera till klasskamraternas förslag. 40 min 6. Sista 15 min diskutera vad vi gjort.

71 Ramsdalsskolan 5b

72

73 - Det här är en mötesplats som är inomhus. Även fast det ser ut som det är utomhus och i typ talien är denna mötesplats i Danmark. Jag har varit där så jag vet men det är en mysig plats med resturanger,affärer och underhållning. Jag tycker detta verkar vara en fin och trevlig plats för att det finns platser att sitta på bredvid det stora akvariet och om man vill kan man titta upp på stjärnorna på kvällen eftersom taket är öppet. (The dubai mall aquarium, se/varldens-storstashoppingdestination-blir-annustorre/) - Alla barn gillar universeum, det är fint coolt och snyggt. Man vill kolla på djuren och leka. Det finns mycket coolt där och mycket folk.

74 Tessie är en väldigt populär butik för tjejer mellan år. Där kan man shoppa och det finns väldigt många där som köper kläder. Jag valde den bilden för att det är många personer som samlas på den mötesplatsen. Min källa var instagram. Det är fint vara där. Det finns vatten där. Det är för såna som typ gillar parkour eller för de som gillar att kolla på det.

75 Jag tycker att den mötesplatsen passar alla för det är lugnt och alla gillar nog lugna platser. Det är mysigt och fint. Jag har valt den här bilden för att parken har mycket blommor. (Mushrif park, Dubai, Jag gilla den mötesplatsen för det är stort. Det finns både gräs så man kan sitta och leka och en sjö så att man kan bada. Jag tycker att den mötesplatsen är bra för det finns plats så at alla kan vara där. Det är mycket utrymme åt alla. - Jag tycker det är fin för att det finns en stora och fina fontäner och det är fina blommor och träd där.

76 Jag tycker om platsen för att den har en fin utsiktsplats och man kan njuta av den fina parken. Det är en fin plats som ligger i Dubai. Jag skulle vilja vara där. (http://www.expedia.se/dubai-emirate.d1079. Resor) Mötespllatsen är en park. Som man kan leka och villa sig eller dricka en kopp kaffe.

77 Det är snyggt (Växterna och bänkarna) (Highline park, New York, landscape-architecturedesigns-10-modernmasterpieces/highlinepark-new-york-1/) - Det finns stolar som man kan sitta på och en stor gräsmatta där barn kan leka. stora träd som är rätt så fina. Mötespllatsen är en park. Som man kan leka och villa sig eller dricka en kopp kaffe. Det är min lands huvudstad (Tehran) och jag tycker att det är jättefint. Det ser coolt ut på kvällen när det är mörkt.

78 - Jag har varit där och jag tycker det är fint. min källa var instagram. Jag vill vara där för att det är väldigt fint! Det som jag gillar med Paris och New York är att jag älskar huset som finns där.

79 Den här byggnaden har jag aldrig set i hela mitt live den ser så cool ut därför vill jag ha den i Göteborg som den mötesplats Alltså det är roligt att kunna chatta med andra mäniskor eller vänner och man kan spela på den också. Det här ligger i los angles det ser jätte coolt och häftigt ut om vi hade en sån har i Göteborg skulle det vara as häftig.

80 Ett hus där man kan spela med en butik brevid där man kan köpa glass. Bakom finns en lysande fontän. En byggnad med många våningar och något för alla. T.ex. bibliotek, klädbutiker. Jag tänker mig butiker och en vägg med ett vattenfall på första våningen. Ovanför finns en balkong.

81 Saltvattensakvarium. Varför just saltvatten? För att de fiskarna är snyggast, koraller. Under saltvattenakvariet fanns det plats så jag gjorde en underjordssak. Man kan parkera bilar eller ha underjordisk resturang.

82 Ett runt hus med olika rum. Det finns någonting för alla. Hus med broar så man kan ta sig från hus till hus. En lekpark med hinderbana.

83

84 dén är en byggnad med olika affärer och caféer. mitten av allt är det en lekplats. - Ett hotell med träd på taket och en lång rutchkana. Jag har gjort fyra saker: en matbutik om man väntar länge, ett spelhus, ett bibliotek för de som vill ta det lugnt och ett märke för centralen. Ett torn som är 23 våningar med spel- och musikaffärer längst upp.

85 Guldhedsskolan 5a

86

87

88 Ett stort tak med airhockey, pingisbord, piltavla och basketkorg. Jag har gjort en djuraffär så man kan träffas med djur och människor, en spelautomat utomhus både för barn och vuxna, och en konstgjord park som ligger uppe på ett tak. En djuraffär, datorspel för vuxna och barn så att de kan träffas och en VP del med pool. Café vid stationen med häftiga lampor, mycket färger och stora blommor.

89 En koja uppe i ett träd skulle vara en bra mötesplats. Hus som en pyramid med massa affärer och hotell och kontor. Pool på taket och träd och en utsiktsplats.

90 - Man trycker på en hjärtformad knapp så kommer det fram en stor svävande skärm.

91 Dreamhack, man kan träffas och så kan man spela data tillsammans. - Utomhusbio, svävande skärm och soffor som kan landa. - Bio kräver inget ljus så man kan ha det under jorden. Dreamhack, hissvalv, café och webbhallen som är en väldigt, väldigt, väldigt bra spelaffär. - En fontän som man kan sitta på. - Regnbågsträd.

92 - En mötesplats med koja för lekande barn, hotell, en pizzeria och en park där alla kan träffas. Gunga, fotboll och en pool uppe på taket. Här kan barn leka och vuxna träffas. - Ett godisland. Badhus med dreamhack och café på taket och en utomhusbio.

93 Jag har gjort två fotbollsplaner, en vanlig och en liten, pizzeria, scen, mötesplats med konstgräs i olika färger och en klättervägg som ser ut som Justin Bieber, det är extra roligt att vara i hans hår! - Christians torg med en kyrka, lägenhet, en slags åkattraktion som liserbergsbanan, datahus och en liten staty och en gata som går igenom en tun- - En fontän med två bänkar och fina blommor.

94 -Den är en bra mötesplats för att man kan vara flera på en plats och träffas och titta på fotboll protectconsumerjustice. org/wp-content/ uploads/2009/11/lafootball-stadium-vision. jpg - Dreamhack för att man kan spela, lana tsm - Jag brukar kö med mina kompisar och man kan chatta med kompisar. Jag brukar sitta hemma, ibland sitter vi tillsammans.

95 - Jag kommer inte ihåg namnet på denna mötesplats, men jag har besökt den och tyckt att en mötesplats inte behöver vara ny. Det var där Berlinmuren gick. november-2012-issue - Barnen gillar GODS, och det vore bra med flera godis affärer! Visa barn måste åka långt, och om det finns en godis affär slipper dom åka långt! Nästan alla barn vill ha godis. Jag gillar det iallafall.. Hälften av alla barn i världen vill säkert ha det! Det är en känd plats och det finns MCDonals där se/magehandler. axd?guid= bcb1d-47fd-934e-1dc a&imageFormat =secondcolumn

96 - Man kan träna med kompisar och ha kul med kompisar. se/bokningen - Jag tycker om att spela badminton inomhus. facilities/indoor/badminton_court - Om de regnar så kan man stå under taket och vänta på vänner/ familj. Lanternen-1-e jpg Jag valde denna för att det är en fin utsikt och det är fina bänkar se/category/fastighetoch-stad.aspx?page=2 - Det är en plats som man kan mötas och ha roligt och den är fin. guider/sunnybeach/bilder/ sunnybeachaquapark.jpg

97 - Det är mysigt och fin cafe och jag tror att den här platsen är jätte bra mötesplats. - Här kan man träffa vänner eller andra och man kan fika ha trevligt o mysigt tillsammans - Djur är ju gulliga och det kan vara trevligt att vara med dem. - Någon typ av stol som gör att man känner sig speciell. jag vill ha den här mötesplatsen för jag gillar våran trappa på våran skola och skulle vilja ha den som mötesplats för det.

98 - Den är fin för att det visar kärlek till alla som är där och men kan träffas och kolla på den stora hjärtat - Jag vill ha den här fontänen för jag tycker dom är häftiga - Alla husen är färgglada och fina! Det finns cafè och en fontän. Där man kan äta, prata och ha det trevligt! - Man kan titta på blommor tsm. - Jag valde denna för det är en stor plats. Det är många personer som kommer dit och det är fint där.

99 Guldhedsskolan 5b

100

101 - Jag valde denna bilden för jag gillar bio och jag har träffat kompisar där och det är en väldigt bra mötesplats! - Jag valde den här bilden för att det är en stor mötesplats att kunna vara på. - Bio är ett bra ställe att möta sina vänner på för att det är lätt att hitta och fint - Jag valde denna bilden för att jag gillar att åka till Liseberg och jag tycker det är en väldigt bra mötesplats att träffa vänner och nytt folk! - Det ser mysigt ut och väldigt party full. Platsen ser livfullt ut och väldigt coolt! Det verkar som en nattklubb för ungdomar! images/ d50135f346f271fd5/ /va px.jpg

102 - England, Stamford bridge. Ett Chelsea fan som jag? Då är den här den perfekta mötesplatsen för att titta på matcher. - På action park brukar jag åka skateboard, typ varje dag i alla fall på sommaren Det är gratis att få vara där du kan umgås med dina vänner och träffa nya

103 - Den är gott att äta där och de flesta går där. - Ett Cafe valde jag för att man kan fika och prata och bara ha det kul! - Restrurang valde jag för att man kan äta mat och umgås samtidigt. - Jag har valt denna bilden för att jag gillar spelet black ops och jag älskar dator spel. - Den här platsen är stor. Den här platsen är enkel att hitta varandra på. - Skype är ett bra sätt att lära känne nya människor - För att skype är ett lätt sätt att prata på och du kan träffa nya vänner snabbt.

104 - Lego Land, Danmark. En härlig mötesplats som borde finnas i Sverige, legoland Sverige skulle väll passa bra? Man kan få en god stund och en härlig upplevelse med sin familj & vänner. xfgk-v1pqc/texlo3jw6x/ AAAAAAAAAMk/l-9N2k2kq7U/ s1600/legoland.jpg - Barn gillar att va där för att man kan åka olika banor och leka och va med familjen. - Disneyland, Paris. En jätterolig plats där man kan göra massa roliga saker med sin familj & vänner. - Det är ett ställe som många barn gillar för det finns mycket fantasi - För att alla veta vad Disney land ligger och är roligt för alla. - Detta är Disney land. Jag valde denna bild för att det är en nöjespark och jag gillar nöjesparker.

105 - Vi har valt denna bild för att det är en fin plats. Det är mycket belysning, så det gör det mysigt att vara där på kvällarna. - Det är en fin belysning och en fin kyrka. - Vi har valt denna plats för att det är fint med alla gamla hus och belysningen - Det är fint att träffas här och åka London Eye - Den här platsen är stor och lysande. Det är mysigt att vara här på natten. - Times Square är en bra plats att träffas man kan shoppa, fika och mötas.

106 - Jag gillar detta ljus för det är snyggt. - Vi valde denna plats för att den är grön, mysig och det är en fin miljö att vara i. - Fontana de trevi är en ganska skönt ställe att koppla av på mm. - Det är en bra mötesplats enkel att hitta nära en hållplats. - Den här platsen är mysig. Den här platsen är stor. - Det är en fin plats och mötas på. Mycket natur och en fin park.

107

108 Park med café, hundrastgård, grillplats och lekplats för stora och små. Café och disco. En pool. En tyst park där småbarn och hundar kan leka fritt.

109

110 Discocafé. Ett väldigt högt glashus som lyser med en stor tv i mitten. Fotbollsplan med lägenheter till fotbollspelare och hus åt hemlösa.

111

112 Fotbollsplan med fyra mål och fina hus runtomkring. Vi har gjort två fotbollsplaner, ett hus för gamlingar, parkering, en karusell och en park. Vi har tänkt på att många olika människor ska få plats.

113 - En skatepark Jag har skissat en skatepark och en dator som man kan mötas vid! PS: Noah gör freefall.

114 - Höghus med lägenheter, affärer, en biograf mm. På toppen av huset finns det plats för utsikt. Man tar hissen upp dit.

115 - Jag tycker att ett höghus är en bra mötesplats för det är lätt att hitta och där kanske det finns våningar med affärer och caféer. - Världens högsta skyskrapa.

116 Jag har skissat en dator och en FB building med en pool längst upp på byggnaden. - Vi har gjort en kyrka med lite natur utanför med bänkar, träd och lyktor. Alltså en mysig plats.

117 Lövgärdesskolan 9a

118

119 am drawing a place for kids who are smoking, drinking or using drugs. A place with a lot of activities where you can also educate them about staying away from trouble. There must be people who are responsible for them and take care of them. t can also be a place for homeless youth, who have been kicked out from their homes, so they won t go to a bad place for shelter.

120 Jag mindes att vi var på en lägergård på Krokholmen som jag tyckte om. Det kanske kan finnas en sån plats i stan; en samlingsplats där man kan äta, spela kort, läsa en bok eller prata med sina vänner. En staty. Gamlestan uppfann kullager. Den håller upp ett kullager som Göteborg har byggt. Moské, en plats som man kan samlas i och be till Gud. X-box rum med jättestor TV och många sittplatser. Ett rum som är mörkt och tyst så man inte stör andra. Det ska finnas konsoller, högtalaren, ljus och gratis uppkoppling. Kan man kolla på Champions League match där? Ja. Men tänk så blir det 100, 150 människor? Då får de bygga fler sånna rum

121

122 Alla som bor i huset har varsin balkong, så det här är en balkong som alla i kan dela på. Balkongen har ett vackert räcke, blommor, stolar, bord och fin utsikt. Det är Nordstan. Utanför vill jag ha en park, som är på taket. Så mitt i stan kan man slappna av från spårvagnar och trafik. Det finns en kiosk, lekplats, träd och bänkar. Sen har man utsikten över hela stan. Jag har gjort ett hus i flera våningar. Längst ned finns ett café med riktigt stora mjuka sittplatser som man kan sjunka ner i. Ovanför finns ett gym och två bassänger, och längre upp kan man bo och arbeta.

123 nomhus och utomhus badhus med badbassäng, gräs, solstolar och parasoll. Jag älskar Göteborg. Staty vid centralen Hotell med ett konserthus. De som kommer från en annan plats kan bo i höghuset och om de ska gå på konsert så går de här (Pekar på arenan). En park mitt i centrum med höga hus runtomkring. Nästan som slottskogen med kiosk, liten damm, äppelträd och fåglar.

124 - Liseberg lockar oss för att det är en fin rolig plats man kan va där och det är ingen åldersgräns när man ska in och när man är ledsen bara gå dit så blir man glad... Liseberg är en bra mötesplats. - Slotskogen: är en bra mötesplats som man kan fika, umgås, sola, vila, ha roligt, leka, kolla på djur och natur och grilla!

125 Surtesjön: är en plats man kan slappna av och lyssna på naturen och vila sig och grilla med familj och vänner! Källa: google.se, sökord: Surtesjön BMW.se Man kan handla bilar smidigt hemifån online! - Whatsapp lockar oss för att man kan chatta med vem som helst inomlands och utomlands och man kan skicka bilder man kan ha status och profilbild och den är lätt att andvända och det är inte alla som kan smsa dig bara dom som har ditt nummer kan smsa dig och man kan spela in ljud skicka bilder skicka video. - Den här lockar oss för att man kan snacka med alla folk träffa nya folk man kan få nya vänner och man kan snacka med kusiner utom lans och man kan lägga ner bilder och man väljer själv ifal man vill att alla ska se bilderna eller inte.. - Att man kan chatta med släkt, vänner och kändisar som bor långt ifrån dig! Man håller kontakten! Källa: google.se, sökord: Twitter

126 - Vi brukar gå hit till Nordstan ofta.

127 Lindholmens tekniska gymnasium

128

129 -Liseberg tänkte vi på när vi gjorde trappan upp. gothiatowers.com/newroller-coaster-plannedat-liseberg/?lang=en - Gothia towers gav oss insperation från alla fönster. - Den är vacker och väldigt naturlig. - Att bygga på det nya tornet som skall göras på Hisingen. Stratosphere Tower

130 - Vatikanstaden. En klassisk mötesplats på ett stort torg där många människor möts varje dag. - Där känner jag mig ganska trygg, stället är ju hur fint som helst. Uppe på Eiffeltornet så finns utsiktsplatser, restauranger och massa annat på en och samma plats. - Paley Park i New York. Ett bra exempel på hur man utnyttjar en liten yta och lyckas få det till en harmonisk och lugn plats mitt i den stressiga staden. - Plaza Cataluña i Barcelona. En plats att vila på med bänkar. Den är vackert utsmyckad med fontän bla.

131

132 - En suverän utsiktsplats på ett tak med en pool och en restaurang. Ett lugnt och fint ställe. - En mötesplats för alla, där kan man ta en kall dricka och ta det lugnt. Där kan man träffa nytt folk mm - Dessa tre saker ligger centralt, har inslag av natur och miljö och är välkända mötesplaster som vi tycker man ska likna sig efter. Källa (Google)-Grand central station New York, Central Park New York, Fotbolls plan.

133

134 - Höga hus, blåa för att jag tänkte att det är en älvstad. Glaskupol, utställning, café, jättelång vattenrutschkana. Ett torn som ska ligga bakom skyskraporna. - Världens största julgran. Det finns ett hotell inne i julgranen. - Höga grejer. Mycket uppe i luften så att det blir nåt nytt. Mycket grönt och färger. - Mycket träd, färger, sociala aktiviteter, scen, café, nätcafé för ungdomar som vill spela, ramp, turistbussar. Alla påverkas positivt av grönt, så kanske mycket av det.

135 - Här kan man ha en båt med gräs inuti, som åker runt hela Sverige. stället för vägar så åker man genom vatten. Då ser man hur man påverkar miljön om man ser att det är smutsigt i vattnet. - Vi har ritat framtidens nintento Den kan också styra berg- och dalbanan som åker genom hela Göteborg så man kan se hela Göteborg som en stad. - Ritade en byggnad och bänkar så man kan sitta där och vänta. - Cykelbåt som man kan hyra och åka i älven. En turistbyrå i centralen med en guide där som står och berättar istället för dator.

136 - En liten trädgård på taket. Trevlig med lite gångar, lite bänkar, träd och en ankdamm. - London-Eye liknande, en scen, linbana, fotbollsplan under mark, handelsrotunda, monument. - Berg- och dalbana, en skyskrapa, vattenfontän, en allmän pool, bron över älven och en dansklubb för ungdomar. - En fontän på insidan. Jag vill ha butiker, ljusstånd, bänkar. På utsidan massa bilder på hela staden så turister kan se hur det ser ut.

137 SKOLWORKSHOP 3 Hela workshopen ägnades åt att utveckla mötesplatser i grupp genom fysisk eller digital modell.

138 Upplägg Förslag på mötesplats i Region City. 1. nledande övning med frågor där eleverna delas in i grupper utifrån sina svar och intressen. 2. Grupparbete med fysisk modell, text, Sketchup eller Mindcraft. 3. Varje grupp kommenterar själva sitt förslag i text. 4. Avin + Ylva fotograferar av förslagen. 5. nformation om den kommande moodboard workshopen med Tengboms arkitekter.

139 Ramsdalsskolan 5b

140

141

142 - En viloplats. Man kan sitta inne och dricka nånting. nga väggar så man lätt kommer in och ut. Fönster så man kan kolla ut. Belysning i parken, på kvällarna lyser det. - Ett spa med lerbad, ett aqvarium, en pool, ett fotbad. Facklor som inte är verkligt eld för att göra det mysigt. Nästa rum är ett café. En scen där man kan uppträda, kassa, sittplatser, tavlor, klottervägg och ett megastort fönster. Ett spelhus, en TV, soffor och automater, kamera och konsoll över TVn så man ser hur man rör sig, två toaletter och en parkering. Vi hann inte bygga spelmaskinerna X-box, Wiiy, Fifa, PS3, PS4.

143 - Jag gjorde en park, en fontän, blommor, träd och buskar. Två ljus för att det ska vara snyggt och sittplatser. På de rosa sitter man och så är det blommor bakom. - Ett spa, man kan ligga där. Lerbad och stolar.

144 - En park där man kan sitta, äta glass och bada. Vattenfontän, blommor, träd, buske, bänk och soptunna. - Två höghus med glashissar. Det ska finnas buskar mellan husen.

145

146 Guldhedsskolan 5a

147

148 Två höghus. På ena taket finns det en pool och på det andra ett fotbollsplan. Mellan höghusen går en gångbro med buskar och sköna sittplatser.

149

150 En blandning av Starbucks och yoghurt bar. Det finns en myshörna längst in. Ett café på taket.

151 Jag har gjort ett café under marken. Det här är mitt förslag på tågstation. En plats där man kan träffas och äta.

152 - Ett land, där man kan leka. - Ett godisland - Espressohouse. Man kan vara ute på taket. Det finns ett glastak över om det regnar. Utanför finns det lampor som lyser upp på natten

153 Jag har gjort ett hus med flera våningar för dreamhack, ett hus dit man kan gå och spela. Det finns datorer och spel där inne och på taket finns ett stort fint träd där man kan vara. Jag vet bara att det finns ett liknande hus, det ligger i Jönköping. Jag skulle vilja att det fanns pingisbord.

154 Jag har gjort en djuraffär (till vänster)där man kan mötas, den har mycket glas så man kan se in och ut. Så har jag gjort en pool med tak över och en liten trädgård. Tågbanan är för att man ska kunna ta sig snabbare runt i spelet men det vore häftigt om man kunde bygga en sån. Här är inuti djuraffären.

155 Vi är några kompisar som byggt det här tillsammans. Det är som en stad.

156 Det skulle vara häftigt om det fanns en sån här skulptur. En kyrka som lyser upp på natten. Våra egna hus ligger under marken.

157 Guldhedsskolan 5b

158

159 Det här är ett modernt hus med pool på taket och fotbollsplan utanför. Huset har även en lekplats för barn och en stor och fin biosalong. Sen finns det också en fem stjärnig restaurang med den bästa kocken i Sverige.

160

161 På den första våningen finns det ett fotbollsplan som vem som helst kan komma och spela. På andra våningen finns det en affär där det säljs kosmetik och parfymer. På tredje våningen finns det ett hotell och på taket finns det studsmatta och en rutchkana. På sidan av huset finns det en pool som tillhör hotellet. På tredje våningen finns också ett pussrum där alla kan få vara.

162

163 Jag jobbade med ett hotell, men jag blev inte klar. Längst ner ska det finnas ett cafe (bilden till vänster). Och på mittenvåningen ska det finnas en skatepark (bilden till höger) och högst upp ska rummen vara. Jag har gjort en karusell som är övergiven men hästarna har tydligen överlevt. Det här är en nattklubb under jorden som är party

164 Jag har gjort en våning i huset där det finns djur affär,mat affär, ett rum där man kan spela och en kläd affär och där ute ett cafe som heter france. Jag har gjort ett bibliotek, en pool (på vintern är det en isbana).

165 Detta är ett spelhus med ett tak där man kan ställa sina datorer. På undervåningen kan man köpa saker och lite olika. Det ligger en by i närheten där många människor bor. Detta är ett torn med färglada fönster, fyllt med affärer och annat kul. Man kan även kolla på Göteborg från en annan höjd och se hela stan från utsikts tornet! Tornet är också något nytt och modernt som är anpassat för alla åldrar!

166 Man ska träffa kompisar och kanske bada i poolen (entrévåning), äta på cafe (andra våningen) eller kanske titta på utsikten (tredje våningen). :) Jag har gjort ett kattstuteri där man kan köpa och sälja sina katter. Dom som jobbar där passar även katter, typ som ett katt dagis. På bilden så är kattungarna på väg in i huset.

167 Detta är ett projekt på minecraft som vi har gjort för att ge exempel på hur jernvägen kan bygga på det där tomma stället. Jag har gjort en spelhall som är stor och har massa datorer så att barn/ungdomar skulle vilja gå dit. Det här är ett spelhus som man kan ta med sina datorer och spela här i detta hus.

168 Detta är ett stort hus som man kan checka in på och kunna spela i man får ett nummer och sedan kan man gå på övervåningen och spela och det finns 27 datorer. Jag har gjort et cafe för att det kan vara en bra mötesplats.

169 Lövgärdesskolan 9a

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Inledning Som en del av utvecklingen

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Kongressdokumentation

Kongressdokumentation Kongressdokumentation Jag bor i Malmö Hösten 2010 "Lyssna på oss, vad ungdomar tycker i Malmö, för det är inte många som gör det" Inledning: Den 16 november 2010 anordnades ungdomskongressen Jag bor i

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Barns öar i de vuxnas hav En förstudie om attraktivitet ur ett barnperspektiv

Barns öar i de vuxnas hav En förstudie om attraktivitet ur ett barnperspektiv Barns öar i de vuxnas hav En förstudie om attraktivitet ur ett barnperspektiv Vid tågstationen, det kan bli väldigt väldigt trångt där, och då kan ju någon ramla ner. Det finns ju mycket att göra, badhus,

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Sammanfattningen av projekt Nya Gällivare ges ut av Gällivare kommun. Ansvarig utgivare: Ulf Hansson. Text: Mikaela Östebro

Sammanfattningen av projekt Nya Gällivare ges ut av Gällivare kommun. Ansvarig utgivare: Ulf Hansson. Text: Mikaela Östebro Sammanfattningen av projekt Nya Gällivare ges ut av Gällivare kommun. Ansvarig utgivare: Ulf Hansson Text: Mikaela Östebro Foto: Daniel Olausson/Media Tales om inget annat anges. Skisser: Alma arkitekter

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

En dialog om Partilles framtid

En dialog om Partilles framtid Fortfarande den lantliga känslan, utan massa bebyggelse överallt, grönområden är av största vikt. Fungerande äldreomsorg. Mer satsning på skola och omsorg. Mindre buller, vackrare med parker mindre trafik.

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Europa: från den ena gatan...... till den andra

Europa: från den ena gatan...... till den andra Europa: från den ena gatan...... till den andra Europa: från den ena gatan till den andra riktar sig till både lärare och elever. Den vill stimulera elevernas nyfikenhet och uppmuntra dem att lära känna

Läs mer

o m r å d e s a n a l y s

o m r å d e s a n a l y s e n o m r å d e s a n a l y s 1 Denna rapport är framtagen av Emma Persson, Chalmers Arkitektur, på uppdrag av Uddevalla kommun. 2011 Vill du veta mer om hur du kan vara med och arbeta med frågor som berör

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Sammanställning av barn och ungdomars svar

Sammanställning av barn och ungdomars svar Dialoger kring ny vision för Tierps kommun Sammanställning av barn och ungdomars svar Innehållsförteckning Sida Förskola... 3 Årskurs F-3... 12 Årskurs 4-6... 29 Årskurs 7-9... 46 Gymnasiet... 62 1 Sammanställning

Läs mer

W b e btidning btidning

W b e btidning btidning 1 Webbtidningen juni 2015 K O M V U X M A L M Ö S Ö D E R V Ä R N W W W. M A L M O. S E / K O M V U X S O D E R V A R N A N S V A R I G U T G I V A R E : A N D E R S F R E D R I K S O N R E D A K T Ö R

Läs mer

W b e btidning btidning

W b e btidning btidning 1 Webbtidningen juni 2015 K O M V U X M A L M Ö S Ö D E R V Ä R N W W W. M A L M O. S E / K O M V U X S O D E R V A R N A N S V A R I G U T G I V A R E : A N D E R S F R E D R I K S O N R E D A K T Ö R

Läs mer

Gottsunda centrum när det är klart 2011-04-03. Gästbloggare: Vad tycker andra om Gottsunda?

Gottsunda centrum när det är klart 2011-04-03. Gästbloggare: Vad tycker andra om Gottsunda? Gottsunda centrum när det är klart 2011-04-03 Jag saknar en del butiker här i Gottsunda, en skoaffär, Kapp Ahl, Cubus för ungdomarna här i Gottsunda samt Stadium alla de som finns i de andra stadsdelarna

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011

Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 Sagt om Dalby - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 FOKUS DALBY Sagt om: Dalbys identitet...5 Dalby växer...7 Lek och rekreation i Dalby...9 Hållbart Dalby...11

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer

Trygghetsvandring ur barns perspektiv

Trygghetsvandring ur barns perspektiv Trygghetsvandring ur barns perspektiv Erfarenheter från fyra pilotprojekt Steg för steg-manual Teimouri Åhlström Svennberg Björling Havström Text: Mania Teimouri, Lisa Åhlström, Mie Svennberg, Stefan Björling

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

EKOLOGISK MAT SMAKAR MER. Vårt. Göteborg. Nr 1 2014. Britt-Inger tummar inte på kvaliteten

EKOLOGISK MAT SMAKAR MER. Vårt. Göteborg. Nr 1 2014. Britt-Inger tummar inte på kvaliteten Vårt Nr 1 2014 Göteborg En nära storstad Stadsarkitektens vision om en förtätad stad. Grönt, tyst och lugnt Kryssningsturisterna njuter av friden i Göteborg. Gunilla trivs bäst hemma Fyra boendealternativ

Läs mer

Barn- och ungdomsperspektiv

Barn- och ungdomsperspektiv Barn- och ungdomsperspektiv Barns synpunkter på Järfälla Underlagsrapport till Översiktsplan Järfälla nu till 2030 Samrådshandling augusti 2012 Ewa Franzén Barn- och utbildningsförvaltningen juni 2012

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Är ett hus bara ett hus?

Är ett hus bara ett hus? Är ett hus bara ett hus? Hur Hus och närmiljöer kan vara lärmiljöer Svaret på frågan är naturligtvis nej. Men de flesta av oss upplever de byggda miljöer vi dagligen omges av som vardagskulisser. Kulisser

Läs mer

1 Åsa och Morgan uttal

1 Åsa och Morgan uttal 1 Åsa och Morgan uttal `Åsa är `trettifyra år och psykolog. Hon bor i ett rött `radhus på `Backenvägen `hundrasextisex i Umeå. `Åsa är gift med Morgan `Isaksson och har `fyra barn, en `pojke och tre `flickor.

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer