SWEDISH TRADE COUNCIL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEDISH TRADE COUNCIL 2011-01-11"

Transkript

1

2 VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT

3 VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda Kontor i fler än 60 länder 600 MK i omsättning

4 VI KOMBINERAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR NÄRINGSLIVET EXPORTRÅDET SVENSKA STATEN VÅR POSITION ÄR UNIK! - Utnyttja Exportrådets styrkor i din internationalisering

5 INTERNATIONELL AFFÄRSUTVECKLING VI HJÄLPER DITT FÖRETAG ATT VÄXA IGENOM HELA PROCESSEN Väx Gör Var Hur Undersök möjligheter Information & Kunskap Exportstegen Marknadsselektering Välj strategi Marknadsanalys/check Besöksprogram Partnersökning Förvärvsanalys Affärschansprojekt Etablera närvaro Business Support Office Bolagsbildning Rekrytering Sourcing Utveckla affären Sälj & Marknadssupport Event

6 AGENDA Introduktion Norge Offshore Krav och regler Exportrådet

7 NORGE ÄR SVERIGES NÄST STÖRSTA EXPORTMARKNAD SVENSK EXPORT TILL NORGE NORSK EXPORT TILL SVERIGE GRÄNSHANDEL 105,3 MRD 78,9 MRD 12 MRD 11% AV SVERIGES TOTALA EXPORT GÅR TILL NORGE NORGE Invånare: Arbetslöshet: BNP per capita 2009: Företagsbeskattning Inkomstbeskattning: Prisnivå Valutakurs ,6 procent NOK procent 35,8 procent * HÖG NOK 1= 1,15!

8 NORSK EKONOMI DRIVS AV OFFSHOREINDUSTRIN OCH DEN PRIVATA KONSUMTIONEN BNP fördelat på näring Procent av total BNP Geografisk fördelning av norsk ekonomi Generell översikt Jordbruk, skogsbruk och fiske 1% Kollektivtrafik 5% Övrigt 10% Olja- och gasverksamhet 27% Offshore-, fraktoch varvsindustri Kristiansund, Bergen och Stavanger Fiskeindustri Tromsø, Bodø och Honningsvåg Annan tjänstehandel 21% Offentlig förvaltning 14% Varuhandel 7% Industri, bergverk, elektrisitet, bygg- och anläggning 15% Detalj-, service-, byggnadsfrakt- och fastighetsindustri Oslo IT industri Oslo, Tønsberg Livsmedelsindustri Sogn, Fredrikstad Källa: Euromonitor

9 EN GENERALISERING AV KULTURELLA SKILLNADER Intar ibland en storebrorsattityd Kan dock i regel lite om Norge Jämför sig med övriga världen Kollektivt tänkande Skyltar inte gärna med framgång Varm lunch Planering och organisering Konsensus Fler arbetstimmar/år Kan mer om Sverige än vad vi kan om Norge Svenskar populära Jämför sig med svensken Stark individualism Skyltar gärna med sin framgång Lunsjpakke med smörgåsar Informellt Riskbenäget snabba affärsbeslut Hierarkiskt Färre arbetstimmar/år Dere svensker vill bara ha møte og møte..

10 AGENDA Introduktion Norge Offshore Krav och regler Exportrådet

11 NORGE ÄR EN RELATIVT UNG OLJENATION 1965 Uppdelning av Nordsjön 1969 hittades Ekofiskfältet i Nordsjön med produktionsstart utfördes rekordmånga prospekteringsborrningar där det gjordes 28 upptäckter Uppskattar rekordhög investering under 2011till 146,3 miljarder NOK Prognosen för framtiden visar att olja gradvis minskar medan gas kommer öka Källa: Oljedirektoratet Gasen ökar i betydelse för Norge *Sm³ - standard kubikmeter

12 GASEN ÖKAR I BETYDELSE FÖR NORSK OFFSHORE Historisk produktion av olja & gas Prognos för de kommande åren När kommer oljan att ta slut i Norge? Estimering 2010: - Olja: minst? år + - Gas: minst? år + Antal år som olja och gas kommer att kunna utvinnas, ökar ständigt Källa: Oljedirektoratet NGL: Natural Gas Liquids Gasproduktionen förväntas ta över oljeproduktionen *Sm³ - standard kubikmeter

13 DE TRE HAVEN.. Nordsjön Totalt 53 producerande fält Producerade 155 miljoner Sm³ under nya upptäckter gjordes under 2009 Södra delen viktig petroleum provins med Ekofisk som största fält i Norge och med Troll i Norr som är den viktigaste källan för norsk gas export Norska Havet Totalt 12 producerande fält Producerade 74 miljoner Sm³ under nya upptäckter gjorde under 2009 Mindre outvecklat än Nordsjön där första området Draugen satts i drift 1993 Har stora gas reserver Barents Hav Totalt ett producerande fält Producerade 4 miljoner Sm³ under 2009 Omogen petroleum provins Snøvit togs i drift 2007 och Goliat planerar produktionsstart till 2013 Källa: Oljedirektoratet

14 OLJA- OCH GAS DOMINERAR DEN NORSKA INDUSTRIN - SEDAN 1969 HAR MAN HÄMTAT UPP OLJA OCH GAS FÖR NOK5000 MRD Totalt är personer sysselsatta inom oljerelaterade verksamheter Cirka på plattformarna De största olje- & gas exportörerna 2008 Norge Kuwait Marknaden för reparation och uppgraderingar ökar medan nybyggnation minskar Iran FAE Ryssland Milj fat olja per dag. 27 % 50 % Saudiarabien Turkmenistan Qatar Olje- och gasindustrins del av BNP Källa: EIA & Fakta Norsk Petroleumsverksemd 2010 Olje- och gasindustrins del av totala exporten Algeriet Kanada Norge Ryssland Mrd Sm³ gas per år

15 OLJEFONDEN ÄGER EN PROCENT AV VÄRLDENS ALLA AKTIER. 5,000 Miljarder NOK 4,000 3,000 2,000 1,

16 OFFSHOREKONSTRUKTIONER

17 SUBSEA-PRODUKTION

18 BEHOVET AV TJÄNSTER OCH PRODUKTER INOM AUTOMATISERING FINNS I NORGE Sverige är känt för sin kunskap inom automatisering! Fordonindustrin stora serier Norge har inte kommit lika långt som Sverige inom automatisering! Offshoreindustrin små serier OFFSHORE: mätning, styrning av tillverkningsprocesser och produktionsoptimering viktigt

19 OFFSHOREINDUSTRIN BESTÅR AV ETT ANTAL OLIKA AKTÖRER T.ex: Statoil T.ex: Aker Solutions Oljebolag Huvudkontraktörer Operatörer av oljefälten. I Norge finns det 38 oljebolag. Oljebolagen är som regel bundna av ramavtal Utför utvinningsarbetet av olja och gas för oljebolagen. Levererar självständiga anläggningar till plattformar. Är som regel bunden av ramavtal T.ex: Bjørge Offshoreleverantörer - specialiserade på allt från pumpar, subsea utrustning, underhåll, borrutrustning, kranar, vinchar mm Levererar kompletta lösningar till huvudkontraktörer och oljebolag så som moduler etc., huvudsakligen för uppgraderingar T.ex: Astrup Övriga underleverantörer Levererar olika varor och tjänster främst mot offshoreleverantörer De två nedersta segmenten är mest intressanta för svenska leverantörer

20 INVESTERINGAR INOM OLJA OCH GASINDUSTIN BERÄKNAS TILL 146,3 MILJARDER NOK FÖR 2011 Fält i drift beräknar investeringar inom: Infrastruktur på gamla fält där bl.a. gamla plattformar behöver bytas ut Projekt med målsättning att öka utvinningen i existerande produktionsbrunnar samt optimera driften på dessa t.ex. Ekofisk, Åsgard och Troll Fältutbyggning beräknar investering i projekt med godkänd utbyggnadsplan Det kommer investeras i Skarv, Goliat, och Gjøa 2011 och projekt, däribland Gudrun, är PDO* godkända Det ligger 27 projekt i pipeline hos Oljedirektoratet som troligtvis kommer utvecklas men som ej är PDO godkända än Investeringar i Mdr NOK Fält i Drift Fält utbyggnad Markanläggning Rörtransport Prospektering Trenden har visat på mindre investeringar inom utbyggnad och mer investeringar på drift de senaste åren Källa: SSB & Oljedirektoratet *Plan of Development and Cperation

21 AGENDA Introduktion Norge Offshore Krav och regler Exportrådet

22 DEN NORSKA OFFSHOREINDUSTRIN KVALIFICERAR LEVERANTÖRER GENOM ACHILLES Vad är Achilles? Achilles är oljeindustrins gemensamma kvalificeringssystem I Achilles kan underleverantörer presentera sina varor och tjänster för potentiella kunder inom olje- och gasindustrin Vad krävs för att registreras i Achilles? Underleverantören ska ha implementerat ett kvalitetssystem, till exempel en ISO-standard Underleverantören ska genomföra försäljning i eget namn Underleverantören får ej har betalningsanmärkningar Underleverantören måste löpande uppdaterar sina referenser För en leverantör med ambitionen att arbeta mot norsk offshoreindustri är en registrering i Achilles en fördel

23 DEN NORSKA OFFSHOREINDUSTRIN KRÄVER OFTA ATT SINA LEVERANTÖRER SKA UPPFYLLA NORSOK Vad är NORSOK? Dokument för standard NORSOK är en förkortning av Norks sokkels konkurranseposisjon Den är framtagen för att reducera tid och kostnader samt tillföra säkerhet vid tillverkning och drift av petroleuminstallationer på Norsk sokkel NORSOK standarden är ett komplement till internationella standarder för att fylla de speciella behoven inom Norsk Petroleumindustri Ansvaret för standarden har Standard Norge där all information finns, länk: Dokument för standards och direktiv kan laddas ned från länk: Källa: Standard Norge

24 AGENDA Introduktion Norge Offshore Krav och regler Exportrådet

25 VI KAN HJÄLPA DIG PÅ DEN NORSKA MARKNADEN KUNDSÖK SEMINARIUM KUND - BEARBETNING BOLAGS- ETABLERING VÅRA TJÄNSTER AFFÄRS- CHANS- PROJEKT BESÖKS- PROGRAM DELEGATION RESOR EVENT, REKRYT. M.M

26 DET ÄR INTE SVENSKA AFFÄRSIDÉER SOM ÄR FÖR SMÅ, DET ÄR SVERIGE SOM ÄR FÖR LITET. ACCESS - På alla nivåer runt om i världen INTERNATIONELLA AFFÄRSMÖJLIGHETER resurser att hitta dem NÄRVARO i +50 länder och +60 kontor

EXPORTRÅDET 2009-05-27

EXPORTRÅDET 2009-05-27 EXPORTRÅDET VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT EXPORTRÅDET VI FINNS NÄRA DIG VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda tälld 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning 3

Läs mer

UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER

UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER Välkomna 13.00 Torgny Söderlund Business Sweden Tillväxt Lidköping 13.10 Peter Larsson Tillväxt Lidköping Exportprogram för större

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

Året i sammandrag. Utsikter 2008

Året i sammandrag. Utsikter 2008 Årsredovisning 2007 Året i sammandrag n Koncernens resultat efter skatt ökade med 311 procent till 947,1 (230,5) MSEK. Intäkterna ökade till 2 751,1 (843,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 547,1

Läs mer

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM AB (PUBL) MED ANLEDNING AV ATT HANDEL MED BOLAGETS AKTIER PÅBÖRJAS PÅ NYA MARKNADEN VID

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM AB (PUBL) MED ANLEDNING AV ATT HANDEL MED BOLAGETS AKTIER PÅBÖRJAS PÅ NYA MARKNADEN VID INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM AB (PUBL) MED ANLEDNING AV ATT HANDEL MED BOLAGETS AKTIER PÅBÖRJAS PÅ NYA MARKNADEN VID STOCKHOLMSBÖRSEN INNEHÅLL Bakgrund.......................................

Läs mer

Svensk uppströms oljeindustri utmaningar och framtidsutsikter

Svensk uppströms oljeindustri utmaningar och framtidsutsikter Svensk uppströms oljeindustri utmaningar och framtidsutsikter NOG-seminarium den 9:e september 2009 Hanna Paradis Mårten Nilsson 2009-10-05 1 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F DIVISION ENERGY 169

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS KONKURRENSKRAFT I SKANDINAVISKT PERSPEKTIV energiproduktion i Norge som drivkraft

VÄSTRA GÖTALANDS KONKURRENSKRAFT I SKANDINAVISKT PERSPEKTIV energiproduktion i Norge som drivkraft VÄSTRA GÖTALANDS KONKURRENSKRAFT I SKANDINAVISKT PERSPEKTIV energiproduktion i Norge som drivkraft Centrum för Regional Analys Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Sten Lorentzon www.cra.handels.gu.se

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman den 23 april 2014

VD:s anförande vid årsstämman den 23 april 2014 VD:s anförande vid årsstämman den 23 april 2014 2013 gav oss återigen ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete för att skapa ledande positioner med många små vardagsförbättringar kombinerat med löpande

Läs mer

Dome Energy AB (publ)

Dome Energy AB (publ) Dome Energy AB (publ) Bolagsbeskrivning Maj 2014 VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ OMX FIRST NORTH NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår

Läs mer

Lundin Petroleum ÅRSREDOVISNING 2007

Lundin Petroleum ÅRSREDOVISNING 2007 Lundin Petroleum ÅRSREDOVISNING 2007 LUNDIN PETROLEUM I KORTHET PRODUKTION (BOEPD) VINST EFTER SKATT 1 (MSEK) EBITDA (MSEK) KASSAFLÖDE (MSEK) 40 000 1 000 4 000 4 000 30 000 750 3 000 3 000 20 000 500

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

gör det enklare att vara proffs

gör det enklare att vara proffs ÅRSREDOVISNING 2004 INNEHÅLL 3 Året i sammandrag 4 Intervju med VD 6 Marknad, trender och konkurrenter 10 Ahlsellkonceptet 12 Brett produkterbjudande 14 Marknadsorganisation gör det enklare att vara proffs

Läs mer

Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler

Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler HANDLINGAR INFOGADE GENOM HÄNVISNING Följande handlingar vilka tidigare har publicerats och ingivits till Finansinspektionen infogas genom hänvisning

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Hållbar tillväxt genom innovation. Årsredovisning 2014

Hållbar tillväxt genom innovation. Årsredovisning 2014 Hållbar tillväxt genom innovation Årsredovisning 2014 ÖVERSIKT Vår affärsmodell Vår affärsmodell Lundin Petroleums affärsmodell är att skapa hållbart värde genom hela värdekedjan Återinvestering Prospektering

Läs mer

Fakta om vårt företag

Fakta om vårt företag Fakta om vårt företag 2014 Vi är Lundin Petroleum Mitt jobb är att övervaka projektering offshore för de sydostasiatiska tillgångarna. Rozlin Hassan, Chef Petroleumprojektering, Malaysia Latitud: 3.15294

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

INKÖPSSTUDIE. Så fattas inköpsbesluten inom B2B.... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären.

INKÖPSSTUDIE. Så fattas inköpsbesluten inom B2B.... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären. INKÖPSSTUDIE Så fattas inköpsbesluten inom B2B... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären. I KORTHET: VÅRA VIKTIGASTE UPPTÄCKTER De viktigaste slutsatserna

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Årsredovisning. tjugohundra11

Årsredovisning. tjugohundra11 Årsredovisning tjugohundra11 Sigma The obvious choice for smart solutions Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Tethys Oil AB. (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Tethys Oil AB. (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Tethys Oil AB (publ) På omslaget visas en karta över hur jorden såg ut för 152 miljoner år sedan. Tethys var en enorm ocean mellan den tidens kontinenter Laurasia och

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

ZetaDisplay AB [publ]

ZetaDisplay AB [publ] ZetaDisplay AB [publ] red = C27 M100 Y100 K0 grey= C0 M0 Y0 K40 BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER APRIL 2011 VI DIGITALISERAR VÅRA KUNDERS BUTIKS- KOMMUNIKATION VIKTIG

Läs mer

På kurs mot nya mål. Årsredovisning 2012

På kurs mot nya mål. Årsredovisning 2012 2012 På kurs mot nya mål Årsredovisning 2012 Innehåll Året 2012 i korthet 3 Detta är Consilium 5 Consiliums Vd kommenterar året som gått 6 Consiliums mål och strategier 9 Consiliums marknadsorganisation

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se

Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se Här kommer en kort Introduktion av våra produkter i olika faser och på vilka aktuella marknader:

Läs mer

Sammanfattning och slutsatser 1

Sammanfattning och slutsatser 1 1 Syftet med denna rapport är att ur ett nationalekonomiskt perspektiv analysera hur Sverige bäst utnyttjar sina mineraltillgångar. Fokus ligger på fördelningen av vinsterna mellan staten och privata företag,

Läs mer