ÄNGSLÄTTSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNGSLÄTTSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015"

Transkript

1 ÄNGSLÄTTSKOLAN Möjligheternas skolenheter erbjuder: Mångfald - Hälsa - Delaktighet Ansvar - Gränslös kunskap Och ett lustfyllt LÄRANDE LÄSÅRET 2014/2015 Grundskoleförvaltningen Utbildmimgsområde Väster Ängslättskolan Besöksadress: Telefon: malmo.se sponsrar denna trycksak

2 Grundsärskola Att vara den man är, det vill säga en individ olik alla andra människor, är min rättighet som människa Av Finn Curling Grundsärskolan är en egen skolform. Skolformen finns för de elever som på grund av utvecklingsstörning inte kan nå målen i grundskolan (11kap. skollagen). I grundsärskolan kan barn och ungdomar ta del av individuellt anpassad utbildning. Utbildningen skall i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i grundskolan. Grundsärskolan har två inriktningar, grundsärskola mot ämnen och grundsärskola mot ämnesområden. I varje klass arbetar speciallärare/specialpedagog tillsammans med resurspersoner. Personalbehovet i klasserna varierar beroende på elevernas behov av stöd. Extra resurser är knutna till vår särskola i form av talpedagog, slöjdlärare och musiklärare. 15

3 Hälsofrämjande skola Vår hälsoplan innehåller områdena: Livskunskap (Eq) Fysisk aktivitet Kost (en särskild satsning med den lilla skriften Må bra, som delas ut till eleverna i förskoleklass). Vi strävar efter att vara en sockersnål skola. Föräldrasamverkan med bl a föräldrasamråd. Vi hälsar er välkomna till föräldrasamråd den 15 oktober kl samt 14 april kl BUNKEFLOMODELLEN EN DAGLIG FYSISK AKTIVITET I SKOLAN Att investera i hälsa och kunskap är två viktiga utvecklingsfaktorer för individen, företaget och samhället. Bunkeflomodellens vision är att skapa möjligheter för en hälsosam livsstil. Alla klasser på Ängslätt har daglig fysisk aktivitet på schemat. Lekplatser både på skolan och i närområdet är viktiga för våra fysiska aktiviteter och närområdet bjuder på många möjligheter till lek och rörelse i härliga miljöer. SIMNING Från och med läsåret 2014/2015 anordnas centralt av Grundskoleförvaltningen simundervisning för årskurs 2. Mer information skickas hem till berörda klasser. VÄNLIG SKOLVÄG Som ett led i hälsofrämjande skola uppmuntrar eleverna till att gå eller cykla till skolan. Att cykla ensam till skolan före årskurs 4 rekommenderar vi dock inte. Kom ihåg hjälmen! STUDIEBESÖK Skolor kontaktar ofta oss för att få veta mer om vårt hälsofrämjande arbete. Då ordnar vi studiebesök och berättar om vår verksamhet. Innehållsförteckning Välkommen till det nya läsåret 2014/ Kontaktuppgifter Läs- och lovdagar Ledighet Skolbarnomsorg Trivselregler Skolskjuts Sjukdom Skolhälsovård Mobbingförebyggande arbete Hälsofrämjande skola Särskola Våra skolor stödjer också elevernas utveckling mot god psykisk och social hälsa genom hälsofrämjande aktiviteter; till exempel drama, avslappning, massage och elevdemokrati. Alla klasser har också 30 min Eq schemalagt varje vecka. 14 3

4 Mobbingförebyggande arbete Välkomna till det nya läsåret 2014/2015! På vår skola har vi en tydlig handlingsplan i arbetet med att förebygga och stoppa mobbning samt all form av kränkning. Kamratstödjarna är vårt antimobbningsteam, de består av en grupp elever och skolpersonal som tillsammans arbetar mot mobbning och kränkning. FÖRÄLDRAR KAN HJÄLPA TILL Skolans personal kan göra mycket men det är nödvändigt att även föräldrar hjälper till. Ordet mobbning används ofta men det rör sig i de flesta fall om en vanlig konflikt. Det är viktigt att skilja på konflikt och mobbning. Klassläraren bedömer när kontakt med föräldrarna tas. NU FORTSÄTTER ÄNGSLÄTTSKOLANS TRÄNINGSLÄGER! Glädjande nog behåller vi våra sexor på Ängslättskolan. Vi samarbetar med Sundsbroskolan 6-9 för att förbereda eleverna på bästa sätt för högstadiet. Enligt läroplanen arbetar vi med kunskapskraven i årskurs 3 och 6. Eleverna ska ha betyg för första gången i årskurs 6 och under vårterminen 2015 genomförs nationella prov i årskurs 3 och 6. Nytt för året är också att eleverna i årskurs 6 kommer att driva och ha tillgång till caféverksamhet tillsammans med en fritidsledare. Vi strävar efter att sortimentet på caféet ska vara nyttigt och sockersnålt. ÅRSKURS 3 En annan nyhet är att vi från och med vårterminen 2014 bildar nya klasser efter årskurs 3 eftersom vi vill ge barnen möjligheter till fler kamratrelationer. Pedagogerna arbetar med klassbildningarna tillsammans med specialpedagogerna och arrangerar träffar i de nya konstellationerna under våren. FÖRSTELÄRARE Under förra läsåret anställde Ängslättskolan två förstelärare och detta utökas nu med ytterligare två. Våra fyra förstelärare kommer bland annat att arbeta med matematik, språkutveckling, NO/teknik, formativ undervisning och digitalisering. Grundskoleförvaltningens kvalitetsmål; elevens arbetsmiljö och språkutveckling, kommer att genomsyra årets arbete tillsammans med fortsättning på matematiklyftet och arbete med läsförståelse. Vi kommer som vanligt att ha gemensamma teman; värdegrundsarbete, läs- och skrivtema och matematikvecka. LÄXHJÄLP OCH IET Vi fortsätter med att erbjuda läxhjälp till alla barn samt IET (individuell elevtid) då pedagogerna har tid att träffa eleverna enskilt och diskutera skolarbetet. MÅLUPPFYLLELSE Ängslättskolan har hög måluppfyllelse. Det har visat sig på vårterminens nationella prov i årskurs 3. Detta beror på att vi har vetgiriga och ambitiösa elever som får det stöd de behöver av skolans kompetenta personal och av er, engagerade och positiva föräldrar. MOBBNING OCH KRÄNKNING ÄR: När en elev upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera elever till exempel knuffar, elaka kommentarer, utfrysning. När parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten ständigt är i underläge och blir kränkt. Diskriminering, sexuella trakasserier, främlingsfientlighet, rasism och homofobi. Det kan ske fysiskt med slag och sparkar, verbalt med hotelser och grova ord, psykosocialt som utfrysning och ryktesspridning samt även text och bildburna kränkningar med brev, sms, e-post och chatt via Internet. E-mobbning är ett nytt ord och är precis som vanlig mobbning/kränkning fast den sker på internet och ofta i sociala medier. Det kan röra sig om otrevliga meddelande, ett hot, ett rykte, bild/film eller liknande. Visa tydligt för ditt barn att du inte accepterar att mobbning/kränkning förekommer. Om vi tillsammans tar avstånd från mobbning så får det en positiv inverkan på barnen. Ta kontakt med skolan om ditt barn berättar om mobbning/kränkning så att vi tillsammans kan hjälpas åt att skapa en skola där alla trivs och har det bra. 4 13

5 Skolhälsovård SKOLHÄLSOVÅRDEN ERBJUDER Hälsobesök i Förskoleklass, åk 2, åk 4 och åk 6. Hälsobesöket innefattar hälsosamtal, hörsel-, syn- och ryggundersökning samt längd och vikt. Mottagning för elever med akuta skador/ sjukdom. (Skador och sjukdom som sker utanför skoltid hänvisas till vårdcentral/ akutsjukvård) Vaccinationer: Årskurs 2: Mässling Påssjuka - Röda hund Årskurs 5: HPV för flickor Årskurs 9: Difteri Stelkramp Kikhosta Skolhälsovården är även behjälplig i ansökningsförfarandet till kollo i samverkan med Malmö Sommargårdar samt förmedlar kontakt med bland annat skolläkare och skolpsykolog vid behov. Man kan vända sig till skolhälsovården i allergifrågor och liknande. Skolsköterska Linda Gunneberg Tel: Mobiltfn: Ängslättskolan Skolläkare Ann-Charlotte Ljung Kontakt förmedlas av skolsköterskan. HEMSIDAN Skolans hemsida hittar du genom att klicka dig vidare på Här uppdaterar vi med aktuella händelser och viktig information. Tillsammans tar vi nya tag in i ett nytt spännande läsår! Välkomna! ANN ERICSON, ANNLOUISE BECKE & CECILIA DRAKFELT Skolledning 12 5

6 Kontaktuppgifter Rektor Ann Ericson Biträdande rektor Ann-Louise Becke Biträdande rektor Cecilia Drakfelt Skoladministratör Marie Brefelt Skolsköterska Linda Gunneberg IT-pedagog Andreas Friberg Vaktmästare Pierre Edén Personalrum Ängslättskolan Fax Sjukanmälan skola F-5 - före kl malmo.skola24.se Utlåning av matsalar kan under kommande läsår inte erbjudas. Sjukdom Sjukanmälan till Ängslättskolan görs enligt följande: Ring före kl på tfn: Följ instruktionerna och knappa in ditt barns 10-siffriga personnummer. Observera att sjukanmälan måste göras varje dag! Vid oanmäld frånvaro tar skolan alltid kontakt med hemmet för att undersöka frånvaroorsaken. Ni kan även frånvaroanmäla via malmo. skola24.se TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR: Många elever har allergiska problem på grund av doftöverkänslighet. Vanliga reaktioner är huvudvärk, trötthet och svårighet att koncentrera sig på skolarbetet. För att slippa dessa besvär ber vi barn och vuxna att undvika parfymer och parfymerade deodoranter. Då vi har några barn med livshotande jordnötsallergi så har vi beslutat att skolan ska vara totalt jordnötsfri! POLICY VID NÅGRA VANLIGA SJUKDOMAR I SKOLA Feber och eller förkylning Barn ska ha en feberfri dag hemma (utan febernedsättande medicin) innan man går tillbaka till förskolan/skolan. Det är viktigt att bedöma allmäntillståndet, barnet ska orka med både skola och fritids under en hel dag. Magsjuka/diarré/kräkningar/ vinterkräksjuka Magsjuka är ansträngande för hela kroppen samt även mycket smittsam, man ska därför vara helt återställd innan man kommer tillbaka till skolan vilket kan innebära att man är hemma minst två dygn efter diarréer eller kräkningar har upphört för att minska smittspridningen. Var mycket noggrann med handhygienen. Streptokockinfektioner Vid halsfluss eller andra streptokockinfektioner behövs ofta penicillinbehandling. Man bör ha medicinerat i minst två dygn innan man återgår till förskolan/skolan för att minska smittrisken samt även för att kroppen ska hinna återhämta sig. Behandlas man med penicillin bör man undvika att delta i idrott med mycket fysisk aktivitet. Ögoninfektioner Ögoninfektion är ofta orsakad av antingen virus eller bakterier. Vid en bakteriell infektion har man ofta mer gulaktigt klet och irritation i ögat och det kan behövas medicin i form av ögondroppar eller salva. Tänk på att smittrisken finns i upp till ett dygn efter första behandlingen. Har barnet en kraftig förkylning med rodnade rinniga ögon kan det vara ett virus, då går ögoninfektionen oftast över snabbare om man baddar ögonen med ljummet rent vatten. Tänk på handhygienen för att minska smittspridningen. Huvudlöss Förskolan/skolan brukar få påhälsning av löss lite då och då. Titta ofta i era barns hår, speciellt vid öronen och i nacken för att upptäcka eventuella löss. En bra metod är att kamma barnens hår regelbundet. Det finns bra lusmedel på apoteken och ibland måste hela familjen behandlas samtidigt för att begränsa att lössen sprids. För ytterligare information se 6 11

7 Skolskjuts Enligt skollagen har skolan endast skyldighet att anordna skolskjuts från åk 1 och då i direkt anslutning till skoldagens slut. SKOLBUSS Du som åker skolbuss måste gå hemifrån i god tid. Ställ dig i kö då du kommer fram till hållplatsen. Lämna inte din plats under resan. Vänta tills bussen har lämnat hållplatsen innan du går därifrån. Säkerhetsbälte finns normalt och måste användas. Kommer inte bussen inom 20 minuter efter utsatt tid, får eleverna gå hem. Kontakta skolan för information. BUSSCHAUFFÖR Mobiltfn: Läs och lovdagar Läsåret skall enligt skollag och skolförordning bestå av 40 veckor, minst 178 läsdagar och 12 lovdagar. Undervisning får inställas för högst 5 studiedagar. Kommunfullmäktige beslutar om läsårets förläggning. HÖSTTERMIN /8 19/12 Studiedagar: 24/9 och 27/10 Lov: 28/10-31/10 VÅRTERMIN /1 11/6 Studiedagar: 7/1, 12/3 och 27/5 Lov: 16/2 20/2, 30/3 2/4 och 15/5 FRITIDSHEMMEN Stängdagar för fritidshemmen Enligt beslut i Grundskloenämnden kommer fritidshemmen från och med höstterminen 2014 att ha 2 stängdagar/termin. Under höstterminen-14 är fritidshemmen stängda torsdagen den 14/8 och måndagen den 27/10. Under vårterminen 2015 är fritidshemmen stängda onsdagen den 7/1 och ytterligare en dag som ännu inte är beslutad. Information om denna skickas hem samt publiceras på skolans hemsida. Övriga studieoch lovdagar är fritidshemmen öppna. Ledighet Frånvaro från skolan innebär alltid ett avbrott i den planerade pedagogiska processen och inverkar negativt på elevernas lärande. Därför manar vi till stor återhållsamhet vad gäller ledighet för enskilda angelägenheter. Vid sådan frånvaro påtar sig elev och vårdnadshavare ansvaret för att eleven tar igen det hon/han förlorat i skolarbetet. Såväl Utbildningsdepartementet som Skolverket understryker dels att ledighet inte ska beviljas så att respekten för skolarbetet tonas ner, dels att ledigheten inte är en rättighet för elever utan en möjlighet i vissa fall och rekommenderar att ledighet beviljas med stor restriktivitet. Beakta att vi ej beviljar ledighet i samband med de nationella prov som genomförs i årskurs 3 och årskurs 6 under vårterminen. Klasslärare får bevilja ledighet 5 dagar/läsår. Ledighet utöver detta beviljas av rektor. Ansökningsblanketter finns på skolan och lämnas till klasslärare senast 14 dagar före aktuell ledighet. 10 7

8 Skolbarnomsorg Trivselregler Fritidshemmen är öppna för elever från förskoleklass till och med skolår 6. Både morgon och eftermiddagsomsorg erbjuds. Vi har öppet såväl lov- som skoldagar. Öppning och stängning sker på Ängsklockan 1. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn. Fritidshemmen arbetar under läroplan för grundskolan, Lgr 11. Fritidshemmen förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Stängdagar för fritidshemmen Enligt beslut i Grundskloenämnden kommer fritidshemmen från och med höstterminen 2014 att ha 2 stängdagar/termin. Under höstterminen-14 är fritidshemmen stängda torsdagen den 14/8 och måndagen den 27/10. Under vårterminen 2015 är fritidshemmen stängda onsdagen den 7/1 och ytterligare en dag som ännu inte är beslutad. Information om denna skickas hem och läggs ut på skolans hemsida. Övriga studie- och lovdagar är fritidshemmen öppna. FRITIDSHEM Fritidsklubben/Ängahuset Tfn: (Klubben) Tfn: (Ängahuset) Ängsklockan 1 Tfn: Ängsklockan 2 Tfn: Tfn: Hemvist Ugglan Tfn: Hemvisten är för grundsärskolans elever från och med den termin de fyller 13 år. Denna verksamhet bedrivs i huvudsak i särskilda lokaler. Hemvisten bedriver fritidshemsverksamhet före och efter skoldagen och på skolloven. Målet är att ge en god omsorg, trygghet, gemenskap och en medveten pedagogik. Några av grundsärskolans elever är integrerade i den ordinarie fritidsverksamheten. Vid syskons födelse har man rätt att behålla plats på fritidshem under två månader. Vi arbetar dagligen med frågor som rör skolans värdegrund. Det är viktigt att vi gör vårt bästa för att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Man ska visa hänsyn till varandra och vara rädd om både kamrater och skola. Vi har sammanfattat en del av de gemensamma regler och normer som vi tillsammans strävar efter att hålla, samt hur vi följer upp eventuella överträdelser. OBS! Nedan regler gäller redan när man kommer till skolan på morgonen och tills man lämnar skolområdet efter skolan eller fritids. Det är inte tillåtet att cykla, åka rullskridskor, skateboard eller kickboard på skolgården under skoltid. Vi tar hand om dessa saker om de trots tillsägelser används. Sakerna lämnas ut vid skoldagens slut. Bandy och andra bollsporter ska spelas på avsedd plats. Stoppade bandybollar eller andra hårda bollar får inte användas på grund av skaderisk. Elever som inte följer denna regel får avstå från sin speltid under en vecka. Eleverna behöver frisk luft och rörelse för att orka koncentrera sig under lektionerna. Därför ska eleverna vistas utomhus på rasterna. I korridorerna får elever endast vara i samband med toalettbesök och lektioner. Det är förbjudet att använda kränkande ord och fysiskt våld. Ofta när elever skojbråkar/brottas med varandra slutar detta med att någon blir ledsen eller skadad. För att undvika detta får det inte ens förekomma slagsmål på skoj och absolut inte med pinnar eller stenar. Skolan ansvarar inte för elevens personliga värdesaker/pengar som tas med hemifrån. Mobiltelefon, elektroniska spel och liknande får inte användas under skoltid och fritidshemstid. Bryter eleven mot detta tar läraren hand om dessa tills skoldagen är slut. Vi ser helst att eleven lämnar mobiltelefonen hemma. Förstört material på skolgården, i klassrum och i övriga lokaler ersätts av eleven. Detta gäller även borttappat material. Det är viktigt att få lugn och ro vid lunchrasten. Reglerna för allas trevnad måste därför respekteras. Vi arbetar med profilen Hälsofrämjande skola och vill lära oss hälsofrämjande seder och bruk. Därför får elever inte äta godis under skoldagen. Vid idrott, slöjd och utflykter krävs det att eleverna är extra uppmärksamma på reglerna. För att kunna bedriva säker verksamhet måste reglerna följas. Änglagård Tfn: Tfn: Det är kul med snö men på grund av skaderisken är det förbjudet att kasta snöbollar på skolgården. Skolledning, personal och elevråd på Ängslättskolan 8 9

Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 11/12. Rosendalsskolan och Fritidshemmen

Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 11/12. Rosendalsskolan och Fritidshemmen Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION Läsåret 11/12 Rosendalsskolan och Fritidshemmen Välkommen till Rosendalsskolan läsåret 2011-2012 Rosendalsskolan är en kommunal friskola som arbetar för

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Innehållsförteckning. sidan 3

Innehållsförteckning. sidan 3 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Allergier och specialkost... 5 Ansvarslärare... 5 Arbetsmaterial... 5 Besök till skolan... 5 Betyg... 6 Bilparkering... 6 Borttappade saker... 6 Cyklar... 7 Datorer...

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret 2015-2016) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare

Läs mer

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Upprättad: 2006-09-15 Omskrivning: 2011-07-31 Gäller till: 2012-07-31 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar 1 Angår det dig kanske

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Läsåret 2014/2015. Läsårsdata

Läsåret 2014/2015. Läsårsdata Läsåret 2014/2015 Läsårsdata INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Skolledningen hälsar välkommen till ett nytt läsår.... 3 Läsårskalender.. 4 Kontaktinformation (namn, telefonnummer, mailadresser). 5-6 Segeltorpsskolans

Läs mer

Tallbackens A Ö. Information

Tallbackens A Ö. Information Tallbackens A Ö 2014 Information Vad är det här för information? Vi vill med den här informationen samla nyttiga och viktiga saker, som vi tycker att du som elev eller förälder behöver känna till. Allt

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Mars 2015 GRANBY NYA FÖRSKOLA. Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola

Mars 2015 GRANBY NYA FÖRSKOLA. Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola GRANBY NYA FÖRSKOLA Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola 1 Innehåll Öppettider och kontaktuppgifter... 3 Vistelsetider... 3 Hämtning och lämning... 3 Personalen...

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Läsåret 2015-2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Läsåret 2015-2016 1 2015-09-08 Barn- och utbildningsförvaltningen Vimmerby kommun Södra Vi skola/tallbackens fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Läsåret

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun.

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. 2012-10-15 tom 2013-10-14 Innehållsförteckning KOMMUNGEMENSAM DEL... 3 1. Bakgrund... 3 2. Lagstöd... 3 3. Definitioner... 4

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 Årscykel för arbetes gång 2013-2014 1 Jan-Mars -Årligen: Inventering av skolans trygga/otrygga områden (socped. perspektiv) -Uppföljning/ fastställande av handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/14

Likabehandlingsplan 2013/14 Likabehandlingsplan 2013/14 Jernvallsskolan 4-9 Sandvikens kommun 1 Inledning Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling. Planen tydliggör skolans vision, mål och ansvar när det gäller

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Ölmstads skolområde grundskola F-6 och fritidshem Ölmstads skolområde 2015-06-22 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vision... 3 Syfte, uppföljning

Läs mer