ANVÄNDARMANUAL ATU 301

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL ATU 301"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL ATU 301

2 Manualen gäller för följande Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Varningssymboler Säkerhetsinstruktion Personlig säkerhet - Livsfarlig spänning Knapp Beskrivning Läs/Skriv Vänsterpil/Upp-ner Speciell uppmärksamhet Apparat eller kompenentskada Högerpil/Enter Gruppsteg/Skift Larmkvittering Copyright 2005 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller kopieras utan skriftligt tillstånd av ITT Flygt AB. ITT Flygt AB Box Kristianstad Sverige Tel Juni 2005 Reservation för ändringar förbehålles.

3 Innehåll Innehåll 1. Introduktion Innehållet i manualen Menyer Flytta mellan menyerna Visa börvärdesmenyerna Ändra ett börvärde Skriva in en text Menyfönster Menyspråk Inställningar Menyspråk Tryck-nivågivare Kalibrering Ultraljud-nivågivare Kalibrering Larmgränser för nivåer Bräddningsövervakning Typ av bräddavlopp Rektangulärt skibord V-ränna Manuell inmatning av bräddflöden Digitala ingångar Invertera digitala ingångar Funktion (1=larm) Tidstyrda larm Pulsräknare DRIFTDATA Nollställa löpande driftdata Återställa till Flygts default-börvärden Larmhantering Larmaktivering Larmfördröjning Summalarm-utgång Koppla larm till utgången Fördröjning summalarm-utgång Larmlogg Granskning av larmen Radera ett larm i larmloggen Radera alla larm i larmloggen Larmpanelen Kvittera larm Larm till centralsystem Modemberoende inställningar Test av kommunikation Datum och tid Stationsnummer Stationsnamn Larmtelefonnummer Larmprioritet Tider för D-larm Larmläge Larmtexter och larmkodsfilter Ändra larmtexter och larmkoder direkt i ATU Ändra larmtexter och larmkoder från centralsystemet Felsökning Status digitala insignaler Invertering av digitala ingångar Diagnostiska funktioner Kommunikation System Direktkommunikation med det centrala systemet Kommunikation via MTC-COM Modem Anslutning Anslutning till modem eller radio Anslutning till en PC via en fast ledning Konfigurering FDX på fast ledning HDX på fast ledning Uppringt modem GSM modem GSM modem och SMS AquaViev Centralsystem Inställningar Status Periodiska rapporter Historisk trend Ändra tidsintervall för historisk trend Bilaga A - Förteckning över menyer Bilaga B - Bräddningsövervakning Rektangulärt skibord V-format skibord Manuell inmatning av bräddflöden Bilaga C Konfigurering av ett TD33-modem Modem och initialiseringsträngar Fjärrterminal i förhållande till MTC-COM Fjärrterminal i förhållande till AquaView Initialiseringssträngar

4 Introduktion 1. Introduktion ATU 301 är en larmsändare med flexibla funktioner. Den kan användas som en kombinerad enhet för larm och bräddningsövervakning av pumpstationer, reningsverk, nivåer i vattenreservoarer m m. För att anpassa funktionerna till de specifika förutsättningarna för en installationen, ställer man in de börvärden som behövs för larmvillkor, larmtexter och kommunikation. Sju (7) digitala ingångar och en (1) analog kan samtidigt övervakas. En (1) digital ingång kan användas för pulsräkning. 38 (aktiva och passiva) larm och bräddningar, med tillhörande tidsstämpel och status, kan lagras samtidigt i larmloggen. Ett eller flera larm kan kopplas till den digitala summalarmutgången. Till denna kan man ansluta olika typer av ljud- eller ljuskällor såsom lampor, sirener och liknande. När ATU 301 används för bräddningsövervakning kan en bräddgivare kopplas till en digital ingång för att indikera startnivå för bräddning. Den kombineras med en analog nivågivare, som ger den information som behövs för beräkningen av bräddflöden och -volymer. ATU 301 kan använda ett urval modem samt GSM och radio för att kommunicera med ett centralsystem. Från undercentralen går det också att skicka SMSmeddelanden. När ATU 301 är kopplad till ett centralsystem (CS), som en undercentral (RTU), kan operatören få larmrapporter och göra datainsamling för trender och andra rapporter. Han kan även skicka och hämta börvärden samt ändra larmkoder i RTU:n efter eget önskemål Innehållet i manualen Installation av ATU 301 Se den separata installationshandboken som levereras med enheten. Menyer Hur tryckknapparna och menyfönstret används för att ställa in enheten beskrivs i resten av detta avsnitt. Inställningar för övervakningen Proceduren för att föra in de inställningar som är unika för den aktuella installationen beskrivs under kapitel 2 "Inställningar". Inställningar för larmhanteringen Information om inställningar för larmen och hur larmen kan hanteras när ATU 301 är kopplat till ett centralsystem visas i kapitel 3 " Larmhantering". Kommunikation Detaljerade anvisningar för kommunikationen med ett centralsystem finns i kapitel Menyer 4 1. Läs-/skriv 2. Menyfönster 3. Gruppsteg/Skift 4. Larmdioder 5. Larmkvittering 6. Vänsterpil / Upp-Ner 7. Högerpil /Enter 8. Nätspänningsdiod Kontrollparametrarna och larmen visas i ett menyfönster. Med hjälp av tryckknapparna på panelen tar Du fram de olika menyerna för att föra in eller ändra parametervärdena. Menyerna är ordnade i grupper efter den funktion de har. Den första menyn i varje grupp fungerar också som grupprubrik. Det finns två sektioner med menyer: Användardel, för avläsning av driftdata. Dessa menyer är alltid synliga. Börvärden, för att föra in eller ändra parametervärden. Menyerna finns under gruppmenyn BÖRVÄRDEN. Tryckknapparna används för att växla mellan menygrupperna eller de enskilda menyerna. Se avsnitt 1.3 "Flytta mellan menyerna". I avsnitt "Bilaga A - Förteckning över menyer finns en fullständig förteckning över menyerna

5 Introduktion 1.3. Flytta mellan menyerna För att flytta framåt en meny i taget Tryck upprepade gånger på Högerpil / Enter-knappen tills den önskade menyn visas. För att flytta bakåt en meny i taget Tryck upprepade gånger på Vänsterpil / Upp-Ner-knappen tills den önskade menyn visas. För att visa den första menyn i nästa eller föregående menygrupp Håll ner Gruppsteg/Skift-knappen och tryck samtidigt på någon av ovanstående knappar. För att växla mellan meny LARMLOGG ( Home ) och senast visade meny Tryck och släpp Gruppsteg/Skift -knappen 1.4. Visa börvärdesmenyerna 1. Gå till menyn BÖRVÄRDE 2. Skifta till Skriv-läge Tryck på Läs-/skriv-knappen för att skifta till Skriv-läge. (ATU n är normalt i Läs-läge). 3. Visa alla börvärdesmenyer Tryck på Vänsterpil / Upp-Ner-knappen, alternativet Ja visas. 3. Om börvärdet är numeriskt stega till den önskade positionen i menyfönstret. 4. Välj önskat värde Stega med Högerpil /Enter-knappen Tryck på Vänsterpil/Upp-ner-knappen tills det önskade värdet visas. För att välja ett lägre värde håll samtidigt Gruppsteg/Skift-knappen nedtryckt. För textmenyer visas nästa tillgängliga alternativ i stället för ett värde 5. Spara det angivna värdet. Tryck på Högerpil /Enter-knappen när markören står på den sista positionen. Beroende på resultatet visas ett av följande meddelanden: Värde Värdet har registrerats. sparat För lågt värde För högt värde Fel, ej sparat Värdet är under det tillåtna området. Ange ett högre värde. Värdet är över det tillåtna området. Ange ett lägre värde. Den interna kommunikationskretsen är upptagen. Upprepa proceduren tills värdet har registrerats. 6. Lämna menyn utan att spara värdet Tryck på Läs-/skriv-knappen Bekräfta val av alternativ Ja med Högerpil/ Enter-knappen Alla börvärdesmenyer kan nu visas 1.5. Ändra ett börvärde 1. Gå till menyn för den parameter som ska ändras 2. Skifta till skriv-läge Tryck på Läs-/skriv-knappen. En blinkande markör visar sig. Om värdet inte går att ändra visas i stället meddelandet Endast läsning. 5

6 Introduktion 1.6. Skriva in en text 1. Gå till menyn som ska ändras 2. Skifta till skriv-läge Tryck på Läs-/skriv-knappen. En blinkande markör visar sig. Om texten inte går att ändra visas i stället meddelandet Endast läsning. 3. Skriv in första tecknet Stega med Vänsterpil/Upp-ner-knappen tills det sökta tecknet visas. Om du håller knappen intryckt växlar tecknen snabbare. Backa vid behov genom att hålla Gruppsteg/Skift-knappen nedtryckt och samtidigt trycka på Vänsterpil/Upp-nerknappen. 4. Gå till nästa position Tryck på Högerpil /Enter-knappen 5. Skriv in de följande tecknen genom att upprepa steg 3) och 4). 6. Spara texten. Tryck på Högerpil /Enter-knappen när markören står på den sista positionen. Följande meddelande visas: Värde Den nya texten har registrerats. sparat 1.7. Menyfönster Ljuset släcks i menyfönstret om detta har varit passivt i tio minuter. Om menyerna för BÖRVÄRDEN då är öppna kommer de att stängas automatiskt och menyn LARMLOGG visas Menyspråk Ett antal menyspråk är tillgängliga. Följande valmöjligheter finns i programmet. Danska Engelska Finska Franska Holländska Italienska Norska Polska Ryska Spanska Svenska Tyska Ungerska Hur man väljer alternativ beskrivs under avsnittet 2.1 "Menyspråk". 6

7 Inställningar 2. Inställningar Koppla in ATU 301 enligt den separata installationsanvisningen. Avsluta med att spänningssätta enheten. På enhetens frontpanel finns en lysdiod som indikerar drift. När nätspänningen är inkopplad lyser den med ett fast grönt sken. OBS! Vid inkoppling eller felsökning måste det säkerställas att personal inte kan komma i kontakt med strömförande kablage eller plintar. Iakttag stor försiktighet vid arbete med de digitala utgångarna. Driften av ATU n sker med hjälp av ett antal primära parametrar och börvärden. Även om enheten levereras med ett antal standardinställningar måste några av dessa anpassas och slutföras innan den tas i bruk. Detta görs med tryckknapparna på panelen. De flesta inställningarna går också att göra från centralsystemet Menyspråk Börja med att ställa in önskat språk för menyerna: 1. Tryck och släpp Gruppsteg/Skift -knappen för att växla till menyn LARMLOGG, om den inte redan visas. 2. Stega bakåt med Vänsterpil/Upp-ner-knappen till menyn SPRÅK. 3. Tryck på Läs-/skriv-knappen för att skifta till Skrivläge 4. Stega nedåt till önskat språk med Vänsterpil/Upp- Ner. 5. Tryck på Högerpil/Enter-knappen för att bekräfta. Välj därefter Ja i menyn BÖRVÄRDE för att göra övriga inställningar Tryck-nivågivare Gör följande inställning om analog tryck-nivågivare används: 1. Visa menyn MÄTOMRÅDE (grupprubrik NIVÅ). 2. Ange det maximala mätområdet för givaren. Det högst tillåtna värdet är 20,0 meter Kalibrering Justera nollpunkten vid behov. 1. Visa menyn Kalibrering. 2. Tag upp mätaren ur vätskan. 3. Justera värdet i menyn Kalibrering tills menyn NIVÅ visar +00,00 eller annat önskat värde. Ex NIVÅ visar +00,20 m. Ställ in Kalibrering till - 00,20 m. Nu kommer NIVÅ att visa +00,00 m Ultraljud-nivågivare Gör följande inställning om analog ultraljud-nivågivare används: 1. Visa menyn Mätområde. 2. Ange det maximala mätområdet för givaren. Det högst tillåtna värdet är 20,0 meter Kalibrering 1. Visa menyn Kalibrering. 2. Ange offset-värdet för installationen. För uppgift om detta se separat installationsanvisning för sensorn Larmgränser för nivåer ATU 301 kan generera larm vid följande nivåer: Högnivå Lågnivå Bräddnivå Ställ in larmvillkoren i resp meny 1. Visa menyn Hög nivå. 2. Ange gränsen för Högnivå-larmet. 3. Visa menyn Låg nivå. 4. Ange gränsen för Låg nivå-larmet. 5. Visa menyn Bräddnivå. Välj först typ av överfall/ skibord i menyn VAL BRÄDDAVLOPP (grupprubrik), se nästa avsnitt. 6. Ange gränsen för bräddlarmet Bräddningsövervakning Se även avsnitt "Bilaga B - Bräddningsövervakning" Typ av bräddavlopp 1. Visa menyn VAL BRÄDDAVLOPP (grupprubrik). 7

8 Inställningar 1. Välj alternativ. Nej - (Ingen bräddningsövervakning sker) Rektangulär V-ränna Manuell Rektangulärt skibord 1. Visa menyn Utloppskoeff. 2. Ange värde (kommer från leverantör av skibordet, alternativt kan typvärdet för rektangulära skibord = 0,62 användas). 3. Visa menyn Bräddavl.bredd 4. Ange värde V-ränna 1. Visa menyn Utloppskoeff. 2. Ange värde (kommer från leverantör av skibordet, alternativt kan typvärdet för V-ränna = 0,58 användas). 3. Visa menyn Bräddområde. 4. Ange värde. 5. Visa menyn Bräddavl.bredd. 6. Ange värde Manuell inmatning av bräddflöden 1. Visa menyn Bräddområde. 2. Ange värde. 3. Visa menyn Bräddflöde 1 4. Ange värde 5. Fortsätt till de följande menyerna, Bräddflöde 2 till och med Bräddflöde 10, och ange värde för var och en Digitala ingångar De digitala ingångarna är generella, dvs de är inte begränsade till en viss funktion. Undantag är: Digital ingång 1, som är reserverad för bräddlarm när bräddgivare används för bräddningsövervakning. Digital ingång 7, som är reserverad för pulsräkning när denna funktion används. Du kan välja om en digital ingång ska generera larm eller ej Invertera digitala ingångar. Standardläget för de digitala ingångarna är 0. I normala fall aktiveras de digitala ingångarna av slutande kontakter. Funktionen kan inverteras om ingången i stället ska aktiveras av brytande kontakt Om en sluten kontakt ska vara normalläget, inverterar man ingångarna. En inverterad ingång betecknas 1 i menyn. 1. Visa menyn Inverterade ing. (grupprubrik DIG. INGÅNGAR). 2. Skifta till skrivläge. 3. Stega till den position som motsvarar ingången som ska inverteras. Menyfönstret visar namnet på respektive ingång. 4. Ändra från 0 till 1 och och fortsätt till nästa position som ska ändras. 5. Spara genom att trycka Enter upprepade gånger tills texten Värde sparat visas Funktion (1=larm) Ange i denna meny om respektive ingång skall generera larm eller ej. En 1:a ger larm. Detta är standardläget. 1. Visa menyn FUNKTION (1=LARM). 2. Skifta till skrivläge. 3. Stega till den position som motsvarar ingången som ska ändras. Menyfönstret visar namnet på respektive ingång. 4. Ändra från 1 till 0 eller omvänt och fortsätt till nästa position som ska ändras. 5. Spara genom att trycka Enter upprepade gånger tills texten Värde sparat visas Tidstyrda larm Ange i menyn Tidstyrda larm om respektive ingång enbart ska generera larm under ett visst tidsintervall. 1 innebär att larmet är tidstyrt. 0 är standardläget, dvs alla larm genereras när respektive larmvillkor är uppfyllt. 1. Visa menyn Tidstyrda larm (grupprubrik DIG. INGÅNGAR). 2. Skifta till skrivläge. 3. Stega till den position som motsvarar ingången som ska ändras. Menyfönstret visar namnet på respektive ingång. 4. Ändra från 0 till 1 och fortsätt till nästa position som ska ändras 5. Spara ändringarna genom att trycka Enter upprepade gånger tills texten Värde sparat visas. 8

9 Inställningar 6. Visa menyn Starttid Ts larm 7. Ange klockslag då de tidstyrda larmen tidigast kan skapas. 8. Visa menyn Stopptid Ts larm 9. Ange klockslag då de tidstyrda larmen senast kan skapas Pulsräknare Digital ingång 7 kan användas antingen som pulsräknare eller som en vanlig digital ingång. Ange skalfaktor för. pulsräknaren. 1. Visa menyn Skalning av D7 2. Ange skalningsfaktor. Med värde 0 fungerar ingången som en vanlig digital ingång DRIFTDATA ATU 301 samlar in och ackumulerar data för drifttid och antal starter för varje digital ingång som är aktiv. Dessutom registrar den antal bräddningar och bräddtid om bräddningsfunktionen är aktiv. I "Bilaga A - Förteckning över menyer" framgår menynamnen för dessa data. Ange om menyerna ska visa dagens eller löpande driftdata 1. Visa menyn DRIFTDATA (grupprubrik). 2. Välj alternativ Dagens eller Löpande Dagens driftdata omfattar 24 h och nollställs vid midnatt. Löpande driftdata är det ackumulerade värdet Nollställa löpande driftdata 1. Visa menyn som ska nollställas 2. Skifta till skrivläge 3. Texten Nollställ? Nej visas och markören blinkar 4. Tryck på Vänsterpil/Upp-ner-knappen en gång och alternativ Ja visas. 5. Tryck på Högerpil /Enter-knappen. 6. Meddelandet Värde sparat visas. Upprepa 1-6 för varje meny som ska nollställas Återställa till Flygts defaultbörvärden Du kan återställa samtliga börvärden i ATU 301 till de värden som fanns lagrade vid leverans. 1. Visa menyn LARMLOGG. 2. Håll Gruppsteg/ Skift-knappen nedtryckt och tryck samtidigt på Läs/skriv-knappen. Texten BÖRVÄRDEN Flygt default visas. 3. Tryck på Högerpil /Enter-knappen för att välja detta alternativ. Texten Säkert? Nej visas. 4. Tryck på Vänsterpil/Upp-Ner-knappen för att ändra till Säkert? Ja. 5. Tryck på Högerpil /Enter-knappen för att bekräfta. Menyn SPRÅK visas nu och är inställt på engelska. Hur du väljer ett nytt språk beskrivs under avsnittet 2.1 "Menyspråk. 9

10 Larmhantering 3. Larmhantering En förteckning över de larm som finns i ATU 301 visas i tabellen. Larmkod Prioritet Larmorsak vid leverans 3.1. Larmaktivering Övervakning av analoga värden kräver att önskade larmgränser ställs in Larmfördröjning Larmtext i ATU A Hög nivå Högnivå 2 B Låg nivå Lågnivå 3 B Nätfel Nätfel 34 A Bräddning Bräddning 81 B Larm digital ingång1 Larm ingång1 82 B Larm digital ingång2 Larm ingång2 83 B Larm digital ingång3 Larm ingång3 84 B Larm digital ingång4 Larm ingång4 85 B Larm digital ingång5 Larm ingång5 86 B Larm digital ingång6 Larm ingång6 87 B Larm digital ingång7 Larm ingång B Testlarm Testlarm I ATU 301 går det att ställa in olika tidsfördröjning för digitala och analoga larm samt för nätfelslarm. Menyerna för larmfördröjning finns i menygruppen LARMFÖRDRÖJNING. En vanlig längd på fördröjningen är ca 10 sekunder. 1. Visa gruppmenyn LARMFÖRDRÖJNING 2. Stega vidare till menyn för det larm som ska fördröjas. 3. Skifta till skrivläge. 4. Ange tid för fördröjning. 5. Upprepa steg 2 till 4 för varje larm som ska fördröjas Larmvillkor Larm- Larm- Larm Tid fördröjning fördröjning genererat Exempel på larmfördröjning I exemplet genereras inget larm i det första fallet (2) eftersom tiden, som larmvillkoret är uppfyllt, är för kort. I det andra fallet (3, 4) genereras larm då larmvillkoret är uppfyllt även efter det att larmfördröjningen löpt ut Summalarm-utgång Alla larm kan aktivera summalarm-utgången Koppla larm till utgången De larm som ska påverka summalarm-utgången sätts till 1 (aktiv). 1. Visa menyn SUMMALARM-UTGÅNG (grupprubrik). 2. Skifta till skrivläge. 3. Flytta till markören till det larm som ska kopplas till summalarm-utgången. 4. Ange värdet 1 (aktiv). 5. Upprepa steg 3 och 4 för varje larm som ska kopplas till summalarm-utgången Fördröjning summalarm-utgång Ange fördröjningen för summalarm-utgången i menyn Fördr.Summalarm. 1. Visa menyn Fördr.Summalarm.Skifta till skrivläge 2. Ange tid för fördröjning 5 10

11 Larmhantering 3.4. Larmlogg Ett larm som genereras när ett larmtillstånd är uppfyllt registreras i larmloggen. De trettioåtta (38) senaste larmen sparas. När larmloggen är fylld skrivs det äldsta larmet över av ett nytillkommet larm Granskning av larmen 1. Visa menyn LARMLOGG. I menyfönstret visas antal larm som finns i larmloggen. 2. Tryck på Läs/skriv-knappen. I menyfönstret visas det äldsta larmet. 3. Tryck på Upp/ned för att se nästa larm. När det senaste larmet bläddrats fram kommer åter igen det äldsta larmet att visas. För att gå bakåt i loggen, håll ned Gruppsteg/Shiftknappen och tryck samtidigt på Vänster/upp-ner. Larmtexten finns i larmloggen tillsammans med följande information. Larmkod Larmtext 01 Nätfel :25 AB Radera alla larm i larmloggen Alla passiva larm kan raderas på en gång. 1. Visa menyn LARMLOGG. 2. Tryck på Läs/skriv-knappen. I menyfönstret visas det äldsta larmet. 3. Tryck på Högerpil /Enter. Texten Ta bort larm? Aktuellt visas. 4. Tryck på Vänsterpil/Upp/ner, texten Alla? visas. 5. Tryck på Högerpil/Enter-knappen. Larmen försvinner ur larmloggen och texten Logg tömd visas. Larm som fortfarande är aktiva går ej att radera Larmpanelen ATU 301 indikerar larm för de digitala ingångarna 1-7 med dioderna på larmpanelen. När ett larm aktiverats börjar dioden att blinka. Den blinkar till dess att larmet blir kvitterat med knappen larmkvittering, se nedan. Om larmet fortfarande är aktivt, dvs larmorsaken är kvar, då det kvitterats, övergår dioden till att lysa med fast sken. Blir larmet passivt innan det kvitteras, kommer dioden ändå att blinka tills kvitteringen är gjord. Datum Klockslag Aktiv/Passiv Prioritet 4. Tryck på Läs/skriv-knappen för att stänga menyn LARMLOGG Radera ett larm i larmloggen 1. Visa menyn LARMLOGG. 2. Tryck på Läs/skriv-knappen. I menyfönstret visas det äldsta larmet. 3. Tryck på Upp/ned-knappen för att bläddra till önskat larm. 4. Tryck på Högerpil /Enter. Texten Ta bort larm? Aktuellt visas. 5. Tryck på Högerpil/Enter-knappen. Larmet försvinner och texten Logg tömd visas. Menyfönstret visar antal larm som finns kvar i larmloggen. Larm som fortfarande är aktiva går ej att radera Larmet är Kvitterat Kvittera larm Dioden blinkar Aktivt Nej Ja Aktivt Ja Ja Passivt Ja Passivt Nej Ja Dioden lyser fast Kvittera larmpanelens indikering Tryck på Larmkvitteringsknappen Kvittering påverkar inte larmen i larmloggen. 11

12 Larmhantering 3.6. Larm till centralsystem ATU 301 kan kopplas till ett centralsystem (CS) och fungerar då som en undercentral (RTU). Larm kan överföras från RTU:n till CS via en fast eller en uppringd förbindelse. Larm som ska överföras lagras i larmloggen i RTU:n. Om RTU:n är kopplad via en fast förbindelse till ett centralsystem kommer detta att skicka larmförfrågningar till RTU:n. Finns det larm lagrade i RTU:ns larmlogg överförs dessa till CS. Vid uppringd förbindelse mellan RTU och CS kommer RTU:n att ringa upp CS när det finns larm i larmloggen. En uppringd RTU som har ett GSM-modem kan konfigureras att vid larm skicka ett SMS Modemberoende inställningar För inställning av följande menyer hänvisas till kapitel 5 "Kommunikation". KOMMUNIKATION HASTIGHET COM1 Protokoll RTS fördröjning Buffertstorlek Test av kommunikation För att verifiera att larmdistributionen fungerar felfritt är det möjligt att konfigurera ATU 301 att automatiskt ringa ut testlarm i bestämda intervall. Larmet överförs på samma sätt som ordinarie larm. och enligt inställningarna för dessa 1. Visa menyn Testlarmsinterv. (grupprubrik LARM) 2. Skifta till skrivläge. 3. Ange intervall för testlarm. 4. Visa menyn Testlarmstid 5. Skifta till skrivläge. 6. Ange klockslag då larmet ska skickas. Menyn Testlarmsstatus visar texten Till under tiden textlarmet skickas. Övriga tider visar menyn Av. För att skicka ett test manuellt visa menyn Testlarmsstatus och växla till läge Till Datum och tid 1. Visa menyn Datum och tid (grupprubrik KOMMUNIKATION). 2. Skifta till skrivläge Stationsnummer I en fast kommunikation mellan RTU:n och CS används ett stationsnummer för att identifiera varje RTU som är kopplad till CS. 1. Visa menyn Stationsnummer. 2. Skifta till skrivläge. 3. Ange det stationsnummer, för RTU:n, som används i centralsystemet Stationsnamn I en uppringd förbindelse skickas ett stationsnamn i SMS:et tillsammans med larmtexten. 1. Visa menyn Stationsnamn. 2. Skifta till skrivläge. 3. Ange det unika stationsnamnet för RTU:n. Om inget namn finns kommer stationsnumret att skickas i stället Larmtelefonnummer 1. Visa menyn Telefonnr CS/SMS. 2. Skifta till skrivläge. Ange det unika stationsnumret för RTU:n Ett telefonnummer kan innehålla 16 tecken, inklusive typ av impulsering och paustecken. Det finns följande hjälptecken för att ange rätt telefonnummer: Tecken T Förklaring Undercentralen sänder siffror med toner, så kallad DTMF-tonsignalering, vilket är det vanligaste sättet. Tecknet för DTMFtonsignalering ska stå först i telefonnummer till centralsystemet. Undercentralen gör en paus på 2 sekunder vid impulsering, t ex för att slå en nolla för att komma vidare i en växel. Paus kan göras var som helst i telefonnumret. Det går även ha flera pauser i följd. Ett telefonnummer till centralsystemet/mtc-com kan se ut på följande vis: T Det innebär då att RTU:n ringer telefonnumret vid larm. "T" i början talar om att numret sänds som toner. Telefonnumret T0,234567, betyder att modemet först slår en nolla. Därefter väntar det i 2 sekunder och slår slutligen numret Ange aktuellt datum och tid. 12

13 Larmhantering 3.7. Larmprioritet Larmen i RTU:n kan ha prioritet, A, B, C, D, F eller H. Prioriteten bestämmer vilka larm som ska skickas till CS/SMS. I de flesta fall används prioriteterna enligt tabellen: Prioritet Visas i ATU 301 larmlogg Skickas till CS eller SMS Kommentar A Ja Ja Tilldelas de viktigaste larmen B Ja Ja Tilldelas de larm som måste rapporteras även om de är mindre viktiga C Ja Nej Tilldelas de larm som endast ska registras lokalt i RTU:n D Ja Ja Fungerar som A-larn med den skillnaden att de endast skickas under bestämda tider på dygnet F Nej Nej Larmet är avstängt. H Nej Nej Larmläge Larm kan överföras till CS/SMS eller endast sparas i RTU:n 1. Visa menyn Larmläge. 2. Skifta till skrivläge. 3. Välj Fjärr, Lokal eller Rensa. I läge Fjärr skickas larmen till CS/SMS medan de i läge Lokal stannar i RTU:n. Läge Rensa förhindrar att larm, som inte redan blivit överförda till CS/SMS, sänds. 1. Visa menyn Larmprioriteter (grupprubrik LARM) 2. Skifta till skrivläge. 3. Flytta markören till det larm för vilket prioriteten ska ändras. 4. Växla till önskad prioritet. Larmprioritet kan också ändras från centralsystemet Tider för D-larm 1. Visa menyn D-larm starttid. 2. Skifta till skrivläge. 3. Ange tid då D-larm ska börja skickas till CS eller SMS 4. Visa menyn D-larm stopptid. 5. Skifta till skrivläge. 6. Ange tid då D-larm ska upphöra att skickas till CS eller SMS. För att stänga av D-larmfunktionen, ange 0 i båda menyerna. D-larm kommer då att behandlas som ett A- larm. 13

14 Larmhantering 3.8. Larmtexter och larmkodsfilter Varje larmtext i RTU:n är via en unik kod kopplad till en larmtext i centralsystemet. De digitala ingångarna använder följande larmtexter och larmkoder. Larmtext i ATU 301 Larmkod Larmtext i centralsystemet. Larm ingång1 81 Larm digital ingång 1 Larm ingång2 82 Larm digital ingång 2 Larm ingång3 83 Larm digital ingång 3 Larm ingång4 84 Larm digital ingång 4 Larm ingång5 85 Larm digital ingång 5 Larm ingång6 86 Larm digital ingång 6 Larm ingång7 87 Larm digital ingång 7 Digital ingång 1 är reserverad för bräddlarm när bräddgivare används för bräddningsövervakningen Du kan ändra larmtexter och larmkoder på de digitala ingångarna efter eget önskemål. Den allmänna texten i ATU 301 kan alltså ändras till en text som passar den aktuella installationen. Gör så här om Du i ATU 301 vill visa en larmtext som redan finns i centralsystemet. Texten ska visa att pump 1 har för hög temperatur och larmindikeringen är knuten till digital ingång Ändra larmtexter och larmkoder direkt i ATU Visa gruppmenyn LARMTEXTER. 2. Fortsätt till den meny som ska ändras 3. Skifta till skrivläge 4. Skriv in den nya larmtexten. Max sju (7) tecken kan användas. På motsvarande sätt kan du ändra en larmkod. Max fyra (4) tecken kan användas. Genom att ändra larmkoden kan du välja en standardtext som redan finns i centralsystemet. 1. Visa gruppmenyn LARMKODSFILTER. 2. Fortsätt till den meny som ska ändras 3. Skifta till skrivläge 4. Skriv in den nya larmkoden. Max fyra (4) tecken kan användas Ändra larmtexter och larmkoder från centralsystemet Ändrade larmtexter och larmkoder kan även skickas som börvärden från centralsystemet till RTU:n. I centralsystemet finns larmtexten Hög temperatur pump 1 med larmkod Visa menyn Larmtext ing. 1 (grupprubrik LARMTEXTER). 2. Skriv in en egendefinerad text, t.ex. HtempP1. Max sju (7) tecken kan användas. 3. Visa menyn Larmkod ingång 1 4. Ändra koden från 81 till 35. Vid ett larm på digital ingång 1 händer detta: I menyn LARMLOGG visas texten HtempP1 istället för Larm ingång1. Samma text visas i ett eventuellt SMS. Centralsystemet visar texten 35 Hög temperatur pump 1 istället för 81 Larm digital ingång

15 Felsökning 4. Felsökning 4.1. Status digitala insignaler Status för de digitala signalerna kan ses i menyn Status ingångar (grupprubrik DIG. INGÅNGAR). (0 = ej aktiv, 1 = aktiv) 4.2. Invertering av digitala ingångar Kontrollera att inte någon ingång är inverterad av misstag Diagnostiska funktioner Använd funktionen DIAGNOSTIK för att göra felsökning på hårdvaran. Tabellen är en översikt av de funktioner som testas och de resultat som visas i menyfönstret och av dioderna. Värde Funktion Resultat 1 Textversion X.XX 2 Kommunikationsmodulens X.XX programversion 10 Digital insignal Menyfönster Larmdioder Dioderna blinkar 20 Analog insignal Visar nivå i bitar (0-1023) 1. Visa meny DIAGNOSTIK (grupprubrik) 2. Skifta till skrivläge 3. Tryck på Vänsterpil/Upp-ner-knappen för att komma till önskad funktion enligt tabellen ovan. 4. Tryck på Högerpil /Enter-knappen när värdet för funktionen visas. 5. Resultatet av diagnosen visas i menyfönstret. OBS! Under tiden Diagnostikfunktionen är aktiverad är övriga funktioner inaktiva, dvs de normala funktionerna är satta ur drift. Efter 10 minuters viloläge skiftar enheten till normal funktion. 15

16 Kommunikation 5. Kommunikation 5.1. System Direktkommunikation med det centrala systemet Här kommunicerar fjärrterminalen (RTU) direkt med det centrala systemet. För informationsöverföringen mellan systemets delar behövs ett modem, en radio eller en signalkabel. Modemets fabriksinställningar eller den första användarprofilen (profil 0) kan användas. I det första fallet krävs ingen särskild konfigurering av modemet, men i det andra fallet måste användarprofilen konfigureras innan modemet används tillsammans med fjärrterminalen Kommunikation via MTC-COM I det här systemet kommunicerar fjärrterminalen med det centrala systemet via kommunikationsenheten, MTC-COM. För informationsöverföringen mellan systemets delar behövs ett modem, en radio eller en signalkabel. Innan modemet används med fjärrterminalen måste den första användarprofilen (profil 0) konfigureras. OBS: I detta fall kan modemets fabriksinställningar inte användas Modem Kommunikation kan ske med hjälp av: GSM-modem Hayes-modem Radio i transparent läge Modemet kan ha sin fabriksinställning eller vara förkonfigurerat för användarprofil Anslutning Anslutning till modem eller radio Anslut en rak seriell kabel mellan modemet/radion och RS232-uttaget på COM1. Anslut modemet/radion till dess egen strömförsörjning Anslutning till en PC via en fast ledning Anslut en rak seriell nollmodemskabel mellan PC:n och RS232-uttaget på COM1. 16

17 Kommunikation 5.3. Konfigurering FDX på fast ledning Kan användas för: Kommunikation direkt med en PC Kommunikation med modem för fast ledning Kommunikation med radio Meny Värden Kommentar KOMMUNIKATION RS232 FDX Normalt kan FDX användas, om inte det centrala systemet har särskilt konfigurerats för HDX. Protokoll AquaCom Fast Hastighet COM bps Detta värde ställs in på samma värde som hastigheten i baud för porten i det centrala systemet. Buffertstorlek Normalt ställer man in på Om radion har litet buffertutrymme eller störningar förekommer minskas värdet, exempelvis till HDX på fast ledning Kan användas för Kommunikation direkt med en PC Kommunikation med modem för fast ledning Kommunikation med radio Meny Värden Kommentar KOMMUNIKATION RS232 FDX Normalt kan FDX användas, om inte det centrala systemet har särskilt konfigurerats för HDX. Protokoll AquaCom Fast RTS fördröjning ms Liten fördröjning innebär snabbare kommunikation. Ställ in ett högre värde om radion så kräver, exempelvis om det uppträder problem med kommunikationen. Hastighet COM bps Detta värde ställs in på samma värde som hastigheten i baud för porten i det centrala systemet. Buffertstorlek Normalt ställer man in på Om radion har litet buffertutrymme eller störningar förekommer minskas värdet, exempelvis till

18 Kommunikation Uppringt modem Kan användas för: Kommunikation med Hayes-kompatibelt telefonmodem Kommunikation med GSM-modem Obs: Tänk på att inte alla modem har samma konfigurationssträngar. Meny Värden Kommentar KOMMUNIKATION Hayes-modem Välj Hayes-modem för TD33 vid kommunikation direkt med det centrala systemet. GSM/Hayes, förkonfigurerat I alla andra fall konfigureras modemet med en PC, inställning förkonfigurerat GSM/Hayes. Se bilagan beträffande förkonfigurering av modem. Välj detta alternativ om en MTC-COM ingår i systemet. Protokoll AquaCom uppringt Hastighet COM bps Om modemet stödjer automatisk inställning av baudrate sätts den övre gränsen så högt som möjligt, för att få maximala prestanda. Annars väljs den hastighet som användes vid förkonfigureringen av modemet. Telefonnr CS/SMS Mata in telefonnumret till det centrala systemet / MTC-COM GSM modem Kan användas för: Kommunikation med GSM-modem Obs: Tänk på att inte alla modem har samma konfigurationssträngar. Meny Värden Kommentar KOMMUNIKATION GSM/Hayes, förkonfigurerat Protokoll AquaCom uppringt GSM modem och SMS Kan användas för: Kommunikation med GSM-modem eller telefonmodem Obs: Tänk på att inte alla modem har samma konfigurationssträngar. Konfigurera modemet med en PC, välj inställningen förkonfigurerat GSM/Hayes. Se bilagan beträffande förkonfigurering av modem Hastighet COM bps Om modemet stödjer automatisk inställning av baudrate sätts den övre gränsen så högt som möjligt, för att få maximala prestanda. Annars väljs den hastighet som användes vid förkonfigureringen av modemet. Telefonnr CS/SMS Mata in numret till SMS-mottagaren, t ex personal. Meny Värden Kommentar KOMMUNIKATION GSM/Hayes, förkonfigurerat Protokoll AquaCom/SMS Konfigurera modemet med en PC, välj inställningen förkonfigurerat GSM/Hayes. Se bilagan beträffande förkonfigurering av modem Hastighet COM bps Om modemet stödjer automatisk inställning av baudrate sätts den övre gränsen så högt som möjligt, för att få maximala prestanda. Annars väljs den hastighet som användes vid förkonfigureringen av modemet. Telefonnr CS/SMS Mata in numret till SMS-mottagaren, t ex personal. Stationsnamn Mata in namnet som skall sändas i SMS-larmet. 18

19 AquaViev Centralsystem 6. AquaViev Centralsystem För allmänna anvisningar om AquaView centralsystem hänvisas till systemets hjälpfunktion Inställningar Att använda AquaView centralsystem till att kontrollera och ändra börvärden i ATU 301 förutsätter följande: AquaView måste vara av version eller senare. Följande tillägg, som ändrar storleken på en speciell larmbuffert i AquaView, måste göras: 1. Lokalisera AquaView-filen: \Central\Data\AqvSys.ini. 2. Öppna filen och gå till sektionen för den aktuella stationen: [Stn###], där ### betecknar det 3- siffriga stationsnumret. 3. Skriv in följande textrad: MaxXmitSize=200 Se exempel i följande bild. 4. Spara och stäng filen. Observera att det i samma fil även krävs ett tillägg när man önskar ändra tidsintervallet för den historiska trenden. Se Ändra tidsintervall för historisk trend på sidan 20. Utdrag från inställnningsfilen AqvSys.ini med tillägg gråmarkerade. 19

20 AquaViev Centralsystem 6.2. Status Statusbilden visar momentan status för pumpstationen med dagens driftdata och aktiva larm. Löpande driftdata visas endast i RTU:n Periodiska rapporter Följande parametrar överförs till centralsystemet för periodisk rapport: Drifttid digital ingång 1, h Starter digital ingång 1 Drifttid digital ingång 2, h Starter digital ingång 2 Drifttid digital ingång 3, h Starter digital ingång 3 Drifttid digital ingång 4, h Starter digital ingång 4 Drifttid digital ingång 5, h Starter digital ingång 5 Drifttid digital ingång 6, h Starter digital ingång 6 Drifttid digital ingång 7, h Starter digital ingång 7 Drifttid bräddningar, h Bräddvolym, m3 Starter bräddningar Starter stora bräddningar Historisk trend CS kan skapa trendgrafer för värden från följande ingångar Nivå, m Digital ingång 4 Digital ingång 1 Digital ingång 5 Digital ingång 2 Digital ingång 6 Digital ingång 3 Digital ingång 7 Pulsräknare Mätvärden lagras i RTU:n med det tidsintervall som anges i menyn Trendupplösning (grupprubrik KOMMUNIKATION). Defaultvärdet i ATU 301 liksom i AquaView är 5 min. Det kan ändras till 1 min. 1. Stationsnummer 2. Antal aktiva larm 3. Nätfel 4. Status digitala ingångar 5. Drifttider 6. Antal bräddningar digitala ingångar och bräddningar 7. Antal starter digitala 8. Versionsfakta ATU 301 ingångar 9. Förklaring status digitala ingångar 11. Gränser hög- och lågnivå 13.Aktuell nivå 15.Räknevärde pulsräknare 10.Start- och stopptid tidstyrda larm 12.Bräddflöde och bräddvolym 14.Larmläge (fjärr/lokal) Ändra tidsintervall för historisk trend En ändring av trendupplösningen till 1 min förutsätter följande: AquaView måste vara av version eller senare för att trendkurvorna ska presenteras korrekt. Följande tillägg måste göras i AquaView. 1. Lokalisera AquaView-filen: \Central\Data\AqvSys.ini. 2. Öppna filen och gå till sektionen för den aktuella stationen: [Stn###], där ### betecknar det 3- siffriga stationsnumret. 3. Skriv in följande textrad: TrendType=1. Se exempel i tidigare figur. 4. Spara och stäng filen. För att ändra värdet i RTU:n, 1. Visa menyn Trendupplösning (grupprubrik KOMMUNIKATION) 2. Skifta till skrivläge. 3. Ange

21 Bilaga A - Förteckning över menyer 7. Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Beskrivning Default LARMLOGG Högnivå 0 Antal genererade larm. Lågnivå Nätfel Bräddning Larm ingång1.. Larm ingång7 Testlarm NIVÅ Format ± xx.xx m Nivå i pumpgrop Mätområde 1 Format xx.xx m Denna kanal sätter mätområdet för nivågivaren. Ange den maximala nivån (i m) Kalibrering 1 Format ± xx.xx m För kalibrering av nivåmätare Referensvärde: 0-punkt Hög nivå 1 Format ± xx.xx m Larmgräns högnivå Bräddnivå 2 Format ± xx.xx m Gräns för när bräddningsmätning ska börja Låg nivå 1 Format ± xx.xx m Larmgräns lågnivå VAL BRÄDDAVLOPP Nej Rektangulär V-ränna Manuell Nej Välj mellan olika bräddavloppstyper: (0 = Nej, 1 = Rektangulär, 2 = V- ränna och 3 = Manuell) Bräddflöde 2 Endast läsning Visar beräknat bräddflöde, l/s Bräddvolym 2 Läsning och nollställning Visar beräknad bräddvolym, m 3 Utloppskoeff. Format Utloppskoefficient används av beräkningsmetoderna för rektangulär och v-ränna till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddområde 2 Format xx.xx m Bräddningsområdet (i m) används av beräkningsmetoderna för v-ränna och manuell till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen. OBS! Detta är maximala bräddningsnivån relativt till nollnivån för bräddning Bräddavl.bredd Format xx.xx m Bräddningsavloppsbredden (i m) änvänds av beräkningsmetoderna för rektangulär och v-ränna till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen 21

22 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Default Beskrivning Bräddflöde 1 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 1 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 2 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 2 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 3 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 3 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 4 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 4 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 5 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 5 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 6 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 6 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 7 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 7 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 8 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 8 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 9 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 9 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 10 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 10 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen DIG. INGÅNGAR Status ingångar Format xxxxxxx Status från vänster till höger Digital ingång 1 Digital ingång 2 Digital ingång 3 Digital ingång 4 Digital ingång 5 Digital ingång 6 Digital ingång 7 Inverterade ing. 1 Format xxxxxxx Inverterade ingångar 0 = normal 1 = inverterad 22

23 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Beskrivning Default Funktion(1=larm) 1 Format xxxxxxx Funktion 0 = Drift 1 = Larm Tidstyrda larm 1 Format xxxxxxx Tidstyrda larm 0 = Av 1 = Till Starttid Ts larm 1 Format xx:xx h:min 00:00 Visar klockslag då de tidstyrda larmen tidigast kan skapas Stopptid Ts larm 1 Format xx:xx h:min 00:00 Visar klockslag då de tidstyrda larmen senast kan skapas Skalning av D7 1 Format xx.xx Skalning av D7 Om värdet är > 0, då fungerar digital ingång 7 som pulsräknare. Om värddet är = 0, då fungerar digital ingång 7 som de andra digitala ingångarna Räknevärde D7 6 xxxxxxxx.xx Detta är räknevärdet från digital ingång 7 när den är vald som pulsräknare. Varje puls har värdet som är definerat i 'Skalning av D7 DRIFTDATA 1 Dagens Löpande Dagens Välj om driftdata skall visas "Löpande" eller "Dagens". Antal brädd 2 Format xxxxx Starträknare för bräddning Ant. stora brädd 2 Format xxxxx Starträknare för stora bräddningar. En ny bräddning räknas endast om det inter har varit någon bräddning de senaste 24 timmarna. Bräddtid Format h:min Bräddningstid Antal starter D1 5 Format xxxxx Starträknare för digital ingång 1. Drifttid ing. 1 5 Format h:min Drifttid digital ingång 1 Antal starter D2 Format xxxxx Starträknare för digital ingång 2. Drifttid ing. 2 Format h:min Drifttid digital ingång 2 Antal starter D3 Format xxxxx Starträknare för digital ingång 3. Drifttid ing. 3 Format h:min Drifttid digital ingång 3 Antal starter D4 Format xxxxx Starträknare för digital ingång 4. Drifttid ing. 4 Format h:min 00000:00 Drifttid digital ingång 4 Antal starter D5 Format xxxxx 00000:00 Starträknare för digital ingång 5. Drifttid ing. 5 Format h:min 00000:00 Drifttid digital ingång 5 Antal starter D6 Format xxxxx 00000:00 Starträknare för digital ingång 6. Drifttid ing. 6 Format h:min 00000:00 Drifttid digital ingång 6 Antal starter D7 Format xxxxx 00000:00 Starträknare för digital ingång 7. Drifttid ing. 7 Format h:min 00000:00 Drifttid digital ingång 7 LARMTEXTER 1 Endast läsning 23

24 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Beskrivning Default Larmtext ing. 1 1,5 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 1. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 2 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 2. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 3 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 3. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 4 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 4. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 5 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 5. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 6 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 6. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 7 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 7. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad VERSION 1 Endast läsning Version mjukvara LARM 1 24

25 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Default Larmprioriteter 1 1 = Nätfel 2 = Högnivå 3 = Lågnivå 4 = Bräddning 5 = Larm ingång1 6 = Larm ingång2 7 = Larm ingång3 8 = Larm ingång4 9 = Larm ingång5 10 = Larm ingång6 11 = Larm ingång7 12 = Testlarm BABABB BBBBBB Larmprioriteter A B C D D-larm starttid 1 Format h:min 00:00 Starttid för distribution av D-larm D-larm stopptid 1 Format h:min 00:00 Stopptid för distribution av D-larm Larmläge 4 Lokal Fjärrr Rensa Lokal Anger hur larmutringing ska hanteras. 0 - Lokal. Larm skickas inte. 1 - Fjärr. Larm skickas till Centralsystem/SMS-mottagare. 2 - Rensa. Rensar larmbufferten och växlar till Fjärrläge Testlarmsinterv. 4 Format xx dagar 00 Dag Testlarmsintervall: Antalet dagar mellan varje testlarm Testlarmstid 4 Format xx:xx h:min 00:00 Testlarmstid: Tiden då testlarmet sänds Testlarmsstatus 4 Av Till Av Beskrivning Testlarmsstatus: Visar när testlarm triggas. Kan också triggas manuellt. LARMKODSFILTER 1 Larmkod ingång1 1,5 Format xxxx 0081 Alarmkod för digital ingång 1. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 2 1 Format xxxx 0082 Alarmkod för digital ingång 2. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 3 1 Format xxxx 0083 Alarmkod för digital ingång 3. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 4 1 Format xxxx 0084 Alarmkod för digital ingång 4. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 5 1 Format xxxx 0085 Alarmkod för digital ingång 5. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 6 1 Format xxxx 0086 Alarmkod för digital ingång 6. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 7 1 Format xxxx 0087 Alarmkod för digital ingång 7. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS LARMFÖRDRÖJNING Tid mellan uppfyllt larmvillkor och generering av larm 25

26 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Beskrivning Default Larmfördr.Nätfel 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning nätfel. Larmfördr.Högnivå 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning högnivå. Lrmfördr.Lågnivå 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning lågnivå. Larmfördr.Ing. 1 1,5 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 1. Larmfördr.Ing. 2 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 2. Larmfördr.Ing. 3 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 3. Larmfördr.Ing. 4 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 4. Larmfördr.Ing. 5 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 5. Larmfördr.Ing. 6 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 6. Larmfördr.Ing. 7 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 7. SUMMALARM-UTGÅNG 1 Nätfel Högnivå Lågnivå Bräddning Larm ingång1 Larm ingång2 Larm ingång3 Larm ingång4 Larm ingång5 Larm ingång6 Larm ingång SUMMALARM-UTGÅNG 0 = Ej vald som utgång 1 = Vald som utgång Fördr.Summalarm 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning summalarmutgång KOMMUNIKATION 1 Ingen Ingen Val kommunikationsmetod. Hayes modem GSM/Hayes förprg RS232 HDX RS232 FDX Datum och tid 4 Format xxxx-xx-xx xx:xx Blank Inställning av datum och tid. Stationsnummer 4 Format Stationsnr som används i kommunikationen Stationsnamn 4 Format ATU301 ATU301 Fyll i stationens namn. Detta namn skickas vid larm via SMS till en GSMtelefon Telefonnr CS/SMS 4 Format xxxxxxxxxxxxxxxx Blankt Telefonnummer till Centralsystem eller SMS. T=Tonval. Numret måste vara ifyllt om larm skall skickas till Central system eller SMS-mottagare Trendupplösning 4 Format xx min 05 Tidsperiod som används för trendberäkningen. Område 1-60 min Hastighet COM bits/s 9600 bits/s Val av överföringshastighet bits/s 9600 bits/s bits/s bits/s bits/s Protokoll 4 AquaCom fast AquaCom uppringt AquaCom/SMS AquaCom uppringt Val av kommunikationsprotokoll. 26

27 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Beskrivning Default RTS fördröjning 4 Format xxxx ms 1000 Fördröjning av RTS kotrollsignal i kommunikationen. Endast vid val RS 232 FDX. Område ms X. Buffertstorlek 4 Format xxxxx bytes 2000 Maximal telegramstorlek för trend. Område tecken. DIAGONISTIK BÖRVÄRDEN Av 1-39 Ja Nej SPRÅK Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Pycck- Suomi Svenska Av Nej Engelska 1) Visas bara när menyn BÖRVÄRDEN är aktiverad. 2) Visas bara när BRÄDDNING är vald. 3) Visas bara när VAL AV BRÄDDAVLOPP = Manuell är vald 4) Visas bara när KOMMUNIKATION är vald. 5) Visas EJ när BRÄDDNING är vald. 6) Visas när PULSRÄKNARE är aktiverad. Menyn SKALNING AV D7 >0 Menyer som samtidigt är grupprubrik är skrivna med VERSALER i menyförteckningen Diagnostiskt program för produktionstest av hårdvara Vissa menyer visas bara när menyn BÖRVÄRDEN är aktiverad, (markerade 1) Val av språk för menytexterna. 27

FGC Kommunikationsmodul. Installationshandbok

FGC Kommunikationsmodul. Installationshandbok FGC Kommunikationsmodul Installationshandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Introduktion...3 Produktdokumentation...3 Säkerhetsregler för ägare/operatör...3 Garanti...

Läs mer

Användarmanual APP 521

Användarmanual APP 521 Användarmanual APP 52 Den här handboken gäller för följande versioner: Maskinvara: APP 52 Operatörspanel: AFH80 Rev.02 eller senare I/O-modul: AHH80 Rev.02 eller senare Komm-modul: TMX80 Rev.00 eller senare

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

APP 521. Användarmanual

APP 521. Användarmanual APP 52 Användarmanual Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Läs detta först...3 Snabbguider... 5 Snabbguider... 5 Frontpanel...8 Frontpanel... 8 Grundkonfiguration... Konfigurationsstart...

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide MyConnect Link Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect Snabbguide 1 Innehåll 1 Krav och installation... 3 1.1 Kännetecken och funktion... 3 1.2 Ladda ner, redigera, spara och visa konfigurationsfiler...

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Concept V2.6. Quantum. Programmering via modem 2004-10-21

Concept V2.6. Quantum. Programmering via modem 2004-10-21 Concept V2.6 Quantum Programmering via modem 2004-10-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 2 HÅRDVARA OCH KABLAGE...4 2.1 KABLAGE MELLAN MODEM OCH PLC-SYSTEM...4 3 INSTÄLLNINGAR...5 3.1 INSTÄLLNINGAR I

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Användarhandbok FGC 313/323

Användarhandbok FGC 313/323 Användarhandbok FGC 313/323 Den här handboken gäller för följande versioner: Maskinvara: FGC 313/323 Displaykort: AIH1701 Rev 1.03 Huvudkort: AHH1701 Rev 3.05, AHH1702 Rev 3.05 Systemprogramvara: 3.00

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Display Display Tangentbord

Display Display Tangentbord 2. LÄGENHETSDISPLAY Display Displayen kommunicerar med HemNoden via en RS485- buss och inkluderar en alfanumerisk display med 4 x 20 tecken och ett svenskt tangentbord med 64 tangenter. Med hjälp av displayen

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

LATHUND för MyConnect TouchPanel

LATHUND för MyConnect TouchPanel LATHUND för MyConnect TouchPanel Innehåll PUMPAR... 2 PUMPAR - underskärm... 3 RAPPORT... 4 LARM... 5 DIAGRAM... 6 LOKAL... 7 BÖRVÄRDEN... 8 Tid och Status av I/O... 9 Installera en analog Nivågivare 4-20mA...

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp SMS-temp Bruksanvisning SMS-temp Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna lådan (4

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Alarm. Beskrivning. En del av BuildingPortalSuite. 2011-11-24 BuildingPortalSuite Alarm - Beskrivning

Alarm. Beskrivning. En del av BuildingPortalSuite. 2011-11-24 BuildingPortalSuite Alarm - Beskrivning Beskrivning En del av BuildingPortalSuite 1 Översikt Aktivt larm Namn, klass och meddelande väljs av användaren i Inställningar Bläddring mellan aktiva alarm Klicka på pilarna för att bläddra Kvittera

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s. Bredbandstelefoni. Installationsanvisning och användarmanual. I samarbete med

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s. Bredbandstelefoni. Installationsanvisning och användarmanual. I samarbete med Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s Bredbandstelefoni Installationsanvisning och användarmanual I samarbete med Välkommen som kund till Köpings Kabel-TV s bredbandstelefoni. Proceduren för att komma igång

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Language Contents. English...2-6 Svenska... 7-11

Language Contents. English...2-6 Svenska... 7-11 Language Contents Language page English...2-6 Svenska... 7-11 Norsk...12-16 Dansk...17-21 Suomi...22-26 Deutsch...27-32 Nederlands...33-38 Français...39-44 Italiano...45-50 Español...51-56 Português...57-62

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej som komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com

Läs mer

Installations- och Konfigurationshandbok

Installations- och Konfigurationshandbok Automatikskåp Typ ABS CP 212 ON ON ON ON ON ON Installations- och Konfigurationshandbok www.sulzer.com 2 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005 Safeline 1000 Montering och Programmerings manual April 2005 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline 1000 behöver ingen separat

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Modemprogrammering med PL7

Modemprogrammering med PL7 Modemprogrammering med PL7 PL7 Mjukvara Kom-igång med programmering via telefonmodem 2004-01-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 ERFODERLIG HÅRDVARA...3 2.1 ATT MONTERA VID DEN LOKALA PLC:N...3 2.1.1

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

User s Guide. Kontrollpanel

User s Guide. Kontrollpanel User s Guide Kontrollpanel Användarguide Kontrollpanel Upplaga AD, December 2010 Den här guiden har art.nr 51512 0-2 Del 0: Allmän översikt Om den här guiden Den här guiden beskriver kontrollpanelen med

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer