1. Beskrivning. 4. Tekniska specifikationer. 5. Hårdvara. 2. Innehåll. 3. Installation. GSM rele Anslutningar. 5.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Beskrivning. 4. Tekniska specifikationer. 5. Hårdvara. 2. Innehåll. 3. Installation. GSM rele 4. 5.1 Anslutningar. 5."

Transkript

1 RDB. Beskrivning styrningen RDB är avsedd att monteras i en elcentral med automatsäkringar (normcentral) eller på Dskena i t.ex. ett apparatskåp. Den kan styra två elektriska kretsar i ett hus indiviuellt, t.ex. samtliga elradiatorer med den ena utgången och varmvattenberedaren med den andra. Styrningen görs via SMS kommandon som skickas till enheten eller genom att man ringer till den (enbart puls). styrningen behöver ett SMkort från valfri operator för att fungera. RDB har två galvaniskt isolerade utgångar för direkt styrning (max 30VAC/90 ma) av kontaktor eller relä som i sin tur kopplas att styra t.ex. värme och varmvattenberedare. styrningen har även två ingångar för temperaturgivare för övervakning och styrning av temperatur. Enheten kan skicka larm vid för hög eller låg temperatur samt med utgångarna ovan reglera mot en inställd temperatur. m man använder två temperaturgivare och båda utgångarna kan enheten reglera två värmekretsar indivuellt mot olika temperaturer. Den inställda temperaturen ändras via SMS. Enheten har även två digitala ingångar för att övervaka funktioner eller annan status och skicka SMS vid larm. Det kan t.ex. vara dörr/fönsterkontakt, rörelsedetektor, översvämningslarm, etc. ngångarna aktiveras antingen genom potentialfri slutning eller med en extern spänning på 330VDC. styrningen har ett inbyggt laddningsbart batteri som gör det möjligt för den att skicka SMS även vid strömavbrott och återställa status på utgångarna efter att strömmen kommit tillbaka. Den kan också ta emot kommandon och skicka statusmeddelanden under strömavbrott. () Utgångar 3, (Y3, Y) kopplingsplint () Tryckknappar och ED (Y3, Y) (3) Digital ingång, (X, X) ED () Digital ingång, (X, X) kopplingsplint (5) Dskenehållare (6) ngång för temperaturgivare (T5, T6) kopplingsplint (7) USBkontakt (för konfigurering) (8) Statusindikering 3 x ED (9) 30VAC Spänningsmatning, kopplingsplint (0) SMkortshållare och MicroSDhållare () Kontakt för antenn. nnehåll st RDB st antenn AT05S st temperaturgivare CT (sensorelement KTY80), kabel meter st USBkabel.0 AB,.8m st jackbar kopplingsplint 5.00 mm st jackbar kopplingsplint 3.8 mm st jackbar kopplingsplint 3.8 mm st jackbar kopplingsplint 3.8 mm st skruvmejsel mm st instruktion 3. nstallation. styrningen behöver ett aktivt SMkort från en operatör för att fungera. Vi rekommenderar att Pkoden avaktiveras innan installation. Stäng av Pkoden innan SMkortet installeras styrningen. Sätt in det aktiva SMkortet i en mobiltelefon och stäng av inställningen att Pkod krävs.. Stoppa in SMkortet i skåran på samma sida av styrningen som antennkontakten sitter. Korrekt installation indikeras av ett mekaniskt klick när man skjuter in kortet. För att ta ur det så trycker man på det igen tills det klickar och sedan går det att dra ut. 3. u kan enheten anslutas till spänningsmatning 30VAC. är matningen är korrekt ansluten så lyser den a lysdioden (ED) märkt Power och ED:n märkt blinkar först snabbt för att sedan efter 060 sek när den kopplat upp sig mot nätet börja blinka gång per 3 sek.. För ett första test av funktionen är det inte nödvändigt att ansluta in och utgångar. Tänk på att eventuell utrustning som anslutits till utgångarna slås på vid test. 5. För att testa styrningen tryck på knappen vid UTPUT 3. Den a ED:n för UTPUT 3 ska tändas. Skicka sedan ett SMS från en mobiltelefon, till telefonnumret tillhörande det SMkort som sitter i enheten, med texten 3 Y3 FF. Det kommandot slår ifrån utgången som slogs på ovan så den anslutna utrustningen stängs av och den a ED:n vid UTPUT 3 släcks. Samtidigt skickas ett SMS med en bekräftelse att kommandot är utfört. ösenordet 3 kan ändras i konfigurationen. styrningen reagerar och svarar på SMS från alla telefonnr förutsatt att lösenordet är rätt. Den första användare som skickar ett SMS till styrningen efter första start lagras i enheten som MASTER och får alla SMS som genereras av händelser. Det går att ändra detta nummer och lägga till flera användare med konfigurationsprogrammet SEA Configurator som kan laddas ner gratis från (sök på RDB för att hitta produktsidan med länken). 6. Försök ringa till enheten med samma nummer som blev MASTER ovan, det ska generera en puls (förinställd på sek) på utgång (UTPUT ). Enheten avslutar samtalet och drar utgången i sek vilket indikeras av den a ED:n vid UTPUT. Denna puls kan t.ex. användas för att öppna en grind eller port. 7. För att testa temperaturregleringen. Skicka ett SMS med texten 3 Y3 REG 5 för att ge order om att enheten ska reglera temperaturen mot 5 C. Regleringen kan ställas in i området 0 C +55 C. Funktionen kan stängas av med kommandot 3 Y3 FF. fabrikskonfigurationen är regleringen på utgång 3 kopplad till temperaturgivaren på ingång T5 (utgång regleras mot temperaturgivaren på ingång T6). 8. För att återställa enheten till fabrikskonfiguration så skickas kommandot 3 FACTRY. 9.. Tekniska specifikationer Parameter Symbol M. TYP. MAX. Enhet Bredd 7 mm Dimensioner Höjd 90 mm Djup 58 mm Spänningsmatning *) Digitala ingångar Digitala utgångar Temperaturingångar Temperatur Spänning V AC Ström 30 ma PUT, PUT Spänning V 3 30 V DC Ström 3,5 ma DC UTPUT3, UTPUT Halvledarutgång PTMS Spänning VUT V AC (00) (V DC) Ström UT 90 (0) ma AC (ma DC) x temperaturgivare CT, oggrannhet i området 0 to 30 C... C Temperatur C agring 3 *) månader strömlös drift ta 0 +5 C *) Matningen till styrningen avsäkras med max 0A. *) styrningen bör anslutas till 30VAC i h var 3:e månad (för underhåll av det laddningsbara batteriet). 5. Hårdvara På frontpanelen till styrningen sitter ett antal lysdioder (ED) som indikerar status samt tryckknappar för att styra utgångarna manuellt. På den under delen av styrningen sitter anslutningar för spänningsmatning, temperaturgivare samt digitala in och utgångar. 5. Anslutningar RDB har anslutningar för digitala ingångar, digitala utgångar, temperaturgivare samt spänningsmatning. Temperaturgivarnas kabel kan förlängas, det finns ingen direkt begränsning för hur lång den kan vara men kabelns egen resistans påverkar mätvärdet med C per 6 ohm. Detta kan lösas genom att man använder en kabel med större tvärsnittsarea. Det går även att kompensera mätfel i konfigurationen genom att man lägger in en konstant för att justera mätvärdet upp eller ner. äs Tekniska specifikationer noga innan anslutning av extern utrustning, var noga med att inte överbelasta in och utgångarna. 5. Tryckknappar styrningen har två tryckknappar för lokal styrningar av de digitala utgångarna. Varje tryck växlar status på utgången. 5.3 ED ysdioder rele X V GD På enhetens frontpanel sitter lysdioder (ED) för att indikera funktion och status:,,, EXT, PUT, PUT, UTPUT3 och UTPUT. Y3 X AT. 5 6 Y SM, usd 30 VAC EXT ERRR T5 USB T6 RD (Version.00; 05070) Page # of 5

2 Betydelse ED FÄRG Släckt Tänd Blinkar gång Blinkar : var 3:e sek EXT orange 5. Batteri RDB är utrustat med ett backupbatteri på 3,7V (ion) som gör det möjligt för enheten att fungera normalt under flera timmar vid strömavbrott. Hur länge batteriet räcker beror på användningen. Vid batteridrift så blinkar gång per 3 sekunder. 5.5 Antenn Enheten avstängd styrningen levereras med en självhäftande extern antenn. Det är inte rekommenderat att montera den på en metallyta eftersom det ger en sämre signalkvalitet. m styrningen används i ett område med svag signal kan man använda en utomhusantenn (tillbehör AT07S). 5.6 MicroSDkort och dataloggning RDB kan lagra detaljerad information om dess aktiviteter i en loggfil på ett MicroSDkort för senare utvärdering. Hållaren för minneskortet är placerad intill hållaren för SMkortet. Anm: Denna funktion kräver en licens, kontakta din leverantör för mer information. 6. Konfiguration Konfiguration av styrningen kan göras på två sätt, med en PCprogramvara eller via SMS. 6. Fabrikskonfiguration RDB levereras med följande konfiguration: är ingång eller ingång aktiveras skickas ett SMSmeddelande till användaren MASTER (den första som skickade ett SMS till enheten efter start). ngången måste vara aktiv minst sekund för att meddelandet ska skickas. Temperaturregleringen är inställd så att utgång 3 använder temperaturgivaren på ingång T5 och utgång använder den på T6. är MASTER ringer till enheten så genereras en puls på sekunder på utgång. 6. Konfiguration av styrningen med PC via USB Konfiguration av alla funktioner och parametrar i styrningen görs enklast med programvaran SeaConfigurator. T.ex. ägga till flera användare, ställa in SMSlarm vid strömavbrott, konfigurera larmkretsar, m.m. SeaConfigurator kan laddas ner på: Matas med 30VAC ERRR röd ormal drift fel PUT PUT UTPUT3 UTPUT röd blå oaktiverat ingen signal ngång inte Utgång inte arm Annat fel ngång Utgång Batteridrift, strömavbrott aktivt ormal drift, ansluten till nätet nverterad blinkning vid reglering Ange RDB i sökfältet för att hitta produktsidan. Scrolla sedan ned för att hitta länk till programvaran. Efter installation ansluts enheten till PC:n med USBkabeln och programvaran startar automatiskt efter att drivrutinerna för USB installerats (detta kan ta några minuter). Det finns gott om hjälptexter (klicka på i ) i programmet som förklarar de olika funktionerna. Fel på microsdkort initieras Snabbt: Ansluter till nätet ångsamt: Problem med SMkort 6.3 Konfiguration via SMS En del parametrar kan konfigureras via SMS. ista med kommandon för konfiguration: Kommando Parameter Funktion FACTRY Alla parametrar återställs till fabrikskonfiguration. y användare med angivet telefonnr läggs till. m USER ADD numret redan finns så indikeras ett fel. m Telefonnr, t.ex.: telefonnumret finns men användaren är in så aktiveras användaren och inget fel indikeras. USER DS Telefonnr, t.ex.: Användaren inaktiveras. m numret inte finns i listan så indikeras ett fel. Telefonnr, t.ex.: USER CHAGE Det första numret i listan ersätts med det andra. m det första numret inte finns eller det andra redan finns i listan så indikeras ett fel. CDE ADD CDE DS ösenord t.ex. 3 ösenord t.ex.: 3 ösenord t.ex. CDE CHAGE y användare med angivet lösenord läggs till m lösenordet redan finns så indikeras ett fel. m lösenordet redan finns men användaren är in så aktiveras användaren och inget fel indikeras. Användaren med angivet lösenord inaktiveras. m användaren inte finns i listan så indikeras ett fel. Det första lösenordet ersätts med det andra. m det första lösenordet inte finns eller det andra redan finns i listan så indikeras ett fel. 3 FACTRY Alla parametrar återställs till fabrikskonfiguration. 3 USER ADD en användare med telefonnr läggs till 3 USER DS användaren med telefonnr inaktiveras 3 USER CHAGE användarens telefonnr byts från till CDE ADD 9876 användare med lösenordet 9876 läggs till 3 CDE DS 9876 användare med lösenordet 9876 inaktiveras 3 CDE CHAGE lösenordet 3 ändras till Styrning 7. Styra utgång genom att ringa styrningen levereras konfigurerad för att slå på utgång i sekunder när någon användare i listan ringer till enhetens telefonnr. Pulsen kan t.ex. användas till att styra en grind eller port. 7. Fjärrstyrning via SMS styrningen kontrolleras via SMS i formatet: <ÖSERD> <KMMAD> [<KMMAD >] Varje kommando föregås av Yn, där n är numret på utgången som ska styras. m utgångens nummer inte är specifierad så tolkas det som utgång 3 (UTPUT3). Kommandona, Y3 och Y3 har alltså samma funktion. 3 Y3 utrustning ansluten till utgång 3 slås på och ett SMS med bekräftelse skickas tillbaka 3 Y FF BACK utrustning ansluten till utgång slås på och inget SMS med bekräftelse skickas tillbaka ösenord ösenordet är den huvudsakliga säkerhetslösningen vid styrning av RDB. SMSkommandon accepteras från alla telefonnr. Det betyder att alla som kan telefonnumret och lösenordet till enheten kan styra den. ösenordet kan bestå av 0 siffror och måste anges i början av alla SMS annars ignoreras meddelandet. fabrikskonfigurationen är lösenordet inställt på: 3 RD (Version.00; 05070) Page # of 5

3 Kommandon Denna del av meddelandena specifierar det man vill att enheten ska göra. Se tabellen nedan för tillgängliga kommandon. Det går bra att använda bade stora och små bokstäver. Kommandp Parameter Funktion Y3 Utgång 3 slås på. (Använd Y för utgång ) Fungerar lika som Y3. Y3 FF Utgång 3 slås av. (Använd Y FF för utgång ) FF Fungerar lika som Y3 FF. Y3 PUSE Y3 RESET PUSE RESET REG 0 till 55 STATE Genererar en sekunders puls på utgång 3. Genererar en sekunders återställning på utgång 3. (Använd Y PUSE resp. Y RESET för utgång ) Fungerar lika som Y3 PUSE och Y3 RESET. Startar reglering mot inställd temperatur på utgång 3. (Använd Y REG för reglering på utgång ). Begär statussms som innehåller status för in och utgångar, temperatur, signalkvalitet och saldo på kontantkort. Tips: Det är möjligt att skicka flera kommandon i samma SMS. Kommandona separeras med mellanslag. 3 utrustning ansluten till utgång 3 slås på 3 Y3 utrustning ansluten till utgång 3 slås på 3 Y FF utrustning ansluten till utgång slås av 3 Y PUSE 5 utgång slås på för att efter 5 sekunder slås av igen. (Anm: m utgången redan är på så slås den endast av efter 5 sekunder) 3 Y REG 5 utgång ställs in att reglera temperaturen mot +5 C 7. Fjärrstyrning med appen styrning för iphone Acandia AB har tagit fram en enkel Sapp som heter styrning och används för styrning och övervakning av en RDB. Appen kan laddas ner gratis från Appstore. Med appen kan man skicka kommandon till enheten utan att behöva komma ihåg dem. Det fungerar så att appen bereder ett SMS utifrån de inställningar man gör och placerar det i meddelandeappen varpå man trycker på skicka och sedan får man en bekräftelse tillbaka som vanligt. Exempel på flera kommandon i samma SMS: 3 Y3 FF Y REG 5 Utgång 3 slås av och utgång ställs in att reglera temperaturen mot 5 C Bekräftelse m ett SMS till enheten inleds med ett korrekt lösenord skickas alltid en bekräftelse från enheten. m man inte önskar få bekräftelse så lägger man till kommandot BACK efter meddelandet. Kommando BACK Funktion nget bekräftelsesms skickas. 3 Y3 BACK utrustning ansluten till utgång 3 slås på. ngen bekräftelse skickas tillbaka. 7.3 okal styrning med tryckknappar styrningen har två tryckknappar för att styra utgångarna, se avsnitt Status SMS CE Declaration of conformity in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 999/5/EC (R&TTE) and Directive 0/65/EU (RHS). We SEA, spol. s r.o., Dolnoměcholupská 537/, CZ 0 00 Praha 0, Czech Republic, D: 7793 (manufacturer) declare under our sole responsibility, that product device for remote control and monitoring type RD is in conformity with the following standards: health and safety: E :005+A:009 E :006+A:009+A:00+A:0 EMC: ETS E ETS E v.3. radio frequency: E 30 5 v 9.0. The last two digits of year in which the CE marking was affixed: Place of issue: Praha ame: ng. Mario Vejlupek Date of issue: 8..0 Grade: Technical director Varje gång ett meddelande till enheten inleds med korrekt lösenord så svarar den med en bekräftelse innehållande status för olika funktioner. Parametern Credit (saldo) skickas bara om ett kontantkort används. m aktuellt värde inte han hämtas från operatören så visas det senaste värdet inom parentes, ex Credit=(03,50). Exempel på status SMS Förklaring Base station: Y3 REG 5/7'C K; Enhetens namn: Bekräftelse att kommandot Y3 REG 7 är utfört samt aktuell temp. X= Status ingång X= Status ingång Y3=(REG 5/7'C) Status utgång 3 Y=FF Status utgång T5=5'C Temperatur ingång T5 T6=6'C Temperatur ingång T6 Power=Failure Status spänningsmatning Signal=38% signalnivå Credit=3.5 Saldo på kontantkort. 7.5 Fjärrstyrning med appen SeaControl för Android Androidappen SEAControl från SEA s.r.o. används för styrning och övervakning med RDB och den kan laddas ner gratis från Google play. Appen kommunicerar med styrningen via SMS och kräver Android. eller högre. Med SeaControl kan man skicka kommandon till enheten utan att behöva komma ihåg dem. RD (Version.00; 05070) Page #3 of 5

4 8. nkopplingsexempel styrningens två utgångar styr två elektriska laster som t.ex. elradiatorer och en varmvattenberedare via kontaktorer, de två digitala ingångarna (X och X) känner av om t.ex. dörrar/fönster öppnas med slutande/brytande kontakter och till de två temperaturingångarna (T5 och T6) ansluts givare för att styra och/eller övervaka temperaturen. Den digitala ingången X aktiveras av en extern spänning (VDC) och för X används den interna V matningen. 30V AC PE Breaker 3 Y3 Y Antenna VÝSTUP UTPUT VF APÁJEÍ REÉ D REE D PUT VSTUP Contactor HEATG Contactor BER X X V + T5 t T6 t 5 6 External supply V DC + τ τ Temperature sensors Elschema 30V AC PE Signal from oad HD*) Management Signal HD from HD oad Management *) V3a V3b Va Vb Antenna CTACTR CTACTR VF BREAKER UTPUT AUT AUT REE D PUT Va Va V Vb Vb GD T5 T6 5 6 HEATG BER nkoppling RD (Version.00; 05070) Page # of 5

5 9. Vanliga frågor Vad behövs för att kunna använda styrningen? Bra signal där styrningen ska monteras (åtminstone två staplar på signalindikeringen i en mobiltelefon). Ett aktivt SMkort med tillräckligt saldo om det är ett kontantkort. ngen vidarekoppling av telefonsamtal får vara på SMkortet. n Pkod. Felsökning: Problembeskrivning Möjlig anledning ösning ED (blå ) blinkar : (långsamt) SMkortet fungerar inte ytt SMkort som inte är aktiverat Prova SMkortet en mobiltelefon. Försök ringa och ta emot samtal samt skicka och ta emot SMS. Avaktivera användandet av Pkod på SMkortet. Stäng av ev. vidarekoppling av SMkortet. (Fråga operatörens kundtjänst om hjälp vid behov). ya SMkort måste ibland aktiveras. (Fråga operatörens kundtjänst om hjälp vid behov). ågt saldo på kontantkort Kontrollera saldot och fyll vid behov på. (Fråga operatörens kundtjänst om hjälp vid behov). ED (blå) är släckt ED ERRR (röd) är konstant tänd Puls på en utgång genereras inte vid samtal (t.ex. för grindöppning). En temperaturgivare mäter fel temperatur Svag signal nkommande samtal vidarekopplas. Uppringande användarens nr är inte registrerat i enheten. För lång anslutningskabel till temperaturgivaren Testa SMkortet i en mobiltelefon på samma plats som styrningen sitter monterad, den indikerade signalnivån bör vara minst två staplar. Kontrollera om med mobiltelefon om signalen är bättre utomrhus, komplettera i så fall eventuellt med en utomhusantenn (tillbehör AT07S). Avaktivera vidarekoppling på SMkortet. ägg till användare med korrekt nr. oggranheten för temperaturmätningen påverkas av längden på anslutningskabeln, 6 ohm motsvarar C. Byt till kabel med större tvärsnittsarea. Anm. Det går även att kompensera mätvärdet upp eller ned vid konfiguration med PCprogrammet SeaConfigurator. RD (Version.00; 05070) Page #5 of 5

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Snabbguide Hemtelefon i mobilen

Snabbguide Hemtelefon i mobilen Snabbguide Hemtelefon i mobilen Helt nya möjligheter att ringa billigt! Com Hem Kundservice 0771-55 00 00 comhem.se Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat appen kan du börja ringa. Hemtelefon

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

ITP R321 GSM telephone interface

ITP R321 GSM telephone interface ITP R321 GSM telephone interface Beskrivning av kommandon Här nedanför följer information om hur telefon-interfacets kommandon fungerar. Det visas hur SMS meddelanden kan se ut. För alla kommandon som

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech Användarmanual COM1012-0800 1 Innehåll Användarmanual COM1012-0800... 1 Introduktion... 2 Manualens upplägg... 2 Användarmanual del 1, KTC Objekt och Funktioner... 2 Användarmanual del 2... 3 Beskrivning

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Snabbguide Lämplig för alla!

Snabbguide Lämplig för alla! Bruksanvisning 1 Snabbguide Lämplig för alla! Innehåll Snabbguide Lämplig för alla! Om AirPatrol 6 Indikationslampor 8 Knappar 10 Strömmatning 12 SIM-kort 12 Montering av AirPatrol 14 Testkörning av AirPatrol

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll:

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll: R GSM AC-4 12-24V Innehåll: 1. Förberedelser Sida: 1.1 Förberedelse av SIM kort 2 1.2 Isättning av SIM kort 2 1.3 Obligatoriska anslutningar 2 1.4 Alarmanslutningar 2 1.5 Reläanslutningar 3 2. Drifttagning

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home

Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home DEFA Home är ett komplett system för att fjärrstyra värme och hemlarm i ditt fritidshus. Enkelt, pålitligt, bekvämt! Smart styrning

Läs mer

SMART SMS BOX. Användarmanual

SMART SMS BOX. Användarmanual SMART SMS BOX Användarmanual V3.0 Svenska Utgåva 1.1 www.smartsmsbox.se sida 1 av 12 Tack för att du valt Smart SMS Box Smart SMS Box är en GSM-styrd fjärrstyrnings- och övervakningsenhet som styrs med

Läs mer

Bruksanvisning. Thermo Call TC3

Bruksanvisning. Thermo Call TC3 Bruksanvisning Thermo Call TC3 Allmän information Bästa Webasto-kund! tack för att du har köpt den nya Thermo Call TC3. Med debba produkt har du en komfortabel och innovativ betjäningsenhet till förfogande

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Bruksanvisning GSM larm

Bruksanvisning GSM larm Bruksanvisning GSM larm GSM-larmet* används för att övervaka stängslets spänning. Om ett gränsvärde underskrids kan ett SMS skickas till upp till 5 sparade telefonnummer. Det styrs med SMS-kommandon i

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 Användarhandbok för användning med Windows-datorer Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 VIKTIGT: C-Pen 3.5 innehåller ett uppladdningsbart Lithium-jon-batteri. Denna batteri-typ bör inte ligga oladdad

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

Smart Kund Gotland-appen Användarmanual

Smart Kund Gotland-appen Användarmanual Smart Kund Gotland-appen Användarmanual Innehållsförteckning Installera och logga in 3 Ändra styrschemat 4 Batterisparfunktionen påverkar uppstarten 4 Styrenheter 5 Säkerhetsfunktioner i systemet 6 Säkerhetsstyrning,

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer