1. Beskrivning. 4. Tekniska specifikationer. 5. Hårdvara. 2. Innehåll. 3. Installation. GSM rele Anslutningar. 5.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Beskrivning. 4. Tekniska specifikationer. 5. Hårdvara. 2. Innehåll. 3. Installation. GSM rele 4. 5.1 Anslutningar. 5."

Transkript

1 RDB. Beskrivning styrningen RDB är avsedd att monteras i en elcentral med automatsäkringar (normcentral) eller på Dskena i t.ex. ett apparatskåp. Den kan styra två elektriska kretsar i ett hus indiviuellt, t.ex. samtliga elradiatorer med den ena utgången och varmvattenberedaren med den andra. Styrningen görs via SMS kommandon som skickas till enheten eller genom att man ringer till den (enbart puls). styrningen behöver ett SMkort från valfri operator för att fungera. RDB har två galvaniskt isolerade utgångar för direkt styrning (max 30VAC/90 ma) av kontaktor eller relä som i sin tur kopplas att styra t.ex. värme och varmvattenberedare. styrningen har även två ingångar för temperaturgivare för övervakning och styrning av temperatur. Enheten kan skicka larm vid för hög eller låg temperatur samt med utgångarna ovan reglera mot en inställd temperatur. m man använder två temperaturgivare och båda utgångarna kan enheten reglera två värmekretsar indivuellt mot olika temperaturer. Den inställda temperaturen ändras via SMS. Enheten har även två digitala ingångar för att övervaka funktioner eller annan status och skicka SMS vid larm. Det kan t.ex. vara dörr/fönsterkontakt, rörelsedetektor, översvämningslarm, etc. ngångarna aktiveras antingen genom potentialfri slutning eller med en extern spänning på 330VDC. styrningen har ett inbyggt laddningsbart batteri som gör det möjligt för den att skicka SMS även vid strömavbrott och återställa status på utgångarna efter att strömmen kommit tillbaka. Den kan också ta emot kommandon och skicka statusmeddelanden under strömavbrott. () Utgångar 3, (Y3, Y) kopplingsplint () Tryckknappar och ED (Y3, Y) (3) Digital ingång, (X, X) ED () Digital ingång, (X, X) kopplingsplint (5) Dskenehållare (6) ngång för temperaturgivare (T5, T6) kopplingsplint (7) USBkontakt (för konfigurering) (8) Statusindikering 3 x ED (9) 30VAC Spänningsmatning, kopplingsplint (0) SMkortshållare och MicroSDhållare () Kontakt för antenn. nnehåll st RDB st antenn AT05S st temperaturgivare CT (sensorelement KTY80), kabel meter st USBkabel.0 AB,.8m st jackbar kopplingsplint 5.00 mm st jackbar kopplingsplint 3.8 mm st jackbar kopplingsplint 3.8 mm st jackbar kopplingsplint 3.8 mm st skruvmejsel mm st instruktion 3. nstallation. styrningen behöver ett aktivt SMkort från en operatör för att fungera. Vi rekommenderar att Pkoden avaktiveras innan installation. Stäng av Pkoden innan SMkortet installeras styrningen. Sätt in det aktiva SMkortet i en mobiltelefon och stäng av inställningen att Pkod krävs.. Stoppa in SMkortet i skåran på samma sida av styrningen som antennkontakten sitter. Korrekt installation indikeras av ett mekaniskt klick när man skjuter in kortet. För att ta ur det så trycker man på det igen tills det klickar och sedan går det att dra ut. 3. u kan enheten anslutas till spänningsmatning 30VAC. är matningen är korrekt ansluten så lyser den a lysdioden (ED) märkt Power och ED:n märkt blinkar först snabbt för att sedan efter 060 sek när den kopplat upp sig mot nätet börja blinka gång per 3 sek.. För ett första test av funktionen är det inte nödvändigt att ansluta in och utgångar. Tänk på att eventuell utrustning som anslutits till utgångarna slås på vid test. 5. För att testa styrningen tryck på knappen vid UTPUT 3. Den a ED:n för UTPUT 3 ska tändas. Skicka sedan ett SMS från en mobiltelefon, till telefonnumret tillhörande det SMkort som sitter i enheten, med texten 3 Y3 FF. Det kommandot slår ifrån utgången som slogs på ovan så den anslutna utrustningen stängs av och den a ED:n vid UTPUT 3 släcks. Samtidigt skickas ett SMS med en bekräftelse att kommandot är utfört. ösenordet 3 kan ändras i konfigurationen. styrningen reagerar och svarar på SMS från alla telefonnr förutsatt att lösenordet är rätt. Den första användare som skickar ett SMS till styrningen efter första start lagras i enheten som MASTER och får alla SMS som genereras av händelser. Det går att ändra detta nummer och lägga till flera användare med konfigurationsprogrammet SEA Configurator som kan laddas ner gratis från (sök på RDB för att hitta produktsidan med länken). 6. Försök ringa till enheten med samma nummer som blev MASTER ovan, det ska generera en puls (förinställd på sek) på utgång (UTPUT ). Enheten avslutar samtalet och drar utgången i sek vilket indikeras av den a ED:n vid UTPUT. Denna puls kan t.ex. användas för att öppna en grind eller port. 7. För att testa temperaturregleringen. Skicka ett SMS med texten 3 Y3 REG 5 för att ge order om att enheten ska reglera temperaturen mot 5 C. Regleringen kan ställas in i området 0 C +55 C. Funktionen kan stängas av med kommandot 3 Y3 FF. fabrikskonfigurationen är regleringen på utgång 3 kopplad till temperaturgivaren på ingång T5 (utgång regleras mot temperaturgivaren på ingång T6). 8. För att återställa enheten till fabrikskonfiguration så skickas kommandot 3 FACTRY. 9.. Tekniska specifikationer Parameter Symbol M. TYP. MAX. Enhet Bredd 7 mm Dimensioner Höjd 90 mm Djup 58 mm Spänningsmatning *) Digitala ingångar Digitala utgångar Temperaturingångar Temperatur Spänning V AC Ström 30 ma PUT, PUT Spänning V 3 30 V DC Ström 3,5 ma DC UTPUT3, UTPUT Halvledarutgång PTMS Spänning VUT V AC (00) (V DC) Ström UT 90 (0) ma AC (ma DC) x temperaturgivare CT, oggrannhet i området 0 to 30 C... C Temperatur C agring 3 *) månader strömlös drift ta 0 +5 C *) Matningen till styrningen avsäkras med max 0A. *) styrningen bör anslutas till 30VAC i h var 3:e månad (för underhåll av det laddningsbara batteriet). 5. Hårdvara På frontpanelen till styrningen sitter ett antal lysdioder (ED) som indikerar status samt tryckknappar för att styra utgångarna manuellt. På den under delen av styrningen sitter anslutningar för spänningsmatning, temperaturgivare samt digitala in och utgångar. 5. Anslutningar RDB har anslutningar för digitala ingångar, digitala utgångar, temperaturgivare samt spänningsmatning. Temperaturgivarnas kabel kan förlängas, det finns ingen direkt begränsning för hur lång den kan vara men kabelns egen resistans påverkar mätvärdet med C per 6 ohm. Detta kan lösas genom att man använder en kabel med större tvärsnittsarea. Det går även att kompensera mätfel i konfigurationen genom att man lägger in en konstant för att justera mätvärdet upp eller ner. äs Tekniska specifikationer noga innan anslutning av extern utrustning, var noga med att inte överbelasta in och utgångarna. 5. Tryckknappar styrningen har två tryckknappar för lokal styrningar av de digitala utgångarna. Varje tryck växlar status på utgången. 5.3 ED ysdioder rele X V GD På enhetens frontpanel sitter lysdioder (ED) för att indikera funktion och status:,,, EXT, PUT, PUT, UTPUT3 och UTPUT. Y3 X AT. 5 6 Y SM, usd 30 VAC EXT ERRR T5 USB T6 RD (Version.00; 05070) Page # of 5

2 Betydelse ED FÄRG Släckt Tänd Blinkar gång Blinkar : var 3:e sek EXT orange 5. Batteri RDB är utrustat med ett backupbatteri på 3,7V (ion) som gör det möjligt för enheten att fungera normalt under flera timmar vid strömavbrott. Hur länge batteriet räcker beror på användningen. Vid batteridrift så blinkar gång per 3 sekunder. 5.5 Antenn Enheten avstängd styrningen levereras med en självhäftande extern antenn. Det är inte rekommenderat att montera den på en metallyta eftersom det ger en sämre signalkvalitet. m styrningen används i ett område med svag signal kan man använda en utomhusantenn (tillbehör AT07S). 5.6 MicroSDkort och dataloggning RDB kan lagra detaljerad information om dess aktiviteter i en loggfil på ett MicroSDkort för senare utvärdering. Hållaren för minneskortet är placerad intill hållaren för SMkortet. Anm: Denna funktion kräver en licens, kontakta din leverantör för mer information. 6. Konfiguration Konfiguration av styrningen kan göras på två sätt, med en PCprogramvara eller via SMS. 6. Fabrikskonfiguration RDB levereras med följande konfiguration: är ingång eller ingång aktiveras skickas ett SMSmeddelande till användaren MASTER (den första som skickade ett SMS till enheten efter start). ngången måste vara aktiv minst sekund för att meddelandet ska skickas. Temperaturregleringen är inställd så att utgång 3 använder temperaturgivaren på ingång T5 och utgång använder den på T6. är MASTER ringer till enheten så genereras en puls på sekunder på utgång. 6. Konfiguration av styrningen med PC via USB Konfiguration av alla funktioner och parametrar i styrningen görs enklast med programvaran SeaConfigurator. T.ex. ägga till flera användare, ställa in SMSlarm vid strömavbrott, konfigurera larmkretsar, m.m. SeaConfigurator kan laddas ner på: Matas med 30VAC ERRR röd ormal drift fel PUT PUT UTPUT3 UTPUT röd blå oaktiverat ingen signal ngång inte Utgång inte arm Annat fel ngång Utgång Batteridrift, strömavbrott aktivt ormal drift, ansluten till nätet nverterad blinkning vid reglering Ange RDB i sökfältet för att hitta produktsidan. Scrolla sedan ned för att hitta länk till programvaran. Efter installation ansluts enheten till PC:n med USBkabeln och programvaran startar automatiskt efter att drivrutinerna för USB installerats (detta kan ta några minuter). Det finns gott om hjälptexter (klicka på i ) i programmet som förklarar de olika funktionerna. Fel på microsdkort initieras Snabbt: Ansluter till nätet ångsamt: Problem med SMkort 6.3 Konfiguration via SMS En del parametrar kan konfigureras via SMS. ista med kommandon för konfiguration: Kommando Parameter Funktion FACTRY Alla parametrar återställs till fabrikskonfiguration. y användare med angivet telefonnr läggs till. m USER ADD numret redan finns så indikeras ett fel. m Telefonnr, t.ex.: telefonnumret finns men användaren är in så aktiveras användaren och inget fel indikeras. USER DS Telefonnr, t.ex.: Användaren inaktiveras. m numret inte finns i listan så indikeras ett fel. Telefonnr, t.ex.: USER CHAGE Det första numret i listan ersätts med det andra. m det första numret inte finns eller det andra redan finns i listan så indikeras ett fel. CDE ADD CDE DS ösenord t.ex. 3 ösenord t.ex.: 3 ösenord t.ex. CDE CHAGE y användare med angivet lösenord läggs till m lösenordet redan finns så indikeras ett fel. m lösenordet redan finns men användaren är in så aktiveras användaren och inget fel indikeras. Användaren med angivet lösenord inaktiveras. m användaren inte finns i listan så indikeras ett fel. Det första lösenordet ersätts med det andra. m det första lösenordet inte finns eller det andra redan finns i listan så indikeras ett fel. 3 FACTRY Alla parametrar återställs till fabrikskonfiguration. 3 USER ADD en användare med telefonnr läggs till 3 USER DS användaren med telefonnr inaktiveras 3 USER CHAGE användarens telefonnr byts från till CDE ADD 9876 användare med lösenordet 9876 läggs till 3 CDE DS 9876 användare med lösenordet 9876 inaktiveras 3 CDE CHAGE lösenordet 3 ändras till Styrning 7. Styra utgång genom att ringa styrningen levereras konfigurerad för att slå på utgång i sekunder när någon användare i listan ringer till enhetens telefonnr. Pulsen kan t.ex. användas till att styra en grind eller port. 7. Fjärrstyrning via SMS styrningen kontrolleras via SMS i formatet: <ÖSERD> <KMMAD> [<KMMAD >] Varje kommando föregås av Yn, där n är numret på utgången som ska styras. m utgångens nummer inte är specifierad så tolkas det som utgång 3 (UTPUT3). Kommandona, Y3 och Y3 har alltså samma funktion. 3 Y3 utrustning ansluten till utgång 3 slås på och ett SMS med bekräftelse skickas tillbaka 3 Y FF BACK utrustning ansluten till utgång slås på och inget SMS med bekräftelse skickas tillbaka ösenord ösenordet är den huvudsakliga säkerhetslösningen vid styrning av RDB. SMSkommandon accepteras från alla telefonnr. Det betyder att alla som kan telefonnumret och lösenordet till enheten kan styra den. ösenordet kan bestå av 0 siffror och måste anges i början av alla SMS annars ignoreras meddelandet. fabrikskonfigurationen är lösenordet inställt på: 3 RD (Version.00; 05070) Page # of 5

3 Kommandon Denna del av meddelandena specifierar det man vill att enheten ska göra. Se tabellen nedan för tillgängliga kommandon. Det går bra att använda bade stora och små bokstäver. Kommandp Parameter Funktion Y3 Utgång 3 slås på. (Använd Y för utgång ) Fungerar lika som Y3. Y3 FF Utgång 3 slås av. (Använd Y FF för utgång ) FF Fungerar lika som Y3 FF. Y3 PUSE Y3 RESET PUSE RESET REG 0 till 55 STATE Genererar en sekunders puls på utgång 3. Genererar en sekunders återställning på utgång 3. (Använd Y PUSE resp. Y RESET för utgång ) Fungerar lika som Y3 PUSE och Y3 RESET. Startar reglering mot inställd temperatur på utgång 3. (Använd Y REG för reglering på utgång ). Begär statussms som innehåller status för in och utgångar, temperatur, signalkvalitet och saldo på kontantkort. Tips: Det är möjligt att skicka flera kommandon i samma SMS. Kommandona separeras med mellanslag. 3 utrustning ansluten till utgång 3 slås på 3 Y3 utrustning ansluten till utgång 3 slås på 3 Y FF utrustning ansluten till utgång slås av 3 Y PUSE 5 utgång slås på för att efter 5 sekunder slås av igen. (Anm: m utgången redan är på så slås den endast av efter 5 sekunder) 3 Y REG 5 utgång ställs in att reglera temperaturen mot +5 C 7. Fjärrstyrning med appen styrning för iphone Acandia AB har tagit fram en enkel Sapp som heter styrning och används för styrning och övervakning av en RDB. Appen kan laddas ner gratis från Appstore. Med appen kan man skicka kommandon till enheten utan att behöva komma ihåg dem. Det fungerar så att appen bereder ett SMS utifrån de inställningar man gör och placerar det i meddelandeappen varpå man trycker på skicka och sedan får man en bekräftelse tillbaka som vanligt. Exempel på flera kommandon i samma SMS: 3 Y3 FF Y REG 5 Utgång 3 slås av och utgång ställs in att reglera temperaturen mot 5 C Bekräftelse m ett SMS till enheten inleds med ett korrekt lösenord skickas alltid en bekräftelse från enheten. m man inte önskar få bekräftelse så lägger man till kommandot BACK efter meddelandet. Kommando BACK Funktion nget bekräftelsesms skickas. 3 Y3 BACK utrustning ansluten till utgång 3 slås på. ngen bekräftelse skickas tillbaka. 7.3 okal styrning med tryckknappar styrningen har två tryckknappar för att styra utgångarna, se avsnitt Status SMS CE Declaration of conformity in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 999/5/EC (R&TTE) and Directive 0/65/EU (RHS). We SEA, spol. s r.o., Dolnoměcholupská 537/, CZ 0 00 Praha 0, Czech Republic, D: 7793 (manufacturer) declare under our sole responsibility, that product device for remote control and monitoring type RD is in conformity with the following standards: health and safety: E :005+A:009 E :006+A:009+A:00+A:0 EMC: ETS E ETS E v.3. radio frequency: E 30 5 v 9.0. The last two digits of year in which the CE marking was affixed: Place of issue: Praha ame: ng. Mario Vejlupek Date of issue: 8..0 Grade: Technical director Varje gång ett meddelande till enheten inleds med korrekt lösenord så svarar den med en bekräftelse innehållande status för olika funktioner. Parametern Credit (saldo) skickas bara om ett kontantkort används. m aktuellt värde inte han hämtas från operatören så visas det senaste värdet inom parentes, ex Credit=(03,50). Exempel på status SMS Förklaring Base station: Y3 REG 5/7'C K; Enhetens namn: Bekräftelse att kommandot Y3 REG 7 är utfört samt aktuell temp. X= Status ingång X= Status ingång Y3=(REG 5/7'C) Status utgång 3 Y=FF Status utgång T5=5'C Temperatur ingång T5 T6=6'C Temperatur ingång T6 Power=Failure Status spänningsmatning Signal=38% signalnivå Credit=3.5 Saldo på kontantkort. 7.5 Fjärrstyrning med appen SeaControl för Android Androidappen SEAControl från SEA s.r.o. används för styrning och övervakning med RDB och den kan laddas ner gratis från Google play. Appen kommunicerar med styrningen via SMS och kräver Android. eller högre. Med SeaControl kan man skicka kommandon till enheten utan att behöva komma ihåg dem. RD (Version.00; 05070) Page #3 of 5

4 8. nkopplingsexempel styrningens två utgångar styr två elektriska laster som t.ex. elradiatorer och en varmvattenberedare via kontaktorer, de två digitala ingångarna (X och X) känner av om t.ex. dörrar/fönster öppnas med slutande/brytande kontakter och till de två temperaturingångarna (T5 och T6) ansluts givare för att styra och/eller övervaka temperaturen. Den digitala ingången X aktiveras av en extern spänning (VDC) och för X används den interna V matningen. 30V AC PE Breaker 3 Y3 Y Antenna VÝSTUP UTPUT VF APÁJEÍ REÉ D REE D PUT VSTUP Contactor HEATG Contactor BER X X V + T5 t T6 t 5 6 External supply V DC + τ τ Temperature sensors Elschema 30V AC PE Signal from oad HD*) Management Signal HD from HD oad Management *) V3a V3b Va Vb Antenna CTACTR CTACTR VF BREAKER UTPUT AUT AUT REE D PUT Va Va V Vb Vb GD T5 T6 5 6 HEATG BER nkoppling RD (Version.00; 05070) Page # of 5

5 9. Vanliga frågor Vad behövs för att kunna använda styrningen? Bra signal där styrningen ska monteras (åtminstone två staplar på signalindikeringen i en mobiltelefon). Ett aktivt SMkort med tillräckligt saldo om det är ett kontantkort. ngen vidarekoppling av telefonsamtal får vara på SMkortet. n Pkod. Felsökning: Problembeskrivning Möjlig anledning ösning ED (blå ) blinkar : (långsamt) SMkortet fungerar inte ytt SMkort som inte är aktiverat Prova SMkortet en mobiltelefon. Försök ringa och ta emot samtal samt skicka och ta emot SMS. Avaktivera användandet av Pkod på SMkortet. Stäng av ev. vidarekoppling av SMkortet. (Fråga operatörens kundtjänst om hjälp vid behov). ya SMkort måste ibland aktiveras. (Fråga operatörens kundtjänst om hjälp vid behov). ågt saldo på kontantkort Kontrollera saldot och fyll vid behov på. (Fråga operatörens kundtjänst om hjälp vid behov). ED (blå) är släckt ED ERRR (röd) är konstant tänd Puls på en utgång genereras inte vid samtal (t.ex. för grindöppning). En temperaturgivare mäter fel temperatur Svag signal nkommande samtal vidarekopplas. Uppringande användarens nr är inte registrerat i enheten. För lång anslutningskabel till temperaturgivaren Testa SMkortet i en mobiltelefon på samma plats som styrningen sitter monterad, den indikerade signalnivån bör vara minst två staplar. Kontrollera om med mobiltelefon om signalen är bättre utomrhus, komplettera i så fall eventuellt med en utomhusantenn (tillbehör AT07S). Avaktivera vidarekoppling på SMkortet. ägg till användare med korrekt nr. oggranheten för temperaturmätningen påverkas av längden på anslutningskabeln, 6 ohm motsvarar C. Byt till kabel med större tvärsnittsarea. Anm. Det går även att kompensera mätvärdet upp eller ned vid konfiguration med PCprogrammet SeaConfigurator. RD (Version.00; 05070) Page #5 of 5

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg:

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg: LK GSM Switch Utförande LK GSM Switch är främst avsedd för fjärrstyrning av LK:s Rumsregleringssystem ICS eller värmeregulatorn LK Styr v.3/v.3-ra. Enheten kommunicerar via GSM-nätet och styrs via mobiltelefon

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll:

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll: R GSM AC-4 12-24V Innehåll: 1. Förberedelser Sida: 1.1 Förberedelse av SIM kort 2 1.2 Isättning av SIM kort 2 1.3 Obligatoriska anslutningar 2 1.4 Alarmanslutningar 2 1.5 Reläanslutningar 3 2. Drifttagning

Läs mer

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Innehållsförteckning INFORMATION... 3 SÄKERHETS INFORMATION!... 3 HUR FUNGERAR GSM 12A+... 3 MER INFORMATION... 3 INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GSM 12A+... 4 ÖVERSIKT GSM 12A+...

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Bruksanvisning. TUTA S30 SMS Strömbrytare. Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3

Bruksanvisning. TUTA S30 SMS Strömbrytare. Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3 TUTA S30 SMS Strömbrytare Bruksanvisning Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3 Sida - 1 - av 24 Tack för att du köpt Tuta S30 SMS Strömbrytare Tuta S30 SMS Strömbrytare

Läs mer

Allmänt Stand-alone LS Control

Allmänt Stand-alone LS Control ELKO LS SMS-modem 1 2 Innehåll Allmänt Användning... 4 Konstruktion... 5 Systemkrav... 5 Konfiguration... 5 SIM-kort... 6 Allmänna förhållanden... 6 Återställ till fabriksinställningar... 6 Tekniska data...

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

MMS-kamera B1. Manual och komigånginstruktion

MMS-kamera B1. Manual och komigånginstruktion Paketets innehåll Ditt paket med MMS-kamera från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st MMS-kamera med inbyggd antenn 1 st nätaggregat 2 st trådlösa fjärrkontroller 1 st väggfäste 3 st små larmklistermärken

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering ER-S-SMS Ver 2.01; 2.00-2.xx ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Sid 1 Allmänt om ER-SMART SMS: ER-SMART

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

SBX-3 Mini Tracker. Användare- och installationsmanual INTRODUKTION. Svenska. AxTech AB 2007

SBX-3 Mini Tracker. Användare- och installationsmanual INTRODUKTION. Svenska. AxTech AB 2007 AxTech AB 2007 SBX-3 Mini Tracker Användare- och installationsmanual INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en redknows SBX-3 produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla potential ber

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se Användarmanual YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm www.yachtsafe.se Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Båtlarm och YachtSafe Utombordslarm. Larmen

Läs mer

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning Ontech GSM 9020 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM 9020. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

GeoSafe användarmanual

GeoSafe användarmanual GeoSafe användarmanual TRACKS YOU & YOUR STUFF EVERYWHERE! 1 . 1. Produktsammanfattning... 3 2. Användning... 3 2.1 I paketet... 3 2.2 Börja använda... 3 2.3 Statusindikation... 4 2.4 Fast installation...

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYRNING med trådlöst larm HEAT-LINK A22+

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYRNING med trådlöst larm HEAT-LINK A22+ Lathund för SMS-kommandon för värmestyrning Skicka: Betydelse Svar Kommentar A22!!01 (svenska) (A22!!02 (english)) Aktivering av A22+ samt fabriksinställningar. A22 K STATUS? Statusbegäran. HeatLink Status:

Läs mer

Phonak ComPilot. Bruksanvisning

Phonak ComPilot. Bruksanvisning Phonak ComPilot Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Lära känna din ComPilot 6 2.1 Förklaring 7 2.2 Tillbehör 8 3. Komma igång 9 3.1 Anslutning av strömförsörjning 9 3.2 Ladda ComPilot-batteriet

Läs mer

Innehållsförteckning... 2-3. 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4. 2. Generell information... 6. 3. Kom igång...

Innehållsförteckning... 2-3. 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4. 2. Generell information... 6. 3. Kom igång... 1 Rubrik Sida Innehållsförteckning... 2-3 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4 1.1 Exempel på användningsområden... 4 1.2 Förbehåll och rekommendationer... 4 2. Generell information...

Läs mer

Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06

Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06 Copyright 2014 FOAB Elektronik AB. Med ensamrätt. Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06 Innehållet i denna handbok och den medföljande hårdvaran sip86 tillhör FOAB Elektronik AB.

Läs mer