LEVERANSDEKLARATION LDB-2008 PERMANENTHUS - SIDOBYGGNADER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVERANSDEKLARATION LDB-2008 PERMANENTHUS - SIDOBYGGNADER"

Transkript

1 Bil kalkyl: dat Bil offertnr: dat Bil kontrakt: dat LEVERANSDEKLARATION LDB-2008 PERMANENTHUS - SIDOBYGGNADER Utgåva

2 ALLMÄN ÖVERSIKT LDB FÖRETAGET Forsgrens Timmerhus AB, Skäggargatan 3 (besöksadress), Box 803, Borlänge. Telefon , Telefax E-post: Företaget har försäljningskontor över hela landet. Företaget etablerat 1954 PRODUKTER Huvudprodukten är monteringsfärdigt material till bostadshus och fritidshus. I sortimentet finns alla våningsvarianter såsom 1-plans, 1 1/2-plans, 1 3/4-plans och sluttningshus. Till husen tillverkas också kompletterande sidobyggnader. Dessutom tillverkas också monteringsfärdiga stommar för grupphus, bostadsrätter, flerfamiljshus, daghem och gruppbostäder. BYGGSYSTEM Bostadshus Markbjälklag: Betongplatta. Ytterväggar: Storblockselement Värmetimmer med 265 mm mineralullsisolering, utvändigt huggen timmerplank 32x181 mm, synliga detaljer som knutar i fulltimmer 125x181 mm. Fönster: 3-glas isolerruta med dekorspröjs, vitmålade, monterade i ytterväggselement. Innerväggar: Reglar och separat skivbeklädnad. Innertak Furupanel. Takkonstruktion: Fackverkstakstolar, ramverkstakstolar, takstolben på limträbalk, yttertak av råspont, papp, läkt och betongpannor. Avvattingssystem av ytbehandlad plåt. Listverk: Furu allmogeprofil. ÅTAGANDEN Tjänster Om köparen så önskar står våra lokala representanter till tjänst med rådgivning vid tomt- och husval liksom finansierings- upphandlingsfrågor. Upprättar kalkyler och ansökningshandlingar för bostadslån och byggnadslov. TRANSPORT Leveransen sker fritt på bil till byggplatsen. Ytterväggar är så konstruerade att dessa snabbt lyftes på plats med bilens kran. Detta förutsätter framkomlig väg och plats för bil med släpvagn på en, två eller tre sidor intill grunden beroende på husets storlek. För normal lossning och montering av väggblocken tillhandahåller Forsgrens lossningskran på leveransbilen. Vid onormala eller exceptionella förhållanden förbehåller sig Forsgrens rätten att tilläggsfakturera extra kostnader. Lossningshjälp och lastmaskin för lossning av övrigt material tillhandahålles av köparen som även svarar för erforderlig täckning. Kan inte lossningsbilens kran utnyttjas på grund av mark- eller terrängförhållanden tillhandahåller köparen mobilkran. Eventuell merkostnad för mobilkran bekostas av köparen. Lossningstid för material som inte monteras med lossningsbilens kran är max tre timmar. För längre lossningstid debiteras kunden kostnader för stillestånd. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Priser Prislistor för Forsgrens leverans bostadshus med tillval och utbytes alternativ enligt denna leveransdeklaration och i olika kombinationer. På specialhus lämnas offert. Fastprisperiod Avtalat pris gäller om första leveransen sker inom 12 månader från datum för köparens underskrift av köpeavtalet (fastprisperioden). Sker leveransen efter fastprisperioden, skall avtalat pris regleras på följande sätt: Om statiska centralbyråns Prisindex för monteringsfärdiga trähus, MT 74 utvisar ett förändrat prisläge skall det avtalade priset höjas eller sänkas i motsvarande mån. Basmån är därvid den månad när fastprisperioden utgår och slutmånad den månad när första leveransen sker. Leveransbestämmelser STR:s allmänna avtalsvillkor AA tillämpas. Betalning Handpenning :- kr i samband med att ritningar för bygglov upprättas. Leveranssumman betalas enligt betalningsplanen, faktura betalas inom 10 dagar efter faktureringsdatum. Dröjsmålsränta utgår enligt STR:s Allmänna Avtalsvillkor.

3 ALLMÄN ÖVERSIKT LDB FÖRTECKNING ÖVER HANDLINGAR Köpeavtal Tillverknings- och leveransorder med bankmässig säkerhet och färdbeskrivning lämnas senast tio veckor före leverans. Gällande ritningar. Leveransdeklaration samt åberopande handlingar. STR:s Allmänna Avtalsvillkor. STR:s Krav för monteringsfärdigt trähusmaterial FÖRSÄKRINGAR Färdigställandeförsäkring Ingår för byggande av enbostadshus. Färdigställandeförsäkringen är en trygghet om någon leverantör inte kan leverera eller utföra tjänst som avtalats. Försäkringen täcker de merkostnader som det kan innebära. Byggfelsförsäkring Gäller från den tidpunkt då slutbesiktning har skett. Byggfelsförsäkringen tar vid när Färdigställandeförsäkringen upphör att gälla och i tio år. Den skyddar mot väsentliga skador som kan uppstå av olika anledningar. När Byggfelsförsäkringen är tillämplig gäller en självrisk på 50% av gällande basbelopp. Båda försäkringarna följer huset, även om det under giltighetstiden byter ägare. Slutbesiktning ingår. Villabyggarförsäkring Från byggstart och 12 månader framåt skyddas byggherren av en Villarbyggarförsäkring. Den omfattar en ansvarsdel samt lämnar ersättning vid t ex. brand, stöld, läckage, storm, skadegörelse. Komplett innehåll framgår av separat broschyr. BJÄLKLAGSBENÄMNINGAR LDB

4 FORSGRENS LEVERANS BOSTADSHUS LDB YTTERVÄGGAR Värmetimmer, isolerade består utifrån sett av: Huggen timmerplank Stående laxspårsregel Luftspalt 32x181 mm 45x220 mm 10 mm Hård träfiberboard 3,5 mm Mineralullisolering mm Liggande regel 35x45 mm Mineralullisolering mm Plastfolie 0,2 mm Läkt för installationsspalt (liggande 45x35 mm) 35 mm Mineralullisolering 36, levereras löst för montering på byggplatsen 35 mm Invändiga dubbla beklädnadsskivor, 12 mm spånskivor och 13 mm gipsskivor, levereras löst. Väggblocken levereras i storblock med fönster och dörrar, utv. fasonerade foder monterade från fabrik. Synliga detaljer som knutar i fulltimmer 125x181 mm. MARKBJÄLKLAG Källarlösa hus avses att grundläggas på hel betongplatta. Markarbeten och platta utföres av kunden. Forsgrens levererar måttsatt grundritning samt principiella detaljritningar. KÄLLARBJÄLKLAG Spontad golvspånskiva, till våtrum golvspånskiva V313-P5 Golvbjälkar c 600 mm, till våtrum c 300 mm. Mineralullsskiva 39 Glespanel c 300 mm Furupanel Gipsskiva (till ev. pannrum och förråd) Bjälkar levereras om möjligt i hela längder. 22 mm 45x220 mm 95 mm 28x70 mm 13 mm 13 mm MELLANBJÄLKLAG Spontad golvspånskiva, till våtrum golvspånskiva V313-P5 Golvbjälkar c 600 mm, till våtrum c 300 mm. Mineralullsskiva 39 Glespanel c 300 mm Furupanel Bjälkar levereras om möjligt i hela längder 22 mm 45x220 mm 95 mm 28x70 mm 13 mm 22 mm VINDSBJÄLKLAG (1½-PLANSHUS) Stomme av takstolarnas underramar och mellanliggande bjälkar. Spontad golvspånskiva, till våtrum golvspånskiva V313-P5. Till våtrum golvbjälkar c 300 mm. Mineralullsskiva 39 Glespanel c 300 mm Furupanel Bjälkar levereras om möjligt i hela längder. 22 mm 95 mm 28x70 mm 13 mm TRÄGOLV TILL HALL, KÖK, VARDAGSRUM OCH SOVRUM ( Alla torra utrymmen) Fabr KÄHRS Färdigbehandlat lamellgolv tjocklek 15 mm för läggning som flytande clickgolv med underlagsfoam/plastfolie typ Tuplex på betongplatta eller i kombination med träbjälklag för läggning på golvspånskiva. Pg 1. Town Ek Sienna eller Country Ek Corsica (K) 3-stav, lack. VINDSBJÄLKLAG (1 o 2-PLANSHUS) Stomme av takstolarnas underramar. Furupanel Glespanel c 300 mm Plastfolie Sprutad lösullsisolering InsulSafe Till landgång levereras bockrygg och råspontsluckor. 13 mm 28x70 mm 0,2 mm 550 mm HANBJÄLKLAG Stomme av takstolarnas hanbjälkar. Furupanel Glespanel c 300 mm Plastfolie Sprutad lösullsisolering InsulSafe Till landgång levereras bockrygg och råspontsluckor. 13 mm 28x70 mm 0,2 mm 400 alt. 500 mm

5 FORSGRENS LEVERANS BOSTADSHUS LDB TAKBJÄLKLAG (SNEDTAK) Stomme av takstolarnas högben. Furupanel Glespanel c 300 mm Plastfolie Sprutad lösullsisolering InsulSafe Boardskiva Luftspalt 13 mm 28x70 mm 0,2 mm 400 mm 3,2 mm 40 mm YTTERTAK RÅSPONT Takstolar c 1200 mm i fackverk / ramverk / lösa takstolsben på åsar av limträ, beroende på hustyp, Erf. limträ ingår. Till underlagstak levereras: Råspontsluckor (BAC:s standard kvalitet) 22 mm Underlagspapp YAP 2200 med klisterkant Strö- och tegelläkt 25x38 mm Tre dubbla vindskivor, den undre profilsågad. Hängskivor Vindavledare mot luftspalt och insektsnät TAKPANNOR Fabrikat BENDERS Ytbehandlade, 2-kupiga betongpannor PALEMA, Nockpannor, början och avslutning nock, avloppsluftare, genomföringspannor, taksteg, glidskydd, pannspik, standard nockband, nockmastic och fågellist Färg: Svart, brun, tegelröd, röd, grå eller ljusgrå Gavelpannor, taksäkerhetsprodukter och taklyft mm kan tilläggsbeställas. VATTENAVRINNING Fabrikat RYDAB Plastbelagd plåt. Färg: svart och vit. Andra färger mot pristillägg. Hängrännor och stuprör med tillbehör. Vindskivelist, fotplåt och väggskiva med klammerspik. Ränndalsplåtar levereras i standard utförande för anpassning och montering av sakkuning på byggplats Fönsterbleck: Underbleck. Överbleck till fönster på oskyddad plats. Tröskelbleck: Ingår till entrévåning och övervåning. Till sluttningsvåningen ingår ej fönsterbleck och tröskelbleck. VINDSLUCKA Vindslucka med stege ingår till hus där vind ej kan nås via lucka i gavel eller terrass- verandatak. BÄRANDE INNERVÄGGAR Levereras i sektioner. Regelstomme 45x mm beroende på last. Som beklädnadsskivor levereras löst 12 mm spånskivor och 13 mm gipsskivor till båda sidor. LÄGENHETSSKILJANDE (bärande mellanvägg) Dubbelt regelverk i sektioner, 2x45x120 mm c 450 mm fallande längder. Lev. löst 2x120 mm stenull och 2x13 mm gipsskivor båda sidor. LÄGENHETSSKILJANDE (ej bärande mellanvägg) Dubbelt regelverk i sektioner, 2x45x70 mm c 450 mm fallande längder. Lev. löst 2x70 mm stenull och 2x13 mm gipsskivor båda sidor. INNERVÄGGAR EJ BÄRANDE Reglar 45x70 mm i grovkapade längder. Som beklädnadsskivor levereras löst 12 mm spånskivor och 13 mm gipsskivor till båda sidor. PELARE BALKAR Erforderliga balkar och pelare ingår. Pelare i limträ. Balkar i stål eller limträ. STÖDBENSVÄGG (vägg mot takfall i vindsvåning) Glespanel c 300 mm Spånskivor 12 mm och gipsskivor 13 mm i stdformat. 45x70 mm LUCKOR I VÄGGEN Till stödbensväggar levereras vitfolierade inspektionsluckor 600x700 mm. BEKLÄDNADSSKIVOR I VÅTRUM I våtrum ersättes standard gipsskivor till våtrumskivor. LJUDISOLERING TILL INNERVÄGGAR Till innerväggar runr badrum, wc, wc/dusch och tvätt levereras mineralullskivor 45 mm för ljudisolering. FORSGRENS LEVERANS BOSTADSHUS LDB

6 LISTVERK Fönster- och ytterdörrssmygar limfogad furu lev. löst för montering på fabriksmonterade clips. Invändiga foder och sockel 17x70 mm i allmogeprofil. Taklist. Fönsterbänklist profilhyvlad. Lister och smygpanel, trävita obehandlade. BASTU Bastupanel i gran Mineralull till väggar Sittlavar i asp Bastudörr i härdat säkerhetsglas. 12 mm 70 mm 22x70 mm YTTERDÖRRAR Rutdörr i gammal stil, Leksandsdörren modell RTD, insida slät furu, karm och dörrblad obehandlad. Sidoljus: 3-gals blyinfattat, utsida lika ytterdörr, insida slät furu obehandlad. Till hus utan sidoljus eller fönster i hall-kapprum eller hus med pardörr levereras Bordörren modell Oxen 842G, pardörr Oxen 842 PG vitmålad. Förrådsytterdörr: Stenbocken CYD 871 vitmålad. Ytterdörrstrycken i brunoxiderad mässing A475 eller A1956 Epok mattkrom samt lås ASSA 2002 med Alfa låscylinder och tillbehör. Dörrbroms. FÖNSTER Typ H-fönster 3-glas, vitmålade med dekorspröjs. Spröjs levereras monterad från fabrik. Till rum ex. vardagsrum, med fönsterdörr samt utrymmen som ej kräver öppningsbara fönster levereras fasta karmar. FK = fast karm. FÖNSTERDÖRRAR Fönsterdörrar lev. i princip lika fönster. Stängningsbeslagen spanjolett med inbyggd fönsterbroms. Handtag aav matt aluminium. Invändig cylinderlåsning. TRAPPOR Fabrikat SSC-TRÄTRAPPOR Invändiga trappor typ Nordic, räcken och handledare för montering på arbetsplatsen, levereras i furu eklaserad och lackad kulör L8. Trappan är av s k öppen typ utan sättsteg. Fästbeslag ingår. Till vissa husmodeller förekommer spartrappor eller loftstegar och som har stegdjup, steghöjder och räcken som avviker från normal svensk standard. BYGGBESLAG Förankringsjärn till takstolar, erforderliga hängseljärn och fotbeslag till pelare ingår. SPIK Specialspik till avväxlingsjärn, byggbeslag och spik till stommontering ingår. Övrig spik ingår ej. DIV Grundisoleringspapp / syllisolering av EPDM-gummi. Lättmetallstege 7 m kombistege. Brandvarnare. VERANDA TERRASS OCH BALKONG Golv: Tryckimpregnerade golvbjälkar, 28 mm trallvirke. Tak: Innertak på entréveranda, 16 mm granpanel. Räcken: Profilsågade spjälor med över- och underliggare. Svarvade stolpar, fyrkantstolpar i räcken, fyrkantstolpar under balkong i förekommande fall. Material till utv. trappor ingår ej. UTVÄNDIGA FÖRRÅD Isolering och inv. beklädnad till vägg och tak ingår ej. Golv förutsättes vara betongplatta, ingår ej. KÖKSINREDNING Fabrikat HAGA Skåp med stommar av 18 mm melaminfolierad spånskiva vit eller möbelmelamin trämönstrad ut- och invändigt. Laminerade och laminatkantlistade bänkskivor av 30 mm spånskiva. Diskbänk slät yta inkl. vattenlås. Ljusramplist, redskapslist och passbitar ingår. Köksinredning lev. i kontinentalhöjd 210 cm. Utförande med luckor i PRISGRUPP 6, Antik exklusiv i standardkulörer, Classic, Nobel, Sober Antik Pärlan mm. BADRUMSINREDNING Fabrikat Svedbergs Omfattning i förekommande fall, se offert eller prislista. Utförande Möbelserie BIANCA med halogenbelysning, eluttag 230 V, engrepps tvättställsblandare krom. FORSGRENS LEVERANS BOSTADSHUS LDB

7 GARDEROBSINREDNING Garderobs-, linne- och klädskåp fab. HAGA luckor Soft vit Skåp med stommar av 18 mm melaminfolierad spånskiva vit ut- och invändigt. För inklädnad av synliga skåpryggar lev. obehandlad spånskiva. Knoppar 2538 borstad matt krom ingår. Skåpinredning lev. i B-höjd 225 cm med lös takanslutning. Till källare/sluttningsvåning och vindsvåning lev. A-höjd 210 cm. SKJUTDÖRRSGARDEROBER Fabrikat MIRRO. Omfattning i förekommande fall, offert eller prislista. Mirro skjutdörrar, typ Rubin med klart spegelglas, inredning vitfolierad spånskiva typ Milano. ÖVRIG INREDNING Till klädkammare lev. hylla med klädstång och konsoler. Kapphylla ingår ej. VITVAROR Fabrikat HUSQVARNA Omfattning i förekommande fall, offert eller prislista. Färg vit. Spis Regina Klassik 60, QSG 6100 W 400 V Spishäll Regent Klassisk 60, QHC 641K touch 230 V Inbyggnadsugn Reginett Klassisk, QCE 7302 W Spisfläkt 60 EFT 6446 inkl. trumsats. Mikrovågsugn Micronett Exklusiv, QN 4041W m inbyggb. ram. Kyl / Sval Opal Klassisk, QR 2089 W 1800 mm Frys Safir Klassisk, QT 3049 W 1800 mm Kyl-sval-frys Brilliant Klasssik QT 4209 RW 1800 mm Diskmaskin Cardinal klassisk, QB 5023W Tvättmaskin Mästertvätt Klassik, QW Torkskåp, EDD 2400 Torktumlare Mästertork Klassisk, QW 400T Centraldammsugare, Husky Q Air INNERDÖRRAR Fabrikat Dooria / Kungssäter Pg 3, Addera bas vit med vit karm. Kungsäter 502, klarlack med obeh furukarm. Trösklar av ädelträ. Trycken och skyltar i mässing Habo A683 mp alt mattkrom A2595. Öppningskarmar levereras lika innerdörrskarmar. SANITET Fabrikat IFÖ / MA / INR Omfattning i förekommande fall, offert eller prislista. Kök: Engreppsblandare Mora Temp ESS High standard med avstängning för diskamaskin Tvätt: Tvättbänk. Engreppsblandare med avstängning för tvättmaskin.vattenlås. Hygien: Badkad BK 16 eller hörnbadkar med termostatblandare Mora Cera, blandarfäste och duschset Mora Marena Krom, väggstång för dusch. I duschplats, INR duschdörrar i glas Niagara blank eller matt silver med dörrar i klarglas eller randigt glas för duschplats 80x80, 80x90 eller 90x90. Termostatblandare Mora Cera, blandarfäste, duschset med väggstång Mora Marena Krom. Tvättställ Sign 7322 eller 7318 vit med engreppsblandare och vattenlås. WC-stol Sign 6860 vit med inbyggt s-lås. VÄRMEPRODUKTION, VENTILATION Värme- Varmvatten- Ventilation- Återvinning Fabrikat NIBE Frånluftsvärmepump, Nibe Fighter 360 P, med inbyggd elpanna och centralfläkt, ventilationsrör, från- och tilluftsventiler. Spirorör, från- och tilluftsventiler samt takhuv för ventilation och köksfläkt. Projektering och injustering samt genomgång av funktion och skötsel. Spiskåpa/fläkt ingår ej. Separat spisfläkt erfodras, se vitvaror. Tilluft med ventiler typ FRESH TL 98 F. Inom vissa områden i landet och beroende på husets storlek samt omfattningen av fönster/glasytor, kan Boverkets krav på energihushållning kräva annan typ av uppvärmning frånluftsvärmepump med uteluft, bergvärmepump mm, vi erbjuder även dessa alternativ mot pris tillägg. GOLVVÄRMESYSTEM Fabrikat THERMO TECH Golvvärmerör av typ EUROflex, för ingjutning i betongplattan levereras rörhållarskena. Vid träbjälklag levereras 22 mm spårad spånskiva, vändskiva och värmefördelningsplåt av 0,5 mm aluminium. Fördelare, motorshuntar, rumstermostater och projektering

8 FORSGRENS LEVERANS BOSTADSHUS LDB MATERIAL TILL KÄLLAR / SLUTTNINGSVÅNING ( Dorotherm väggmoduler ) Materialet är baserat på en grund som består av källarytterväggar typ Dorotherm väggelement som består av två olika elementmodeller av cellplast som på arbetsplatsen fylles med betong. Bärande innerväggar med träregelstomme. TILL YTTERVÄGG: Dubbla beklädnadsskivor 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva. Till våtrum ersätters gipskiva med våtrumsskiva. TILL BÄRANDE INNERVÄGGAR: Levereras regelverk grovkapade 45x mm för beklädnad 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva. TILL INNERVÄGGAR EJ BÄRANDE: Levereras regelverk grovkapade 45x70 mm för beklädnad 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva. TILL LÄGENHETSSKILJANDE (bärande mellanvägg) Dubbelt regelverk, 2x45x120 mm c 450 mm fallande längder. Lev. löst 2x120 mm stenull och 2x13 mm gipsskivor båda sidor. TILL LÄGENHETSSKILJANDE (ej bärande mellanväg) Dubbelt regelverk, 2x45x70 mm c 450 mm fallande längder. Lev. löst 2x70 mm stenull och 2x13 mm gipsskivor båda sidor. TILL BASTU 70 mm mineralull och bastupanel i gran till väggar och tak. Material till sittlavar trallvirke i asp. PANELER OCH LISTVERK: Inv. foder och sockel 17x70 mm, profilhyvlad fönsterbänklist, taklist. Lister trävita obehandlade. Fönster- och dörrsmygar av limfog furu obeh. lev. lösa för montering på byggplatsen, smygdjup 197 mm. ÖVTIGT: Till mellanväggar runt badrum, wc, wc/dusch och tvätt levereras mineralullsskivor 45 mm för ljudisolering Limtä eller stålbalkar för bärning av bjälklag ingår i förekommande fall, offert eller prislista. MONTERING AV STOMME Resning av väggblock, montering knutar och uppregling av bärande mellanvägg. Utläggning av golvbjälkar, i förekommande fall, även verandor, terrass och balkonger. Avväxling trapp och krysskolvning ingår ej. Montering av takstolar och limträ, råspont och papp. Uppsättning av hängskivor och undre vindskivor. Vid montering skall återfyllning runt grunden vara utförd på alla sidor, dessutom skall vår kranbil kunna köra intill på två eller tre sidor beroende på husets storlek. Särskild överenskommelse om hantlangningshjälp i annat fall. Resekostnad, traktamente samt kostnad för montering av väggblocken med vår kranbil ingår. Bostad för två montörer anvisas vid byggplatsen. Rastkoja, toalett och byggström skall finnas på byggplatsen. Utförligare beskrivning erhålles på begäran. TILLVAL OCH UTBYTES ALTERNATIV LDB Här finns valmöjligheter, färdiga förslag som nedan eller egna val och önskemål med material från någon av våra leverantörer HAGA KÖKET, HUSQVARNA, KÄHRS, DOORIA/KUNGSÄTER, MIRRO, SSC-TRÄTRAPPOR, BORDÖRREN, IFÖ, MORA ARMATUR, INR, NIBE VILLAVÄRME, NIBE BRASVÄRME BENDERS TAKPANNOR, MED FLERA. BOTTENBJÄLKLAG ( Kryprumsbjälklag ) ( Sluten krypgrund med mekanisk avfuktning ) Golvbjälkar c 600 mm, till våtrum c 300 mm. 45x220 mm Golvbjälkar levereras om möjligt i hela längder med underspikad tryckimpregnerad bräda för trossbotten. Genomtrampningssäker trossbottenboard. 6,4 mm Mineralullsskiva mm Spontad golvspånskiva, till våtrum golvspånskiva V313-P5. 22 mm Avfuktare "Woods" för krypgrund med digital hygrometer SS Plastfolie 0,2 m åldringsbeständig på mark. TRÄGOLV TILL HALL, KÖK, VARDAGSRUM OCH SOVRUM ( Alla torra utrymmen) Fabr KÄHRS Färdigbehandlat lamellgolv tjocklek 15 mm för läggning som flytande clickgolv med underlagsfoam/plastfolie typ Tuplex på betongplatta eller i kombination med träbjälklag för läggning på golvspånskiva. Pg 2. Country Björk Aaland eller Town Ask Kalmar (K) Pg 3 Town Ek Verona 2-stav eller Country Ek 2-stav (K) Pg 4. City Körsbär Savannah eller City Merbau Manila (K) INNERDÖRRAR Fabrikat Dooria / Kungssäter Pg 1, Slät vit Polar 1000 med vit karm. Pg 2, Stil 374 och 378 med vit karm. Fjordtre 306 klarlack med obeh furukarm. Pg 4, Kungsäter 522 vit med vit karm. Pg 5, Kungsäter 523, 524 och 525 med vit karm. Pg 6, Addera bas ek med ek karm. Övriga innerdörrar i Dooria / Kungsäters sortiment pris på begäran, Trösklar av ädelträ. Trycken och skyltar i mässing Habo A683 mp alt mattkrom A2595. Öppningskarmar levereras lika innerdörrskarmar.

9 TILLVAL OCH UTBYTES ALTERNATIV LDB KÖKSINREDNING Fabrikat HAGA Skåp med stommar av 18 mm melaminfolierad spånskiva vit eller möbelmelamin trämönstrad ut- och invändigt. Laminerade och laminatkantlistade bänkskivor av 30 mm spånskiva. Diskbänk slät yta inkl. vattenlås. Ljusramplist, redskapslist och passbitar ingår. Köksinredning lev. i kontinentalhöjd 210 cm. Utförande luckor enligt önskemål. Pg 2, Accent och Vinjett Pg 3, Paljett, Soft och Pärlan vit Pg 4, Amiral vit, Konsul vit och Sober Pg 5, Antik vit, Profil vit rak och vit valv, Sober 45, Sober Soft, Trend, Soberline och Nobel Pg 7, Antik och Highline ask, ek, bok, björk, lönn och al, Elegance och Amarant vit, Noblesse furu valv, Paljett björk och Nordic Körsbär Pg 8, Classic och Amarant ask, ek, bok, björk, lönn o al, AluTech vit laminat, ask, bok, ek, björk, lönn, al o Valnöt m alulist och Antik körsbär Pg 9, Classic o Amarant körsbär, Classic exkl, Elegance o Noblesse ask, bok, ek, björk, lönn o al, Paljett ek o al, Rustik, Paljett exkl o Alufrost Pg 10, Classic masurbjörk o fågelögonlönn, Classic exkl körsbär, Elegance körsbär, masurbjörk, fågelögonlönn, Noblesse körsbär o masurbjörk BALANSERAD VENTILATION Fabrikat Systemair Ventilationsaggregat, spirorör, från- och tilluftsventiler samt takhuv för ventilation och köksfläkt. Brandisolering A15 till avluftskanal från kök och kondensstrumpa till uteluftkanal ingår. Övrig isolering ingår ej. Projektering och injustering samt genomgång av funktion och skötsel. VR 300 TK/B, återvinningsaggregat med roterande växlare för bostadsyta upp till max 140 kvm Ventilationsaggregatet placeras i tvättstuga alt. klk. Spiskåpa/fläkt ingår ej. Separat spisfläkt erfodras. VM 400 EV, återvinningsaggregat med roterande växlare för bostadsyta upp till max 185 kvm Ventilationsaggregatet placeras i tvättstuga alt. klk.. Spiskåpa/fläkt ingår ej. Separat spisfläkt erfodras. RADIATORER Fabrikat: Thermopanel Radiatorer levereras med inbyggt ventil arrangemang, konsol, anslutningar och uteluftningsventil. Termostat och projektering. LISTVERK, FÖNSTERBÄNKAR OCH FÖNSTER- OCH YTTERDÖRRSSMYGAR Listpaket 2, Golvsockel och fönster- dörrfoder 12x56 mm vitmålad furu, taklist typ skugglist 21x33 mm. Fönsterbänkbildande list 21x69 mm Listpaket 3 Golvsockel i lackad ek 12x56 mm. (kombineras med övriga list- och smygpaket). Listpaket 4 Golvsockel och och innerdörrsfoder i lackad ek 12x56 mm Smygpaket B Fönster- och ytterdörrssmygar av spån- resp gipsskiva. Smygpaket C Fönster- och ytterdörrsmygar av vitmålad MDF-board. Fönsterbänkar i ljus MARMOR, (kombineras alltid med smygpaket A, B eller C). Fönsterbänkar i stavlimmad EK obehandlad (kombineras med smygpaket A, B eller C). GRUND Fabrikat Dorocell Thermogrund med kantelement cellplast med Minerit fasadskiva, höjd 400 mm. Cellplastisolering 300 mm, cellplastisolering tj 60 mm utanför hörn. Armeringsplatta 6x150 mm, armeringsjärn 12 mm, armeringsdistans, najtråd, spikplåt till elementskarvar och julgransspik. Till hus med sidobyggnader som Mälaren, Roxen och Toften levereras till sidobyggnaden kantbalk 300 och cellplastisolering 200 mm.

10 FORSGRENS LEVERANS GARAGE - SIDOBYGGNADER LDB YTTERVÄGGAR Värmetimmer, väggblock består utifrån sett av: Huggen timmerplank 32x181 mm Stående laxspårsregel 45x120 mm Väggblocken levereras i storblock med fönster, utv. fasonerade foder monterade från fabrik. Garageport och ev. sidodörrar monteras på byggplatsen. Isolering och inv. beklädnad ingår ej. Synliga detaljer som knutar i fulltimmer 125x181 mm. MARKBJÄLKLAG Förutsättes vara betongplatta, ingår ej. YTTERTAK RÅSPONT Takstolar c 1200 mm i fackverkskonstruktion. Till underlagstak levereras: Råspontsluckor (BAC:s standard kvalitet) Underlagspapp YAP 2200 Strö- och tegelläkt Dubbla vindskivor, den undre profilsågad. Hängskivor Insektsnät mot luftspalt. 22 mm 25x38 mm TAKPANNOR Fabrikat BENDERS Ytbehandlade, 2-kupiga betongpannor PALEMA, Nockpannor, avslutn.- och ändnock ingår. Färg: Svart, brun, tegelröd, röd grå eller ljusgrå Gavelpannor, genomföringspannor, stegjärn, gildskydd och nockräcke kan tilläggsbeställas. VATTENAVRINNING Fabrikat RYDAB Plastbelagd plåt. Färg: svart eller vit. Andra färger mot pristillägg. Hängrännor och stuprör med tillbehör. Vindskivelist med klammerspik. Fönsterbleck: Underbleck. Överbleck till fönster på oskyddad plats. Täckplåt för knut på gavlarna. SNICKERIER Garageport: Slagport Bordörren modell Stenbocken CGP 871 vitmålad. Sidodörr: Bordörren modell Stenbocken 871 vitmålad. Fönster: 2-glas vitmålade, utåtgående med spröjs Ytterdörrstycken i brunoxiderad mässing samt lås och cylinder ingår. Dörrbroms. CARPORT Stolpar: Svarvade stolpar. Innertak i carport: 16 mm profilpanel. DIVERSE Syllisolering av EPDM-gummi. MONTERING AV STOMME Resning av väggblock, montering knutar och uppregling av bärande mellanvägg. Montering av takstolar och limträ, råspont och papp. Uppsättning av hängskivor och undre vindskivor. Vid montering skall återfyllning runt grunden vara utförd på alla sidor, dessutom skall vår kranbil kunna köra intill på två eller tre sidor beroende på husets storlek. Särskild överenskommelse om hantlangningshjälp i annat fall. Resekostnad, traktamente samt kostnad för montering av väggblocken med vår kranbil ingår. Bostad för två montörer anvisas vid byggplatsen. Rastkoja, toalett och byggström skall finnas på byggplatsen. TILLVAL GARAGE - SIDOBYGGNADER LDG KOMPLETTEERING TILL YTTERVÄGGAR OCH VINDSBJÄLKLAG Värmeisolering och invändig beklädnad av ytterväggar och vindsbjälklag Mineralullskiva i yttervägg 105 mm, plastfolie 0,2 mm, läkt för installationspalt 22 mm samt beklädnadsskivor 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva. Mineralisolering till vindsbjälklag 190 mm, plastfolie 0,2 mm, glespanel c x70 mm samt beklädnad med 13 mm gipsskiva. Taklist, dörr- och fönsterfoder i obehandlad furu.

11 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR OCH VILLKOR LDB och LDG Forsgrens Timmerhus förbehåller sig rätten att ändra fabrikat till annat likvärdigt fabrikat samt smärre ändringar i planlösning och konstruktion. Utöver redovisade alternativ och tillval kan Din representant lämna ytterligare upplysningar. Arbeten och tjänster som ej ingår i Forsgrens Timmerhus åtagande. Samordning och upphandling av hel- eller halventreprenader. Mark och grundarbeten. Stommontering och inredningsarbeten. Montering av ventilation, plåtdetaljer och takpannor. Montering av material till källare eller sluttningsvåning så som bl. a. fönster och dörrar. El-installation. VA-installation. OBS VA-installation skall alltid utföras av auktoriserad installatör för Säker Vatteninstallation Målning och tapetsering. Plattsättning och mattläggning OBS Tätskikt under klinker eller kakel skall alltid utföres med Mataki Rubbox eller likv. Ritningar: Projektering och ritningar för vatten- avlopp- värme- och ventilationsinstallationer ingår endast om materialleverans av respektive varugrupp beställes av Faluhus. Projektering och ritningar för el-installation ingår ej. Övrigt Invändiga paneler och listverk levereras med en fuktkvot på ca 14-16% För att uppfylla de krav som Boverkets byggregler ställer på energianvändning, enligt avsnitt 9 i BBR (2006:12), har vid projektering och beräkning följande indata använts för att representera "normalt brukande": -lägsta inomhustemperatur (under uppvärmningssäsongen), 20 C - varmvattenförbrukning, 16 m³ / person och år (1000 kwh) - personvärme, 70 W / person, närvarotid 16 h / dygn - hushållsel, 1000 kwh kwh / person och år varav 70 % blir värme under uppvärmningssäsongen (sommartid blir allt spillvärme)" Vid prisberäkning, offerter för icke kataloghus, reserverar vi oss för eventuella ändringar och justeringar av exempelvis fönsterstorlekar, uppvärmningssystem mm.som måste vidtagas för att uppfylla avsnitt 9 i BBR (2006:12). Vi reserveras oss för ev. tryckfel. Notera gärna Dina önskemål.

12 SEKTION 1½-PLANSHUS LDB

13 SEKTION 1-PLANSHUS MED KÄLLARE LDB

14 Skäggargatan3, Box 803, BORLÄNGE Telefon , Fax

LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-13

LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-13 LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-13 Utgåva 2013:1 ALLMÄN ÖVERSIKT FTB - 13 FÖRETAGET Svenska husgruppen AB, Forsgrens Timmerhus, Skäggargatan 3 (besöksadress), Box 803, 781 28 Borlänge. Tel: 0243-21

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13 LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13 Utgåva 2013:1 ALLMÄN ÖVERSIKT FH - 13 FÖRETAGET Svenska husgruppen AB, Faluhus, Skäggargatan 3 (besöksadress), Box 803, 781 28 Borlänge. Telefon 0243-21 72 00,

Läs mer

Designguide Leveransbeskrivning

Designguide Leveransbeskrivning Designguide Leveransbeskrivning Förverkliga dina drömmar I din hand håller du just nu Designguiden från Faluhus. Det betyder att du är ett steg närmare att förverkliga dina drömmar om ett personligt hem

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015 LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015 Företaget Svenska Husgruppen AB/ Faluhus Skäggargatan 3 (besöksadress) Box 803, 781 28 Borlänge Telefon: 0243-21 72 00 Fax: 0243-21 72 30 info@faluhus.se www.faluhus.se

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION AOL 1,5- OCH 2-PLANSHUS

LEVERANSDEKLARATION AOL 1,5- OCH 2-PLANSHUS LEVERANSDEKLARATION AOL 1,5- OCH 2-PLANSHUS INNEHÅLL LEVERANSDEKLARATION AOL 1,5- OCH 2-PLANSHUS... 1 Om företaget... 4 Leveransdeklaration... 4 Genomtänkta konstruktioner... 4 Transport... 4 Ritningar...

Läs mer

PM till offert. Innehållsförteckning:

PM till offert. Innehållsförteckning: Datum Hustyp Fladenbacken (Melin) 2015-04-24 Brosand PGK-094 KöpeavtalsNr/OrderNr 136550 Representant Mats Blomberg RitningsNr 101-103 Ritning daterad 2015-03-01 PM till offert Innehållsförteckning: Leveransbeskrivning

Läs mer

TILLVERKNING & LEVERANSBESKRIVNING Nr 240-2012

TILLVERKNING & LEVERANSBESKRIVNING Nr 240-2012 Sida 1 (av 6) TILLVERKNING & LEVERANSBESKRIVNING Nr 240-2012 Murade källare: Torpargrund: Platta på mark: Ingår ej i Lövsta s leverans Syll: Materialet sett underifrån: Golvvärme i bottenplatta - Rockwoll

Läs mer

STOMME LD 2012-01-S 1.9. Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475. Reviderad: 2012-02-01

STOMME LD 2012-01-S 1.9. Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475. Reviderad: 2012-02-01 Leveransdeklaration Stomme LD 2012-01-S Reviderad: 2012-02-01 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dalahus.se SE - 790 25

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVA HUS LEVERANSBESKRIVNING OCH PRODUKTINFORMATION V2013. leveransbeskrivning uppfyller Boverkets. Denna. energikrav!

ENERGIEFFEKTIVA HUS LEVERANSBESKRIVNING OCH PRODUKTINFORMATION V2013. leveransbeskrivning uppfyller Boverkets. Denna. energikrav! ENERGIEFFEKTIVA HUS Denna leveransbeskrivning uppfyller Boverkets energikrav! ENERGIEFFEKTIVA HUS LEVERANSBESKRIVNING OCH PRODUKTINFORMATION V2013 Sätt prägel på ditt drömboende Vår standard uppfyller

Läs mer

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11 LJ Villan Föräljningsvillkor Överenskommelsen mellan L.J villan och beställaren regleras genom särskilt entreprenadkontakt som upprättas i varje enskilt fall. Som

Läs mer

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT FÖRHANDSKOPIA BECKOMBERGA 2013-03- 22

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT FÖRHANDSKOPIA BECKOMBERGA 2013-03- 22 FÖR C4 HUS PROJEKT FÖRHANDSKOPIA BECKOMBERGA 2013-03- 22 Sid 2 av(10) Vad som anges i denna beskrivning ingår endast i leverans, i omfattning som framgår av kontrakt. Denna beskrivning är ej avsedd att

Läs mer

- SKAPAR HÅLLBARA HEM FÖR FRAMTIDEN -

- SKAPAR HÅLLBARA HEM FÖR FRAMTIDEN - - SKAPAR HÅLLBARA HEM FÖR FRAMTIDEN - Blossalyckan, Arild Leveransdeklaration 2015 Emrahus AB Flygeltofta Gård 261 72 Häljarp (Landskrona) Telefon 0418-48 60 40 www.emrahus.se Org. Nr. 556731-2706 Produktsortiment

Läs mer

Personliga hus. Pris från 659.000:- * NYHET! HUSMODELLEN KUNGSÖRNEN SIDAN 76 W W W. F I S K A R H E D E N V I L L A N. S E

Personliga hus. Pris från 659.000:- * NYHET! HUSMODELLEN KUNGSÖRNEN SIDAN 76 W W W. F I S K A R H E D E N V I L L A N. S E Personliga hus Pris från 659.000:- * NYHET! HUSMODELLEN KUNSÖRNEN SIDAN 76 W W W. F I S K A R H E D E N V I L L A N. S E Husmodellen på bilden är Kungsörnen. * äller villabyggsats för Sparven. Priserna

Läs mer

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal...

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... www.karnhem.se Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... 3 Beskrivningar Rumsbeskrivning... 4 Teknisk beskrivning... 6 Garantier och försäkringar...

Läs mer

Hus levereras dimensionerade för snözon upp till 3,0. Tilläggskostnad för snözon över 3,0.

Hus levereras dimensionerade för snözon upp till 3,0. Tilläggskostnad för snözon över 3,0. 2 LEVERANSOMFATTNING Hus levereras dimensionerade för snözon upp till 3,0. Tilläggskostnad för snözon över 3,0. Hjältevadshus förbehåller sig rätten till smärre konstruktionsförändringar samt utbyte av

Läs mer

Ljusstaden. Bofakta Etapp 1. Skapar livsrum! Östra Vimpeltorpet i Kalmar

Ljusstaden. Bofakta Etapp 1. Skapar livsrum! Östra Vimpeltorpet i Kalmar Skapar livsrum! Ljusstaden Östra Vimpeltorpet i Kalmar Bofakta Etapp 1 Innehåll INFO Så här går det till 3 BESKRIVNINGAR Rumsbeskrivning 4 Teknisk beskrivning 6 Garantier och försäkringar 7 EKONOMI Prislista

Läs mer

Innehåll. Inomhus... sid 20 Golv... sid 22 Innerdörrar, lister, innertakspanel och fönsterbänk... sid 23 Trappa... sid 24 Tapeter...

Innehåll. Inomhus... sid 20 Golv... sid 22 Innerdörrar, lister, innertakspanel och fönsterbänk... sid 23 Trappa... sid 24 Tapeter... - och tillvalskatalog. Gäller från maj 2014 Innehåll Utomhus... sid 6 Fasadpanel... sid 8 Fasadfärg... sid 10 Regnvattensystem... sid 11 Takpannor... sid 11 Entréer, verandor och entréplan...sid 12 Kupor

Läs mer

f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t

f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Vitsippan Ekhaga! 1. Läs

Läs mer

vä x j ö öjabypa r k e n Bofakta Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t

vä x j ö öjabypa r k e n Bofakta Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t Bofakta vä x j ö öjabypa r k e n Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Öjabyparken i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet,

Läs mer

Prisbild HM-hus och samarbetspartner 195kvm Skärgård

Prisbild HM-hus och samarbetspartner 195kvm Skärgård Prisbild HM-hus och samarbetspartner 195kvm Skärgård HM-hus Leveransomfattning: Grundplatta: Grundplattan ingår med 30cm cellplast, 40cm höga LE-element, armering, betong etc VVS har med golvvärme och

Läs mer

Brf Harvestads allé. linköping

Brf Harvestads allé. linköping Brf Harvestads allé linköping Skapa livsrum på Kärnhemska Kärnhems filosofi är att skapa livsrum. Med det menar vi ett rumsbegrepp som är större än en vacker och trivsam bostad. Vi ser till hela projektets

Läs mer

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design brf planeten Bofakta design helhet t ryg g h e t p r i s vä r t ö s t r a lu g n e t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Planeten i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet, studera

Läs mer

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design brf planeten Bofakta design helhet t ryg g h e t p r i s vä r t ö s t r a lu g n e t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Planeten i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet,

Läs mer

h u s k va r n a e r i k s b e r g s pa r k e n Bofakta helhet design

h u s k va r n a e r i k s b e r g s pa r k e n Bofakta helhet design e r i k s b e r g s pa r k e n Bofakta r upp nor! ö f r å t Vi s 00 ktraontinsatsen ket 0. 5 2 1 kon myc till rar till till lika bospa ter vi det Om du ggtiden skju r! Erbjudan t y o b n, så de r a ro

Läs mer

Pahlmans Gård. Vellinge. Där vi själva skulle vilja leva

Pahlmans Gård. Vellinge. Där vi själva skulle vilja leva Pahlmans ård Vellinge Där vi själva skulle vilja leva Ett tryggt boende C4 Hus bildades under våren 2010 och är som företag en ny aktör på bostadsmarknaden. Styrkan hos C4 Hus ligger i samtliga medarbetares

Läs mer

HM-hus prisbild Typhus 195kvm Skärgård Pris: 2325.000kr inkl moms (2012-04-27)

HM-hus prisbild Typhus 195kvm Skärgård Pris: 2325.000kr inkl moms (2012-04-27) HM-hus prisbild Typhus 195kvm Skärgård Pris: 2325.000kr inkl moms (2012-04-27) I HM-hus pris (2012-04-27) I priset 1974.000 inkl. moms ingår bl.a följande: Grund: Platta ingår med 30cm cellplast, 40cm

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

ATTRAKTIVT BOENDE. i Södra Hedvigslund. BRF mispeln Älta Nacka

ATTRAKTIVT BOENDE. i Södra Hedvigslund. BRF mispeln Älta Nacka ATTRAKTIVT BOENDE i Södra Hedvigslund BRF mispeln Älta Nacka med parken som trädgård i populära Älta Ett bekvämt liv i trädgårdsstaden Bo naturnära med bekvämt avstånd till city. Vid Hedvigslundsparken

Läs mer