Kommunala pensionärsrådet torsdag 26 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala pensionärsrådet torsdag 26 september 2013"

Transkript

1 (5) Kommunförvaltningen Anteckningar Dnr: On 2013/78 Gunilla Nilsson Assistent/Handläggare Kommunala pensionärsrådet torsdag 26 september 2013 Mötesdatum Plats Lorensdal Tid 9,00 15,30 Ordinarie Ersättare Övriga Anna Mannfalk, ordförande Lena Wendt, Omsorgsnämnden Ola Freij, Miljö- och byggnadsnämnden Birgitta Hasselgren, SPF Nästets veteraner Solweig Persson, SPF Ljungens seniorer Bodil Uddberg, PRO Skanör-Falsterbo Gun Eskilsson, PRO Räng/Höllviken Bertil Berndtsson, SPF Klubb 72 Ann-Marie Gellstrup, SPF Sällskapet Armeria Rolf Erichs, Kommunstyrelsen Kristina Fredin, Omsorgsnämnden Erik Strandborg, PRO Skanör-Falsterbo Gunilla Thysell, SPF Sällskapet Armeria Birgit Banck, SPF Klubb 72 Barbro Håkansson, SPF Ljungens seniorer Gerd Nordquist, SPF Nästets veteraner Kenth Gröndahl, PRO Månstorp Donald Perlman, PRO Räng/Höllviken Christina Persson, kvalitetsansvarig Vård- och omsorg Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Ryland, verksamhetscontroller Catharina Byström, vård- och omsorgschef Magnus Hedin, kommundirektör Marlene Hassel, centrumutvecklare POST Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON FAX E-POST WEBB Vellinge.se BANKGIRO ORG. NR

2 2 (5) Katarina Tydesten, enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten, Gunilla Liljegren, sjuksköterska och samordnare Ann-sofi Laurin, demenssjuksköterska Gunilla Nilsson, sekreterare, KPR, projektledare Aktivitetspeng Välkomna Anna Mannfalk hälsade alla välkomna till dagens KPR-möte. Patientsäkerhetsberättelsen Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerade om patientsäkerhetsberättelsen, se bifogad presentation. Vad gör vi för att öka patientsäkerheten? Pernilla berättade om kvalitetsuppföljningar och nationella kvalitetsregistret. En diskussion fördes även kring vårdhygien. Systematiskt kvalitetsarbete Christina Persson, kvalitetsansvarig, informerade om systematiskt kvalitetsarbete, se bifogad presentation. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete innebär bl.a. att verksamheten ska uppnå kvalitet med hjälp av processer och rutiner. Systematiskt förbättringsarbete sker ute i verksamheterna med riskanalys, egenkontroll är t.ex. granskning av genomförandeplaner. Hantering av avvikelser är en annan del. Christina visade antal SOL-avvikelser och typ av avvikelse som registrerats i kommunen under perioden jan-feb i år. Christina redovisade Äldreguiden och resultatet diskuterades. Även den Nationella brukarundersökningen visades. Fördjupade intervjuer genomförs i kommunen för att följa upp resultatet av den undersökningen. Hemtjänstutredningen, Kronodalsgården Catharina Byström, vård- och omsorgschef, informerade om att den ekonomiska ersättningen till hemtjänstutförare höjdes med 10 % januari-13. Carema slutade som

3 3 (5) hemtjänstutförare i kommunen i början av året. Nu gör även Humana det. Humanas kunder går succesivt över till Förenade Care under hösten. Lagen om valfrihetssystem (LOV) i kommunen vad händer med den? En extern konsult kommer att titta på olika alternativ. Idag har Kronodalsgården 30 platser. Den nya Kronodalsgården kommer att ha platser. Dessutom kommer ca 20 trygghetslägenheter byggas. Totalt kommer ca 100 nya lägenheter att byggas på området. En referensgrupp har jobbat fram ett förslag. I gruppen har bl.a. ingått sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapet, KPRrepresentanter och arkitekter. Ett s.k. basdokument har tagits fram. År 2016 ska byggnationen vara klart. Frågor som kvarstår är: Vem ska bygga? Vad får det kosta? Hur och vem ska utföra driften? Lokalutredningen Cecilia Ryland, verksamhetscontroller, redogjorde för delar av det förslag som hon tagit fram. Utredningen skickas ut separat. Senast den 15 november ska skriftliga synpunkter ha kommit in. Utgångsläget är att det ska finnas regler som gäller lika på alla tre servicehusen i kommunen. Kort om Skånetrafiken, övriga frågor Anna Mannfalk menade att den politiska ledningen i kommunen ser att det finns problem med hur färdtjänsten fungerar och att de kommer titta på detta. Den 9 oktober kommer personalen i kommunen att få information från Skånetrafiken. Den 17 oktober är allmänheten välkommen att träffa Skånetrafiken och den 21 oktober kommer Skånetrafiken till rådet för funktionshinderfrågor. Till det sistnämnda är även ledamöterna i kommunala pensionärsrådet välkomna. Förtjust i Vellinge, Centrumutvecklingen Magnus Hedin, kommundirektör, berättade om sitt arbete under de 2,5 år han varit kommundirektör. En ny grafisk profil har tagits fram. Ledarskapet har varit ett viktigt arbete, liksom värdegrunden, trovärdighet, omtanke, glädje och mod. En ny tjänstemannaorganisation tas i bruk den 1 oktober. Organisationen ska få tydligare struktur och arbetsfördelning. Målet är även att fokusera mer på tillväxtfrågor och skapa en mer sammanhållen kärnverksamhet.

4 4 (5) Marlene Hassel, centrumutvecklare, berättade om sitt arbete. Det behövs ännu bättre samverkan mellan kommunen, handeln, fastighetsägare och invånarna. För att skapa centrum-och handelsutveckling måste alla dra åt samma håll. Skanör och Falsterbo, Vellinge och Höllviken är de tre centrumdelarna som tittas på. En nulägesanalys görs för att se hur det ser ut på de olika orterna. Rutin sjuksköterskor och läkare Katarina Tydesten, enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten, och Gunilla Liljegren, sjuksköterska och samordnare, informerade om hur de arbetar. Sjuksköterskorna i HSE är anställda av kommunen och jobbar på uppdrag av läkare i primärvården. Nattsjuksköterskorna finns i Förenade Care. Sjuksköterskorna kan ge hemtjänsten uppdrag att utföra insatser. När en vårdtagare skrivs in i hemsjukvården handlar det ofta om hjälp med medicinering. Sjuksköterskorna jobbar bl.a. med injektioner, undernäring, sondmat, vård i livets slut, tandhälsa, inkontinensskydd och kateter. Sjuksköterskorna jobbar även preventivt, t.ex. med fall. En vårdtagare behöver vara inskriven i hemsjukvården för att kunna få hjälp av en sjuksköterska. Om en vårdtagare bara har larm och service då kan sjuksköterskan endast vara hemtjänsten behjälplig, men inget mer, eftersom sjuksköterskan inte har tillgång till vårdtagarens journaler och/eller historik. Observera att trygghetslarmet man kan bli beviljad av kommunens biståndshandläggare inte är ett 112-larm. Det kan ta upp till 30 minuter innan hemtjänsten är på plats. Sjuksköterskorna i HSE arbetar inte med akutsjukvård Arbetet som demenssjuksköterska Ann-sofi Laurin, demenssjuksköterska i Hälso- och sjukvårdsenheten, redogjorde för de nationella riktlinjerna för demenssjukvården. När diagnosen är ställd då träder HSE och demenssjuksköterskan in. Ann-sofi arbetar konsultativt och rådgivande inom den egna organisationen. Ann-sofi berättade lite om hur det ser ut i kommunen. Kommunen har invånare Ca 600 personer har en demenssjukdom. Vi känner inte till alla. Man brukar säga att 3 st. anhöriga är berörda per demenssjuk person. Det innebär att ca.2400 personer är berörda i kommunen. Anhörigutbildning är en viktig del som Ann-sofi arbetar med.

5 5 (5) Aktivitetspengen Gunilla Nilsson, projektledare, berättade att det är mycket glädjande att intresset är så stort för aktivitetspengen personer fick ut erbjudandet i augusti om att lösa ut sin aktivitetscheck. Det är alla i kommunen som är födda 38 och tidigare, undantaget de som bor på vård och omsorgsboenden. Checken har i dagsläget skickats ut till dryga 1200 personer. Drygt 30 företag/föreningar är godkända som utförare av aktivitetspengen. Den 26 augusti anordnades en Aktivitetspengsmässa, som besöktes av drygt 200 personer, där utförarna fick möjlighet att presentera sig och sitt erbjudande. Idag är en e-tjänst i gång på vellinge.se. Via den kan man som företag/förening ansöka om att bli utförare samt rekvirera ersättningen för checkarna. Runt årsskiftet ska det vara möjligt att se vilka aktiviteter de äldre använt checken till. Avrundning Anna Mannfalk tackade alla för en mycket givande dag.

Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011

Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011 1 (6) 2011-03-25 Protokoll Kommunförvaltningen Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011 Mötesdatum 2011-05-19 Plats Månstorps Ängar Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Ann-Margret Örnberg SPF Grödinge

Ann-Margret Örnberg SPF Grödinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Kommunala pensionärsrådet 2012-05-29 Plats och tid Seniorhuset Grödingevägen 2 Tumba, kl 09.00-16.00 Beslutande Gabriel Melki, (S) ordförande Jörgen Andersson PRO Norra Anny

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Minnesanteckningar - kommunala pensionärsrådet 2012-11-12

Minnesanteckningar - kommunala pensionärsrådet 2012-11-12 Kommunala pensionärsrådet Minnesanteckningar - kommunala pensionärsrådet 2012-11-12 Närvarande: Tommy Falck SPF Club 75 John Axel Persson SPF Club 75 Leif Singbrant SPF Gillhög Britt Jönsson SPF Gillhög

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund Protokoll 1 (16) Plats och tid: Forsagården, Forsa, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordförande Ingrid Sandström (PRO) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson (PRO)

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Rådet för funktionshindrade och pensionärer

Rådet för funktionshindrade och pensionärer Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 14.00 16.20 ande Claes Hallberg (S), ordförande LarsGöran Svensson (C) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Karen Andersson, PRO Teckomatorp IngaLill

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Handikapprådet onsdag 9 mars 2010

Handikapprådet onsdag 9 mars 2010 1 (5) M-förvaltningen Protokoll Assistent Dahlqvist, Tilde Tfn 040-42 52 44 Handikapprådet onsdag 9 mars 2010 Mötesdatum 2010-03-09 Plats Kommunhuset, Slusan Tid 14.00-16.00 Ordinarie Carina Larsson (M-nämnden)

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg Mars 2013 Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg en rapport från framtidens vård, skola, omsorg för att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (17) Mötesdatum 2015-03-30 Innehåll 45 Val av justerare 46 Information - Patientsäkerhetsberättelse 2014 47 Information - Socialnämndens verksamheter 48 Anmälningsärenden

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Gunnel

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Eva-Lena Segerud. Ordförande Maria Ohlsson. Justerare Britt Palmius

Underskrifter Sekreterare Eva-Lena Segerud. Ordförande Maria Ohlsson. Justerare Britt Palmius sid 1 (8) Tid och plats Torsdag den 21 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Kronoparkssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Övriga Maria Ohlsson, ordf, kommunstyrelsen Håkan Holm, kommunstyrelsen Anita Svensson Nilsson,

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer