ÄNGSLÄTTSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNGSLÄTTSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015"

Transkript

1 ÄNGSLÄTTSKOLAN Möjligheternas skolenheter erbjuder: Mångfald - Hälsa - Delaktighet Ansvar - Gränslös kunskap Och ett lustfyllt LÄRANDE LÄSÅRET 2014/2015 Grundskoleförvaltningen Utbildmimgsområde Väster Ängslättskolan Besöksadress: Telefon: malmo.se sponsrar denna trycksak

2 Grundsärskola Att vara den man är, det vill säga en individ olik alla andra människor, är min rättighet som människa Av Finn Curling Grundsärskolan är en egen skolform. Skolformen finns för de elever som på grund av utvecklingsstörning inte kan nå målen i grundskolan (11kap. skollagen). I grundsärskolan kan barn och ungdomar ta del av individuellt anpassad utbildning. Utbildningen skall i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i grundskolan. Grundsärskolan har två inriktningar, grundsärskola mot ämnen och grundsärskola mot ämnesområden. I varje klass arbetar speciallärare/specialpedagog tillsammans med resurspersoner. Personalbehovet i klasserna varierar beroende på elevernas behov av stöd. Extra resurser är knutna till vår särskola i form av talpedagog, slöjdlärare och musiklärare. 15

3 Hälsofrämjande skola Vår hälsoplan innehåller områdena: Livskunskap (Eq) Fysisk aktivitet Kost (en särskild satsning med den lilla skriften Må bra, som delas ut till eleverna i förskoleklass). Vi strävar efter att vara en sockersnål skola. Föräldrasamverkan med bl a föräldrasamråd. Vi hälsar er välkomna till föräldrasamråd den 15 oktober kl samt 14 april kl BUNKEFLOMODELLEN EN DAGLIG FYSISK AKTIVITET I SKOLAN Att investera i hälsa och kunskap är två viktiga utvecklingsfaktorer för individen, företaget och samhället. Bunkeflomodellens vision är att skapa möjligheter för en hälsosam livsstil. Alla klasser på Ängslätt har daglig fysisk aktivitet på schemat. Lekplatser både på skolan och i närområdet är viktiga för våra fysiska aktiviteter och närområdet bjuder på många möjligheter till lek och rörelse i härliga miljöer. SIMNING Från och med läsåret 2014/2015 anordnas centralt av Grundskoleförvaltningen simundervisning för årskurs 2. Mer information skickas hem till berörda klasser. VÄNLIG SKOLVÄG Som ett led i hälsofrämjande skola uppmuntrar eleverna till att gå eller cykla till skolan. Att cykla ensam till skolan före årskurs 4 rekommenderar vi dock inte. Kom ihåg hjälmen! STUDIEBESÖK Skolor kontaktar ofta oss för att få veta mer om vårt hälsofrämjande arbete. Då ordnar vi studiebesök och berättar om vår verksamhet. Innehållsförteckning Välkommen till det nya läsåret 2014/ Kontaktuppgifter Läs- och lovdagar Ledighet Skolbarnomsorg Trivselregler Skolskjuts Sjukdom Skolhälsovård Mobbingförebyggande arbete Hälsofrämjande skola Särskola Våra skolor stödjer också elevernas utveckling mot god psykisk och social hälsa genom hälsofrämjande aktiviteter; till exempel drama, avslappning, massage och elevdemokrati. Alla klasser har också 30 min Eq schemalagt varje vecka. 14 3

4 Mobbingförebyggande arbete Välkomna till det nya läsåret 2014/2015! På vår skola har vi en tydlig handlingsplan i arbetet med att förebygga och stoppa mobbning samt all form av kränkning. Kamratstödjarna är vårt antimobbningsteam, de består av en grupp elever och skolpersonal som tillsammans arbetar mot mobbning och kränkning. FÖRÄLDRAR KAN HJÄLPA TILL Skolans personal kan göra mycket men det är nödvändigt att även föräldrar hjälper till. Ordet mobbning används ofta men det rör sig i de flesta fall om en vanlig konflikt. Det är viktigt att skilja på konflikt och mobbning. Klassläraren bedömer när kontakt med föräldrarna tas. NU FORTSÄTTER ÄNGSLÄTTSKOLANS TRÄNINGSLÄGER! Glädjande nog behåller vi våra sexor på Ängslättskolan. Vi samarbetar med Sundsbroskolan 6-9 för att förbereda eleverna på bästa sätt för högstadiet. Enligt läroplanen arbetar vi med kunskapskraven i årskurs 3 och 6. Eleverna ska ha betyg för första gången i årskurs 6 och under vårterminen 2015 genomförs nationella prov i årskurs 3 och 6. Nytt för året är också att eleverna i årskurs 6 kommer att driva och ha tillgång till caféverksamhet tillsammans med en fritidsledare. Vi strävar efter att sortimentet på caféet ska vara nyttigt och sockersnålt. ÅRSKURS 3 En annan nyhet är att vi från och med vårterminen 2014 bildar nya klasser efter årskurs 3 eftersom vi vill ge barnen möjligheter till fler kamratrelationer. Pedagogerna arbetar med klassbildningarna tillsammans med specialpedagogerna och arrangerar träffar i de nya konstellationerna under våren. FÖRSTELÄRARE Under förra läsåret anställde Ängslättskolan två förstelärare och detta utökas nu med ytterligare två. Våra fyra förstelärare kommer bland annat att arbeta med matematik, språkutveckling, NO/teknik, formativ undervisning och digitalisering. Grundskoleförvaltningens kvalitetsmål; elevens arbetsmiljö och språkutveckling, kommer att genomsyra årets arbete tillsammans med fortsättning på matematiklyftet och arbete med läsförståelse. Vi kommer som vanligt att ha gemensamma teman; värdegrundsarbete, läs- och skrivtema och matematikvecka. LÄXHJÄLP OCH IET Vi fortsätter med att erbjuda läxhjälp till alla barn samt IET (individuell elevtid) då pedagogerna har tid att träffa eleverna enskilt och diskutera skolarbetet. MÅLUPPFYLLELSE Ängslättskolan har hög måluppfyllelse. Det har visat sig på vårterminens nationella prov i årskurs 3. Detta beror på att vi har vetgiriga och ambitiösa elever som får det stöd de behöver av skolans kompetenta personal och av er, engagerade och positiva föräldrar. MOBBNING OCH KRÄNKNING ÄR: När en elev upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera elever till exempel knuffar, elaka kommentarer, utfrysning. När parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten ständigt är i underläge och blir kränkt. Diskriminering, sexuella trakasserier, främlingsfientlighet, rasism och homofobi. Det kan ske fysiskt med slag och sparkar, verbalt med hotelser och grova ord, psykosocialt som utfrysning och ryktesspridning samt även text och bildburna kränkningar med brev, sms, e-post och chatt via Internet. E-mobbning är ett nytt ord och är precis som vanlig mobbning/kränkning fast den sker på internet och ofta i sociala medier. Det kan röra sig om otrevliga meddelande, ett hot, ett rykte, bild/film eller liknande. Visa tydligt för ditt barn att du inte accepterar att mobbning/kränkning förekommer. Om vi tillsammans tar avstånd från mobbning så får det en positiv inverkan på barnen. Ta kontakt med skolan om ditt barn berättar om mobbning/kränkning så att vi tillsammans kan hjälpas åt att skapa en skola där alla trivs och har det bra. 4 13

5 Skolhälsovård SKOLHÄLSOVÅRDEN ERBJUDER Hälsobesök i Förskoleklass, åk 2, åk 4 och åk 6. Hälsobesöket innefattar hälsosamtal, hörsel-, syn- och ryggundersökning samt längd och vikt. Mottagning för elever med akuta skador/ sjukdom. (Skador och sjukdom som sker utanför skoltid hänvisas till vårdcentral/ akutsjukvård) Vaccinationer: Årskurs 2: Mässling Påssjuka - Röda hund Årskurs 5: HPV för flickor Årskurs 9: Difteri Stelkramp Kikhosta Skolhälsovården är även behjälplig i ansökningsförfarandet till kollo i samverkan med Malmö Sommargårdar samt förmedlar kontakt med bland annat skolläkare och skolpsykolog vid behov. Man kan vända sig till skolhälsovården i allergifrågor och liknande. Skolsköterska Linda Gunneberg Tel: Mobiltfn: Ängslättskolan Skolläkare Ann-Charlotte Ljung Kontakt förmedlas av skolsköterskan. HEMSIDAN Skolans hemsida hittar du genom att klicka dig vidare på Här uppdaterar vi med aktuella händelser och viktig information. Tillsammans tar vi nya tag in i ett nytt spännande läsår! Välkomna! ANN ERICSON, ANNLOUISE BECKE & CECILIA DRAKFELT Skolledning 12 5

6 Kontaktuppgifter Rektor Ann Ericson Biträdande rektor Ann-Louise Becke Biträdande rektor Cecilia Drakfelt Skoladministratör Marie Brefelt Skolsköterska Linda Gunneberg IT-pedagog Andreas Friberg Vaktmästare Pierre Edén Personalrum Ängslättskolan Fax Sjukanmälan skola F-5 - före kl malmo.skola24.se Utlåning av matsalar kan under kommande läsår inte erbjudas. Sjukdom Sjukanmälan till Ängslättskolan görs enligt följande: Ring före kl på tfn: Följ instruktionerna och knappa in ditt barns 10-siffriga personnummer. Observera att sjukanmälan måste göras varje dag! Vid oanmäld frånvaro tar skolan alltid kontakt med hemmet för att undersöka frånvaroorsaken. Ni kan även frånvaroanmäla via malmo. skola24.se TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR: Många elever har allergiska problem på grund av doftöverkänslighet. Vanliga reaktioner är huvudvärk, trötthet och svårighet att koncentrera sig på skolarbetet. För att slippa dessa besvär ber vi barn och vuxna att undvika parfymer och parfymerade deodoranter. Då vi har några barn med livshotande jordnötsallergi så har vi beslutat att skolan ska vara totalt jordnötsfri! POLICY VID NÅGRA VANLIGA SJUKDOMAR I SKOLA Feber och eller förkylning Barn ska ha en feberfri dag hemma (utan febernedsättande medicin) innan man går tillbaka till förskolan/skolan. Det är viktigt att bedöma allmäntillståndet, barnet ska orka med både skola och fritids under en hel dag. Magsjuka/diarré/kräkningar/ vinterkräksjuka Magsjuka är ansträngande för hela kroppen samt även mycket smittsam, man ska därför vara helt återställd innan man kommer tillbaka till skolan vilket kan innebära att man är hemma minst två dygn efter diarréer eller kräkningar har upphört för att minska smittspridningen. Var mycket noggrann med handhygienen. Streptokockinfektioner Vid halsfluss eller andra streptokockinfektioner behövs ofta penicillinbehandling. Man bör ha medicinerat i minst två dygn innan man återgår till förskolan/skolan för att minska smittrisken samt även för att kroppen ska hinna återhämta sig. Behandlas man med penicillin bör man undvika att delta i idrott med mycket fysisk aktivitet. Ögoninfektioner Ögoninfektion är ofta orsakad av antingen virus eller bakterier. Vid en bakteriell infektion har man ofta mer gulaktigt klet och irritation i ögat och det kan behövas medicin i form av ögondroppar eller salva. Tänk på att smittrisken finns i upp till ett dygn efter första behandlingen. Har barnet en kraftig förkylning med rodnade rinniga ögon kan det vara ett virus, då går ögoninfektionen oftast över snabbare om man baddar ögonen med ljummet rent vatten. Tänk på handhygienen för att minska smittspridningen. Huvudlöss Förskolan/skolan brukar få påhälsning av löss lite då och då. Titta ofta i era barns hår, speciellt vid öronen och i nacken för att upptäcka eventuella löss. En bra metod är att kamma barnens hår regelbundet. Det finns bra lusmedel på apoteken och ibland måste hela familjen behandlas samtidigt för att begränsa att lössen sprids. För ytterligare information se 6 11

7 Skolskjuts Enligt skollagen har skolan endast skyldighet att anordna skolskjuts från åk 1 och då i direkt anslutning till skoldagens slut. SKOLBUSS Du som åker skolbuss måste gå hemifrån i god tid. Ställ dig i kö då du kommer fram till hållplatsen. Lämna inte din plats under resan. Vänta tills bussen har lämnat hållplatsen innan du går därifrån. Säkerhetsbälte finns normalt och måste användas. Kommer inte bussen inom 20 minuter efter utsatt tid, får eleverna gå hem. Kontakta skolan för information. BUSSCHAUFFÖR Mobiltfn: Läs och lovdagar Läsåret skall enligt skollag och skolförordning bestå av 40 veckor, minst 178 läsdagar och 12 lovdagar. Undervisning får inställas för högst 5 studiedagar. Kommunfullmäktige beslutar om läsårets förläggning. HÖSTTERMIN /8 19/12 Studiedagar: 24/9 och 27/10 Lov: 28/10-31/10 VÅRTERMIN /1 11/6 Studiedagar: 7/1, 12/3 och 27/5 Lov: 16/2 20/2, 30/3 2/4 och 15/5 FRITIDSHEMMEN Stängdagar för fritidshemmen Enligt beslut i Grundskloenämnden kommer fritidshemmen från och med höstterminen 2014 att ha 2 stängdagar/termin. Under höstterminen-14 är fritidshemmen stängda torsdagen den 14/8 och måndagen den 27/10. Under vårterminen 2015 är fritidshemmen stängda onsdagen den 7/1 och ytterligare en dag som ännu inte är beslutad. Information om denna skickas hem samt publiceras på skolans hemsida. Övriga studieoch lovdagar är fritidshemmen öppna. Ledighet Frånvaro från skolan innebär alltid ett avbrott i den planerade pedagogiska processen och inverkar negativt på elevernas lärande. Därför manar vi till stor återhållsamhet vad gäller ledighet för enskilda angelägenheter. Vid sådan frånvaro påtar sig elev och vårdnadshavare ansvaret för att eleven tar igen det hon/han förlorat i skolarbetet. Såväl Utbildningsdepartementet som Skolverket understryker dels att ledighet inte ska beviljas så att respekten för skolarbetet tonas ner, dels att ledigheten inte är en rättighet för elever utan en möjlighet i vissa fall och rekommenderar att ledighet beviljas med stor restriktivitet. Beakta att vi ej beviljar ledighet i samband med de nationella prov som genomförs i årskurs 3 och årskurs 6 under vårterminen. Klasslärare får bevilja ledighet 5 dagar/läsår. Ledighet utöver detta beviljas av rektor. Ansökningsblanketter finns på skolan och lämnas till klasslärare senast 14 dagar före aktuell ledighet. 10 7

8 Skolbarnomsorg Trivselregler Fritidshemmen är öppna för elever från förskoleklass till och med skolår 6. Både morgon och eftermiddagsomsorg erbjuds. Vi har öppet såväl lov- som skoldagar. Öppning och stängning sker på Ängsklockan 1. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn. Fritidshemmen arbetar under läroplan för grundskolan, Lgr 11. Fritidshemmen förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Stängdagar för fritidshemmen Enligt beslut i Grundskloenämnden kommer fritidshemmen från och med höstterminen 2014 att ha 2 stängdagar/termin. Under höstterminen-14 är fritidshemmen stängda torsdagen den 14/8 och måndagen den 27/10. Under vårterminen 2015 är fritidshemmen stängda onsdagen den 7/1 och ytterligare en dag som ännu inte är beslutad. Information om denna skickas hem och läggs ut på skolans hemsida. Övriga studie- och lovdagar är fritidshemmen öppna. FRITIDSHEM Fritidsklubben/Ängahuset Tfn: (Klubben) Tfn: (Ängahuset) Ängsklockan 1 Tfn: Ängsklockan 2 Tfn: Tfn: Hemvist Ugglan Tfn: Hemvisten är för grundsärskolans elever från och med den termin de fyller 13 år. Denna verksamhet bedrivs i huvudsak i särskilda lokaler. Hemvisten bedriver fritidshemsverksamhet före och efter skoldagen och på skolloven. Målet är att ge en god omsorg, trygghet, gemenskap och en medveten pedagogik. Några av grundsärskolans elever är integrerade i den ordinarie fritidsverksamheten. Vid syskons födelse har man rätt att behålla plats på fritidshem under två månader. Vi arbetar dagligen med frågor som rör skolans värdegrund. Det är viktigt att vi gör vårt bästa för att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Man ska visa hänsyn till varandra och vara rädd om både kamrater och skola. Vi har sammanfattat en del av de gemensamma regler och normer som vi tillsammans strävar efter att hålla, samt hur vi följer upp eventuella överträdelser. OBS! Nedan regler gäller redan när man kommer till skolan på morgonen och tills man lämnar skolområdet efter skolan eller fritids. Det är inte tillåtet att cykla, åka rullskridskor, skateboard eller kickboard på skolgården under skoltid. Vi tar hand om dessa saker om de trots tillsägelser används. Sakerna lämnas ut vid skoldagens slut. Bandy och andra bollsporter ska spelas på avsedd plats. Stoppade bandybollar eller andra hårda bollar får inte användas på grund av skaderisk. Elever som inte följer denna regel får avstå från sin speltid under en vecka. Eleverna behöver frisk luft och rörelse för att orka koncentrera sig under lektionerna. Därför ska eleverna vistas utomhus på rasterna. I korridorerna får elever endast vara i samband med toalettbesök och lektioner. Det är förbjudet att använda kränkande ord och fysiskt våld. Ofta när elever skojbråkar/brottas med varandra slutar detta med att någon blir ledsen eller skadad. För att undvika detta får det inte ens förekomma slagsmål på skoj och absolut inte med pinnar eller stenar. Skolan ansvarar inte för elevens personliga värdesaker/pengar som tas med hemifrån. Mobiltelefon, elektroniska spel och liknande får inte användas under skoltid och fritidshemstid. Bryter eleven mot detta tar läraren hand om dessa tills skoldagen är slut. Vi ser helst att eleven lämnar mobiltelefonen hemma. Förstört material på skolgården, i klassrum och i övriga lokaler ersätts av eleven. Detta gäller även borttappat material. Det är viktigt att få lugn och ro vid lunchrasten. Reglerna för allas trevnad måste därför respekteras. Vi arbetar med profilen Hälsofrämjande skola och vill lära oss hälsofrämjande seder och bruk. Därför får elever inte äta godis under skoldagen. Vid idrott, slöjd och utflykter krävs det att eleverna är extra uppmärksamma på reglerna. För att kunna bedriva säker verksamhet måste reglerna följas. Änglagård Tfn: Tfn: Det är kul med snö men på grund av skaderisken är det förbjudet att kasta snöbollar på skolgården. Skolledning, personal och elevråd på Ängslättskolan 8 9

ÄNGSLÄTTSKOLAN LÄSÅRET 2013/2014

ÄNGSLÄTTSKOLAN LÄSÅRET 2013/2014 ÄNGSLÄTTSKOLAN Möjligheternas skolenheter erbjuder: Mångfald - Hälsa - Delaktighet Ansvar - Gränslös kunskap Och ett lustfyllt LÄRANDE LÄSÅRET 2013/2014 Grundskoleförvaltningen Ängslättskolan Besöksadress:

Läs mer

SUNDSBROSKOLAN F-5 LÄSÅRET 2014/2015

SUNDSBROSKOLAN F-5 LÄSÅRET 2014/2015 SUNDSBROSKOLAN F-5 Trygghet-Kunskap-Social kompetens-glädje- Välbefinnande-Trivsel-Nyfikenhet-Empati- Ansvar-Självkänsla LÄSÅRET 2014/2015 Grundskoleförvaltningen Utbildningsområde Väster Besöksadress:

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga kommun

Elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga kommun Elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga kommun Information till vårdnadshavare Så här arbetar elevhälsans medicinska insatser i grundskolan Skolsköterskan Finns på skolan olika dagar med öppenmottagning.

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2014/2015 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

Värdegrundsplan Ekeby och Svalnässkolor. Mål. Vi vill

Värdegrundsplan Ekeby och Svalnässkolor. Mål. Vi vill Värdegrundsplan Ekeby och Svalnässkolor Mål Vi vill Ha barnens bästa i fokus när vi fattar beslut Barnen ska trivas, känna sig trygga och bekräftade och få ett gott självförtroende Barnen ska känna förtroende

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga kommun

Elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga kommun Elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga kommun Information till vårdnadshavare Så här arbetar elevhälsans medicinska insatser i grundskolan Skolsköterskan Finns på skolan olika dagar med öppenmottagning.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nykyrka skola/fritid. Reviderad juni 2008

Likabehandlingsplan. Nykyrka skola/fritid. Reviderad juni 2008 Likabehandlingsplan Nykyrka skola/fritid Reviderad juni 2008 Vår likabehandlingsplan bygger på lagen om Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (06-04-01), samt Bildningsnämndens

Läs mer

Hälsoplan för Tegnérskolan

Hälsoplan för Tegnérskolan Hälsoplan för Tegnérskolan 2010 2011 Tegnérskolans Hälsoplan 2010-2011 Inom skolan arbetar alla kompetenser tillsammans för att bidra till varje elevs utveckling, hälsa och trygghet, men också för att

Läs mer

Välkomna på föräldramöte läsåret

Välkomna på föräldramöte läsåret Välkomna på föräldramöte läsåret 2016-2017 Dagens möte Presentation Information skolledning Hemsida IKT 1:1 satsning Elevhälsa Skolsköterskans basprogram Fritidhemmet F-3 och öppen fritids 4-6 Föräldraföreningen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2015/16 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Läroplan för gymnasieskolan

Läs mer

Listerby enhet. Kallinge skolområde

Listerby enhet. Kallinge skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling Listerby enhet Kallinge skolområde I Kallingespåret jobbar vi för allas rätt att må bra och utvecklas i en trivsam och trygg miljö. Det är då viktigt att

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Alla vuxna har skyldighet att ingripa och agera om något otillbörligt ändå sker.

Alla vuxna har skyldighet att ingripa och agera om något otillbörligt ändå sker. Inledning Södermalmsskolans mål är att alla barn och vuxna ska känna sig trygga och välkomna till skolan. Vi är beroende av goda relationer och ett fungerande samspel då vi är varandras arbetsmiljö. På

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan

Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan 1(9) TILLSAMMANS Hos oss möts barn, ungdomar och vuxna på världens viktigaste arbetsplats. Det är här vi vuxna ska hjälpa Dig som växer upp

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Långekärrs skola Handläggare: Hans Persson Datum: 2015-09-01 Verksamhet: Förskoleklass, årskurs 1-5, och fritidshem Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

Montessorifriskolans fritidshem

Montessorifriskolans fritidshem Montessorifriskolans fritidshem Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i årskurs F- 6. Fritids uppgift är att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Verksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Lackarebäcksskolan För verksamheterna grundskola, förskoleklass samt fritidshem 1( 12) Inledning Lackarebäcksskolans plan

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Högadalsskolan

Likabehandlingsplan. för. Högadalsskolan Likabehandlingsplan för Högadalsskolan Reviderad maj 2014 Värdegrund för Högadalsskolan Alla barn skall kunna gå till Högadalsskolan och känna sig trygga, sedda och stimulerade. Vi lever alla i sammanhang

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Informationsbrev Hällby skola

Informationsbrev Hällby skola Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Hällby skola Veronica Thulin Skoladministratör Tfn 016 710 20 08 Datum 15-08-24 1 (5) Informationsbrev Hällby skola augusti 2015 Vi hälsar

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Handlingsplan mot mobbning, trakasserier och kränkningar

Handlingsplan mot mobbning, trakasserier och kränkningar Läsår 2013/2014 Handlingsplan mot mobbning, trakasserier och kränkningar på Parkskolan, skola och fritidshem Representanter för skola och fritidshem har deltagit i arbetet med att utforma handlingsplanen.

Läs mer

FRITIDSHEMMET VITTRA BROTORP

FRITIDSHEMMET VITTRA BROTORP FRITIDSHEMMET VITTRA BROTORP Vi på Vittra Brotorps fritidshem önskar er varmt välkomna till en inblick i vår verksamhet. Här kommer lite information om hur en dag på fritids/ klubben kan se ut, vilka regler

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Bikupans fritidshems likabehandlingsplan 2009-2010 Den 1 april 06 trädde en ny lag i kraft; Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Ämnesområde Likabehandlingsplan

Ämnesområde Likabehandlingsplan Ämnesområde Likabehandlingsplan Syftet med planen är: Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Skolan och fritidshemmet ska vara fria från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Halvarsgårdars skola

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Halvarsgårdars skola Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Halvarsgårdars skola 2016-2017 1(11) Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Halvarsgårdars skola

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4 Värdegrund... 4

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Välkommen till Ekbergaskolan Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Läsåret 2008/2009 Välkommen till Ekbergaskolan Vi arbetar för: Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Ekbergaskolan är belägen

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Vision På Tanneforsskolan ska alla känna sig trygga. Genom denna trygghet skapas förutsättningar för ett allsidigt lärande. Uppdraget Ny lag: Från 2006-04-01

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Utbildning Limhamn-Bunkeflo PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Ängslättskolan Grundsärskolan Mål, syfte... s. 3 Definitioner... s. 4 Förebygga och Upptäcka... s. 5 Utreda och Åtgärda... s. 8 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information

Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information Häggviks Gymnasium Lå 14/15 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2014/15 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Lpf 94 (för elever

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds skola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds skola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds skola 2014/2015 Planen utvärderas varje år Övertygelse (vision) Alla människor har ett egenvärde och alla duger. Alla är olika och alla har

Läs mer

Väskinde skola HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) KRÄNKANDE BEHANDLING

Väskinde skola HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) KRÄNKANDE BEHANDLING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) Övergripande vision/policy Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och skolan skall

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-15!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-15! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-15! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Värdegrundsfrågor/Likabehandling/Mobbning

Värdegrundsfrågor/Likabehandling/Mobbning PLAN FÖR FRÄMJANDE AV TOLERANS OCH GOD GEMENSKAP MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Uppdaterad juni 2015 Värdegrundsfrågor/Likabehandling/Mobbning Denna plan för att definiera, upptäcka och åtgärda

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Centralskolans grundskola och grundsärskola -

Information. till alla föräldrar och elever vid Centralskolans grundskola och grundsärskola - Information till alla föräldrar och elever vid Centralskolans grundskola och grundsärskola - Läsåret 2013/2014 1 VISION Ut kliver glada barn med nyfikenheten i behåll. VÄRDEGRUND Barn, föräldrar och personal

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SVENSBY SKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SVENSBY SKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SVENSBY SKOLA 2009/2010 Vårt gemensamma arbete på Svensby skola skall grundas på ömsesidig respekt och utformas så att eleverna får goda kunskaper och redskap för ett livslångt lärande.

Läs mer

Klämmestorpsskolans årliga plan för likabehandling, för skola och fritidshem

Klämmestorpsskolans årliga plan för likabehandling, för skola och fritidshem Klämmestorpsskolans årliga plan för likabehandling, för skola och fritidshem År 2015 INNEHÅLL VISION s.1 MÅL s.1 LIKABEHANDLINGSPLAN s.2 VAD ÄR DISKRIMINERING? s.2 VAD ÄR EN KRÄNKANDE BEHANDLING? s.2 LIKABEHANDLINGSPLANEN

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling BÅSTAD KOMMUN Backaskolan med dess förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling Läsåret 2013/2014 INLEDNING På vår

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Hammerstaskolan

Likabehandlingsplan för. Hammerstaskolan 1 Likabehandlingsplan för Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplanen är vår gemensamma plan för att förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande behandling och mobbning. Planen innefattar både

Läs mer

Rubriker: 1. Mål 2. Förebyggande insatser mot kränkande behandling och mobbning 3. Åtgärdande insatser 4. Uppföljning. Reviderad

Rubriker: 1. Mål 2. Förebyggande insatser mot kränkande behandling och mobbning 3. Åtgärdande insatser 4. Uppföljning. Reviderad Rubriker: 1. Mål 2. Förebyggande insatser mot kränkande behandling och mobbning 3. Åtgärdande insatser 4. Uppföljning Reviderad 2017-2018 1. Mål Målsättning: Samtliga elever på vår skola ska känna sig

Läs mer

Välkommen till Väskolan

Välkommen till Väskolan Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Specialpedagoger Läsåret 2014/15 Antal elever Ca 500 Personal Ca 50 Skoltider F-klass må-fr 08.25-13.25 Organisation Väskolan 7 arbetslag

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för barn/elever mot. VÅLD, DISKRIMINERING eller ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

HANDLINGSPLAN. för barn/elever mot. VÅLD, DISKRIMINERING eller ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Djupadals rektorsområdes HANDLINGSPLAN för barn/elever mot VÅLD, DISKRIMINERING eller ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Fastställd 2007-08-14 HANDLINGSPLAN MOT VÅLD, DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

Läs mer

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. 2011/2012 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är

Läs mer

Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt spännande läsår!

Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt spännande läsår! Barn och utbildningsförvaltningen Datum 1 Hållsta skola 2016-08-11 Maria Johansson Skoladministratör 016-710 46 64 Informationsbrev augusti 2016 Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt

Läs mer

Planen vänder sig till alla barn och vuxna som vistas i förskolan

Planen vänder sig till alla barn och vuxna som vistas i förskolan 2010-03-25 Planen vänder sig till alla barn och vuxna som vistas i förskolan Syfte Att främja barns och vuxnas lika rättigheter (oavsett kön, etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning, sexuell

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad: 150114 Upprättad: 150615 Gäller till: 160831 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkskolan och Kyrkskolans fritidshem Innehåll Vår vision Vad säger lagen Till dig som elev Till

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Dansäterskolan

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Dansäterskolan Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Dansäterskolan En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

Högoms skola. Förhållningssätt och förväntningar

Högoms skola. Förhållningssätt och förväntningar Högoms skola Förhållningssätt och förväntningar Högoms skola " En skola som satsar på bra kunskapsresultat och värdegrundsarbete" Högoms skola ligger 2 km västerut från Sundvalls centrum. Skolan ligger

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Hänsyn Respekt Attityd

Hänsyn Respekt Attityd Lärande- och kulturförvaltningens verksamhetsidé : Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Läsåret 15/16. Välkommen till ASKEBYSKOLAN. Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006

Läsåret 15/16. Välkommen till ASKEBYSKOLAN. Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006 Läsåret 15/16 Välkommen till ASKEBYSKOLAN Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006 askebyskolan@stockholm.se www.askebyskolan.se Innehållsförteckning sida Välkommen till

Läs mer

Bagarmossens skolas. värdegrund. samlade dokument kring vår BAGARMOSSENS SKOLA. vår VISION

Bagarmossens skolas. värdegrund. samlade dokument kring vår BAGARMOSSENS SKOLA. vår VISION BAGARMOSSENS SKOLA Bagarmossens skolas samlade dokument kring vår värdegrund vår VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2016/17

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2016/17 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2016/17 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Att välja skola i Skara kommun

Att välja skola i Skara kommun INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Välkommen att börja i förskoleklass! De allra

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ Nyborg Skola och Behandling Läsår 2015/16 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND 2015-02-02 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning - 1. Välkommen 2. En kort

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer