Ekerö tidning. En milstolpe för Ekerö kommun SL:s bussdepå flyttas från Ekerö centrum. sommar på Ekerö Evenemangstips på sidan 12!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekerö tidning. En milstolpe för Ekerö kommun SL:s bussdepå flyttas från Ekerö centrum. sommar på Ekerö Evenemangstips på sidan 12!"

Transkript

1 Nr Ekerö tidning sommar på Ekerö Evenemangstips på sidan 12! Val 2010 Med endast 126 dagar kvar till valet har vi frågat vilka som är de två viktigaste frågorna inför valet? Politikerna i Ekerö kommun har svarat. Sid 4-5 Årets trolldiplom Illustratören, konstnären och författaren Stina Wirsén fick årets Trolldiplom. På Barnens eget bibliotek i Stenhamra firades diplomutdelningen med tårta, musik och trollteckningar. Sid 7 Emelie Dahl, 12 år Hon kör snabbare än killarna och Lilla Sportspegeln har redan hyllat henne som ett enastående motocrosslöfte. Sid 11 Foto linda blanckert Foto Birger tommos En milstolpe för Ekerö kommun SL:s bussdepå flyttas från Ekerö centrum SL och Ekerö kommun är överens. Nu köper SL ny mark i Enlunda på Färingsö så att bussdepån i Ekerö centrum kan flyttas efter beslut i SL:s styrelse. Det innebär förbättringar för både resenärer och boende i Ekerö genom dels ökad turtäthet, dels utveckling av Ekerö centrum. SL och kommunen har sedan 2005 fört en dialog för att finna en alternativ lokalisering av en ny och funktionell bussdepå i Ekerö kommun. För att underlätta en framtida samhällsutveckling av Ekerö tätort är det angeläget för Ekerö kommun att SL:s fastighet kan utgöra en viktig del av Ekerö centrums utveckling. Nio alternativa lokaliseringar har studerats och översiktligt bedömts hur de kan uppfylla kommunens och SL:s krav ur miljömässig respektive trafikteknisk synpunkt. Parterna är nu överens om att utveckla läget vid Enlunda söder om Färingsö Trä för en ny depå för 80 stycken bussar. Marken ägs idag av Ekerö kommun. Läs mer på sid 3 x Här planeras den nya bussdepån ligga Foto linda blanckert

2 2 Kommunen Ekerö tidning Nr FÖRSLAGSLÅDA till Ekerö kommuns politiker! LÄS MER HÄR! Mejla dina frågor till våra politiker. Enklare betalning av dina fakturor Nu kan du som är kund hos Ekerö kommun betala dina fakturor enklare. Det finns olika sätt att välja på. Autogiro eller E-faktura. Läs mer på vår hemsida: TACK I förra numret av Ekerö tidning fick vi väldigt mycket hjälp av Ekerö-Munsö hembygdsförening och Jan Malmstedt till reportaget om Ekerö centrum. Bästa läsare Foto: douglas bock Vi vill härmed tacka för all hjälp och lån av bilder. Red. Ekerö tidning utgivningsplan februari 15 maj 11 september 23 oktober 4 december Efter en lång vårvinter går vi äntligen mot sommar och under den tiden har många och viktiga och inte minst historiska beslut tagits som har betydelse för vår kommuns framtid. Det är att Storstockholms lokaltrafik (SL) och Ekerö kommun är överens om att SL köper ny mark i Enlunda på Färingsö så att bussdepån i Ekerö centrum kan flyttas. Frågan har diskuterats sedan 90-talet med SL. Jag är mycket glad över det här beslutet. Det är en milstolpe för kommunen och nu är vi äntligen i hamn. Det innebär att det frigörs mark för bostäder och centrumutveckling om vår vision för det framtida Ekerö centrum. Flytten av bussdepån från Ekerö centrum kan enligt SL ske tidigast när den nya bussdepån beräknas stå färdig. Ett annat viktigt beslut som är klart och godkänt av Kommunfullmäktige är avtalet med Trafikverket, tidigare Vägverket. Det innebär en utbyggnad av Ekerövägen till fyra körfält. Planerad byggstart är Dessförinnan ska vi få vändbara körfält för att förbättra pendlingstrafiken morgon och kväll. Sist men inte minst kan jag också konstatera att för femte året i rad att årsbokslutet för 2009 visar på ett positivt resultat om 26,5 miljoner kronor. Återigen visar resultatet att kommunen både stärker sitt egna kapital och uppfyller balanskravet tack vare en ansvarsfullt skött ekonomi. I början på året berättade jag att fartyget Seaside ligger kvar i Tappströmskanalen. Tyvärr är läget oförändrat. Kronofogdemyndigheten har avslutat upphandlingen och inget företag har fått uppdraget att bärga fartyget. Det är oacceptabelt att fartyget ligger som ett vrak i kanalen och är det första man ser när man kommer till kommunen. Men främst är jag orolig för miljön eftersom det fortfarande finns olja och kemikalier kvar ombord som riskerar att läcka ut i Mälaren. Därför tänker jag kontakta Länsstyrelsen för att öka trycket på Kronofogdemyndigheten. Nu måste det hända något! I det här numret kan du också vässa kunskaperna om hur ett kommunalval går till och om vad vi från politiken tycker är våra två viktigaste frågor inför valet den 19 september. Tidigare har jag aviserat att vi kommer att klättra i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat. Nu har undersökningen kommit och vi stiger med 45 positioner från plats 212 till plats 167. Jag ser fram emot det fortsätta arbetet, där vi steg för steg ska förbättra servicen till våra Ekeröföretagare. Våra Ekeröföretagare är oerhört viktiga för kommunens framtida tillväxt. TÄNK OM alla svenskar byter ut allt flaskvatten mot kranvatten. Då skulle vi slippa ton koldioxidutsläpp om året. Vilket motsvarar svenska bilisters årliga bilresande Klimatsmarta exempel från boken Tänk om, Naturskyddsföre ningen Nu är det inte långt kvar innan Kronprinsessparets bröllop den 19 juni. Kommunen kommer att ge fem stycken äppelträd av sorten Gylling i bröllopsgåva. Äppelsorten Gylling från Ekebyhovs slott är en lokalt framodlad art. Den fanns troligen före Johan Ihres tid eftersom den fanns med redan i den första katalogen från Sorten beskrevs på det här sättet: Frukt medelstor till stor, glänsande gulgrön, fin syrlig smak, ett förträffligt hushållsäpple av första rang. Angripes ej av monilia- eller skorvsvamp. Trädet friskt, bördigt och utomordentligt härdigt. Det finns ett femtontal så kallade klonarkiv i Sverige. Ekebyhovsparken är en av dem. Syftet med klonarkiven är att vegetativt föröka de lokala sorterna, som inte är frökonstanta, och bevara dem växande i fält, i så kallade klonarkiv. Vår förhoppning är att träden ska bli ett vackert och bestående minne från Ekerö för Kronprinsessparet. Vi önskar dem lycka och välgång i deras äktenskap. Jag önskar er en glad sommar! Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande Ekerö tidning Ansvarig utgivare: Lars Hortlund Redaktion: Johan Elfver, Anna Levahn och Linda Blanckert Grafisk form: Linda Blanckert, Anna Levahn och Birgitta Hanzson redigering: Johan Elfver, Anna Levahn och Linda Blanckert Medverkande reporter: Birger Tommos, Christian Ploog, Isabelle Lundin Tryckeri: Uffe Tryckare AB Upplaga: ex adress: Box 205, Ekerö Tfn: (vx) E-post:

3 Nr Ekerö tidning Nyheter 3 Ett stort steg för Ekerö centrum SL:s Bussdepå flyttas SL och Ekerö kommun är överens. Nu köper SL ny mark i Enlunda på Färingsö så att bussdepån i Ekerö centrum kan flyttas efter beslut i SL:s styrelse. Det innebär bland annat en förbättrad kollektivtrafik för resenärerna och för Ekerö centrum möjliggörs den framtida planeringen av bostäder och centrumutveckling. Storstockholms lokaltrafiks (SL) bussdepå i Ekerö centrum har idag en central placering. SL:s bussverksamhet utvecklas hela tiden och depåverksamheten är ett viktigt inslag för att säkra en trygg och punktlig kollektivtrafik. Den nya depåplatsen Enlunda på Färingsö uppfyller alla våra krav för att kunna bygga en modern depå och utveckla busstrafiken, säger Christer G Wennerholm (M) SL:s styrelseordförande. SL och kommunen har sedan 2005 fört en dialog för att finna en alternativ lokalisering av en ny och funktionell bussdepå i Ekerö kommun. För att underlätta en framtida samhällsutveckling av Ekerö tätort är det angeläget för Ekerö kommun att SL:s fastighet kan utgöra en viktig del av Ekerö centrums utveckling. För att underlätta arbetet tecknades en avsiktsförklaring 7 september 2007 mellan Ekerö kommun och AB Storstockholms lokaltrafik avseende utvecklingen av den centrala bussdepån för annan verksamhet och gemensamma aktiviteter för att hitta lämplig mark för en depå i kommunen. Jag är mycket glad över SL:s beslut. Vi har ett mycket gott samarbete med SL och är mycket nöjda med lösningen som innebär att det frigörs mark för bostäder och centrumutveckling i vår vision för det framtida Ekerö centrum. SL och Ekerö kommun vill genom sitt gemensamma arbete förbättra tillgängligheten för medborgarna och kollektivresenärerna, säger Peter Carpelan (M) kommunstyrelsens ordförande i Ekerö. Förvärvet av marken i Enlunda på Färingsö ligger söder om Färingsö trä. Ekerö kommun har påbörjat ett förberedande arbete med att ta fram en detaljplan för bussdepåverksamhet i Enlunda. Flytten av bussdepån från Ekerö centrum kan enligt SL:s beslut ske tidigast när den nya bussdepån beräknas stå färdig. Johan Elfver Ekeröföretagarna ger högre betyg åt Ekerös lokala företagsklimat! Ekerö kommun klättrar 45 platser i årets undersökning och landar på 167:e plats jämfört med 212 föregående år. Skeppet i Tappströmskanalen vad händer? I vintras fanns det två anledningar som hindrade fartyget Seasides bortforsling, det ena var den tjocka isen och den andra att ägaren till skeppet överklagade beslutet om styckning av densamma. Lars Hellgren på Kronofogdemyndigheten säger att ägaren till Seaside inte har bestämt sig för vad som skall göras med skeppet. Vad vi än vill göra med båten så har ägaren rätt att motsätta sig våra önskemål. Nu har en ny upphandling om bortforsling påbörjats, den andra i ordningen och förhoppningsvis den sista, säger Lars Hellgren. Det är ännu inte klart på vilket sätt bortforslingen ut från kanalen kommer att göras men då båten inte anses ha något värde övervägs en styckning i mindre delar. Enligt kronofogden är det i dagsläget ingen fara för dricksvattnet trots att olja läcker ut. Länsar som ska suga upp utsläppen är utplacerade i vattnet. Om allt går enligt planeringen med den förestående upphandlingen så bör arbetet med Seaside påbörjas i slutet av maj. Foto douglas bock Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M) menar att det har tagit för lång tid för Kronofogden och att det är oacceptabelt att fartyget ligger kvar i Tappströmskanalen. Förutom att det ger ett fult intryck, så är min oro för miljön desto större eftersom risken för oljeutsläpp i regionens dricksvattentäkt Mälaren är stor trots länsar. Från kommunens sida kommer vi att kontakta Länsstyrelsen för att öka trycket på Kronofogdemyndigheten, säger Peter Carpelan. Nyligen blev kommunen kontaktade av en aktionsgrupp från Lofoten i Norge som vill försöka rädda fartyget. De menar att Seaside är en av Nordnorges kustskatter och bör få komma hem igen. De kommer att kontakta Kronofogdemyndigheten för att undersöka möjligheterna till en räddning. Fortsättning följer. Isabelle Lundin Enligt Svenskt Näringsliv så tycker företagarna i Ekerö kommun att företagsklimatet utvecklas positivt och att företagarna upplever en allt positivare attityd till företagande och en bättre dialog med kommunen. Peter Carpelan menar vidare att mot bakgrund de tidigare placeringarna måste kommunen bli bättre och fokusera på företagsfrågorna, eftersom det är oerhört viktigt med ett vitalt lokalt företagsklimat. Vi har satt tydliga mål i kommunstyrelsen, bland annat att näringslivet ska uppleva en förbättrad servicegrad och ett förbättrat näringslivsklimat. Vidare har vi rekryterat en mycket duktig näringslivschef. Han har täta kontakter med företagare och han fungerar som en länk till förtroendevalda och tjänstemän. Nu ska vi fortsätta det spännande arbetet med att bland annat förbättra servicen ytterligare för Ekerö-företagarna, berättar Peter Carpelan. Undersökningen syftar bland annat till hur man kan stimulera näringslivet och hur skattepengarna kan användas på bästa sätt. Drygt företagare från landets alla 289 kommuner betygsätter hemkommunens företagsklimat. Studien grundar sig dels på kommunernas faktiska förutsättningar, såsom nyföretagande, kommunalskatt och marknadsförsörjning och dels på enkätfrågor om företagsklimatet riktade till företagare i respektive kommun. Stefan Pellén, näringslivschef i Ekerö kommun menar att det är kommunen som tillsammans med Ekeröföretagarna arbetat med en rad förbättringsområden så som service och bemötande. Det börjar nu ge resultat. Det är en rejäl förbättring när vi som kommun befinner oss bland de 20 kommuner i landet som stiger mest i årets undersökning. Men vi nöjer oss inte med det. Det finns fortfarande många spännande och utmanande förbättringsområden, säger Stefan Pellén. Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande poängterar att Ekeröföretagarna är viktiga. De skapar jobb, trygghet, välstånd och ekonomisk tillväxt. Vi vill fortsätta vårt arbete med att skapa ett lokalt företagsklimat som ger möjligheter för företag att starta och växa, säger Peter Carpelan (M). Isabelle Lundin

4 4 val 2010 Ekerö tidning Nr Val 2010 Vem väljer du? Har du koll på hur Ekerö kommun styrs och vad de olika partierna vill? Följ med i rapporteringen i detta och nästa nummer av Ekerö tidning för att vässa dina kunskaper inför det stundande kommunalvalet i höst. Den 19 september 2010 är det val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige låg röstdeltagandet i Ekerö kommun på 87,33 procent vilket är högt jämfört med resten av landet där snittet ligger på 79,4 procent. Vad gör kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling. Man kan kalla den för kommunens "riksdag" och kommunstyrelsen är kommunens "regering. Kommunfullmäktige beslutar i alla ärenden och frågor som är av större vikt för kommunen och dess invånare. Det gäller bland annat mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, budget, hur stor kommunalskatten ska vara samt storleken på taxor och avgifter. De viktigaste kärnverksamheterna för en kommun är skolor, barnomsorg, äldreomsorg, socialtjänst samt miljö- och hälsoskyddsarbete. Partierna har olika visioner för Ekerö kommun. Läs mer om vad de vill här bredvid. Fritidspolitiker i majoritet Endast två av Kommunstyrelsens ledamöter arbetar som heltidsarvoderade med politik. Det är Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande och Ulric Andersen (S) Oppositionsråd. Övriga är fritidspolitiker som kombinerar det politiska uppdraget med ett annat yrke. Sivert Åkerljung, (KD) är en av dessa fritidspolitiker och arbetar som lärare i Ekerö kommun. Han har två barn och spenderar flera kvällar i veckan med möten inom partigruppen, alliansgruppen och Kommunfullmäktige. För att få allt att gå ihop har han gått ned i arbetstid. Att vara fritidspolitiker innebär mycket tid hemifrån. Jag brinner verkligen för politik och jag har en familj som stöttar mig. Det skulle behövas fler småbarnsföräldrar och ungdomar inom politiken men jag kan förstå att de inte hinner med säger Sivert Åkerljung. Linda Blanckert Öpartiet Demokrati Öpartiet kom som nybildat parti in i fullmäktige vid valet Då var en av våra viktigaste valfrågor demokrati. Tyvärr måste det bli en av våra viktigaste frågor även i år. Underskottet av demokrati finns kvar i Ekerö. Vi har använt de medel som står till buds för ett politiskt parti under de här fyra åren men inte mycket har ändrats. Öpartiet har varit utestängda från nämndernas arbetsutskott där de flesta beslut fattas. Demokrati kräver mod och öppenhet. Mod att lyssna till allas åsikter, att inte vara rädd att ta fighten och diskussionen utan se mångfalden av åsikter som ett verktyg för att samhället ska utvecklas. Öppenhet är demokratins syre. I samhällen utan öppenhet får politikerförakt näring. Många kommuner har kommit långt i sitt demokratiarbete att släppa in medborgarna i det politiska rummet. Medborgardialog, medborgarpaneler och medborgarmotioner är bara några exempel på verktyg som används. Öpartiet vill att dessa möljigheter ska finnas även för medborgarna i Ekerö. Skola, barn & omsorg En annan viktig valfråga är skola, barn och omsorg där omsorg även får stå för omsorgen om de äldre. Den moderatstyrda alliansen hade i sin regeringsförklaring för denna mandatperiod att Ekerö skulle bli en av landets tio bästa skolkommuner. Men vi har fortfarande hög andel obehöriga lärare, stora barngrupper och många skolor lider av dåligt underhåll och undermåliga lokaler. Detta vill Öpartiet ändra på. När de gäller omsorgen om de äldre togs beslut i kommunstyrelsen redan 2006 att ett särskilt boende för äldre skulle byggas i Stenhamra med inflyttning Ingenting har hänt sedan beslutet togs. Så här får det inte gå till, efter valet hoppas Öpartiet att vi kan ändra på detta. Ylva Forslid (ÖP) Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet de gröna Skola och Barnomsorg: Det är viktigt att minska antalet barn i grupperna på förskola, skola och fritids. Det leder till att vi får en bra skola där alla barn har chans att nå målen. V har länge efterfrågat ett eget gymnasium. V vill satsa på skolan och ungdomar för att gynna Ekerös framtid. Äldreomsorg: För att få plats på ett äldreboende så måste man ha omfattande hjälp- och vårdbehov. Att våra äldre får flytta till ett bra äldreboende när de själva så önskar är en självklarhet för V, fler händer i vården och hemlagad närproducerat mat är en fråga som V kommer driva hårdare. Det är dags att ta hand om våra äldre nu! Bostäder: Efterfrågan på hyresrätter är stor i kommunen, det är viktigt för V att det byggs ungdomslägenheter till rimliga hyror samt alternativa boenden för de äldre som ej vill bo kvar i sin villa. V tycker också att kommunen inte ska sälja mark till högstbjudande utan använda marken just för att kunna bygga billigare bostäder. Bättre bostäder för alla nu! Mötesplatser för våra ungdomar: Ungdomarna har länge saknat en stimulerande mötesplats på sin hemby, istället har man sökt sig in till stan vilket inneburit ökade risker. V vill skapa mötesplatser där ungdomar träffas i en säker och övervakad miljö med ett rikt utbud av aktiviteter. Ungdomar är vår framtid, det är dags att inse det nu! Välfärd: Alla har rätten till välfärd och att bli bemötta med respekt, till exempel när man är sjuk eller blir av med jobbet, eller när man går i pension. Ge alla chansen att återintegreras nu! Klimat: Klimatfrågorna är vår tids stora problem. Vi vill göra en rad satsningar för att stoppa klimatförändringen t.ex. minska biltrafiken, bland annat genom utbyggd kollektivtrafik. Gina Rosales-Garcia (V) Boendet i Ekerö kommun. Vi Socialdemokrater vill snarast låta bygga fler bostäder i kommunen. Unga i Ekerö behöver en bostad för att kunna flytta hemifrån, många äldre vill på ålderns höst flytta från sin villa till en lägenhet, många människor mitt i livet kan behöva en lägenhet vid t.ex. förändrade familjeförhållande. Därför behövs det fler lägenheter i kommunen. Idag består ca 85% av bostäderna i Ekerö av villor men vi menar att den ideala fördelningen av upplåtelseformerna bör vara en tredjedel av vardera hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Vi Socialdemokrater anser därför att det behöver byggas c:a 200 lägenheter per år under den närmaste 10 års perioden varav merparten under den nu förestående mandatperioden. Härtill kommer givetvis det enskilda byggandet av villor och permanentning av delar av kommunens fritidshusbebyggelse. Förskolan och skolan i Ekerö kommun. Vi Socialdemokrater tycker att alla har något att vinna på att verksamheterna inom förskola och skola fungerar väl. Alla barn ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga och nå uppsatta mål. Därför vill vi att antalet behöriga lärare i Ekerö kommuns skolor ökar och att kompetensutveckling erbjuds verksamheternas personal. God kvalitet i verksamheterna, personalens kompetens, arbetsro och stöd samt föräldrarnas engagemang krävs för en trygg och väl fungerande förskola och skola. Vi Socialdemokrater vill därför utöka antalet vuxna i skolan, d.v.s. lärare, specialpedagoger, fritidspedagoger, elevvårdande personal, så att våra barn ska kunna gå till förskolan och skolan med tillförsikt och nyfiken förväntan en förskola och skola som präglas av trygghet, respekt och ansvar. Det finns ett samband mellan hur barn och ungdomar mår och har det på sin fritid, deras möjligheter att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig sin skolgång och hur livet därefter gestaltar sig. Lars Holmström (S) I Miljöpartiet de Gröna arbetar vi för en hållbar samhällsutveckling på Mälaröarna: ren luft, rent vatten, giftfria livsmedel, mindre stress, bättre hälsa och större välbefinnande genom hela livet. Våra två viktigaste valfrågor gäller barn och ungdomar och snabbare, bekvämare och miljövänligare vardagsresande utan Förbifart Stockholm! Bättre förutsättningar för barn och unga i Ekerö kommun vill vi skapa genom att: - Skolungdomarna får fler inspirerande och behöriga lärare. - Skolor med olika pedagogiska inriktningar konkurrerar på lika villkor. - God och näringsrik skolmat lagas på plats av ekologiska och närproducerade råvaror. Bra mat är en förutsättning för pigga hjärnor och fysisk hälsa. - Skolsköterska/psykolog har mottagningstid på alla skolor varje dag - Det blir fler fritidsaktiviteter på öarna efter skoltid för ungdomar över 12 år. - Det byggs små hyreslägenheter, behövs både för unga och äldre som sålt villan. Vardagsresandet till och från arbete och skolor vill vi underlätta med: - Köfria sjövägar: båtpendel till Gamla Stan och färja Färingsö Hässelby. I andra storstäder med vattenvägar växer den kollektiva båttrafiken, många väljer en stressänkande båtresa framför bilen eller bussresan. - En ny stombusslinje Hässelby- Fittja, över Färingsö, förbi Ekerö centrum och Jungfrusund. - Reversibelt körfält på Ekerövägen: mittfilen får körriktning ut mot Tappström på eftermiddagar/ kvällar. Då slipper de som väljer bussen från öarna på morgonen att sitta i bilkö på hemvägen! - En spårbilsbana Skärholmen Tappström. - Att göra Ekerö till en mer attraktiv kommun för företag som skapar fler jobb i kommunen minskar resandet mot stan. Krister Skånberg & Eva Külper (MP)

5 Nr Ekerö tidning Kultur 5 Påverka politiken! 1. Skicka brev till politikerna, antingen direkt eller via kommunens frågelåda. 2. Skriv debattartiklar. 3. Namninsamlingar. 4. Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att komma med ett medborgarförslag i full mäktige och få det behandlat. Centern Nya Moderaterna Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Utveckling av Ekerö och Stenhamra centrum samt fortsatt konsekvent miljöarbete är centrala frågor för Mälaröcentern, Alliansens gröna röst i Ekerö. Vi vill utveckla Ekerö centrum genom fler bostäder med blandade upplåtelseformer och ytterligare kommersiella lokaler för att bidra till en positiv utveckling av vårt lokala näringsliv. Vi vill utveckla Erskines idéer om en småstad nära vattnet och därmed kunna erbjuda en centrumnära attraktiv boendemiljö av småstadskaraktär. Stenhamra är en betydelsefull knutpunkt för Färingsö och ska utvecklas med bl.a. ett större näringsutbud, nytt äldreboende, trygghetsboende och nya bostäder. Det är väsentligt att utveckling tillåts ske även i kommunens ytterområden. Ett fortsatt konsekvent miljöarbete innebär förbättrad kollektivtrafik som alternativ till den egna bilen, t.ex. en ny färjeförbindelse till Hässelby, reversibla körfält på Ekerövägen och pendelbåtstrafik. Tillgången på alternativa drivmedel ska förbättras i kommunen. Gång- och cykelvägar behöver byggas ut, i synnerhet säkra skolvägar. Vi vill minimera skadeverkningarna på kultur- och naturvärden av Förbifarten, särskilt under byggfasen, och planera för ytterligare en bro mellan Ekerö Centrum och Lindö. Vi vill freda rekreationsområdet Ekebyhovs slott Jungfrusundsåsen och dalgången mot annan exploatering än för idrott, rekreation, kultur och friluftsliv. Miljöarbetet ska fortsätta genom att servera närlagad god mat med smak och kvalitet i förskolor, skolor och boenden/hemtjänst. Arbetet med att förbättra enskilda avlopp ska fortsätta för att skydda Mälarens vatten. Alternativa lokala valösningar ska prövas i några av kommunens omvandlingsområden. Solveig Brunstedt (C) Nya Moderaterna i Ekerö har ambitionen att fortsätta vår förnyelse av vår politik och vara ett parti för alla som bor på Mälaröarna. Det gäller jobben, välfärden och ordning och reda i kommunens ekonomi. Många frågor är viktiga under nästa mandatperiod, här är två: 1. Välfärdens kärna Skolan: Ekerö ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna i landet Det blir vi genom att fortsätta att fokusera på att skolans viktigaste mål är att förmedla kunskap. Vi kommer att vidareutveckla våra riktade satsningar på kompetensutveckling av lärarna, förbättrad språkutveckling i de lägre skolåren och en förbättrad IT-kompetens för både lärare och elever. - Fortsatt valfrihet till länets alla gymnasieskolor. Äldreomsorgen: Ekerös äldreomsorg och hemtjänst är bland länets bästa. Men det som är bra ska bli ännu bättre genom ökat kundval som höjer kvalitén ytterligare. - Vi vill ha fler platser i äldreboenden och trygghetsboende 2. Badhuset och övrig infrastruktur - Badhuset byggs klart vid Träkvistavallen - Vändbara, reversibla, körfält på Ekerövägen snarast - 4:e fil på Ekerövägen, inom befintligt vägområde - Pendelbåtar till stan det avlastar vägarna och är miljövänligt - Fler färjelinjer - SL måste ha tätare busstrafik och sittplatser för alla - Utveckling av nya Ekerö- och Stenhamra centrum med attraktiva lägenheter, fler butiker och p-platser. - Fortsätt miljöarbetet i vår vackra kommun med minskad klimatpåverkan genom fler miljöbilar och miljövänlig uppvärmning i kommunens fastigheter - Fler gång- och cykelvägar, också med belysning Vi nya Moderater söker förnyat förtroende att genomföra bl. a. dessa satsningar under de kommande fyra åren, tillsammans med Allianspartierna. Peter Carpelan (M) För Folkpartiet finns det en mängd viktiga frågor som vi vill genomföra under den kommande fyraårsperioden, Ska man prioritera endast två frågor blir det Infrastruktur (kommunikationer och bostäder) samt Välfärdsfrågorna (grund- och förskola samt äldreomsorg). Infrastruktur Snarast få till reversibla körfält till Brommaplan. Fyrfilig väg till Brommaplan som skonar världsarvet Drottningholm. Utnyttjande av vattenvägar pendelbåt och vattenbussar. Minimera bussbyten och fler direktbussar (-i samverkan med SL). Bättre tillgång på strandpromenader, gång- och cykelbanor. Utreda möjligheten till spårbunden trafik. Att utveckla den nya centrumbebyggelsen i Ekerö och Stenhamra till attraktiva boendemiljöer tillsammans med handel och service. Bättre balans mellan stora och små lägenheter samt fler hyreslägenheter. Trygghetsboende för äldre. Välfärdsfrågor Fortsatt satsning på att Ekerö ska vara en av Sveriges tio bästa skolkommuner. Initiera start av en gymnasieskola med teoretiska program på Ekerö. Öka antalet förskollärare på enheterna. Ökad satsning på kompetensutveckling såväl inom grundskola som förskola. Aktivt arbeta för att minska ohälsan bland våra unga. Verka för att kultur- och miljöfrågor lyfts fram ännu mer. Verka för att barn- och ungdomar har en bra arbetsmiljö i skola och förskola. Säkerställa att äldre får ett tryggt och bra boende på hemmaplan. Ge möjlighet för gamla att bo tillsammans på våra äldreboende (parboende- garanti). Folkpartiet liberalerna kommer under den kommande mandatperioden, precis som under denna, att vara garanten inom alliansen för satsningar inom ovanstående områden. Jan-Eric Billter (Fp) Vi kristdemokrater vill arbeta för en ökad nöjdhet hos kommuninvånarna. Vi ska arbeta målmedvetet med de områden där medborgarna inte riktigt ger kommunen godkänt. Två områden som vi vill fokusera på handlar om näringslivsfrågor och familjefrågor. För att Ekerö ska fungera tror vi kristdemokrater att familjen (i alla dess olika former) måste fungera. Vi vill göra det lättare för familjerna att själva planera sin vardag. En trygg uppväxt ökar chanserna till ett bra liv. Vi kämpar aktivt mot diskrimineringen av dem som valt att vara hemma med sina barn, och vi vill fördubbla vårdnadsbidraget. Vi vill att familjerådgivning aska vara gratis vid första besöket, och se en fortsatt satsning på föräldrastöd ända upp i sena tonåren. Skolan handlar om kunskap och då krävs det behöriga lärare. Vår vision är en skola som möter varje elev där den är, och som förmår att stödja och stimulera eleven att utveckla sina förmågor. Varje elev ska ha rätt att träffa kurator/elevhälsa inom 24 timmar om hon/han behöver det. Vår välfärd bygger på näringslivets utveckling och vi vill fokusera på näringslivets förutsättningar. Här kommer framtidens jobb för våra ungdomar att skapas. De nya jobben kommer till stor del att skapas i småföretag. Enklare regler och förmånligare skatteregler vid nyanställning är sådant som vi tror skapar bra förutsättningar för företagande och tillväxt. Ett växande Ekerö är beroende av ett växande företagande för att upprätthålla servicenivån i kommunen. Det privata företagandet kan i många fall utföra kommunal service. Därför vill vi införa sk. utmanarrätt för företag att lämna anbud på att utföra kommunal service. Vi vill även utveckla vårt initiativ med tjänstegarantier. Sivert Åkerljung (KD) 5. Kommuninvånare har även rätt att få pröva om en kommunal folkomröstning ska hållas i en viss fråga, vilket kan ske om 5 procent av kommuninvånarna begär det. 6. Att starta ett eget parti är också en möjlighet. Demokrati kommer från grekiskan och betyder folkstyre. I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsikts bildning och på allmän och lika rösträtt. Grundlagen säger också att folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, t.ex. i riksdagen eller i kommunfull mäktige. Ändringar i grundlagar kräver att riksdagen två gånger fattar lika dana beslut med val till riksdagen dessemellan. Förr kallades kommunerna för socken, 1862 döptes socknarna Rösta i förväg på Ekerö Bibliotek Fr o m 1 september finns möjlighet att förtidsrösta alla veckans dagar ända fram till valet 19 september. &

6 6 aktuellt Ekerö tidning Nr Nya platser i äldreboendet Kullen i höst bo kvar i den egna bostaden finns det möjlighet att söka äldreboende med tillgänglig personal, så kallat särskilt boende. Ansökan om detta boende sker hos biståndshandläggaren i Ekerö kommun. Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Omvårdnaden planeras i samråd med den boende och utgår från den enskildes behov av stöd och hjälp. Kullen. Illustration: Tema Landskapsarkitekter. I början av september blir det invigning av Kullens äldreboende som har genomgått en omfattande utbyggnad med 24 nya platser med tillhörande gemensamma lokaler. Målet med projektet av nya lägenheter i särskilt boende i Kullen är att det ska ge känsla av hemmiljö Vem får Miljöstipendiet 2010? Ekerö kommun delar årligen ut ett miljöstipendium på kronor. Miljöstipendiet är avsett som belöning till någon som genom att sprida kunskap och insikt eller genom praktiska insatser verkat för en god miljö i Ekerö. Stipendiet kan delas ut till enskild person, grupper, föreningar eller organisationer. I samtliga fall gäller att den/de sökande ska bo eller vara verksamma i Ekerö kommun. Skriftligt förslag på stipendiat ska innehålla en utförlig motivering och insändas till: Miljö- och hälsoskyddskontoret. Box 205, Ekerö senast den 1 oktober och värna om ett vackert och funktionellt boende. Den utvändiga vackra miljön kring Kullen ska tas tillvara och göras tillgänglig för alla boende. Det gäller likaså de nya lokalerna för dagdemensvården som kommer att ligga i ett plan och ha tillgång till trädgården för olika aktiviteter. Dagdemensvården omfattar cirka platser med möjlighet till korttidsboende för tre personer. Målgruppen är personer med demenssjukdomar, som bor i sina egna lägenheter. Olika aktiviteter såsom matlagning och annan samvaro kommer att erbjudas. Äldreboende i Ekerö kommun Om det inte längre är möjligt att Om du vill veta mer kontakta gärna Kaspar Fritz på Miljö- och hälsoskyddskontoret, telefon Inom särskilt boende finns även korttidsplatser och växelvårdsplatser för den som behöver sådan vård och omsorg under en kortare period t ex efter sjukhusvistelse eller dig som vårdas hemma. Johan Elfver Kullen ligger i Ekerö centrum och drivs på entrepenad av Förenade Care AB. Arbetsförmedlingen får ny adress Arbetsförmedlingen på Ekerö flyttar från den gula baracken till biblioteket i centrum. Arbetsförmedlingen kommer precis som tidigare att ha en obemannad plats men via en monitor kopplar man upp sig mot Arbetsförmedlingen och kan då ha ett möte med en handläggare live. I anslutning till rummet kommer det även att finnas en kundarbetsplats där arbetssökande kan hitta information och lediga jobb. Både Biblioteket och arbetsförmedlingen tycker att det är positivt att de delar lokaler. Biblioteket är inte bara ett ställe där man lånar böcker utan en knytpunkt i samhället där man kan få tillgång till information, upplevelser och gemenskap. Att Arbetsförmedlingen nu kommer att finnas i biblioteket är i linje med vår ambition att vara samhällets vardagsrum, där olika människor kan mötas och vistas, säger Anne Appehl, platschef på Ekerö bibliotek. Camilla Wahlkvist, entrepenör och en av drivkrafterna bakom Forma träningscenter. Nyöppnat Gym i Stenhamra Gym marknaden växer så det knakar på Mälaröarna. Många Ekeröbor är intresserade av en sund livsstil och efterfrågan på fler gymlokaler har bidragit till att fler vill starta gym. I början av april öppnade kompanjonerna Camilla Wahlkvist, Nettan och Micke Eriksson sitt nya gym Forma träningscenter i Stenhamra. Gymmet ligger på Herman Palms plan 2. I november slår nästa gym vid namn Mälarö träningsverk upp portarna vid Jungfrusunds marina. Forma träningscenter erbjuder träning i gym miljö med både fria vikter och maskiner. Dessutom finns både löpband, cyklar, crosstrainers och roddmaskin för dem som vill bättra på konditionen. Det finns även planer på att utöka med gruppträning, alltifrån spinning, aerobics, yoga och pumpklasser. Forma har även ett koncept som heter Forma tillsammans. Det är ett forma medlemskap för barn och ungdomar i åldrarna år som vill träna tillsammans med sin förälder eller av målsman annan godkänd myndig person. Målsättningen med forma tillsammans är att barnen/ungdomarna ska ha roligt och få en positiv syn på rörelse, vilket lägger grunden för en fortsatt sund livsstil säger Camilla. Utöver att driva gymverksamhet är Camilla även kostrådgivare, och personlig tränare åt Anders Bagge. Johan Elfver Linda Blanckert

7 Nr Ekerö tidning kultur 7 foto douglas bock Kulturnämndens ordförande Gunilla Lindberg överräcker årets trolldiplom, utformat av illustratören och författaren Per Gustavsson. Barnens eget Trolldiplom till Stina Wirsén För barn är världen en förtrollad plats, och bara fantasin sätter gränserna. En träbit eller roligt formad sten kan förvandlas till vad som helst: en sjörövaskatt, en trollstav eller ett gosedjur. Sådan är barnens värld, och så måste barns värld få vara, det är själva utgångspunkten för Barnens eget bibliotek i Stenhamra och det är själva utgångspunkten för det Trolldiplom som vi varje år sedan 2008 delas ut här. foto Anna Levahn När Barnens eget bibliotek i Stenhamra härom veckan fyllde två år delades Barnens eget Trolldiplom ut för tredje gången, denna gång till illustratören, tecknaren och författaren Stina Wirsén. Trolldiplomet har tidigare delats ut till musikern och kompositören Georg Riedel och till författaren och ordkonstnären Lennart Hellsing. Bakgrunden till utmärkelsen När vi bestämde oss för att göra ett specialiserat barnbibliotek i Stenhamra så bestämde vi oss också för att fantasin och lekfullheten skulle få en särskild plats, ett särskilt utrymme här. Barnbibliotek, kreativitet och fantasi hänger ihop, och författare, konstnärer och artister är de som hjälper till att förtrolla barnens värld. Alldeles lagom till invigningen flyttade dessutom vårt eget lilla troll också in i Barnens eget bibliotek, som för att stryka under lite extra att ett barnbibliotek minsann ska vara en plats för troll och förtrollning. Med ett nyöppnat Barnens eget bibliotek, vårt bibliotekstroll och insikten att barnens fantasivärld är värd att försvara, så kändes det som ett naturligt steg att också tillskapa Barnens eget Trolldiplom. Det är ett diplom som årligen tilldelas den som genom sin konstnärliga gärning på ett förtjänstfullt sätt bidrar till att barnens värld är och får vara förtrollad. Diplomet är vårt enkla bidrag till fantasins försvar, det ingår inga pengar i utmärkelsen, bara själva äran att få ta emot det. Och vi hoppas att vi ska få dela ut vårt Trolldiplom många, många år i framtiden här på Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Lennart Lundblad Chef Ekerö Kultur BIBLIOTEKETS SOMMARTIDER /6-15/8 mån tis ons tor fre Från den 16/8 är det ordinarie öppettider. Lördagsöppet startar 4/9. Barnens eget bibliotek i Stenhamra och bokinkastet är sommarstängt 25/6 t.o.m 15/8. Ordinarie öppettider från den 16/8. Foto anna levahn Fest och musik på nationaldagen Sedan flera år tillbaka firas nationaldagen i Drottningholms slottspark med en riktig fest. I år står bland annat folkmusikgruppen Väsen och en svensk trumensemble med schweizisk teknik för underhållningen. Det kanske är det mest udda vi gjort hittills, men det kommer att bli kul, säger kulturchefen Lennart Lundblad. Det är Ekerö kommun i samarbete med slottsförvaltningen som arrangerar evenemanget i Drottningholms slottspark. Konferencier är kulturchefen Lennart Lundblad och han märker hur publiken hittar tillbaka och blir fler för varje år som går. Det brukar komma runt 600 personer, men i år kan jag tänka mig att vi tangerar tusentalet. Men allt beror på vädret. Går allt enligt planerna och vädergudarna är snälla rekommenderar Lennart Lundblad en trevlig picknick i parken med familjen under nationaldagen. Dessutom kan besökarna se fram emot ett antal uppträdanden. Bland annat anordnar slottsförvaltningen en konsert i slottskapellet där gitarrister, pianister och sångare från Ekerö kulturskola kommer att uppträda. Sedan är det dags för den stora paraden som i år har lite av ett prins- och prinsess-tema. Mycket av det vi gör i kommunen i år handlar om prinsar och prinsessor och då inriktar vi oss främst på de mindre barnen. Bland annat har vi haft utklädningskläder i biblioteket och i paraden under nationaldagsfirandet uppmanar vi alla barn att klä ut sig till prinsar och prinsessor, säger Lennart Lundblad. Paraden startar vid Drottningholms slott, går sedan under ivrigt musicerande och flaggviftande över hela slottsparken och avslutas vid utomhusscenen utanför Kina slott. Musiken under festkonserten kommer främst att präglas av svensk tonkonst. Det blir mycket musik hämtat från den folkliga musikgenren, det kommer vara en del spelmansmusik tillsammans med Mälaröarnas kammarorkester under ledning av Ragnar Bodén och Sandra Marteleur, säger Lennart Lundblad. Förutom ett högtidstal av kommunalrådet Peter Carpelan uppträder också folkmusikgruppen Väsen från Uppsala och den svenska trumensemblen Harlequin Drum Group. Om du kan föreställa dig ett folkmusikgäng och marschtrumslagare med schweizisk teknik så har du ungefär prickat in hur det kommer att se ut. Det kanske är det mest udda vi gjort hittills, men det kommer att bli kul, säger Lennart Lundblad och förklarar varför man ska fira nationaldagen i just i Drottningholms slottspark. Det finns väl nästan ingen vackrare plats i stockholmsområdet än just Drottningholms slottspark en försommardag. Nationaldagen tycker jag ska vara ett tillfälle att ha en trevlig stund tillsammans, ett bra tillfälle att gå ut med familjen. Christian Ploog Kulturfest på Ekebyhov På Ekebyhov välkomnas sommaren med ett riktigt kulturkalas för hela familjen. För barnen är det roligt att visa upp vad de har åstadkommit under terminen och för kulturskolan är det ett utmärkt tillfälle att bjuda på ett smakprov från våra olika verksamheter, säger Ragnar Bodén, stråklärare på Ekerö Kulturskola. Inne i slottet dukas en härlig kakbuffé upp för alla fikasugna, en bibliotekshörna med sommarpyssel för stora och små och mycket annat skoj bjuds de som vill avnjuta en lördageftermiddag på Ekebyhovs slott. Anna Levahn

8 8 bröllopsyra Ekerö tidning Nr månader innan 9 månader innan Bestäm datum för vigseln, borgerligt eller kyrkobröllop, boka kyrka eller vigsellokal. Kyrkor på Ekerö:Lovö kyrka, Ekerö kyrka, Munsö kyrka, Adelsö kyrka, Ansgarskapellet Björkö, Ekebyhovskyrkan, Färentuna kyrka, Hilleshögs kyrka, Skå kyrka, Sånga kyrka och Timmermannens kapell. Borgerlig vigsel I Ekerö kommun finns det möjlighet att gifta sig borgerligt. Vigseln kan till exempel äga rum i kommunhuset eller på Ekebyhovs slott. Lovö Kyrka Kyrkan är från den andra hälften av 1100-talet, Lovö kyrka har alltid varit en kungsgårdskyrka. Planera bröllopsklädsel, gör en preliminär budget, boka festlokal, fotograf och underhållning. Fundera på antalet gäster och skriv gästlista, välj vilka som ska ingå i ert bröllopsfölje, boka bröllopsnatten och gästernas övernattning. 6 månader innan 4 månader innan Börja tänka på bröllopsmenyn och andra festarrangemang, utse toastmaster, beställ bukett, gör egna inbjudningskort eller beställ färdiga, planera bröllopsresan. Träffa vigselförrättaren och gå igenom vigselceremonin, boka sång och musik och preliminärboka festmenyn. Hilleshögs Kyrka Byggdes troligen runt 1175 och är praktiskt taget oförändrad sedan medeltiden. En av Sveriges äldsta träskulpturer av den Heliga Birgitta finns här. 3 månader innan 8-10 veckor innan Välj och gravera vigselringarna, kontakta skattemyndigheten för hindersprövning (giltig i 4 månader), beställ tid hos frisören och börja öva på bröllopsvalsen! Skicka inbjudningarna, beställ bröllopstårta, gör inköpslista om ni planerar att själva arrangera bröllopsfesten,skriv en önskelista över bröllopspresenterna och skriv eventuellt äktenskapsförord. Munsö Kyrka Byggdes under den senare hälften av 1100-talet, avviker från sina samtida kyrkor med sin runda form. I Sverige har det bara funnits tretton rundkyrkor. 1 månad innan Prova brudklädseln, kontrollera att allt är klart och förbered placeringslista. 2 veckor innan Samla alla som har en uppgift vid bröllopet, tärnor och toastmaster, och gå igenom bröllopsschemat. Dagen innan Bröllopsdagen Y Dekorera kyrka, bröllopstransport och festlokal, slappna av på kvällen och lägg er i tid! Färentuna Kyrka Byggdes omkring 1175 och är en kungsgårdskyrka. Kyrkan har en stor samling träskulpturer från 1400-talet. NJUT! Illustration Nils Harning

9 Nr Ekerö tidning bröllopsyra 9 Vad är väl en kunglig galamiddag på Stockholms slott? Om inte alldeles underbart, men det kanske inte är helt lätt med alla regler i vett och etikett. Den 19 juni stundar bröllop mellan Kronprinsessan Victoria och Herr Daniel Westling. Läs mer här om hur det brukar gå till vid de kungliga middagarna på slottet. Vem vet, en dag kanske just du får en inbjudan till en kunglig galamiddag. Då är det bara att gratulera. Du kommer få en oförglömligt trevlig kväll och ett minne för livet. Karl den XI:s galleri på Stockholms slott är platsen för kungliga galamiddagar. Dit bjuder Kungaparet de högsta i samhället enligt Hovkalendern. Klädsel Det skrivs högtidsdräkt på inbjudan, vilket betyder frack för herrar och balklänning för damer. Civil eller militär högtidsdräkt. Står det högtidsdräkt i en inbjudan så betyder det frack eller motsvarande uniform. Militären har olika dräkter vid sådana här tillfällen, en general har en speciell klädsel när det är frack. Har man några ordnar eller medaljer som ligger och skräpar så tar man på sig alla ordensband och medaljer man har. För det här är verkligen rätt tillfälle. Aftontoilette Vilken är en stor galaklänning. Utmärkande är att den är hellång och gjord i ett finare material såsom siden, till exempel sidenduchesse. Sedan kan galaklänningen ha paljetter, pärlor, axelbandslöst eller med band. Det ska vara riktigt, riktigt festligt och stiligt. Tiara är tillåtet att bära eftersom det är ett eftermiddagsbröllop. Skorna kan vara guld- eller silverskor med stenar på. Transport De flesta anländer till Borggården i bil. Där kan man parkera. Sedan går man upp i trapphuset och tas emot av slottets personal. Därefter går man upp via de oerhört imponerande trapporna i Östra Valvet. Tid Om det står på inbjudan kommer man absolut senast Det funkar inte med att fint folk kommer sent här. Punktlighet är en dygd. Att komma för sent existerar inte. Ytterkläder och damrum samt bordsplacering Ofta är Bernadottesalarna omgjorda till kapprum. Innanför finns även damrum. Kammarvaktmästarna hjälper till och sedan får man sin bordplacering. De finner man på en bricka, i bokstavsordning. Vita Havet Därefter vandrar man uppför en trappa till Vita Havet som efter Rikssalen och Slottskyrkan är det Kungliga slottets största rum. Rummet är slottets balsal och har bland annat en musikläktare för orkestern som spelar. Idag används rummet för större fester och också som rum där gästerna kan mingla, samtala och dricka kaffe efter en officiell middag i Karl XI:s galleri. Här finns öppna brasor och det är ett mycket stämningsfullt rum. Tro inte för en sekund att detta är några trista tillställningar, nej det är glada, trevliga arrangemang. Konversation och presentation Väl inne i Vita Havet blir man omhändertagen av stabsfrun och hovmarskalken. Rakt fram till höger finns en matta, där finner man de främsta gästerna för kvällen som exempelvis statsministern eller riksmarskalken. Man hälsar på dessa personer och fortsätter sedan medsols till den plats man blivit visad till. Kungaparet anländer Kl slår ceremonimästaren med sin stav i golvet tre gånger. Kungaparet och eller Kungafamiljen kommer in. Om det är statsbesök, så går gästerna fram och hälsar, annars går Kungaparet runt och hälsar på gästerna. Till bords När Kungaparet hälsat, går man till bords i Karl den XI:s galleri. Först går jägaren (som passar upp Kungen) och löparen (som passar upp Drottningen). Därefter Kungaparet och herrarna bjuder sina respektive bordsdamer armen och man går till bords. Dukningen i Karl XI:s galleri på Kungliga Slottet. Karl XI:s galleri är hela 47 meter långt och är inspirerat av spegelgalleriet i slottet Versailles i Frankrike. Rummet är i stort sätt oförändrat sedan slottet invigdes år 1754 och är en mycket imponerande syn med speglar i hela sin längd på ena sidan och fönster på den andra. I genomsnitt tar det två till tre dagar att duka i Karl XI:s galleri. Tallrikarna position millimetermäts med tumstock under ledning av hovfuriren. Det tar över tre månader att tvätta och kallmangla linnedukarna som används på en kungamiddag. Damastdukarna är vardera åtta meter långa, på Kungens och Drottningens plats står två blå handgjorda sammetsstolar från Två olika servettbrytningar förekommer på en kungamiddag: Foto emilia öije Festdukning från Ekebyhovs slott, trädgårdssalongen. Servetterna är för Kungaparet brutna som en krona medan övriga gäster vid honnörsbordet har hovsnibb. En hård knäckebrödsskiva läggs alltid på undertallriken under servetten eftersom bröd hör till dukningen på en kungamiddag. Kungen har en äggkopp i guld, en märgsked i guld samt ett eget saltkar. (Det är en tradition från Karl XIV Johan som hade ett varierat förhållande till dåtida svensk kokkonst och åt ett kokt ägg i brist på annat.) Matsedeln och kuverten Matsedeln är på franska. Man har fyra glas, varav ett är vattenglas. Silverbestick Under middagen används olika serviser från slottet exempelvis Berlinservisen med norska motiv eller Drottning Josefinas servis från 1800-talet. Har man tur får man se Paris-servisen med frukt och fågelmotiv. Rätter Det serveras vanligtvis fem rätter. Kungen går alltid runt och provsmakar i köket inför en kungamiddag. Han är mån om att allt framstår så bra som möjligt. Det bjuds aldrig om. Middagen tar generellt högst en och en halv timme och inga tal hålls. Undantaget är vid bröllop och statsbesök. Kungen passas upp av jägaren och drottningen av löparen under en kungamiddag. Konversation vid bordet Det brukar vara lugnt och avspänt samt en mycket trevlig atmosfär vilket underlättar konversationen. Middagen går fort och man har trevligt. Efter maten Drar man sig tillbaka till Vita Havet. En del väljer att stanna i salongerna. Nu serveras det kaffe med dryck därtill om det önskas. Det bildas en osynlig linje i Vita Havet mellan gästerna och kungligheterna. På bröllopsdagen blir det givetvis dans till sena natten. samtal med Kungaparet Kungen har utsett de han vill tala med och det kan vara ambassadörer eller andra personer som kan informera Kungen om intressanta saker. När Kungen frågar, så blir man hämtad av hovdamen eller Kungens adjutant. Man börjar inte tala före Kungen, och när samtalet är över markerar Kungen detta. Slut I vanliga fall slår ceremonimästaren åter sin stav i golvet tre gånger klockan fem i elva. Kungaparet tar adjö av sina gäster och lämnar lokalen. Kl börjar numren för bilarna räknas upp och det är slut. Tack Efter festen skriver man till hovmarskalken och tackar. Hovkalendern Hovkalendern innehåller information om det Kungliga huset och dess familjemedlemmar samt befattningshavare inom hovstaterna, konungens stab mm. Hovkalendern innehåller också en placeringslista till ledning vid Kungl. Maj:ts hov. Placeringslistan tjänar endast till ledning vid placeringar. Listan är uppdelad i tio ranggrupper. Placeringslistan namnger i 2008 års upplaga 431 namn, därtill tillkommer titlar såsom ambassadör (grupp 7), hovdam (grupp 7), ledamot i Svenska akademien (grupp 7), kammarherre (grupp 8), slottsarkitekt vid Stockholms och Drottningholm slott (grupp 8), riksdagsledamot (grupp 8) med flera. Den sista titeln i Hovkalenderns sista grupp (10) är stiftssekreterare. När det gäller bordsplacering av inbjudna utländska kungligheter så är bland annat inbördes finhet och status noga rangordnad och även här är tid och ålder avgörande. Exempelvis är ett gammalt kungahus mycket finare än ett som bildades i går. En äldre regent eller befattningshavare åtnjuter mer respekt än en yngre och ska därför placeras finare. Att vara gäst från utlandet renderar också hög status. Vid bröllopet kommer Kronprinsessan och den blivande prinsen att sitta i mitten av honnörsbordet. Bredvid Kronprinsessan sitter Kungen och Drottningen bredvid Prinsen. Prinsens far sitter bredvid Drottningen och hans mor bredvid Kungen. Johan Elfver Källor: intervju med Magdalena Ribbing i SVT av Ebba von Sydow och

10 10 ung på ekerö Ekerö tidning Nr Fickpengarna går till alkohol Mina föräldrar sa att dom inte vill bidra till Mitt drickande. det var ganska bra ändå, det är faktiskt skönt. Sanningar, myter och fler röster om ungdomar och alkohol hittar du på Att de dricker, det vet jag ju. Men om jag köper ut vet jag vad och hur mycket de dricker. Det är knepigt att vara tonårsförälder. En fråga som måste upp på föräldraagendan är alkoholen. Detta är något som Ekerö kommun speciellt uppmärksammar inför stundande Valborg och Skolavslutning. Som förälder vill man sätta gränser samtidigt som man själv kommer ihåg hur det var att vara tonåring. Man vill också lita på sin tonåring och tonåringen är ofta inte sen att använda det argumentet för att få alkohol av föräldrarna. Att ge sin tonåring ökad frihet är naturligt, men det är att rekommendera att välja andra områden när man ska visa sin tillit., i Ekerö kommun. När en förälder förser sin tonåring med t ex en flaska vin eller några cider är det vanligt att tro då vet jag hur mycket han eller hon dricker. Problemet är att det ofta inte stämmer. Det innebär i praktiken att de kan dricka det föräldern köpt plus det övriga (det som kommer från en baklucka, kompisens kompis eller en annan förälder). Det kan vara bra att tänka på för dig som får frågan att köpa ut. Vi vet genom drogvaneundersökningar som görs att ca 20 % av kommunens 15 åringar har tillgång till alkohol genom sina föräldrar. Hälften av dessa får alkoholen av sina föräldrar och den andra hälften tar utan föräldrars kännedom alkohol. Oavsett om det sker lovligen eller utan lov så är föräldrar i viss utsträckning en möjliggörare till att unga kan dricka, fortsätter Annika Magnusson. När vi har intervjuat ungdomar så säger många att deras föräldrar inte vet om att de dricker eller hur mycket. Men däremot att föräldrar finansierar deras drickande genom fickpengar. Som förälder vill man ju självklart ge sitt barn pengar om man har möjlighet, men det vi fick fram i våra intervjuer är tänkvärt för föräldrar att ta till sig. Kanske är det en god idé att följa upp vad fickpengarna går till? Riskerna att råka ut för brott, begå ett brott, sexuella övergrepp, miss- handel eller olyckshändelser ökar stort vid alkoholberusning. Det är självklart inget man som förälder vill att sin tonåring ska råka ut för, men kopplingen mellan drickande och konsekvenser behöver förtydligas. Det uppmärksammade mordet på den då 16-årige Riccardo Campogiani för tre år sedan, skulle med stor sannolikhet inte hänt om alkohol inte funnits med i bilden. De flesta tonåringar dricker för att det förväntas man göra. Föräldrar kan göra överenskommelser med andra föräldrar om att hålla en strikt policy att inte tillåta sina tonåringar dricka. Om flera tonåringar inte får dricka eller har möjlighet, minskar även grupptrycket vilket för många skulle vara en lättnad. För att bidra till ökad trygghet för ungdomar under Valborg och Skolavslutningen, kan man Nattvandra. Uppsamlingsplatsen är Fritidsgårdarna. Mer information kommer att finnas på Annika Magnusson Preventionssamordnare Dags att anmäla sig till sommarens populära fotbollsskola som hålls av Ekerö IK i samarbete med landslagets fotbollsskola. Under veckorna 24, 25 och 32 kan fotbollssugna barn och ungdomar i åldern 7-12 år gå på fotbollsskola på konstgräsplanen vid Träkvistavallen. Sexåringar är välkomna på söndagar i maj-augusti. 500 barn brukar årligen anmäla sig till någon av fotbolls veckorna och daglägret pågår under fem dagar. I avgiften ingår lunch, mellanmål, vattenflaska, t-shirt och en fotboll. På förmiddagarna är det fotbollsträning med inslag av lek för de yngsta. På eftermiddagen fortsätter träningen för de äldre medan de yngre väntar in fotbollsskolans höjdpunkt, Champions league spelet. Det är hög tid för EIK att hitta en ny fotbollsstjärna. Sommarsimskolan kommer att äga rum på olika badplatser i Ekerö i sommar under v Stockholms kappsimningsklubb (SKK), står traditionsenligt för undervisningen med Ekerö kommun som samarbetspartner där de är med och subventionerar avgiften för kommunens invånare. Christer Lindqvist som är simskoleansvarig säger att barnen genom pedagogisk lek får lära sig bli trygga i vattnet innan traditionell simundervisning kan påbörjas. I undervisningen ingår lek som ett naturligt moment, samt bad- och båtvett och vattenlivräddning. De dagar då det är för kallt att bada hålls utbildning i livräddning, larmrutiner, och att man aldrig ska vara själv vid vattnet. Platser där simskolan håller till i sommar: Kärsgatan, Mörby, Stockby, Karlskär och Lundhagen. Du kan läsa mer om simskolan på alternativt på Linda Blanckert Ekerö ridskola, som ligger nedanför Ekebyhovs slott, erbjuder knatteridning varje söndag och dagridläger under två veckor i sommar. Ekerö ridskola drivs sedan 2009 i ny regi av Helena Ek och Hanna Jansson. Deras ambition är att de ska satsa mer på tävling för ungdomar och vuxna, både inom dressyr och hoppning. På söndagar är det knatteridning för barn mellan 3-9 år. För 100 kronor får barnen rida en halvtimme och en vuxen måste vara med och leda ponnyn. Ridhjälm får man låna i stallet och behöver man hjälp med att sadla ponnyn är det bara att säga till. Under sommaren kommer ridskolan att ha ett dagläger för barn under veckorna 24 och 25. Andra ridläger i Ekerö i sommar: Skå ridcenter, Färingsö ridskola och Rastaborgs ridskola. Välkommen på Skrivarläger FÖR DIG SOM ÄR MELLAN 11 OCH 16 ÅR Tycker du om att skriva - berättelser, spökhistorier, dagbok, dikter? Nu har du chansen att vara med på skrivarläger här på Ekerö den juni. Författaren Ylva Karlsson leder skrivarlägret. Hon skriver både barnböcker, fantasy och ungdomsböcker. Det blir fyra härliga fantasifyllda dagar med massor av skrivande i alla möjliga former! Tid: juni kl Plats: Tappströmsskolans bibliotek Pris: 750 kr Sista anmälningsdagen är den 2 juni till : eller Anmälan är bindande. Obs! Begränsat antal platser. Arrangör är: Ekerö folkbibliotek, Kerstin Lidman tel: eller A B C d ef g h j k l m no pq r s i tuv xy z å äö Linda Blanckert Linda Blanckert

11 Nr Ekerö tidning Ekeröporträtt 11 Foto Birger tommos Blivande världsstjärna Mitt ute på Färingsö finns det en motocrossbana. Emelie Dahl bor intill och har banan som sitt andra hem. Hon är ett av Sveriges största löften inom motocross. - Säg åt din son att sluta hoppa över mina grabbar! Motocross är en snabb och hård sport. Curlande föräldrar kan varva upp sig minst lika mycket som sina barn. När adrenalinet flödar är samtalstonen allt annat än vänlig. Mathias Dahl tittar lugnt på den högröda pappa som just skällt ut honom och tillägger stillsamt: - Jag lovar att be min dotter att ta det lite lugnare. Plötsligt står världen stilla. Ljudet av smattrande motocrossmaskiner är som bortblåst. Allt som hörs är en tappad haka. Den högröde står som fastfrusen. Sedan går han tyst iväg. Ridån faller och i bakgrunden stiger motorljudet. Ylande tvåtaktare gör återigen sitt bästa för att överrösta mullrande fyrtaktare. Jag får scenen återberättad för mig när jag sitter i Mälarö Motocrossklubbs klubbstuga. Tolvåriga Emelie Dahl sitter mittemot mig. Runt omkring oss sitter några klubbkompisar. Emelie är lite tystlåten. När jag frågar henne om olika saker händer det ofta att hennes pappa eller någon klubbkompis fyller i. Jag fattar snart att Emelie inte är blyg utan bara lite trött efter många krävande träningsvarv. När hon återhämtat sig en smula är svaren alltid ärliga och raka. Emelie är van vid viss uppmärksamhet. Lilla Sportspegeln har redan hyllat henne som ett enastående motocrosslöfte. Jag frågar om hennes mål med att åka motocross: - Jag vill bli bäst, säger Emelie. Hon säger det med en självklar lågmäldhet som imponerar. Jag tänker på närliggande Birka och de manhaftiga vikingafruar som en gång i världen fick styra och ställa när männen låg ute i härnad. Emelie är tveklöst en andlig ättling till dessa. Att bo på en ö, som Färingsö, ger en viss obändighet åt karaktären. Emelie har kört motorcross sedan sitt första Klubbmästerskap i femårsåldern. Som 7-åring körde hon, mot killar såklart, sin första tävling. Det var Mälarfräsen i Katrineholm. Emelie Jag vill bli bäst, säger Emelie. Hon säger det med en självklar lågmäldhet som imponerar. vann. Vad är hemligheten? - Jag är envis, säger Emelie och berättar att hon hatar att förlora. Hon har en impulsiv och orädd körstil. Fast när hon försöker att analysera sina lopp inser Emelie att hon ofta tar i lite för hårt. - Jag måste försöka lära mig att hålla igen och inte bara gasa så mycket det går, säger hon med ett leende. Kommentaren tyder på mognad. Motocross må se vilt ut för ett otränat öga men varje sann älskare av sporten vet att kylig körteknik är minst lika viktigt som vilt fullgasande. En annan viktig sak är konditionsträning. Emelie tränar tre dagar i veckan; löpning, styrketräning och spinning. Helgerna ägnas åt körträning eller tävlande. Övriga två dagar i veckan läser Emelie läxor eller spelar trummor. - Förut lirade jag i ett kompisrockband men nu går all tid åt motocrossen, säger Emelie och gör en gest som tyder på att audiensen är slut. Hon har inte längre tid med mig. Banan väntar. Innan jag går får jag en kort pratstund med Mathias, Emelies far. Han berättar att Emelie i princip bara tävlar mot pojkar. Några jämbördiga flickor finns helt enkelt inte. Emelie tävlar i en serie som heter Mälarfräsen. Hennes framgångar inkluderar bland annat prestigefyllda segrar på Got- land såväl 2008 som Mathias har stora förhoppningar om sin dotter. I augusti har han ordnat så hon kommer att göra internationell debut. I västerled, i ett öppet brittiskt mästerskap bara för tjejer. Än en gång kommer alltså någon med vikingablod i ådrorna att drabba Storbritannien. Bevara oss för hennes raseri, kommer det säkert att viskas längs banan. Birger Tommos Mälaröarnas motorcrossklubb Hemmabanan ligger mittemot Skå återvinningscentral. I klubben finns ca 100 medlemmar, varav cirka 15 tävlande ungdomar. I maj drar Crosskolan för barn mellan 3-16 år igång! Klubbens hemsida:

12 sommar på Ekerö foto anna levahn På gång! Ett axplock av vad som händer i Ekerö kommun maj Helg på Ekebyhovs slott Söndag 16 maj. Slottscaféet har öppet 12:00-16:00 Caféansvarig förening är Ridklubben MÄRK. Kl 14:00 Trio med Tuba, Swingmusik på klarinett, piano och tuba. Arr. Ekebyhovs slotts intresseförening Konsert med Ekerö kyrkokör Söndag 16 maj 16:00-17:00 Ekerö kyrkokör tillsammans med saxofonisten Boo Egebjer och dirigenten Kerstin Baldwin Plats: Ekerö kyrka Arr. Ekerö pastorat Cirkus Maximum Måndag 17 maj kl Full fart med bla Bröderna Yann och Hector Rossi, som bjuder på två klassiska clownentréer och framträder under namnet Rossyan, Victoria och Pavlo Garcia bjuder på ett spektakulära luftnummer och tar åskådarna in i rymdålder. Plats: Stenhamraskolan Juridisk rådgivning Varannan onsdag t o m 19 maj 17:30-19:00 Kostnadsfritt för en kvart. Kan bokas samma dag. Biblioteket i Ekerö centrum /bibliotek Arr: Ekerö Bibliotek & Juristjouren Ekebyhovs slottsgalleri Utställning med verk av Elisabeth Holmgren och Ove Westerbergm T o m 30 maj Elisabeth Holmgren: Lager av tid Keramiska objekt Ove Westerberg: Bilder från Mälaröarna Vårvandring i Älby hage Tisdag 18 maj 18:00-20:00 Vårvandring i Älby hage fram till Stafsund. Arrangeras i samarbete med Friluftsfrämjandet. Vi vandrar längs Norrsundet fram till Stafsund, där Lars Gundberg berättar om Stafsund och dess historia. Samling kl vid Konsum Träkvista för samåkning. Vid fuktig väderlek krävs stövlar eller grova skor. Förhandsanmälan: Ivar Danefjäll, tel Arr. Ekerö-Munsö hembygdsförening & Friluftsfrämjandet Plantbytardag Tisdag 18 maj 18:00-20:00 Ta med plantor du inte behöver och byt mot något spännande från någon annans trädgård. Bibliotekets foajé i Ekerö centrum Arr. Ekerö Bibliotek & Västerorts trädgårdssällskap Öppet hus i Bertil Ifwers museum Lördag 22 maj Intresseföreningen Bertil Ifwers museum, Kaffeservering med hembakat bröd. Musikunderhållning. Thomas Jacobsén visar film/ bildspel. Plats: Solvik, Munsö Arr. Ekerö-Munsö hembygdsförening Öppet hus i Olle Nordbergs ateljé Lördag 22 & söndag 23 maj 12:00-16:00 Öppet hus och kaffeservering i Olle Nordbergs ateljé. På Furulid vid Söderbyviken ligger Olle Norbergs ateljébyggnad som uppfördes Här finns ett hundratal oljemålningar, reliefer, skulpturer och installationer, målade skåp och stolar bevarade. Storloppis i slottsparken Söndag 23 maj Kaféet öppet För alla barn högläsning av prins- och prinsess sagor i gröna rummet, kl 13.00, och Boka din plats på Ekebyhovs slotts årliga loppmarknad: eller Pris/plats 150kr, eget bord. Mälaröarnas melodifestival Fredag 28 maj & Lördag 29 maj Det finns ett problem med den officiella Melodifestivalen. Inte tillräckligt många SKRÅME-artister får plats. Därför uppförs nu SKRÅMES egna Melodifestival! Det kommer bli glitter, ballonger och fantastiska nyskrivna låtar. Men framförallt: En hejdundrande show! Föreställningen är gratis men möjlighet finns att ge frivilligt bidrag till lokalkostnad i hatten Arr: SKRÅME En grupp inom Mälaröarnas Musikteater Helg på Ekebyhovs slott Söndag 30 maj Slottscaféet har öppet 12:00-16:00 Kaféansvarig förening är Folkpartiet liberalerna. Kl 13 i biblioteket berättar stadsheraldikern Henrik Klackenberg om Kungliga bröllopsmonogram, kommunvapen o företagsloggar. Kl Strängorkestern Claes Keisu sjunger egna visor till ackompanjemang av olika stränginstrument. Arr. Ekebyhovs slotts intresseförening juni kulturfest på ekebyhov Lördag 5 juni 12: Ekerö Kultur bjuder på ett fullspäckat program. Konserter, Prova på: teater, stråk- och blåsinstrument, pyssel och mycket annat. Inne på slottet står en magnifk kakbuffé uppdukad. Arr: Ekerö Kultur nationaldagsfirande i drottningholms slottspark Söndag 6 juni 11:00-15:00 Traditionsenligt nationaldagsfirande. Barnkör under ledning av Gocki Sköld- Linge, folkmusikgruppen Väsen, trumslagargruppen Harlequin Drum Group, Ekerö Kulturskola, högtidstala med kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan. Packa picknickkorgen och kom! & Arr: Ekerö Kultur & Drottningholms slottsförvaltning Torsdagsmix på Barnens eget bibliotek i Stenhamra T o m 17 juni 14:00-16:00 För föräldrar och små barn. Kom och träffas, läs böcker, fika och pyssla. /barnensegetbibliotek Lunch och Café på Ekebyhovs slott 14 juni tom 9 juli Slottskaféet öppet vardagar efter lunchserveringen fram till Passa på att njut av vår prins- och prinsessbakelse! knattebio på Barnens eget bibliotek i Stenhamra Söndagar t o m 20 juni Biblioteket har öppet 12:00-16:00, biovisningar då och då under hela eftermiddagen. sommarläger skrivarläger 21 juni - 24 juni 9:00-15:0 För dig mellan 11 och 16 år. Vårt populära skrivarläger återkommer! Nu har du chansen att vara med på vårt skrivarläger. Författaren och Augustvinnaren Ylva Karlsson leder lägret. En vecka fylld av härligt skrivande. Anmälan på tfn eller Sportläger på Kärsön Vecka 25, juni 9:00-16:00 Ålder: födda Medtag lunch. Mellanmål ingår. Fotboll, frisbeegolf, beachvolley, basket, kanoting, bad och lekar och massa kul! Kärsögårdens Aktivitetscenter Kostnad: 1100 kr. Möjlighet finns att söka reducerad avgift. Anmälan: snarast! Först till kvarn. Kulturkollo på Kärsön Vecka 31, 2-6 augusti, måndag - fredag med övernattning Dans, hiphop, pop/rock, skrivande, teater Du väljer vilken inriktning som lockar dig. Självklart finns det tid att bada, sola och testa andra aktiviteter på Kärsögården. Kärsögårdens Aktivitetscenter Tjejer och killar år Kostnad: 500 kr, 1500 kr, 2500 kr eller 4000 kr. Du väljer själv hur mycket du har möjlighet att betala. Intresseanmälan senast den 14 maj. 30 platser finns. Mer info och anmälan på eller Sportläger på Kärsön Vecka 32, 9-13 augusti 9:00-16:00 Medtag lunch. Mellanmål ingår. Fotboll, frisbeegolf, beachvolley, basket, kanoting, bad och lekar och massa kul! Kärsögårdens Aktivitetscenter Ålder: födda Kostnad: 1300 kr. Möjlighet finns att söka reducerad avgift. Anmälan: snarast! Först till kvarn. Ungdomsläger Body.Mind. Spirit Vecka 32, 9-13 augusti 9:00-16:00 Medtag lunch. Mellanmål ingår. Tjejer och killar år (födda 94-96). Lika mycket sol, bad och utomhusaktiviteter som spännande ledarskapsutbildningar och diskussioner. Kärsögårdens Aktivitetscenter Kostnad: 1300 kr. Möjlighet finns att söka reducerad avgift. Anmälan: snarast! 16 platser! ekerö kulturskolas teaterläger Torsdag 12 augusti - fredag 13 augusti 9:00-17: år. Pris: 400:- Medtag lunch, mellanmål ingår. Improvisation, kostym, rekvistita och mycket annat skoj utlovas! Lägret avslutas med en föreställning. Anmälan senast 10/6 Info tfn /kulturskolan Med reservation för förändringar Fler evenemang på

erö tidnin Företagarna ger Ekerö högt betyg Folkomr om östning Sid 7 25 mars 2012 350 års trädgårdshisto- ria visas i Drottningholms slottspark

erö tidnin Företagarna ger Ekerö högt betyg Folkomr om östning Sid 7 25 mars 2012 350 års trädgårdshisto- ria visas i Drottningholms slottspark Nr Ekerö tidning 1 2012 Företagarna ger Ekerö högt betyg Ekerö är den kommun som har utvecklat företagsklimatet bäst i år i Stockholms län, enligt företagarna. Det framgår av den senaste enkätundersökningen

Läs mer

Påverka framtiden med din röst!

Påverka framtiden med din röst! Ekerö Tidning EKERÖ TIDNING Samhällsinformation från Ekerö kommun Maj Nr.02 2014 Så här användes dina skattepengar under 2013. Läs mer om Ekerö kommuns årsredovisning. EU-val Vad tycker politikerna i Ekerö

Läs mer

Ekerö tidning. byggs om till fyra körfält. Nr 24 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Vad äter ditt barn i skolan?

Ekerö tidning. byggs om till fyra körfält. Nr 24 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Vad äter ditt barn i skolan? Nr 24 2011 Ekerö tidning Foto: linda blanckert Foto: linda blanckert Foto: Äppelfabriken Vad äter ditt barn i skolan? Skolmaten ska vara god, vällagad och näringsriktig. Det är målet för Kerstin Zackrisson

Läs mer

vision var ett Venedig vid Mälaren.

vision var ett Venedig vid Mälaren. Nr 1 2010 Ekerö tidning Budget De ekonomiska förutsättningarna för 2010 har förbättrats jämfört med prognoserna vi fick i början på 2009, säger kommundirektör Lars Hortlund Sid 4 Prinsar och prinsessor

Läs mer

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Nr Ekerö tidning 4 2011 Äppelfabriken Blev Årets Ekeröföretagare Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Inför en jury av yrkeskockar och publik fick skolkockarna under tidspress skapa en

Läs mer

Höstens kultur. S uccéföreställningen Drakdrottningens förbannelse av operaensemblen Helt Barockt, spelas åter under höstlovet på Svartsjö slott.

Höstens kultur. S uccéföreställningen Drakdrottningens förbannelse av operaensemblen Helt Barockt, spelas åter under höstlovet på Svartsjö slott. Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Sep Nr.03 2012 Ekerö kommun rankas som nummer 19 på tidningen Fokus lista över var i Sverige det är bäst att bo. Sid 4 S uccéföreställningen

Läs mer

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal nyheter MÄLARÖARNAS 19 MAJ 2008 NR 9 ÅRGÅNG 59 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Alliansen vill sälja Ekerö Bostäder Den politiska majoriteten vill sälja samtliga aktier i Ekerö Bostäder för

Läs mer

BO-BOOM! VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? Folket är med och skapar sin stad HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO NR 3/2014

BO-BOOM! VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? Folket är med och skapar sin stad HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO NR 3/2014 NR 3/2014 VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO BO-BOOM! Folket är med och skapar sin stad NÄRINGSLIVET I VÄSBY Entreprenörskap och socialt ansvar på Näringslivsdagen er du fl i t t ar

Läs mer

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Mar Nr.01 2014 Ekerö har ett stort behov av familjehem och kontaktfamiljer. Familjehemssekreteraren Marie Möller berättar. Mer ekologiskt

Läs mer

EKERÖ TIDNING. Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Maj Nr.02

EKERÖ TIDNING. Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Maj Nr.02 ET.. Sid EKERÖ TIDNING Samhällsinformation Från Ekerö kommun Maj Nr.02 2012 Ekerö - årets klättrare i Stockholms län i Svenskt näringslivs årliga ranking Sid 3 Magnus Ladulås besöker Adelsö Den fjärde

Läs mer

BILTVÄTT. Kommunen gick med plus MÄLARÖARNAS. annons. Roslagsvatten

BILTVÄTT. Kommunen gick med plus MÄLARÖARNAS. annons. Roslagsvatten nyheter MÄLARÖARNAS 100 % MÄLARÖARNA! 8 MAJ 2014 NR 8 ÅRGÅNG 65 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Kommunen gick med plus Roslagsvatten tar över VA Flagga hissades den 6 maj då kommunens politiker

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Svegro AB. Ett nyinstiftat GALAN 2014. Dec Nr.02. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun.

Svegro AB. Ett nyinstiftat GALAN 2014. Dec Nr.02. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun. Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Dec Nr.02 2013 V ad händer med skattepengarna? Kommunfullmäktige beslutade den 19 november om budget för år 2014. Ett nyinstiftat stipendium/

Läs mer

vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16

vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 vårt Lidingö Informationstidning från Lidingö stad nr 2, maj 2010 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 ledare Sveriges

Läs mer

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Dec Nr.04 2012 Fiber är ett högaktuellt ämne i kommunen just nu. Men behöver vi det verkligen? Sid 3 Filmvisningarna i Erskinesalen digitaliseras

Läs mer

Vilken partifärg väljer Du?

Vilken partifärg väljer Du? DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 4 2010 Vilken partifärg väljer Du? Tillsammans hittar vi lösningar på dina frågor. Utan avgift eller krångel erbjuder BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

Läs mer

lilla www.lillatidningen.com Söderköping & östra Östergötland Våren 2014 Foto Yvonne Bäckstedt Jubileumsår 15:e året med lilla tidningen

lilla www.lillatidningen.com Söderköping & östra Östergötland Våren 2014 Foto Yvonne Bäckstedt Jubileumsår 15:e året med lilla tidningen lilla www.lillatidningen.com Söderköping & östra Östergötland Våren 2014 Foto Yvonne Bäckstedt Jubileumsår 15:e året med lilla tidningen lilla tidningen För åsikter i artiklar i denna tidning svarar skribenten

Läs mer

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader. Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader. Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal nyheter MÄLARÖARNAS 7 JUNI 2010 NR 10 ÅRGÅNG 61 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB www.statoil.se Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal Ring för ett avtalsförslag

Läs mer

BILTVÄTT MÄLARÖARNAS. annons

BILTVÄTT MÄLARÖARNAS. annons nyheter MÄLARÖARNAS 100 % MÄLARÖARNA! 5 JUNI 2014 NR 10 ÅRGÅNG 65 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Nytt avtal upprör föräldrar Den upphandling som resulterat i att Ekerö taxi förlorar skolskjutsuppdraget

Läs mer

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster pejl på Botkyrka 4.2010 Följ med till Riksten Klimatfamiljer vill inspirera flera Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster En tidning från Botkyrka kommun om Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge,

Läs mer

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader. Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader. Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal nyheter MÄLARÖARNAS 29 MARS 2010 NR 5 ÅRGÅNG 61 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB www.statoil.se Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal Ring för ett avtalsförslag

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

MAtGlÄDje. levande arena. skogen. surfplattan. idrottsklubbarna tycker till. så ska östersund växa sig större. Känner du till våra stadsnära pärlor?

MAtGlÄDje. levande arena. skogen. surfplattan. idrottsklubbarna tycker till. så ska östersund växa sig större. Känner du till våra stadsnära pärlor? ETT MAGASIN FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN # 2/2011 levande arena idrottsklubbarna tycker till 65 000 så ska växa sig större skogen Känner du till våra stadsnära pärlor? surfplattan Följ med till framtidens förskola

Läs mer

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 3 2014 valspecial En informationstidning från Luleå kommun. Nr 3 2014 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13 400 valarbetare Sidan 16 Ett nummer om kommunvalet valspecial Söndagen

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Lommaryds-Bladet. väg att gå i pension. Man har även infört meröppet, vilket innebär att biblioteket kan besökas även på tider då det är obemannat.

Lommaryds-Bladet. väg att gå i pension. Man har även infört meröppet, vilket innebär att biblioteket kan besökas även på tider då det är obemannat. Nr 2 juni 2014 Årgång 19 Lösnummer: 40:- Lommaryds-Bladet Ny personal och nya tider på biblioteket Mycket har förändrats på biblioteket i Aneby den senaste tiden. Två nya personer har anställts i bibliotekssamordnaren

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping NUMMER 7 OKTOBER 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009 + Så kan du bidra till utvecklingen av Nyköping Politikerna berättar: Mitt viktigaste beslut Företagarpanel

Läs mer

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader. Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader. Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal nyheter MÄLARÖARNAS 26 APRIL 2010 NR 7 ÅRGÅNG 61 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Byggmaterial sedan 1922. Vi lägger det där du vill ha det Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti

Läs mer

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta:

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: limten# 2 2014 88 SIDOR VINTERLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Så bor vi i framtiden True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: SIGTUNAHEM 60 ÅR KÄRLEK TILL MÄRSTA REDAKTÖRSORDET

Läs mer

Det kommunala skatteutjämningssystemet.

Det kommunala skatteutjämningssystemet. Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Det låter inte klokt, men så absurd är verkligheten i dagens Sverige! Webbgruppen: webmaster@ vellinge.moderat.se Ansvarig

Läs mer