En introduktion till Case Management - Inger Anund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En introduktion till Case Management - Inger Anund"

Transkript

1 En introduktion till Case Management - Inger Anund Bakgrund Studiebesök på Addenbrooke s universitetssjukhus i Cambridge i början av 1990-talet Utbildning till Case Manager, Johns Hopkins, universitetssjukhuset i Baltimore, USA 2 1

2 Vad är Case Management Arbetsmodellen Case Management har utvecklats i USA och i Kanada sedan i slutet av 1970-talet Case Management är ett processorienterat arbetssätt och kan översättas till samordnad, ledd vård med ett starkt fokus på patient- och närstående 3 4 2

3 Fördelar med Case Management Kundfokus Processerna synliggörs Helhetstänkande Minskar fragmentering i vården Främjar kommunikation mellan: Öppen- och sluten vård Sjukhus Olika verksamheter inom vård och omsorg 5 Vårdplanen I den gemensamma vårdplanen utarbetas aktiviteter över en tidslinje en process med en angiven startpunkt och en angiven slutpunkt Representanter för det multiprofessionella vårdteamet utarbetar tillsammans patientens vårdplan Kartläggning sker utifrån ett patientperspektiv Resultatuppföljning sker till patient och till patientens vårdteam Patienten får genom den dokumenterade vårdplanen: Större beslutanderätt Delaktighet i den egna vården Bättre kontroll 6 3

4 Arbetssätt för att utarbeta den gemensamma vårdplanen Lär av processen Fortsätt med förbättringsarbetet Act PDSA-cykeln Plan Brainstorming Ishikawadiagram Flödesschema Datainsamling Paretodiagram Studera och utvärdera resultatet Study Do Datainsamling Analys/kontrollschema 7 Case Management: ett exempel på kartläggning 8 4

5 Effekter av vårdprocesskartläggning Dubbelarbete blir synligt Omarbetningar s k loopar blir synliga Väntetider i processen synliggörs Alla får en gemensam bild av vårdprocessen 9 Viktiga aktiviteter inom Case Management Medicinsk vård/behandling Provtagningar Konsulter Aktivitet/träning Nutrition Utskrivningsplanering Information/utbildning 10 5

6 Verktyg inom Case Management Critical pathway Critical pathway beskriver viktiga/avgörande händelser och aktiviteter grafiskt längs med en tidslinje Clinical pathway Clinical pathway innehåller fler aktiviteter än de allra viktigaste som ska ingå i critical pathway beskiver också händelser utmed en tidsaxel Arbetssättet med critical/clinical pathway är liknande det som finns vid stora teknikerkonstruktioner med många personer och leverantörer involverade Arbetssättet med critical/clinical pathway tydliggör: Vem gör vad När ska det göras 11 Exempel critical pathway Name Addenbroke s NHS Trust Hosp. No.: Case Management Consultant ACUTE SEVERE ASTHMA Named Nurse: Admission\A&E Date Stage 1 (ward) Date Stage 2 Date Stage 3 Date Stage 4 Date Consultants Medical Team Assessment within 15 mins R.G..N. Ref: Chest Team Specialist Nurse and physio. Medical Team R.G.N. Chest Team/ Medical Team R.G.N. Chest Team/ Medical Team R.G.N. Chest Team/ Medical Team R.G.N. Tests Treatments Medications Diet Activity Teaching Disharge Planning Initial assessment. Identify: -trigger factors -social pressures Give own PEFR meter Signature 12 6

7 Avvikelserapport Datum Avvikelsekategori Orsak Åtgärd Avvikelsekategorier: 1. Patient 2. System 3. Vårdgivare 4. Hemförhållande/kommunal service/ primärvård 13 IHI Institute for Healthcare Improvement Changing health care together because it is far easier to improve together than it is alone 14 7

8 Case Manager inom hälso- och sjukvård En patient som har en Case Manager vårdas enligt den multiprofessionellt dokumenterade vårdplanen i överenskommelse mellan patient/närstående och vårdteam En Case Manager underlättar för patienter och närstående som kan ha svårigheter med att överblicka vårdens organisation samt förstå vårdens komplexitet En Case Manager kan ansvara för ca patienter. Antalet är beroende av patienternas sjukdomstillstånd 15 Case Manager - arbetsbeskrivning Samordnar patientens vård Återför vårdens resultat till patient, närstående och vårdteam Är patientens advokat, företräder patientens intressen i vården Ger stöd stöd och information till patient och närstående vid: behandlingar, undersökningar och provtagningar valmöjligheter i vården Ägnar mycket tid till att samordna olika insatser inför patientens utskrivning Är en extra resurs i vården som avlastar övrig vårdpersonal arbetar oftast inte bedside Utgör en resurs även efter utskrivning och är en kontaktyta för fortsatt hjälp och stöd Sammanfattningsvis: en Case Manager koordinerar, övervakar, utvärderar och vägleder varje patients vård genom hela sjukdomstillståndet 16 8

9 Vilka har behov av Case Manager Astmapatienter Transplantationspatienter Cancerpatienter Patienter med många sjukhus/kliniker involverade Patienter som har ofta återkommande inläggningar Patienter som behöver extra koordination vid utskrivning 17 Vem arbetar som Case Manager Inom akutsjukvården är det oftast en sjuksköterska som är Case Manager och i vissa fall en läkare t ex inom transplantationskirurgi Yrkeskategori för Case Manager beror på patientgruppens behov En Case Manager på sjukhus kan ge service till: en viss avdelnings patienter en speciell patientgrupp en viss läkares patienter 18 9

10 Utbildning till Case Manager Under de första åren gav sjukhusen i USA några dagars utbildning Numera är det universitetsutbildning från 5 p magisternivå doktorandstudier 19 Case Management ett exempel En familjemedlem söker upp mig och behöver prata. Vi går in i besöksrummet. För varje månad blir pappan allt mer desorienterad. Han har sjukdomen Parkinson och familjen känner sig nertyngd av att vårda honom. Familjen känner dåligt samvete över att flytta pappan till ett sjukhem. Vilka andra möjligheter finns? Vi går igenom vilka som kan ge service för vård i hemmet med support från familj och grannar. Vi planerar in ett familjemöte till nästa dag med kurator närvarande för att förklara olika alternativ framåt. Jag lägger till denna patient på min prioriteringslista

11 Effekter av att arbeta med Case Management Patienten ges samma vård oavsett vem som tjänstgör Vårdtiden kan förkortas flyter inte iväg Kontroll av kostnader Kortare vårdtider Nya behandlingsmetoder går lätt att implementera Delaktighet i vården för patient och närstående Förbättrad vårdkvalitet Case Management ger i vården: kontinuitet samordning information uppföljning och återkoppling av resultat 21 Slutligen.. Ett antal Case Management projekt visar att Case Management: ger kostnadseffektiv vård vårdprocesser förbättras medicinska resultat förbättras

Vad vården gör för individen och inte vad den är!

Vad vården gör för individen och inte vad den är! Vad vården gör för individen och inte vad den är! Bästa tillgängliga kunskap Individens situation, erfarenhet och önskemål Professionell expertis Vad? Hur? JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd, information

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Förbättringskunskap i Landstinget Kronoberg

Förbättringskunskap i Landstinget Kronoberg Förbättringskunskap i Landstinget Kronoberg Den som slutar att förbättras slutar att vara bra. Utvecklingsavdelningen är en viktig motor i landstingets kunskapsstyrning och verksamhetsutveckling. Vi kan

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Personlig Kvalitetsförbättring

Personlig Kvalitetsförbättring Personlig Kvalitetsförbättring Projektarbetsbok Personal Quality Improvement Workbook Silvia Kashkosh Case Western Reserve University Duncan Neuhauser Case Western Reserve University Farroukh Alemi Cleveland

Läs mer

Att genomföra strategiska förbättringar

Att genomföra strategiska förbättringar Att genomföra strategiska förbättringar och åstadkomma resultat i hela systemet Författare: Thomas W. Nolan, PhD: Senior fellow, IHI Svensk bearbetning: Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län Rebecka

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Sjukhusets säng i barnets hem AVANCERAD BARNSJUKVÅRD I HEMMET

Sjukhusets säng i barnets hem AVANCERAD BARNSJUKVÅRD I HEMMET Sjukhusets säng i barnets hem SABH SJUKHUSANSLUTEN AVANCERAD BARNSJUKVÅRD I HEMMET En ny vårdform har utvecklats inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Sjukhuset. Svårt sjuka barn, som tidigare

Läs mer

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen 1 Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Januari 2014 Natalie Bertling, natalie.bertling@lio.se Hälso- och sjukvårdsstrateg, ledningsstaben

Läs mer

Sjukvårdens sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess

Sjukvårdens sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess Rapport från arbetet i sjukskrivningsnätverket Sjukvårdens sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess Stockholms läns landsting HSN-förvaltningen, augusti 2010 Box 6909, 102 39 Stockholm www.uppdragsguiden.sll.se/ogatpasjukskrivning

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Cancerrehabilitering. Kortversion av nationellt vårdprogram.

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Cancerrehabilitering. Kortversion av nationellt vårdprogram. Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancerrehabilitering Kortversion av nationellt vårdprogram Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring

Läs mer

Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt

Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt Ett projekt med inriktning öppna prioriteringar vid Geriatriskt centrum, Norrlands Universitetssjukhus

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Palliativguiden. vägvisaren till lindrande vård

Palliativguiden. vägvisaren till lindrande vård Palliativguiden vägvisaren till lindrande vård 2010 Nationella Rådet för Palliativ Vård NRPV är en ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad god palliativ vård i hela landet. Rådet

Läs mer

Specialistkonsultation på distans via videokonferens

Specialistkonsultation på distans via videokonferens Specialistkonsultation på distans via videokonferens Syftet med specialistkonsultation på distans via videokonferens är att öka tillgängligheten av specialistvård. I projektet ingår fem vårdcentraler inom

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Lean Production i sjukvården

Lean Production i sjukvården Lean Production i sjukvården Faktorer som påverkar patienttillfredsställelsen och sjuksköterskans arbete FÖRFATTARE Jessika Fritzon Sofia Gundberg PROGRAM/KURS Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad MÅL OCH INRIKTNING 2010-2012 2013-2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad Beslutad av hälso- och sjukvårdsnämnden april 2012 Fastställd av hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län

Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län advisoryboard.se Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län En sammanfattning av 250 kloka människors arbete som omfattar socialtjänst och vård och omsorg... eller beslutens väg till Kerstin

Läs mer

Standardvårdplanens inverkan på patient och sjuksköterska. - En enkätstudie

Standardvårdplanens inverkan på patient och sjuksköterska. - En enkätstudie Standardvårdplanens inverkan på patient och sjuksköterska. - En enkätstudie Ort datum: Eskilstuna 2010-01-13 Författare: Christina Andreae, Åsa Wickman Handledare: Mirjam Ekstedt Sammanfattning Introduktion:

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

Genombrott. - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd

Genombrott. - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Genombrott - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Genombrott - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Eventuella frågor om rapporten kan ställas till Eva Westerling 08-452

Läs mer

Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7

Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7 Shared Care Delad vård stärker patienten och ger läkaren mer tid Sid 8 Mobilitet Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7 IBM Watson Superdatorn bistår i cancervården Sid 4 Från

Läs mer