Projekt psykisk ohälsa NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt psykisk ohälsa NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING"

Transkript

1 1. Uppsökande verksamhet för människor i Stiftelsen Arbete och Lycksele 2 år glesbyggd med psykiatriska problem Vänskap 2. Försök med regionombud av anställda RSMH Stockholm 1 år och arbetsverksamma i RSMHs lokalföreningar 3. Försöksverksamhet rörande RSMH Stockholm 3 år handikappidrott 4. Insatser i samband med utredning om RSMH Stockholm 3 år barn och ungdomspsykiatrin 5. Utvecklingsverksamhet personer med RSMH Stockholm 2 år invandrarbakgrund och psykisk sjukdom 6. Kulturlokaler i Lövgärdet RSMH Stockholm 1 år Utrusta fastigheten Vallmotorp Stiftelsen RIFS Stockholm 1 år Folkbildningskampanj lokalt för Sesam - Skaraborg Skövde 1 år Skaraborg kallad Psykisk Hälsa Allas ansvar 9. Brukarinflytande i personligt ombud RSMH Stockholm 3 år verksamheten 10. Konferens för stöd personer RSMH Stockholm 2 år Informationskampanj kring fysiskt Riksförbundet Ungdom för Stockholm 2 år funktionshinder Social Hälsa, RUS 12. Sesam Viking Sesam Skaraborg Skövde 1 år Arbetet/sysselsättning RSMH Skövde 1 år Ekonomisk rehabilitering RSMH Stockholm 2 år Kvinnor och Galenskap om kvinnor i RSMH Stockholm 1 år

2 kristider 16. Kooperativa arbetsformer för psykiskt RSMH Norrtälje 2 år funktionshindrade 17. Den galna kulturhuvudstaden RSMH Stockholm 2 år Utbildning av anställda och RSMH Stockholm 1 år förtroendevalda med arbetsgivaransvar 19. Alternativa stöd- boende former RSMH Strängnäs 3 år Gruppstöd för barn till psykiskt Intresseföreningen för Göteborg 1 år handikappade föräldrar Schizofreni 21. Brukar- och anhörigbaserad försöks RSMH Stockholm 3 år verksamhet med personligt ombud 22. Vidga världen Club Lindormen Uppsala 3 år Vardagsmakt för medlemmar i Gläntan RSMH Stockholm 3 år Utvärdering av nätverk för människor RSMH Stockholm 3 år med psykos/schizofreni och/eller hör röster ur ett patientperspektiv 25. Produktion av metodhandledning RSMH Stockholm 1 år Kooperativt gruppboende för psykiskt RSMH Norrtälje 2 år funktionshindrade kvinnor 27. Utvärdering av psykiatrireformen RSMH Stockholm 1 år Alternativa stöd- och boendeformer RSMH Rättvik 2 år Utveckling av alternativa stöd- och RSMH Hudiksvall 3 år

3 boendeformer för yngre psykiskt funktionshindrade personer 30. Steg för steg Arbetsrehabilitering av Intresseföreningen för Stockholm 3 år psykiskt funktionshindrade Schizofreni 31. Kartläggning av anpassningar och Handikappinstitutet Vällingby 1 år hjälpmedel/datorstöd för personer med psykiska funktionshinder 32. Rättsprojektet RSMH Stockholm 3 år Upplysningskampanj om psykiska Handikappombudsmannen Stockholm 3 år funktionshinder 34. Källans föräldraprogram Intresseförbundet för Sollentuna 2 år Schizofreni 35. Självhjälpsprojekt RSMH Örnsköldsvik 3 år Steget ut Stiftelsen Arbete och Lycksele 2 år Vänskap i Lycksele 37. Rätten till en bra dag - Förstudie RSMH Borlänge 1 år Samverkansprojektet RFHL Stockholm 1 år Stödboende i RSMH norrskenets regi RSMH Gällivare 3 år Nätverksbyggande i samverkan för personer med psykiska och fysiska Nordanstigs kommun Bergsjö 2 år funktionshinder 41. Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten Kommunförbundet i Västerbotten Umeå 3 år Förbundets interna, lokal och regionala RSMH Stockholm 2 år

4 arbete inom PSYKE kampanjen 43. Livskraft Riksföreningen Social och Jönköping 3 år Psykisk hälsa 44. Alternativa stöd- och boendeformer RSMH Helsingborg 3 år * 45. Att utveckla verksamhet för RSMH Stockholm 3 år psykisktfunktionshindrade kvinnor med erfarenhet av våld och övergrepp 46. Dialogprojekt med ansvariga politiker RSMH Stockholm 2 år och chefer om psykiska funktionshinder samt, vård, stöd och service till människor med dess funktionshinder 47. Kartläggning av erfarenheter av RFHL Stockholm 3 år antidepressiva medel 48. Bagarstugan RSMH Norrtälje 2 år IT-kompetens för psykiskt funktionshindrade Intresseföreningen för Schizofreni och andra Kungälv 1 år Utvecklingsverksamhet för funktionshindrade personer med invandrar bakgrund psykotiska sjukdomar RSMH Hägersten 1 år Familjestöd RSMH Hägersten 1 år Att ändra fördomar och attityder RUS Stockholm 1 år Konsolidering, samordning och RSMH Hägersten 3 år utveckling av sociala arbetskooperativ 54. Kunskaps projekt Schizofreniförbundet Stockholm 1 år

5 55. IT-satsning Kooperativet Silvermånen Nyköping 1 år Utvärdering av arbetskooperativ för RSMH Växjö 1 år psykiskt funktionshindrade ** 57. Min mamma är tokig ibland RSMH Lund 1 år Utbildning med stöd av anhöriga och Växjö kommun Växjö 1 år brukarmentorer Omsorgsförvaltningen 59. Boende med stöd ur ett Stiftelsen Fontänhuset, Örebro 3 år helhetsperspektiv Örebro 60. Socialpedagogisk handledarkurs RSMH Borlänge 1 år Översättning och tryck av Svenska Föreningen för Stockholm 1 år informationsfoldrar till barn med en förälder som är psykisk sjuk Psykisk Hälsa 62. Man-ligor RSMH Hägersten 1 år Kompetensutveckling IT RSMH Hägersten 1 år Skolfilm om interaktiva läromedel om Schizofreniförbundet Stockholm 1 år psykisk sjukdom 65. Nätverket för insatser mot social Kooperativa Institutet Ek. Stockholm 1 år utslagning förening KOOP 66. Ett idécentrum Att bo inte bar ha tak IFS Stockholm 1 år över huvudet 67. Projekt för ökat brukarinflytande RSMH Hägersten 3 år Nationella hjälplinjen RSMH Hägersten 3 år Språkets betydelse för psykisk ohälsa Svenska Föreningen för Stockholm 1 år Psykisk Hälsa 70. Upplysning av projekt inom ramen för Socialpsykiatriskt Umeå 1 år

6 utveckling av alternativ stöd- och boendeformer Kunskapscentrum i Västerbotten 71. Studentprojekt - personer med psykiska Lunds universitet Lund 1 år funktionshinder 72. Förstå och bistå psykiskt Schizofreniförbundet Stockholm 2 år funktionshindrade 73. Dokumentärfilm för stödpersoner Riksförbundet frivilliga Stockholm 1 år samhällsarbetare 74. Informationshäfte för Att gissla fördomar RSMH Hägersten 1 år Beckombergalandet ABF Upplands 2 år Väsby 76. Bostället Stadsmissionen Stockholm 3 år Unga kvinnor och läkemedel RFHL Jönköping 3 år Dansterapi för barn och ungdomar med Danshögskolan Stockholm 3 år psykisk ohälsa 79. Laura Sverige Finska Riksförbundet Göteborg 2 år *** 80. Utveckling av bemötande, skydd och RSMH Hägersten 3 år hjälp för kvinnor med psykiska funktionshinder som varit utsatta för våld och övergrepp 81. Brukarna i kvalitetsutvecklingen RSMH Västerås 1 år Psykiska ohälsa i media RSMH Hägersten 3 år Konferenser om borderlinestörningar Stiftelsen RSMHs behandlingshem Saltsjöbaden 1 år

7 84. Invandrarprojekt RSMH Sundsvall 2 år ** 85 Ungdomsstress och nya samhället Kurdiska Ungdomsförbundet Göteborg 1 år Kontor och hantverk IFS Stockholm 3 år Bemötande, Respekt och Ansvar Intresseföreningen för Luleå 2 år Schizofreni 88. Självhjälp till utmattningsdeprimerade RSMH Hägersten 1 år RUS, uppsökande verksamhet Riksförbundet Ungdom för Stockholm 3 år Social Hälsa 90. SIA - projektet Självhjälp Inflytande RFHL Stockholm 1år och Aktivitet 91. Stressbroschyren Kurdiska Ungdomsförbundet Göteborg 1 år Sysselsättning En väg ut ur hemlöshet Situation Stockholm Stockholm 3 år och psykisk hälsa 93. Träffpunkt Kägelbacken Röda Korset, Ramselekretsen Ramsele 3 år Ung vuxen på Göteborgsfontänen Stiftelsen Göteborgsfontänen Göteborg 3 år Teater galen RSMH Lund 2 år Att leva med material RSMH Hägersten 1 år PUSS 1 Schizofreniförbundet Stockholm 1 år Ett skrivande projekt inom RSMH RSMH Stockholm 1 år Psykiatri Revision 2007 Göteborgs förenings centrum Göteborg 1 år Föreningarnas hus Schizofreniförbundet Skellefteå 3 år Referensgrupp Intresseföreningen för Göteborg 1 år Utbildning av funktionshindrade om hjälpmedel vid psykiska funktionshinder schizofreni RSMH Hägersten 1 år

8 103. Personliga ombud fristående och Stiftelsen Parasoll Sollentuna 1 år brukardriven verksamhet 104. Öppna vägar till arbetsmarkanden för RSMH Hägersten 1 år personer med funktionshinder 105. Galenradio Föreningen Fanzingo Stockholm 3 år Starta Fontänhus Stora Sköndal Stockholm 1 år Open Minde Stiftelsen Göteborgs Göteborg 2 år Fontänen 108. Konsthantverk som verktyg mot RFHL Stockholm 3 år stigmatisering och rehabilitering 109. SS Ungas psykiska ohälsa RUS Hägersten 2 år Friskvård och livsstilsfrågor RSMH Hägersten 1 år *Ingår i Marie Erikssons utvärdering Mäns våld mot kvinnor. ***Ingår i Charles Westins utvärdering Organisationer bildade på etnisk grund. **Ingår i Åsa Briglövs utvärdering Bemötande med kultur. Ingår i Magnus Carlssons utvärdering Ungas psykiska ohälsa.

Projekt Psykisk ohälsa

Projekt Psykisk ohälsa Projekt Psykisk ohälsa Projekt Organisation Ort Redovisning 1.Starttande av allaktivitetshus IFSAP Kungälv- Kungälv 2 år - 1998 och lantgård Stenungsund 2. Uppsökande verksamhet Arbete och Lycksele 2 år

Läs mer

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

BILAGA 2 49 ÖVERLEVANDE PROJEKT 2013

BILAGA 2 49 ÖVERLEVANDE PROJEKT 2013 BILAGA 2 49 ÖVERLEVANDE PROJEKT 2013 Under 2013 fick totalt 162 avslutade projekt sin slutredovisning godkänd av Arvsfondsdelegationen. Arvsfondsdelegationen kansli har därefter kategoriserat samtliga

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Schizofreniförbundets verksamhetsberättelse 2011. Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser

Schizofreniförbundets verksamhetsberättelse 2011. Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser 1 Innehåll Året som gått - Per G Torell, sidan 3 Verksamhet i egen regi, sidan 4 Projekt, egna och i samarbete,

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

stöd och resurser Guide för personer med psykiska funktionshinder

stöd och resurser Guide för personer med psykiska funktionshinder stöd och resurser för personer med psykiska funktionshinder Guide Den här guiden är avsedd att ge en kortfattad beskrivning av verksamheter och kontaktställen som kan stödja, hjälpa och underlätta för

Läs mer

Konferens: SOCIALPSYKIATRISK

Konferens: SOCIALPSYKIATRISK PROGRAMBOK Välkommen till två dagar med ett fullmatat program inom socialpsykiatrisk forskning! 28 29 mars 2007 Konferens: SOCIALPSYKIATRISK forskning Ett samarbetsprojekt mellan Socialpsykiatriskt Forum

Läs mer

Statsbidrag för förstärkt kompetens inom psykisk hälsa för 2011. Kompentenshöjande åtgärder, grundutbildning CM, handledarinsatser, mm 250 000

Statsbidrag för förstärkt kompetens inom psykisk hälsa för 2011. Kompentenshöjande åtgärder, grundutbildning CM, handledarinsatser, mm 250 000 Statsbidrag för förstärkt kompetens inom psykisk hälsa för 2011 Län D nr Sökande /kommun Medsökande Projekt/aktivitet beskrivning Beslut kronor Villkor AB 28511 Danderyd, Värmdö Utarbeta ett webbaserat

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa BJURHOLMS KOMMUN INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa I den här guiden kan du lätt hitta information om verksamheter och kontaktställen som kan hjälpa dig i din vardag. Guiden kan också

Läs mer

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Förord Projektguiden innehåller en kort beskrivning av ett antal

Läs mer

Analys Området personer med funktionshinder - en del av FOU äldre norr s uppdrag

Analys Området personer med funktionshinder - en del av FOU äldre norr s uppdrag Järfälla 2010-04-22 Analys Området personer med funktionshinder Underlag till styrgruppen 1 FOU äldre norr Birgittavägen 4 177 31 Järfälla www.foualdrenorr.se info@foualdrenorr.se INNEHÅLL INLEDNING...

Läs mer

Samhället i övrigt Brukare/anhöriga Riksdag/regering Anders Åkesson Karin Olsson

Samhället i övrigt Brukare/anhöriga Riksdag/regering Anders Åkesson Karin Olsson Referat från konferens 110412. Situationen för de som drabbats av allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och deras anhöriga tiden fram mot 2020. Bilaga 1 Program för konferensen. Bilaga 2: Överdödlighet,

Läs mer

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 Stöd till anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning tre exempel Detta är den andra artikeln på temat stöd till anhöriga till personer

Läs mer

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd.

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. ARVSFONDENS NYA PROJEKT APRIL 2012 I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. Riksförbundet Attention,

Läs mer

Kanaler och nätverk kring kultur i vården i Uppsala län

Kanaler och nätverk kring kultur i vården i Uppsala län Kanaler och nätverk kring kultur i vården i Uppsala län En kartläggning på uppdrag av Landstinget i Uppsala län Kultur i länet 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förord...3 Kanaler och

Läs mer

GUIDE FÖR TIERP. Sammanställd av Elisabet Alphonce. Uppdaterad: 200?-??-??

GUIDE FÖR TIERP. Sammanställd av Elisabet Alphonce. Uppdaterad: 200?-??-?? GUIDE FÖR TIERP Här kan du få hjälp om du mår psykiskt dåligt - öppenvård, slutenvård, träffpunkter, boende, rehabilitering och föreningar i Tierp 2009 Sammanställd av Elisabet Alphonce Uppdaterad: 200?-??-??

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

Utvärdering Projekt kring föräldrastöd

Utvärdering Projekt kring föräldrastöd Utvärdering Projekt kring föräldrastöd Projekt Organisation Ort Redovisning 1.Ett projekt med syfte Svenska Tvillingklubben Stockholm 1 år - 1996 att förbättra tvillingars möjlighet till individuell uppfostran

Läs mer

2007-02-28 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

2007-02-28 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER 1 (5) 2007-02-28 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden bevilja bidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete

Läs mer

PROJEKTGUIDEN Nationella projektbidrag till organisationer hösten 2013

PROJEKTGUIDEN Nationella projektbidrag till organisationer hösten 2013 PROJEKTGUIDEN Nationella projektbidrag till organisationer hösten 2013 PROJEKTGUIDEN Nationella projektbidrag till organisationer hösten 2013 Förord Den här guiden innehåller en kort beskrivning över

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Informationsguide. för dig i Västerås med psykisk funktionsnedsättning

Informationsguide. för dig i Västerås med psykisk funktionsnedsättning Informationsguide för dig i Västerås med psykisk funktionsnedsättning Innehållsförteckning Telefonjourer... 3 Kognitiva hjälpmedel... 20 Vård och Behandling... 4 Familjeläkare/ Primärvården Vårdvalsservice

Läs mer

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100 Möt andra som är i samma situation som du Vårdguiden.se 08-320 100 Vi finns här för dig Du är inte ensam. Vi är många som någon gång i livet hamnar i en situation där vi behöver vård eller behandling för

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer