Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S)"

Transkript

1 Sida 1 (23) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:45 Beslutat Annika Hansson, (S) Ledamot Sanna Soleskog, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Jan Andersson, (S) Vice ordförande Bo Akterin, (M) Ledamot Anders Schierbeck, (M) Ordförande Rolf Lindahl, (KD) Ledamot Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, 35-43, Annette Bohman, (FP) Ledamot Håkan Joelsson, (S) Ledamot Ann-Britt Trygg, (S) Ledamot Passiva ersättare Mikael Stenqvist, (S) Övriga närvarande Fredrik Skaghammar Miljöchef Ingemar Bok Byggchef Jeanette Johansson Arkitekt 47 Susanna Alexandersson Erik Wahlström Per-Olof Kättström Arkitekt Miljöinspektör Miljöinspektör 42 Thomas Embrink Sekreterare Samhällsbyggnadsförvaltningen tfn TRANÅS fax

2 Sida 2 (23) Justerare Justeringens plats och tid Rolf Lindahl, (KD) Plan & bygg, , kl. 09:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Organ ANSLAG/BEVIS Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden Plan & bygg, stadshuset

3 Innehållsförteckning Paragraf Sida 3 (23) 35 Delegationsbeslut, miljöärenden 4 36 Delegationsbeslut, byggärenden Meddelanden 7 38 Budgetuppföljning Styrkort Motion elbilspool med solcellskraft Råssmäte 10:1, mellanlagring slam Kreosotförbud, yttrande till MMD Planlistan Kongsbacken 3:2, detaljplan Kniven 3, detaljplan Skruven 2, detaljplan Åsens hagar, detaljplan Hätte 2:84, förhandsbesked nybyggnad sommarhus Mandolinen 1, detaljplan 23 Sid

4 Sida 4 (23) Delegationsrapporter enligt fastställd delegationsordning miljöärenden Dnr Miljöskyddsinspektör Lina Tillby Sötåsa 2:7, värmepumpsanläggning, Henningsson Jonas 284/14 Hätte 2:67, värmepumpsanläggning, Ahlm Lennart 259/14 Smörsoppen 1, tillsynsavgift, JOLEK i Tranås AB 68/14 Kometen 20, tillsynsavgift, Sandelins sjukgymnastik 103/14 Miljöskyddsinspektör Per-Olof Kättström Björksoppen 9, tillsynsavgift, NCC Construction Sverige 270/14 Södra Vakten 17, föreläggande om provpunkter, Tranås Energi AB 201/14 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson Uroxen 1, uppehåll hämtning sopor, Kyhlberg Anders 194/14 Vattumannen 4, förlängt hämtningsintervall sopor, Edén Inger 143/14 Nordstjärnan 12, yttrande till socialtjänsten, Restaurang Baronen 180/14 Tranåskvarn 1:1, yttrande till polismyndigheten, Cirkus Brazil Jack 255/14 Blixten 13, yttrande till polismyndigheten, dans, Babar Kök & Bar 287/14 Miljöinspektör Erik Wahlström Säthälla 2:5, föreläggande om pluggning avloppsrör, Uggerhöj Henrik 317/14 Livsmedelsinspektör Ann-Charlotte Andersson-Stenqvist Orion 12, avgift extra offentlig kontrolltid, Pizzeria Empoli 237/14 Linderås 9:1, årlig avgift för livsmedelskontroll, Linneagårdens förskola 16/14 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Li Ohlson Skogen 1, föreläggande inkomma med redovisning, Hubbarpsskolan 930/13 Ängaryd 4:8, föreläggande inkomma med redovisning, Ängarydsskolan 1091/13 Södra Gyllenfors 15, avgift tillsynsbesök, Black Amber Tattoo 65/14 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson Nordstjärnan 12, avgift registrering livsmedelsanläggning, Baronen 151/14 TEX 718, årlig avgift livsmedelskontroll, Zlandsfisk AB 164/14 Södra Dalen 9, föreläggande försiktighetsåtgärder, Kakboden AB 261/14 att lägga delegationsrapporterna till handlingarna.

5 Sida 5 (23) 36 Delegationsrapport enligt fastställd delegationsordning, byggärenden Dnr Arbetsutskottet, bygglov Sportbilen 1, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 031/14 Grytbäcken 3:4, Axess Hundfoder AB, Tillbyggnad industribyggnad 029/14 Norraby 3:96, Hansen Johnny och Annika, Nybyggnad enbostadshus 302/13 Byggnadsinspektör, bygglov Klosterås 1:1, Gustafsson Christina, Nybyggnad enbostadshus 179/13 Klosterås 1:1, Gustafsson Christina, Nybyggnad enbostadshus 178/13 Bygglovhandläggare, bygglov Spinnaren 3, Haak Timo, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 034/14 Finnanäs 6:11, Barvesjö Christer, Terrassering och utgrävning 030/14 Grytbäcken 2:16, Lycke Jonas, Tillbyggnad enbostadshus 136/13 Hemmanet 1, Andersson Göran, Tillbyggnad enbostadshus 020/14 Stören 8, Fransson Lars, Tillbyggnad enbostadshus, uterum 016/14 Råsa 1:4, Karlberg,Pär, Ändrad användning ladugård/magasin 015/14 Startbesked Spinnaren 3, Haak Timo, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 034/14 Finnanäs 6:11, Barvesjö Christer, Terrassering och utgrävning 030/14 Övrabo 3:1, Sätervik Inger, Installation eldstad 033/14 Sportbilen 1, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 031/14 Mickelstorp 1:19, Jacobsson Christer, Installation eldstad 028/14 Grytbäcken 2:16, Lycke Jonas, Tillbyggnad enbostadshus 136/13 Hemmanet 1, Andersson Göran, Tillbyggnad enbostadshus 020/14 Pilen 2, Knutsson Gunnar, Installation eldstad 022/14 Stören 8, Fransson Lars, Tillbyggnad enbostadshus, uterum 016/14 Råsa 1:4, Karlberg,Pär, Ändrad användning ladugård/magasin 015/14 Tranan 1, Kara Moni, Ändrad användning lokal 011/14 Slutbevis/Slutbesked Åkerlyckan 3, Bertilsson Kjell, Tillbyggnad enbostadshus 248/08 Tranan 1, Kara Moni, Ändrad användning lokal 011/14 Stockrosen 1, Aztor Richard, Tillbyggnad garage 218/12 Brunnsmålen 1:4, Semberg Karin och Peter, Nybyggnad enbostadshus 329/08 Linderås 3:13, Arvidsson Josefin, Tillbyggnad enbostadshus 215/13 Säby 5:1, Trafikverket, Rivning banvaktstuga 035/13 Rubinen 14, Brf Rubinen, Tillbyggnad garage/carport 251/13 Gösen 7, Brisfjord Sven-Göran, Nybyggnad carport 258/11 Hätte 2:27, Carlsson Anders, Tillbyggnad enbostadshus, förråd 249/11 Röhälla 5:102, Larsson Kjell, Tillbyggnad veranda 130/13 Kremlan 5, Berg Inge, Tillbyggnad enbostadshus och garage 117/08

6 Sida 6 (23) 36 Vårlöken 6, Nygårds Erik och Lena, Tillbyggnad enbostadshus 158/08 Smörstorp 2:43, Johansson Kjell, Nybyggnad enbostadshus 245/08 Åsvallehult 2:1, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 263/13 Linderås Ryd 1:4, Engdahl Kjell, Nybyggnad enbostadshus 259/08 Godkännande av förrättning Björnklo 1:7, Antonsson Mats, Avstyckning arrendetomter 230/13 att lägga delegationsrapporterna till handlingarna.

7 37 Meddelanden Sida 7 (23) Till dagens sammanträde föreligger följande anmälningsärenden för nämndens kännedom. - Länsstyrelsen, beslut, förbud kreosotimpregnerade fundament, stolpe 608, Svenska Kraftnät, upphävande av överklagat beslut - Länsstyrelsen, remiss föreskrifter terrängkörning motordrivet fordon i länet - Länsstyrelsen, överklagande i rätt tid, vindkraftverk Södra Hyltan 2:6 m.fl. - Länsstyrelsen, meddelande rapport periodisk undersökning, Tranås avloppsreningsverk, besiktningsmannens synpunkter ska beaktas - Länsstyrelsen, beslut dispens biotopskydd, flytt två stenrösen, Björnklo 1:7 - Kommunstyrelsen, Tranås kommun deltar i Earth Hour 29 mars - Länsstyrelsen, beslut strandskyddsdispens, brygga Norrraby 3:1 - Länsstyrelsen, beslut tillstånd reservatföreskrifter, trädsäkring Illern - Länsstyrelsen, beslut avslag överklagande, Norraby 3:70, förhandsbesked - Länsstyrelsen, beslut samråd, försiktighetsåtgärder förläggning kabel, Södra Hyltan 2:6 och Bakaremålen 1:3, E.ON att meddelandena läggs till handlingarna

8 38 Budgetrapport Sida 8 (23) Miljöchef Fredrik Skaghammar och byggnadschef Ingemar Bok redovisade aktuell budgetrapport. BYGG- OCH MILJÖNÄMND Månad: 2 17% Driftredovisning per avdelning feb-14 (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiser at % av budget Diff mot budget Bygg- och miljönämnd ,7-95,3 16,7% 0,0 AC Miljö ,6-654,0 16,7% -0,2 AC Bygg ,6-389,7 16,7% -1,0 Netto ,0-495, ,0 16,7% -1,2 Kontoredovisning, alla avdelningar (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiser at % av budget Diff mot budget Intäkter 7 238, , ,0 16,8% 9,6 Personalkostnader , , ,3 16,8% -17,4 Kapitalkostnader -124,0-22,3-20,7 16,7% 0,0 Övriga kostnader ,1-589,8-671,0 16,5% 6,7 Netto ,0-495, ,0 16,7% -1,2 Kontoredovisning per avdelning Bygg- och miljönämnd (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiser at % av budget Diff mot budget Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Personalkostnader -516,0-96,4-87,3 16,9% -1,3 Övriga kostnader -56,0-1,3-8,0 14,3% 1,3 Netto -572,0-97,7-95,3 16,7% 0,0 AC Miljö (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiser at % av budget Diff mot budget Intäkter 3 840, ,1 675,0 17,6% 35,0 Personalkostnader , , ,0 17,0% -20,2 Övriga kostnader ,0-310,9-221,0 17,9% -15,0 Netto ,0 74,6-654,0 16,7% -0,2

9 Sida 9 (23) 38 AC Bygg (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiser at % av budget Diff mot budget Intäkter 3 398,6 289,1 541,0 15,9% -25,4 Personalkostnader ,5-461,8-468,0 16,5% 4,1 Kapitalkostnader -124,0-22,3-20,7 16,7% 0,0 Övriga kostnader ,1-277,6-442,0 15,9% 20,4 Netto ,0-472,6-389,7 16,7% -1,0 Styrkort Styrtal Måltal Utfall Mätdatum Besökta verksamheter - planerad tillsyn-hälsoskydd Besökta verksamheter - planerad tillsyn-miljö Energieffektivisering av koncernens fastigheter 12% 5,0% Ren luft- partikelhalten PM10 under tröskelvärdet (antal dagar%) 20ug/m3 ej mätt Växthusgaser-CO2 utsläpp per invånare (ton/år) 2,4 ej mätt Handläggningstid bygg- och rivningslov (max 13 dagar) 13,0 11, NKI - hur trivsam bebyggelsen är 6,0 ej mätt Besökta verksamheter - planerad tillsyn - livsmedel Ren luft -bensenhalten sjunker 1,3ug/m3 ej mätt Ren luft kvävedioxidhalten sjunker 15ug/m3 ej mätt Rent vatten - fosforhalten i Svartån sjunker 33ug/l ej mätt Handläggningstid anmälan enl miljöbalken 35 7, Handläggningstid registrering av livsmedelsverksamhet 5 4, Antal inventerade avlopp per år Bygg- och miljönämnd Hur når vi målen Arbetet med att utveckla våra hemsidor pågår kontinuerligt. Planering för aktiviteter som syftar till att målen nås pågår. Tillsynen kommer att nå målet med antal inspektioner i år, handläggningstiden klarar målet och övriga styrtal mäts inte nu. Ren luft och låga koldioxidutsläpp visar förbättringar, men det är en bit kvar till måltalen. Nämnden är beroende av hela kommunens insatser för att målen ska nås, plus att omvärlden hjälper till för att nå målet ren luft. Vår Personal Byggnadsinspektören har begärt mammaledighet under ett år från Rekrytering av vikarierande inspektör pågår. Miljö- och hälsa har anställt två nya på projekt för att komma ikapp med tillsynsplanen. Ny personal tillför ny energi och mycket positivt men innebär också att verksamheten tappar fart under introduktionsfasen. Under 2014 förväntas verksamheten löpa normalt.

10 Sida 10 (23) Ekonomi och verksamhet Det periodiserade utfallet för byggavdelningen visar på en nettokostnad som följer budget. Bedömningen efter två månader är att det budgeterade årsutfallet skall kunna klaras. Under året har hittills 28 bygglov beviljats vilket är en minskning jämfört med motsvarande period förra året. Fyra av byggloven avser nybyggnad av enbostadshus. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens prognos visar en budget i balans. Tillsynen kommer under året att prioritera att besöka och inspektera de verksamheter som finns i kommunen. Projekten Gröna jobb för Tranås och Energidriven affärsutveckling Tranås/Norra Småland år båda igång och förväntas utvecklas under året. Arbetet med energieffektivisering inom kommunen fortskrider. Framtiden Regeringen har tagit fram förslag på ändringar av plan- och bygglagen. Förändringarna rör främst bygglovpliktens omfattning och formerna för att ta fram nya detaljplaner. Om riksdagen antar propositionerna kan förändringarna komma att påverka byggavdelningens arbetssituation. Den nya plan- och bygglagen ställer utökade krav på hantering av tillståndsärenden och på uppföljning och tillsyn av ärenden vilket kan innebära ett behov av ytterligare resurser om byggandet åter sätter fart. Arbetet med att ta fram nya detaljplaner för attraktivt boende kommer att fortsätta i syfte att kunna erbjuda ett varierat utbud av småhustomter. Under 2014 kommer avdelningen att komma ikapp med tillsynen inom miljöbalkens och livsmedelslagens område. Arbetet med vattenkvaliteten i Svartån fortsätter med fokus på lantbruket och näringsämnen. Miljömålsarbetet kommer leda till nya lokala miljömål som syftar till att vi ska nå de nationella miljömålen. Projekten Gröna jobb för Tranås och Energidriven affärsutveckling Tranås/Norra Småland fortsätter. att lägga den redovisade budgetuppföljningen till handlingarna

11 39 Styrkort Sida 11 (23) Miljöchef Fredrik Skaghammar redovisade aktuellt och uppdaterat styrkort enligt nämndbeslut 22, att redovisning/avstämning av styrtalen på styrkort 2014 ska ske på vartannat nämndsammanträde.

12 40 Dnr M 631/12 Motion elbilspool med solcellskraft Sida 12 (23) Mats Antonsson (KD) föreslår i sin motion att Tranås kommun tillsammans med Tranås Energi undersöker möjligheten till att starta en elbilspool med solcellkraft. Laddningsstationen drivs med hjälp av solceller. Solcellerna beräknas producera 5000 kwh el per år, vilket räcker till att göra hälften av elbilspoolen självförsörjande med el. Tänkta kunder kan vara Tranås kommun och de kommunala bolagen. Kommunfullmäktige beslutade , 80 att remittera motionen till kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Efter det att motionen inkom har Tranås kommun på försök under sex månader en bilpool med två helelektriska Nissan Leaf som är stationerade utanför Stadshuset. Meningen med försöket är att så många som möjligt ska få testa att köra en elbil samt öka kunskapen om hur en bilpool fungerar. Försöket kommer att utvärderas och i och med det anses motionen vara besvarad. Frågan om solceller kopplade till elbilarna blir aktuell i samband med ett beslut om en långsiktig satsning på elbilar och är inte aktuell under det försök som nu pågår. Den tillfälliga bilpool som nu finns kommer att vara kvar till slutet av februari och sedan utvärderas. Under de sex månader bilpoolen testas finns inga ekonomiska konsekvenser utan det får presenteras i utvärderingen under våren Bygg- och miljönämnden beslutade , 199, att motionen anses vara besvarad i och med det försök med bilpool som pågår och med den påföljande utvärderingen. Kommunledningens tjänstemannaberedning har framfört önskan om ett förtydligande gällande solcellskraft i svar på motionen. Vad innebär solcellskraft, kostnad, drift osv. Kostnader för elbilspool: Fast månadskostnad per bil ca 9500 kr, till det tillkommer el för uppladdning vilket kan beräknas till ca kwh per månad, beroende på körsträcka. Om bilpolen görs tillgänglig för personal och allmänhet på kvällar och helger delas den intäkten 50/50 och innebär en sänkt månadskostnad för kommunen. Rimligt är att anta en total kostnad på ca 9000 kr per månad och bil. För ett solcellstak tillkommer en investeringskostnad på ca kr, monterat och klart med en solelsproduktion på ca 4300 kwh per år, eller ca hälften av den el som förbrukas av två elbilar. att motionen anses vara besvarad i och med det försök med bilpool som pågått och med den påföljande utvärderingen.

13 41 Dnr M 17/14 Råssmäte 10:1, mellanlagring slam Sida 13 (23) Miljöchef Fredrik Skaghammar och miljöinspektör Erik Wahlström redogjorde för ärendet. Företaget Biototal har lämnat in en anmälan om mellanlagring av avvattnat avloppsslam till Bygg- och miljönämnden. Lagringen kommer att ske på två ställen inom fastigheten Råssmäte 10:1. Den ena lagringsplatsen är gårdens gödselplatta (betongplatta utan kanter, yta ca 250 m 2 ). Den andra lagringplatsen är en grusad plan i skogsmark. Lagren kommer att täckas enligt er gårdslagerprincip, som är patenterad. Lagrad mängd kommer att uppgå till ca ton per år och lagringen beräknas pågå från och med 2014 till och med 2018 (fem år). Slammet uppfyller de krav som ställs för spridning på åkermark och kan även vara REVAQcertifierat. En del av slammet kommer att spridas på den aktuella gården, på en areal av 23 ha, enligt gårdens ägare. Resterande mängd kommer att avsättas på annan åkermark. BEDÖMNING Lagringen på gårdens gödselplatta ligger relativt nära annan bebyggelse (ca 100 m). Eftersom det tidigare har bedrivits djurhållning och stallgödselhantering där torde problemen med lukt etc bli begränsade. Den andra lagringsplatsen ligger långt ifrån bebyggelse (mer än 500 m). Lagringsplatsen i skogsmark är placerad på mark som normalt inte gödslas. Därför bör ni vidta extra försiktighetsmått för att undvika utlakning av växtnäringsämnen till marken under det lagrade slammet. Slammet ska därför placeras på plastfilm eller annat vattentätt material. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter (se vidare under Upplysningar nedan) får maximalt 22 kg totalfosfor per hektar och år tillföras åkermark i genomsnitt. Det innebär att det går åt stora arealer för att långsiktigt kunna sprida de mängder som ni avser att lagra (ca 400 ha vid en lagrad mängd av ton per år). Då den övervägande delen av åkerarealen i Tranås kommun brukas ekologiskt och/eller av mjölkproducenter finns det begränsade möjligheter till avsättning i närområdet, vilket ni bör beakta. Då spridning av avloppsslam normalt innebär en utpräglad förrådsgödsling med avseende på fosfor bör ni redovisa vilka eventuella lantbrukare inom Tranås kommun som är mottagare av slam från den aktuella lagringen. Detta för att tillsynsmyndigheten ska kunna följa upp användningen i förhållande till övergödningsproblematiken i Svartån (se vidare under Upplysningar nedan). UPPLYSNINGAR Svartån är starkt påverkad av övergödning och det är viktigt att minska belastningen av fosfor till vattendraget. Råssmäte 10:1 ligger inom ett av de delavrinningsområden till Svartån där fosforbelastningen är särskilt hög. Förrådsgödsling med fosfor bör därför undvikas eller åtminstone begränsas, särskilt på skiften som ligger i nära anslutning till ån. Fosforgivan vid varje spridningstillfälle bör därför inte överstiga fem årsgivor, det vill säga 110 kg fosfor per ha. Detta motsvarar 15 ton slam per ha, vid det fosforinnehåll som anges i

14 41 Dnr M 17/14 anmälan (7,3 kg per ton) Sida 14 (23) Enligt Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring får den genomsnittliga fosforgivan från organiska gödselmedel (stallgödsel, avloppsslam etc) inte överstiga 22 kg totalfosfor per ha och år (8 ). Slammet bör brukas ner i omedelbar anslutning till spridningen beslutade tjänsteman på avdelningen följande: Med stöd av delegation från Tranås kommuns Bygg- och miljönämnd förelägger jag er, Biototal AB ( ), att vidta följande försiktighetsmått vid mellanlagring av avloppsslam inom fastigheten Råssmäte 10:1 i Tranås kommun: 1. Ni ska bedriva lagringen i huvudsak enligt vad ni har angett i anmälan, om inte annat framgår av övriga försiktighetsmått. 2. Vid lagring på mark som normalt inte gödslas, exempelvis den grusade ytan i skogsmark som ni har angett i anmälan, ska slammet läggas upp på tätt material, till exempel samma typ av plastfilm som används vid täckning av slamlagret. 3. Ni ska täcka slamlagren enligt den princip som redovisas i anmälan (Biototals gårdslager). 4. Ni ska se till att det finns tillräcklig areal för avsättning av hela den lagrade mängden. Det långsiktiga arealbehovet vid lagring av ton per år är ca 400 ha, med det fosforinnehåll som anges i anmälan (7,3 kg fosfor per ton). 5. Ni ska redovisa till Bygg- och miljönämnden vilka lantbrukare som är mottagare av det mellanlagrade slammet, om mottagarna har sin huvudsakliga verksamhet inom Tranås kommun. Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9, 26 kap 21 och 2 kap 3 miljöbalken (1998:808). Arbetsutskottet diskuterar ärendet med anledning av att grannar/närboende till den fastighet där lagringen sker har hört av sig och uttrycker oro över hanteringen. Miljöinspektör Erik Wahlström redogjorde för inspektioner/tillsynsbesök på plats. Överklagande har inkommit från närboende. att ge miljöinspektör Erik Wahlström i uppdrag att hålla regelbunden kontakt med företaget och markägaren, samt att företa inspektioner på plats. att överlämna ärendet till länsstyrelsen för överprövning

15 42 Dnr M 516/ Sida 15 (23) Kreosotförbud, yttrande till Mark- och miljödomstolen Bakgrund Tranås kommuns bygg- och miljönämnd och motsvarande nämnder i Aneby, Nässjö och Vaggeryd, har i varsina beslut förbjudit Svenska Kraftnät att använda kreosotimpregnerade fundament till stolpar och stag. Svenska Kraftnät överklagade till länsstyrelsen i Jönköping, som avslog överklagandet. Därefter överklagade Svenska Kraftnät till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Domstolen har inhämtat utlåtanden från Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Dessa har vi och Svenska Kraftnät yttrat oss över. Mark- och miljödomstolen har nu förelagt bygg- och miljönämnden att yttra sig över aktbilagorna 1-6 och 22. Aktbilaga 1 är Svenska Kraftnäts överklagan av Länsstyrelsens beslut att avvisa. Den har författats och skickats av Svenska Kraftnäts ombud, Advokatfirman Sigeman & Co. Aktbilaga 2 har rubriken Om kreosot, kraftledningar och vår miljö. Den är författad av Svenska Kraftnät och behandlar miljöfrågor kring användning av kreosot vid kraftledningsbygge. Aktbilaga 3 har rubriken Status Report on Soil Contamination in the Proximity of Creosotetreated In-service Utility Poles in Sweden. Den är skriven av Rikard Jernlås, vars organisationstillhörighet inte framgår av rapporten. Det är Jernlås rapport från hans undersökning av spridning av kreosot från trästolpar som stått mellan 15 och 21 år, med nedre änden omkring 2 meter ner i sand, silt eller lera. Aktbilaga 4 har rubriken Kalkylering av kreosots spridning i mark från impregnerat virke. Det är en rapport som Rikard Jernlås skrev på uppdrag av Svenska Kraftnät. Där har han beräknat spridning av kreosot i mark, från fundament. För att få en hanterlig beräkning, har han antagit rimliga standardförhållanden, avseende jord, grundvatten, löslighet i vatten, bindning till jord och nedbrytning. Han har använt en beräkningsmetod hämtad från spridning av olja i mark. Beräkningen ger ungefär samma spridning som i undersökningen i aktbilaga 3. Aktbilaga 5 är ett utdrag ur Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister och visar den kreosotolja som Svenska Kraftnät använder. Aktbilaga 6 är ett annat utdrag ur Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister, där användningsvillkoren förklaras. Aktbilaga 22 är Svenska Kraftnäts yttrande över ovan nämnda utlåtanden från Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. att till Mark- och miljödomstolen i Växjö, mål nr M , avge följande yttrande: Som vi ser det, har mark- och miljödomstolen två frågor att reda ut i detta ärende: 1. Vad säger lagstiftningen om kreosotanvändning? Finns det utrymme för individuella bedömningar och miljöbalksförelägganden mot verksamheter som använder kreosotimpregnerat virke?

16 42 Dnr M 516/13 2. Om utrymme finns, vad är en rimlig bedömning i detta fall? Sida 16 (23) I vårt yttrande över utlåtandet från Kemikalieinspektionen har vi argumenterat för att det finns ett sådant utrymme. Vi upprepar inte den argumentationen här, utan utgår från att utrymme finns för en rimlighetsbedömning. Svenska Kraftnäts argumentation kring rimlig bedömning i aktbilagor 1, 2 och 22, vilar huvudsakligen på: mätningarna och beräkningarna i aktbilagorna 3 och 4 livscykelanalysen för stolpar av stål, betong och kreosotimpregnerat virke, som nämns i aktbilaga 2, avsnitt 3. Vi betvivlar inte uppmätt spridning av kreosot i mark från stolpar, som redovisas i aktbilaga 3. Men fundamenten ligger lite djupare och i mer kontakt med grundvatten än stolparna. Den beräknade spridningen från fundament som redovisas i aktbilaga 4 är förstås mindre säker än en mätning, eftersom den utgår från flera antaganden. Här finns skäl att tillämpa försiktighetsprincipen. Livscykelanalysen handlar om stolpar, inte om fundament. Den är bara sammanfattad av Svenska Kraftnät och har aldrig lämnats in i detta mål. Livscykelanalyser gäller bara inom de förutsättningar som begränsade analysen. De är inte automatiskt giltiga för andra liknande fall. Eftersom den fullständiga analysrapporten aldrig lämnats in, har vi ingen möjlighet att bedöma om den också gäller i detta mål. Dessutom finns det fler tekniskt möjliga material för fundament. Exempelvis nämns inte betongslipers, bara platsgjuten betong. Det sker en viss säkerställd förorening av mark från kreosotvirke. Kan den undvikas med annat material, så är det värt att överväga om storleken på den fördelen står i proportion till kostnaden. Men den vägningen kan vi inte göra, eftersom alternativen är ofullständigt redovisade. Ledningsbygget hade startat och för oss återstod endast ett förbud. Måhända var Svenska Kraftnäts redovisning av alternativ tillräcklig för att bedöma om de skulle få ledningskoncession enligt ellagen. Men för en miljöbalksbedömning är den ofullständig. Därför föreslår vi att domstolen förelägger Svenska Kraftnät att redovisa fler alternativ, även sådana som används utomlands. Om möjligt, kan målet sedan återvisas till länsstyrelsen för en ny bedömning. att direktjustera paragrafen Anders Schierbeck, (M) Ordförande Rolf Lindahl, (KD) Justerare

17 43 Planlistan Arkitekt Susanna Alexandersson redogjorde för aktuell planlista Sida 17 (23) att aktuell planlista läggs till handlingarna

18 44 Dnr B Kungsbacken 3:2, ansökan om planbesked Ingegerd Polbring, (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet Sida 18 (23) Byggnadschef Ingemar Bok och arkitekt Susanna Alexandersson redogjorde för ärendet. Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning och i så fall ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Fastigheten Kungsbacken 3:2, har fem delägare. Tomten är bebyggd med ett fritidshus och fyra ekonomibyggnader och omgärdad av staket med två utfarter. Tomten ligger inom strandskyddat område i anslutning till Nissagölen. Under år 2013 har kommunalt avlopp installerats i området. Delägarna har i skrivelse ansökt om att detaljplan ska upprättas med syfte att möjliggöra uppdelning av fastigheten till 4-5 tomter för bostäder. En förutsättning är att strandskyddet kan upphävas. Planen handläggs med normalt förfarande. Preliminärt kan beslut om antagande av detaljplan tas på nämndsammanträdet i oktober att lämna uppdrag åt avdelningen att upprätta ett förslag till detaljplan att planarbetet ska bekostas av sökanden

19 45 Dnr B Kniven 3, ansökan om planbesked Arkitekt Susanna Alexandersson redogjorde för ärendet Sida 19 (23) Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning och i så fall ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Fastigheten Kniven 3, är en privatägd bostadsfastighet. Fastigheten ligger mellan Katarpsvägen och järnvägen i södra änden av Tranås tätort. Sökande har i skrivelse ansökt om ändring av gällande detaljplan. Ändringen syftar till att möjliggöra förvärv av intilliggande mark, del av Åsvallehult 2:15, som ägs av Tranås kommun och som enligt detaljplanen är betecknad som allmän platsmark, natur. Plan- och byggavdelningens förslag är att man på tillkommande mark, cirka kvm, endast får uppföra uthus och garage, inga nya bostäder. För att kommunen ska kunna sälja marken erfordras en planändring eftersom marken i gällande detaljplan anges som allmän platsmark. Planen torde vara av litet intresse för allmänheten och kan därför handläggas med enkelt planförfarande. Preliminärt kan beslut om antagande av detaljplanen tas på nämndsammanträdet i augusti att lämna uppdrag till avdelningen att upprätta ett förslag till detaljplan att planarbetet ska bekostas av sökanden

20 46 Dnr B Skruven 2, ansökan om planbesked Arkitekt Susanna Alexandersson redogjorde för ärendet Sida 20 (23) Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning och i så fall ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Ägaren till Skruven 2, Bosch Thermoteknik AB, önskar bygga en förbindelse mellan Skruven 2 och Passaren 1 för transport av varor till lagerlokaler. Detta måste ske över del av fastigheten Hjälmaryd 2:1 som i detaljplan är allmän platsmark, natur, vilket betyder att Tranås kommun inte kan arrendera ut marken. Sökande har därför begärt besked om att upprätta en detaljplan för del av Hjälmaryd 2:1 med ändamål för teknisk anläggning. Marken blir då kvartersmark och kan arrenderas ut. Mellan Skruven 2 och Passaren 1 går en luftledning för el, och enligt parkförvaltningen finns ett viltstråk. Planen torde vara av litet intresse för allmänheten och kan därför handläggas med enkelt förfarande. Preliminärt kan beslut om antagande av detaljplanen tas på nämndsammanträdet i augusti att lämna uppdrag till avdelningen att upprätta ett förslag till detaljplan att planarbetet ska bekostas av sökanden

21 47 Dnr B 195/10 Åsens hagar, detaljplan Arkitekt Jeanette Johansson redogjorde för ärendet Sida 21 (23) Planförslaget består av plankarta med bestämmelser, plan- och genomförandebeskrivning samt fastighetsförteckning. Planen handläggs med normalt planförfarande enligt 5 kap 7 plan- och bygglagen. Planförslaget har som syfte att skapa ett boende i stadsnära läge men i en miljö där skog och träd får ta en större plats. Tanken är att skapa ett område där man upplever grönskan och lugnet men ändå har cykelavstånd till skola, jobb och centrum. Området delas upp i två delar. Boende i villa med tomtstorlek på ca kvm och boende med möjlighet att bygga en hästgård, tomtstorlek ca kvm. Hästgårdarna kommer även att ha möjlighet att arrendera mark för hagar. Vart man än åker i Sverige möts man av hästar. Hästarna omsätter miljardbelopp och skapar arbetstillfällen i hela landet. Hästen ses i de flesta fall som en attraktion för inflyttning. Tanken är att skapa ett stadsnära, attraktivt bostadsområde där kombinationen av hästgård och villor ska fungera ihop tack vare avgränsande skogspartier. att godkänna förslaget till detaljplan för samråd

22 48 Dnr B 26/ Sida 22 (23) Hätte 2:84, förhandsbesked nybyggnad sommarhus Byggnadschef Ingemar Bok redogjorde för ärendet Ägarna/arrendatorerna till Hätte camping har framfört en förfrågan om möjligheten uppföra en semesterstuga för uthyrning och för eget bruk. Byggnaden föreslås uppföras i ett plan och ha en byggnadsarea på ca 50 kvm. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 17 gäller att om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och har en pågående markanvändning som avser camping. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 25 skall bygg- och miljönämnden genom underrättelse bereda kända sakägare (grannar) som berörs tillfälle att yttra sig över ansökningen, om åtgärden skall utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdesbestämmelser. Berörda sakägare/grannar har givits möjlighet yttra sig över ansökan. Yttrande har inkommit från XXXXX som inte vill motsätta sig ett positivt förhandsbesked. I yttrandet framförs dock en erinran om att Tranås Säteri enligt arrendeavtal med Tranås kommun skall godkänna en eventuell ny andrahandsarrendator på den del av campingen som ägs av Säteriet. Detta är något som kan påverka en framtida försäljning av campingen. Inga erinringar i övrigt har inkommit. att som förhandsbesked ställa sig positiv till sökt åtgärd

23 49 Dnr B Mandolinen 1, ansökan om planbesked Byggnadschef Ingemar Bok redogjorde för ärendet Sida 23 (23) Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning och i så fall ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Sökande önskar på fastigheten Mandolinen 1 uppföra ett tvåvåningshus. Gällande detaljplan tillåter endast bostäder i en våning på högst ¼ av tomten, i detta fall 231 kvm. Sökande har i skrivelse ansökt om ändring av gällande detaljplan. Ändringen syftar till att möjliggöra byggnation i två plan. Planen handläggs med normalt förfarande. Plan- och byggavdelningen föreslår att ändringen kan gälla flera tomter i området och att kostnaden för planarbetet kan delas mellan sökande och kommunen. Preliminärt kan beslut om antagande av detaljplanen tas på nämndsammanträdet i september att lämna uppdrag till avdelningen att upprätta ett förslag till detaljplan att planarbetet till hälften ska bekostas av sökande

Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD) Annette Bohman, (FP) Ann-Britt Trygg, (S) Håkan Joelsson, (S)

Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD) Annette Bohman, (FP) Ann-Britt Trygg, (S) Håkan Joelsson, (S) 2014-09-24 Sida 1 (25) Plats och tid Konferensen plan 3, 13:15-15:30 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande Mikael Stenqvist, (S) Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Lars Karlsson, (S) Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C)

Lars Karlsson, (S) Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) 2014-04-23 Sida 1 (41) Plats och tid KS-salen 13:15-16:00 Beslutat Annika Hansson, (S) Ledamot Jon Forsärla, (MP) Lars Karlsson, (S) Jan Andersson, (S) Bo Akterin, (M) Anders Schierbeck, (M) Rolf Lindahl,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Jan Andersson, (S) Ordförande, 180. Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C)

Jan Andersson, (S) Ordförande, 180. Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) 2014-10-22 Sida 1 (43) Plats och tid KS-salen 13:15-16:50 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande, 164-179, 181-187 Jan Andersson, (S) Ordförande, 180 Jan Andersson, (S) Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson,

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30 20.20 Beslutande Carl-Olof Landgren (S) Philip Maughan (V) Håkan Dahlgren (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.50 Beslutande M Bengt Ferm, utgår under 31 C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Erik Liljencrantz (M), Göran Ivarsson (C) 2:e vice ordförande, Lars-Åke Eriksson (S), Anna Harrsjö (S), Sanna Cronhielm (Mp), Lars Levin (Fp)

Erik Liljencrantz (M), Göran Ivarsson (C) 2:e vice ordförande, Lars-Åke Eriksson (S), Anna Harrsjö (S), Sanna Cronhielm (Mp), Lars Levin (Fp) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl. 08.15 09.30 Beslutande Erik Liljencrantz (M), Göran Ivarsson (C) 2:e vice ordförande, Lars-Åke Eriksson (S),

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11) 2014-12-15 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndag 15 december 2014, klockan 14.00 15.25 Beslutande Tobias Nordlander (S) Ordförande Johanna Skottman (S) Markku Ollila (S) Erkki

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 26 april 2013, kl 9.00 14.30 Mötet ajourneras kl 10.00 10.40 för fika samt syn på

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-08-24 1-17 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 14.00-15.55 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Jan Hagelbrand (C) Ulla-Britt

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer