När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast?"

Transkript

1 När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast? Riktlinje för omvårdnadspersonal, Stöd och Omsorg Lerums kommun Gäller för brukare inskrivna i kommunal hälso- & sjukvård För brukare som ej är inskrivna i kommunal hälso- & sjukvård, se sista sidan MAS/ MAR

2 Kontakta alltid tjänstgörande sjuksköterska om du är osäker om brukarens fysiska tillstånd eller om brukaren eller närstående efterfrågar kontakt med sjuksköterska. Tillkallad sjuksköterska bedömer situationen, åtgärdar och kontaktar vid behov läkare. Exempel på tillfällen då brukaren är i behov av att du konsulterar sjuksköterska: vid bröstsmärtor, andningssvårigheter, svimning vid plötslig yrsel vid blödning såsom blåmärken, blod i urin, svart avföring, blodig eller svart kräkning efter fall vid läkemedelsavvikelse såsom exempelvis utebliven dos, dubbel dos, dos vid fel tidpunkt vid ihållande och häftig smärta. Rapportera även övergående smärta eller när pågående ordinerad smärtbehandling inte hjälper. vid sömnsvårigheter

3 vid kräkningar/diarré då du uppfattar att mat-/och eller vätskeintaget är lågt vid urinvägsbesvär vid förstoppning vid feber vid begynnande trycksår. Tag även kontakt om det uppkommer ett sår, en lokal rodnad eller värmeökning eller någon form av infektion. OBS! Småsår på icke diabetiker klarar du själv genom att ge vårdtagaren hjälp med egenvård. vid stor oro eller ångest. då du uppfattar att brukaren har behov av mer information om sin sjukdom eller behandling. vid dödsfall. Sjuksköterska skall kontaktas både vid förväntade och icke förväntade dödsfall. Även arbetsledaren kontaktas i dessa fall.

4 Det är viktig information du vill kommunicera till sjuksköterskan! Ett sätt att minska brister i kommunikationen och minska risken för att viktig information glöms bort eller feltolkas är att använda sig av en systematisk metod som ger struktur åt dialogen. Tänk i de fyra stegen Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation. Det är viktigt att innan samtalet fundera ut vad du ska förmedla. Situation I detta steg beskriver du kort vem som kontaktar och varifrån samt vad det huvudsakliga problemet är. Om det gäller en enskild individ informerar du om namn, ålder och eventuellt personnummer. Exempel: Jag heter Sam och jobbar som underskötare på vårdboendet Svalan. Jag ringer om Maj Knutsson, 79 år, som har ramlat och verkar ha ont. Bakgrund I detta steg ger du sjuksköterskan en kort sammanfattning av bakgrunden till problemet, dvs. historiken. Om det gäller en enskild individ så informerar du om diagnos, eventuella utredningar och behandlingar om det är relevant för det som problemet handlar om. Exempel: Maj flyttade hit för fyra dagar sedan på grund av demenssjukdom men hon har också hjärtsvikt och astma. Hon har vårdats på Storsjukhuset en vecka på grund av sin hjärtsvikt. Aktuellt tillstånd I detta steg beskriver du nuläget. Om det gäller en enskild individ talar du om hur hon eller han mår just nu. Om det finns några mätvärden, t.ex. puls, blodtryck och temperatur, så kommunicerar du det. Nu beskriver du också vad du tror att problemet kan bero på. Om du inte vet men ändå känner en oro för att något är fel så säg det!

5 Exempel: Hon klagar över smärta i höger sida och ben. Vi har försökt få henne att stödja på benen men hon har för ont. Jag tror att hon har brutit sig. Rekommendation I detta steg får sjuksköterskan förslag på vad du vill att hon eller han ska göra utifrån informationen du gett i de tre första stegen. Innan du kontaktar bör du därför tänka igenom vad du vill. Ska sjuksköterskan komma och hjälpa till med en bedömning? Eller behöver du bara råd? Det är sedan sjuksköterskan som avgör det fortsatta agerandet. Exempel: Jag kan ringa en ambulans men kanske behöver hon något smärtstillande innan? Egentligen vill jag att du kommer så snart du har möjlighet och hjälper mig att bedöma detta.

6 Personal ska alltid ta kontakt med arbetsterapeut och/eller sjukgymnast då man känner sig osäker när det gäller rehabilitering eller hjälpmedel, när det skett en avvikelse eller om den enskilde/närstående önskar det. I möjligaste mån ska samtycke från den enskilde inhämtas. Ta snarast kontakt vid: Ökad fallrisk och efter fall Risker, tillbud eller olyckor med hjälpmedel Sittproblem, t. ex. urglidning ur rullstol Risk för trycksår i sittande Situationer då patient/personal är osäker på hur ett förskrivet hjälpmedel ska användas. Förflyttningsproblem Kontakt ska även tas vid förändrad funktions-/aktivitetsförmåga: När den enskildes funktions- eller aktivitetsförmåga förändras vad gäller: Kroppsfunktion till exempel smärta, balans, muskelstyrka, rörlighet/kontrakturer. Aktivitetsförmåga i det dagliga livet till exempel personlig hygien, på/avklädning, äta/dricka, förflyttning, att sitta, stå och gå. Möjlighet att använda förskrivet hjälpmedel på det sätt det var tänkt. Möjlighet att förflytta sig i bostaden eller dess närmiljö.

7 I vissa akuta fall skall du själv tillkalla ambulans 112: då kontaktad sjuksköterska på din beskrivning bedömer att brukaren är i behov av akutsjukvård då du inte kan nå sjuksköterska då du uppfattar att du inte hinner kalla på sjuksköterska för bedömning Brukare ej inskrivna i kommunal hälso- & sjukvård Då brukare som ej är inskriven i kommunal hälso- & sjukvård är i behov av sjuksköterskas bedömning kontaktar du: Ambulans 112 vid akut behov Sjukvårdsupplysningen 1177 vid mindre akut behov Avvikelserapport ska du skriva om brukaren drabbats av: fallskada/tillbud läkemedelstillbud kvalitetsbrist tillbud med medicinskteknisk produkt Avvikelserapportering gäller för alla brukare. Mera information om avvikelserapportering samt blanketter hittar du i handbok MAS/MAR på intranätet

8 Sektor stöd och omsorg Lerum Besök: Bagges Torg Tel:

Fallprevention Rutiner och Riktlinje Flik 11.3.

Fallprevention Rutiner och Riktlinje Flik 11.3. Fallprevention Rutiner och Riktlinje Flik 11.3. Översikt utifrån Evidensbaserad omvårdnad Fall och dess konsekvenser i form av frakturer och andra skador utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Även

Läs mer

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP 1 LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 5 Läkemedelshantering 6 - förvaring - ordination - iordningställande

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Råd för bättre kommunikation. mellan patient och vårdpersonal

Råd för bättre kommunikation. mellan patient och vårdpersonal Råd för bättre kommunikation mellan patient och vårdpersonal 1 2 Introduktion God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal. Kommunikationen ska ske så att

Läs mer

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2014-05-13 annika.nilsson@kil.se Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal VID DELEGERING FÖRSTA GÅNGEN GÄLLER

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 1 Innehållsförteckning Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 3 Vård i livets slutskede 4 Brytpunktssamtal 4 Delaktighet 5 Andligt och kulturellt

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Till dig som skall utföra medicinska arbetsuppgifter på delegeringstudiematerial

Till dig som skall utföra medicinska arbetsuppgifter på delegeringstudiematerial Till dig som skall utföra medicinska arbetsuppgifter på delegeringstudiematerial HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Författare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Utbildningsgrupp

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR Studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre Sara Nordenhielm 1 Innehåll Förord... 6 Ordlista... 8 Om boken... 10 Tema 1. Vad är palliativ vård och omsorg?...18 Tema

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden...

Läs mer

DELEGERING LÄKEMEDEL

DELEGERING LÄKEMEDEL DELEGERING LÄKEMEDEL Fastställt av: 2015-05-28 MAS-enheten Dokumentet framtaget av: MAS-enheten För revidering ansvarar: MAS-enheten Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare 1 DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2013-11-05

Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2013-11-05 Säkert och effektivt teamarbete - CRM 1 Grundprincip för all vårdverksamhet. Ingen patient ska skadas i vården. Trots detta drabbas cirka 100 000 patienter av vårdskador varje år i Sverige. Socialstyrelsen

Läs mer

Studiehandledning till. Hemsjukvård, Sanoma Utbildning. Författare: Elisabeth Levy. Kapitel 1. Hemsjukvård framtidens vårdform

Studiehandledning till. Hemsjukvård, Sanoma Utbildning. Författare: Elisabeth Levy. Kapitel 1. Hemsjukvård framtidens vårdform Studiehandledning till Hemsjukvård, Sanoma Utbildning Kapitel 1. Hemsjukvård framtidens vårdform 1. Vad heter personen som är MAS i din hemkommun? 2. Vad ingår i MAS huvudsakliga arbetsuppgifter? 3. Beskriv

Läs mer

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial Läkemedelshantering... 2 Ledningssystem för kvalitet... 2 Delegering...

Läs mer

PALLIATIV VÅRD inom äldreomsorgen

PALLIATIV VÅRD inom äldreomsorgen PALLIATIV VÅRD inom äldreomsorgen Peter Strang Vårdförlaget 3 2012 Peter Strang och Vårdförlaget, Lund ISBN 978-91-978466-6-0 Layout och formgivning: Britta Jeppsson Omslag: Britta Jeppsson Satt med Minion

Läs mer

Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien

Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien 2014-02-20 1 Delegering Kunskap Ansvar Trygghet 2 Ansvar MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska, är ytterst ansvarig Sjuksköterska delegerar Den som

Läs mer