Stockholmsfientligt. Så skulle Stockholm drabbas av vänsterpartiernas regeringsplattform. Stockholms stad och län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholmsfientligt. Så skulle Stockholm drabbas av vänsterpartiernas regeringsplattform. Stockholms stad och län"

Transkript

1 Så skulle Stockholm drabbas av vänsterpartiernas regeringsplattform FRAMÅT TILL SAM MANS Stockholms stad och län

2 Innehåll Vänsterpartiernas Stockholmsfientliga politik 3 Höjda skatter för 1,5 miljoner stockholmare 3 Återinförd fastighetsskatt 4 Hur slår de rödgröna skattehöjningarna mot en typisk Stockholmsfamilj? 4 Återinförd förmögenhetsskatt 5 RUT och ROT 6 Oviss framtid för Förbifart Stockholm 6 och för även Bromma flygplats 7 Bilaga, beräkningar 9

3 Vänsterpartiernas Stockholmsfientliga politik Stockholmsregionen växer så det knakar. Vår huvudstad har inte bara betydelse befolkningsmässigt utan utgör även en viktig motor för tillväxt och ekonomisk utveckling för hela Sverige. Under 2009 växte antalet invånare i Stockholm med närmare och inom 20 år förväntas ytterligare en halv miljon människor flytta till Stockholmsområdet. Människor från hela landet flyttar till Stockholm av många olika skäl. Här finns stora möjligheter till spännande jobb och ett brett nöjes- och kulturutbud. För många kännetecknas Stockholm av mångfald, tolerans och kreativitet. Vi moderater tror på huvudstaden. Vi utvecklar vår politik för att tillvarata Stockholmsregionens potential, hitta lösningar på de utmaningar som återstår och ta Stockholm framåt. Gemensamt med de andra partierna i Alliansen har vi genomfört många viktiga reformer under mandatperioden för våra storstäder. Satsningar på arbete, utbildning och välfärd kommer många människor i Stockholm till del. Omfattande investeringar i ny infrastruktur och en god miljö är andra viktiga delar i att förbättra människors livskvalitet. Mot oss står en på flera områden splittrad vänsteropposition, som bedriver en direkt Stockholmsfientlig politik. Den gemensamma regeringsplattform man till slut presenterat befäster bilden av ett regeringsalternativ som inte tar hänsyn till storstädernas villkor i allmänhet och Stockholms i synnerhet. Dessutom saknas svar i flera viktiga frågor, till exempel i trygghetsfrågorna. Bland vänsterpartiernas gemensamma förslag finns ett flertal reformer som skulle slå hårt mot Stockholm med höjda skatter, sämre välfärd och kraftigt begränsade tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. Det är tydligt att S, V och MP har övergett Stockholm. Med denna granskning vill vi tydliggöra hur förslagen i vänsterpartiernas regeringsplattform konkret skulle slå undan förutsättningarna för entreprenörskap och företagande, försämra hushållsekonomin och vardagen för vanliga stockholmare samt bromsa Stockholmsregionens utveckling. Höjda skatter för 1,5 miljoner stockholmare Med sin regeringsplattform har vänsterpartierna nu tydligt visat att det i slutändan blir samhällsbärarna, såsom gymnasielärare och sjuksköterskor, som får betala priset för deras politik. Skattehöjningar väntar närmare 4,4 miljoner löntagare i Sverige och värst drabbade blir de som redan har små marginaler. I Stockholms län rör det sig om uppemot 1,5 miljoner löntagare som med vänsterpartiernas politik kommer att få höjda skatter. Höjda inkomstskatter, kommunal- och landstingsskatter samt en höjning av bland annat bensinskatten med 49 öre per liter kommer att drabba många stockholmare, men främst de som redan har minst. Höjd kommunal- och landstingsskatt, som tas ut på alla inkomster, slår också mot arbetslösa och sjukskrivna. Med en rödgrön regering kommer ett vårdbiträde i Stockholms kommun att förlora kr per år genom höjda skatter och en gymnasielärare så mycket som kronor per år. Även yrkesgrupper som exempelvis poliser och sjuksköterskor drabbas hårt. I Stockholm, där levnadsomkostnaderna dessutom är högre än i övriga landet, kommer skattehöjningarna för människor med normala inkomster vara mest skadliga. För många småbarnsfamiljer med låg- eller medelinkomster slår skatterna på flera nivåer det blir både dyrare att jobba, dyrare att handla mat och dyrare att skjutsa barnen till skolan. Det gör det ännu svårare att få ihop vardagsekonomin för många som redan har pressade marginaler. Moderaterna för en ansvarsfull politik där det lönar sig att arbeta. Vi har under mandatperioden sänkt skatterna på arbete och gjort det mer lönsamt att arbeta. Genom jobbskatteavdraget har ett vårdbiträde fått en extra månadslön mer per år i sänkt skatt ett tillskott som för många behövs för att få ihop vardagseko- 3

4 nomin och som ökat individens frihet i vårt samhälle. Tack vare jobbskatteavdraget har det blivit mer lönsamt att arbeta, fler kan leva på sin lön och beroendet av bidrag i samhället har minskat. I Stockholm har sänkta kommun- och landstingsskatter även inneburit pengar över för stockholmarna utan att kvalitén i länets välfärd försämrats. Därför vill Alliansen gå vidare med ytterligare sänkningar av inkomstskatterna för låg- och medelinkomsttagare, när de offentliga finanserna tillåter. Återinförd fastighetsskatt Vänsteroppositionen går till val på ett återinförande av fastighetsskatten för hus med taxeringsvärden över 4,5 miljoner kronor. För många runtom i landet innebär det en osäker framtid som hotar tryggheten i boendet, men värst drabbat blir Stockholm. Bland de närmare småhus i landet som berörs av en rödgrön fastighetsskatt finns nästan i Stockholmsområdet. Det rör sig om tusentals barnfamiljer, äldre och andra runtom i Stockholm som trots låga eller medelstora inkomster kommer att få en ny skatt på flera tusentals kronor per år. Tillsammans med de rödgrönas övriga föreslagna skattehöjningar kommer en återinförd fastighetsskatt innebära ytterligare en försämring av många stockholmares hushållsekonomi. Villa- och radhusägare i Stockholm är olika och har olika förutsättningar. Att man bor i ett område med höga taxeringsvärden betyder inte nödvändigtvis att man har hög inkomst och god betalningsförmåga. Vissa har kanske ärvt fastigheten medan andra köpt sina småhus för många år sedan till betydligt lägre priser eller i områden som inte var lika attraktiva då. I dag skulle flera inte ha råd att köpa motsvarande fastighet, men med en rödgrön politik framstår de plötsligt som förmögna på pappret. Detta gäller framförallt många av de äldre stockholmarna, som köpt sina hus för länge sedan till ett betydligt lägre värde, men som sett hur fastighetsvärdet över tid ökat i takt med att Stockholm växt och fler människor valt att flytta hit. Vissa har kanske betalat av sina lån på huset och är skuldfria medan andra fortsatt lever på låga inkomster och små marginaler. Likaså är det många barnfamiljer i Stockholm som trots att de äger ett hus kämpar med höga lån och de dyrare levnadskostnader som ett boende i storstaden medför. För dem kan en ny fastighetsskatt innebära skillnaden mellan att tvingas flytta eller att bo kvar. En återinförd fastighetsskatt slår hårt mot många husägare i Stockholm. För de närmare småhus som berörs i Stockholms län innebär det en stor otrygghet att hotas av en skattechock på tusentals kronor per år. Värst drabbade blir de med redan begränsat ekonomiskt utrymme. Hur slår de rödgröna skattehöjningarna mot en typisk Stockholmsfamilj? För att illustrera hur vänsterpartiernas politik skulle slå mot en vanlig barnfamilj i Stockholm kan vi visa på följande exempel: Anders och Maria Johansson är 49 och 46 år gamla och har med sina två barn bott i Enskede i Stockholms kommun snart 15 år. Anders jobbar som gymnasielärare och Maria jobbar som sjuksköterska. Huset som Anders och Maria köpte för nästan 15 år sen kostade då betydligt mindre än vad det är värt i dag. Dessutom ligger det i ett område som sedan dess rustats upp och blivit allt mer attraktivt. I takt med att taxeringsvärdena skjutit i höjden över åren har även familjen Johanssons hus ökat i värde och har nu ett taxeringsvärde på 4,8 miljoner kronor. Med en rödgrön politik drabbas hela familjen Johansson av kraftigt höjda skatter både för inkomster, boende och levnad. För deras hus innebär fastighetsskatten tillsammans med fastighetsavgiften en skattehöjning på närmare kronor per år. Samtidigt får Anders och Maria även höjd inkomstskatt, kommu- 4

5 nal- och landstingsskatt, samt en höjning av bland annat bensinskatten. För Anders del blir det höjd skatt med kronor per år och för Marias del med kronor per år. Familjen har också en Volvo som de använder gemensamt för skjuts till fotbollsträningen för yngsta dottern Sofie, handla mat, ta sig till och från jobbet och annat. Vänsterpartiernas föreslagna höjning av bensinpriset med 49 öre litern kommer att innebära en kostnadsökning på 588 kronor per år för dem. Sammanlagt innebär då en rödgrön politik att familjen Johansson får ökade skatteutgifter med så mycket som kronor per år, trots att de varken har höga inkomster eller förmögenhet. Figur 1. Så drabbas Familjen Johansson av vänsterpartiernas förslag Skattehöjning fastighetsavgift Höjt bensinpris Övriga skattehöjningar Anders Övriga skattehöjningar Maria kr 588 kr kr kr Summa ökade skatteutgifter per år kr Dessutom innebär oppositionens föreslagna kilometerskatt att priset på livsmedel och andra varor kommer att öka när kraftigt ökade kostnader på transporter av varor vältras över på konsumenterna. Det betyder i sin tur dyrare mjölk och tvättmedel för familjen Johansson. Vidare innebär den avveckling av kärnkraften som vänsteroppositionen är överens om att elpriserna riskerar att skjuta i höjden. Något som kommer att drabba just boende i hus hårt när uppvärmningskostnaderna blir väsentligt högre. Samtidigt kommer familjens äldsta dotter Lina, 20 år, få det betydligt svårare att komma in på arbetsmarknaden när vänsterpartiernas ungdomsskatt i ett slag fördubblar arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. Återinförd förmögenhetsskatt En rödgrön regering vill införa en ny skatt på förmögna i Sverige. Skatten, som enligt vänsterpartierna själva inte innebär ett återinförande av den tidigare förmögenhetsskatten, förväntas ge 4 miljarder kronor i intäkter till staten. Det är högst oklart hur denna skatt kommer att utformas, samt vilka inkomstgrupper som berörs. Vänsterpartierna är dessutom oeniga om huruvida även fastigheter ska inräknas som förmögenhet i utformningen av den nya skatten. Den tidigare förmögenhetsskatten, som Alliansen avskaffade 2007, var enligt Socialdemokraterna avsedd som en fördelningspolitisk åtgärd som även skulle bidra till ökade statsintäkter. Resultatet blev istället en skatt som slog hårt mot entreprenörskap, utbildning och nödvändiga investeringar i landet. Skatten bidrog till att driva investerings- och startkapital, bland annat för små- och medelstora företag, från landet samtidigt som det endast inbringade mindre intäkter till staten. En ny rödgrön förmögenhetsskatt kommer att slå hårt mot hela landet men i synnerhet mot storstäder som Stockholm. Behovet av kapital för nya investeringar, nya företag och nya jobb är starkt i storstadsregionen, och en förmögenhetsskatt riskerar att driva bort investerare och kapital ur landet. 5

6 RUT och ROT Vänsteroppositionen vill avskaffa RUT-avdraget men behålla ROT-avdraget under den kommande mandatperioden. Skattereduktionen för hushållsnära tjänster (RUT), ska avskaffas omedelbart medan ROTavdraget som omfattar reparationer, ombyggnader och tillbyggnader och som tidigare betraktats av de rödgröna som en tillfällig konjunkturåtgärd behålls fram till Ett borttagande av RUT, och på sikt även ROT, kommer att slå hårt mot en redan verksam och växande bransch i Sverige. Tusentals nya och trygga arbetstillfällen hotas runtom i Sverige framförallt i Stockholm. Av de närmare svenska företag som berörs av avdragen har nästan sin verksamhet i Stockholms län. Så mycket som en fjärdedel av alla svenskar som nyttjat eller nyttjar avdragen sedan 2009 bor i Stockholmsområdet. Totalt rör det sig om mer än hushåll i Stockholm. De positiva effekterna av RUT- och ROT-avdragen är många, inte bara för enskilda huvudstadsbor och företag utan för hela samhället. Nya jobb har skapats och skapas fortfarande och det i en bransch som tidigare till stor del utgjordes av svartarbete men som nu skapar nya vita jobb, vilket innebär en ökad social trygghet för de anställda i sektorn. RUT- och ROT-avdragen har gjort det möjligt för fler stockholmare att kunna få ihop livspusslet och kombinera jobb med fritid och sysslor på ett sätt som gynnar hela samhället. Den ökade efterfrågan på tjänsteföretag som avdragen har gett har dessutom öppnat vägen för fler att kunna få ett arbete, framförallt i en bransch som för många kan utgöra ett första viktigt steg mot en mer varaktig etablering på arbetsmarknaden. Två av tre som har anställts tack vare RUT-avdraget det senaste halvåret har gått direkt från utanförskap till lönsamt arbete. Enligt branschorganisationen Almega har RUT-avdraget skapat närmare nya jobb i Sverige, och en betydande del av dessa finns i Stockholmsområdet. En ny tjänstesektor har växt fram med fler nya företag och nya jobb. Det innebär för många en möjlighet att gå från utanförskap till lönsamt arbete, samtidigt som samhället kan minska bidragsutgifterna och ersätta dessa med skatteintäkter. Att RUT endast gynnar höginkomsttagare och mest män har varit ett av vänsterpartiernas argument för att avskaffa reformen. Det är ett felaktigt påstående. Bland köparna av hushållsnära tjänster har var fjärde person en månadsinkomst som understiger kronor, och enligt siffror från Statistiska Centralbyrån var 57 procent av dem som köpte tjänster till hemmet under 2008 kvinnor. Oppositionens ambition att avskaffa RUT-avdraget och på sikt även ROT-avdraget kommer att slå hårt mot en växande bransch och hotar både jobb och företag i Stockholm. Bland de närmare jobb som skapats tack vare avdragen befaras nästan hälften försvinna vid ett rödgrönt avskaffande av RUT. Det hotar tusentals jobb i Stockholm, där 10 procent av företagen kan tvingas lägga ner sin verksamhet när efterfrågan minskar och lönsamheten halveras. Det resulterar i färre jobb, ökat utanförskap och en ökning av andelen svartarbete och social otrygghet i branschen. Efterfrågan och intresset för RUT- och ROT-avdragen ökar fortfarande. 7 av 10 svenskar är positivt inställda till avdragen. I motsats till de rödgröna vill Moderaterna behålla både RUT- och ROT-avdragen, och vi öppnar också för att på sikt erbjuda nya avdrag som skapar fler nya jobb och underlättar i stockholmarnas vardag. Oviss framtid för Förbifart Stockholm Vänsteroppositionen säger sig vilja utveckla Stockholm samtidigt som man konsekvent väljer att försena och eventuellt hindra ett av regionens viktigaste byggprojekt Förbifart Stockholm. Trots att flera undersökningar visar att 3 av 4 stockholmare välkomnar Förbifarten vill vänsterpartierna istället försena starten av projektet genom en dyr och onödig folkomröstning år Moderaterna anser att bygget av Förbifart Stockholm är en nödvändighet för stadens och regionens framtida utveckling. Förbifarten är viktig för att underlätta människors vardag och för att skapa förutsättning- 6

7 ar för företagande inom hela regionen. Byggandet av Förbifart Stockholm kommer att underlätta trafikflöden i och runt vår huvudstad, minska kötider och förseningar och förbättra miljön i Stockholmsområdet när färre lastbilar och bilar tvingas stå still eller trängas i stadsmiljön. Stockholm är en stad som fortsätter att växa. Under 2009 växte antalet invånare i Stockholm med närmare , och inom 20 år förväntas ytterligare en halv miljon människor flytta till Stockholmsområdet. I takt med att Stockholm växer som stad växer även behovet av väl utbyggda vägnätverk och kollektivtrafik. I dagsläget går en majoritet av alla tunga fordonstransporter rakt igenom Stockholm utan något gångbart alternativ. Det betyder långa köer med tidvis stillastående lastbilar och bilar med förseningar och negativ miljöpåverkan i hela Stockholmsområdet. Moderaterna satsar på både kollektivtrafik med utbyggda spår, bättre framkomlighet och fler cykelbanor och byggandet av Förbifart Stockholm. Finansieringen av Förbifart Stockholm sker i huvudsak med hjälp av medel från trängselskatten så att de pengar som trängselskatten genererar återgår till stockholmarna genom bygget av en välbehövlig väg som förbinder staden och länet på ett bra och effektivt sätt. Samtidigt frigörs medel för kollektivtrafiksatsningar. En rödgrön försening av Förbifart Stockholm kommer att drabba alla stockholmare, såväl på vägarna som i kollektivtrafiken. Istället för att som de rödgröna vill, genomföra en dyr och onödig folkomröstning 2012, vill Moderaterna ta det första spadtaget för Förbifart Stockholm samma år. Den rödgröna oenigheten kring Förbifarten innebär i slutändan en kraftfull försening av en nödvändig och behövd infrastruktursatsning. Moderaterna anser att det i en växande region med krav på hög rörlighet krävs både utbyggd kollektivtrafik och Förbifart Stockholm för framkomligheten i vardagen och miljön i Stockholmsområdet. Med en rödgrön politik blir resultatet istället flera trafikstockningar, ökade koldioxidutsläpp och ständiga förseningar för stockholmarna. och för även Bromma flygplats År 2030 kommer ytterligare en miljon människor bo i Stockholmsregionen. Det kräver att vi nu investerar stort i infrastruktur med både spår, vägar, hamnar och flygplatser. Bromma flygplats bidrar till att göra Stockholmsregionen mer lättillgänglig för företag som redan är etablerade i vår region och förbättrar regionens möjligheter att locka till sig nyetableringar. En citynära flygplats har stor vikt för näringslivet som i allt högre grad behöver snabb tillgänglighet till mycket goda kommunikationer. En majoritet av stockholmarna anser, tvärs över partipolitiska och geografiska gränser, att det är viktigt med en flygplats nära City. Utan en flygplats nära City för företag med huvudkontor i vår region skulle Stockholms attraktionskraft minska och våra möjligheter att konkurrera med andra regioner försämras. Enligt Handelskammarens SKOP-mätning 2008 behöver 94 procent av Stockholms storföretagare Bromma flygplats för sina affärsresor. Bromma flygplats har haft verksamhet sedan 1936, och transporterade under 2009 närmare 2 miljoner flygresenärer. På Bromma flygplats jobbar det idag cirka 500 personer, och i företag som är beroende av flygplatsen för sin verksamhet jobbar det idag cirka personer. Totalt genererar därmed Bromma flygplats jobb. Vänsterpartierna vill lägga ned Bromma flygplats och bygga bostäder där. I Stockholm går det i snitt 363 bilar per bostäder bostäder skulle med andra ord generera en trafik på cirka nya bilar i området. Eftersom det inte finns kollektivtrafik nog för området skulle alla dessa bilar behöva ta sig igenom Alvik och över Tranebergsbron som redan är tungt trafikbelastad. Marken på Bromma flygplats är kraftigt förorenad av över 70 års flygverksamhet. Bostadsbyggande skulle därför kräva mycket omfattande marksaneringsarbeten. Kostnaden för dessa arbeten uppskattas till cirka 7

8 en halv miljard kronor kostnader som antingen skattebetalarna får bära eller som belastar priset på de tänkta bostäderna på flygplatsområdet. Komplicerade markförhållanden kommer att fördyra eventuella bostäder ytterligare. Det gällande avtalet mellan Stockholms stad och Swedavia (f.d. Luftfartsverket) medger inte att staden ensidigt säger upp avtalet om flygplatsverksamhet i Bromma. Om staden med en eventuell rödgrön majoritet skulle bryta avtalet skulle det innebära ersättningsanspråk från Swedavia både för uteblivna framtida vinster på Bromma och för framtvingad utbyggnad av Arlanda. Alternativet att dirigera om flygtrafiken som idag går på Bromma till Arlanda är dessutom inte möjligt med gällande regelverk. Arlanda omgärdas av ett utsläppstak, fastsällt av regeringen 1993, som inkluderar alla bilar till och från flygplatsen och som för närvarande ligger på en nivå som omöjliggör expansion av flygtrafiken. Det rödgröna kravet att lägga ned Bromma flygplats skulle med andra ord hota tusentals jobb på kort sikt och försvaga Stockholms attraktionskraft vilket hotar ännu fler jobb på lång sikt. För detta ska Stockholms skattebetalare tvingas att betala miljardbelopp i ersättningar till Swedavia och saneringskostnader. 8

9 Bilaga, beräkningar exempel 1 Familj i Enskede med bil Anders och Maria Johansson är 49 och 46 år gamla och bor med två barn i Enskede. Anders jobbar som gymnasielärare och Maria jobbar som sjuksköterska. Deras hus har ett taxeringsvärde på 4,8 miljoner kronor. För deras hus innebär fastighetsskatten som införs vid en rödgrön valseger en ökad beskattning av deras hus med kr per år. Samtidigt får Anders och Maria även höjd inkomst-, kommunal- och landstingsskatt, samt en höjning av bland annat bensinskatten. För Anders del blir inkomstskatten kr mer per år och för Marias del kronor mer per år. Enligt berör en ny fastighetsskatt hus med taxeringsvärden över 4,5 miljoner kronor. Skatten är 1 % av det överstigande värdet samt fastighetsavgiften, i det här fallet ( ) X 0,01 (fastighetskatten) = kr per år. Beräkningarna är baserade på följande antagande: Förväntade lönenivåerna 2011 för en sjuksköterska och en gymnasielärare är kr respektive (Källa: Finansdepartementet). Kommun- och landstingskatten i Enskede antas höjas med sammanlagt 77 öre per 100 kr (60 öre i höjd kommunal skatt och 17 öre i höjd landstingsskatt) vid en rödgrön valseger. De är inte med i någon a-kassa. Skattesatserna på kommunal och landstingsnivå är i jämförelse med år 2010 (0, och 0, ). Skillnaden i skatt avser år 2014 då 5:e steget i jobbskatteavdraget är genomfört. Beräkningarna inkluderar nedskalningen av JSA för att bekosta skatteväxling och sänkt skatt för sjuka, föräldralediga och arbetslösa. Samt skattereduktionen för a-kasseavgift. Höjd bensinskatt: En genomsnittsbilist avverkar runt mil per år. Familjen Johansson har en bil som de använder gemensamt till skjuts av döttrarna, handla mat, till och från jobb etc. Om vi räknar med en snittbränsleförbrukning på 0,8 liter per mil = mil X 0,8 = liter X 49 öre höjning = 588 kronor per år i höjd bensinskatt Familjen kommer inte upp i reseavdraget i och med närhet till arbetsplatsen exempel 2 Ett vårdbiträde i Stockholm kommer att betala kr mer per år i skatt vid en rödgrön valseger, och en gymnasielärare i Stockholm kr mer per år. Beräkningarna är baserade på följande antagande: Förväntade lönenivåerna 2011 för ett vårdbiträde och en gymnasielärare är kr respektive (Källa: Finansdepartementet) Kommun- och landstingskatten i Stockholm förväntas höjas med sammanlagt 77 öre per 100 kr vid en rödgrön valseger (Källa: Stadshuset) Exempelpersonerna vårdbiträdet och gymnasieläraren har en a-kasseavgift på 162 kr (Kommunal) samt 108 kr (Lärarnas). Skattesatserna på kommunal och landstingsnivå är i jämförelse med år 2010 (0, och 0, ). Skillnaden i skatt avser år 2014 då 5:e steget i jobbskatteavdraget är genomfört. Beräkningarna inkluderar nedskalningen av JSA för att bekosta skatteväxling och sänkt skatt för sjuka, föräldralediga och arbetslösa. Samt skattereduktionen för a-kasseavgift. 9

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Varning för tidernas vänstersväng. 35 punkter som hotar stockholmarna efter valet

Varning för tidernas vänstersväng. 35 punkter som hotar stockholmarna efter valet Varning för tidernas vänstersväng 35 punkter som hotar stockholmarna efter valet Moderaterna i Stockholms stad och län September 2010 Vad händer om vi vaknar upp den 20 september och kan konstatera att

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Oppositionens budgetförslag. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Oppositionens förslag

Oppositionens budgetförslag. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Oppositionens förslag Oppositionens budgetförslag - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Oppositionens förslag Ekonomisk-politisk motion Oppositionen i form av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern presenterade

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp D Skattepolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp D Skattepolitik Motioner och utlåtanden Grupp D Skattepolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll DX01 Partidistriktsmotion Skattepolitik för välfärd, jobb och rättvisa... 5 D02

Läs mer

Skattevision 2014. Lägre, enklare och bättre!

Skattevision 2014. Lägre, enklare och bättre! Skattevision 2014 Lägre, enklare och bättre! Behovet av en ny skattereform Skatter, som människor och företag betalar, bär upp den svenska välfärdsstaten. Höga och krångliga skatter riskerar dock att underminera

Läs mer

Försvara Sverige försvara jobben. Folkpartiets vårmotion 2015

Försvara Sverige försvara jobben. Folkpartiets vårmotion 2015 Försvara Sverige försvara jobben Folkpartiets vårmotion 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen föreslås godkänna de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i avsnitt

Läs mer

Fler jobb gör Sverige starkare

Fler jobb gör Sverige starkare Fler jobb gör Sverige starkare Innehåll 1. Inledning: Ett bra Sverige som kan bli ännu bättre 5 2. Utsikter för svensk ekonomi 7 2.1. Global återhämtning i sikte 7 2.2. Goda utsikter för Sverige, om än

Läs mer

Ett år under borgarna vem firar?

Ett år under borgarna vem firar? 2007-09-17 Socialdemokraterna Ett år under borgarna vem firar? Ett år under borgarna vem firar?...1 Orättvis och oansvarigt...4 Ökade orättvisor...4 Oansvarig politik...5 Ett skattesystem i förfall...6

Läs mer

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Innehåll 1. Fler i arbete bygger ett starkare Sverige 2 2. Ett modernt arbetsliv och fler

Läs mer

Vägval för. jobb och miljö

Vägval för. jobb och miljö Vägval för jobb och miljö centerpartiets vårmotion 2015 CENTERPARTIETS VÅRMOTION 2015 1. Centerpartiets inriktning för den ekonomiska politiken... 3 2. En närodlad politik... 5 2.1 Fler jobb i växande

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

SKATTEUTGIFTER. Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt. Ung Liberal

SKATTEUTGIFTER. Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt. Ung Liberal 1 SKATTEUTGIFTER Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt Ung Liberal BÄTTRE SKATTER Skattesystemet utgör grunden för välfärdsstaten. Rätt utformat kan det fungera för att upp muntra bra

Läs mer

Blå Skåne. Medlemstidningen för Moderater i Skåne. Nu laddar vi för valrörelse!

Blå Skåne. Medlemstidningen för Moderater i Skåne. Nu laddar vi för valrörelse! Blå Skåne Medlemstidningen för Moderater i Skåne Nu laddar vi för valrörelse! Nr. 2 juni 2010 Blå Skåne nr. 2 juni 2010 ANSVARIG UTGIVARE Blå Skåne ges ut av Moderaterna i Skåne. Ansvarig utgivare är Lars-Ingvar

Läs mer

ÄR SKATTER SKADLIGA?

ÄR SKATTER SKADLIGA? rapport nr 30/2011 ÄR SKATTER SKADLIGA? Det behövs en ny, övergripande utredning om hela skattesystemet. Denna rapport lyfter några frågor som är centrala i en sådan översyn. Av Anne-Marie Lindgren Innehåll:

Läs mer

Granskning av vänsterexperimentet. En rapport från MUF Stockholm

Granskning av vänsterexperimentet. En rapport från MUF Stockholm Granskning av vänsterexperimentet En rapport från MUF Stockholm Inför valet i höst har vänsterpartierna i svensk politik gått samman för att utmana Alliansregeringen. Men vad tycker de egentligen? Vad

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:M001 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige

Motion till riksdagen: 2014/15:M001 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M001 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer 1 2 Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Socialdemokrati och

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN: 978-91-88019-00-4 www.saco.se

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer