Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013"

Transkript

1 Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Andel arbetslösa (förändring i jämförelse med samma period 2013) Riket Västra Götalands län Vänersborgs kommun Totalt inskrivna arbetslösa 8,1% (-0,6%) 7,6% (-0,7%) 10,8% (0,1%) Arbetslösa kvinnor 7,4% (-0,8%) 6,8% (-0,8%) 8,4% (-0,4%) Arbetslösa män 8,8% (-0,4%) 8,3% (-0,5%) 12,9 % (0,5%) Arbetslösa år 14,8% (-2,4%) 13,1% (-2,6%) 23,3% (-3,4%) Arbetslösa endast utrikesfödda 21,3% (+-0%) 20,8% (-0,3%) 34,7% (6,4%)

2 Arbetsmarknadsläget i Vänersborg, december 2014 En ökning av nyanmälda platser i Vänersborg. I december månad anmäldes 99 nya platser i Vänersborg, vilket kan jämföras med samma period föregående år då antalet nyanmälda platser var 61 nya platser. Ingen draghjälp från Trollhättan, eftersom samma positiva utveckling som i de övriga större orterna i länet saknas. Vänersborg har en svagare utveckling av arbetsmarknaden i jämförelse med länet och riket. Undantaget är minskningen av ungdomsarbetslösheten i Vänersborg, där minskningen är betydligt snabbare än i länet och riket. De mest utsatta grupperna är ungdomar och utrikes födda. Den ökande arbetslösheten hos utrikesfödda är mer märkbar märkbar hos utrikesfödda män än hos utrikesfödda kvinnor. Den minskade ungdomsarbetslösheten är mest tydlig hos unga kvinnor (-4,4%) än hos unga män (-2,3%).

3 Arbetsmarknadsavdelningen Syfte AMA:s insatser syftar till att ge personer som inte har kommit in på eller som förlorat kontakten med arbetsmarknaden: ett arbete, en praktik, en utbildning, eller annat stöd, som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Målgrupper AMA:s insatser vänder sig till de som står längst från arbetsmarknaden och ska rusta dem inför ett kommande arbetsliv. Primära målgrupper: Personer med funktionsnedsättning Ungdomar Invandrare

4 Uppdrag 2014 (2015?) Kommunstyrelsen Ungdomsanställningar Feriearbeten Jobbefrämjande insatser för arbetslös ungdom Socialnämnden Sysselsättning för personer med försörjningsstöd, funktionsnedsättning m fl. Arbetsprövning Fönstertvätt och Lilla Hjälpen Samhällsorientering Arbetsförmedlingen Jobb- och utvecklingsgarantin, sysselsättningsfasen. Arbetsträning och arbetsförmågebedömning Samordningsförbundet Arbetsträning

5 Nyckeltal Antal personer i åtgärd OSA, trygghetsanst., utv.anst Lönebidrag, SAS, Nystart Budgetfinansierad verksamhet Feriearbete Jobbefrämjande insatser Ungdomsanställningar SAS Ungdomslyft/Ungdomstorg Jobb- och utvecklingsgarantin, Lyft och arbetsträning/arbetspraktik Samhällsorientering/-information Kommunalt informationsansvar SOL 4: Projekt Hitta Ditt Vill Omstart, arbetsprövning, samverkan? Övrig finansiering Totalt antal anvisade personer

6 Ekonomiskt utfall 2014 Intäkter Varav Statsbidrag EU-bidrag Övriga intäkter Kostnader Kommunbidrag 27,5 Mkr 18,2 Mkr 0,9 Mkr 8,4 Mkr 39,5 Mkr 12,0 Mkr Socialförvaltningen 6

7 Arbetsmarknadsavdelningen, AMA Avdelningschef Enhetschef Jobbtorg 5,6 arbetskonsulenter 1,0 jobbcoach 1,0 socialsekreterare (IFO/ungdomar) 3,0 samhällskommunikatörer Enhetschef Praktiska verksamheter 5,6 arbetsledare 2,0 arbetskonsulenter (prövning/rehab) 1,0 arbetskonsulent (samordning) 1,0 receptionist 1,0 assistent IFO Arbetsförmedlingen Samordningsförbundet Socialförvaltningen 7

8 Flödet En deltagares väg IFO Remiss AF Anvisning Jobbtorg Förberedande samtal Kartläggning Handlingsplan Coachning Jobbsökaraktiviteter Vägledning Samhällsorientering Knutpunkten: Placeringsmöten Introduktion Placering Återkoppling Gruppaktiviteter Aktivitetsbedömning Praktik: Extern Intern

9 Jobbtorg en stödjande verksamhet Jobbtorgs huvudsakliga uppgift är att arbeta med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av stöd i syfte att nå arbete eller utbildning. Uppdraget består bland annat av praktikplatser, sysselsättning, coachning, vägledning och motiverande samtal. Verksamheten bedrivs och finansieras genom uppdrag. Verksamheten deltar i ett flertal projekt lokalt, nationellt och internationellt.

10 Jobbtorgs uppdrag Ungdomsanställningar: Under sex månader ges unga i åldern år möjlighet att prova på kommunens olika yrkesområden. Tid avsätts även för kompetenshöjande insatser och jobbsökaraktiviteter. Feriearbeten: Totalt 160 ungdomar från årskurs 9 och gymnasiet bereds ferieplatser. Jobbefrämjande insatser: Exempel på insats är Sommarlovsentreprenörerna, där gymnasieungdomar ges möjlighet att pröva sitt entreprenörskap. Kommunala informationsansvaret: Identifiera ungdomarna och var de befinner sig, motivera till fortsatt skolgång och erbjuda praktikplats. Samhällsorientering: Genomförande av obligatorisk utbildning om det svenska samhället för nyanlända inom etableringsfasen. Jobb- och utvecklingsgarantin, sysselsättningsfasen: Innefattar bland annat arbetsträning, arbetspraktik och sysselsättning under FAS 3.

11 Jobbtorg - Projektmedverkan Steget ur bojan syftar till att hjälpa ungdomar, som inte är har möjlighet till skuldsanering, att i möjligaste mån bli skuldfria. Medverkan i Torpa områdesutveckling genom bland annat bemanning av ett servicekontor, för att på så vis nå ut med information om olika insatser. Volontärprojektet ger ungdomar möjlighet att åka utomlands som volontär eller delta i ungdomsutbyten med något annat land. Utbytesprojekt med Malta, för ungdomar, inom området friskvård. Medverkan i Case Management, som är ett regeringsuppdrag att göra en effektutvärdering av insatser SIUS tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

12 Knutpunkten praktiska verksamheter Enhetens uppdrag är att tillhandahålla sysselsättning i praktiska verksamheter som anpassade till individens behov och förutsättningar. De praktiska tillhandahåller varje år ett femtiotal tjänster med hjälp av olika former av anställningsstöd. I verksamheterna erbjuds även sysselsättning och kompetensutveckling i form av praktik, arbetsträning och språkträning. Personer som är aktuella för placering i de praktiska verksamheterna, bedöms ha en svag ställning på arbetsmarknaden, till följd av långvarig arbetslöshet och/eller funktions- eller arbetshinder samt tidigare missbruk. Syftet med de praktiska verksamheterna är att personerna ska rustas inför ett kommande arbetsliv på den reguljära arbetsmarknaden. De personer som erbjuds en placering har, med något undantag, deltagit Jobbtorgs insatser.

13 Knutpunktens basverksamhet Exempel på verksamheter: Bageri Biltvätt Butik UNIK Café Cykelverkstad Gvoom Mattvätten Möbelrenovering Second-hand butik Syateljé I Butik UNIK erbjuds sysselsättning i kombination med en yrkesutbildning i en verklig arbetsmiljö. Samtidigt ges möjlighet till avsättning av det som produceras i enhetens verksamheter.

14 Knutpunkten en verksamhet i utveckling Torpen 1 och 2, exempel på samordning av verksamheter: Skapande verksamhet Snickeri Växthus & odling Prövningsresursen Grön rehabilitering

15 Knutpunktens uppdrag Prövningsresursen Hemvaktmästarna Fönsterputsen SLHD Yrkesklivet

16 Utmaningar/Möjligheter Deltagare Fler med låg motivation Fler korttidsutbildade Fler språksvaga Fler med funktionsnedsättning Fler med missbruksproblematik Fler med psykisk ohälsa Budgetförutsättningar Minskade intäkter motsvarande 2,5 miljoner Minskade personalresurser Minskade möjligheter att anordna OSA och utvecklingsanställningar Verksamhet Tydligare mål för deltagare och verksamhet. Förbättrad individuell planering, vägledning och uppföljning Vidareutveckling av metod och koncept. Utveckla samverkan internt och externt. Implementering av tidigare projekt. Kompetensutveckling utifrån förändrande målgrupper.

17 Var finns jobben? Eftergymnasial nivå Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi VVS-ingenjörer Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Civilingenjörer inom en rad olika områden Testare och testledare IT-arkitekter och mjukvaru- och systemutvecklare Förskolelärare och specialpedagoger Läkare och specialistsjuksköterskor Övriga utbildnings-nivåer Kockar, bagare/konditorer, servitörer Byggnadsplåtslagare, tunnplåtslagare Mekaniker (bil och lastbil) Murare, betongarbetare VVS-montörer Golvläggare Takmontörer Telefonförsäljare Glasmästare Verktygsmakare Kranförare Fastighetstekniker Anläggningsarbetare

18 Grunduppdrag Grunduppdrag Nycketal/jämförelsetal Grunduppdraget består av att tillhandahålla anställningar och lämplig verksamhet till personer med funktionsnedsättning. Exempel på anställningsstöd är: Offentligt skyddat arbete Lönebidrag Trygghetsanställning Utvecklingsanställning AMA OSA, lönebidrag m fl Övriga delt. och uppdrag Ungdomar och SAS Bokslut 2013 Utfall Prognos 2014

19 Skogshyddans Café Skogshyddans Café är inte bara en uppskattad mötesplats för kommunens invånare. Det är också en betydelsefull verksamhet för Vänersborg kommuns insatser mot ungdomsarbetslöshet. Totalt har Skogshyddan varit bemannad av 8 ungdomsanställda och 8 feriearbetare under Skogshyddan är ett exempel på hur avdelningens enheter arbetar tillsammans för att skapa sysselsättning.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Ungdomsarbetslöshetsprogram 2020

Ungdomsarbetslöshetsprogram 2020 Ungdomsarbetslöshetsprogram 2020 nollvision En del av Utvecklingsstrategin Vellinge.se 2015-01-09 2 (23) Innehåll Uppdraget... 3 En bild av arbetslösheten i Vellinge... 3 Diskussion kring målgrupper...

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun Arbetsmarknadsplan Avesta kommun 2014-2016 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Kommunens mål 2014-2016... 3 3. Statens och kommunens ansvar... 4 4. Lagstiftning... 5 5. Nuläge... 6 6. Övrig verksamhet inom

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:02 2010-03-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:02 2010-03-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 21 SA 21:2 21-3-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Stockholm Nordväst ARBETSMARKNADSPROGRAM I NORDVÄSTKOMMUNERNA

Forsknings- och utvecklingsenheten för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Stockholm Nordväst ARBETSMARKNADSPROGRAM I NORDVÄSTKOMMUNERNA Forsknings- och utvecklingsenheten för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Stockholm Nordväst ARBETSMARKNADSPROGRAM I NORDVÄSTKOMMUNERNA ARBETSMARKNADSPROGRAM I NORDVÄSTKOMMUNERNA Bilagan sammanställd

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2011 Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från 2010-11-09 avseende handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor

Läs mer

Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län

Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län Örebro 2012-02-07 Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län Utförd i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro kommun och Örebro

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete

KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete Finsam ÖREBRO LÄN KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete www.finsamorebrolan.se 2014-05 1 Vår ambition är att det ska finnas en löpande uppdaterad katalog med information

Läs mer

Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år

Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00. Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar om rapportens innehåll

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 13 mars 2015 Avser 2014 Sida: 2 av 29 Dnr: Af-2011/333721 Datum: 2015-03-13 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds.

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds. - fastställa riktlinjer ftir arbetsmarknadsenheten, i enlighet med förvaltningens förslag, samt att - arbetsmarknadsenheten ges uppdraget att samordna anställningarna med stöd från arbetsftirmedlingen.

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Sida: 2 av 47

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Sida: 2 av 47 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 15 mars 2013 Sida: 2 av 47 Sida: 3 av 47 Dnr: Af - 2011/333721 Datum: 2013-03-15 Återrapportering

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2012 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse 2012 2 Innehållsförteckning Arbete och välfärdsnämnden... 3 Förvaltningens uppdrag...

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Budgetunderlag 2014-2016 Sida: 1 av 76 Datum: 2013-03-01 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala Län.

För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala Län. För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala Län. Delrapport: Arbetsgivarperspektivet. ESF-FÖRSTUDIE, DELRAPPORT ARBETSGIVARPERSPEKTIVET May 12, 2014 Charlotta Ahlström, Arbetsförmedlingen och Anna-Lena

Läs mer

SOLNA STAD Kompetensförvaltningen. Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011

SOLNA STAD Kompetensförvaltningen. Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011 SOLNA STAD Kompetensförvaltningen Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOLNA STAD SID2 2. KOMPETENSNÄMNDEN SID 3 3. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN SID 4 4.

Läs mer

Bokslut 2010. Viadidaktnämnden

Bokslut 2010. Viadidaktnämnden Bokslut 2010 Viadidaktnämnden 1 (18) Ekonomiskt resultat för Viadidaktnämnden 2010... 2 Budgetavvikelse... 2 Sammanfattning av årets verksamhet... 2 Väsentliga händelser under året... 3 Personalbokslut...

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer