Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.homelarm.se Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA"

Transkript

1 Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

2 Innehåll 04 Lär känna ditt system 7 Installation av centralenhet 8 Centralenhetens arbetsstatus 10 Tre sätt att styra larmsystemet 11 Två sätt att programmera systemet 12 Medföljande tillbehör 12 Trådlös fjärrkontroll 14 Trådlös PIR-rörelsedetektor 17 Trådlös dörr- och fönstersensor 19 Rekommenderad installation av säkerhetssystem 20 Registrera trådlösa tillbehör, radera zoninställningar 20 Ansluta trådlösa tillbehör (registrering av trådlösa tillbehör) 21 Radera alla registrerade tillbehör 21 Återställa systemet till standardinställningar 22 Zoninställningar 24 Ansluta trådbundna tillbehör och länka elektriska anordningar 26 Programmera systemet via SMS-meddelande 26 Använda SMS-meddelande 35 Fjärrstyrning via telefon 36 Tekniska data 37 Vanliga frågor 03

3 Lär känna ditt system Centralenheten Centralenheten är larmsystemets hjärna som kommunicerar med alla trådlösa sensorer. När larmet utlöses, låter den inbygga sirenen högt för att avskräcka inkräktaren. Systemet meddelar familjemedlemmarna genom automatisk uppringning via de förinställda telefonnumren. Centralenheten kan ta emot kommandon från fjärrkontrollen, SMS-meddelande eller appar, och svarar till larmhanteringssystemet omedelbart. Medföljande tillbehör Trådlö2 PIR-rörelsedetektor Den passiva infraröda rörelsedetektorn är utformad för att känna av mänsklig rörelse. Den upptäcker den infraröda strålningen från inkräktare och skickar en signal till centralenheten. Trådlö2 dö1r- och fön23e12en2o1 Detta är en magnetisk sensor för alla dörrar och fönster som öppnas. Sensorn sänder en trådlös signal till centralenheten när en dörr eller fönster öppnas. Trådlö2 fjä11kontroll Med fjärrkontrollen kan du styra ditt larmsystem oavsett om du är borta eller hemma. Vid akut situation, tryck på larmknappen för att skicka en nödsignal till centralenheten. Nätadapter Nätadaptern används för att ge ström till centralenheten. Den har ett inbyggt 7.4V/1000mA uppladdningsbart batteri som gör det möjligt för systemet att fungera i 16 timmar i händelse av strömavbrott

4 Funktioner Installation av centralenhet Mobilkommunikation via SMS-meddelande eller Apps, enkel kontroll Upp till 50 st sensorer och 10 fjärrkontroller kan utökas genom automatisk inlärning 2 trådbundna zoner avsedda för rök/gas/vibration/detektor, IR-strålar, m.m. Anpassade namn på zoner som känner igen platsen Meddelande för att förinställa 3 grupper SMS-nummer och automatisk uppringning av 5 grupper telefonnummer Internt sirenljud och tyst läge Omedelbara SMS-varningar som indikerar detektorernas låga batterinivå, strömförlust och strömåterställning Inbyggt 7.4V/1000mA batteri som säkerställer att systemet fungerar i 16 timmar efter strömförlust Larmutgång som ger dig möjlighet att utlösa utrustning såsom ljus, TV, m.m. för att avskräcka inkräktaren Öppna batterifackets lucka försiktigt. 2. Sätt i och fäst SIM-kortet. 3. Sätt nätadapterns plug-in till adapteruttaget. 4. Skjut strömbrytaren till PÅ. Observera! Användaren måste lagra telefonnumret när SIM-kortet har satts in. När detektorerna utlöses, aktiveras larmet och systemet meddelar familjemedlemmarna genom att ringa eller skicka ut en varning via SMS-meddelande. Även om telefonräkningen är förfallen kommer larmet aktiveras när detektorerna utlöses

5 Centralenhetens arbetsstatus Vit LED: Aktivera/inaktivera larm Röd LED: Centralenhetens status Status för LED-indikation Röd LED normal på: Systemet går in i registreringsstatus Röd LED: centralenhetens status Sabotage Hålfäste Trådbunden port Registreringsknapp Grön LED: AC-ström Röd LED: GSM signalindikator Högtalare SIM-kortsplats Strömbrytare Adapterport Röd LED blinkar snabbt: Inkommet SMS Röd LED blinkar normalt: Pågående larm Vit LED normal på: Systemet är påkopplat Vit LED av: Systemet är avkopplat Vit LED blinkar normalt: System är larmat i skalskyddsläge Status för LED-indikation AC-ström av: Grön LED av AC-ström på: Grön LED normal på GSM-nätverk AC-ström på AC-ström av Sökning av GSM-nätverk Gul LED blinkar snabbt Röd LED blinkar snabbt GSM-nätverk funnet Gul ström LED blinkar normalt Röd ström LED blinkar snabbt 08 09

6 Centralenhetens arbetsstatus Du kan enkelt styra ditt larmsystem genom att aktivera eller inaktivera larm, koppla skalskyddet eller skicka nödsignal via fjärrkontrollen, skicka kommando via SMS, kontrollpanelens knappsats eller appar. Använda appar Ange sökordet Ontips för att ladda ner appar från App Store eller Google Play. Ange centralenhetens namn och SIM-kortsnummer för att gå in i användargränssnittet. Observera! Det finns inget kommando för att skicka nödsamtal. Fjä1123y1ning via telefon I händelse av larm, ringer larmsystemet det förinställda telefonnumret och användaren kan svara telefonen, övervaka platsen och fjärrstyra systemet genom att ange vissa nummer. Användaren ringer till larmsystemet, systemet går automatiskt in i statusövervakning och användaren anger vissa nummer för att fjärrstyra systemet. Använda fjä11kontrollen Den kompakta fjärrkontrollen är mycket lätt att bära. Flerfunktionsknappen gör det möjligt för dig att aktivera larmsystemet när du är borta och inaktivera det när du kommer hem. Det är ett enkelt och värdefullt verktyg som lätt kan nås vid akut situation hemma. Metod 1 Två sätt att programmera larmsystemet Skicka ett SMS med? till centralenhetens telefonnummer. Systemet svarar med ett instruktionsmeddelande till din telefon. Du kan styra systemet med hjälp av kommandokoder som anges i meddelandet. Se sid 26 för kommandokoder. Använda kommando via SMS-meddelade Se sidan 26 för mer information om användning av SMS-kommando. Inaktivera: Lösenord#0 Aktivera: Lösenord#1 Skalskydd: Lösenord#2 Observera! Det finns inget kommando för att skicka nödsamtal. Metod 2 Skriv in nyckelordet Ontips för att hämta apparna från App Store eller Google Play. Ange centralenhetens namn och SIM-kortsnummer för att börja programmera. Rekommenderas! Enkel och lätt att använda! 10 11

7 Medföljande tillbehör Trådlö2 fjä11kontroll Den kompakta och eleganta fjärrkontrollen är lätt att bära. Den är utformad att passa på en nyckelring, handväska, ficka eller gömmas i bilens solskydd. Denna fjärrkontroll fungerar som universalnyckel för aktivering, inaktivering, skalskydd och nödsamtal. Trådlö2 fjä11kontroll LED blinkar: Sänder signal till centralenheten. Svagt LED-ljus: Låg batterinivå. Byt batteri omedelbart. Aktivera larm Tryck för att aktivera systemets larm innan du lämnar ditt hem. Vänster LED blinkar en gång för aktivering och sirenen piper en gång när den går in i aktiveringsstatus. Alla utlösta detektorer aktiverar systemet för att larma omedelbart. Systemet ringer samtidigt de förinställda telefonnumren. När funktionen för utgångsfördröjning har installerats, kommer systemet att försena aktiveringen av larmet. När du aktiverar systemet och fördröjningstiden är mindre än 10 sekunder, kommer centralenheten pipa en gång per sekund. Om fördröjningen är mer än 10 sekunder, kommer centralenheten pipa varannan sekund och ljudet kommer att öka i takt de sista 10 sekunderna för skynda aviseringen. Inaktivera larm Tryck innan du går in i ditt hem för att inaktivera larmet. Höger LED blinkar en gång. Sedan kan du röra dig fritt i ditt hem utan att utlösa larmet. I händelse av larm kan du trycka på knappen för att inaktivera systemet och tysta sirenen. Skalskydd (hemmaläge) Tryck för att aktivera larmet. Vänster LED blinkar en gång, sirenen piper en gång och systemet är larmat i hemmaläge. Tillbehören inaktiveras i hemmaläge vilket gör att användaren kan röra sig fritt i hemmet, medan resten av systemet är fullt larmat. Tillbehören i normala zoner aktiverar ett omedelbart larm när de utlöses Tyst läge Nöd2amtal ( + / ) Vid nödsituation, oavsett larmsystemets status, tryck SOS en gång för att få hjälp. Båda LED-indikatorerna blinkar en gång och systemet går Tryck, och tryck sedan på eller för att gå in i aktiverings- eller inaktiveringssta- omedelbart in i ett larmtillstånd och meddelar din familj. tus i tyst läge utan att störa någon

8 Trådlös PIR-rörelsedetektor Funktioner PIR-1 är en passiv infraröd sensor i en ny och vacker modell med en perfekt form som monteras enkelt. Den är utformad för att upptäcka mänsklig rörelse inomhus. PIR-1 är utrustad med ett avancerat fuzzy-logic chip och intelligent analys, och kan skilja på signaler mellan kroppsrörelser och störningar och därmed minimerar falska larm. Den inbyggda summern påminner dig om låg batterinivå och varnar om sabotagelarm vilket garanterar din säkerhet Detektionsfönster 2. LED-indikator 3. Inlärningsknapp 5 4. Clip 5. Batterifack 3 6. Zonjumper 7 7. Summer 2 8. Sabotagebrytare Infraröd sensor Infraröd sensor: pptäcker infraröda strålar från mänsklig kroppsrörelse. Rör inte ytan och håll den ren. Sabotagebrytare: När lådan öppnas, utlöses sabotagebrytaren och genererar en larmsignal. Statusindikator Montering och gång3e23 Testläge: När strömmen är på blinkar LED-indikatorn fem gånger och summern 5 gånger för att komma in i testläge. I detta tillstånd kommer alla rörelser utlösa detektorn och aktivera larmsignal. Detektorn går funktionsläge efter 20 upptäckter. Arbetsläge: I detta tillstånd går detektorn går in i strömsparläge efter första upptäckt för att spara ström. Om det inte finns någon rörelse inom 4 minuter, återgår sensorn till arbetsläge. Om upptäckt sker inom 4 minuter i arbetsläge, kommer tiden att läggas på nytt och nedräkningen startar igen. Montering: 1. Rörelsedetektorn bör monteras vid in- eller utgång där inkräktaren enkelt kan ta sig in. 2. Detektorn är mer känslig för tvärrörelse än för direkt rörelse. Detektorns prestanda är optimal när detektionsriktningen är tvärs över inkräktarnens gångriktning. 3. Tryck på clipet, sätt in batterierna och stäng locket. 4. Använd skruvar för att fästa detektorns väggfäste på väggen och fäst sedan detektorn på fästet. 5. Rikta LED-indikatorn åt rätt håll. Den fixerade höjden bör vara m från marken. 6. Justera monteringshöjden och fästet för att ändra detektorns avstånd och vinkel LED-indikatorn blinkar en gång: Rörelse är upptäckt. LED-indikatorn blinkar 5 gånger och summern piper gånger: Påslagen, sabotagelarm, låg batterinivå. Vid låg 2.0~2.2m batterinivå, byt batterier omedelbart

9 Gångtest: 1. När strömmen är på blinkar LED-indikatorn fem gånger och summern piper fem gånger för att gå in i arbetsläge. 2. Gå över detektionsområdet och titta på LED-indikatorn för att se om den blinkar en gång vid upptäckt av rörelse. Därefter kommer detektorn att detektera en gång per minut. Observera 1. Undvik montera detektorn nära platser där värmeändringar sker snabbt eller där luft strömmar ofta (t.ex. luftkonditionering, rörljus, ugn, fladdrande ljus, kylskåp, m.m.). 2. Undvik att hålla den vänd mot fönstret som lätt kan störas av komplicerad miljö (t.ex. solljus, folksamlingar, bilflöde, m.m.). 3. Produkten minskar risken för olyckor men användaren uppmanas vidta alla nödvändiga åtgärder för sin säkerhet och skydd av egendom. Detektionsområde Toppvy Sidovy 0m 2m 2m 4m 6m 8m Trådlös dörr/fönstersensor Dörr/fönstersensorn kan monteras på dörrar, fönster och andra objekt som öppnar och stänger. Sensorn skickar en signal till centralenheten när magneten som är monterad nära sensorn avlägsnas. Sabotageskyddet säkerställer att sabotage såsom försök att flytta sensorn kommer resultera i att larmet aktiveras LED-indikator 5 3. Magnet 3 4. Batterifack 4 1. Sändare 5. Zonjumper 6. Summer 7. Sabotagebrytare Sabotagelarm: När inkräktaren försöker avlägsna sensorn, kommer den inbyggda summern att pipa. Centralenheten skickar ett meddelande till användaren om sabotagelarm redan vid första försök. Zonjumper: Följ larmsystemets anvisningar för zoninställningar. Dörrsensorn är inställd i Normal Zon 1 som standard. Arbetsstatus 110 Ansluta PIR-rörelsedetektorn till centralenheten 0m 1 LED-indikatorn blinkar en gång: Sensorn utlöses eller sabotagebrytaren larmar och sändaren skickar en singal till centralenheten. Den nyköpta PIR-rörelsedetektorn bör registreras i centralenheten innan använd- 5 5 LED-indikatorn blinkar 5 gånger och summern piper 5 gånger: Sabotagelarm, låg batterinivå. Vid låg batterinivå, byt battening. För mer information, se larmsystemets bruksanvisning. rier omedelbart

10 Bibliotek Sovrum Klädkammare Badrum Skrubb Matsal Montering Rekommenderad installation av larmsystem 1. Öppna locket och sätt in batterierna. 2. Sensorn kan monteras på dörrar och fönster som öppnas och stängs. Se till att monteringsområdet har rengjorts. 3. Avlägsna pappersremsan från den dubbelhäftande tejpen på baksidan av sändaren och magneten. Montera försiktigt sändaren på dörrkarmen och magneten på dörren. 4. Rikta LED-indikatorns ljus åt rätt håll. Se till att magneten befinner sig till höger om sändaren. 5. Placera sändaren på önskad plats och montera magneten högst 1 cm bort från sändaren. 6. Undvik montera sensorerna vid områden där stora mängder metall och elledningar finns. Skåp Garage Foajé Badrum Skåp Skåp Skåp Skåp Badrum Kök Observera! Dörrsensorn är inställd i Normal Zon 1 som standard. Den kommer larma omedelbart om magneten avlägsnas från sändaren mer än 2 cm i larmat tillstånd. Stora sovrummet Vardagsrum Terrass <1cm 18 19

11 Registrering av trådlösa tillbehör, Radering och zoninstallation Registrera trådlö2a 3illbehö1 1. Tryck på registreringsknappen. Centralenheten går in i registreringsstatus och LEDlampan lyser rött. (Tryck registreringsknappen igen inom 20 sekunder för att avsuta registrering.) 2. Ansluta PIR-detektorn till centralenheten: Tryck på testknappen som finns på baksidan av PIR-detektorn. 3. Ansluta fjärrkontrollen till centralenheten: Tryck på någon av knapparna på fjärrkontrollen. 4. Ansluta dörrsensorn till centralenheten: Avlägsna sändaren och magneten. 5. Systemet piper en gång, LED-ljuset blinkar en gång, registreringen är klar. Om systemet piper två gånger och LED-ljuset blinkar en gång, är tillbehören redan registrerade. Om tre pip hörs och LED-ljuset fortfarande blinkar, är lagringsutrymmet fullt Radera registrerade trådlösa 3illbehö1 Tryck och håll registreringsknappen i 6 sekunder tills en ljudsignal hörs. Alla regis- trerade trådlösa tillbehör kommer att raderas. 1 Å3e123älla systemet till standardin23ällninga1 1. Tryck och håll nere registreringsknappen, och skjut på strömbrytaren till AV för att stänga av strömförsörjningen. 2. Skjut på strömbrytaren till PÅ. 3. Släpp inte registreringsknappen förrän ett ljudsignal hörs. Alla förinställda nummer kommer att raderas omedelbart och systemet kommer att återställas till standardinställningar. 1 2 Observera! Den trådlösa sirenen ingår som trådlöst tillbehör. För mer information, se sirenens bruksanvisning. Om zonerna har ändrats, måste du ansluta tillbehören igen till centralenheten. Observera! Återställningen kommer inte radera de registrerade tillbehören

12 Zoninstallation PCB Diagram-Zonjumper Installation av fördröjning i singelzon Om fördröjningstiden för ingång/utgång är inställd, kommer tillbehören i singelzon fördröja och aktivera larmet. Tillbehör i Normal Zon, Hemmaläge Zon och 24-timmarszon kommer in att fördröjas. Skalskydd (hemmaläge) zoninstallation Single Delay Zone Skalskyddsläge innebär delvis aktiverat larm. När systemets skalskydd är aktiverat är tillbehören i hemmaläge inaktiverade. Användaren kan röra sig fritt i hemmet medan resten av systemet är fullt larmat, och tillbehören i normala zoner kommer aktivera ett omedelbart larm när det utlöses. PIR-rörelsedetektor Dörr/fönstersensor Normal zoninstallation Tillbehöret är inställt i normalzon (omedelbar larmzon) som standard. När det utlöses i larmat tillstånd får systemet en signal och aktiverar larmet omedelbart. Hemmaläge 1 (Trådlös Zon 5) 24H zoninstallation Hemmaläge 2 (Trådlös Zon 6) Oavsett larmsystemets tillstånd, kommer centralenheten få en signal och larma omedelbart när tillbehören i 24-timmarszonen utlöses. Observera! PIR-rörelsedetektorn är inställd i skalskydd (hemmaläge) Zon 1 som standard. Dörr/fönstersensorn är inställd i Normal Zon 1 som standard. Om zontillbehören ändras måste du återkoppla dem till centralenheten. 24H Zon 7 24H Zon 8 Observera! Vi rekommenderar att du installerar röksensorn, gassensorn och perimetersensorn i 24- timmarszonen

13 Ansluta trådbundna tillbehör och länka elektriska anordningar Ground Strömutgång för trådbundna tillbehör Normal Close Normal Open Common Port Ground GND +12V NC NO COM GND Trådbundet gränssnitt 2 IN2 Trådbundet gränssnitt 1 IN1 Trådbundna tillbehör: X1 stödjer två grupper trådbundna tillbehör. Välj trådbundna sensortyper efter anslutning. Anslut trådbunden sensor till trådbunden Zon 1 1. Väj sensortyp. Om det är NC-sensortyp, länka +12V-blocket och NO-blocket. 2. Anslut NC-dörrsensortyp till den trådbundna zonen. En kabel för IN1-blocket och en annan för GND-blocket. Observera! Huvudpanelen stöder en grupp DC 12V/1A DC utgång för trådbundna sensorer. Om ingen ström behövs för den trådbundna sensorn, koppla inte till +12V-blocket. 3. Skicka textmeddelandet 74 för att välja trådbunden sensortyp NC. 4. Testa för att se om larmet går igång när den trådbundna sensorn utlöses. Ansluta trådbunden siren: Anslut den negativa polen till GND-blocket och den positiva polen till NO-blocket. Koppla sedan blocken COM och +12V. Länka elektriska anordningar: X1 kan aktivera elektriska anordningar såsom ljus eller staket för att omedelbart avskräcka inkräktaren i händelse av larm

14 Programmera systemet med SMS Använda SMS-meddelande Det är enkelt för användaren att hantera funktionerna med mobiltelefonen genom att skicka nedan angivna SMS-kommandon. Skicka ett SMS med? till centralenhetens SIM-kortsnummer. Systemet kommer att svara dig med guidemenyn. Skicka lösenord#kommandokod (ursprungliga lösenordet är 1234) för inställningar, till exempel lösenord#5 för att lagra telefonnummer. Inaktivera larm 1234#0 System inaktiverat med alla detektorer inaktiverade. System inaktiverat. Observera! Användaren måste lagra telefonnumret när SIM-kortet har satts in så att centralenheten kan fjärrstyras för att skicka och tam emot meddelanden när larmet aktiveras. Aktivera larm 1234#1 System larmat i bortaläge.? Inaktivera larm: 0 Aktivera larm: 1 Skalskydd: 2 Statusförfrågan: 3 Larmhantering: 4 Lagra telefonnummer: 5 Ändra zonnamn: 6 Andra inställningar: 7 Systemspråk: 8 Styra elektriska anordningar: 9 Systemet är fullt larmat med alla detektorer aktiverade Skalskydd 1234#2 System larmat skalskydd. Skalskyddet aktiverar larmsystemet omedelbart med sensorer aktiverade i normal zon och sensorer i hemmaläge zon inaktiverade

15 Statusförfrågan Larmhantering 1234#3 Statusförfrågan om system 31 Systemstatus: Aktiverat/inaktiverat larm/skalskydd; AC-ström: På/förlorad/återställd; Larmtyp: Hörbar/tyst; Lokal siren: AV/PÅ; SMS-varning för handsändare: På/Av; Trådbunden sensortyp: NO/NC (Skicka följande kommandokoder för statusförfrågan) 31: Centralenhetens status 32: IMEI-information Systemets status: Aktiverat larm AC-ström: På Larmtyp: Hörbar Lokal siren: Av SMS-varningföranvändningavnyckelring:Av Trådbunden sensortyp: NC 1234#4 Aktivera lokal siren 41 Inaktivera lokal siren (Skicka följande kommandokoder för att hantera systemet) 41: Aktivera lokal siren 42: Inaktivera lokal siren 43: Tvåvägssamtal Lokal siren: På Förfrågan om IMEI-information 42 Lokal siren: Av 32 IMEI-nr: **** **** **** **** IMEI, International Mobile Equipment Identity, är ett nummer som betstår av 15 siffror, ett elektroniskt serienummer som är unikt och identifierar giltiga enheter. Varje larmpanel är monterad med ett unikt IMEI-nummer som verifierar att det är original från tillverkaren. 43 Skicka 43 till SIM-kortsnumret. Centralenheten kommer att ringa tillbaka. Nu kan du lyssna och ha tvåvägs diskussion

16 Store Phone Numbers Ändra zonnamn (Fyll i telefonnummer och skicka till systemet) (Ändra zonnamn och skicka till systemet) 1234#5 Vidarebefordra (kopiera och klistra in) detta textmeddelande till centralenhetens telefonnummer. Lägg till de telefonnummer som du vill styra över. Telefonnummer inkluderar tre SMS-nummer (där du vill att säkerhetsmeddelanden och varningar ska skickas) och fem telefonnummer (för att få larmsamtal). Installera numren enligt prioritering. Notera! Telefonnummer som inte har lagrats kommer att nekas. SMS: 1: 2: 3: TEL: 1: 2: 3: 4: 5: Lagrade telefonnummer. 16 tecken för svenska. SMS: TEL: #6 1: Trådlös Zon 1 2: Trådlös Zon 2 3: Trådlös Zon 3 4: Trådlös Zon 4 Vidarebefordra (kopiera och klistra in) detta text- 5: Trådlös Zon 5 meddelande till centralenhetens telefonnummer. 6: Trådlös Zon 6 Lägg till zonnamn och skicka det. Zoninforma- 7: 24H Zon 7 Larm tionen inkluderar sex trådlösa zoner och två 24H 8: 24H Zon 8 Larm zoner. Två trådbundna zonnamn kan inte ändras. Trådlös Zon 2 är Fördröjning för singelzon Trådlös Zon 5 är Hemmaläge 1 Trådlös Zon 6 är Hemmaläge 2 Teckenbegränsning Telefonnummer lagrade. 16 tecken för svenska. Observera! När zonnamnen har ändrats, kan användaren snabbt identifiera sensortyper och läge i händelse av larm. Zonnamn har ändrats. 1: Vardagsrum dörr 2: Vardagsrum PIR 3: Sovrumsdörr 4: Bibliotek PIR 5: Garage dörr 6: Sovrum PIR 7: Kök gas 8: Kök rök 30 31

17 Övriga inställningar 74 Trådbunden sensortyp: NC 71-72: 73-74: 75-76: 1234 #7 Användaren kan ställa in sirenen på hörbar eller tyst när den larmar.. Välj typer av trådbundna sensorer när de har anslutits. När systemet larmar kan användaren välja att om denne vill få SMS-varningar om någon frånkopplar det genom handsändaren. 77: Ändra lösenord : Ställ in fördröjningstid för utgång/ingång för tillbehör i singelzon. Användaren kan gå ut eller komma hem inom den programmerade tiden utan att aktivera omedelbar larm #71 Larmtyp: 71: Hörbar (standard) 72: Tyst Trådbunden sensortyp: 73: NO 74: NC (standard) SMS-varning för handsändare 75: På 76: Av (standard) Ändra lösenord: 77: Nytt lösenord Larmfördröjning 78:Utgångsfördröjning 79: Ingångsfördröjning Larmtyp: Hörbar 75 SMS-varning för användning av handsändaren: På 76 SMS-varning för användning av handsändaren: Av Gammalt lösenord#77 #Nytt lösenord# 78#Utgångs- fördröjningstid# Lösenord har återställts Fördröjningstid för utgång (0~300 sek): «***»S 1234 #72 Larmtyp: Tyst 79#Ingångs- fördröjningstid# Fördröjningstid för ingång (0~300 sek): «***»S 1234 #73 Trådbunden sensortyp: NO Notera! Fördröjningstiden för utgång/ingång fungerar för tillbehör i singelzon. Larmet aktiveras omedelbart när tillbehören i andra zoner utlöses. När fördröjningstiden för ingång/utgång har ställts in och systemet är larmat, kommer centralenheten pipa en gång per sekund om fördröjningstiden är mindre än 10 sekunder. Om fördröjningstiden är mer än 10 sekunder, kommer centralenheten pipa varannan sekund och ljudet kommer att öka i tempo under de sista 10 sekunderna för att påskynda aviseringen. När en ingång upptäcks kan användaren gå in och inaktivera systemet inom den programmerade tiden

18 Ändra språk Öv1iga SMS-varningar lösenord#8 81: Standardspråk 82: Anpassat språk 83: Anpassat språk ****** larm! Detektor sabotagelarm! (Kontrollera källorna.) Detektor låg batterinivå! (Kontrollera källorna.) Ange rätt kommandokod! 81 Språk har ändrats till *** Centralenhetens AC-ström förlorad! Centralenheten AC-ström återhämtat! 82 Språk har ändrats till *** Centralenheten har låg batterinivå! Nödsamtal! 83 Språk har ändrats till *** Styra elektriska anordningar Fjä1123y1ning via telefon Användaren kan använda telefonen för att fjärraktivera elektriska anordningar såsom ljus eller staket för att omedelbart avskräcka inkräktaren i händelse av larm Observera! Elektrisk anordning är Av som standard. Elektrisk anordning av. Elektrisk anordning på. I händelse av larm kommer larmsystemet ringa de förinställda telefonnumren. Användaren kan svara i telefon, övervaka platsen och fjärrstyra systemet genom att ange nedan angivna siffror. För att inaktivera larmsystem, tryck 0; För att aktivera larmsystem i bortaläge, tryck 1; För att slå på sirenen på plats, tryck 7; För att stänga av sirenen på plats, tryck 8; För att slå på AC-anordning, tryck 5; För att stänga av AC-anordning, tryck 6; För att övervaka platsen, tryck * ; Tryck escape (#) eller lägg på för att avsluta

19 Tekniska data Produktnamn: Modellnummer: Centralenhetens strömförsörjning: GSM arbetsfrekvens: Ström i standby-läge: Larm max ström: Intern batteribackup: Intern siren: GSM/SMS Security Alarm System X1 Input: AC 110~240V/50~60Hz Output: DC 12V/1000mA 850/900/1800/1900MHz 30mA 300mA Litiumbatteri: 7.4V/1000mAh 90dB X1 Vanliga frågor och svar 1. Jag vill veta vilka rum som larmar. Hur installerar jag? Det finns sex trådlösa zoner, två akuta zoner och två trådbundna zoner. Namn på trådbunden zon kan inte ändras. Steg 1: Installera de trådlösa sensorerna i samma rum och i samma zon, se instruktionerna om installation av zonjumper i bruksanvisningen sid Steg 2: Skicka SMS-kommandot lösenord#6 för att ändra zonnamn för olika rum. När larmet utlöses kommer du att bli meddelad via SMS med larminformation om zonen såsom sovrum larm! Observera! 24H zonen är för nödsituationer, i synnerhet för brandvarnare och gasdetektor. När larmet utlöses, går larmsystemet igång omedelbart oavsett status. 2. Kommer mitt X1 larmsystem fungera i händelse av strömavbrott? Ja. Systemet har laddningsbara backup-batterier som stödjer så att det fungerar i 16 timmer. När strömmen kommer tillbaka, kommer batteriet att laddas. Du kommer få meddelandet Centralenhetens AC återhämtad. Antal tillåtna utökningsbara trådlösa tillbehör: Radiofrekvens: Tillverkningsmaterial: Driftstillstånd: 10 st fjärrkontroller 50 st trådlösa tillbehör 315MHz / 433MHz ( ±75KHz ) ABS-plast Temperatur: -20 C~55 C Luftfuktighet: 80%(icke-kondenserande) 3. SIM-kortet är installerat i centralenheten men kan inte ansluta till GSM-nätet. a. Larmsystemet X1+ stödjer bara GSM SIM-kort. SIM-kort för CDMA-nät kommer inte att fungera. b. Se till att skjuta strömbrytaren till läget PÅ när SIM-kortet har installerats. c. Titta på LED-indikatorns status. Om LED-indikatorn blinkar kontinuerligt rött, söker systemet fortfarande söker efter GSM-signalen. Om signalen lyser rött eller orange är GSM-signalen dålig. Flytta centralenheten närmare ytterväggen eller fönstret för att få en bättre signalmottagning. 4. Hur hämtar jag appen för Home Larm X1 larmsystem? Storlek (LxWxH): cm Gå till App Store eller Google Play och skriv nyckelordet Ontips, för att hämta appen Kommer jag att bli meddelad om någon aktiverar eller inaktiverar larmsystemet?

20 Ja. Om du använder kommandon via SMS eller appar för att styra systemet, kommer du även få ett svar tillbaka. Om du vill ha SMS-varningar för fjärrkotroll, måste du aktivera funktionen SMS-varning i handsändaren. Skicka lösenord#75 för att akti- vera den. Trådlö2 dö1r/fön23e12en2o1 1. Varför utlöses inte larmet när dörrsändaren och magneten avlägsnas? a. Kontrollera om LED-indikatorn lyser rött när dörrsensorn avlägsnas från magne- ten. Om inte, har dörrsensorn har låg batterinivå och behöver bytas. b. Kontrollera att magneten befinner sig till vänster om sändaren. c. Om dörren är av metallmaterial kommer signalen att störas. d. Se till att avståndet mellan sändaren och magneten är mer än 2 cm. 2. Varför piper dörrsensorn? Om LED-indikatorn blinkar fem gånger och summern piper fem gånger, kontrol- lera om sensorn har låg batterinivå eller om sabotagelarmet har aktiverats av det mottagna SMS:et. Om det beror på låg batterinivå, byt batterier. Om det beror på sabotagelarmet, kontrollera om sabotagebrytaren är utlöst eller om någon inkräktare har brutit sig in. Trådlö2 fjä11kontroll 1. Centralenheten svarar inte när larmsystemet aktiveras eller inaktiveras med fjär- rkontrollen. a. Tryck på aktivera/inaktivera i mer än 2 sekunder. (Släpp inte knappen för fort annars kommer inte systemet få någon signal.) b. När du trycker på knappen lyser LED-indikatorn röd. Om LED-indikatorn inte lyser, byt batterier. Trådlö2 PIR-rörelsedetektor 1. Varför piper rörelsedetektorn utan att upptäcka någon inkräktare? Om PIR-rörelsedetektorn piper och LED-indikatorn blinkar kontinuerligt beror det på låg batterinivå. Byt batterier omedelbart. 2. Varför upptäcker inte PIR-rörelsedetektorn några rörelser? a. Se till att centralenheten är i larmat status, inte i skalskydd (hemmaläge) eller inakti- verat status.

21 b. Kontrollera om LED-indikatorn eller PIR-rörelsedetektorn lyser när du går in i detek- tionsområdet. c. Rörelser bör korsa detektionen och inom 8 meters räckvidd. d. Detektorn går in i viloläge efter första upptäckt för att spara ström. Om det inte finns någonrörelseinom4minuter,återgårsensorntillfungerandetillstånd.omupptäcktsker inom 4 minuter i arbetsläge, kommer tiden att läggas på nytt och nedräkningen startar igen. 3.Är PIR-rörelsedetektorn husdjursimmun? Nej. Rörelsedetektorn levereras som standard i normal PIR. Om du har husdjur hemma kan du justera monteringshöjden så att ditt husdjur kan ströva omkring under enhetens monteringshöjd utan att orsaka larm. 4. Det finns ingen förbipasserande i rummet och men ändå utlöser detektorn larmet. a. Kontrollera om det finns något husdjur hemma. Detektorn levereras som standard i normal PIR och är inte husdjursimmun. b. Undvik montera PIR-rörelsedetektorn på platser där värmen ändras snabbt, såsom fönster, luftkonditionering, ljus, elektrisk värmare, kylskåp, ugn, spis, m.m. c. Undvik starkt solljus. d. Monteringshöjden och räckvidden bör vara inom detektionsområdet. 39

22

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA 0 07 08 0 Innehåll Lär känna ditt system Installation av centralenhet Centralenhetens arbetsstatus Tre sätt att styra larmsystemet Två sätt att programmera

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska

Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare Användarmanual Svenska INNEHÅLL Kapitel 1. Egenskaper.... 3 Kapitel 2. Introduktion av larmpanel. 4 Kapitel 3. Installation. 6 Kapitel 4. Systeminställningar. 6 4.1.

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering.

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering. 6850 Quickguide Innan du fortsätter att ta ut delarna i lådan, är det fördelaktigt att hitta några etiketter med lim till märkning av dina systemdele. Find ett lämpligt bord där man kan sitta och joba.

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88022 AC 82 Trådlös relämodul för fjärrstyrning. Enheten har 2 st reläer med utgående spänning 230VAC/5Amp, vilka kan fjärrstyras

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227 UniAlert GSM Artikelnummer: 11.227 1 Innehållsförteckning Egenskaper 1 1. Systemöversikt 2 1.1 Identifiering 2 1.2 Montering av SIM-kort 3 1.3 Spänningsmatning 3 1.4 Kopplingsplint för in- och utgångar

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE Quick Guide Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE PROTECT ZOLO Paketet innehåller: Enhet Antal ZOLO GSM Larmsystem/PIR-sensor.... 1 Fjärrkontrol.... 1 ZOLO Kommunikationskort.... 1 PIR-sensor.... 1 USB-kabel....

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02 ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 Larm för Husbil & Husvagn En säkrare framtid tillsammans med oss! CAT SE ProSafe art nr 6709-02 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email:

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88004 JA 80G Trådlös gasdetektor. Indikerar läckage av: Naturgas, Metangas, Propangas, Butangas, Acetylengas, GPL, vätgas, Platinasensor.

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

LARM FÖR HEM & FÖRETAG

LARM FÖR HEM & FÖRETAG LARM www.induohome.com LARM FÖR HEM & FÖRETAG SÄKERT LARM VIA GSM Induo Home har två larmpaket med inbyggd GSM-uppkoppling. För att göra det enkelt för dig så idriftsätter vi larmpaketen på distans och

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Multi-funktionellt LCD GSM alarm system. Bruksanvisning

Multi-funktionellt LCD GSM alarm system. Bruksanvisning Multi-funktionellt LCD GSM alarm system Bruksanvisning 1 Kära användare, Ver 1210 2010-7-6 Tack för att du har köpt vår produkt. Var vänlig läs igenom denna manual innan användning av produkten för att

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Efter avslutad test skall brytarna ställas i ENERGI sparläge för maximal livslängd på batteriet. LED Känsl. Vilo tid Relä ON Hög 5 min NC OFF Låg 2 sek NO 1 2 3 4 Detektorn levereras med denna inställningen!

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Mer än bara säkerhet

Mer än bara säkerhet Mer än bara säkerhet Det kompletta trådlösa säkerhetssystemet för bostäder och mindre företag Mer än bara säkerhet Infinite Prime är den kompletta trådlösa säkerhetslösningen för alla typer av bostäder

Läs mer

Snabbguide Lämplig för alla!

Snabbguide Lämplig för alla! Bruksanvisning 1 Snabbguide Lämplig för alla! Innehåll Snabbguide Lämplig för alla! Om AirPatrol 6 Indikationslampor 8 Knappar 10 Strömmatning 12 SIM-kort 12 Montering av AirPatrol 14 Testkörning av AirPatrol

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Användarhandbok. Spectrafence

Användarhandbok. Spectrafence Användarhandbok Spectrafence Förord Tack för att du valt Spectrafences produkter. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp! Viktig information VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning noggrant INNAN du använder

Läs mer

DVS90 världens mest intelligenta larm

DVS90 världens mest intelligenta larm världens mest intelligenta larm larmet från DEFA sätter standard för larm till fordon Larmet anpassas till fordonet i samband med monteringen är konstruerad på en flexibel elektronikplattform. Detta innebär

Läs mer

1. Användningsområden med GSM-sändare

1. Användningsområden med GSM-sändare - 1- MFJ51808 1. Användningsområden med GSM-sändare JA60GSM har många användbara funktioner som tydligt förklaras i denna manual. Installatören bör noggrant demonstrera för användaren hur GSM-sändaren

Läs mer

GSM A3+ Larmtillverkning sedan 1976! www.hellmertz.se

GSM A3+ Larmtillverkning sedan 1976! www.hellmertz.se www.hellmertz.se GSM A3+ Installationsmanual V2.0 Larmtillverkning sedan 1976! Inledning Funktionsprincip... 3 Innan installationen påbörjas!... 3 Internt batteri... 4 Viktig info inför montering... 4

Läs mer

- Trådlöst - Med eller utan central - Fristående

- Trådlöst - Med eller utan central - Fristående Icas säkrar! - Trådlöst - Med eller utan central - Fristående Brandvarnare för lägenheter Brand och inbrottssäkring för hem och stuga - Trådlöst eller kabel - GSM uppringning - Styring av ljus och värme

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Skyddet är avstängt Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Säkerhet först och främst Du vill naturligtvis ha det bästa möjliga skyddet för ditt

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Kortfattad Installationsguide

Kortfattad Installationsguide & Kortfattad Installationsguide Vi rekommenderar Dig att noggrant läsa igenom GARDE HEMLARM manual för utförlig information om hur larmet monteras och installeras. Nedan följer en översikt av de viktigaste

Läs mer

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox NavEye BlackBox skyddar din värdefulla egendom till exempel bil eller båt på flera effektiva sätt. Inkopplad till olika larmgivare kan den varna om någon

Läs mer

Blue Line inbrottsdetektorer

Blue Line inbrottsdetektorer Blue Line inbrottsdetektorer 2 Mer än bara en detektor Oavsett om du har ett hus eller driver ett företag, så behöver du säkerhet du kan lita på. Bosch Blue Line inbrottsdetektorer håller ett välbehövligt

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm Easy Series SV Användarhandbok Easy Series inbrottslarm Easy Series Användarhandbok Att använda manöverpanelen Att använda manöverpanelen Displaylägen Display Skyddet är avstängt. Inget larm eller feltillstånd

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no EPILEPSI OCH LARM ABILIA SKRÄDDARSYR KOMPLETTA LÖSNINGAR Vi har många års erfarenhet och en rad hjälpmedel inom området. Ta gärna kontakt med oss så hjälper våra konsulenter och tekniker till att hitta

Läs mer

TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR

TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR Varför Spectrafence? Näst intill dagligen kan vi läsa om olika angrepp som sker på djur runt om i landet. Det rör sig om stölder, misshandel, knivvåld, vargangrepp med mera.

Läs mer