Stockholmsfientligt. Så skulle Stockholm drabbas av vänsterpartiernas regeringsplattform. Stockholms stad och län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholmsfientligt. Så skulle Stockholm drabbas av vänsterpartiernas regeringsplattform. Stockholms stad och län"

Transkript

1 Så skulle Stockholm drabbas av vänsterpartiernas regeringsplattform FRAMÅT TILL SAM MANS Stockholms stad och län

2 Innehåll Vänsterpartiernas Stockholmsfientliga politik 3 Höjda skatter för 1,5 miljoner stockholmare 3 Återinförd fastighetsskatt 4 Hur slår de rödgröna skattehöjningarna mot en typisk Stockholmsfamilj? 4 Återinförd förmögenhetsskatt 5 RUT och ROT 6 Oviss framtid för Förbifart Stockholm 6 och för även Bromma flygplats 7 Bilaga, beräkningar 9

3 Vänsterpartiernas Stockholmsfientliga politik Stockholmsregionen växer så det knakar. Vår huvudstad har inte bara betydelse befolkningsmässigt utan utgör även en viktig motor för tillväxt och ekonomisk utveckling för hela Sverige. Under 2009 växte antalet invånare i Stockholm med närmare och inom 20 år förväntas ytterligare en halv miljon människor flytta till Stockholmsområdet. Människor från hela landet flyttar till Stockholm av många olika skäl. Här finns stora möjligheter till spännande jobb och ett brett nöjes- och kulturutbud. För många kännetecknas Stockholm av mångfald, tolerans och kreativitet. Vi moderater tror på huvudstaden. Vi utvecklar vår politik för att tillvarata Stockholmsregionens potential, hitta lösningar på de utmaningar som återstår och ta Stockholm framåt. Gemensamt med de andra partierna i Alliansen har vi genomfört många viktiga reformer under mandatperioden för våra storstäder. Satsningar på arbete, utbildning och välfärd kommer många människor i Stockholm till del. Omfattande investeringar i ny infrastruktur och en god miljö är andra viktiga delar i att förbättra människors livskvalitet. Mot oss står en på flera områden splittrad vänsteropposition, som bedriver en direkt Stockholmsfientlig politik. Den gemensamma regeringsplattform man till slut presenterat befäster bilden av ett regeringsalternativ som inte tar hänsyn till storstädernas villkor i allmänhet och Stockholms i synnerhet. Dessutom saknas svar i flera viktiga frågor, till exempel i trygghetsfrågorna. Bland vänsterpartiernas gemensamma förslag finns ett flertal reformer som skulle slå hårt mot Stockholm med höjda skatter, sämre välfärd och kraftigt begränsade tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. Det är tydligt att S, V och MP har övergett Stockholm. Med denna granskning vill vi tydliggöra hur förslagen i vänsterpartiernas regeringsplattform konkret skulle slå undan förutsättningarna för entreprenörskap och företagande, försämra hushållsekonomin och vardagen för vanliga stockholmare samt bromsa Stockholmsregionens utveckling. Höjda skatter för 1,5 miljoner stockholmare Med sin regeringsplattform har vänsterpartierna nu tydligt visat att det i slutändan blir samhällsbärarna, såsom gymnasielärare och sjuksköterskor, som får betala priset för deras politik. Skattehöjningar väntar närmare 4,4 miljoner löntagare i Sverige och värst drabbade blir de som redan har små marginaler. I Stockholms län rör det sig om uppemot 1,5 miljoner löntagare som med vänsterpartiernas politik kommer att få höjda skatter. Höjda inkomstskatter, kommunal- och landstingsskatter samt en höjning av bland annat bensinskatten med 49 öre per liter kommer att drabba många stockholmare, men främst de som redan har minst. Höjd kommunal- och landstingsskatt, som tas ut på alla inkomster, slår också mot arbetslösa och sjukskrivna. Med en rödgrön regering kommer ett vårdbiträde i Stockholms kommun att förlora kr per år genom höjda skatter och en gymnasielärare så mycket som kronor per år. Även yrkesgrupper som exempelvis poliser och sjuksköterskor drabbas hårt. I Stockholm, där levnadsomkostnaderna dessutom är högre än i övriga landet, kommer skattehöjningarna för människor med normala inkomster vara mest skadliga. För många småbarnsfamiljer med låg- eller medelinkomster slår skatterna på flera nivåer det blir både dyrare att jobba, dyrare att handla mat och dyrare att skjutsa barnen till skolan. Det gör det ännu svårare att få ihop vardagsekonomin för många som redan har pressade marginaler. Moderaterna för en ansvarsfull politik där det lönar sig att arbeta. Vi har under mandatperioden sänkt skatterna på arbete och gjort det mer lönsamt att arbeta. Genom jobbskatteavdraget har ett vårdbiträde fått en extra månadslön mer per år i sänkt skatt ett tillskott som för många behövs för att få ihop vardagseko- 3

4 nomin och som ökat individens frihet i vårt samhälle. Tack vare jobbskatteavdraget har det blivit mer lönsamt att arbeta, fler kan leva på sin lön och beroendet av bidrag i samhället har minskat. I Stockholm har sänkta kommun- och landstingsskatter även inneburit pengar över för stockholmarna utan att kvalitén i länets välfärd försämrats. Därför vill Alliansen gå vidare med ytterligare sänkningar av inkomstskatterna för låg- och medelinkomsttagare, när de offentliga finanserna tillåter. Återinförd fastighetsskatt Vänsteroppositionen går till val på ett återinförande av fastighetsskatten för hus med taxeringsvärden över 4,5 miljoner kronor. För många runtom i landet innebär det en osäker framtid som hotar tryggheten i boendet, men värst drabbat blir Stockholm. Bland de närmare småhus i landet som berörs av en rödgrön fastighetsskatt finns nästan i Stockholmsområdet. Det rör sig om tusentals barnfamiljer, äldre och andra runtom i Stockholm som trots låga eller medelstora inkomster kommer att få en ny skatt på flera tusentals kronor per år. Tillsammans med de rödgrönas övriga föreslagna skattehöjningar kommer en återinförd fastighetsskatt innebära ytterligare en försämring av många stockholmares hushållsekonomi. Villa- och radhusägare i Stockholm är olika och har olika förutsättningar. Att man bor i ett område med höga taxeringsvärden betyder inte nödvändigtvis att man har hög inkomst och god betalningsförmåga. Vissa har kanske ärvt fastigheten medan andra köpt sina småhus för många år sedan till betydligt lägre priser eller i områden som inte var lika attraktiva då. I dag skulle flera inte ha råd att köpa motsvarande fastighet, men med en rödgrön politik framstår de plötsligt som förmögna på pappret. Detta gäller framförallt många av de äldre stockholmarna, som köpt sina hus för länge sedan till ett betydligt lägre värde, men som sett hur fastighetsvärdet över tid ökat i takt med att Stockholm växt och fler människor valt att flytta hit. Vissa har kanske betalat av sina lån på huset och är skuldfria medan andra fortsatt lever på låga inkomster och små marginaler. Likaså är det många barnfamiljer i Stockholm som trots att de äger ett hus kämpar med höga lån och de dyrare levnadskostnader som ett boende i storstaden medför. För dem kan en ny fastighetsskatt innebära skillnaden mellan att tvingas flytta eller att bo kvar. En återinförd fastighetsskatt slår hårt mot många husägare i Stockholm. För de närmare småhus som berörs i Stockholms län innebär det en stor otrygghet att hotas av en skattechock på tusentals kronor per år. Värst drabbade blir de med redan begränsat ekonomiskt utrymme. Hur slår de rödgröna skattehöjningarna mot en typisk Stockholmsfamilj? För att illustrera hur vänsterpartiernas politik skulle slå mot en vanlig barnfamilj i Stockholm kan vi visa på följande exempel: Anders och Maria Johansson är 49 och 46 år gamla och har med sina två barn bott i Enskede i Stockholms kommun snart 15 år. Anders jobbar som gymnasielärare och Maria jobbar som sjuksköterska. Huset som Anders och Maria köpte för nästan 15 år sen kostade då betydligt mindre än vad det är värt i dag. Dessutom ligger det i ett område som sedan dess rustats upp och blivit allt mer attraktivt. I takt med att taxeringsvärdena skjutit i höjden över åren har även familjen Johanssons hus ökat i värde och har nu ett taxeringsvärde på 4,8 miljoner kronor. Med en rödgrön politik drabbas hela familjen Johansson av kraftigt höjda skatter både för inkomster, boende och levnad. För deras hus innebär fastighetsskatten tillsammans med fastighetsavgiften en skattehöjning på närmare kronor per år. Samtidigt får Anders och Maria även höjd inkomstskatt, kommu- 4

5 nal- och landstingsskatt, samt en höjning av bland annat bensinskatten. För Anders del blir det höjd skatt med kronor per år och för Marias del med kronor per år. Familjen har också en Volvo som de använder gemensamt för skjuts till fotbollsträningen för yngsta dottern Sofie, handla mat, ta sig till och från jobbet och annat. Vänsterpartiernas föreslagna höjning av bensinpriset med 49 öre litern kommer att innebära en kostnadsökning på 588 kronor per år för dem. Sammanlagt innebär då en rödgrön politik att familjen Johansson får ökade skatteutgifter med så mycket som kronor per år, trots att de varken har höga inkomster eller förmögenhet. Figur 1. Så drabbas Familjen Johansson av vänsterpartiernas förslag Skattehöjning fastighetsavgift Höjt bensinpris Övriga skattehöjningar Anders Övriga skattehöjningar Maria kr 588 kr kr kr Summa ökade skatteutgifter per år kr Dessutom innebär oppositionens föreslagna kilometerskatt att priset på livsmedel och andra varor kommer att öka när kraftigt ökade kostnader på transporter av varor vältras över på konsumenterna. Det betyder i sin tur dyrare mjölk och tvättmedel för familjen Johansson. Vidare innebär den avveckling av kärnkraften som vänsteroppositionen är överens om att elpriserna riskerar att skjuta i höjden. Något som kommer att drabba just boende i hus hårt när uppvärmningskostnaderna blir väsentligt högre. Samtidigt kommer familjens äldsta dotter Lina, 20 år, få det betydligt svårare att komma in på arbetsmarknaden när vänsterpartiernas ungdomsskatt i ett slag fördubblar arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. Återinförd förmögenhetsskatt En rödgrön regering vill införa en ny skatt på förmögna i Sverige. Skatten, som enligt vänsterpartierna själva inte innebär ett återinförande av den tidigare förmögenhetsskatten, förväntas ge 4 miljarder kronor i intäkter till staten. Det är högst oklart hur denna skatt kommer att utformas, samt vilka inkomstgrupper som berörs. Vänsterpartierna är dessutom oeniga om huruvida även fastigheter ska inräknas som förmögenhet i utformningen av den nya skatten. Den tidigare förmögenhetsskatten, som Alliansen avskaffade 2007, var enligt Socialdemokraterna avsedd som en fördelningspolitisk åtgärd som även skulle bidra till ökade statsintäkter. Resultatet blev istället en skatt som slog hårt mot entreprenörskap, utbildning och nödvändiga investeringar i landet. Skatten bidrog till att driva investerings- och startkapital, bland annat för små- och medelstora företag, från landet samtidigt som det endast inbringade mindre intäkter till staten. En ny rödgrön förmögenhetsskatt kommer att slå hårt mot hela landet men i synnerhet mot storstäder som Stockholm. Behovet av kapital för nya investeringar, nya företag och nya jobb är starkt i storstadsregionen, och en förmögenhetsskatt riskerar att driva bort investerare och kapital ur landet. 5

6 RUT och ROT Vänsteroppositionen vill avskaffa RUT-avdraget men behålla ROT-avdraget under den kommande mandatperioden. Skattereduktionen för hushållsnära tjänster (RUT), ska avskaffas omedelbart medan ROTavdraget som omfattar reparationer, ombyggnader och tillbyggnader och som tidigare betraktats av de rödgröna som en tillfällig konjunkturåtgärd behålls fram till Ett borttagande av RUT, och på sikt även ROT, kommer att slå hårt mot en redan verksam och växande bransch i Sverige. Tusentals nya och trygga arbetstillfällen hotas runtom i Sverige framförallt i Stockholm. Av de närmare svenska företag som berörs av avdragen har nästan sin verksamhet i Stockholms län. Så mycket som en fjärdedel av alla svenskar som nyttjat eller nyttjar avdragen sedan 2009 bor i Stockholmsområdet. Totalt rör det sig om mer än hushåll i Stockholm. De positiva effekterna av RUT- och ROT-avdragen är många, inte bara för enskilda huvudstadsbor och företag utan för hela samhället. Nya jobb har skapats och skapas fortfarande och det i en bransch som tidigare till stor del utgjordes av svartarbete men som nu skapar nya vita jobb, vilket innebär en ökad social trygghet för de anställda i sektorn. RUT- och ROT-avdragen har gjort det möjligt för fler stockholmare att kunna få ihop livspusslet och kombinera jobb med fritid och sysslor på ett sätt som gynnar hela samhället. Den ökade efterfrågan på tjänsteföretag som avdragen har gett har dessutom öppnat vägen för fler att kunna få ett arbete, framförallt i en bransch som för många kan utgöra ett första viktigt steg mot en mer varaktig etablering på arbetsmarknaden. Två av tre som har anställts tack vare RUT-avdraget det senaste halvåret har gått direkt från utanförskap till lönsamt arbete. Enligt branschorganisationen Almega har RUT-avdraget skapat närmare nya jobb i Sverige, och en betydande del av dessa finns i Stockholmsområdet. En ny tjänstesektor har växt fram med fler nya företag och nya jobb. Det innebär för många en möjlighet att gå från utanförskap till lönsamt arbete, samtidigt som samhället kan minska bidragsutgifterna och ersätta dessa med skatteintäkter. Att RUT endast gynnar höginkomsttagare och mest män har varit ett av vänsterpartiernas argument för att avskaffa reformen. Det är ett felaktigt påstående. Bland köparna av hushållsnära tjänster har var fjärde person en månadsinkomst som understiger kronor, och enligt siffror från Statistiska Centralbyrån var 57 procent av dem som köpte tjänster till hemmet under 2008 kvinnor. Oppositionens ambition att avskaffa RUT-avdraget och på sikt även ROT-avdraget kommer att slå hårt mot en växande bransch och hotar både jobb och företag i Stockholm. Bland de närmare jobb som skapats tack vare avdragen befaras nästan hälften försvinna vid ett rödgrönt avskaffande av RUT. Det hotar tusentals jobb i Stockholm, där 10 procent av företagen kan tvingas lägga ner sin verksamhet när efterfrågan minskar och lönsamheten halveras. Det resulterar i färre jobb, ökat utanförskap och en ökning av andelen svartarbete och social otrygghet i branschen. Efterfrågan och intresset för RUT- och ROT-avdragen ökar fortfarande. 7 av 10 svenskar är positivt inställda till avdragen. I motsats till de rödgröna vill Moderaterna behålla både RUT- och ROT-avdragen, och vi öppnar också för att på sikt erbjuda nya avdrag som skapar fler nya jobb och underlättar i stockholmarnas vardag. Oviss framtid för Förbifart Stockholm Vänsteroppositionen säger sig vilja utveckla Stockholm samtidigt som man konsekvent väljer att försena och eventuellt hindra ett av regionens viktigaste byggprojekt Förbifart Stockholm. Trots att flera undersökningar visar att 3 av 4 stockholmare välkomnar Förbifarten vill vänsterpartierna istället försena starten av projektet genom en dyr och onödig folkomröstning år Moderaterna anser att bygget av Förbifart Stockholm är en nödvändighet för stadens och regionens framtida utveckling. Förbifarten är viktig för att underlätta människors vardag och för att skapa förutsättning- 6

7 ar för företagande inom hela regionen. Byggandet av Förbifart Stockholm kommer att underlätta trafikflöden i och runt vår huvudstad, minska kötider och förseningar och förbättra miljön i Stockholmsområdet när färre lastbilar och bilar tvingas stå still eller trängas i stadsmiljön. Stockholm är en stad som fortsätter att växa. Under 2009 växte antalet invånare i Stockholm med närmare , och inom 20 år förväntas ytterligare en halv miljon människor flytta till Stockholmsområdet. I takt med att Stockholm växer som stad växer även behovet av väl utbyggda vägnätverk och kollektivtrafik. I dagsläget går en majoritet av alla tunga fordonstransporter rakt igenom Stockholm utan något gångbart alternativ. Det betyder långa köer med tidvis stillastående lastbilar och bilar med förseningar och negativ miljöpåverkan i hela Stockholmsområdet. Moderaterna satsar på både kollektivtrafik med utbyggda spår, bättre framkomlighet och fler cykelbanor och byggandet av Förbifart Stockholm. Finansieringen av Förbifart Stockholm sker i huvudsak med hjälp av medel från trängselskatten så att de pengar som trängselskatten genererar återgår till stockholmarna genom bygget av en välbehövlig väg som förbinder staden och länet på ett bra och effektivt sätt. Samtidigt frigörs medel för kollektivtrafiksatsningar. En rödgrön försening av Förbifart Stockholm kommer att drabba alla stockholmare, såväl på vägarna som i kollektivtrafiken. Istället för att som de rödgröna vill, genomföra en dyr och onödig folkomröstning 2012, vill Moderaterna ta det första spadtaget för Förbifart Stockholm samma år. Den rödgröna oenigheten kring Förbifarten innebär i slutändan en kraftfull försening av en nödvändig och behövd infrastruktursatsning. Moderaterna anser att det i en växande region med krav på hög rörlighet krävs både utbyggd kollektivtrafik och Förbifart Stockholm för framkomligheten i vardagen och miljön i Stockholmsområdet. Med en rödgrön politik blir resultatet istället flera trafikstockningar, ökade koldioxidutsläpp och ständiga förseningar för stockholmarna. och för även Bromma flygplats År 2030 kommer ytterligare en miljon människor bo i Stockholmsregionen. Det kräver att vi nu investerar stort i infrastruktur med både spår, vägar, hamnar och flygplatser. Bromma flygplats bidrar till att göra Stockholmsregionen mer lättillgänglig för företag som redan är etablerade i vår region och förbättrar regionens möjligheter att locka till sig nyetableringar. En citynära flygplats har stor vikt för näringslivet som i allt högre grad behöver snabb tillgänglighet till mycket goda kommunikationer. En majoritet av stockholmarna anser, tvärs över partipolitiska och geografiska gränser, att det är viktigt med en flygplats nära City. Utan en flygplats nära City för företag med huvudkontor i vår region skulle Stockholms attraktionskraft minska och våra möjligheter att konkurrera med andra regioner försämras. Enligt Handelskammarens SKOP-mätning 2008 behöver 94 procent av Stockholms storföretagare Bromma flygplats för sina affärsresor. Bromma flygplats har haft verksamhet sedan 1936, och transporterade under 2009 närmare 2 miljoner flygresenärer. På Bromma flygplats jobbar det idag cirka 500 personer, och i företag som är beroende av flygplatsen för sin verksamhet jobbar det idag cirka personer. Totalt genererar därmed Bromma flygplats jobb. Vänsterpartierna vill lägga ned Bromma flygplats och bygga bostäder där. I Stockholm går det i snitt 363 bilar per bostäder bostäder skulle med andra ord generera en trafik på cirka nya bilar i området. Eftersom det inte finns kollektivtrafik nog för området skulle alla dessa bilar behöva ta sig igenom Alvik och över Tranebergsbron som redan är tungt trafikbelastad. Marken på Bromma flygplats är kraftigt förorenad av över 70 års flygverksamhet. Bostadsbyggande skulle därför kräva mycket omfattande marksaneringsarbeten. Kostnaden för dessa arbeten uppskattas till cirka 7

8 en halv miljard kronor kostnader som antingen skattebetalarna får bära eller som belastar priset på de tänkta bostäderna på flygplatsområdet. Komplicerade markförhållanden kommer att fördyra eventuella bostäder ytterligare. Det gällande avtalet mellan Stockholms stad och Swedavia (f.d. Luftfartsverket) medger inte att staden ensidigt säger upp avtalet om flygplatsverksamhet i Bromma. Om staden med en eventuell rödgrön majoritet skulle bryta avtalet skulle det innebära ersättningsanspråk från Swedavia både för uteblivna framtida vinster på Bromma och för framtvingad utbyggnad av Arlanda. Alternativet att dirigera om flygtrafiken som idag går på Bromma till Arlanda är dessutom inte möjligt med gällande regelverk. Arlanda omgärdas av ett utsläppstak, fastsällt av regeringen 1993, som inkluderar alla bilar till och från flygplatsen och som för närvarande ligger på en nivå som omöjliggör expansion av flygtrafiken. Det rödgröna kravet att lägga ned Bromma flygplats skulle med andra ord hota tusentals jobb på kort sikt och försvaga Stockholms attraktionskraft vilket hotar ännu fler jobb på lång sikt. För detta ska Stockholms skattebetalare tvingas att betala miljardbelopp i ersättningar till Swedavia och saneringskostnader. 8

9 Bilaga, beräkningar exempel 1 Familj i Enskede med bil Anders och Maria Johansson är 49 och 46 år gamla och bor med två barn i Enskede. Anders jobbar som gymnasielärare och Maria jobbar som sjuksköterska. Deras hus har ett taxeringsvärde på 4,8 miljoner kronor. För deras hus innebär fastighetsskatten som införs vid en rödgrön valseger en ökad beskattning av deras hus med kr per år. Samtidigt får Anders och Maria även höjd inkomst-, kommunal- och landstingsskatt, samt en höjning av bland annat bensinskatten. För Anders del blir inkomstskatten kr mer per år och för Marias del kronor mer per år. Enligt berör en ny fastighetsskatt hus med taxeringsvärden över 4,5 miljoner kronor. Skatten är 1 % av det överstigande värdet samt fastighetsavgiften, i det här fallet ( ) X 0,01 (fastighetskatten) = kr per år. Beräkningarna är baserade på följande antagande: Förväntade lönenivåerna 2011 för en sjuksköterska och en gymnasielärare är kr respektive (Källa: Finansdepartementet). Kommun- och landstingskatten i Enskede antas höjas med sammanlagt 77 öre per 100 kr (60 öre i höjd kommunal skatt och 17 öre i höjd landstingsskatt) vid en rödgrön valseger. De är inte med i någon a-kassa. Skattesatserna på kommunal och landstingsnivå är i jämförelse med år 2010 (0, och 0, ). Skillnaden i skatt avser år 2014 då 5:e steget i jobbskatteavdraget är genomfört. Beräkningarna inkluderar nedskalningen av JSA för att bekosta skatteväxling och sänkt skatt för sjuka, föräldralediga och arbetslösa. Samt skattereduktionen för a-kasseavgift. Höjd bensinskatt: En genomsnittsbilist avverkar runt mil per år. Familjen Johansson har en bil som de använder gemensamt till skjuts av döttrarna, handla mat, till och från jobb etc. Om vi räknar med en snittbränsleförbrukning på 0,8 liter per mil = mil X 0,8 = liter X 49 öre höjning = 588 kronor per år i höjd bensinskatt Familjen kommer inte upp i reseavdraget i och med närhet till arbetsplatsen exempel 2 Ett vårdbiträde i Stockholm kommer att betala kr mer per år i skatt vid en rödgrön valseger, och en gymnasielärare i Stockholm kr mer per år. Beräkningarna är baserade på följande antagande: Förväntade lönenivåerna 2011 för ett vårdbiträde och en gymnasielärare är kr respektive (Källa: Finansdepartementet) Kommun- och landstingskatten i Stockholm förväntas höjas med sammanlagt 77 öre per 100 kr vid en rödgrön valseger (Källa: Stadshuset) Exempelpersonerna vårdbiträdet och gymnasieläraren har en a-kasseavgift på 162 kr (Kommunal) samt 108 kr (Lärarnas). Skattesatserna på kommunal och landstingsnivå är i jämförelse med år 2010 (0, och 0, ). Skillnaden i skatt avser år 2014 då 5:e steget i jobbskatteavdraget är genomfört. Beräkningarna inkluderar nedskalningen av JSA för att bekosta skatteväxling och sänkt skatt för sjuka, föräldralediga och arbetslösa. Samt skattereduktionen för a-kasseavgift. 9

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Varning för tidernas vänstersväng. 35 punkter som hotar stockholmarna efter valet

Varning för tidernas vänstersväng. 35 punkter som hotar stockholmarna efter valet Varning för tidernas vänstersväng 35 punkter som hotar stockholmarna efter valet Moderaterna i Stockholms stad och län September 2010 Vad händer om vi vaknar upp den 20 september och kan konstatera att

Läs mer

Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik

Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik 2014-05-02 Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik De rödgröna partierna ocialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 20140629 JOBBEN ÄR 50- MILJARDERSFRÅGAN FÖR VÄLFÄRDEN Vi är övertygade om att jobben kommer att vara valets viktigaste

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

2013-11-05 Dnr 2013:1530

2013-11-05 Dnr 2013:1530 2013-11-05 Dnr 2013:1530 Rapport från utredningstjänsten TYPFALL BARNFAMILJ En barnfamilj som bor i Gävle med 2 barn, och där hon tjänar 35 000 i månaden och han tjänar 24 500, på vilket sätt skulle deras

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Fler växande företag

Fler växande företag Fler växande företag En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 fler jobb 2015-07-01 Camilla Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk talesperson Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Näringslivets skattefrågor i valet 2014

Näringslivets skattefrågor i valet 2014 696 debatt & kommentar 2014 HANS PETER LARSSON Näringslivets skattefrågor i valet 2014 1 INLEDNING Valrörelsen går nu in i sin slutspurt. Under Almedalsveckan hettade skattefrågan till när Socialdemokraterna

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

(S)veket mot industrin

(S)veket mot industrin (S)veket mot industrin Inledning Sverige har byggts starkt genom en framgångsrik industri och produktion som skapat arbetstillfällen runt om i hela landet. Nu utmanas detta av en allt hårdare internationell

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

LIVSPUSSELBONUS. Ett nytt förslag från TCO riktat till förvärvsarbetande föräldrar. Ulrika Hagström, Roger Mörtvik

LIVSPUSSELBONUS. Ett nytt förslag från TCO riktat till förvärvsarbetande föräldrar. Ulrika Hagström, Roger Mörtvik 1 LIVSPUSSELBONUS Ett nytt förslag från TCO riktat till förvärvsarbetande föräldrar Ulrika Hagström, Roger Mörtvik 2 3 Inledning TCO driver livspusselfrågorna därför att vi vill se ett arbetsliv som går

Läs mer

Oppositionens budgetförslag. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Oppositionens förslag

Oppositionens budgetförslag. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Oppositionens förslag Oppositionens budgetförslag - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Oppositionens förslag Ekonomisk-politisk motion Oppositionen i form av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern presenterade

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

En lönande sektor. Hushållsnära tjänster sätter fart på ekonomin och stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden. augusti 2006. www.centerpartiet.

En lönande sektor. Hushållsnära tjänster sätter fart på ekonomin och stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden. augusti 2006. www.centerpartiet. En lönande sektor Hushållsnära tjänster sätter fart på ekonomin och stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden Finska arbetsministeriet augusti 2006 www.centerpartiet.se En fråga om attityder Tänk att

Läs mer

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 FÄRDPLAN MED SIKTE PÅ 2018 Alliansen presenterar fyra olika budgetar i höst Vi genomför en gemensam alliansutvärdering Vi formar ett äntringskansli inför regeringsskifte

Läs mer

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!!

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!! Övning 7 den 24 september 2009 Faktormarknaderna Frank kap 14-15 1. Hur kan man förklara den i relation till spridningen i marginalproduktivitet låga lönespridningen på arbetsplatser? Läs The Internal

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Den svenska skidnäringen

Den svenska skidnäringen Den svenska skidnäringen 1 Inledning Skidsäsongen i de svenska fjällen är i full gång. Varje säsong anställs tusentals ungdomar på hotell och restauranger, i liftanläggningar, som instruktörer och i mataffärer

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

ISBERG OM BABORD I VALRÖRELSEN: 3,7 MILJARDER I HÖJD SKATT I VALRÖRELSEN: 18 MILJARDER I HÖJD SKATT? MILJARDER I HÖJD SKATT NIMA SANANDAJI

ISBERG OM BABORD I VALRÖRELSEN: 3,7 MILJARDER I HÖJD SKATT I VALRÖRELSEN: 18 MILJARDER I HÖJD SKATT? MILJARDER I HÖJD SKATT NIMA SANANDAJI ISBERG OM BABORD NIMA SANANDAJI SÅ GICK DET VALET 1994: I VALRÖRELSEN: 3,7 MILJARDER I HÖJD SKATT EFTER VALET: 70 MILJARDER I HÖJD SKATT VALET 2010: I VALRÖRELSEN: 18 MILJARDER I HÖJD SKATT EFTER VALET:?

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

En försäkring i fritt fall

En försäkring i fritt fall A-kassan En försäkring i fritt fall En fungerande arbetslöshetsförsäkring utgör en av grundpelarna i den svenska modellen. Frågan är om någonsin en så viktig försäkring försämrats så snabbt med så svåra

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser

Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser STATSTSKA CENTRALBYRÅN Pm 1(6) Budgetpropositionen, KP-konsekvenser Denna Pm redogör för hur de skatteförslag som presenterades i budgetpropositionen för 2007 (PROP. /07:1) kan komma att påverka KP. Fryst

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Örebro län Exempel på effekter av den borgerliga regeringens politik för Örebro län framtagna i samband med den borgerliga regeringens budgetproposition

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING! Svårigheten för företag att få extern finansiering är ett stort tillväxthinder.

Läs mer

Närheten till Norge ett värde att värna för västra Värmland Moderaterna i Arvika, Eda och Årjäng

Närheten till Norge ett värde att värna för västra Värmland Moderaterna i Arvika, Eda och Årjäng Närheten till Norge ett värde att värna för västra Värmland Moderaterna i Arvika, Eda och Årjäng Pål Jonson - riksdagskandidat, Arvika Johnny Lundgren kommunstyrelsen, Eda Robin Olsson - kommunstyrelsen,

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Motormännens valmanifest 2014

Motormännens valmanifest 2014 Motormännens valmanifest 2014 Bilen vår viktigaste hushållsmaskin Fri rörlighet, mobilitet för alla, är ett grundläggande kännetecken för det moderna, demokratiska samhället. Bilen har en central och avgörande

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Grön skatteväxling. Policysammanfattning. Teoretisk bakgrund. FORES 2012 Rutqvist, Sköld, Engström Stenson

Grön skatteväxling. Policysammanfattning. Teoretisk bakgrund. FORES 2012 Rutqvist, Sköld, Engström Stenson FORES 212 Rutqvist, Sköld, Engström Stenson Grön skatteväxling Policysammanfattning Teoretisk bakgrund Målet med en grön skatteväxling är inte att öka det totala skattetrycket utan att förändra strukturen

Läs mer

Snabbrådslag om jobben i Östergötland

Snabbrådslag om jobben i Östergötland Socialdemokraterna Östergötland 2009-09-07 Snabbrådslag om jobben i Östergötland Bakgrund Arbete åt alla är en klassisk paroll. Dessutom är jobb grunden för att hålla ihop ett samhälle. Arbetslösheten

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni

Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni Det är i skuggan av Grexit och Brexit dvs risken att Grekland som första Euroland tvingas lämna den gemensamma valutan, och att Storbritannien

Läs mer