Foto Vuxna skapar vänskap / Leif Pietilä. Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI Helsingfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto Vuxna skapar vänskap / Leif Pietilä. Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI-00120 Helsingfors www.hemochskola."

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

2 Pärmbild: Ombrytning: Foto Vuxna skapar vänskap / Leif Pietilä Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI Helsingfors

3 INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 2 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 4 Nya Hem och Skola-föreningar EGEN VERKSAMHET 5 Vuxna skapar vänskap KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Hem och Skola som centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem Skolkontakt UTBILDNING Föreläsarverksamhet Regionala träffar Samarbete med Lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa Föreläsningar för lärare om samverkan och samarbete med elevernas föräldrar ÅRSMÖTE, SEMINARIER OCH ÖVRIGA TILLSTÄLLNINGAR Årsmöte Educa-mässan 2014 Övriga föreläsningar och tillställningar INFORMATION Intressebevakning MATERIAL Nytt material Hem och Skola material Material till förmedling SAMARBETE 15 Nationellt samarbete Förtroendeuppdrag Internationellt samarbete Medlemskap ORGANISATION 19 Styrelsen Revisorer Utskott och arbetsgrupper Redaktionsrådet Kansliet EKONOMI 21 Resultat- och balansräkning per Noter Revisionsberättelse MEDLEMSFÖRTECKNING 26

4 ALLMÄN ÖVERSIKT Året 2014 har präglats av en stor förändring för Förbundet Hem och Skola då årsmötet i april godkände en stadgeändring som tillät att också föräldraföreningar vid daghem kunde ansluta sig till förbundet. Detta var möjligt eftersom Penningautomatföreningen RAY 2013 beviljat förbundet ett två-årigt projektbidrag för att starta upp verksamhet som riktar sig till den nya målgruppen. I slutet av året hade sammanlagt 28 föräldraföreningar i daghem blivit medlemmar i förbundet. Tack vare en visstidsanställd projektledare kunde förbundet genast erbjuda de nya medlemsföreningarna medlemsförmåner och stöd och rådgivning vid grundandet av föreningar. Då denna årsberättelse skrivs har vi nåtts av det positiva beskedet från RAY att vårt allmänna verksamhetsbidrag får en förhöjning. Det innebär att vi nu kan inlemma dagisprojektet i vår ordinarie verksamhet. Satsningen Vuxna skapar vänskap kan nämnas som en av årets godbitar. Tanken vara att efterlysa vuxna personer som satsat utöver det förväntade på att barn och unga ska ha det bra inom skolsamfundet eller/och på sin fritid. Kompisugglan, symbolen för kampanjen, delades ut på tio orter runt om i Svenskfinland och kampanjen fick stor medial synlighet. Framgången med kampanjen tolkar vi som ett exempel på att det finns ett behov av goda nyheter i vår vardag. Medlemsföreningarna har anlitat förbundets föreläsare 84 gånger under året. Föreläsningarna har handlat om allt från barns internetanvändning och mobbning, till föräldraskapets olika glädjeämnen och utmaningar. Föreläsarnätverket är en av många medlemsförmåner som förbundet erbjuder sina medlemsföreningar. Som en nyhet lanserade förbundet stipendiet Skolkontakt i slutet av året. Skolkontakt ger skolklasser i åk 3-6, möjligheten att stifta bekantskap med barn över regiongränserna i hela Svenskfinland. Bidraget kan sökas av förbundet och finansieras till 100% av Svenska Kulturfonden. Utöver ett flertal nationella samarbetsprojekt har det nordiska samarbetet varit aktivt under året. I september ordnade förbundet i samarbete med det nordiska föräldranätverket Nordisk Kommitté - NoKo, konferensen En jämlik skola på Hanaholmen. Konferensen lockade deltagare från alla medlemsländer; Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland. 2 Hem och Skola

5 Förbundet har aktivt deltagit i debatten om skolan som dessvärre under året i stor utsträckning handlat om nedskärningar och inbesparingar. Samtidigt har siktet varit inställt på framtiden då den nya ambitiösa läroplanen varit under arbete. Förbundet har bidragit med sin sakkunskap under utbildningstillfällen kring läroplansarbetet som arrangerats på flera orter. Illustration ur materialet Elevens rättigheter, Hanna Siira Hem och Skola 3

6 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR Förbundet hade vid årets slut 254 medlemmar. Det är en ökning på dryga 10% sedan föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet på sitt årsmöte 2014 ändrade sina stadgar så att också föräldraföreningar vid daghem och förskolor kunde anhålla om medlemskap. Nya Hem och Skola-föreningar Föräldraföreningen vid Munksnäs småbarnsskola rf, Helsingfors Föräldraföreningen vid Distby daghem rf, Esbo Föräldraföreningen vid Mattbergets daghem och förskola rf, Esbo Föräldraföreningen Tulavippan rf, Korsnäs Pro Lekis rf, Helsingfors Föräldraföreningen vid Trollebo daghem i Vanda rf, Vanda Tessjoen Tähdet-Tessjö Stjärnor rf, Lovisa Haga privata svenska barnträdgårds garantiförening rf, Helsingfors, GB-Föräldraförening rf, Tusby Replot daghems föräldraförening Redet rf, Hem och Skola vid Åshöjdens förskola rf, Helsingfors Stödföreningen för Dragsviks daghem rf, Raseborg Föräldraföreningen vid daghemmet Fyrklövern rf, Pargas Föräldraföreningen vid Degerö småbarnsskola rf, Helsingfors Mattby svenska lekskola och eftermiddagshem rf, Esbo Piltens föräldraförening rf, Helsingfors Stödföreningen vid Rasebo daghem rf, Raseborg Föräldraföreningen vid daghemmet Aftonstjärnan rf, Esbo Garantiföreningen för Box Barnträdgård rf, Sibbo Föräldraföreningen för Sjundeå svenska kommunala daghem och förskola rf, Sjundeå Föräldraföreningen vid Knattebo daghem rf, Malax Knattebo Daghems föräldraförening rf, Ingå Degerby daghems föräldraförening rf, Ingå Bantis Föräldraförening rf, Pargas Hem och Skola vid daghemmet Sesam rf, Helsingfors Hem och Skola-föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium rf, Vasa Utöver dessa nya föreningar har tre tidigare medlemsföreningar anslutit ett närbeläget daghems föräldrar i sin verksamhet. 4 Hem och Skola

7 Vuxna skapar vänskap EGEN VERKSAMHET Förbundets storsatsning under året var kampanjen Vuxna skapar vänskap. Tanken var att via projektet lyfta fram det faktum att vi vuxna kan göra mycket gott och påverka inom skolsamfundet. Inte minst är vi förebilder i hur vi möter varandra och barnen. Under våren gjordes ett upprop att både enskilda personer och föräldraföre-ningar kan nominera vardagshjältar som på ett positivt sätt bidrar till samhörighet och vänskap mellan eleverna. Under höstterminen belönades tio personer inom Vuxna skapar vänskap med kampanjens symbol, en unik och handsydd kompisuggla. Utdelningen skedde alltid lokalt så att lokal media inbjöds att närvara. Det mediala intresset var väldigt stort. I alla regioner bevakade lokaltidningen och ofta också YLE utdelningstillfället. Personen som nominerat den belönade och skolans och förbundets representanter var närvarande då kompisugglan överräcktes. Ofta valde skolan att tillsammans med eleverna senare uppmärksamma den belönade under en morgonsamling eller under en kvällsfest. Bloggen har verkat som kampanjens viktigaste arbetsredskap då blogginläggen har kunnat delas via sociala media och temat kunnat följas upp på hashtaggen #vuxnaskaparvanskap. Bloggen har besökts 3760 gånger av 3000 unika besökare. Leif Pietilä har både intervjuat och fotograferat de belönade för bloggen vuxnaskaparvanskap.fi. Förbundets del av kampanjen har avslutats och under 2015 erbjuds föreningarna möjligheten att beställa egna kompisugglor och överräcka dem till personer som föreningarnas styrelser får utse. Förbundet valde att premiera följande personer under år 2014: Husmor Ulla Ellonen. Helsingfors, Kronohagens lågstadieskola. Hushållsläraren Annika Westerlund. Kyrkslätt, Winellska skolan. Vaktmästaren Kenneth Mariani-Cerati. Esbo, Mårtensbro skola. Initiativtagaren till pappa&barn-lägret, Boris Mård. Pedersöre, Kållby-Heimbacka. Initiativtagaren till Mormor Lydia-konceptet, Jutta Eklöf. Jakobstad, Lagmans skola. Eftisledare Marika Sandholm. Karis, Byllan & Kupans eftis. Klasslärare Sussi Backman. Borgå, Sannäs skola. Skolfarfar Ilkka Aho. S:t Karins, S:t Karins svenska skola. Föreningsaktiva Hem och Skola-pappan Peter Dahlström. Vasa, Haga skola. Idrottsledare Tapani Sivén. Åland, Eckerö. Hem och Skola 5

8 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Hem och Skola som centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem Detta år har föräldraföreningar vid daghem blivit en verklig del av Förbundet Hem och Skola. Året började med förberedelser inom förbundet inför kommande dagismedlemsföreningar. Detta innebar t.ex. att hitta föreläsare lämpade för dagis och jobba med webbsidorna. I samband med regionträffarna i norra och södra Österbotten, västra Nyland, Åboland och Åland spreds information till dagisföreningar om att bli medlem i förbundet. Till alla träffar kom åtminstone några dagisföräldrar som var intresserade av föräldraföreningsverksamhet. Efter årsmötet i april fick förbundet genast in anhållan om medlemskap från flera föreningar och till årets slut hade 28 föreningar verksamma på daghem anhållit om medlemskap. I augusti kom kommunikationen med medlemsföreningarna igång på allvar, då medlemsgåvan i form av ett bokpaket skickades till daghemmen och det första medlemsbrevet skickades till föreningarnas ordförande. Flera föreningar har efter det öppnat en webbplats i förbundets portal och några föreningar har också använt förmånen att anlita en föreläsare till en föräldrakväll. I november skickades följande medlemsbrev ut med information om regionträffar m.m. Responsen från föreningarna har varit positiv och böckerna har uppskattas av daghemsbarnen och - personalen. Under året har flera föreningar varit i kontakt med frågor kring att grunda och registrera föräldraföreningar vid daghem och många av dem har kommit igång med processen. Några av dessa nygrundade föreningar är redan medlemmar i förbundet och många har anmält sitt intresse. Inom projektet gavs i november ut en liten dagistidning Hem och Skola på dagis. Tidningen är ett samarbete med Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund, Marthaförbundet och Finlands Svenska Idrott FSI, som alla har verksamhet som riktar sig till daghemsbarn. Målgruppen för tidningen är dagisföräldrar och dagispersonal. Tidningen planerades tillsammans med projektets arbetsgrupp som träffades tre gånger under Inom projektet har förbundet också samarbetat med norska FUB (Foreldreutvalget for barnehager) som besökte kansliet i september. Projektledaren och verksamhetsledaren besökte i sin tur FUB:s och FUG:s gemensamma föräldraseminarium i Oslo i oktober. Under året har det också vuxit fram 6 Hem och Skola

9 ett samarbete med projektet e-skolan, som erbjuder ett elektroniskt skolbibliotek. Förbundet har fått ett antal licenser att erbjuda förskolor i medlemsföreningarna som vill jobba med läsning och e-böcker samt med Hem och Skolas metod En kvart om dagen. Ett gott samarbete med barnträdgårdslärarutbildningarna vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet har etablerats både i Helsingfors och i Jakobstad. Projektledaren har hållit föreläsningar för blivande barnträdgårdslärare under våren och hösten med temat Att möta föräldrar. Responsen från dessa föreläsningar har varit positiv och studerande har uttryckt att det finns ett verkligt behov av mera kunskap om samarbete med föräldrar inom utbildningen. Projektledaren har också själv deltagit i utbildningar, främst inom teman som mobbning och läsning på daghem. Skolkontakt Under våren kontaktades förbundet av Svenska kulturfonden som är initiativtagare till projektet Skolkontakt. Skolkontakt går ut på att två skolklasser i olika regioner i Svenskfinland skapar en kontakt som leder till ett möte. Resekostnaderna samt en matpeng för den resande klassen finansieras av Kulturfonden. Under hösten började arbetet med webbsidorna (www.skolkontakt.fi) och marknadsföringen av projektet. Information delades ut under rektorsdagarna och sändes ut via förbundets rektorsbrev. Information har också spridits via förbundets Facebook-sida och en annons i novembernumret av tidningen Hem och Skola. Skolkontakt har en egen logo och en broschyr är under arbete. Under hösten har några lärare varit i kontakt och visat intresse, men ännu har ingen ansökt om bidraget för en Skolkontakt resa. Hem och Skola 7

10 UTBILDNING Föreläsarverksamhet Under året har 84 föreläsningar ordnats i förbundet Hem och Skolas regi. Föreläsningarna ordnades i skolor runt om i Svenskfinland. Den populäraste föreläsningsrubriken under året var Det finns mera än Angry Birds. Också rubrikerna med temat föräldraskap och att stöda sitt barn samt mobbning väckte stort intresse. Följande personer har verkat som förbundets föreläsare under året: Tove Ajalin - Reagera mot mobbning Emina Arnautovic - Tolerans - att tolerera eller involvera Catarina Bärlund-Palm - En kvart om dagen Inger Dahlgren - Social kompetens (t.o.m vårterminen) Marica Enlund - Barnen som en gemensam investering Siv Hartikainen - Matematik i familjen Anna Lena Karlsson-Finne Gränser ger trygghet i vardagen Pia Norrbäck-Kackur Läsinspiration Johan Palmén Det finns mera än Angry Birds Sarah Storm - Mobbning på sociala medier Christoph Treier Att vara förälder en av livets största utmaningar? Kaj-Mikael Wredlund Att förebygga och upptäcka skadliga addiktioner hos barn och unga Johanna Öhman - Mobbning-ett komplext fenomen (t.o.m vårterminen) Heidi Lithén Att grunda en föräldraförening på dagis Micaela Romantschuk - Samarbete mellan hemmet och skolan Maarit Westerén - Vi grundar en Hem och Skola-förening Regionala träffar Temaföreläsningarna med idrottspsykologen och coachen Christoph Treier fortsatte under vårterminen. Förbundet ordnade regionala träffar med Treier och rubriken var Fler aktiva i Hem och Skola kommunicera mera. Under träffarna fick deltagarna både lyssna till föreläsningen och höra om aktuella frågor från förbundet. Målgrupper var medlemsföreningarnas representanter och den nya målgruppen föräldraföreningar på dagis. 8 Hem och Skola

11 15.1 Södra Österbotten, Solf skola i Korsholm 16.1 Norra Österbotten, Carleborgsskolan i Nykarleby 19.3 Västra Nyland, Seminarieskolan i Ekenäs 25.3 Åboland, St. Olofsskolan i Åbo 26.3 Åland, Ytternäs skola i Mariehamn Under höstterminen hade regionträffarna ett annorlunda koncept. Metoden var arbete i grupp och tanken vara att ösa ur gruppens egna tankar och erfarenheter. Rubriken var: Friska vindar i seglen, inspirationskväll för föräldraföreningar Södra Österbotten, Gerby skola i Vasa Norra Österbotten, Kållby-Heimbacka skola i Pedersöre 1.12 ordnades en riktigt speciell regionträff i Helsingfors i samarbete med Teater Mars. Till den bjöds föreningarnas styrelser i tre olika regioner; Helsingfors, Mellannyland och Östra Nyland. Under träffen såg deltagarna Teater Mars pjäs Framför mina tår ligger världen. Under den efterföljande träffen diskuterade deltagarna tankar som pjäsen väckte och de fick aktuell information från förbundet. Samarbete med Lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa Förbundet har en lång tradition med att möta sista årets klass- och ämneslärarstuderande. Också detta år träffade förbundets verksamhetsledare denna målgrupp både i Vasa och Helsingfors. Syftet med träffarna är dels att presentera forskning om föräldrarnas betydelse för elevens lärande och dels att ge de studerande handfasta och konkreta råd för hur man etablerar och upprätthåller en god dialog och samverkan med elevernas föräldrar. En uppskattad gåva har varit den kasse med Hem och Skola material som alla studerande som deltar i träffarna får. Föreläsningar för lärare om samverkan och samarbete med elevernas föräldrar Förbundets verksamhetsledare har föreläst om samverkan med vårdnadshavare för lärare och övrig skolpersonal. En större satsning var tre föreläsningar på tre orter, Vasa, Åbo och Helsingfors, inom ramen för det nationella läroplansarbetet LP2016. Hem och Skola 9

12 ÅRSMÖTE, SEMINARIER OCH ÖVRIGA TILLSTÄLLNINGAR Årsmöte Årsmötet hölls den 12 april i Helsingfors. Förbundet fick då en ny ordförande som är Heidi Harju-Luukkainen. Harju-Luukkainen efterträdde Corinna Tammenmaa som ledde förbundet i fyra år. Efter årsmötet presenterade forskare Cilla Nyman resultatet på Föräldrabarometern som utfördes av förbundet i slutet av Educa-mässan 2014 Förbundet medverkade som utställare på Educa mässan med ett gemensamt mässbås tillsammans med Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans vänner och Sydkusten Under mässan spreds Hem och Skola material t.ex. om Hem och Skola-dagen. Under förbundets programtid i Hörnan intervjuade informatör Maarit Westerén juristerna Ulrika Krook och Erik Munsterhjelm från SAMS om Elevens rättigheter. Krook och Munsterhjelm arbetar som juridiska ombud och är skribenterna till förbundets och SAMS gemensamma material Elevens rättigheter. Verksamhetsledare Micaela Romantschuk medverkade i Folkhälsans paneldiskussion i Hörnan om lärarnas ork och välmående i arbete. Övriga föreläsningar och tillställningar Den 12 november arrangerade förbundet i samarbete med Kran rf en temakväll om missbruk bland unga. Under kvällen förevisades filmen; Den maktlösa kampen som efterföljdes av en diskussion. Förbundet var medarrangör av ett stort lässeminarium, Läsforum, som arrangerades på Hanaholmen i samarbete med Utbildningsstyrelsen och andra aktörer. 200 personer deltog i de två dagar långa seminariet. INFORMATION Tidningen Hem&skola Tidningen utkom under året med fyra nummer och ett specialnummer som var riktat till förstaklassarnas föräldrar. Upplagan för ett vanligt nummer var ca Hem och Skola

13 Tidningen skickades i balar till skolorna direkt från tryckeriet. I lärarrummet fördelades tidningen till de olika klasserna och förs hem med elevpost. Börja skolan -numret som riktas till förstaklassarnas föräldrar trycktes upp i ca exemplar. Artiklarna i tidningen Hem&skola hittas på förbundets webbplats. Medlemsbrev Förbundet informerade sina medlemsföreningar genom föreningsbrev som utkom fyra gånger. Brevet skickades till föreningens ordförande per e-post och ibland också per brev då det ingått material som kräver ett sådant utskick. Medlemsbreven hittas också på förbundets webbplats. De nya medlemsföreningarna på dagis fick egna brev som innehöll information riktad till dem. Brev till skolorna Tre gånger under året skickade förbundet brev till rektorerna i skolorna där en av våra medlemsföreningar verkar. Breven innehöll aktuell information och upplyste bl.a. om möjligheten att beställa material inför skolstarten och söka stipendier. Webben Förbundet upprätthåller sin webbplats Den fungerar samtidigt som en webbportal för de medlemsföreningar som kostnadsfritt vill lägga upp sina sidor där. Sidan har haft besök och av vilka var unika besök. Av IT3 har föreningarna kunnat få tekniska råd och anvisningar om webben eller andra frågor om IT. Facebook och Twitter 1091 personer har valt att följa Förbundet Hem och Skola på Facebook. FB har blivit ett viktigt arbetsredskap och är ett snabbt och behändigt sätt att informera om vad som händer inom Hem och Skola. Följer man förbundet skapar man sig en rätt bra uppfattning om vad som händer och sker på skolfronten. Förbundet finns också på Twitter sedan 2014: HemoSkolaiFin. Aktiviteten och antalet följare på Twitter (180) är tillsvidare inte så stor. Närmast twittrar förbundet då budskapet riktar sig till media då många journalister följer med Twitter. Hem och Skola 11

14 Intressebevakning Förbundet följer med de frågor som berör skola och föräldraskap och uttalar sig med jämna mellanrum i frågor som berör dessa. Ett bekymmersamt tema under året har varit nedskärningar som berör skolsamfundet. Vikariestopp, färre skolgångsbiträden i skolorna och lärarpermitteringar har varit orosmoln som förbundet har uttalat sig om. Under hösten har diskussionen gått het om omfattande förändringar i finansieringen av utbildningar på det andra stadiet som under kommande år kan innebära att skolor kommer att slås ihop eller stängas. Ibland är metoden att skicka ut ett pressmeddelande eller en debattartikel/insändare för att få synlighet i media eller att välja att delta i ett inslag i radio eller TV. Under 2014 har förbundet sänt ut 11 pressmeddelande och skickat in en insändare. I samband med årsmötet i april publicerades resultaten i den första nationella Föräldrabarometern på svenska. Medialt lyckades lanseringen väl och det fanns också ett intresse för valet av Heidi Harju-Luukkainen till förbundsordförande. Inför vårens fester skickades ett pressmeddelande med en vädjan till alla föräldrar: Förälder langa inte!. Elevens rättigheter var temat förbundet lyfte upp i samband med skolstarten. Med anledning av den nordiska föräldrakonferensen som ordnades av samarbetsorganet Nordisk Kommitté (NoKo) på Hanaholmen skrev vi ett pressmeddelande som varnade för att ojämlikheten kommer att öka i skolorna ifall nedskärningar drabbar skolsektorn. Förbundets nya ordförande, Heidi Harju-Luukkainen, syntes många gånger under året i sin forskarroll då hon publicerade analyser över de finlandssvenska och åländska resultaten i PISA Den viktigaste formen av intressebevakning sker genom att Hem och Skola aktivt medverkar i olika samarbetsgrupper, ofta i egenskap av sakkunnig på samarbetet mellan hemmet och skolan. På begäran har förbundet gett två utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet. Det ena gällde förslaget om den förlängda läroplikten, det andra grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. MATERIAL En av förbundets många medlemsförmåner är temamaterial som finns både i tryckt form och/eller digitalt. Det tryckta materialet är gratis för medlemsföreningarna. 12 Hem och Skola

15 Nytt material Elevens rättigheter Materialet Elevens rättigheter producerades i samarbete SAMS - Samarbetsförbundet för funktionshinder. Frågor som tas upp i materialet på 26 sidor är t.ex. frågan om skolresor, elevvården, val av skola, elevens rättskydd och olika stödformer. Materialet kan bra användas i samband med skolans föräldramöten. Lägerskolguide Det nya materialet Lägerskolguiden, utarbetades med hjälp av lärarutbildarna Irmeli Palmberg och Linda Degerman vid Åbo Akademi i Vasa. Lägerskolan är, i fall skolan så beslutar, en del av skolans verksamhet. Då föräldrarna ofta bidrar med en stor del av finansieringen och ibland också praktisk planering, ansåg vi att ett material om lägerskola som idé med praktiska tips för olika frågor behövdes. Detta material finns digitalt på förbundets hemsida. Hem och Skola-material En kvart om dagen är en lästräningsmetod där föräldrarnas medverkan är viktig och där skolan och hemmet samarbetar kring barnets läsinlärning. Glada barn, glada föräldrar och glada lärare- materialet tar ställning till skolans och hemmets olika roller och kan fungera som ett verktyg för en god samverkan mellan vårdnadshavare och lärare. Materialet har utarbetats i samarbete med Finlands Svenska Lärarförbund FSL. Matematik i familjen är en broschyr för föräldrar om hur de i vardagen kan stöda barnets matematiska tänkande och koppla till den matematikundervisning som barnet får i skolan. Lust att läsa är ett material för föräldrar om hur man som förälder kan locka fram barnens läsglädje. Läxor och inlärning handlar om hur man som förälder kan hjälpa sitt barn med läxorna och ge de verktyg som behövs för självständig inlärning. Nu börjar det! Livet i tonårsfamiljen handlar om vad som händer i tonåren och hur man som förälder kan stöda sin tonåring och själv orka som förälder. Att mötas i samtal är en handbok för lärare och annan skolpersonal som i sin professionsutövning möter människor. Handboken ger en kort introduktion till en Hem och Skola 13

16 samtalsmetodik och kan fungera som stöd i olika professionella samtalssituationer. Råden kan vara till nytta i samband med utvecklingssamtal, föräldramöten och övriga samtal som förs mellan hemmet och skolan. Vi mobbar int är ett litet häfte som tar upp vad mobbning och vänskap är. Texten är skriven för barn i de lägre klasserna och kan läsas av föräldrar och barn tillsammans. Känslor och sociala färdigheter - föräldern som vägledare. Hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att handskas med känslor? Foldern innehåller tankar och tips om hur man kan stöda utvecklingen av barnets sociala kompetens. Skolordlista är en praktisk liten ordbok som tar upp de facktermer som förekommer inom skolvärlden. Skolans värdegrund diskuterar vad värden är, varifrån våra värderingar kommer och varför skolan behöver en värdegrund. Flickor, pojkar och samma möjligheter diskuterar hur man som förälder kan bidra till mera jämställda barn. Klassföräldrapärm Materialet riktar sig till klassföräldrar och har samlad information och uppslag om vad man kan göra som klassförälder. Samspelet-ett inspirationsmaterial för föräldrar och lärare Samspelet är ett spel med påståendekort inom olika kategorier. Föräldrar och lärare skall tillsammans ta ställning till vilka påståenden som är viktiga för skolan eller klassen. De utvalda påståendena ligger som grund för en diskussion om gemensamma riktlinjer. Material till förmedling Hem och Skola-smycke och pins i silver Hem och Skola-nyckelring med uggle-pollett som kan användas i shoppingvagnen. 14 Hem och Skola

17 SAMARBETE Nationellt samarbete Hem och Skola-dagen Den nationella Hem och Skola dagen gick av stapeln den 26 september. Sammanlagt 123 svenspråkiga skolor deltog, vilket var en ökning på 20% sedan senaste år. I utvärderingen framkom att dagens upplevs som mycket positiv och att varierande sätt att uppmärksamma dagen förekommer. Alla deltagande skolor som anmält att de firar dagen fick ett materialpaket som innehöll pappersmuggar, servetter, vimplar och planscher. En ny film om hur dagen kan firas producerades och laddades upp på Youtube. Den nationella Hem och Skola dagen arrangeras av Suomen Vanhempainliitto, Utbildningsstyrelsen, Finlands rektorer, Finlands svenska lärarförbund FSL, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Specialister för undervisnings- och bildningsväsende OPSIA och Förbundet Hem och Skola. Penningautomatföreningen RAY finansierar satsningen. Såhär skrev Oitbacka skola i Kyrkslätt i utvärderingen om Hem och Skola dagen: På den riktiga dagen hade vi restaurangdag i skolan. Vi förberedde hela veckan med eleverna, bakade morotssemlor, pajer, pumpasylt, äppelpizza, rödbetsmuffins. M.m. Alla fick delta i något. Samtidigt skördade vi vårt trädgårdsland som vi haft inom ett närmatsprojekt med Novia. På fredagen kom skolmormor och hjälpte till att koka fänkålssoppa som sedan åts av glada barn o föräldrar. Vi hade restaurang Gröna Grönsak med soppa, varmrätt o efterrätt. På eftermiddagen hade vi café med veckans produkter där föräldrarna blev bjudna på kaffe och te med tilltugg. Mycket jobb för alla i skolan men också en mycket lyckad Hem o Skola -grön flagg vecka! Vi hade gärna haft flera matgäster, men föräldrar jobbar på dagen. Roligt att vi hade flera cafégäster istället! Tillsammans gjorde vi det. Farfar i skolan Folkhälsan koordinerar arbetet med Farfar i skolan. Förbundet är representerat i verksamhetens styrgrupp. Över hundra skolor runt om i Svenskfinland har redan en skolfarfar eller skolfarmor och många små elever har fått ytterligare en trygg vuxen i sin skola. Eftis- och klubbverksamhet Förbundet medverkar i styrgruppen för Eftis- och klubbverksamheten. Lagen om morgon- och eftermiddagsvården fyllde 10 år under året. Jubiléet uppmärksam- Hem och Skola 15

18 mades också av det svenskspråkiga nätverket. Informatör Maarit Westerén har varit styrgruppens ordförande under höstterminen Toppkompetens Toppkompetens är ett samordningsprojekt som samlar de finlandssvenska resurserna universiteten, myndigheterna, tredje sektorn och kommunerna kring ett gemensamt projekt. Målsättningen är att stöda kvalitetsarbetet i de enspråkigt svenska och tvåspråkiga kommunerna och skolorna i Finland. Tanken är att utgå ifrån aktuella forsknings- och utvärderingsresultat och beakta de lokala utvecklingsbehoven. Förbundet har under året medverkat i projektet i och med att förbundets verksamhetsledare har varit med i projektets styrgrupp. Projektet Toppkompetens startade år 2012 och kommer att avslutas Sluta panta Sluta panta är en nationell online-tjänst på nätet där ungdomar kan chatta online med professionella inom ungdomssektorn om frågor som är aktuella i deras i liv. Handledarteamet består av ca 30 professionella (psykolog, psykoterapeut, skolkurator, socialarbetare, studiehandledare, ungdomshandledare, ungdomsledare etc), som handleder unga med chatten som verktyg. Sluta panta gör psykosocialt arbete med unga på en virtuell arena. Chatten är öppen fyra kvällar i veckan. Projektet är ett samarbete mellan Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), Folkhälsan, De Ungas Akademi, Ungdomscentralen, Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), Förbundet Hem och Skola, Ung Info, Krisjouren för unga, Barnavårdsföreningen i Finland och Radio X3M. Verksamheten stöds av Undervisningsoch kulturministeriet. Matskolan Förbundet har haft en representant i styrgruppen för projektet Matskolan som koordineras av Finlands svenska 4H. Matskolan är ett fyra dagars dagläger för 8-12 åriga barn. Samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd Förbundet Hem och Skola har ett långvarigt samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd både gällande understöd för lägerskolor och understöd i form av bokpaket. Förbundet koordinerar ansökningsförfarandet medan Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd finansierar stipendierna. Som en nyhet för år 2014 kunde också gymnasier anhålla om bokpaket. Stipendierna är ämnade för skolor som har föräldraföreningar som är medlemmar i förbundet. Lägerskolstipendium Detta år delades ca euro ut åt 141 klasser. Ca euro till gymnasieklasser och ca euro till klasser i den grundläggande utbildningen. 16 Hem och Skola

19 Bokpaket för högstadierna 46 högstadier beviljades bokpaket och sammanlagt 1280 böcker delades ut. Modersmålslärarna kunde själva välja mellan olika titlar och antalet böcker skolan fick stod i relation till skolans storlek. Boktitlarna var: Spring så fort du kan av Sofia Nordin Sommarboken av Tove Jansson En varm vinter av Christina Wahldén Stjärnmärkt av Jessica Spotswood I huvudet på Colin Fischer av Ashley Edward Miller & Zack Stentz Konsten att ha sjukt låga förväntningar av Åsa Asptjärn Liksom helt magiskt: 12 berättelser av Mårten Melin Det handlar om dig av Sandra Beijer Boktjuven av Markus Zusak Ljus ljus ljus av Vilja-Tuulia Huotarinen Bokpaket för gymnasierna För första gången erbjöds gymnasier möjlighet att ansöka om bokpaket för att användas i undervisningen. 20 skolor ansökte om bokpaket och sammanlagt 569 böcker delades ut. Boktitlarna var: Hägring 38 av Kjell Westö Gräset är grönare på andra sidan av Kaj Korkea-aho Torka aldrig tårar utan handskar 1. Kärleken av Jonas Gardell Hungrig av Sofia Torvalds Martrådar av Mia Franck Pappersstäder av John Green Fjärde riket av Maria Nygren Tusen bitar saknas av Katja Timgren Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag av Sara Ohlsson Bokpaket för åk 5 Denna höst stod årskurs fem i tur för att motta ett bokpaket. 134 klasser beviljades ett bokpaket. I ett paket ingick följande böcker: Carina Wolff-Brandt Johansson och dyngbaggarna Annika Sandelin & Linda Bondestam Yokos nattbok Katarina Genar Röda spår Katarina von Bredow Hon & Han Anders Jacobsson Skräcken på vinden Malin Klingenberg Alberia Ensten och uppfinnarkungen Jeff Kinney Dagbok för alla mina fans, värre än vanligt Carolus da Cruz & Janne Haikari Kungsvägen Thomas Halling Passa! Milena Parland När månen skrattade och andra sagor berättade i vårt land Hem och Skola 17

20 Förtroendeuppdrag Verksamhetsledare Micaela Romantschuk har representerat förbundet i: Svenska studieförbundets styrelse (viceordförande) Klubbcentralens styrelse Resurscentrets styrelse Styrgruppen för Vi mobbar int Styrgruppen för Matskolan, suppleant Tove Lindqvist Styrgruppen för De ungas akademi Referensgruppen för Rådet för pedagogisk forskning och utveckling Nätverket Koulukonserni-Skolkoncernen Informatör Maarit Westerén har representerat förbundet i: Styrgruppen för Eftis- och klubbverksamheten i Svenskfinland Referensgruppen för Farfar i skolan Kanslisekreterare Tove Lindqvist har representerat förbundet i: Arbetsgruppen som administrerar kampanjerna En nykter jul - för barnens skull och Nykter-Solklart! Internationellt samarbete Nordiskt samarbete Förbundet är medlem i det Nordiska nätverket Noko, vars främsta uppgift är att de deltagarna länderna ska få nätverka och lära sig av varandras arbete och erfarenheter, för att på det sättet främja de enskilda organisationernas arbete. Förbundet Hem och Skola hade ordförandeskapet för Noko , vilket kulminerade i den nordiska konferensen En jämlik skola på Hanaholmen Konferensen lockade deltagare från samtliga nordiska länder. Utöver konferensen ordnades ett möte i Köpenhamn, , i vilket ordförande Corinna Tammenmaa och verksamhetsledare Micaela Romantschuk deltog. Europeiskt samarbete Förbundet är associerad medlem i det europeiska nätverket för föräldraorganisationer, EPA, men har inte under året deltagit i nätverkets verksamhet. 18 Hem och Skola

21 Medlemskap Förbundet är medlem i följande organisationer: Pohjola-Norden, samverkande medlem sedan 1972 Lägerskolföreningen, 1973 Finlands svenska skolmuseum, 1976 Opinkirjo-Lärorik (Kerhokeskus-Klubbcentralen), 1977 Kommittén för Hem och Skola-samarbetet i Norden (Noko), 1979 Svenska studieförbundet, 1980 Penningautomatföreningen, 1983 European Parents Association (EPA), 1993, associerad medlem Centralförbundet för barnskydd, 1993 Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening, 1994 Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa, 2000 Styrelsen ORGANISATION Förbundets arbete leds av en styrelse som består av ordförande och 12 styrelsemedlemmar. Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2014: Ordförande Heidi Harju-Luukkainen, Helsingfors Viceordförande Lars Nyberg, Åbo Viceordförande Tiina Cederström, Pedersöre Medlemmar: Carina Granholm, Kyrkslätt Johan Granlund, Pedersöre Sonja Gummerus, Vanda Katarina Hanell, Raseborg Karis Peter Kallio, Solf Cilla Nyman, Vasa Laura Nyman, Träskända Anna-Maria Rosenqvist, Helsingfors Nina Saarela, Borgå Sanna Söderlund, Åland Eckerö Hem och Skola 19

22 Vid årsmötet avgick ordförande Corinna Tammenmaa, efter två perioder, Roland Bäck och Ingela Jungar Nygård efter två perioder och Charlotte Björkvik, efter en och en halv period. Revisorer Som ordinarie revisorer verkade Eva Bruun, CGR, Helsingfors och Anders Svennas, CGR, Esbo. Revisorssuppleant var revisionsbyrån Ernst & Young Ab. Utskott och arbetsgrupper Arbetsutskott Styrelsearbetet har beretts av arbetsutskottet som efter årsmötet bestått av ordförande Heidi Harju-Luukkainen, styrelsemedlemmarna Lars Nyberg och Tiina Cederström, verksamhetsledare Micaela Romantschuk och ekonom Katarina Michelsson. Valutskott Inför årsmötet 2014 bestod valutskottet av Lars Nyberg (ordförande), Peter Kallio och Ingela Nygård Jungar. Redaktionsrådet Tidningen Hem&skola har under året planerats av ett redaktionsråd som träffats inför utgivningen av varje nummer. Heidi Harju-Luukkainen, Mattias Fagerholm, Marcus Rosenlund, Maarit Westerén och Micaela Romantschuk har medverkat i rådet som letts av tidningens redaktör Tua Ranninen. Kansliet Fem personer har varit anställda på kansliet. Verksamhetsledare Micaela Romantschuk, ekonom Katarina Michelsson, informatör Maarit Westerén och kanslisekreterare Tove Lindqvist. Heidi Lithén har varit anställd på heltid som projektledare för Dagisprojektet. Tua Ranninen har jobbat deltid med tidningen Hem&skola. Tio personer har arbetat för förbundet på arvodesbasis. 20 Hem och Skola

23 EKONOMI Under år 2014 erhöll förbundet statsunderstöd från Penningautomatföreningen RAY, Utbildningsstyrelsen och Ålands landskapsregering. Från Penningautomatföreningen erhöll förbundet euro för ordinarie verksamhet. Från Penningautomatföreningen erhöll förbundet euro för Daghemsprojektet. Från Utbildningsstyrelsen erhöll förbundet euro. Från Ålands landskapsregering erhöll förbundet euro Förbundet erhöll utöver detta euro från Svenska kulturfonden för verksamheten euro från Svenska kulturfonden för förbundets och föreningarnas webbplatser euro för administration av projektet Skolkontakt euro från Svenska Folkskolans Vänner rf för verksamheten euro från Stiftelsen Tre Smeder för projektet Vuxna skapar vänskap euro från Konstsamfundet för utgivning av tidskriften Hem & skola euro från Brita Maria Renlunds stiftelse -> varav euro överförs till år euro från Waldemar von Frenckells stiftelse för Föräldrabarometern. I enlighet med årsmötets beslut år 2014 var medlemsavgiften 0,55 euro per i skolan inskriven elev. Bokslutet för år 2014 visar ett överskott på ,27 euro Se resultat- och balansräkning per Hem och Skola 21

24 22 Hem och Skola

25 Hem och Skola 23

26 24 Hem och Skola

27 Hem och Skola 25

28 MEDLEMSFÖRTECKNING Hem och Skola-föreningar Föreningar på dagis(*) och kombinerade dagis-skolföreningar (#) SÖDRA FINLANDS LÄN VÄSTRA NYLAND (26 föreningar) Hangö (2 föreningar) Centralskolans Hem och Skola rf Lappvik Hem och Skola rf Ingå (5 föreningar) Degerby daghems föräldraförening rf (*) Degerby Hem och Skola rf Hem och Skola vid Kyrkfjärdens skola rf Knattebo Daghems Föräldraförening rf (*) Understödsföreningen för Västankvarn lågstadieelever rf Lojo (3 föreningar) Hem och Skola vid Virkby lågstadium rf Solbrinkens Hem och Skola rf Virkby Samskolas Vänner rf Raseborg/ Ekenäs (9 föreningar) Bromarflandets Hem och Skola rf Elever, Lärare och Föräldrar vid Seminarieskolan rf Föräldrar för Västerby skola rf Hem och Skola vid Ekenäs Högstadium rf Höjdens Hem och Skola rf Snappertuna Hem och Skola rf Stödföreningen för Dragsvik daghem rf (Skogsgläntans daghem) (*) Stödföreningen vid Rasebo daghem rf (*) Österby Hem och Skola rf Raseborg/ Karis (3 föreningar) Hem och Skola vid Katarinaskolan rf Karisbygdens Hem och Skola rf Svartåskolans föräldrar rf Raseborg/ Pojo (2 föreningar) Hem och Skola vid Billnäs lågstadium rf Pojo kyrkoby Hem och Skola rf Sjundeå (2 förening) Föräldraföreningen för Sjundeå svenska kommunala daghem och förskola rf (*) Hem och Skola i Sjundeå rf MELLANNYLAND (35 föreningar) Esbo (15 föreningar) Bemböle Hem och Skola rf Föreningen Hem och Skola vid Boställsskolan rf Föräldraföreningen vid daghemmet Aftonstjärnan rf (*) Föräldraföreningen vid Distby daghem rf (*) Föräldraföreningen vid Finno skola rf Föräldraföreningen vid Mattbergets daghem och förskola rf (*) Föräldraföreningen vid Mårtensbro skola rf Föräldraföreningen vid Vindängens skola rf Karamalmens Hem och Skola förening rf Kungsgårdsföräldraförening rf Lagstad skolas föräldraförening rf 26 Hem och Skola

29 Mattby svenska lekskola och eftermiddagshem rf (*) Mattlidens föräldraförening rf Smedsby Hem och Skola rf Sökövikens föräldraförening rf Grankulla (2 föreningar) Hem och Skola vid Granhultsskolan rf Understödsföreningen Hem och Skola i Grankulla rf Hyvinge (1 förening) Hyvinge skolförening rf Kervo (1 förening) Svenskbacka Hem och Skola rf Kyrkslätt (6 föreningar) Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt rf Hem och Skola vid Bobäcks lågstadieskola rf Hem och Skola i Friggesby rf Hem och Skola i Karuby Skola rf Oitbacka Skolas Föräldraförening rf Sjökulla Hem och Skola förening rf Nurmijärvi (1 förening) Vendla Hem och skola rf Tusby (2 förening) GB-föräldraförening rf (*) Hem och Skola i Klemetskog rf Vanda (6 föreningar) Dickursby Hem och Skola rf Föräldraföreningen vid Trollebo daghem i Vanda rf (*) Hem och Skola vid Helsinge Kyrkoby lågstadium rf Helsinge Hem och Skola rf Hem och Skola vid Mårtensdal skola i Vanda rf Västersundom skolas Hem och Skola rf Vichtis (1 förening) Vichtis föräldrar rf (#) ÖSTRA NYLAND (35 föreningar) Borgå (13 föreningar) Grännäs Hem och Skola rf Hem och Skola-föreningen Kunskapens väg rf Hem och Skola för Lyceiparkens skola rf Hem och Skola i Hindhår skola rf Hem och Skola i Kullo rf Hem och Skola i Sannäs rf Hem och Skola i Strömborgska skolan rf Hem och Skola vid Näse skola rf Kråkö Hem och Skola rf Kvarnbackens Hem och Skola rf Saxby Hem och Skola rf Tolkis Hem och Skola förening rf Vårberga Hem och Skola rf Kotka (1 förening) Kymmenedalens föräldraförening rf Kouvola (1 förening) Föräldraföreningen för Svenska skolan i Kuusankoski rf Hem och Skola 27

30 28 Hem och Skola Lahtis (1 förening) Föräldraföreningen i Lahtis rf Lappträsk (1 förening) Kapellby Hem och Skola rf Lovisa stad/ Liljendal (1 förening) Sävträsk Hem och Skola rf Lovisa stad (2 föreningar) Generalshagens Hem och Skola rf Hem och Skola vid Lovisanejdens högstadium rf Lovisa stad/ Pernå (2 föreningar) Föräldrarådet vid Forsby skola rf Hem och Skola föreningen i Pernå kyrkoby rf Lovisa stad/ Strömfors (2 förening) Hem och Skola i Tessjö rf Tesjoen Tähdet - Tessjö Stjärnor (*) Pyttis (1 förening) Hem och Skola i Pyttis rf Sibbo (10 föreningar) Boxby Hem och Skola rf Föreningen Hem och Skola vid Kyrkoby skola i Sibbo rf Garantiföreningen för Box Barnträdgård rf (*) Hem och Skola i Gumbostrand rf (#) Hem och Skola vid Borgby skola rf Hem och Skola vid Kungsvägen i Sibbo rf Hem och Skola vid Salpar skola rf Hem och Skola vid Söderkulla skola rf Norra Paipis Hem och Skola rf Södra Paipis Hem och Skola rf HELSINGFORS (31 föreningar) Helsingfors (31 föreningar) Botby Svenska Skolförening rf Brändö ls förening Hem och Skola rf Brändö skolförening rf Cygnaei Hem och Skola rf Drumsö Hem och Skola rf Föreningen Hem och Skola i Kronohagens lågstadieskola rf Föreningen Hem och Skola i Tölö rf Föräldraföreningen Lärkan rf Föräldraföreningen vid Degerö småbarnsskola rf (*) Föräldraföreningen vid Haga lågstadieskola rf Föräldraföreningen vid Munksnäs småbarnsskola (*) Föräldraföreningen vid Rudolf Steiner skolan i Helsingfors rf Haga privata svenska barnträdgårds garantiförening rf (*) Hem och Skola Degeröskolan rf Hem och Skola i Staffansby rf Hem och Skola vid daghemmet Sesam rf (*) Hem och Skola vid Åshöjdens förskola rf (*) Hem och Skola vid Östersundom skola rf Kottby Hem och Skola rf Kårböle Hem och skola rf Minerva Hem och Skola rf Munksnäs Svenska Skolförening rf Månsas Hem och Skola rf

31 Nordsjö Rastis Föräldraförening rf Norsens förening Hem och Skola rf Piltens föräldraförening (*) Pro Lekis (*) Sockenbacka Hem och Skola rf (#) Toppans föräldraförening rf Zachariasskolans Hem och Skola förening i Helsingfors rf Åshöjdens Hem och Skola-förening rf VÄSTRA FINLANDS LÄN (17 föreningar) ÅBOLAND (17 föreningar) Björneborg (1 förening) Björneborgs Svenska Samskolas Understödsförening rf Kimitoön/ Kimito (1 förening) Kimitoöns Hem och Skola-förening rf S:t Karins (1 förening) Hem och Skola i S:t Karins rf Tammerfors (1 förening) Hem och Skola i Tammerfors rf Pargas/ Houtskär (1 förening) Houtskärs Hem och Skola rf Pargas/ Iniö (1 förening) Föreningen Hem och Skola i Iniö rf Pargas/ Korpo (1 förening) Hem och Skola i Korpo rf Pargas/ Nagu (1 förening) Hem och Skola i Nagu rf Pargas/ Pargas (8 föreningar) Bantis föräldraförening rf (*) Föreningen Hem och Skola i Skräbböle rf Föräldraföreningen för daghemmet Fyrklövern (*) Kirjala Hem och Skola rf Pargas Malms Hem och Skola rf Sarlinska skolans föräldraförening rf Sunnanberg Hem och Skola rf Våno Hem och Skola rf Åbo (1 förening) Hem och Skola i Åbo rf SÖDRA ÖSTERBOTTEN (49 föreningar) Kaskö (1 förening) Föräldraföreningen vid Kaskö svenska skola rf Kristinestad (4 föreningar) Hem och Skola vid Kristinestads högstadieskola rf Hem och Skola vid Kristinestads skola rf Hem och Skola i Tjöck rf Lappfjärd Hem och Skola rf Hem och Skola 29

32 Korsholm (14 föreningar) Föräldraföreningen för Replot-Björkö skola rf Hankmo Hem och Skola rf Hem och skola föreningen vid Korsholms högstadium rf Hem- och Skolaföreningen vid Smedsby-Böle skola rf Hem och Skola i Helsingby rf Hem och Skola i Petsmo rf Hem och Skola föreningen vid Norra Korsholms lågstadium rf Hem och Skola vid Solf lågstadium rf Kvevlax Hem och Skola rf Norra Vallgrund Hem och Skola rf Replot daghems föräldraförening Redet rf (*) Tölby-Vikby Hem och Skola rf Understödsföreningen vid Södra Vallgrund lågstadium rf Östra Korsholms Hem och Skola-förening rf Korsnäs (4 föreningar) Föräldraföreningen Tulavippan rf (*) Korsnäs Hem och Skola rf Molpe Hem och Skola-förening rf Taklax Hem och Skola rf Malax (6 föreningar) Bergö Hem och Skola-förening rf Föräldraföreningen vid Knattebo daghem rf (*) Hem och Skola vid Högstadiet i Petalax rf Köpings Hem och Skola rf Petalax Hem och Skola förening rf Övermalax Hem och Skola rf Närpes (8 föreningar) Föräldraföreningen för Västra Närpes skola rf Föräldraföreningen vid Yttermark skola rf Föräldraföreningen vid Övermark lågstadieskola rf Hem och Skola-föreningen i Närpes rf Mosebacke Hem och Skola rf Pjelax Hem och Skola rf Pörtom Hem och Skola rf Stenbackens Hem och Skola rf Vasa (8 föreningar) Föräldraföreningen vid Borgaregatans skola rf Föräldraföreningen vid Gerby lågstadium rf Föräldraföreningen vid Haga skola rf Föräldraföreningen vid Vasa övningsskolas högstadium rf Föräldraföreningen vid Vasa övningsskolas lågstadium rf Hem och skola-föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium rf Sundom Hem och Skola rf Vikinga Hem och Skola rf Vörå (4 föreningar) Centrumskolans Hem och Skola rf Föreningen Hem och Skola vid Koskeby lågstadieskola rf Föreningen Hem och Skola vid Rökiö skola rf Föreningen Hem och Skola vid Tegengrensskolan rf 30 Hem och Skola

33 NORRA ÖSTERBOTTEN (46 föreningar) Jakobstad (6 föreningar) Gymnasiets Hem och Skola förening rf Hem & Skola föreningen Bonäsorna rf Kyrkostrands och Jungmans hem och skolaförening rf Lagmans Hem och Skola rf Skolföreningen Triolen rf Vestersundsby Hem och Skola rf Karleby (8 föreningar) Chydenius föräldraförening rf Club Villa rf Föreningen Öja Hem och Skola rf Föräldraföreningen Familjelyan rf/vanhemp.yhd. ry Hem och Skola-föreningen Triangeln rf Rödsö Hem och Skola rf Såka Hem och Skola rf Vittsar Hem och Skola rf Kronoby (9 föreningar) Centtis Hem och Skolaförening rf Djupsjöbacka Hem och Skola rf Hem och Skola föreningen Solstrålen rf Norrby Hem och Skola rf Påras Hem och Skola rf Småbönders Hem och Skola rf Söderby Hem och Skola rf Terjärv Hem och Skola rf Ådalens Hem och Skola rf Larsmo (5 föreningar) Bosund Hem och Skola rf Hem och Skolaföreningen Linken rf Holm Hem och Skola rf Näs Hem och Skola rf Risö Hem och Skola rf Nykarleby (6 föreningar) Föreningen Hem och Skola i Nykarleby rf Föreningen Hem och Skola vid Munsala lågstadium rf Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf Kovjoki-Markby Hem och Skola rf Normens och Skogsparkens Hem och Skola förening rf Socklot hem och skola rf Pedersöre (11 föreningar) Bennäs Hem och Skola rf Bäckby Hem och Skola rf EKO Hem och skolaförening rf Forsby Hem och Skola rf Hem och Skola-föreningen Myran rf Kållby-Heimbacka Hem & Skola rf Lepplax Hem och Skola-förening rf Sundby/Karby Hem och Skola rf Sursikbackens Hem och skola förening rf Ytteresse Hem och Skola rf Överesse Hem och Skola-förening rf Hem och Skola 31

34 Uleåborg (1 förening) SPSU:s föräldraförening rf ÅLAND (15 föreningar) Eckerö (1 förening) Föreningen Hem och Skola vid Eckerö grundskola rf Finström (1 föreningar) Källbo Hem och Skola rf Föglö (1 förening) Föreningen Hem och Skola vid Föglö grundskola rf Hammarland (1 förening) Hem och Skola i Hammarland rf Jomala (3 föreningar) Föreningen Hem och Skola vid Kyrkby Högstadieskola rf Södersunda Hem och Skola rf Vikingaåsens Hem och Skola rf Kökar (1 förening) Föreningen Hem och Skola på Kökar rf Lemland (1 förening) Hem och Skola i Lemland rf Lumparland (1 förening) Lumparlands Hem och Skola rf Mariehamn (3 föreningar) Föreningen Hem och Skola vid Övernäs skola i Mariehamn rf Hem och Skola-föreningen i Ytternäs skola rf Strandnäs Hem och Skola rf Sund (1 förening) Hem och Skola i Sund rf Vårdö (1 förening) Föreningen Hem och Skola vid Vårdö grundskola rf 32 Hem och Skola

35

36 Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI Helsingfors

Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm

Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013 Pärmbild: Ombrytning: Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17

Läs mer

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation.

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation. Års rapport 2013 1 Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Medlemskommuner: Borgå stad Esbo stad Grankulla stad Hangö stad Helsingfors stad

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2011 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 4 Förbundsdirektören har ordet 5 År 2011 i korthet 7 Rådgivnings- och kursverksamheten 8 Hushåll och näring 8 Operation skolmat 10 Miljöhänsyn i

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2012 Förbundsordföranden har ordet Vi har lämnat 2012 bakom oss, och trots att det är full fart framåt är det också dags att sammanfatta året som gick. Det var mitt andra år som förbundsordförande.

Läs mer

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Svenska pensionärsförbundet IT för Seniorer Slutrapport 1.1.2010-31.5.2015 8.7.2015 Mona Lehtonen Svenska pensionärsförbundet Pb 129, 00101 Helsingfors

Läs mer

Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU ÅRSBOK 2011 3

Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU ÅRSBOK 2011 3 Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund. FSU ÅRSBOK 2011 3 Innehåll Förord...5 Finlands Svenska Ungdomsförbund...6 Svenska Österbottens Ungdomsförbund...12

Läs mer

För en levande tvåspråkighet

För en levande tvåspråkighet Folkhälsans rapporter 4/2012 För en levande tvåspråkighet Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Direktionen 16.2.2011 ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att

Läs mer

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet 2012 Folkhälsans förbund rf Översikt över vår verksamhet 2012 sid 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOLKHÄLSANS FÖRBUND R.F.... 0 ÖVERSIKT ÖVER VÅR VERKSAMHET...

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 Bemötande - Inkluderande - Lärande ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 I slutet av år 2012 förnyades Svenska studiecentralens upprätthållartillstånd

Läs mer

Förbundsmötet sammanträder årligen till vår- och höstmöte samt vid behov till extra möten.

Förbundsmötet sammanträder årligen till vår- och höstmöte samt vid behov till extra möten. 1 Godkänd av arbetsutskottet 3.3.2008 Godkänd av styrelsen 17.3.2008 Godkänd av vårmötet 23.4.2008 SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET rf Årsberättelse 1.1 31.12.2007 1. Allmänt Verksamheten vid Svenska pensionärsförbundet

Läs mer

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009 tema: teater UNGDOMS FÖRENING 2/2009 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND Barnteaterfestivalen ATLANTIS på Åland 8-11.6...7 Vaude! En vitaminkick, en upplevelse, en succé!...9 Empati Göran Sjöholm...4 Teater.fi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Om verksamheten 2012 Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan inledde sin verksamhet 2007 och fortgår som ett femårigt projekt 2010-2015. Resurcentrets

Läs mer

25.4.2007. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET

25.4.2007. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET 1 Godkänd av förbundets styrelse 14.3.2007 och av förbundets vårmöte 25.4.2007. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET r.f. Berättelse över verksamheten 1.1 31.12.2006 1. Allmänt Svenska pensionärsförbundet r.f:s

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2014-2015 INNEHÅLL Läsåret 2014-2015 Administrationen Lärare vid Vasa övningsskola I pension In Memoriam Verksamhet som omspänner hela skolan Grundskolan Gymnasiet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT 2014 T.f verksamhetsledarens förslag Styrelsens beslut, 11.3.2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING SÖU:s tre huvuduppgifter 1 MEDLEMSSERVICE 1.1 Aktivitet i Medlemsföreningarna

Läs mer

Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011. Innehåll

Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011. Innehåll Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll 1. Allmänt 1 2. Information 2 3. Kursverksamhet 5 4. Internationell verksamhet 6 5. Medlemsföreningarnas verksamhet 7 6. Frivilligverksamhet

Läs mer

En gemensam kursbricka

En gemensam kursbricka En gemensam kursbricka Distans- och flerformsutbildning för de svenska gymnasierna Ann Sandelin En gemensam kursbricka Distans- och flerformsutbildning för de svenska gymnasierna Kartläggning 2013 FM Ann

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2013-2014 INNEHÅLL Läsåret 2013-2014 Administrationen Lärare vid Vasa övningsskola I pension Verksamhet som omspänner hela skolan Grundskolan Gymnasiet Elevförteckning,

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2009 Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 7. Korsholms nya bokbuss 8. Biblioteksverksamhet utan gränser

Läs mer

Folkhälsans rapporter 1/2014. Bra mat för äldre. slutrapport för projektet Matlusten 2011 2013. Carina Blom och Hedvig Silén

Folkhälsans rapporter 1/2014. Bra mat för äldre. slutrapport för projektet Matlusten 2011 2013. Carina Blom och Hedvig Silén Folkhälsans rapporter 1/2014 Bra mat för äldre slutrapport för projektet Matlusten 2011 2013 Carina Blom och Hedvig Silén Innehåll Förord... 1 1 Inledning och bakgrund... 2 2 Projektets mål och visioner...

Läs mer

1. INLEDNING... 4 2. ORGANISATION... 4 3. ADMINISTRATION... 5 4. UTBILDNING OCH STUDIEVERKSAMHET... 7 5. INFORMATION... 8 6. MEDLEMSSERVICE...

1. INLEDNING... 4 2. ORGANISATION... 4 3. ADMINISTRATION... 5 4. UTBILDNING OCH STUDIEVERKSAMHET... 7 5. INFORMATION... 8 6. MEDLEMSSERVICE... Årsberättelse 2012 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. ORGANISATION... 4 3. ADMINISTRATION... 5 1. STYRELSEN... 5 2. VERKSAMHETSGRANSKARE... 6 3. ARBETSGRUPPER... 6 4. FÖRBUNDSMÖTEN... 6 5. REPRESENTATION...

Läs mer

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år!

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år! Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 6/2011 december SOS Aktuellt önskar alla sina läsare

Läs mer

Synskadade. Nr 9 oktober 2010 Finlands. Talsyntesen Samuel lanserades. FSS ögonskyddskampanj diskussion i 8. Assistans-

Synskadade. Nr 9 oktober 2010 Finlands. Talsyntesen Samuel lanserades. FSS ögonskyddskampanj diskussion i 8. Assistans- Synskadade Nr 9 oktober 2010 Finlands 4 FSS ögonskyddskampanj fem år diskussion i 8 Assistans- 11 Vasa Talsyntesen Samuel lanserades Innehåll Nr 9/10 3 4 8 11 14 16 18 19 20 22 26 27 Ledaren: Läsning för

Läs mer

Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer

Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer karoline berg & siv sandberg åbo akademi Utredning på uppdrag av Svenska

Läs mer

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty HÄR OCH NU Österbottens svenska distrikt Mikko Vähäniitty Informationsblad 3/2014 1 Välkomna på räddningsövning till Vasa / Vasklot 27.9.2014 kl. 13.00 Övningen börjar med att anmälningarna tas emot vid

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm 11-12 april. Temat för kongressen

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2012-2013 Avgiven av rektorsämbetet 1 INNEHÅLL Läsåret 2012-2013 3 Administrationen 6 Lärare vid Vasa övningsskola 7 I pension 11 Verksamhet som omspänner hela

Läs mer

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2014 Seniorer och Gröngölingar Åbo 2014 Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Bästa Bibban-läsare I år är chefredaktörskapet

Läs mer