Korsholms pensionärsförening rf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korsholms pensionärsförening rf"

Transkript

1 Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2011

2 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. har det 41:sta verksamhetsåret 2011 haft knappa 800 mar. Föreningens uppgift är att arbeta för sina mars trivsel och tillvarata och befrämja deras allmänna intressen, samt att i Korsholm grunda och upprätthålla hem som kan uthyras åt i huvudsak pensionärer, som är hemmahörande i Korsholm eller tidigare varit korsholmsbor. Medlemsstatistik Registret över mar i föreningen utvisar per att det finns; mar Under verksamhetsåret har föreningen fått; - 59 nya mar Under verksamhetsåret har; - 24 mar avlidit Under verksamhetsåret har; - 3 mar utflyttat Under verksamhetsåret har ; - 28 mars adress, namn mm ändrats eller kompletterats Fördelningen kvinnor / män är 458 / 318 Åldersstrukturen bland mar är inte utredd Föreningens årsmöte Korsholms pensionärsförening rf Mustasaren eläkeläisyhdistys ry höll årsmöte den kl på Seniorpunkten i Smedsby. Vid årsmötet behandlades i föreningens stadgar 12 uppräknade ärendena. Som extra ärende behandlades finansieringen av installation av bergvärme vid Helsinghörnans pensionärshem i Helsingby. Föreningens styrelse för år 2011 ( >) Ordinarie: Mandatperiod Stig Landing ordförande 2011 Per-Erik Backlund sekreterare Johan-Erik Berts viceordförande Marita Eur Olle Fransholm Jan-Erik Herrgård Helena Iilahti Kaija Kattelus Inga-Britt Rosbäck Marianne Österåker

3 Ersättare Stig Bonn tillika direktionsordförande för Weikarshemmet Göran Enegren tillika direktionsordförande för Helsinghörnan Stefan Håkans tillika direktionsordförande för Jungsbo Gunbritt Tallbäck 2011 Revision: Ann-Britt Edberg (GRM) Ulla Lindvall Siv Härtull och Henrik Ingo ersättare ersättare Webbmaster: Fredrik Björk Pensionärshemmens direktioner Mandatperiod Helsinghörnan Göran Enegren ordförande Nils Nygård Jörgen Holm Siv Nordlund Sigel Ek ersättare Birgitta Södergård ersättare Jungsbo Stefan Håkans ordförande Marita Burman Anita Backholm John Ingmar Renkonen Lars Loo ersättare Britta Lund ersättare Weikarshemmet Stig Bonn ordförande Birgit Berg Ingeborg Berg Anna-Lisa Pått Saimi Smeds ersättare Valberedningsutskott Folke Smeds Per-Olof Ståhl John Svahn Siv Härtull Rose Marie Swanljung ordförande

4 Fest- och aktivitetskommitte för året 2011 Henrik Svafvar Dan Lillas Siv Nordlund Börje Paro Kaj-Erik Pått Gun-Britt Pörn Helena Wikberg Marlene Ehnström ordförande Föreningens kassör Börje Paro Bergvärmeinstallationen vid Helsinghörnan. Projektet installation av bergvärme vid Helsinghörnan har varit aktivt påtänkt under föregående verksamhetsår. Direktionen vid Helsinghörnan har inbegärt offerter av tre seriösa installationsfirmor. Styrelsen har behandlat ärendet vid ett flertal möten. Styrelsen har även valt tre representanter att bekanta sig med redan i bruk varande bergvärmesystem, för att kunna få mera insyn i dylika uppvärmningssätt. Syftet med bekantskapen har i det närmaste varit att kunna utvärdera den ekonomiska vinsten med systemet. Styrelsen har enhälligt valt installationsfirman Stagnäs & Nylunds från Maxmo som entreprenör. Installationsarbetet, med borrningen av hålen i markgrunden, har utförts i april månad. Installationsarbetet av värmepumpar, och all övrig teknik, har utförts i april och maj månad. Ibruktagandet av bergvärmesystemet har utförts i maj månad. Föreningens ekonomi Årsmötet, hållet den , har godkänt bokslutet för Styrelsen har beviljats ansvarsfrihet. Budgetförslaget för år 2011 godkändes och fastställdes. Årsmötet kunde konstatera att föreningens ekonomi i detta nu är stabil. Projektet bergvärme vid Helsinghörnan finansieras med banklån, erhållna bidrag och eget kapital. Avkortningen jämte räntekostnader för Jungsbo pensionärshem kommer att vålla problem, isynnerhet på grund av stora amorteringsrater. Mötet nr 7 nedan. Årsmötet beviljade styrelsen fullmakt att med statskontoret förhandla om raternas storlek och lånens återbetalningstid. Statskontoret har efter anhållan från föreningen med beslut av den anmält att lånetiden för aravalånet till Jungsbo förlängs med 7 år till 14 år. Första avbetalningsraten förfaller med beloppet 5146,55. Amorteringarna sker enligt följande: 4 gånger med2,25 %, 8 gånger med 2,50 %, 4 gånger med 2,75 %, 4 gånger med 3,25 %, 4 gånger med 3,50 % och 4 gånger med 3,75

5 Fest- och aktiviteter i föreningen Föreningen har skild fest- och aktivitetskommitte. Denna avger skild verksamhetsberättelse. Pensionärshemmen Föreningen har tre pensionärshem. Dessa administreras av egen direktion. Direktionerna underlyder styrelsen som övervakar deras verksamhet. Pensionärshemmen är; Helsinghörnan Weikarshemmet Jungsbo Gåva Smeds Karin Marianne. Lillkyrovägen Veikars, har med gåvobrev jämte bilaga av den gett Korsholms pernsionärsförening rf. Mustasaaren eläkeläisyhdistys ry. aktierna till en bostadsaktielokal i Veikars. Aktierna berättigar till en bostad i BOSTADS AB TOMTSKIFTET ASUNTO OY, bostaden nr 3, bestående av två rum och kök samt badrum, sammanlagt 58 m 2. Adressen Bergvägen 2, Veikars Gåvobrevets undertecknare från föreningens sida, ordförande Stig Landing och sekreteraren Per-Erik Backlund. Gåvan antecknad i aktiebrevet , genom bostadsaktiebolagets disponent Leif Ahlström. Aktiebrevet finns uppbevarat i bankfacket vid Aktia i Smedsby. All avkastning eller eventuell köpeskilling från bostadsaktierna skall tillfalla Weikarshemmet. Köksfunktionen vid Helsinghörnan. Personal - Barbro Nybäck har avgått med pension Linda Dahlvik ny köksa från och med Nancy Nyström köksbiträde från och med Ekonomi Köksfunktionens ekonomi har under verksamhetsåret varit stabil. Kommunens portionsbidrag som åren 2010 och 2011 varit 0,49 har för år 2012 höjts till 0,57. Portionspriset har höjts från 6, till 6,90 för år Bruttointäkten per portion är nu 7,47. I styrelsen år 2011 behandlade särskilda ärenden Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under verksamhetsåret. - Mötet nr 1, , - ärendet planering av installation av bergvärme vid Helsinghörnan (8 )

6 - Mötet nr 2, , - bokslutet för år 2010 (7 ) -ärendet installation av bergvärme (beslut 8 ) - hyreshöjningar vid pensionärshemmen (9 ) - Mötet nr 3, , - årsmötesärenden (7 ) - bergvärmen Helsinghörnan Håkan Nylunds presentation, val av projektets övervakare (8 ) - Korsholmssenioren, Kvevlaxnejdens pensionärsklubbs anhållan ( 12 3 pt.) - Mötet nr 4, , - Revisors rapport ( 7 1 pt) - Lån för bergvärmen (7 2 pt) - Amorteringsplan för Jungsbo (7 3 pt) - Mötet nr 6, , - Styrelsens konstituering (3 ) - Mötet nr 7, , - redaktionsgruppen för Korsholms senioren (7 ) - Skriftlig anhållan om förlängning av aravalånen för Jungsbo (7 ) - Mottagande av pensionärsförbundets (II) pris i sförvärvningen ( 7 ) - Mötet nr 8, , - Mellanbokslutsrapport av den (7 pt a) - Medlemsbetalningen till föreningen (7 pt b) - Matserveringens budget (7 pt f) - Fotvård för pensionärer ( 7 pt g) - Mötet nr 9, , - Mellanbokslutsrapport (7 pt a) - Bankfackets handhavande ( 7 pt b) - Kapitalplaceringar (7 pt e) - Bidragsansökningar för verksamheten (7 pt f) Representation Föreningsmen Henrik Svarfvar är ordförande i SPF Österbottniska regionstyrelsen samt styrelse i Svenska Pensionärsförbundet Övrigt - Kassören Börje Paro har närvarit vid samtliga styrelsemöten och härvid avgett, i allmänhet, muntligt ekonomiska rapporter. - Fest- och aktivitetskommitte ns ordförande Henrik Svafvar har likaså närvarit vid styrelsens möten och avgett rapporter om Svenska pensionärsförbundets samt Österbottniska kretsens verkställda som kommande verksamhet. - Föreningen upprätthåller en egen webplats på nätet, med Fredrik Björk som webmaster.

7 - Föreningen ger två gånger i året ut en egen tidning Korsholmssenioren. Finansieringen av utgivningen sker delvis via sponsorer med annons. Redaktionsgruppen för Korsholmssenioren består av: Stig Landing, ordförande och ansvarig utgivare Börje Paro, sammankallare Henrik Svarfvar, ordförande för fest- och aktivitetskommitte'n Håkan Wikberg, Marlene Ehnström, Fredrik Björk, webbmaster Styrelsen

Korsholms pensionärsförening rf

Korsholms pensionärsförening rf 1 Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2012 2 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. Mustasaaren eläkeläisyhdisty ry. har det 42:dra verksamhetsåret 2012 haft kring 800 mar.

Läs mer

Korsholms pensionärsförening rf

Korsholms pensionärsförening rf 1 Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2013 2 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. Mustasaaren eläkeläisyhdistys ry. har det 43:dra verksamhetsåret 2013 haft 844 mar vid årets

Läs mer

Nr 1 April 2012 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 6. Hur skall jag söka hjälp när hörseln blir nedsatt?

Nr 1 April 2012 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 6. Hur skall jag söka hjälp när hörseln blir nedsatt? Korsholms senioren Nr 1 April 2012 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 6 Alvars liv bakom kulisserna Alvar Lithén har varit en händig yrkesman, men har nu tid och möjlighet att koppla av med annat.

Läs mer

Seniorpunkten. Korsholms senioren. Sånghäftet. Nr 1 Mars 2009 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 3. I det här numret bland annat:

Seniorpunkten. Korsholms senioren. Sånghäftet. Nr 1 Mars 2009 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 3. I det här numret bland annat: Korsholms senioren Nr 1 Mars 2009 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 3 Seniorpunkten Danserna är riktiga höjdpunkter på Seniorpunkten! Det har nu gått åtta år sedan Korsholms kommuns dagcentral i

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Birgitta Lindros i Solf har tidigare

Birgitta Lindros i Solf har tidigare Korsholms senioren Nr 2 Oktober 2012 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 6 En dam med tusen järn i elden Birgitta Lindros i Solf har tidigare varit mycket aktiv inom nejdens musikliv. Hon har sjungit

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

25.4.2007. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET

25.4.2007. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET 1 Godkänd av förbundets styrelse 14.3.2007 och av förbundets vårmöte 25.4.2007. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET r.f. Berättelse över verksamheten 1.1 31.12.2006 1. Allmänt Svenska pensionärsförbundet r.f:s

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2012

Verksamhetsbera ttelse 2012 Verksamhetsbera ttelse 2012 Senaste revidering 2013-03-03 Verksamhetsberättelsen omfattar följande delar: Allmän beskrivning, sidan 2-4 Bilagor: Ekonomisk rapport, 2 sidor Förändringar i andelsförteckning,

Läs mer

Att bilda förening. Liten lathund

Att bilda förening. Liten lathund Kultur- och fritidsförvaltningen Att bilda förening Liten lathund För att en förening ska anses bildad och vara en juridisk person krävs att medlemmarna har antagit stadgar, gett föreningen ett namn och

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar för Yamaha Custom Club, org.nr. 847000-9054 Reviderade av Årsmötet 2015-07-10

Stadgar för Yamaha Custom Club, org.nr. 847000-9054 Reviderade av Årsmötet 2015-07-10 1. Ändamål Stadgar för Yamaha Custom Club, org.nr. 847000-9054 Reviderade av Årsmötet 2015-07-10 Yamaha Custom Club Sweden (YCC) i dessa stadgar kallad klubben, är en på demokratisk grund byggd ideell

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer