Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015"

Transkript

1 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015

2 Lånsiktigt mål för Fridhemsgymnasiet Vårt långsiktiga mål är att alla på Fridhemsgymnasiet ska mötas med respekt, bli positivt uppmärksammade, samt känna trygghet och kamratskap i sin klass och skola.

3 Innehåll i skolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling Förklaring av centrala begrepp, Beskrivning av hur arbetet på skolan är uppbyggt Beskrivning av nuläget på skolan Mål och åtgärder för trivselskapande och förbyggande aktiviteter under läsåret Vad som händer om kränkning äger rum Den årliga planen är ett omfattande dokument på cirka tjugofem sidor text. Denna presentation syftar till att ge en sammanfattande bild av innehållet i planen.

4 Vad är kränkande behandling? Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en människas värdighet. Kränkningarna kan ta sig olika uttryck: - Fysiskt (slag, knuffar) - Verbalt (hot, svordomar, öknamn) - Psykosocialt (utfrysning blickar) - Text och bild (sms, mms, fotografier, sociala medier)

5 Vad är trakasserier? - Trakasserier kränker en elevs värdighet och har koppling till diskrimineringsgrunderna - Sexuella trakasserier är trakasserier av sexuell natur. Tex. sexuella skämt, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande.

6 Vad är mobbning? Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. (Skolverkets Allmänna råd, 2012, sid 9) Enligt skollagen skall skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling, mobbning och rasistiska beteenden.

7 Vilka är diskrimineringsgrunderna? Kön Etnisk tillhörighet Religion eller trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Könsöverskridande identitet eller utryck Ålder En elev kan i juridisk bemärkelse inte diskriminera en annan elev, men personal kan göra sig skyldig till diskriminering. Om du har anmält en skola för diskriminering får du inte bestraffas, det vill säga utsättas för så kallade repressalier. Bestraffningar eller repressalier kan till exempel vara sämre betyg. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än en annan elev.

8 Vilken sorts diskriminering rör det sig om? Om en lärare ger högre betyg till en tjej än till en kille som presterat likvärdigt, med motiveringen att flickor tar större ansvar för sin utbildning. Om en lärare skrattar åt en bild med en man som är klädd i typiska kvinnokläder. Om du som tjej får inte gå på skoldans tillsammans med din flickvän. Om du inte får vara med i undervisningen för att du har ADHD. Om en lärare tafsar på dig. Om du som har huvudduk inte får vara med på gymnastiken Finns det fler exempel? Diskutera i elevgruppen.

9 Direkt diskriminering Indirekt diskriminering Direkt diskriminering innebär att en elev missgynnas och att det har en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering innebär att skolan tillämpar en bestämmelse som verkar neutral men som i praktiken missgynnar en elev enligt någon av diskrimineringsgrunderna.

10 Så jobbar vi på skolan - Rektor har det övergripande ansvaret för skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling - Elevhandledare ansvarar för arbetet med trygghet och trivsel i klassen. Har i uppgift att se till att innehållet i skolans årliga plan är känt av eleverna. - Kamratstödjare utses i varje klass. De ansvarar för att uppmärkasamma hur det fungerar i klassen och ingår i skolans kamratstödjargrupp. - Skolvärdar finns tillgängliga för stöd och hjälp inom det psykosociala området. De leder arbetet med kamratstödjargruppen. - Trygghetsgruppen består av representanter från skolans personal och arbetar för att förebygga kränkningar på skolan. - Antimobbningsteamet är ett team som arbetar strukturerat vid fall av kränkande behandling. - All skolans personal skall enligt lag alltid reagera och agera vid kränkande behandling på skolan.

11 Vad händer om en elev blir kränkt av annan elev? 1. Rektor eller antimobbningsteam kontaktas 2. Enskilt samtal hålls med utsatt elev 3. Enskilda samtal hålls med misstänkta elever 4. Beslut om försoningsmöte om möte inte genomförs går man till plan B 5. Försoningsmöte hålls om alla är villiga 6. Mötet följs upp med enskilda samtal. Om situationen blir bättre tackas eleverna för gott samarbete. 7. Vårdnadshavare kontaktas Plan B 1. Mer information samlas in 2. Allvarssamtal med de som utfört kränkning 3. Kontakt med utsatt elev för att se om kränkning upphört 4. Om kränkning ej upphört beslutar rektor om åtgärder

12 Vad händer om en elev blir kränkt av personal på skolan? Personalansvarig rektor kallar personal till ett utredande samtal. Rektor har dokumentationsansvar och uppföljningsansvar gentemot elev. Det är viktigt att barn, elever och deras vårdnadshavare har kännedom om vem de ska vända sig till om de anser att huvudmannen eller någon i personalen utsätter någon för diskriminering eller kränkande behandling. En elev som blivit kränkt kan vända sig till all personal.

13 Så skapas den årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling 1. Utifrån resultaten i de årliga elevenkäten görs en beskrivning av läget på skolan. Nulägesbeskrivningen styr vad skolan fokuserar på i den kommande planen. 2. Ansvarig rektor lägger i samråd med trygghetsgruppen fram ett förslag på en plan för läsåret. 3. En fokusgrupp av elever (kamratstödjarna) läser planen och kommer med förslag på förändringar 4. Eventuella förändringar görs 5. Planen fastställs i LSG och läggs ut på skolans hemsida 6. Elevhandledarna går igenom planen/denna presentation med klassen

14 Skolans främjande och förebyggande åtgärder 2014/2015 Trivselskapande aktiviteter i klassen/programmet/skolan Kamratstödjare väljs i alla klasser Trivselenkät årskurs 1 PPT-version av Årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling gås igenom på APT av rektor och på vi-tid av EHL PPT- elevdemokrati gås igenom på vi-tid Elevforum 2ggr/år Reviderad årlig plan läggs ut på hemsidan

15 Trivselregler på Fridhem Trivselregler finns på Fridhemsgymnasiets webbplats, gå igenom dessa med dina elever om du inte har gjort det vid tidigare tillfälle. Bilden är klickbar och länkad till trivselreglerna.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling CONSENSUM VUX LUND Upprättad 2009-01-01 Reviderad 2014-12-05 Gäller till 2015-12-05 Fastställd av Consensum vuxenutbildnings lärarlag och studeranderåd

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Stenbocksskolan/Skolområde Syd År 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-06-13 Vision: På Stenbocksskolan ska alla känna sig trygga och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen(2010:800) Stenhamreskolan F-6 Gäller läsåret 12/13 Antagen ljusdal.se Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan för

Likabehandlingsplan för Likabehandlingsplan för 100107 FRISKOLAN KRONOBERGSHED Styrelsens ställningstagande till likabehandlingsplanen Styrelsen, som är huvudman för Friskolan Kronobergshed, har läst och förstår arbetet med likabehandlingsplanen.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19 Likabehandlingsplan 2010/2011 2010-08-19 Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 Syfte med likabehandlingsplanen Syftet med planen är att förebygga och behandla alla former av

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Likabehandlingsplan Kunskapsskolan Botkyrka

Likabehandlingsplan Kunskapsskolan Botkyrka Likabehandlingsplan Kunskapsskolan Botkyrka Samtliga inom Kunskapsskolans verksamhet, såväl vuxna som elever skall kontinuerligt tillsammans verka för ett arbetsklimat där alla respekterar varandra. Trakasserier

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer