INTENSIVUTBILDNING Dialektisk beteendeterapi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTENSIVUTBILDNING Dialektisk beteendeterapi"

Transkript

1 KBT-gruppen i Stockholm i samarbete med Behavioral Tech inbjuder till INTENSIVUTBILDNING Dialektisk beteendeterapi Huvudlärare: Charles Swenson, MD Medverkande lärare: Maria Bragesjö, leg psykolog Anna Lindström, leg psykolog Del 1: april 2008 Del 2: 6-10 oktober 2008 Stockholm Utbildningen sker i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen

2 Intensivutbildning i dialektisk beteendeterapi (DBT) Intensivutbildning i dialektisk beteendeterapi (DBT) vänder sig till dem som har viss grundläggande kunskap om DBT, antingen genom deltagande i workshop om DBT eller genom självstudier av Marsha Linehans behandlingsmanualer. Syftet med utbildningen är att lära sig DBT för att kunna implementera behandlingsformen i den verksamhet man arbetar i. Intensivutbildningen omfattar tio hela kursdagar uppdelade på två tillfällen à fem dagar. Mellan de båda kurstillfällena sker självstudier. Under den första kursomgången (del 1) presenteras teorier och strategier i DBT genom föreläsningar, videoband och gruppövningar. Därefter får kursdeltagarna en omfattande hemuppgift i syfte att fördjupa kunskapen och praktisera vad man har lärt sig. Hemuppgiften består både av en teoretisk del i form av en hemtentamen och en praktisk del med syfte att forma eller vidareutveckla sitt DBT-team. Vid det andra kurstillfället (del 2) presenterar varje DBT-team sitt praktiska arbete och teamen får konsultation på specifika fall och sitt DBT-program. Intensivutbildningen är i ordets bokstavliga mening intensiv, med fullt program samtliga tio kursdagar. Det finns samma förväntningar på kursdeltagarna som det finns på DBT-patienter, d v s närvaro under hela kursen och att man gör sitt bästa för att lära sig materialet samt är villig att delta aktivt. Eftersom DBT är en behandlingsform som kräver ett konsultationsteam, riktar sig utbildningen till DBT-team och inte till enskilda personer som önskar använda DBT på egen hand. Ett DBT-team är en grupp som träffas regelbundet för att handleda varandra i användningen av DBT i sin verksamhet. Intensivutbildningen vänder sig till DBT-team med minst fyra och max tio deltagare. Teamen bör ha diskuterat level of commitment innan ansökan skickas in. DBT intensivutbildning i Stockholm 2008 Intensivutbildningen i Stockholm sker under ledning av Charlie Swenson, Associate professor of clinical psychiatry, University of Massachusetts Medical School, Worcester, USA. Charlie Swenson är huvudlärare på utbildningen. Medverkande lärare är legitimerade psykologerna Maria Bragesjö, Mellanvården City i Stockholm och Anna Lindström, KBT-gruppen i Stockholm AB. Kursspråk är huvudsakligen engelska. Vissa avsnitt undervisas på svenska och det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor på svenska. Datum Del 1: april Del 2: 6-10 oktober Plats Van der Nootska Palatset, S:t Paulsgatan 21, Stockholm. Mer information och schema kommer efter anmälan. Förkunskapskrav Alla deltagare ska ha läst följande böcker före utbildningsstart: Linehan, M. M. (1993). Cognitive Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. New York: Guilford Press. Linehan, M. M. (2000). Dialektisk beteendeterapi färdighetsträningsmanual. Natur och Kultur. Kåver, A. & Nilsonne, Å. (2002). Dialektisk Beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning - Teori, strategi, teknik. Natur och Kultur. DBT INTENSIVUTBILDNING STOCKHOLM

3 Du behöver inte ha en grundläggande psykoterapiutbildning (s k steg I) eller psykoterapeututbildning (s k steg II) i KBT. Det underlättar dock att ha förkunskaper inom KBT. Anmälan Kursavgiften är kr per person plus moms. I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika samtliga kursdagar. Utbildningen pågår kl dagligen. Artiklar och annat material kommer att delas ut vid kursstart. Sista anmälningsdag är 1 februari Anmälan är bindande. Vid förhinder kan plats överlåtas till kollega. Presentation av lärarna Charles Swenson är Associate professor of clinical psychiatry vid University of Massachusetts Medical School, Worcester, USA. Han arbetar som privatpraktiserande psykiater och psykoterapeut med behandling, handledning och utbildning i DBT. Inom Behavioral Tech är han verksam som senior trainer och senior consultant Charlie har en bakgrund inom psykoanalytisk terapi och arbetade länge tillsammans med Otto Kernberg. Han ledde under många år arbetet enligt Kernbergs modell på en slutenvårdsavdelning för borderlinepatienter. Efter att ha kommit i kontakt med DBT fick hans arbete under 1980-talet en ny inriktning och ett nära samarbete med Marsha Linehan tog form. Fr o m 1987 utvecklade och ledde Charlie vårdprogram baserade på DBT inom såväl sluten- som öppenvård och dagvård. Charlie har en bred erfarenhet av att använda DBT i många olika kontexter, såväl psykoterapeutiskt som farmakologiskt inom hela den psykiatriska vårdkedjan. Han har också arbetat med implementering av DBT i andra sammanhang, t ex inom skolväsendet. Han har varit lärare på mer än 30 intensivutbildningar i USA, England och Canada. Dessutom har han lett över 100 workshops i DBT. I november 2004 fick Charlie ta emot the Cindy Sanderson Outstanding DBT Educator Award på ISITDBT. Han har skrivit ett flertal artiklar bl a om skillnader och likheter mellan DBT och Kernbergs modell, DBT i slutenvård och fallformulering i DBT. Han har även medverkat i i ett antal fackböcker, nu senast i den nyutkomna boken Dialectical Behavior Therapy in Clinical Practice. Applications Across Disorders and Settings av Linda E Dimeff & Kelly Koerner (Eds), Maria Bragesjö och Anna Lindström är legitimerade psykologer med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT samt påbyggnadsutbildning inom DBT i både Sverige och USA. Båda studerar för närvarande på psykoterapeututbildningen vid Stockholms universitet. Maria arbetar inom Stockholms läns landsting på Mellanvården City med DBT, både individuellt och i grupp. Hon arbetar också med traditionell KBT. Anna arbetar på KBT-gruppen i Stockholm med KBT och DBT, både med klienter, som handledare och med utbildning. Samarbetet med Charlie Swenson inleddes under 2004 och ledde fram till den DBT-intensivutbildning som hölls i Stockholm 2005/2006 vid Psykiatri Centrum Karolinska. DBT INTENSIVUTBILDNING STOCKHOLM

4 Inlärningsmål för intensivutbildningen i DBT 1. Deltagarna ska kunna diskutera grunderna i DBT och redogöra för vilka patientgrupper DBT är effektivt. 2. Deltagarna ska kunna beskriva hur man inom DBT omdefinierar diagnosen Borderline personlighetsstörning så att den kan användas som ett psykoedukativt verktyg och som en utgångspunkt för att organisera målen med behandlingen. 3. Deltagarna ska kunna beskriva den biosociala teorin för utveckling av Borderline personlighetsstörning. 4. Deltagarna ska lära sig de olika delarna och funktionerna som finns i DBT samt de typiska behandlingsöverenskommelser som görs i DBT. 5. Deltagarna ska kunna diskutera struktur, mål och faser i DBT-behandlingen. 6. Deltagarna ska kunna beskriva det dialektiska förhållningsssättet i DBT. 7. Deltagarna ska kunna förklara de tre vad- och hur-färdigheterna i medveten närvaro. 8. Deltagarna ska kunna diskutera och beskriva de inlärningspsykologiska principerna för exponering och responsprevention. 9. Deltagarna ska kunna förklara de problemlösningsstrategier som används i DBT och i vilken kontext de är tillämpbara. 10. Deltagarna ska kunna diskutera self-verification -teorin. 11. Deltagarna ska kunna förklara valideringsstrategierna i DBT och de kontext där de är tillämpbara. 12. Deltagarna ska kunna diskutera de grundläggande teorierna i DBT och hur dessa tillämpas i praktiken. 13. Deltagarna ska kunna diskutera terapeutens stilstrategier i DBT och de kontext där de är tillämpbara. 14. Deltagarna ska kunna diskutera ansvarsstrategier i DBT och de kontext där de är tillämpbara. 15. Deltagarna ska kunna diskutera telefonstrategier och andra strategier för att generalisera DBT. 16. Deltagarna ska kunna diskutera de handlingsplaner ( suicide crisis protocols ) som används i DBT vid suicidalt beteende. 17. Deltagarna ska kunna diskutera vikten av konsultationsteamet i DBT. 18. Deltagarna ska kunna diskutera strategier som används i konsultationsteamet i DBT. 19. Deltagarna ska kunna diskutera och förklara de hemuppgifter som genomförs mellan del I och del II i intensivutbildningen. 20. Deltagarna ska gå igenom och diskutera den hemtentamen som delas ut efter avslutad del I. Deltagarna kommer därmed att få en bättre förståelse för viktiga koncept i DBT. 21. Deltagarna ska gå igenom och diskutera hemuppgifterna rörande behandlingens utförande och hur DBT implementeras. Deltagarna kommer därmed att få en bättre förståelse för behandlingen och hur den genomförs. 22. Deltagarna ska presentera en fallkonceptualisering av en patient i enlighet med DBT, för att sedan diskutera och få feedback av lärarna. Deltagarna kommer därmed att få en bättre förståelse för behandlingen och hur den genomförs. DBT INTENSIVUTBILDNING STOCKHOLM

5 23. Deltagarna ska presentera DBT:s roll, och i vilken grad DBT ska implementeras, på respektive arbetsplats. Feedback från lärarna kommer att ges. 24. Deltagarna ska kunna använda tekniker för att stärka och använda konsultationsteamet. 25. Deltagarna ska titta på och diskutera videoband där olika delar i DBT illustreras av tränade terapeuter. Deltagarna kommer därmed bättre kunna beskriva och använda behandlingsstrategier. 26. Deltagarna ska genom rollspel få tillfälle att träna DBT-tekniker, och därigenom bättre kunna beskriva och använda behandlingsstrategier. 27. Deltagarna ska kunna lära ut samtliga DBT-färdigheter som de beskrivs i färdighetsträningsmanualen. För mer information kontakta Maria Bragesjö, tfn: ; e-post: Anna Lindström, tfn: , ; e-post: DBT INTENSIVUTBILDNING STOCKHOLM

6 DIALEKTISK BETEENDETERAPI Anmälningsblankett för 10 dagars intensivutbildning i DBT Om Du anmäler flera medlemmar från samma team; var vänlig skicka anmälningarna tillsammans. Skicka din anmälan till: Anna Lindström KBT-gruppen i Stockholm AB Bryggargatan 10, 3 tr Stockholm Anmälningsblanketten består av två delar: Del A berör information om teamet och del B handlar om individuella uppgifter. Om du anmäler flera deltagare från samma team fyller du i en B-del för varje deltagare. Observera att anmälan är bindande. Vid förhinder kan plats överlåtas till kollega. Sista anmälningsdag är 1 februari. Utbildningskostnaden ska vara betald senast den 28 mars. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor: DEL A: INFORMATION OM TEAMET Teamets namn och arbetsplatstillhörighet: Teamledare/kontaktperson: Adress: Tfn arbete: Tfn hem: Fax: E-post: Övriga teammedlemmar som omfattas av anmälan: Beskriv hur teamet är uppbyggt och hur länge ni har arbetat tillsammans: Har ni några planer på att utvärdera eller forska inom DBT? Var vänlig beskriv: DBT INTENSIVUTBILDNING STOCKHOLM

7 DEL B: INDIVIDUELL INFORMATION Namn: Adress: Fakturaadress: Tfn arbete: Tfn hem: Fax: E-post: JA TACK, JAG VILL DELTA I BEHAVIORAL TECHS MEJL-LISTA FÖR DBT! Yrke/utbildning: Ev examensår: Arbetsplats: Klinisk erfarenhet (markera de alternativ som stämmer in): Individuell psykoterapi Stödsamtal Patienter i kris Gruppterapi Farmakologisk behandling Slutenvård Öppenvård Case Management Vilken erfarenhet har du av att arbeta med patienter med diagnosen borderline personlighetsstörning? Vilka övriga patientgrupper arbetar du med? DBT INTENSIVUTBILDNING STOCKHOLM

8 Bakgrund i DBT (markera passande alternativ): Läst artiklar/bokkapitel av Marsha Linehan Läst Marsha Linehans behandlingsmanual (observera att alla deltagare förväntas ha läst denna före kursstart) Läst Marsha Linehans färdighetsträningsmanual (observera att alla deltagare förväntas ha läst denna före kursstart) Läst annan DBT-litteratur/artiklar Deltagit i workshop i DBT Deltagit i DBT konsultation (var vänlig beskriv): Deltagit i DBT-handledning (var vänlig beskriv): Deltagit i DBT-behandling (var vänlig beskriv): Har du utbildning i KBT? Beskriv vilken: I vilken utsträckning arbetar du för närvarande med KBT-tekniker? Har du utbildning i psykodynamisk terapi? Beskriv vilken: Har du erfarenhet av meditation eller medveten närvaro (mindfulness)? Beskriv den DBT-princip eller -teknik som du upplever att du är minst bevandrad i: Skriv ner en eller två specifika förväntningar du har på dig själv inför denna utbildning: DBT INTENSIVUTBILDNING STOCKHOLM

9 Beskrivning av arrangörerna KBT-gruppen i Stockholm och Behavioral Tech KBT-gruppen i Stockholm KBT-gruppen är en av de största privata KBT-mottagningarna i Stockholm. Verksamheten bedrivs inom tre områden: Klinisk behandling, utredning, testning, rehabilitering och handledning. Chefsutveckling, coaching, ledarskapsutbildning och organisationsanalys mot organisationer och företag. Utbildning, kurser och föreläsningar Alla KBT-gruppens medarbetare är psykologer och/eller psykoterapeuter med formell utbildning i kognitiv beteendeterapi. Allt arbete utgår från beteendeanalyser och präglas av en tydlig ambition att arbeta enligt de senaste forskningsrönen. KBT-gruppen är även specialiserade inom dialektisk beteendeterapi (DBT). Läs mer om KBT-gruppen i Stockholm på: Behavioral Tech Behavioral Tech är ett amerikanskt företag grundat av Marsha Linehan. De beskriver själva sin verksamhet enligt följande: Behavioral Tech, LLC, trains mental health care providers and treatments teams who work with complex and severely disordered populations to use compassionate, scientifically valid treatments and to implement and evaluate these treatments in their practice setting. Behavioral Tech develops and applies the most effective and efficient methods of training and provides a range of opportunities to learn state of the art treatments to a competent level. Deras vision är: "Compassionate and scientifically valid treatments made available to every person with complex and severe mental disorders. Läs mer om Behavioral Tech på: DBT INTENSIVUTBILDNING STOCKHOLM

Wise Mind AB. www.wisemind.se SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4

Wise Mind AB. www.wisemind.se SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4 1 Wise Mind AB www.wisemind.se SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 VÅRTERMINEN 2015 SIDAN PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4 SMÄRTA 5-7 PSYKOLOGISK BEDÖMNING OCH BEHANDLING PROLONGED EXPOSURE OCH

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR PERSONER MED EMOTIONELLT INSTABIL PERSONLIGHETSSTÖRNING

VÅRDPROGRAM FÖR PERSONER MED EMOTIONELLT INSTABIL PERSONLIGHETSSTÖRNING 1 VÅRDPROGRAM FÖR PERSONER MED EMOTIONELLT INSTABIL PERSONLIGHETSSTÖRNING Dokumenttyp: Vårdprogram Utfärdande PE: Närsjukvården i Östergötland Utfärdande enheter: Primärvården och psykiatrin i Östergötland

Läs mer

Nr 44 Dialektisk beteendeterapi på BUP-kliniken i Örebro en pilotstudie samt test av en utvärderingsmodell. Sara Kjellgren Maria Malmberg Carin Falk

Nr 44 Dialektisk beteendeterapi på BUP-kliniken i Örebro en pilotstudie samt test av en utvärderingsmodell. Sara Kjellgren Maria Malmberg Carin Falk Nr 44 Dialektisk beteendeterapi på BUP-kliniken i Örebro en pilotstudie samt test av en utvärderingsmodell Sara Kjellgren Maria Malmberg Carin Falk ISSN: 1403-6827 Rapporten finns att hämta på www.orebroll.se/pfc

Läs mer

Grundutbildning i kognitiv relationell psykoterapi (Steg 1), 2015-2017 med kursstart den 7 september 2015.

Grundutbildning i kognitiv relationell psykoterapi (Steg 1), 2015-2017 med kursstart den 7 september 2015. Översiktlig kursplan för: Grundutbildning i kognitiv relationell psykoterapi (Steg 1), 2015-2017 med kursstart den 7 september 2015. Utbildningen bygger på de rekommendationer Socialstyrelsen har för grundläggande

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Nr 57 Resultat efter ett års behandling med Dialektisk beteendeterapi (DBT) Anna Demetriades Linda Holländare

Nr 57 Resultat efter ett års behandling med Dialektisk beteendeterapi (DBT) Anna Demetriades Linda Holländare Nr 57 Resultat efter ett års behandling med Dialektisk beteendeterapi (DBT) Anna Demetriades Linda Holländare 2012 ISSN: 1403-6827 Rapporten finns att hämta på www.orebroll.se/pfc eller kan beställas från

Läs mer

Kurser och utbildningar

Kurser och utbildningar Kurser och utbildningar 2011/2012 2012/2013 I över 30 år har Gestalt Akademin arbetat för att öka människors livskvalitet och organisationers livsduglighet genom personligt och professionellt växande.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning.

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4 Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. 1. Vad är Conscientiametoden? Det är en ny form av terapi

Läs mer

För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin

För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin arrangerar PsykoterapiMässan 2010! Stiftelsen har till ändamål att främja psykisk hälsa genom psykoterapi.

Läs mer

utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se

utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se Utbildningscenter Autism Utbildningscenter Autism drivs och ägs av Autism- och Aspergerförbundet. Vår uppgift är

Läs mer

VIDGA VYERNA! PsykoterapiMässan 10 12 maj 2012 Stockholmsmässan

VIDGA VYERNA! PsykoterapiMässan 10 12 maj 2012 Stockholmsmässan VIDGA VYERNA! PsykoterapiMässan 10 12 maj 2012 Stockholmsmässan ARRANGÖR: samarbetspartners: PsykoterapiStiftelsen PsykoterapiMässan 2012 arrangeras av PsykoterapiStiftelsen i sam arbete med Akademikerförbundet

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Nationella självskadeprojektet

Nationella självskadeprojektet DELRAPPORT TILL SOCIALDEPARTEMENTET Nationella självskadeprojektet 2013-10-15 1 Nationella självskadeprojektet Ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om vården av unga med självskadebeteende Under

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

Dag 1 - Tisdag 21 oktober 2014

Dag 1 - Tisdag 21 oktober 2014 Dag 1 - Tisdag 21 oktober 2014 07:45 Registrering, morgonkaffe samt besök hos utställarna 08:30 Välkommen till PsykoterapiMässan Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR hälsar välkommen

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Karin Lindqvist och Jakob Mechler: Därför skapade vi bloggen pskodynamiskt.nu. Psykologer behöver mer kunskap om hbtq

Karin Lindqvist och Jakob Mechler: Därför skapade vi bloggen pskodynamiskt.nu. Psykologer behöver mer kunskap om hbtq Utges av Sveriges Psykologförbund # 52014 Karin Lindqvist och Jakob Mechler: Därför skapade vi bloggen pskodynamiskt.nu AKTUELLT Möt Otto Kernberg Reportage från PS14 Vägledning stärker Elevhälsan Psykologer

Läs mer

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer

Anknytning och Internetbehandlad KBT

Anknytning och Internetbehandlad KBT Anne-Marie Ahlstrand Maria Martinez Karlsson Anknytning och Internetbehandlad KBT Anknytningens betydelse för att tillgodogöra sig internetbehandlad terapi The attachment pattern and Internet based CBT

Läs mer