LEVERANSDEKLARATION LDB-2008 PERMANENTHUS - SIDOBYGGNADER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVERANSDEKLARATION LDB-2008 PERMANENTHUS - SIDOBYGGNADER"

Transkript

1 Bil kalkyl: dat Bil offertnr: dat Bil kontrakt: dat LEVERANSDEKLARATION LDB-2008 PERMANENTHUS - SIDOBYGGNADER Utgåva

2 ALLMÄN ÖVERSIKT LDB FÖRETAGET Forsgrens Timmerhus AB, Skäggargatan 3 (besöksadress), Box 803, Borlänge. Telefon , Telefax E-post: Företaget har försäljningskontor över hela landet. Företaget etablerat 1954 PRODUKTER Huvudprodukten är monteringsfärdigt material till bostadshus och fritidshus. I sortimentet finns alla våningsvarianter såsom 1-plans, 1 1/2-plans, 1 3/4-plans och sluttningshus. Till husen tillverkas också kompletterande sidobyggnader. Dessutom tillverkas också monteringsfärdiga stommar för grupphus, bostadsrätter, flerfamiljshus, daghem och gruppbostäder. BYGGSYSTEM Bostadshus Markbjälklag: Betongplatta. Ytterväggar: Storblockselement Värmetimmer med 265 mm mineralullsisolering, utvändigt huggen timmerplank 32x181 mm, synliga detaljer som knutar i fulltimmer 125x181 mm. Fönster: 3-glas isolerruta med dekorspröjs, vitmålade, monterade i ytterväggselement. Innerväggar: Reglar och separat skivbeklädnad. Innertak Furupanel. Takkonstruktion: Fackverkstakstolar, ramverkstakstolar, takstolben på limträbalk, yttertak av råspont, papp, läkt och betongpannor. Avvattingssystem av ytbehandlad plåt. Listverk: Furu allmogeprofil. ÅTAGANDEN Tjänster Om köparen så önskar står våra lokala representanter till tjänst med rådgivning vid tomt- och husval liksom finansierings- upphandlingsfrågor. Upprättar kalkyler och ansökningshandlingar för bostadslån och byggnadslov. TRANSPORT Leveransen sker fritt på bil till byggplatsen. Ytterväggar är så konstruerade att dessa snabbt lyftes på plats med bilens kran. Detta förutsätter framkomlig väg och plats för bil med släpvagn på en, två eller tre sidor intill grunden beroende på husets storlek. För normal lossning och montering av väggblocken tillhandahåller Forsgrens lossningskran på leveransbilen. Vid onormala eller exceptionella förhållanden förbehåller sig Forsgrens rätten att tilläggsfakturera extra kostnader. Lossningshjälp och lastmaskin för lossning av övrigt material tillhandahålles av köparen som även svarar för erforderlig täckning. Kan inte lossningsbilens kran utnyttjas på grund av mark- eller terrängförhållanden tillhandahåller köparen mobilkran. Eventuell merkostnad för mobilkran bekostas av köparen. Lossningstid för material som inte monteras med lossningsbilens kran är max tre timmar. För längre lossningstid debiteras kunden kostnader för stillestånd. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Priser Prislistor för Forsgrens leverans bostadshus med tillval och utbytes alternativ enligt denna leveransdeklaration och i olika kombinationer. På specialhus lämnas offert. Fastprisperiod Avtalat pris gäller om första leveransen sker inom 12 månader från datum för köparens underskrift av köpeavtalet (fastprisperioden). Sker leveransen efter fastprisperioden, skall avtalat pris regleras på följande sätt: Om statiska centralbyråns Prisindex för monteringsfärdiga trähus, MT 74 utvisar ett förändrat prisläge skall det avtalade priset höjas eller sänkas i motsvarande mån. Basmån är därvid den månad när fastprisperioden utgår och slutmånad den månad när första leveransen sker. Leveransbestämmelser STR:s allmänna avtalsvillkor AA tillämpas. Betalning Handpenning :- kr i samband med att ritningar för bygglov upprättas. Leveranssumman betalas enligt betalningsplanen, faktura betalas inom 10 dagar efter faktureringsdatum. Dröjsmålsränta utgår enligt STR:s Allmänna Avtalsvillkor.

3 ALLMÄN ÖVERSIKT LDB FÖRTECKNING ÖVER HANDLINGAR Köpeavtal Tillverknings- och leveransorder med bankmässig säkerhet och färdbeskrivning lämnas senast tio veckor före leverans. Gällande ritningar. Leveransdeklaration samt åberopande handlingar. STR:s Allmänna Avtalsvillkor. STR:s Krav för monteringsfärdigt trähusmaterial FÖRSÄKRINGAR Färdigställandeförsäkring Ingår för byggande av enbostadshus. Färdigställandeförsäkringen är en trygghet om någon leverantör inte kan leverera eller utföra tjänst som avtalats. Försäkringen täcker de merkostnader som det kan innebära. Byggfelsförsäkring Gäller från den tidpunkt då slutbesiktning har skett. Byggfelsförsäkringen tar vid när Färdigställandeförsäkringen upphör att gälla och i tio år. Den skyddar mot väsentliga skador som kan uppstå av olika anledningar. När Byggfelsförsäkringen är tillämplig gäller en självrisk på 50% av gällande basbelopp. Båda försäkringarna följer huset, även om det under giltighetstiden byter ägare. Slutbesiktning ingår. Villabyggarförsäkring Från byggstart och 12 månader framåt skyddas byggherren av en Villarbyggarförsäkring. Den omfattar en ansvarsdel samt lämnar ersättning vid t ex. brand, stöld, läckage, storm, skadegörelse. Komplett innehåll framgår av separat broschyr. BJÄLKLAGSBENÄMNINGAR LDB

4 FORSGRENS LEVERANS BOSTADSHUS LDB YTTERVÄGGAR Värmetimmer, isolerade består utifrån sett av: Huggen timmerplank Stående laxspårsregel Luftspalt 32x181 mm 45x220 mm 10 mm Hård träfiberboard 3,5 mm Mineralullisolering mm Liggande regel 35x45 mm Mineralullisolering mm Plastfolie 0,2 mm Läkt för installationsspalt (liggande 45x35 mm) 35 mm Mineralullisolering 36, levereras löst för montering på byggplatsen 35 mm Invändiga dubbla beklädnadsskivor, 12 mm spånskivor och 13 mm gipsskivor, levereras löst. Väggblocken levereras i storblock med fönster och dörrar, utv. fasonerade foder monterade från fabrik. Synliga detaljer som knutar i fulltimmer 125x181 mm. MARKBJÄLKLAG Källarlösa hus avses att grundläggas på hel betongplatta. Markarbeten och platta utföres av kunden. Forsgrens levererar måttsatt grundritning samt principiella detaljritningar. KÄLLARBJÄLKLAG Spontad golvspånskiva, till våtrum golvspånskiva V313-P5 Golvbjälkar c 600 mm, till våtrum c 300 mm. Mineralullsskiva 39 Glespanel c 300 mm Furupanel Gipsskiva (till ev. pannrum och förråd) Bjälkar levereras om möjligt i hela längder. 22 mm 45x220 mm 95 mm 28x70 mm 13 mm 13 mm MELLANBJÄLKLAG Spontad golvspånskiva, till våtrum golvspånskiva V313-P5 Golvbjälkar c 600 mm, till våtrum c 300 mm. Mineralullsskiva 39 Glespanel c 300 mm Furupanel Bjälkar levereras om möjligt i hela längder 22 mm 45x220 mm 95 mm 28x70 mm 13 mm 22 mm VINDSBJÄLKLAG (1½-PLANSHUS) Stomme av takstolarnas underramar och mellanliggande bjälkar. Spontad golvspånskiva, till våtrum golvspånskiva V313-P5. Till våtrum golvbjälkar c 300 mm. Mineralullsskiva 39 Glespanel c 300 mm Furupanel Bjälkar levereras om möjligt i hela längder. 22 mm 95 mm 28x70 mm 13 mm TRÄGOLV TILL HALL, KÖK, VARDAGSRUM OCH SOVRUM ( Alla torra utrymmen) Fabr KÄHRS Färdigbehandlat lamellgolv tjocklek 15 mm för läggning som flytande clickgolv med underlagsfoam/plastfolie typ Tuplex på betongplatta eller i kombination med träbjälklag för läggning på golvspånskiva. Pg 1. Town Ek Sienna eller Country Ek Corsica (K) 3-stav, lack. VINDSBJÄLKLAG (1 o 2-PLANSHUS) Stomme av takstolarnas underramar. Furupanel Glespanel c 300 mm Plastfolie Sprutad lösullsisolering InsulSafe Till landgång levereras bockrygg och råspontsluckor. 13 mm 28x70 mm 0,2 mm 550 mm HANBJÄLKLAG Stomme av takstolarnas hanbjälkar. Furupanel Glespanel c 300 mm Plastfolie Sprutad lösullsisolering InsulSafe Till landgång levereras bockrygg och råspontsluckor. 13 mm 28x70 mm 0,2 mm 400 alt. 500 mm

5 FORSGRENS LEVERANS BOSTADSHUS LDB TAKBJÄLKLAG (SNEDTAK) Stomme av takstolarnas högben. Furupanel Glespanel c 300 mm Plastfolie Sprutad lösullsisolering InsulSafe Boardskiva Luftspalt 13 mm 28x70 mm 0,2 mm 400 mm 3,2 mm 40 mm YTTERTAK RÅSPONT Takstolar c 1200 mm i fackverk / ramverk / lösa takstolsben på åsar av limträ, beroende på hustyp, Erf. limträ ingår. Till underlagstak levereras: Råspontsluckor (BAC:s standard kvalitet) 22 mm Underlagspapp YAP 2200 med klisterkant Strö- och tegelläkt 25x38 mm Tre dubbla vindskivor, den undre profilsågad. Hängskivor Vindavledare mot luftspalt och insektsnät TAKPANNOR Fabrikat BENDERS Ytbehandlade, 2-kupiga betongpannor PALEMA, Nockpannor, början och avslutning nock, avloppsluftare, genomföringspannor, taksteg, glidskydd, pannspik, standard nockband, nockmastic och fågellist Färg: Svart, brun, tegelröd, röd, grå eller ljusgrå Gavelpannor, taksäkerhetsprodukter och taklyft mm kan tilläggsbeställas. VATTENAVRINNING Fabrikat RYDAB Plastbelagd plåt. Färg: svart och vit. Andra färger mot pristillägg. Hängrännor och stuprör med tillbehör. Vindskivelist, fotplåt och väggskiva med klammerspik. Ränndalsplåtar levereras i standard utförande för anpassning och montering av sakkuning på byggplats Fönsterbleck: Underbleck. Överbleck till fönster på oskyddad plats. Tröskelbleck: Ingår till entrévåning och övervåning. Till sluttningsvåningen ingår ej fönsterbleck och tröskelbleck. VINDSLUCKA Vindslucka med stege ingår till hus där vind ej kan nås via lucka i gavel eller terrass- verandatak. BÄRANDE INNERVÄGGAR Levereras i sektioner. Regelstomme 45x mm beroende på last. Som beklädnadsskivor levereras löst 12 mm spånskivor och 13 mm gipsskivor till båda sidor. LÄGENHETSSKILJANDE (bärande mellanvägg) Dubbelt regelverk i sektioner, 2x45x120 mm c 450 mm fallande längder. Lev. löst 2x120 mm stenull och 2x13 mm gipsskivor båda sidor. LÄGENHETSSKILJANDE (ej bärande mellanvägg) Dubbelt regelverk i sektioner, 2x45x70 mm c 450 mm fallande längder. Lev. löst 2x70 mm stenull och 2x13 mm gipsskivor båda sidor. INNERVÄGGAR EJ BÄRANDE Reglar 45x70 mm i grovkapade längder. Som beklädnadsskivor levereras löst 12 mm spånskivor och 13 mm gipsskivor till båda sidor. PELARE BALKAR Erforderliga balkar och pelare ingår. Pelare i limträ. Balkar i stål eller limträ. STÖDBENSVÄGG (vägg mot takfall i vindsvåning) Glespanel c 300 mm Spånskivor 12 mm och gipsskivor 13 mm i stdformat. 45x70 mm LUCKOR I VÄGGEN Till stödbensväggar levereras vitfolierade inspektionsluckor 600x700 mm. BEKLÄDNADSSKIVOR I VÅTRUM I våtrum ersättes standard gipsskivor till våtrumskivor. LJUDISOLERING TILL INNERVÄGGAR Till innerväggar runr badrum, wc, wc/dusch och tvätt levereras mineralullskivor 45 mm för ljudisolering. FORSGRENS LEVERANS BOSTADSHUS LDB

6 LISTVERK Fönster- och ytterdörrssmygar limfogad furu lev. löst för montering på fabriksmonterade clips. Invändiga foder och sockel 17x70 mm i allmogeprofil. Taklist. Fönsterbänklist profilhyvlad. Lister och smygpanel, trävita obehandlade. BASTU Bastupanel i gran Mineralull till väggar Sittlavar i asp Bastudörr i härdat säkerhetsglas. 12 mm 70 mm 22x70 mm YTTERDÖRRAR Rutdörr i gammal stil, Leksandsdörren modell RTD, insida slät furu, karm och dörrblad obehandlad. Sidoljus: 3-gals blyinfattat, utsida lika ytterdörr, insida slät furu obehandlad. Till hus utan sidoljus eller fönster i hall-kapprum eller hus med pardörr levereras Bordörren modell Oxen 842G, pardörr Oxen 842 PG vitmålad. Förrådsytterdörr: Stenbocken CYD 871 vitmålad. Ytterdörrstrycken i brunoxiderad mässing A475 eller A1956 Epok mattkrom samt lås ASSA 2002 med Alfa låscylinder och tillbehör. Dörrbroms. FÖNSTER Typ H-fönster 3-glas, vitmålade med dekorspröjs. Spröjs levereras monterad från fabrik. Till rum ex. vardagsrum, med fönsterdörr samt utrymmen som ej kräver öppningsbara fönster levereras fasta karmar. FK = fast karm. FÖNSTERDÖRRAR Fönsterdörrar lev. i princip lika fönster. Stängningsbeslagen spanjolett med inbyggd fönsterbroms. Handtag aav matt aluminium. Invändig cylinderlåsning. TRAPPOR Fabrikat SSC-TRÄTRAPPOR Invändiga trappor typ Nordic, räcken och handledare för montering på arbetsplatsen, levereras i furu eklaserad och lackad kulör L8. Trappan är av s k öppen typ utan sättsteg. Fästbeslag ingår. Till vissa husmodeller förekommer spartrappor eller loftstegar och som har stegdjup, steghöjder och räcken som avviker från normal svensk standard. BYGGBESLAG Förankringsjärn till takstolar, erforderliga hängseljärn och fotbeslag till pelare ingår. SPIK Specialspik till avväxlingsjärn, byggbeslag och spik till stommontering ingår. Övrig spik ingår ej. DIV Grundisoleringspapp / syllisolering av EPDM-gummi. Lättmetallstege 7 m kombistege. Brandvarnare. VERANDA TERRASS OCH BALKONG Golv: Tryckimpregnerade golvbjälkar, 28 mm trallvirke. Tak: Innertak på entréveranda, 16 mm granpanel. Räcken: Profilsågade spjälor med över- och underliggare. Svarvade stolpar, fyrkantstolpar i räcken, fyrkantstolpar under balkong i förekommande fall. Material till utv. trappor ingår ej. UTVÄNDIGA FÖRRÅD Isolering och inv. beklädnad till vägg och tak ingår ej. Golv förutsättes vara betongplatta, ingår ej. KÖKSINREDNING Fabrikat HAGA Skåp med stommar av 18 mm melaminfolierad spånskiva vit eller möbelmelamin trämönstrad ut- och invändigt. Laminerade och laminatkantlistade bänkskivor av 30 mm spånskiva. Diskbänk slät yta inkl. vattenlås. Ljusramplist, redskapslist och passbitar ingår. Köksinredning lev. i kontinentalhöjd 210 cm. Utförande med luckor i PRISGRUPP 6, Antik exklusiv i standardkulörer, Classic, Nobel, Sober Antik Pärlan mm. BADRUMSINREDNING Fabrikat Svedbergs Omfattning i förekommande fall, se offert eller prislista. Utförande Möbelserie BIANCA med halogenbelysning, eluttag 230 V, engrepps tvättställsblandare krom. FORSGRENS LEVERANS BOSTADSHUS LDB

7 GARDEROBSINREDNING Garderobs-, linne- och klädskåp fab. HAGA luckor Soft vit Skåp med stommar av 18 mm melaminfolierad spånskiva vit ut- och invändigt. För inklädnad av synliga skåpryggar lev. obehandlad spånskiva. Knoppar 2538 borstad matt krom ingår. Skåpinredning lev. i B-höjd 225 cm med lös takanslutning. Till källare/sluttningsvåning och vindsvåning lev. A-höjd 210 cm. SKJUTDÖRRSGARDEROBER Fabrikat MIRRO. Omfattning i förekommande fall, offert eller prislista. Mirro skjutdörrar, typ Rubin med klart spegelglas, inredning vitfolierad spånskiva typ Milano. ÖVRIG INREDNING Till klädkammare lev. hylla med klädstång och konsoler. Kapphylla ingår ej. VITVAROR Fabrikat HUSQVARNA Omfattning i förekommande fall, offert eller prislista. Färg vit. Spis Regina Klassik 60, QSG 6100 W 400 V Spishäll Regent Klassisk 60, QHC 641K touch 230 V Inbyggnadsugn Reginett Klassisk, QCE 7302 W Spisfläkt 60 EFT 6446 inkl. trumsats. Mikrovågsugn Micronett Exklusiv, QN 4041W m inbyggb. ram. Kyl / Sval Opal Klassisk, QR 2089 W 1800 mm Frys Safir Klassisk, QT 3049 W 1800 mm Kyl-sval-frys Brilliant Klasssik QT 4209 RW 1800 mm Diskmaskin Cardinal klassisk, QB 5023W Tvättmaskin Mästertvätt Klassik, QW Torkskåp, EDD 2400 Torktumlare Mästertork Klassisk, QW 400T Centraldammsugare, Husky Q Air INNERDÖRRAR Fabrikat Dooria / Kungssäter Pg 3, Addera bas vit med vit karm. Kungsäter 502, klarlack med obeh furukarm. Trösklar av ädelträ. Trycken och skyltar i mässing Habo A683 mp alt mattkrom A2595. Öppningskarmar levereras lika innerdörrskarmar. SANITET Fabrikat IFÖ / MA / INR Omfattning i förekommande fall, offert eller prislista. Kök: Engreppsblandare Mora Temp ESS High standard med avstängning för diskamaskin Tvätt: Tvättbänk. Engreppsblandare med avstängning för tvättmaskin.vattenlås. Hygien: Badkad BK 16 eller hörnbadkar med termostatblandare Mora Cera, blandarfäste och duschset Mora Marena Krom, väggstång för dusch. I duschplats, INR duschdörrar i glas Niagara blank eller matt silver med dörrar i klarglas eller randigt glas för duschplats 80x80, 80x90 eller 90x90. Termostatblandare Mora Cera, blandarfäste, duschset med väggstång Mora Marena Krom. Tvättställ Sign 7322 eller 7318 vit med engreppsblandare och vattenlås. WC-stol Sign 6860 vit med inbyggt s-lås. VÄRMEPRODUKTION, VENTILATION Värme- Varmvatten- Ventilation- Återvinning Fabrikat NIBE Frånluftsvärmepump, Nibe Fighter 360 P, med inbyggd elpanna och centralfläkt, ventilationsrör, från- och tilluftsventiler. Spirorör, från- och tilluftsventiler samt takhuv för ventilation och köksfläkt. Projektering och injustering samt genomgång av funktion och skötsel. Spiskåpa/fläkt ingår ej. Separat spisfläkt erfodras, se vitvaror. Tilluft med ventiler typ FRESH TL 98 F. Inom vissa områden i landet och beroende på husets storlek samt omfattningen av fönster/glasytor, kan Boverkets krav på energihushållning kräva annan typ av uppvärmning frånluftsvärmepump med uteluft, bergvärmepump mm, vi erbjuder även dessa alternativ mot pris tillägg. GOLVVÄRMESYSTEM Fabrikat THERMO TECH Golvvärmerör av typ EUROflex, för ingjutning i betongplattan levereras rörhållarskena. Vid träbjälklag levereras 22 mm spårad spånskiva, vändskiva och värmefördelningsplåt av 0,5 mm aluminium. Fördelare, motorshuntar, rumstermostater och projektering

8 FORSGRENS LEVERANS BOSTADSHUS LDB MATERIAL TILL KÄLLAR / SLUTTNINGSVÅNING ( Dorotherm väggmoduler ) Materialet är baserat på en grund som består av källarytterväggar typ Dorotherm väggelement som består av två olika elementmodeller av cellplast som på arbetsplatsen fylles med betong. Bärande innerväggar med träregelstomme. TILL YTTERVÄGG: Dubbla beklädnadsskivor 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva. Till våtrum ersätters gipskiva med våtrumsskiva. TILL BÄRANDE INNERVÄGGAR: Levereras regelverk grovkapade 45x mm för beklädnad 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva. TILL INNERVÄGGAR EJ BÄRANDE: Levereras regelverk grovkapade 45x70 mm för beklädnad 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva. TILL LÄGENHETSSKILJANDE (bärande mellanvägg) Dubbelt regelverk, 2x45x120 mm c 450 mm fallande längder. Lev. löst 2x120 mm stenull och 2x13 mm gipsskivor båda sidor. TILL LÄGENHETSSKILJANDE (ej bärande mellanväg) Dubbelt regelverk, 2x45x70 mm c 450 mm fallande längder. Lev. löst 2x70 mm stenull och 2x13 mm gipsskivor båda sidor. TILL BASTU 70 mm mineralull och bastupanel i gran till väggar och tak. Material till sittlavar trallvirke i asp. PANELER OCH LISTVERK: Inv. foder och sockel 17x70 mm, profilhyvlad fönsterbänklist, taklist. Lister trävita obehandlade. Fönster- och dörrsmygar av limfog furu obeh. lev. lösa för montering på byggplatsen, smygdjup 197 mm. ÖVTIGT: Till mellanväggar runt badrum, wc, wc/dusch och tvätt levereras mineralullsskivor 45 mm för ljudisolering Limtä eller stålbalkar för bärning av bjälklag ingår i förekommande fall, offert eller prislista. MONTERING AV STOMME Resning av väggblock, montering knutar och uppregling av bärande mellanvägg. Utläggning av golvbjälkar, i förekommande fall, även verandor, terrass och balkonger. Avväxling trapp och krysskolvning ingår ej. Montering av takstolar och limträ, råspont och papp. Uppsättning av hängskivor och undre vindskivor. Vid montering skall återfyllning runt grunden vara utförd på alla sidor, dessutom skall vår kranbil kunna köra intill på två eller tre sidor beroende på husets storlek. Särskild överenskommelse om hantlangningshjälp i annat fall. Resekostnad, traktamente samt kostnad för montering av väggblocken med vår kranbil ingår. Bostad för två montörer anvisas vid byggplatsen. Rastkoja, toalett och byggström skall finnas på byggplatsen. Utförligare beskrivning erhålles på begäran. TILLVAL OCH UTBYTES ALTERNATIV LDB Här finns valmöjligheter, färdiga förslag som nedan eller egna val och önskemål med material från någon av våra leverantörer HAGA KÖKET, HUSQVARNA, KÄHRS, DOORIA/KUNGSÄTER, MIRRO, SSC-TRÄTRAPPOR, BORDÖRREN, IFÖ, MORA ARMATUR, INR, NIBE VILLAVÄRME, NIBE BRASVÄRME BENDERS TAKPANNOR, MED FLERA. BOTTENBJÄLKLAG ( Kryprumsbjälklag ) ( Sluten krypgrund med mekanisk avfuktning ) Golvbjälkar c 600 mm, till våtrum c 300 mm. 45x220 mm Golvbjälkar levereras om möjligt i hela längder med underspikad tryckimpregnerad bräda för trossbotten. Genomtrampningssäker trossbottenboard. 6,4 mm Mineralullsskiva mm Spontad golvspånskiva, till våtrum golvspånskiva V313-P5. 22 mm Avfuktare "Woods" för krypgrund med digital hygrometer SS Plastfolie 0,2 m åldringsbeständig på mark. TRÄGOLV TILL HALL, KÖK, VARDAGSRUM OCH SOVRUM ( Alla torra utrymmen) Fabr KÄHRS Färdigbehandlat lamellgolv tjocklek 15 mm för läggning som flytande clickgolv med underlagsfoam/plastfolie typ Tuplex på betongplatta eller i kombination med träbjälklag för läggning på golvspånskiva. Pg 2. Country Björk Aaland eller Town Ask Kalmar (K) Pg 3 Town Ek Verona 2-stav eller Country Ek 2-stav (K) Pg 4. City Körsbär Savannah eller City Merbau Manila (K) INNERDÖRRAR Fabrikat Dooria / Kungssäter Pg 1, Slät vit Polar 1000 med vit karm. Pg 2, Stil 374 och 378 med vit karm. Fjordtre 306 klarlack med obeh furukarm. Pg 4, Kungsäter 522 vit med vit karm. Pg 5, Kungsäter 523, 524 och 525 med vit karm. Pg 6, Addera bas ek med ek karm. Övriga innerdörrar i Dooria / Kungsäters sortiment pris på begäran, Trösklar av ädelträ. Trycken och skyltar i mässing Habo A683 mp alt mattkrom A2595. Öppningskarmar levereras lika innerdörrskarmar.

9 TILLVAL OCH UTBYTES ALTERNATIV LDB KÖKSINREDNING Fabrikat HAGA Skåp med stommar av 18 mm melaminfolierad spånskiva vit eller möbelmelamin trämönstrad ut- och invändigt. Laminerade och laminatkantlistade bänkskivor av 30 mm spånskiva. Diskbänk slät yta inkl. vattenlås. Ljusramplist, redskapslist och passbitar ingår. Köksinredning lev. i kontinentalhöjd 210 cm. Utförande luckor enligt önskemål. Pg 2, Accent och Vinjett Pg 3, Paljett, Soft och Pärlan vit Pg 4, Amiral vit, Konsul vit och Sober Pg 5, Antik vit, Profil vit rak och vit valv, Sober 45, Sober Soft, Trend, Soberline och Nobel Pg 7, Antik och Highline ask, ek, bok, björk, lönn och al, Elegance och Amarant vit, Noblesse furu valv, Paljett björk och Nordic Körsbär Pg 8, Classic och Amarant ask, ek, bok, björk, lönn o al, AluTech vit laminat, ask, bok, ek, björk, lönn, al o Valnöt m alulist och Antik körsbär Pg 9, Classic o Amarant körsbär, Classic exkl, Elegance o Noblesse ask, bok, ek, björk, lönn o al, Paljett ek o al, Rustik, Paljett exkl o Alufrost Pg 10, Classic masurbjörk o fågelögonlönn, Classic exkl körsbär, Elegance körsbär, masurbjörk, fågelögonlönn, Noblesse körsbär o masurbjörk BALANSERAD VENTILATION Fabrikat Systemair Ventilationsaggregat, spirorör, från- och tilluftsventiler samt takhuv för ventilation och köksfläkt. Brandisolering A15 till avluftskanal från kök och kondensstrumpa till uteluftkanal ingår. Övrig isolering ingår ej. Projektering och injustering samt genomgång av funktion och skötsel. VR 300 TK/B, återvinningsaggregat med roterande växlare för bostadsyta upp till max 140 kvm Ventilationsaggregatet placeras i tvättstuga alt. klk. Spiskåpa/fläkt ingår ej. Separat spisfläkt erfodras. VM 400 EV, återvinningsaggregat med roterande växlare för bostadsyta upp till max 185 kvm Ventilationsaggregatet placeras i tvättstuga alt. klk.. Spiskåpa/fläkt ingår ej. Separat spisfläkt erfodras. RADIATORER Fabrikat: Thermopanel Radiatorer levereras med inbyggt ventil arrangemang, konsol, anslutningar och uteluftningsventil. Termostat och projektering. LISTVERK, FÖNSTERBÄNKAR OCH FÖNSTER- OCH YTTERDÖRRSSMYGAR Listpaket 2, Golvsockel och fönster- dörrfoder 12x56 mm vitmålad furu, taklist typ skugglist 21x33 mm. Fönsterbänkbildande list 21x69 mm Listpaket 3 Golvsockel i lackad ek 12x56 mm. (kombineras med övriga list- och smygpaket). Listpaket 4 Golvsockel och och innerdörrsfoder i lackad ek 12x56 mm Smygpaket B Fönster- och ytterdörrssmygar av spån- resp gipsskiva. Smygpaket C Fönster- och ytterdörrsmygar av vitmålad MDF-board. Fönsterbänkar i ljus MARMOR, (kombineras alltid med smygpaket A, B eller C). Fönsterbänkar i stavlimmad EK obehandlad (kombineras med smygpaket A, B eller C). GRUND Fabrikat Dorocell Thermogrund med kantelement cellplast med Minerit fasadskiva, höjd 400 mm. Cellplastisolering 300 mm, cellplastisolering tj 60 mm utanför hörn. Armeringsplatta 6x150 mm, armeringsjärn 12 mm, armeringsdistans, najtråd, spikplåt till elementskarvar och julgransspik. Till hus med sidobyggnader som Mälaren, Roxen och Toften levereras till sidobyggnaden kantbalk 300 och cellplastisolering 200 mm.

10 FORSGRENS LEVERANS GARAGE - SIDOBYGGNADER LDB YTTERVÄGGAR Värmetimmer, väggblock består utifrån sett av: Huggen timmerplank 32x181 mm Stående laxspårsregel 45x120 mm Väggblocken levereras i storblock med fönster, utv. fasonerade foder monterade från fabrik. Garageport och ev. sidodörrar monteras på byggplatsen. Isolering och inv. beklädnad ingår ej. Synliga detaljer som knutar i fulltimmer 125x181 mm. MARKBJÄLKLAG Förutsättes vara betongplatta, ingår ej. YTTERTAK RÅSPONT Takstolar c 1200 mm i fackverkskonstruktion. Till underlagstak levereras: Råspontsluckor (BAC:s standard kvalitet) Underlagspapp YAP 2200 Strö- och tegelläkt Dubbla vindskivor, den undre profilsågad. Hängskivor Insektsnät mot luftspalt. 22 mm 25x38 mm TAKPANNOR Fabrikat BENDERS Ytbehandlade, 2-kupiga betongpannor PALEMA, Nockpannor, avslutn.- och ändnock ingår. Färg: Svart, brun, tegelröd, röd grå eller ljusgrå Gavelpannor, genomföringspannor, stegjärn, gildskydd och nockräcke kan tilläggsbeställas. VATTENAVRINNING Fabrikat RYDAB Plastbelagd plåt. Färg: svart eller vit. Andra färger mot pristillägg. Hängrännor och stuprör med tillbehör. Vindskivelist med klammerspik. Fönsterbleck: Underbleck. Överbleck till fönster på oskyddad plats. Täckplåt för knut på gavlarna. SNICKERIER Garageport: Slagport Bordörren modell Stenbocken CGP 871 vitmålad. Sidodörr: Bordörren modell Stenbocken 871 vitmålad. Fönster: 2-glas vitmålade, utåtgående med spröjs Ytterdörrstycken i brunoxiderad mässing samt lås och cylinder ingår. Dörrbroms. CARPORT Stolpar: Svarvade stolpar. Innertak i carport: 16 mm profilpanel. DIVERSE Syllisolering av EPDM-gummi. MONTERING AV STOMME Resning av väggblock, montering knutar och uppregling av bärande mellanvägg. Montering av takstolar och limträ, råspont och papp. Uppsättning av hängskivor och undre vindskivor. Vid montering skall återfyllning runt grunden vara utförd på alla sidor, dessutom skall vår kranbil kunna köra intill på två eller tre sidor beroende på husets storlek. Särskild överenskommelse om hantlangningshjälp i annat fall. Resekostnad, traktamente samt kostnad för montering av väggblocken med vår kranbil ingår. Bostad för två montörer anvisas vid byggplatsen. Rastkoja, toalett och byggström skall finnas på byggplatsen. TILLVAL GARAGE - SIDOBYGGNADER LDG KOMPLETTEERING TILL YTTERVÄGGAR OCH VINDSBJÄLKLAG Värmeisolering och invändig beklädnad av ytterväggar och vindsbjälklag Mineralullskiva i yttervägg 105 mm, plastfolie 0,2 mm, läkt för installationspalt 22 mm samt beklädnadsskivor 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva. Mineralisolering till vindsbjälklag 190 mm, plastfolie 0,2 mm, glespanel c x70 mm samt beklädnad med 13 mm gipsskiva. Taklist, dörr- och fönsterfoder i obehandlad furu.

11 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR OCH VILLKOR LDB och LDG Forsgrens Timmerhus förbehåller sig rätten att ändra fabrikat till annat likvärdigt fabrikat samt smärre ändringar i planlösning och konstruktion. Utöver redovisade alternativ och tillval kan Din representant lämna ytterligare upplysningar. Arbeten och tjänster som ej ingår i Forsgrens Timmerhus åtagande. Samordning och upphandling av hel- eller halventreprenader. Mark och grundarbeten. Stommontering och inredningsarbeten. Montering av ventilation, plåtdetaljer och takpannor. Montering av material till källare eller sluttningsvåning så som bl. a. fönster och dörrar. El-installation. VA-installation. OBS VA-installation skall alltid utföras av auktoriserad installatör för Säker Vatteninstallation Målning och tapetsering. Plattsättning och mattläggning OBS Tätskikt under klinker eller kakel skall alltid utföres med Mataki Rubbox eller likv. Ritningar: Projektering och ritningar för vatten- avlopp- värme- och ventilationsinstallationer ingår endast om materialleverans av respektive varugrupp beställes av Faluhus. Projektering och ritningar för el-installation ingår ej. Övrigt Invändiga paneler och listverk levereras med en fuktkvot på ca 14-16% För att uppfylla de krav som Boverkets byggregler ställer på energianvändning, enligt avsnitt 9 i BBR (2006:12), har vid projektering och beräkning följande indata använts för att representera "normalt brukande": -lägsta inomhustemperatur (under uppvärmningssäsongen), 20 C - varmvattenförbrukning, 16 m³ / person och år (1000 kwh) - personvärme, 70 W / person, närvarotid 16 h / dygn - hushållsel, 1000 kwh kwh / person och år varav 70 % blir värme under uppvärmningssäsongen (sommartid blir allt spillvärme)" Vid prisberäkning, offerter för icke kataloghus, reserverar vi oss för eventuella ändringar och justeringar av exempelvis fönsterstorlekar, uppvärmningssystem mm.som måste vidtagas för att uppfylla avsnitt 9 i BBR (2006:12). Vi reserveras oss för ev. tryckfel. Notera gärna Dina önskemål.

12 SEKTION 1½-PLANSHUS LDB

13 SEKTION 1-PLANSHUS MED KÄLLARE LDB

14 Skäggargatan3, Box 803, BORLÄNGE Telefon , Fax

LEVERANSDEKLARATION LDF 230-2008 FRITIDSHUS

LEVERANSDEKLARATION LDF 230-2008 FRITIDSHUS Bil kalkyl: dat Bil offertnr: dat Bil kontrakt: dat LEVERANSDEKLARATION LDF 230-2008 FRITIDSHUS Utgåva 070823 ALLMÄN ÖVERSIKT LDF 230-2008 FÖRETAGET Forsgrens Timmerhus AB, Skäggargatan 3 (besöksadress),

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS FTF-13

LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS FTF-13 LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS FTF-13 Utgåva 2013:1 ALLMÄN ÖVERSIKT FTF - 13 FÖRETAGET Svenska husgruppen AB, Forsgrens Timmerhus, Skäggargatan 3 (besöksadress), Box 803, 781 28 Borlänge. Tel: 0243-21

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-12

LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-12 LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-12 Utgåva 2012:1 ALLMÄN ÖVERSIKT FTB - 12 FÖRETAGET Svenska husgruppen AB, Forsgrens Timmerhus, Skäggargatan 3 (besöksadress), Box 803, 781 28 Borlänge. Tel: 0243-21

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-13

LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-13 LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-13 Utgåva 2013:1 ALLMÄN ÖVERSIKT FTB - 13 FÖRETAGET Svenska husgruppen AB, Forsgrens Timmerhus, Skäggargatan 3 (besöksadress), Box 803, 781 28 Borlänge. Tel: 0243-21

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015 LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015 Företaget Svenska Husgruppen AB/ Faluhus Skäggargatan 3 (besöksadress) Box 803, 781 28 Borlänge Telefon: 0243-21 72 00 Fax: 0243-21 72 30 info@faluhus.se www.faluhus.se

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13 LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13 Utgåva 2013:1 ALLMÄN ÖVERSIKT FH - 13 FÖRETAGET Svenska husgruppen AB, Faluhus, Skäggargatan 3 (besöksadress), Box 803, 781 28 Borlänge. Telefon 0243-21 72 00,

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

STANDARDPRODUKTER 2011.1

STANDARDPRODUKTER 2011.1 STANDARDPRODUKTER 2011.1 www.hemprodukter.husqvarna.se Keramikhäll Regent Exklusiv QHC 6401X Induktion Inbyggnadsugn Reginett Klassisk QCE7318 W Microugn Micronett Exklusiv QN 4041 W Kyl Opal Exklusiv

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-03-11 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ekudden Park Mariestad NR: 4676 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ekudden Park - Mariestad NR: 1 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard Leveransbeskrivning Fritidshus Alla modeller går även att få som Villa standard I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-12-21 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING Friliggande 122 kvm PROJEKT: Svarte Mosse Villastad NR: 4713 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Svarte Mosse Villastad NR: 4713 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

Leveransbeskrivning Villa

Leveransbeskrivning Villa Leveransbeskrivning Villa I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att du skall känna dig trygg med att byggnaden kommer snabbt

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-01-24 Rev 2012-04-04 Rev 2012-10-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillan 4669, 1-plan parhus NR:1-12 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillor KV.Ritaren Vara kommun projekt 4669 Grund

Läs mer

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Byggsystem Ytterväggar levereras i block med fönster monterade. Vissa fönster och dörrar levereras separat och löst p.g.a. konstruktion. Isolerade gavelspetsstommar,

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION VILLOR BYGGSATS

LEVERANSDEKLARATION VILLOR BYGGSATS LEVERANSDEKLARATION VILLOR BYGGSATS LDV 2015:1 Företaget Adress: Mer Bostad Sverige AB, Smidesvägen 2, 281 33 Hässleholm Telefon: 0451-70 50 20 E-post info@merbo.se. Hemsida www.merbo.se Produkten SORTIMENT

Läs mer

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dala-hus.se

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-09-19 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-planshus 142 kvm Blodhasseln 5-8 PROJEKT: Hasselbacken, Skövde NR: 4662 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Hasselbacken, Skövde NR: 4662 Grund platta på mark Kantisolerad

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-03-17 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby backe Hus 1-7 NR: 4677 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby Hus 1-7 NR: 4677 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS FTF-13. Utgåva 2013:2

LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS FTF-13. Utgåva 2013:2 LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS Utgåva 2013:2 ALLMÄN ÖVERSIKT FÖRET ÖRETAGET Svenska Husgruppen AB / Forsgrens Timmerhus Skäggargatan 3 (besöksadress) Box 803, 781 28 Borlänge Telefon: 0243-21 72 00 Fax:

Läs mer

Teknisk beskrivning Nordiska Teknikhus

Teknisk beskrivning Nordiska Teknikhus Teknisk beskrivning Nordiska Teknikhus Mark Normalschakt Makadam/Bergkross 300 ton. Servisledning till huskropp. Drän och dagvattens ledningar runt huskropp. Grovplanering med befintliga massor. Finplanering

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2011-03-23 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan, Lidköping NR: 4647 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan NR: 4647 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med erforderlig

Läs mer

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 1 1/2 plans skärgårdsvilla med förhöjt väggliv med inredningsbar övervåning. (mtrl ingår) Ytterväggar: Storblock med 240mm regelverk och isolering,

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS New England - BOBERGA VRETBO - De senaste åren har jag gång på gång stött på behovet från många kunder, att kunna kombinera trygghet och bekvämlighet, funktion och design

Läs mer

Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27

Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27 1 Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27 Företaget och dess åtaganden allmän översikt Leverantör Älgerumsvägen 39 383 21 MÖNSTERÅS Telefon: 0499-428 00 e-mail: info@kalmarsundhus.com

Läs mer

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11 LJ Villan Föräljningsvillkor Överenskommelsen mellan L.J villan och beställaren regleras genom särskilt entreprenadkontakt som upprättas i varje enskilt fall. Som

Läs mer

BESKRIVNING VILLA BRO

BESKRIVNING VILLA BRO BESKRIVNING VILLA BRO DESIGN OCH KVALITET ÄR LEDORD FÖR WILLA NORDIC. DÄRFÖR ÄR DET SJÄLV- KLART ATT MATERIALEN I VÅRA HUS ÄR VALDA MED OMSORG. DETTA KRYDDAR VI MED FUNKTIONELLA LÖSNINGAR FÖR ATT SKAPA

Läs mer

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934 Rambodal 2A Norrköpings kommun PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Bofakta, standardutförande. Peab har valt en god standard i sitt standardutförande. Därutöver kommer Peab att erbjuda tillval enligt

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2006-05-16 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Kvarnskogen, Hustyp G NR: 4575 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Kvarnskogen, Hustyp G NR:4575 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med underliggande

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-02-04 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Åkarp Lyckö Äng, 1-planshus NR: 4651. Etapp 5 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Lyckö Äng NR: 4651 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-09-24 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Hentorp, Skövde NR: 4670 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT:Hentorp, Skövde NR: 4670 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande

Läs mer

Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör

Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör MPG Fast genomgående post insida. Vitmålad utsida. Vinklad profil. Vinklad profil med invändigt handtag

Läs mer

BRF Hotellviken. Byggnads- & rumsbeskrivning

BRF Hotellviken. Byggnads- & rumsbeskrivning BRF Hotellviken Byggnads- & rumsbeskrivning Byggnadsbeskrivning Grundläggning Platta på mark med 300 mm underliggande cellplastisolering. Ytterväggar Yttervägg med fasadbeklädnad av träpanel. Träpanel

Läs mer

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 1 1/2 plans skärgårdsvilla med förhöjt väggliv med inredningsbar övervåning. (mtrl ingår) Ytterväggar: Storblock med 240mm regelverk och isolering,

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 243

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 243 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 243 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 271

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 271 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 271 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION 2015

LEVERANSDEKLARATION 2015 Sida nr 1 LEVERANSDEKLARATION 2015 ALLMÄN ÖVERSIKT Arca Nova / Nybyggt i Uppland AB Axel Johanssons Gata 3-5, 754 50 Uppsala Denna leveransdeklaration beskriver husens utgångsstandard för leverans ovan

Läs mer

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Villa Skaftö 75-136 1 1/2 plans skärgårdshus med förhöjt väggliv med inredningsbar vind Ytterväggar: Storblock med 240mm regelverk och isolering,

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION PREMIUM. September 2015. www.varsasvillan.se

LEVERANSDEKLARATION PREMIUM. September 2015. www.varsasvillan.se LEVERANSDEKLARATION PREMIUM September 2015 www.varsasvillan.se Om VärsåsVillan VärsåsVillan är en del av Götenehus Group som har varit en ledande hustillverkare i Sverige i över 80 år tack vare vår kvalitet

Läs mer

PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD

PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD INNEHÅLL Situationsplan Huvudbyggnad Sidobyggnad Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Vår vision Sommargård med två (2) bostadshus utformas och offereras efter överenskommelse

Läs mer

BRF Ullna allé. Byggnads- & rumsbeskrivning. www.brfullnaalle.se. BRF Ullna allé Byggnads- & rumsbeskrivning

BRF Ullna allé. Byggnads- & rumsbeskrivning. www.brfullnaalle.se. BRF Ullna allé Byggnads- & rumsbeskrivning www.brfullnaalle.se Byggnadsbeskrivning Grundläggning Platta på mark med 300 mm underliggande cellplastisolering. Ytterväggar Ytterväggar har uppbyggnad enligt följande, räknat från utsida till insida:

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 261

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 261 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 261 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-12-21 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING Radhus 110 kvm PROJEKT: Svarte Mosse Villastad NR: 4713 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Svarte Mosse Villastad NR: 4713 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 241

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 241 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 241 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153

BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153 BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153 DESIGN OCH KVALITET ÄR LEDORD FÖR WILLA NORDIC. DÄRFÖR ÄR DET SJÄLV- KLART ATT MATERIALEN I VÅRA HUS ÄR VALDA MED OMSORG. DETTA KRYDDAR VI MED FUNKTIONELLA LÖSNINGAR FÖR ATT SKAPA

Läs mer

LågenergiHus STANDARD OCH UTRUSTNING. Hus 2, 4-5, 7-8. Harvestad, Brandliljegatan

LågenergiHus STANDARD OCH UTRUSTNING. Hus 2, 4-5, 7-8. Harvestad, Brandliljegatan Generellt ute och innemiljö Fasad: Plåt: Entrédörrar: Liggande träpanel, 170 mm. Grundmålad och ytterligare en strykning i fabrik. (Panelen är ej färdigmålad, sista strykningen görs på plats av kund, ingår

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-03-17 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby backe Hus 8-14 NR: 4677 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby Hus 8-14 NR: 4677 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-05-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Stångby Väster, Etapp II NR: 4642 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Stångby Väster, Lund NR: 4642 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

Leveransdeklaration 2-planshus

Leveransdeklaration 2-planshus DD HUS/ARKAPE Standardkatalog DD HUS Leveransdeklaration 2-planshus 12 1 Standardkatalog DD HUS Mark, grund och hus Mark Betongplattor körbara vid entréer. Gräsytor sådd vid nyanläggning. Befintlig mark

Läs mer

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT BYAHUSEN TOREKOV 2012-05-25

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT BYAHUSEN TOREKOV 2012-05-25 FÖR C4 HUS PROJEKT BYAHUSEN TOREKOV 2012-05-25 Sid 2 av(9) Vad som anges i denna beskrivning ingår endast i leverans i omfattning som framgår av kontrakt. Denna beskrivning är ej avsedd att omfatta alla

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13. Utgåva 2013:2

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13. Utgåva 2013:2 LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS Utgåva 2013:2 ALLMÄN ÖVERSIKT FÖRET ÖRETAGET Svenska Husgruppen AB / Faluhus Skäggargatan 3 (besöksadress) Box 803, 781 28 Borlänge Telefon: 0243-21 72 00 Fax: 0243-21

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2010-07-02 rev. 2011-10-18 Ver. 4 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Trädgårdsstaden, Skövde kommun NR: 4638, Sluttningshus BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Trädgårdsstaden, Sluttningshus NR: 4638 Grund

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2010-12-13 Rev. 2011-06-14 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Furulund 1-planshus NR: 4607 KORTFATTAD TEKNISK- OCH RUMSBESKRIVNING OBJEKT: Furulund 1-planshus OBJEKT NR: 4607 Grund Kantisolerad betongplatta

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS 2016-1

LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS 2016-1 LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS 2016-1 ALLTID PÅ HUDIKHUS - VÅR STANDARD Välisolerad yttervägg 185-190 mm med bruten köldbrygga Osb-skivor till alla inner- och ytterväggar bakom gipsen för att ytterligare

Läs mer

HM-hus Typhus 179kvm New England stil Pris: 2097.000 inkl moms (2012-02-20)

HM-hus Typhus 179kvm New England stil Pris: 2097.000 inkl moms (2012-02-20) HM-hus Typhus 179kvm New England stil Pris: 2097.000 inkl moms (2012-02-20) I priset Hus i utgångsstandard (1.758.00kr inkl moms)ingår bl.a följande: Grund: Platta ingår med 30cm cellplast, 40cm höga

Läs mer

Småstugor, förråd, bastu och garage. Norrländska kvalitetshus för. Livsnjutare. www.jorntra.se

Småstugor, förråd, bastu och garage. Norrländska kvalitetshus för. Livsnjutare. www.jorntra.se Småstugor, förråd, bastu och garage Norrländska kvalitetshus för Livsnjutare www.jorntra.se 1 Skalman 7, 10 Skalman 7 Skalman 10 Altanen på bilden är tillval LEVERANSBESKRIVNING SKALMAN 7, 10 OCH SKALET

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2010-03-24 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: BRF TULPANEN NR: 4615 OBJEKT: Hus 2 lägenhet 11-16 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: BRF TULPANEN NR: 4615 Lgh11-16 HUVUDBYGGNAD Grund platta på mark Kantisolerad

Läs mer

Garage/Carport G2016

Garage/Carport G2016 Garage/Carport G2016 Att tänka på när ni väljer Garage / Carport Vi ställer samma höga krav på våra komplementsbyggnader som för våra villor och fritidshus. Därför har vi en hög standard och komplett leverans

Läs mer

Golv Golv entré Golvsockel Vägg Tak Innerdörr Dörr till klk Dörrtrycke Dörrfoder Högskåp i lägenhet. i skjutdörrsgarderober från ELFA.

Golv Golv entré Golvsockel Vägg Tak Innerdörr Dörr till klk Dörrtrycke Dörrfoder Högskåp i lägenhet. i skjutdörrsgarderober från ELFA. Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 333 Allmänt entré sockel Tak Innerdörr Dörr till klk Dörrtrycke Dörrfoder Högskåp i lägenhet Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Natursten, kalksten

Läs mer

STOMME 2016. Leveransdeklaration Stomme 2016 Huskomponenter Linghed AB Huvudkontor - Fabrik Lingvägen 130 SE - 790 25 Linghed

STOMME 2016. Leveransdeklaration Stomme 2016 Huskomponenter Linghed AB Huvudkontor - Fabrik Lingvägen 130 SE - 790 25 Linghed STOMME 2016 Leveransdeklaration Stomme 2016 Huskomponenter Linghed AB Huvudkontor - Fabrik Lingvägen 130 SE - 790 25 Linghed Reviderad 2016-04-27 Tel: +46 246 32 22 00 Fax: +46 246 22 475 E-post: info@dalahus.se

Läs mer

STÅNGBY Lunds kommun TILLVALSLISTA 2012-05-14 (rev. 13-01-29)

STÅNGBY Lunds kommun TILLVALSLISTA 2012-05-14 (rev. 13-01-29) STÅNGBY Lunds kommun TILLVALSLISTA 2012-05-14 (rev. 13-01-29) Avtals nr: Tillval måste göras senast vecka: Alla priser avser tillägg till standardutförande - Priser är inklusive moms Markera med ett X

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Tillval Isolerad vägg 95 mm... 24 500,- Loft 10 kvm... 18 200,- Tillval Isolerad vägg 70 mm... 16 800,- Loft 10 kvm... 18 200,-

Tillval Isolerad vägg 95 mm... 24 500,- Loft 10 kvm... 18 200,- Tillval Isolerad vägg 70 mm... 16 800,- Loft 10 kvm... 18 200,- MALIN 42 kvm med Altan 14 kvm byggsats... 150 100,- Tillval Isolerad vägg 95 mm... 24 500,- Loft 10 kvm... 18 200,- KERSTIN 30 kvm med Altan 13 kvm byggsats... 104 000,- Tillval Isolerad vägg 70 mm...

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 142 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 142 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-05-26 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, STOCKHOLMS KOMMUN ETAPP 2, VILLOR sid 2(8) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, allrum/matplats, vardagsrum/matplats, allrum/kontor/sovrum,

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015 02 12 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Brf Backa Lycka, Nödinge NR: 4664 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Brf Backa Lycka, Nödinge NR: 4664 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på förstärkt

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-09-19 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING Sluttningshus 152 kvm Ormhasseln 6-11 PROJEKT: Hasselbacken, Skövde NR: 4662 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Hasselbacken, Skövde NR: 4662 Grund platta på mark Kantisolerad

Läs mer

- Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun

- Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun Karusellen Skövde 200 2016-06-23 D C 1 (6) - Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun Karusellen Skövde 200 2016-06-23 D C 2 (6) RUMSBESKRIVNING Plan 1 Hall Trappa: Vardagsrum Klinker

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-02-12 Rumsbeskrivning brf. Lindhagen, Sida 1 av 12 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt: Innerväggar:

Läs mer

Design och priser. grundutförande. Brf Harvestads trädgårdar Linköping

Design och priser. grundutförande. Brf Harvestads trädgårdar Linköping Design och priser grundutförande Brf Harvestads trädgårdar Linköping Rumsbeskrivning Brf Harvestads trädgårdar Linköping Bottenvåning Övervåning Entré Skjutpartier Ytterdörr Kök Skåp Sparksockel Stänkskydd

Läs mer

Leveransdeklaration, januari 2013

Leveransdeklaration, januari 2013 Leveransdeklaration, januari 2013 Vad ingår i priset? Allt material nedan ingår i villabyggsatserna. Vissa avvikelser kan förekomma. Exakt leveransomfattning upprättas vid köpeavtal. Röd text = Mervärde

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012 04 10 Rev 2012 05 09 Rev 2012 05 28 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: STADSRADHUS vid TRANSISTORGATAN JÄRNBROTT, GÖTEBORG NR: 4653 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: NR:4653 Stadsradhus vid Transistorgatan,

Läs mer

Teknisk beskrivning Hus Stöten Solhem

Teknisk beskrivning Hus Stöten Solhem Teknisk beskrivning Hus Stöten Solhem Ytterväggar: 22x170 mm liggande träpanel, spikläkt, vindväv 170 mm regel, 170 mm isolering, Fuktspärr, ålderbeständig plast 0,2mm 45 mm regel, 45 mm isolering, installationszon

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING Datum 2015-06-07 Rev 2015-06-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Brf Ekan 10 i Båstad NR: 4714 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Brf EKAN 10 i Båstad NR: 4714 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

Bygghöjd - 3.30/5.20 m Rumshöjd - 2.50 m Takvinkel 15/18 grader. 6 - Sovrum 13.5 m² 7 - Vardagsrum 19.7 m² 8 - Matplats 18.4 m² 9 - Hall 16.

Bygghöjd - 3.30/5.20 m Rumshöjd - 2.50 m Takvinkel 15/18 grader. 6 - Sovrum 13.5 m² 7 - Vardagsrum 19.7 m² 8 - Matplats 18.4 m² 9 - Hall 16. Villa Kim Fakta Yta m² Husbredd./. m, huslängd. m Bygghöjd -.0/.0 m Rumshöjd -.0 m Takvinkel / grader - Entré. m² - Sovrum. m² - Sovrum. m² - Kök. m² - Badrum. m² - Sovrum. m² - Vardagsrum. m² - Matplats.

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING 2010-09-23

TEKNISK BESKRIVNING 2010-09-23 TEKNISK BESKRIVNING 2010-09-23 Grund: Golvbjälklag: Ytterväggar: Innerväggar: Mellanbjälklag Vindsbjälklag: Yttertak: Grundläggning av husen sker med fribärande golv av betong på pålar med isolerat sockelelement.

Läs mer

BESKRIVNING BJÖRKHAGA 137

BESKRIVNING BJÖRKHAGA 137 BESKRIVNING BJÖRKHAGA 137 DESIGN OCH KVALITET ÄR LEDORD FÖR WILLA NORDIC. DÄRFÖR ÄR DET SJÄLV- KLART ATT MATERIALEN I VÅRA HUS ÄR VALDA MED OMSORG. DETTA KRYDDAR VI MED FUNKTIONELLA LÖSNINGAR FÖR ATT SKAPA

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 272

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 272 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 272 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

VILLABYN NEW ENGLAND. (Bilderna är extrautrustade med tillval)

VILLABYN NEW ENGLAND. (Bilderna är extrautrustade med tillval) VILLABYN NEW ENGLAND - De senaste åren har jag gång på gång stött på behovet från många kunder, att kunna kombinera trygghet och bekvämlighet, funktion och design med ett pris som är överkomligt. Det är

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

EN VÄ RLD AV MÖ JL IGHE T ER H Ä S T S TA LL A R

EN VÄ RLD AV MÖ JL IGHE T ER H Ä S T S TA LL A R EN VÄ RLD AV MÖ JL IGHE T ER H Ä S T S TA LL A R Häststallar 8 B O X A R / S ÄT E R I TA K al t S A DELTA K Foderrum Sadelkammare Spolplats Fölbox WC Personal Inv. mått 10 x 22 m Häststallar 6 B6 OB XO

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-05-26 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, STOCKHOLMS KOMMUN ETAPP 2, KEDJEHUS sid 2(8) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, allrum/matplats, vardagsrum/matplats, hall,

Läs mer

Karlsonhus Ekomer. Standard och tillval 2015-04-01

Karlsonhus Ekomer. Standard och tillval 2015-04-01 2015-04-01 Version 1 1 Karlsonhus Ekomer Standard och tillval 2015-04-01 Karlsonhus levererar hus efter kundens önskemål. Detta dokument visar vad som ingår enligt vår standardiserade leveransdeklaration.

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-02-28 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Glasberga etapp 2 NR: 4680 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Glasberga etapp 2 NR: 4680 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande

Läs mer

Standardkatalog 2012-01. DD Hus och Arkape reserverar sig för leveransförseningar, prisförändringar samt modell-, färg- och materialbyten.

Standardkatalog 2012-01. DD Hus och Arkape reserverar sig för leveransförseningar, prisförändringar samt modell-, färg- och materialbyten. ARKAPE/DD HUS 12 1 Välkommen Arkapes och DD Hus unika arkitektritade hus tillverkas av produkter och material av högsta kvalitet. Följande sidor kommer att presentera huset som är utrustat enligt en standard

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad

Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 121 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

Leveransbeskrivning E9

Leveransbeskrivning E9 Leveransbeskrivning E9 APRIL 2009 LEVERANSBESKRIVNING NR E9 Leveransbeskrivning redovisar företagets utgångsstandard. Företaget och dess åtagande - allmän översikt FÖRETAGET Huvudkontor Eksjöhus AB, Box

Läs mer

162 m 2 SKÖN INSPIRATION

162 m 2 SKÖN INSPIRATION 162 m 2 SKÖN INSPIRATION VÄLKOMMEN HEM När man går in i ett hus för första gången har man oftast alla sinnen öppna. Allt är nytt och miljön ger olika signaler. Ibland känns det som att komma hem. Vi hoppas

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 242

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 242 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 242 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

Leveransdeklaration, januari 2011

Leveransdeklaration, januari 2011 Leveransdeklaration, januari 2011 Vad ingår i priset? Allt material nedan ingår i villabyggsatserna. Vissa avvikelser kan förekomma. Exakt leveransomfattning upprättas vid köpeavtal. Röd text = Mervärde

Läs mer

KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL

KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL 1 KLIMATKLART HUS ALLA HUS LEVERERAS OCH MONTERAS KLIMATKLARA. DET INNEBÄR ATT KLIMATSKALETS SAMTLIGA VÄGGBLOCK OCH TAKKASSETTER TILLVERKAS OCH ISOLERAS TILL FULLO UNDER

Läs mer

STOMME LD 2012-01-S 1.9. Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475. Reviderad: 2012-02-01

STOMME LD 2012-01-S 1.9. Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475. Reviderad: 2012-02-01 Leveransdeklaration Stomme LD 2012-01-S Reviderad: 2012-02-01 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dalahus.se SE - 790 25

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-03-06 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-planshus 152 kvm Hus 1-6 PROJEKT: Flygfyren Riksten NR: 4665 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Flygfyren Riksten NR: 4665 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

BOFAKTA. BROTTKÄRR HAMN, 518:9 20 sida 1

BOFAKTA. BROTTKÄRR HAMN, 518:9 20 sida 1 BOFAKTA BROTTKÄRR HAMN, 518:9 20 sida 1 RUMSBESKRIVNING GENERELLT BROTTKÄRR HAMN, 518:9-20 YTTERDÖRRAR OCH SIDO- OCH ÖVERLJUS Entrédörr YD Rosa tät, slät utan spår 10x21 vitmålad insida med kulörmålad

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-02-19 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-planshus 142 kvm Hus 7-12 PROJEKT: Flygfyren Riksten NR: 4665 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Flygfyren Riksten NR: 4665 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

Rumsbeskrivning. Rums- & byggnadsbeskrivning. Generellt Typ villadörr, vit med runt fönster Dooria Addera vit, trycke i krom.

Rumsbeskrivning. Rums- & byggnadsbeskrivning. Generellt Typ villadörr, vit med runt fönster Dooria Addera vit, trycke i krom. Rumsbeskrivning Generellt Lägenhetsdörr Innerdörrar Sockel, karm, foder Skåpsnickerier Vitvaror Typ villadörr, vit med runt fönster Dooria Addera vit, trycke i krom Fabriksmålade vita Fabr Vedum Fabr Siemens

Läs mer

BOFAKTA. BRF BROTTKÄRR HAMN, A2962 A2964 sida 1

BOFAKTA. BRF BROTTKÄRR HAMN, A2962 A2964 sida 1 BOFAKTA BRF BROTTKÄRR HAMN, A2962 A2964 sida 1 RUMSBESKRIVNING GENERELLT BRF BROTTKÄRR HAMN, A2962-A2964 YTTERDÖRRAR OCH SIDOLJUS Entrédörr i aluminium, KYM 1500x2100 (dörr + sidoljus M10x21+5x21), kulörmålad,

Läs mer