Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.homelarm.se Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA"

Transkript

1 Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

2 Innehåll 04 Lär känna ditt system 7 Installation av centralenhet 8 Centralenhetens arbetsstatus 10 Tre sätt att styra larmsystemet 11 Två sätt att programmera systemet 12 Medföljande tillbehör 12 Trådlös fjärrkontroll 14 Trådlös PIR-rörelsedetektor 17 Trådlös dörr- och fönstersensor 19 Rekommenderad installation av säkerhetssystem 20 Registrera trådlösa tillbehör, radera zoninställningar 20 Ansluta trådlösa tillbehör (registrering av trådlösa tillbehör) 21 Radera alla registrerade tillbehör 21 Återställa systemet till standardinställningar 22 Zoninställningar 24 Ansluta trådbundna tillbehör och länka elektriska anordningar 26 Programmera systemet via SMS-meddelande 26 Använda SMS-meddelande 35 Fjärrstyrning via telefon 36 Tekniska data 37 Vanliga frågor 03

3 Lär känna ditt system Centralenheten Centralenheten är larmsystemets hjärna som kommunicerar med alla trådlösa sensorer. När larmet utlöses, låter den inbygga sirenen högt för att avskräcka inkräktaren. Systemet meddelar familjemedlemmarna genom automatisk uppringning via de förinställda telefonnumren. Centralenheten kan ta emot kommandon från fjärrkontrollen, SMS-meddelande eller appar, och svarar till larmhanteringssystemet omedelbart. Medföljande tillbehör Trådlö2 PIR-rörelsedetektor Den passiva infraröda rörelsedetektorn är utformad för att känna av mänsklig rörelse. Den upptäcker den infraröda strålningen från inkräktare och skickar en signal till centralenheten. Trådlö2 dö1r- och fön23e12en2o1 Detta är en magnetisk sensor för alla dörrar och fönster som öppnas. Sensorn sänder en trådlös signal till centralenheten när en dörr eller fönster öppnas. Trådlö2 fjä11kontroll Med fjärrkontrollen kan du styra ditt larmsystem oavsett om du är borta eller hemma. Vid akut situation, tryck på larmknappen för att skicka en nödsignal till centralenheten. Nätadapter Nätadaptern används för att ge ström till centralenheten. Den har ett inbyggt 7.4V/1000mA uppladdningsbart batteri som gör det möjligt för systemet att fungera i 16 timmar i händelse av strömavbrott

4 Funktioner Installation av centralenhet Mobilkommunikation via SMS-meddelande eller Apps, enkel kontroll Upp till 50 st sensorer och 10 fjärrkontroller kan utökas genom automatisk inlärning 2 trådbundna zoner avsedda för rök/gas/vibration/detektor, IR-strålar, m.m. Anpassade namn på zoner som känner igen platsen Meddelande för att förinställa 3 grupper SMS-nummer och automatisk uppringning av 5 grupper telefonnummer Internt sirenljud och tyst läge Omedelbara SMS-varningar som indikerar detektorernas låga batterinivå, strömförlust och strömåterställning Inbyggt 7.4V/1000mA batteri som säkerställer att systemet fungerar i 16 timmar efter strömförlust Larmutgång som ger dig möjlighet att utlösa utrustning såsom ljus, TV, m.m. för att avskräcka inkräktaren Öppna batterifackets lucka försiktigt. 2. Sätt i och fäst SIM-kortet. 3. Sätt nätadapterns plug-in till adapteruttaget. 4. Skjut strömbrytaren till PÅ. Observera! Användaren måste lagra telefonnumret när SIM-kortet har satts in. När detektorerna utlöses, aktiveras larmet och systemet meddelar familjemedlemmarna genom att ringa eller skicka ut en varning via SMS-meddelande. Även om telefonräkningen är förfallen kommer larmet aktiveras när detektorerna utlöses

5 Centralenhetens arbetsstatus Vit LED: Aktivera/inaktivera larm Röd LED: Centralenhetens status Status för LED-indikation Röd LED normal på: Systemet går in i registreringsstatus Röd LED: centralenhetens status Sabotage Hålfäste Trådbunden port Registreringsknapp Grön LED: AC-ström Röd LED: GSM signalindikator Högtalare SIM-kortsplats Strömbrytare Adapterport Röd LED blinkar snabbt: Inkommet SMS Röd LED blinkar normalt: Pågående larm Vit LED normal på: Systemet är påkopplat Vit LED av: Systemet är avkopplat Vit LED blinkar normalt: System är larmat i skalskyddsläge Status för LED-indikation AC-ström av: Grön LED av AC-ström på: Grön LED normal på GSM-nätverk AC-ström på AC-ström av Sökning av GSM-nätverk Gul LED blinkar snabbt Röd LED blinkar snabbt GSM-nätverk funnet Gul ström LED blinkar normalt Röd ström LED blinkar snabbt 08 09

6 Centralenhetens arbetsstatus Du kan enkelt styra ditt larmsystem genom att aktivera eller inaktivera larm, koppla skalskyddet eller skicka nödsignal via fjärrkontrollen, skicka kommando via SMS, kontrollpanelens knappsats eller appar. Använda appar Ange sökordet Ontips för att ladda ner appar från App Store eller Google Play. Ange centralenhetens namn och SIM-kortsnummer för att gå in i användargränssnittet. Observera! Det finns inget kommando för att skicka nödsamtal. Fjä1123y1ning via telefon I händelse av larm, ringer larmsystemet det förinställda telefonnumret och användaren kan svara telefonen, övervaka platsen och fjärrstyra systemet genom att ange vissa nummer. Användaren ringer till larmsystemet, systemet går automatiskt in i statusövervakning och användaren anger vissa nummer för att fjärrstyra systemet. Använda fjä11kontrollen Den kompakta fjärrkontrollen är mycket lätt att bära. Flerfunktionsknappen gör det möjligt för dig att aktivera larmsystemet när du är borta och inaktivera det när du kommer hem. Det är ett enkelt och värdefullt verktyg som lätt kan nås vid akut situation hemma. Metod 1 Två sätt att programmera larmsystemet Skicka ett SMS med? till centralenhetens telefonnummer. Systemet svarar med ett instruktionsmeddelande till din telefon. Du kan styra systemet med hjälp av kommandokoder som anges i meddelandet. Se sid 26 för kommandokoder. Använda kommando via SMS-meddelade Se sidan 26 för mer information om användning av SMS-kommando. Inaktivera: Lösenord#0 Aktivera: Lösenord#1 Skalskydd: Lösenord#2 Observera! Det finns inget kommando för att skicka nödsamtal. Metod 2 Skriv in nyckelordet Ontips för att hämta apparna från App Store eller Google Play. Ange centralenhetens namn och SIM-kortsnummer för att börja programmera. Rekommenderas! Enkel och lätt att använda! 10 11

7 Medföljande tillbehör Trådlö2 fjä11kontroll Den kompakta och eleganta fjärrkontrollen är lätt att bära. Den är utformad att passa på en nyckelring, handväska, ficka eller gömmas i bilens solskydd. Denna fjärrkontroll fungerar som universalnyckel för aktivering, inaktivering, skalskydd och nödsamtal. Trådlö2 fjä11kontroll LED blinkar: Sänder signal till centralenheten. Svagt LED-ljus: Låg batterinivå. Byt batteri omedelbart. Aktivera larm Tryck för att aktivera systemets larm innan du lämnar ditt hem. Vänster LED blinkar en gång för aktivering och sirenen piper en gång när den går in i aktiveringsstatus. Alla utlösta detektorer aktiverar systemet för att larma omedelbart. Systemet ringer samtidigt de förinställda telefonnumren. När funktionen för utgångsfördröjning har installerats, kommer systemet att försena aktiveringen av larmet. När du aktiverar systemet och fördröjningstiden är mindre än 10 sekunder, kommer centralenheten pipa en gång per sekund. Om fördröjningen är mer än 10 sekunder, kommer centralenheten pipa varannan sekund och ljudet kommer att öka i takt de sista 10 sekunderna för skynda aviseringen. Inaktivera larm Tryck innan du går in i ditt hem för att inaktivera larmet. Höger LED blinkar en gång. Sedan kan du röra dig fritt i ditt hem utan att utlösa larmet. I händelse av larm kan du trycka på knappen för att inaktivera systemet och tysta sirenen. Skalskydd (hemmaläge) Tryck för att aktivera larmet. Vänster LED blinkar en gång, sirenen piper en gång och systemet är larmat i hemmaläge. Tillbehören inaktiveras i hemmaläge vilket gör att användaren kan röra sig fritt i hemmet, medan resten av systemet är fullt larmat. Tillbehören i normala zoner aktiverar ett omedelbart larm när de utlöses Tyst läge Nöd2amtal ( + / ) Vid nödsituation, oavsett larmsystemets status, tryck SOS en gång för att få hjälp. Båda LED-indikatorerna blinkar en gång och systemet går Tryck, och tryck sedan på eller för att gå in i aktiverings- eller inaktiveringssta- omedelbart in i ett larmtillstånd och meddelar din familj. tus i tyst läge utan att störa någon

8 Trådlös PIR-rörelsedetektor Funktioner PIR-1 är en passiv infraröd sensor i en ny och vacker modell med en perfekt form som monteras enkelt. Den är utformad för att upptäcka mänsklig rörelse inomhus. PIR-1 är utrustad med ett avancerat fuzzy-logic chip och intelligent analys, och kan skilja på signaler mellan kroppsrörelser och störningar och därmed minimerar falska larm. Den inbyggda summern påminner dig om låg batterinivå och varnar om sabotagelarm vilket garanterar din säkerhet Detektionsfönster 2. LED-indikator 3. Inlärningsknapp 5 4. Clip 5. Batterifack 3 6. Zonjumper 7 7. Summer 2 8. Sabotagebrytare Infraröd sensor Infraröd sensor: pptäcker infraröda strålar från mänsklig kroppsrörelse. Rör inte ytan och håll den ren. Sabotagebrytare: När lådan öppnas, utlöses sabotagebrytaren och genererar en larmsignal. Statusindikator Montering och gång3e23 Testläge: När strömmen är på blinkar LED-indikatorn fem gånger och summern 5 gånger för att komma in i testläge. I detta tillstånd kommer alla rörelser utlösa detektorn och aktivera larmsignal. Detektorn går funktionsläge efter 20 upptäckter. Arbetsläge: I detta tillstånd går detektorn går in i strömsparläge efter första upptäckt för att spara ström. Om det inte finns någon rörelse inom 4 minuter, återgår sensorn till arbetsläge. Om upptäckt sker inom 4 minuter i arbetsläge, kommer tiden att läggas på nytt och nedräkningen startar igen. Montering: 1. Rörelsedetektorn bör monteras vid in- eller utgång där inkräktaren enkelt kan ta sig in. 2. Detektorn är mer känslig för tvärrörelse än för direkt rörelse. Detektorns prestanda är optimal när detektionsriktningen är tvärs över inkräktarnens gångriktning. 3. Tryck på clipet, sätt in batterierna och stäng locket. 4. Använd skruvar för att fästa detektorns väggfäste på väggen och fäst sedan detektorn på fästet. 5. Rikta LED-indikatorn åt rätt håll. Den fixerade höjden bör vara m från marken. 6. Justera monteringshöjden och fästet för att ändra detektorns avstånd och vinkel LED-indikatorn blinkar en gång: Rörelse är upptäckt. LED-indikatorn blinkar 5 gånger och summern piper gånger: Påslagen, sabotagelarm, låg batterinivå. Vid låg 2.0~2.2m batterinivå, byt batterier omedelbart

9 Gångtest: 1. När strömmen är på blinkar LED-indikatorn fem gånger och summern piper fem gånger för att gå in i arbetsläge. 2. Gå över detektionsområdet och titta på LED-indikatorn för att se om den blinkar en gång vid upptäckt av rörelse. Därefter kommer detektorn att detektera en gång per minut. Observera 1. Undvik montera detektorn nära platser där värmeändringar sker snabbt eller där luft strömmar ofta (t.ex. luftkonditionering, rörljus, ugn, fladdrande ljus, kylskåp, m.m.). 2. Undvik att hålla den vänd mot fönstret som lätt kan störas av komplicerad miljö (t.ex. solljus, folksamlingar, bilflöde, m.m.). 3. Produkten minskar risken för olyckor men användaren uppmanas vidta alla nödvändiga åtgärder för sin säkerhet och skydd av egendom. Detektionsområde Toppvy Sidovy 0m 2m 2m 4m 6m 8m Trådlös dörr/fönstersensor Dörr/fönstersensorn kan monteras på dörrar, fönster och andra objekt som öppnar och stänger. Sensorn skickar en signal till centralenheten när magneten som är monterad nära sensorn avlägsnas. Sabotageskyddet säkerställer att sabotage såsom försök att flytta sensorn kommer resultera i att larmet aktiveras LED-indikator 5 3. Magnet 3 4. Batterifack 4 1. Sändare 5. Zonjumper 6. Summer 7. Sabotagebrytare Sabotagelarm: När inkräktaren försöker avlägsna sensorn, kommer den inbyggda summern att pipa. Centralenheten skickar ett meddelande till användaren om sabotagelarm redan vid första försök. Zonjumper: Följ larmsystemets anvisningar för zoninställningar. Dörrsensorn är inställd i Normal Zon 1 som standard. Arbetsstatus 110 Ansluta PIR-rörelsedetektorn till centralenheten 0m 1 LED-indikatorn blinkar en gång: Sensorn utlöses eller sabotagebrytaren larmar och sändaren skickar en singal till centralenheten. Den nyköpta PIR-rörelsedetektorn bör registreras i centralenheten innan använd- 5 5 LED-indikatorn blinkar 5 gånger och summern piper 5 gånger: Sabotagelarm, låg batterinivå. Vid låg batterinivå, byt battening. För mer information, se larmsystemets bruksanvisning. rier omedelbart

10 Bibliotek Sovrum Klädkammare Badrum Skrubb Matsal Montering Rekommenderad installation av larmsystem 1. Öppna locket och sätt in batterierna. 2. Sensorn kan monteras på dörrar och fönster som öppnas och stängs. Se till att monteringsområdet har rengjorts. 3. Avlägsna pappersremsan från den dubbelhäftande tejpen på baksidan av sändaren och magneten. Montera försiktigt sändaren på dörrkarmen och magneten på dörren. 4. Rikta LED-indikatorns ljus åt rätt håll. Se till att magneten befinner sig till höger om sändaren. 5. Placera sändaren på önskad plats och montera magneten högst 1 cm bort från sändaren. 6. Undvik montera sensorerna vid områden där stora mängder metall och elledningar finns. Skåp Garage Foajé Badrum Skåp Skåp Skåp Skåp Badrum Kök Observera! Dörrsensorn är inställd i Normal Zon 1 som standard. Den kommer larma omedelbart om magneten avlägsnas från sändaren mer än 2 cm i larmat tillstånd. Stora sovrummet Vardagsrum Terrass <1cm 18 19

11 Registrering av trådlösa tillbehör, Radering och zoninstallation Registrera trådlö2a 3illbehö1 1. Tryck på registreringsknappen. Centralenheten går in i registreringsstatus och LEDlampan lyser rött. (Tryck registreringsknappen igen inom 20 sekunder för att avsuta registrering.) 2. Ansluta PIR-detektorn till centralenheten: Tryck på testknappen som finns på baksidan av PIR-detektorn. 3. Ansluta fjärrkontrollen till centralenheten: Tryck på någon av knapparna på fjärrkontrollen. 4. Ansluta dörrsensorn till centralenheten: Avlägsna sändaren och magneten. 5. Systemet piper en gång, LED-ljuset blinkar en gång, registreringen är klar. Om systemet piper två gånger och LED-ljuset blinkar en gång, är tillbehören redan registrerade. Om tre pip hörs och LED-ljuset fortfarande blinkar, är lagringsutrymmet fullt Radera registrerade trådlösa 3illbehö1 Tryck och håll registreringsknappen i 6 sekunder tills en ljudsignal hörs. Alla regis- trerade trådlösa tillbehör kommer att raderas. 1 Å3e123älla systemet till standardin23ällninga1 1. Tryck och håll nere registreringsknappen, och skjut på strömbrytaren till AV för att stänga av strömförsörjningen. 2. Skjut på strömbrytaren till PÅ. 3. Släpp inte registreringsknappen förrän ett ljudsignal hörs. Alla förinställda nummer kommer att raderas omedelbart och systemet kommer att återställas till standardinställningar. 1 2 Observera! Den trådlösa sirenen ingår som trådlöst tillbehör. För mer information, se sirenens bruksanvisning. Om zonerna har ändrats, måste du ansluta tillbehören igen till centralenheten. Observera! Återställningen kommer inte radera de registrerade tillbehören

12 Zoninstallation PCB Diagram-Zonjumper Installation av fördröjning i singelzon Om fördröjningstiden för ingång/utgång är inställd, kommer tillbehören i singelzon fördröja och aktivera larmet. Tillbehör i Normal Zon, Hemmaläge Zon och 24-timmarszon kommer in att fördröjas. Skalskydd (hemmaläge) zoninstallation Single Delay Zone Skalskyddsläge innebär delvis aktiverat larm. När systemets skalskydd är aktiverat är tillbehören i hemmaläge inaktiverade. Användaren kan röra sig fritt i hemmet medan resten av systemet är fullt larmat, och tillbehören i normala zoner kommer aktivera ett omedelbart larm när det utlöses. PIR-rörelsedetektor Dörr/fönstersensor Normal zoninstallation Tillbehöret är inställt i normalzon (omedelbar larmzon) som standard. När det utlöses i larmat tillstånd får systemet en signal och aktiverar larmet omedelbart. Hemmaläge 1 (Trådlös Zon 5) 24H zoninstallation Hemmaläge 2 (Trådlös Zon 6) Oavsett larmsystemets tillstånd, kommer centralenheten få en signal och larma omedelbart när tillbehören i 24-timmarszonen utlöses. Observera! PIR-rörelsedetektorn är inställd i skalskydd (hemmaläge) Zon 1 som standard. Dörr/fönstersensorn är inställd i Normal Zon 1 som standard. Om zontillbehören ändras måste du återkoppla dem till centralenheten. 24H Zon 7 24H Zon 8 Observera! Vi rekommenderar att du installerar röksensorn, gassensorn och perimetersensorn i 24- timmarszonen

13 Ansluta trådbundna tillbehör och länka elektriska anordningar Ground Strömutgång för trådbundna tillbehör Normal Close Normal Open Common Port Ground GND +12V NC NO COM GND Trådbundet gränssnitt 2 IN2 Trådbundet gränssnitt 1 IN1 Trådbundna tillbehör: X1 stödjer två grupper trådbundna tillbehör. Välj trådbundna sensortyper efter anslutning. Anslut trådbunden sensor till trådbunden Zon 1 1. Väj sensortyp. Om det är NC-sensortyp, länka +12V-blocket och NO-blocket. 2. Anslut NC-dörrsensortyp till den trådbundna zonen. En kabel för IN1-blocket och en annan för GND-blocket. Observera! Huvudpanelen stöder en grupp DC 12V/1A DC utgång för trådbundna sensorer. Om ingen ström behövs för den trådbundna sensorn, koppla inte till +12V-blocket. 3. Skicka textmeddelandet 74 för att välja trådbunden sensortyp NC. 4. Testa för att se om larmet går igång när den trådbundna sensorn utlöses. Ansluta trådbunden siren: Anslut den negativa polen till GND-blocket och den positiva polen till NO-blocket. Koppla sedan blocken COM och +12V. Länka elektriska anordningar: X1 kan aktivera elektriska anordningar såsom ljus eller staket för att omedelbart avskräcka inkräktaren i händelse av larm

14 Programmera systemet med SMS Använda SMS-meddelande Det är enkelt för användaren att hantera funktionerna med mobiltelefonen genom att skicka nedan angivna SMS-kommandon. Skicka ett SMS med? till centralenhetens SIM-kortsnummer. Systemet kommer att svara dig med guidemenyn. Skicka lösenord#kommandokod (ursprungliga lösenordet är 1234) för inställningar, till exempel lösenord#5 för att lagra telefonnummer. Inaktivera larm 1234#0 System inaktiverat med alla detektorer inaktiverade. System inaktiverat. Observera! Användaren måste lagra telefonnumret när SIM-kortet har satts in så att centralenheten kan fjärrstyras för att skicka och tam emot meddelanden när larmet aktiveras. Aktivera larm 1234#1 System larmat i bortaläge.? Inaktivera larm: 0 Aktivera larm: 1 Skalskydd: 2 Statusförfrågan: 3 Larmhantering: 4 Lagra telefonnummer: 5 Ändra zonnamn: 6 Andra inställningar: 7 Systemspråk: 8 Styra elektriska anordningar: 9 Systemet är fullt larmat med alla detektorer aktiverade Skalskydd 1234#2 System larmat skalskydd. Skalskyddet aktiverar larmsystemet omedelbart med sensorer aktiverade i normal zon och sensorer i hemmaläge zon inaktiverade

15 Statusförfrågan Larmhantering 1234#3 Statusförfrågan om system 31 Systemstatus: Aktiverat/inaktiverat larm/skalskydd; AC-ström: På/förlorad/återställd; Larmtyp: Hörbar/tyst; Lokal siren: AV/PÅ; SMS-varning för handsändare: På/Av; Trådbunden sensortyp: NO/NC (Skicka följande kommandokoder för statusförfrågan) 31: Centralenhetens status 32: IMEI-information Systemets status: Aktiverat larm AC-ström: På Larmtyp: Hörbar Lokal siren: Av SMS-varningföranvändningavnyckelring:Av Trådbunden sensortyp: NC 1234#4 Aktivera lokal siren 41 Inaktivera lokal siren (Skicka följande kommandokoder för att hantera systemet) 41: Aktivera lokal siren 42: Inaktivera lokal siren 43: Tvåvägssamtal Lokal siren: På Förfrågan om IMEI-information 42 Lokal siren: Av 32 IMEI-nr: **** **** **** **** IMEI, International Mobile Equipment Identity, är ett nummer som betstår av 15 siffror, ett elektroniskt serienummer som är unikt och identifierar giltiga enheter. Varje larmpanel är monterad med ett unikt IMEI-nummer som verifierar att det är original från tillverkaren. 43 Skicka 43 till SIM-kortsnumret. Centralenheten kommer att ringa tillbaka. Nu kan du lyssna och ha tvåvägs diskussion

16 Store Phone Numbers Ändra zonnamn (Fyll i telefonnummer och skicka till systemet) (Ändra zonnamn och skicka till systemet) 1234#5 Vidarebefordra (kopiera och klistra in) detta textmeddelande till centralenhetens telefonnummer. Lägg till de telefonnummer som du vill styra över. Telefonnummer inkluderar tre SMS-nummer (där du vill att säkerhetsmeddelanden och varningar ska skickas) och fem telefonnummer (för att få larmsamtal). Installera numren enligt prioritering. Notera! Telefonnummer som inte har lagrats kommer att nekas. SMS: 1: 2: 3: TEL: 1: 2: 3: 4: 5: Lagrade telefonnummer. 16 tecken för svenska. SMS: TEL: #6 1: Trådlös Zon 1 2: Trådlös Zon 2 3: Trådlös Zon 3 4: Trådlös Zon 4 Vidarebefordra (kopiera och klistra in) detta text- 5: Trådlös Zon 5 meddelande till centralenhetens telefonnummer. 6: Trådlös Zon 6 Lägg till zonnamn och skicka det. Zoninforma- 7: 24H Zon 7 Larm tionen inkluderar sex trådlösa zoner och två 24H 8: 24H Zon 8 Larm zoner. Två trådbundna zonnamn kan inte ändras. Trådlös Zon 2 är Fördröjning för singelzon Trådlös Zon 5 är Hemmaläge 1 Trådlös Zon 6 är Hemmaläge 2 Teckenbegränsning Telefonnummer lagrade. 16 tecken för svenska. Observera! När zonnamnen har ändrats, kan användaren snabbt identifiera sensortyper och läge i händelse av larm. Zonnamn har ändrats. 1: Vardagsrum dörr 2: Vardagsrum PIR 3: Sovrumsdörr 4: Bibliotek PIR 5: Garage dörr 6: Sovrum PIR 7: Kök gas 8: Kök rök 30 31

17 Övriga inställningar 74 Trådbunden sensortyp: NC 71-72: 73-74: 75-76: 1234 #7 Användaren kan ställa in sirenen på hörbar eller tyst när den larmar.. Välj typer av trådbundna sensorer när de har anslutits. När systemet larmar kan användaren välja att om denne vill få SMS-varningar om någon frånkopplar det genom handsändaren. 77: Ändra lösenord : Ställ in fördröjningstid för utgång/ingång för tillbehör i singelzon. Användaren kan gå ut eller komma hem inom den programmerade tiden utan att aktivera omedelbar larm #71 Larmtyp: 71: Hörbar (standard) 72: Tyst Trådbunden sensortyp: 73: NO 74: NC (standard) SMS-varning för handsändare 75: På 76: Av (standard) Ändra lösenord: 77: Nytt lösenord Larmfördröjning 78:Utgångsfördröjning 79: Ingångsfördröjning Larmtyp: Hörbar 75 SMS-varning för användning av handsändaren: På 76 SMS-varning för användning av handsändaren: Av Gammalt lösenord#77 #Nytt lösenord# 78#Utgångs- fördröjningstid# Lösenord har återställts Fördröjningstid för utgång (0~300 sek): «***»S 1234 #72 Larmtyp: Tyst 79#Ingångs- fördröjningstid# Fördröjningstid för ingång (0~300 sek): «***»S 1234 #73 Trådbunden sensortyp: NO Notera! Fördröjningstiden för utgång/ingång fungerar för tillbehör i singelzon. Larmet aktiveras omedelbart när tillbehören i andra zoner utlöses. När fördröjningstiden för ingång/utgång har ställts in och systemet är larmat, kommer centralenheten pipa en gång per sekund om fördröjningstiden är mindre än 10 sekunder. Om fördröjningstiden är mer än 10 sekunder, kommer centralenheten pipa varannan sekund och ljudet kommer att öka i tempo under de sista 10 sekunderna för att påskynda aviseringen. När en ingång upptäcks kan användaren gå in och inaktivera systemet inom den programmerade tiden

18 Ändra språk Öv1iga SMS-varningar lösenord#8 81: Standardspråk 82: Anpassat språk 83: Anpassat språk ****** larm! Detektor sabotagelarm! (Kontrollera källorna.) Detektor låg batterinivå! (Kontrollera källorna.) Ange rätt kommandokod! 81 Språk har ändrats till *** Centralenhetens AC-ström förlorad! Centralenheten AC-ström återhämtat! 82 Språk har ändrats till *** Centralenheten har låg batterinivå! Nödsamtal! 83 Språk har ändrats till *** Styra elektriska anordningar Fjä1123y1ning via telefon Användaren kan använda telefonen för att fjärraktivera elektriska anordningar såsom ljus eller staket för att omedelbart avskräcka inkräktaren i händelse av larm Observera! Elektrisk anordning är Av som standard. Elektrisk anordning av. Elektrisk anordning på. I händelse av larm kommer larmsystemet ringa de förinställda telefonnumren. Användaren kan svara i telefon, övervaka platsen och fjärrstyra systemet genom att ange nedan angivna siffror. För att inaktivera larmsystem, tryck 0; För att aktivera larmsystem i bortaläge, tryck 1; För att slå på sirenen på plats, tryck 7; För att stänga av sirenen på plats, tryck 8; För att slå på AC-anordning, tryck 5; För att stänga av AC-anordning, tryck 6; För att övervaka platsen, tryck * ; Tryck escape (#) eller lägg på för att avsluta

19 Tekniska data Produktnamn: Modellnummer: Centralenhetens strömförsörjning: GSM arbetsfrekvens: Ström i standby-läge: Larm max ström: Intern batteribackup: Intern siren: GSM/SMS Security Alarm System X1 Input: AC 110~240V/50~60Hz Output: DC 12V/1000mA 850/900/1800/1900MHz 30mA 300mA Litiumbatteri: 7.4V/1000mAh 90dB X1 Vanliga frågor och svar 1. Jag vill veta vilka rum som larmar. Hur installerar jag? Det finns sex trådlösa zoner, två akuta zoner och två trådbundna zoner. Namn på trådbunden zon kan inte ändras. Steg 1: Installera de trådlösa sensorerna i samma rum och i samma zon, se instruktionerna om installation av zonjumper i bruksanvisningen sid Steg 2: Skicka SMS-kommandot lösenord#6 för att ändra zonnamn för olika rum. När larmet utlöses kommer du att bli meddelad via SMS med larminformation om zonen såsom sovrum larm! Observera! 24H zonen är för nödsituationer, i synnerhet för brandvarnare och gasdetektor. När larmet utlöses, går larmsystemet igång omedelbart oavsett status. 2. Kommer mitt X1 larmsystem fungera i händelse av strömavbrott? Ja. Systemet har laddningsbara backup-batterier som stödjer så att det fungerar i 16 timmer. När strömmen kommer tillbaka, kommer batteriet att laddas. Du kommer få meddelandet Centralenhetens AC återhämtad. Antal tillåtna utökningsbara trådlösa tillbehör: Radiofrekvens: Tillverkningsmaterial: Driftstillstånd: 10 st fjärrkontroller 50 st trådlösa tillbehör 315MHz / 433MHz ( ±75KHz ) ABS-plast Temperatur: -20 C~55 C Luftfuktighet: 80%(icke-kondenserande) 3. SIM-kortet är installerat i centralenheten men kan inte ansluta till GSM-nätet. a. Larmsystemet X1+ stödjer bara GSM SIM-kort. SIM-kort för CDMA-nät kommer inte att fungera. b. Se till att skjuta strömbrytaren till läget PÅ när SIM-kortet har installerats. c. Titta på LED-indikatorns status. Om LED-indikatorn blinkar kontinuerligt rött, söker systemet fortfarande söker efter GSM-signalen. Om signalen lyser rött eller orange är GSM-signalen dålig. Flytta centralenheten närmare ytterväggen eller fönstret för att få en bättre signalmottagning. 4. Hur hämtar jag appen för Home Larm X1 larmsystem? Storlek (LxWxH): cm Gå till App Store eller Google Play och skriv nyckelordet Ontips, för att hämta appen Kommer jag att bli meddelad om någon aktiverar eller inaktiverar larmsystemet?

20 Ja. Om du använder kommandon via SMS eller appar för att styra systemet, kommer du även få ett svar tillbaka. Om du vill ha SMS-varningar för fjärrkotroll, måste du aktivera funktionen SMS-varning i handsändaren. Skicka lösenord#75 för att akti- vera den. Trådlö2 dö1r/fön23e12en2o1 1. Varför utlöses inte larmet när dörrsändaren och magneten avlägsnas? a. Kontrollera om LED-indikatorn lyser rött när dörrsensorn avlägsnas från magne- ten. Om inte, har dörrsensorn har låg batterinivå och behöver bytas. b. Kontrollera att magneten befinner sig till vänster om sändaren. c. Om dörren är av metallmaterial kommer signalen att störas. d. Se till att avståndet mellan sändaren och magneten är mer än 2 cm. 2. Varför piper dörrsensorn? Om LED-indikatorn blinkar fem gånger och summern piper fem gånger, kontrol- lera om sensorn har låg batterinivå eller om sabotagelarmet har aktiverats av det mottagna SMS:et. Om det beror på låg batterinivå, byt batterier. Om det beror på sabotagelarmet, kontrollera om sabotagebrytaren är utlöst eller om någon inkräktare har brutit sig in. Trådlö2 fjä11kontroll 1. Centralenheten svarar inte när larmsystemet aktiveras eller inaktiveras med fjär- rkontrollen. a. Tryck på aktivera/inaktivera i mer än 2 sekunder. (Släpp inte knappen för fort annars kommer inte systemet få någon signal.) b. När du trycker på knappen lyser LED-indikatorn röd. Om LED-indikatorn inte lyser, byt batterier. Trådlö2 PIR-rörelsedetektor 1. Varför piper rörelsedetektorn utan att upptäcka någon inkräktare? Om PIR-rörelsedetektorn piper och LED-indikatorn blinkar kontinuerligt beror det på låg batterinivå. Byt batterier omedelbart. 2. Varför upptäcker inte PIR-rörelsedetektorn några rörelser? a. Se till att centralenheten är i larmat status, inte i skalskydd (hemmaläge) eller inakti- verat status.

21 b. Kontrollera om LED-indikatorn eller PIR-rörelsedetektorn lyser när du går in i detek- tionsområdet. c. Rörelser bör korsa detektionen och inom 8 meters räckvidd. d. Detektorn går in i viloläge efter första upptäckt för att spara ström. Om det inte finns någonrörelseinom4minuter,återgårsensorntillfungerandetillstånd.omupptäcktsker inom 4 minuter i arbetsläge, kommer tiden att läggas på nytt och nedräkningen startar igen. 3.Är PIR-rörelsedetektorn husdjursimmun? Nej. Rörelsedetektorn levereras som standard i normal PIR. Om du har husdjur hemma kan du justera monteringshöjden så att ditt husdjur kan ströva omkring under enhetens monteringshöjd utan att orsaka larm. 4. Det finns ingen förbipasserande i rummet och men ändå utlöser detektorn larmet. a. Kontrollera om det finns något husdjur hemma. Detektorn levereras som standard i normal PIR och är inte husdjursimmun. b. Undvik montera PIR-rörelsedetektorn på platser där värmen ändras snabbt, såsom fönster, luftkonditionering, ljus, elektrisk värmare, kylskåp, ugn, spis, m.m. c. Undvik starkt solljus. d. Monteringshöjden och räckvidden bör vara inom detektionsområdet. 39

22

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA 0 07 08 0 Innehåll Lär känna ditt system Installation av centralenhet Centralenhetens arbetsstatus Tre sätt att styra larmsystemet Två sätt att programmera

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

Bruksanvisning Securitas Larm V1.4 2015-03- 05

Bruksanvisning Securitas Larm V1.4 2015-03- 05 Bruksanvisning Securitas Larm V1.4 2015-03- 05 1 Innehåll 1. Introduktion 3 2. Installationsförfarande 4 3. Översikt av din hemsida 9 4. Lägga till ytterligare komponenter 11 5. Ändra användarkoder 14

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning MLO51201-1 - Innehållsförteckning Beskrivning... 3 AZOR kit innehåller... 4 AZ-10K GSM centralenhet... 4 AZ-10D RFID taggläsare... 5 AZ-10M magnetdetektor... 5 AZ-10P rörelsedetektor... 6 Installation...

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

SBX-3 Mini Tracker. Användare- och installationsmanual INTRODUKTION. Svenska. AxTech AB 2007

SBX-3 Mini Tracker. Användare- och installationsmanual INTRODUKTION. Svenska. AxTech AB 2007 AxTech AB 2007 SBX-3 Mini Tracker Användare- och installationsmanual INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en redknows SBX-3 produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla potential ber

Läs mer

MMS-kamera B1. Manual och komigånginstruktion

MMS-kamera B1. Manual och komigånginstruktion Paketets innehåll Ditt paket med MMS-kamera från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st MMS-kamera med inbyggd antenn 1 st nätaggregat 2 st trådlösa fjärrkontroller 1 st väggfäste 3 st små larmklistermärken

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227 UniAlert GSM Artikelnummer: 11.227 1 Innehållsförteckning Egenskaper 1 1. Systemöversikt 2 1.1 Identifiering 2 1.2 Montering av SIM-kort 3 1.3 Spänningsmatning 3 1.4 Kopplingsplint för in- och utgångar

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 4.4.4 Sirentid... 15 4.12 ÅTERSTÄLLNING TILL 4.4.5 Återkallelsetid... 15 FABRIKSINSTÄLLNINGAR... 31 4.4.6 Återkalla larm...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 4.4.4 Sirentid... 15 4.12 ÅTERSTÄLLNING TILL 4.4.5 Återkallelsetid... 15 FABRIKSINSTÄLLNINGAR... 31 4.4.6 Återkalla larm... PowerMaxComplete Trådlöst larmsystem med full övervakning Installationshandbok 1. INLEDNING... 3 2. SPECIFIKATIONER... 3 2.1 Allmänna data... 3 2.2 RF-avsnittet... 3 2.3 Elektriska data... 4 2.4 Kommunikation...

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Snabbmanual för larmsystemets viktigaste funktioner...2 Kontaktformulär...2 Tända indikatorsignaler...2 Sirensignaler...3 Användbara tips för användare av PowerMax Pro...3 1. Introduktion...4

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer