Stockholmsfientligt. Så skulle Stockholm drabbas av vänsterpartiernas regeringsplattform. Stockholms stad och län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholmsfientligt. Så skulle Stockholm drabbas av vänsterpartiernas regeringsplattform. Stockholms stad och län"

Transkript

1 Så skulle Stockholm drabbas av vänsterpartiernas regeringsplattform FRAMÅT TILL SAM MANS Stockholms stad och län

2 Innehåll Vänsterpartiernas Stockholmsfientliga politik 3 Höjda skatter för 1,5 miljoner stockholmare 3 Återinförd fastighetsskatt 4 Hur slår de rödgröna skattehöjningarna mot en typisk Stockholmsfamilj? 4 Återinförd förmögenhetsskatt 5 RUT och ROT 6 Oviss framtid för Förbifart Stockholm 6 och för även Bromma flygplats 7 Bilaga, beräkningar 9

3 Vänsterpartiernas Stockholmsfientliga politik Stockholmsregionen växer så det knakar. Vår huvudstad har inte bara betydelse befolkningsmässigt utan utgör även en viktig motor för tillväxt och ekonomisk utveckling för hela Sverige. Under 2009 växte antalet invånare i Stockholm med närmare och inom 20 år förväntas ytterligare en halv miljon människor flytta till Stockholmsområdet. Människor från hela landet flyttar till Stockholm av många olika skäl. Här finns stora möjligheter till spännande jobb och ett brett nöjes- och kulturutbud. För många kännetecknas Stockholm av mångfald, tolerans och kreativitet. Vi moderater tror på huvudstaden. Vi utvecklar vår politik för att tillvarata Stockholmsregionens potential, hitta lösningar på de utmaningar som återstår och ta Stockholm framåt. Gemensamt med de andra partierna i Alliansen har vi genomfört många viktiga reformer under mandatperioden för våra storstäder. Satsningar på arbete, utbildning och välfärd kommer många människor i Stockholm till del. Omfattande investeringar i ny infrastruktur och en god miljö är andra viktiga delar i att förbättra människors livskvalitet. Mot oss står en på flera områden splittrad vänsteropposition, som bedriver en direkt Stockholmsfientlig politik. Den gemensamma regeringsplattform man till slut presenterat befäster bilden av ett regeringsalternativ som inte tar hänsyn till storstädernas villkor i allmänhet och Stockholms i synnerhet. Dessutom saknas svar i flera viktiga frågor, till exempel i trygghetsfrågorna. Bland vänsterpartiernas gemensamma förslag finns ett flertal reformer som skulle slå hårt mot Stockholm med höjda skatter, sämre välfärd och kraftigt begränsade tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. Det är tydligt att S, V och MP har övergett Stockholm. Med denna granskning vill vi tydliggöra hur förslagen i vänsterpartiernas regeringsplattform konkret skulle slå undan förutsättningarna för entreprenörskap och företagande, försämra hushållsekonomin och vardagen för vanliga stockholmare samt bromsa Stockholmsregionens utveckling. Höjda skatter för 1,5 miljoner stockholmare Med sin regeringsplattform har vänsterpartierna nu tydligt visat att det i slutändan blir samhällsbärarna, såsom gymnasielärare och sjuksköterskor, som får betala priset för deras politik. Skattehöjningar väntar närmare 4,4 miljoner löntagare i Sverige och värst drabbade blir de som redan har små marginaler. I Stockholms län rör det sig om uppemot 1,5 miljoner löntagare som med vänsterpartiernas politik kommer att få höjda skatter. Höjda inkomstskatter, kommunal- och landstingsskatter samt en höjning av bland annat bensinskatten med 49 öre per liter kommer att drabba många stockholmare, men främst de som redan har minst. Höjd kommunal- och landstingsskatt, som tas ut på alla inkomster, slår också mot arbetslösa och sjukskrivna. Med en rödgrön regering kommer ett vårdbiträde i Stockholms kommun att förlora kr per år genom höjda skatter och en gymnasielärare så mycket som kronor per år. Även yrkesgrupper som exempelvis poliser och sjuksköterskor drabbas hårt. I Stockholm, där levnadsomkostnaderna dessutom är högre än i övriga landet, kommer skattehöjningarna för människor med normala inkomster vara mest skadliga. För många småbarnsfamiljer med låg- eller medelinkomster slår skatterna på flera nivåer det blir både dyrare att jobba, dyrare att handla mat och dyrare att skjutsa barnen till skolan. Det gör det ännu svårare att få ihop vardagsekonomin för många som redan har pressade marginaler. Moderaterna för en ansvarsfull politik där det lönar sig att arbeta. Vi har under mandatperioden sänkt skatterna på arbete och gjort det mer lönsamt att arbeta. Genom jobbskatteavdraget har ett vårdbiträde fått en extra månadslön mer per år i sänkt skatt ett tillskott som för många behövs för att få ihop vardagseko- 3

4 nomin och som ökat individens frihet i vårt samhälle. Tack vare jobbskatteavdraget har det blivit mer lönsamt att arbeta, fler kan leva på sin lön och beroendet av bidrag i samhället har minskat. I Stockholm har sänkta kommun- och landstingsskatter även inneburit pengar över för stockholmarna utan att kvalitén i länets välfärd försämrats. Därför vill Alliansen gå vidare med ytterligare sänkningar av inkomstskatterna för låg- och medelinkomsttagare, när de offentliga finanserna tillåter. Återinförd fastighetsskatt Vänsteroppositionen går till val på ett återinförande av fastighetsskatten för hus med taxeringsvärden över 4,5 miljoner kronor. För många runtom i landet innebär det en osäker framtid som hotar tryggheten i boendet, men värst drabbat blir Stockholm. Bland de närmare småhus i landet som berörs av en rödgrön fastighetsskatt finns nästan i Stockholmsområdet. Det rör sig om tusentals barnfamiljer, äldre och andra runtom i Stockholm som trots låga eller medelstora inkomster kommer att få en ny skatt på flera tusentals kronor per år. Tillsammans med de rödgrönas övriga föreslagna skattehöjningar kommer en återinförd fastighetsskatt innebära ytterligare en försämring av många stockholmares hushållsekonomi. Villa- och radhusägare i Stockholm är olika och har olika förutsättningar. Att man bor i ett område med höga taxeringsvärden betyder inte nödvändigtvis att man har hög inkomst och god betalningsförmåga. Vissa har kanske ärvt fastigheten medan andra köpt sina småhus för många år sedan till betydligt lägre priser eller i områden som inte var lika attraktiva då. I dag skulle flera inte ha råd att köpa motsvarande fastighet, men med en rödgrön politik framstår de plötsligt som förmögna på pappret. Detta gäller framförallt många av de äldre stockholmarna, som köpt sina hus för länge sedan till ett betydligt lägre värde, men som sett hur fastighetsvärdet över tid ökat i takt med att Stockholm växt och fler människor valt att flytta hit. Vissa har kanske betalat av sina lån på huset och är skuldfria medan andra fortsatt lever på låga inkomster och små marginaler. Likaså är det många barnfamiljer i Stockholm som trots att de äger ett hus kämpar med höga lån och de dyrare levnadskostnader som ett boende i storstaden medför. För dem kan en ny fastighetsskatt innebära skillnaden mellan att tvingas flytta eller att bo kvar. En återinförd fastighetsskatt slår hårt mot många husägare i Stockholm. För de närmare småhus som berörs i Stockholms län innebär det en stor otrygghet att hotas av en skattechock på tusentals kronor per år. Värst drabbade blir de med redan begränsat ekonomiskt utrymme. Hur slår de rödgröna skattehöjningarna mot en typisk Stockholmsfamilj? För att illustrera hur vänsterpartiernas politik skulle slå mot en vanlig barnfamilj i Stockholm kan vi visa på följande exempel: Anders och Maria Johansson är 49 och 46 år gamla och har med sina två barn bott i Enskede i Stockholms kommun snart 15 år. Anders jobbar som gymnasielärare och Maria jobbar som sjuksköterska. Huset som Anders och Maria köpte för nästan 15 år sen kostade då betydligt mindre än vad det är värt i dag. Dessutom ligger det i ett område som sedan dess rustats upp och blivit allt mer attraktivt. I takt med att taxeringsvärdena skjutit i höjden över åren har även familjen Johanssons hus ökat i värde och har nu ett taxeringsvärde på 4,8 miljoner kronor. Med en rödgrön politik drabbas hela familjen Johansson av kraftigt höjda skatter både för inkomster, boende och levnad. För deras hus innebär fastighetsskatten tillsammans med fastighetsavgiften en skattehöjning på närmare kronor per år. Samtidigt får Anders och Maria även höjd inkomstskatt, kommu- 4

5 nal- och landstingsskatt, samt en höjning av bland annat bensinskatten. För Anders del blir det höjd skatt med kronor per år och för Marias del med kronor per år. Familjen har också en Volvo som de använder gemensamt för skjuts till fotbollsträningen för yngsta dottern Sofie, handla mat, ta sig till och från jobbet och annat. Vänsterpartiernas föreslagna höjning av bensinpriset med 49 öre litern kommer att innebära en kostnadsökning på 588 kronor per år för dem. Sammanlagt innebär då en rödgrön politik att familjen Johansson får ökade skatteutgifter med så mycket som kronor per år, trots att de varken har höga inkomster eller förmögenhet. Figur 1. Så drabbas Familjen Johansson av vänsterpartiernas förslag Skattehöjning fastighetsavgift Höjt bensinpris Övriga skattehöjningar Anders Övriga skattehöjningar Maria kr 588 kr kr kr Summa ökade skatteutgifter per år kr Dessutom innebär oppositionens föreslagna kilometerskatt att priset på livsmedel och andra varor kommer att öka när kraftigt ökade kostnader på transporter av varor vältras över på konsumenterna. Det betyder i sin tur dyrare mjölk och tvättmedel för familjen Johansson. Vidare innebär den avveckling av kärnkraften som vänsteroppositionen är överens om att elpriserna riskerar att skjuta i höjden. Något som kommer att drabba just boende i hus hårt när uppvärmningskostnaderna blir väsentligt högre. Samtidigt kommer familjens äldsta dotter Lina, 20 år, få det betydligt svårare att komma in på arbetsmarknaden när vänsterpartiernas ungdomsskatt i ett slag fördubblar arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. Återinförd förmögenhetsskatt En rödgrön regering vill införa en ny skatt på förmögna i Sverige. Skatten, som enligt vänsterpartierna själva inte innebär ett återinförande av den tidigare förmögenhetsskatten, förväntas ge 4 miljarder kronor i intäkter till staten. Det är högst oklart hur denna skatt kommer att utformas, samt vilka inkomstgrupper som berörs. Vänsterpartierna är dessutom oeniga om huruvida även fastigheter ska inräknas som förmögenhet i utformningen av den nya skatten. Den tidigare förmögenhetsskatten, som Alliansen avskaffade 2007, var enligt Socialdemokraterna avsedd som en fördelningspolitisk åtgärd som även skulle bidra till ökade statsintäkter. Resultatet blev istället en skatt som slog hårt mot entreprenörskap, utbildning och nödvändiga investeringar i landet. Skatten bidrog till att driva investerings- och startkapital, bland annat för små- och medelstora företag, från landet samtidigt som det endast inbringade mindre intäkter till staten. En ny rödgrön förmögenhetsskatt kommer att slå hårt mot hela landet men i synnerhet mot storstäder som Stockholm. Behovet av kapital för nya investeringar, nya företag och nya jobb är starkt i storstadsregionen, och en förmögenhetsskatt riskerar att driva bort investerare och kapital ur landet. 5

6 RUT och ROT Vänsteroppositionen vill avskaffa RUT-avdraget men behålla ROT-avdraget under den kommande mandatperioden. Skattereduktionen för hushållsnära tjänster (RUT), ska avskaffas omedelbart medan ROTavdraget som omfattar reparationer, ombyggnader och tillbyggnader och som tidigare betraktats av de rödgröna som en tillfällig konjunkturåtgärd behålls fram till Ett borttagande av RUT, och på sikt även ROT, kommer att slå hårt mot en redan verksam och växande bransch i Sverige. Tusentals nya och trygga arbetstillfällen hotas runtom i Sverige framförallt i Stockholm. Av de närmare svenska företag som berörs av avdragen har nästan sin verksamhet i Stockholms län. Så mycket som en fjärdedel av alla svenskar som nyttjat eller nyttjar avdragen sedan 2009 bor i Stockholmsområdet. Totalt rör det sig om mer än hushåll i Stockholm. De positiva effekterna av RUT- och ROT-avdragen är många, inte bara för enskilda huvudstadsbor och företag utan för hela samhället. Nya jobb har skapats och skapas fortfarande och det i en bransch som tidigare till stor del utgjordes av svartarbete men som nu skapar nya vita jobb, vilket innebär en ökad social trygghet för de anställda i sektorn. RUT- och ROT-avdragen har gjort det möjligt för fler stockholmare att kunna få ihop livspusslet och kombinera jobb med fritid och sysslor på ett sätt som gynnar hela samhället. Den ökade efterfrågan på tjänsteföretag som avdragen har gett har dessutom öppnat vägen för fler att kunna få ett arbete, framförallt i en bransch som för många kan utgöra ett första viktigt steg mot en mer varaktig etablering på arbetsmarknaden. Två av tre som har anställts tack vare RUT-avdraget det senaste halvåret har gått direkt från utanförskap till lönsamt arbete. Enligt branschorganisationen Almega har RUT-avdraget skapat närmare nya jobb i Sverige, och en betydande del av dessa finns i Stockholmsområdet. En ny tjänstesektor har växt fram med fler nya företag och nya jobb. Det innebär för många en möjlighet att gå från utanförskap till lönsamt arbete, samtidigt som samhället kan minska bidragsutgifterna och ersätta dessa med skatteintäkter. Att RUT endast gynnar höginkomsttagare och mest män har varit ett av vänsterpartiernas argument för att avskaffa reformen. Det är ett felaktigt påstående. Bland köparna av hushållsnära tjänster har var fjärde person en månadsinkomst som understiger kronor, och enligt siffror från Statistiska Centralbyrån var 57 procent av dem som köpte tjänster till hemmet under 2008 kvinnor. Oppositionens ambition att avskaffa RUT-avdraget och på sikt även ROT-avdraget kommer att slå hårt mot en växande bransch och hotar både jobb och företag i Stockholm. Bland de närmare jobb som skapats tack vare avdragen befaras nästan hälften försvinna vid ett rödgrönt avskaffande av RUT. Det hotar tusentals jobb i Stockholm, där 10 procent av företagen kan tvingas lägga ner sin verksamhet när efterfrågan minskar och lönsamheten halveras. Det resulterar i färre jobb, ökat utanförskap och en ökning av andelen svartarbete och social otrygghet i branschen. Efterfrågan och intresset för RUT- och ROT-avdragen ökar fortfarande. 7 av 10 svenskar är positivt inställda till avdragen. I motsats till de rödgröna vill Moderaterna behålla både RUT- och ROT-avdragen, och vi öppnar också för att på sikt erbjuda nya avdrag som skapar fler nya jobb och underlättar i stockholmarnas vardag. Oviss framtid för Förbifart Stockholm Vänsteroppositionen säger sig vilja utveckla Stockholm samtidigt som man konsekvent väljer att försena och eventuellt hindra ett av regionens viktigaste byggprojekt Förbifart Stockholm. Trots att flera undersökningar visar att 3 av 4 stockholmare välkomnar Förbifarten vill vänsterpartierna istället försena starten av projektet genom en dyr och onödig folkomröstning år Moderaterna anser att bygget av Förbifart Stockholm är en nödvändighet för stadens och regionens framtida utveckling. Förbifarten är viktig för att underlätta människors vardag och för att skapa förutsättning- 6

7 ar för företagande inom hela regionen. Byggandet av Förbifart Stockholm kommer att underlätta trafikflöden i och runt vår huvudstad, minska kötider och förseningar och förbättra miljön i Stockholmsområdet när färre lastbilar och bilar tvingas stå still eller trängas i stadsmiljön. Stockholm är en stad som fortsätter att växa. Under 2009 växte antalet invånare i Stockholm med närmare , och inom 20 år förväntas ytterligare en halv miljon människor flytta till Stockholmsområdet. I takt med att Stockholm växer som stad växer även behovet av väl utbyggda vägnätverk och kollektivtrafik. I dagsläget går en majoritet av alla tunga fordonstransporter rakt igenom Stockholm utan något gångbart alternativ. Det betyder långa köer med tidvis stillastående lastbilar och bilar med förseningar och negativ miljöpåverkan i hela Stockholmsområdet. Moderaterna satsar på både kollektivtrafik med utbyggda spår, bättre framkomlighet och fler cykelbanor och byggandet av Förbifart Stockholm. Finansieringen av Förbifart Stockholm sker i huvudsak med hjälp av medel från trängselskatten så att de pengar som trängselskatten genererar återgår till stockholmarna genom bygget av en välbehövlig väg som förbinder staden och länet på ett bra och effektivt sätt. Samtidigt frigörs medel för kollektivtrafiksatsningar. En rödgrön försening av Förbifart Stockholm kommer att drabba alla stockholmare, såväl på vägarna som i kollektivtrafiken. Istället för att som de rödgröna vill, genomföra en dyr och onödig folkomröstning 2012, vill Moderaterna ta det första spadtaget för Förbifart Stockholm samma år. Den rödgröna oenigheten kring Förbifarten innebär i slutändan en kraftfull försening av en nödvändig och behövd infrastruktursatsning. Moderaterna anser att det i en växande region med krav på hög rörlighet krävs både utbyggd kollektivtrafik och Förbifart Stockholm för framkomligheten i vardagen och miljön i Stockholmsområdet. Med en rödgrön politik blir resultatet istället flera trafikstockningar, ökade koldioxidutsläpp och ständiga förseningar för stockholmarna. och för även Bromma flygplats År 2030 kommer ytterligare en miljon människor bo i Stockholmsregionen. Det kräver att vi nu investerar stort i infrastruktur med både spår, vägar, hamnar och flygplatser. Bromma flygplats bidrar till att göra Stockholmsregionen mer lättillgänglig för företag som redan är etablerade i vår region och förbättrar regionens möjligheter att locka till sig nyetableringar. En citynära flygplats har stor vikt för näringslivet som i allt högre grad behöver snabb tillgänglighet till mycket goda kommunikationer. En majoritet av stockholmarna anser, tvärs över partipolitiska och geografiska gränser, att det är viktigt med en flygplats nära City. Utan en flygplats nära City för företag med huvudkontor i vår region skulle Stockholms attraktionskraft minska och våra möjligheter att konkurrera med andra regioner försämras. Enligt Handelskammarens SKOP-mätning 2008 behöver 94 procent av Stockholms storföretagare Bromma flygplats för sina affärsresor. Bromma flygplats har haft verksamhet sedan 1936, och transporterade under 2009 närmare 2 miljoner flygresenärer. På Bromma flygplats jobbar det idag cirka 500 personer, och i företag som är beroende av flygplatsen för sin verksamhet jobbar det idag cirka personer. Totalt genererar därmed Bromma flygplats jobb. Vänsterpartierna vill lägga ned Bromma flygplats och bygga bostäder där. I Stockholm går det i snitt 363 bilar per bostäder bostäder skulle med andra ord generera en trafik på cirka nya bilar i området. Eftersom det inte finns kollektivtrafik nog för området skulle alla dessa bilar behöva ta sig igenom Alvik och över Tranebergsbron som redan är tungt trafikbelastad. Marken på Bromma flygplats är kraftigt förorenad av över 70 års flygverksamhet. Bostadsbyggande skulle därför kräva mycket omfattande marksaneringsarbeten. Kostnaden för dessa arbeten uppskattas till cirka 7

8 en halv miljard kronor kostnader som antingen skattebetalarna får bära eller som belastar priset på de tänkta bostäderna på flygplatsområdet. Komplicerade markförhållanden kommer att fördyra eventuella bostäder ytterligare. Det gällande avtalet mellan Stockholms stad och Swedavia (f.d. Luftfartsverket) medger inte att staden ensidigt säger upp avtalet om flygplatsverksamhet i Bromma. Om staden med en eventuell rödgrön majoritet skulle bryta avtalet skulle det innebära ersättningsanspråk från Swedavia både för uteblivna framtida vinster på Bromma och för framtvingad utbyggnad av Arlanda. Alternativet att dirigera om flygtrafiken som idag går på Bromma till Arlanda är dessutom inte möjligt med gällande regelverk. Arlanda omgärdas av ett utsläppstak, fastsällt av regeringen 1993, som inkluderar alla bilar till och från flygplatsen och som för närvarande ligger på en nivå som omöjliggör expansion av flygtrafiken. Det rödgröna kravet att lägga ned Bromma flygplats skulle med andra ord hota tusentals jobb på kort sikt och försvaga Stockholms attraktionskraft vilket hotar ännu fler jobb på lång sikt. För detta ska Stockholms skattebetalare tvingas att betala miljardbelopp i ersättningar till Swedavia och saneringskostnader. 8

9 Bilaga, beräkningar exempel 1 Familj i Enskede med bil Anders och Maria Johansson är 49 och 46 år gamla och bor med två barn i Enskede. Anders jobbar som gymnasielärare och Maria jobbar som sjuksköterska. Deras hus har ett taxeringsvärde på 4,8 miljoner kronor. För deras hus innebär fastighetsskatten som införs vid en rödgrön valseger en ökad beskattning av deras hus med kr per år. Samtidigt får Anders och Maria även höjd inkomst-, kommunal- och landstingsskatt, samt en höjning av bland annat bensinskatten. För Anders del blir inkomstskatten kr mer per år och för Marias del kronor mer per år. Enligt berör en ny fastighetsskatt hus med taxeringsvärden över 4,5 miljoner kronor. Skatten är 1 % av det överstigande värdet samt fastighetsavgiften, i det här fallet ( ) X 0,01 (fastighetskatten) = kr per år. Beräkningarna är baserade på följande antagande: Förväntade lönenivåerna 2011 för en sjuksköterska och en gymnasielärare är kr respektive (Källa: Finansdepartementet). Kommun- och landstingskatten i Enskede antas höjas med sammanlagt 77 öre per 100 kr (60 öre i höjd kommunal skatt och 17 öre i höjd landstingsskatt) vid en rödgrön valseger. De är inte med i någon a-kassa. Skattesatserna på kommunal och landstingsnivå är i jämförelse med år 2010 (0, och 0, ). Skillnaden i skatt avser år 2014 då 5:e steget i jobbskatteavdraget är genomfört. Beräkningarna inkluderar nedskalningen av JSA för att bekosta skatteväxling och sänkt skatt för sjuka, föräldralediga och arbetslösa. Samt skattereduktionen för a-kasseavgift. Höjd bensinskatt: En genomsnittsbilist avverkar runt mil per år. Familjen Johansson har en bil som de använder gemensamt till skjuts av döttrarna, handla mat, till och från jobb etc. Om vi räknar med en snittbränsleförbrukning på 0,8 liter per mil = mil X 0,8 = liter X 49 öre höjning = 588 kronor per år i höjd bensinskatt Familjen kommer inte upp i reseavdraget i och med närhet till arbetsplatsen exempel 2 Ett vårdbiträde i Stockholm kommer att betala kr mer per år i skatt vid en rödgrön valseger, och en gymnasielärare i Stockholm kr mer per år. Beräkningarna är baserade på följande antagande: Förväntade lönenivåerna 2011 för ett vårdbiträde och en gymnasielärare är kr respektive (Källa: Finansdepartementet) Kommun- och landstingskatten i Stockholm förväntas höjas med sammanlagt 77 öre per 100 kr vid en rödgrön valseger (Källa: Stadshuset) Exempelpersonerna vårdbiträdet och gymnasieläraren har en a-kasseavgift på 162 kr (Kommunal) samt 108 kr (Lärarnas). Skattesatserna på kommunal och landstingsnivå är i jämförelse med år 2010 (0, och 0, ). Skillnaden i skatt avser år 2014 då 5:e steget i jobbskatteavdraget är genomfört. Beräkningarna inkluderar nedskalningen av JSA för att bekosta skatteväxling och sänkt skatt för sjuka, föräldralediga och arbetslösa. Samt skattereduktionen för a-kasseavgift. 9

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

15 HOT MOT ÖSTHAMMARS FÖRETAGARE

15 HOT MOT ÖSTHAMMARS FÖRETAGARE 15 HOT MOT ÖSTHAMMARS FÖRETAGARE Så skulle vänsterpartiernas valmanifest slå mot företagande och jobb i Östhammar kommun ULRIKA KARLSSON UPPSALA LÄN # 1TILL RIKSDAGEN Inledning Inför valet den 19 september

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften En rapport från Moderaterna i Stockholms stad och län Juli 2010 1 (19) Innehåll Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften 1 Moderaterna

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan 31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven Idag är det exakt en månad till riksdagsvalet den 14 september. Samarbete är en nödvändighet i den svenska politiken. Inget parti kan ensamt göra anspråk

Läs mer

OM 14 DAGAR STÄNGER VAL- LOKALERNA - 14 FRÅGOR SOM ÅTERSTÅR FÖR VÄNSTERPARTIERNA ATT BESVARA

OM 14 DAGAR STÄNGER VAL- LOKALERNA - 14 FRÅGOR SOM ÅTERSTÅR FÖR VÄNSTERPARTIERNA ATT BESVARA OM 14 DAGAR STÄNGER VAL- LOKALERNA - 14 FRÅGOR SOM ÅTERSTÅR FÖR VÄNSTERPARTIERNA ATT BESVARA 20100905 SÄGER VÄNSTERPARTIERNA NEJ TILL ALLIANSENS JOBBSATSNINGAR? Oppositionen har gett ett tydligt besked

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Jul, jobb och jämställdhet. Mer i plånboken, arbete till fler och ökad makt över vardagen

Jul, jobb och jämställdhet. Mer i plånboken, arbete till fler och ökad makt över vardagen Jul, jobb och jämställdhet Mer i plånboken, arbete till fler och ökad makt över vardagen Ny utredning från Riksdagens utredningstjänst, RUT, visar att det framförallt är kvinnor som fått en gynnsam utveckling

Läs mer

Varning för tidernas vänstersväng. 35 punkter som hotar stockholmarna efter valet

Varning för tidernas vänstersväng. 35 punkter som hotar stockholmarna efter valet Varning för tidernas vänstersväng 35 punkter som hotar stockholmarna efter valet Moderaterna i Stockholms stad och län September 2010 Vad händer om vi vaknar upp den 20 september och kan konstatera att

Läs mer

Effekter av regeringens skattepolitik

Effekter av regeringens skattepolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Effekter av regeringens skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften för

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER

RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER Vi vill snabbt sätta igång och skapa 100 000 fler jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser De rödgrönas regeringsplattform,

Läs mer

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften

Läs mer

Rödgrönt bra för Kronoberg

Rödgrönt bra för Kronoberg 2010-06-08 Rödgrönt bra för Kronoberg - så påverkar nationell politik länet Innehåll Kronoberg länet borgarna glömde... 3 Rättvis välfärd eller ingen välfärd?... 4 Rättvisa skatter... 5 35 715 pensionärer

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 20140629 JOBBEN ÄR 50- MILJARDERSFRÅGAN FÖR VÄLFÄRDEN Vi är övertygade om att jobben kommer att vara valets viktigaste

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik

Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik 2014-05-02 Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik Jobb eller bidrag? Alternativen i svensk politik De rödgröna partierna ocialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Tekniskt appendix. Pensioner. Konsumtionsskatter. Uträkning av statsfinansiell effekt

Tekniskt appendix. Pensioner. Konsumtionsskatter. Uträkning av statsfinansiell effekt Tekniskt appendix Pensioner I Sverige tjänar man in till den allmänna pensionen på inkomster upp till 40 000 kr i månaden. Avsättningen är 17,21 procent av inkomsten. Eftersom brytpunkten för statlig skatt

Läs mer

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys 20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 3 Färre bostäder

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Anförande debatt 16 mars Inlägg 1: I dag går över 4 700 000 människor i Sverige till jobbet. För någon timme sedan satte sig ett

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Så drabbar Stockholmsskatten

Så drabbar Stockholmsskatten Så drabbar Stockholmsskatten stockholmarna INNEHÅLL Stockholmsskatten Inledning Mer kvar i plånboken för 8 av 10 stockholmare Höjd brytpunkt för tillväxt och ökad sysselsättning Slutsatser Tabell: Stockholmsskatten

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Fler växande företag

Fler växande företag Fler växande företag En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 fler jobb 2015-07-01 Camilla Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk talesperson Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk

Läs mer

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige Alliansens partisekreterare 2016-07-05 De fyra sveken Historiskt svag regering som blundar för samhällsproblemen

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

2013-11-05 Dnr 2013:1530

2013-11-05 Dnr 2013:1530 2013-11-05 Dnr 2013:1530 Rapport från utredningstjänsten TYPFALL BARNFAMILJ En barnfamilj som bor i Gävle med 2 barn, och där hon tjänar 35 000 i månaden och han tjänar 24 500, på vilket sätt skulle deras

Läs mer

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 FÄRDPLAN MED SIKTE PÅ 2018 Alliansen presenterar fyra olika budgetar i höst Vi genomför en gemensam alliansutvärdering Vi formar ett äntringskansli inför regeringsskifte

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Skattesmäll Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet.

Skattesmäll Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll 2015 2018 Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll Sverige Regeringens budgetproposition för 2017 presenterades den 20 september. I den fortsätter regeringen

Läs mer

RUT och ROT 2010 Succén fortsätter

RUT och ROT 2010 Succén fortsätter RUT och ROT 2010 Succén fortsätter Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Snabb ökning av användningen av RUT och ROT... 2 Minst 24 000 nya jobb... 3 Flest nya jobb

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson Kommentar till regeringens vårproposition Ulf Kristersson 2015-04-15 Fortsatta utmaningar för Sverige Arbetsmarknaden för unga och nyanlända 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Inrikes födda Utrikes

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet Juni 2016 1 1 Sammanfattning Inför budgetpropositionen för 2017 är det angeläget att skatteförslag

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!!

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!! Övning 7 den 24 september 2009 Faktormarknaderna Frank kap 14-15 1. Hur kan man förklara den i relation till spridningen i marginalproduktivitet låga lönespridningen på arbetsplatser? Läs The Internal

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 Skattefridagen är den dag då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att

Läs mer

SKATTECHOCKEN FÖR UNGA

SKATTECHOCKEN FÖR UNGA SKATTECHOCKEN FÖR UNGA DE RÖDGRÖNAS STÖRSTA SKATTEHÖJNING: NÄSTAN EN MILJON UNGA FÅR 10 MILJARDER I DUBBLAD ARBETSGIVARAVGIFT, MINDRE ÄN HÄLFTEN GÅR TILL SATSNINGAR MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET DUBBLAD ARBETSGIVARAVGIFT

Läs mer

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats.

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats. Pressmeddelande 2006-03-20 Ny undersökning: Fattiga småhusägare ökar i antal Antalet familjer med småhus som lever under socialbidragsnormen är i dag 145 000. När den nya fastighetsskatten slår igenom

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

MP DET NYA VÄNSTERPARTIET. Rapport, Almedalen 2013 07 02

MP DET NYA VÄNSTERPARTIET. Rapport, Almedalen 2013 07 02 MP DET NYA VÄNSTERPARTIET Rapport, Almedalen 2013 07 02 Inledning Miljöpartiets kongress i slutet av maj medförde rubriker om en politisk vänstersväng utifrån bland annat beslut om arbetstidsförkortning,

Läs mer

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Utlåtande 2015: RI (Dnr 309-1479/2014) Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Skattefridagen är den dag på året då den genomsnittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Regeringens politik är långsiktigt underfinansierad och saknar långsiktiga sysselsättningseffekter.

Regeringens politik är långsiktigt underfinansierad och saknar långsiktiga sysselsättningseffekter. 1(8) Sammanfattning Den här rapporten visar att skillnaden mellan regeringens och Moderaternas ekonomiska politik är betydande för Värmland och varje enskild värmlänning. Grunden för all politik bygger

Läs mer

HEM-avdraget har stor potential hos äldre

HEM-avdraget har stor potential hos äldre Rapport från Almega maj 2017 HEM-avdraget har stor potential hos äldre - 8 av 10 positiva till utvidgat RUT- och ROT-avdrag för tjänster Äldre positiva till HEM-avdraget Sedan RUT- och ROT-avdragen infördes

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Näringslivets skattefrågor i valet 2014

Näringslivets skattefrågor i valet 2014 696 debatt & kommentar 2014 HANS PETER LARSSON Näringslivets skattefrågor i valet 2014 1 INLEDNING Valrörelsen går nu in i sin slutspurt. Under Almedalsveckan hettade skattefrågan till när Socialdemokraterna

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Skattesmäll Sverige De 30 nya skattemiljardernas regionala fördelning

Skattesmäll Sverige De 30 nya skattemiljardernas regionala fördelning De 30 nya skattemiljardernas regionala fördelning Regeringens höstbudget för nästa år kommer att innehålla stora skattehöjningar för både hushåll och företag. De påverkar hushållens köpkraft och företagens

Läs mer

Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ekonomiska vårmotion En gemensam rödgrön budget Starka offentliga

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA Socialdemokraterna, liksom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Socialdemokraterna vill utöver detta dessutom

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Skärpt beskattning av Stockholmsregionen

Skärpt beskattning av Stockholmsregionen Skärpt beskattning av Stockholmsregionen Rapport 2004: 3 Förord Stockholmsregionen har under många år varit Sveriges ekonomiska motor. Samtidigt fungerar vår region som statens kassako. För att belysa

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-11-22 Prognos för 2006 Löntagarnas och barnfamiljernas år Barnfamiljens ekonomi förbättras till nästa år. Man får mer över när

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer