the original product Birth Alarm Mobile Multiple Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "the original product Birth Alarm Mobile Multiple Bruksanvisning"

Transkript

1 the original product Birth Alarm Mobile Multiple SE Bruksanvisning

2 Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Multiple. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten är monterad och drivs på rätt sätt för att säkerställa att den fungerar korrekt. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 6 2. Paketets innehåll 7 3. Förbereda för användning Första gången Slå på/av 9 4. Birth Alarm Mobile Multiple indikatorer Statusindikator Statusindikator på Master Statusindikator på Slave GSM indikator Interiören i Birth Alarm Mobile Multiple Sätta i/byta ut batterierna Sätta i SIM-kortet Installera ett nytt SIM-kort Programmera telefonnummer Programmeringsläge Programmera telefonnummer Programmera genom att ringa Programmera genom att SMS:a Direkt programmering Programmera andra inställningar Viloläge på Master Viloläge på Slave Vinkel inställning på Master Vinkel inställning på Slave 28 3

4 9.5 Antal uppringningar och tillfälle att sända SMS Ändra antalet uppringningar Ställ in tidpunkt för att sända SMS Status SMS Det automatiska kontrollsystemet Para samman Testa Montering på stoet Montering under grimman Montering i en anti-rull gjord Sammanfattning och sätt att använda produkten Teknisk information 42 4

5 1. Inledning Naturligtvis vill du vara med när ditt sto är på väg att föla så att du kan hjälpa henne eller tillkalla en veterinär om det uppstår några komplikationer. Hästar och ponnyer tenderar att ligga ner, utsträckta på sin vänstra eller högra flank under fölning. Det ger dem mer utrymma under värkarna. Birth Alarm Mobile Multiple är ett smart hjälpmedel för detta fenomen. Genom att enkelt montera den under grimman eller i en anti-rull gjord kommer den att larma dig när fölningen startar. Birth Alarm Mobile Multiple är ett system som består av en "Master Modul" (M) och en (eller flera) "Slave Modul(er)" (.S.). Systemet syftar till att föra det enklare för dig att övervaka ett eller flera ston som fölar. Idealiskt för uppfödare, ridskolor och stora stall. Master (M) är en komplett GSM fölvakt, men den kan även vidarebefordra alla larm som skicka as Slave (.S.) till din mobiltelefon. Med andra ord, Slave (.S.) är en fölvakt utan GSM-funktionalitet. Slave (.S.) skickar bara ut en radiosignal när fölningen startar. Systemet är interaktivt. När en Slave (.S.) har kopplats till Master (M) kontrollerar den om Slave (.S.) ligger inom området för mottagning. Om några problem identifieras i systemet kommer Master (M) informera dig om detta med ett kort SMS. Du har alltså full kontroll över hela systemet. 5

6 2. Paketets innehåll 1. Birth Alarm Mobile Multiple Master. Du känner igen Master på M symbolen på etiketten. 2. Birth Alarm Mobile Multiple Slave. Du känner igen Slave på.s. symbolen på etiketten. 3. 2x Specialhållare (Master och Slave är placerade i dessa). Hållaren kan fästas antingen under stoets grimma eller i en anti-rull gjord. 4. Buntband För att hjälpa dig komma igång har vi skickat med ett antal buntband. Dessa buntband är avsedda för engångsbruk, men kan lätt köpas i vilken affär som helst. 5. Speciell skruvmejsel För det första kan denna användas för att skruva loss och öppna din Birth Alarm Mobile Multiple (till exempel när batterierna behöver bytas eller när du behöver infoga/ta bort SIMkortet). För det andra har baksidan av denna skruvmejsel en stark magnet. Du kan använda denna för att sköta/styra din Birth Alarm Mobile Multiple. 6. SIM-kortspaket. Denna förpackning innehåller nödvändiga servicenummer, PIN-kod och PUK-koden för SIM-kortet. (I vissa fall levereras Birth Alarm Mobile Multiple utan SIM-kort/SIM-paket. Detta beror på vilket land du bor i.) 7. Dokumentation Birth Alarm Mobile Multiple innehåller också följande två dokument: a. Quick-Start Guide (kort, koncis manual) b. TroubleShooter (En checklista att använda om du får problem med Birth Alarm Mobile Multiple, en så kallad felsökningsguide.) 6

7

8 3. Förbereda för användning 3.1 Första gången Följande steg måste utföras när du använder Birth Alarm Mobile Multiple för första gången: Skruva loss både Master och Slave och ta bort den röda etiketten från polen på batteriet. Batterierna är nu i kontakt. Beroende på i vilket land du bor i kan SIM-kortet ha ingått vid köp av produkten. - Om så är fallet har SIM-kortet redan placerats under Master s batterifack. (se 5.3) - Om så inte är fallet, måste du köpa och ställa in SIM-kortet själv. När du har gjort detta måste SIM-kortet aktiveras och placeras I SIM-korthållaren. (se 5.3) Avsnittet "Installera ett nytt SIM-kort" (se 6) förklarar hur du kan ställa in och installera ett nyinköpt SIM-kort själva. När du har utfört dessa steg på Master och Slave, kan du försluta med skruvarna och fortsätta med installeringen. Om din egen mobiltelefon har bra täckning i stallet eller hagen där ditt sto befinner sig rekommenderar vi att du köper ett SIMkort från samma operatör. 3.2 Slå på/av Birth Alarm Mobile Multiple kan slås på/av och skötas genom användande av den bakre delen av den speciella skruvmejseln som medföljer. För att slå PÅ Birth Alarm Mobile Multiple gör du så här: 8

9 Håll den bakre delen av skruvmejseln mot den röda rutan ( ) bredvid symbolen på sidan av Birth Alarm Mobile Multiple. Du kommer att se statusindikatorn lysa grönt. Du kan nu ta bort skruvmejseln. Birth Alarm Mobile Multiple är nu aktiv och redo att placeras på ditt sto. För att slå AV Birth Alarm Mobile Multiple gör du så här: Håll den bakre delen av skruvmejseln mot den röda rutan ( ) bredvid symbolen på sidan av Birth Alarm Mobile Multiple igen. Statusindikatorn lyser nu rött. Du kan ta bort skruvmejseln. Nu är Birth Alarm Mobile Multiple avstängd. 9

10 4. Birth Alarm Mobile Multiple indikatorer 4.1 Statusindikator Statusindikatorn är det yttersta ljuset på sidan av Birth Alarm Mobile Multiple. Statusindikatorn är ett speciellt ljus som kan lysa upp i 3 olika färger: bått, grönt och rött. Du kan läsa av statusen för Birth Alarm Mobile Multiple via statusindikatorns blinksekvens. Till exempel, om lampan blinkar grönt är allt OK, men om den blinkar rött behöver batterierna bytas ut. 4.2 Statusindikator på Master Den visar ytterligare information när Birth Alarm Mobile Master ringer upp. Om lampan blinkar blått och rött växelvis innebär det att anslutningen är dålig. Om lampan blinkar gult/blått eller grönt/blått växelvis, är anslutningen rimlig eller bra. Tabellen nedan visar vad statusindikatorns ljusmönster betyder. Fig1. : Standard ljus mönster av statusindikator LED ljus mönster Betyder Standby, batteri OK Standby, batteri OK, viloläge på Standby, batteri lågt GSM aktiv, etablerar en anslutning GSM aktiv, nätverksanslutningen är dålig GSM aktiv, nätverksanslutningen är rimlig GSM aktiv, nätverksanslutningen är bra Erhållit larm 10

11 4.3 Statusindikator på Slave Statusindikator på Slave ger dig ytterligare information. Tabellen nedan visar vad standardindikatorns ljus mönster betyder. Fig2. : Standard ljus mönster av status-indikator LED ljus mönster Betyder Standby, batteri OK Standby, batteri OK, viloläge på Standby, batteri lågt Larm skickat 4.4 GSM indikator Parallellt med statusindikatorn på sidan av Master hittar du också en lampa med inskriptionen "GSM". Denna indikator lyser bara gult. Den är direkt kopplad till Master's interna GSM, och lyser bara när GSM:et är aktivt. Det finns sammanfattningsvis, 3 möjliga situationer när det gäller GSM indikatorn: 1. GSM söker en nätverksanslutning (blinkar snabbt) 2. GSM har en nätverksanslutning (blinkar långsamt) 3. GSM ringer upp (lampan är tänd hela tiden under uppringningen) GSM indikatorn är endast ett stöd. I allmänhet kommer du oftast att använda statusindikatorn. Eftersom bara Master har GSM, finns GSM indikatorn bara på Master. Slave har inte denna indikatorn. 11

12 5. Interiören i Birth Alarm Mobile Multiple När du öppnar Birth Alarm Mobile Multiple, kommer du att se följande huvudkomponenter: 1. Batterier 2. SIM-kort/SIM-korthållare (finns bara i Master) 3. Statusindikator 4. GSM indikaotr 5. Kommunikationsenhet Sätta i/byta ut batterierna Vid byte av batterier i Birth Alarm Mobile Multiple, skall du alltid använda alkaliska batterier (helst "Duracell" eller "Panasonic"). Användning av uppladdningsbara batterier rekommenderas inte. Byt alltid ut alla 3 batterierna samtidigt! En liten skruvmejsel kan användas för att försiktigt plocka ut batterierna, om du inte kan göra det med fingrarna. Batterierna måste sättas i så den negativa polen på batteriet placeras på fjädern. 12

13 Sätt alltid i nya batterier i början av fölningssäsongen! När du inte använder Birth Alarm Mobile Multiple under en längre period, till exempel efter fölningssäsongen är det lämpligt att ta bort batterierna för att förhindra skador på produkten som en följd av läckage. Utformningen av höljet på Birth Alarm Mobile Multiple är sådan att skruvarna bara kan skruvas fast på ett sätt. Detta för att säkerställa att GSM indikatorn syns. 13

14 6. Sätta i SIM-kortet SIM-kortet placeras i Master med chippet nedåt. OBS! Kontrollera även den diagonala sidan på SIM-kortet. Denna skall vara på framsidan när SIM-kortet är isatt. För SIM-kortet i hållaren tills du hör ett klick. SIM-kortet sitter nu i hållaren och Master är klar för användning. När du vill ta bort SIM-kortet från hållaren trycker du försiktigt på SIM-kortet tills du hör ett klick. SIM-kortet sticker nu delvis ut från hållaren så att du enkelt kan ta ut det. 14

15 7. Installera ett nytt SIM-kort Beroende på vilket land du bor i, kan din Birth Alarm Mobile Multiple levererats med ett SIM-kort. Om detta är fallet sitter SIM-kortet redan Master s SIM-korthållare. Om detta inte är fallet måste du köpa ett SIM-kort själv. Köp ett kontantkort (eller, om nödvändigt ett SIM-kort med ett billigt SIMabonnemang) från din mobil specialist. Du ska helst välja en operatör som du vet ger bra täckning på den plats där du vill använda din Birth Alarm Mobile Multiple. När du har köpt ett SIM-kort måste du aktivera det. Du gör så här: Sätt in det nya SIM-kortet i din egen telefon. Om din telefon frågare efter en PIN-kod efter att du satt igång den, så in koden. PIN-koden finns i häftet eller skriften som medföljer SIM-kortet. I de flesta fallen är PIN-konden Försök nu att ringa ett samtal med telefonen. Du kanske hör någon form av välkomstmeddelande från din operatör innan telefonen kopplar samtalet, eftersom det är första gången du använder SIM-kortet lyssna på meddelandet i sin helhet. Du måste nu kontrollera om röstbrevlådan för SIM-kortet är avstängd. Du kan göra det genom att ringa numret på SIM-kortet från en annan telefon. Om det efter ett tag, är så att du överförs till en röstbrevlåda, innebär det att röstbrevlådan för SIM-kortet är påslagen. Om så är fallet, måste du inaktivera röstbrevlådan personligen genom att ringa operatörens kundtjänst, eller genom att mata in en viss avaktiveringskod. Förfarandet är olika för varje operatör och anges i instruktionerna för SIM-kortet. Om du uppmanas att mata in en PIN-kod när du slår på telefonen, måste denna PIN säkerhetsfunktion stängas av. Konsultera manualen för din telefon för instruktioner om hur du gör detta. 15

16 Kontrollera hur mycket kredit det är på SIM-kortet. Du kan göra detta genom att ringa upp din operatörs servicenummer för detta ändamål. Kontrollera att det finns minst 100:-- på kortet. Om kreditbeloppet är otillräckligt måste du ladda upp det med mer kredit. När du utfört alla dessa steg kommer det nya SIM-kortet vara redo för installation och användning i Master. (se 6) 16

17 8. Programmera telefonnummer Ibland vill du ändra inställningarna på din Birth Alarm Mobile Master eller lägga till telefonnummer. För att ändra inställningarna i din Birth Alarm Mobile Master måste du ställa in enheten i programmeringsläge. 8.1 Programmeringsläge Följande steg ger dig möjlighet att programmera Master direkt: Håll den bakre änden av skruvmejseln några sekunder mot den röda rutan ( ) bredvid symbolen på sidan av höljet. Under tiden du gör detta kommer LED lampan att först blinka grönt 3 gånger och sedan blått. När ljusdioden är blå kan du ta bort skruvmejseln. Nu är Birth Alarm Mobile Multiple i programmeringsläge. När du är klar med programmeringen vänta 2-3 minuter, Master kommer automatiskt att lämna programmeringsläget och återgå till normal status. Birth Alarm Mobile Multiple är nu klar för användning. 8.2 Programmera telefonnummer Telefonnummer kan programmeras på 3 olika sätt: genom att ringa, skicka SMS eller genom direktprogrammeringsmetoden. De tre olika alternativen beskrivs i detalj nedan. Du behöver bara välja en metod. Vanligtvis väljer användare ring metoden. De 4 telefonnumren som Master kan ringa anges som "M1","M2","M3" och "M4" Programmera genom att ringa Sätt Master i programmeringsläge (se 7.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå, 1 x grön växelvis. Ring upp Master med din (helst mobil) telefon. 17

18 Master kommer nu att få ditt samtal och programmera ditt telefonnummer i minnet. Master kommer nu att ringa tillbaka för att bekräfta numret. Låt din telefon ringa (d.v.s. svara inte och koppla inte ifrån). Nu är du klar med programmeringen. Master har dina nummer och kommer att ringa dig när det är dags för fölning. Vänta 2-3 minuter. Master lämnar automatiskt programmeringsläget och är klar att använda. Om du vill förprogrammera fler telefonnummer, följer du stegen nedan: Vänta tills Master blinkar 1 x blå och 2 x grön. Ring nu upp Master med den 2:a telefonen som du vill bli uppringd på (till exempel din fasta telefon). Master kommer också att få detta samtal och kommer att programmera detta telefonnummer i minnet. Master kommer också att ringa dig på denna telefon för att bekräfta numret. Låt din telefon ringa, svara inte. Efter några sekunder blinkar Master 1 x blå och 3 x grön för att indikera att du nu även kan programmera det 3:e numret (och därefter det 4:e numret) med samma metod. Fig2. : statusindikatorns ljusmönster under programmering LED-ljus mönster Betyder Master är redo för det första samtalet Master är redo för det andra samtalet Master är redo för det tredje samtalet Master är redo för det fjärde samtalet 18

19 Du kan bestämma vilket telefonnummer du programmerar genom antalet gröna blinkningar på Master. Till exempel visar 1 x blå och 4 x grön att du programmerar det 4:e numret Programmera genom att SMS:a Du kan även programmera Master genom att skicka ett SMS. För att göra detta följer du stegen nedan: På din egen mobiltelefon skriver du ett SMS med följande text: "M1:" (OBS! Använd stor bokstav M), omedelbart åtföljt av det första numret du vill skall bli uppringt. Tabellen nedan visar ett exempel på hur ett SMS skall skrivas i ditt land. Land Landskod Exempel mobil nummer: Exempel på hur ett SMS skall se ut: (OBS! Skriv stor bokstav "M" och allt I en följd, utan mellanslag) Holland (NL) M1: Belgien (BE) M1: Frankrike (FR) M1: Schweiz (CH) M1: Österrike (AT) M1: United Kingdom M1: (UK) Sverige (SE) M1: Tyskland (DE) M1: Som framgår av tabellen här bör numret programmeras med hjälp av landsnumret istället för den första 0:an som normalt skulle ha ingått i mobiltelefonnumret. Aktivera Master "programmeringsläge" (se 8.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå och 1 x grön växelvis. Skicka nu SMS:et som du skrivit till Master's mobiltelefonnummer. 19

20 Du kommer snart att få status SMS från Master som bekräftelse. Detta kommer att visa numret du har programmerat föregånget med M1: Telefonnumren avseende M2, M3 och M4 kan programmeras enligt samma förfarande. Du kan också programmera mer än ett telefonnummer i ett SMS, så länge du börjar med en ny rad i meddelandet för varje telefonnummer. (SMS) M1:+ M2:+ M3:+ M4:+ Vi rekommenderar att du programmerar ett mobiltelefonnummer som det första numret (M1). Om du gör det kan Master skicka dig ett SMS och även ta emot SMS från dig. Du kan även programmera telefonnumren vis SMS när du testar fölvakten (se 13). När GSM indikatorn på Master blinkar långsamt, kan du skicka ett SMS med telefonnummer eller nya inställningar och Master kan bearbeta dessa Direkt programmering Det finns alltid möjlighet att programmera Master genom att tillfälligt sätta i Master's SIM-kort i din eller någon annans mobiltelefon och spara numren på SIM-kortet via telefonen i fråga. Detta är dock oftast den mest komplexa metoden. För att kunna programmera SIM-kortet direkt följer du stegen nedan: Ta ut SIM-kortet ur Master's SIM-korthållare. (se 6) Placera SIM-kortet i en annan mobiltelefon. Sätt på mobiltelefonen. Programmera namnen M1, M2, M3 och M4 till minnesplatserna 11, 12, 13 och 14 på SIM-kortet. Du hittar förfarandet för att göra detta i 20

21 manualen för mobiltelefonen. Var noga med att se till att du inte programmerar numren i telefonens huvudminne. Programmera alla numren på SIM-kortet (även om du till exempel bara vill använda 2 nummer). Om du inte vill att en av minnesplatserna rings spara det som "+1111". M1: M2: M3:+1111 M4:

22 9. Programmera andra inställningar Birth Alarm Mobile Multiple levereras med standardinställningar som har förinställts vid tillverkningen. Dessa är lämpliga för de flesta ston men de kan justeras vid behov. Använd "viloläget på Birth Alarm Mobile Multiple när ditt sto vilar (sover) i fullt utsträckt läge. Viloläget innebär en viss justering i hur Birth Alarm Mobile Multiple fungerar. Denna justering ser till att den inte skickar ett larm bara för att stoet ligger ner för att vila. När du använder viloläget kontrollerar Birth Alarm Mobile Multiple om ditt sto utöver liggande i en utsträckt position också är rastlös, vilket är fallet när värkarna har börjat. 9.1 Viloläge på Master Du kan sätta på viloläget på Master så här: Skapa följande SMS på din egen mobiltelefon: SL:1" (OBS! Använd stora bokstäver SL) Sätt Master i "programmeringsläge" (se 8.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå och 1 x grön växelvis. Skicka nu detta SMS till Master's telefonnummer. Master kommer att bekräfta mottagandet av ditt SMS inom kort genom att skicka status SMS. På sista raden står det "SL:1", vilket innebär att viloläget är på. Viloläget kan stängas av på ett liknande sätt: Skapa följande SMS på din egen mobiltelefon: SL:0" (OBS! Använd stora bokstäver SL) Sätt Master i "programmeringsläge" (se 7.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå och 1 x grön växelvis. Skicka nu detta SMS till Master's telefonnummer. 22

23 Master kommer att bekräfta mottagandet av ditt SMS inom kort genom att skicka status SMS. På sista raden står det "SL:0", vilket innebär att viloläget är avstängt. Master fungerar nu som vanligt igen. Statusindikatorn blinkar normalt 1 x grön var 8:e sekund. När Master är i viloläge blinkar statusindikatorn snabbt 2 gånger var 8:e sekund. 23

24 9.2 Viloläge på Slave Du kan sätta på viloläget på Slave så här: Håll den bakre änden av skruvmejseln mot den röda rutan ( ) bredvid symbolen på sidan av Slave. Statusindikatorn kommer att lysa grönt. Fortsätt hålla skruvmejseln mot den röda rutan ( ). Statusindikatorn blinkar grönt 2 gånger och sedan 3 gånger. Därefter visar den snabbt ett gult ljus 1 gång. Slave har nu aktiverats i viloläget och kan fästas på ditt sto. 9.3 Vinkel inställning på Master Birth Alarm Mobile Multiple kommer att reagera när ditt sto sträcker sig. Med andra ord: den mäter i vilken utsträckning ditt sto har flyttat till sin sida. I genomsnitt får en vilken på mer än 65 betraktas som "onormal", och detta kommer få Birth Alarm Mobile Multiple att reagera. Standardinställningen för Birth Alarm Mobile Multiple är 65. Du kan emellertid justera detta så att Birth Alarm Mobile Multiple blir mindre känslig och inte vidtar några åtgärder förrän i ett senare skede. Följ nedan steg för att ändra vinkel inställningen (exempelvis till 70 ) på Master: Skapa följande SMS på din egen mobiltelefon: A1:70" (OBS! Använd stor bokstav A) Sätt Master i "programmeringsläge" (se 8.1). Vänta till statusindikatorn blinkar 1 x blå och 1 x grön växelvis. Skicka nu detta SMS till Master's telefonnummer. Master kommer att bekräfta mottagandet av ditt SMS inom kort genom att skicka status SMS. Det kommer att ange "A1:70" på sista raden för att indikera att Master aktiveras när stoet ligger i 70 vinkel. 24

25 Du kan ställa in vinkeln mellan 60 och

26 Om till exempel, du får larm vid upprepade tillfällen om att stoet ligger i en vinkel som bara är 65, men inget är fel, kan du justera vinkeln för detta sto till en något större vinkel, till exempel till 70. Gå inte utöver 75! 26

27 9.4 Vinkel inställning på Slave Du kan också ändra vinkel inställningen på Slave. Säg till exempel att du vill ändra vinkeln från 65 till 75. Följ då stegen nedan: Håll den bakre änden av skruvmejseln mot den röda rutan ( ) bredvid symbolen på sidan av Slave. Statusindikatorn visar en grön lampa (65 ). Fortsätt hålla skruvmejseln mot den röda rutan ( ). Statusindikatorn blinkar grönt 2 gånger (=70 ) och sedan 3 gånger (=75 ) Ta bort skruvmejseln. Slave är nu inställd på 75. De olika ljusmönstren och dess innebörd när man fastställer viloläge och vinkel inställning på Slave sammanfattas i tabellen nedan. Fig2. : statusindikatorns ljusmönster på Slave LED-ljus mönster Betyder SLAVE har ställts in på vinkel 65 utan viloläge SLAVE har ställts in på vinkel 70 utan viloläge SLAVE har ställts in på vinkel 75 utan viloläge SLAVE har ställts in på vinkel 65 med viloläge SLAVE har ställts in på vinkel 70 med viloläge SLAVE har ställts in på vinkel 75 med viloläge 9.5 Antal uppringningar och tillfälle att sända SMS Du kan ställa in hur många gånger som Birth Alarm Mobile Master ringer dig, liksom den tidpunkt när den skickar dig ett SMS. I standard läge ringer Birth 27

28 Alarm Mobile Multiple 2 gånger när den larmar. Detta innebär att den kommer att ringa kortnummer M1, M2, M3 och M4 två gånger. Efter det kommer Birth Alarm Mobile Master sluta ringa automatiskt. Efter att Birth Alarm Mobile Multiple har ringt M1 numret för 2:a gången skickat den ett SMS till det numret. Om du vill att Birth Alarm Mobile Multiple skall ringa dig fler gånger eller om du vill att SMS:et skall skickas tidigare eller senare kan du ändra den aktuella inställningen Ändra antalet uppringningar Slutför följande steg för att justera antalet uppringningar (till exempel till 5 gånger): Skapa följande SMS på din egen mobiltelefon: CL:5" (OBS! Använd stora bokstäver CL) Sätt Master i "programmeringsläge"(se 8.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå och 1 x grön växelvis. Skicka nu detta SMS till Master's telefonnummer. Master kommer att bekräfta mottagandet av ditt SMS inom kort genom att skicka status SMS. På sista raden står det "CL:5" för att ange att Master kommer att ringa upp de inprogrammerade telefonnumren 5 gånger vid larm innan den slutar automatiskt Ställ in tidpunkt för att sända SMS Inga SMS Slutför följande steg om du inte vill få SMS från Master: Skapa följande SMS på din egen mobiltelefon: MS:0" (OBS! Använd stora bokstäver MS) Sätt Master i "programmeringsläge" (se 8.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå och 1 x grön växelvis. Skicka nu detta SMS till Master's telefonnummer. 28

29 Master kommer att bekräfta mottagandet av ditt SMS inom kort genom att skicka status SMS. På sista raden står det "MS:0" för att ange att Master inte kommer att skicka dig några SMS. Alltid SMS Slutför följande steg om du vill få ett SMS från Master varje gång den larmar: Skapa följande SMS på din egen mobiltelefon: MS:1" (OBS! Använd stora bokstäver MS) Sätt Master i "programmeringsläge" (se 8.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå och 1 x grön växelvis. Skicka nu detta SMS till Master's telefonnummer. Master kommer att bekräfta mottagandet av ditt SMS inom kort genom att skicka status SMS. På sista raden står det "MS:1" för att ange att Master kommer att skicka dig SMS omgående efter 1:a uppringningen. SMS efter 2:a uppringningen Slutför följande steg om du vill få ett SMS från Master efter 2:a uppringningen (detta är Master's standardinställning): Skapa följande SMS på din egen mobiltelefon: MS:2" (OBS! Använd stora bokstäver MS) Sätt Master I "programmeringsläge" (se 8.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå och 1 x grön växelvis. Skicka nu detta SMS till Master's telefonnummer. Master kommer att bekräfta mottagandet av ditt SMS inom kort genom att skicka staus SMS. På sista raden står det "MS:2" för att ange att Birth Alarm Mobile Multiple skickar dig ett SMS efter den 2:a uppringningen. 29

30 10. Status SMS Master skickar dig status SMS när du har ändrat någon inställning eller ett telefonnummer på Master eller när du får ett fölningslarm. Detta status SMS informerar dig om de aktuella inställningarna och programmerade telefonnummer påmaster. Det kommer också att ge dig några avläsningar relevanta för stoet och Master. Avläsningar Inställningar SMS: Betyder: Batteri 60 % Återstående batterikapacitet Signal 51% Signalstyrka Vinkel: 65 Vinkeln på stoets rygg mot marken i grader CT:0080x 03x Mätning tog 80 sekunder, 3 tydliga sammandragningar SMS: 12 Antal SMS som redan har skickats: 12 M1: Det 1:a telefonnumret som rings upp M2: Det 2:a telefonnumret som rings upp M3:+1111 Det 3:e telefonnumret (används inte i detta exempel) M4:+1111 Det 4:e telefonnumret (används inte i detta exempel) A1:65 Detektionsvinkel har satts till 65 grader MS:2 CL:2 SMS efter 2:a uppringningen; totalt antal uppringningar SL:0 Viloläge avstängt (0) När du märker att batterikapaciteten har sjunkit till mindre än 20% måste du byta ut batterierna! Om du märker att signalstyrkan ibland är mindre än 20% skulle vi råda dig att välja en annan operatör som har en bättre täckning på den plats där du använder Master. SMS räknaren ger dig en uppfattning om hur mycket kredit du har använt. 30

31 11. Det automatiska kontrollsystemet Birth Alarm Mobile Multiple är ett system där en eller flera Slave kan skicka ett larm till Master. Master kontrollerar regelbundet att den anslutna Slave fortfarande omfattas av signalen. När en Slave inte har upptäckts på ett antal timmar får du ett SMS från Master med texten "Slave nr [#] No Sign". Detta är hur Master indikerar att Slave-modulen inte längre kan kontaktas eller inte fungerar som den skall. Master skickar dig 2 liknande SMS för att påminna dig (om felet ännu inte har åtgärdats). Efter det 3:e SMS:et kommer Master att koppla bort Slave automatiskt och sluta att kontrollera den. Master skickar sedan ett SMS med texten "Slave nr [#] Disconnected". Om Slave upptäcks igen kommer Master återuppta sina kontroller. När ett Slave batteri är på väg att ta slut får du ett SMS med texten "Slave nr [#] LOW BATTERY" När du får ett fölningslarm via en Slave-modul, kommer du (efter att du blivit uppringd av Master först) också få ett SMS med texten: "Slave nr [#]!!ALARM!!" 31

32 12. Para samman Du behöver bara följa stegen nedan om du har köpt en ny, extra Slave! När du har köpt en extra Slave, måste den läggas till systemet. Du kan göra detta på följande sätt: Statusindikator (på kommunikations enhet) Para samman Skruva loss både Master och den nya Slave. Sätt igång Master först. Om du redan har en eller flera Slave sätt i gång dem en efter en. (Vänta cirka 1 minut efter start av varje Slave) När alla Slave är påslagna sätt igång den nya Slave också och vänta tills den lilla röda lampan på kommunikationsmodulen har slocknat. Tryck sedan på den lilla orange knappen som heter "PAIR" på kommunikationsmodulen på Master. När den röda lampan på kommunikationsmodulen som heter "STATUS" visar ett rött ljus, tryck på orange "PAIR" knappen på Slave, tills de tillämpliga statusindikatorerna visar rött ljus. Nu är de två enheterna introducerade för varandra. Denna procedur tar 10 till 20 sekunder. Om det lyckats kommer lamporna på båda enheterna att visa grönt ljus samtidigt i 1 sekund. Den nya Slave har nu blivit en del av systemet. 32

33 13. Testa Innan du börjar använda Master, är det viktigt att du först testar den för att se till att den fungerar korrekt. Du kan enkelt testa produkten själv. Besök helst platsen där ditt sto är, tillsammans med Master. Ta den i händerna och sätt i gång den så att statusindikatorn blinkar grönt var 8:e sekund. Vrid den 90, så att statusindikatorn är vänd uppåt. (OBS! Om viloläget är aktiverat vrid tillbaka till horisontellt läge efter 15 sekunder.) Statusindikatorn kommer nu att börja blinka snabbare och lysa gult. Efter några sekunder blir statusindikatorn blå och GSM-lampan lyser också. Master kommer nu inom kort att börja slå numret som är programmerat som "M1". Svara inte på detta samtal och likaså tryck inte bort samtalet genom att trycka på den röda knappen. Bara låt telefonen ringa. Master slutar ringa automatiskt efter några sekunder. Du kan nu stoppa Master genom att helt enkelt ringa upp den. Master besvarar ditt samtal och du hör en ton som anger att du har stoppat den. Master ringer inte några andra nummer förrän den vrids 90 igen efter några minuter. 33

34 Sedan testar du Slave på ungefär samma sätt: Se till att vara nära Master när du testar Slave. Ta Slave i dina händer och sätt igång den. Vrid den 90, så att statusindikatorn är vänd uppåt. (OBS! Om viloläget är aktiverat vrid tillbaka till horisontellt läge efter 15 sekunder.) Statusindikatorn kommer nu att börja blinka snabbare och lysa gult. Efter några sekunder blir statusindikatorn blå. Slave kommer nu att skicka en radiosignal till Master. Master kommer nu inom kort att börja slå numret som är programmerat under "M1". Svara inte på detta samtal och likaså tryck inte bort samtalet genom att trycka på den röda knappen. Bara låt telefonen ringa. Master slutar ringa automatiskt efter några sekunder. Du får också ett SMS om att Slave har larmat. Du kan nu stoppa Master genom att helt enkelt ringa upp den. Master besvarar ditt samtal och du hör en ton som anger att du har stoppat den. Master ringer inte några andra nummer förrän den vrids 90 igen efter några minuter. Om testet har gått bra kan du fästa Master och Slave till dina ston. Om du stöter på problem vänligen använd den bifogade felsökningslistan (Troubleshooter). 34

35 Du kan spara Master's nummer i din telefon genom att döpa det till exempel till "Sto" eller "Fölning". Nu kan du se när Master ringer dig. När Master ringer dig svara aldrig (oavsett om det är fölning eller programmering). Om du svarar registreras det som ett samtal med Master och du får betala för det! Tryck aldrig bort samtalet i heller (med den röda knappen), eftersom samtalet då kanske hamnar i din röstbrevlåda. 35

36 14. Montering på stoet För att kunna använda Birth Alarm Mobile Multiple i en gjord eller under grimman måste den fästas i den medföljande hållaren. Du kan göra detta på följande sätt: Skjut in Birth Alarm Mobile Multiple i hållaren försiktigt, som visas på bilden nedan. Kontrollera att båda indikatorerna är synliga på sidan. Avsluta med att stänga luckan med klämmans som medföljer. 36

37 14.1 Montering under grimman Om du vill använda Birth Alarm Mobile Multiple under en grimma bör den monteras enligt nedan, med 3 buntband. 37

38 14.2 Montering i en anti-rull gjord Om du vill använda Birth Alarm Mobile Multiple i en anti-rull gjord bör du placera hållaren med Birth Alarm Mobile Multiple som illustreras nedan. När du fäster den på en anti-rull gjord bör du använda 6 buntband. 38

39 15. Sammanfattning och sätt att använda produkten Nedan följer en kort beskrivning av hur Alarm Mobile Multiple fungerar och hur den ska användas. Vi råder dig att läsa denna text. Birth Alarm Mobile Multiple kontrollerar ditt stos position var 8:e sekund. I mellantiden kommer den att byta till ett energieffektivt läge för att spara på batteriet. När ditt sto börjar få värkar och lägger sig helt i sidoläge kommer Master att ringa din mobiltelefon. Master's telefonnummer kommer då att visas på skärmen på din mobiltelefon. Om du lagrar numret i kontaktlistan i din mobiltelefon med ett namn som "Fölvakt" eller "Sto", kommer detta namn också att visas på skärmen på din mobiltelefon. Du kommer nu att veta att det är Master som ringer dig. I motsats till vad du normalt skulle göra svarar du inte i telefonen! Detta innebär att samtalet inte kopplas fram och du kommer att få ett larm helt gratis. Efter några sekunder kommer Master sluta att ringa. Du kan sedan ringa upp Master. Denna uppringning kommer att låta Master veta att du har hört larmet och slutar ringa. Den kommer inte att återaktiveras förrän ditt sto lägger sig ner igen. Om du inte ringer upp Master inom cirka en minut kommer den att ringa upp det andra numret i minnet (om ett andra nummer har programmerats) och sedan åter vänta ungefär en minut för bekräftelse. Master kan larma upp till 4 personer om en fölning. Om Master har ringt alla nummer en gång utan att få något svar, kommer den att ringa det första numret igen. Därefter kommer den automatiskt att skicka ett SMS status. Detta är ett SMS i vilket den ger kortfattad information om vinkel, batterikapacitet, täckning etc. (se 10) Det bör noteras att ringa en fast telefonanslutning (din hemtelefon till exempel) även fungerar för Master. Om din fasta telefon är utrustad med nummerpresentatör (måste vara aktiverat) kan du se i förväg om det är Master som ringer dig. Du kan även registrera Master's nummer i förväg så du känner igen det. Om du inte har aktiverat nummerpresentatören måste du besvara varje samtal. I sådana fall kommer du att höra ett pip som för att du 39

40 kan identifiera Master. I detta fall kommer det att anses som en konversation med Master och en liten summa kommer att dras från kontantkortet i Master. Om du använder Master på detta sätt rekommenderar vi dig att du regelbundet kontrollerar krediten på ditt kontantkort. Kontrollera att det fortfarande finns cirka 100:-- kvar. Slave har en identisk detektionsmetod men den skickar sina alarm till dig via Master. Om några larm har utfärdats av Slave-modulen, får du ett SMS om detta. Systemet kan i allmänhet fungera under minst en månad på en uppsättning alkaliska batterier. Vi avråder bestämt från användning av laddningsbara eller billigare zink-kol batterier! 40

41 16. Teknisk information Matningsspänning Strömförbrukning 4.5V (3xAA Alkaline) 130uA genomsnitt (1.3A peak) (Master) 130uA genomsnitt (Slave) Dual band GSM-900/1800 MHZ (Master) 4 (Master) Ja GSM-modul Minnesplatser Viloläge Detektionsvinkel Justerbar Larmtyper Telefonsamtal/SMS Garanti: Upp till 2 år från inköpsdatum. Gäller inte i händelse av vanskötsel, vattenskada eller andra skador endast fabrikationsfel. Tillverkaren och importören kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår genom användning av Birth Alarm Mobile Multiple. Alla leveranser och arbeten omfattas av Allmänna Villkor för Gallagher Europe B.V. Gallagher Europe B.V. (NL) Bornholmstraat 62A 9723 AZ GRONINGEN Tel (0) / Fax 0031 (0) Gallagher Belgium b.v.b.a. (BE) Oude Baan HAM Tel. 013/ / Fax 013/ Gallagher Europe (DE) Talstrasse Ibbenbüren Telefon: 05451/ / Fax: 05451/

42 Gallagher Europe (FR) Miniparc du Verger Bâtiment C - 1 rue de Terre Neuve LES ULIS Tél / Fax Gallagher Europe (AT) Hopfgarten Weisskirchen Tel. +43 (0)3577/82200 / Fax. +43 (0)3577/ Gallagher Schweiz AG (CH) Zürcherstrasse St. Gallen Tel. 071 / / Fax. 071 / Gallagher Powerfence UK Ltd. Curriers Close, Canley COVENTRY CV4 8AW Tel / Fax Gallagher Sweden AB (SE) Rönnviksgatan MALMÖ Tel / Fax E-post: 42

43 43

44 Gallagher Europe B.V. Bornholmstraat 62A 9723 AZ Groningen See for local adresses:

Tack för ditt köp av Birth Alarm Lite. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före

Tack för ditt köp av Birth Alarm Lite. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före 2 Tack för ditt köp av Birth Alarm Lite. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten är monterad

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide

Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide Fasttelefoni via mobilnätet. Snabbstartsguide Gör så här: Det finns flera sätt att koppla in dosan, beroende på hur du vill ringa och/eller surfa. Alla är lika enkla! Snart har du Fasttelefoni via mobilnätet.

Läs mer

Kom igång med. Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet.

Kom igång med. Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Kom igång med Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Snart har du Hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Innehållsförtecknig Paketets innehåll 4 Vad är vad på din dosa 5 Hemtelefoni

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE Quick Guide Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE PROTECT ZOLO Paketet innehåller: Enhet Antal ZOLO GSM Larmsystem/PIR-sensor.... 1 Fjärrkontrol.... 1 ZOLO Kommunikationskort.... 1 PIR-sensor.... 1 USB-kabel....

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Användarmanual Holars GSM Easy Call 3. Produktnr 07.217. Korr: 25.04.2013 Holars AB, Cellovägen 19633 Kungsängen. Tlf. 0868409910, mobilnr: 0700209327 www.holars.se 1 INNEHÅLL:

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Bruksanvisning. ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna.

Bruksanvisning. ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna. N67, Rev.., 8.04.07, T.L. ruksanvisning ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna. Systemet programmeras enkelt utan speciella

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll:

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll: R GSM AC-4 12-24V Innehåll: 1. Förberedelser Sida: 1.1 Förberedelse av SIM kort 2 1.2 Isättning av SIM kort 2 1.3 Obligatoriska anslutningar 2 1.4 Alarmanslutningar 2 1.5 Reläanslutningar 3 2. Drifttagning

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

1. Användningsområden med GSM-sändare

1. Användningsområden med GSM-sändare - 1- MFJ51808 1. Användningsområden med GSM-sändare JA60GSM har många användbara funktioner som tydligt förklaras i denna manual. Installatören bör noggrant demonstrera för användaren hur GSM-sändaren

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 TrackIT User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye TrackIT Introduktion NavEye TrackIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt, mc mm) på flera effektiva sätt: Med GPS-informationen

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering.

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering. 6850 Quickguide Innan du fortsätter att ta ut delarna i lådan, är det fördelaktigt att hitta några etiketter med lim till märkning av dina systemdele. Find ett lämpligt bord där man kan sitta och joba.

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Kortfattad Installationsguide

Kortfattad Installationsguide & Kortfattad Installationsguide Vi rekommenderar Dig att noggrant läsa igenom GARDE HEMLARM manual för utförlig information om hur larmet monteras och installeras. Nedan följer en översikt av de viktigaste

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Icarus Skicka SMS via GSM-modem.

Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Rev 1.20, Keylogic AB, 2014-07-03. GSM modemet Keylogic AB säljer modem av märket Indunium. Modemet levereras med en antenn med ca 1m kabel. Anslutningen är RS232. Strömadapter

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer