CaravanControl BRUKSANVISNING. - ser efter din husvagn. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förvara den i anslutning till enheten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CaravanControl BRUKSANVISNING. - ser efter din husvagn. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förvara den i anslutning till enheten."

Transkript

1 CaravanControl - ser efter din husvagn BRUKSANVISNING Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förvara den i anslutning till enheten.

2 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION ANVÄNDNING AV ENHETEN FUNKTIONER Styrning av elvärme Styrning av gasuppvärmning Temperaturövervakning Manuell styrning av uppvärmningen Larm och övervakning Att aktivera och avaktivera larm Larmen på = Fullständig övervakning Larmen av = Grundövervakningsläge Periodisk rapport från husvagnen Att fråga uppgifter om husvagnen INSTALLATION AV SIM-KORT Signallampa GRUNDINSTÄLLNINGAR PROGRAMMERINGSLÄGE ATT SKRIVA IN KOMMANDON I ETT TEXTMEDDELANDE SPRÅKINSTÄLLNING ENHETENS NAMN TELEFONBOK Behörighetsnivåer Att lägga in jokertecken i telefonboken Nummer till meddelandecentralen SÄNDNING AV LARM Inställning av larmmottagare Mottagning av larm Textmeddelanden och samtal Automatiska svarare Periodisk rapport Att fråga om enhetens driftstatus och övervakningsuppgifter INSTÄLLNING AV TEMPERATURÖVERVAKNING Intern temperaturgivare T AKTIVERING AV EXTERN START AV ALDE ANVÄNDNING AV EXTERN START AV ALDE FELSÖKNING TEKNISKA EGENSKAPER INDEX Version: CC_Bruksanvisning_5_2_se_130.doc

3 INTRODUKTION 3 1. INTRODUKTION Tack för att du valde CaravanControl för att öka din husvagns användarkomfort och säkerhet. CaravanControl möjliggör trådlös temperaturstyrning och övervakning av din husvagn med hjälp av gsmtelefon. Om du har inbrott i husvagnen, om temperaturen sjunker under larmgränsen eller om elförsörjningen bryts får du ett meddelande till din mobiltelefon. Det går också att koppla ett brandlarm till CaravanControl-enheten. Branddetektorn levereras vid behov som tillbehör. I fortsättningen används förkortningen CC för CaravanControl. På bilderna visas de kommandon som skickas som textmeddelanden i pratbubblor med streckade linjer och samtalen med heldragna linjer. 1.1 Användning av enheten Du kan använda CC-enheten genom att skicka textmeddelanden eller genom att ringa vanliga samtal till enheten. Styrningar kan endast göras från de användarnummer som har sparats i CC-enhetens minne. Detta garanterar att utomstående inte kan påverka husvagnens funktioner. Om du till exempel vill slå på värmen skickar du kommandot #VÄRMEN PÅ, som är styrkommandot för uppvärmning, till husvagnens gsm-nummer. När värmen har slagits på svarar enheten O1:0 Värmen på. #VÄRMEN PÅ O1:1 Värmen på Bild 1. Styrning via textmeddelande Larmet aktiveras och avaktiveras med ett vanligt samtal till husvagnens gsm-anslutning. Enheten anger med en ljudsignal vilken status den kommer att ha efter att samtalet har avslutats. Ett PIP betyder att larmet aktiveras och två PIP PIP att larmet avaktiveras. Funktionen motsvarar den logik som används i många personbilar, där blinkers blinkar en gång när bilen låses och två gånger när bilen låses upp. Samtal till husvagnens gsm-nummer PIP PIP eller PIP Bild 2. Samtalsstyrning CC-enheten fungerar med alla typer av gsm-anslutningar som finns på marknaden. Om man har en s.k. PrePaid-anslutning, det vill säga en anslutning som har betalats på förhand, skall saldot för anslutningen kontrolleras med jämna mellanrum så att inte anslutningen plötsligt upphör att fungera. De telekostnader som användningen av enheten ger upphov till är förhållandevis låga. Ofta blir driftskostnaderna lägst om man använder en anslutningstyp med låg månadsavgift. Det lönar sig att ha ett hemligt nummer till anslutningen för att utomstående inte ska kunna få reda på numret via nummerupplysningen. Det lönar sig att spara de vanligaste kommandona i mobiltelefonen. I många telefoner går det att spara textmeddelandet efter att man har skrivit det. Till exempel på Nokias telefoner finns meddelandet under egna meddelanden eller katalogen arkiv. De kommandon och förfrågningar som skickas till enheten börjar med tecknet #, och enheten svarar genom att kvittera inställningen eller genom att skicka den status eller det värde som man frågar efter. #-tecknet finns i mobiltelefonens meny för specialtecken, där man normalt väljer frågetecken och utropstecken. Vid felaktiga kommandon och förfrågningar svarar enheten "Unknown command".

4 4 CaravanControl bruksanvisning version Funktioner Här följer en presentation av CC-enhetens funktioner och användning. I den snabbguide som följer med enheten finns de vanligaste funktionerna samlade. Snabbguiden räcker bra som bruksanvisning för de grundläggande funktionerna. Koppla inte ifrån batteriet när du lämnar husvagnen. CC-enheten har inget eget reservbatteri. Den behöver husvagnens batteri för att fungera ifall husvagnen inte är ansluten till 230 V Styrning av elvärme Uppvärmningen styrs genom att man skickar kommandona #VÄRMEN PÅ eller #VÄRMEN AV som textmeddelanden till husvagnens gsm-anslutning. Fjärrstyrningen startar den uppvärmning som har valts på värmeaggregatets användarpanel. Uppvärmningssättet kan inte väljas via fjärrstyrning, utan det skall ställas in innan man lämnar husvagnen. Då värmen har slagits på värms husvagnen upp till den temperatur som har ställts in på värmeaggregatets termostat. Då man stänger av värmen med kommandot #VÄRMEN AV, är det samma sak som om man skulle stänga av värmen på värmeaggregatets användarpanel. Enheten svarar på kommandona med O1:1 Värmen på och O1:0 Värmen av. Om värmen redan är påslagen svarar enheten O1:1! Värmen på, där utropstecknet! visar att statusen redan är aktiverad. #VÄRMEN PÅ O1:1 Värmen på Bild 3. Styrning via textmeddelande Off Ext Bild 4. Uppvärmningsprogrammet ställs in på värmeaggregatets manöverpanel och startas via fjärrstyrning. Obs! När man lämnar husvagnen ställs manöverpanelen på Alde 3010 in i det läge som bilden visar. Med termostatfunktionen kan husvagnens inomhustemperatur ställas lägre än den temperatur som man håller i husvagnen då man vistas i den. Denna s.k. grundvärme håller temperaturen över noll inne i husvagnen. Funktionen aktiveras med kommandot #TERMOSTATEN PÅ. Därefter ställs värmen in med kommandot #TEMPERATUR XX, där xx är den önskade temperaturen. Om man vill ställa in temperaturen under 0 grader skriver man ett minustecken framför temperaturvärdet, #TEMPERATUR -5. Termostatfunktionen avaktiveras med kommandot #TERMOSTATEN AV. Temperaturreglaget på husvagnens uppvärmningssystem skall ställas in på den temperatur som CC maximalt kan styras till. Om man har ställt in 21 grader på reglaget kan CC-enheten styra temperaturen till 21 grader, men inte högre.

5 INTRODUKTION 5 #TEMPERATUR 7 TEMPERATUR: +7.0 Bild 5. Styrning via textmeddelande Då termostatfunktionen är i användning kan inte enheten styras med kommandona #VÄRMEN PÅ och #VÄRMEN AV. I systemet Alden Compact 3000 skall uppvärmningssättet ställas in som i = Normal status, vilket innebär att cirkulationspumpen fungerar som termostat för styrningen Styrning av gasuppvärmning Gasvärmare styrs med hjälp av kommandona #VÄRMEN PÅ och #VÄRMEN AV. Om gasvärmarens fellampa har kopplats till CC-enheten skickas larmet till minnesplatserna 1-5 i enhetens telefonbok. Fellampan kan inte kopplas i samband med grundinställningarna. En eventuell felsituation framgår också om man en halvtimme efter att man har kopplat på värmen frågar om temperaturen och det visar sig att temperaturen inte har stigit i husvagnen. Meddelandet Husvagn IN1:+ Gasalarm betyder att brännaren inte har tänts eller att gasen har tagit slut. För att åtgärda sådana fel förutsätts det att man besöker husvagnen (se närmare i bruksanvisningen för husvagnens värmeaggregat). Med en gasvärmare rekommenderas det att man använder kommandona #VÄRMEN PÅ och #VÄRMEN AV i stället för termostatfunktionen Temperaturövervakning Då man använder övervakning av inomhustemperaturen (T2-givaren) tillsammans med termostatfunktionen skall larmgränserna ställas in minst tre grader lägre och högre än den temperatur som man normalt håller. Om man håller en temperatur på grader i husvagnen med hjälp av termostatfunktionen skall larmgränserna för temperaturövervakningen vara minst 7 24 grader Manuell styrning av uppvärmningen Uppvärmningen kan kopplas på manuellt utan att man använder sig av gsm-telefon genom att brytaren på bilden slås över i läge 1 (1 nertryckt). Funktionen behövs om gsm-nätets hörbarhet är mycket dålig eller om man inte har tillgång till en telefon varifrån fjärrstyrningen kan göras. Om uppvärmningen har kopplats på manuellt (1 nertryckt) kan den inte styras med mobiltelefon förrän brytaren har slagits över i läge Larm och övervakning Då CC-enheten upptäcker att något av de objekt som den övervakar ger larm skickar den ett textmeddelande om detta. Som utgångsvärde skickas larmen till de fem första numren i enhetens telefonbok. Man kan också försäkra sig om att de viktigaste larmen blir överförda genom ett vanligt samtal, som gör mottagaren uppmärksam på att det har kommit ett textmeddelande. Larmmeddelandet innehåller följande uppgifter: Husvagn = det namn som man har gett objektet, INx = beteckning på den kanal som har larmat, +/ = larmet aktiverat/avaktiverat, orsak till larmet, i slutet av meddelandet eventuellt närmare uppgifter om larmet.

6 6 CaravanControl bruksanvisning version 5.1 Husvagn IN2:+ Inbrottsalarm Larmsamtal som besvaras på normalt sätt. Samtalet avslutas efter ljudsignalen PIP PIP PIP. Bild 6. Larm i form av textmeddelande och bekräftelsesamtal CC-enheten övervakar bl.a. följande saker: IN1 = Gasalarm (tillval) IN2 = Inbrottsalarm IN3 = Brandalarm (tillval) IN9 = Temperaturalarm centralenhet T1 IN11 = Störning i 230 V nätspänning IN12 = Alarm batterinivå låg IN16 = Temperaturalarm Inne T2:+9.4 (platserna 1-5 i telefonboken, textmeddelande) (platserna 1-5 i telefonboken, textmeddelande + samtal) (platserna 1-5 i telefonboken, textmeddelande + samtal) (platserna 1-5 i telefonboken, textmeddelande) (platserna 1-5 i telefonboken, textmeddelande) (platserna 1-5 i telefonboken, textmeddelande) (platserna 1-5 i telefonboken, textmeddelande) Exempel på larm: Husvagn IN2:+ Inbrottsalarm Husvagn IN11:+ Störning i 230 V nätspänning Husvagn IN16:+ Temperaturalarm T2: +9.4 Inne Det kan också komma ett returmeddelande, vilket innebär att larmstatusen har avaktiverats. Husvagn IN11:- 230 V nätspänning OK Husvagn IN16:- Temperaturalarm T2: +9.4 Inne OK Övervakningsuppgifter som endast skickas till minnesplats 1 i telefonboken: IN10 = CaravanControl påkopplad (plats 1 i telefonboken, textmeddelande) IN13 = Rapport (plats 1 i telefonboken, textmeddelande) Husvagn IN10:+ CaravanControl påkopplad Husvagn IN13:+ Rapport: T1: CC-enhet T2: Inne T3: Ute Att aktivera och avaktivera larm Larmet aktiveras och avaktiveras med ett vanligt samtal till husvagnens gsm-anslutning. Enheten anger med en ljudsignal vilken status den kommer att ha efter att samtalet har avslutats. Ett PIP betyder att larmen aktiveras (fullständig övervakning) och två PIP PIP att larmen avaktiveras (grundövervakningsläge). Funktionen motsvarar den logik som används i många personbilar, där blinkers blinkar en gång när bilen låses och två gånger när bilen låses upp. Samtal till husvagnens gsm-nummer PIP PIP eller PIP Bild 7. Ändring av övervakningsläge genom telefonstyrning

7 INTRODUKTION 7 Man kan också ändra övervakningsläget med kommandona #ON och #OFF. Enhetens signallampa visar också CC-enhetens övervakningsläge. #ON TC security:on Batt:12.8 T1:+23.1 CC-enhet T2:+21.5 Inne T3:-10.5 Ute Bild 8. Ändring av övervakningsläge med ett textmeddelande Fullständig övervakning (signallampan B blinkar en gång) Grundövervakningsläge (signallampan B blinkar två gånger efter varandra) Programmeringsläge (signallampan B blinkar snabbt grönt) Det är alltid den senaste ändringen av övervakningsläget som är i kraft oberoende av på vilket sätt styrningen har gjorts! För undvikande av missförstånd rekommenderas det att man alltid gör ändringen på samma sätt Larmen på = Fullständig övervakning Vid fullständig övervakning överförs alla larm. Denna status aktiveras då man lämnar husvagnen för en längre tid. Som ett tecken på denna status blinkar signallampan B grönt en gång i sekunden Larmen av = Grundövervakningsläge Då enheten är i grundövervakningsläge skickar den inte några andra larm än larm om låg batterinivå samt brandlarm. Som ett tecken på att enheten är i grundövervakningsläge blinkar signallampan B grönt två gånger per sekund Periodisk rapport från husvagnen CC skickar en lägesrapport efter ett på förhand inställt tidsintervall och därefter en gång i veckan till det nummer som finns på minnesplats 1 i telefonboken. Tiden börjar räknas då enheten startas. Husvagn IN13:+ Rapport: T1: CC-enhet T2:+23.1 Inne T3:-11.2 Ute Bild 9. Tidsinställd rapport som textmeddelande Att fråga uppgifter om husvagnen Med kommandot #? kan man när som helst fråga om husvagnens övervakningsläge, batterispänningen, temperaturer, styrkan på gsm-signalen och aktiva larm. Enheten returnerar uppgifterna enligt följande:

8 8 CaravanControl bruksanvisning version 5.1 #? TC Security: ON Batt: 13.0 T1: CC-enhet T2: Inne T3: Ute GSM signal: 19 Alarms: Bild 10. Att fråga om uppgifter med ett textmeddelande 1.3 Installation av SIM-kort Innan SIM-kortet installeras skall begäran om PIN-kod, som finns som utgångsinställning i alla nya gsmanslutningar, tas bort från kortet. Funktionen tas bort genom att man sätter in SIM-kortet i mobiltelefonen. I telefonens meny för säkerhetsinställningar finns punkten: #Pin-kodsbegäran på/av. Välj av och gå ut ur menyn. Nu är SIM-koret färdigt att installeras i CC-enheten. SIM-kortet placeras i den hållare som finns på baksidan av enheten bredvid antennen. SIM-kortshållaren kommer ut då man försiktigt trycker på den gula lilla knappen. Placera noggrant kortet i hållaren med kontaktytan uppåt och kontrollera att hållaren och motstycket placerar sig rätt mot varandra. Tryck in SIM-kortet. SIM-kortshållare Signallampa B Funktionsknapp Bild 11. Installation av SIM-kort Signallampa Tabell Enheten har en grön signallampa B. Lampan visar CC-enhetens driftstatus. Lampa B Blinkar en gång Blinkar två gånger efter varandra Blinkar snabbt Lyser oavbrutet i en sekund Enhetens status Fullständigt övervakningsläge Grundövervakningsläge Programmeringsläge Textmeddelanden skickas och tas emot

9 GRUNDINSTÄLLNINGAR 9 2. GRUNDINSTÄLLNINGAR I detta kapitel behandlas enhetens grundinställningar, som man kan bli tvungen att ändra då man använder enheten. De nummer som har lagts in i telefonboken ändras om man lägger till eller tar bort användare i enheten. Det kan bli aktuellt att ändra gränsvärdena för temperaturövervakningen om man till exempel vill stänga av värmen eller ställa in en temperatur som är lägre än övervakningsgränsen. 2.1 Programmeringsläge Om man vill ändra enhetens inställningar från ett telefonnummer som inte har lagts in i telefonboken skall CC-enheten sättas i programmeringsläge. Enheten sätts i programmeringsläge genom att man trycker på funktionsknappen på framkanten av enheten i ungefär 5 sekunder. Då enheten står i programmeringsläge är inte användningen av den skyddad. Vem som helst kan skicka kommandon eller ändra enhetens inställningar. Enheten går automatiskt i detta läge då den tas i bruk första gången. Övervaknings- och programmeringsfunktionerna kan inte användas i programmeringsläget. Som ett tecken på denna status blinkar signallampan B snabbt grönt. CC går från programmeringsläge till fullständigt övervakningsläge eller grundövervakningsläge då man trycker på funktionsknappen i ungefär 3 sekunder eller då man skickar kommandot #ON till enheten. Det här förutsätter dock att åtminstone ett nummer har lagts in i telefonboken. 2.2 Att skriva in kommandon i ett textmeddelande CC tar emot SMS- och samtalskommandon från de nummer som finns i telefonboken. Alla kommandon som skickas i form av textmeddelanden kvitteras genom att ett textmeddelande skickas tillbaka till avsändaren. En samtalsstyrning kvitteras med ljudsignaler. I SMS-kommandon fungerar # som skiljetecken. Flera kommandon kan skrivas in i samma textmeddelande eller kommandorad. Alla kommandon börjar alltid med tecknet # (t.ex. #P #P #P ). #P? P1: P2: P3: P4: P5: P6: #P P3: Bild 12. Programmering av telefonnummer med ett textmeddelande Kommandona kan innehålla stora eller små bokstäver. Kommandona #värmen på, #VÄRMEN PÅ och #Värmen På fungerar alla på samma sätt. Då man frågar om enhetens inställningar skriver man ett frågetecken efter kommandot. Man kan till exempel fråga om innehållet i telefonboken med kommandot #P?. Kommandot visar platser 20 i telefonboken (se kapitel ). Mottagaren får flera textmeddelanden om inte alla svarsuppgifter ryms i samma meddelande (ordningsföljden på de inkommande meddelandena kan ändras i meddelandecentralen).

10 10 CaravanControl bruksanvisning version 5.1 Om enheten inte svarar på kommandot, kontrollera formen på meddelandet och försäkra dig om att numret för den gsm-anslutning som du använder har sparats i enhetens telefonbok. 2.3 Språkinställning Med kommandot #E3 väljer du enhetens användningsspråk. Val av språk # E 3 Y y = val av språk, där 1 = FINSKA 2 = ENGELSKA 3 = NORSKA 4 = SVENSKA Kommandot för inställning av språk tömmer telefonboken samt enhetens namn (A10). Om du vill ändra användningsspråk efter att enheten har tagits i bruk måste användarnas telefonnummer sparas på nytt i telefonboken. 2.4 Enhetens namn CC sätter husvagnens namn framför alla larm- och periodiska meddelanden som den skickar. Namnet får vara högst 20 tecken långt. Att lägga in ett namn # A 1 0 y y y yy = namn Att ta bort ett namn # A 1 0 Om det finns flera kommandon i det meddelande som skall skickas skall tömningskommandot för namnet placeras sist, annars ändras namnet till det som har skrivits in efter kommandot #A Telefonbok För att CC skall fungera krävs det att telefonboken programmeras. Telefonboken behövs för att larmen skall kunna skickas till rätt nummer samt för identifiering av de nummer som använder enheten. Telefonboken innehåller minnesplatser för 20 telefonnummer (1-20). I textmeddelanden skickas alltid avsändarens telefonnummer i internationell form oberoende av operatör. För att telefonnumret skall kunna identifieras skall det alltid sparas i internationell form i telefonboken, till exempel Minnesplats noll har en specialfunktion. Där sparas numret till operatörens meddelandecentral ifall enheten inte har utgångsvärdet "tom". #P? P1: P2: P3: P4: P5: P6: #P P3:

11 GRUNDINSTÄLLNINGAR 11 Bild 13. Programmering av telefonnummer med ett textmeddelande Alla telefonnummer från vilka man vill använda CC-enheten skall läggas in i telefonboken. Enheten skickar larm till de nummer som finns på minnesplatserna 1-5. Från de nummer som har lagts in på minnesplatserna 6-20 kan enheten användas på normalt sätt, men det skickas inga larmuppgifter till dessa nummer. Då CC:s inställningar ändras med ett textmeddelande skall avsändarens telefonnummer finnas i enhetens telefonbok. Om det inte finns något nummer i telefonboken skall enheten sättas i programmeringsläge. Enheten sätts i programmeringsläge genom att man oavbrutet trycker in funktionsknappen i ungefär fem sekunder. Då börjar lampan (B) blinka grönt och snabbare än normalt. I programmeringsläget godkänner enheten textmeddelanden från alla nummer. Att spara ett telefonnummer # P x a a a a a a a b x = Minnesplats (0-20) aa = Numret till den gsm-anslutning med vilken man vill använda enheten b = Behörighetsnivå (inte obligatorisk, utgångsvärde 1) Det är alltid bra att kontrollera innehållet i telefonboken innan man gör ändringar så att inte det nya numret av misstag sparas ovanpå ett gammalt. Med följande kommandon tittar man på och redigerar uppgifterna i telefonboken. Fråga om telefonboken # P? Visar alla 21 minneplatser i telefonboken (P0 P20) Fråga om en enskild minnesplats # P x? x = minnesplatsens nummer 0-20 Tömning av en enskild minnesplats # P x x = minnesplatsens nummer 0-20 Tömmer minnesplats x Behörighetsnivåer Behörighetsnivån (b) ställs in genom att man lägger till siffrorna 1-3 efter telefonnumret. Utgångsvärdet är att alla nummer har behörighet enligt nivå 1, d.v.s. alla rättigheter. Alla nivåer kan ta emot larm. Nivå 1: Alla rättigheter (utgångsvärde om man inte ger parametern b) Nivå 2: Mottagning av larm, ändring av styrutgångar Nivå 3: Endast mottagning av larm Nivå 4: Endast makrokommandon Att lägga in jokertecken i telefonboken Man kan lägga in s.k. jokertecken i telefonboken. Med hjälp av jokertecknen tillåts åtkomst till enheten även om numret inte finns i telefonboken. Jokertecknen fungerar på följande sätt: Till exempel #P2 * 2 tillåter alla nummer till och med behörighetsnivå två.

12 12 CaravanControl bruksanvisning version 5.1 Om man använder jokertecken i telefonboken skall man noggrant fundera över datasäkerheten. Jokernummer bör inte ges användarbehörighet på nivå 1, utan alla jokernummer skall läggas in på nivå 2 eller 4 för att förhindra att enhetens inställningar ändras. Om det finns jokertecken i ett telefonnummer skickas det inte några larm dit. Tips: Under den tid som enheten tas i bruk kan installationsfirman lägga in numret till sin egen servicemobiltelefon eller kontrollenhet på någon av minnesplatserna. På så sätt kan installatören ändra enhetens inställningar utan att besöka installationsobjektet. Genom att lägga till jokertecknet * i slutet av numret skickar inte CaravanControl några larm till det numret Nummer till meddelandecentralen CC använder automatiskt numret till den meddelandecentral som finns på SIM-kortet om operatören har lagt in det färdigt på kortet. De SIM-kort som används i Finland har i allmänhet numret färdigt inlagt. Om CC inte svarar på skickade textmeddelanden skall meddelandecentralens nummer sparas i telefonboken med hjälp av kommandot #P0. De finländska operatörerna har följande nummer till sina meddelandecentraler: DNA , Elisa , TeliaSonera , Saunalahti , Tele Finland Övriga operatörer och s.k. PrePaid-anslutningar kan använda de ovan nämnda meddelandecentralerna eller så har de egna meddelandecentraler. Om inte meddelandecentralens nummer framgår av anslutningsavtalet kan man få numret genom att ringa operatörens telefontjänst. 2.6 Sändning av larm Som utgångsvärde skickas larmmeddelandet till de fem första numren i telefonboken om de inte innehåller jokertecken. Med enhetens allmänna inställningar kan man påverka innehållet i meddelandets standarddelar. Till exempel det enhetsnamn som har angetts i kommandot #A10 finns alltid i början av varje skickat meddelande Inställning av larmmottagare Inställning av larmmottagare sker genom att man sparar mottagarnas telefonnummer på minnesplatserna 1-5. Larmuppgifterna skickas bara till dessa nummer Mottagning av larm Larmet kan skickas i form av ett textmeddelande, som ett samtal eller både och. Ett samtalslarm innebär att CC både skickar ett textmeddelande och ringer ett normalt samtal till de nummer som har sparats i telefonboken. Larmet kvitteras genom att man besvarar samtalet. CC förnyar larmsamtalet tills samtalet besvaras eller tills larmet blir gammalt efter två timmar. Husvagn IN2:+ Inbrottsalarm Larmsamtal som besvaras på normalt sätt. Efter ljudsignalen PIP PIP PIP avslutas samtalet. Bild 14. Larm med ett textmeddelande och bekräftelsesamtal

13 GRUNDINSTÄLLNINGAR 13 Textmeddelanden och samtal Om man använder telefonlarm (inbrotts- och brandlarm) fortsätter enheten att ringa tills samtalet har besvarats. Då samtalet har gått fram till svararen tolkar CC det som en kvittering. Operatörens meddelanden, t.ex. "det nummer som ni har valt kan inte nås för tillfället", fungerar inte som kvitteringar (se avsnittet "automatiska svarare") CC försöker också ringa upp felprogrammerade nummer eller nummer som inte längre är i bruk. Dessa uppringningsförsök syns som en fördröjning i CC:s övriga funktion. Som utgångsvärde blir dock larmet gammalt efter 2 timmar, och senast då upphör försöken till larmöverföringar. Automatiska svarare Som utgångsvärde väntar CC i 20 sekunder på att den person som larmas skall besvara larmsamtalet. Om anslutningen använder en telefonsvarartjänst skall svararens kopplingstid vara längre än 20 sekunder. I början av larmsamtalet, efter B-svaret, skickar CC två tangentljud för att meddela att det har skapats en förbindelse Periodisk rapport Med hjälp av larmkanal 13 kan man göra en s.k. periodisk sändning. Inställning av en periodisk sändning som använder larmkanal 13 # I 1 3 a b c d y y.. y a = 1 - funktionen på 0 - funktionen av b = Meddelandets innehåll: 4 = Temperaturer c = Sändningsintervall i minuter d = Fördröjning till den första sändningstidpunkten i minuter (i kvitteringsmeddelandet för kommandot anges tiden till följande sändning på den här platsen) yy = Text som programmeras av användaren, den del av meddelandet som definieras med parametern b läggs till efter meddelandet. Då man frågar om inställningarna för kanalen (#I13?) returneras de programmerade uppgifterna i svarsmeddelandet, förutom att variabeln d anger det tidsintervall efter vilket sändningen upprepas. Exempelkommando som returnerar det första periodiska meddelandet efter ungefär 60 minuter från och med inställningstidpunkten och därefter varje vecka vid samma tidpunkt: #I Rapport: Det periodiska meddelandet kommer i formen: IN13:+ Rapport: T1: CC-enhet T2: +23,1 Inne T3: -11,2 Ute Att fråga om enhetens driftstatus och övervakningsuppgifter Med kommandot #? returnerar CC en rapport med de viktigaste uppgifterna om det objekt som övervakas. Om övervakningsläget är OFF (grundövervakningsläge) och man vistas i objektet, skrivs det sannolikt ut uppgifter från de aktiva larmkanalerna i fältet Active alarms: Man frågar om enhetens uppgifter genom att skicka textmeddelandet #?. Enheten svarar:

14 14 CaravanControl bruksanvisning version 5.1 #? TC Security: ON Batt: 12.2 T1: CC-enhet T2: Inne T3: Ute GSM signal: 19 Alarms: IN16 Bild 15. Att fråga om uppgifter med ett textmeddelande TC Security: ON enhetens övervakningsläge ON/OFF Batt: 12.2 batterispänning T1: +29,5 CC-enhet enhetens temperatur T2: +21,3 Inne husvagnens inomhustemperatur T3: -11,0 Ute utomhustemperatur GSM signal: 19 gsm-signalens styrka, skala 0-31 Alarms: IN16 larm som upptäcks efter att övervakningen har aktiverats IN1 = Gasalarm (tillval) IN2 = Inbrottsalarm IN3 = Brandalarm (tillval) IN9 = Temperaturalarm centralenhet T1 IN11 = Störning i 230 V nätspänning IN12 = Alarm batterinivå låg IN16 = Temperaturalarm Inne T2:+9.4 (textmeddelande) (textmeddelande + samtal) (textmeddelande + samtal) (textmeddelande) (textmeddelande) (textmeddelande) (textmeddelande) 2.7 Inställning av temperaturövervakning CC-enheten har en intern temperaturgivare T1. Dessutom kan man ansluta tre externa temperaturgivare (T2 T4) till enheten. Givarna har en fast 2 graders hysteres som förhindrar att det uppstår onödiga larm då temperaturen ligger nära det inställda gränsområdet. Det innebär att om den nedre gränsen för temperaturlarm är +10 grader måste temperaturen stiga till minst +12 grader efter att larmet har gått innan ett nytt meddelande kan skickas. Tabell Larmkanaler som gör mätningar. Givare Motsvarande larmkanal Placering T1: 9 Enhetens interna temperaturgivare T2: 16 Inne i husvagnen T3: 17 Utanför husvagnen T4 18 Inte kopplad Man kan fråga om temperaturen av alla givare (#T?) eller bara av en viss givare (#Tx?). Att fråga om temperaturen # T?

15 GRUNDINSTÄLLNINGAR 15 Utskriftsexempel då även givarna T2 och T3 är kopplade: T1:+26,0 CC-enhet T2:+22,4 Inne T3:+24,1 Ute Att fråga om temperaturen och larmgränserna # T?? I svarsmeddelandet anger den första siffran objektets temperatur och de följande siffrorna de nedre och övre gränserna för temperaturlarmen. Om givaren inte är kopplad eller om givarkabeln har gått av visar temperaturen < -68 grader. T1: CC-enheten T2: Inne T3: Ute T4: Inställning av larmgränser # T x y y z z x = givarens nummer (1-4) yy = nedre gräns zz = övre gräns Gränsvärdena ställs in som heltal eller vid behov med en decimals noggrannhet. Ett negativt tal (-) skrivs så att man sätter ett minustecken (-) framför heltalet. Kommandots kvitteringsmeddelande ser ut som då man frågar om temperaturen, till exempel T1: Larmet skickas då temperaturen runt enheten stiger eller sjunker över eller under de tillåtna gränserna. Då larmgränsen uppnås fungerar alltså temperaturgivaren som en slutande kontakt. Man bör lägga märke till att över- eller underskridningar av de inställda larmgränserna alltid ger upphov till ett larm Intern temperaturgivare T1 CC:s fasta temperaturgivare T1 finns i det högra nedre hörnet på kretskortet. Den mäter temperaturen i CC-enhetens omedelbara närhet. Med kommandot #T1 frågar man om temperaturen och ställer in larmgränserna. Den interna temperaturgivaren använder kanal 9. T1-givaren kan visa värden som är upp till 10 grader högre än den externa givarens värden. Detta beror på att givaren är placerad inne i enhetens skal och att kretskortets kopparlager leder värme. 2.8 Aktivering av extern start av ALDE 3010 Fjärrstyrningsanslutningen till uppvärmningssystemet ALDE 3010 måste aktiveras innan uppvärmningssystemet kan fjärrstyras. Utför följande åtgärder: Om inte menyraden syns tas den i bruk på följande sätt: 1. Tryck in den högra piltangenten tills tecknet i det nedre vänstra hörnet börjar blinka. 2. Aktivera menyraden genom att trycka på knappen +/On. Bild 15. Aktivering av raden i undermenyn

16 16 CaravanControl bruksanvisning version Tryck in den högra piltangenten tills Ext -tecknet börjar blinka. I rutan syns statusen för den externa starten ON/OFF. 2. Aktivera den externa starten genom att trycka på knappen +/On. Texten ändras till ON. Bild 16. Aktivering av extern start 2.9 Användning av extern start av ALDE 3010 När man använder fjärrstyrning av uppvärmningssystemet ALDE 3010 skiljer sig funktionen en aning beroende på om man använder funktionen #VÄRMEN PÅ/#VÄRMEN AV eller termostatstyrning via kommandot #TEMPERATUR 21. När man använder styrningen PÅ/AV skickar man kommandot #VÄRMEN AV som ett textmeddelande och ställer in uppvärmningssystemet ALDE 3010 i Off -läge när man lämnar husvagnen. När man använder termostatfunktionen ställer man in den önskade temperaturen när man inte befinner sig i husvagnen med kommandot #TEMPERATUR x. Obs! Värmeaggregatet kan gå i 1-2 minuter efter att kommandot har skickats Skicka kommandot #VÄRMEN AV i form av ett textmeddelande eller ställ in temperaturen när du inte befinner sig i husvagnen på till exempel 7 grader med kommandot #TEMPERATUR Tryck in den högra piltangenten tills On -tecknet börjar blinka. 3. Tryck på knappen -/Off. 4. Tryck in den vänstra piltangenten tills manöverpanelen går i viloläge. Obs! 5. Den externa starten har tagits i bruk. När värmeaggregatet startar använder det de inställningar som har ställts in senast Bild 17. Användning av extern start av ALDE 3010

17 FELSÖKNING FELSÖKNING Om CC-enheten inte fungerar eller fungerar bara delvis, kontrollera följande saker enligt ordningsföljden i tabellen. Problem: Kontroll eller åtgärd Funktion efter att felet har åtgärdats Signallampan (B) blinkar inte: Anslut enheten till strömförsörjningen och vänta i ungefär 30 sekunder. Kontrollera säkringen för elledningen och byt den vid behov. Signallampan blinkar grönt. Signallampan blinkar grönt. Samtalet kopplas inte till CC-enheten: Kontrollera huruvida SIM-kortets PIN-kodskontroll är på. Ta bort SIM-kortets PIN-kodskontroll med hjälp av mobiltelefonen (säkerhetsinställningarna finns i allmänhet i menyn). När man ringer till CC-enhetens nummer ger telefonen larm på normalt sätt. Kontrollera med hjälp av mobiltelefonen att CC-enhetens gsm-anslutning är öppen och att det går att ringa till den. Kontrollera objektets telefonnummer. Det går att ringa till det mobiltelefonnummer till CC-enheten som har sparats i telefonen och samtalet kopplas. Samtalet styrs till CC-enheten. Samtalet kopplas, enheten svarar med tre ljudsignaler PIP PIP PIP och avslutar samtalet, men övervakningsläget ändras inte: Kontrollera att uppringarens nummer har sparats i enhetens telefonbok. Gå ur programmeringsläget med kommandot #ON eller genom att trycka in funktionsknappen. CC-enheten besvarar samtalet och meddelar med ljudsignalen PIP eller PIP PIP" vilket övervakningsläge den går i när samtalet avslutas. Enheten avbryter genast samtalet utan att svara: Kontrollera att uppringarens nummer finns sparat i enhetens telefonbok. CC-enheten besvarar samtalet och meddelar med ljudsignalen PIP eller PIP PIP" vilket övervakningsläge den går i när samtalet avslutas. Enheten får ett textmeddelande, men den skickar inte någon kvittering av styr- eller parameterkommandot: Sätt CC-enheten i programmeringsläge genom att trycka på funktionsknappen. Programmera avsändarens telefonnummer i telefonboken. Endast sådana textmeddelanden som skickas från något av de nummer som finns i telefonboken behandlas. Det kan hända att telefonnumret till SMS-centralen inte finns på SIM-kortet. Spara SMS-centralens telefonnummer på minnesplats 0 i telefonboken. Enheten svarar med ett kvitteringsmeddelande. Enheten svarar med ett kvitteringsmeddelande. Det maximala antalet meddelanden/dygn har överskridits. Enheten svarar med ett

18 18 CaravanControl bruksanvisning version 5.1 Ändra param. A4. kvitteringsmeddelande. SIM-kortets saldogräns är nådd. Den egna mobiltelefonens SMS-minne är fullt. Larmet skickas inte iväg, varken som textmeddelande eller samtal: Kontrollera om det aktuella larmet också skickas i Larmet skickas. grundövervakningsläget. Kontrollera att enheten inte är i programmeringsläge. Tryck på funktionsknappen eller skicka kommandot #ON till enheten. Programmera mottagarens nummer i telefonboken. Larmet skickas. Larmet skickas. Larmet skickas bara som ett samtal: Spara meddelandecentralens nummer på minnesplats #P0. Larmet skickas också som textmeddelande. Det skickas alltid ett larm när övervakningen aktiveras: Kontrollera att ledningarna till den givare som ger larm inte är lösa eller har kortslutits. Larmet är inte påkopplat i listan Alarms: för återkoppling vid kommandot #?. Styrreläets status ändras inte: Enheten är i programmeringsläge. Tryck på funktionsknappen. Reläets status ändras. Programmera telefonnumret till den som skickar meddelandet i telefonboken. Endast sådana textmeddelanden som skickas från något av de nummer som finns i telefonboken behandlas. Enheten svarar med ett kvitteringsmeddelande. Kontrollera det givna kommandot. Kontrollera att avsändarens telefonnummer har rätt att göra styrningar. Reläets status ändras. Reläets status ändras. Värmeaggregatet startar inte: Kontrollera att uppvärmningsprogrammet har ställts in rätt på värmeaggregatets manöverpanel. Om du använder uppvärmningssystemet Alde 3010, kontrollera att användningen av ett externt värmeaggregat är aktiverad. Kontrollera att värmeaggregatets styrkommando är rätt skrivet, t.ex. #VÄRMEN PÅ. Värmen slås på genom gsm-styrning. Värmen slås på genom gsm-styrning. Värmen slås på genom gsm-styrning.

19 TeknisKA EGENSKAPER TEKNISKA EGENSKAPER Enhetens mått: 140 x 90 x 38 mm Enhetens vikt: ca 260 g Apparatens strömförbrukning: i viloläge ma/12 V maximalt 80 ma Apparatens drivspänning: V Kontakt Molex Mini-fit junior Serieanslutning: RJ-8 Styrreläernas maximivärden: Effekttålighet W Ström 10 A Spänning 230 VAC Ingångar: min. slingström 3,5 ma/12 V maximalt slingmotstånd 30 kohm/12 V Driftstemperatur: C Gsm-del: Siemens TC45 SIM-kort: litet, 3 V Antenn: Dual-band (900/1800), SMA-kontakt Apparaten är inte skyddad för vatten eller vätska. OBS! Även om CC-enhetens drivspänning kan vara V skall det beaktas att andra apparater som är kopplade till samma strömförsörjning (t.ex. rörelsedetektorer) kan ha lägre spänningstålighet. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande. GARANTI Vi lämnar 12 månaders garanti på CaravanControl-enheten vid fel i material och tillverkning. Garantitiden räknas från och med inköpsdatum (styrks med faktura eller beställningslista). Fel åtgärdas med en ny del, genom reparation eller byte. Garantin omfattar inte skador som beror på normalt slitage, överbelastning eller felaktig användning. Garantikrav kan endast godkännas om apparaten returneras oöppnad till en återförsäljare eller tillverkare av CaravanControl. INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARD Tillverkaren intygar att denna produkt överensstämmer med följande standarder: EN 55011, EN , IEC , Automotive EMC Directive 95/54/EG TELEMIC OY Timo Rissanen verkställande direktör

20 20 CaravanControl bruksanvisning version INDEX A Aktivering av den externa starten av ALDE ALDE 3010 styrpanel...15, 16 Antenn Användargränssnitt... 3 Användning av extern start av ALDE Att fråga om driftstatusen B Behörighetsnivå D Dirigering Dirigering av larm Drivspänning E Enhetens delar... 8 Enhetens namn F Felsökning Fullständig övervakning... 7 G Grundövervakningsläge... 7 Gsm-del H Hysteres I Installationsfirmans behörighet Intern temperaturgivare INTRODUKTION... 3 J Jokertecken K Kanal... 5, 6 Kommandon... 9 #?...Att fråga om driftstatusen #A10..Enhetens namn #I 9...Temperaturgivare T #I13..Periodisk sändning #J...Överföringssätt #R...Dirigering #T...Temperaturgivare L Larmets överföringssätt Larmkanal... 5, 6 N Namn Nummer till meddelandecentralen P Periodisk sändning...7, 13 PrePay Programmeringsläge... 9 S Signallampor... 8 SIM-kort Slingmotstånd Slingström Strömförbrukning Styrutgångar... 4 T T1-givaren TeknisKA EGENSKAPER TeleCont ÖVERVAKNINGSENHET... 3 Telefonbok Temperaturmätning Ö Överföringssätt ÖVERVAKNINGSENHET... 3

21 INDEX 21 Toritie 3 Tel Siilinjärvi Fax:

HouseControl BRUKSANVISNING. - Ser efter din bostad. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förvara den i anslutning till enheten.

HouseControl BRUKSANVISNING. - Ser efter din bostad. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förvara den i anslutning till enheten. HouseControl - Ser efter din bostad BRUKSANVISNING Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förvara den i anslutning till enheten. Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 1.1 ANVÄNDNING AV ENHETEN...

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Soneco MC2 BRUKSANVISNING

Soneco MC2 BRUKSANVISNING 1(11) Soneco MC2 BRUKSANVISNING 2(11) Publicerat i september 2007 Copyright 2007 Soneco Oy Soneco Oy (Ltd.) Teknologiantie 14 A, FI-90570 Uleåborg, FINLAND. Soneco MC2 är Soneco Oy:s varumärke. Detta dokument

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8199-C B g 6 0 0 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så använder du ditt BG600 2 Slå på larmet (aktivering) 2 Tillfällig urkoppling av sensorer

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp SMS-temp Bruksanvisning SMS-temp Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna lådan (4

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Användarmanual. Mobeye i110. SW version 3.N

Användarmanual. Mobeye i110. SW version 3.N Användarmanual Mobeye i110 SW version 3.N Innehållsförteckning 1. Hur man använder Mobeye 4 1.1 Bli redo i tre steg 4 1.2 Steg 1: SIM-kort 4 1.3 Steg 2: Placera batterierna 5 1.4 Steg 3: Programmera telefonnummer

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR ENSTO ECO600

BRUKS- OCH INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR ENSTO ECO600 BRUKS- OCH INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR ENSTO ECO600 RAK64.1 12.12.2007 ALLMÄN INFO ECO600 - enheten är avsedd för övervakning och styrning av mindre fastigheter. Enheten har GSM-förbindelse, med vilken

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-volt. SMS-volt

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-volt. SMS-volt INTAB Interface-teknik AB 2005-01-14 Bruksanvisning för SMS-volt SMS-volt Bruksanvisning SMS-volt Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten.

INSTALLATIONSHANDBOK. Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten. INSTALLATIONSHANDBOK Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten. Innehåll 1. INLEDNING...3 2. FÖRBEREDELSE...3 2.1 Förpackningens innehåll...3 2.2 Nödvändiga verktyg...3 3. INSTALLATION...4

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Soneco CC och CC-B. Bruksanvisning

Soneco CC och CC-B. Bruksanvisning Soneco CC och CC-B Bruksanvisning Publicerat i juli 2007 Copyright 2006 Soneco Oy Soneco Oy (Ltd.) Teknologiantie 14 A, FI-90570 Uleåborg, FINLAND. Soneco CC och CC-B är Soneco Oy:s varumärken,. Detta

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

GSM-STYRNING TILL PARKERINGSVÄRMARE. Webasto/Eberspächer. GSMS-PH4 Manual

GSM-STYRNING TILL PARKERINGSVÄRMARE. Webasto/Eberspächer. GSMS-PH4 Manual GSM-STYRNING TILL PARKERINGSVÄRMARE Webasto/Eberspächer GSMS-PH4 Manual FJÄR R ST Y R N ING TILL W E B A ST O /E B E R SP Ä C H E R D IE SE LVÄR MARE Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen!

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen! Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen! Styr 4 kanaler med trådlösa vägguttag Varje kanal kan ha många uttag Automatisk frostsäkring Temperaturmätning Allt

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL INNEHÅLL SIDA 1 INLEDNING Förord 3 Allmänna

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 TrackIT User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye TrackIT Introduktion NavEye TrackIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt, mc mm) på flera effektiva sätt: Med GPS-informationen

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE (REMUC-1-AC)

INSTALLATIONSGUIDE (REMUC-1-AC) INSTALLATIONSGUIDE (REMUC-1-AC) INSTALLATIONSDELAR Styrenhet med inbyggd GSM-antenn och SIM-kortsläsare Installationskablar Värmegivare, 2m kabel Brytare med signallampa och 1,5 m kabel ELEKTRONISKA EGENSKAPER

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

SafeLine GL5 Installationsmanual

SafeLine GL5 Installationsmanual SafeLine GL5 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. 08.2012 SafeLine GL5 Installationsmanual Tekniska data Kommunikation: Antennkontakt:

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Tele Radio T50. Manual. Rev. IM-T50-001-A2

Tele Radio T50. Manual. Rev. IM-T50-001-A2 Tele Radio T50 Manual Rev. IM-T50-001-A2 Svenska Produktbeskrivning... 35 Förberedelser... 36 Mottagare... 38 Programmering av mottagare... 41 Styrning av reläutgångar... 48 Felsökningsschema... 50 Service

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Webbplatsen för ME Control

Webbplatsen för ME Control Webbplatsen för Fullständig och uppdaterad användardokumentation, en del användbara verktyg, till exempel ett verktyg för att generera användarscenarion till, hittar du på: www.mecontrol.eu 1. Så här fungerar

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYRNING med trådlöst larm HEAT-LINK A22+

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYRNING med trådlöst larm HEAT-LINK A22+ Lathund för SMS-kommandon för värmestyrning Skicka: Betydelse Svar Kommentar A22!!01 (svenska) (A22!!02 (english)) Aktivering av A22+ samt fabriksinställningar. A22 K STATUS? Statusbegäran. HeatLink Status:

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE)

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE) Speech Trygghetstelefon Användarmanual (SE) Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1. Om den här manualen... 3 2. TalFunktionen... 3 2.1. Inställningar... 3 2.2 Kommandon... 3 2.3 Larmgrupper... 3 2.4 Förinspelade

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal SNABBGUIDE Ändra behörighetskod: Kod 8 # 9 Ny kod # Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal Tillåta riktnummer: Kod 8 # 2 Riktnr # Tillåta riktnummer, men med tidsbegränsning: 8 Kod # 2 Riktnr

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer