LEVERANSDEKLARATION LDB-2008 PERMANENTHUS - SIDOBYGGNADER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVERANSDEKLARATION LDB-2008 PERMANENTHUS - SIDOBYGGNADER"

Transkript

1 Bil kalkyl: dat Bil offertnr: dat Bil kontrakt: dat LEVERANSDEKLARATION LDB-2008 PERMANENTHUS - SIDOBYGGNADER Utgåva

2 ALLMÄN ÖVERSIKT LDB FÖRETAGET Forsgrens Timmerhus AB, Skäggargatan 3 (besöksadress), Box 803, Borlänge. Telefon , Telefax E-post: Företaget har försäljningskontor över hela landet. Företaget etablerat 1954 PRODUKTER Huvudprodukten är monteringsfärdigt material till bostadshus och fritidshus. I sortimentet finns alla våningsvarianter såsom 1-plans, 1 1/2-plans, 1 3/4-plans och sluttningshus. Till husen tillverkas också kompletterande sidobyggnader. Dessutom tillverkas också monteringsfärdiga stommar för grupphus, bostadsrätter, flerfamiljshus, daghem och gruppbostäder. BYGGSYSTEM Bostadshus Markbjälklag: Betongplatta. Ytterväggar: Storblockselement Värmetimmer med 265 mm mineralullsisolering, utvändigt huggen timmerplank 32x181 mm, synliga detaljer som knutar i fulltimmer 125x181 mm. Fönster: 3-glas isolerruta med dekorspröjs, vitmålade, monterade i ytterväggselement. Innerväggar: Reglar och separat skivbeklädnad. Innertak Furupanel. Takkonstruktion: Fackverkstakstolar, ramverkstakstolar, takstolben på limträbalk, yttertak av råspont, papp, läkt och betongpannor. Avvattingssystem av ytbehandlad plåt. Listverk: Furu allmogeprofil. ÅTAGANDEN Tjänster Om köparen så önskar står våra lokala representanter till tjänst med rådgivning vid tomt- och husval liksom finansierings- upphandlingsfrågor. Upprättar kalkyler och ansökningshandlingar för bostadslån och byggnadslov. TRANSPORT Leveransen sker fritt på bil till byggplatsen. Ytterväggar är så konstruerade att dessa snabbt lyftes på plats med bilens kran. Detta förutsätter framkomlig väg och plats för bil med släpvagn på en, två eller tre sidor intill grunden beroende på husets storlek. För normal lossning och montering av väggblocken tillhandahåller Forsgrens lossningskran på leveransbilen. Vid onormala eller exceptionella förhållanden förbehåller sig Forsgrens rätten att tilläggsfakturera extra kostnader. Lossningshjälp och lastmaskin för lossning av övrigt material tillhandahålles av köparen som även svarar för erforderlig täckning. Kan inte lossningsbilens kran utnyttjas på grund av mark- eller terrängförhållanden tillhandahåller köparen mobilkran. Eventuell merkostnad för mobilkran bekostas av köparen. Lossningstid för material som inte monteras med lossningsbilens kran är max tre timmar. För längre lossningstid debiteras kunden kostnader för stillestånd. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Priser Prislistor för Forsgrens leverans bostadshus med tillval och utbytes alternativ enligt denna leveransdeklaration och i olika kombinationer. På specialhus lämnas offert. Fastprisperiod Avtalat pris gäller om första leveransen sker inom 12 månader från datum för köparens underskrift av köpeavtalet (fastprisperioden). Sker leveransen efter fastprisperioden, skall avtalat pris regleras på följande sätt: Om statiska centralbyråns Prisindex för monteringsfärdiga trähus, MT 74 utvisar ett förändrat prisläge skall det avtalade priset höjas eller sänkas i motsvarande mån. Basmån är därvid den månad när fastprisperioden utgår och slutmånad den månad när första leveransen sker. Leveransbestämmelser STR:s allmänna avtalsvillkor AA tillämpas. Betalning Handpenning :- kr i samband med att ritningar för bygglov upprättas. Leveranssumman betalas enligt betalningsplanen, faktura betalas inom 10 dagar efter faktureringsdatum. Dröjsmålsränta utgår enligt STR:s Allmänna Avtalsvillkor.

3 ALLMÄN ÖVERSIKT LDB FÖRTECKNING ÖVER HANDLINGAR Köpeavtal Tillverknings- och leveransorder med bankmässig säkerhet och färdbeskrivning lämnas senast tio veckor före leverans. Gällande ritningar. Leveransdeklaration samt åberopande handlingar. STR:s Allmänna Avtalsvillkor. STR:s Krav för monteringsfärdigt trähusmaterial FÖRSÄKRINGAR Färdigställandeförsäkring Ingår för byggande av enbostadshus. Färdigställandeförsäkringen är en trygghet om någon leverantör inte kan leverera eller utföra tjänst som avtalats. Försäkringen täcker de merkostnader som det kan innebära. Byggfelsförsäkring Gäller från den tidpunkt då slutbesiktning har skett. Byggfelsförsäkringen tar vid när Färdigställandeförsäkringen upphör att gälla och i tio år. Den skyddar mot väsentliga skador som kan uppstå av olika anledningar. När Byggfelsförsäkringen är tillämplig gäller en självrisk på 50% av gällande basbelopp. Båda försäkringarna följer huset, även om det under giltighetstiden byter ägare. Slutbesiktning ingår. Villabyggarförsäkring Från byggstart och 12 månader framåt skyddas byggherren av en Villarbyggarförsäkring. Den omfattar en ansvarsdel samt lämnar ersättning vid t ex. brand, stöld, läckage, storm, skadegörelse. Komplett innehåll framgår av separat broschyr. BJÄLKLAGSBENÄMNINGAR LDB

4 FORSGRENS LEVERANS BOSTADSHUS LDB YTTERVÄGGAR Värmetimmer, isolerade består utifrån sett av: Huggen timmerplank Stående laxspårsregel Luftspalt 32x181 mm 45x220 mm 10 mm Hård träfiberboard 3,5 mm Mineralullisolering mm Liggande regel 35x45 mm Mineralullisolering mm Plastfolie 0,2 mm Läkt för installationsspalt (liggande 45x35 mm) 35 mm Mineralullisolering 36, levereras löst för montering på byggplatsen 35 mm Invändiga dubbla beklädnadsskivor, 12 mm spånskivor och 13 mm gipsskivor, levereras löst. Väggblocken levereras i storblock med fönster och dörrar, utv. fasonerade foder monterade från fabrik. Synliga detaljer som knutar i fulltimmer 125x181 mm. MARKBJÄLKLAG Källarlösa hus avses att grundläggas på hel betongplatta. Markarbeten och platta utföres av kunden. Forsgrens levererar måttsatt grundritning samt principiella detaljritningar. KÄLLARBJÄLKLAG Spontad golvspånskiva, till våtrum golvspånskiva V313-P5 Golvbjälkar c 600 mm, till våtrum c 300 mm. Mineralullsskiva 39 Glespanel c 300 mm Furupanel Gipsskiva (till ev. pannrum och förråd) Bjälkar levereras om möjligt i hela längder. 22 mm 45x220 mm 95 mm 28x70 mm 13 mm 13 mm MELLANBJÄLKLAG Spontad golvspånskiva, till våtrum golvspånskiva V313-P5 Golvbjälkar c 600 mm, till våtrum c 300 mm. Mineralullsskiva 39 Glespanel c 300 mm Furupanel Bjälkar levereras om möjligt i hela längder 22 mm 45x220 mm 95 mm 28x70 mm 13 mm 22 mm VINDSBJÄLKLAG (1½-PLANSHUS) Stomme av takstolarnas underramar och mellanliggande bjälkar. Spontad golvspånskiva, till våtrum golvspånskiva V313-P5. Till våtrum golvbjälkar c 300 mm. Mineralullsskiva 39 Glespanel c 300 mm Furupanel Bjälkar levereras om möjligt i hela längder. 22 mm 95 mm 28x70 mm 13 mm TRÄGOLV TILL HALL, KÖK, VARDAGSRUM OCH SOVRUM ( Alla torra utrymmen) Fabr KÄHRS Färdigbehandlat lamellgolv tjocklek 15 mm för läggning som flytande clickgolv med underlagsfoam/plastfolie typ Tuplex på betongplatta eller i kombination med träbjälklag för läggning på golvspånskiva. Pg 1. Town Ek Sienna eller Country Ek Corsica (K) 3-stav, lack. VINDSBJÄLKLAG (1 o 2-PLANSHUS) Stomme av takstolarnas underramar. Furupanel Glespanel c 300 mm Plastfolie Sprutad lösullsisolering InsulSafe Till landgång levereras bockrygg och råspontsluckor. 13 mm 28x70 mm 0,2 mm 550 mm HANBJÄLKLAG Stomme av takstolarnas hanbjälkar. Furupanel Glespanel c 300 mm Plastfolie Sprutad lösullsisolering InsulSafe Till landgång levereras bockrygg och råspontsluckor. 13 mm 28x70 mm 0,2 mm 400 alt. 500 mm

5 FORSGRENS LEVERANS BOSTADSHUS LDB TAKBJÄLKLAG (SNEDTAK) Stomme av takstolarnas högben. Furupanel Glespanel c 300 mm Plastfolie Sprutad lösullsisolering InsulSafe Boardskiva Luftspalt 13 mm 28x70 mm 0,2 mm 400 mm 3,2 mm 40 mm YTTERTAK RÅSPONT Takstolar c 1200 mm i fackverk / ramverk / lösa takstolsben på åsar av limträ, beroende på hustyp, Erf. limträ ingår. Till underlagstak levereras: Råspontsluckor (BAC:s standard kvalitet) 22 mm Underlagspapp YAP 2200 med klisterkant Strö- och tegelläkt 25x38 mm Tre dubbla vindskivor, den undre profilsågad. Hängskivor Vindavledare mot luftspalt och insektsnät TAKPANNOR Fabrikat BENDERS Ytbehandlade, 2-kupiga betongpannor PALEMA, Nockpannor, början och avslutning nock, avloppsluftare, genomföringspannor, taksteg, glidskydd, pannspik, standard nockband, nockmastic och fågellist Färg: Svart, brun, tegelröd, röd, grå eller ljusgrå Gavelpannor, taksäkerhetsprodukter och taklyft mm kan tilläggsbeställas. VATTENAVRINNING Fabrikat RYDAB Plastbelagd plåt. Färg: svart och vit. Andra färger mot pristillägg. Hängrännor och stuprör med tillbehör. Vindskivelist, fotplåt och väggskiva med klammerspik. Ränndalsplåtar levereras i standard utförande för anpassning och montering av sakkuning på byggplats Fönsterbleck: Underbleck. Överbleck till fönster på oskyddad plats. Tröskelbleck: Ingår till entrévåning och övervåning. Till sluttningsvåningen ingår ej fönsterbleck och tröskelbleck. VINDSLUCKA Vindslucka med stege ingår till hus där vind ej kan nås via lucka i gavel eller terrass- verandatak. BÄRANDE INNERVÄGGAR Levereras i sektioner. Regelstomme 45x mm beroende på last. Som beklädnadsskivor levereras löst 12 mm spånskivor och 13 mm gipsskivor till båda sidor. LÄGENHETSSKILJANDE (bärande mellanvägg) Dubbelt regelverk i sektioner, 2x45x120 mm c 450 mm fallande längder. Lev. löst 2x120 mm stenull och 2x13 mm gipsskivor båda sidor. LÄGENHETSSKILJANDE (ej bärande mellanvägg) Dubbelt regelverk i sektioner, 2x45x70 mm c 450 mm fallande längder. Lev. löst 2x70 mm stenull och 2x13 mm gipsskivor båda sidor. INNERVÄGGAR EJ BÄRANDE Reglar 45x70 mm i grovkapade längder. Som beklädnadsskivor levereras löst 12 mm spånskivor och 13 mm gipsskivor till båda sidor. PELARE BALKAR Erforderliga balkar och pelare ingår. Pelare i limträ. Balkar i stål eller limträ. STÖDBENSVÄGG (vägg mot takfall i vindsvåning) Glespanel c 300 mm Spånskivor 12 mm och gipsskivor 13 mm i stdformat. 45x70 mm LUCKOR I VÄGGEN Till stödbensväggar levereras vitfolierade inspektionsluckor 600x700 mm. BEKLÄDNADSSKIVOR I VÅTRUM I våtrum ersättes standard gipsskivor till våtrumskivor. LJUDISOLERING TILL INNERVÄGGAR Till innerväggar runr badrum, wc, wc/dusch och tvätt levereras mineralullskivor 45 mm för ljudisolering. FORSGRENS LEVERANS BOSTADSHUS LDB

6 LISTVERK Fönster- och ytterdörrssmygar limfogad furu lev. löst för montering på fabriksmonterade clips. Invändiga foder och sockel 17x70 mm i allmogeprofil. Taklist. Fönsterbänklist profilhyvlad. Lister och smygpanel, trävita obehandlade. BASTU Bastupanel i gran Mineralull till väggar Sittlavar i asp Bastudörr i härdat säkerhetsglas. 12 mm 70 mm 22x70 mm YTTERDÖRRAR Rutdörr i gammal stil, Leksandsdörren modell RTD, insida slät furu, karm och dörrblad obehandlad. Sidoljus: 3-gals blyinfattat, utsida lika ytterdörr, insida slät furu obehandlad. Till hus utan sidoljus eller fönster i hall-kapprum eller hus med pardörr levereras Bordörren modell Oxen 842G, pardörr Oxen 842 PG vitmålad. Förrådsytterdörr: Stenbocken CYD 871 vitmålad. Ytterdörrstrycken i brunoxiderad mässing A475 eller A1956 Epok mattkrom samt lås ASSA 2002 med Alfa låscylinder och tillbehör. Dörrbroms. FÖNSTER Typ H-fönster 3-glas, vitmålade med dekorspröjs. Spröjs levereras monterad från fabrik. Till rum ex. vardagsrum, med fönsterdörr samt utrymmen som ej kräver öppningsbara fönster levereras fasta karmar. FK = fast karm. FÖNSTERDÖRRAR Fönsterdörrar lev. i princip lika fönster. Stängningsbeslagen spanjolett med inbyggd fönsterbroms. Handtag aav matt aluminium. Invändig cylinderlåsning. TRAPPOR Fabrikat SSC-TRÄTRAPPOR Invändiga trappor typ Nordic, räcken och handledare för montering på arbetsplatsen, levereras i furu eklaserad och lackad kulör L8. Trappan är av s k öppen typ utan sättsteg. Fästbeslag ingår. Till vissa husmodeller förekommer spartrappor eller loftstegar och som har stegdjup, steghöjder och räcken som avviker från normal svensk standard. BYGGBESLAG Förankringsjärn till takstolar, erforderliga hängseljärn och fotbeslag till pelare ingår. SPIK Specialspik till avväxlingsjärn, byggbeslag och spik till stommontering ingår. Övrig spik ingår ej. DIV Grundisoleringspapp / syllisolering av EPDM-gummi. Lättmetallstege 7 m kombistege. Brandvarnare. VERANDA TERRASS OCH BALKONG Golv: Tryckimpregnerade golvbjälkar, 28 mm trallvirke. Tak: Innertak på entréveranda, 16 mm granpanel. Räcken: Profilsågade spjälor med över- och underliggare. Svarvade stolpar, fyrkantstolpar i räcken, fyrkantstolpar under balkong i förekommande fall. Material till utv. trappor ingår ej. UTVÄNDIGA FÖRRÅD Isolering och inv. beklädnad till vägg och tak ingår ej. Golv förutsättes vara betongplatta, ingår ej. KÖKSINREDNING Fabrikat HAGA Skåp med stommar av 18 mm melaminfolierad spånskiva vit eller möbelmelamin trämönstrad ut- och invändigt. Laminerade och laminatkantlistade bänkskivor av 30 mm spånskiva. Diskbänk slät yta inkl. vattenlås. Ljusramplist, redskapslist och passbitar ingår. Köksinredning lev. i kontinentalhöjd 210 cm. Utförande med luckor i PRISGRUPP 6, Antik exklusiv i standardkulörer, Classic, Nobel, Sober Antik Pärlan mm. BADRUMSINREDNING Fabrikat Svedbergs Omfattning i förekommande fall, se offert eller prislista. Utförande Möbelserie BIANCA med halogenbelysning, eluttag 230 V, engrepps tvättställsblandare krom. FORSGRENS LEVERANS BOSTADSHUS LDB

7 GARDEROBSINREDNING Garderobs-, linne- och klädskåp fab. HAGA luckor Soft vit Skåp med stommar av 18 mm melaminfolierad spånskiva vit ut- och invändigt. För inklädnad av synliga skåpryggar lev. obehandlad spånskiva. Knoppar 2538 borstad matt krom ingår. Skåpinredning lev. i B-höjd 225 cm med lös takanslutning. Till källare/sluttningsvåning och vindsvåning lev. A-höjd 210 cm. SKJUTDÖRRSGARDEROBER Fabrikat MIRRO. Omfattning i förekommande fall, offert eller prislista. Mirro skjutdörrar, typ Rubin med klart spegelglas, inredning vitfolierad spånskiva typ Milano. ÖVRIG INREDNING Till klädkammare lev. hylla med klädstång och konsoler. Kapphylla ingår ej. VITVAROR Fabrikat HUSQVARNA Omfattning i förekommande fall, offert eller prislista. Färg vit. Spis Regina Klassik 60, QSG 6100 W 400 V Spishäll Regent Klassisk 60, QHC 641K touch 230 V Inbyggnadsugn Reginett Klassisk, QCE 7302 W Spisfläkt 60 EFT 6446 inkl. trumsats. Mikrovågsugn Micronett Exklusiv, QN 4041W m inbyggb. ram. Kyl / Sval Opal Klassisk, QR 2089 W 1800 mm Frys Safir Klassisk, QT 3049 W 1800 mm Kyl-sval-frys Brilliant Klasssik QT 4209 RW 1800 mm Diskmaskin Cardinal klassisk, QB 5023W Tvättmaskin Mästertvätt Klassik, QW Torkskåp, EDD 2400 Torktumlare Mästertork Klassisk, QW 400T Centraldammsugare, Husky Q Air INNERDÖRRAR Fabrikat Dooria / Kungssäter Pg 3, Addera bas vit med vit karm. Kungsäter 502, klarlack med obeh furukarm. Trösklar av ädelträ. Trycken och skyltar i mässing Habo A683 mp alt mattkrom A2595. Öppningskarmar levereras lika innerdörrskarmar. SANITET Fabrikat IFÖ / MA / INR Omfattning i förekommande fall, offert eller prislista. Kök: Engreppsblandare Mora Temp ESS High standard med avstängning för diskamaskin Tvätt: Tvättbänk. Engreppsblandare med avstängning för tvättmaskin.vattenlås. Hygien: Badkad BK 16 eller hörnbadkar med termostatblandare Mora Cera, blandarfäste och duschset Mora Marena Krom, väggstång för dusch. I duschplats, INR duschdörrar i glas Niagara blank eller matt silver med dörrar i klarglas eller randigt glas för duschplats 80x80, 80x90 eller 90x90. Termostatblandare Mora Cera, blandarfäste, duschset med väggstång Mora Marena Krom. Tvättställ Sign 7322 eller 7318 vit med engreppsblandare och vattenlås. WC-stol Sign 6860 vit med inbyggt s-lås. VÄRMEPRODUKTION, VENTILATION Värme- Varmvatten- Ventilation- Återvinning Fabrikat NIBE Frånluftsvärmepump, Nibe Fighter 360 P, med inbyggd elpanna och centralfläkt, ventilationsrör, från- och tilluftsventiler. Spirorör, från- och tilluftsventiler samt takhuv för ventilation och köksfläkt. Projektering och injustering samt genomgång av funktion och skötsel. Spiskåpa/fläkt ingår ej. Separat spisfläkt erfodras, se vitvaror. Tilluft med ventiler typ FRESH TL 98 F. Inom vissa områden i landet och beroende på husets storlek samt omfattningen av fönster/glasytor, kan Boverkets krav på energihushållning kräva annan typ av uppvärmning frånluftsvärmepump med uteluft, bergvärmepump mm, vi erbjuder även dessa alternativ mot pris tillägg. GOLVVÄRMESYSTEM Fabrikat THERMO TECH Golvvärmerör av typ EUROflex, för ingjutning i betongplattan levereras rörhållarskena. Vid träbjälklag levereras 22 mm spårad spånskiva, vändskiva och värmefördelningsplåt av 0,5 mm aluminium. Fördelare, motorshuntar, rumstermostater och projektering

8 FORSGRENS LEVERANS BOSTADSHUS LDB MATERIAL TILL KÄLLAR / SLUTTNINGSVÅNING ( Dorotherm väggmoduler ) Materialet är baserat på en grund som består av källarytterväggar typ Dorotherm väggelement som består av två olika elementmodeller av cellplast som på arbetsplatsen fylles med betong. Bärande innerväggar med träregelstomme. TILL YTTERVÄGG: Dubbla beklädnadsskivor 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva. Till våtrum ersätters gipskiva med våtrumsskiva. TILL BÄRANDE INNERVÄGGAR: Levereras regelverk grovkapade 45x mm för beklädnad 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva. TILL INNERVÄGGAR EJ BÄRANDE: Levereras regelverk grovkapade 45x70 mm för beklädnad 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva. TILL LÄGENHETSSKILJANDE (bärande mellanvägg) Dubbelt regelverk, 2x45x120 mm c 450 mm fallande längder. Lev. löst 2x120 mm stenull och 2x13 mm gipsskivor båda sidor. TILL LÄGENHETSSKILJANDE (ej bärande mellanväg) Dubbelt regelverk, 2x45x70 mm c 450 mm fallande längder. Lev. löst 2x70 mm stenull och 2x13 mm gipsskivor båda sidor. TILL BASTU 70 mm mineralull och bastupanel i gran till väggar och tak. Material till sittlavar trallvirke i asp. PANELER OCH LISTVERK: Inv. foder och sockel 17x70 mm, profilhyvlad fönsterbänklist, taklist. Lister trävita obehandlade. Fönster- och dörrsmygar av limfog furu obeh. lev. lösa för montering på byggplatsen, smygdjup 197 mm. ÖVTIGT: Till mellanväggar runt badrum, wc, wc/dusch och tvätt levereras mineralullsskivor 45 mm för ljudisolering Limtä eller stålbalkar för bärning av bjälklag ingår i förekommande fall, offert eller prislista. MONTERING AV STOMME Resning av väggblock, montering knutar och uppregling av bärande mellanvägg. Utläggning av golvbjälkar, i förekommande fall, även verandor, terrass och balkonger. Avväxling trapp och krysskolvning ingår ej. Montering av takstolar och limträ, råspont och papp. Uppsättning av hängskivor och undre vindskivor. Vid montering skall återfyllning runt grunden vara utförd på alla sidor, dessutom skall vår kranbil kunna köra intill på två eller tre sidor beroende på husets storlek. Särskild överenskommelse om hantlangningshjälp i annat fall. Resekostnad, traktamente samt kostnad för montering av väggblocken med vår kranbil ingår. Bostad för två montörer anvisas vid byggplatsen. Rastkoja, toalett och byggström skall finnas på byggplatsen. Utförligare beskrivning erhålles på begäran. TILLVAL OCH UTBYTES ALTERNATIV LDB Här finns valmöjligheter, färdiga förslag som nedan eller egna val och önskemål med material från någon av våra leverantörer HAGA KÖKET, HUSQVARNA, KÄHRS, DOORIA/KUNGSÄTER, MIRRO, SSC-TRÄTRAPPOR, BORDÖRREN, IFÖ, MORA ARMATUR, INR, NIBE VILLAVÄRME, NIBE BRASVÄRME BENDERS TAKPANNOR, MED FLERA. BOTTENBJÄLKLAG ( Kryprumsbjälklag ) ( Sluten krypgrund med mekanisk avfuktning ) Golvbjälkar c 600 mm, till våtrum c 300 mm. 45x220 mm Golvbjälkar levereras om möjligt i hela längder med underspikad tryckimpregnerad bräda för trossbotten. Genomtrampningssäker trossbottenboard. 6,4 mm Mineralullsskiva mm Spontad golvspånskiva, till våtrum golvspånskiva V313-P5. 22 mm Avfuktare "Woods" för krypgrund med digital hygrometer SS Plastfolie 0,2 m åldringsbeständig på mark. TRÄGOLV TILL HALL, KÖK, VARDAGSRUM OCH SOVRUM ( Alla torra utrymmen) Fabr KÄHRS Färdigbehandlat lamellgolv tjocklek 15 mm för läggning som flytande clickgolv med underlagsfoam/plastfolie typ Tuplex på betongplatta eller i kombination med träbjälklag för läggning på golvspånskiva. Pg 2. Country Björk Aaland eller Town Ask Kalmar (K) Pg 3 Town Ek Verona 2-stav eller Country Ek 2-stav (K) Pg 4. City Körsbär Savannah eller City Merbau Manila (K) INNERDÖRRAR Fabrikat Dooria / Kungssäter Pg 1, Slät vit Polar 1000 med vit karm. Pg 2, Stil 374 och 378 med vit karm. Fjordtre 306 klarlack med obeh furukarm. Pg 4, Kungsäter 522 vit med vit karm. Pg 5, Kungsäter 523, 524 och 525 med vit karm. Pg 6, Addera bas ek med ek karm. Övriga innerdörrar i Dooria / Kungsäters sortiment pris på begäran, Trösklar av ädelträ. Trycken och skyltar i mässing Habo A683 mp alt mattkrom A2595. Öppningskarmar levereras lika innerdörrskarmar.

9 TILLVAL OCH UTBYTES ALTERNATIV LDB KÖKSINREDNING Fabrikat HAGA Skåp med stommar av 18 mm melaminfolierad spånskiva vit eller möbelmelamin trämönstrad ut- och invändigt. Laminerade och laminatkantlistade bänkskivor av 30 mm spånskiva. Diskbänk slät yta inkl. vattenlås. Ljusramplist, redskapslist och passbitar ingår. Köksinredning lev. i kontinentalhöjd 210 cm. Utförande luckor enligt önskemål. Pg 2, Accent och Vinjett Pg 3, Paljett, Soft och Pärlan vit Pg 4, Amiral vit, Konsul vit och Sober Pg 5, Antik vit, Profil vit rak och vit valv, Sober 45, Sober Soft, Trend, Soberline och Nobel Pg 7, Antik och Highline ask, ek, bok, björk, lönn och al, Elegance och Amarant vit, Noblesse furu valv, Paljett björk och Nordic Körsbär Pg 8, Classic och Amarant ask, ek, bok, björk, lönn o al, AluTech vit laminat, ask, bok, ek, björk, lönn, al o Valnöt m alulist och Antik körsbär Pg 9, Classic o Amarant körsbär, Classic exkl, Elegance o Noblesse ask, bok, ek, björk, lönn o al, Paljett ek o al, Rustik, Paljett exkl o Alufrost Pg 10, Classic masurbjörk o fågelögonlönn, Classic exkl körsbär, Elegance körsbär, masurbjörk, fågelögonlönn, Noblesse körsbär o masurbjörk BALANSERAD VENTILATION Fabrikat Systemair Ventilationsaggregat, spirorör, från- och tilluftsventiler samt takhuv för ventilation och köksfläkt. Brandisolering A15 till avluftskanal från kök och kondensstrumpa till uteluftkanal ingår. Övrig isolering ingår ej. Projektering och injustering samt genomgång av funktion och skötsel. VR 300 TK/B, återvinningsaggregat med roterande växlare för bostadsyta upp till max 140 kvm Ventilationsaggregatet placeras i tvättstuga alt. klk. Spiskåpa/fläkt ingår ej. Separat spisfläkt erfodras. VM 400 EV, återvinningsaggregat med roterande växlare för bostadsyta upp till max 185 kvm Ventilationsaggregatet placeras i tvättstuga alt. klk.. Spiskåpa/fläkt ingår ej. Separat spisfläkt erfodras. RADIATORER Fabrikat: Thermopanel Radiatorer levereras med inbyggt ventil arrangemang, konsol, anslutningar och uteluftningsventil. Termostat och projektering. LISTVERK, FÖNSTERBÄNKAR OCH FÖNSTER- OCH YTTERDÖRRSSMYGAR Listpaket 2, Golvsockel och fönster- dörrfoder 12x56 mm vitmålad furu, taklist typ skugglist 21x33 mm. Fönsterbänkbildande list 21x69 mm Listpaket 3 Golvsockel i lackad ek 12x56 mm. (kombineras med övriga list- och smygpaket). Listpaket 4 Golvsockel och och innerdörrsfoder i lackad ek 12x56 mm Smygpaket B Fönster- och ytterdörrssmygar av spån- resp gipsskiva. Smygpaket C Fönster- och ytterdörrsmygar av vitmålad MDF-board. Fönsterbänkar i ljus MARMOR, (kombineras alltid med smygpaket A, B eller C). Fönsterbänkar i stavlimmad EK obehandlad (kombineras med smygpaket A, B eller C). GRUND Fabrikat Dorocell Thermogrund med kantelement cellplast med Minerit fasadskiva, höjd 400 mm. Cellplastisolering 300 mm, cellplastisolering tj 60 mm utanför hörn. Armeringsplatta 6x150 mm, armeringsjärn 12 mm, armeringsdistans, najtråd, spikplåt till elementskarvar och julgransspik. Till hus med sidobyggnader som Mälaren, Roxen och Toften levereras till sidobyggnaden kantbalk 300 och cellplastisolering 200 mm.

10 FORSGRENS LEVERANS GARAGE - SIDOBYGGNADER LDB YTTERVÄGGAR Värmetimmer, väggblock består utifrån sett av: Huggen timmerplank 32x181 mm Stående laxspårsregel 45x120 mm Väggblocken levereras i storblock med fönster, utv. fasonerade foder monterade från fabrik. Garageport och ev. sidodörrar monteras på byggplatsen. Isolering och inv. beklädnad ingår ej. Synliga detaljer som knutar i fulltimmer 125x181 mm. MARKBJÄLKLAG Förutsättes vara betongplatta, ingår ej. YTTERTAK RÅSPONT Takstolar c 1200 mm i fackverkskonstruktion. Till underlagstak levereras: Råspontsluckor (BAC:s standard kvalitet) Underlagspapp YAP 2200 Strö- och tegelläkt Dubbla vindskivor, den undre profilsågad. Hängskivor Insektsnät mot luftspalt. 22 mm 25x38 mm TAKPANNOR Fabrikat BENDERS Ytbehandlade, 2-kupiga betongpannor PALEMA, Nockpannor, avslutn.- och ändnock ingår. Färg: Svart, brun, tegelröd, röd grå eller ljusgrå Gavelpannor, genomföringspannor, stegjärn, gildskydd och nockräcke kan tilläggsbeställas. VATTENAVRINNING Fabrikat RYDAB Plastbelagd plåt. Färg: svart eller vit. Andra färger mot pristillägg. Hängrännor och stuprör med tillbehör. Vindskivelist med klammerspik. Fönsterbleck: Underbleck. Överbleck till fönster på oskyddad plats. Täckplåt för knut på gavlarna. SNICKERIER Garageport: Slagport Bordörren modell Stenbocken CGP 871 vitmålad. Sidodörr: Bordörren modell Stenbocken 871 vitmålad. Fönster: 2-glas vitmålade, utåtgående med spröjs Ytterdörrstycken i brunoxiderad mässing samt lås och cylinder ingår. Dörrbroms. CARPORT Stolpar: Svarvade stolpar. Innertak i carport: 16 mm profilpanel. DIVERSE Syllisolering av EPDM-gummi. MONTERING AV STOMME Resning av väggblock, montering knutar och uppregling av bärande mellanvägg. Montering av takstolar och limträ, råspont och papp. Uppsättning av hängskivor och undre vindskivor. Vid montering skall återfyllning runt grunden vara utförd på alla sidor, dessutom skall vår kranbil kunna köra intill på två eller tre sidor beroende på husets storlek. Särskild överenskommelse om hantlangningshjälp i annat fall. Resekostnad, traktamente samt kostnad för montering av väggblocken med vår kranbil ingår. Bostad för två montörer anvisas vid byggplatsen. Rastkoja, toalett och byggström skall finnas på byggplatsen. TILLVAL GARAGE - SIDOBYGGNADER LDG KOMPLETTEERING TILL YTTERVÄGGAR OCH VINDSBJÄLKLAG Värmeisolering och invändig beklädnad av ytterväggar och vindsbjälklag Mineralullskiva i yttervägg 105 mm, plastfolie 0,2 mm, läkt för installationspalt 22 mm samt beklädnadsskivor 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva. Mineralisolering till vindsbjälklag 190 mm, plastfolie 0,2 mm, glespanel c x70 mm samt beklädnad med 13 mm gipsskiva. Taklist, dörr- och fönsterfoder i obehandlad furu.

11 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR OCH VILLKOR LDB och LDG Forsgrens Timmerhus förbehåller sig rätten att ändra fabrikat till annat likvärdigt fabrikat samt smärre ändringar i planlösning och konstruktion. Utöver redovisade alternativ och tillval kan Din representant lämna ytterligare upplysningar. Arbeten och tjänster som ej ingår i Forsgrens Timmerhus åtagande. Samordning och upphandling av hel- eller halventreprenader. Mark och grundarbeten. Stommontering och inredningsarbeten. Montering av ventilation, plåtdetaljer och takpannor. Montering av material till källare eller sluttningsvåning så som bl. a. fönster och dörrar. El-installation. VA-installation. OBS VA-installation skall alltid utföras av auktoriserad installatör för Säker Vatteninstallation Målning och tapetsering. Plattsättning och mattläggning OBS Tätskikt under klinker eller kakel skall alltid utföres med Mataki Rubbox eller likv. Ritningar: Projektering och ritningar för vatten- avlopp- värme- och ventilationsinstallationer ingår endast om materialleverans av respektive varugrupp beställes av Faluhus. Projektering och ritningar för el-installation ingår ej. Övrigt Invändiga paneler och listverk levereras med en fuktkvot på ca 14-16% För att uppfylla de krav som Boverkets byggregler ställer på energianvändning, enligt avsnitt 9 i BBR (2006:12), har vid projektering och beräkning följande indata använts för att representera "normalt brukande": -lägsta inomhustemperatur (under uppvärmningssäsongen), 20 C - varmvattenförbrukning, 16 m³ / person och år (1000 kwh) - personvärme, 70 W / person, närvarotid 16 h / dygn - hushållsel, 1000 kwh kwh / person och år varav 70 % blir värme under uppvärmningssäsongen (sommartid blir allt spillvärme)" Vid prisberäkning, offerter för icke kataloghus, reserverar vi oss för eventuella ändringar och justeringar av exempelvis fönsterstorlekar, uppvärmningssystem mm.som måste vidtagas för att uppfylla avsnitt 9 i BBR (2006:12). Vi reserveras oss för ev. tryckfel. Notera gärna Dina önskemål.

12 SEKTION 1½-PLANSHUS LDB

13 SEKTION 1-PLANSHUS MED KÄLLARE LDB

14 Skäggargatan3, Box 803, BORLÄNGE Telefon , Fax

LEVERANSDEKLARATION LDF 230-2008 FRITIDSHUS

LEVERANSDEKLARATION LDF 230-2008 FRITIDSHUS Bil kalkyl: dat Bil offertnr: dat Bil kontrakt: dat LEVERANSDEKLARATION LDF 230-2008 FRITIDSHUS Utgåva 070823 ALLMÄN ÖVERSIKT LDF 230-2008 FÖRETAGET Forsgrens Timmerhus AB, Skäggargatan 3 (besöksadress),

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-12

LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-12 LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-12 Utgåva 2012:1 ALLMÄN ÖVERSIKT FTB - 12 FÖRETAGET Svenska husgruppen AB, Forsgrens Timmerhus, Skäggargatan 3 (besöksadress), Box 803, 781 28 Borlänge. Tel: 0243-21

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-13

LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-13 LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-13 Utgåva 2013:1 ALLMÄN ÖVERSIKT FTB - 13 FÖRETAGET Svenska husgruppen AB, Forsgrens Timmerhus, Skäggargatan 3 (besöksadress), Box 803, 781 28 Borlänge. Tel: 0243-21

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015 LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015 Företaget Svenska Husgruppen AB/ Faluhus Skäggargatan 3 (besöksadress) Box 803, 781 28 Borlänge Telefon: 0243-21 72 00 Fax: 0243-21 72 30 info@faluhus.se www.faluhus.se

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13 LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13 Utgåva 2013:1 ALLMÄN ÖVERSIKT FH - 13 FÖRETAGET Svenska husgruppen AB, Faluhus, Skäggargatan 3 (besöksadress), Box 803, 781 28 Borlänge. Telefon 0243-21 72 00,

Läs mer

STANDARDPRODUKTER 2011.1

STANDARDPRODUKTER 2011.1 STANDARDPRODUKTER 2011.1 www.hemprodukter.husqvarna.se Keramikhäll Regent Exklusiv QHC 6401X Induktion Inbyggnadsugn Reginett Klassisk QCE7318 W Microugn Micronett Exklusiv QN 4041 W Kyl Opal Exklusiv

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS FTF-13. Utgåva 2013:2

LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS FTF-13. Utgåva 2013:2 LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS Utgåva 2013:2 ALLMÄN ÖVERSIKT FÖRET ÖRETAGET Svenska Husgruppen AB / Forsgrens Timmerhus Skäggargatan 3 (besöksadress) Box 803, 781 28 Borlänge Telefon: 0243-21 72 00 Fax:

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2011-03-23 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan, Lidköping NR: 4647 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan NR: 4647 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med erforderlig

Läs mer

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dala-hus.se

Läs mer

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11 LJ Villan Föräljningsvillkor Överenskommelsen mellan L.J villan och beställaren regleras genom särskilt entreprenadkontakt som upprättas i varje enskilt fall. Som

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION 2015

LEVERANSDEKLARATION 2015 Sida nr 1 LEVERANSDEKLARATION 2015 ALLMÄN ÖVERSIKT Arca Nova / Nybyggt i Uppland AB Axel Johanssons Gata 3-5, 754 50 Uppsala Denna leveransdeklaration beskriver husens utgångsstandard för leverans ovan

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

BRF Hotellviken. Byggnads- & rumsbeskrivning

BRF Hotellviken. Byggnads- & rumsbeskrivning BRF Hotellviken Byggnads- & rumsbeskrivning Byggnadsbeskrivning Grundläggning Platta på mark med 300 mm underliggande cellplastisolering. Ytterväggar Yttervägg med fasadbeklädnad av träpanel. Träpanel

Läs mer

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Villa Skaftö 75-136 1 1/2 plans skärgårdshus med förhöjt väggliv med inredningsbar vind Ytterväggar: Storblock med 240mm regelverk och isolering,

Läs mer

STOMME LD 2012-01-S 1.9. Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475. Reviderad: 2012-02-01

STOMME LD 2012-01-S 1.9. Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475. Reviderad: 2012-02-01 Leveransdeklaration Stomme LD 2012-01-S Reviderad: 2012-02-01 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dalahus.se SE - 790 25

Läs mer

162 m 2 SKÖN INSPIRATION

162 m 2 SKÖN INSPIRATION 162 m 2 SKÖN INSPIRATION VÄLKOMMEN HEM När man går in i ett hus för första gången har man oftast alla sinnen öppna. Allt är nytt och miljön ger olika signaler. Ibland känns det som att komma hem. Vi hoppas

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Designguide Leveransbeskrivning

Designguide Leveransbeskrivning Designguide Leveransbeskrivning Förverkliga dina drömmar I din hand håller du just nu Designguiden från Faluhus. Det betyder att du är ett steg närmare att förverkliga dina drömmar om ett personligt hem

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren BOFAKTA Bostadsrättsföreningen Väktaren Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Byggnadsbeskrivning Hustyp A o AS 2008-01-30 Området på Nyby Gärde kommer att byggas med en typ av hus som populärt kan kallas för "passivhus", d.v.s. att husen är

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-04-24

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-04-24 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-04-24 Rumsbeskrivning brf. Englandshusen, Sida 1 av 13 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt:

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

THERMOHUS 200 lågenergi

THERMOHUS 200 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Varmgarage: Biarea teknikrum: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: Grovkök/tvätt: WC: Dusch/bad: Täljstenskamin: Garderober: Klädkammare: Torkrum: Grund: Värme:

Läs mer

TILLVERKNING & LEVERANSBESKRIVNING Nr 240-2012

TILLVERKNING & LEVERANSBESKRIVNING Nr 240-2012 Sida 1 (av 6) TILLVERKNING & LEVERANSBESKRIVNING Nr 240-2012 Murade källare: Torpargrund: Platta på mark: Ingår ej i Lövsta s leverans Syll: Materialet sett underifrån: Golvvärme i bottenplatta - Rockwoll

Läs mer

Teknisk beskrivning och rumsbeskrivning

Teknisk beskrivning och rumsbeskrivning Teknisk beskrivning och rumsbeskrivning Green Village Radhus 2014-12-15 Bygghandling Sida 1 av 7 Miljöbyggnad GULD MiljöByggnad är ett certifieringssystem som bedömer kvalitén på en byggnad gällande energi,

Läs mer

I ditt nya hem! GRUNDVAL & TILLVAL

I ditt nya hem! GRUNDVAL & TILLVAL För att ett hus ska kännas som ditt hem, måste du få låta dina egna behov, önskemål och drömmar växa fram. Att du får lyfta fram din egen stil och sätta din egen prägel på ditt nya hus. Därför har vi handplockat

Läs mer

PREMIUMUTRUSTNING. September 2015. www.varsasvillan.se

PREMIUMUTRUSTNING. September 2015. www.varsasvillan.se PREMIUMUTRUSTNING September 2015 www.varsasvillan.se innehållsförteckning Kök SId 3 VitvaroR SId 4 trappa och golv SId 5 Dörrar SId 6 FöNSTER SId 7 Bad och wc SId 8-9 Övrigt exteriört SId 10-11 Väggkonstruktion

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

ELLAGÅRD. Sadelvägen 1B,

ELLAGÅRD. Sadelvägen 1B, LEVERANSORDER INVÄNDIGA VAL I leveransordern görs alla invändiga val i huset. Då vi redan har påbörjat projekteringsarbetet på vår teknikavdelning innebär detta att det inte längre finns möjlighet att

Läs mer

Prisblad 2015:1 MODERNA KLASSIKER

Prisblad 2015:1 MODERNA KLASSIKER Prisblad 2015:1 MODERNA KLASSIKER Prisblad 2015:1 Det här bildsatta prisbladet är ett komplement till Prisblad 2015:1. Här kan du se bilder och illustrationer för att du lättare ska kunna visualisera ditt

Läs mer

Karlsonhus Ekomer. Standard och tillval 2015-04-01

Karlsonhus Ekomer. Standard och tillval 2015-04-01 2015-04-01 Version 1 1 Karlsonhus Ekomer Standard och tillval 2015-04-01 Karlsonhus levererar hus efter kundens önskemål. Detta dokument visar vad som ingår enligt vår standardiserade leveransdeklaration.

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Prisblad 2013:1 MODERNA KLASSIKER

Prisblad 2013:1 MODERNA KLASSIKER Prisblad 2013:1 MODERNA KLASSIKER Prisblad 2013:1 Det här bildsatta prisbladet är ett komplement till Prisblad 2013:1. Här kan du se bilder och illustrationer för att du lättare ska kunna visualisera ditt

Läs mer

Kontaktlista tillvalsleverantörer

Kontaktlista tillvalsleverantörer TILLVALSKATALOG Allmänt Denna tillvalskatalog innehåller ett urval av prissatta varor och tjänster som ni kan förändra grundutförandet med. Vi kommer att göra vårt bästa för att kunna erbjuda de önskemål

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

Lillhamra, Västerås. Ritningar och beskrivningar

Lillhamra, Västerås. Ritningar och beskrivningar Lillhamra, Västerås Ritningar och beskrivningar 1 Hitta ditt drömhem bland våra radhus och lägenheter LILLHAMRA 28 lägenheter 8 radhus Parkeringsplatser på gården Lägenhetsförråd LÄGENHETERNA Ingång från

Läs mer

Planskisser och tekniska beskrivningar

Planskisser och tekniska beskrivningar Livskvalitet i Tylöskogen Planskisser och tekniska beskrivningar Bekvämt och exklusivt boende för dig som är 55+ Lägenhetsfakta I hela lägenheten ligger ett Kährs Verona 2-stavs ekparkettgolv, utom i hallen

Läs mer

VI BYGGER SKÖNA HUS!

VI BYGGER SKÖNA HUS! VI BYGGER SKÖNA HUS! Objekt: 1324 Arkitekt: Therese Granberg Beställare: Privatperson VI BYGGER SKÖNA HUS Drömmen om att leva i ett vackert hem är större än någosin. Därför bygger vi på Sköna Hus vackra,

Läs mer

Norrländska kvalitetshus för. Livsnjutare. www.jorntra.se

Norrländska kvalitetshus för. Livsnjutare. www.jorntra.se Norrländska kvalitetshus för Livsnjutare www.jorntra.se 1 Stig in. Koppla av. Timrade valmöjligheter för unika, glimrande stunder. Att våra timrade stugor upptäcks och uppskattas av allt fler är egentligen

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning 2015-03-09 1 av 5 Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning BRF CENRALPARKEN, NÄBYPARK, ÄBY sid 2 av 5 ALLMÄN MARK YBELÄNINAR PÅ EMENAM ÅRD årdar delvis på betongbjälklag Plattläggning vid entréer

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION DALHUS LD 2014- NF41

LEVERANSDEKLARATION DALHUS LD 2014- NF41 LEVERANSDEKLARATION DALHUS LD 2014NF41 INLEDNING Näs Focksta ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövård som omfattar hela UppsalaNäsdalen. Områdets vackra och värdefulla landskapsrum utgörs av dalgångens

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

*Se material specifikation. Prislista Lusthus 7 kvm 10kvm 15 kvm 20 kvm

*Se material specifikation. Prislista Lusthus 7 kvm 10kvm 15 kvm 20 kvm Woxnadalens Lusthus AB Viksjöforsvägen 21 828 94 EDSBYN Tel: 070-342 77 06 OrgNr: 556556-1015 Priserna gäller tom dec 2015 PunschPaviljong Prislista Lusthus 7 kvm 10kvm 15 kvm 20 kvm Grundutförande* 160

Läs mer

f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t

f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Vitsippan Ekhaga! 1. Läs

Läs mer

Rumsbeskrivning BRF Draknästet

Rumsbeskrivning BRF Draknästet BOA 133 m 2 Entré/kapprum Klinker prisklass 700 kr/m² Klinker. Infällda spotlights Garderober enl. ritning med inredning Elfa Tvättstuga Klinker prisklass 500 kr/m² Kakel (vit) vid tvättbänk. Tvättmaskin:

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Hagabo. Brf Haganäs i Älmhult Bofakta

Hagabo. Brf Haganäs i Älmhult Bofakta Hagabo Brf Haganäs i Älmhult Bofakta Hagabo Välkommen till Brf Haganäs i Älmhult I Älmhults nya och naturnära bostadsområde Hagabo planerar vi för tolv moderna och välutrustade bostadsrätter i fyra olika

Läs mer

Nordiska Traditionshus

Nordiska Traditionshus Leveransdeklaration 2010:1 Nordiska Traditionshus Entreprenaddeklaration 2010:1 Leveransdeklaration Leveransdeklaration 2010:1 Grund Prefabricerad kantbalk. 300 mm cellplastisolering. Erforderlig mängd

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION TERRASSHUS LD 2014- NF80

LEVERANSDEKLARATION TERRASSHUS LD 2014- NF80 LEVERANSDEKLARATION TERRASSHUS LD 2014NF80 INLEDNING Näs Focksta ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövård som omfattar hela UppsalaNäsdalen. Områdets vackra och värdefulla landskapsrum utgörs av

Läs mer

RYDBO SALTSJÖBAD BOFAKTA SVARTGARN 2:150

RYDBO SALTSJÖBAD BOFAKTA SVARTGARN 2:150 RYDBO SALTSJÖBAD BOFAKTA SVARTGARN 2:150 BO GEDIGET & STILSÄKERT I NATURSKÖNA RYDBO SALTSJÖBAD Här säljer Willa Nordic 3st fina trädgårdsvillatomter med arkitektritat hus av arkitekt Patrik Windisch. Kvalitet,

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

Lugnt och skönt Unna dig ett eget fritidshus

Lugnt och skönt Unna dig ett eget fritidshus Lugnt och skönt Unna dig ett eget fritidshus Tid att njuta xxxx Var sak har sin tid. Veckorna är fyllda av arbete och ansvar. När helgen kommer är det skönt att luta sig tillbaka i lugn och ro och samla

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING FÖRSÄLJNINGSVILLKOR VILLA

ALLMÄN BESKRIVNING FÖRSÄLJNINGSVILLKOR VILLA Leveransdeklaration Villa LD 2012-01-V Reviderad: 2012-01-20 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dalahus.se SE - 790 25 LINGHED

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION AOL 1-PLANSHUS

LEVERANSDEKLARATION AOL 1-PLANSHUS LEVERANSDEKLARATION AOL 1-PLANSHUS INNEHÅLL LEVERANSDEKLARATION AOL 1-PLANSHUS... 1 Om företaget... 4 Leveransdeklaration... 4 Genomtänkta konstruktioner... 4 Transport... 4 Ritningar... 5 Energianvändning...

Läs mer

2012-04-01 Version 0 1. KarlsonHus Ekomer. Standard och tillval 2012-04-01

2012-04-01 Version 0 1. KarlsonHus Ekomer. Standard och tillval 2012-04-01 2012-04-01 Version 0 1 KarlsonHus Ekomer Standard och tillval 2012-04-01 KarlsonHus levererar hus efter kundens önskemål. Detta dokument visar vad som ingår enligt vår standardiserade leveransdeklaration.

Läs mer

+ standard - på Investerarens sida tillval

+ standard - på Investerarens sida tillval ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2014 standard - på Investerarens sida tillval Arbetsomfattning Design 4 exemplar av husdesign tillsammans med fundamentdesign D Transport byggplatsetablering

Läs mer

Brf Skogsvåningarna. 4 ROK- Rumsbeskrivning, teknisk beskrivning samt beskrivning av tillvalshantering

Brf Skogsvåningarna. 4 ROK- Rumsbeskrivning, teknisk beskrivning samt beskrivning av tillvalshantering Brf Skogsvåningarna 4 ROK- Rumsbeskrivning, teknisk beskrivning samt beskrivning av tillvalshantering Sida 2 Rumsbeskrivning Inredarens val Kök Golv Lackad lamellekparkett, 3 stav, slipbar Köksstommar

Läs mer

BYRUMS SANDVIK - NORRA ÖLAND. Vakna till fågelkvitter, drick morgonkaffet på uteplatsen och ta morgondoppet i Kalmarsund - Låt drömmen bli verklighet!

BYRUMS SANDVIK - NORRA ÖLAND. Vakna till fågelkvitter, drick morgonkaffet på uteplatsen och ta morgondoppet i Kalmarsund - Låt drömmen bli verklighet! BYRUMS SANDVIK - NORRA ÖLAND Vakna till fågelkvitter, drick morgonkaffet på uteplatsen och ta morgondoppet i Kalmarsund - Låt drömmen bli verklighet! Willa Nordic erbjuder fristående fritidshus på havsnära

Läs mer

Björkviken. Brf Björkviken Bofakta

Björkviken. Brf Björkviken Bofakta Brf Björkviken Bofakta Välkommen till Brf Björkviken i Borgholm Med bästa läge mitt emellan Borgholm och Köpingsvik ligger Björkviken med havet som närmsta granne. Området ligger mitt i det öländska lugnet

Läs mer

BRF SJÖBLICK 2, SKÄRHOLMEN Standard- och tillvalsprogram. Datum: 2014-06-23 Rev:

BRF SJÖBLICK 2, SKÄRHOLMEN Standard- och tillvalsprogram. Datum: 2014-06-23 Rev: BRF SJÖBLICK 2, SKÄRHOLMEN Standard- och tillvalsprogram Datum: 2014-06-23 Rev: Hej! Som köpare av en bostad i Brf Sjöblick 2 har du möjlighet att göra vissa inredningsval gällande kök, badrum, kakel,

Läs mer

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT FÖRHANDSKOPIA BECKOMBERGA 2013-03- 22

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT FÖRHANDSKOPIA BECKOMBERGA 2013-03- 22 FÖR C4 HUS PROJEKT FÖRHANDSKOPIA BECKOMBERGA 2013-03- 22 Sid 2 av(10) Vad som anges i denna beskrivning ingår endast i leverans, i omfattning som framgår av kontrakt. Denna beskrivning är ej avsedd att

Läs mer

vä x j ö öjabypa r k e n Bofakta Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t

vä x j ö öjabypa r k e n Bofakta Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t Bofakta vä x j ö öjabypa r k e n Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Öjabyparken i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet,

Läs mer

VÄSTRA BALINGSNÄS HÄLLMARKSHÖJDEN TEKNISK INFORMATION

VÄSTRA BALINGSNÄS HÄLLMARKSHÖJDEN TEKNISK INFORMATION VÄSTRA BALINGSNÄS HÄLLMARKSHÖJDEN TEKNISK INFORMATION 080530 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTRUSTNINGSSTANDARD...4 SITUATIONSPLAN...7 LEDNINGSPLAN...7 BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR...7 1. MARKANLÄGGNING...7 1.1

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-08-15 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION AOL 1,5- OCH 2-PLANSHUS

LEVERANSDEKLARATION AOL 1,5- OCH 2-PLANSHUS LEVERANSDEKLARATION AOL 1,5- OCH 2-PLANSHUS INNEHÅLL LEVERANSDEKLARATION AOL 1,5- OCH 2-PLANSHUS... 1 Om företaget... 4 Leveransdeklaration... 4 Genomtänkta konstruktioner... 4 Transport... 4 Ritningar...

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär Inredarens val Sjödalen, Huddinge preliminär 3D Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi

Läs mer

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS POSTNR ORT TELEFON MOBIL DATUM E-POST Vedums köksprocess steg för

Läs mer

HEM SOM HÅLLER. Rambodal, NORRKÖPING. peabbostad.se

HEM SOM HÅLLER. Rambodal, NORRKÖPING. peabbostad.se HEM SOM HÅLLER Rambodal, NORRKÖPING peabbostad.se bekvämt boende utan renoveringsbehov Bo till en låg driftkostnad i våra trevliga kedjehus i Rambodal. Med en effektiv och energisnål frånluftsvärmepump,

Läs mer

HM-hus prisbild Typhus 195kvm Skärgård Pris: 2325.000kr inkl moms (2012-04-27)

HM-hus prisbild Typhus 195kvm Skärgård Pris: 2325.000kr inkl moms (2012-04-27) HM-hus prisbild Typhus 195kvm Skärgård Pris: 2325.000kr inkl moms (2012-04-27) I HM-hus pris (2012-04-27) I priset 1974.000 inkl. moms ingår bl.a följande: Grund: Platta ingår med 30cm cellplast, 40cm

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Backsvalevägen 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Backsvalevägen 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 150 m² Område Valdemarsro Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi har byggt huset och för oss har det varit en dröm att vara med under

Läs mer

Prislista Norrlandsgarage -2014

Prislista Norrlandsgarage -2014 Prislista Norrlandsgarage -2014 Så här går det till när du vill veta vad ditt garage kostar: 1. Välj modell (se produkter) mellan garage, garage med loft, carport, garage-carport, carport-förråd, garage-carport-förråd

Läs mer

NässjöHus. Genuin småländsk hustradition i ny tappning! www.nassjohus.se

NässjöHus. Genuin småländsk hustradition i ny tappning! www.nassjohus.se NässjöHus Genuin småländsk hustradition i ny tappning! INLEDNING INNEHÅLL Kök...4 Badrum...5 Trappor...6 Innedörrar...7 Ytterdörrar...8 Brasvärme...9 Fönster...10 Takfönster...11 Listverk...11 Takbeläggning...12

Läs mer

LB Optimal 163 Pulpet

LB Optimal 163 Pulpet LB Optimal 163 Pulpet 1-plan BOA 162,7 m2 BYA 182,7 m2 Antal rum 6 Byggnadshöjd 5.4 m Taklutning 18 och 22 Nockhöjd 5.4 m Husdesign Filip Behr Andersson Ett rymligt och flexibelt enplanshus med tre huskroppar,

Läs mer

måndag den 13 juni 2011 Byggherren

måndag den 13 juni 2011 Byggherren Byggherren Genova Fastigheter Genova Fastigheter Fastigheter Bostäder Landet Resort Projektet i korthet Grundläggning: På berggrund Stomme: Platsgjuten- och prefabricerad betongstomme med pelare av betong

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION ATRIUMHUS LD 2014- NF60

LEVERANSDEKLARATION ATRIUMHUS LD 2014- NF60 LEVERANSDEKLARATION ATRIUMHUS LD 2014NF60 INLEDNING Näs Focksta ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövård som omfattar hela UppsalaNäsdalen. Områdets vackra och värdefulla landskapsrum utgörs av

Läs mer

BYGG MED VÅRA BYGGSATSER

BYGG MED VÅRA BYGGSATSER BYGG MED VÅRA BYGGSATSER 1 Kom Har du kanske en idé om att bygga? Vi kan erbjuda alla möjliga typer av byggnader som kan utformas efter dina önskemål. De flesta förfrågningarna från våra kunder handlar

Läs mer

LAGER CLOPAY PRISLISTA OSBYDÖRREN. www.tfosby.se DÖRRAR FÖNSTER PORTAR GARAGEPORTAR

LAGER CLOPAY PRISLISTA OSBYDÖRREN. www.tfosby.se DÖRRAR FÖNSTER PORTAR GARAGEPORTAR CLOPAY GARAGEPORTAR OSBYDÖRREN LAGER CLOPAY PRISLISTA GARAGEPORTAR OSBYDÖRREN 15 03 DÖRRAR FÖNSTER PORTAR www.tfosby.se YTTERDÖRRAR ALLA STORLEKAR HÖ/VÄ. YD 410 YD 414 Glas: Klart 2-glas YD 440 8x19 4.650:-

Läs mer

BADRUM Ditt val Pris (kr) ÖVRIGT Ditt val Pris (kr)

BADRUM Ditt val Pris (kr) ÖVRIGT Ditt val Pris (kr) HÄR ÄR DIN NYA VILLA MOVE #20 Ditt pris 2,307,900kr (inkl moms) Onlinekod: p85wm94 2013-04-11 14:54 Grundpris: 2,295,000KR Byggkommun: Ekerö kommun Val av byggkommun kan påverka fraktkostnad, val av värmepump

Läs mer

BRF LILLA KÄLLVIKEN 1 FALUN

BRF LILLA KÄLLVIKEN 1 FALUN BRF LILLA KÄLLVIKEN 1 FALUN 9 10 7 11 12 6 13 5 14 4 15 16 3 2 1 8 NATURSKÖNT BOENDE I LILLA KÄLLVIKEN Var området ligger och status på objekten hittar du på www.myresjohus.se/projekt Välkommen till Lilla

Läs mer

Bofakta Östra Lugnet. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Villa Nova Villa Leva. Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal...

Bofakta Östra Lugnet. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Villa Nova Villa Leva. Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... www.karnhem.se Bofakta Östra Lugnet Villa Nova Villa Leva Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... 3 Beskrivningar Rumsbeskrivning... 4 Teknisk beskrivning... 8 Garantier och försäkringar...11

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design brf planeten Bofakta design helhet t ryg g h e t p r i s vä r t ö s t r a lu g n e t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Planeten i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet,

Läs mer

Wigers Rosor. 23 spännande villor med äganderätt i Tungelsta

Wigers Rosor. 23 spännande villor med äganderätt i Tungelsta WIERS ROSOR Wigers Rosor 23 spännande villor med äganderätt i Tungelsta TUNELSTA, HANINE KOMMUN I gemytliga Tungelsta där familjen Wiger har haft sin rosodling uppförs nu 23 villor av LB-HUS. Tungelsta

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Fastwood Solutions .FASTWOOD. Exklusiva trähus i modernt utförande! WWW.F. Innehåll: Försäljningsvillkor. Fastwood Byggsystem. Förråd.

Fastwood Solutions .FASTWOOD. Exklusiva trähus i modernt utförande! WWW.F. Innehåll: Försäljningsvillkor. Fastwood Byggsystem. Förråd. Fastwood Solutions Innehåll: Försäljningsvillkor Fastwood Byggsystem Förråd Fritidshus Villor Härbren Garage 2 3 4 6 16 24 25 Exklusiva trähus i modernt utförande! Fastwood Bankgiro: 5462-4820 E-post:

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Guntorp By en modern familjeidyll

Guntorp By en modern familjeidyll 29 trivsamma villor och parhus i Kode Guntorp By en modern familjeidyll Något utöver det vanliga Guntorp By en modern familjeidyll www.sverigehuset.se Ett tryggt boende i lantlig miljö med närhet till

Läs mer

Unika villakedjehus i Lingonriset. Det är grönt att flytta dit.

Unika villakedjehus i Lingonriset. Det är grönt att flytta dit. Unika villakedjehus i Lingonriset. Det är grönt att flytta dit. Välkommen till Hjärsta och Kv. Lingonriset Flytta till en miljömedveten arkitektur med öppna genomtänkta planlösningar! Bo i ett av de 10

Läs mer

KAPTENEN CITYNÄRA RADHUS. Miljövänligt energieffektivt framtidsboende

KAPTENEN CITYNÄRA RADHUS. Miljövänligt energieffektivt framtidsboende KAPTENEN CITYNÄRA RADHUS Miljövänligt energieffektivt framtidsboende CENTRALT BEKVÄMT BRA BOENDE KOSTNAD Modernt och miljövänligt till bra kostnad. Ett boende i tiden för hela familjen. Låt rabatten blomma

Läs mer

KV. KROGEN. - 77 moderna bostadsrätter invid Folkparken

KV. KROGEN. - 77 moderna bostadsrätter invid Folkparken - 77 moderna bostadsrätter invid Folkparken - Bo med Folkparken som granne Med Folkparken som närmaste granne och närhet till det bästa som Norrköping kan erbjuda är kvarteret Krogen området för alla.

Läs mer

Våning 1 4 rok 81,4 kvm A21, B21, C21, D11, E21, F21, G11, H11, I11

Våning 1 4 rok 81,4 kvm A21, B21, C21, D11, E21, F21, G11, H11, I11 Januari 2014 Våning 1 4 rok 81,4 kvm A21, B21, C21, D11, E21, F21, G11, H11, I11 BRF LUNDEN - MAJAVALLEN, LINDSDAL På den f.d. isbanan intill Majavallen, ett av Lindsdals absolut bästa lägen uppför vi

Läs mer

Bofakta Bastasjö, Karlskrona. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... 3

Bofakta Bastasjö, Karlskrona. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... 3 www.karnhem.se Bofakta Bastasjö, Karlskrona Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... 3 Beskrivningar Rumsbeskrivning Villa Sanna... 4 Rumsbeskrivning Villa Klara/Maria... 6 Teknisk beskrivning...

Läs mer