Om Open Source är så himla bra, varför används det inte?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om Open Source är så himla bra, varför används det inte?"

Transkript

1 Om Open Source är så himla bra, varför används det inte? eller är det en myt att det inte används? Bitr. Prof. Björn Lundell, Ph.D. Software Systems Research Group Informatics Research Centre Högskolan i Skövde april 2013 KommITS vårkonferens Conventum, Örebro Björn Lundell, University of Skövde,,Sweden

2 Agenda... Introduktion Missuppfattningar och myter om Open Source Yttranden och strategier för Open Source Transparenta processer för förvaltning av system Erfarenheter från praktiken Rekommendationer Sammanfattning och diskussion Björn Lundell, University of Skövde, Sweden 2

3 Vem? Björn Lundell, Ph.D. (Bitr. Högskolan i Skövde)... forskningsgruppsledare och forskare (Software Systems) inom forskningscentrum för Informationsteknologi, Högskolan i Skövde en av grundarna till den akademiska ämnesgruppen inom IFIP för Open Source (IFIP Working Group 2.13) och organisatör för dess femte (OSS 2009) samt programkommitteordförande för dess åttonde internationella vetenskapliga konferens (OSS 2012). svensk representant i OSI (OSI Affiliate), Open Source Initiative, den organisation som definierar Open Source (www.opensource.org) founding fellow i Open Source Academy, en tankesmedja med forskare och praktiker kring olika aspekter av öppenhet (www.openforumacademy.org) en av grundarna och ordförande för Open Source Sweden, en industriförening etablerad av svenska Open Source-företag projektledare för ORIOS Open Source software Reference Implementations for Open Standards, ett KKS-finansierat forskningsprojekt projektledare, teknisk chef och WP-ledare för flera internationella och nationella forskningsprojekt (med fokus på olika aspekter av Open Source) sedan början av 2000-talet, däribland EU FP6 CALIBRE ( ). Björn Lundell, University of Skövde, Sweden 3

4 Erfarenhet (Open Source) inkluderar resultat från... EU FP6 CALIBRE ( ) ITEA COSI ( ) ITEA2 MoSiS ( ) Open Source Action ( ) ITEA2 OPEES ( ) OSS Researchers Network ( ) Ledning och organisering av öppna praktiker ( )... ORIOS: Open Source software Reference Implementations for Open Standards ( ) Björn Lundell, University of Skövde, Sweden 4

5 Missuppfattning #0: Program vs. filformat... Ibland uppfattas... Programvara = filformat men: Programvara filformat Exempelvis: OpenOffice ODF Lundell, B. (2011) E-Governance in public sector ICT procurement: what is shaping practice in Sweden?, European Journal of epractice, 12(6), Journal epractice Volume 12_6.pdf Björn Lundell, University of Skövde, Sweden 5

6 Open Source: programvara & ämne... Open Source software (OSS) är programvara... som tillhandahålls med en Open Source-licens (licensen är erkänd av Open Source Initiative, se vidare där källkoden är fritt tillgänglig att använda, förändra, förbättra, kopiera och distribuera vidare (sv. öppen källkod) som utvecklas i en öppen samverkan som ger användaren kontroll på sina IT-investeringar Open Source är ett... akademiskt ämne inom IFIP WG 2.13 Open Source Systems sedan 2006 Björn Lundell, University of Skövde, Sweden 6

7 Det finns flera missuppfattningar och myter... om Open Source som bland annat påverkar hur: nationell (& lokal) IT-strategi utformas och implementeras olika intressenter agerar vid utveckling, förvaltning och upphandling av olika IT-lösningar konkurrenssituationen på marknaden ser ut och hur denna kommer att kunna utvecklas på lång sikt förutsättningar för kompetensutveckling och innovation ser ut och kommer att kunna utvecklas på lång sikt hantering av risker för olika former av beroende (inlåsning) Redan 1999 presenterades 10 myter om Open Source av Tim O'Reilly och flera av dessa lever fortfarande vidare... Björn Lundell, University of Skövde,,Sweden 7

8 Missuppfattning #1: relation till Öppen standard Ibland uppfattas... Open Source = Öppen standard men: Open Source Öppen standard En specifikation av en öppen standard (enligt SOU 2009:86) kan implementeras i program som tillhandahålls under olika Open Source-licenser, men även implementeras i program som tillhandahålls under olika slutna (proprietära) licenser. Notera: En sluten standard som tillhandahålls under sk. (F)RAND-villkor kan inte implementeras och tillhandahållas i program under olika Open Source-licenser. Björn Lundell, University of Skövde, Sweden 8

9 Öppen standard (SOU 2009:86)... The standard has been published and the standard specification document is available either freely or at a nominal charge. It must be permissible to all to copy, distribute and use it for no fee or at a nominal fee. The standard is adopted and will be maintained by a not-forprofit organisation, and its ongoing development occurs on the basis of an open decision-making procedure available to all interested parties (consensus or majority decision etc.). The intellectual property - i.e. patents possibly present - of (parts of) the standard is made irrevocably available on a royalty-free basis. There are no constraints on the re-use of the standard. Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86) & även European Interoperability Framework, EIF v1.0, 2004 Björn Lundell, University of Skövde,,Sweden 9

10 Open Source vs. Öppen standard... Open Source Öppen programvara Closed Source Proprietär programvara En standard är inte öppen om den tillhandahålls under villkor som diskriminerar implementationer under olika Open Source-licenser. Formella standarder är inte nödvändigtvis öppna! Björn Lundell, University of Skövde, Sweden 10

11 Myt #2: Open Source och support... Det finns ingen support för Open Source. Ett e-postsystem baserat på öppen källkod är i nuläget inte aktuellt, eftersom XXX kräver support och regelbundna uppdateringar från en leverantör av e-postsystemet. Ur promemoria från en Svensk myndighet 2009 Sedan 2007 finns ramavtal (Kammarkollegiet) som ger möjlighet att upphandla utveckling och support för Open Source (tidigare avtal: Öppna programvaror och tjänster 2007 ) Nuvarande avtal: Öppna programvaror 2010 (www.avropa.se) Sedan 2007 finns en förening (www.opensourcesweden.se) för företag som levererar Open Source-lösningar (där support är en viktig del av de affärserbjudanden som tillhandahålls) Björn Lundell, University of Skövde,,Sweden 11

12 Myt #3: Open Source och stora företag... Open Source används inte av stora företag (mars): Red Hat is the first open-source software company to generate a billion dollars in annual revenue. An estimated fifteen percent of Forbes Global 2000 companies today run Drupal. Företag som Airbus, ARM, Atos, The BMW Group, ebay, Ericsson, Google, IBM, Intel, Nokia, The Bosch Group, SAP AG, Siemens AG, Thales, Tieto (och många andra) är alla medlemmar i Eclipse Foundation (www.eclipse.org). Många större företag är aktiva i olika Open Source-projekt Björn Lundell, University of Skövde,,Sweden 12

13 Frågan är inte om, utan när en organisation bör använda Open Source Lundell & van der Linden (2012) Open Source Software as Open Innovation: Experiences from the Medical Domain, In Managing Open Innovation Technologies, Springer. Björn Lundell, University of Skövde,,Sweden

14 Öppenhet bidrar till konkurrens och demokrati only open technologies create a fair, competitive market, ensuring lower price and interoperability. Viviane Reding, European Commissioner for Information Society and Media, Budapest, 12 March 2008 Jag tycker det är bra med öppen källkod i den offentliga förvaltningen. För statsapparatens eget behov kan det sänka kostnaden samtidigt som det ökar konkurrensen på marknaden. Gentemot medborgaren höjer det demokratin och kan i bästa fall öka tillgängligheten och servicenivån. Statsrådet Mats Odell, Svar på skriftlig fråga, 2007/08:738 Myndigheters användning av öppen källkod, 18 februari, 2008, Björn Lundell, University of Skövde, Sweden 14

15 Svenska regeringen deklarerar (Prop. 2004/05:175)... Användningen av öppna standarder och öppna programvaror bör främjas (Regeringens proposition 2004/05:175 - Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället ) Björn Lundell, University of Skövde, Sweden 15

16 Svenska regeringen deklarerar (enligt IT-ministerns pressekreterare) Huvudinriktningen från regeringens sida är att statliga myndigheter i det offentliga Sverige ska använda sig av öppna standarder och programvara som bygger på öppen källkod, säger Kenneth Hultgren, pressekreterare hos infrastrukturminister Åsa Torstensson. (DN , Kriget om den öppna källkoden Björn Lundell, University of Skövde, Sweden 16

17 Viktiga utgångspunkter för en långsiktigt hållbar e-förvaltning (1/2) Den offentliga förvaltningens e-tjänster bör i så stor utsträckning som möjligt bygga på öppna standarder samt använda sig av programvara som bygger på öppen källkod och lösningar som stegvis frigör förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar och lösningar. (Dir. 2009:19, Delegation för e-förvaltning ) Björn Lundell, University of Skövde, Sweden 17

18 Viktiga utgångspunkter för en långsiktigt hållbar e-förvaltning (1/2) Den offentliga förvaltningens e-tjänster bör i så stor utsträckning som möjligt bygga på öppna standarder samt använda sig av programvara som bygger på öppen källkod och lösningar som stegvis frigör förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar och lösningar. (Dir. 2009:19, Delegation för e-förvaltning ) Öppen källkod => Stimulerar Innovation och samverkan Öppna standarder => Minimerar risken för oönskade inlåsningseffekter Björn Lundell, University of Skövde, Sweden 18

19 Viktiga utgångspunkter för en långsiktigt hållbar e-förvaltning (2/2) Det är av stor vikt att det långsiktiga digitala bevarandet stärks inom e-förvaltningen, både för system och enskilda handlingar. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att bevarandeperspektivet beaktas när nya system byggs upp. (Dir. 2009:19, Delegation för e-förvaltning ) Björn Lundell, University of Skövde, Sweden 19

20 Viktiga utgångspunkter för en långsiktigt hållbar e-förvaltning (2/2) Det är av stor vikt att det långsiktiga digitala bevarandet stärks inom e-förvaltningen, både för system och enskilda handlingar. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att bevarandeperspektivet beaktas när nya system byggs upp. (Dir. 2009:19, Delegation för e-förvaltning ) Långsiktigt digitalt bevarande... är viktigt för demokratin & förutsätter öppna standarder... eftersom... data & information överlever applikationer & system data & information överlever leverantörer Björn Lundell, University of Skövde, Sweden 20

21 Många system har långa livscykler... Företag inom europeisk programvaruindustri behöver ofta förvalta och modifiera sina digitala artefakter och system under mer än 30 år, ibland mer än 70 år Lundell, B., Lings, B. & Syberfeldt, A. (2011) Practitioner Perceptions of Open Source Software in the Embedded Systems Area, Journal of Systems and Software", 84(9): Inom offentlig sektor ställs än större krav på transparens och förvaltning av system under lång tid Kommer digitala artefakter, hård- och programvarusystem som utvecklas inom privat och offentlig sektor att vara tillgängliga för nyttjande (och återutnyttjande) under hela den livscykel som krävs för olika behov? Björn Lundell, University of Skövde,,Sweden 21

22 Användning av Open Source inom skolan... 22

23 Rekommendationer: SOU 2011:67 & e-arkiv... Specifikationerna ska bygga på öppna standards och också ge utrymme för tillämpningar av öppen källkod, allt för att skapa ökad innovation inom området och säkra att de olika systemlösningarna är förvaltningsbara under hela livscykeln. (s. 35) Så enkelt som möjligt för så många som möjligt vägen till effektivare e-förvaltning e-delegationen, SOU 2011:67, oktoberr 2011 Björn Lundell, University of Skövde,,Sweden 23

24 Rekommendationer: UK Gov. Open Source... In digital public services, open source software is clearly the way forward. Liam Maxwell, Government CTO, UK Gov. The design manual also states that any software developed for UK digital public services will be published as open source for others to use. Government mandates 'preference' for open source, ComputerWeekly.com, Björn Lundell, University of Skövde,,Sweden 24

25 UK Gov. Open Standards principles... The publication of the Open Standards Principles is a fundamental step towards achieving a level playing field for open source and proprietary software and breaking our IT into smaller, more manageable components. Total cost of ownership calculations for software often consider the exit and migration costs as part of the cost of the new solution, when in fact this may in part represent the hidden cost of lock-in to an existing solution. As part of examining the total cost of ownership of a government IT solution, the costs of exit for a component should be estimated at the start of implementation. GOV.UK: Open Standards Principles: For software interoperability, data and document formats in government IT specifications Principles-FINAL.pdf Björn Lundell, University of Skövde,,Sweden 25

26 UK Gov. Choosing technology... it remains the policy of the government that, where there is no significant overall cost difference between open and non-open source products that fulfil minimum and essential capabilities, open source will be selected on the basis of its inherent flexibility.... Take every opportunity to contribute back to open source projects you use. Contributions may be in the form of source code, patches, bug reports, feature requests, sponsorship of developers and support staff, engaging in community discussion groups, and giving public attribution to projects. GOV.UK: Government Service Design Manual, Björn Lundell, University of Skövde,,Sweden 26

27 Open Source ger god förvaltning av system & digitala artefakter under mycket lång tid.. Open source projects with healthy ecosystems can be an appropriate way to address risks related to lock-in and long-term maintenance of commodity software van der Linden, Lundell and Marttiin (2009) Commodification of Industrial Software: A Case for Open Source. IEEE Software, 26(4) Company commitment and choice of software licenses affect longevity of tool support for different file formats Lundell et al. (2011) Towards a Sustainable Swedish e-government Practice: Observations from unlocking digital assets, In 16th EURAS Annual Standardization Conf. Community commitment and choice of Open Source licenses may significantly affect long-term maintenance of digital artefacts Lundell & Gamalielsson (2011) Towards a Sustainable Swedish e-government Practice: Observations from unlocking digital assets, In egov 2011 Björn Lundell, University of Skövde,,Sweden 27

28 Sammanfattning: Öppna alternativ är en utgångspunkt för konkurrens & demokrati When open alternatives are available, no citizen or company should be forced or encouraged to use a particular company s technology to access government information. Neelie Kroes, European Commissioner for Competition Policy, Brussels, 10 June 2008 Björn Lundell, University of Skövde,,Sweden 28

29 En organisation får inte bli beroende av enskild teknologi och leverantör The Commission must do its part. It must not rely on one vendor, it must not accept closed standards, and it must refuse to become locked into a particular technology jeopardizing maintenance of full control over the information in its possession. Neelie Kroes, European Commissioner for Competition Policy, Brussels, 10 June 2008 Jag tycker det är bra med öppen källkod Statsrådet Mats Odell (sagt inför formulering av direktivet till E-delegationen) Björn Lundell, University of Skövde, Sweden 29

30 Diskussion kärnfrågan för Open Source handlar kanske mer om huruvida öppna standarder används vid upphandling och utveckling? Hör av er till: (www.his.se/orios) Björn Lundell, University of Skövde,,Sweden

Kommentarer till DIGI

Kommentarer till DIGI Kommentarer till DIGI Kommentarer till DIGI angående föreslagen förändring av föreskrifter om IT-standarder Utfärdare: Bitr. Prof. Björn Lundell, Ph.D. Software Systems Research Group, Informatics Research

Läs mer

1 Definitioner och avgränsningar

1 Definitioner och avgränsningar PM 1 (23) Öppen programvara Enligt kommittédirektiven ska utredaren överväga för- och nackdelar för olika verksamheter i offentlig förvaltning med att använda öppen programvara samt lämna förslag om användningen

Läs mer

Bild. Upphandling av IT. - inlåsningseffekter och möjligheter. Uppdragsforskningsrapport 2013:2

Bild. Upphandling av IT. - inlåsningseffekter och möjligheter. Uppdragsforskningsrapport 2013:2 Bild Upphandling av IT - inlåsningseffekter och möjligheter Uppdragsforskningsrapport 2013:2 En rapport skriven av Richard Wessman på uppdrag av Konkurrensverket Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport

Läs mer

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Betänkande av E-delegationen Stockholm 2009 SOU 2009:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Betänkande av Innovationsupphandlingsutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Klimatpolitikens gordiska knut dags för ett Alexanderhugg?

Klimatpolitikens gordiska knut dags för ett Alexanderhugg? dags för ett Alexanderhugg? Allan Larsson Underlag för seminariet Byt strategi i klimatpolitiken med Global Utmaning i Almedalen 5 juli 2011 Innehållsförteckning Executive summary s. 3 Förord s. 4 1. En

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik Spetstekniker för miljömålen Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik RAPPORT 5933 MARS 2015 Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Vägen mot öppna standarder? Free- and open source software in municipalities The way towards open standards? Datum: 2009-12-10 Version: Slutversion

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Bredband till hela landet

Bredband till hela landet Bredband till hela landet Betänkande av Utredningen Bredband 2013 Stockholm 2008 SOU 2008:40 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Planera för effekt! Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84

Planera för effekt! Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84 Planera för effekt! Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2005 KOM(2005) 642 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EU:s strategi för att åtgärda bristen på personal inom hälsosektorn

Läs mer

Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar April 2014 Begäran om yttrande framställd av utrikeshandelsminister

Läs mer

THE HYPER BUS PROJECT

THE HYPER BUS PROJECT THE HYPER BUS PROJECT Introducing plug-in hybrids in the city of Gothenburg - Layman s report 2014 LIFE10 ENV/SE/000041 With the financial support of the European Commission Page Content Innehåll /Sida

Läs mer

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format. Öppna data i Sverige Resultat och erfarenheter från arbetet med öppna data. År 2014. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Öppna standarder och dokumentformat inom statsförvaltningen

Öppna standarder och dokumentformat inom statsförvaltningen Öppna standarder och dokumentformat inom statsförvaltningen Senaste revision: 2007/03/27 Joachim Strömbergson 1 & Stefan Görling 2 Sammanfattning Dokument inom offentlig verksamhet skapas och utbyts i

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Rapportnummer PTS-ER-2011:26 Datum 2010-12-01 Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Rapportnummer

Läs mer

Reglering i konvergensens tidevarv. Vad händer på den amerikanska regleringsfronten? Karin Hovlin och Magnus Härviden A2007:006

Reglering i konvergensens tidevarv. Vad händer på den amerikanska regleringsfronten? Karin Hovlin och Magnus Härviden A2007:006 A2007:006 Reglering i konvergensens tidevarv Vad händer på den amerikanska regleringsfronten? Karin Hovlin och Magnus Härviden Reglering i konvergensens tidevarv Vad händer på den amerikanska regleringsfronten?

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

A2008:004. Bredbandspolitiken ITPS utvärdering på stopptid. Kurt Lundgren och Eva Söderholm

A2008:004. Bredbandspolitiken ITPS utvärdering på stopptid. Kurt Lundgren och Eva Söderholm A2008:004 Bredbandspolitiken ITPS utvärdering på stopptid Kurt Lundgren och Eva Söderholm Bredbandspolitiken ITPS utvärdering på stopptid Kurt Lundgren Eva Söderholm ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Finansmarknaden, miljön och redovisningen

Finansmarknaden, miljön och redovisningen miljön och redovisningen RAPPORT 5521 DECEMBER 2005 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma

Läs mer