INNEHÅLL 1 F Ö R O R D I N T R O D U K T I O N PARAMETER I N S T A L L A T I O N... 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL 1 F Ö R O R D... 3 2 I N T R O D U K T I O N... 4 2.1 PARAMETER... 4 3 I N S T A L L A T I O N... 5"

Transkript

1

2 INNEHÅLL 1 F Ö R O R D I N T R O D U K T I O N PARAMETER I N S T A L L A T I O N STORLEK LED INDIKATORERNAS BETYDELSE TERMINALER SETUP FÖR FJÄRRTERMINALEN GRUNDINSTÄLLNINGAR FÖR SETUP Setup Inställning av CS number Setup grundinställning Alarm parametrar ALLA SMS System Prio INGÅNG OCH UTGÅNG Setup olika typer av ingång och utgång Definiera larm och återställnings SMS för digital ingång Inställning av ingångarnas timeout Inställning digitala ingångar / utgångar, portnamn CS numrens DIN auktoritet SETUP PARAMETRAR FÖR ANALOGA INGÅNGAR(AIN) Setup för Ain parameterar Setup AIN alarm and recover sms Setup AD ingångarnas namn CS nummer AIN auktoritet GPRS PARAMETRAR GPRS parametrar SETUP I-SENSORER Buzzer Tmp100 sensor (tillval) Internal battery (optional) SETUP FÖR TEMPERATURSENSORER Setup för externa temperatursensorer ANDRA INSTÄLLNINGAR Realtime Interlock Timers Weekly timers Define users commands... 28

3 1 F ö r o r d Tack för att du använder TP016 GPRS datalogger. Du kommer snabbt att lära känna funktioner och metoder hos denna produkt genom denna manual. Denna produkt används huvudsakligen för att erhålla larm från fjärrstyrda produkter och kontrollera och övervaka produkter som fjärrstyrs via GSM-nätet. Var vänlig och använd produkten enligt de parametrar och tekniska specifikationer som anges i denna manual. Manualen kan också komma till användning när ni vill kontrollera om andra produkter, företrädesvis kontrollerade via GSM bandet, kan användas med systemet. Vi vill understryka att vårt företag tar inget ansvar för egendomsförlust eller personskada till följd av felaktig eller olämplig användning av denna produkt. OBSERVERA: I denna manual namnges ibland TP016 GPRS datalogger som RTU, vilket står för Terminal remote unit Paketets innehåll Produkt kvantitet TP016 GPRS data logger RS232 kabel 1 styck 1 styck 12V adaptor GSM antenna 1 styck 1 styck CD 1 styck

4 2 I n t r o d u k t i o n TP016 har utformats som en kostnadseffektiv, energisnål, fristående datalogger. Den har 4 digitala ingångar, 4 reläutgångar, 4 analoga ingångar och 4 temperaturingångar där givare kan anslutas. Den har inbyggd GSM / GPRS-modul för att vara ett allt-i-ett instrument för dataloggning, datainsamling, larm och kontroll. Den laddar hem realtidsdata enligt förinställt schema eller larmar via SMS eller GPRS när fördefinierade gränsvärden uppnås. Larmnivåer kan också ställas in för någon av de digitala ingångarna, analoga ingångarna och temperaturingångarna. TP016 stödjer SMS larmmeddelanden och utgångarna kan också kontrolleras via SMS eller GPRS.TP016 levereras med en lättanvänd programvara för konfigurering av alla parametrar, inklusive larm nivåer eller tillstånd och fördefinierade villkor för GPRS överföring etc. Konfigurationen kan göras via en PC eller via sms-kommandon. Det interna minnet på 256KB loggar mer än 1000 poster. Intervallet för dataloggning kan ställas in mellan 1 minut upp till 24 timmar. 2.1 Parameter Parameter DC Power supply Power consumption Frequency range SIM Card Antenna Serial Värde 9-28V DC (Standard adapter: DC 12V/1.5A) 12V input Max. 150mA/Average 50mA Dual-frequency 900/1800/850/1900Mhz Supporting 3V SIM Card 50 Ω SMAAntenna interface RS232 Temperature range -30 C ~ +70 C Humidity range Relative humidity 95% Digital Input Relay output Output drive voltage Output drive power 4 digital inputs(dry contact) 4 drivable relay outputs(open-collector outputs) Equal to input DC voltage Drive voltage 35V, drive current 500mA Analog Input 4 analog inputs(4~20ma or 0~5V) Temperature input 4 DS18B20 inputs (temperature range -55 C ~ +125 C ) memory Exterior dimension Weight 256K mm 370 g

5 3 I n s t a l l a t i o n 3.1 Storlek SIM-KORTET Tryck på den lilla gula pricken,sim-kort lådan kommer automatiskt fjädra ut. Ta ut lådan, placera SIM-kortet i rätt riktning på kort-platsen och sätt tillbaka lådan. Återställningsknapp Summer : knapp för att återställa summer MIC:3.5mm audio in,anslut MIC för röst övervakning SPK:3.5mm audio out,anslut högtalare för tal 3.2 LED Indikatorernas betydelse Indikator Status Beskrivning SRV (Orange) ACT(Gul) NET (Röd) BAT (Grön) Tänd under hantering Blinkar Blinkar Tänd under laddning Lampan är tänd när systemet skickar korta meddelanden och släckt när hanteringen är över Blinkar regelbundet när systemet är under drift med ett intervallet på 6 sekunder GSM-modulens signalindikator - blinker långsamt efter att systemet är registrerat i GSM-nät Lyser när det inre batteriet laddas

6 3.3 Terminaler

7 4.SETUP FÖR FJÄRRTERMINALEN 4.1 Tillträde till setup läge Anslut TP016 och dator med RS232-kabeln och öppna konfigurationsprogrammet. Setup läget öppnas enligt nedanstående figur. Obs: Välj den seriella portens nummer och hastighet korrekt, förvald (standard) kommunikationshastighets är 9600, standardlösenordet är "000000" Definition: Arbetsläge och Setup läge I inställningsläget är alla funktioner inaktiverade, enbart inställning av Setup parametrar möjliga. TP016 måste omstartas för att komma in i Arbetsläge, där alla funktioner är aktiverade, larm kan utlösas och bli kontrollerade. OBS! För att komma in i setup mode behövs varken sim-kort eller antenn, men i arbetsläget är sim-kort och antenn nödvändiga. Vilket läge befinner sig TP016 i?: Metod 1: Kontrollera ACT lampan; om ACT lampan blinkar två gånger per sekund så betyder det att den är i Setup läget; ACT lampan kan blinka med en period på upp till 6 sekunder under arbetsläge. Metod 2: Kontrollera informationen från den seriella porten om teckensträngen "dtu come in setup mode förekommer, betyder det att TP016 är i Setup läget.

8 4.2 Grundinställningar för Setup Setup Inställning av CS number I arbetsläget kan TP016 konfigureras för att mottaga sms kommandon från upp till 10 olika CS number eller skicka sms (alarm-sms, rapport-sms etc) till 10 olika CS number från CS0 till CS Setup grundinställning Observera: För GSM-bandet, com bps, UART, PIN-kod, landskod använd grundinställning Alarm för låg GSM signal GSM signalens normala värden är 18-32, TP016 sänder alarm till CS number om GSM signal faller under det förinställda värdet, standarvärdet är 11.

9 Daily report När alternativet är aktiverat kommer TP016/RTU skicka ett rapport-sms till valt CS nummer kl 10:00 varje morgon för att rapportera aktuell status så att användaren kan tillförsäkra sig normala drift av TP016. Proof time Proof time håller TP016 operativa system med rätt tid. TP016 kan utföra daglig rapport, slå på och av vid speciella tider eller ge en utsignal vid korrekt tid. Sänd proof time SMS till CS nummer vid uppstart Vid uppstart av RTU/ TP016 skickar det ett SMS till CS0 för begäran av proof time. CS0 svarar genom att sms:a "999" till RTU/TP016 för att slutföra proof time. Sänd proof time SMS till SP vid uppstart SP telefonnummer är numret till en telefon som automatiskt besvarar varje SMS med ett tidsstämplad SMS. RTU använder denna funktion för att uppdatera den inre klockan med tidsstämpeln från SMS som erhölls. SMS innehållet är inte viktigt.. Device description /enhets beskrivning Du kan lägga till beskrivning av enheterna i RTU (t.ex. installation läge, användarinformation), Beskrivningen läggs till i larm-sms. Devi c e ID/ enhetens ID Enhetens ID är en 8-byte ASCII karaktär som visas i status-sms som skickas från RTU Alarm parametrar R i n g vi d v a r n i n g När det här alternativet är aktiverat kommer RTU att ringa ett telefonsamtal till valda CS nummer sedan sms:a

10 Auto answer call of service phone (SP) numbers Observera: Detta alternativ gäller för RTU modeller som har ljudgränssnitt. Om MIC och högtalare är anslutna, kommer RTU autosvara när CS nummer ringer, så att användaren kan fjärrövervaka röst och tal Auto add basic description with alert sms Aktiveras det här alternativet (med en beskrivning av installation läge, användarinformation etc) visas beskrivningen i larm sms och dagliga sms rapporten.. print RTU alarm events by com port Aktiveras det här alternativet skickar RTU alarm data till com-port med CWT_IO dataformat. delay send sms time when alarm(disarm delay) Fördröjer alarm-sms.definiera tiden så att du har tillräckligt med tid att koppla från RTU när du går in i övervakningsområdet. Holding time after arm(arm delay time) Väntar med att aktivera larm/rtu. Definiera tiden så att du har tillräckligt med tid att lämna övervakningsområdet när RTU aktiveras. Extend information with report RTU kan skicka rapport-sms till CS-telefoner enligt tidsschema eller efter förfrågan av användaren via SMS. Denna funktion är utformad för att låta användaren veta att RTU är i arbete och dess status, Aktivera eller inaktivera nedanstående information som kommer att visas i rapporten. Interior temperature: Den interna temperaturgivaren är tillval. Om RTU har en sådan kommer temperaturvärdet visas i den dagliga rapporten. Observera: En standard RTU har ingen intern temperaturgivare Device Id: när detta alternativ aktiveras kommer enhetens-id visas i den dagliga rapporten. Arm status: aktiveras det här alternativet, kommer aktiv/inaktiv status visas i den dagliga rapporten. Signal of gsm network: aktiveras detta alternativ kommer GSM-signalvärde visas i den dagliga rapporten. Device s memo: aktiveras detta alternativ kommer enhetens beskrivning visas i den dagliga rapporten. Power supply status: aktiveras det här alternativet, visar rapporten status för strömförsörjning Ex-temperature: Aktiveras detta alternativ visas alla värden från temperaturgivarnai den dagliga rapporten. Observera: Detta gäller för RTU modeller som har temperatur ingångar (DS18B20 ingångar). Alarm inputs: om aktiverad:, visas ingångar som är i larmstatus i den dagliga rapporten. AD0~AD3: om aktiverad, kommer värden på AD ingångar visas i den dagliga rapporten..

11 4.2.4 ALLA SMS På denna sida kan du se alla sms som du har definierat, innefattande digitala ingångars larm / återställnings SMS, AD ingångar larm / återställnings sms etc. För att ändra innehållet dubbelklickar du på raden System Prio På denna sida kan du auktorisera de olika CS numren. "O" betyder aktivera tillstånd, "X" betyder inaktivera tillstånd.

12 Auktoritet admin Modify by sms Change cs phones Powerup sms Daily report sms Timer mms Alarm mms I-tmp alarm sms I-tmp alarm ring Power fail sms Power fail ring Signal low alarm Sample sms M2M svr Arm notify Förklaring Kan aktivera/inaktivera Detta CS nummer kan eller kan inte ändra genom SMS-kommando Detta CS nr kan ändra eller inte ändra CS nr genom SMS-kommando Kan eller kan inte ta emot status-sms när RTU omstartas via sms-kommandot Kan eller kan inte ta emot den dagliga rapporten Null Null Kan eller kan inte ta emot larm sms när interna temperaturgivare larmar Kan eller kan inte ta emot samtalslarm från telefon när innertemperatursensor larmar Mottar eller mottar inte alarm sms vis strömavbrott Kan eller kan inte ta emot samtalslarm från telefon vid strömavbrott Null Null RTU sänder SMS till CS nummer med CWT_IO protokoll Kam motta SMS när RTU aktiveras eller inaktiveras

13 4.3 Ingång och utgång Setup olika typer av ingång och utgång Digitala ingångar Ingångssignalerna kan vara av två typer, EDGE_IN (kant triggning) och LEVEL_IN (nivå triggning). Observera: Den viktigaste skillnaden mellan kant triggning och nivå triggning är att om datatypen är LEVEL_IN, skickas SMS meddelande vid återgång av signal samt att larmstatus-sms upprepas med ett visst intervall. 24 hours Om alternativet är aktiverat kommer den digitala ingången verkställa larmåtgärd (skicka larm sms, förregling etc.) när den utlöses, äver om RTU är i immobiliserat läge.

14 Sound Vid händelse som orsakar larm kan denna kanal utlösa en inre ringklocka och annan ringklocka eller siren. Use digital input 1 as arm control Aktiveras det här alternativet är RTU(TP016) i aktivt läge om digital ingång 1 är öppen och RTU är i inaktivt läge läge om digital ingång 1 är stängd. Användaren kan ansluta en knapp för att växla läge mellan inaktivt/aktivt läge. OBS: Används digital INGÅNG1 (INPUT1) som kontroll för aktiv/inaktiv välj INPUT1 som typ TO CLOSE ALARM (LEVEL)"och radera larmet / återställnings SMS för INPUT1 Counter Aktivera eller inaktivera denna kanals ingång som räknaringång, fångar större än 100 ms plus. Counter upload timer. Ställa in räknarens GPRS laddningsintervall Counter upload only changed data Räknarens automatiska uppladdningläge är ett läge för att spara GPRS, rapporterar inte uppgifter om värdet inte ändras. Notera: Detta alternativ gäller för RTU modeller som har GPRS-funktion. Utgångs typer 0 disable 1 relay drivable output Drive relay, drive electricity <0.2A Output drive relay voltage Equal to input DC voltage Output power: Drive voltage 35V, drive current 200mA 2 Buzzer This line s actions will synchronize with internal buzzer. 3 SNAPSHOOT This line wills shortly action when any alarm happens. 4 SIREN This line continuous drives for 1 minute by default. And the interval can be user define. Remember outputs status Standard status för TP016 utgångar är öppen, men kan vara stängd under arbete. Efter omstart kommer utgångarna återställas till statusen öppen utgång. Om alternativet aktiveras kan utgångarna återställas till samma status som innan omstart.

15 4.3.2 Definiera larm och återställnings SMS för digital ingång I ett SMS kan alla ingående linjer modifieras. Ett SMS kan högst bestå av 60 tecken Inställning av ingångarnas timeout Denna sida används för att ställa in ingångarnas timeout. Det finns tretids intervall relaterade till ingångarna. 1. Alarm sms limit interval. Utformad för att undvika massutskick av larm / återställnings SMS på kort tid.

16 2. Alarm sms resend interval. Utformad för att upprepa alarm meddelande till telefoner, 0 betyder avaktivera repeterat alarm. 3. Alarms ensure timeouts. Det är en räknare av larmstatus utformad för att undvika misstag. 0 betyder ingen räknare, se figur Inställning digitala ingångar / utgångar, portnamn Om du skickar SMS-kommando för att fråga efter ingångarnas status, är det en skillnad på svaren (se figur) I den vänstra figuren namnges ingångarna vilket underlättar tolkningen väsentligt.

17 4.3.5 CS numrens DIN auktoritet På denna sida anges nummer på CS telefoner som ska ta emot digitala SMS larm och vilka som ska mottaga larmsamtal. "O" innebär att CS telefonen kommer att få motsvarande meddelande som SMS, "X" betyder inte. This settings means CS0 don t receive input 0 alarm CS1 don t receive input1 alarm sms. CS3 don t receive input0 alarm sms.

18 4.4 Setup parametrar för Analoga ingångar(ain) Setup för Ain parameterar Den analoga ingången är konstruerad för att ta emot 0 ~ 20mA eller 0 ~ 5V signal från en analog givare. Du kan förinställa en hög och en låg nivå för varje AD ingång, för att erhålla, RTU larm om aktuellt värdet är över den höga nivån eller under den låga nivå. Du kan också skicka SMS-kommando till RTU för att få aktuellt värdet. Exampel: RTU ansluts till en temperaturgivare där den analoga utgångens värden är 4-20 ma för övervakning av temperaturområdet 0 C 50 C. Larmar när temperaturen är över 40 C eller under 10 C. U r g e n t Om markerad kommer RTU, i alla lägen, verkställa larmåtgärd (skicka larm sms, förregling etc) när AD-ingången är över det normala intervallet, även om RTU är i inaktiverat läge. Sound alarm Larm kommer att utlösa intern summer, extern summer eller siren. Viktigt: Detta alternativ gäller för RTU modeller som har GPRS-funktion. Upload step. Om ändringen av AD ingång är större än "upload steg", kommer RTU uppladda aktuellt strömvärdet till servern via GPRS. Minimum time of twice AD alarm sms (AINAS time) Efter utförd larmåtgärd (skickat larm sms, förregling etc.) kommer RTU inte att utföra någon ny larmåtgärd under det tidsintervall som specificerats i AINAS time. Syftet med att AINAS tid är att minska antalet larm-sms till användaren. Anges 0 inaktiveras denna funktion.

19 Interval of resend AD alarm state sms (AINLS time) Efter utfört larm (skickat larm sms, förregling etc.) Om AD ingångarnas värden fortfarande avviker från normala värden efter AINLS tiden larmar RTU på nytt.syftet med AINLS tid är att larma användaren upprepade gånger med jämna mellanrum när AD-ingången är utanför normalområdet. "0" betyder avaktivera funktionen. Timespan of ensure AD alarm (AINDLY time) RTU kommer inte att verkställa någon larmåtgärd (skicka larm sms, förregling etc.) så länge inte AINDLY time överskrids, även om AD ingångarna avviker från det normala. Först när varaktigheten av larmsignalen överskrider AINDLY tiden kommer RTU utföra ny larmåtgärd (skicka larm sms, interlock etc). "0" betyder avaktivera funktionen. Setup lag När AD ingångarna avviker från normala värden kommer RTU larma. Den återgår inte till normalläge innan AIN återvänder till fördefinerat område enligt: (högt värde - lag) och (lågt värde + lag).till exempel: normalområdet är 10 ~ 40, lag sätts till 5, RTU skickar larm SMS när AIN värde är 10 eller 40. Men RTU skicka sms om återgång till normalt läge först när AIN värdet är mellan 15 (10 +5) och 35 (40-5) Syftet med att använda lag är minska antalet larm när AIN värdet varierar mellan låga värden eller höga värden. "0" betyder avaktivera funktionen Setup AIN alarm and recover sms Det aktuella värdet visade i slutet av larm-sms eller återställnings-sms. Ett SMS som består av högst 60 tecken.

20 4.4.3 Setup AD ingångarnas namn Om skickat SMS-kommando frågar efter AD ingångarnas värde, kommer AD ingångarnas namn att visas i SM:et. Till exempel anges AD ingång 0 till "temperatur", visas sms: O bs: ett nam n f år högst bestå av 24 tecken CS nummer AIN auktoritet Anger vilka CS telefoner som mottager AD ingångarnas sms -larm. "O" innebär att CS telefon kommer att få en rad om detta som SMS, "X" betyder att de inte får det.

21 4.5 GPRS parametrar GPRS parametrar På denna sida kan du ställa in GPRS parametrar Vid behov konsultera GSM-administratör för att fylla i "APN, användarnamn, lösenord, DNS-adr" GPRS idle time. Om GPRS RTU inte sänder några uppgifter (t e x larm) kommer GPRS att vara offline under denna tid och sedan kopplas upp. Om tiden ställs in på 0 innebär det att GPRS alltid är uppkopplad. Modbus TCP unit ID: It is va Används om dataöverföring sker med Modbus TCP-protokollet - uppge Modbus TCP unit ID Enable com data to GPRS server GP GPRS-RTU stödjer RS232 Transparent Transmission Set parameters of server: 4 servers can4 servrar kan adderas, de kan ta emot data från GPRS- RTU samtidigt

22 Server address. IP-adress till en server eller domännamn, IP-adressen måste vara en statisk och offentlig IP-adress Service port. Applikationernas TCP / IP-port på servern. T C P / U D P. Du kan välja TCP/UDP transport protokoll för servern. Service Protocol. Du kan välja kommunikationsprotokoll mellan GPRS RTU och servern. Protokollen är Modbus TCP, CWT_IO och RS232 dubbelriktad transparent Viktigt: CW CWT_IO och GPRS DTU protokollen kan stödja TCP eller UDP, men MODBUS TCPprotokollet stödjer bara TCP, så om du använder CWT5002 måste transportprotokollet vara TCP Idle timeout. För TCP-server: om det inte finns några data som överförs i tid, kopplas servern bort. Ställ in på 0 för att inaktivera funktionentcp server. Response timeout. Gäller för CWT_IO och Modbus TCP kommunikationsprotokollen: om GPRS RTU skickar datameddelanden till servern och inte får svar från servern i tid kommer GPRS RTU att skicka data igen. Ställ in på 0 för att inaktivera funktionen. Heart timout Reserv

23 4.6 Setup I-sensorer Buzzer Observera: Denna inställning gäller för RTU modeller som har summer. Summern kan aktiveras vid larm. På denna sida kan du aktivera eller inaktivera summern och inställda tidsintervall för larmen Tmp100 sensor (tillval) Observera: Denna inställning gäller för RTU modeller som har intern temperaturgivare, Tmp100 temperatursensor är ett tillval. En standard RTU har inte intern temperaturgivare.

24 Du kan förinställa ett högt och en lågt temperaturvärde. Om temperaturen faller utanför dessa värden larmar RTU. Du kan också skicka SMS-kommando till RTU för att få aktuell temperatur.. Användare kan använda "Adjust" värdet för att kalibrera temperaturvärdet. Timespan of twice alarm sms. Används för att undvika stora mängder av av larm / återställnings SMS på kort tid. TMPRS time: timespan of resend alarm sms. Är utformad för att upprepa alarmmeddelande till telefoner, 0 betyder avaktivera upprepade meddelanden. time of ensure alarm. Räknar ner tiden tills larmet utlöses,, utformad för att undvika misstag. 0 betyder ingen räknare Internal battery (optional) Observera: Denna inställning gäller för RTU modeller som har interna batterier. Designad för att möjliggöra larm även vid strömavbrott. Vid strömavbrott drivs RTU med internt batteri och larmar CS nummer. time of ensure power alarm Vid strömavbrott kommer RTU att larma efter denna tid, 0 betyder avaktivera funktionen. Batteri parametrar: Lithium battery Voltage:3.7V Capacity:800mAh Limited voltage for charging 4.2V Implementation standard GB/T

25 4.7 Setup för temperatursensorer Setup för externa temperatursensorer Fyra (4) trådbundna temperaturgivare DS 18B20 kan anslutas till CWT5016.För varje kanal kan en hög och en låg temperatur förinställas, om den aktuella temperaturen är utanför temperatur-intervallet kommer CWT5016 att larma. Du kan också skicka SMS-kommandon för att få aktuell temperatur. DS 18B20 temperatursonder täcker området: -55 C ~ 125 C, precision: ± 0,5 Ad j u s t m e n t s Ef t e r k a l ibr e r i n g k a n e t t v ä r d e s t ä l l a s in. Al a r m s m s i n t e r v a l T i d s int e r v a l l mella n larm. Är utfo r m a d f ö r a t t u n d v ik a m ä n g d e r a v l a r m / å t e r s t ä l l d s m s p å k o r t t id. Re- l a r m s m s i n t e r v a l l F ö r a t t u p p r e p a a larm me d d e la n d e t i l l telef o n e r, " 0 " b e t yd e r a v a k t i v e r a u p p r e p a d e m e d d e la n d e n. Al a r m e n s u r i n g t i m e r. E n t imer fö r la r m e t u t f o r m a d f ö r att u n d v ik a m isst a g. " 0 " b e t y d e r ingen timer. 2 4 Ho u r s p r o p e r t y. O m m a r k e r a d, k o m m e r k a n a l e n l a r m a ( s k icka larm s m s, f ö r r e g l ing etc.) när den u t lö s e s, ä v e n o m CW T ä r i i n a k t i v t t i l lstånd. So u n d p r o p e r t y L a r m m e d inter n s u m m e r o c h e xt e r n s u m m e r e l ler s ir e n. E n a b l e p r o p e r t y Ak t i v e r a e l l e r in a k t i v e r a k a n a le n s larm

26 4.8 Andra inställningar Realtime Interlock Realtids förregling är en lokal strategi som är avsett att automatiskt verkställa åtgärder enligt vissa interna utlösande betingelser. Ett exempel Om digital ingång 0 varnar kommer utgång 0 stänga pulsen 5 sekunder

27 4.8.2 Timers Timers är utformade för att verkställa uppgifter, som larma, aktivera, öppna/stäng utgång etc. Minutes timers 4 stycken minut räknare kan ställas in, RTU utför uppgiften med det tidsintervall som angetts. T. ex. RTU verkställer en puls var 30 minuter på utgång. Sekund timers 4 stycken sekund räknare kan ställas in, RTU utför uppgiften enligt angivet intervall. T. ex. RTU verkställer en puls var 42 sekund på utgång System timers 6 tidpunkter per dag kan ställas in, RTU utför uppgiften enligt angivet intervall T. ex. kl 8:30 utgång 0 ställs i läge "på"; kl 17:00 ställs utgång 0 i läget "av"

28 4.8.3 Weekly timers 7 tidpunkter kan ställas in per vecka, RTU utför uppgiften varje tidpunkt. Till exempel skicka en daglig rapport varje måndag 10: Define users commands Användare kan definiera 6 kommandon istället för systemets (RTU) kommandon. T. ex. användaren definierar "nära" istället för RTU kommandot "IOOH", så att användaren kan skicka "nära" för att stänga utgång.

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Snabbguide Lämplig för alla!

Snabbguide Lämplig för alla! Bruksanvisning 1 Snabbguide Lämplig för alla! Innehåll Snabbguide Lämplig för alla! Om AirPatrol 6 Indikationslampor 8 Knappar 10 Strömmatning 12 SIM-kort 12 Montering av AirPatrol 14 Testkörning av AirPatrol

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Beskrivning av PiiGAB QuickPost

Beskrivning av PiiGAB QuickPost Beskrivning av PiiGAB QuickPost www.piigab.com PiiGAB Processinformation i Göteborg AB Anders Carlssons gata 1 S-417 55 Göteborg Sweden Tel: +46(0)31 559977 Fax: +46(0)31 227071 email: info@piigab.se Innehållsförteckning

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

ITP R321 GSM telephone interface

ITP R321 GSM telephone interface ITP R321 GSM telephone interface Beskrivning av kommandon Här nedanför följer information om hur telefon-interfacets kommandon fungerar. Det visas hur SMS meddelanden kan se ut. För alla kommandon som

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Instruktion GSM- PSTN-Com

Instruktion GSM- PSTN-Com Instruktion GSM- PSTN-Com GSM PSTN Com 0501.doc 1 0501 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Lysdiodens status och funktion... 3 1.1 Vid inkoppling av matning... 3 2. Matning... 3 2.1 Krav på extern likströmsmatning

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Instruktion GSM- PSTN-Com

Instruktion GSM- PSTN-Com Instruktion GSM- PSTN-Com GSM PSTN Com.doc 1 GSM- / PSTN-Com Gällande från mjukvaruversion GSM Com 835504 PSTN Com 839000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 Lysdiodens status och funktion... 3 1.1 Vid inkoppling

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning PlantWatch Temperatur och datalogger Kortfattad installationsanvisning Huvudkontor Filialer Stockholm Göteborg Jönköping Malmö Stockholm N Stockholm S Sundsvall Västerås Tel 08-598 908 00 Tel 031-49 99

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Tempco GSM Controller

Tempco GSM Controller Tempco GSM Controller INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARHANDBOK SE GSM CONTROLLER ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 INSTALLATIONS- OCH DRIFTMANUAL GSM Controller

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 TrackIT User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye TrackIT Introduktion NavEye TrackIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt, mc mm) på flera effektiva sätt: Med GPS-informationen

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation........2 2. Funktion...2 3. Användningsområden...2 4. Tekniska specifikationer...3 5. Komma igång (Snabb-guide)...4,5

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Operation and Maintenance Terminal (OMT 1.2) Användarmanual för OMT konsol tillsammans med MPG900-20T

Operation and Maintenance Terminal (OMT 1.2) Användarmanual för OMT konsol tillsammans med MPG900-20T Operation and Maintenance Terminal (OMT 1.2) Användarmanual för OMT konsol tillsammans med MPG900-20T 1. Översikt 1.1 Operation and Maintenance Terminal - OMT konsolen OMT konsolen är ett avancerat verktyg

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 Innehållsförteckning Introduktion... 6 1.1 Funktioner... 6 Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM Kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten... 10 2.4 Huvudenhetens

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

MPR-SW Övervakning & Rapportering

MPR-SW Övervakning & Rapportering MPR-SW Övervakning & Rapportering MPR-SW mjukvara är designad för övervakning och registrering elnätet parametrarna på din dator. MPR-SW Software är utformad enligt klient-server topologi, som möjliggör

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

GeoSafe användarmanual

GeoSafe användarmanual GeoSafe användarmanual TRACKS YOU & YOUR STUFF EVERYWHERE! 1 1. Produktsammanfattning... 3 2. Användning... 3 2.1 I paketet... 3 2.2 Börja använda... 4 2.3 Statusindikation... 4 2.4 Installation... 5 3.

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1

Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1 Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1 Inlogging Anslut en dator till valfri LAN-port och surfa in på routern på adress: http://192.168.8.1 Användarnamn: admin Lösenord: admin OBS: För ökad säkerhet rekommenderar

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer