Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl Ingemar Svensson (c), ordf Sulo Koppelo (s) Ingemar Nyström (m) Stefan Frylebäck (kd) kl Lars Arvidsson (m) , deltog ej i Kennet Josefsson (s) Stig Eriksson (kd) Tomas Löv (s) Övriga deltagare Carl-Gustaf Axelsson, miljö- och byggchef David Melle, miljösamordnare, 179, Tor Asbjörnsen, stadsarkitekt, 179, Mona-Lisa Khan, nämndsekr Utses att justera Kennet Josefsson Justeringens tid och plats Kommunhuset, Gnosjö, , kl Underskrifter.... Paragrafer Sekreterare Mona-Lisa Khan Ordförande Justerande... Ingemar Svensson... Kennet Josefsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnämnden Paragrafer Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnämndens expedition Underskrift... Mona-Lisa Khan

2 Miljö- och byggnämnden Mbn 179 Studie/platsbesök på fastigheterna Gynnås 2:3, 3:4, 3:6 och 4:1 Nämndens ledamöter samt personal från förvaltningen genomförde platsbesök med anledning av bygglovsansökningar för nybyggnad av vindkraftverk och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på ovan nämnda fastigheter.

3 Miljö- och byggnämnden Mbn 180 Delegationsbeslut Anmäles att följande delegationsbeslut fattats: Miljö- och byggchef Dnr Gårö 1:514, Anmälan avseende förändring av utsläpp av rejektvatten från slamavvattning, Tekniska avdelningen, Gnosjö avloppsreningsverk, GNOSJÖ Stadsarkitekt Dnr Hillerstorp 2:77, 2:283, bygglov för tillbyggnad av industri med kontor och lunchrum. Axelent AB, Box 1, HILLERSTORP Dnr Hästhult 1:9, bygglov för tillbyggnad av befintligt uterum. Mats Bult och Christina Johansson, Tallstigen 23, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 1:634, bygglov för tillbyggnad av industri. WFI Fastighets AB, Box 30, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 4:213, bygglov för tillbyggnad av tak mellan garage och huvudbyggnad Quan Pham, Örngatan 9, HILLERSTORP Dnr Hillerstorp 3:106, bygglov för tillbyggnad av industri. (utbyggnad av filterhus). Pelly AB/Arne Axelsson, Box 70, HILLERSTORP Dnr Åsenhöga Prästgård 1:27, bygglov för nybyggnad av ca 28 parkeringsplatser. Åsenhöga Missionsförsamling/Hjelmqvist, Berget, ÅSENHÖGA Dnr Åsenhöga Prästgård 1:27, rivningslov för rivning av enbostadshus. Åsenhöga Missionsförsamling/Hjelmqvist, Berget, ÅSENHÖGA

4 Miljö- och byggnämnden Mbn 180 forts. Dnr Marås 2:3, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med takkupa Ingemar Nyström, Högaliden 2, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:211, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum (oisolerat). Pham Quoc, Klöverstigen 8, GNOSJÖ Dnr Svenshult 1:4, bygglov för nybyggnad av transformatorstation. E:on Elnät AB, Box 264, ANDERSTORP Dnr Håkentorp 1:10, bygglov för nybyggnad av transformatorstation. E:on Elnät AB, Box 264, ANDERSTORP Dnr Svenshult 1:6, bygglov för nybyggnad av transformatorstation. E:on Elnät AB, Box 264, ANDERSTORP Dnr Berg 2:2, bygglov för nybyggnad av transformatorstation. E:on Elnät AB, Box 264, ANDERSTORP Dnr Åsenhöga-Mjöhult 2:1, bygglov för nybyggnad av transformatorstation. E:on Elnät AB, Box 264, ANDERSTORP Dnr Marsås 2:11, bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk. E:on Elnät AB, Box 264, ANDERSTORP Dnr Nissafors 1:149, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum. -Kristoffer Willstrand, Camitzväg 5, NISSAFORS Dnr Hillerstorp 4:18, bygglov för tillbyggnad (för förbättrad tillgänglighet) -Swedbank AB/Kent Lindahl, Anders Carlssons gata 14, GÖTEBORG

5 Miljö- och byggnämnden Mbn 180 forts Dnr Gårö 1:4, del av Markklov för väg och för VA och grund. Anders Jacobsson, Majsstigen 2, GNOSJÖ Dnr Målskog 1:2, bygglov för nybyggnad av transformatorstation.- E:on Elnät Sverige AB, Oljevägen 3, ANDERSTORP Dnr Törestorp 3:36, bygglov för tillbyggnad av industri. Evert Nilssons Metallfabrik, Törestorp Västergården, HILLERSTORP Dnr Kulltorp 1:19, bygglov för tillbyggnad av uterum. Magnus Arvidsson Västanvägen 7, KULLTORP Dnr Götarp 1:16, bygglov för nybyggnad av förråd (jordkällare) Götarps Catering AB, Götarp 6, ÅSENHÖGA Dnr Marås 3:4, bygglov för tillbyggnad av uterum- Claes-Göran Åberg, Österliden 13, GNOSÖ 1:e byggnadsinspektör Dnr Åsenhöga prästgård 1:27, rivningsanmälan för rivning av enbostadshus. Åsenhöga Missionsförsamling/Hjelmqvist, Berget, ÅSENHÖGA Dnr Hagelstorp 3:4, bygganmälan för nybyggnad av bostadskomplement samt installation av braskamin. Jan Sveningsson, Göhestra Humlebo, NISSAFORS Dnr Gårö 1:91, bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus med garage.- Trung Bui c/o Ann-Louise Sköld, Fredsgatan 6, GNOSJÖ

6 Miljö- och byggnämnden Mbn 180 forts. Dnr Marås 2:3, bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus med takkupa och badrum. Ingemar Nyström, Högaliden 2, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 1:384, bygganmälan för nybyggnad av bostadshus. Ulf Barkman, Långgatan 22, GNOSJÖ Dnr Källeryd 2:1, bygganmälan för tillbyggnad av skola.- Gnosjö Kommun GNOSJÖ Dnr Sunnerbo 1:10, bygganmälan för installation av braskassett. Alf Svensson Sunnerbo Lindbacken, Gnosjö kommun Dnr Hillerstorp 4:106, bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus. Inga-Lis Thelin Edfeldt, Storgatan 8-10, HILLERSTORP Dnr Österskog 1:60, bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus.- Emil Gunnarsson, Kulltorpsvägen 28, Hillerstorp. Dnr Hillerstorp 4:18, bygganmälan för tillbyggnad (påbyggnad, förbättrad tillgänglighet).- Swedbank AB/Kent Lindahl, Anders Carlssons väg 14, GÖTEBORG Dnr Marsås 2:11, bygganmälan för nybyggnad av transformatorstation, E:on Elnät Sverige AB, Box 234, ANDERSTORP Dnr Töllstorp 1:563, bygganmälan för installation av braskamin.- Stig och Ingrid Lundström, Vagngatan 9, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:493, bygganmälan för tillbyggnad av förråd. Stefan Kardebratt, Rågstigen 7, GNOSJÖ

7 Miljö- och byggnämnden Mbn 180 forts. Dnr Marås 3:4, bygganmälan för tillbyggnad av uterum. Claes-Göran Åberg, Österliden 13, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 3:6, bygganmälan för installation av braskassett.- Anita Karlsson, Slungsås Björkholmen, HILLERSTORP Dnr Gårö 1:214, bygganmälan för installation av braskassett. Peter Henriksson, Gårö Rosenlund, GNOSJÖ Miljösamordnare Dnr Hornabo 1:48, anmälan om bergvärme-acello Print AB, Box 184, GNOSJÖ Dnr Söderby 1:19, anmälan om ytjordvärme-mattias Melin, Kungsvägen 130 B, VÄXJÖ Dnr Töllstorp 1:522, föreläggande med stöd av miljöbalken (1998:808) att utföra inventering och riskklassning av förorenade områden vid SGV Industrier AB-Rapport inkommen. Dnr Aggarp 1:46, anmälan om ytjordvärme-uno Kärrman, Gnosjövägen 11, Furuhill, KULLTORP Dnr Hillerstorp 4:218, ny klassning och årlig avgift för 2008-Hillerstorps Trä AB, HILLERSTORP Dnr Hornabo 1:40, ny klassning och årlig avgift för 2008-Rudhäll AB, GNOSJÖ

8 Miljö- och byggnämnden Mbn 180 forts. Dnr Hagshestra 1:10, anmälan om installation av ytjordvärme. Mattias Nordenström, Hagshestra 25, GNOSJÖ Miljö- och hälsoskyddsinspektör Dnr Stackebo 1:10, anmälan om ytjordvärme-gun Söderlund, Stackebo Norlid 1, GNOSJÖ Dnr: Albo 2:11, ansökan om enskilt avlopp, Lennart Danielsson, Sjögård, KULLTORP Dnr Hornabo 1:88, anmälan om bergvärme-runo Söderblom, Södra vägen 9, GNOSJÖ Dnr Marås 1:18, anmälan om bergvärme-harri Kettunen, Västerliden 2, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:4 del av, anmälan om bergvärme, Anders och Cecilia Jacobsson, Majstigen 2, GNOSJÖ Dnr: Götarp 1:22, Anmälan om bergvärme, Jonny Enoksson, Götarp Tallnäs 2, ÅSENHÖGA Dnr: Gårö 1:4, del av, Anmälan om enskilt avlopp, Anders och Cecilia Jacobsson, Majstigen 2, GNOSJÖ Dnr: Töllstorp 1:425, anmälan om ytjordvärme, Robert Fiet, Rönngatan 3, GNOSJÖ Dnr: Hillerstorp 3:43, anmälan om ytjorvärme, Lonut Perju, Järnvägsgatan 23, HILLERSTORP

9 Miljö- och byggnämnden Mbn 180 forts. Dnr: Gårö 1:364, ansökan om registrering enligt 11 LIVSFS 2005:20. - Dagcenter Furugläntan, Rydgatan 8, GNOSJÖ OVK- handläggare Dnr Tyngel 1:7, Backstigs Fabrik AB Tyngel, HILLERSTORP Dnr Nissafors 1:45, Fastighets AB Järnbäraren Box 104, GNOSJÖ. Samlingslokal Dnr Töllstorp 1:592, Gnosjö Trafik AB Glimmervägen 1, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 1:145, Gnosjö Kommun Storgatan 15, GNOSJÖ. Regnbågens Förskola Dnr Åsenhöga Prästgård 1:29, Gnosjö Kommun Storgatan 15, GNOSJÖ. Förskola Dnr Mjogaryd 1:11, Gnosjö Kommun Storgatan 15, GNOSJÖ. Förskola Dnr Töllstorp 1:584, Falks Metall AB Marieströmsvägen 7, GNOSJÖ Dnr Målskog 1:31, JOMA AB Målskog, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 1:674, El- Team AB Lidsjövägen 6, GNOSJÖ

10 Miljö- och byggnämnden Mbn 180 forts. Dnr Aggarp 1:124, Brännehylte Handels AB Box 56, HILLERSTORP. Restaurang Dnr Kulltorp 2:34, Brännehylte Handels AB Ekvägen 12, KULLTORP. Lägenheter Dnr Flahult 1:18, Kristen Samverkan Småland Blekinge Flahult, HILLERSTORP. Logement mm Dnr Flahult 1:18, Kristen Samverkan Småland Blekinge Flahult, HILLERSTORP. Huvudbyggnad m m Dnr Flahult 1:18, Kristen Samverkan Småland Blekinge Flahult, HILLERSTORP. Servicebyggnad Nämndsekreterare Parkeringstillstånd 328 dnr dnr dnr dnr dnr dnr dnr dnr dnr dnr dnr dnr dnr dnr

11 Miljö- och byggnämnden Mbn 181 Dnr: Fastighetsbeteckning: TÖLLSTORP 1:582 Adress: Sjörydsvägen 2, GNOSJÖ Sökandens namn: Adress: Ärendet avser: PO Janssons Industri AB Box 219, GNOSJÖ Anmälan enligt 21 förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan har inkommit till miljö- och byggnämnden den 26 juni Företagets produktionsyta är 3000 m 2. Plåtbearbetning: Stansning i automat, manuellpressar och stansmaskiner ton. Kantbockningsmaskiner manuella och robot samt svetsning, borrning, gängning och montering. Företaget tillhandahåller även ytbehandling till kunden, en tjänst som man köper in. Produktion sker dagtid. Lokalerna värms upp med eldningsolja t.v / maskiner. Vatten och avlopp är kommunalt anslutet. Företagets klassificering enligt nya FMH-bilagan C. Företaget besöktes Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslag till beslut har kommunicerats med sökanden vid besök på företaget Med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26, 9 att förelägga PO Janssons Industri AB att vidtaga följande åtgärder angående sin verksamhet: 1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med anmälningshandlingarna och på ett sådant sätt att påverkan på mark, vatten och luft minimeras.

12 Miljö- och byggnämnden Mbn 181 forts. 2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden: ekvivalent momentan dagtid kl dBA kvällstid kl dBA sön-och helgdagar kl dBA nattetid kl dba 55dBA 3. Vibrationer från anläggningen ska begränsas så att vibrationsstörningar i de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden (Svensk Standard SS ): dagtid kl ,0 mm/s RMS kvällstid kl ,5 mm/s RMS sön-och helgdagar kl ,5 mm/s RMS nattetid kl ,5 mm/s RMS 4. Anordningar till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och lagring av lösningsmedel och andra miljöfarliga kemikalier inklusive farligt avfall skall finnas. Förvaring får inte ske i utrymme med golvbrunnar utan skall ske så att eventuellt spill och läckage kan tas omhand. Lagrings- och uppställningsplatser för vätskeformiga produkter skall invallas på ett sådant sätt att minst volymen av den största behållaren samt 10% av övrig lagrad volym kan innehållas i invallningen. Om förvaring sker utomhus, skall invallningen förses med skärmtak eller liknande anordning till skydd mot regnvatten. Förvaring skall ske på sådant sätt att tillträde förhindras för obehöriga. 5. Aktuella säkerhetsdatablad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används. 6. Det farliga avfall som uppkommer vid anläggningen skall borttransporteras genom godkänd entreprenör till godkänd anläggning för omhändertagande av avfallet. Farligt avfall skall förvaras väl märkta och emballerade.

13 Miljö- och byggnämnden Mbn 181 forts. 7. En haveriplan för anläggningen ska upprättas. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Avgift: 1.174:-

14 Miljö- och byggnämnden Mbn 182 Dnr: Fastighetsbeteckning: BONDARP 1:22 Adress: Bondarp, ÅSENHÖGA Sökandens namn: Adress: Ärendet avser: AMJ TRÄ AB Bondarp, ÅSENHÖGA Anmälan enligt 21 förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan har inkommit till miljö- och byggnämnden 27 juni Företaget startades 1969 med tillverkning av träemballage. Idag består verksamheten av hyvling och exaktkapning på legobasis. Bolagets klassificering enligt den nya FMH-bilagan C Företaget besöktes Med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26, 9 att förelägga AMJ TRÄ AB att vidtaga följande åtgärder angående sin verksamhet: 1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med anmälningshandlingarna och på ett sådant sätt att påverkan på mark, vatten och luft minimeras. 2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden: ekvivalent momentan dagtid kl dBA kvällstid kl dBA sön-och helgdagar kl dBA nattetid kl dba 55dBA

15 Miljö- och byggnämnden Mbn 182 forts. 3. Anordningar till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och lagring av lösningsmedel och andra miljöfarliga kemikalier inklusive farligt avfall skall finnas. Förvaring får inte ske i utrymme med golvbrunnar utan skall ske så att eventuellt spill och läckage kan tas omhand. Lagrings- och uppställningsplatser för vätskeformiga produkter skall invallas på ett sådant sätt att minst volymen av den största behållaren samt 10 % av övrig lagrad volym kan innehållas i invallningen. Om förvaring sker utomhus, skall invallningen förses med skärmtak eller liknande anordning till skydd mot regnvatten. Förvaring skall ske på sådant sätt att tillträde förhindras för obehöriga. 4. Aktuella säkerhetsdatablad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används. 5. Det farliga avfall som uppkommer vid anläggningen skall borttransporteras genom godkänd entreprenör till godkänd anläggning för omhändertagande av avfallet. 6. Användning och hantering av träskyddsmedel och/eller andra bekämpningsmedel får inte förekomma inom fastigheten utan att tillsynsmyndigheten dessförinnan medgivit detta. 7. Transportfordon för borttransport av spån, eller andra träbiprodukter där risk för kringblåsning av material finns skall vara täckta. 8. Om olägenhet uppstår till följd av diffus damning från spånhantering inom området eller i anslutning till detta, skall åtgärder vidtas för att begränsa störningarna. 9. Bolaget skall senast 1 år efter det att beslutet vunnit laga kraft redovisa avloppsanläggningens funktion till miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Avgift: 1.174:-

16 Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: HORNABO 1:40 Adress: Lid, GNOSJÖ Mbn 183 Dnr: Sökandens namn: Adress: Ärendet avser: Rudhäll Industri AB Box 93, GNOSJÖ Anmälan om miljöfarlig verksamhet, enligt miljöbalken. Anmälan har inkommit till miljö- och byggnämnden den 30 juni Rudhäll Industri AB har sedan 1990-talet klassificerats som tillståndspliktig enligt miljölagstiftningen, men samtidigt haft en dispens från kravet på prövning. Föreliggande anmälan enligt miljöbalken inlämnas, i överenskommelse med miljömyndigheter, till Miljö- och byggnämnden i Gnosjö kommun. Länsstyrelsen Jönköpings län har i beslut meddelat att verksamheten vid Rudhäll Industri AB fr.o.m. juni 2008 är att betrakta som anmälningspliktig enligt miljöbalken. Detta innebär 1) en omklassificering från anläggning punkt B till C i reviderad FMH-bilaga. 2) en överföring från tillståndsplikt till anmälningsplikt enligt miljöbalken. Efter redovisning av processolja dat , vidtog Rudhäll Industri AB en viktig förändring i lagringssystemet för rak skärolja en minskning av tankvolymen från tidigare 4000 liter till 1000 liter (recitainer). Mängden processolja i maskiner och lagringssystem, beräknas efter modifiering till mindre än liter. Företaget besöktes Företaget har redovisat begärd energiplan 29 september Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslag till beslut har kommunicerats med sökanden vid besök hos företaget Med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26, 9 att förelägga Rudhäll Industri AB att vidtaga följande åtgärder angående sin verksamhet:

17 Miljö- och byggnämnden Mbn 183 forts. 1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med anmälningshandlingarna och på ett sådant sätt att påverkan på mark, vatten och luft minimeras. 2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden: ekvivalent momentan dagtid kl dBA kvällstid kl dBA sön-och helgdagar kl dBA nattetid kl dba 55dBA 3. Anordningar till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och lagring av lösningsmedel och andra miljöfarliga kemikalier inklusive farligt avfall skall finnas. Förvaring får inte ske i utrymme med golvbrunnar utan skall ske så att eventuellt spill och läckage kan tas omhand. Lagrings- och uppställningsplatser för vätskeformiga produkter skall invallas på ett sådant sätt att minst volymen av den största behållaren samt 10% av övrig lagrad volym kan innehållas i invallningen. Om förvaring sker utomhus, skall invallningen förses med skärmtak eller liknande anordning till skydd mot regnvatten. Förvaring skall ske på sådant sätt att tillträde förhindras för obehöriga. 4. Aktuella säkerhetsdatablad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används. 5. Det farliga avfall som uppkommer vid anläggningen skall borttransporteras genom godkänd entreprenör till godkänd anläggning för omhändertagande av avfallet. Farligt avfall skall förvaras väl märkta och emballerade. 6. En haveriplan skall upprättas för verksamheten. 7. Analys av kondensvatten från kompressorer skall ske vid periodisk undersökning.

18 Miljö- och byggnämnden Mbn 183 forts. 8. Periodisk undersökning skall ske vart femte år av utomstående sakkunnig miljö expertis. Förstagångsbesiktning (-undersökning) skall vara utförd senast 6 månader efter det att beslut om anmälan vunnit laga kraft. I samband med den första besiktningen bör även ljudnivån vid närliggande bostäder kontrolleras under olika driftförhållanden. Tillsynsmyndigheten underrättas om tidpunkt samt program för genomgång av anläggningen; granskning av tekniska funktioner, utsläpp, hantering av kemikalier och avfall, företagets egenkontroll etc. 9. Årligen skall verksamheten upprätta rapportering av kemikalier och avfallsmängder till tillsynsmyndigheten. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Avgift: 2.347:-

19 Miljö- och byggnämnden Mbn 184 Dnr: Fastighetsbeteckning: TÖLLSTORP 1:522 Adress: Sjörydsvägen, GNOSJÖ Sökandens namn: Adress: Ärendet avser: SGV Industrier AB BOX 183, GNOSJÖ Anmälan om miljöfarlig verksamhet, enligt miljöbalken. Anmälan har inkommit till miljö- och byggnämnden den 30 juni Företaget utför varmsmide av mässing, bearbetning av mässing, stål, koppar, aluminium. Fr.o.m. april 2004 övertogs verksamheten av Albin Invest AB. Under de senaste tiotal åren har verksamheten växt, investeringar i maskiner, tekniska system och produktionsstödjande datoriserade materialplaneringsoch kvalitetssystem. Under ny ledning har SGV AB genomfört en rad miljöundersökningar och förbättrande åtgärder, däribland Åtgärdsplan med 80 punkter, besiktning av betonggolv (Sveriges Provnings- och Forskningsanstalt), Miljöbesiktning med revision av åtgärdsprogram, Bullerkartläggning vid Töllstorp 1:522, 6:2 (bsv ark. & ing. ab), Kemikalieförteckning på ämnesnivå med riskbedömning. Under 2005 genomfördes en utomstående miljöteknisk besiktning/ undersökning med samråd om åtgärder med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Bolagets klassificering enligt den nya FMH-bilagan C. Företaget besöktes Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslag till beslut har kommunicerats med sökanden vid besök på företaget Med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26, 9 att förelägga SGV Industrier AB att vidtaga följande åtgärder angående sin verksamhet: 1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med anmälningshandlingarna och på ett sådant sätt att påverkan på mark, vatten och luft minimeras.

20 Miljö- och byggnämnden Mbn 184 forts. 2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden: ekvivalent momentan Månd-fred kl dBA Lörd, sön-och helgdagar kl dBA nattetid kl dba 55dBA Kvällstid kl dba (samma bullerriktvärden som Länsstyrelsens beslut ) 3. Vibrationer från anläggningen ska begränsas så att vibrationsstörningar i de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden (Svensk Standard SS ): dagtid kl ,0 mm/s RMS kvällstid kl ,5 mm/s RMS sön-och helgdagar kl ,5 mm/s RMS nattetid kl ,5 mm/s RMS 4. Anordningar till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och lagring av lösningsmedel och andra miljöfarliga kemikalier inklusive farligt avfall skall finnas. Förvaring får inte ske i utrymme med golvbrunnar utan skall ske så att eventuellt spill och läckage kan tas omhand. Lagrings- och uppställningsplatser för vätskeformiga produkter skall invallas på ett sådant sätt att minst volymen av den största behållaren samt 10% av övrig lagrad volym kan innehållas i invallningen. Om förvaring sker utomhus, skall invallningen förses med skärmtak eller liknande anordning till skydd mot regnvatten. Förvaring skall ske på sådant sätt att tillträde förhindras för obehöriga. 5. Aktuella säkerhetsdatablad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används. 6. Det farliga avfall som uppkommer vid anläggningen skall borttransporteras genom godkänd entreprenör till godkänd anläggning för omhändertagande av avfallet. Farligt avfall skall förvaras väl märkta och emballerade.

21 Miljö- och byggnämnden Mbn 184 forts. 7. Bolaget skall utarbeta ett energiprogram för verksamheten. Programmet bör innehålla uppgifter om energiförbrukning uppdelat på olika användningsområden samt möjligheter till energieffektivisering med en tidsplan för genomförande av åtgärder. Planen skall ha inlämnats till tillsynsmyndigheten senast 12 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. 8. En haveriplan skall upprättas för verksamheten. 9. Analys av kondensvatten från kompressorer skall ske. 10. Periodisk undersökning skall ske vart fjärde år av utomstående sakkunnig miljöexpertis. Förstagångsbesiktning (-undersökning) skall vara utförd senast 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. I samband med den första besiktningen bör även ljudnivån vid närliggande bostäder kontrolleras under olika driftförhållanden. Tillsynsmyndigheten underrättas om tidpunkt samt program för genomgång av anläggningen; granskning av tekniska funktioner, utsläpp, hantering av kemikalier och avfall, företagets egenkontroll etc. 11. Årligen skall verksamheten upprätta rapportering av kemikalier och avfallsmängder till tillsynsmyndigheten. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Avgift: 2.347:-

22 Miljö- och byggnämnden Mbn 185 Dnr: Fastighetsbeteckning: HAGELSTORP 11:4 Adress: HAGELSTORP LIDEN, NISSAFORS Sökandens namn: Adress: Stall Liden, Marie och Stefan Johnsson HAGELSTORP LIDEN, NISSAFORS Ärendet avser: Ansökan -tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) HÄST. Ansökan om tillstånd avser pågående verksamhet som kommer att utökas till tillståndspliktig verksamhet, fr o m Tillstånd söks för följande: Upplåtelse av 4 eller fler hästar per år Yrkesmässigt hållande av häst Yrkesmässig uppfödning av häst Yrkesmässig försäljning av hästar från egen uppfödning Yrkesmässig försäljning av hästar från annans uppfödning Yrkesmässig förvaring eller utfodring av häst Bifalla ansökan och lämnar med stöd av 16 djurskyddslagen (1988:534) HÄST, Marie och Stefan Johnsson, Stall Liden, Hagelstorp 11:4, tillstånd till följande: Upplåtelse av 4 eller fler hästar per år Yrkesmässigt hållande av häst Yrkesmässig uppfödning av häst Yrkesmässig försäljning av hästar från egen uppfödning Yrkesmässig försäljning av hästar från annans uppfödning Yrkesmässig förvaring eller utfodring av häst Tillståndet gäller till och med Verksamheten ska bedrivas i enlighet med ansökan. Större förändringar i verksamheten ska anmälas till Miljö- och byggnämnden.

23 Miljö- och byggnämnden Mbn 185 forts. Miljö- och byggnämnden kan återkalla tillståndet om ovanstående villkor, eller gällande djurskyddslagstiftning inte följs. Upplysningar Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Avgift: 587:-

24 Miljö- och byggnämnden Mbn 186 Dnr: Remiss, handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor Kommunstyrelsens arbetsutskott har på remiss översänt handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor för Gnosjö kommun. Synpunkter på förslaget skall vara kommunkansliet tillhanda senast den 30 september Förslag till handlingsprogram, separat handling. 1. Tillstyrka revidering av Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor.

25 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Sammanträdestider för 2009 Förslag till sista inlämningsdag för handlingar och sammanträdestider för Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämndens arbetsutskott kl 08.oo. Miljö- och byggnämnden kl 15.oo Månad Senaste dag för Miljö- och bygg- Miljö- och handlingarnas in- nämndens arbets- byggnämnden lämnande utskott Januari 2, Februari Mars April Maj Juni 9 30 Juli 31 Augusti Sept 4, Oktober Nov Dec 1 15 Justerandens sign

26 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Godkänna upprättat förslag till inlämnings- och sammanträdestider för Justerandens sign

27 Protokoll Datum Miljö- och byggnämnden Mbn 188 Dnr: Ansökan om parkeringstillstånd Ansökan är av sådan art att nämnden bör ta ställning. Information kommer att lämnas vid sammanträdet. Kommunicering med sökanden har skett den 11 september Inget yttrande från sökanden har inkommit. 1. Avslå ansökan om parkeringstillstånd. Beslutsmotivering Av läkarintyget framgår att sökanden kan gå ett antal hundra meter, dock ej utan smärta, men utan betydande svårigheter. Upplysningar Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

28 Miljö- och byggnämnden Mbn 189 Följande ärenden lades till handlingarna: Dnr Kommunstyrelsens protokoll , prövning av återbesättning av tjänster. Dnr akt Från Åklagarmyndigheten i Jönköping Beslut , miljöbrott förundersökning läggs ned. Dnr Ansökan om medel för efterbehandling år Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Till Ezze AB, GNOSJÖ Meddelande dnr , anmälan om tvätthall för personalens bilar. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Till Ezze AB, GNOSJÖ Meddelande dnr , kontrollprogram för verksamhet vid Ezze AB på fastigheten Töllstorp 1:324. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Till Swedecote AB, ÅSENHÖGA BESLUT dnr , miljösanktionsavgift rörande försummad återkommande kontroll av oljecistern. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Till Kvarnabo Sten HB, GNOSJÖ BESLUT dnr , miljösanktionsavgift för att inte inkommit med 2007 års miljörapport, gällande täkt på fastigheten Kvarnabo 1:5, inom föreskriven tid. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Till Fig Metall AB, GNOSJÖ Meddelande dnr , anmälan enligt och 2. avfallsförordningen (2001:1063) om egen transport av farligt avfall.

29 Miljö- och byggnämnden Mbn 189 forts. Dnr akt Från Isabergs Golfklubb , föranmälan för användning av växtskyddsmedel på Isabergs Golfklubb för hösten och vinterns beräknade behov. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Till Petterssons Järnförädling AB, HILLERSTORP Meddelande dnr , angående Energiplan för AB Petterssons Järnförädling. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Till Schlötter Svenska AB, JÄRFÄLLA Meddelande dnr , anmälan enligt avfallsförordningen (2001:1063) om egen transport av farligt avfall. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Till GARO AB, GNOSJÖ Beslut dnr , återkallelse av tillstånd. Dnr Från Sötvattenkonsult B S, JÖNKÖPING Uppföljning av tidigare försurade och sedan kalkade sjöar i Gnosjö kommun: Kiselalgundersökningar av påväxt under sensommaren 2007 i utflödena från sjöarna Mosjön, Ekhultasjön, Götarpssjön och Nässjö(n) samt fortsatta undersökningar i flöden till Mosjön under slutet av maj Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Elfiskeundersökningar i Jönköpings län Meddelande 2008:22. Bottenfauna i Jönköpings län Meddelande 2008:19. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län BESLUT dnr , tillstånd till utsättning av fisk. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län BESLUT dnr , tillstånd till utsättning av fisk.

30 Miljö- och byggnämnden Mbn 189 forts. Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Meddelande nr 2008:16, försurning och kalkning i Jönköpings länverksamhetsberättelse Dnr Brev , ang katt Hillerstorp 4:352. Dnr akt Från Veterinärhuset-kastration av katt. Dnr Från Jordbruksverket Remiss dnr /08, Jordbruksverkets plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Dnr Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Österskog 1:5, förprövning av djurstall-wåge Johansson, HILLERSTORP Från Gnosjö kommun, socialförvaltningen. Protokoll från kommunala pensionärsrådet, daterat Från Gnosjö kommun, kommunkansliet Protokollsutdrag från kommunfullmäktige , 73 Resultatöverföring från 2007 till Från Gnosjö kommun, kommunkansliet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Åtgärder för att uppnå ett positivt resultat Från Gnosjö kommun, kommunkansliet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Regler för förhandslöften för bostadstomter. Från Gnosjö kommun, kommunkansliet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.

31 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr Vision för Hillerstorp I budget och KELP för 2004 finns följande medel avsatta för central planverksamhet: Fördjupning av Hillerstorpsområdet, 150 tkr 2003 samt 330 tkr Plangruppen beslutade vid sammanträdet , 11, att kommunstyrelsens arbetsutskott ska ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att starta visionsarbetet för Hillerstorp. I enlighet med plangruppens beslut ska fördjupningen delas upp i två delar. Prioritet nummer ett är att finna framtida områden för bostäder och industri. Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen och planingenjör Josefina Svensson har i uppgift att skissa på helheten och finna lämpliga områden för exploatering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 68, att arbetet med fördjupningen för Hillerstorps tätort, här kallad vision, inledningsvis skall ta fram förslag på områden för bostäder och industrier varefter avstämning skall ske med kommunstyrelsen, innan fortsatt arbete påbörjas. 1. Att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att starta arbetet med vision för Hillerstorp. Offert inkommen från Pia Jonsson, designer giltig tom den 16 juni 2005 föreligger. Offerten avser en studie som beskriver nuläge och syftar till att ge förslag på vad man bör tänka på när man ska utveckla Hillerstorp centrum för framtiden. Studien görs som en fältstudie utifrån ett användarperspektiv. 1. Antaga Pia Jonssons offert på kronor exklusive moms. 2. Anvisa medel från konto 3301 planberedning aktivitet Före beslut om externa inköp fordras separata beslut av Miljö- och byggnämnden Justerandens sign

32 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Josefina Svensson, planingenjör har under våren - vintern 2005 upprättat en beskrivning av Hillerstorp tätort. Pia Jonsson, designer, presenterade för miljö- och byggnämnden sin fältstudie som visar på olika förslag hur Hillerstorps centrum kan utvecklas för framtiden. 1. Ärendet antecknas som information Samrådshandlingar upprättade i april 2008 av stadsarkitekt Tor Asbjörnsen, Gnosjö kommun, föreligger. Plangruppen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 29 september Ärendet antecknas som information. Justerandens sign

33 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Mbn 191 Mbn 26 Mbn 248 Mbn 144 Dnr: Detaljplan, Töllstorp 1:2 Vinkåsenområdet Kommunstyrelsen har den 6 mars 2007, 32 uppdragit till miljö- och byggnämnden att upprätta detaljplan för Vinkåsenområdet. 1. Uppdra till miljö- och byggförvaltningen att upprätta detaljplan för Vinkåsenområdet. Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen har upprättat samrådshandlingar tillhörande detaljplanen för Vinkåsenområdet. Planhandlingarna består av planbeskrivning, genomförandebeskrivning och miljöbedömning daterade samt plankarta upprättad Planförslaget har presenterats och diskuterats på Plangruppens möte och Låta ställa ut handlingarna för samråd. 2. Inbjuda berörda fastighetsägare till samrådsmöte. Planhandlingarna har varit utsända för samråd tiden 27 december februari Under samrådstiden inkomna yttranden samt minnesanteckningar från samrådsmötet den 10 februari 2008, separat handling. Samrådsredogörelse har upprättats och reviderats

34 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Mbn 191 Mbn 26 Mbn 248 Mbn 144 Dnr: Godkänna upprättad samrådsredogörelse. 2. Låta ställa ut detaljplanen för allmän granskning Utlåtande över utställning, upprättad av stadsarkitekt Tor Asbjörnsen, den 26 augusti 2008 föreligger. Reviderat utlåtande över utställning, upprättad av stadsarkitekt Tor Asbjörnsen den 24 september 2008 föreligger. Utlåtande över utställning daterat 24 september 2008, separat handling. 1. Godkänna upprättat utlåtande över utställning daterat (reviderat). 2. Låta ställa ut detaljplanen för ny allmän granskning.

35 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Mbn 192 Mbn 172 Dnr: Fastighetsbeteckning: Gynnås 2:3 Adress: Gynnås, ÅSENHÖGA Sökandens namn: Adress: Telefon arbete : Ärendet avser: Eolus Vind AB Väpnaregatan 17, HÄSSLEHOLM Bostad: Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk och transformatorbyggnad. Navhöjd: 110 m Effekt: 2-3 W Utlåtande Fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger inte inom samlad bebyggelse. En ansökan om bygglov kommer att uppfylla kraven i 8 kap. 12 PBL varför miljö- och byggförvaltningen tillstyrker ansökan. 1. Att återremittera ärendet till miljö-och byggnämndens arbetsutskott och nämnd för vidare diskussioner och handläggning. Besök på platsen har gjorts den 30 september Ärendet diskuterades. 1. Att återremittera ärendet till miljö- och byggnämndens arbetsutskott för vidare beredning.

36 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Mbn 193 Mbn 174 Dnr: Fastighetsbeteckning: Gynnås 3:4 Adress: Gynnås, ÅSENHÖGA Sökandens namn: Eolus Vind AB Adress: Väpnaregatan 17, HÄSSLEHOLM Telefon arbete : Bostad: Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk och transformatorbyggnad. Navhöjd: 110 m Effekt: 2-3 W Utlåtande Fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger inte inom samlad bebyggelse. En ansökan om bygglov kommer att uppfylla kraven i 8 kap. 12 PBL varför miljö- och byggförvaltningen tillstyrker ansökan.. 1. Att återremittera ärendet till miljö-och byggnämndens arbetsutskott och nämnd för vidare diskussioner och handläggning. Besök på platsen har gjorts den 30 september Ärendet diskuterades. 1. Att återremittera ärendet till miljö- och byggnämndens arbetsutskott för vidare beredning.

37 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Mbn 194 Mbn 173 Dnr: Fastighetsbeteckning: Gynnås 3:6 Adress: Gynnås, ÅSENHÖGA Sökandens namn: Eolus Vind AB Adress: Väpnaregatan 17, HÄSSLEHOLM Telefon arbete : Bostad: Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk och transformatorbyggnad. Navhöjd: 110 m Effekt: 2-3 W Utlåtande Fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger inte inom samlad bebyggelse. En ansökan om bygglov kommer att uppfylla kraven i 8 kap. 12 PBL varför miljö- och byggförvaltningen tillstyrker ansökan.. 1. Att återremittera ärendet till miljö-och byggnämndens arbetsutskott och nämnd för vidare diskussioner och handläggning. Besök på platsen har gjorts den 30 september Ärendet diskuterades. 1. Att återremittera ärendet till miljö- och byggnämndens arbetsutskott för vidare beredning.

38 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Mbn 195 Mbn 175 Dnr: Fastighetsbeteckning: Gynnås 4:1 Adress: Gynnås, ÅSENHÖGA Sökandens namn: Adress: Telefon arbete : Ärendet avser: Lars Nordén Smedsgård 16, ÅSENHÖGA Bostad: Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st fritidshus. Utlåtande Fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger inte inom samlad bebyggelse. Ansökan strider mot ansökan om bygglov för vindkraftverk från grannfastighet: Om vindkraftverken byggs, kan fritidshusen inte placeras enligt inlämnad ansökan om förhandsbesked och om fritidshusen byggs kan en eller två av de tre vindkraftverken på grannfastigheterna inte byggas. Plan- och bygglagen 2 kap 1 anger att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Miljöbalken 3 kap 1 anger att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Miljöbalken 3 kap 8 anger att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. Av lagstiftningen framgår att nämnden i denna konfliktsituation skall ge lov till den mest lämpade användningen av området (Plan- och bygglagen 2 kap. 1 ) samt enligt Miljöbalken 3 kap 1 ge företräde till sådan användning av marken som medför en från allmänhetens synpunkt god hushållning. Fritidshusen kan vidare placeras på andra ställen inom fastigheten, platser som inte kommer i konflikt med vindkraftverken.

39 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Mbn 195 forts Mbn 175 forts 1. Återremittera ärendet till miljö- och byggnämndens arbetsutskott och nämnd för vidare diskussioner och handläggning. Besök på platsen har gjorts den 30 september Ärendet diskuterades. 1. Att återremittera ärendet till miljö- och byggnämndens arbetsutskott för vidare beredning.

40 Miljö- och byggnämnden Mbn 196 Dnr: Fastighetsbeteckning: Stackebo 1:22 Adress: Målskog 1, GNOSJÖ Sökandens namn: Adress: Telefon arbete : Ärendet avser: Göran o Marita Ericsson Målskog 1, GNOSJÖ Bostad: Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad enbostadshus samt flyttning av gäststuga(nytt läge). Ytor Nybyggnad: 168 m 2 Utlåtande Miljö- och byggnämnden har beviljat förhandsbesked samt rivningslov den 24 juni Fastigheten är belägen vid sjön Hären för vilken generellt strandskydd gäller, 100 meter. För området gäller områdesbestämmelser antagna 30 mars 1995 och reviderade 30 augusti En ansökan om bygglov kommer att uppfylla kraven i 8 kap. 12 PBL varför miljö- och byggförvaltningen tillstyrker ansökan. Miljösamordnarens yttrande Området där den aktuella byggnaden ska ske är redan ianspråktagen för fritidsbostad. Bedömningen är att några biologiska värden inte påverkas negativt. Strandskyddsdispens tillstyrkes. Stadsarkitektens yttrande Enbostadshuset är en ersättningsbyggnad för ett tidigare flyttat fritidshus. Gäststugan placeras på mark som redan är ianspråktagen som tomtyta. Strandskyddsdispens tillstyrkes.

41 Miljö- och byggnämnden Mbn 196 forts 1. Bygglov beviljas. 2. Undantag från strandskyddsförbudet medgives med stöd av 7 kap. 18 Miljöbalken med nedanstående villkor. Särskilda skäl för strandskyddsdispens Enbostadshuset är en ersättningsbyggnad för ett tidigare flyttat fritidshus. Gäststugan placeras på mark som redan är ianspråktagen som tomtyta. Bedömningen är att några biologiska värden inte påverkas negativt. Beslutsmotivering Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan angivet utlåtande. Giltighet Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Upplysningar Bygglovet avser endast byggnadens placering, dess yttre utformning samt tomtens planering. Bygganmälan skall göras till miljö- och byggnämnden minst 3 veckor före byggstart. Bygganmälan kommer att handläggas och debiteras separat. Utstakning skall utföras av kommunens tekniska avdelning eller av annan sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som ska utföra utstakningen görs senast vid byggsamrådet. Miljö- och byggnämndens tillstånd till egen VA-anläggning skall finnas senast vid byggsamrådet. Ansökan med skalenlig karta över anläggningen skickas till Miljö- och byggförvaltningen, att: miljöinspektör Claes Magnusson, Gnosjö (även tfn ). Detta beslut kan överklagas av Naturvårdsverket, varför Ni skall avvakta besvärstidens utgång innan Ni vidtager någon åtgärd. Tillståndet skickas även till Länsstyrelsen i Jönköpings län såsom delegationsgivare. Avgift: 6.100:-

42 Miljö- och byggnämnden Mbn 197 Övriga frågor Kennet Josefsson (s) undrar över nybyggt garage på Götarpsvägen i Gnosjö tätort, samt om utformning av övergångsställe vid korsning GC-väg - gata. Miljö- och byggförvaltningen kommer att undersöka nämnda frågor och återkommer med svar vid nästkommande möte.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2005-04-12 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Sammanträdesrum Kulltorp, kl. 15.00-17.00. Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Stefan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 1 2008-02-26 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-19.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson (s) Ingemar Nyström (m) Sulo Koppelo (s)

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 1 2007-03-27 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-18.00 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson (s) Ingemar Nyström (m) Sulo Koppelo (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-08-25 Sid: 1 Instans Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.35 Beslutande Ingemar Svensson (C), ordförande Ingemar Nyström (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-22 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-10-27 Sid: 1 Instans Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.30 Beslutande Kennet Josefsson (S) ordförande, ersättare för Ingemar Svensson (C) Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2006-02-28 Organ Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 14.00-16.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson (s) Lars Arvidsson

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2010-06-22 Sid: 1 Instans Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-15.10-15.20-17.50 Beslutande Ingemar Svensson (C) ordförande, Stig Eriksson (KD) deltog ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-04-28 Sid: 1 Instans Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Ingemar Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-09-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-11-30 Sid: 1 Instans Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-15.50 Beslutande Övriga deltagande Ingemar Svensson (C) ordförande Kennet Josefsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-12-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 14.00-16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C)

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-06-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Onsdagen den 11 juni 2008, kl. 14.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Bruket Socialdemokratiska partigruppen har gruppmöte i

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2005-04-26 Organ Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen, kl. 14.00-16.45 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Stefan Frylebäck (kd) Irene Andersson (kd)

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Katarina Odell Torbjörn Linell Krister Eklund Cecilia Hedlund Emma Ode

Anne Carlqvist Fors Katarina Odell Torbjörn Linell Krister Eklund Cecilia Hedlund Emma Ode SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-09-21 Sida 1(12) Plats och tid Utbildningslokalen, Västra Storgatan 10, Hallsberg 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Katarina Odell Torbjörn Linell Krister

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.45 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande, ej 14 Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll : 2009-01-27 Sid: 1 Instans Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-18.00 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordförande, deltog ej i 22 p g a delikatessjäv Ingemar Nyström (m)),

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyns kommun. Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande. Anneli Johansson. Magnus Danielsson, c Esbjörn Henriksson, L

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyns kommun. Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande. Anneli Johansson. Magnus Danielsson, c Esbjörn Henriksson, L PROTOKOLL 1(13) Tid: Kl 09:00-11:15 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyns kommun Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande Sara Risberg, s vice ordförande Anneli Johansson, s Magnus Danielsson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer