Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S)"

Transkript

1 Sida 1 (23) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:45 Beslutat Annika Hansson, (S) Ledamot Sanna Soleskog, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Jan Andersson, (S) Vice ordförande Bo Akterin, (M) Ledamot Anders Schierbeck, (M) Ordförande Rolf Lindahl, (KD) Ledamot Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, 35-43, Annette Bohman, (FP) Ledamot Håkan Joelsson, (S) Ledamot Ann-Britt Trygg, (S) Ledamot Passiva ersättare Mikael Stenqvist, (S) Övriga närvarande Fredrik Skaghammar Miljöchef Ingemar Bok Byggchef Jeanette Johansson Arkitekt 47 Susanna Alexandersson Erik Wahlström Per-Olof Kättström Arkitekt Miljöinspektör Miljöinspektör 42 Thomas Embrink Sekreterare Samhällsbyggnadsförvaltningen tfn TRANÅS fax

2 Sida 2 (23) Justerare Justeringens plats och tid Rolf Lindahl, (KD) Plan & bygg, , kl. 09:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Organ ANSLAG/BEVIS Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden Plan & bygg, stadshuset

3 Innehållsförteckning Paragraf Sida 3 (23) 35 Delegationsbeslut, miljöärenden 4 36 Delegationsbeslut, byggärenden Meddelanden 7 38 Budgetuppföljning Styrkort Motion elbilspool med solcellskraft Råssmäte 10:1, mellanlagring slam Kreosotförbud, yttrande till MMD Planlistan Kongsbacken 3:2, detaljplan Kniven 3, detaljplan Skruven 2, detaljplan Åsens hagar, detaljplan Hätte 2:84, förhandsbesked nybyggnad sommarhus Mandolinen 1, detaljplan 23 Sid

4 Sida 4 (23) Delegationsrapporter enligt fastställd delegationsordning miljöärenden Dnr Miljöskyddsinspektör Lina Tillby Sötåsa 2:7, värmepumpsanläggning, Henningsson Jonas 284/14 Hätte 2:67, värmepumpsanläggning, Ahlm Lennart 259/14 Smörsoppen 1, tillsynsavgift, JOLEK i Tranås AB 68/14 Kometen 20, tillsynsavgift, Sandelins sjukgymnastik 103/14 Miljöskyddsinspektör Per-Olof Kättström Björksoppen 9, tillsynsavgift, NCC Construction Sverige 270/14 Södra Vakten 17, föreläggande om provpunkter, Tranås Energi AB 201/14 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson Uroxen 1, uppehåll hämtning sopor, Kyhlberg Anders 194/14 Vattumannen 4, förlängt hämtningsintervall sopor, Edén Inger 143/14 Nordstjärnan 12, yttrande till socialtjänsten, Restaurang Baronen 180/14 Tranåskvarn 1:1, yttrande till polismyndigheten, Cirkus Brazil Jack 255/14 Blixten 13, yttrande till polismyndigheten, dans, Babar Kök & Bar 287/14 Miljöinspektör Erik Wahlström Säthälla 2:5, föreläggande om pluggning avloppsrör, Uggerhöj Henrik 317/14 Livsmedelsinspektör Ann-Charlotte Andersson-Stenqvist Orion 12, avgift extra offentlig kontrolltid, Pizzeria Empoli 237/14 Linderås 9:1, årlig avgift för livsmedelskontroll, Linneagårdens förskola 16/14 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Li Ohlson Skogen 1, föreläggande inkomma med redovisning, Hubbarpsskolan 930/13 Ängaryd 4:8, föreläggande inkomma med redovisning, Ängarydsskolan 1091/13 Södra Gyllenfors 15, avgift tillsynsbesök, Black Amber Tattoo 65/14 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson Nordstjärnan 12, avgift registrering livsmedelsanläggning, Baronen 151/14 TEX 718, årlig avgift livsmedelskontroll, Zlandsfisk AB 164/14 Södra Dalen 9, föreläggande försiktighetsåtgärder, Kakboden AB 261/14 att lägga delegationsrapporterna till handlingarna.

5 Sida 5 (23) 36 Delegationsrapport enligt fastställd delegationsordning, byggärenden Dnr Arbetsutskottet, bygglov Sportbilen 1, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 031/14 Grytbäcken 3:4, Axess Hundfoder AB, Tillbyggnad industribyggnad 029/14 Norraby 3:96, Hansen Johnny och Annika, Nybyggnad enbostadshus 302/13 Byggnadsinspektör, bygglov Klosterås 1:1, Gustafsson Christina, Nybyggnad enbostadshus 179/13 Klosterås 1:1, Gustafsson Christina, Nybyggnad enbostadshus 178/13 Bygglovhandläggare, bygglov Spinnaren 3, Haak Timo, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 034/14 Finnanäs 6:11, Barvesjö Christer, Terrassering och utgrävning 030/14 Grytbäcken 2:16, Lycke Jonas, Tillbyggnad enbostadshus 136/13 Hemmanet 1, Andersson Göran, Tillbyggnad enbostadshus 020/14 Stören 8, Fransson Lars, Tillbyggnad enbostadshus, uterum 016/14 Råsa 1:4, Karlberg,Pär, Ändrad användning ladugård/magasin 015/14 Startbesked Spinnaren 3, Haak Timo, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 034/14 Finnanäs 6:11, Barvesjö Christer, Terrassering och utgrävning 030/14 Övrabo 3:1, Sätervik Inger, Installation eldstad 033/14 Sportbilen 1, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 031/14 Mickelstorp 1:19, Jacobsson Christer, Installation eldstad 028/14 Grytbäcken 2:16, Lycke Jonas, Tillbyggnad enbostadshus 136/13 Hemmanet 1, Andersson Göran, Tillbyggnad enbostadshus 020/14 Pilen 2, Knutsson Gunnar, Installation eldstad 022/14 Stören 8, Fransson Lars, Tillbyggnad enbostadshus, uterum 016/14 Råsa 1:4, Karlberg,Pär, Ändrad användning ladugård/magasin 015/14 Tranan 1, Kara Moni, Ändrad användning lokal 011/14 Slutbevis/Slutbesked Åkerlyckan 3, Bertilsson Kjell, Tillbyggnad enbostadshus 248/08 Tranan 1, Kara Moni, Ändrad användning lokal 011/14 Stockrosen 1, Aztor Richard, Tillbyggnad garage 218/12 Brunnsmålen 1:4, Semberg Karin och Peter, Nybyggnad enbostadshus 329/08 Linderås 3:13, Arvidsson Josefin, Tillbyggnad enbostadshus 215/13 Säby 5:1, Trafikverket, Rivning banvaktstuga 035/13 Rubinen 14, Brf Rubinen, Tillbyggnad garage/carport 251/13 Gösen 7, Brisfjord Sven-Göran, Nybyggnad carport 258/11 Hätte 2:27, Carlsson Anders, Tillbyggnad enbostadshus, förråd 249/11 Röhälla 5:102, Larsson Kjell, Tillbyggnad veranda 130/13 Kremlan 5, Berg Inge, Tillbyggnad enbostadshus och garage 117/08

6 Sida 6 (23) 36 Vårlöken 6, Nygårds Erik och Lena, Tillbyggnad enbostadshus 158/08 Smörstorp 2:43, Johansson Kjell, Nybyggnad enbostadshus 245/08 Åsvallehult 2:1, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 263/13 Linderås Ryd 1:4, Engdahl Kjell, Nybyggnad enbostadshus 259/08 Godkännande av förrättning Björnklo 1:7, Antonsson Mats, Avstyckning arrendetomter 230/13 att lägga delegationsrapporterna till handlingarna.

7 37 Meddelanden Sida 7 (23) Till dagens sammanträde föreligger följande anmälningsärenden för nämndens kännedom. - Länsstyrelsen, beslut, förbud kreosotimpregnerade fundament, stolpe 608, Svenska Kraftnät, upphävande av överklagat beslut - Länsstyrelsen, remiss föreskrifter terrängkörning motordrivet fordon i länet - Länsstyrelsen, överklagande i rätt tid, vindkraftverk Södra Hyltan 2:6 m.fl. - Länsstyrelsen, meddelande rapport periodisk undersökning, Tranås avloppsreningsverk, besiktningsmannens synpunkter ska beaktas - Länsstyrelsen, beslut dispens biotopskydd, flytt två stenrösen, Björnklo 1:7 - Kommunstyrelsen, Tranås kommun deltar i Earth Hour 29 mars - Länsstyrelsen, beslut strandskyddsdispens, brygga Norrraby 3:1 - Länsstyrelsen, beslut tillstånd reservatföreskrifter, trädsäkring Illern - Länsstyrelsen, beslut avslag överklagande, Norraby 3:70, förhandsbesked - Länsstyrelsen, beslut samråd, försiktighetsåtgärder förläggning kabel, Södra Hyltan 2:6 och Bakaremålen 1:3, E.ON att meddelandena läggs till handlingarna

8 38 Budgetrapport Sida 8 (23) Miljöchef Fredrik Skaghammar och byggnadschef Ingemar Bok redovisade aktuell budgetrapport. BYGG- OCH MILJÖNÄMND Månad: 2 17% Driftredovisning per avdelning feb-14 (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiser at % av budget Diff mot budget Bygg- och miljönämnd ,7-95,3 16,7% 0,0 AC Miljö ,6-654,0 16,7% -0,2 AC Bygg ,6-389,7 16,7% -1,0 Netto ,0-495, ,0 16,7% -1,2 Kontoredovisning, alla avdelningar (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiser at % av budget Diff mot budget Intäkter 7 238, , ,0 16,8% 9,6 Personalkostnader , , ,3 16,8% -17,4 Kapitalkostnader -124,0-22,3-20,7 16,7% 0,0 Övriga kostnader ,1-589,8-671,0 16,5% 6,7 Netto ,0-495, ,0 16,7% -1,2 Kontoredovisning per avdelning Bygg- och miljönämnd (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiser at % av budget Diff mot budget Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Personalkostnader -516,0-96,4-87,3 16,9% -1,3 Övriga kostnader -56,0-1,3-8,0 14,3% 1,3 Netto -572,0-97,7-95,3 16,7% 0,0 AC Miljö (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiser at % av budget Diff mot budget Intäkter 3 840, ,1 675,0 17,6% 35,0 Personalkostnader , , ,0 17,0% -20,2 Övriga kostnader ,0-310,9-221,0 17,9% -15,0 Netto ,0 74,6-654,0 16,7% -0,2

9 Sida 9 (23) 38 AC Bygg (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiser at % av budget Diff mot budget Intäkter 3 398,6 289,1 541,0 15,9% -25,4 Personalkostnader ,5-461,8-468,0 16,5% 4,1 Kapitalkostnader -124,0-22,3-20,7 16,7% 0,0 Övriga kostnader ,1-277,6-442,0 15,9% 20,4 Netto ,0-472,6-389,7 16,7% -1,0 Styrkort Styrtal Måltal Utfall Mätdatum Besökta verksamheter - planerad tillsyn-hälsoskydd Besökta verksamheter - planerad tillsyn-miljö Energieffektivisering av koncernens fastigheter 12% 5,0% Ren luft- partikelhalten PM10 under tröskelvärdet (antal dagar%) 20ug/m3 ej mätt Växthusgaser-CO2 utsläpp per invånare (ton/år) 2,4 ej mätt Handläggningstid bygg- och rivningslov (max 13 dagar) 13,0 11, NKI - hur trivsam bebyggelsen är 6,0 ej mätt Besökta verksamheter - planerad tillsyn - livsmedel Ren luft -bensenhalten sjunker 1,3ug/m3 ej mätt Ren luft kvävedioxidhalten sjunker 15ug/m3 ej mätt Rent vatten - fosforhalten i Svartån sjunker 33ug/l ej mätt Handläggningstid anmälan enl miljöbalken 35 7, Handläggningstid registrering av livsmedelsverksamhet 5 4, Antal inventerade avlopp per år Bygg- och miljönämnd Hur når vi målen Arbetet med att utveckla våra hemsidor pågår kontinuerligt. Planering för aktiviteter som syftar till att målen nås pågår. Tillsynen kommer att nå målet med antal inspektioner i år, handläggningstiden klarar målet och övriga styrtal mäts inte nu. Ren luft och låga koldioxidutsläpp visar förbättringar, men det är en bit kvar till måltalen. Nämnden är beroende av hela kommunens insatser för att målen ska nås, plus att omvärlden hjälper till för att nå målet ren luft. Vår Personal Byggnadsinspektören har begärt mammaledighet under ett år från Rekrytering av vikarierande inspektör pågår. Miljö- och hälsa har anställt två nya på projekt för att komma ikapp med tillsynsplanen. Ny personal tillför ny energi och mycket positivt men innebär också att verksamheten tappar fart under introduktionsfasen. Under 2014 förväntas verksamheten löpa normalt.

10 Sida 10 (23) Ekonomi och verksamhet Det periodiserade utfallet för byggavdelningen visar på en nettokostnad som följer budget. Bedömningen efter två månader är att det budgeterade årsutfallet skall kunna klaras. Under året har hittills 28 bygglov beviljats vilket är en minskning jämfört med motsvarande period förra året. Fyra av byggloven avser nybyggnad av enbostadshus. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens prognos visar en budget i balans. Tillsynen kommer under året att prioritera att besöka och inspektera de verksamheter som finns i kommunen. Projekten Gröna jobb för Tranås och Energidriven affärsutveckling Tranås/Norra Småland år båda igång och förväntas utvecklas under året. Arbetet med energieffektivisering inom kommunen fortskrider. Framtiden Regeringen har tagit fram förslag på ändringar av plan- och bygglagen. Förändringarna rör främst bygglovpliktens omfattning och formerna för att ta fram nya detaljplaner. Om riksdagen antar propositionerna kan förändringarna komma att påverka byggavdelningens arbetssituation. Den nya plan- och bygglagen ställer utökade krav på hantering av tillståndsärenden och på uppföljning och tillsyn av ärenden vilket kan innebära ett behov av ytterligare resurser om byggandet åter sätter fart. Arbetet med att ta fram nya detaljplaner för attraktivt boende kommer att fortsätta i syfte att kunna erbjuda ett varierat utbud av småhustomter. Under 2014 kommer avdelningen att komma ikapp med tillsynen inom miljöbalkens och livsmedelslagens område. Arbetet med vattenkvaliteten i Svartån fortsätter med fokus på lantbruket och näringsämnen. Miljömålsarbetet kommer leda till nya lokala miljömål som syftar till att vi ska nå de nationella miljömålen. Projekten Gröna jobb för Tranås och Energidriven affärsutveckling Tranås/Norra Småland fortsätter. att lägga den redovisade budgetuppföljningen till handlingarna

11 39 Styrkort Sida 11 (23) Miljöchef Fredrik Skaghammar redovisade aktuellt och uppdaterat styrkort enligt nämndbeslut 22, att redovisning/avstämning av styrtalen på styrkort 2014 ska ske på vartannat nämndsammanträde.

12 40 Dnr M 631/12 Motion elbilspool med solcellskraft Sida 12 (23) Mats Antonsson (KD) föreslår i sin motion att Tranås kommun tillsammans med Tranås Energi undersöker möjligheten till att starta en elbilspool med solcellkraft. Laddningsstationen drivs med hjälp av solceller. Solcellerna beräknas producera 5000 kwh el per år, vilket räcker till att göra hälften av elbilspoolen självförsörjande med el. Tänkta kunder kan vara Tranås kommun och de kommunala bolagen. Kommunfullmäktige beslutade , 80 att remittera motionen till kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Efter det att motionen inkom har Tranås kommun på försök under sex månader en bilpool med två helelektriska Nissan Leaf som är stationerade utanför Stadshuset. Meningen med försöket är att så många som möjligt ska få testa att köra en elbil samt öka kunskapen om hur en bilpool fungerar. Försöket kommer att utvärderas och i och med det anses motionen vara besvarad. Frågan om solceller kopplade till elbilarna blir aktuell i samband med ett beslut om en långsiktig satsning på elbilar och är inte aktuell under det försök som nu pågår. Den tillfälliga bilpool som nu finns kommer att vara kvar till slutet av februari och sedan utvärderas. Under de sex månader bilpoolen testas finns inga ekonomiska konsekvenser utan det får presenteras i utvärderingen under våren Bygg- och miljönämnden beslutade , 199, att motionen anses vara besvarad i och med det försök med bilpool som pågår och med den påföljande utvärderingen. Kommunledningens tjänstemannaberedning har framfört önskan om ett förtydligande gällande solcellskraft i svar på motionen. Vad innebär solcellskraft, kostnad, drift osv. Kostnader för elbilspool: Fast månadskostnad per bil ca 9500 kr, till det tillkommer el för uppladdning vilket kan beräknas till ca kwh per månad, beroende på körsträcka. Om bilpolen görs tillgänglig för personal och allmänhet på kvällar och helger delas den intäkten 50/50 och innebär en sänkt månadskostnad för kommunen. Rimligt är att anta en total kostnad på ca 9000 kr per månad och bil. För ett solcellstak tillkommer en investeringskostnad på ca kr, monterat och klart med en solelsproduktion på ca 4300 kwh per år, eller ca hälften av den el som förbrukas av två elbilar. att motionen anses vara besvarad i och med det försök med bilpool som pågått och med den påföljande utvärderingen.

13 41 Dnr M 17/14 Råssmäte 10:1, mellanlagring slam Sida 13 (23) Miljöchef Fredrik Skaghammar och miljöinspektör Erik Wahlström redogjorde för ärendet. Företaget Biototal har lämnat in en anmälan om mellanlagring av avvattnat avloppsslam till Bygg- och miljönämnden. Lagringen kommer att ske på två ställen inom fastigheten Råssmäte 10:1. Den ena lagringsplatsen är gårdens gödselplatta (betongplatta utan kanter, yta ca 250 m 2 ). Den andra lagringplatsen är en grusad plan i skogsmark. Lagren kommer att täckas enligt er gårdslagerprincip, som är patenterad. Lagrad mängd kommer att uppgå till ca ton per år och lagringen beräknas pågå från och med 2014 till och med 2018 (fem år). Slammet uppfyller de krav som ställs för spridning på åkermark och kan även vara REVAQcertifierat. En del av slammet kommer att spridas på den aktuella gården, på en areal av 23 ha, enligt gårdens ägare. Resterande mängd kommer att avsättas på annan åkermark. BEDÖMNING Lagringen på gårdens gödselplatta ligger relativt nära annan bebyggelse (ca 100 m). Eftersom det tidigare har bedrivits djurhållning och stallgödselhantering där torde problemen med lukt etc bli begränsade. Den andra lagringsplatsen ligger långt ifrån bebyggelse (mer än 500 m). Lagringsplatsen i skogsmark är placerad på mark som normalt inte gödslas. Därför bör ni vidta extra försiktighetsmått för att undvika utlakning av växtnäringsämnen till marken under det lagrade slammet. Slammet ska därför placeras på plastfilm eller annat vattentätt material. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter (se vidare under Upplysningar nedan) får maximalt 22 kg totalfosfor per hektar och år tillföras åkermark i genomsnitt. Det innebär att det går åt stora arealer för att långsiktigt kunna sprida de mängder som ni avser att lagra (ca 400 ha vid en lagrad mängd av ton per år). Då den övervägande delen av åkerarealen i Tranås kommun brukas ekologiskt och/eller av mjölkproducenter finns det begränsade möjligheter till avsättning i närområdet, vilket ni bör beakta. Då spridning av avloppsslam normalt innebär en utpräglad förrådsgödsling med avseende på fosfor bör ni redovisa vilka eventuella lantbrukare inom Tranås kommun som är mottagare av slam från den aktuella lagringen. Detta för att tillsynsmyndigheten ska kunna följa upp användningen i förhållande till övergödningsproblematiken i Svartån (se vidare under Upplysningar nedan). UPPLYSNINGAR Svartån är starkt påverkad av övergödning och det är viktigt att minska belastningen av fosfor till vattendraget. Råssmäte 10:1 ligger inom ett av de delavrinningsområden till Svartån där fosforbelastningen är särskilt hög. Förrådsgödsling med fosfor bör därför undvikas eller åtminstone begränsas, särskilt på skiften som ligger i nära anslutning till ån. Fosforgivan vid varje spridningstillfälle bör därför inte överstiga fem årsgivor, det vill säga 110 kg fosfor per ha. Detta motsvarar 15 ton slam per ha, vid det fosforinnehåll som anges i

14 41 Dnr M 17/14 anmälan (7,3 kg per ton) Sida 14 (23) Enligt Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring får den genomsnittliga fosforgivan från organiska gödselmedel (stallgödsel, avloppsslam etc) inte överstiga 22 kg totalfosfor per ha och år (8 ). Slammet bör brukas ner i omedelbar anslutning till spridningen beslutade tjänsteman på avdelningen följande: Med stöd av delegation från Tranås kommuns Bygg- och miljönämnd förelägger jag er, Biototal AB ( ), att vidta följande försiktighetsmått vid mellanlagring av avloppsslam inom fastigheten Råssmäte 10:1 i Tranås kommun: 1. Ni ska bedriva lagringen i huvudsak enligt vad ni har angett i anmälan, om inte annat framgår av övriga försiktighetsmått. 2. Vid lagring på mark som normalt inte gödslas, exempelvis den grusade ytan i skogsmark som ni har angett i anmälan, ska slammet läggas upp på tätt material, till exempel samma typ av plastfilm som används vid täckning av slamlagret. 3. Ni ska täcka slamlagren enligt den princip som redovisas i anmälan (Biototals gårdslager). 4. Ni ska se till att det finns tillräcklig areal för avsättning av hela den lagrade mängden. Det långsiktiga arealbehovet vid lagring av ton per år är ca 400 ha, med det fosforinnehåll som anges i anmälan (7,3 kg fosfor per ton). 5. Ni ska redovisa till Bygg- och miljönämnden vilka lantbrukare som är mottagare av det mellanlagrade slammet, om mottagarna har sin huvudsakliga verksamhet inom Tranås kommun. Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9, 26 kap 21 och 2 kap 3 miljöbalken (1998:808). Arbetsutskottet diskuterar ärendet med anledning av att grannar/närboende till den fastighet där lagringen sker har hört av sig och uttrycker oro över hanteringen. Miljöinspektör Erik Wahlström redogjorde för inspektioner/tillsynsbesök på plats. Överklagande har inkommit från närboende. att ge miljöinspektör Erik Wahlström i uppdrag att hålla regelbunden kontakt med företaget och markägaren, samt att företa inspektioner på plats. att överlämna ärendet till länsstyrelsen för överprövning

15 42 Dnr M 516/ Sida 15 (23) Kreosotförbud, yttrande till Mark- och miljödomstolen Bakgrund Tranås kommuns bygg- och miljönämnd och motsvarande nämnder i Aneby, Nässjö och Vaggeryd, har i varsina beslut förbjudit Svenska Kraftnät att använda kreosotimpregnerade fundament till stolpar och stag. Svenska Kraftnät överklagade till länsstyrelsen i Jönköping, som avslog överklagandet. Därefter överklagade Svenska Kraftnät till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Domstolen har inhämtat utlåtanden från Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Dessa har vi och Svenska Kraftnät yttrat oss över. Mark- och miljödomstolen har nu förelagt bygg- och miljönämnden att yttra sig över aktbilagorna 1-6 och 22. Aktbilaga 1 är Svenska Kraftnäts överklagan av Länsstyrelsens beslut att avvisa. Den har författats och skickats av Svenska Kraftnäts ombud, Advokatfirman Sigeman & Co. Aktbilaga 2 har rubriken Om kreosot, kraftledningar och vår miljö. Den är författad av Svenska Kraftnät och behandlar miljöfrågor kring användning av kreosot vid kraftledningsbygge. Aktbilaga 3 har rubriken Status Report on Soil Contamination in the Proximity of Creosotetreated In-service Utility Poles in Sweden. Den är skriven av Rikard Jernlås, vars organisationstillhörighet inte framgår av rapporten. Det är Jernlås rapport från hans undersökning av spridning av kreosot från trästolpar som stått mellan 15 och 21 år, med nedre änden omkring 2 meter ner i sand, silt eller lera. Aktbilaga 4 har rubriken Kalkylering av kreosots spridning i mark från impregnerat virke. Det är en rapport som Rikard Jernlås skrev på uppdrag av Svenska Kraftnät. Där har han beräknat spridning av kreosot i mark, från fundament. För att få en hanterlig beräkning, har han antagit rimliga standardförhållanden, avseende jord, grundvatten, löslighet i vatten, bindning till jord och nedbrytning. Han har använt en beräkningsmetod hämtad från spridning av olja i mark. Beräkningen ger ungefär samma spridning som i undersökningen i aktbilaga 3. Aktbilaga 5 är ett utdrag ur Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister och visar den kreosotolja som Svenska Kraftnät använder. Aktbilaga 6 är ett annat utdrag ur Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister, där användningsvillkoren förklaras. Aktbilaga 22 är Svenska Kraftnäts yttrande över ovan nämnda utlåtanden från Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. att till Mark- och miljödomstolen i Växjö, mål nr M , avge följande yttrande: Som vi ser det, har mark- och miljödomstolen två frågor att reda ut i detta ärende: 1. Vad säger lagstiftningen om kreosotanvändning? Finns det utrymme för individuella bedömningar och miljöbalksförelägganden mot verksamheter som använder kreosotimpregnerat virke?

16 42 Dnr M 516/13 2. Om utrymme finns, vad är en rimlig bedömning i detta fall? Sida 16 (23) I vårt yttrande över utlåtandet från Kemikalieinspektionen har vi argumenterat för att det finns ett sådant utrymme. Vi upprepar inte den argumentationen här, utan utgår från att utrymme finns för en rimlighetsbedömning. Svenska Kraftnäts argumentation kring rimlig bedömning i aktbilagor 1, 2 och 22, vilar huvudsakligen på: mätningarna och beräkningarna i aktbilagorna 3 och 4 livscykelanalysen för stolpar av stål, betong och kreosotimpregnerat virke, som nämns i aktbilaga 2, avsnitt 3. Vi betvivlar inte uppmätt spridning av kreosot i mark från stolpar, som redovisas i aktbilaga 3. Men fundamenten ligger lite djupare och i mer kontakt med grundvatten än stolparna. Den beräknade spridningen från fundament som redovisas i aktbilaga 4 är förstås mindre säker än en mätning, eftersom den utgår från flera antaganden. Här finns skäl att tillämpa försiktighetsprincipen. Livscykelanalysen handlar om stolpar, inte om fundament. Den är bara sammanfattad av Svenska Kraftnät och har aldrig lämnats in i detta mål. Livscykelanalyser gäller bara inom de förutsättningar som begränsade analysen. De är inte automatiskt giltiga för andra liknande fall. Eftersom den fullständiga analysrapporten aldrig lämnats in, har vi ingen möjlighet att bedöma om den också gäller i detta mål. Dessutom finns det fler tekniskt möjliga material för fundament. Exempelvis nämns inte betongslipers, bara platsgjuten betong. Det sker en viss säkerställd förorening av mark från kreosotvirke. Kan den undvikas med annat material, så är det värt att överväga om storleken på den fördelen står i proportion till kostnaden. Men den vägningen kan vi inte göra, eftersom alternativen är ofullständigt redovisade. Ledningsbygget hade startat och för oss återstod endast ett förbud. Måhända var Svenska Kraftnäts redovisning av alternativ tillräcklig för att bedöma om de skulle få ledningskoncession enligt ellagen. Men för en miljöbalksbedömning är den ofullständig. Därför föreslår vi att domstolen förelägger Svenska Kraftnät att redovisa fler alternativ, även sådana som används utomlands. Om möjligt, kan målet sedan återvisas till länsstyrelsen för en ny bedömning. att direktjustera paragrafen Anders Schierbeck, (M) Ordförande Rolf Lindahl, (KD) Justerare

17 43 Planlistan Arkitekt Susanna Alexandersson redogjorde för aktuell planlista Sida 17 (23) att aktuell planlista läggs till handlingarna

18 44 Dnr B Kungsbacken 3:2, ansökan om planbesked Ingegerd Polbring, (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet Sida 18 (23) Byggnadschef Ingemar Bok och arkitekt Susanna Alexandersson redogjorde för ärendet. Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning och i så fall ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Fastigheten Kungsbacken 3:2, har fem delägare. Tomten är bebyggd med ett fritidshus och fyra ekonomibyggnader och omgärdad av staket med två utfarter. Tomten ligger inom strandskyddat område i anslutning till Nissagölen. Under år 2013 har kommunalt avlopp installerats i området. Delägarna har i skrivelse ansökt om att detaljplan ska upprättas med syfte att möjliggöra uppdelning av fastigheten till 4-5 tomter för bostäder. En förutsättning är att strandskyddet kan upphävas. Planen handläggs med normalt förfarande. Preliminärt kan beslut om antagande av detaljplan tas på nämndsammanträdet i oktober att lämna uppdrag åt avdelningen att upprätta ett förslag till detaljplan att planarbetet ska bekostas av sökanden

19 45 Dnr B Kniven 3, ansökan om planbesked Arkitekt Susanna Alexandersson redogjorde för ärendet Sida 19 (23) Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning och i så fall ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Fastigheten Kniven 3, är en privatägd bostadsfastighet. Fastigheten ligger mellan Katarpsvägen och järnvägen i södra änden av Tranås tätort. Sökande har i skrivelse ansökt om ändring av gällande detaljplan. Ändringen syftar till att möjliggöra förvärv av intilliggande mark, del av Åsvallehult 2:15, som ägs av Tranås kommun och som enligt detaljplanen är betecknad som allmän platsmark, natur. Plan- och byggavdelningens förslag är att man på tillkommande mark, cirka kvm, endast får uppföra uthus och garage, inga nya bostäder. För att kommunen ska kunna sälja marken erfordras en planändring eftersom marken i gällande detaljplan anges som allmän platsmark. Planen torde vara av litet intresse för allmänheten och kan därför handläggas med enkelt planförfarande. Preliminärt kan beslut om antagande av detaljplanen tas på nämndsammanträdet i augusti att lämna uppdrag till avdelningen att upprätta ett förslag till detaljplan att planarbetet ska bekostas av sökanden

20 46 Dnr B Skruven 2, ansökan om planbesked Arkitekt Susanna Alexandersson redogjorde för ärendet Sida 20 (23) Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning och i så fall ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Ägaren till Skruven 2, Bosch Thermoteknik AB, önskar bygga en förbindelse mellan Skruven 2 och Passaren 1 för transport av varor till lagerlokaler. Detta måste ske över del av fastigheten Hjälmaryd 2:1 som i detaljplan är allmän platsmark, natur, vilket betyder att Tranås kommun inte kan arrendera ut marken. Sökande har därför begärt besked om att upprätta en detaljplan för del av Hjälmaryd 2:1 med ändamål för teknisk anläggning. Marken blir då kvartersmark och kan arrenderas ut. Mellan Skruven 2 och Passaren 1 går en luftledning för el, och enligt parkförvaltningen finns ett viltstråk. Planen torde vara av litet intresse för allmänheten och kan därför handläggas med enkelt förfarande. Preliminärt kan beslut om antagande av detaljplanen tas på nämndsammanträdet i augusti att lämna uppdrag till avdelningen att upprätta ett förslag till detaljplan att planarbetet ska bekostas av sökanden

21 47 Dnr B 195/10 Åsens hagar, detaljplan Arkitekt Jeanette Johansson redogjorde för ärendet Sida 21 (23) Planförslaget består av plankarta med bestämmelser, plan- och genomförandebeskrivning samt fastighetsförteckning. Planen handläggs med normalt planförfarande enligt 5 kap 7 plan- och bygglagen. Planförslaget har som syfte att skapa ett boende i stadsnära läge men i en miljö där skog och träd får ta en större plats. Tanken är att skapa ett område där man upplever grönskan och lugnet men ändå har cykelavstånd till skola, jobb och centrum. Området delas upp i två delar. Boende i villa med tomtstorlek på ca kvm och boende med möjlighet att bygga en hästgård, tomtstorlek ca kvm. Hästgårdarna kommer även att ha möjlighet att arrendera mark för hagar. Vart man än åker i Sverige möts man av hästar. Hästarna omsätter miljardbelopp och skapar arbetstillfällen i hela landet. Hästen ses i de flesta fall som en attraktion för inflyttning. Tanken är att skapa ett stadsnära, attraktivt bostadsområde där kombinationen av hästgård och villor ska fungera ihop tack vare avgränsande skogspartier. att godkänna förslaget till detaljplan för samråd

22 48 Dnr B 26/ Sida 22 (23) Hätte 2:84, förhandsbesked nybyggnad sommarhus Byggnadschef Ingemar Bok redogjorde för ärendet Ägarna/arrendatorerna till Hätte camping har framfört en förfrågan om möjligheten uppföra en semesterstuga för uthyrning och för eget bruk. Byggnaden föreslås uppföras i ett plan och ha en byggnadsarea på ca 50 kvm. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 17 gäller att om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och har en pågående markanvändning som avser camping. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 25 skall bygg- och miljönämnden genom underrättelse bereda kända sakägare (grannar) som berörs tillfälle att yttra sig över ansökningen, om åtgärden skall utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdesbestämmelser. Berörda sakägare/grannar har givits möjlighet yttra sig över ansökan. Yttrande har inkommit från XXXXX som inte vill motsätta sig ett positivt förhandsbesked. I yttrandet framförs dock en erinran om att Tranås Säteri enligt arrendeavtal med Tranås kommun skall godkänna en eventuell ny andrahandsarrendator på den del av campingen som ägs av Säteriet. Detta är något som kan påverka en framtida försäljning av campingen. Inga erinringar i övrigt har inkommit. att som förhandsbesked ställa sig positiv till sökt åtgärd

23 49 Dnr B Mandolinen 1, ansökan om planbesked Byggnadschef Ingemar Bok redogjorde för ärendet Sida 23 (23) Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning och i så fall ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Sökande önskar på fastigheten Mandolinen 1 uppföra ett tvåvåningshus. Gällande detaljplan tillåter endast bostäder i en våning på högst ¼ av tomten, i detta fall 231 kvm. Sökande har i skrivelse ansökt om ändring av gällande detaljplan. Ändringen syftar till att möjliggöra byggnation i två plan. Planen handläggs med normalt förfarande. Plan- och byggavdelningen föreslår att ändringen kan gälla flera tomter i området och att kostnaden för planarbetet kan delas mellan sökande och kommunen. Preliminärt kan beslut om antagande av detaljplanen tas på nämndsammanträdet i september att lämna uppdrag till avdelningen att upprätta ett förslag till detaljplan att planarbetet till hälften ska bekostas av sökande

Jan Andersson, (S) Ordförande, 180. Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C)

Jan Andersson, (S) Ordförande, 180. Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) 2014-10-22 Sida 1 (43) Plats och tid KS-salen 13:15-16:50 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande, 164-179, 181-187 Jan Andersson, (S) Ordförande, 180 Jan Andersson, (S) Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson,

Läs mer

Lars Karlsson, (S) Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C)

Lars Karlsson, (S) Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) 2014-04-23 Sida 1 (41) Plats och tid KS-salen 13:15-16:00 Beslutat Annika Hansson, (S) Ledamot Jon Forsärla, (MP) Lars Karlsson, (S) Jan Andersson, (S) Bo Akterin, (M) Anders Schierbeck, (M) Rolf Lindahl,

Läs mer

Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, 100-108, 110-117 Curt Carlsson, (FP) Åse Afvander, (S)

Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, 100-108, 110-117 Curt Carlsson, (FP) Åse Afvander, (S) 2015-05-20 Sida 1 (38) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:30 Bo Akterin, (M) Rolf Lindahl, (KD) Ordförande Ledamot Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, 100-108, 110-117 Curt Carlsson, (FP) Nenad Lukic, (S) Åse

Läs mer

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna 2011-06-22 Sida 3 (38) 115 Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden Miljöskyddsinspektör Lars Lindh Svetsaren 2 Lumbalia Lack Dnr M 380/11 Falkberget 24 Tranås Bensin & Livs AB Dnr M 333/11 Hästdroskan

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(17) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-16

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(17) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-16 PROTOKOLL 1(17) Paragrafer 149-159 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S

Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S Sammanträdesprotokoll 1(31) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Håkan Carlsson, M Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Lars-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 3 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 26-46. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 3 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 26-46. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-02-26 1 (69) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 26 februari 2014 kl. 09.00-16.50 ajournering kl. 11.00-13.00, 14.30-15.00, 15.50-16.05, 16.30-16.37 Beslutande Ingvar

Läs mer

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef Beslutande organ 2009-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Vänersalen, Stadshuset i Mariestad kl. 13.30 18.10 Beslutande Jan-Olov Gustavsson (s) ordförande Göran Johansson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-11-16 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Oscar Revoledo, tjg ersättare, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Judith

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde -3, MSN 2015-06-17 08:30 Kallelse till Miljö- och samhällsnämndens sammanträde 2015-06-17 kl 08.30 i Domsalen -2, MSN 2015-06-17 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Florian Stamm, ordförande, MP JA NEJ JA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer