the original product Birth Alarm Mobile Multiple Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "the original product Birth Alarm Mobile Multiple Bruksanvisning"

Transkript

1 the original product Birth Alarm Mobile Multiple SE Bruksanvisning

2 Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Multiple. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten är monterad och drivs på rätt sätt för att säkerställa att den fungerar korrekt. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 6 2. Paketets innehåll 7 3. Förbereda för användning Första gången Slå på/av 9 4. Birth Alarm Mobile Multiple indikatorer Statusindikator Statusindikator på Master Statusindikator på Slave GSM indikator Interiören i Birth Alarm Mobile Multiple Sätta i/byta ut batterierna Sätta i SIM-kortet Installera ett nytt SIM-kort Programmera telefonnummer Programmeringsläge Programmera telefonnummer Programmera genom att ringa Programmera genom att SMS:a Direkt programmering Programmera andra inställningar Viloläge på Master Viloläge på Slave Vinkel inställning på Master Vinkel inställning på Slave 28 3

4 9.5 Antal uppringningar och tillfälle att sända SMS Ändra antalet uppringningar Ställ in tidpunkt för att sända SMS Status SMS Det automatiska kontrollsystemet Para samman Testa Montering på stoet Montering under grimman Montering i en anti-rull gjord Sammanfattning och sätt att använda produkten Teknisk information 42 4

5 1. Inledning Naturligtvis vill du vara med när ditt sto är på väg att föla så att du kan hjälpa henne eller tillkalla en veterinär om det uppstår några komplikationer. Hästar och ponnyer tenderar att ligga ner, utsträckta på sin vänstra eller högra flank under fölning. Det ger dem mer utrymma under värkarna. Birth Alarm Mobile Multiple är ett smart hjälpmedel för detta fenomen. Genom att enkelt montera den under grimman eller i en anti-rull gjord kommer den att larma dig när fölningen startar. Birth Alarm Mobile Multiple är ett system som består av en "Master Modul" (M) och en (eller flera) "Slave Modul(er)" (.S.). Systemet syftar till att föra det enklare för dig att övervaka ett eller flera ston som fölar. Idealiskt för uppfödare, ridskolor och stora stall. Master (M) är en komplett GSM fölvakt, men den kan även vidarebefordra alla larm som skicka as Slave (.S.) till din mobiltelefon. Med andra ord, Slave (.S.) är en fölvakt utan GSM-funktionalitet. Slave (.S.) skickar bara ut en radiosignal när fölningen startar. Systemet är interaktivt. När en Slave (.S.) har kopplats till Master (M) kontrollerar den om Slave (.S.) ligger inom området för mottagning. Om några problem identifieras i systemet kommer Master (M) informera dig om detta med ett kort SMS. Du har alltså full kontroll över hela systemet. 5

6 2. Paketets innehåll 1. Birth Alarm Mobile Multiple Master. Du känner igen Master på M symbolen på etiketten. 2. Birth Alarm Mobile Multiple Slave. Du känner igen Slave på.s. symbolen på etiketten. 3. 2x Specialhållare (Master och Slave är placerade i dessa). Hållaren kan fästas antingen under stoets grimma eller i en anti-rull gjord. 4. Buntband För att hjälpa dig komma igång har vi skickat med ett antal buntband. Dessa buntband är avsedda för engångsbruk, men kan lätt köpas i vilken affär som helst. 5. Speciell skruvmejsel För det första kan denna användas för att skruva loss och öppna din Birth Alarm Mobile Multiple (till exempel när batterierna behöver bytas eller när du behöver infoga/ta bort SIMkortet). För det andra har baksidan av denna skruvmejsel en stark magnet. Du kan använda denna för att sköta/styra din Birth Alarm Mobile Multiple. 6. SIM-kortspaket. Denna förpackning innehåller nödvändiga servicenummer, PIN-kod och PUK-koden för SIM-kortet. (I vissa fall levereras Birth Alarm Mobile Multiple utan SIM-kort/SIM-paket. Detta beror på vilket land du bor i.) 7. Dokumentation Birth Alarm Mobile Multiple innehåller också följande två dokument: a. Quick-Start Guide (kort, koncis manual) b. TroubleShooter (En checklista att använda om du får problem med Birth Alarm Mobile Multiple, en så kallad felsökningsguide.) 6

7

8 3. Förbereda för användning 3.1 Första gången Följande steg måste utföras när du använder Birth Alarm Mobile Multiple för första gången: Skruva loss både Master och Slave och ta bort den röda etiketten från polen på batteriet. Batterierna är nu i kontakt. Beroende på i vilket land du bor i kan SIM-kortet ha ingått vid köp av produkten. - Om så är fallet har SIM-kortet redan placerats under Master s batterifack. (se 5.3) - Om så inte är fallet, måste du köpa och ställa in SIM-kortet själv. När du har gjort detta måste SIM-kortet aktiveras och placeras I SIM-korthållaren. (se 5.3) Avsnittet "Installera ett nytt SIM-kort" (se 6) förklarar hur du kan ställa in och installera ett nyinköpt SIM-kort själva. När du har utfört dessa steg på Master och Slave, kan du försluta med skruvarna och fortsätta med installeringen. Om din egen mobiltelefon har bra täckning i stallet eller hagen där ditt sto befinner sig rekommenderar vi att du köper ett SIMkort från samma operatör. 3.2 Slå på/av Birth Alarm Mobile Multiple kan slås på/av och skötas genom användande av den bakre delen av den speciella skruvmejseln som medföljer. För att slå PÅ Birth Alarm Mobile Multiple gör du så här: 8

9 Håll den bakre delen av skruvmejseln mot den röda rutan ( ) bredvid symbolen på sidan av Birth Alarm Mobile Multiple. Du kommer att se statusindikatorn lysa grönt. Du kan nu ta bort skruvmejseln. Birth Alarm Mobile Multiple är nu aktiv och redo att placeras på ditt sto. För att slå AV Birth Alarm Mobile Multiple gör du så här: Håll den bakre delen av skruvmejseln mot den röda rutan ( ) bredvid symbolen på sidan av Birth Alarm Mobile Multiple igen. Statusindikatorn lyser nu rött. Du kan ta bort skruvmejseln. Nu är Birth Alarm Mobile Multiple avstängd. 9

10 4. Birth Alarm Mobile Multiple indikatorer 4.1 Statusindikator Statusindikatorn är det yttersta ljuset på sidan av Birth Alarm Mobile Multiple. Statusindikatorn är ett speciellt ljus som kan lysa upp i 3 olika färger: bått, grönt och rött. Du kan läsa av statusen för Birth Alarm Mobile Multiple via statusindikatorns blinksekvens. Till exempel, om lampan blinkar grönt är allt OK, men om den blinkar rött behöver batterierna bytas ut. 4.2 Statusindikator på Master Den visar ytterligare information när Birth Alarm Mobile Master ringer upp. Om lampan blinkar blått och rött växelvis innebär det att anslutningen är dålig. Om lampan blinkar gult/blått eller grönt/blått växelvis, är anslutningen rimlig eller bra. Tabellen nedan visar vad statusindikatorns ljusmönster betyder. Fig1. : Standard ljus mönster av statusindikator LED ljus mönster Betyder Standby, batteri OK Standby, batteri OK, viloläge på Standby, batteri lågt GSM aktiv, etablerar en anslutning GSM aktiv, nätverksanslutningen är dålig GSM aktiv, nätverksanslutningen är rimlig GSM aktiv, nätverksanslutningen är bra Erhållit larm 10

11 4.3 Statusindikator på Slave Statusindikator på Slave ger dig ytterligare information. Tabellen nedan visar vad standardindikatorns ljus mönster betyder. Fig2. : Standard ljus mönster av status-indikator LED ljus mönster Betyder Standby, batteri OK Standby, batteri OK, viloläge på Standby, batteri lågt Larm skickat 4.4 GSM indikator Parallellt med statusindikatorn på sidan av Master hittar du också en lampa med inskriptionen "GSM". Denna indikator lyser bara gult. Den är direkt kopplad till Master's interna GSM, och lyser bara när GSM:et är aktivt. Det finns sammanfattningsvis, 3 möjliga situationer när det gäller GSM indikatorn: 1. GSM söker en nätverksanslutning (blinkar snabbt) 2. GSM har en nätverksanslutning (blinkar långsamt) 3. GSM ringer upp (lampan är tänd hela tiden under uppringningen) GSM indikatorn är endast ett stöd. I allmänhet kommer du oftast att använda statusindikatorn. Eftersom bara Master har GSM, finns GSM indikatorn bara på Master. Slave har inte denna indikatorn. 11

12 5. Interiören i Birth Alarm Mobile Multiple När du öppnar Birth Alarm Mobile Multiple, kommer du att se följande huvudkomponenter: 1. Batterier 2. SIM-kort/SIM-korthållare (finns bara i Master) 3. Statusindikator 4. GSM indikaotr 5. Kommunikationsenhet Sätta i/byta ut batterierna Vid byte av batterier i Birth Alarm Mobile Multiple, skall du alltid använda alkaliska batterier (helst "Duracell" eller "Panasonic"). Användning av uppladdningsbara batterier rekommenderas inte. Byt alltid ut alla 3 batterierna samtidigt! En liten skruvmejsel kan användas för att försiktigt plocka ut batterierna, om du inte kan göra det med fingrarna. Batterierna måste sättas i så den negativa polen på batteriet placeras på fjädern. 12

13 Sätt alltid i nya batterier i början av fölningssäsongen! När du inte använder Birth Alarm Mobile Multiple under en längre period, till exempel efter fölningssäsongen är det lämpligt att ta bort batterierna för att förhindra skador på produkten som en följd av läckage. Utformningen av höljet på Birth Alarm Mobile Multiple är sådan att skruvarna bara kan skruvas fast på ett sätt. Detta för att säkerställa att GSM indikatorn syns. 13

14 6. Sätta i SIM-kortet SIM-kortet placeras i Master med chippet nedåt. OBS! Kontrollera även den diagonala sidan på SIM-kortet. Denna skall vara på framsidan när SIM-kortet är isatt. För SIM-kortet i hållaren tills du hör ett klick. SIM-kortet sitter nu i hållaren och Master är klar för användning. När du vill ta bort SIM-kortet från hållaren trycker du försiktigt på SIM-kortet tills du hör ett klick. SIM-kortet sticker nu delvis ut från hållaren så att du enkelt kan ta ut det. 14

15 7. Installera ett nytt SIM-kort Beroende på vilket land du bor i, kan din Birth Alarm Mobile Multiple levererats med ett SIM-kort. Om detta är fallet sitter SIM-kortet redan Master s SIM-korthållare. Om detta inte är fallet måste du köpa ett SIM-kort själv. Köp ett kontantkort (eller, om nödvändigt ett SIM-kort med ett billigt SIMabonnemang) från din mobil specialist. Du ska helst välja en operatör som du vet ger bra täckning på den plats där du vill använda din Birth Alarm Mobile Multiple. När du har köpt ett SIM-kort måste du aktivera det. Du gör så här: Sätt in det nya SIM-kortet i din egen telefon. Om din telefon frågare efter en PIN-kod efter att du satt igång den, så in koden. PIN-koden finns i häftet eller skriften som medföljer SIM-kortet. I de flesta fallen är PIN-konden Försök nu att ringa ett samtal med telefonen. Du kanske hör någon form av välkomstmeddelande från din operatör innan telefonen kopplar samtalet, eftersom det är första gången du använder SIM-kortet lyssna på meddelandet i sin helhet. Du måste nu kontrollera om röstbrevlådan för SIM-kortet är avstängd. Du kan göra det genom att ringa numret på SIM-kortet från en annan telefon. Om det efter ett tag, är så att du överförs till en röstbrevlåda, innebär det att röstbrevlådan för SIM-kortet är påslagen. Om så är fallet, måste du inaktivera röstbrevlådan personligen genom att ringa operatörens kundtjänst, eller genom att mata in en viss avaktiveringskod. Förfarandet är olika för varje operatör och anges i instruktionerna för SIM-kortet. Om du uppmanas att mata in en PIN-kod när du slår på telefonen, måste denna PIN säkerhetsfunktion stängas av. Konsultera manualen för din telefon för instruktioner om hur du gör detta. 15

16 Kontrollera hur mycket kredit det är på SIM-kortet. Du kan göra detta genom att ringa upp din operatörs servicenummer för detta ändamål. Kontrollera att det finns minst 100:-- på kortet. Om kreditbeloppet är otillräckligt måste du ladda upp det med mer kredit. När du utfört alla dessa steg kommer det nya SIM-kortet vara redo för installation och användning i Master. (se 6) 16

17 8. Programmera telefonnummer Ibland vill du ändra inställningarna på din Birth Alarm Mobile Master eller lägga till telefonnummer. För att ändra inställningarna i din Birth Alarm Mobile Master måste du ställa in enheten i programmeringsläge. 8.1 Programmeringsläge Följande steg ger dig möjlighet att programmera Master direkt: Håll den bakre änden av skruvmejseln några sekunder mot den röda rutan ( ) bredvid symbolen på sidan av höljet. Under tiden du gör detta kommer LED lampan att först blinka grönt 3 gånger och sedan blått. När ljusdioden är blå kan du ta bort skruvmejseln. Nu är Birth Alarm Mobile Multiple i programmeringsläge. När du är klar med programmeringen vänta 2-3 minuter, Master kommer automatiskt att lämna programmeringsläget och återgå till normal status. Birth Alarm Mobile Multiple är nu klar för användning. 8.2 Programmera telefonnummer Telefonnummer kan programmeras på 3 olika sätt: genom att ringa, skicka SMS eller genom direktprogrammeringsmetoden. De tre olika alternativen beskrivs i detalj nedan. Du behöver bara välja en metod. Vanligtvis väljer användare ring metoden. De 4 telefonnumren som Master kan ringa anges som "M1","M2","M3" och "M4" Programmera genom att ringa Sätt Master i programmeringsläge (se 7.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå, 1 x grön växelvis. Ring upp Master med din (helst mobil) telefon. 17

18 Master kommer nu att få ditt samtal och programmera ditt telefonnummer i minnet. Master kommer nu att ringa tillbaka för att bekräfta numret. Låt din telefon ringa (d.v.s. svara inte och koppla inte ifrån). Nu är du klar med programmeringen. Master har dina nummer och kommer att ringa dig när det är dags för fölning. Vänta 2-3 minuter. Master lämnar automatiskt programmeringsläget och är klar att använda. Om du vill förprogrammera fler telefonnummer, följer du stegen nedan: Vänta tills Master blinkar 1 x blå och 2 x grön. Ring nu upp Master med den 2:a telefonen som du vill bli uppringd på (till exempel din fasta telefon). Master kommer också att få detta samtal och kommer att programmera detta telefonnummer i minnet. Master kommer också att ringa dig på denna telefon för att bekräfta numret. Låt din telefon ringa, svara inte. Efter några sekunder blinkar Master 1 x blå och 3 x grön för att indikera att du nu även kan programmera det 3:e numret (och därefter det 4:e numret) med samma metod. Fig2. : statusindikatorns ljusmönster under programmering LED-ljus mönster Betyder Master är redo för det första samtalet Master är redo för det andra samtalet Master är redo för det tredje samtalet Master är redo för det fjärde samtalet 18

19 Du kan bestämma vilket telefonnummer du programmerar genom antalet gröna blinkningar på Master. Till exempel visar 1 x blå och 4 x grön att du programmerar det 4:e numret Programmera genom att SMS:a Du kan även programmera Master genom att skicka ett SMS. För att göra detta följer du stegen nedan: På din egen mobiltelefon skriver du ett SMS med följande text: "M1:" (OBS! Använd stor bokstav M), omedelbart åtföljt av det första numret du vill skall bli uppringt. Tabellen nedan visar ett exempel på hur ett SMS skall skrivas i ditt land. Land Landskod Exempel mobil nummer: Exempel på hur ett SMS skall se ut: (OBS! Skriv stor bokstav "M" och allt I en följd, utan mellanslag) Holland (NL) M1: Belgien (BE) M1: Frankrike (FR) M1: Schweiz (CH) M1: Österrike (AT) M1: United Kingdom M1: (UK) Sverige (SE) M1: Tyskland (DE) M1: Som framgår av tabellen här bör numret programmeras med hjälp av landsnumret istället för den första 0:an som normalt skulle ha ingått i mobiltelefonnumret. Aktivera Master "programmeringsläge" (se 8.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå och 1 x grön växelvis. Skicka nu SMS:et som du skrivit till Master's mobiltelefonnummer. 19

20 Du kommer snart att få status SMS från Master som bekräftelse. Detta kommer att visa numret du har programmerat föregånget med M1: Telefonnumren avseende M2, M3 och M4 kan programmeras enligt samma förfarande. Du kan också programmera mer än ett telefonnummer i ett SMS, så länge du börjar med en ny rad i meddelandet för varje telefonnummer. (SMS) M1:+ M2:+ M3:+ M4:+ Vi rekommenderar att du programmerar ett mobiltelefonnummer som det första numret (M1). Om du gör det kan Master skicka dig ett SMS och även ta emot SMS från dig. Du kan även programmera telefonnumren vis SMS när du testar fölvakten (se 13). När GSM indikatorn på Master blinkar långsamt, kan du skicka ett SMS med telefonnummer eller nya inställningar och Master kan bearbeta dessa Direkt programmering Det finns alltid möjlighet att programmera Master genom att tillfälligt sätta i Master's SIM-kort i din eller någon annans mobiltelefon och spara numren på SIM-kortet via telefonen i fråga. Detta är dock oftast den mest komplexa metoden. För att kunna programmera SIM-kortet direkt följer du stegen nedan: Ta ut SIM-kortet ur Master's SIM-korthållare. (se 6) Placera SIM-kortet i en annan mobiltelefon. Sätt på mobiltelefonen. Programmera namnen M1, M2, M3 och M4 till minnesplatserna 11, 12, 13 och 14 på SIM-kortet. Du hittar förfarandet för att göra detta i 20

21 manualen för mobiltelefonen. Var noga med att se till att du inte programmerar numren i telefonens huvudminne. Programmera alla numren på SIM-kortet (även om du till exempel bara vill använda 2 nummer). Om du inte vill att en av minnesplatserna rings spara det som "+1111". M1: M2: M3:+1111 M4:

22 9. Programmera andra inställningar Birth Alarm Mobile Multiple levereras med standardinställningar som har förinställts vid tillverkningen. Dessa är lämpliga för de flesta ston men de kan justeras vid behov. Använd "viloläget på Birth Alarm Mobile Multiple när ditt sto vilar (sover) i fullt utsträckt läge. Viloläget innebär en viss justering i hur Birth Alarm Mobile Multiple fungerar. Denna justering ser till att den inte skickar ett larm bara för att stoet ligger ner för att vila. När du använder viloläget kontrollerar Birth Alarm Mobile Multiple om ditt sto utöver liggande i en utsträckt position också är rastlös, vilket är fallet när värkarna har börjat. 9.1 Viloläge på Master Du kan sätta på viloläget på Master så här: Skapa följande SMS på din egen mobiltelefon: SL:1" (OBS! Använd stora bokstäver SL) Sätt Master i "programmeringsläge" (se 8.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå och 1 x grön växelvis. Skicka nu detta SMS till Master's telefonnummer. Master kommer att bekräfta mottagandet av ditt SMS inom kort genom att skicka status SMS. På sista raden står det "SL:1", vilket innebär att viloläget är på. Viloläget kan stängas av på ett liknande sätt: Skapa följande SMS på din egen mobiltelefon: SL:0" (OBS! Använd stora bokstäver SL) Sätt Master i "programmeringsläge" (se 7.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå och 1 x grön växelvis. Skicka nu detta SMS till Master's telefonnummer. 22

23 Master kommer att bekräfta mottagandet av ditt SMS inom kort genom att skicka status SMS. På sista raden står det "SL:0", vilket innebär att viloläget är avstängt. Master fungerar nu som vanligt igen. Statusindikatorn blinkar normalt 1 x grön var 8:e sekund. När Master är i viloläge blinkar statusindikatorn snabbt 2 gånger var 8:e sekund. 23

24 9.2 Viloläge på Slave Du kan sätta på viloläget på Slave så här: Håll den bakre änden av skruvmejseln mot den röda rutan ( ) bredvid symbolen på sidan av Slave. Statusindikatorn kommer att lysa grönt. Fortsätt hålla skruvmejseln mot den röda rutan ( ). Statusindikatorn blinkar grönt 2 gånger och sedan 3 gånger. Därefter visar den snabbt ett gult ljus 1 gång. Slave har nu aktiverats i viloläget och kan fästas på ditt sto. 9.3 Vinkel inställning på Master Birth Alarm Mobile Multiple kommer att reagera när ditt sto sträcker sig. Med andra ord: den mäter i vilken utsträckning ditt sto har flyttat till sin sida. I genomsnitt får en vilken på mer än 65 betraktas som "onormal", och detta kommer få Birth Alarm Mobile Multiple att reagera. Standardinställningen för Birth Alarm Mobile Multiple är 65. Du kan emellertid justera detta så att Birth Alarm Mobile Multiple blir mindre känslig och inte vidtar några åtgärder förrän i ett senare skede. Följ nedan steg för att ändra vinkel inställningen (exempelvis till 70 ) på Master: Skapa följande SMS på din egen mobiltelefon: A1:70" (OBS! Använd stor bokstav A) Sätt Master i "programmeringsläge" (se 8.1). Vänta till statusindikatorn blinkar 1 x blå och 1 x grön växelvis. Skicka nu detta SMS till Master's telefonnummer. Master kommer att bekräfta mottagandet av ditt SMS inom kort genom att skicka status SMS. Det kommer att ange "A1:70" på sista raden för att indikera att Master aktiveras när stoet ligger i 70 vinkel. 24

25 Du kan ställa in vinkeln mellan 60 och

26 Om till exempel, du får larm vid upprepade tillfällen om att stoet ligger i en vinkel som bara är 65, men inget är fel, kan du justera vinkeln för detta sto till en något större vinkel, till exempel till 70. Gå inte utöver 75! 26

27 9.4 Vinkel inställning på Slave Du kan också ändra vinkel inställningen på Slave. Säg till exempel att du vill ändra vinkeln från 65 till 75. Följ då stegen nedan: Håll den bakre änden av skruvmejseln mot den röda rutan ( ) bredvid symbolen på sidan av Slave. Statusindikatorn visar en grön lampa (65 ). Fortsätt hålla skruvmejseln mot den röda rutan ( ). Statusindikatorn blinkar grönt 2 gånger (=70 ) och sedan 3 gånger (=75 ) Ta bort skruvmejseln. Slave är nu inställd på 75. De olika ljusmönstren och dess innebörd när man fastställer viloläge och vinkel inställning på Slave sammanfattas i tabellen nedan. Fig2. : statusindikatorns ljusmönster på Slave LED-ljus mönster Betyder SLAVE har ställts in på vinkel 65 utan viloläge SLAVE har ställts in på vinkel 70 utan viloläge SLAVE har ställts in på vinkel 75 utan viloläge SLAVE har ställts in på vinkel 65 med viloläge SLAVE har ställts in på vinkel 70 med viloläge SLAVE har ställts in på vinkel 75 med viloläge 9.5 Antal uppringningar och tillfälle att sända SMS Du kan ställa in hur många gånger som Birth Alarm Mobile Master ringer dig, liksom den tidpunkt när den skickar dig ett SMS. I standard läge ringer Birth 27

28 Alarm Mobile Multiple 2 gånger när den larmar. Detta innebär att den kommer att ringa kortnummer M1, M2, M3 och M4 två gånger. Efter det kommer Birth Alarm Mobile Master sluta ringa automatiskt. Efter att Birth Alarm Mobile Multiple har ringt M1 numret för 2:a gången skickat den ett SMS till det numret. Om du vill att Birth Alarm Mobile Multiple skall ringa dig fler gånger eller om du vill att SMS:et skall skickas tidigare eller senare kan du ändra den aktuella inställningen Ändra antalet uppringningar Slutför följande steg för att justera antalet uppringningar (till exempel till 5 gånger): Skapa följande SMS på din egen mobiltelefon: CL:5" (OBS! Använd stora bokstäver CL) Sätt Master i "programmeringsläge"(se 8.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå och 1 x grön växelvis. Skicka nu detta SMS till Master's telefonnummer. Master kommer att bekräfta mottagandet av ditt SMS inom kort genom att skicka status SMS. På sista raden står det "CL:5" för att ange att Master kommer att ringa upp de inprogrammerade telefonnumren 5 gånger vid larm innan den slutar automatiskt Ställ in tidpunkt för att sända SMS Inga SMS Slutför följande steg om du inte vill få SMS från Master: Skapa följande SMS på din egen mobiltelefon: MS:0" (OBS! Använd stora bokstäver MS) Sätt Master i "programmeringsläge" (se 8.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå och 1 x grön växelvis. Skicka nu detta SMS till Master's telefonnummer. 28

29 Master kommer att bekräfta mottagandet av ditt SMS inom kort genom att skicka status SMS. På sista raden står det "MS:0" för att ange att Master inte kommer att skicka dig några SMS. Alltid SMS Slutför följande steg om du vill få ett SMS från Master varje gång den larmar: Skapa följande SMS på din egen mobiltelefon: MS:1" (OBS! Använd stora bokstäver MS) Sätt Master i "programmeringsläge" (se 8.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå och 1 x grön växelvis. Skicka nu detta SMS till Master's telefonnummer. Master kommer att bekräfta mottagandet av ditt SMS inom kort genom att skicka status SMS. På sista raden står det "MS:1" för att ange att Master kommer att skicka dig SMS omgående efter 1:a uppringningen. SMS efter 2:a uppringningen Slutför följande steg om du vill få ett SMS från Master efter 2:a uppringningen (detta är Master's standardinställning): Skapa följande SMS på din egen mobiltelefon: MS:2" (OBS! Använd stora bokstäver MS) Sätt Master I "programmeringsläge" (se 8.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå och 1 x grön växelvis. Skicka nu detta SMS till Master's telefonnummer. Master kommer att bekräfta mottagandet av ditt SMS inom kort genom att skicka staus SMS. På sista raden står det "MS:2" för att ange att Birth Alarm Mobile Multiple skickar dig ett SMS efter den 2:a uppringningen. 29

30 10. Status SMS Master skickar dig status SMS när du har ändrat någon inställning eller ett telefonnummer på Master eller när du får ett fölningslarm. Detta status SMS informerar dig om de aktuella inställningarna och programmerade telefonnummer påmaster. Det kommer också att ge dig några avläsningar relevanta för stoet och Master. Avläsningar Inställningar SMS: Betyder: Batteri 60 % Återstående batterikapacitet Signal 51% Signalstyrka Vinkel: 65 Vinkeln på stoets rygg mot marken i grader CT:0080x 03x Mätning tog 80 sekunder, 3 tydliga sammandragningar SMS: 12 Antal SMS som redan har skickats: 12 M1: Det 1:a telefonnumret som rings upp M2: Det 2:a telefonnumret som rings upp M3:+1111 Det 3:e telefonnumret (används inte i detta exempel) M4:+1111 Det 4:e telefonnumret (används inte i detta exempel) A1:65 Detektionsvinkel har satts till 65 grader MS:2 CL:2 SMS efter 2:a uppringningen; totalt antal uppringningar SL:0 Viloläge avstängt (0) När du märker att batterikapaciteten har sjunkit till mindre än 20% måste du byta ut batterierna! Om du märker att signalstyrkan ibland är mindre än 20% skulle vi råda dig att välja en annan operatör som har en bättre täckning på den plats där du använder Master. SMS räknaren ger dig en uppfattning om hur mycket kredit du har använt. 30

31 11. Det automatiska kontrollsystemet Birth Alarm Mobile Multiple är ett system där en eller flera Slave kan skicka ett larm till Master. Master kontrollerar regelbundet att den anslutna Slave fortfarande omfattas av signalen. När en Slave inte har upptäckts på ett antal timmar får du ett SMS från Master med texten "Slave nr [#] No Sign". Detta är hur Master indikerar att Slave-modulen inte längre kan kontaktas eller inte fungerar som den skall. Master skickar dig 2 liknande SMS för att påminna dig (om felet ännu inte har åtgärdats). Efter det 3:e SMS:et kommer Master att koppla bort Slave automatiskt och sluta att kontrollera den. Master skickar sedan ett SMS med texten "Slave nr [#] Disconnected". Om Slave upptäcks igen kommer Master återuppta sina kontroller. När ett Slave batteri är på väg att ta slut får du ett SMS med texten "Slave nr [#] LOW BATTERY" När du får ett fölningslarm via en Slave-modul, kommer du (efter att du blivit uppringd av Master först) också få ett SMS med texten: "Slave nr [#]!!ALARM!!" 31

32 12. Para samman Du behöver bara följa stegen nedan om du har köpt en ny, extra Slave! När du har köpt en extra Slave, måste den läggas till systemet. Du kan göra detta på följande sätt: Statusindikator (på kommunikations enhet) Para samman Skruva loss både Master och den nya Slave. Sätt igång Master först. Om du redan har en eller flera Slave sätt i gång dem en efter en. (Vänta cirka 1 minut efter start av varje Slave) När alla Slave är påslagna sätt igång den nya Slave också och vänta tills den lilla röda lampan på kommunikationsmodulen har slocknat. Tryck sedan på den lilla orange knappen som heter "PAIR" på kommunikationsmodulen på Master. När den röda lampan på kommunikationsmodulen som heter "STATUS" visar ett rött ljus, tryck på orange "PAIR" knappen på Slave, tills de tillämpliga statusindikatorerna visar rött ljus. Nu är de två enheterna introducerade för varandra. Denna procedur tar 10 till 20 sekunder. Om det lyckats kommer lamporna på båda enheterna att visa grönt ljus samtidigt i 1 sekund. Den nya Slave har nu blivit en del av systemet. 32

33 13. Testa Innan du börjar använda Master, är det viktigt att du först testar den för att se till att den fungerar korrekt. Du kan enkelt testa produkten själv. Besök helst platsen där ditt sto är, tillsammans med Master. Ta den i händerna och sätt i gång den så att statusindikatorn blinkar grönt var 8:e sekund. Vrid den 90, så att statusindikatorn är vänd uppåt. (OBS! Om viloläget är aktiverat vrid tillbaka till horisontellt läge efter 15 sekunder.) Statusindikatorn kommer nu att börja blinka snabbare och lysa gult. Efter några sekunder blir statusindikatorn blå och GSM-lampan lyser också. Master kommer nu inom kort att börja slå numret som är programmerat som "M1". Svara inte på detta samtal och likaså tryck inte bort samtalet genom att trycka på den röda knappen. Bara låt telefonen ringa. Master slutar ringa automatiskt efter några sekunder. Du kan nu stoppa Master genom att helt enkelt ringa upp den. Master besvarar ditt samtal och du hör en ton som anger att du har stoppat den. Master ringer inte några andra nummer förrän den vrids 90 igen efter några minuter. 33

34 Sedan testar du Slave på ungefär samma sätt: Se till att vara nära Master när du testar Slave. Ta Slave i dina händer och sätt igång den. Vrid den 90, så att statusindikatorn är vänd uppåt. (OBS! Om viloläget är aktiverat vrid tillbaka till horisontellt läge efter 15 sekunder.) Statusindikatorn kommer nu att börja blinka snabbare och lysa gult. Efter några sekunder blir statusindikatorn blå. Slave kommer nu att skicka en radiosignal till Master. Master kommer nu inom kort att börja slå numret som är programmerat under "M1". Svara inte på detta samtal och likaså tryck inte bort samtalet genom att trycka på den röda knappen. Bara låt telefonen ringa. Master slutar ringa automatiskt efter några sekunder. Du får också ett SMS om att Slave har larmat. Du kan nu stoppa Master genom att helt enkelt ringa upp den. Master besvarar ditt samtal och du hör en ton som anger att du har stoppat den. Master ringer inte några andra nummer förrän den vrids 90 igen efter några minuter. Om testet har gått bra kan du fästa Master och Slave till dina ston. Om du stöter på problem vänligen använd den bifogade felsökningslistan (Troubleshooter). 34

35 Du kan spara Master's nummer i din telefon genom att döpa det till exempel till "Sto" eller "Fölning". Nu kan du se när Master ringer dig. När Master ringer dig svara aldrig (oavsett om det är fölning eller programmering). Om du svarar registreras det som ett samtal med Master och du får betala för det! Tryck aldrig bort samtalet i heller (med den röda knappen), eftersom samtalet då kanske hamnar i din röstbrevlåda. 35

36 14. Montering på stoet För att kunna använda Birth Alarm Mobile Multiple i en gjord eller under grimman måste den fästas i den medföljande hållaren. Du kan göra detta på följande sätt: Skjut in Birth Alarm Mobile Multiple i hållaren försiktigt, som visas på bilden nedan. Kontrollera att båda indikatorerna är synliga på sidan. Avsluta med att stänga luckan med klämmans som medföljer. 36

37 14.1 Montering under grimman Om du vill använda Birth Alarm Mobile Multiple under en grimma bör den monteras enligt nedan, med 3 buntband. 37

38 14.2 Montering i en anti-rull gjord Om du vill använda Birth Alarm Mobile Multiple i en anti-rull gjord bör du placera hållaren med Birth Alarm Mobile Multiple som illustreras nedan. När du fäster den på en anti-rull gjord bör du använda 6 buntband. 38

39 15. Sammanfattning och sätt att använda produkten Nedan följer en kort beskrivning av hur Alarm Mobile Multiple fungerar och hur den ska användas. Vi råder dig att läsa denna text. Birth Alarm Mobile Multiple kontrollerar ditt stos position var 8:e sekund. I mellantiden kommer den att byta till ett energieffektivt läge för att spara på batteriet. När ditt sto börjar få värkar och lägger sig helt i sidoläge kommer Master att ringa din mobiltelefon. Master's telefonnummer kommer då att visas på skärmen på din mobiltelefon. Om du lagrar numret i kontaktlistan i din mobiltelefon med ett namn som "Fölvakt" eller "Sto", kommer detta namn också att visas på skärmen på din mobiltelefon. Du kommer nu att veta att det är Master som ringer dig. I motsats till vad du normalt skulle göra svarar du inte i telefonen! Detta innebär att samtalet inte kopplas fram och du kommer att få ett larm helt gratis. Efter några sekunder kommer Master sluta att ringa. Du kan sedan ringa upp Master. Denna uppringning kommer att låta Master veta att du har hört larmet och slutar ringa. Den kommer inte att återaktiveras förrän ditt sto lägger sig ner igen. Om du inte ringer upp Master inom cirka en minut kommer den att ringa upp det andra numret i minnet (om ett andra nummer har programmerats) och sedan åter vänta ungefär en minut för bekräftelse. Master kan larma upp till 4 personer om en fölning. Om Master har ringt alla nummer en gång utan att få något svar, kommer den att ringa det första numret igen. Därefter kommer den automatiskt att skicka ett SMS status. Detta är ett SMS i vilket den ger kortfattad information om vinkel, batterikapacitet, täckning etc. (se 10) Det bör noteras att ringa en fast telefonanslutning (din hemtelefon till exempel) även fungerar för Master. Om din fasta telefon är utrustad med nummerpresentatör (måste vara aktiverat) kan du se i förväg om det är Master som ringer dig. Du kan även registrera Master's nummer i förväg så du känner igen det. Om du inte har aktiverat nummerpresentatören måste du besvara varje samtal. I sådana fall kommer du att höra ett pip som för att du 39

40 kan identifiera Master. I detta fall kommer det att anses som en konversation med Master och en liten summa kommer att dras från kontantkortet i Master. Om du använder Master på detta sätt rekommenderar vi dig att du regelbundet kontrollerar krediten på ditt kontantkort. Kontrollera att det fortfarande finns cirka 100:-- kvar. Slave har en identisk detektionsmetod men den skickar sina alarm till dig via Master. Om några larm har utfärdats av Slave-modulen, får du ett SMS om detta. Systemet kan i allmänhet fungera under minst en månad på en uppsättning alkaliska batterier. Vi avråder bestämt från användning av laddningsbara eller billigare zink-kol batterier! 40

41 16. Teknisk information Matningsspänning Strömförbrukning 4.5V (3xAA Alkaline) 130uA genomsnitt (1.3A peak) (Master) 130uA genomsnitt (Slave) Dual band GSM-900/1800 MHZ (Master) 4 (Master) Ja GSM-modul Minnesplatser Viloläge Detektionsvinkel Justerbar Larmtyper Telefonsamtal/SMS Garanti: Upp till 2 år från inköpsdatum. Gäller inte i händelse av vanskötsel, vattenskada eller andra skador endast fabrikationsfel. Tillverkaren och importören kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår genom användning av Birth Alarm Mobile Multiple. Alla leveranser och arbeten omfattas av Allmänna Villkor för Gallagher Europe B.V. Gallagher Europe B.V. (NL) Bornholmstraat 62A 9723 AZ GRONINGEN Tel (0) / Fax 0031 (0) Gallagher Belgium b.v.b.a. (BE) Oude Baan HAM Tel. 013/ / Fax 013/ Gallagher Europe (DE) Talstrasse Ibbenbüren Telefon: 05451/ / Fax: 05451/

42 Gallagher Europe (FR) Miniparc du Verger Bâtiment C - 1 rue de Terre Neuve LES ULIS Tél / Fax Gallagher Europe (AT) Hopfgarten Weisskirchen Tel. +43 (0)3577/82200 / Fax. +43 (0)3577/ Gallagher Schweiz AG (CH) Zürcherstrasse St. Gallen Tel. 071 / / Fax. 071 / Gallagher Powerfence UK Ltd. Curriers Close, Canley COVENTRY CV4 8AW Tel / Fax Gallagher Sweden AB (SE) Rönnviksgatan MALMÖ Tel / Fax E-post: 42

43 43

44 Gallagher Europe B.V. Bornholmstraat 62A 9723 AZ Groningen See for local adresses:

Tack för ditt köp av Birth Alarm Lite. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före

Tack för ditt köp av Birth Alarm Lite. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före 2 Tack för ditt köp av Birth Alarm Lite. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten är monterad

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Inhoud. SE Bruksanvisning

Inhoud. SE Bruksanvisning SE Bruksanvisning Tack för ditt köp av EquiAlarm. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten är

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Soneco MC2 BRUKSANVISNING

Soneco MC2 BRUKSANVISNING 1(11) Soneco MC2 BRUKSANVISNING 2(11) Publicerat i september 2007 Copyright 2007 Soneco Oy Soneco Oy (Ltd.) Teknologiantie 14 A, FI-90570 Uleåborg, FINLAND. Soneco MC2 är Soneco Oy:s varumärke. Detta dokument

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter

Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet Installationen tar bara några minuter Paketets innehåll Grattis till ett bra val! Nu har du tillgång till riktigt smart och framtidssäker telefoni, där du ringer

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Kom igång med. Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet.

Kom igång med. Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Kom igång med Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Snart har du Hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Innehållsförtecknig Paketets innehåll 4 Vad är vad på din dosa 5 Hemtelefoni

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

SafeLine GL5 Installationsmanual

SafeLine GL5 Installationsmanual SafeLine GL5 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. 08.2012 SafeLine GL5 Installationsmanual Tekniska data Kommunikation: Antennkontakt:

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide

Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide Gör så här: Det finns flera sätt att koppla in dosan, beroende på hur du vill ringa och/eller surfa. Alla är lika enkla! Snart har du Fasttelefoni via mobilnätet.

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Allmänt ASSA 3000 CODE kan programmeras med upp till 10 olika PIN-koder. Varje PIN-kod är 4-6 siffror långt. För att tända

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

SafeLine GL1 MANUAL. Hisstelefon. 4 x 5,5 2 x 9,5. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. GL1 v1.011 SE

SafeLine GL1 MANUAL. Hisstelefon. 4 x 5,5 2 x 9,5. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. GL1 v1.011 SE SafeLine GL1 MANUAL 4 x 5,5 2 x 9,5 42 81 108 121 24 Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. Hisstelefon 06.2016 www.safeline-group.com SafeLine GL1 TEKNISK DATA Effekt: Linjeeffekt: Strömförbrukning:

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

SafeLine GL4. Bruksanvisning. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv.

SafeLine GL4. Bruksanvisning. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. SafeLine GL4 Bruksanvisning Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. safeline.eu SafeLine GL4 Bruksanvisning Kopplingsanvisning Kopplingsanvisning

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Kom igång med. Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet.

Kom igång med. Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Kom igång med Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Snart har du Hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Innehållsförtecknig Paketets innehåll 4 Vad är vad på din dosa 5 Hemtelefoni

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner.

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SafeLine GL1 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SVENSKA v3.02 11.2012 SafeLine GL1 Installationsmanual TEKNISKA DATA Effekt: Strömförbrukning: 12 VDC eller 20-30 VDC 12

Läs mer

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Artikelkod: N0094437 Datum: Januari 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med ensamrätt

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL INNEHÅLL SIDA 1 INLEDNING Förord 3 Allmänna

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL Tjänsteställe, handläggare Kristina Malmborg 2015 12 15 1(8) Hjälpmedel Västernorrland Distribution FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL All in One är en lösning för att vidaresända larm och larma

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Innehållsförteckning Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE 3 Kom igång med ditt

Läs mer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll I-2. Omkopplare smart kontakt Frontpanel Snabbinstallationsguide CD med snabbinstallationsgui den

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8199-C B g 6 0 0 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så använder du ditt BG600 2 Slå på larmet (aktivering) 2 Tillfällig urkoppling av sensorer

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Användarmanual. Mobeye i110. SW version 3.N

Användarmanual. Mobeye i110. SW version 3.N Användarmanual Mobeye i110 SW version 3.N Innehållsförteckning 1. Hur man använder Mobeye 4 1.1 Bli redo i tre steg 4 1.2 Steg 1: SIM-kort 4 1.3 Steg 2: Placera batterierna 5 1.4 Steg 3: Programmera telefonnummer

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Svenska 81 www.logitech.com/support/type-s

Läs mer

Instal ationsmanual smartcomfort50

Instal ationsmanual smartcomfort50 Installationsmanual smartcomfort50 Ingående produkter i paketet: 1.Termostat (inkl batterier) 2.Smart-plug 3.Gateway (inkl kablage) 4. Smart comfort App Viktigt! Läs igenom varje installationssteg innan

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer