Stockholmsfientligt. Så skulle Stockholm drabbas av vänsterpartiernas regeringsplattform. Stockholms stad och län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholmsfientligt. Så skulle Stockholm drabbas av vänsterpartiernas regeringsplattform. Stockholms stad och län"

Transkript

1 Så skulle Stockholm drabbas av vänsterpartiernas regeringsplattform FRAMÅT TILL SAM MANS Stockholms stad och län

2 Innehåll Vänsterpartiernas Stockholmsfientliga politik 3 Höjda skatter för 1,5 miljoner stockholmare 3 Återinförd fastighetsskatt 4 Hur slår de rödgröna skattehöjningarna mot en typisk Stockholmsfamilj? 4 Återinförd förmögenhetsskatt 5 RUT och ROT 6 Oviss framtid för Förbifart Stockholm 6 och för även Bromma flygplats 7 Bilaga, beräkningar 9

3 Vänsterpartiernas Stockholmsfientliga politik Stockholmsregionen växer så det knakar. Vår huvudstad har inte bara betydelse befolkningsmässigt utan utgör även en viktig motor för tillväxt och ekonomisk utveckling för hela Sverige. Under 2009 växte antalet invånare i Stockholm med närmare och inom 20 år förväntas ytterligare en halv miljon människor flytta till Stockholmsområdet. Människor från hela landet flyttar till Stockholm av många olika skäl. Här finns stora möjligheter till spännande jobb och ett brett nöjes- och kulturutbud. För många kännetecknas Stockholm av mångfald, tolerans och kreativitet. Vi moderater tror på huvudstaden. Vi utvecklar vår politik för att tillvarata Stockholmsregionens potential, hitta lösningar på de utmaningar som återstår och ta Stockholm framåt. Gemensamt med de andra partierna i Alliansen har vi genomfört många viktiga reformer under mandatperioden för våra storstäder. Satsningar på arbete, utbildning och välfärd kommer många människor i Stockholm till del. Omfattande investeringar i ny infrastruktur och en god miljö är andra viktiga delar i att förbättra människors livskvalitet. Mot oss står en på flera områden splittrad vänsteropposition, som bedriver en direkt Stockholmsfientlig politik. Den gemensamma regeringsplattform man till slut presenterat befäster bilden av ett regeringsalternativ som inte tar hänsyn till storstädernas villkor i allmänhet och Stockholms i synnerhet. Dessutom saknas svar i flera viktiga frågor, till exempel i trygghetsfrågorna. Bland vänsterpartiernas gemensamma förslag finns ett flertal reformer som skulle slå hårt mot Stockholm med höjda skatter, sämre välfärd och kraftigt begränsade tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. Det är tydligt att S, V och MP har övergett Stockholm. Med denna granskning vill vi tydliggöra hur förslagen i vänsterpartiernas regeringsplattform konkret skulle slå undan förutsättningarna för entreprenörskap och företagande, försämra hushållsekonomin och vardagen för vanliga stockholmare samt bromsa Stockholmsregionens utveckling. Höjda skatter för 1,5 miljoner stockholmare Med sin regeringsplattform har vänsterpartierna nu tydligt visat att det i slutändan blir samhällsbärarna, såsom gymnasielärare och sjuksköterskor, som får betala priset för deras politik. Skattehöjningar väntar närmare 4,4 miljoner löntagare i Sverige och värst drabbade blir de som redan har små marginaler. I Stockholms län rör det sig om uppemot 1,5 miljoner löntagare som med vänsterpartiernas politik kommer att få höjda skatter. Höjda inkomstskatter, kommunal- och landstingsskatter samt en höjning av bland annat bensinskatten med 49 öre per liter kommer att drabba många stockholmare, men främst de som redan har minst. Höjd kommunal- och landstingsskatt, som tas ut på alla inkomster, slår också mot arbetslösa och sjukskrivna. Med en rödgrön regering kommer ett vårdbiträde i Stockholms kommun att förlora kr per år genom höjda skatter och en gymnasielärare så mycket som kronor per år. Även yrkesgrupper som exempelvis poliser och sjuksköterskor drabbas hårt. I Stockholm, där levnadsomkostnaderna dessutom är högre än i övriga landet, kommer skattehöjningarna för människor med normala inkomster vara mest skadliga. För många småbarnsfamiljer med låg- eller medelinkomster slår skatterna på flera nivåer det blir både dyrare att jobba, dyrare att handla mat och dyrare att skjutsa barnen till skolan. Det gör det ännu svårare att få ihop vardagsekonomin för många som redan har pressade marginaler. Moderaterna för en ansvarsfull politik där det lönar sig att arbeta. Vi har under mandatperioden sänkt skatterna på arbete och gjort det mer lönsamt att arbeta. Genom jobbskatteavdraget har ett vårdbiträde fått en extra månadslön mer per år i sänkt skatt ett tillskott som för många behövs för att få ihop vardagseko- 3

4 nomin och som ökat individens frihet i vårt samhälle. Tack vare jobbskatteavdraget har det blivit mer lönsamt att arbeta, fler kan leva på sin lön och beroendet av bidrag i samhället har minskat. I Stockholm har sänkta kommun- och landstingsskatter även inneburit pengar över för stockholmarna utan att kvalitén i länets välfärd försämrats. Därför vill Alliansen gå vidare med ytterligare sänkningar av inkomstskatterna för låg- och medelinkomsttagare, när de offentliga finanserna tillåter. Återinförd fastighetsskatt Vänsteroppositionen går till val på ett återinförande av fastighetsskatten för hus med taxeringsvärden över 4,5 miljoner kronor. För många runtom i landet innebär det en osäker framtid som hotar tryggheten i boendet, men värst drabbat blir Stockholm. Bland de närmare småhus i landet som berörs av en rödgrön fastighetsskatt finns nästan i Stockholmsområdet. Det rör sig om tusentals barnfamiljer, äldre och andra runtom i Stockholm som trots låga eller medelstora inkomster kommer att få en ny skatt på flera tusentals kronor per år. Tillsammans med de rödgrönas övriga föreslagna skattehöjningar kommer en återinförd fastighetsskatt innebära ytterligare en försämring av många stockholmares hushållsekonomi. Villa- och radhusägare i Stockholm är olika och har olika förutsättningar. Att man bor i ett område med höga taxeringsvärden betyder inte nödvändigtvis att man har hög inkomst och god betalningsförmåga. Vissa har kanske ärvt fastigheten medan andra köpt sina småhus för många år sedan till betydligt lägre priser eller i områden som inte var lika attraktiva då. I dag skulle flera inte ha råd att köpa motsvarande fastighet, men med en rödgrön politik framstår de plötsligt som förmögna på pappret. Detta gäller framförallt många av de äldre stockholmarna, som köpt sina hus för länge sedan till ett betydligt lägre värde, men som sett hur fastighetsvärdet över tid ökat i takt med att Stockholm växt och fler människor valt att flytta hit. Vissa har kanske betalat av sina lån på huset och är skuldfria medan andra fortsatt lever på låga inkomster och små marginaler. Likaså är det många barnfamiljer i Stockholm som trots att de äger ett hus kämpar med höga lån och de dyrare levnadskostnader som ett boende i storstaden medför. För dem kan en ny fastighetsskatt innebära skillnaden mellan att tvingas flytta eller att bo kvar. En återinförd fastighetsskatt slår hårt mot många husägare i Stockholm. För de närmare småhus som berörs i Stockholms län innebär det en stor otrygghet att hotas av en skattechock på tusentals kronor per år. Värst drabbade blir de med redan begränsat ekonomiskt utrymme. Hur slår de rödgröna skattehöjningarna mot en typisk Stockholmsfamilj? För att illustrera hur vänsterpartiernas politik skulle slå mot en vanlig barnfamilj i Stockholm kan vi visa på följande exempel: Anders och Maria Johansson är 49 och 46 år gamla och har med sina två barn bott i Enskede i Stockholms kommun snart 15 år. Anders jobbar som gymnasielärare och Maria jobbar som sjuksköterska. Huset som Anders och Maria köpte för nästan 15 år sen kostade då betydligt mindre än vad det är värt i dag. Dessutom ligger det i ett område som sedan dess rustats upp och blivit allt mer attraktivt. I takt med att taxeringsvärdena skjutit i höjden över åren har även familjen Johanssons hus ökat i värde och har nu ett taxeringsvärde på 4,8 miljoner kronor. Med en rödgrön politik drabbas hela familjen Johansson av kraftigt höjda skatter både för inkomster, boende och levnad. För deras hus innebär fastighetsskatten tillsammans med fastighetsavgiften en skattehöjning på närmare kronor per år. Samtidigt får Anders och Maria även höjd inkomstskatt, kommu- 4

5 nal- och landstingsskatt, samt en höjning av bland annat bensinskatten. För Anders del blir det höjd skatt med kronor per år och för Marias del med kronor per år. Familjen har också en Volvo som de använder gemensamt för skjuts till fotbollsträningen för yngsta dottern Sofie, handla mat, ta sig till och från jobbet och annat. Vänsterpartiernas föreslagna höjning av bensinpriset med 49 öre litern kommer att innebära en kostnadsökning på 588 kronor per år för dem. Sammanlagt innebär då en rödgrön politik att familjen Johansson får ökade skatteutgifter med så mycket som kronor per år, trots att de varken har höga inkomster eller förmögenhet. Figur 1. Så drabbas Familjen Johansson av vänsterpartiernas förslag Skattehöjning fastighetsavgift Höjt bensinpris Övriga skattehöjningar Anders Övriga skattehöjningar Maria kr 588 kr kr kr Summa ökade skatteutgifter per år kr Dessutom innebär oppositionens föreslagna kilometerskatt att priset på livsmedel och andra varor kommer att öka när kraftigt ökade kostnader på transporter av varor vältras över på konsumenterna. Det betyder i sin tur dyrare mjölk och tvättmedel för familjen Johansson. Vidare innebär den avveckling av kärnkraften som vänsteroppositionen är överens om att elpriserna riskerar att skjuta i höjden. Något som kommer att drabba just boende i hus hårt när uppvärmningskostnaderna blir väsentligt högre. Samtidigt kommer familjens äldsta dotter Lina, 20 år, få det betydligt svårare att komma in på arbetsmarknaden när vänsterpartiernas ungdomsskatt i ett slag fördubblar arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. Återinförd förmögenhetsskatt En rödgrön regering vill införa en ny skatt på förmögna i Sverige. Skatten, som enligt vänsterpartierna själva inte innebär ett återinförande av den tidigare förmögenhetsskatten, förväntas ge 4 miljarder kronor i intäkter till staten. Det är högst oklart hur denna skatt kommer att utformas, samt vilka inkomstgrupper som berörs. Vänsterpartierna är dessutom oeniga om huruvida även fastigheter ska inräknas som förmögenhet i utformningen av den nya skatten. Den tidigare förmögenhetsskatten, som Alliansen avskaffade 2007, var enligt Socialdemokraterna avsedd som en fördelningspolitisk åtgärd som även skulle bidra till ökade statsintäkter. Resultatet blev istället en skatt som slog hårt mot entreprenörskap, utbildning och nödvändiga investeringar i landet. Skatten bidrog till att driva investerings- och startkapital, bland annat för små- och medelstora företag, från landet samtidigt som det endast inbringade mindre intäkter till staten. En ny rödgrön förmögenhetsskatt kommer att slå hårt mot hela landet men i synnerhet mot storstäder som Stockholm. Behovet av kapital för nya investeringar, nya företag och nya jobb är starkt i storstadsregionen, och en förmögenhetsskatt riskerar att driva bort investerare och kapital ur landet. 5

6 RUT och ROT Vänsteroppositionen vill avskaffa RUT-avdraget men behålla ROT-avdraget under den kommande mandatperioden. Skattereduktionen för hushållsnära tjänster (RUT), ska avskaffas omedelbart medan ROTavdraget som omfattar reparationer, ombyggnader och tillbyggnader och som tidigare betraktats av de rödgröna som en tillfällig konjunkturåtgärd behålls fram till Ett borttagande av RUT, och på sikt även ROT, kommer att slå hårt mot en redan verksam och växande bransch i Sverige. Tusentals nya och trygga arbetstillfällen hotas runtom i Sverige framförallt i Stockholm. Av de närmare svenska företag som berörs av avdragen har nästan sin verksamhet i Stockholms län. Så mycket som en fjärdedel av alla svenskar som nyttjat eller nyttjar avdragen sedan 2009 bor i Stockholmsområdet. Totalt rör det sig om mer än hushåll i Stockholm. De positiva effekterna av RUT- och ROT-avdragen är många, inte bara för enskilda huvudstadsbor och företag utan för hela samhället. Nya jobb har skapats och skapas fortfarande och det i en bransch som tidigare till stor del utgjordes av svartarbete men som nu skapar nya vita jobb, vilket innebär en ökad social trygghet för de anställda i sektorn. RUT- och ROT-avdragen har gjort det möjligt för fler stockholmare att kunna få ihop livspusslet och kombinera jobb med fritid och sysslor på ett sätt som gynnar hela samhället. Den ökade efterfrågan på tjänsteföretag som avdragen har gett har dessutom öppnat vägen för fler att kunna få ett arbete, framförallt i en bransch som för många kan utgöra ett första viktigt steg mot en mer varaktig etablering på arbetsmarknaden. Två av tre som har anställts tack vare RUT-avdraget det senaste halvåret har gått direkt från utanförskap till lönsamt arbete. Enligt branschorganisationen Almega har RUT-avdraget skapat närmare nya jobb i Sverige, och en betydande del av dessa finns i Stockholmsområdet. En ny tjänstesektor har växt fram med fler nya företag och nya jobb. Det innebär för många en möjlighet att gå från utanförskap till lönsamt arbete, samtidigt som samhället kan minska bidragsutgifterna och ersätta dessa med skatteintäkter. Att RUT endast gynnar höginkomsttagare och mest män har varit ett av vänsterpartiernas argument för att avskaffa reformen. Det är ett felaktigt påstående. Bland köparna av hushållsnära tjänster har var fjärde person en månadsinkomst som understiger kronor, och enligt siffror från Statistiska Centralbyrån var 57 procent av dem som köpte tjänster till hemmet under 2008 kvinnor. Oppositionens ambition att avskaffa RUT-avdraget och på sikt även ROT-avdraget kommer att slå hårt mot en växande bransch och hotar både jobb och företag i Stockholm. Bland de närmare jobb som skapats tack vare avdragen befaras nästan hälften försvinna vid ett rödgrönt avskaffande av RUT. Det hotar tusentals jobb i Stockholm, där 10 procent av företagen kan tvingas lägga ner sin verksamhet när efterfrågan minskar och lönsamheten halveras. Det resulterar i färre jobb, ökat utanförskap och en ökning av andelen svartarbete och social otrygghet i branschen. Efterfrågan och intresset för RUT- och ROT-avdragen ökar fortfarande. 7 av 10 svenskar är positivt inställda till avdragen. I motsats till de rödgröna vill Moderaterna behålla både RUT- och ROT-avdragen, och vi öppnar också för att på sikt erbjuda nya avdrag som skapar fler nya jobb och underlättar i stockholmarnas vardag. Oviss framtid för Förbifart Stockholm Vänsteroppositionen säger sig vilja utveckla Stockholm samtidigt som man konsekvent väljer att försena och eventuellt hindra ett av regionens viktigaste byggprojekt Förbifart Stockholm. Trots att flera undersökningar visar att 3 av 4 stockholmare välkomnar Förbifarten vill vänsterpartierna istället försena starten av projektet genom en dyr och onödig folkomröstning år Moderaterna anser att bygget av Förbifart Stockholm är en nödvändighet för stadens och regionens framtida utveckling. Förbifarten är viktig för att underlätta människors vardag och för att skapa förutsättning- 6

7 ar för företagande inom hela regionen. Byggandet av Förbifart Stockholm kommer att underlätta trafikflöden i och runt vår huvudstad, minska kötider och förseningar och förbättra miljön i Stockholmsområdet när färre lastbilar och bilar tvingas stå still eller trängas i stadsmiljön. Stockholm är en stad som fortsätter att växa. Under 2009 växte antalet invånare i Stockholm med närmare , och inom 20 år förväntas ytterligare en halv miljon människor flytta till Stockholmsområdet. I takt med att Stockholm växer som stad växer även behovet av väl utbyggda vägnätverk och kollektivtrafik. I dagsläget går en majoritet av alla tunga fordonstransporter rakt igenom Stockholm utan något gångbart alternativ. Det betyder långa köer med tidvis stillastående lastbilar och bilar med förseningar och negativ miljöpåverkan i hela Stockholmsområdet. Moderaterna satsar på både kollektivtrafik med utbyggda spår, bättre framkomlighet och fler cykelbanor och byggandet av Förbifart Stockholm. Finansieringen av Förbifart Stockholm sker i huvudsak med hjälp av medel från trängselskatten så att de pengar som trängselskatten genererar återgår till stockholmarna genom bygget av en välbehövlig väg som förbinder staden och länet på ett bra och effektivt sätt. Samtidigt frigörs medel för kollektivtrafiksatsningar. En rödgrön försening av Förbifart Stockholm kommer att drabba alla stockholmare, såväl på vägarna som i kollektivtrafiken. Istället för att som de rödgröna vill, genomföra en dyr och onödig folkomröstning 2012, vill Moderaterna ta det första spadtaget för Förbifart Stockholm samma år. Den rödgröna oenigheten kring Förbifarten innebär i slutändan en kraftfull försening av en nödvändig och behövd infrastruktursatsning. Moderaterna anser att det i en växande region med krav på hög rörlighet krävs både utbyggd kollektivtrafik och Förbifart Stockholm för framkomligheten i vardagen och miljön i Stockholmsområdet. Med en rödgrön politik blir resultatet istället flera trafikstockningar, ökade koldioxidutsläpp och ständiga förseningar för stockholmarna. och för även Bromma flygplats År 2030 kommer ytterligare en miljon människor bo i Stockholmsregionen. Det kräver att vi nu investerar stort i infrastruktur med både spår, vägar, hamnar och flygplatser. Bromma flygplats bidrar till att göra Stockholmsregionen mer lättillgänglig för företag som redan är etablerade i vår region och förbättrar regionens möjligheter att locka till sig nyetableringar. En citynära flygplats har stor vikt för näringslivet som i allt högre grad behöver snabb tillgänglighet till mycket goda kommunikationer. En majoritet av stockholmarna anser, tvärs över partipolitiska och geografiska gränser, att det är viktigt med en flygplats nära City. Utan en flygplats nära City för företag med huvudkontor i vår region skulle Stockholms attraktionskraft minska och våra möjligheter att konkurrera med andra regioner försämras. Enligt Handelskammarens SKOP-mätning 2008 behöver 94 procent av Stockholms storföretagare Bromma flygplats för sina affärsresor. Bromma flygplats har haft verksamhet sedan 1936, och transporterade under 2009 närmare 2 miljoner flygresenärer. På Bromma flygplats jobbar det idag cirka 500 personer, och i företag som är beroende av flygplatsen för sin verksamhet jobbar det idag cirka personer. Totalt genererar därmed Bromma flygplats jobb. Vänsterpartierna vill lägga ned Bromma flygplats och bygga bostäder där. I Stockholm går det i snitt 363 bilar per bostäder bostäder skulle med andra ord generera en trafik på cirka nya bilar i området. Eftersom det inte finns kollektivtrafik nog för området skulle alla dessa bilar behöva ta sig igenom Alvik och över Tranebergsbron som redan är tungt trafikbelastad. Marken på Bromma flygplats är kraftigt förorenad av över 70 års flygverksamhet. Bostadsbyggande skulle därför kräva mycket omfattande marksaneringsarbeten. Kostnaden för dessa arbeten uppskattas till cirka 7

8 en halv miljard kronor kostnader som antingen skattebetalarna får bära eller som belastar priset på de tänkta bostäderna på flygplatsområdet. Komplicerade markförhållanden kommer att fördyra eventuella bostäder ytterligare. Det gällande avtalet mellan Stockholms stad och Swedavia (f.d. Luftfartsverket) medger inte att staden ensidigt säger upp avtalet om flygplatsverksamhet i Bromma. Om staden med en eventuell rödgrön majoritet skulle bryta avtalet skulle det innebära ersättningsanspråk från Swedavia både för uteblivna framtida vinster på Bromma och för framtvingad utbyggnad av Arlanda. Alternativet att dirigera om flygtrafiken som idag går på Bromma till Arlanda är dessutom inte möjligt med gällande regelverk. Arlanda omgärdas av ett utsläppstak, fastsällt av regeringen 1993, som inkluderar alla bilar till och från flygplatsen och som för närvarande ligger på en nivå som omöjliggör expansion av flygtrafiken. Det rödgröna kravet att lägga ned Bromma flygplats skulle med andra ord hota tusentals jobb på kort sikt och försvaga Stockholms attraktionskraft vilket hotar ännu fler jobb på lång sikt. För detta ska Stockholms skattebetalare tvingas att betala miljardbelopp i ersättningar till Swedavia och saneringskostnader. 8

9 Bilaga, beräkningar exempel 1 Familj i Enskede med bil Anders och Maria Johansson är 49 och 46 år gamla och bor med två barn i Enskede. Anders jobbar som gymnasielärare och Maria jobbar som sjuksköterska. Deras hus har ett taxeringsvärde på 4,8 miljoner kronor. För deras hus innebär fastighetsskatten som införs vid en rödgrön valseger en ökad beskattning av deras hus med kr per år. Samtidigt får Anders och Maria även höjd inkomst-, kommunal- och landstingsskatt, samt en höjning av bland annat bensinskatten. För Anders del blir inkomstskatten kr mer per år och för Marias del kronor mer per år. Enligt berör en ny fastighetsskatt hus med taxeringsvärden över 4,5 miljoner kronor. Skatten är 1 % av det överstigande värdet samt fastighetsavgiften, i det här fallet ( ) X 0,01 (fastighetskatten) = kr per år. Beräkningarna är baserade på följande antagande: Förväntade lönenivåerna 2011 för en sjuksköterska och en gymnasielärare är kr respektive (Källa: Finansdepartementet). Kommun- och landstingskatten i Enskede antas höjas med sammanlagt 77 öre per 100 kr (60 öre i höjd kommunal skatt och 17 öre i höjd landstingsskatt) vid en rödgrön valseger. De är inte med i någon a-kassa. Skattesatserna på kommunal och landstingsnivå är i jämförelse med år 2010 (0, och 0, ). Skillnaden i skatt avser år 2014 då 5:e steget i jobbskatteavdraget är genomfört. Beräkningarna inkluderar nedskalningen av JSA för att bekosta skatteväxling och sänkt skatt för sjuka, föräldralediga och arbetslösa. Samt skattereduktionen för a-kasseavgift. Höjd bensinskatt: En genomsnittsbilist avverkar runt mil per år. Familjen Johansson har en bil som de använder gemensamt till skjuts av döttrarna, handla mat, till och från jobb etc. Om vi räknar med en snittbränsleförbrukning på 0,8 liter per mil = mil X 0,8 = liter X 49 öre höjning = 588 kronor per år i höjd bensinskatt Familjen kommer inte upp i reseavdraget i och med närhet till arbetsplatsen exempel 2 Ett vårdbiträde i Stockholm kommer att betala kr mer per år i skatt vid en rödgrön valseger, och en gymnasielärare i Stockholm kr mer per år. Beräkningarna är baserade på följande antagande: Förväntade lönenivåerna 2011 för ett vårdbiträde och en gymnasielärare är kr respektive (Källa: Finansdepartementet) Kommun- och landstingskatten i Stockholm förväntas höjas med sammanlagt 77 öre per 100 kr vid en rödgrön valseger (Källa: Stadshuset) Exempelpersonerna vårdbiträdet och gymnasieläraren har en a-kasseavgift på 162 kr (Kommunal) samt 108 kr (Lärarnas). Skattesatserna på kommunal och landstingsnivå är i jämförelse med år 2010 (0, och 0, ). Skillnaden i skatt avser år 2014 då 5:e steget i jobbskatteavdraget är genomfört. Beräkningarna inkluderar nedskalningen av JSA för att bekosta skatteväxling och sänkt skatt för sjuka, föräldralediga och arbetslösa. Samt skattereduktionen för a-kasseavgift. 9

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften En rapport från Moderaterna i Stockholms stad och län Juli 2010 1 (19) Innehåll Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften 1 Moderaterna

Läs mer

Varning för tidernas vänstersväng. 35 punkter som hotar stockholmarna efter valet

Varning för tidernas vänstersväng. 35 punkter som hotar stockholmarna efter valet Varning för tidernas vänstersväng 35 punkter som hotar stockholmarna efter valet Moderaterna i Stockholms stad och län September 2010 Vad händer om vi vaknar upp den 20 september och kan konstatera att

Läs mer

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan 31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven Idag är det exakt en månad till riksdagsvalet den 14 september. Samarbete är en nödvändighet i den svenska politiken. Inget parti kan ensamt göra anspråk

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik

Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik 2014-05-02 Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik De rödgröna partierna ocialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 20140629 JOBBEN ÄR 50- MILJARDERSFRÅGAN FÖR VÄLFÄRDEN Vi är övertygade om att jobben kommer att vara valets viktigaste

Läs mer

2013-11-05 Dnr 2013:1530

2013-11-05 Dnr 2013:1530 2013-11-05 Dnr 2013:1530 Rapport från utredningstjänsten TYPFALL BARNFAMILJ En barnfamilj som bor i Gävle med 2 barn, och där hon tjänar 35 000 i månaden och han tjänar 24 500, på vilket sätt skulle deras

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ekonomiska vårmotion En gemensam rödgrön budget Starka offentliga

Läs mer

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys 20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 3 Färre bostäder

Läs mer

Fler växande företag

Fler växande företag Fler växande företag En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 fler jobb 2015-07-01 Camilla Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk talesperson Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Skattesmäll Sverige De 30 nya skattemiljardernas regionala fördelning

Skattesmäll Sverige De 30 nya skattemiljardernas regionala fördelning De 30 nya skattemiljardernas regionala fördelning Regeringens höstbudget för nästa år kommer att innehålla stora skattehöjningar för både hushåll och företag. De påverkar hushållens köpkraft och företagens

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Näringslivets skattefrågor i valet 2014

Näringslivets skattefrågor i valet 2014 696 debatt & kommentar 2014 HANS PETER LARSSON Näringslivets skattefrågor i valet 2014 1 INLEDNING Valrörelsen går nu in i sin slutspurt. Under Almedalsveckan hettade skattefrågan till när Socialdemokraterna

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!!

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!! Övning 7 den 24 september 2009 Faktormarknaderna Frank kap 14-15 1. Hur kan man förklara den i relation till spridningen i marginalproduktivitet låga lönespridningen på arbetsplatser? Läs The Internal

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats.

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats. Pressmeddelande 2006-03-20 Ny undersökning: Fattiga småhusägare ökar i antal Antalet familjer med småhus som lever under socialbidragsnormen är i dag 145 000. När den nya fastighetsskatten slår igenom

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 FÄRDPLAN MED SIKTE PÅ 2018 Alliansen presenterar fyra olika budgetar i höst Vi genomför en gemensam alliansutvärdering Vi formar ett äntringskansli inför regeringsskifte

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

(S)veket mot industrin

(S)veket mot industrin (S)veket mot industrin Inledning Sverige har byggts starkt genom en framgångsrik industri och produktion som skapat arbetstillfällen runt om i hela landet. Nu utmanas detta av en allt hårdare internationell

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Fler skattebetalare i Malmö

Fler skattebetalare i Malmö Rapport Fler skattebetalare i Malmö jobb istället för bidrag En granskningsrapport från Moderaterna i Malmö 1 Introduktion Bidragspolitiken måste bytas ut mot en politik för jobb och företagande. Malmö

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

LIVSPUSSELBONUS. Ett nytt förslag från TCO riktat till förvärvsarbetande föräldrar. Ulrika Hagström, Roger Mörtvik

LIVSPUSSELBONUS. Ett nytt förslag från TCO riktat till förvärvsarbetande föräldrar. Ulrika Hagström, Roger Mörtvik 1 LIVSPUSSELBONUS Ett nytt förslag från TCO riktat till förvärvsarbetande föräldrar Ulrika Hagström, Roger Mörtvik 2 3 Inledning TCO driver livspusselfrågorna därför att vi vill se ett arbetsliv som går

Läs mer

HEMSERVICE. Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster

HEMSERVICE. Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster HEMSERVICE Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster JUNI 2010 Förord Diskussionen, debatten och det allmänna intresset för hemservicebranschen och skattereduktionen för hushållsnära tjänster tog

Läs mer

Oppositionens budgetförslag. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Oppositionens förslag

Oppositionens budgetförslag. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Oppositionens förslag Oppositionens budgetförslag - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Oppositionens förslag Ekonomisk-politisk motion Oppositionen i form av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern presenterade

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Kommentarer till Vårpropositionen 2015

Kommentarer till Vårpropositionen 2015 Kommentarer till Vårpropositionen 2015 Stockholm 15 april 2015 Allmänt om budgeten Regeringens vårbudget innehåller tyvärr inga näringspolitiska överraskningar. Den näringspolitiska offensiv som regeringen

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

En lönande sektor. Hushållsnära tjänster sätter fart på ekonomin och stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden. augusti 2006. www.centerpartiet.

En lönande sektor. Hushållsnära tjänster sätter fart på ekonomin och stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden. augusti 2006. www.centerpartiet. En lönande sektor Hushållsnära tjänster sätter fart på ekonomin och stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden Finska arbetsministeriet augusti 2006 www.centerpartiet.se En fråga om attityder Tänk att

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser

Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser STATSTSKA CENTRALBYRÅN Pm 1(6) Budgetpropositionen, KP-konsekvenser Denna Pm redogör för hur de skatteförslag som presenterades i budgetpropositionen för 2007 (PROP. /07:1) kan komma att påverka KP. Fryst

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier:

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Vi undrar vad ni vill göra för oss pensionärer, i första hand hur ni ser på beskattningen av pensionen, men även andra

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer