CaravanControl BRUKSANVISNING. - ser efter din husvagn. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förvara den i anslutning till enheten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CaravanControl BRUKSANVISNING. - ser efter din husvagn. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förvara den i anslutning till enheten."

Transkript

1 CaravanControl - ser efter din husvagn BRUKSANVISNING Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förvara den i anslutning till enheten.

2 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION ANVÄNDNING AV ENHETEN FUNKTIONER Styrning av elvärme Styrning av gasuppvärmning Temperaturövervakning Manuell styrning av uppvärmningen Larm och övervakning Att aktivera och avaktivera larm Larmen på = Fullständig övervakning Larmen av = Grundövervakningsläge Periodisk rapport från husvagnen Att fråga uppgifter om husvagnen INSTALLATION AV SIM-KORT Signallampa GRUNDINSTÄLLNINGAR PROGRAMMERINGSLÄGE ATT SKRIVA IN KOMMANDON I ETT TEXTMEDDELANDE SPRÅKINSTÄLLNING ENHETENS NAMN TELEFONBOK Behörighetsnivåer Att lägga in jokertecken i telefonboken Nummer till meddelandecentralen SÄNDNING AV LARM Inställning av larmmottagare Mottagning av larm Textmeddelanden och samtal Automatiska svarare Periodisk rapport Att fråga om enhetens driftstatus och övervakningsuppgifter INSTÄLLNING AV TEMPERATURÖVERVAKNING Intern temperaturgivare T AKTIVERING AV EXTERN START AV ALDE ANVÄNDNING AV EXTERN START AV ALDE FELSÖKNING TEKNISKA EGENSKAPER INDEX Version: CC_Bruksanvisning_5_2_se_130.doc

3 INTRODUKTION 3 1. INTRODUKTION Tack för att du valde CaravanControl för att öka din husvagns användarkomfort och säkerhet. CaravanControl möjliggör trådlös temperaturstyrning och övervakning av din husvagn med hjälp av gsmtelefon. Om du har inbrott i husvagnen, om temperaturen sjunker under larmgränsen eller om elförsörjningen bryts får du ett meddelande till din mobiltelefon. Det går också att koppla ett brandlarm till CaravanControl-enheten. Branddetektorn levereras vid behov som tillbehör. I fortsättningen används förkortningen CC för CaravanControl. På bilderna visas de kommandon som skickas som textmeddelanden i pratbubblor med streckade linjer och samtalen med heldragna linjer. 1.1 Användning av enheten Du kan använda CC-enheten genom att skicka textmeddelanden eller genom att ringa vanliga samtal till enheten. Styrningar kan endast göras från de användarnummer som har sparats i CC-enhetens minne. Detta garanterar att utomstående inte kan påverka husvagnens funktioner. Om du till exempel vill slå på värmen skickar du kommandot #VÄRMEN PÅ, som är styrkommandot för uppvärmning, till husvagnens gsm-nummer. När värmen har slagits på svarar enheten O1:0 Värmen på. #VÄRMEN PÅ O1:1 Värmen på Bild 1. Styrning via textmeddelande Larmet aktiveras och avaktiveras med ett vanligt samtal till husvagnens gsm-anslutning. Enheten anger med en ljudsignal vilken status den kommer att ha efter att samtalet har avslutats. Ett PIP betyder att larmet aktiveras och två PIP PIP att larmet avaktiveras. Funktionen motsvarar den logik som används i många personbilar, där blinkers blinkar en gång när bilen låses och två gånger när bilen låses upp. Samtal till husvagnens gsm-nummer PIP PIP eller PIP Bild 2. Samtalsstyrning CC-enheten fungerar med alla typer av gsm-anslutningar som finns på marknaden. Om man har en s.k. PrePaid-anslutning, det vill säga en anslutning som har betalats på förhand, skall saldot för anslutningen kontrolleras med jämna mellanrum så att inte anslutningen plötsligt upphör att fungera. De telekostnader som användningen av enheten ger upphov till är förhållandevis låga. Ofta blir driftskostnaderna lägst om man använder en anslutningstyp med låg månadsavgift. Det lönar sig att ha ett hemligt nummer till anslutningen för att utomstående inte ska kunna få reda på numret via nummerupplysningen. Det lönar sig att spara de vanligaste kommandona i mobiltelefonen. I många telefoner går det att spara textmeddelandet efter att man har skrivit det. Till exempel på Nokias telefoner finns meddelandet under egna meddelanden eller katalogen arkiv. De kommandon och förfrågningar som skickas till enheten börjar med tecknet #, och enheten svarar genom att kvittera inställningen eller genom att skicka den status eller det värde som man frågar efter. #-tecknet finns i mobiltelefonens meny för specialtecken, där man normalt väljer frågetecken och utropstecken. Vid felaktiga kommandon och förfrågningar svarar enheten "Unknown command".

4 4 CaravanControl bruksanvisning version Funktioner Här följer en presentation av CC-enhetens funktioner och användning. I den snabbguide som följer med enheten finns de vanligaste funktionerna samlade. Snabbguiden räcker bra som bruksanvisning för de grundläggande funktionerna. Koppla inte ifrån batteriet när du lämnar husvagnen. CC-enheten har inget eget reservbatteri. Den behöver husvagnens batteri för att fungera ifall husvagnen inte är ansluten till 230 V Styrning av elvärme Uppvärmningen styrs genom att man skickar kommandona #VÄRMEN PÅ eller #VÄRMEN AV som textmeddelanden till husvagnens gsm-anslutning. Fjärrstyrningen startar den uppvärmning som har valts på värmeaggregatets användarpanel. Uppvärmningssättet kan inte väljas via fjärrstyrning, utan det skall ställas in innan man lämnar husvagnen. Då värmen har slagits på värms husvagnen upp till den temperatur som har ställts in på värmeaggregatets termostat. Då man stänger av värmen med kommandot #VÄRMEN AV, är det samma sak som om man skulle stänga av värmen på värmeaggregatets användarpanel. Enheten svarar på kommandona med O1:1 Värmen på och O1:0 Värmen av. Om värmen redan är påslagen svarar enheten O1:1! Värmen på, där utropstecknet! visar att statusen redan är aktiverad. #VÄRMEN PÅ O1:1 Värmen på Bild 3. Styrning via textmeddelande Off Ext Bild 4. Uppvärmningsprogrammet ställs in på värmeaggregatets manöverpanel och startas via fjärrstyrning. Obs! När man lämnar husvagnen ställs manöverpanelen på Alde 3010 in i det läge som bilden visar. Med termostatfunktionen kan husvagnens inomhustemperatur ställas lägre än den temperatur som man håller i husvagnen då man vistas i den. Denna s.k. grundvärme håller temperaturen över noll inne i husvagnen. Funktionen aktiveras med kommandot #TERMOSTATEN PÅ. Därefter ställs värmen in med kommandot #TEMPERATUR XX, där xx är den önskade temperaturen. Om man vill ställa in temperaturen under 0 grader skriver man ett minustecken framför temperaturvärdet, #TEMPERATUR -5. Termostatfunktionen avaktiveras med kommandot #TERMOSTATEN AV. Temperaturreglaget på husvagnens uppvärmningssystem skall ställas in på den temperatur som CC maximalt kan styras till. Om man har ställt in 21 grader på reglaget kan CC-enheten styra temperaturen till 21 grader, men inte högre.

5 INTRODUKTION 5 #TEMPERATUR 7 TEMPERATUR: +7.0 Bild 5. Styrning via textmeddelande Då termostatfunktionen är i användning kan inte enheten styras med kommandona #VÄRMEN PÅ och #VÄRMEN AV. I systemet Alden Compact 3000 skall uppvärmningssättet ställas in som i = Normal status, vilket innebär att cirkulationspumpen fungerar som termostat för styrningen Styrning av gasuppvärmning Gasvärmare styrs med hjälp av kommandona #VÄRMEN PÅ och #VÄRMEN AV. Om gasvärmarens fellampa har kopplats till CC-enheten skickas larmet till minnesplatserna 1-5 i enhetens telefonbok. Fellampan kan inte kopplas i samband med grundinställningarna. En eventuell felsituation framgår också om man en halvtimme efter att man har kopplat på värmen frågar om temperaturen och det visar sig att temperaturen inte har stigit i husvagnen. Meddelandet Husvagn IN1:+ Gasalarm betyder att brännaren inte har tänts eller att gasen har tagit slut. För att åtgärda sådana fel förutsätts det att man besöker husvagnen (se närmare i bruksanvisningen för husvagnens värmeaggregat). Med en gasvärmare rekommenderas det att man använder kommandona #VÄRMEN PÅ och #VÄRMEN AV i stället för termostatfunktionen Temperaturövervakning Då man använder övervakning av inomhustemperaturen (T2-givaren) tillsammans med termostatfunktionen skall larmgränserna ställas in minst tre grader lägre och högre än den temperatur som man normalt håller. Om man håller en temperatur på grader i husvagnen med hjälp av termostatfunktionen skall larmgränserna för temperaturövervakningen vara minst 7 24 grader Manuell styrning av uppvärmningen Uppvärmningen kan kopplas på manuellt utan att man använder sig av gsm-telefon genom att brytaren på bilden slås över i läge 1 (1 nertryckt). Funktionen behövs om gsm-nätets hörbarhet är mycket dålig eller om man inte har tillgång till en telefon varifrån fjärrstyrningen kan göras. Om uppvärmningen har kopplats på manuellt (1 nertryckt) kan den inte styras med mobiltelefon förrän brytaren har slagits över i läge Larm och övervakning Då CC-enheten upptäcker att något av de objekt som den övervakar ger larm skickar den ett textmeddelande om detta. Som utgångsvärde skickas larmen till de fem första numren i enhetens telefonbok. Man kan också försäkra sig om att de viktigaste larmen blir överförda genom ett vanligt samtal, som gör mottagaren uppmärksam på att det har kommit ett textmeddelande. Larmmeddelandet innehåller följande uppgifter: Husvagn = det namn som man har gett objektet, INx = beteckning på den kanal som har larmat, +/ = larmet aktiverat/avaktiverat, orsak till larmet, i slutet av meddelandet eventuellt närmare uppgifter om larmet.

6 6 CaravanControl bruksanvisning version 5.1 Husvagn IN2:+ Inbrottsalarm Larmsamtal som besvaras på normalt sätt. Samtalet avslutas efter ljudsignalen PIP PIP PIP. Bild 6. Larm i form av textmeddelande och bekräftelsesamtal CC-enheten övervakar bl.a. följande saker: IN1 = Gasalarm (tillval) IN2 = Inbrottsalarm IN3 = Brandalarm (tillval) IN9 = Temperaturalarm centralenhet T1 IN11 = Störning i 230 V nätspänning IN12 = Alarm batterinivå låg IN16 = Temperaturalarm Inne T2:+9.4 (platserna 1-5 i telefonboken, textmeddelande) (platserna 1-5 i telefonboken, textmeddelande + samtal) (platserna 1-5 i telefonboken, textmeddelande + samtal) (platserna 1-5 i telefonboken, textmeddelande) (platserna 1-5 i telefonboken, textmeddelande) (platserna 1-5 i telefonboken, textmeddelande) (platserna 1-5 i telefonboken, textmeddelande) Exempel på larm: Husvagn IN2:+ Inbrottsalarm Husvagn IN11:+ Störning i 230 V nätspänning Husvagn IN16:+ Temperaturalarm T2: +9.4 Inne Det kan också komma ett returmeddelande, vilket innebär att larmstatusen har avaktiverats. Husvagn IN11:- 230 V nätspänning OK Husvagn IN16:- Temperaturalarm T2: +9.4 Inne OK Övervakningsuppgifter som endast skickas till minnesplats 1 i telefonboken: IN10 = CaravanControl påkopplad (plats 1 i telefonboken, textmeddelande) IN13 = Rapport (plats 1 i telefonboken, textmeddelande) Husvagn IN10:+ CaravanControl påkopplad Husvagn IN13:+ Rapport: T1: CC-enhet T2: Inne T3: Ute Att aktivera och avaktivera larm Larmet aktiveras och avaktiveras med ett vanligt samtal till husvagnens gsm-anslutning. Enheten anger med en ljudsignal vilken status den kommer att ha efter att samtalet har avslutats. Ett PIP betyder att larmen aktiveras (fullständig övervakning) och två PIP PIP att larmen avaktiveras (grundövervakningsläge). Funktionen motsvarar den logik som används i många personbilar, där blinkers blinkar en gång när bilen låses och två gånger när bilen låses upp. Samtal till husvagnens gsm-nummer PIP PIP eller PIP Bild 7. Ändring av övervakningsläge genom telefonstyrning

7 INTRODUKTION 7 Man kan också ändra övervakningsläget med kommandona #ON och #OFF. Enhetens signallampa visar också CC-enhetens övervakningsläge. #ON TC security:on Batt:12.8 T1:+23.1 CC-enhet T2:+21.5 Inne T3:-10.5 Ute Bild 8. Ändring av övervakningsläge med ett textmeddelande Fullständig övervakning (signallampan B blinkar en gång) Grundövervakningsläge (signallampan B blinkar två gånger efter varandra) Programmeringsläge (signallampan B blinkar snabbt grönt) Det är alltid den senaste ändringen av övervakningsläget som är i kraft oberoende av på vilket sätt styrningen har gjorts! För undvikande av missförstånd rekommenderas det att man alltid gör ändringen på samma sätt Larmen på = Fullständig övervakning Vid fullständig övervakning överförs alla larm. Denna status aktiveras då man lämnar husvagnen för en längre tid. Som ett tecken på denna status blinkar signallampan B grönt en gång i sekunden Larmen av = Grundövervakningsläge Då enheten är i grundövervakningsläge skickar den inte några andra larm än larm om låg batterinivå samt brandlarm. Som ett tecken på att enheten är i grundövervakningsläge blinkar signallampan B grönt två gånger per sekund Periodisk rapport från husvagnen CC skickar en lägesrapport efter ett på förhand inställt tidsintervall och därefter en gång i veckan till det nummer som finns på minnesplats 1 i telefonboken. Tiden börjar räknas då enheten startas. Husvagn IN13:+ Rapport: T1: CC-enhet T2:+23.1 Inne T3:-11.2 Ute Bild 9. Tidsinställd rapport som textmeddelande Att fråga uppgifter om husvagnen Med kommandot #? kan man när som helst fråga om husvagnens övervakningsläge, batterispänningen, temperaturer, styrkan på gsm-signalen och aktiva larm. Enheten returnerar uppgifterna enligt följande:

8 8 CaravanControl bruksanvisning version 5.1 #? TC Security: ON Batt: 13.0 T1: CC-enhet T2: Inne T3: Ute GSM signal: 19 Alarms: Bild 10. Att fråga om uppgifter med ett textmeddelande 1.3 Installation av SIM-kort Innan SIM-kortet installeras skall begäran om PIN-kod, som finns som utgångsinställning i alla nya gsmanslutningar, tas bort från kortet. Funktionen tas bort genom att man sätter in SIM-kortet i mobiltelefonen. I telefonens meny för säkerhetsinställningar finns punkten: #Pin-kodsbegäran på/av. Välj av och gå ut ur menyn. Nu är SIM-koret färdigt att installeras i CC-enheten. SIM-kortet placeras i den hållare som finns på baksidan av enheten bredvid antennen. SIM-kortshållaren kommer ut då man försiktigt trycker på den gula lilla knappen. Placera noggrant kortet i hållaren med kontaktytan uppåt och kontrollera att hållaren och motstycket placerar sig rätt mot varandra. Tryck in SIM-kortet. SIM-kortshållare Signallampa B Funktionsknapp Bild 11. Installation av SIM-kort Signallampa Tabell Enheten har en grön signallampa B. Lampan visar CC-enhetens driftstatus. Lampa B Blinkar en gång Blinkar två gånger efter varandra Blinkar snabbt Lyser oavbrutet i en sekund Enhetens status Fullständigt övervakningsläge Grundövervakningsläge Programmeringsläge Textmeddelanden skickas och tas emot

9 GRUNDINSTÄLLNINGAR 9 2. GRUNDINSTÄLLNINGAR I detta kapitel behandlas enhetens grundinställningar, som man kan bli tvungen att ändra då man använder enheten. De nummer som har lagts in i telefonboken ändras om man lägger till eller tar bort användare i enheten. Det kan bli aktuellt att ändra gränsvärdena för temperaturövervakningen om man till exempel vill stänga av värmen eller ställa in en temperatur som är lägre än övervakningsgränsen. 2.1 Programmeringsläge Om man vill ändra enhetens inställningar från ett telefonnummer som inte har lagts in i telefonboken skall CC-enheten sättas i programmeringsläge. Enheten sätts i programmeringsläge genom att man trycker på funktionsknappen på framkanten av enheten i ungefär 5 sekunder. Då enheten står i programmeringsläge är inte användningen av den skyddad. Vem som helst kan skicka kommandon eller ändra enhetens inställningar. Enheten går automatiskt i detta läge då den tas i bruk första gången. Övervaknings- och programmeringsfunktionerna kan inte användas i programmeringsläget. Som ett tecken på denna status blinkar signallampan B snabbt grönt. CC går från programmeringsläge till fullständigt övervakningsläge eller grundövervakningsläge då man trycker på funktionsknappen i ungefär 3 sekunder eller då man skickar kommandot #ON till enheten. Det här förutsätter dock att åtminstone ett nummer har lagts in i telefonboken. 2.2 Att skriva in kommandon i ett textmeddelande CC tar emot SMS- och samtalskommandon från de nummer som finns i telefonboken. Alla kommandon som skickas i form av textmeddelanden kvitteras genom att ett textmeddelande skickas tillbaka till avsändaren. En samtalsstyrning kvitteras med ljudsignaler. I SMS-kommandon fungerar # som skiljetecken. Flera kommandon kan skrivas in i samma textmeddelande eller kommandorad. Alla kommandon börjar alltid med tecknet # (t.ex. #P #P #P ). #P? P1: P2: P3: P4: P5: P6: #P P3: Bild 12. Programmering av telefonnummer med ett textmeddelande Kommandona kan innehålla stora eller små bokstäver. Kommandona #värmen på, #VÄRMEN PÅ och #Värmen På fungerar alla på samma sätt. Då man frågar om enhetens inställningar skriver man ett frågetecken efter kommandot. Man kan till exempel fråga om innehållet i telefonboken med kommandot #P?. Kommandot visar platser 20 i telefonboken (se kapitel ). Mottagaren får flera textmeddelanden om inte alla svarsuppgifter ryms i samma meddelande (ordningsföljden på de inkommande meddelandena kan ändras i meddelandecentralen).

10 10 CaravanControl bruksanvisning version 5.1 Om enheten inte svarar på kommandot, kontrollera formen på meddelandet och försäkra dig om att numret för den gsm-anslutning som du använder har sparats i enhetens telefonbok. 2.3 Språkinställning Med kommandot #E3 väljer du enhetens användningsspråk. Val av språk # E 3 Y y = val av språk, där 1 = FINSKA 2 = ENGELSKA 3 = NORSKA 4 = SVENSKA Kommandot för inställning av språk tömmer telefonboken samt enhetens namn (A10). Om du vill ändra användningsspråk efter att enheten har tagits i bruk måste användarnas telefonnummer sparas på nytt i telefonboken. 2.4 Enhetens namn CC sätter husvagnens namn framför alla larm- och periodiska meddelanden som den skickar. Namnet får vara högst 20 tecken långt. Att lägga in ett namn # A 1 0 y y y yy = namn Att ta bort ett namn # A 1 0 Om det finns flera kommandon i det meddelande som skall skickas skall tömningskommandot för namnet placeras sist, annars ändras namnet till det som har skrivits in efter kommandot #A Telefonbok För att CC skall fungera krävs det att telefonboken programmeras. Telefonboken behövs för att larmen skall kunna skickas till rätt nummer samt för identifiering av de nummer som använder enheten. Telefonboken innehåller minnesplatser för 20 telefonnummer (1-20). I textmeddelanden skickas alltid avsändarens telefonnummer i internationell form oberoende av operatör. För att telefonnumret skall kunna identifieras skall det alltid sparas i internationell form i telefonboken, till exempel Minnesplats noll har en specialfunktion. Där sparas numret till operatörens meddelandecentral ifall enheten inte har utgångsvärdet "tom". #P? P1: P2: P3: P4: P5: P6: #P P3:

11 GRUNDINSTÄLLNINGAR 11 Bild 13. Programmering av telefonnummer med ett textmeddelande Alla telefonnummer från vilka man vill använda CC-enheten skall läggas in i telefonboken. Enheten skickar larm till de nummer som finns på minnesplatserna 1-5. Från de nummer som har lagts in på minnesplatserna 6-20 kan enheten användas på normalt sätt, men det skickas inga larmuppgifter till dessa nummer. Då CC:s inställningar ändras med ett textmeddelande skall avsändarens telefonnummer finnas i enhetens telefonbok. Om det inte finns något nummer i telefonboken skall enheten sättas i programmeringsläge. Enheten sätts i programmeringsläge genom att man oavbrutet trycker in funktionsknappen i ungefär fem sekunder. Då börjar lampan (B) blinka grönt och snabbare än normalt. I programmeringsläget godkänner enheten textmeddelanden från alla nummer. Att spara ett telefonnummer # P x a a a a a a a b x = Minnesplats (0-20) aa = Numret till den gsm-anslutning med vilken man vill använda enheten b = Behörighetsnivå (inte obligatorisk, utgångsvärde 1) Det är alltid bra att kontrollera innehållet i telefonboken innan man gör ändringar så att inte det nya numret av misstag sparas ovanpå ett gammalt. Med följande kommandon tittar man på och redigerar uppgifterna i telefonboken. Fråga om telefonboken # P? Visar alla 21 minneplatser i telefonboken (P0 P20) Fråga om en enskild minnesplats # P x? x = minnesplatsens nummer 0-20 Tömning av en enskild minnesplats # P x x = minnesplatsens nummer 0-20 Tömmer minnesplats x Behörighetsnivåer Behörighetsnivån (b) ställs in genom att man lägger till siffrorna 1-3 efter telefonnumret. Utgångsvärdet är att alla nummer har behörighet enligt nivå 1, d.v.s. alla rättigheter. Alla nivåer kan ta emot larm. Nivå 1: Alla rättigheter (utgångsvärde om man inte ger parametern b) Nivå 2: Mottagning av larm, ändring av styrutgångar Nivå 3: Endast mottagning av larm Nivå 4: Endast makrokommandon Att lägga in jokertecken i telefonboken Man kan lägga in s.k. jokertecken i telefonboken. Med hjälp av jokertecknen tillåts åtkomst till enheten även om numret inte finns i telefonboken. Jokertecknen fungerar på följande sätt: Till exempel #P2 * 2 tillåter alla nummer till och med behörighetsnivå två.

12 12 CaravanControl bruksanvisning version 5.1 Om man använder jokertecken i telefonboken skall man noggrant fundera över datasäkerheten. Jokernummer bör inte ges användarbehörighet på nivå 1, utan alla jokernummer skall läggas in på nivå 2 eller 4 för att förhindra att enhetens inställningar ändras. Om det finns jokertecken i ett telefonnummer skickas det inte några larm dit. Tips: Under den tid som enheten tas i bruk kan installationsfirman lägga in numret till sin egen servicemobiltelefon eller kontrollenhet på någon av minnesplatserna. På så sätt kan installatören ändra enhetens inställningar utan att besöka installationsobjektet. Genom att lägga till jokertecknet * i slutet av numret skickar inte CaravanControl några larm till det numret Nummer till meddelandecentralen CC använder automatiskt numret till den meddelandecentral som finns på SIM-kortet om operatören har lagt in det färdigt på kortet. De SIM-kort som används i Finland har i allmänhet numret färdigt inlagt. Om CC inte svarar på skickade textmeddelanden skall meddelandecentralens nummer sparas i telefonboken med hjälp av kommandot #P0. De finländska operatörerna har följande nummer till sina meddelandecentraler: DNA , Elisa , TeliaSonera , Saunalahti , Tele Finland Övriga operatörer och s.k. PrePaid-anslutningar kan använda de ovan nämnda meddelandecentralerna eller så har de egna meddelandecentraler. Om inte meddelandecentralens nummer framgår av anslutningsavtalet kan man få numret genom att ringa operatörens telefontjänst. 2.6 Sändning av larm Som utgångsvärde skickas larmmeddelandet till de fem första numren i telefonboken om de inte innehåller jokertecken. Med enhetens allmänna inställningar kan man påverka innehållet i meddelandets standarddelar. Till exempel det enhetsnamn som har angetts i kommandot #A10 finns alltid i början av varje skickat meddelande Inställning av larmmottagare Inställning av larmmottagare sker genom att man sparar mottagarnas telefonnummer på minnesplatserna 1-5. Larmuppgifterna skickas bara till dessa nummer Mottagning av larm Larmet kan skickas i form av ett textmeddelande, som ett samtal eller både och. Ett samtalslarm innebär att CC både skickar ett textmeddelande och ringer ett normalt samtal till de nummer som har sparats i telefonboken. Larmet kvitteras genom att man besvarar samtalet. CC förnyar larmsamtalet tills samtalet besvaras eller tills larmet blir gammalt efter två timmar. Husvagn IN2:+ Inbrottsalarm Larmsamtal som besvaras på normalt sätt. Efter ljudsignalen PIP PIP PIP avslutas samtalet. Bild 14. Larm med ett textmeddelande och bekräftelsesamtal

13 GRUNDINSTÄLLNINGAR 13 Textmeddelanden och samtal Om man använder telefonlarm (inbrotts- och brandlarm) fortsätter enheten att ringa tills samtalet har besvarats. Då samtalet har gått fram till svararen tolkar CC det som en kvittering. Operatörens meddelanden, t.ex. "det nummer som ni har valt kan inte nås för tillfället", fungerar inte som kvitteringar (se avsnittet "automatiska svarare") CC försöker också ringa upp felprogrammerade nummer eller nummer som inte längre är i bruk. Dessa uppringningsförsök syns som en fördröjning i CC:s övriga funktion. Som utgångsvärde blir dock larmet gammalt efter 2 timmar, och senast då upphör försöken till larmöverföringar. Automatiska svarare Som utgångsvärde väntar CC i 20 sekunder på att den person som larmas skall besvara larmsamtalet. Om anslutningen använder en telefonsvarartjänst skall svararens kopplingstid vara längre än 20 sekunder. I början av larmsamtalet, efter B-svaret, skickar CC två tangentljud för att meddela att det har skapats en förbindelse Periodisk rapport Med hjälp av larmkanal 13 kan man göra en s.k. periodisk sändning. Inställning av en periodisk sändning som använder larmkanal 13 # I 1 3 a b c d y y.. y a = 1 - funktionen på 0 - funktionen av b = Meddelandets innehåll: 4 = Temperaturer c = Sändningsintervall i minuter d = Fördröjning till den första sändningstidpunkten i minuter (i kvitteringsmeddelandet för kommandot anges tiden till följande sändning på den här platsen) yy = Text som programmeras av användaren, den del av meddelandet som definieras med parametern b läggs till efter meddelandet. Då man frågar om inställningarna för kanalen (#I13?) returneras de programmerade uppgifterna i svarsmeddelandet, förutom att variabeln d anger det tidsintervall efter vilket sändningen upprepas. Exempelkommando som returnerar det första periodiska meddelandet efter ungefär 60 minuter från och med inställningstidpunkten och därefter varje vecka vid samma tidpunkt: #I Rapport: Det periodiska meddelandet kommer i formen: IN13:+ Rapport: T1: CC-enhet T2: +23,1 Inne T3: -11,2 Ute Att fråga om enhetens driftstatus och övervakningsuppgifter Med kommandot #? returnerar CC en rapport med de viktigaste uppgifterna om det objekt som övervakas. Om övervakningsläget är OFF (grundövervakningsläge) och man vistas i objektet, skrivs det sannolikt ut uppgifter från de aktiva larmkanalerna i fältet Active alarms: Man frågar om enhetens uppgifter genom att skicka textmeddelandet #?. Enheten svarar:

14 14 CaravanControl bruksanvisning version 5.1 #? TC Security: ON Batt: 12.2 T1: CC-enhet T2: Inne T3: Ute GSM signal: 19 Alarms: IN16 Bild 15. Att fråga om uppgifter med ett textmeddelande TC Security: ON enhetens övervakningsläge ON/OFF Batt: 12.2 batterispänning T1: +29,5 CC-enhet enhetens temperatur T2: +21,3 Inne husvagnens inomhustemperatur T3: -11,0 Ute utomhustemperatur GSM signal: 19 gsm-signalens styrka, skala 0-31 Alarms: IN16 larm som upptäcks efter att övervakningen har aktiverats IN1 = Gasalarm (tillval) IN2 = Inbrottsalarm IN3 = Brandalarm (tillval) IN9 = Temperaturalarm centralenhet T1 IN11 = Störning i 230 V nätspänning IN12 = Alarm batterinivå låg IN16 = Temperaturalarm Inne T2:+9.4 (textmeddelande) (textmeddelande + samtal) (textmeddelande + samtal) (textmeddelande) (textmeddelande) (textmeddelande) (textmeddelande) 2.7 Inställning av temperaturövervakning CC-enheten har en intern temperaturgivare T1. Dessutom kan man ansluta tre externa temperaturgivare (T2 T4) till enheten. Givarna har en fast 2 graders hysteres som förhindrar att det uppstår onödiga larm då temperaturen ligger nära det inställda gränsområdet. Det innebär att om den nedre gränsen för temperaturlarm är +10 grader måste temperaturen stiga till minst +12 grader efter att larmet har gått innan ett nytt meddelande kan skickas. Tabell Larmkanaler som gör mätningar. Givare Motsvarande larmkanal Placering T1: 9 Enhetens interna temperaturgivare T2: 16 Inne i husvagnen T3: 17 Utanför husvagnen T4 18 Inte kopplad Man kan fråga om temperaturen av alla givare (#T?) eller bara av en viss givare (#Tx?). Att fråga om temperaturen # T?

15 GRUNDINSTÄLLNINGAR 15 Utskriftsexempel då även givarna T2 och T3 är kopplade: T1:+26,0 CC-enhet T2:+22,4 Inne T3:+24,1 Ute Att fråga om temperaturen och larmgränserna # T?? I svarsmeddelandet anger den första siffran objektets temperatur och de följande siffrorna de nedre och övre gränserna för temperaturlarmen. Om givaren inte är kopplad eller om givarkabeln har gått av visar temperaturen < -68 grader. T1: CC-enheten T2: Inne T3: Ute T4: Inställning av larmgränser # T x y y z z x = givarens nummer (1-4) yy = nedre gräns zz = övre gräns Gränsvärdena ställs in som heltal eller vid behov med en decimals noggrannhet. Ett negativt tal (-) skrivs så att man sätter ett minustecken (-) framför heltalet. Kommandots kvitteringsmeddelande ser ut som då man frågar om temperaturen, till exempel T1: Larmet skickas då temperaturen runt enheten stiger eller sjunker över eller under de tillåtna gränserna. Då larmgränsen uppnås fungerar alltså temperaturgivaren som en slutande kontakt. Man bör lägga märke till att över- eller underskridningar av de inställda larmgränserna alltid ger upphov till ett larm Intern temperaturgivare T1 CC:s fasta temperaturgivare T1 finns i det högra nedre hörnet på kretskortet. Den mäter temperaturen i CC-enhetens omedelbara närhet. Med kommandot #T1 frågar man om temperaturen och ställer in larmgränserna. Den interna temperaturgivaren använder kanal 9. T1-givaren kan visa värden som är upp till 10 grader högre än den externa givarens värden. Detta beror på att givaren är placerad inne i enhetens skal och att kretskortets kopparlager leder värme. 2.8 Aktivering av extern start av ALDE 3010 Fjärrstyrningsanslutningen till uppvärmningssystemet ALDE 3010 måste aktiveras innan uppvärmningssystemet kan fjärrstyras. Utför följande åtgärder: Om inte menyraden syns tas den i bruk på följande sätt: 1. Tryck in den högra piltangenten tills tecknet i det nedre vänstra hörnet börjar blinka. 2. Aktivera menyraden genom att trycka på knappen +/On. Bild 15. Aktivering av raden i undermenyn

16 16 CaravanControl bruksanvisning version Tryck in den högra piltangenten tills Ext -tecknet börjar blinka. I rutan syns statusen för den externa starten ON/OFF. 2. Aktivera den externa starten genom att trycka på knappen +/On. Texten ändras till ON. Bild 16. Aktivering av extern start 2.9 Användning av extern start av ALDE 3010 När man använder fjärrstyrning av uppvärmningssystemet ALDE 3010 skiljer sig funktionen en aning beroende på om man använder funktionen #VÄRMEN PÅ/#VÄRMEN AV eller termostatstyrning via kommandot #TEMPERATUR 21. När man använder styrningen PÅ/AV skickar man kommandot #VÄRMEN AV som ett textmeddelande och ställer in uppvärmningssystemet ALDE 3010 i Off -läge när man lämnar husvagnen. När man använder termostatfunktionen ställer man in den önskade temperaturen när man inte befinner sig i husvagnen med kommandot #TEMPERATUR x. Obs! Värmeaggregatet kan gå i 1-2 minuter efter att kommandot har skickats Skicka kommandot #VÄRMEN AV i form av ett textmeddelande eller ställ in temperaturen när du inte befinner sig i husvagnen på till exempel 7 grader med kommandot #TEMPERATUR Tryck in den högra piltangenten tills On -tecknet börjar blinka. 3. Tryck på knappen -/Off. 4. Tryck in den vänstra piltangenten tills manöverpanelen går i viloläge. Obs! 5. Den externa starten har tagits i bruk. När värmeaggregatet startar använder det de inställningar som har ställts in senast Bild 17. Användning av extern start av ALDE 3010

17 FELSÖKNING FELSÖKNING Om CC-enheten inte fungerar eller fungerar bara delvis, kontrollera följande saker enligt ordningsföljden i tabellen. Problem: Kontroll eller åtgärd Funktion efter att felet har åtgärdats Signallampan (B) blinkar inte: Anslut enheten till strömförsörjningen och vänta i ungefär 30 sekunder. Kontrollera säkringen för elledningen och byt den vid behov. Signallampan blinkar grönt. Signallampan blinkar grönt. Samtalet kopplas inte till CC-enheten: Kontrollera huruvida SIM-kortets PIN-kodskontroll är på. Ta bort SIM-kortets PIN-kodskontroll med hjälp av mobiltelefonen (säkerhetsinställningarna finns i allmänhet i menyn). När man ringer till CC-enhetens nummer ger telefonen larm på normalt sätt. Kontrollera med hjälp av mobiltelefonen att CC-enhetens gsm-anslutning är öppen och att det går att ringa till den. Kontrollera objektets telefonnummer. Det går att ringa till det mobiltelefonnummer till CC-enheten som har sparats i telefonen och samtalet kopplas. Samtalet styrs till CC-enheten. Samtalet kopplas, enheten svarar med tre ljudsignaler PIP PIP PIP och avslutar samtalet, men övervakningsläget ändras inte: Kontrollera att uppringarens nummer har sparats i enhetens telefonbok. Gå ur programmeringsläget med kommandot #ON eller genom att trycka in funktionsknappen. CC-enheten besvarar samtalet och meddelar med ljudsignalen PIP eller PIP PIP" vilket övervakningsläge den går i när samtalet avslutas. Enheten avbryter genast samtalet utan att svara: Kontrollera att uppringarens nummer finns sparat i enhetens telefonbok. CC-enheten besvarar samtalet och meddelar med ljudsignalen PIP eller PIP PIP" vilket övervakningsläge den går i när samtalet avslutas. Enheten får ett textmeddelande, men den skickar inte någon kvittering av styr- eller parameterkommandot: Sätt CC-enheten i programmeringsläge genom att trycka på funktionsknappen. Programmera avsändarens telefonnummer i telefonboken. Endast sådana textmeddelanden som skickas från något av de nummer som finns i telefonboken behandlas. Det kan hända att telefonnumret till SMS-centralen inte finns på SIM-kortet. Spara SMS-centralens telefonnummer på minnesplats 0 i telefonboken. Enheten svarar med ett kvitteringsmeddelande. Enheten svarar med ett kvitteringsmeddelande. Det maximala antalet meddelanden/dygn har överskridits. Enheten svarar med ett

18 18 CaravanControl bruksanvisning version 5.1 Ändra param. A4. kvitteringsmeddelande. SIM-kortets saldogräns är nådd. Den egna mobiltelefonens SMS-minne är fullt. Larmet skickas inte iväg, varken som textmeddelande eller samtal: Kontrollera om det aktuella larmet också skickas i Larmet skickas. grundövervakningsläget. Kontrollera att enheten inte är i programmeringsläge. Tryck på funktionsknappen eller skicka kommandot #ON till enheten. Programmera mottagarens nummer i telefonboken. Larmet skickas. Larmet skickas. Larmet skickas bara som ett samtal: Spara meddelandecentralens nummer på minnesplats #P0. Larmet skickas också som textmeddelande. Det skickas alltid ett larm när övervakningen aktiveras: Kontrollera att ledningarna till den givare som ger larm inte är lösa eller har kortslutits. Larmet är inte påkopplat i listan Alarms: för återkoppling vid kommandot #?. Styrreläets status ändras inte: Enheten är i programmeringsläge. Tryck på funktionsknappen. Reläets status ändras. Programmera telefonnumret till den som skickar meddelandet i telefonboken. Endast sådana textmeddelanden som skickas från något av de nummer som finns i telefonboken behandlas. Enheten svarar med ett kvitteringsmeddelande. Kontrollera det givna kommandot. Kontrollera att avsändarens telefonnummer har rätt att göra styrningar. Reläets status ändras. Reläets status ändras. Värmeaggregatet startar inte: Kontrollera att uppvärmningsprogrammet har ställts in rätt på värmeaggregatets manöverpanel. Om du använder uppvärmningssystemet Alde 3010, kontrollera att användningen av ett externt värmeaggregat är aktiverad. Kontrollera att värmeaggregatets styrkommando är rätt skrivet, t.ex. #VÄRMEN PÅ. Värmen slås på genom gsm-styrning. Värmen slås på genom gsm-styrning. Värmen slås på genom gsm-styrning.

19 TeknisKA EGENSKAPER TEKNISKA EGENSKAPER Enhetens mått: 140 x 90 x 38 mm Enhetens vikt: ca 260 g Apparatens strömförbrukning: i viloläge ma/12 V maximalt 80 ma Apparatens drivspänning: V Kontakt Molex Mini-fit junior Serieanslutning: RJ-8 Styrreläernas maximivärden: Effekttålighet W Ström 10 A Spänning 230 VAC Ingångar: min. slingström 3,5 ma/12 V maximalt slingmotstånd 30 kohm/12 V Driftstemperatur: C Gsm-del: Siemens TC45 SIM-kort: litet, 3 V Antenn: Dual-band (900/1800), SMA-kontakt Apparaten är inte skyddad för vatten eller vätska. OBS! Även om CC-enhetens drivspänning kan vara V skall det beaktas att andra apparater som är kopplade till samma strömförsörjning (t.ex. rörelsedetektorer) kan ha lägre spänningstålighet. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande. GARANTI Vi lämnar 12 månaders garanti på CaravanControl-enheten vid fel i material och tillverkning. Garantitiden räknas från och med inköpsdatum (styrks med faktura eller beställningslista). Fel åtgärdas med en ny del, genom reparation eller byte. Garantin omfattar inte skador som beror på normalt slitage, överbelastning eller felaktig användning. Garantikrav kan endast godkännas om apparaten returneras oöppnad till en återförsäljare eller tillverkare av CaravanControl. INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARD Tillverkaren intygar att denna produkt överensstämmer med följande standarder: EN 55011, EN , IEC , Automotive EMC Directive 95/54/EG TELEMIC OY Timo Rissanen verkställande direktör

20 20 CaravanControl bruksanvisning version INDEX A Aktivering av den externa starten av ALDE ALDE 3010 styrpanel...15, 16 Antenn Användargränssnitt... 3 Användning av extern start av ALDE Att fråga om driftstatusen B Behörighetsnivå D Dirigering Dirigering av larm Drivspänning E Enhetens delar... 8 Enhetens namn F Felsökning Fullständig övervakning... 7 G Grundövervakningsläge... 7 Gsm-del H Hysteres I Installationsfirmans behörighet Intern temperaturgivare INTRODUKTION... 3 J Jokertecken K Kanal... 5, 6 Kommandon... 9 #?...Att fråga om driftstatusen #A10..Enhetens namn #I 9...Temperaturgivare T #I13..Periodisk sändning #J...Överföringssätt #R...Dirigering #T...Temperaturgivare L Larmets överföringssätt Larmkanal... 5, 6 N Namn Nummer till meddelandecentralen P Periodisk sändning...7, 13 PrePay Programmeringsläge... 9 S Signallampor... 8 SIM-kort Slingmotstånd Slingström Strömförbrukning Styrutgångar... 4 T T1-givaren TeknisKA EGENSKAPER TeleCont ÖVERVAKNINGSENHET... 3 Telefonbok Temperaturmätning Ö Överföringssätt ÖVERVAKNINGSENHET... 3

21 INDEX 21 Toritie 3 Tel Siilinjärvi Fax:

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg:

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg: LK GSM Switch Utförande LK GSM Switch är främst avsedd för fjärrstyrning av LK:s Rumsregleringssystem ICS eller värmeregulatorn LK Styr v.3/v.3-ra. Enheten kommunicerar via GSM-nätet och styrs via mobiltelefon

Läs mer

Swepoint DoGPS V4. Användarmanual

Swepoint DoGPS V4. Användarmanual 1 Swepoint DoGPS V4 Användarmanual DoGPS+-tjänsten innehåller även DoGPS NET-internetuppkoppling. Klicka in adressen www.pointerjakt.se Tilläggstjänsten DoGPS+ Fördelarna med GPRS-informationsöverföring

Läs mer

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning Ontech GSM 9020 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM 9020. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Innehållsförteckning INFORMATION... 3 SÄKERHETS INFORMATION!... 3 HUR FUNGERAR GSM 12A+... 3 MER INFORMATION... 3 INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GSM 12A+... 4 ÖVERSIKT GSM 12A+...

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

SBX-3 Mini Tracker. Användare- och installationsmanual INTRODUKTION. Svenska. AxTech AB 2007

SBX-3 Mini Tracker. Användare- och installationsmanual INTRODUKTION. Svenska. AxTech AB 2007 AxTech AB 2007 SBX-3 Mini Tracker Användare- och installationsmanual INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en redknows SBX-3 produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla potential ber

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering ER-S-SMS Ver 2.01; 2.00-2.xx ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Sid 1 Allmänt om ER-SMART SMS: ER-SMART

Läs mer

Innehållsförteckning... 2-3. 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4. 2. Generell information... 6. 3. Kom igång...

Innehållsförteckning... 2-3. 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4. 2. Generell information... 6. 3. Kom igång... 1 Rubrik Sida Innehållsförteckning... 2-3 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4 1.1 Exempel på användningsområden... 4 1.2 Förbehåll och rekommendationer... 4 2. Generell information...

Läs mer

TWIG DISCOVERY AV BENEFON Användarhandbok. Publikationsnummer YZ3000-01 Med ensamrätt. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY AV BENEFON Användarhandbok. Publikationsnummer YZ3000-01 Med ensamrätt. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY AV BENEFON Användarhandbok Publikationsnummer YZ3000-01 Med ensamrätt. Benefon Oyj, 2006 Telefonen är konstruerad för användning i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-nätverk. Du kan

Läs mer

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYRNING med trådlöst larm HEAT-LINK A22+

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYRNING med trådlöst larm HEAT-LINK A22+ Lathund för SMS-kommandon för värmestyrning Skicka: Betydelse Svar Kommentar A22!!01 (svenska) (A22!!02 (english)) Aktivering av A22+ samt fabriksinställningar. A22 K STATUS? Statusbegäran. HeatLink Status:

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

Allmänt Stand-alone LS Control

Allmänt Stand-alone LS Control ELKO LS SMS-modem 1 2 Innehåll Allmänt Användning... 4 Konstruktion... 5 Systemkrav... 5 Konfiguration... 5 SIM-kort... 6 Allmänna förhållanden... 6 Återställ till fabriksinställningar... 6 Tekniska data...

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Phonak ComPilot. Bruksanvisning

Phonak ComPilot. Bruksanvisning Phonak ComPilot Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Lära känna din ComPilot 6 2.1 Förklaring 7 2.2 Tillbehör 8 3. Komma igång 9 3.1 Anslutning av strömförsörjning 9 3.2 Ladda ComPilot-batteriet

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer