ANNONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN MEDELPAD TÄVLA & VINN! Du kan vinna fina priser för en säkrare vardag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN MEDELPAD TÄVLA & VINN! Du kan vinna fina priser för en säkrare vardag. www.facebook."

Transkript

1 TÄVLA & VI! Du kan vinna fina priser för en säkrare vardag

2 020 till I Välkommen Larmet går L E D I G Det är lätt att man får en bild av världen som kantad av olyckor och kriser. Men är den bilden verkligen sann? Svaret på frågan är nog nja. I jämförelse med antalet olyckor för 40 år sedan så är det faktiskt så att exempelvis trafikolyckor, bränder och drunkningar har minskat. I många avseende borde vi vara tryggare i dag än vad vi någonsin har varit. Men faktum är att det inte är så vi svenskar uppfattar: I en undersökning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomförde 2011 så visar det sig att otryggheten har ökat avsevärt mellan åren I vissa fall har oron för olyckor dubblerats under den korta tidsperioden. Så vi finner alltså att vi blir oroligare för olyckor samtidigt som dem minskar. Har vi lyckats då? ja, det tycker inte jag i alla fall. Vi i Medelpads räddningstjänst arbetar för att minska antalet olyckor genom att visa hur man kan skydda sig samtidigt som vi försöker jobba på att konsekvenserna blir så små som möjligt. Med de skydd som man exempelvis kan ha i en bostad flera brandvarnare, släckare, spisvakt med mera - så kan du känna dig trygg, tycker vi. Om du vet hur du ska agera för att stoppa ett olycksförlopp så kan du även känna förtroende för dig själv och din och din omgivnings trygghet även i detta avseende. Samma tänkande går att tillämpa på många olycksområden som kan vara kopplat till just ditt sätt att leva. Här finns inga pekpinnar, bara bra tips på vägen genom livet. Tipsen förändras utifrån där du just är för tillfället. Vi vill ge dig bättre möjligheter till att undvika olyckor. Ger vi otrygghet genom våra råd är vi fel ute. Men åter till frågan hur det kan komma sig att svenskar känner sig mer otrygga, även om det i många fall statistiskt visar sig felaktigt. Här finns inga konkreta svar, men rapporteringen om vår värld görs så frekvent och av så många att vi får reda på så mycket. Sällan ser vi de positiva händelserna om människors sätt att agera innan och under olyckor. Men vi på Räddningstjänsten ser många goda exempel på vad mycket bra som människor faktiskt gör, för att de har sig en tagit en stund och funderat, och lärt om skydd mot olyckor och kriser och hur detta faktiskt ger en trygghet i deras vardag. Erik Hedlund Medelpads räddningstjänst Denna bilaga från räddningstjänsten distribueras med Sundsvalls yheter till hushåll och kontor i Sundsvall, Timrå, Härnösand och Ånge. Produktion: Sundsvalls yheter Reporter/fotograf: Sanna Berglund Redigering: Sanna Berglund Vid eventuella frågor: Jens Persson Informatör, räddningstjänsten Medelpad. Tävling Vad heter Räddningstjänstens vinnande stadsdrake? Gå in på vår hemsida och svara på den och några andra frågor om Räddningstjänsten och säkerhet. 1:a pris: 1 st brandfilt 2 seriekopplade brandvarnare Tfn Bergsgatan 126 Sundsvall Vi tar hand om fukt och vatten Polygon är expert på fukt- och vattenskador och kan hantera all skadlig fukt i bostäder och lokaler. Vare sig skadan redan är ett faktum eller det gäller förebyggande åtgärder kan våra skickliga tekniker snabbt vara på plats för att lösa problemet. Vattenskador torkas snabbt och effektivt med våra miljövänliga metoder. Fuktstatusbesiktningar och fuktinventeringar med ISO-certifierad dokumentation. Vi finns tillgängliga dygnet runt i hela landet. Här når du din lokala kontakt Response, Reliability and Results 3880 POLY-SE - Moisture advert (general) 178x122 flooded.indd 1 2:a pris: 1 st brandfilt Långt skohorn (även testare av brandvarnare) Tack till Länsförsäkringar Brandskyddsföreningen 3:e pris: Långt skohorn (även testare av brandvarnare) Disktrasa med checklista för ditt brandskydd 31/10/ :27 Öppet för Dig och Ditt Djur Dygnet runt Året om! Inspektörsvägen 19, Lillänge PERSOAL Hos oss finns veterinärer och 14 djursjukvårdare. Kompetensen 10 bland vår personal är hög inom en rad specialområden såsom kirurgi, ortopedi, ultraljud och hudutredningar. Vi har även regionens enda veterinär med specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar. VÅRDAVDELIG Dygnet runt har vi team med veterinär och djursjukvårdare som övervakar och behandlar de djur som behöver stanna för vård eller vidare utredning. Här tar vi även hand om våra dagpatienter före och efter operation. OPERATIO OCH AESTESI Veterinär och speciellt utbildade djursjukvårdare med tillgång till avancerad anestesi- och övervakningsutrustning ser till att skräddarsy narkosen vid operationerna för varje enskild patient. På vår välutrustade operationsavdelning utför våra veterinärer alla vanligt förekommande kirurgiska ingrepp, allt från små operationer till avancerad kirurgi. Vi har även egna veterinärer som utför ortopedkirurgi som knäledsoperationer och frakturer. Akuta operationer utför vi dygnet runt. REHABILITERIG På vår rehabavdelning erbjuder vår specialutbildade personal patienterna bl.a. träning på vattenrullband (WaterTreadMill) som en del av rehabiliteringen efter vissa operationer eller sjukdomar. Vi tar även emot patienter från andra veterinärer samt erbjuder friskvård. BILDDIAGOSTIK Vi är välutrustade när det gäller bildiagnostik med digitalröntgen, ultraljud samt operationsröntgen med s.k. genomlysning. Vi har även digital tandröntgen. LABORATORIUM En erfaren biomedicinsk analytiker (BMA) ansvarar för vårt moderna och välutrustade lab. Där kan vi med hjälp av avancerad teknisk utrustning utföra nödvändiga analyser under hela dygnet. TADVÅRD Vi har en fullt utrustad tandvårdsavdelning med modern utrustning för avancerad tandvård inklusive digital tandröntgen. ITESIVVÅRD Vi bedriver intensivvård av de allra svårast sjuka eller skadade patienterna. Patienterna övervakas kontinuerligt och har tillgång till bl.a. blodtransfusioner, syrgasbehandling och avancerad smärtlindrig. BUTIK Vi har en butik med bl.a. fullsortiment av veterinärfoder och friskfoder från Hill s och Royal Canin. Akutmottagning och vårdavdelning öppen dygnet runt, året om. Butiken öppen vardagar Rådgivning och tidsbokning vardagar 8-17

3 Du missar väl inte... Att Räddningstjänsten finns på Facebook? Du hittar oss på www. facebook.com/rtjmedelpad Plåthink. Varje år orsakas ett antal villa- och bostadsbränder av aska som har placerats på verandan i en plasthink eller i något annat brännbart. Eftersom det är väldigt svårt att avgöra om askan är släckt eller inte ska aska och andra sotrester läggas i ett obrännbart kärl med tättslutande lock och det ska placeras på obrännbart underlag. Lägg in ett ICE-nummer. Genom att lägga in förkortningen ICE, In Case of Emergency, i mobiltelefonens adressbok, följt av namn och telefonnummer till en anhörig, kan räddningspersonalen enkelt få information om vem som ska kontaktas. är man bor på landsbygden kan det dröja innan hjälpen är på plats. Det fick Thomas Åslin på Räddningstjänsten att börja fundera på hur man skulle kunna göra livet på landet lite tryggare. VÄRMEPUMP 3 Grannar kan ge tryggare liv på landet Thomas Åslin bor i Holm där de har långt till Räddningstjänst och ambulans. Han har från och till funderat på hur man skulle kunna göra livet i byn tryggare, nu har han fått chansen att driva ett projekt med fokus på säkerheten på glesbygden. Man ska ha rätt till samma trygghet på landet som i städerna men i praktiken är det omöjligt för Räddningstjänsten att finnas nära alla. Därför kan det här projektet vara ett sätt att göra skillnaden lite mindre. Tanken med projektet är att vi ska undersöka vad man i byarna själva kan göra innan vi på Räddningstjänsten kommer till platsen vid exempelvis en brand, säger Thomas Åslin. Att samverka med grannarna och ha frivilliga som kan hjälpa till vid olyckor under tiden fram tills hjälpen nått platsen kan göra stor skillnad. u ska fem byar delta i ett försök där grannsamverkan ska testas och Thomas Åslin hoppas på att det ska bli något som ska kunna tillämpas på flera orter där utryckningstiderna är långa. Vi har valt ut fem byar som vi ska besöka och se vilket intresse det finns bland befolkningen, det är absolut inte tänkt att de frivilliga ska fungera som brandmän som ska ge sig in i brinnande byggnader utan tanken är att de ska vara en extra medmänniska som kan hjälpa grannarna om något händer, säger han. Projektet är nu i uppstartsfasen och de planerade besöken på de olika orterna är till för att se om man kan få frivilliga att delta i projektet. Och redan innan det ens dragit igång har flera visat intresse. Det finns en stor samhörighet på landsbygden och jag tror många tänker att vore det jag så skulle jag vilja att någon hjälpte mig. Tanken är att de frivilliga senare ska få gå en gratis utbildning hos Räddningstjänsten för att känna sig trygga i rollen som extra medmänniskor, eller eldsjälar som man funderar på att kalla dem. I Stockholm har man ett system med människor som anmäler sig som livräddare som SOS kan skicka ut SMSlarm till. Vi håller på att titta på ett sådant alternativ i det här projektet som skulle göra det möjligt att ha flera i en by som är utbildade på hjärtstartare och kan skickas till sådana fall, säger Thomas Åslin. Det finns mycket man kan göra innan Räddningstjänst eller ambulans når en olycksplats eller brand. Det kan handla om att finnas där som stöd, hjälpa till att rädda tillhörigheter ur en byggnad eller förhindra spridning av en gräsbrand. är sådana här saker händer kan varje sekund vara viktig, särskilt när det handlar om personer med hjärtstopp, när vi når platsen kan det vara försent, säger är vi når platsen kan det vara försent Thomas Åslin som har många idéer på åtgärder som skulle kunna göra landsbygden tryggare. Thomas åslin. Visste du att om du bor på landet upplever du större risk för brand i hemmet medan en stadsbo känner mer oro för våld och övergrepp än vad du gör.. har du troligtvis också fler åtgärder för ett säkert hem förutom när det gäller inbrott. Källa: Dinsäkerhet.se Redo. I Skatan har man sedan tidigare ett projekt för grannsamverkan i gång. YHET! Thermia Diplomat Optimum G3 I snart 40 år har vi lett utvecklingen av värmepumpar och nu har vi återigen överträffat oss själva vår nya värmepump G3 slår knock på hela branschen både när det gäller årsverkningsgrad och varmvattenproduktion. Årsverkningsgrad är det mått som visar hur effektivt värmepumpen arbetar i verklig drift, utslaget över ett helt år, och därmed visar den verkliga besparingen. Med tillvalet Thermia Online kan du styra och övervaka din värme pump via mobilen eller närmaste dator, var än i världen du befinner dig. Glöm inte ROTavdraget Så kan ditt hem bli tryggare... l Rök aldrig i sängen. Det är den vanligaste orsaken till dödsbränder. l Täck inte över elektriska element l Stanna hemma medan tvättmaskinen eller torktumlaren är igång. Cirka 120 tvättmaskiner och torktumlare brinner varje år. Byt blinkande lysrör. Vänta inte med att byta dem. Blinkande lysrör kan överhettas och orsaka en brand. Byt glimtändaren samtidigt, annars kan blinkningarna fortsätta eller återkomma snart igen. l Se till att glödlampor och spotlights inte kommer för nära något brännbart eller kan trilla ner. En tänd lampa blir väldigt varm och kan i värsta fall antända material som ligger emot den. l Vid åska. Dra ur kontakten till datorn, telefonen och tv:n. Slår åskan ner kan apparaterna skadas inuti. Ibland märks det inte på en gång. Felet i apparaten kan i värsta fall starta en brand senare. l Var rädd om el-sladdar så att de inte kläms eller skadas. En trasig sladd kan orsaka kortslutning och det kan starta en brand. Dra ur kontakten om en sladd eller elektrisk apparat är trasig. l Dra ur kontakten. är hårtorkar, mobil-laddare, bärbara datorer med mera inte används - dra ur kontakten. l Ställ värmeljus var för sig. Står ljusen tätt intill varandra kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga. l Använd inte ljus med ingjutna dekorationer. l Fritt och stadigt. Se till att det är fritt ovanför de tända ljusen och att de står stadigt. Blås ut ljusen när du lämnar rummet. Fönsterbyte! Vi säljer kvalitetsfönster till villor, hyres- och bostadsrätter. Montering till fasta priser samt garantier. Vi gör kostnadsfria hembesök. Finansiering genom Sundsvall: Torbjörn Härnösand: Krister Hudiksvall: Andreas

4 Räddningstjänsten har under årens förändrats. Från att ha varit mest inriktad på att släcka bränder har den utvecklats till en organisation med ett bredare uppdrag. Vi vill därför presentera några av våra medarbetare som kan berätta om vad just dom jobbar med och viken roll dom har på Räddningstjänsten. SOS Alarm, Räddningstjänst, polis och sjukvård ska bli bättre på att hantera suicidfall. En gemensam utbildning har gjort att det nu finns tydligare riktlinjer hur de ska agera när larmet kommer. Utbildning ger en bättre samverkan vid suicidlarm V arje år kommer larm från oroliga anhöriga eller personer som hotar att begå självmord till SOS centralen. Många av de som tar sitt liv har aldrig varit i kontakt med psykiatrin och handlingen är ofta relativt spontan och oplanerad. Det här är något väldigt känsligt och något som det inte pratas så mycket om i samhället. Ändå är det den vanligaste dödsorsaken bland yngre människor säger Tommy Forsberg. Oftast är det polisen som tar hand om suicidärenden men det händer att både räddningstjänst och sjukvård kopplas in i fallen. u har man haft en gemensam utbildning för att få samarbetet att fungera bättre och ge personalen en utökad kunskap och trygghet i sitt arbete. I utbildningen har man gått igenom olika strategier om man får in ett larm med suicidhot. Det gäller ofta att gå varsamt fram och samla på sig så mycket information som möjligt. Vanligtvis gör polisen detta men det händer att Räddningstjänsten är de som kommer först till en plats eller får hantera situationer med exempelvis höga höjder eller vatten. Efter den här utbildningen har vi fått tydligare planer för hur vårt gemensamma agerande ska se ut och hur vi kan samverka med polisen på ett sätt som gör att vi kan sköta vårt arbete optimalt, säger Torbjörn Thoresson på Räddningstjänsten. D e suicidlarm som kommer in till SOS tror Tommy Forsberg oftast är ett rop på hjälp. Det gäller att lyckas störa eller försvåra handlingen. SOS operatören ska försöka att hålla igång samtalet tills att annan personal är på plats och kan överta kontakten. Att etablera en kontakt med psykiatrin kan också få personen att avbryta handlingen. Genom att göra det mer svårtillgängligt vid vissa platser kan vi få ner siffrorna. Staketet på Alnöbron är ett sådant exempel. Torbjörn Thoresson känner att utbildningen ökat kunskapen om självmord hos Räddningstjänsten. Utbildningen har gett ett bra tillfälle för polis, räddningstjänst och Landsting att lära av Rop på hjälp. Många av de som kontaktar 112 med självmordstankar vill egentligen bli hjälpta. u ska samordningen mellan bland annat polis och räddningstjänst fungera bättre i sådana situationer. varandra, något som gör att samordningen vid insatserna i framtiden kommer att fungera smidigare när alla känner sig trygga i sina respektive roller. Det känns som att vi kommer ha lättare att samverka, vi vet mer om hur vi får information från polisen som vi kanske inte har tillgång till. Vi är ju inte utbildade i förhandlingssituatoner som polisen men vi vet vikten av att få ut så mycket information som möjligt i sådana här situationer för att kunna arbeta optimalt och få en person att tänka om, säger Torbjörn Thoresson. Säkra din skorsten inför vintern! Vi har behöriga... Funktionskontrollanter i ventilation Brandskyddskontrollanter Certifierade ventilationsrensare Vi har stora kunskaper i... Vi har sakkunniga för besiktning av... Material och reparation av bostadsventilation. Injustering av ventilationsanläggningar Eldstäder Rökkanaler Imkanaler GUIDE Det finns alltid någon att prata med säkrare. Torbjörn Thoresson och Tommy Forsberg tror att utbildningen kommer att göra att alla känner sig säkrare på sin uppgift vid suicidlarm. ationella hjälplinjen: På självmordsupplysningen.se kan man chatta anonymt vardagar kl Jourhavande präst: 112 Jourhavande medmänniska: Röda korsets jourtelefon: ÄRR EFTER OPERATIO, ELLER GEOM OLYCKA MM? Då ska du ringa mig som hjälper dig att få ersättning från alla tänkbara försäkringsbolag Fotograferingen är kostnadsfri

5 Byt batteri. Byt batteri i brandvarnaren årligen, exempelvis när du tar fram adventsljusstaken och/eller när den ger ifrån sig ett pip. Ha alltid extra batterier hemma. Om du måste lämna bilen. Om du kör av vägen och måste lämna bilen kvar i snövallen medan du hämtar hjälp, sätt upp varningstriangeln på bilens tak så att bilen syns bättre. Själv syns du bättre vid en mörk vägkant om du bär reflexväst. Låt eldstaden vila. Under vinterhalvåret kan det vara skönt med en värmande brasa. Se till att elda på ett säkert sätt och låt eldstaden vila. En bra tumregel är att låta den vila lika länge som du har eldat. Har du eldat i fyra timmar så är det bra att låta eldstaden vila lika länge. Visste du att... Räddningstjänstens drake Åke Släck blev framröstad till Årets Drake bland alla de fina drakarna i årets drakparad? Tack alla ni som röstade på Åke! En stor del av vår kommunikation i samhället är beroende av el. Ett större elavbrott kan få stora konsekvenser då bland annat ekonomisk information skickas elektroniskt. Dessutom kan det bli svårt för nödsatta att få hjälp. Dagens beroende av teknik gör oss sårbara Brandmän på deltid sökes Det behövs fler deltidsbrandmän i Medelpad. För tillfället söker Räddningstjänsten deltidsbrandmän till sina nio deltidsstationer runt om i Medelpad. Håkan Samuelsson som ansvarar för deltidsstyrkorna hoppas att de som är intresserade ska höra av sig, men det är svårt att hitta folk på de orter där de behövs. För att kunna vara deltidsbrandman måste man bo och arbeta på orten, det är svårt att hitta människor som har ett liv där de är tillgängliga för utryckningar dagtid, säger han. För att bli deltidsbrandman krävs ett intresse för yrket och att man har god kondition och tar hand om sin kropp. Man ska också vara simkunnig och det är bra om man har ett Ckörkort. Vi kommer att kalla de vi tycker är lämpliga till intervjuer, därefter får man göra ett rullbandstest. De som sedan anställs får gå en 9 veckor lång utbildning dels på stationen och dels på skolan på Sandö, säger Håkan Samuelsson. Från Räddningstjänsten kommer man att besöka företagare på de orter där deltidsstationerna finns. Man vill göra företagarna uppmärksamma på vilken tillgång det kan vara att ha en anställd som också är deltidsbrandman. De som är anställda hos oss får en bra utbildning och kommer kunna hjälpa till med brandskyddsarbetet på företaget där personen jobbar. Vi hoppas att företagare ska upptäcka fördelarna med det här och kanske tipsa oss om personer som skulle kunna vara lämpliga för jobbet, säger Håkan Samuelsson. Deltidsbrandmännen är viktiga på mindre orter där det annars skulle ta lång tid för Räddningstjänsten att ta sig fram. I dag finns det fler deltidsanställda brandmän än heltidsanställda. Det är bra om man är engagerad i orten och känner ett ansvar. I praktiken blir det ändå sällan som man åker ut på larm, vissa orter har ungefär ett i veckan. Men det gäller ju att man snabbt ska kunna ta sig till stationen när larmet går, säger Håkan Samuelsson. VIlka är Anonymous? Vi förlitar oss mycket på att kunna kommunicera med hjälp av telefoner och Internet i dag dessutom skickar vi en stor mängd ekonomisk information elektroniskt. Därför har vi tittat på vilka faror som finns med detta om något skulle störa den funktionen, säger Johanna Hillgren som är krisberedsskapssamordnare på Räddningstjänsten och arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser för kommunerna i Medelpad. Johanna Hillgrens uppgift är att stödja kommunerna så att de kan arbeta tillsammans med andra aktörer vid stora händelser som exempelvis ett stort elavbrott. Det är svårt att greppa hur mycket som bygger på elektronik i dag, utvecklingen har gått väldigt snabbt de senaste åren och det gäller att se till att vi håller jämna steg. Som det ser ut i dag är våra system väldigt säkra, säger hon. Det senaste året har vi dock fått se prov på hur hackernätverket Anonymous lyckats stänga ner ett flertal myndigheters webbplatser. Deras attacker visar hur sårbara vi är på Internet och hur sabotage kan ställa till med besvär i samhället. K ommunerna och Räddningstjänsten har tittat på ett scenario där Internet, mobilnät, och telefoner och det interna kommunikationssystemet Rakel skulle vara utslaget och analyserat vilka följder som det skulle kunna få för samhället. De stora problemen kommer när människor som är i behov av hjälp inte kan komma i kontakt med sjukvården eller Räddningstjänsten. Om det enda sättet att komma i kontakt med oss när det brinner är att fysiskt komma till stationen blir det så klart ett problem, säger Johanna. Men att risken för att all kommunikation skulle slås ut är väldigt liten, sabotage skulle kunna vara en orsak till att det skulle inträffa men även vädret kan ha påverkan. Anonymous är ett decentralicerat nätvek av hackers, aktivister och vanliga människor. Anonymous vill se en värld utan cencur, utan monopol och korruption. klädda i masker har de uttalat hot mot olika webbplatser där bland annat myndigheter i Sverige blivit utsatta för deras attacker. 10 steg till en säkrare dator Stäng av datorn när den inte används. Ha en brandvägg och ett antivirusprogram installerat på datorn - håll dem uppdaterade. Internet och telefoner. I dag sker allt större del av vår kommunikation elektroniskt information skickas på det viset. Ett stort strömavbrott eller sabotage kan ge stora Stormar kan slå ut elen för många under en längre tid, men då drabbas oftast inte hela samhället. Solstormar är något vi har tittat lite extra på. En sådan skulle kunna slå ut elektronik. På 1800-talet gjorde en solstorm att telegrafsystemet hade stora problem, säger Johanna. är Johanna arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser är det ofta extrema scenarion som är utgångspunkten. Genom att titta på ytterligheterna kan kommuner och myndigheter stärka robustheten i samhället. Personer från alla kommunala förvaltningar och bolag finns med och lämnar information om hur arbetet hos dem påverkas och en stor utmaning i detta scenario är att nå ut med information till medborgaren. För oss är det här ett sätt att säkra upp och se till att samordningen fungerar i de mest extrema situationer, trots att vi redan i dag har så bra system att det ska väldigt mycket till för att kommunikationen ska slås ut helt, säger Johanna. För den enskilda invånaren finns väldigt lite att påverka när det gäller kommunikationssystemen. Men eftersom vi i dag har många kommunikationssystem som är beroende av el så kan det vara bra att vara medveten om hur det fungerar. Det kan också vara bra att ha både en mobiltelefon och en fast telefon om något av systemen skulle ligga nere. och en stor del ekonomisk problem i samhället Utan elektricitet kan det vara svårt att få hjälp i ett nödläge. Ta regelbundet säkerhetskopior av viktig information lagrad på datorn. Var noga med lösenord välj med omsorg, byt ofta och håll det hemligt. Uppdatera ditt operativsystem och din webbläsare regelbundet. Var försiktig med att lämna ut personliga uppgifter - se upp för nätfiske (phishing). Undvik skräppost använd flera e-postadresser. Öppna inte bifogade filer i e-posten utan eftertanke. Ladda ned med försiktighet. Johanna Hillgren. Skydda ditt trådlösa nätverk. Behöver ditt företag larm eller kameraövervakning? Vi kan erbjuda en bra lösning! Har du blivit utsatt för våld? Ring! Tänk på att... l Vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids. l Medverka aldrig till att osanna uppgifter sprids. l Ring bara larmnumret 112 om du befinner dig i ett nödläge. l Vid ett elavbrott försvinner möjligheten att använda sig av informationskällor på internet eller ta del av nyheterna i etermedia. En batteridriven radio kan vara räddningen liksom en radio som drivs med solceller. Att lyssna på bilradion kan vara ytterligare ett sätt att få information vid ett elavbrott. Kommunen där du bor kan använda sig av allt från flygblad till torgmöten och personliga informatörer för att nå ut med viktig information till medborgarna. l Alla kommuner har en skyldighet att kunna informera sina kommuninvånarna vid en allvarlig händelse och ska snabbt kunna lägga ut information på kommunens webbplats eller på annat sätt tillmötesgå informationsbehovet. Larma och övervaka dina lokaler! Komplett GSM-larm som ringer och skickar SMS vid larm. Komplett med IR dektorer och dörrmagneter. Iphone och AndroidApp till fjärrstyrning av larm. Elteknik har sedan starten 1964 varit en kvalitetsleverantör inom området kommunikation. Elteknik konstuerar, tillverkar och installerar styrutrustningar och kommunikationslösningar för ett antal brukare på marknaden. Elteknik har över 15 års erfarenhet av FACI och trygghetslarm. Vi tillhandahåller service och installation. IR-sändare, trampmattor, rörelselarm, sänglarm och anropsapparater. Vi utför även installation av datanät, fibersvetsning, kontaktering och montering av uttag, paneler, switchar. Telefon E-post. Fr :- exkl. moms Axvägen 10, Sundsvall. Tel Öppet: måndag - fredag Läs mer om oss på Vi är ECS (European Cabling System) certifierade vilket betyder att vi har marknadens strängaste krav att leva upp till. Vi kan därför erbjuda unika garantier på både installationen och materialet.

6 Bli månadsgivare i dag. Ring eller besök cancerfonden.se Villa/hem Fritidshus Lantbruk Villa/hem Hemförsäkring Fritidshus Villa Fastighet Företag Villa Fastighet Vi finns nära dig! Vi försäkrar inom Ånge och Bräcke kommuner Lantbruk Vi har ett fullständigt försäkringssortiment Företag för dig som bor i villa, fritidshus, lägenhet eller bostadsrätt. Företagare, Centralgatan 9 Ånge Tfn Hemförsäkring fastighetsägare, lantbrukare eller skogägare. Fax Centralgatan 9 Ånge Tfn Fax. Försäkrar inom Ånge och Bräcke 89 kommuner Centralgatan 9 Ånge Tfn Fax STÖTTA E FÖREIG! Villa/hem Villa Fritidshus Fastighet Lantbruk Företag Hemförsäkring Centralgatan 9 Ånge Tfn Fax u har du chansen att stötta en valfri förening i samband med att du tecknar försäkring! Stöde Sockens Försäkringsbolag betalar 10% av din årspremie till en förening som du själv väljer. Se eller ring för mer information! Tillsammans kan vi stötta det viktiga föreningslivet i Stöde med omnejd! Stöde Sockens Försäkringsbolag Släckmedelscentraler finns på fyra platser i landet. Sundsvall är en av dem. De ska kunna hjälpa till vid cisternbränder över hela landet och i september övade Sundsvall och Göteborg tillsammans i Luleås oljehamn. Vid övningarna är det mycket utrustning som ska på plats. Från Göteborg kom containrarna i ett Herculesplan till Luleå där SMC hade övning i september. Stor apparat när SMC övar Varje år genomför släckmedelscentralen, SMC, fem till åtta stora övning- med hjälp av flygvapnet. Vid övningen i ningen lastad i containers som kan flygas ar på någon oljedepå i Sverige. I Sundsvall finns släckmedelscentralen för norrsurser på plats och en viktig del av öv- Luleå var det så man fick Göteborgs relandsregionen och i år övade man i oljehamnen tillsammans med en enhet från me skulle fungera på ett bra sätt. ningen var att se till att logistiken väl fram- Göteborg. Vi har som tur är varit förskonade är det kommer ett larm till SMC så från cisternbränder i Sverige, senast det blir det två regioner som åker till platsen. var en stor sådan brand tror jag var Vad är SMC? Den här gången var det vi i Sundsvall Men utrustningen har kommit till användning vid andra tillfällen som vid exmpelvis och enheten från Göteborg som åkte till SMC står för Släckmedelscentralen. Det bildades 1994 av övningen i Luleå, säger Roger Josbrant. skogsbränder eller bränder på industrier. Sundsvall, som är den nordligaste resursdepån för SMC, kan få åka på larm ör att kunna släcka bränder i stora skydd mot olyckor eftersom oljebolagen för att ha ett bra F i hela orrland, men också söder ut. De cisterner krävs tung utrustning. Man Räddningstjänsten inte kan tillkallas vid bränder i exempelvis oljecisterner eller industrier där Räddnings- med en kapacitet på liter per mi- släcka bränder i stora cisterner. är bland annat utrustad med en pump förväntas ha resurser till att tjänstens ordinarie resurser inte riktigt nut och två 400 meter långa brandslangar och en skumkanon. SMC är uppdelat i fyra regioner: räcker till. På den här övningen arbetade vi Den mobila utrustningen ger bästa möjliga förutsättningar för att kunna släcka orrlands resursdepå finns i Syd, ord, Öst och Väst, där med ett scenario med en cisternbrand där Räddningstjänsten i Luleå skulle kyla en cisternbrand och gör det möjligt att Sundsvall. andra cisterner i området medan vi tillsammans med SMC från Göteborg skulle har beredskap 24 timmar om dygnet alla SMC larmas via SOS alarm av täcka in stora geografiska områden. SMC släcka branden. dagar om året och runt om i landet finns räddningsledaren på brandplatsen. Efter larmet ska SMC ungefär 200 specialutbildade brandmän Eftersom det är stora geografiska områden som ska täckas in är utrust- att rycka ut. 30 och ett 30-tal teamchefer som är beredda vara på väg mot platsen inom minuter. Kalender ska hjälpa Lari Ungefär kronor. Så mycket pengar har Laris Änglar samlat in till förmån för cancersjuka brandmannen Lari Salminen och hans familj. u hoppas man att summan ska stiga med hjälp av en kalender. är brandmannen Lari Salminen drabbades av akut leukemi var han mitt uppe i renoveringen av familjens hus. Arbetet fick genast avbrytas för att bytas mot sjukhusvistelser och behandling. Vännen och kollegan Mattias Lundberg och andra kollegor på räddningstjänsten bestämde sig för att hjälpa till. Vi började hjälpa till med renoveringen, men det visade sig att huset var i bedrövligtskick, säger han. Familjen kunde inte bo i huset utan fick bo hos familj och vänner i väntan på ett ersättningsboende. Samtidigt drogs projektet Laris Änglar i gång för att samla in pengar till familjen. I dag är vi uppe i ungefär kronor och nu har vi gjort en brandmannakalender som kommer att finnas till försäljning runt om i Sundsvall där intäkterna går till insamlingen, säger Mattias Lundberg. I kalendern syns både kvinnliga och manliga brandmän och nu hoppas man att försöljningen ska ge extra Omnia betyder skjuts till insamlingen. Det är ofattbart hur mycket fina människor det finns som ställer upp för Laris familj, säger Mattias Lundberg. För mer info: Helhet... Glöm inte ROTavdraget Fönsterbyte! Vi säljer kvalitetsfönster till villor, hyres- och bostadsrätter. Montering till fasta priser samt garantier. Vi gör kostnadsfria hembesök. Finansiering genom BEVILJAT TILLSTÅD ATT CERTIFIERAD BEDRIVA PERSOLIG ASSISTAS Sundsvall: Torbjörn Härnösand: Krister Hudiksvall: Andreas Omnia Personlig Assistans AB är assistansföretaget för Dig som vill ha en helhetslösning skräddarsydd för just Dina behov. Sedan starten 2006 har vi erbjudit en kvalitativ assistans med bra lönevillkor för våra assistenter och vi ger dessutom våra kunder en fullständig kontroll över sin egen assistansekonomi. Omnia Assistans är verksamma i hela landet. kontakt

7 Jour dygnet runt Pålitliga partners som ser till att hjulen rullar! Med den rätta specialistkompetensen inom industrirengöring, klarar Corvara dagens tuffa krav på industriservice som pappers- och massaindustrin, den petrokemiska industrin, gruvindustrin samt värme och vattenkraftverken ställer. Corvara har fler än 550 årsanställda och kontor på 27 Med platser den över rätta hela specialistkompetensen landet. Vi har resurser inom för industrirengöring, stora uppdrag, klarar dessutom Corvara kan dagens vi lätt tuffa omfördela krav på att åta oss våra industriservice resurser till alla som kontor. pappers- och massaindustrin, den petrokemiska industrin, gruvindustrin samt värme Med den och rätta vattenkraftverken specialistkompetensen ställer. inom industrirengöring, har klarar fler än Corvara 550 årsanställda dagens tuffa och krav kontor på på Corvara 27 industriservice platser över som hela pappers- landet. Vi och har massaindustrin, resurser för att åta oss den stora petrokemiska uppdrag, industrin, dessutom gruvindustrin kan lätt omfördela samt våra värme resurser och vattenkraftverken till alla kontor. ställer. Corvara har fler än 550 årsanställda och kontor på 27 platser över hela landet. Vi har resurser för att åta oss stora uppdrag, dessutom kan vi lätt omfördela våra resurser till alla kontor. Läs mer på Hur kan vi hjälpa ditt företag? Pålitliga partners som ser till att hjulen rullar! Pålitliga partners som ser till att hjulen rullar! behov av rengöringstjänster. Läs mer på Kontakta oss så går vi tillsammans igenom ditt behov av rengöringstjänster. Hur kan vi hjälpa ditt företag? Kontakta oss så går vi tillsammans igenom ditt Hur kan vi hjälpa ditt företag? Kontakta oss så går vi tillsammans igenom ditt behov av rengöringstjänster. Läs mer på

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Inledning Under slutet av januari till mitten av februari 010 fick medborgarpanelen i Gnosjö kommun svara på en enkät om krisberedskap. Inga alternativ

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga!

Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga! Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga! 1 Innehåll När du känner till riskerna är det lättare att göra något åt dem...3 Inte kunna upptäcka eller agera vid brand...4 Glömma

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka Att drabbas av en olycka Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. Därför vet vi att när man just har

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

Säkerhets och sjukvårdsplan. För. Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010. Quesadatältet

Säkerhets och sjukvårdsplan. För. Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010. Quesadatältet Säkerhets och sjukvårdsplan För Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010 Quesadatältet Arrangerad av Boo FF F12 1. Innehåll 1. Innehåll 2. Syfte med planen, dess innehåll och distribution 3. Säkerhetsaspekter

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

Är du beredd när det händer?

Är du beredd när det händer? Är du beredd när det händer? Långt elavbrott Oväder Ingen telefon Ingen värme Inget vatten Går inte att laga mat 1 Hej. Jag heter Thomas Andersson och är ansvarig för Ystads kommuns krisledning och krishantering.

Läs mer

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Viktiga telefonnummer SOS Alarm, larma på telefonnummer 112 Uppgifter att delge SOS-alarm: Företagsadress: Arnljothallen Öneslingan

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN ÅR 2011 Brandskyddsplan för Fritidsgården Vävaren Policy Vi brinner för säkerhet! Brandskyddsplanen är ett levande dokument som ständigt

Läs mer

Faktablad: Brandsäkerhet 2007-01-15. Brandsäkerhet. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007

Faktablad: Brandsäkerhet 2007-01-15. Brandsäkerhet. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 Brandsäkerhet Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET / Henrik Lindquist 1 (7) Brandorsaker År 2002 ryckte räddningstjänsten i Sverige ut på 5610 bränder i bostäder.

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod

Läs mer

LARMET GÅR. Vågar du ingripa? I fokus: Fakta och myter kring hjärt- och lungräddning. Gemensam sak mot skolbränder

LARMET GÅR. Vågar du ingripa? I fokus: Fakta och myter kring hjärt- och lungräddning. Gemensam sak mot skolbränder LARMET GÅR INFORMATION FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN MEDELPAD Gemensam sak mot skolbränder De skriver boken om brandkårens historia I fokus: Vågar du ingripa? Fakta och myter kring hjärt- och lungräddning www.facebook.com/rtjmedelpad

Läs mer

PP- bild 1 Du behövs!

PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 2 -- Vilka i i klassen kan tänka sig att att arbeta som brandmän i i framtiden? -- Var ligger närmaste brandstation? Har du du varit där någon gång? -- Vad tror du du man

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp.

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp. Trygghetslarm Trygghetslarm Med trygghetslarm kan du få kontakt med personal i situationer då du inte kan nå fram till din vanliga telefon. Du använder larmet för att kalla på hjälp om du blir hastigt

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas.

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas. INVENTION FOR LIFE ETT HJÄRTA I KAOS Hjärtstillestånd eller hjärtstopp kallas det fysiska tillstånd som inträtt då hjärtat slutat slå, då det står "stilla". Ett så kallat sjuktillstånd. Ca 10.000 svenskar

Läs mer

Lärande från bostadsbränder

Lärande från bostadsbränder Lärande från bostadsbränder Fördjupad datainsamling kring individ, agerande, omständigheter och bostadsmiljöer: från torrkokning till dödsbrand Anna Johansson Storstockholms brandförsvar anna.johansson@ssbf.brand.se

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n 2013-01-30 Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n Rutinen är antagen av styrgrupp F samverkan 2013-01-30 SOS Alarm har på uppdrag av Staten genom alarmeringsavtalet uppdraget

Läs mer

Så här gör du vid... Inbrott och skadegörelse Larmnummer

Så här gör du vid... Inbrott och skadegörelse Larmnummer Så här gör du vid... Brand Inbrott och skadegörelse Hot Olycka Utrymning Larmnummer Brand Rädda de som är i uppenbar livsfara och som inte själva kan flytta sig till en säker plats. Varna dem som befinner

Läs mer

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet.

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Smarta tjänster för hemmet och familjen. Tänk om det fanns ett hemlarm som kunde stänga av kaffebryggaren eller tala om för dig när barnen kommer hem från

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

Åtgärdskatalog för ökad brandsäkerhet i hemmet

Åtgärdskatalog för ökad brandsäkerhet i hemmet 2013-02-25 1 (6) Personal som gör hembesök hos socialtjänstens kunder Åtgärdskatalog för ökad brandsäkerhet i hemmet Åtgärdskatalogen är uppdelad efter olika brandrisker som finns i hemmet och visar vilka

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Omgivningskontroll. Jenny Jansson 2013-03-20. KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition

Omgivningskontroll. Jenny Jansson 2013-03-20. KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition Omgivningskontroll Jenny Jansson 2013-03-20 KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition IR-styrning I det här materialet presenteras olika hjälpmedel som gör det möjligt att styra olika elektriska

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand?

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand? Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Bollebygd, Borås, Mark Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun Utbildningen handlar om att förhindra att brand

Läs mer

Barnen lär sig brandskydd

Barnen lär sig brandskydd LARMET GÅR EN INFORMATIONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Tryggt på semestern Så blir du säkrare i ditt fritidshus Farligt arbete vid olyckor Projekt för en ökad säkerhet Barnen lär sig brandskydd Räddningstjänsten

Läs mer

Fokuserar på skolorna för tryggare vardag

Fokuserar på skolorna för tryggare vardag Praodagen på BILD- SPECIAL brandstationen Fokuserar på skolorna för tryggare vardag www.facebook.com/rtjmedelpad Vi hjälper privatpersoner och företag Byggstäd Vattenskador Hemmastäd (RUT-avdrag) Fönsterputs

Läs mer

Metoder för att öka informationssäkerheten. och därmed minska säkerhetsriskerna

Metoder för att öka informationssäkerheten. och därmed minska säkerhetsriskerna Metoder för att öka informationssäkerheten och därmed minska säkerhetsriskerna Mål Att utifrån en riskanalys identifiera förbättringsåtgärder som ökar säkerheten i verksamheten kunna välja lämpliga åtgärder

Läs mer

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen Surfa säkrare Goda råd om säkerhet på Internet Information från Post- och telestyrelsen Goda råd för att surfa säkrare Stäng av datorn när den inte används Riskerna du utsätter dig för på Internet är beroende

Läs mer

Trygga seniorer. - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden

Trygga seniorer. - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden Trygga seniorer - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden Några enkla tips som får dig att må bättre! Rör dig regelbundet, det stärker benstomme och muskler, motverkar yrsel och ger bra allmän

Läs mer

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Under hösten kommer alla befintliga trygghetslarm att bytas ut. De som har trygghetslarm kommer

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

5. (Brand)skyddsregler

5. (Brand)skyddsregler 5. (Brand)skyddsregler Förändringar i verksamheten 2 Automatiskt brandlarm 3 Information till nyanställda och vikarier 4 Heta arbeten i lokalerna 5 Rökning inom vård och omsorg 6 Tv-apparater och datorer

Läs mer

En olycka händer så lätt

En olycka händer så lätt En olycka händer så lätt En olycka händer så lätt Detta häfte är framtaget av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per Steffensen Illustrationer: Sanna Pärli Tryck: AB Danagårds Grafiska

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm KRISPLAN FÖR HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Alarm Polis (icke brådskande) Giftinformationscentralen Sjukvårdsrådgivningen Halland BRIS (barnens hjälptelefon) BRIS (vuxnas telefon

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Hemlarm SÄKERHETSBUTIKEN

Hemlarm SÄKERHETSBUTIKEN Hemlarm Hemlarm Trådlöst larm Ingen dyr och ful kabel-dragning behövs. Snyggt och enkelt samtidigt som det ger dig möjlighet att larma platser som förut varit mycket kostsamt. Säkerhetssystem Alla sändare

Läs mer

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm Krisledning & kommunikation i kritiska lägen Segla lugnt efter storm Vad gör du när stormen ryter? Du måste agera snabbt och kommunicera med inblandade för att få överblick över situationen. Det kan handla

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra!

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Drygt 93 procent avlider. Hjärtstopp inträffar ofta på platser dit det tar minst

Läs mer

Omgivningskontroll och larm. Team Omgivningskontroll, Kommunikationsteamet Hjälpmedel Västerbotten

Omgivningskontroll och larm. Team Omgivningskontroll, Kommunikationsteamet Hjälpmedel Västerbotten Omgivningskontroll och larm Team Omgivningskontroll, Kommunikationsteamet Hjälpmedel Västerbotten IR-styrning I det här materialet presenteras hjälpmedel som gör det möjligt att styra olika elektriska

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR

TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR Varför Spectrafence? Näst intill dagligen kan vi läsa om olika angrepp som sker på djur runt om i landet. Det rör sig om stölder, misshandel, knivvåld, vargangrepp med mera.

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

Folksams erbjudande om villalarm

Folksams erbjudande om villalarm Folksams erbjudande om villalarm Ett bra larm ger dig trygghet och minskar kostnaderna för oss alla Ett bra larm med ordentlig bevakningstjänst är ett effektivt skydd mot inbrott. Det innebär att du som

Läs mer

Var finns din närmaste hjärtstartare?

Var finns din närmaste hjärtstartare? Var finns din närmaste hjärtstartare? Det kan hända vem som helst, var som helst och när du minst anar det! Plötsligt händer det. Någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp mitt framför dig. Det kan hända

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer Service och försäkring Vi hjälper dig få koll om något händer Vi hjälper dig! Det är bra att veta att Telenor självklart hjälper dig med service på din mobil, surfplatta, modem eller ett tillbehör som

Läs mer

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet.

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet. Exempel Förskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en förskola. För att uppfylla minimikravet bör en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Läs mer

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR MÅL OCH FÖRHANDSUPPFATTNINGAR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det

Läs mer

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Åskrapporten 2015 Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Varför gör vi detta? År 2014 var ett Åskrikt år. Folksam fick in ungefär lika många åskskador som under åren 2012-2013 tillsammans. Totalt anmäldes

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning

Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning Brandvarnare Goda Råd PM - Rädda-Varna-Larma-Släck Att Rädda människor

Läs mer

Du är din egen brandman

Du är din egen brandman LARMET GÅR EN INFORMATIONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN En bättre Säkerhet på vägen Håll hastigheten nere blandning Vill ha fler tjejer till Räddningstjänsten Förhindra fallet Många äldre ramlar i onödan

Läs mer

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om???

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om??? Metoder för datasäkerhet Vad handlar en sådan kurs om??? Vad avses då media rapporterar om datasäkerhet? Oftast resultat av brister i säkerheten Allt möjligt av helt olika karaktär, som Försvunna viktiga

Läs mer

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och

Läs mer

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

Hallands läns Räddningstjänster i samverkan

Hallands läns Räddningstjänster i samverkan I GUDRUNS spår Ett självinstruerande material om skogsbrandsrisker efter omfattande stormar och hur vi kan hantera dem. Utgiven av kommunerna, Brandskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Halland Upphovsmän:

Läs mer

Tack Kurt. Information hösten 2011. Brf Stormen. Innehåll

Tack Kurt. Information hösten 2011. Brf Stormen. Innehåll Tack Kurt Information hösten 2011 Innehåll Tack Kurt 2 Ny vicevärd 2 Entréer 3 Underhållsplan 3 Barnvagnsförråd 3 Föreningsstämma 4 Silverfiskar 4 Ny grill 4 Försiktighet inför julen 4 1 Tack Kurt Allt

Läs mer

Den bästa av världar - tillgänglig för alla

Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den bästa av världar - tillgänglig för alla TEXT OCH LAYOUT: Sveriges Dövas Riksförbund ILLUSTRATIONER: Jacob Lind TRYCK: Offensive 2000 AB 2008 Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den här broschyren

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18 Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Inledning I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att ägare eller nyttjanderättshavare

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer