Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november Underskrifter Sekreterare Paragrafer Caroline Hedlund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november 2013. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 99-103 Caroline Hedlund"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Falköpingssalen, klockan Beslutande Susanne Larsson (S), ordförande Hans Johansson (C), 1:e vice ordförande Janne Brisbo (M), 2:e vice ordförande Fredy Neüman (S) Inga Turin (S) Corry Thuresson (S) Christina Karén (M), Elias Assio (M) Rune Lennartsson (C) Ulla-Britt Merkell (KD) Johanna Johansson (SD) tjg. ers Dag Högrell (FP) Alice Andersson (V) Ersättare Bo Berg (S) Ingemar Jonsson (C) Henric Hgaberg (S) Jonas Karlsson (S) Ingrid A. Jarlsson (M) Marita Dahlgren (C) Janet Jephcote (KD) Elof Johansson (FP) Marie Leward Westin (MP) Övriga närvarande Lars Åke Gustafsson, socialchef t.o.m Caroline Hedlund, nämndsekreterare Johan Bergström, administratör Ewa Hante, avdelningschef biståndsavdelningen 99 Johan Magnusson, utredningssekreterare Annelie Sjöberg, ekonom 103 Justerare Janne Brisbo Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november Underskrifter Sekreterare Paragrafer Caroline Hedlund Ordförande Susanne Larsson Justerare Janne Brisbo Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Caroline Hedlund

2 2(8) Förteckning över ledamöter och ersättare i socialnämnden åren Ledamöter S Susanne Larsson, ordförande C Hans Johansson, 1:e vice ordförande M Janne Brisbo, 2:e vice ordförande S Fredy Neüman S Inga Turin S Corry Thuresson M Christina Karén M Elias Assio C Rune Lennartsson KD Ulla-Britt Merkell SD Arild Svensgam FP Dag Högrell V Alice Andersson Ersättare S Bo Berg C Ingemar Jonsson M Roger Sjödahl S Henric Hagberg S Jonas Karlsson S Arne Gunnarsson M Ingrid A. Jarlsson M Johan Widunder C Marita Dahlgren KD Janet Jephcote SD Johanna Johansson FP Elof Johansson MP Marie Leward Westin

3 3(8) 99 Dnr 2013/ Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen s beslut 1. beslutar att anta här lämnade förslag till riktlinjer för hemtjänst till personer med omfattande hjälpbehov tillfogas övriga riktlinjer för hemtjänst och att dessa ska gälla från och med beslutar att anta föreslagen ersättning till utförare av dessa insatser och att dessa ska gälla från och med Bakgrund I förslag till omarbetade riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen fanns en skrivning gällande hemtjänst för de som har omfattande hjälpbehov, oftast dygnet runt eller dagligen. Detta betecknades även som hemtjänst i assistansliknande form. s arbetsutskott drog ut denna del ur förslaget till nya riktlinjer med uppdraget att det skulle utredas mer av förvaltningen. En frågeställning var om det i andra kommuner tillämpas någon gräns för hur mycket insatser som kan ges i hemtjänsten och att sökande med så omfattande behov av hjälp hänvisas till att få sina behov tillgodosedda i ett särskilt boende. Tjänsteutlåtandet är upprättat av Johan Magnusson, utredningssekreterare och Ewa Hante, avdelningschef, biståndsavdelningen och är daterat s arbetsutskott har behandlat ärendet under 277/2013 Paragrafen skickas till Akt Ewa Hante, avdelningschef biståndsavdelningen Falnet

4 4(8) 100 Dnr 2013/ Upphandling digitala trygghetslarm s beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 1. beslutar att genomföra en förnyad upphandling av digitala trygghetslarm i enlighet med den ramupphandling som genomförts av Sveriges Kommuner och Landsting Kommentus. 2. beslutar att upphandlingen avser delområde 1, med jämförande alternativ gällande uppdrag där leverantören antingen står för hela larmkedjan eller så kallad utbruten larmmottagning där kommunen svarar för den primära larmmottagningen. 3. beslutar att att upphandlingen avser 300 stycken digitala trygghetslarm, som ersättning för nuvarande avtal på 240 stycken analoga trygghetslarm samt utökning med resterande antal. Bakgrund Inom socialförvaltningen finns idag omkring 850 stycken trygghetslarm för placering i brukares ordinarie hem. Larmapparaterna är av varierande ålder och funktion. Sammantaget ser det ut enligt följande. Typ av larm Årsmodell Antal Analog modell (vanligt telefonjack) Analog modell (vanligt telefonjack) GSM-larm (mobil anslutning) GSM-larm (både mobil och IP-anslutning) Larmmottagningen sker idag i kommunen där den som larmar får sitt larm besvarat av kommunens personal via en mobiltelefon. När den enskilde larmar förmedlas larmet via det fasta telefon- eller mobilnätet till en primär larmmottagare i kommunen (dataserver) som sedan styr larmet till en mobiltelefon där kommunens personal ser vem som larmat och upprättar talkontakt genom att svara på larmet. Då larm inte besvaras av den primära larmmottagaren finns en sekundär larmmottagare dit larmet går och besvaras på motsvarande sätt, skillnaden är att sekundärmottagaren inte ger lika mycket information om brukaren i personalens mobiltelefon.

5 5(8) Forts. 100 Kommunikationen i samhället blir allt mer digitaliserad, vilket även gäller för trygghetslarm. En omställning sker i landet där kommunikationen i den enskildes bostad är IP-baserad, såväl genom mobil GSM-anslutning som genom anslutning via datanät. Anslutning till vanliga telefonnät försvinner allt mer med tiden. Omställningen har påbörjats i kommunen genom införskaffande av GSMlarm. Dessa larmapparater omfattas dock inte av den kravbild som uppkommit i samband med SKL Kommentus ramupphandling. För att anpassa sig till den nya digitaliserade tekniken för trygghetslarm har Sveriges Kommuner och Landsting Kommentus gjort en ramupphandling av digitala trygghetslarm för 250 kommuner som anmält intresse. Falköpings kommun har deltagit i denna. Tjänsteutlåtandet är upprättat av Johan Magnusson, utredningssekreterare och är daterat s arbetsutskott har behandlat ärendet under 278/2013. Paragrafen skickas till Akt Johan Magnusson, utredningssekreterare

6 6(8) 101 Dnr 2013/ Förslag till sammanträdestider för socialnämnden, socialnämndens arbetsutskott och samverkansgruppen 2014 s beslut 1. beslutar att anta sammanträdestider för 2014 samt regelverk för ärendehantering. 2. beslutar att socialnämndens sammanträden ska börja klockan istället för klockan Bakgrund s sammanträdestider fastställs inför varje år. Sammanträdesrutiner med inlämningstider etcetera fastställs i anslutning till detta. Inlämningstider för ärenden till arbetsutskott och socialnämnd: s arbetsutskott: Senast fredag eftermiddag tio (10) dagar före sammanträdet. Ärenden som inlämnas förutsätts vara genomarbetade och beslutsklara, till allmänna ärenden ska därför ett tjänsteutlåtande enligt mall vara upprättat. Ärenden som inte är nämndsekreteraren tillhanda senast måndag morgon sju (7) dagar innan arbetsutskott kommer få vänta till nästkommande arbetsutskott. : Se inlämningstid till arbetsutskott som föregår nämndsammanträde då beslut önskas. Tjänsteutlåtandet är upprättat av Caroline Hedlund, nämndsekreterare och är daterad s arbetsutskott har behandlat ärendet under 271/2013. Paragrafen skickas till Akt Falnet

7 7(8) 102 Dnr Anmälan av delegationsärenden De 1 personalärenden enligt förteckning De 2 äldre- och handikappomsorgsärenden enligt förteckning De 3 famijerättsärenden enligt förteckning Individ- och familjeomsorgsärenden enligt förteckning Övriga ärenden

8 8(8) 103 Rapporter till socialnämnden 1. Annelie Sjöberg, ekonom rapporterar statistik avseende försörjningsstöd. 2. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) för tredje kvartalet Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 LSS för tredje kvartalet Ledamöter från Centerpartiet, Hans Johansson, Rune Lennartsson, Ingemar Jonsson och Marita Dahlgren har varit på verksamhetsbesök vid Falköpings kommuns ungdomsboende mellan kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Socialnämnden 2012.08.29 1

Socialnämnden 2012.08.29 1 Socialnämnden 2012.08.29 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.45 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S), ordförande Lina Persson (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S)

Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S) 11138383811111TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 18.30 Ajournering 17.43-17.52 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Sammanträdesdatum 2014-01-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Sammanträdesdatum 2014-01-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Maria Eklund (S) Carl

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 09.00 12.00, 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S), ersättare för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer