Författningssamling 178.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Författningssamling 178.1"

Transkript

1 Oskarshamns kommun Författningssamling RÄDDNINGSTJÄNSTENS TAXA FÖR TJÄNSTER OCH MATERIALUTHYRNING Reviderad senast av kommunfullmäktige , 18 Gäller fr.o.m TAXA 1. MATERIEL Använt materiel ersätts enligt nedanstående fem prisgrupper. I ersättningen ingår kostnader för försäkring, förslitning, smärre reparationer och bränsle i fast tank. Kostnader för bränsle utöver fast tank ersätts separat. Transportkostnader ersätts när t ex särskilda transportfordon måste utnyttjas. Ersättning får inte uppgå till större belopp än nyanskaffningsvärdet av materielen. För skadat, förbrukat eller förkommet materiel, som förstörts i samband med uthyrning, utgår ersättning enligt nyanskaffningsvärdet eller reparationskostnad i den mån sådan inte erhålls från försäkringsgivare. De olika gruppernas ersättning är beräknad med hänsyn till kapitalvärde, avskrivningstid, förslitning och återställningskostnad. Inköpspriserna skall ses som information om beloppets storleksordning och inte som exakta gränser. Detta beror på att förslitning och återställningskostnader är mer avgörande för ersättningens storlek än kapitalvärdet. Som tid räknas all tid mellan hämtning och återlämning.

2 2 (1) Räddningstjänstens taxa för tjänster och materialuthyrning 1.1 TYP Materiel med inköpspris som överstiger kronor och som fordrar en tidsödande kontroll och återställning efter varje utlåningstillfälle. Små reparationer är sällsynta, utan skador leder oftast till omfattande reparationer som ersätts separat. Exempel: Ersättning: Maskinstege, hävare, specialfordon. 0:00 /timme. Minimidebitering 2 timmar. 1.2 TYP Materiel med inköpspris mellan och kronor. Materiel, som tillhör denna prisgrupp, fordrar endast lite återställningsarbete, medan den billigare delen av materielen ofta utsätts för hårt slitage medförande omfattande återställningsarbete. Exempel: Ersättning: Brandfordon, terrängfordon, större båt, klass III motorspruta. 0:00 /timme. Minimidebitering 2 timmar.

3 (1) Räddningstjänstens taxa för tjänster och materialuthyrning 1. TYP Materiel med inköpspris mellan ca och kronor. Materiel, som tillhör denna prisgrupp, fordrar endast lite återställningsarbete, medan den billigare delen av materielen ofta utsätts för hårt slitage medförande omfattande återställningsarbete. Exempel: Ersättning: Motorspruta klass 1-2, generator, fordon, lättskumsaggregat med tillbehör, hydraulverktyg. 00:00 /timme. Minimidebitering 2 timmar. 1. TYP Materiel vars inköpspris understiger ca kronor. Materielen fordrar i allmänhet tidskrävande arbete vid återställningen. Exempel: Ersättning: Länspump, kapverktyg, självresande kar, andningsapparat, sågverktyg, kemikaliepump, helskyddsdräkt, mindre båt, luktsaneringsutrustning 10:00 /timme eller 0:00 /dygn. 1. TYP Materiel vars inköpspris understiger ca kronor och som fordrar ringa återställningsarbete. Exempel: Ersättning: Gasindikeringsutrustning, kemikalieskyddsdräkt (typ ABC), kemoverall, kommunikationsradio, domkraft, rökfläkt med tillbehör, lyftkudde, tryckluftsbehållare, bogserade fordon, vattenkanon, utskjutsstege, skarvstege, belysningsmateriel. 80:00 /timme eller 200:00 /dygn. 1. TYP Oljelänsa (per längd). Ersättning: 1 080:00 första dygnet. Därefter :00 /dygn. Härutöver ersätts kostnader för reparation och återställning. Totalt ersättningsbelopp får dock inte överstiga nyanskaffningsvärdet.

4 (1) Räddningstjänstens taxa för tjänster och materialuthyrning UTHYRNING AV BRANDSLANG För uthyrning av brandslang debiteras 21 kronor/längd första dygnet. För därpå följande tid debiteras 81 kronor/dygn. Totala ersättningsbeloppet får dock inte överstiga nyanskaffningsvärdet. Vid reparation av brandslang tillkommer avgift för reservdelar Försäljning av kasserad brandslang Tvättning, provtryckning och torkning av slang Lagning av hål på slang Montering av hylsa på slang 8:00/m 108:00/st 10:00/hål :00/st..1 ÖVRIGA TJÄNSTER Fyllning av andningsluft Flaskvolym " " 7-19 liter 20-9 " 0 - :00 100:00 200: Årsrevision tryckluftapparat Exkl ansiktsmask Test på löpband Omladdning av släckare Vatten Pulver Kolsyra Skumsläckare 709:00/st 7:00/st 20:00/test 10:00 00:00 8:00 18:00. KONTROLL OCH PROVNINGSARBETE.1 Provning av motorspruta 08:00/st

5 (1) Räddningstjänstens taxa för tjänster och materialuthyrning..1 ÖVNING OCH KURSVERKSAMHET Lokaler m.m..2 Lektionssal Instruktör Lärare Rökhus Personalkostnad Kurser Övningsfält Materiel använd vid övning debiteras enligt taxan. 100:00/tim :00/tim :00/tim Begär offert 00:00/tim Begär offert Begär offert..1 BRANDSLÄCKNING I ANDRA KOMMUNER Debiteras enligt civilförsvarsstyrelsens författningssamling (CFS 1982: D) och enligt gällande avtal ANSLUTNINGSKOSTNADER M M Anslutning av automatiska brandlarm och sprinkleranläggningar över fast uppkopplad ledning. Av räddningstjänsten tillhandahållen larmsändare och fast förhyrd ledning enligt separat avtal. Anslutningsavgift. Serviceavgift debiteras på årsbasis. Enligt separat avtal mellan räddningsjtänsten och anläggningsägaren. Avgift för larm orsakade av slarv och/eller tekniska brister Avgift för åtgärder som vid fellarm åvilar anläggningsägaren, då denne eller anläggningsskötaren ej varit anträffbar. 1 :00 920:00 2 0:00 8:00 8. FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD

6 (1) Räddningstjänstens taxa för tjänster och materialuthyrning Besiktning för svetstillstånd. Besiktning för säkerhetsvakt vid offentlig tillställning. Besiktning och utskrift av spridningsintyg. Brandteknisk konsultation. Ritande av utrymningsplaner, utbildningsmaterial. Utrymningsplaner, följande. TILLSYN Besöksavgift för tillsyn. Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. INDUSTRIER OBJEKT A 7:00/tim 7:00/tim 7:00/tim 7:00/tim 00:00/tim 207:00/st 00:00/gång 7:00/tim 7:00/tím OBJ FRIST FAK A Anläggningar där det är hög brandbelastning i kombination med stor brandrisk. Samt vissa obj. på OKG. Anläggningar som är klassade enligt räddningstjänstlagen. A1 Anläggningar där fler än 200 personer är sysselsatta inom anläggningen. Samt vissa obj. på OKG., A2 års Anläggningar där mindre än 200 personer är sysselsatta inom anläggningen. A Oljedepåer. Upplag där risken är stor att närliggande bebyggelse kan påverkas vid en brand. Upplag större än 000 m 2. Upplag där tillståndspliktig mängd brandfarlig vara samlagras med farligt gods. A års Upplag mindre än 000 m 2.

7 7 (1) Räddningstjänstens taxa för tjänster och materialuthyrning års års Industrier som uteslutande hanterar tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara (enligt förordningen SFS 1988:11) Industrier som hanterar tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara (enligt förordningen SFS 1988:11). Upplag där tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara (enligt förordningen SFS 1988:11) hanteras. FLYGPLATS OBJEKT B B års Flygplatser. Mindre än passagerare. års Flygplats där tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara (enligt förordningen SFS 1988:11) hanteras. HAMNAR OBJEKT C C1 Hamnar där omfattande hantering av brandfarlig vätska, gas eller brandfarligt fast ämne förekommer. C2:1 Småbåtshamn för fler än 200 båtplatser med gästhamn och stora hamnar. Småbåtshamn med bunkringsanläggning. C2:2 Övriga hamnar C1, C2 C års Småbåtshamnar för fler än 200 båtplatser utan gästhamn. Småbåtshamnar för färre än 200 båtplatser med gästhamn. års Hamnar där tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara (enligt förordningen SFS 1988:11) hanteras. HOTELL PENSIONAT OBJEKT D

8 8 (1) Räddningstjänstens taxa för tjänster och materialuthyrning D1:1 Hotell och pensionat för > 100 gäster eller fler än 0 rum. D1:2 Hotell och pensionat för gäster eller 2-0 rum. D1: års Hotell och pensionat för < 0 gäster eller färre än 2 rum. EJ OBJ Hotell och pensionat för färre än personer. års Hotell och pensionat som hanterar tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara (enligt förordningen SFS 1988:11). BARNSTUGOR, SKOLOR, ELEVHEM OBJEKT E E1 Barnstuga, daghem, fritidshem eller förskola som är inrättat i fler än ett plan. Barnstuga, daghem, fritidshem eller förskola för fler än 0 barn. Övriga barnstugor, daghem, fritidshem eller förskolor. E2 års Skolor med mer än 00 elever. E Skolor i fler än ett våningsplan, som inte är brandsäker eller brandhärdig byggnad. Skolor där praktisk utbildning för industri och hantverk förekommer. E:1 Skolor i fler än ett våningsplan. Övriga skolor. E:2 års Elevhem och förläggning för > 100 gäster eller fler än 0 rum. E:1 Elevhem och förläggning för gäster eller 2-0 rum. E:2 Elevhem och förläggning för < 0 gäster eller färre än 2 rum. E: års EJ OBJ Elevhem och förläggning för färre än personer. års Barnstugor, skolor, elevhem, förläggningar där tillstånds-

9 9 (1) Räddningstjänstens taxa för tjänster och materialuthyrning pliktiga mängder brandfarlig vara (enligt förordningen SFS 1988:11) hanteras. SJUKHUS VÅRDANLÄGGNING OBJEKT F F1 Vårdanläggning för fler än 7 personer. Vårdanläggning med operationsverksamhet (sövning). Vårdanläggning i mer än ett plan. Vårdanläggning med inlåsta patienter. F2 års Övriga vårdanläggningar och vårdcentraler. EJ OBJ Vårdanläggningar för < vårdtagare. års Vårdanläggningar där tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara (enligt förordningen SFS 1988:11) hanteras. HANDELSANLÄGGNINGAR OBJEKT G1 G1:1 Försäljningslokal i fler än ett plan och med en nettoarea på 800 m2 eller större. G1:2 Försäljningslokal på m2 eller större i ett plan. G1: Försäljningslokal i fler än ett plan och med en nettoarea på 800 m2 eller mindre. G1: Försäljningslokal med en nettoarea > 800 m2 men < m2 beläget i ett plan. G1: års Detaljhandelsanläggning där förvaring av brandfarliga varor över 00 liter klass 1 eller klass 2 förekommer. 2 Övriga detaljhandelsanläggning. 2 års Handelsanläggningar där tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara (enligt förordningen SFS 1988:11) hanteras. RESTAURANGER OBJEKT G2

10 10 (1) Räddningstjänstens taxa för tjänster och materialuthyrning G2:1 Restauranger för fler än 00 personer. G2:2 Restauranger för personer. G2: års Restauranger för färre än 10 personer. 2 års Restauranger som hanterar tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara (enligt förordningen 1988:11). TEATRAR, BIOGRAFER OBJEKT G G:1 Teater/biograf för fler än 00 personer. G:2 Teater/biograf för personer. G: års Teater/biograf för färre än 10 personer. EJ OBJ Teater/biograf för färre än 0 personer. års Anläggningar där tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara (enligt förordningen SFS 1988:11) hanteras. ANNAN SAMLINGSLOKAL OBJEKT G G:1 Samlingslokaler för fler än 00 personer. G:2 Samlingslokaler för personer. G: års Samlingslokaler för färre än 10 personer. EJ OBJ Samlingslokaler för färre än 0 personer. års Anläggningar där tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara (enligt förordningen SFS 1988:11) hanteras. FRITIDSANLÄGGNINGAR OBJEKT H

11 11 (1) Räddningstjänstens taxa för tjänster och materialuthyrning H1 Campingplats för fler än 100 campingenheter. H2 Fritidsanläggningar för fler än 00 personer där verksamheten bedrivs helt eller delvis under tak. H års Utomhusläktare för fler än 00 personer. H års Fritidsanläggningar för 0-00 personer där verksamheten bedrivs helt eller delvis under tak. H års Övriga fritidsanläggningar och campingplatser. EJ OBJ Fritidsanläggningar för färre än 0 personer. års Anläggningar där tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara (enligt förordningen SFS 1988:11) hanteras. BRANDFARLIGA BYGGNADER OBJEKT I1 I1:1 Överbyggda gårdar. Lager större än 000 m2. Ridhus som rymmer fler än 00 personer. I1:2 Lager > 2 00 m2 och < 000 m2. Höglager lika med eller högre än 8 meters lagringshöjd. Industrihotell. (Objekt inom industrihotell blir brandsynepliktiga endast om de i sig själv uppfyller kriterierna för regelbunden brandsyn. Garage med större golvarea än m2. Lantgårdar med mer än anställda eller med mer än 0 djur. Ridhus som rymmer personer. I1: års Övriga lager och lantgårdar., Ridhus som rymmer färre än 10 personer., Stall för fler än 2 hästar., EJ OBJ Metall-, betongvarulager eller liknande med mindre än anställda.

12 12 (1) Räddningstjänstens taxa för tjänster och materialuthyrning Ridhus för färre än 0 personer.?? års Lager med tillståndspliktig mängd brandfarlig vara (enligt förordningen SFS 1988:11). Jordbruksanläggningar och garage med tillståndspliktig mängd brandfarlig vara (enligt förordningen SFS 1988:11). BRANDFARLIGT ÖVRIGT OBJEKT I2 I2:1 Bensinstationer och motorgassttioner där det finns risk för brandspridning till närliggande objekt. I2:2 Övriga bemannade bensinstationer och motorgasstationer. Övriga brandfarliga objekt. El, kol, oljekraftverk. Sopstationer, avfallsverk. I2: års Övrigt. Naturgas och gaseldade kraft och värmeverk. Samtliga bensin och motorgasstationer.

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 TAXOR Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 C:\Users\aa1265\AppData\Local\Temp\fcctemp\Taxor 2015.doc 1.

Läs mer

Bestämmelser om avgifter. Räddningstjänstens. Verksamhetsområde

Bestämmelser om avgifter. Räddningstjänstens. Verksamhetsområde Bestämmelser om avgifter inom Räddningstjänstens Verksamhetsområde Antagen av KF 2001-09-18 / BE. Senast reviderad, Rev.2009-04-21/BE. Innehållsförteckning 1. Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor.

Läs mer

Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst

Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst Styrdokument Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 153 Beslutshistorik

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2014-11-25 Dnr 2014-891

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2014-11-25 Dnr 2014-891 SKELLEFTEÅ KOMMUN 2014-11-25 Dnr 2014-891 1 TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN FRÅN 2015-01-01 Till angivna priser tillkommer moms med undantag för punkterna 1.2, 7, 10, 11.1, och 11.2 som är momsbefriade (lokalhyra,

Läs mer

Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012

Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012 Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012 Innehåll Avgifter Kommunstyrelsen... 1 Allmänna avgifter... 1 Kopieringstaxor... 1 Fax... 2 tskrift... 2 Hyra videokonferens med teknikerhjälp... 3 Hyra datorprojektor...

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten

Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Taxa för externa tjänster m.m. inom Räddningstjänsten Taxa 2009-09-03 Kommunstyrelsen

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015

TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Förslag TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Bilaga 1 Taxa Offentlig kontroll inom livsmedel Bilaga 2 Taxa inom miljöbalkens område, riskbaserad taxa enl SKL Bilaga 3 Taxa kommuns allmänna vatten-

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 1(7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR BRANDLARM I VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 Bakgrund Brandlarm skall i första hand ses som en skadeförebyggande

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

REKOMMENDATIONER VAL OCH PLACERING AV BRANDSLÄCKARE

REKOMMENDATIONER VAL OCH PLACERING AV BRANDSLÄCKARE Dessa rekommendationer är utarbetade av branschföreningen SVEBRA - Svenska Brandskyddsföretag. De skall i första hand fungera som vägledning för organisationer och personer som står i begrepp att välja

Läs mer

REKOMMENDATIONER VAL OCH PLACERING AV BRANDSLÄCKARE

REKOMMENDATIONER VAL OCH PLACERING AV BRANDSLÄCKARE Dessa rekommendationer är utarbetade av branschföreningen SVEBRA - Svenska Brandskyddsföretag. De skall i första hand fungera som vägledning för organisationer och personer som står i begrepp att välja

Läs mer

Taxor och avgifter 2009

Taxor och avgifter 2009 Taxor och avgifter 009 Version 08 1 10 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Version 08 110 1 TAXOR OCH AVGIFTER 009 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 3 Kultur- och fritidsnämnden... 7 Barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

REKOMMENDATIONER - VAL OCH PLACERING AV BRANDSLÄCKARE

REKOMMENDATIONER - VAL OCH PLACERING AV BRANDSLÄCKARE Dessa rekommendationer är utarbetade gemensamt av Stockholms Brandförsvar och SVEBRA - Svenska Brandredskapsföreningen. De skall i första hand fungera som vägledning för organisationer och personer som

Läs mer

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt BFS 2011:6 BBR 18. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation. 5:13 Analytisk dimensionering

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt BFS 2011:6 BBR 18. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation. 5:13 Analytisk dimensionering 5 Brandskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9 PBL och 10 kap. 5 PBL samt 3 kap. 8 PBF. Föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bärförmåga vid brand finns i Boverkets

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Brandkrav på lös inredning

Brandkrav på lös inredning Brandkrav på lös inredning Årligen omkommer ungefär 100 personer i sina hem till följd av brand. Branden startar ofta i den lösa inredningen. Dagens moderna hem innehåller en stor mängd elektriska apparater

Läs mer

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m.

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. 2011-03-24 Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. Godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-24, MBN 50 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02, Kf

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer

Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer Riktlinjer för brandskyddskompetens i vårdboende, äldreboende och boende för funktionshindrade i Örebro kommun 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att ange den

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2011 Nr 8 TAXA ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) Antagen av kommunfullmäktige den 7 juli 2011 151 Gäller fr.o.m. 2011-07-08 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa RONNEBY KOMMUN Plan- och bygglovtaxa 2011 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-16, 159 REVIDERAD GENOM BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-29, 82 1 Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen...

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Handladdning av ammunition

Handladdning av ammunition samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Ert datum Er referens Avd. för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Rolf Weinander 010-240 5361 rolf.weinander@msbmyndigheten.se Denna PM

Läs mer

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer