Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl Ingemar Svensson (c), ordf Sulo Koppelo (s) Ingemar Nyström (m) Stefan Frylebäck (kd) kl Lars Arvidsson (m) , deltog ej i Kennet Josefsson (s) Stig Eriksson (kd) Tomas Löv (s) Övriga deltagare Carl-Gustaf Axelsson, miljö- och byggchef David Melle, miljösamordnare, 179, Tor Asbjörnsen, stadsarkitekt, 179, Mona-Lisa Khan, nämndsekr Utses att justera Kennet Josefsson Justeringens tid och plats Kommunhuset, Gnosjö, , kl Underskrifter.... Paragrafer Sekreterare Mona-Lisa Khan Ordförande Justerande... Ingemar Svensson... Kennet Josefsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnämnden Paragrafer Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnämndens expedition Underskrift... Mona-Lisa Khan

2 Miljö- och byggnämnden Mbn 179 Studie/platsbesök på fastigheterna Gynnås 2:3, 3:4, 3:6 och 4:1 Nämndens ledamöter samt personal från förvaltningen genomförde platsbesök med anledning av bygglovsansökningar för nybyggnad av vindkraftverk och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på ovan nämnda fastigheter.

3 Miljö- och byggnämnden Mbn 180 Delegationsbeslut Anmäles att följande delegationsbeslut fattats: Miljö- och byggchef Dnr Gårö 1:514, Anmälan avseende förändring av utsläpp av rejektvatten från slamavvattning, Tekniska avdelningen, Gnosjö avloppsreningsverk, GNOSJÖ Stadsarkitekt Dnr Hillerstorp 2:77, 2:283, bygglov för tillbyggnad av industri med kontor och lunchrum. Axelent AB, Box 1, HILLERSTORP Dnr Hästhult 1:9, bygglov för tillbyggnad av befintligt uterum. Mats Bult och Christina Johansson, Tallstigen 23, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 1:634, bygglov för tillbyggnad av industri. WFI Fastighets AB, Box 30, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 4:213, bygglov för tillbyggnad av tak mellan garage och huvudbyggnad Quan Pham, Örngatan 9, HILLERSTORP Dnr Hillerstorp 3:106, bygglov för tillbyggnad av industri. (utbyggnad av filterhus). Pelly AB/Arne Axelsson, Box 70, HILLERSTORP Dnr Åsenhöga Prästgård 1:27, bygglov för nybyggnad av ca 28 parkeringsplatser. Åsenhöga Missionsförsamling/Hjelmqvist, Berget, ÅSENHÖGA Dnr Åsenhöga Prästgård 1:27, rivningslov för rivning av enbostadshus. Åsenhöga Missionsförsamling/Hjelmqvist, Berget, ÅSENHÖGA

4 Miljö- och byggnämnden Mbn 180 forts. Dnr Marås 2:3, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med takkupa Ingemar Nyström, Högaliden 2, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:211, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum (oisolerat). Pham Quoc, Klöverstigen 8, GNOSJÖ Dnr Svenshult 1:4, bygglov för nybyggnad av transformatorstation. E:on Elnät AB, Box 264, ANDERSTORP Dnr Håkentorp 1:10, bygglov för nybyggnad av transformatorstation. E:on Elnät AB, Box 264, ANDERSTORP Dnr Svenshult 1:6, bygglov för nybyggnad av transformatorstation. E:on Elnät AB, Box 264, ANDERSTORP Dnr Berg 2:2, bygglov för nybyggnad av transformatorstation. E:on Elnät AB, Box 264, ANDERSTORP Dnr Åsenhöga-Mjöhult 2:1, bygglov för nybyggnad av transformatorstation. E:on Elnät AB, Box 264, ANDERSTORP Dnr Marsås 2:11, bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk. E:on Elnät AB, Box 264, ANDERSTORP Dnr Nissafors 1:149, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum. -Kristoffer Willstrand, Camitzväg 5, NISSAFORS Dnr Hillerstorp 4:18, bygglov för tillbyggnad (för förbättrad tillgänglighet) -Swedbank AB/Kent Lindahl, Anders Carlssons gata 14, GÖTEBORG

5 Miljö- och byggnämnden Mbn 180 forts Dnr Gårö 1:4, del av Markklov för väg och för VA och grund. Anders Jacobsson, Majsstigen 2, GNOSJÖ Dnr Målskog 1:2, bygglov för nybyggnad av transformatorstation.- E:on Elnät Sverige AB, Oljevägen 3, ANDERSTORP Dnr Törestorp 3:36, bygglov för tillbyggnad av industri. Evert Nilssons Metallfabrik, Törestorp Västergården, HILLERSTORP Dnr Kulltorp 1:19, bygglov för tillbyggnad av uterum. Magnus Arvidsson Västanvägen 7, KULLTORP Dnr Götarp 1:16, bygglov för nybyggnad av förråd (jordkällare) Götarps Catering AB, Götarp 6, ÅSENHÖGA Dnr Marås 3:4, bygglov för tillbyggnad av uterum- Claes-Göran Åberg, Österliden 13, GNOSÖ 1:e byggnadsinspektör Dnr Åsenhöga prästgård 1:27, rivningsanmälan för rivning av enbostadshus. Åsenhöga Missionsförsamling/Hjelmqvist, Berget, ÅSENHÖGA Dnr Hagelstorp 3:4, bygganmälan för nybyggnad av bostadskomplement samt installation av braskamin. Jan Sveningsson, Göhestra Humlebo, NISSAFORS Dnr Gårö 1:91, bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus med garage.- Trung Bui c/o Ann-Louise Sköld, Fredsgatan 6, GNOSJÖ

6 Miljö- och byggnämnden Mbn 180 forts. Dnr Marås 2:3, bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus med takkupa och badrum. Ingemar Nyström, Högaliden 2, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 1:384, bygganmälan för nybyggnad av bostadshus. Ulf Barkman, Långgatan 22, GNOSJÖ Dnr Källeryd 2:1, bygganmälan för tillbyggnad av skola.- Gnosjö Kommun GNOSJÖ Dnr Sunnerbo 1:10, bygganmälan för installation av braskassett. Alf Svensson Sunnerbo Lindbacken, Gnosjö kommun Dnr Hillerstorp 4:106, bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus. Inga-Lis Thelin Edfeldt, Storgatan 8-10, HILLERSTORP Dnr Österskog 1:60, bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus.- Emil Gunnarsson, Kulltorpsvägen 28, Hillerstorp. Dnr Hillerstorp 4:18, bygganmälan för tillbyggnad (påbyggnad, förbättrad tillgänglighet).- Swedbank AB/Kent Lindahl, Anders Carlssons väg 14, GÖTEBORG Dnr Marsås 2:11, bygganmälan för nybyggnad av transformatorstation, E:on Elnät Sverige AB, Box 234, ANDERSTORP Dnr Töllstorp 1:563, bygganmälan för installation av braskamin.- Stig och Ingrid Lundström, Vagngatan 9, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:493, bygganmälan för tillbyggnad av förråd. Stefan Kardebratt, Rågstigen 7, GNOSJÖ

7 Miljö- och byggnämnden Mbn 180 forts. Dnr Marås 3:4, bygganmälan för tillbyggnad av uterum. Claes-Göran Åberg, Österliden 13, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 3:6, bygganmälan för installation av braskassett.- Anita Karlsson, Slungsås Björkholmen, HILLERSTORP Dnr Gårö 1:214, bygganmälan för installation av braskassett. Peter Henriksson, Gårö Rosenlund, GNOSJÖ Miljösamordnare Dnr Hornabo 1:48, anmälan om bergvärme-acello Print AB, Box 184, GNOSJÖ Dnr Söderby 1:19, anmälan om ytjordvärme-mattias Melin, Kungsvägen 130 B, VÄXJÖ Dnr Töllstorp 1:522, föreläggande med stöd av miljöbalken (1998:808) att utföra inventering och riskklassning av förorenade områden vid SGV Industrier AB-Rapport inkommen. Dnr Aggarp 1:46, anmälan om ytjordvärme-uno Kärrman, Gnosjövägen 11, Furuhill, KULLTORP Dnr Hillerstorp 4:218, ny klassning och årlig avgift för 2008-Hillerstorps Trä AB, HILLERSTORP Dnr Hornabo 1:40, ny klassning och årlig avgift för 2008-Rudhäll AB, GNOSJÖ

8 Miljö- och byggnämnden Mbn 180 forts. Dnr Hagshestra 1:10, anmälan om installation av ytjordvärme. Mattias Nordenström, Hagshestra 25, GNOSJÖ Miljö- och hälsoskyddsinspektör Dnr Stackebo 1:10, anmälan om ytjordvärme-gun Söderlund, Stackebo Norlid 1, GNOSJÖ Dnr: Albo 2:11, ansökan om enskilt avlopp, Lennart Danielsson, Sjögård, KULLTORP Dnr Hornabo 1:88, anmälan om bergvärme-runo Söderblom, Södra vägen 9, GNOSJÖ Dnr Marås 1:18, anmälan om bergvärme-harri Kettunen, Västerliden 2, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:4 del av, anmälan om bergvärme, Anders och Cecilia Jacobsson, Majstigen 2, GNOSJÖ Dnr: Götarp 1:22, Anmälan om bergvärme, Jonny Enoksson, Götarp Tallnäs 2, ÅSENHÖGA Dnr: Gårö 1:4, del av, Anmälan om enskilt avlopp, Anders och Cecilia Jacobsson, Majstigen 2, GNOSJÖ Dnr: Töllstorp 1:425, anmälan om ytjordvärme, Robert Fiet, Rönngatan 3, GNOSJÖ Dnr: Hillerstorp 3:43, anmälan om ytjorvärme, Lonut Perju, Järnvägsgatan 23, HILLERSTORP

9 Miljö- och byggnämnden Mbn 180 forts. Dnr: Gårö 1:364, ansökan om registrering enligt 11 LIVSFS 2005:20. - Dagcenter Furugläntan, Rydgatan 8, GNOSJÖ OVK- handläggare Dnr Tyngel 1:7, Backstigs Fabrik AB Tyngel, HILLERSTORP Dnr Nissafors 1:45, Fastighets AB Järnbäraren Box 104, GNOSJÖ. Samlingslokal Dnr Töllstorp 1:592, Gnosjö Trafik AB Glimmervägen 1, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 1:145, Gnosjö Kommun Storgatan 15, GNOSJÖ. Regnbågens Förskola Dnr Åsenhöga Prästgård 1:29, Gnosjö Kommun Storgatan 15, GNOSJÖ. Förskola Dnr Mjogaryd 1:11, Gnosjö Kommun Storgatan 15, GNOSJÖ. Förskola Dnr Töllstorp 1:584, Falks Metall AB Marieströmsvägen 7, GNOSJÖ Dnr Målskog 1:31, JOMA AB Målskog, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 1:674, El- Team AB Lidsjövägen 6, GNOSJÖ

10 Miljö- och byggnämnden Mbn 180 forts. Dnr Aggarp 1:124, Brännehylte Handels AB Box 56, HILLERSTORP. Restaurang Dnr Kulltorp 2:34, Brännehylte Handels AB Ekvägen 12, KULLTORP. Lägenheter Dnr Flahult 1:18, Kristen Samverkan Småland Blekinge Flahult, HILLERSTORP. Logement mm Dnr Flahult 1:18, Kristen Samverkan Småland Blekinge Flahult, HILLERSTORP. Huvudbyggnad m m Dnr Flahult 1:18, Kristen Samverkan Småland Blekinge Flahult, HILLERSTORP. Servicebyggnad Nämndsekreterare Parkeringstillstånd 328 dnr dnr dnr dnr dnr dnr dnr dnr dnr dnr dnr dnr dnr dnr

11 Miljö- och byggnämnden Mbn 181 Dnr: Fastighetsbeteckning: TÖLLSTORP 1:582 Adress: Sjörydsvägen 2, GNOSJÖ Sökandens namn: Adress: Ärendet avser: PO Janssons Industri AB Box 219, GNOSJÖ Anmälan enligt 21 förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan har inkommit till miljö- och byggnämnden den 26 juni Företagets produktionsyta är 3000 m 2. Plåtbearbetning: Stansning i automat, manuellpressar och stansmaskiner ton. Kantbockningsmaskiner manuella och robot samt svetsning, borrning, gängning och montering. Företaget tillhandahåller även ytbehandling till kunden, en tjänst som man köper in. Produktion sker dagtid. Lokalerna värms upp med eldningsolja t.v / maskiner. Vatten och avlopp är kommunalt anslutet. Företagets klassificering enligt nya FMH-bilagan C. Företaget besöktes Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslag till beslut har kommunicerats med sökanden vid besök på företaget Med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26, 9 att förelägga PO Janssons Industri AB att vidtaga följande åtgärder angående sin verksamhet: 1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med anmälningshandlingarna och på ett sådant sätt att påverkan på mark, vatten och luft minimeras.

12 Miljö- och byggnämnden Mbn 181 forts. 2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden: ekvivalent momentan dagtid kl dBA kvällstid kl dBA sön-och helgdagar kl dBA nattetid kl dba 55dBA 3. Vibrationer från anläggningen ska begränsas så att vibrationsstörningar i de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden (Svensk Standard SS ): dagtid kl ,0 mm/s RMS kvällstid kl ,5 mm/s RMS sön-och helgdagar kl ,5 mm/s RMS nattetid kl ,5 mm/s RMS 4. Anordningar till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och lagring av lösningsmedel och andra miljöfarliga kemikalier inklusive farligt avfall skall finnas. Förvaring får inte ske i utrymme med golvbrunnar utan skall ske så att eventuellt spill och läckage kan tas omhand. Lagrings- och uppställningsplatser för vätskeformiga produkter skall invallas på ett sådant sätt att minst volymen av den största behållaren samt 10% av övrig lagrad volym kan innehållas i invallningen. Om förvaring sker utomhus, skall invallningen förses med skärmtak eller liknande anordning till skydd mot regnvatten. Förvaring skall ske på sådant sätt att tillträde förhindras för obehöriga. 5. Aktuella säkerhetsdatablad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används. 6. Det farliga avfall som uppkommer vid anläggningen skall borttransporteras genom godkänd entreprenör till godkänd anläggning för omhändertagande av avfallet. Farligt avfall skall förvaras väl märkta och emballerade.

13 Miljö- och byggnämnden Mbn 181 forts. 7. En haveriplan för anläggningen ska upprättas. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Avgift: 1.174:-

14 Miljö- och byggnämnden Mbn 182 Dnr: Fastighetsbeteckning: BONDARP 1:22 Adress: Bondarp, ÅSENHÖGA Sökandens namn: Adress: Ärendet avser: AMJ TRÄ AB Bondarp, ÅSENHÖGA Anmälan enligt 21 förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan har inkommit till miljö- och byggnämnden 27 juni Företaget startades 1969 med tillverkning av träemballage. Idag består verksamheten av hyvling och exaktkapning på legobasis. Bolagets klassificering enligt den nya FMH-bilagan C Företaget besöktes Med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26, 9 att förelägga AMJ TRÄ AB att vidtaga följande åtgärder angående sin verksamhet: 1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med anmälningshandlingarna och på ett sådant sätt att påverkan på mark, vatten och luft minimeras. 2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden: ekvivalent momentan dagtid kl dBA kvällstid kl dBA sön-och helgdagar kl dBA nattetid kl dba 55dBA

15 Miljö- och byggnämnden Mbn 182 forts. 3. Anordningar till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och lagring av lösningsmedel och andra miljöfarliga kemikalier inklusive farligt avfall skall finnas. Förvaring får inte ske i utrymme med golvbrunnar utan skall ske så att eventuellt spill och läckage kan tas omhand. Lagrings- och uppställningsplatser för vätskeformiga produkter skall invallas på ett sådant sätt att minst volymen av den största behållaren samt 10 % av övrig lagrad volym kan innehållas i invallningen. Om förvaring sker utomhus, skall invallningen förses med skärmtak eller liknande anordning till skydd mot regnvatten. Förvaring skall ske på sådant sätt att tillträde förhindras för obehöriga. 4. Aktuella säkerhetsdatablad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används. 5. Det farliga avfall som uppkommer vid anläggningen skall borttransporteras genom godkänd entreprenör till godkänd anläggning för omhändertagande av avfallet. 6. Användning och hantering av träskyddsmedel och/eller andra bekämpningsmedel får inte förekomma inom fastigheten utan att tillsynsmyndigheten dessförinnan medgivit detta. 7. Transportfordon för borttransport av spån, eller andra träbiprodukter där risk för kringblåsning av material finns skall vara täckta. 8. Om olägenhet uppstår till följd av diffus damning från spånhantering inom området eller i anslutning till detta, skall åtgärder vidtas för att begränsa störningarna. 9. Bolaget skall senast 1 år efter det att beslutet vunnit laga kraft redovisa avloppsanläggningens funktion till miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Avgift: 1.174:-

16 Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: HORNABO 1:40 Adress: Lid, GNOSJÖ Mbn 183 Dnr: Sökandens namn: Adress: Ärendet avser: Rudhäll Industri AB Box 93, GNOSJÖ Anmälan om miljöfarlig verksamhet, enligt miljöbalken. Anmälan har inkommit till miljö- och byggnämnden den 30 juni Rudhäll Industri AB har sedan 1990-talet klassificerats som tillståndspliktig enligt miljölagstiftningen, men samtidigt haft en dispens från kravet på prövning. Föreliggande anmälan enligt miljöbalken inlämnas, i överenskommelse med miljömyndigheter, till Miljö- och byggnämnden i Gnosjö kommun. Länsstyrelsen Jönköpings län har i beslut meddelat att verksamheten vid Rudhäll Industri AB fr.o.m. juni 2008 är att betrakta som anmälningspliktig enligt miljöbalken. Detta innebär 1) en omklassificering från anläggning punkt B till C i reviderad FMH-bilaga. 2) en överföring från tillståndsplikt till anmälningsplikt enligt miljöbalken. Efter redovisning av processolja dat , vidtog Rudhäll Industri AB en viktig förändring i lagringssystemet för rak skärolja en minskning av tankvolymen från tidigare 4000 liter till 1000 liter (recitainer). Mängden processolja i maskiner och lagringssystem, beräknas efter modifiering till mindre än liter. Företaget besöktes Företaget har redovisat begärd energiplan 29 september Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslag till beslut har kommunicerats med sökanden vid besök hos företaget Med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26, 9 att förelägga Rudhäll Industri AB att vidtaga följande åtgärder angående sin verksamhet:

17 Miljö- och byggnämnden Mbn 183 forts. 1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med anmälningshandlingarna och på ett sådant sätt att påverkan på mark, vatten och luft minimeras. 2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden: ekvivalent momentan dagtid kl dBA kvällstid kl dBA sön-och helgdagar kl dBA nattetid kl dba 55dBA 3. Anordningar till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och lagring av lösningsmedel och andra miljöfarliga kemikalier inklusive farligt avfall skall finnas. Förvaring får inte ske i utrymme med golvbrunnar utan skall ske så att eventuellt spill och läckage kan tas omhand. Lagrings- och uppställningsplatser för vätskeformiga produkter skall invallas på ett sådant sätt att minst volymen av den största behållaren samt 10% av övrig lagrad volym kan innehållas i invallningen. Om förvaring sker utomhus, skall invallningen förses med skärmtak eller liknande anordning till skydd mot regnvatten. Förvaring skall ske på sådant sätt att tillträde förhindras för obehöriga. 4. Aktuella säkerhetsdatablad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används. 5. Det farliga avfall som uppkommer vid anläggningen skall borttransporteras genom godkänd entreprenör till godkänd anläggning för omhändertagande av avfallet. Farligt avfall skall förvaras väl märkta och emballerade. 6. En haveriplan skall upprättas för verksamheten. 7. Analys av kondensvatten från kompressorer skall ske vid periodisk undersökning.

18 Miljö- och byggnämnden Mbn 183 forts. 8. Periodisk undersökning skall ske vart femte år av utomstående sakkunnig miljö expertis. Förstagångsbesiktning (-undersökning) skall vara utförd senast 6 månader efter det att beslut om anmälan vunnit laga kraft. I samband med den första besiktningen bör även ljudnivån vid närliggande bostäder kontrolleras under olika driftförhållanden. Tillsynsmyndigheten underrättas om tidpunkt samt program för genomgång av anläggningen; granskning av tekniska funktioner, utsläpp, hantering av kemikalier och avfall, företagets egenkontroll etc. 9. Årligen skall verksamheten upprätta rapportering av kemikalier och avfallsmängder till tillsynsmyndigheten. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Avgift: 2.347:-

19 Miljö- och byggnämnden Mbn 184 Dnr: Fastighetsbeteckning: TÖLLSTORP 1:522 Adress: Sjörydsvägen, GNOSJÖ Sökandens namn: Adress: Ärendet avser: SGV Industrier AB BOX 183, GNOSJÖ Anmälan om miljöfarlig verksamhet, enligt miljöbalken. Anmälan har inkommit till miljö- och byggnämnden den 30 juni Företaget utför varmsmide av mässing, bearbetning av mässing, stål, koppar, aluminium. Fr.o.m. april 2004 övertogs verksamheten av Albin Invest AB. Under de senaste tiotal åren har verksamheten växt, investeringar i maskiner, tekniska system och produktionsstödjande datoriserade materialplaneringsoch kvalitetssystem. Under ny ledning har SGV AB genomfört en rad miljöundersökningar och förbättrande åtgärder, däribland Åtgärdsplan med 80 punkter, besiktning av betonggolv (Sveriges Provnings- och Forskningsanstalt), Miljöbesiktning med revision av åtgärdsprogram, Bullerkartläggning vid Töllstorp 1:522, 6:2 (bsv ark. & ing. ab), Kemikalieförteckning på ämnesnivå med riskbedömning. Under 2005 genomfördes en utomstående miljöteknisk besiktning/ undersökning med samråd om åtgärder med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Bolagets klassificering enligt den nya FMH-bilagan C. Företaget besöktes Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslag till beslut har kommunicerats med sökanden vid besök på företaget Med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26, 9 att förelägga SGV Industrier AB att vidtaga följande åtgärder angående sin verksamhet: 1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med anmälningshandlingarna och på ett sådant sätt att påverkan på mark, vatten och luft minimeras.

20 Miljö- och byggnämnden Mbn 184 forts. 2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden: ekvivalent momentan Månd-fred kl dBA Lörd, sön-och helgdagar kl dBA nattetid kl dba 55dBA Kvällstid kl dba (samma bullerriktvärden som Länsstyrelsens beslut ) 3. Vibrationer från anläggningen ska begränsas så att vibrationsstörningar i de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden (Svensk Standard SS ): dagtid kl ,0 mm/s RMS kvällstid kl ,5 mm/s RMS sön-och helgdagar kl ,5 mm/s RMS nattetid kl ,5 mm/s RMS 4. Anordningar till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och lagring av lösningsmedel och andra miljöfarliga kemikalier inklusive farligt avfall skall finnas. Förvaring får inte ske i utrymme med golvbrunnar utan skall ske så att eventuellt spill och läckage kan tas omhand. Lagrings- och uppställningsplatser för vätskeformiga produkter skall invallas på ett sådant sätt att minst volymen av den största behållaren samt 10% av övrig lagrad volym kan innehållas i invallningen. Om förvaring sker utomhus, skall invallningen förses med skärmtak eller liknande anordning till skydd mot regnvatten. Förvaring skall ske på sådant sätt att tillträde förhindras för obehöriga. 5. Aktuella säkerhetsdatablad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används. 6. Det farliga avfall som uppkommer vid anläggningen skall borttransporteras genom godkänd entreprenör till godkänd anläggning för omhändertagande av avfallet. Farligt avfall skall förvaras väl märkta och emballerade.

21 Miljö- och byggnämnden Mbn 184 forts. 7. Bolaget skall utarbeta ett energiprogram för verksamheten. Programmet bör innehålla uppgifter om energiförbrukning uppdelat på olika användningsområden samt möjligheter till energieffektivisering med en tidsplan för genomförande av åtgärder. Planen skall ha inlämnats till tillsynsmyndigheten senast 12 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. 8. En haveriplan skall upprättas för verksamheten. 9. Analys av kondensvatten från kompressorer skall ske. 10. Periodisk undersökning skall ske vart fjärde år av utomstående sakkunnig miljöexpertis. Förstagångsbesiktning (-undersökning) skall vara utförd senast 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. I samband med den första besiktningen bör även ljudnivån vid närliggande bostäder kontrolleras under olika driftförhållanden. Tillsynsmyndigheten underrättas om tidpunkt samt program för genomgång av anläggningen; granskning av tekniska funktioner, utsläpp, hantering av kemikalier och avfall, företagets egenkontroll etc. 11. Årligen skall verksamheten upprätta rapportering av kemikalier och avfallsmängder till tillsynsmyndigheten. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Avgift: 2.347:-

22 Miljö- och byggnämnden Mbn 185 Dnr: Fastighetsbeteckning: HAGELSTORP 11:4 Adress: HAGELSTORP LIDEN, NISSAFORS Sökandens namn: Adress: Stall Liden, Marie och Stefan Johnsson HAGELSTORP LIDEN, NISSAFORS Ärendet avser: Ansökan -tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) HÄST. Ansökan om tillstånd avser pågående verksamhet som kommer att utökas till tillståndspliktig verksamhet, fr o m Tillstånd söks för följande: Upplåtelse av 4 eller fler hästar per år Yrkesmässigt hållande av häst Yrkesmässig uppfödning av häst Yrkesmässig försäljning av hästar från egen uppfödning Yrkesmässig försäljning av hästar från annans uppfödning Yrkesmässig förvaring eller utfodring av häst Bifalla ansökan och lämnar med stöd av 16 djurskyddslagen (1988:534) HÄST, Marie och Stefan Johnsson, Stall Liden, Hagelstorp 11:4, tillstånd till följande: Upplåtelse av 4 eller fler hästar per år Yrkesmässigt hållande av häst Yrkesmässig uppfödning av häst Yrkesmässig försäljning av hästar från egen uppfödning Yrkesmässig försäljning av hästar från annans uppfödning Yrkesmässig förvaring eller utfodring av häst Tillståndet gäller till och med Verksamheten ska bedrivas i enlighet med ansökan. Större förändringar i verksamheten ska anmälas till Miljö- och byggnämnden.

23 Miljö- och byggnämnden Mbn 185 forts. Miljö- och byggnämnden kan återkalla tillståndet om ovanstående villkor, eller gällande djurskyddslagstiftning inte följs. Upplysningar Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Avgift: 587:-

24 Miljö- och byggnämnden Mbn 186 Dnr: Remiss, handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor Kommunstyrelsens arbetsutskott har på remiss översänt handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor för Gnosjö kommun. Synpunkter på förslaget skall vara kommunkansliet tillhanda senast den 30 september Förslag till handlingsprogram, separat handling. 1. Tillstyrka revidering av Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor.

25 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Sammanträdestider för 2009 Förslag till sista inlämningsdag för handlingar och sammanträdestider för Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämndens arbetsutskott kl 08.oo. Miljö- och byggnämnden kl 15.oo Månad Senaste dag för Miljö- och bygg- Miljö- och handlingarnas in- nämndens arbets- byggnämnden lämnande utskott Januari 2, Februari Mars April Maj Juni 9 30 Juli 31 Augusti Sept 4, Oktober Nov Dec 1 15 Justerandens sign

26 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Godkänna upprättat förslag till inlämnings- och sammanträdestider för Justerandens sign

27 Protokoll Datum Miljö- och byggnämnden Mbn 188 Dnr: Ansökan om parkeringstillstånd Ansökan är av sådan art att nämnden bör ta ställning. Information kommer att lämnas vid sammanträdet. Kommunicering med sökanden har skett den 11 september Inget yttrande från sökanden har inkommit. 1. Avslå ansökan om parkeringstillstånd. Beslutsmotivering Av läkarintyget framgår att sökanden kan gå ett antal hundra meter, dock ej utan smärta, men utan betydande svårigheter. Upplysningar Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

28 Miljö- och byggnämnden Mbn 189 Följande ärenden lades till handlingarna: Dnr Kommunstyrelsens protokoll , prövning av återbesättning av tjänster. Dnr akt Från Åklagarmyndigheten i Jönköping Beslut , miljöbrott förundersökning läggs ned. Dnr Ansökan om medel för efterbehandling år Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Till Ezze AB, GNOSJÖ Meddelande dnr , anmälan om tvätthall för personalens bilar. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Till Ezze AB, GNOSJÖ Meddelande dnr , kontrollprogram för verksamhet vid Ezze AB på fastigheten Töllstorp 1:324. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Till Swedecote AB, ÅSENHÖGA BESLUT dnr , miljösanktionsavgift rörande försummad återkommande kontroll av oljecistern. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Till Kvarnabo Sten HB, GNOSJÖ BESLUT dnr , miljösanktionsavgift för att inte inkommit med 2007 års miljörapport, gällande täkt på fastigheten Kvarnabo 1:5, inom föreskriven tid. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Till Fig Metall AB, GNOSJÖ Meddelande dnr , anmälan enligt och 2. avfallsförordningen (2001:1063) om egen transport av farligt avfall.

29 Miljö- och byggnämnden Mbn 189 forts. Dnr akt Från Isabergs Golfklubb , föranmälan för användning av växtskyddsmedel på Isabergs Golfklubb för hösten och vinterns beräknade behov. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Till Petterssons Järnförädling AB, HILLERSTORP Meddelande dnr , angående Energiplan för AB Petterssons Järnförädling. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Till Schlötter Svenska AB, JÄRFÄLLA Meddelande dnr , anmälan enligt avfallsförordningen (2001:1063) om egen transport av farligt avfall. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Till GARO AB, GNOSJÖ Beslut dnr , återkallelse av tillstånd. Dnr Från Sötvattenkonsult B S, JÖNKÖPING Uppföljning av tidigare försurade och sedan kalkade sjöar i Gnosjö kommun: Kiselalgundersökningar av påväxt under sensommaren 2007 i utflödena från sjöarna Mosjön, Ekhultasjön, Götarpssjön och Nässjö(n) samt fortsatta undersökningar i flöden till Mosjön under slutet av maj Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Elfiskeundersökningar i Jönköpings län Meddelande 2008:22. Bottenfauna i Jönköpings län Meddelande 2008:19. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län BESLUT dnr , tillstånd till utsättning av fisk. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län BESLUT dnr , tillstånd till utsättning av fisk.

30 Miljö- och byggnämnden Mbn 189 forts. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Meddelande nr 2008:16, försurning och kalkning i Jönköpings länverksamhetsberättelse Dnr Brev , ang katt Hillerstorp 4:352. Dnr akt Från Veterinärhuset-kastration av katt. Dnr Från Jordbruksverket Remiss dnr /08, Jordbruksverkets plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Österskog 1:5, förprövning av djurstall-wåge Johansson, HILLERSTORP Från Gnosjö kommun, socialförvaltningen. Protokoll från kommunala pensionärsrådet, daterat Från Gnosjö kommun, kommunkansliet Protokollsutdrag från kommunfullmäktige , 73 Resultatöverföring från 2007 till Från Gnosjö kommun, kommunkansliet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Åtgärder för att uppnå ett positivt resultat Från Gnosjö kommun, kommunkansliet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Regler för förhandslöften för bostadstomter. Från Gnosjö kommun, kommunkansliet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.

31 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr Vision för Hillerstorp I budget och KELP för 2004 finns följande medel avsatta för central planverksamhet: Fördjupning av Hillerstorpsområdet, 150 tkr 2003 samt 330 tkr Plangruppen beslutade vid sammanträdet , 11, att kommunstyrelsens arbetsutskott ska ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att starta visionsarbetet för Hillerstorp. I enlighet med plangruppens beslut ska fördjupningen delas upp i två delar. Prioritet nummer ett är att finna framtida områden för bostäder och industri. Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen och planingenjör Josefina Svensson har i uppgift att skissa på helheten och finna lämpliga områden för exploatering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 68, att arbetet med fördjupningen för Hillerstorps tätort, här kallad vision, inledningsvis skall ta fram förslag på områden för bostäder och industrier varefter avstämning skall ske med kommunstyrelsen, innan fortsatt arbete påbörjas. 1. Att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att starta arbetet med vision för Hillerstorp. Offert inkommen från Pia Jonsson, designer giltig tom den 16 juni 2005 föreligger. Offerten avser en studie som beskriver nuläge och syftar till att ge förslag på vad man bör tänka på när man ska utveckla Hillerstorp centrum för framtiden. Studien görs som en fältstudie utifrån ett användarperspektiv. 1. Antaga Pia Jonssons offert på kronor exklusive moms. 2. Anvisa medel från konto 3301 planberedning aktivitet Före beslut om externa inköp fordras separata beslut av Miljö- och byggnämnden Justerandens sign

32 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Josefina Svensson, planingenjör har under våren - vintern 2005 upprättat en beskrivning av Hillerstorp tätort. Pia Jonsson, designer, presenterade för miljö- och byggnämnden sin fältstudie som visar på olika förslag hur Hillerstorps centrum kan utvecklas för framtiden. 1. Ärendet antecknas som information Samrådshandlingar upprättade i april 2008 av stadsarkitekt Tor Asbjörnsen, Gnosjö kommun, föreligger. Plangruppen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 29 september Ärendet antecknas som information. Justerandens sign

33 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Mbn 191 Mbn 26 Mbn 248 Mbn 144 Dnr: Detaljplan, Töllstorp 1:2 Vinkåsenområdet Kommunstyrelsen har den 6 mars 2007, 32 uppdragit till miljö- och byggnämnden att upprätta detaljplan för Vinkåsenområdet. 1. Uppdra till miljö- och byggförvaltningen att upprätta detaljplan för Vinkåsenområdet. Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen har upprättat samrådshandlingar tillhörande detaljplanen för Vinkåsenområdet. Planhandlingarna består av planbeskrivning, genomförandebeskrivning och miljöbedömning daterade samt plankarta upprättad Planförslaget har presenterats och diskuterats på Plangruppens möte och Låta ställa ut handlingarna för samråd. 2. Inbjuda berörda fastighetsägare till samrådsmöte. Planhandlingarna har varit utsända för samråd tiden 27 december februari Under samrådstiden inkomna yttranden samt minnesanteckningar från samrådsmötet den 10 februari 2008, separat handling. Samrådsredogörelse har upprättats och reviderats

34 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Mbn 191 Mbn 26 Mbn 248 Mbn 144 Dnr: Godkänna upprättad samrådsredogörelse. 2. Låta ställa ut detaljplanen för allmän granskning Utlåtande över utställning, upprättad av stadsarkitekt Tor Asbjörnsen, den 26 augusti 2008 föreligger. Reviderat utlåtande över utställning, upprättad av stadsarkitekt Tor Asbjörnsen den 24 september 2008 föreligger. Utlåtande över utställning daterat 24 september 2008, separat handling. 1. Godkänna upprättat utlåtande över utställning daterat (reviderat). 2. Låta ställa ut detaljplanen för ny allmän granskning.

35 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Mbn 192 Mbn 172 Dnr: Fastighetsbeteckning: Gynnås 2:3 Adress: Gynnås, ÅSENHÖGA Sökandens namn: Adress: Telefon arbete : Ärendet avser: Eolus Vind AB Väpnaregatan 17, HÄSSLEHOLM Bostad: Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk och transformatorbyggnad. Navhöjd: 110 m Effekt: 2-3 W Utlåtande Fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger inte inom samlad bebyggelse. En ansökan om bygglov kommer att uppfylla kraven i 8 kap. 12 PBL varför miljö- och byggförvaltningen tillstyrker ansökan. 1. Att återremittera ärendet till miljö-och byggnämndens arbetsutskott och nämnd för vidare diskussioner och handläggning. Besök på platsen har gjorts den 30 september Ärendet diskuterades. 1. Att återremittera ärendet till miljö- och byggnämndens arbetsutskott för vidare beredning.

36 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Mbn 193 Mbn 174 Dnr: Fastighetsbeteckning: Gynnås 3:4 Adress: Gynnås, ÅSENHÖGA Sökandens namn: Eolus Vind AB Adress: Väpnaregatan 17, HÄSSLEHOLM Telefon arbete : Bostad: Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk och transformatorbyggnad. Navhöjd: 110 m Effekt: 2-3 W Utlåtande Fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger inte inom samlad bebyggelse. En ansökan om bygglov kommer att uppfylla kraven i 8 kap. 12 PBL varför miljö- och byggförvaltningen tillstyrker ansökan.. 1. Att återremittera ärendet till miljö-och byggnämndens arbetsutskott och nämnd för vidare diskussioner och handläggning. Besök på platsen har gjorts den 30 september Ärendet diskuterades. 1. Att återremittera ärendet till miljö- och byggnämndens arbetsutskott för vidare beredning.

37 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Mbn 194 Mbn 173 Dnr: Fastighetsbeteckning: Gynnås 3:6 Adress: Gynnås, ÅSENHÖGA Sökandens namn: Eolus Vind AB Adress: Väpnaregatan 17, HÄSSLEHOLM Telefon arbete : Bostad: Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk och transformatorbyggnad. Navhöjd: 110 m Effekt: 2-3 W Utlåtande Fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger inte inom samlad bebyggelse. En ansökan om bygglov kommer att uppfylla kraven i 8 kap. 12 PBL varför miljö- och byggförvaltningen tillstyrker ansökan.. 1. Att återremittera ärendet till miljö-och byggnämndens arbetsutskott och nämnd för vidare diskussioner och handläggning. Besök på platsen har gjorts den 30 september Ärendet diskuterades. 1. Att återremittera ärendet till miljö- och byggnämndens arbetsutskott för vidare beredning.

38 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Mbn 195 Mbn 175 Dnr: Fastighetsbeteckning: Gynnås 4:1 Adress: Gynnås, ÅSENHÖGA Sökandens namn: Adress: Telefon arbete : Ärendet avser: Lars Nordén Smedsgård 16, ÅSENHÖGA Bostad: Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st fritidshus. Utlåtande Fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger inte inom samlad bebyggelse. Ansökan strider mot ansökan om bygglov för vindkraftverk från grannfastighet: Om vindkraftverken byggs, kan fritidshusen inte placeras enligt inlämnad ansökan om förhandsbesked och om fritidshusen byggs kan en eller två av de tre vindkraftverken på grannfastigheterna inte byggas. Plan- och bygglagen 2 kap 1 anger att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Miljöbalken 3 kap 1 anger att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Miljöbalken 3 kap 8 anger att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. Av lagstiftningen framgår att nämnden i denna konfliktsituation skall ge lov till den mest lämpade användningen av området (Plan- och bygglagen 2 kap. 1 ) samt enligt Miljöbalken 3 kap 1 ge företräde till sådan användning av marken som medför en från allmänhetens synpunkt god hushållning. Fritidshusen kan vidare placeras på andra ställen inom fastigheten, platser som inte kommer i konflikt med vindkraftverken.

39 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Mbn 195 forts Mbn 175 forts 1. Återremittera ärendet till miljö- och byggnämndens arbetsutskott och nämnd för vidare diskussioner och handläggning. Besök på platsen har gjorts den 30 september Ärendet diskuterades. 1. Att återremittera ärendet till miljö- och byggnämndens arbetsutskott för vidare beredning.

40 Miljö- och byggnämnden Mbn 196 Dnr: Fastighetsbeteckning: Stackebo 1:22 Adress: Målskog 1, GNOSJÖ Sökandens namn: Adress: Telefon arbete : Ärendet avser: Göran o Marita Ericsson Målskog 1, GNOSJÖ Bostad: Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad enbostadshus samt flyttning av gäststuga(nytt läge). Ytor Nybyggnad: 168 m 2 Utlåtande Miljö- och byggnämnden har beviljat förhandsbesked samt rivningslov den 24 juni Fastigheten är belägen vid sjön Hären för vilken generellt strandskydd gäller, 100 meter. För området gäller områdesbestämmelser antagna 30 mars 1995 och reviderade 30 augusti En ansökan om bygglov kommer att uppfylla kraven i 8 kap. 12 PBL varför miljö- och byggförvaltningen tillstyrker ansökan. Miljösamordnarens yttrande Området där den aktuella byggnaden ska ske är redan ianspråktagen för fritidsbostad. Bedömningen är att några biologiska värden inte påverkas negativt. Strandskyddsdispens tillstyrkes. Stadsarkitektens yttrande Enbostadshuset är en ersättningsbyggnad för ett tidigare flyttat fritidshus. Gäststugan placeras på mark som redan är ianspråktagen som tomtyta. Strandskyddsdispens tillstyrkes.

41 Miljö- och byggnämnden Mbn 196 forts 1. Bygglov beviljas. 2. Undantag från strandskyddsförbudet medgives med stöd av 7 kap. 18 Miljöbalken med nedanstående villkor. Särskilda skäl för strandskyddsdispens Enbostadshuset är en ersättningsbyggnad för ett tidigare flyttat fritidshus. Gäststugan placeras på mark som redan är ianspråktagen som tomtyta. Bedömningen är att några biologiska värden inte påverkas negativt. Beslutsmotivering Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan angivet utlåtande. Giltighet Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Upplysningar Bygglovet avser endast byggnadens placering, dess yttre utformning samt tomtens planering. Bygganmälan skall göras till miljö- och byggnämnden minst 3 veckor före byggstart. Bygganmälan kommer att handläggas och debiteras separat. Utstakning skall utföras av kommunens tekniska avdelning eller av annan sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som ska utföra utstakningen görs senast vid byggsamrådet. Miljö- och byggnämndens tillstånd till egen VA-anläggning skall finnas senast vid byggsamrådet. Ansökan med skalenlig karta över anläggningen skickas till Miljö- och byggförvaltningen, att: miljöinspektör Claes Magnusson, Gnosjö (även tfn ). Detta beslut kan överklagas av Naturvårdsverket, varför Ni skall avvakta besvärstidens utgång innan Ni vidtager någon åtgärd. Tillståndet skickas även till Länsstyrelsen i Jönköpings län såsom delegationsgivare. Avgift: 6.100:-

42 Miljö- och byggnämnden Mbn 197 Övriga frågor Kennet Josefsson (s) undrar över nybyggt garage på Götarpsvägen i Gnosjö tätort, samt om utformning av övergångsställe vid korsning GC-väg - gata. Miljö- och byggförvaltningen kommer att undersöka nämnda frågor och återkommer med svar vid nästkommande möte.

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-08-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.00 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e viceordförande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2010-10-26 Sid: 1 Instans Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.20, 15.25-16.30 Beslutande Ingemar Svensson (C) ordförande Tomas Löv (S) Ingemar Nyström

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2006-11-21 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 14.00-16.20 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-01-11 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Hestravikens Wärdshus, Hestra, kl 17.00-19.20 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd), ordförande Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Vestlund

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Sammanträdesdatum Plats och tid Björnekullasalen, 2010-05-19, kl. 18.30-20.40 Beslutande Abrahamsson, Håkan (S), ordförande Malm Arne (C) Bresman, Lennart (M), Vernersson, Persson, Christina (S) Cronbring, Ulf (S) Lindskog,

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-01-13 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (20) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-26 Sid: 1 Instans Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Ingemar Svensson

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kommunkontoret 2013-11-22. kl. 09:30. Protokollet förvaras på Kommunhuset i Vårgårda. Karl-Erik Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunkontoret 2013-11-22. kl. 09:30. Protokollet förvaras på Kommunhuset i Vårgårda. Karl-Erik Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl.14:00 16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande, deltog ej i handläggning och beslut av 62 pga jäv Bahrija Gafurovic(S), vice

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-02-06 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-09 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Kl. 15.00 16.30, Nämndhuset sal Smedjan Franz Maretta (S), ordförande Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Gisela Lindh (S)

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2009 11 18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer