INNEHÅLL 1 F Ö R O R D I N T R O D U K T I O N PARAMETER I N S T A L L A T I O N... 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL 1 F Ö R O R D... 3 2 I N T R O D U K T I O N... 4 2.1 PARAMETER... 4 3 I N S T A L L A T I O N... 5"

Transkript

1

2 INNEHÅLL 1 F Ö R O R D I N T R O D U K T I O N PARAMETER I N S T A L L A T I O N STORLEK LED INDIKATORERNAS BETYDELSE TERMINALER SETUP FÖR FJÄRRTERMINALEN GRUNDINSTÄLLNINGAR FÖR SETUP Setup Inställning av CS number Setup grundinställning Alarm parametrar ALLA SMS System Prio INGÅNG OCH UTGÅNG Setup olika typer av ingång och utgång Definiera larm och återställnings SMS för digital ingång Inställning av ingångarnas timeout Inställning digitala ingångar / utgångar, portnamn CS numrens DIN auktoritet SETUP PARAMETRAR FÖR ANALOGA INGÅNGAR(AIN) Setup för Ain parameterar Setup AIN alarm and recover sms Setup AD ingångarnas namn CS nummer AIN auktoritet GPRS PARAMETRAR GPRS parametrar SETUP I-SENSORER Buzzer Tmp100 sensor (tillval) Internal battery (optional) SETUP FÖR TEMPERATURSENSORER Setup för externa temperatursensorer ANDRA INSTÄLLNINGAR Realtime Interlock Timers Weekly timers Define users commands... 28

3 1 F ö r o r d Tack för att du använder TP016 GPRS datalogger. Du kommer snabbt att lära känna funktioner och metoder hos denna produkt genom denna manual. Denna produkt används huvudsakligen för att erhålla larm från fjärrstyrda produkter och kontrollera och övervaka produkter som fjärrstyrs via GSM-nätet. Var vänlig och använd produkten enligt de parametrar och tekniska specifikationer som anges i denna manual. Manualen kan också komma till användning när ni vill kontrollera om andra produkter, företrädesvis kontrollerade via GSM bandet, kan användas med systemet. Vi vill understryka att vårt företag tar inget ansvar för egendomsförlust eller personskada till följd av felaktig eller olämplig användning av denna produkt. OBSERVERA: I denna manual namnges ibland TP016 GPRS datalogger som RTU, vilket står för Terminal remote unit Paketets innehåll Produkt kvantitet TP016 GPRS data logger RS232 kabel 1 styck 1 styck 12V adaptor GSM antenna 1 styck 1 styck CD 1 styck

4 2 I n t r o d u k t i o n TP016 har utformats som en kostnadseffektiv, energisnål, fristående datalogger. Den har 4 digitala ingångar, 4 reläutgångar, 4 analoga ingångar och 4 temperaturingångar där givare kan anslutas. Den har inbyggd GSM / GPRS-modul för att vara ett allt-i-ett instrument för dataloggning, datainsamling, larm och kontroll. Den laddar hem realtidsdata enligt förinställt schema eller larmar via SMS eller GPRS när fördefinierade gränsvärden uppnås. Larmnivåer kan också ställas in för någon av de digitala ingångarna, analoga ingångarna och temperaturingångarna. TP016 stödjer SMS larmmeddelanden och utgångarna kan också kontrolleras via SMS eller GPRS.TP016 levereras med en lättanvänd programvara för konfigurering av alla parametrar, inklusive larm nivåer eller tillstånd och fördefinierade villkor för GPRS överföring etc. Konfigurationen kan göras via en PC eller via sms-kommandon. Det interna minnet på 256KB loggar mer än 1000 poster. Intervallet för dataloggning kan ställas in mellan 1 minut upp till 24 timmar. 2.1 Parameter Parameter DC Power supply Power consumption Frequency range SIM Card Antenna Serial Värde 9-28V DC (Standard adapter: DC 12V/1.5A) 12V input Max. 150mA/Average 50mA Dual-frequency 900/1800/850/1900Mhz Supporting 3V SIM Card 50 Ω SMAAntenna interface RS232 Temperature range -30 C ~ +70 C Humidity range Relative humidity 95% Digital Input Relay output Output drive voltage Output drive power 4 digital inputs(dry contact) 4 drivable relay outputs(open-collector outputs) Equal to input DC voltage Drive voltage 35V, drive current 500mA Analog Input 4 analog inputs(4~20ma or 0~5V) Temperature input 4 DS18B20 inputs (temperature range -55 C ~ +125 C ) memory Exterior dimension Weight 256K mm 370 g

5 3 I n s t a l l a t i o n 3.1 Storlek SIM-KORTET Tryck på den lilla gula pricken,sim-kort lådan kommer automatiskt fjädra ut. Ta ut lådan, placera SIM-kortet i rätt riktning på kort-platsen och sätt tillbaka lådan. Återställningsknapp Summer : knapp för att återställa summer MIC:3.5mm audio in,anslut MIC för röst övervakning SPK:3.5mm audio out,anslut högtalare för tal 3.2 LED Indikatorernas betydelse Indikator Status Beskrivning SRV (Orange) ACT(Gul) NET (Röd) BAT (Grön) Tänd under hantering Blinkar Blinkar Tänd under laddning Lampan är tänd när systemet skickar korta meddelanden och släckt när hanteringen är över Blinkar regelbundet när systemet är under drift med ett intervallet på 6 sekunder GSM-modulens signalindikator - blinker långsamt efter att systemet är registrerat i GSM-nät Lyser när det inre batteriet laddas

6 3.3 Terminaler

7 4.SETUP FÖR FJÄRRTERMINALEN 4.1 Tillträde till setup läge Anslut TP016 och dator med RS232-kabeln och öppna konfigurationsprogrammet. Setup läget öppnas enligt nedanstående figur. Obs: Välj den seriella portens nummer och hastighet korrekt, förvald (standard) kommunikationshastighets är 9600, standardlösenordet är "000000" Definition: Arbetsläge och Setup läge I inställningsläget är alla funktioner inaktiverade, enbart inställning av Setup parametrar möjliga. TP016 måste omstartas för att komma in i Arbetsläge, där alla funktioner är aktiverade, larm kan utlösas och bli kontrollerade. OBS! För att komma in i setup mode behövs varken sim-kort eller antenn, men i arbetsläget är sim-kort och antenn nödvändiga. Vilket läge befinner sig TP016 i?: Metod 1: Kontrollera ACT lampan; om ACT lampan blinkar två gånger per sekund så betyder det att den är i Setup läget; ACT lampan kan blinka med en period på upp till 6 sekunder under arbetsläge. Metod 2: Kontrollera informationen från den seriella porten om teckensträngen "dtu come in setup mode förekommer, betyder det att TP016 är i Setup läget.

8 4.2 Grundinställningar för Setup Setup Inställning av CS number I arbetsläget kan TP016 konfigureras för att mottaga sms kommandon från upp till 10 olika CS number eller skicka sms (alarm-sms, rapport-sms etc) till 10 olika CS number från CS0 till CS Setup grundinställning Observera: För GSM-bandet, com bps, UART, PIN-kod, landskod använd grundinställning Alarm för låg GSM signal GSM signalens normala värden är 18-32, TP016 sänder alarm till CS number om GSM signal faller under det förinställda värdet, standarvärdet är 11.

9 Daily report När alternativet är aktiverat kommer TP016/RTU skicka ett rapport-sms till valt CS nummer kl 10:00 varje morgon för att rapportera aktuell status så att användaren kan tillförsäkra sig normala drift av TP016. Proof time Proof time håller TP016 operativa system med rätt tid. TP016 kan utföra daglig rapport, slå på och av vid speciella tider eller ge en utsignal vid korrekt tid. Sänd proof time SMS till CS nummer vid uppstart Vid uppstart av RTU/ TP016 skickar det ett SMS till CS0 för begäran av proof time. CS0 svarar genom att sms:a "999" till RTU/TP016 för att slutföra proof time. Sänd proof time SMS till SP vid uppstart SP telefonnummer är numret till en telefon som automatiskt besvarar varje SMS med ett tidsstämplad SMS. RTU använder denna funktion för att uppdatera den inre klockan med tidsstämpeln från SMS som erhölls. SMS innehållet är inte viktigt.. Device description /enhets beskrivning Du kan lägga till beskrivning av enheterna i RTU (t.ex. installation läge, användarinformation), Beskrivningen läggs till i larm-sms. Devi c e ID/ enhetens ID Enhetens ID är en 8-byte ASCII karaktär som visas i status-sms som skickas från RTU Alarm parametrar R i n g vi d v a r n i n g När det här alternativet är aktiverat kommer RTU att ringa ett telefonsamtal till valda CS nummer sedan sms:a

10 Auto answer call of service phone (SP) numbers Observera: Detta alternativ gäller för RTU modeller som har ljudgränssnitt. Om MIC och högtalare är anslutna, kommer RTU autosvara när CS nummer ringer, så att användaren kan fjärrövervaka röst och tal Auto add basic description with alert sms Aktiveras det här alternativet (med en beskrivning av installation läge, användarinformation etc) visas beskrivningen i larm sms och dagliga sms rapporten.. print RTU alarm events by com port Aktiveras det här alternativet skickar RTU alarm data till com-port med CWT_IO dataformat. delay send sms time when alarm(disarm delay) Fördröjer alarm-sms.definiera tiden så att du har tillräckligt med tid att koppla från RTU när du går in i övervakningsområdet. Holding time after arm(arm delay time) Väntar med att aktivera larm/rtu. Definiera tiden så att du har tillräckligt med tid att lämna övervakningsområdet när RTU aktiveras. Extend information with report RTU kan skicka rapport-sms till CS-telefoner enligt tidsschema eller efter förfrågan av användaren via SMS. Denna funktion är utformad för att låta användaren veta att RTU är i arbete och dess status, Aktivera eller inaktivera nedanstående information som kommer att visas i rapporten. Interior temperature: Den interna temperaturgivaren är tillval. Om RTU har en sådan kommer temperaturvärdet visas i den dagliga rapporten. Observera: En standard RTU har ingen intern temperaturgivare Device Id: när detta alternativ aktiveras kommer enhetens-id visas i den dagliga rapporten. Arm status: aktiveras det här alternativet, kommer aktiv/inaktiv status visas i den dagliga rapporten. Signal of gsm network: aktiveras detta alternativ kommer GSM-signalvärde visas i den dagliga rapporten. Device s memo: aktiveras detta alternativ kommer enhetens beskrivning visas i den dagliga rapporten. Power supply status: aktiveras det här alternativet, visar rapporten status för strömförsörjning Ex-temperature: Aktiveras detta alternativ visas alla värden från temperaturgivarnai den dagliga rapporten. Observera: Detta gäller för RTU modeller som har temperatur ingångar (DS18B20 ingångar). Alarm inputs: om aktiverad:, visas ingångar som är i larmstatus i den dagliga rapporten. AD0~AD3: om aktiverad, kommer värden på AD ingångar visas i den dagliga rapporten..

11 4.2.4 ALLA SMS På denna sida kan du se alla sms som du har definierat, innefattande digitala ingångars larm / återställnings SMS, AD ingångar larm / återställnings sms etc. För att ändra innehållet dubbelklickar du på raden System Prio På denna sida kan du auktorisera de olika CS numren. "O" betyder aktivera tillstånd, "X" betyder inaktivera tillstånd.

12 Auktoritet admin Modify by sms Change cs phones Powerup sms Daily report sms Timer mms Alarm mms I-tmp alarm sms I-tmp alarm ring Power fail sms Power fail ring Signal low alarm Sample sms M2M svr Arm notify Förklaring Kan aktivera/inaktivera Detta CS nummer kan eller kan inte ändra genom SMS-kommando Detta CS nr kan ändra eller inte ändra CS nr genom SMS-kommando Kan eller kan inte ta emot status-sms när RTU omstartas via sms-kommandot Kan eller kan inte ta emot den dagliga rapporten Null Null Kan eller kan inte ta emot larm sms när interna temperaturgivare larmar Kan eller kan inte ta emot samtalslarm från telefon när innertemperatursensor larmar Mottar eller mottar inte alarm sms vis strömavbrott Kan eller kan inte ta emot samtalslarm från telefon vid strömavbrott Null Null RTU sänder SMS till CS nummer med CWT_IO protokoll Kam motta SMS när RTU aktiveras eller inaktiveras

13 4.3 Ingång och utgång Setup olika typer av ingång och utgång Digitala ingångar Ingångssignalerna kan vara av två typer, EDGE_IN (kant triggning) och LEVEL_IN (nivå triggning). Observera: Den viktigaste skillnaden mellan kant triggning och nivå triggning är att om datatypen är LEVEL_IN, skickas SMS meddelande vid återgång av signal samt att larmstatus-sms upprepas med ett visst intervall. 24 hours Om alternativet är aktiverat kommer den digitala ingången verkställa larmåtgärd (skicka larm sms, förregling etc.) när den utlöses, äver om RTU är i immobiliserat läge.

14 Sound Vid händelse som orsakar larm kan denna kanal utlösa en inre ringklocka och annan ringklocka eller siren. Use digital input 1 as arm control Aktiveras det här alternativet är RTU(TP016) i aktivt läge om digital ingång 1 är öppen och RTU är i inaktivt läge läge om digital ingång 1 är stängd. Användaren kan ansluta en knapp för att växla läge mellan inaktivt/aktivt läge. OBS: Används digital INGÅNG1 (INPUT1) som kontroll för aktiv/inaktiv välj INPUT1 som typ TO CLOSE ALARM (LEVEL)"och radera larmet / återställnings SMS för INPUT1 Counter Aktivera eller inaktivera denna kanals ingång som räknaringång, fångar större än 100 ms plus. Counter upload timer. Ställa in räknarens GPRS laddningsintervall Counter upload only changed data Räknarens automatiska uppladdningläge är ett läge för att spara GPRS, rapporterar inte uppgifter om värdet inte ändras. Notera: Detta alternativ gäller för RTU modeller som har GPRS-funktion. Utgångs typer 0 disable 1 relay drivable output Drive relay, drive electricity <0.2A Output drive relay voltage Equal to input DC voltage Output power: Drive voltage 35V, drive current 200mA 2 Buzzer This line s actions will synchronize with internal buzzer. 3 SNAPSHOOT This line wills shortly action when any alarm happens. 4 SIREN This line continuous drives for 1 minute by default. And the interval can be user define. Remember outputs status Standard status för TP016 utgångar är öppen, men kan vara stängd under arbete. Efter omstart kommer utgångarna återställas till statusen öppen utgång. Om alternativet aktiveras kan utgångarna återställas till samma status som innan omstart.

15 4.3.2 Definiera larm och återställnings SMS för digital ingång I ett SMS kan alla ingående linjer modifieras. Ett SMS kan högst bestå av 60 tecken Inställning av ingångarnas timeout Denna sida används för att ställa in ingångarnas timeout. Det finns tretids intervall relaterade till ingångarna. 1. Alarm sms limit interval. Utformad för att undvika massutskick av larm / återställnings SMS på kort tid.

16 2. Alarm sms resend interval. Utformad för att upprepa alarm meddelande till telefoner, 0 betyder avaktivera repeterat alarm. 3. Alarms ensure timeouts. Det är en räknare av larmstatus utformad för att undvika misstag. 0 betyder ingen räknare, se figur Inställning digitala ingångar / utgångar, portnamn Om du skickar SMS-kommando för att fråga efter ingångarnas status, är det en skillnad på svaren (se figur) I den vänstra figuren namnges ingångarna vilket underlättar tolkningen väsentligt.

17 4.3.5 CS numrens DIN auktoritet På denna sida anges nummer på CS telefoner som ska ta emot digitala SMS larm och vilka som ska mottaga larmsamtal. "O" innebär att CS telefonen kommer att få motsvarande meddelande som SMS, "X" betyder inte. This settings means CS0 don t receive input 0 alarm CS1 don t receive input1 alarm sms. CS3 don t receive input0 alarm sms.

18 4.4 Setup parametrar för Analoga ingångar(ain) Setup för Ain parameterar Den analoga ingången är konstruerad för att ta emot 0 ~ 20mA eller 0 ~ 5V signal från en analog givare. Du kan förinställa en hög och en låg nivå för varje AD ingång, för att erhålla, RTU larm om aktuellt värdet är över den höga nivån eller under den låga nivå. Du kan också skicka SMS-kommando till RTU för att få aktuellt värdet. Exampel: RTU ansluts till en temperaturgivare där den analoga utgångens värden är 4-20 ma för övervakning av temperaturområdet 0 C 50 C. Larmar när temperaturen är över 40 C eller under 10 C. U r g e n t Om markerad kommer RTU, i alla lägen, verkställa larmåtgärd (skicka larm sms, förregling etc) när AD-ingången är över det normala intervallet, även om RTU är i inaktiverat läge. Sound alarm Larm kommer att utlösa intern summer, extern summer eller siren. Viktigt: Detta alternativ gäller för RTU modeller som har GPRS-funktion. Upload step. Om ändringen av AD ingång är större än "upload steg", kommer RTU uppladda aktuellt strömvärdet till servern via GPRS. Minimum time of twice AD alarm sms (AINAS time) Efter utförd larmåtgärd (skickat larm sms, förregling etc.) kommer RTU inte att utföra någon ny larmåtgärd under det tidsintervall som specificerats i AINAS time. Syftet med att AINAS tid är att minska antalet larm-sms till användaren. Anges 0 inaktiveras denna funktion.

19 Interval of resend AD alarm state sms (AINLS time) Efter utfört larm (skickat larm sms, förregling etc.) Om AD ingångarnas värden fortfarande avviker från normala värden efter AINLS tiden larmar RTU på nytt.syftet med AINLS tid är att larma användaren upprepade gånger med jämna mellanrum när AD-ingången är utanför normalområdet. "0" betyder avaktivera funktionen. Timespan of ensure AD alarm (AINDLY time) RTU kommer inte att verkställa någon larmåtgärd (skicka larm sms, förregling etc.) så länge inte AINDLY time överskrids, även om AD ingångarna avviker från det normala. Först när varaktigheten av larmsignalen överskrider AINDLY tiden kommer RTU utföra ny larmåtgärd (skicka larm sms, interlock etc). "0" betyder avaktivera funktionen. Setup lag När AD ingångarna avviker från normala värden kommer RTU larma. Den återgår inte till normalläge innan AIN återvänder till fördefinerat område enligt: (högt värde - lag) och (lågt värde + lag).till exempel: normalområdet är 10 ~ 40, lag sätts till 5, RTU skickar larm SMS när AIN värde är 10 eller 40. Men RTU skicka sms om återgång till normalt läge först när AIN värdet är mellan 15 (10 +5) och 35 (40-5) Syftet med att använda lag är minska antalet larm när AIN värdet varierar mellan låga värden eller höga värden. "0" betyder avaktivera funktionen Setup AIN alarm and recover sms Det aktuella värdet visade i slutet av larm-sms eller återställnings-sms. Ett SMS som består av högst 60 tecken.

20 4.4.3 Setup AD ingångarnas namn Om skickat SMS-kommando frågar efter AD ingångarnas värde, kommer AD ingångarnas namn att visas i SM:et. Till exempel anges AD ingång 0 till "temperatur", visas sms: O bs: ett nam n f år högst bestå av 24 tecken CS nummer AIN auktoritet Anger vilka CS telefoner som mottager AD ingångarnas sms -larm. "O" innebär att CS telefon kommer att få en rad om detta som SMS, "X" betyder att de inte får det.

21 4.5 GPRS parametrar GPRS parametrar På denna sida kan du ställa in GPRS parametrar Vid behov konsultera GSM-administratör för att fylla i "APN, användarnamn, lösenord, DNS-adr" GPRS idle time. Om GPRS RTU inte sänder några uppgifter (t e x larm) kommer GPRS att vara offline under denna tid och sedan kopplas upp. Om tiden ställs in på 0 innebär det att GPRS alltid är uppkopplad. Modbus TCP unit ID: It is va Används om dataöverföring sker med Modbus TCP-protokollet - uppge Modbus TCP unit ID Enable com data to GPRS server GP GPRS-RTU stödjer RS232 Transparent Transmission Set parameters of server: 4 servers can4 servrar kan adderas, de kan ta emot data från GPRS- RTU samtidigt

22 Server address. IP-adress till en server eller domännamn, IP-adressen måste vara en statisk och offentlig IP-adress Service port. Applikationernas TCP / IP-port på servern. T C P / U D P. Du kan välja TCP/UDP transport protokoll för servern. Service Protocol. Du kan välja kommunikationsprotokoll mellan GPRS RTU och servern. Protokollen är Modbus TCP, CWT_IO och RS232 dubbelriktad transparent Viktigt: CW CWT_IO och GPRS DTU protokollen kan stödja TCP eller UDP, men MODBUS TCPprotokollet stödjer bara TCP, så om du använder CWT5002 måste transportprotokollet vara TCP Idle timeout. För TCP-server: om det inte finns några data som överförs i tid, kopplas servern bort. Ställ in på 0 för att inaktivera funktionentcp server. Response timeout. Gäller för CWT_IO och Modbus TCP kommunikationsprotokollen: om GPRS RTU skickar datameddelanden till servern och inte får svar från servern i tid kommer GPRS RTU att skicka data igen. Ställ in på 0 för att inaktivera funktionen. Heart timout Reserv

23 4.6 Setup I-sensorer Buzzer Observera: Denna inställning gäller för RTU modeller som har summer. Summern kan aktiveras vid larm. På denna sida kan du aktivera eller inaktivera summern och inställda tidsintervall för larmen Tmp100 sensor (tillval) Observera: Denna inställning gäller för RTU modeller som har intern temperaturgivare, Tmp100 temperatursensor är ett tillval. En standard RTU har inte intern temperaturgivare.

24 Du kan förinställa ett högt och en lågt temperaturvärde. Om temperaturen faller utanför dessa värden larmar RTU. Du kan också skicka SMS-kommando till RTU för att få aktuell temperatur.. Användare kan använda "Adjust" värdet för att kalibrera temperaturvärdet. Timespan of twice alarm sms. Används för att undvika stora mängder av av larm / återställnings SMS på kort tid. TMPRS time: timespan of resend alarm sms. Är utformad för att upprepa alarmmeddelande till telefoner, 0 betyder avaktivera upprepade meddelanden. time of ensure alarm. Räknar ner tiden tills larmet utlöses,, utformad för att undvika misstag. 0 betyder ingen räknare Internal battery (optional) Observera: Denna inställning gäller för RTU modeller som har interna batterier. Designad för att möjliggöra larm även vid strömavbrott. Vid strömavbrott drivs RTU med internt batteri och larmar CS nummer. time of ensure power alarm Vid strömavbrott kommer RTU att larma efter denna tid, 0 betyder avaktivera funktionen. Batteri parametrar: Lithium battery Voltage:3.7V Capacity:800mAh Limited voltage for charging 4.2V Implementation standard GB/T

25 4.7 Setup för temperatursensorer Setup för externa temperatursensorer Fyra (4) trådbundna temperaturgivare DS 18B20 kan anslutas till CWT5016.För varje kanal kan en hög och en låg temperatur förinställas, om den aktuella temperaturen är utanför temperatur-intervallet kommer CWT5016 att larma. Du kan också skicka SMS-kommandon för att få aktuell temperatur. DS 18B20 temperatursonder täcker området: -55 C ~ 125 C, precision: ± 0,5 Ad j u s t m e n t s Ef t e r k a l ibr e r i n g k a n e t t v ä r d e s t ä l l a s in. Al a r m s m s i n t e r v a l T i d s int e r v a l l mella n larm. Är utfo r m a d f ö r a t t u n d v ik a m ä n g d e r a v l a r m / å t e r s t ä l l d s m s p å k o r t t id. Re- l a r m s m s i n t e r v a l l F ö r a t t u p p r e p a a larm me d d e la n d e t i l l telef o n e r, " 0 " b e t yd e r a v a k t i v e r a u p p r e p a d e m e d d e la n d e n. Al a r m e n s u r i n g t i m e r. E n t imer fö r la r m e t u t f o r m a d f ö r att u n d v ik a m isst a g. " 0 " b e t y d e r ingen timer. 2 4 Ho u r s p r o p e r t y. O m m a r k e r a d, k o m m e r k a n a l e n l a r m a ( s k icka larm s m s, f ö r r e g l ing etc.) när den u t lö s e s, ä v e n o m CW T ä r i i n a k t i v t t i l lstånd. So u n d p r o p e r t y L a r m m e d inter n s u m m e r o c h e xt e r n s u m m e r e l ler s ir e n. E n a b l e p r o p e r t y Ak t i v e r a e l l e r in a k t i v e r a k a n a le n s larm

26 4.8 Andra inställningar Realtime Interlock Realtids förregling är en lokal strategi som är avsett att automatiskt verkställa åtgärder enligt vissa interna utlösande betingelser. Ett exempel Om digital ingång 0 varnar kommer utgång 0 stänga pulsen 5 sekunder

27 4.8.2 Timers Timers är utformade för att verkställa uppgifter, som larma, aktivera, öppna/stäng utgång etc. Minutes timers 4 stycken minut räknare kan ställas in, RTU utför uppgiften med det tidsintervall som angetts. T. ex. RTU verkställer en puls var 30 minuter på utgång. Sekund timers 4 stycken sekund räknare kan ställas in, RTU utför uppgiften enligt angivet intervall. T. ex. RTU verkställer en puls var 42 sekund på utgång System timers 6 tidpunkter per dag kan ställas in, RTU utför uppgiften enligt angivet intervall T. ex. kl 8:30 utgång 0 ställs i läge "på"; kl 17:00 ställs utgång 0 i läget "av"

28 4.8.3 Weekly timers 7 tidpunkter kan ställas in per vecka, RTU utför uppgiften varje tidpunkt. Till exempel skicka en daglig rapport varje måndag 10: Define users commands Användare kan definiera 6 kommandon istället för systemets (RTU) kommandon. T. ex. användaren definierar "nära" istället för RTU kommandot "IOOH", så att användaren kan skicka "nära" för att stänga utgång.

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

GeoSafe användarmanual

GeoSafe användarmanual GeoSafe användarmanual TRACKS YOU & YOUR STUFF EVERYWHERE! 1 . 1. Produktsammanfattning... 3 2. Användning... 3 2.1 I paketet... 3 2.2 Börja använda... 3 2.3 Statusindikation... 4 2.4 Fast installation...

Läs mer

Bruksanvisning. TUTA S30 SMS Strömbrytare. Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3

Bruksanvisning. TUTA S30 SMS Strömbrytare. Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3 TUTA S30 SMS Strömbrytare Bruksanvisning Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3 Sida - 1 - av 24 Tack för att du köpt Tuta S30 SMS Strömbrytare Tuta S30 SMS Strömbrytare

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06

Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06 Copyright 2014 FOAB Elektronik AB. Med ensamrätt. Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06 Innehållet i denna handbok och den medföljande hårdvaran sip86 tillhör FOAB Elektronik AB.

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

Vid frågor, kontakta Twig Com Support på support@twigcom.com eller +358 40 510 5058. Innehållsförteckning:

Vid frågor, kontakta Twig Com Support på support@twigcom.com eller +358 40 510 5058. Innehållsförteckning: TWIG Protector TWIG Protector Easy TWIG Asset Locator TWIG Dog Locator Konfigurationsguide Publiceringsnummer: YZ3301-13-SE All rights reserved. Twig Com Ltd, 2011-2014. På grund av avvikelser i användning,

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

Videotech Sverige AB

Videotech Sverige AB Videotech Sverige AB Introduktion Beskrivning XL Centralapparat är ett trådlöst och batteridrivet larmsystem. Designen är framtagen för att passa in i bostads samt i mindre företags säkerhetssystem. Med

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

YachtSafe. manual. Art nr: 30-01-00 April 2009 www.yachtsafe.se

YachtSafe. manual. Art nr: 30-01-00 April 2009 www.yachtsafe.se YachtSafe manual Art nr: 30-01-00 April 2009 SV www.yachtsafe.se Innehåll 1 Konfiguration och Installation 1.1 Konfiguration 1.1.1 Installera PC applikation 1.1.1 Installera SIM kort 1.1.3 Grundläggande

Läs mer

IRIS Connect Series Teknisk manual. Version 1.2

IRIS Connect Series Teknisk manual. Version 1.2 IRIS Connect Series Teknisk manual Version 1.2 Innehåll 1. Introduktion... 3 2. IRIS Kommunikationsmekanism (Pollning/Larm)... 4 3. Produktegenskaper... 5 4. Förpackningens innehåll... 6 5. Kretskortets

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se Användarmanual YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm www.yachtsafe.se Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Båtlarm och YachtSafe Utombordslarm. Larmen

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

Innehållsförteckning... 2-3. 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4. 2. Generell information... 6. 3. Kom igång...

Innehållsförteckning... 2-3. 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4. 2. Generell information... 6. 3. Kom igång... 1 Rubrik Sida Innehållsförteckning... 2-3 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4 1.1 Exempel på användningsområden... 4 1.2 Förbehåll och rekommendationer... 4 2. Generell information...

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

SBX-3 Mini Tracker. Användare- och installationsmanual INTRODUKTION. Svenska. AxTech AB 2007

SBX-3 Mini Tracker. Användare- och installationsmanual INTRODUKTION. Svenska. AxTech AB 2007 AxTech AB 2007 SBX-3 Mini Tracker Användare- och installationsmanual INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en redknows SBX-3 produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla potential ber

Läs mer

Snabbguide Lämplig för alla!

Snabbguide Lämplig för alla! Bruksanvisning 1 Snabbguide Lämplig för alla! Innehåll Snabbguide Lämplig för alla! Om AirPatrol 6 Indikationslampor 8 Knappar 10 Strömmatning 12 SIM-kort 12 Montering av AirPatrol 14 Testkörning av AirPatrol

Läs mer

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera 1 Instruktion 1.1 Allmän beskrivning Denna åtelkamera är en digital helt automatisk infraröd övervakningskamera med MMS- funktion, som utlöses när

Läs mer

Allmänt Stand-alone LS Control

Allmänt Stand-alone LS Control ELKO LS SMS-modem 1 2 Innehåll Allmänt Användning... 4 Konstruktion... 5 Systemkrav... 5 Konfiguration... 5 SIM-kort... 6 Allmänna förhållanden... 6 Återställ till fabriksinställningar... 6 Tekniska data...

Läs mer

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering ER-S-SMS Ver 2.01; 2.00-2.xx ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Sid 1 Allmänt om ER-SMART SMS: ER-SMART

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

Installationsmanual. Sidan 1

Installationsmanual. Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

I-101 GSM Transponder. Bruksanvisning. Invator

I-101 GSM Transponder. Bruksanvisning. Invator I-101 GSM Transponder Bruksanvisning Invator INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 SIM-KORT... 3 PIN-kod... 3 Nummerpresentation... 3 Lagring av nummer... 3 Sätta i SIM-kortet... 4 Ta ut SIM-kortet...

Läs mer