Foto Vuxna skapar vänskap / Leif Pietilä. Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI Helsingfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto Vuxna skapar vänskap / Leif Pietilä. Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI-00120 Helsingfors www.hemochskola."

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

2 Pärmbild: Ombrytning: Foto Vuxna skapar vänskap / Leif Pietilä Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI Helsingfors

3 INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 2 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 4 Nya Hem och Skola-föreningar EGEN VERKSAMHET 5 Vuxna skapar vänskap KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Hem och Skola som centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem Skolkontakt UTBILDNING Föreläsarverksamhet Regionala träffar Samarbete med Lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa Föreläsningar för lärare om samverkan och samarbete med elevernas föräldrar ÅRSMÖTE, SEMINARIER OCH ÖVRIGA TILLSTÄLLNINGAR Årsmöte Educa-mässan 2014 Övriga föreläsningar och tillställningar INFORMATION Intressebevakning MATERIAL Nytt material Hem och Skola material Material till förmedling SAMARBETE 15 Nationellt samarbete Förtroendeuppdrag Internationellt samarbete Medlemskap ORGANISATION 19 Styrelsen Revisorer Utskott och arbetsgrupper Redaktionsrådet Kansliet EKONOMI 21 Resultat- och balansräkning per Noter Revisionsberättelse MEDLEMSFÖRTECKNING 26

4 ALLMÄN ÖVERSIKT Året 2014 har präglats av en stor förändring för Förbundet Hem och Skola då årsmötet i april godkände en stadgeändring som tillät att också föräldraföreningar vid daghem kunde ansluta sig till förbundet. Detta var möjligt eftersom Penningautomatföreningen RAY 2013 beviljat förbundet ett två-årigt projektbidrag för att starta upp verksamhet som riktar sig till den nya målgruppen. I slutet av året hade sammanlagt 28 föräldraföreningar i daghem blivit medlemmar i förbundet. Tack vare en visstidsanställd projektledare kunde förbundet genast erbjuda de nya medlemsföreningarna medlemsförmåner och stöd och rådgivning vid grundandet av föreningar. Då denna årsberättelse skrivs har vi nåtts av det positiva beskedet från RAY att vårt allmänna verksamhetsbidrag får en förhöjning. Det innebär att vi nu kan inlemma dagisprojektet i vår ordinarie verksamhet. Satsningen Vuxna skapar vänskap kan nämnas som en av årets godbitar. Tanken vara att efterlysa vuxna personer som satsat utöver det förväntade på att barn och unga ska ha det bra inom skolsamfundet eller/och på sin fritid. Kompisugglan, symbolen för kampanjen, delades ut på tio orter runt om i Svenskfinland och kampanjen fick stor medial synlighet. Framgången med kampanjen tolkar vi som ett exempel på att det finns ett behov av goda nyheter i vår vardag. Medlemsföreningarna har anlitat förbundets föreläsare 84 gånger under året. Föreläsningarna har handlat om allt från barns internetanvändning och mobbning, till föräldraskapets olika glädjeämnen och utmaningar. Föreläsarnätverket är en av många medlemsförmåner som förbundet erbjuder sina medlemsföreningar. Som en nyhet lanserade förbundet stipendiet Skolkontakt i slutet av året. Skolkontakt ger skolklasser i åk 3-6, möjligheten att stifta bekantskap med barn över regiongränserna i hela Svenskfinland. Bidraget kan sökas av förbundet och finansieras till 100% av Svenska Kulturfonden. Utöver ett flertal nationella samarbetsprojekt har det nordiska samarbetet varit aktivt under året. I september ordnade förbundet i samarbete med det nordiska föräldranätverket Nordisk Kommitté - NoKo, konferensen En jämlik skola på Hanaholmen. Konferensen lockade deltagare från alla medlemsländer; Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland. 2 Hem och Skola

5 Förbundet har aktivt deltagit i debatten om skolan som dessvärre under året i stor utsträckning handlat om nedskärningar och inbesparingar. Samtidigt har siktet varit inställt på framtiden då den nya ambitiösa läroplanen varit under arbete. Förbundet har bidragit med sin sakkunskap under utbildningstillfällen kring läroplansarbetet som arrangerats på flera orter. Illustration ur materialet Elevens rättigheter, Hanna Siira Hem och Skola 3

6 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR Förbundet hade vid årets slut 254 medlemmar. Det är en ökning på dryga 10% sedan föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet på sitt årsmöte 2014 ändrade sina stadgar så att också föräldraföreningar vid daghem och förskolor kunde anhålla om medlemskap. Nya Hem och Skola-föreningar Föräldraföreningen vid Munksnäs småbarnsskola rf, Helsingfors Föräldraföreningen vid Distby daghem rf, Esbo Föräldraföreningen vid Mattbergets daghem och förskola rf, Esbo Föräldraföreningen Tulavippan rf, Korsnäs Pro Lekis rf, Helsingfors Föräldraföreningen vid Trollebo daghem i Vanda rf, Vanda Tessjoen Tähdet-Tessjö Stjärnor rf, Lovisa Haga privata svenska barnträdgårds garantiförening rf, Helsingfors, GB-Föräldraförening rf, Tusby Replot daghems föräldraförening Redet rf, Hem och Skola vid Åshöjdens förskola rf, Helsingfors Stödföreningen för Dragsviks daghem rf, Raseborg Föräldraföreningen vid daghemmet Fyrklövern rf, Pargas Föräldraföreningen vid Degerö småbarnsskola rf, Helsingfors Mattby svenska lekskola och eftermiddagshem rf, Esbo Piltens föräldraförening rf, Helsingfors Stödföreningen vid Rasebo daghem rf, Raseborg Föräldraföreningen vid daghemmet Aftonstjärnan rf, Esbo Garantiföreningen för Box Barnträdgård rf, Sibbo Föräldraföreningen för Sjundeå svenska kommunala daghem och förskola rf, Sjundeå Föräldraföreningen vid Knattebo daghem rf, Malax Knattebo Daghems föräldraförening rf, Ingå Degerby daghems föräldraförening rf, Ingå Bantis Föräldraförening rf, Pargas Hem och Skola vid daghemmet Sesam rf, Helsingfors Hem och Skola-föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium rf, Vasa Utöver dessa nya föreningar har tre tidigare medlemsföreningar anslutit ett närbeläget daghems föräldrar i sin verksamhet. 4 Hem och Skola

7 Vuxna skapar vänskap EGEN VERKSAMHET Förbundets storsatsning under året var kampanjen Vuxna skapar vänskap. Tanken var att via projektet lyfta fram det faktum att vi vuxna kan göra mycket gott och påverka inom skolsamfundet. Inte minst är vi förebilder i hur vi möter varandra och barnen. Under våren gjordes ett upprop att både enskilda personer och föräldraföre-ningar kan nominera vardagshjältar som på ett positivt sätt bidrar till samhörighet och vänskap mellan eleverna. Under höstterminen belönades tio personer inom Vuxna skapar vänskap med kampanjens symbol, en unik och handsydd kompisuggla. Utdelningen skedde alltid lokalt så att lokal media inbjöds att närvara. Det mediala intresset var väldigt stort. I alla regioner bevakade lokaltidningen och ofta också YLE utdelningstillfället. Personen som nominerat den belönade och skolans och förbundets representanter var närvarande då kompisugglan överräcktes. Ofta valde skolan att tillsammans med eleverna senare uppmärksamma den belönade under en morgonsamling eller under en kvällsfest. Bloggen har verkat som kampanjens viktigaste arbetsredskap då blogginläggen har kunnat delas via sociala media och temat kunnat följas upp på hashtaggen #vuxnaskaparvanskap. Bloggen har besökts 3760 gånger av 3000 unika besökare. Leif Pietilä har både intervjuat och fotograferat de belönade för bloggen vuxnaskaparvanskap.fi. Förbundets del av kampanjen har avslutats och under 2015 erbjuds föreningarna möjligheten att beställa egna kompisugglor och överräcka dem till personer som föreningarnas styrelser får utse. Förbundet valde att premiera följande personer under år 2014: Husmor Ulla Ellonen. Helsingfors, Kronohagens lågstadieskola. Hushållsläraren Annika Westerlund. Kyrkslätt, Winellska skolan. Vaktmästaren Kenneth Mariani-Cerati. Esbo, Mårtensbro skola. Initiativtagaren till pappa&barn-lägret, Boris Mård. Pedersöre, Kållby-Heimbacka. Initiativtagaren till Mormor Lydia-konceptet, Jutta Eklöf. Jakobstad, Lagmans skola. Eftisledare Marika Sandholm. Karis, Byllan & Kupans eftis. Klasslärare Sussi Backman. Borgå, Sannäs skola. Skolfarfar Ilkka Aho. S:t Karins, S:t Karins svenska skola. Föreningsaktiva Hem och Skola-pappan Peter Dahlström. Vasa, Haga skola. Idrottsledare Tapani Sivén. Åland, Eckerö. Hem och Skola 5

8 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Hem och Skola som centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem Detta år har föräldraföreningar vid daghem blivit en verklig del av Förbundet Hem och Skola. Året började med förberedelser inom förbundet inför kommande dagismedlemsföreningar. Detta innebar t.ex. att hitta föreläsare lämpade för dagis och jobba med webbsidorna. I samband med regionträffarna i norra och södra Österbotten, västra Nyland, Åboland och Åland spreds information till dagisföreningar om att bli medlem i förbundet. Till alla träffar kom åtminstone några dagisföräldrar som var intresserade av föräldraföreningsverksamhet. Efter årsmötet i april fick förbundet genast in anhållan om medlemskap från flera föreningar och till årets slut hade 28 föreningar verksamma på daghem anhållit om medlemskap. I augusti kom kommunikationen med medlemsföreningarna igång på allvar, då medlemsgåvan i form av ett bokpaket skickades till daghemmen och det första medlemsbrevet skickades till föreningarnas ordförande. Flera föreningar har efter det öppnat en webbplats i förbundets portal och några föreningar har också använt förmånen att anlita en föreläsare till en föräldrakväll. I november skickades följande medlemsbrev ut med information om regionträffar m.m. Responsen från föreningarna har varit positiv och böckerna har uppskattas av daghemsbarnen och - personalen. Under året har flera föreningar varit i kontakt med frågor kring att grunda och registrera föräldraföreningar vid daghem och många av dem har kommit igång med processen. Några av dessa nygrundade föreningar är redan medlemmar i förbundet och många har anmält sitt intresse. Inom projektet gavs i november ut en liten dagistidning Hem och Skola på dagis. Tidningen är ett samarbete med Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund, Marthaförbundet och Finlands Svenska Idrott FSI, som alla har verksamhet som riktar sig till daghemsbarn. Målgruppen för tidningen är dagisföräldrar och dagispersonal. Tidningen planerades tillsammans med projektets arbetsgrupp som träffades tre gånger under Inom projektet har förbundet också samarbetat med norska FUB (Foreldreutvalget for barnehager) som besökte kansliet i september. Projektledaren och verksamhetsledaren besökte i sin tur FUB:s och FUG:s gemensamma föräldraseminarium i Oslo i oktober. Under året har det också vuxit fram 6 Hem och Skola

9 ett samarbete med projektet e-skolan, som erbjuder ett elektroniskt skolbibliotek. Förbundet har fått ett antal licenser att erbjuda förskolor i medlemsföreningarna som vill jobba med läsning och e-böcker samt med Hem och Skolas metod En kvart om dagen. Ett gott samarbete med barnträdgårdslärarutbildningarna vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet har etablerats både i Helsingfors och i Jakobstad. Projektledaren har hållit föreläsningar för blivande barnträdgårdslärare under våren och hösten med temat Att möta föräldrar. Responsen från dessa föreläsningar har varit positiv och studerande har uttryckt att det finns ett verkligt behov av mera kunskap om samarbete med föräldrar inom utbildningen. Projektledaren har också själv deltagit i utbildningar, främst inom teman som mobbning och läsning på daghem. Skolkontakt Under våren kontaktades förbundet av Svenska kulturfonden som är initiativtagare till projektet Skolkontakt. Skolkontakt går ut på att två skolklasser i olika regioner i Svenskfinland skapar en kontakt som leder till ett möte. Resekostnaderna samt en matpeng för den resande klassen finansieras av Kulturfonden. Under hösten började arbetet med webbsidorna (www.skolkontakt.fi) och marknadsföringen av projektet. Information delades ut under rektorsdagarna och sändes ut via förbundets rektorsbrev. Information har också spridits via förbundets Facebook-sida och en annons i novembernumret av tidningen Hem och Skola. Skolkontakt har en egen logo och en broschyr är under arbete. Under hösten har några lärare varit i kontakt och visat intresse, men ännu har ingen ansökt om bidraget för en Skolkontakt resa. Hem och Skola 7

10 UTBILDNING Föreläsarverksamhet Under året har 84 föreläsningar ordnats i förbundet Hem och Skolas regi. Föreläsningarna ordnades i skolor runt om i Svenskfinland. Den populäraste föreläsningsrubriken under året var Det finns mera än Angry Birds. Också rubrikerna med temat föräldraskap och att stöda sitt barn samt mobbning väckte stort intresse. Följande personer har verkat som förbundets föreläsare under året: Tove Ajalin - Reagera mot mobbning Emina Arnautovic - Tolerans - att tolerera eller involvera Catarina Bärlund-Palm - En kvart om dagen Inger Dahlgren - Social kompetens (t.o.m vårterminen) Marica Enlund - Barnen som en gemensam investering Siv Hartikainen - Matematik i familjen Anna Lena Karlsson-Finne Gränser ger trygghet i vardagen Pia Norrbäck-Kackur Läsinspiration Johan Palmén Det finns mera än Angry Birds Sarah Storm - Mobbning på sociala medier Christoph Treier Att vara förälder en av livets största utmaningar? Kaj-Mikael Wredlund Att förebygga och upptäcka skadliga addiktioner hos barn och unga Johanna Öhman - Mobbning-ett komplext fenomen (t.o.m vårterminen) Heidi Lithén Att grunda en föräldraförening på dagis Micaela Romantschuk - Samarbete mellan hemmet och skolan Maarit Westerén - Vi grundar en Hem och Skola-förening Regionala träffar Temaföreläsningarna med idrottspsykologen och coachen Christoph Treier fortsatte under vårterminen. Förbundet ordnade regionala träffar med Treier och rubriken var Fler aktiva i Hem och Skola kommunicera mera. Under träffarna fick deltagarna både lyssna till föreläsningen och höra om aktuella frågor från förbundet. Målgrupper var medlemsföreningarnas representanter och den nya målgruppen föräldraföreningar på dagis. 8 Hem och Skola

11 15.1 Södra Österbotten, Solf skola i Korsholm 16.1 Norra Österbotten, Carleborgsskolan i Nykarleby 19.3 Västra Nyland, Seminarieskolan i Ekenäs 25.3 Åboland, St. Olofsskolan i Åbo 26.3 Åland, Ytternäs skola i Mariehamn Under höstterminen hade regionträffarna ett annorlunda koncept. Metoden var arbete i grupp och tanken vara att ösa ur gruppens egna tankar och erfarenheter. Rubriken var: Friska vindar i seglen, inspirationskväll för föräldraföreningar Södra Österbotten, Gerby skola i Vasa Norra Österbotten, Kållby-Heimbacka skola i Pedersöre 1.12 ordnades en riktigt speciell regionträff i Helsingfors i samarbete med Teater Mars. Till den bjöds föreningarnas styrelser i tre olika regioner; Helsingfors, Mellannyland och Östra Nyland. Under träffen såg deltagarna Teater Mars pjäs Framför mina tår ligger världen. Under den efterföljande träffen diskuterade deltagarna tankar som pjäsen väckte och de fick aktuell information från förbundet. Samarbete med Lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa Förbundet har en lång tradition med att möta sista årets klass- och ämneslärarstuderande. Också detta år träffade förbundets verksamhetsledare denna målgrupp både i Vasa och Helsingfors. Syftet med träffarna är dels att presentera forskning om föräldrarnas betydelse för elevens lärande och dels att ge de studerande handfasta och konkreta råd för hur man etablerar och upprätthåller en god dialog och samverkan med elevernas föräldrar. En uppskattad gåva har varit den kasse med Hem och Skola material som alla studerande som deltar i träffarna får. Föreläsningar för lärare om samverkan och samarbete med elevernas föräldrar Förbundets verksamhetsledare har föreläst om samverkan med vårdnadshavare för lärare och övrig skolpersonal. En större satsning var tre föreläsningar på tre orter, Vasa, Åbo och Helsingfors, inom ramen för det nationella läroplansarbetet LP2016. Hem och Skola 9

12 ÅRSMÖTE, SEMINARIER OCH ÖVRIGA TILLSTÄLLNINGAR Årsmöte Årsmötet hölls den 12 april i Helsingfors. Förbundet fick då en ny ordförande som är Heidi Harju-Luukkainen. Harju-Luukkainen efterträdde Corinna Tammenmaa som ledde förbundet i fyra år. Efter årsmötet presenterade forskare Cilla Nyman resultatet på Föräldrabarometern som utfördes av förbundet i slutet av Educa-mässan 2014 Förbundet medverkade som utställare på Educa mässan med ett gemensamt mässbås tillsammans med Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans vänner och Sydkusten Under mässan spreds Hem och Skola material t.ex. om Hem och Skola-dagen. Under förbundets programtid i Hörnan intervjuade informatör Maarit Westerén juristerna Ulrika Krook och Erik Munsterhjelm från SAMS om Elevens rättigheter. Krook och Munsterhjelm arbetar som juridiska ombud och är skribenterna till förbundets och SAMS gemensamma material Elevens rättigheter. Verksamhetsledare Micaela Romantschuk medverkade i Folkhälsans paneldiskussion i Hörnan om lärarnas ork och välmående i arbete. Övriga föreläsningar och tillställningar Den 12 november arrangerade förbundet i samarbete med Kran rf en temakväll om missbruk bland unga. Under kvällen förevisades filmen; Den maktlösa kampen som efterföljdes av en diskussion. Förbundet var medarrangör av ett stort lässeminarium, Läsforum, som arrangerades på Hanaholmen i samarbete med Utbildningsstyrelsen och andra aktörer. 200 personer deltog i de två dagar långa seminariet. INFORMATION Tidningen Hem&skola Tidningen utkom under året med fyra nummer och ett specialnummer som var riktat till förstaklassarnas föräldrar. Upplagan för ett vanligt nummer var ca Hem och Skola

13 Tidningen skickades i balar till skolorna direkt från tryckeriet. I lärarrummet fördelades tidningen till de olika klasserna och förs hem med elevpost. Börja skolan -numret som riktas till förstaklassarnas föräldrar trycktes upp i ca exemplar. Artiklarna i tidningen Hem&skola hittas på förbundets webbplats. Medlemsbrev Förbundet informerade sina medlemsföreningar genom föreningsbrev som utkom fyra gånger. Brevet skickades till föreningens ordförande per e-post och ibland också per brev då det ingått material som kräver ett sådant utskick. Medlemsbreven hittas också på förbundets webbplats. De nya medlemsföreningarna på dagis fick egna brev som innehöll information riktad till dem. Brev till skolorna Tre gånger under året skickade förbundet brev till rektorerna i skolorna där en av våra medlemsföreningar verkar. Breven innehöll aktuell information och upplyste bl.a. om möjligheten att beställa material inför skolstarten och söka stipendier. Webben Förbundet upprätthåller sin webbplats Den fungerar samtidigt som en webbportal för de medlemsföreningar som kostnadsfritt vill lägga upp sina sidor där. Sidan har haft besök och av vilka var unika besök. Av IT3 har föreningarna kunnat få tekniska råd och anvisningar om webben eller andra frågor om IT. Facebook och Twitter 1091 personer har valt att följa Förbundet Hem och Skola på Facebook. FB har blivit ett viktigt arbetsredskap och är ett snabbt och behändigt sätt att informera om vad som händer inom Hem och Skola. Följer man förbundet skapar man sig en rätt bra uppfattning om vad som händer och sker på skolfronten. Förbundet finns också på Twitter sedan 2014: HemoSkolaiFin. Aktiviteten och antalet följare på Twitter (180) är tillsvidare inte så stor. Närmast twittrar förbundet då budskapet riktar sig till media då många journalister följer med Twitter. Hem och Skola 11

14 Intressebevakning Förbundet följer med de frågor som berör skola och föräldraskap och uttalar sig med jämna mellanrum i frågor som berör dessa. Ett bekymmersamt tema under året har varit nedskärningar som berör skolsamfundet. Vikariestopp, färre skolgångsbiträden i skolorna och lärarpermitteringar har varit orosmoln som förbundet har uttalat sig om. Under hösten har diskussionen gått het om omfattande förändringar i finansieringen av utbildningar på det andra stadiet som under kommande år kan innebära att skolor kommer att slås ihop eller stängas. Ibland är metoden att skicka ut ett pressmeddelande eller en debattartikel/insändare för att få synlighet i media eller att välja att delta i ett inslag i radio eller TV. Under 2014 har förbundet sänt ut 11 pressmeddelande och skickat in en insändare. I samband med årsmötet i april publicerades resultaten i den första nationella Föräldrabarometern på svenska. Medialt lyckades lanseringen väl och det fanns också ett intresse för valet av Heidi Harju-Luukkainen till förbundsordförande. Inför vårens fester skickades ett pressmeddelande med en vädjan till alla föräldrar: Förälder langa inte!. Elevens rättigheter var temat förbundet lyfte upp i samband med skolstarten. Med anledning av den nordiska föräldrakonferensen som ordnades av samarbetsorganet Nordisk Kommitté (NoKo) på Hanaholmen skrev vi ett pressmeddelande som varnade för att ojämlikheten kommer att öka i skolorna ifall nedskärningar drabbar skolsektorn. Förbundets nya ordförande, Heidi Harju-Luukkainen, syntes många gånger under året i sin forskarroll då hon publicerade analyser över de finlandssvenska och åländska resultaten i PISA Den viktigaste formen av intressebevakning sker genom att Hem och Skola aktivt medverkar i olika samarbetsgrupper, ofta i egenskap av sakkunnig på samarbetet mellan hemmet och skolan. På begäran har förbundet gett två utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet. Det ena gällde förslaget om den förlängda läroplikten, det andra grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. MATERIAL En av förbundets många medlemsförmåner är temamaterial som finns både i tryckt form och/eller digitalt. Det tryckta materialet är gratis för medlemsföreningarna. 12 Hem och Skola

15 Nytt material Elevens rättigheter Materialet Elevens rättigheter producerades i samarbete SAMS - Samarbetsförbundet för funktionshinder. Frågor som tas upp i materialet på 26 sidor är t.ex. frågan om skolresor, elevvården, val av skola, elevens rättskydd och olika stödformer. Materialet kan bra användas i samband med skolans föräldramöten. Lägerskolguide Det nya materialet Lägerskolguiden, utarbetades med hjälp av lärarutbildarna Irmeli Palmberg och Linda Degerman vid Åbo Akademi i Vasa. Lägerskolan är, i fall skolan så beslutar, en del av skolans verksamhet. Då föräldrarna ofta bidrar med en stor del av finansieringen och ibland också praktisk planering, ansåg vi att ett material om lägerskola som idé med praktiska tips för olika frågor behövdes. Detta material finns digitalt på förbundets hemsida. Hem och Skola-material En kvart om dagen är en lästräningsmetod där föräldrarnas medverkan är viktig och där skolan och hemmet samarbetar kring barnets läsinlärning. Glada barn, glada föräldrar och glada lärare- materialet tar ställning till skolans och hemmets olika roller och kan fungera som ett verktyg för en god samverkan mellan vårdnadshavare och lärare. Materialet har utarbetats i samarbete med Finlands Svenska Lärarförbund FSL. Matematik i familjen är en broschyr för föräldrar om hur de i vardagen kan stöda barnets matematiska tänkande och koppla till den matematikundervisning som barnet får i skolan. Lust att läsa är ett material för föräldrar om hur man som förälder kan locka fram barnens läsglädje. Läxor och inlärning handlar om hur man som förälder kan hjälpa sitt barn med läxorna och ge de verktyg som behövs för självständig inlärning. Nu börjar det! Livet i tonårsfamiljen handlar om vad som händer i tonåren och hur man som förälder kan stöda sin tonåring och själv orka som förälder. Att mötas i samtal är en handbok för lärare och annan skolpersonal som i sin professionsutövning möter människor. Handboken ger en kort introduktion till en Hem och Skola 13

16 samtalsmetodik och kan fungera som stöd i olika professionella samtalssituationer. Råden kan vara till nytta i samband med utvecklingssamtal, föräldramöten och övriga samtal som förs mellan hemmet och skolan. Vi mobbar int är ett litet häfte som tar upp vad mobbning och vänskap är. Texten är skriven för barn i de lägre klasserna och kan läsas av föräldrar och barn tillsammans. Känslor och sociala färdigheter - föräldern som vägledare. Hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att handskas med känslor? Foldern innehåller tankar och tips om hur man kan stöda utvecklingen av barnets sociala kompetens. Skolordlista är en praktisk liten ordbok som tar upp de facktermer som förekommer inom skolvärlden. Skolans värdegrund diskuterar vad värden är, varifrån våra värderingar kommer och varför skolan behöver en värdegrund. Flickor, pojkar och samma möjligheter diskuterar hur man som förälder kan bidra till mera jämställda barn. Klassföräldrapärm Materialet riktar sig till klassföräldrar och har samlad information och uppslag om vad man kan göra som klassförälder. Samspelet-ett inspirationsmaterial för föräldrar och lärare Samspelet är ett spel med påståendekort inom olika kategorier. Föräldrar och lärare skall tillsammans ta ställning till vilka påståenden som är viktiga för skolan eller klassen. De utvalda påståendena ligger som grund för en diskussion om gemensamma riktlinjer. Material till förmedling Hem och Skola-smycke och pins i silver Hem och Skola-nyckelring med uggle-pollett som kan användas i shoppingvagnen. 14 Hem och Skola

17 SAMARBETE Nationellt samarbete Hem och Skola-dagen Den nationella Hem och Skola dagen gick av stapeln den 26 september. Sammanlagt 123 svenspråkiga skolor deltog, vilket var en ökning på 20% sedan senaste år. I utvärderingen framkom att dagens upplevs som mycket positiv och att varierande sätt att uppmärksamma dagen förekommer. Alla deltagande skolor som anmält att de firar dagen fick ett materialpaket som innehöll pappersmuggar, servetter, vimplar och planscher. En ny film om hur dagen kan firas producerades och laddades upp på Youtube. Den nationella Hem och Skola dagen arrangeras av Suomen Vanhempainliitto, Utbildningsstyrelsen, Finlands rektorer, Finlands svenska lärarförbund FSL, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Specialister för undervisnings- och bildningsväsende OPSIA och Förbundet Hem och Skola. Penningautomatföreningen RAY finansierar satsningen. Såhär skrev Oitbacka skola i Kyrkslätt i utvärderingen om Hem och Skola dagen: På den riktiga dagen hade vi restaurangdag i skolan. Vi förberedde hela veckan med eleverna, bakade morotssemlor, pajer, pumpasylt, äppelpizza, rödbetsmuffins. M.m. Alla fick delta i något. Samtidigt skördade vi vårt trädgårdsland som vi haft inom ett närmatsprojekt med Novia. På fredagen kom skolmormor och hjälpte till att koka fänkålssoppa som sedan åts av glada barn o föräldrar. Vi hade restaurang Gröna Grönsak med soppa, varmrätt o efterrätt. På eftermiddagen hade vi café med veckans produkter där föräldrarna blev bjudna på kaffe och te med tilltugg. Mycket jobb för alla i skolan men också en mycket lyckad Hem o Skola -grön flagg vecka! Vi hade gärna haft flera matgäster, men föräldrar jobbar på dagen. Roligt att vi hade flera cafégäster istället! Tillsammans gjorde vi det. Farfar i skolan Folkhälsan koordinerar arbetet med Farfar i skolan. Förbundet är representerat i verksamhetens styrgrupp. Över hundra skolor runt om i Svenskfinland har redan en skolfarfar eller skolfarmor och många små elever har fått ytterligare en trygg vuxen i sin skola. Eftis- och klubbverksamhet Förbundet medverkar i styrgruppen för Eftis- och klubbverksamheten. Lagen om morgon- och eftermiddagsvården fyllde 10 år under året. Jubiléet uppmärksam- Hem och Skola 15

18 mades också av det svenskspråkiga nätverket. Informatör Maarit Westerén har varit styrgruppens ordförande under höstterminen Toppkompetens Toppkompetens är ett samordningsprojekt som samlar de finlandssvenska resurserna universiteten, myndigheterna, tredje sektorn och kommunerna kring ett gemensamt projekt. Målsättningen är att stöda kvalitetsarbetet i de enspråkigt svenska och tvåspråkiga kommunerna och skolorna i Finland. Tanken är att utgå ifrån aktuella forsknings- och utvärderingsresultat och beakta de lokala utvecklingsbehoven. Förbundet har under året medverkat i projektet i och med att förbundets verksamhetsledare har varit med i projektets styrgrupp. Projektet Toppkompetens startade år 2012 och kommer att avslutas Sluta panta Sluta panta är en nationell online-tjänst på nätet där ungdomar kan chatta online med professionella inom ungdomssektorn om frågor som är aktuella i deras i liv. Handledarteamet består av ca 30 professionella (psykolog, psykoterapeut, skolkurator, socialarbetare, studiehandledare, ungdomshandledare, ungdomsledare etc), som handleder unga med chatten som verktyg. Sluta panta gör psykosocialt arbete med unga på en virtuell arena. Chatten är öppen fyra kvällar i veckan. Projektet är ett samarbete mellan Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), Folkhälsan, De Ungas Akademi, Ungdomscentralen, Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), Förbundet Hem och Skola, Ung Info, Krisjouren för unga, Barnavårdsföreningen i Finland och Radio X3M. Verksamheten stöds av Undervisningsoch kulturministeriet. Matskolan Förbundet har haft en representant i styrgruppen för projektet Matskolan som koordineras av Finlands svenska 4H. Matskolan är ett fyra dagars dagläger för 8-12 åriga barn. Samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd Förbundet Hem och Skola har ett långvarigt samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd både gällande understöd för lägerskolor och understöd i form av bokpaket. Förbundet koordinerar ansökningsförfarandet medan Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd finansierar stipendierna. Som en nyhet för år 2014 kunde också gymnasier anhålla om bokpaket. Stipendierna är ämnade för skolor som har föräldraföreningar som är medlemmar i förbundet. Lägerskolstipendium Detta år delades ca euro ut åt 141 klasser. Ca euro till gymnasieklasser och ca euro till klasser i den grundläggande utbildningen. 16 Hem och Skola

19 Bokpaket för högstadierna 46 högstadier beviljades bokpaket och sammanlagt 1280 böcker delades ut. Modersmålslärarna kunde själva välja mellan olika titlar och antalet böcker skolan fick stod i relation till skolans storlek. Boktitlarna var: Spring så fort du kan av Sofia Nordin Sommarboken av Tove Jansson En varm vinter av Christina Wahldén Stjärnmärkt av Jessica Spotswood I huvudet på Colin Fischer av Ashley Edward Miller & Zack Stentz Konsten att ha sjukt låga förväntningar av Åsa Asptjärn Liksom helt magiskt: 12 berättelser av Mårten Melin Det handlar om dig av Sandra Beijer Boktjuven av Markus Zusak Ljus ljus ljus av Vilja-Tuulia Huotarinen Bokpaket för gymnasierna För första gången erbjöds gymnasier möjlighet att ansöka om bokpaket för att användas i undervisningen. 20 skolor ansökte om bokpaket och sammanlagt 569 böcker delades ut. Boktitlarna var: Hägring 38 av Kjell Westö Gräset är grönare på andra sidan av Kaj Korkea-aho Torka aldrig tårar utan handskar 1. Kärleken av Jonas Gardell Hungrig av Sofia Torvalds Martrådar av Mia Franck Pappersstäder av John Green Fjärde riket av Maria Nygren Tusen bitar saknas av Katja Timgren Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag av Sara Ohlsson Bokpaket för åk 5 Denna höst stod årskurs fem i tur för att motta ett bokpaket. 134 klasser beviljades ett bokpaket. I ett paket ingick följande böcker: Carina Wolff-Brandt Johansson och dyngbaggarna Annika Sandelin & Linda Bondestam Yokos nattbok Katarina Genar Röda spår Katarina von Bredow Hon & Han Anders Jacobsson Skräcken på vinden Malin Klingenberg Alberia Ensten och uppfinnarkungen Jeff Kinney Dagbok för alla mina fans, värre än vanligt Carolus da Cruz & Janne Haikari Kungsvägen Thomas Halling Passa! Milena Parland När månen skrattade och andra sagor berättade i vårt land Hem och Skola 17

20 Förtroendeuppdrag Verksamhetsledare Micaela Romantschuk har representerat förbundet i: Svenska studieförbundets styrelse (viceordförande) Klubbcentralens styrelse Resurscentrets styrelse Styrgruppen för Vi mobbar int Styrgruppen för Matskolan, suppleant Tove Lindqvist Styrgruppen för De ungas akademi Referensgruppen för Rådet för pedagogisk forskning och utveckling Nätverket Koulukonserni-Skolkoncernen Informatör Maarit Westerén har representerat förbundet i: Styrgruppen för Eftis- och klubbverksamheten i Svenskfinland Referensgruppen för Farfar i skolan Kanslisekreterare Tove Lindqvist har representerat förbundet i: Arbetsgruppen som administrerar kampanjerna En nykter jul - för barnens skull och Nykter-Solklart! Internationellt samarbete Nordiskt samarbete Förbundet är medlem i det Nordiska nätverket Noko, vars främsta uppgift är att de deltagarna länderna ska få nätverka och lära sig av varandras arbete och erfarenheter, för att på det sättet främja de enskilda organisationernas arbete. Förbundet Hem och Skola hade ordförandeskapet för Noko , vilket kulminerade i den nordiska konferensen En jämlik skola på Hanaholmen Konferensen lockade deltagare från samtliga nordiska länder. Utöver konferensen ordnades ett möte i Köpenhamn, , i vilket ordförande Corinna Tammenmaa och verksamhetsledare Micaela Romantschuk deltog. Europeiskt samarbete Förbundet är associerad medlem i det europeiska nätverket för föräldraorganisationer, EPA, men har inte under året deltagit i nätverkets verksamhet. 18 Hem och Skola

21 Medlemskap Förbundet är medlem i följande organisationer: Pohjola-Norden, samverkande medlem sedan 1972 Lägerskolföreningen, 1973 Finlands svenska skolmuseum, 1976 Opinkirjo-Lärorik (Kerhokeskus-Klubbcentralen), 1977 Kommittén för Hem och Skola-samarbetet i Norden (Noko), 1979 Svenska studieförbundet, 1980 Penningautomatföreningen, 1983 European Parents Association (EPA), 1993, associerad medlem Centralförbundet för barnskydd, 1993 Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening, 1994 Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa, 2000 Styrelsen ORGANISATION Förbundets arbete leds av en styrelse som består av ordförande och 12 styrelsemedlemmar. Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2014: Ordförande Heidi Harju-Luukkainen, Helsingfors Viceordförande Lars Nyberg, Åbo Viceordförande Tiina Cederström, Pedersöre Medlemmar: Carina Granholm, Kyrkslätt Johan Granlund, Pedersöre Sonja Gummerus, Vanda Katarina Hanell, Raseborg Karis Peter Kallio, Solf Cilla Nyman, Vasa Laura Nyman, Träskända Anna-Maria Rosenqvist, Helsingfors Nina Saarela, Borgå Sanna Söderlund, Åland Eckerö Hem och Skola 19

22 Vid årsmötet avgick ordförande Corinna Tammenmaa, efter två perioder, Roland Bäck och Ingela Jungar Nygård efter två perioder och Charlotte Björkvik, efter en och en halv period. Revisorer Som ordinarie revisorer verkade Eva Bruun, CGR, Helsingfors och Anders Svennas, CGR, Esbo. Revisorssuppleant var revisionsbyrån Ernst & Young Ab. Utskott och arbetsgrupper Arbetsutskott Styrelsearbetet har beretts av arbetsutskottet som efter årsmötet bestått av ordförande Heidi Harju-Luukkainen, styrelsemedlemmarna Lars Nyberg och Tiina Cederström, verksamhetsledare Micaela Romantschuk och ekonom Katarina Michelsson. Valutskott Inför årsmötet 2014 bestod valutskottet av Lars Nyberg (ordförande), Peter Kallio och Ingela Nygård Jungar. Redaktionsrådet Tidningen Hem&skola har under året planerats av ett redaktionsråd som träffats inför utgivningen av varje nummer. Heidi Harju-Luukkainen, Mattias Fagerholm, Marcus Rosenlund, Maarit Westerén och Micaela Romantschuk har medverkat i rådet som letts av tidningens redaktör Tua Ranninen. Kansliet Fem personer har varit anställda på kansliet. Verksamhetsledare Micaela Romantschuk, ekonom Katarina Michelsson, informatör Maarit Westerén och kanslisekreterare Tove Lindqvist. Heidi Lithén har varit anställd på heltid som projektledare för Dagisprojektet. Tua Ranninen har jobbat deltid med tidningen Hem&skola. Tio personer har arbetat för förbundet på arvodesbasis. 20 Hem och Skola

23 EKONOMI Under år 2014 erhöll förbundet statsunderstöd från Penningautomatföreningen RAY, Utbildningsstyrelsen och Ålands landskapsregering. Från Penningautomatföreningen erhöll förbundet euro för ordinarie verksamhet. Från Penningautomatföreningen erhöll förbundet euro för Daghemsprojektet. Från Utbildningsstyrelsen erhöll förbundet euro. Från Ålands landskapsregering erhöll förbundet euro Förbundet erhöll utöver detta euro från Svenska kulturfonden för verksamheten euro från Svenska kulturfonden för förbundets och föreningarnas webbplatser euro för administration av projektet Skolkontakt euro från Svenska Folkskolans Vänner rf för verksamheten euro från Stiftelsen Tre Smeder för projektet Vuxna skapar vänskap euro från Konstsamfundet för utgivning av tidskriften Hem & skola euro från Brita Maria Renlunds stiftelse -> varav euro överförs till år euro från Waldemar von Frenckells stiftelse för Föräldrabarometern. I enlighet med årsmötets beslut år 2014 var medlemsavgiften 0,55 euro per i skolan inskriven elev. Bokslutet för år 2014 visar ett överskott på ,27 euro Se resultat- och balansräkning per Hem och Skola 21

24 22 Hem och Skola

25 Hem och Skola 23

26 24 Hem och Skola

27 Hem och Skola 25

28 MEDLEMSFÖRTECKNING Hem och Skola-föreningar Föreningar på dagis(*) och kombinerade dagis-skolföreningar (#) SÖDRA FINLANDS LÄN VÄSTRA NYLAND (26 föreningar) Hangö (2 föreningar) Centralskolans Hem och Skola rf Lappvik Hem och Skola rf Ingå (5 föreningar) Degerby daghems föräldraförening rf (*) Degerby Hem och Skola rf Hem och Skola vid Kyrkfjärdens skola rf Knattebo Daghems Föräldraförening rf (*) Understödsföreningen för Västankvarn lågstadieelever rf Lojo (3 föreningar) Hem och Skola vid Virkby lågstadium rf Solbrinkens Hem och Skola rf Virkby Samskolas Vänner rf Raseborg/ Ekenäs (9 föreningar) Bromarflandets Hem och Skola rf Elever, Lärare och Föräldrar vid Seminarieskolan rf Föräldrar för Västerby skola rf Hem och Skola vid Ekenäs Högstadium rf Höjdens Hem och Skola rf Snappertuna Hem och Skola rf Stödföreningen för Dragsvik daghem rf (Skogsgläntans daghem) (*) Stödföreningen vid Rasebo daghem rf (*) Österby Hem och Skola rf Raseborg/ Karis (3 föreningar) Hem och Skola vid Katarinaskolan rf Karisbygdens Hem och Skola rf Svartåskolans föräldrar rf Raseborg/ Pojo (2 föreningar) Hem och Skola vid Billnäs lågstadium rf Pojo kyrkoby Hem och Skola rf Sjundeå (2 förening) Föräldraföreningen för Sjundeå svenska kommunala daghem och förskola rf (*) Hem och Skola i Sjundeå rf MELLANNYLAND (35 föreningar) Esbo (15 föreningar) Bemböle Hem och Skola rf Föreningen Hem och Skola vid Boställsskolan rf Föräldraföreningen vid daghemmet Aftonstjärnan rf (*) Föräldraföreningen vid Distby daghem rf (*) Föräldraföreningen vid Finno skola rf Föräldraföreningen vid Mattbergets daghem och förskola rf (*) Föräldraföreningen vid Mårtensbro skola rf Föräldraföreningen vid Vindängens skola rf Karamalmens Hem och Skola förening rf Kungsgårdsföräldraförening rf Lagstad skolas föräldraförening rf 26 Hem och Skola

29 Mattby svenska lekskola och eftermiddagshem rf (*) Mattlidens föräldraförening rf Smedsby Hem och Skola rf Sökövikens föräldraförening rf Grankulla (2 föreningar) Hem och Skola vid Granhultsskolan rf Understödsföreningen Hem och Skola i Grankulla rf Hyvinge (1 förening) Hyvinge skolförening rf Kervo (1 förening) Svenskbacka Hem och Skola rf Kyrkslätt (6 föreningar) Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt rf Hem och Skola vid Bobäcks lågstadieskola rf Hem och Skola i Friggesby rf Hem och Skola i Karuby Skola rf Oitbacka Skolas Föräldraförening rf Sjökulla Hem och Skola förening rf Nurmijärvi (1 förening) Vendla Hem och skola rf Tusby (2 förening) GB-föräldraförening rf (*) Hem och Skola i Klemetskog rf Vanda (6 föreningar) Dickursby Hem och Skola rf Föräldraföreningen vid Trollebo daghem i Vanda rf (*) Hem och Skola vid Helsinge Kyrkoby lågstadium rf Helsinge Hem och Skola rf Hem och Skola vid Mårtensdal skola i Vanda rf Västersundom skolas Hem och Skola rf Vichtis (1 förening) Vichtis föräldrar rf (#) ÖSTRA NYLAND (35 föreningar) Borgå (13 föreningar) Grännäs Hem och Skola rf Hem och Skola-föreningen Kunskapens väg rf Hem och Skola för Lyceiparkens skola rf Hem och Skola i Hindhår skola rf Hem och Skola i Kullo rf Hem och Skola i Sannäs rf Hem och Skola i Strömborgska skolan rf Hem och Skola vid Näse skola rf Kråkö Hem och Skola rf Kvarnbackens Hem och Skola rf Saxby Hem och Skola rf Tolkis Hem och Skola förening rf Vårberga Hem och Skola rf Kotka (1 förening) Kymmenedalens föräldraförening rf Kouvola (1 förening) Föräldraföreningen för Svenska skolan i Kuusankoski rf Hem och Skola 27

30 28 Hem och Skola Lahtis (1 förening) Föräldraföreningen i Lahtis rf Lappträsk (1 förening) Kapellby Hem och Skola rf Lovisa stad/ Liljendal (1 förening) Sävträsk Hem och Skola rf Lovisa stad (2 föreningar) Generalshagens Hem och Skola rf Hem och Skola vid Lovisanejdens högstadium rf Lovisa stad/ Pernå (2 föreningar) Föräldrarådet vid Forsby skola rf Hem och Skola föreningen i Pernå kyrkoby rf Lovisa stad/ Strömfors (2 förening) Hem och Skola i Tessjö rf Tesjoen Tähdet - Tessjö Stjärnor (*) Pyttis (1 förening) Hem och Skola i Pyttis rf Sibbo (10 föreningar) Boxby Hem och Skola rf Föreningen Hem och Skola vid Kyrkoby skola i Sibbo rf Garantiföreningen för Box Barnträdgård rf (*) Hem och Skola i Gumbostrand rf (#) Hem och Skola vid Borgby skola rf Hem och Skola vid Kungsvägen i Sibbo rf Hem och Skola vid Salpar skola rf Hem och Skola vid Söderkulla skola rf Norra Paipis Hem och Skola rf Södra Paipis Hem och Skola rf HELSINGFORS (31 föreningar) Helsingfors (31 föreningar) Botby Svenska Skolförening rf Brändö ls förening Hem och Skola rf Brändö skolförening rf Cygnaei Hem och Skola rf Drumsö Hem och Skola rf Föreningen Hem och Skola i Kronohagens lågstadieskola rf Föreningen Hem och Skola i Tölö rf Föräldraföreningen Lärkan rf Föräldraföreningen vid Degerö småbarnsskola rf (*) Föräldraföreningen vid Haga lågstadieskola rf Föräldraföreningen vid Munksnäs småbarnsskola (*) Föräldraföreningen vid Rudolf Steiner skolan i Helsingfors rf Haga privata svenska barnträdgårds garantiförening rf (*) Hem och Skola Degeröskolan rf Hem och Skola i Staffansby rf Hem och Skola vid daghemmet Sesam rf (*) Hem och Skola vid Åshöjdens förskola rf (*) Hem och Skola vid Östersundom skola rf Kottby Hem och Skola rf Kårböle Hem och skola rf Minerva Hem och Skola rf Munksnäs Svenska Skolförening rf Månsas Hem och Skola rf

31 Nordsjö Rastis Föräldraförening rf Norsens förening Hem och Skola rf Piltens föräldraförening (*) Pro Lekis (*) Sockenbacka Hem och Skola rf (#) Toppans föräldraförening rf Zachariasskolans Hem och Skola förening i Helsingfors rf Åshöjdens Hem och Skola-förening rf VÄSTRA FINLANDS LÄN (17 föreningar) ÅBOLAND (17 föreningar) Björneborg (1 förening) Björneborgs Svenska Samskolas Understödsförening rf Kimitoön/ Kimito (1 förening) Kimitoöns Hem och Skola-förening rf S:t Karins (1 förening) Hem och Skola i S:t Karins rf Tammerfors (1 förening) Hem och Skola i Tammerfors rf Pargas/ Houtskär (1 förening) Houtskärs Hem och Skola rf Pargas/ Iniö (1 förening) Föreningen Hem och Skola i Iniö rf Pargas/ Korpo (1 förening) Hem och Skola i Korpo rf Pargas/ Nagu (1 förening) Hem och Skola i Nagu rf Pargas/ Pargas (8 föreningar) Bantis föräldraförening rf (*) Föreningen Hem och Skola i Skräbböle rf Föräldraföreningen för daghemmet Fyrklövern (*) Kirjala Hem och Skola rf Pargas Malms Hem och Skola rf Sarlinska skolans föräldraförening rf Sunnanberg Hem och Skola rf Våno Hem och Skola rf Åbo (1 förening) Hem och Skola i Åbo rf SÖDRA ÖSTERBOTTEN (49 föreningar) Kaskö (1 förening) Föräldraföreningen vid Kaskö svenska skola rf Kristinestad (4 föreningar) Hem och Skola vid Kristinestads högstadieskola rf Hem och Skola vid Kristinestads skola rf Hem och Skola i Tjöck rf Lappfjärd Hem och Skola rf Hem och Skola 29

32 Korsholm (14 föreningar) Föräldraföreningen för Replot-Björkö skola rf Hankmo Hem och Skola rf Hem och skola föreningen vid Korsholms högstadium rf Hem- och Skolaföreningen vid Smedsby-Böle skola rf Hem och Skola i Helsingby rf Hem och Skola i Petsmo rf Hem och Skola föreningen vid Norra Korsholms lågstadium rf Hem och Skola vid Solf lågstadium rf Kvevlax Hem och Skola rf Norra Vallgrund Hem och Skola rf Replot daghems föräldraförening Redet rf (*) Tölby-Vikby Hem och Skola rf Understödsföreningen vid Södra Vallgrund lågstadium rf Östra Korsholms Hem och Skola-förening rf Korsnäs (4 föreningar) Föräldraföreningen Tulavippan rf (*) Korsnäs Hem och Skola rf Molpe Hem och Skola-förening rf Taklax Hem och Skola rf Malax (6 föreningar) Bergö Hem och Skola-förening rf Föräldraföreningen vid Knattebo daghem rf (*) Hem och Skola vid Högstadiet i Petalax rf Köpings Hem och Skola rf Petalax Hem och Skola förening rf Övermalax Hem och Skola rf Närpes (8 föreningar) Föräldraföreningen för Västra Närpes skola rf Föräldraföreningen vid Yttermark skola rf Föräldraföreningen vid Övermark lågstadieskola rf Hem och Skola-föreningen i Närpes rf Mosebacke Hem och Skola rf Pjelax Hem och Skola rf Pörtom Hem och Skola rf Stenbackens Hem och Skola rf Vasa (8 föreningar) Föräldraföreningen vid Borgaregatans skola rf Föräldraföreningen vid Gerby lågstadium rf Föräldraföreningen vid Haga skola rf Föräldraföreningen vid Vasa övningsskolas högstadium rf Föräldraföreningen vid Vasa övningsskolas lågstadium rf Hem och skola-föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium rf Sundom Hem och Skola rf Vikinga Hem och Skola rf Vörå (4 föreningar) Centrumskolans Hem och Skola rf Föreningen Hem och Skola vid Koskeby lågstadieskola rf Föreningen Hem och Skola vid Rökiö skola rf Föreningen Hem och Skola vid Tegengrensskolan rf 30 Hem och Skola

33 NORRA ÖSTERBOTTEN (46 föreningar) Jakobstad (6 föreningar) Gymnasiets Hem och Skola förening rf Hem & Skola föreningen Bonäsorna rf Kyrkostrands och Jungmans hem och skolaförening rf Lagmans Hem och Skola rf Skolföreningen Triolen rf Vestersundsby Hem och Skola rf Karleby (8 föreningar) Chydenius föräldraförening rf Club Villa rf Föreningen Öja Hem och Skola rf Föräldraföreningen Familjelyan rf/vanhemp.yhd. ry Hem och Skola-föreningen Triangeln rf Rödsö Hem och Skola rf Såka Hem och Skola rf Vittsar Hem och Skola rf Kronoby (9 föreningar) Centtis Hem och Skolaförening rf Djupsjöbacka Hem och Skola rf Hem och Skola föreningen Solstrålen rf Norrby Hem och Skola rf Påras Hem och Skola rf Småbönders Hem och Skola rf Söderby Hem och Skola rf Terjärv Hem och Skola rf Ådalens Hem och Skola rf Larsmo (5 föreningar) Bosund Hem och Skola rf Hem och Skolaföreningen Linken rf Holm Hem och Skola rf Näs Hem och Skola rf Risö Hem och Skola rf Nykarleby (6 föreningar) Föreningen Hem och Skola i Nykarleby rf Föreningen Hem och Skola vid Munsala lågstadium rf Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf Kovjoki-Markby Hem och Skola rf Normens och Skogsparkens Hem och Skola förening rf Socklot hem och skola rf Pedersöre (11 föreningar) Bennäs Hem och Skola rf Bäckby Hem och Skola rf EKO Hem och skolaförening rf Forsby Hem och Skola rf Hem och Skola-föreningen Myran rf Kållby-Heimbacka Hem & Skola rf Lepplax Hem och Skola-förening rf Sundby/Karby Hem och Skola rf Sursikbackens Hem och skola förening rf Ytteresse Hem och Skola rf Överesse Hem och Skola-förening rf Hem och Skola 31

34 Uleåborg (1 förening) SPSU:s föräldraförening rf ÅLAND (15 föreningar) Eckerö (1 förening) Föreningen Hem och Skola vid Eckerö grundskola rf Finström (1 föreningar) Källbo Hem och Skola rf Föglö (1 förening) Föreningen Hem och Skola vid Föglö grundskola rf Hammarland (1 förening) Hem och Skola i Hammarland rf Jomala (3 föreningar) Föreningen Hem och Skola vid Kyrkby Högstadieskola rf Södersunda Hem och Skola rf Vikingaåsens Hem och Skola rf Kökar (1 förening) Föreningen Hem och Skola på Kökar rf Lemland (1 förening) Hem och Skola i Lemland rf Lumparland (1 förening) Lumparlands Hem och Skola rf Mariehamn (3 föreningar) Föreningen Hem och Skola vid Övernäs skola i Mariehamn rf Hem och Skola-föreningen i Ytternäs skola rf Strandnäs Hem och Skola rf Sund (1 förening) Hem och Skola i Sund rf Vårdö (1 förening) Föreningen Hem och Skola vid Vårdö grundskola rf 32 Hem och Skola

35

36 Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI Helsingfors

Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm

Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013 Pärmbild: Ombrytning: Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Bengt Stenlund Alumnidagen 26.10.2012 RC 1 DISPOSITION Nationella prov i nian i matem. resp. nat. vet. Gymnasieranking i Svenskfinland Svenskspråkiga

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Kommunreformens konsekvenser för församlingarna

Kommunreformens konsekvenser för församlingarna 2 2010 Bengt Klemets Kommunreformens konsekvenser för församlingarna Om församlingsidentitet och strukturer i de nya kyrkliga samfälligheterna Kommunreformens konsekvenser för församlingarna Om församlingsidentitet

Läs mer

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Kronoby kommun Säbråvägen 2 68500 KRONOBY +358 (0)6 8343 000 Fax+358 (0)6 8343 200 kronoby.kommun@kronoby.fi www.kronoby.fi

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

God början på sommaren!

God början på sommaren! Åbo 14-06- 10 Sommarbrev från Folkhälsan i Åboland God början på sommaren! Hela hälsan dagarna 24-26.9. på Åland Folkhälsan arrangerar Hela Hälsan dagarna för sina lokalföreningsaktiva och frivilliga nätverk

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Grundskolan hösten 2006

Grundskolan hösten 2006 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 97 Utbildning 006:.0.006 Grundskolan hösten 006 Drygt 000 grundskolelever Antalet grundskolelever höstterminen 006 uppgår till 00, varav 96 på lågstadiet och 07 på högstadiet.

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet

Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet N Y H E T S B R E V 3 / 2 0 1 5 Skolfredsnytt Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet Skolfredsutlysningen för

Läs mer

Eftisverksamheten. Ansökan lämnas in inom utsatt tid till den eftisplats man söker till.

Eftisverksamheten. Ansökan lämnas in inom utsatt tid till den eftisplats man söker till. Eftisverksamheten Läsåret 2015 2016 Eftermiddagsverksamhet i de svenska skolorna Ansökningstiden är 28.1 30.4.2015. Beslutet om eftermiddagsplatsen skickas till vårdnadshavarna senast 3.7.2015. Avgifter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

INFO. maj. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

INFO. maj. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN INFO maj 2012 NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Detta är vårens sista Efts-info! Ett läsår går igen mot sitt slut och det är snart dags för sommarlov och semester.

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 UNGMARTHA 2014 Ungmartha rf är Finlands svenska Marthaförbunds barn- och ungdomsorganisation. Vi riktar oss till barn och unga i hela Svenskfinland

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 kl.

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen Hem och Skoladagen 2 Hem och Skoladagen Vi bjöd in mor- och farföräldrarna till skolan mellan klockan 8 och 11 för att bekanta sig med barnbarnens skolgång. Vi bjöd dem också på kaffe, och rektorn berättade

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl.

Läs mer

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder Tillsatt 4.2.2004 Vision (2007) Nätbaserad undervisning ska vara en naturlig del av varje examensinriktad utbildning på Åland och möjlighet ska finnas även inom annan utbildning och inom den fria bildningen

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! Vi hoppas att du kommer att ha utbyte av ditt medlemskap i såväl Ålands lärarförening rf (ÅLF) som i Akava-Åland rf och Finlands Svenska Lärarförbund rf (FSL).

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN. Vi står inför ett nytt intressant år. med nya möjligheter och utmaningar! Den mörkaste tiden är nu bakom oss

MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN. Vi står inför ett nytt intressant år. med nya möjligheter och utmaningar! Den mörkaste tiden är nu bakom oss Jan 2015 INFO NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Vi står inför ett nytt intressant år med nya möjligheter och utmaningar! Den mörkaste tiden är nu bakom oss vi har

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Projekt Framtidsminnen 2003-2005 Rapport för år 2005

Projekt Framtidsminnen 2003-2005 Rapport för år 2005 Projekt Framtidsminnen 2003-2005 Rapport för år 2005 Bakgrund Bakgrunden är KulturÖsterbottens projekt Österbottniskt 1900-tal (2001-2002) som strävade efter att lyfta fram närhistorien i skolan och därmed

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013//

UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013// UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013// Sammanställdav: Konstrundansarrangör ProjektkoordinatorAnnaNöjd/Åbolandshantverkrf 0405042188 konstrundan.aboland@gmail.com Konstrundan/2013/ Konstrundan arrangerades

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690 Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning 36 600 562 787 39 600 571 727 Läger och Avlastning 610 385 610 385 613 900 613 900 Anpassningsträning och Fritid 36 015

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+] s Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2014 Or Plats: Finströms FBK Tid: Måndag 20 januari 2014 kl. 18:3 rdinarie medlemmar Johan Ehn, ordförande 0 [ ] Emmelie Ruda Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus Robin

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012 Styrelse 2012 2012 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse (ordförande) Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten (ordförande)

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Folkhälsans rapporter 2/2013. Ge mig 5 nävar frukt och grönt. Slutrapport 2010 2013. Hanna Åminne, Silvia Englund

Folkhälsans rapporter 2/2013. Ge mig 5 nävar frukt och grönt. Slutrapport 2010 2013. Hanna Åminne, Silvia Englund Folkhälsans rapporter 2/2013 Ge mig 5 nävar frukt och grönt Slutrapport 2010 2013 Hanna Åminne, Silvia Englund Innehåll FÖRORD... 1 Inledning... 2 Bakgrund... 2 Gimme5 i skolorna... 7 Material...13 Utvärdering...15

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

NyInfo 01/2015. - det nyländska nyhetsbrevet. NyInfo 1/2015. Kontaktuppgifter. Info för styrelseaktiva 15.1.2015

NyInfo 01/2015. - det nyländska nyhetsbrevet. NyInfo 1/2015. Kontaktuppgifter. Info för styrelseaktiva 15.1.2015 NyInfo 1/2015 15.1.2015 God fortsättning på det nya året! Vi har mycket på gång på det nya året. Folkhälsans förbund Nyland har ny adress då vi före julen flyttade in i det nyrenoverade Allaktivitetshuset

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26

Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26 Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26 Åda Ab är ett icke vinstdrivande bolag tillhandahåller service och tjänster enbart till bolagets ägare offentlig upphandling (proportionalitet och s.k.

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt Närvarande Jonas Tana (ordf.), Biblioteken.fi Harriet Lill-Smeds, Lovisa stadsbibliotek, Östra Nylands bibliotek

Läs mer

ADRESSKALENDER. Finlands svenska socialdemokrater (FSD) Folkets talesman HELSINGFORS ÖSTERBOTTEN. Sparbankskajen 6 C, 4 vån.

ADRESSKALENDER. Finlands svenska socialdemokrater (FSD) Folkets talesman HELSINGFORS ÖSTERBOTTEN. Sparbankskajen 6 C, 4 vån. 1 Finlands svenska socialdemokrater (FSD) ADRESSKALENDER 2011 HELSINGFORS Sparbankskajen 6 C, 4 vån. 00530 Helsingfors ÖSTERBOTTEN Korsholmsesplanaden 6-8, 65100 Vasa Folkets talesman 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ NÄTET?

VAD HÄNDER PÅ NÄTET? Folkhälsans förbund r.f. VAD HÄNDER PÅ NÄTET? En kartläggning av finlandssvenska barns och ungdomars erfarenheter av andras och eget beteende på internet 2014 Stina Forsberg och Sarah Storm Innehåll Inledning...

Läs mer

INFO. April. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

INFO. April. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN INFO April 2015 NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Träden håller på att få sina löv, temperaturen stiger sakta men säkert och eftisbarnen är ivriga att vara ute. Det

Läs mer

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation.

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation. Års rapport 2013 1 Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Medlemskommuner: Borgå stad Esbo stad Grankulla stad Hangö stad Helsingfors stad

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE

SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE PROJEKT NÄTPEDAGOGIK SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE ÅLANDS HOTELL OCH RESTARUANGSKOLA 19 MARS 2009 Projekt Nätpedagogik är delfinansierat av Europeiska Socialfonden och Ålands landskapsregering Program

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Ett hem- och skola projekt Eskilstuna - februari 2013 Elspeth Randelin, skolbibliotekarie, Ytternäs skola, Mariehamn

Ett hem- och skola projekt Eskilstuna - februari 2013 Elspeth Randelin, skolbibliotekarie, Ytternäs skola, Mariehamn Ett hem- och skola projekt Eskilstuna - februari 2013 Elspeth Randelin, skolbibliotekarie, Ytternäs skola, Mariehamn 4 av 10 pojkar ratar läsning. [ ] Men glappet mellan flickorna och pojkarna på Åland

Läs mer

SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser

SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser Ledningsgruppens möte 16.5.2008 Stefan Sjöblom Svenska social- och kommunalhögskolan Organisering Samarbetsprojekt SSKH Åbo Akademi i Åbo och Vasa

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Tankar kring processen att flytta hemifrån. Projektledare Annette Tallberg Helsingfors, 21 november 2014

Tankar kring processen att flytta hemifrån. Projektledare Annette Tallberg Helsingfors, 21 november 2014 Tankar kring processen att flytta hemifrån Projektledare Annette Tallberg Helsingfors, 21 november 2014 Kort om FDUV FDUV är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar för svenskspråkiga personer

Läs mer

att man väljer klassföräldrar till klassen.

att man väljer klassföräldrar till klassen. Klassföräldrarna att man väljer klassföräldrar till klassen. Klassföräldrarna att klassföräldrarna leder föräldraträffarna och skriver protokoll. Klassföräldrarna att klassföräldrarna deltar i regelbundna

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Innehåll projektbeskrivning Heroes of Todays skolsatsning 2011-2012 Bakgrund Beskrivning skolsatsningen 2011-2012 Projektet, vad vi skapar Vad

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 16.6.2011 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad som i

Läs mer

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas KURSKALAS! Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas Målgrupp: Medlemmar som vill öka sina kunskaper och sin kompetens för engagemang i det lokala eller regionala barnrättsarbetet. Mål för kurshelgen: Information,

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg.

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg. Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottet Tid 7.10.2013 kl. 11.30-14.30 Plats: Böle bibliotek, Helsingfors Närvarande: Mia Malm (ordf.), Biblioteken.fi Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket

Läs mer

Lärarhandledning. Ungar & Medier 2010

Lärarhandledning. Ungar & Medier 2010 Lärarhandledning Ungar & Medier 2010 Lärarhandledning till Medierådets Ungar & Medier 2010 Medier påverkar unga människors liv och unga påverkar mediernas utveckling. Mediekompass har tagit fram en lärarhandledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

folkhalsan.fi vår verksamhet 2008

folkhalsan.fi vår verksamhet 2008 SAMFUNDET FOLKHÄLSAN Topeliusgatan 20 00250 Helsingfors Tfn (09) 315 000 Fax (09) 315 5101 info@folkhalsan.fi www.folkhalsan.fi Ordförande: Mats Brommels Vd: Stefan Mutanen Forskning: Hälsofrämjande: FOLKHÄLSANS

Läs mer

DROTTNINGARNA ÄR GULMÄRKTA I ÅR!

DROTTNINGARNA ÄR GULMÄRKTA I ÅR! Nu börjar det snart bli dags att ta en första titt in i bikuporna. DROTTNINGARNA ÄR GULMÄRKTA I ÅR! 2 Medlemmarna i Svenska Österbottens Biodlare r. f. kallas till ordinarie Vårmöte som hålles söndagen

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer