Foto Vuxna skapar vänskap / Leif Pietilä. Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI Helsingfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto Vuxna skapar vänskap / Leif Pietilä. Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI-00120 Helsingfors www.hemochskola."

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

2 Pärmbild: Ombrytning: Foto Vuxna skapar vänskap / Leif Pietilä Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI Helsingfors

3 INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 2 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 4 Nya Hem och Skola-föreningar EGEN VERKSAMHET 5 Vuxna skapar vänskap KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Hem och Skola som centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem Skolkontakt UTBILDNING Föreläsarverksamhet Regionala träffar Samarbete med Lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa Föreläsningar för lärare om samverkan och samarbete med elevernas föräldrar ÅRSMÖTE, SEMINARIER OCH ÖVRIGA TILLSTÄLLNINGAR Årsmöte Educa-mässan 2014 Övriga föreläsningar och tillställningar INFORMATION Intressebevakning MATERIAL Nytt material Hem och Skola material Material till förmedling SAMARBETE 15 Nationellt samarbete Förtroendeuppdrag Internationellt samarbete Medlemskap ORGANISATION 19 Styrelsen Revisorer Utskott och arbetsgrupper Redaktionsrådet Kansliet EKONOMI 21 Resultat- och balansräkning per Noter Revisionsberättelse MEDLEMSFÖRTECKNING 26

4 ALLMÄN ÖVERSIKT Året 2014 har präglats av en stor förändring för Förbundet Hem och Skola då årsmötet i april godkände en stadgeändring som tillät att också föräldraföreningar vid daghem kunde ansluta sig till förbundet. Detta var möjligt eftersom Penningautomatföreningen RAY 2013 beviljat förbundet ett två-årigt projektbidrag för att starta upp verksamhet som riktar sig till den nya målgruppen. I slutet av året hade sammanlagt 28 föräldraföreningar i daghem blivit medlemmar i förbundet. Tack vare en visstidsanställd projektledare kunde förbundet genast erbjuda de nya medlemsföreningarna medlemsförmåner och stöd och rådgivning vid grundandet av föreningar. Då denna årsberättelse skrivs har vi nåtts av det positiva beskedet från RAY att vårt allmänna verksamhetsbidrag får en förhöjning. Det innebär att vi nu kan inlemma dagisprojektet i vår ordinarie verksamhet. Satsningen Vuxna skapar vänskap kan nämnas som en av årets godbitar. Tanken vara att efterlysa vuxna personer som satsat utöver det förväntade på att barn och unga ska ha det bra inom skolsamfundet eller/och på sin fritid. Kompisugglan, symbolen för kampanjen, delades ut på tio orter runt om i Svenskfinland och kampanjen fick stor medial synlighet. Framgången med kampanjen tolkar vi som ett exempel på att det finns ett behov av goda nyheter i vår vardag. Medlemsföreningarna har anlitat förbundets föreläsare 84 gånger under året. Föreläsningarna har handlat om allt från barns internetanvändning och mobbning, till föräldraskapets olika glädjeämnen och utmaningar. Föreläsarnätverket är en av många medlemsförmåner som förbundet erbjuder sina medlemsföreningar. Som en nyhet lanserade förbundet stipendiet Skolkontakt i slutet av året. Skolkontakt ger skolklasser i åk 3-6, möjligheten att stifta bekantskap med barn över regiongränserna i hela Svenskfinland. Bidraget kan sökas av förbundet och finansieras till 100% av Svenska Kulturfonden. Utöver ett flertal nationella samarbetsprojekt har det nordiska samarbetet varit aktivt under året. I september ordnade förbundet i samarbete med det nordiska föräldranätverket Nordisk Kommitté - NoKo, konferensen En jämlik skola på Hanaholmen. Konferensen lockade deltagare från alla medlemsländer; Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland. 2 Hem och Skola

5 Förbundet har aktivt deltagit i debatten om skolan som dessvärre under året i stor utsträckning handlat om nedskärningar och inbesparingar. Samtidigt har siktet varit inställt på framtiden då den nya ambitiösa läroplanen varit under arbete. Förbundet har bidragit med sin sakkunskap under utbildningstillfällen kring läroplansarbetet som arrangerats på flera orter. Illustration ur materialet Elevens rättigheter, Hanna Siira Hem och Skola 3

6 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR Förbundet hade vid årets slut 254 medlemmar. Det är en ökning på dryga 10% sedan föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet på sitt årsmöte 2014 ändrade sina stadgar så att också föräldraföreningar vid daghem och förskolor kunde anhålla om medlemskap. Nya Hem och Skola-föreningar Föräldraföreningen vid Munksnäs småbarnsskola rf, Helsingfors Föräldraföreningen vid Distby daghem rf, Esbo Föräldraföreningen vid Mattbergets daghem och förskola rf, Esbo Föräldraföreningen Tulavippan rf, Korsnäs Pro Lekis rf, Helsingfors Föräldraföreningen vid Trollebo daghem i Vanda rf, Vanda Tessjoen Tähdet-Tessjö Stjärnor rf, Lovisa Haga privata svenska barnträdgårds garantiförening rf, Helsingfors, GB-Föräldraförening rf, Tusby Replot daghems föräldraförening Redet rf, Hem och Skola vid Åshöjdens förskola rf, Helsingfors Stödföreningen för Dragsviks daghem rf, Raseborg Föräldraföreningen vid daghemmet Fyrklövern rf, Pargas Föräldraföreningen vid Degerö småbarnsskola rf, Helsingfors Mattby svenska lekskola och eftermiddagshem rf, Esbo Piltens föräldraförening rf, Helsingfors Stödföreningen vid Rasebo daghem rf, Raseborg Föräldraföreningen vid daghemmet Aftonstjärnan rf, Esbo Garantiföreningen för Box Barnträdgård rf, Sibbo Föräldraföreningen för Sjundeå svenska kommunala daghem och förskola rf, Sjundeå Föräldraföreningen vid Knattebo daghem rf, Malax Knattebo Daghems föräldraförening rf, Ingå Degerby daghems föräldraförening rf, Ingå Bantis Föräldraförening rf, Pargas Hem och Skola vid daghemmet Sesam rf, Helsingfors Hem och Skola-föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium rf, Vasa Utöver dessa nya föreningar har tre tidigare medlemsföreningar anslutit ett närbeläget daghems föräldrar i sin verksamhet. 4 Hem och Skola

7 Vuxna skapar vänskap EGEN VERKSAMHET Förbundets storsatsning under året var kampanjen Vuxna skapar vänskap. Tanken var att via projektet lyfta fram det faktum att vi vuxna kan göra mycket gott och påverka inom skolsamfundet. Inte minst är vi förebilder i hur vi möter varandra och barnen. Under våren gjordes ett upprop att både enskilda personer och föräldraföre-ningar kan nominera vardagshjältar som på ett positivt sätt bidrar till samhörighet och vänskap mellan eleverna. Under höstterminen belönades tio personer inom Vuxna skapar vänskap med kampanjens symbol, en unik och handsydd kompisuggla. Utdelningen skedde alltid lokalt så att lokal media inbjöds att närvara. Det mediala intresset var väldigt stort. I alla regioner bevakade lokaltidningen och ofta också YLE utdelningstillfället. Personen som nominerat den belönade och skolans och förbundets representanter var närvarande då kompisugglan överräcktes. Ofta valde skolan att tillsammans med eleverna senare uppmärksamma den belönade under en morgonsamling eller under en kvällsfest. Bloggen har verkat som kampanjens viktigaste arbetsredskap då blogginläggen har kunnat delas via sociala media och temat kunnat följas upp på hashtaggen #vuxnaskaparvanskap. Bloggen har besökts 3760 gånger av 3000 unika besökare. Leif Pietilä har både intervjuat och fotograferat de belönade för bloggen vuxnaskaparvanskap.fi. Förbundets del av kampanjen har avslutats och under 2015 erbjuds föreningarna möjligheten att beställa egna kompisugglor och överräcka dem till personer som föreningarnas styrelser får utse. Förbundet valde att premiera följande personer under år 2014: Husmor Ulla Ellonen. Helsingfors, Kronohagens lågstadieskola. Hushållsläraren Annika Westerlund. Kyrkslätt, Winellska skolan. Vaktmästaren Kenneth Mariani-Cerati. Esbo, Mårtensbro skola. Initiativtagaren till pappa&barn-lägret, Boris Mård. Pedersöre, Kållby-Heimbacka. Initiativtagaren till Mormor Lydia-konceptet, Jutta Eklöf. Jakobstad, Lagmans skola. Eftisledare Marika Sandholm. Karis, Byllan & Kupans eftis. Klasslärare Sussi Backman. Borgå, Sannäs skola. Skolfarfar Ilkka Aho. S:t Karins, S:t Karins svenska skola. Föreningsaktiva Hem och Skola-pappan Peter Dahlström. Vasa, Haga skola. Idrottsledare Tapani Sivén. Åland, Eckerö. Hem och Skola 5

8 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Hem och Skola som centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem Detta år har föräldraföreningar vid daghem blivit en verklig del av Förbundet Hem och Skola. Året började med förberedelser inom förbundet inför kommande dagismedlemsföreningar. Detta innebar t.ex. att hitta föreläsare lämpade för dagis och jobba med webbsidorna. I samband med regionträffarna i norra och södra Österbotten, västra Nyland, Åboland och Åland spreds information till dagisföreningar om att bli medlem i förbundet. Till alla träffar kom åtminstone några dagisföräldrar som var intresserade av föräldraföreningsverksamhet. Efter årsmötet i april fick förbundet genast in anhållan om medlemskap från flera föreningar och till årets slut hade 28 föreningar verksamma på daghem anhållit om medlemskap. I augusti kom kommunikationen med medlemsföreningarna igång på allvar, då medlemsgåvan i form av ett bokpaket skickades till daghemmen och det första medlemsbrevet skickades till föreningarnas ordförande. Flera föreningar har efter det öppnat en webbplats i förbundets portal och några föreningar har också använt förmånen att anlita en föreläsare till en föräldrakväll. I november skickades följande medlemsbrev ut med information om regionträffar m.m. Responsen från föreningarna har varit positiv och böckerna har uppskattas av daghemsbarnen och - personalen. Under året har flera föreningar varit i kontakt med frågor kring att grunda och registrera föräldraföreningar vid daghem och många av dem har kommit igång med processen. Några av dessa nygrundade föreningar är redan medlemmar i förbundet och många har anmält sitt intresse. Inom projektet gavs i november ut en liten dagistidning Hem och Skola på dagis. Tidningen är ett samarbete med Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund, Marthaförbundet och Finlands Svenska Idrott FSI, som alla har verksamhet som riktar sig till daghemsbarn. Målgruppen för tidningen är dagisföräldrar och dagispersonal. Tidningen planerades tillsammans med projektets arbetsgrupp som träffades tre gånger under Inom projektet har förbundet också samarbetat med norska FUB (Foreldreutvalget for barnehager) som besökte kansliet i september. Projektledaren och verksamhetsledaren besökte i sin tur FUB:s och FUG:s gemensamma föräldraseminarium i Oslo i oktober. Under året har det också vuxit fram 6 Hem och Skola

9 ett samarbete med projektet e-skolan, som erbjuder ett elektroniskt skolbibliotek. Förbundet har fått ett antal licenser att erbjuda förskolor i medlemsföreningarna som vill jobba med läsning och e-böcker samt med Hem och Skolas metod En kvart om dagen. Ett gott samarbete med barnträdgårdslärarutbildningarna vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet har etablerats både i Helsingfors och i Jakobstad. Projektledaren har hållit föreläsningar för blivande barnträdgårdslärare under våren och hösten med temat Att möta föräldrar. Responsen från dessa föreläsningar har varit positiv och studerande har uttryckt att det finns ett verkligt behov av mera kunskap om samarbete med föräldrar inom utbildningen. Projektledaren har också själv deltagit i utbildningar, främst inom teman som mobbning och läsning på daghem. Skolkontakt Under våren kontaktades förbundet av Svenska kulturfonden som är initiativtagare till projektet Skolkontakt. Skolkontakt går ut på att två skolklasser i olika regioner i Svenskfinland skapar en kontakt som leder till ett möte. Resekostnaderna samt en matpeng för den resande klassen finansieras av Kulturfonden. Under hösten började arbetet med webbsidorna (www.skolkontakt.fi) och marknadsföringen av projektet. Information delades ut under rektorsdagarna och sändes ut via förbundets rektorsbrev. Information har också spridits via förbundets Facebook-sida och en annons i novembernumret av tidningen Hem och Skola. Skolkontakt har en egen logo och en broschyr är under arbete. Under hösten har några lärare varit i kontakt och visat intresse, men ännu har ingen ansökt om bidraget för en Skolkontakt resa. Hem och Skola 7

10 UTBILDNING Föreläsarverksamhet Under året har 84 föreläsningar ordnats i förbundet Hem och Skolas regi. Föreläsningarna ordnades i skolor runt om i Svenskfinland. Den populäraste föreläsningsrubriken under året var Det finns mera än Angry Birds. Också rubrikerna med temat föräldraskap och att stöda sitt barn samt mobbning väckte stort intresse. Följande personer har verkat som förbundets föreläsare under året: Tove Ajalin - Reagera mot mobbning Emina Arnautovic - Tolerans - att tolerera eller involvera Catarina Bärlund-Palm - En kvart om dagen Inger Dahlgren - Social kompetens (t.o.m vårterminen) Marica Enlund - Barnen som en gemensam investering Siv Hartikainen - Matematik i familjen Anna Lena Karlsson-Finne Gränser ger trygghet i vardagen Pia Norrbäck-Kackur Läsinspiration Johan Palmén Det finns mera än Angry Birds Sarah Storm - Mobbning på sociala medier Christoph Treier Att vara förälder en av livets största utmaningar? Kaj-Mikael Wredlund Att förebygga och upptäcka skadliga addiktioner hos barn och unga Johanna Öhman - Mobbning-ett komplext fenomen (t.o.m vårterminen) Heidi Lithén Att grunda en föräldraförening på dagis Micaela Romantschuk - Samarbete mellan hemmet och skolan Maarit Westerén - Vi grundar en Hem och Skola-förening Regionala träffar Temaföreläsningarna med idrottspsykologen och coachen Christoph Treier fortsatte under vårterminen. Förbundet ordnade regionala träffar med Treier och rubriken var Fler aktiva i Hem och Skola kommunicera mera. Under träffarna fick deltagarna både lyssna till föreläsningen och höra om aktuella frågor från förbundet. Målgrupper var medlemsföreningarnas representanter och den nya målgruppen föräldraföreningar på dagis. 8 Hem och Skola

11 15.1 Södra Österbotten, Solf skola i Korsholm 16.1 Norra Österbotten, Carleborgsskolan i Nykarleby 19.3 Västra Nyland, Seminarieskolan i Ekenäs 25.3 Åboland, St. Olofsskolan i Åbo 26.3 Åland, Ytternäs skola i Mariehamn Under höstterminen hade regionträffarna ett annorlunda koncept. Metoden var arbete i grupp och tanken vara att ösa ur gruppens egna tankar och erfarenheter. Rubriken var: Friska vindar i seglen, inspirationskväll för föräldraföreningar Södra Österbotten, Gerby skola i Vasa Norra Österbotten, Kållby-Heimbacka skola i Pedersöre 1.12 ordnades en riktigt speciell regionträff i Helsingfors i samarbete med Teater Mars. Till den bjöds föreningarnas styrelser i tre olika regioner; Helsingfors, Mellannyland och Östra Nyland. Under träffen såg deltagarna Teater Mars pjäs Framför mina tår ligger världen. Under den efterföljande träffen diskuterade deltagarna tankar som pjäsen väckte och de fick aktuell information från förbundet. Samarbete med Lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa Förbundet har en lång tradition med att möta sista årets klass- och ämneslärarstuderande. Också detta år träffade förbundets verksamhetsledare denna målgrupp både i Vasa och Helsingfors. Syftet med träffarna är dels att presentera forskning om föräldrarnas betydelse för elevens lärande och dels att ge de studerande handfasta och konkreta råd för hur man etablerar och upprätthåller en god dialog och samverkan med elevernas föräldrar. En uppskattad gåva har varit den kasse med Hem och Skola material som alla studerande som deltar i träffarna får. Föreläsningar för lärare om samverkan och samarbete med elevernas föräldrar Förbundets verksamhetsledare har föreläst om samverkan med vårdnadshavare för lärare och övrig skolpersonal. En större satsning var tre föreläsningar på tre orter, Vasa, Åbo och Helsingfors, inom ramen för det nationella läroplansarbetet LP2016. Hem och Skola 9

12 ÅRSMÖTE, SEMINARIER OCH ÖVRIGA TILLSTÄLLNINGAR Årsmöte Årsmötet hölls den 12 april i Helsingfors. Förbundet fick då en ny ordförande som är Heidi Harju-Luukkainen. Harju-Luukkainen efterträdde Corinna Tammenmaa som ledde förbundet i fyra år. Efter årsmötet presenterade forskare Cilla Nyman resultatet på Föräldrabarometern som utfördes av förbundet i slutet av Educa-mässan 2014 Förbundet medverkade som utställare på Educa mässan med ett gemensamt mässbås tillsammans med Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans vänner och Sydkusten Under mässan spreds Hem och Skola material t.ex. om Hem och Skola-dagen. Under förbundets programtid i Hörnan intervjuade informatör Maarit Westerén juristerna Ulrika Krook och Erik Munsterhjelm från SAMS om Elevens rättigheter. Krook och Munsterhjelm arbetar som juridiska ombud och är skribenterna till förbundets och SAMS gemensamma material Elevens rättigheter. Verksamhetsledare Micaela Romantschuk medverkade i Folkhälsans paneldiskussion i Hörnan om lärarnas ork och välmående i arbete. Övriga föreläsningar och tillställningar Den 12 november arrangerade förbundet i samarbete med Kran rf en temakväll om missbruk bland unga. Under kvällen förevisades filmen; Den maktlösa kampen som efterföljdes av en diskussion. Förbundet var medarrangör av ett stort lässeminarium, Läsforum, som arrangerades på Hanaholmen i samarbete med Utbildningsstyrelsen och andra aktörer. 200 personer deltog i de två dagar långa seminariet. INFORMATION Tidningen Hem&skola Tidningen utkom under året med fyra nummer och ett specialnummer som var riktat till förstaklassarnas föräldrar. Upplagan för ett vanligt nummer var ca Hem och Skola

13 Tidningen skickades i balar till skolorna direkt från tryckeriet. I lärarrummet fördelades tidningen till de olika klasserna och förs hem med elevpost. Börja skolan -numret som riktas till förstaklassarnas föräldrar trycktes upp i ca exemplar. Artiklarna i tidningen Hem&skola hittas på förbundets webbplats. Medlemsbrev Förbundet informerade sina medlemsföreningar genom föreningsbrev som utkom fyra gånger. Brevet skickades till föreningens ordförande per e-post och ibland också per brev då det ingått material som kräver ett sådant utskick. Medlemsbreven hittas också på förbundets webbplats. De nya medlemsföreningarna på dagis fick egna brev som innehöll information riktad till dem. Brev till skolorna Tre gånger under året skickade förbundet brev till rektorerna i skolorna där en av våra medlemsföreningar verkar. Breven innehöll aktuell information och upplyste bl.a. om möjligheten att beställa material inför skolstarten och söka stipendier. Webben Förbundet upprätthåller sin webbplats Den fungerar samtidigt som en webbportal för de medlemsföreningar som kostnadsfritt vill lägga upp sina sidor där. Sidan har haft besök och av vilka var unika besök. Av IT3 har föreningarna kunnat få tekniska råd och anvisningar om webben eller andra frågor om IT. Facebook och Twitter 1091 personer har valt att följa Förbundet Hem och Skola på Facebook. FB har blivit ett viktigt arbetsredskap och är ett snabbt och behändigt sätt att informera om vad som händer inom Hem och Skola. Följer man förbundet skapar man sig en rätt bra uppfattning om vad som händer och sker på skolfronten. Förbundet finns också på Twitter sedan 2014: HemoSkolaiFin. Aktiviteten och antalet följare på Twitter (180) är tillsvidare inte så stor. Närmast twittrar förbundet då budskapet riktar sig till media då många journalister följer med Twitter. Hem och Skola 11

14 Intressebevakning Förbundet följer med de frågor som berör skola och föräldraskap och uttalar sig med jämna mellanrum i frågor som berör dessa. Ett bekymmersamt tema under året har varit nedskärningar som berör skolsamfundet. Vikariestopp, färre skolgångsbiträden i skolorna och lärarpermitteringar har varit orosmoln som förbundet har uttalat sig om. Under hösten har diskussionen gått het om omfattande förändringar i finansieringen av utbildningar på det andra stadiet som under kommande år kan innebära att skolor kommer att slås ihop eller stängas. Ibland är metoden att skicka ut ett pressmeddelande eller en debattartikel/insändare för att få synlighet i media eller att välja att delta i ett inslag i radio eller TV. Under 2014 har förbundet sänt ut 11 pressmeddelande och skickat in en insändare. I samband med årsmötet i april publicerades resultaten i den första nationella Föräldrabarometern på svenska. Medialt lyckades lanseringen väl och det fanns också ett intresse för valet av Heidi Harju-Luukkainen till förbundsordförande. Inför vårens fester skickades ett pressmeddelande med en vädjan till alla föräldrar: Förälder langa inte!. Elevens rättigheter var temat förbundet lyfte upp i samband med skolstarten. Med anledning av den nordiska föräldrakonferensen som ordnades av samarbetsorganet Nordisk Kommitté (NoKo) på Hanaholmen skrev vi ett pressmeddelande som varnade för att ojämlikheten kommer att öka i skolorna ifall nedskärningar drabbar skolsektorn. Förbundets nya ordförande, Heidi Harju-Luukkainen, syntes många gånger under året i sin forskarroll då hon publicerade analyser över de finlandssvenska och åländska resultaten i PISA Den viktigaste formen av intressebevakning sker genom att Hem och Skola aktivt medverkar i olika samarbetsgrupper, ofta i egenskap av sakkunnig på samarbetet mellan hemmet och skolan. På begäran har förbundet gett två utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet. Det ena gällde förslaget om den förlängda läroplikten, det andra grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. MATERIAL En av förbundets många medlemsförmåner är temamaterial som finns både i tryckt form och/eller digitalt. Det tryckta materialet är gratis för medlemsföreningarna. 12 Hem och Skola

15 Nytt material Elevens rättigheter Materialet Elevens rättigheter producerades i samarbete SAMS - Samarbetsförbundet för funktionshinder. Frågor som tas upp i materialet på 26 sidor är t.ex. frågan om skolresor, elevvården, val av skola, elevens rättskydd och olika stödformer. Materialet kan bra användas i samband med skolans föräldramöten. Lägerskolguide Det nya materialet Lägerskolguiden, utarbetades med hjälp av lärarutbildarna Irmeli Palmberg och Linda Degerman vid Åbo Akademi i Vasa. Lägerskolan är, i fall skolan så beslutar, en del av skolans verksamhet. Då föräldrarna ofta bidrar med en stor del av finansieringen och ibland också praktisk planering, ansåg vi att ett material om lägerskola som idé med praktiska tips för olika frågor behövdes. Detta material finns digitalt på förbundets hemsida. Hem och Skola-material En kvart om dagen är en lästräningsmetod där föräldrarnas medverkan är viktig och där skolan och hemmet samarbetar kring barnets läsinlärning. Glada barn, glada föräldrar och glada lärare- materialet tar ställning till skolans och hemmets olika roller och kan fungera som ett verktyg för en god samverkan mellan vårdnadshavare och lärare. Materialet har utarbetats i samarbete med Finlands Svenska Lärarförbund FSL. Matematik i familjen är en broschyr för föräldrar om hur de i vardagen kan stöda barnets matematiska tänkande och koppla till den matematikundervisning som barnet får i skolan. Lust att läsa är ett material för föräldrar om hur man som förälder kan locka fram barnens läsglädje. Läxor och inlärning handlar om hur man som förälder kan hjälpa sitt barn med läxorna och ge de verktyg som behövs för självständig inlärning. Nu börjar det! Livet i tonårsfamiljen handlar om vad som händer i tonåren och hur man som förälder kan stöda sin tonåring och själv orka som förälder. Att mötas i samtal är en handbok för lärare och annan skolpersonal som i sin professionsutövning möter människor. Handboken ger en kort introduktion till en Hem och Skola 13

16 samtalsmetodik och kan fungera som stöd i olika professionella samtalssituationer. Råden kan vara till nytta i samband med utvecklingssamtal, föräldramöten och övriga samtal som förs mellan hemmet och skolan. Vi mobbar int är ett litet häfte som tar upp vad mobbning och vänskap är. Texten är skriven för barn i de lägre klasserna och kan läsas av föräldrar och barn tillsammans. Känslor och sociala färdigheter - föräldern som vägledare. Hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att handskas med känslor? Foldern innehåller tankar och tips om hur man kan stöda utvecklingen av barnets sociala kompetens. Skolordlista är en praktisk liten ordbok som tar upp de facktermer som förekommer inom skolvärlden. Skolans värdegrund diskuterar vad värden är, varifrån våra värderingar kommer och varför skolan behöver en värdegrund. Flickor, pojkar och samma möjligheter diskuterar hur man som förälder kan bidra till mera jämställda barn. Klassföräldrapärm Materialet riktar sig till klassföräldrar och har samlad information och uppslag om vad man kan göra som klassförälder. Samspelet-ett inspirationsmaterial för föräldrar och lärare Samspelet är ett spel med påståendekort inom olika kategorier. Föräldrar och lärare skall tillsammans ta ställning till vilka påståenden som är viktiga för skolan eller klassen. De utvalda påståendena ligger som grund för en diskussion om gemensamma riktlinjer. Material till förmedling Hem och Skola-smycke och pins i silver Hem och Skola-nyckelring med uggle-pollett som kan användas i shoppingvagnen. 14 Hem och Skola

17 SAMARBETE Nationellt samarbete Hem och Skola-dagen Den nationella Hem och Skola dagen gick av stapeln den 26 september. Sammanlagt 123 svenspråkiga skolor deltog, vilket var en ökning på 20% sedan senaste år. I utvärderingen framkom att dagens upplevs som mycket positiv och att varierande sätt att uppmärksamma dagen förekommer. Alla deltagande skolor som anmält att de firar dagen fick ett materialpaket som innehöll pappersmuggar, servetter, vimplar och planscher. En ny film om hur dagen kan firas producerades och laddades upp på Youtube. Den nationella Hem och Skola dagen arrangeras av Suomen Vanhempainliitto, Utbildningsstyrelsen, Finlands rektorer, Finlands svenska lärarförbund FSL, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Specialister för undervisnings- och bildningsväsende OPSIA och Förbundet Hem och Skola. Penningautomatföreningen RAY finansierar satsningen. Såhär skrev Oitbacka skola i Kyrkslätt i utvärderingen om Hem och Skola dagen: På den riktiga dagen hade vi restaurangdag i skolan. Vi förberedde hela veckan med eleverna, bakade morotssemlor, pajer, pumpasylt, äppelpizza, rödbetsmuffins. M.m. Alla fick delta i något. Samtidigt skördade vi vårt trädgårdsland som vi haft inom ett närmatsprojekt med Novia. På fredagen kom skolmormor och hjälpte till att koka fänkålssoppa som sedan åts av glada barn o föräldrar. Vi hade restaurang Gröna Grönsak med soppa, varmrätt o efterrätt. På eftermiddagen hade vi café med veckans produkter där föräldrarna blev bjudna på kaffe och te med tilltugg. Mycket jobb för alla i skolan men också en mycket lyckad Hem o Skola -grön flagg vecka! Vi hade gärna haft flera matgäster, men föräldrar jobbar på dagen. Roligt att vi hade flera cafégäster istället! Tillsammans gjorde vi det. Farfar i skolan Folkhälsan koordinerar arbetet med Farfar i skolan. Förbundet är representerat i verksamhetens styrgrupp. Över hundra skolor runt om i Svenskfinland har redan en skolfarfar eller skolfarmor och många små elever har fått ytterligare en trygg vuxen i sin skola. Eftis- och klubbverksamhet Förbundet medverkar i styrgruppen för Eftis- och klubbverksamheten. Lagen om morgon- och eftermiddagsvården fyllde 10 år under året. Jubiléet uppmärksam- Hem och Skola 15

18 mades också av det svenskspråkiga nätverket. Informatör Maarit Westerén har varit styrgruppens ordförande under höstterminen Toppkompetens Toppkompetens är ett samordningsprojekt som samlar de finlandssvenska resurserna universiteten, myndigheterna, tredje sektorn och kommunerna kring ett gemensamt projekt. Målsättningen är att stöda kvalitetsarbetet i de enspråkigt svenska och tvåspråkiga kommunerna och skolorna i Finland. Tanken är att utgå ifrån aktuella forsknings- och utvärderingsresultat och beakta de lokala utvecklingsbehoven. Förbundet har under året medverkat i projektet i och med att förbundets verksamhetsledare har varit med i projektets styrgrupp. Projektet Toppkompetens startade år 2012 och kommer att avslutas Sluta panta Sluta panta är en nationell online-tjänst på nätet där ungdomar kan chatta online med professionella inom ungdomssektorn om frågor som är aktuella i deras i liv. Handledarteamet består av ca 30 professionella (psykolog, psykoterapeut, skolkurator, socialarbetare, studiehandledare, ungdomshandledare, ungdomsledare etc), som handleder unga med chatten som verktyg. Sluta panta gör psykosocialt arbete med unga på en virtuell arena. Chatten är öppen fyra kvällar i veckan. Projektet är ett samarbete mellan Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), Folkhälsan, De Ungas Akademi, Ungdomscentralen, Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), Förbundet Hem och Skola, Ung Info, Krisjouren för unga, Barnavårdsföreningen i Finland och Radio X3M. Verksamheten stöds av Undervisningsoch kulturministeriet. Matskolan Förbundet har haft en representant i styrgruppen för projektet Matskolan som koordineras av Finlands svenska 4H. Matskolan är ett fyra dagars dagläger för 8-12 åriga barn. Samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd Förbundet Hem och Skola har ett långvarigt samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd både gällande understöd för lägerskolor och understöd i form av bokpaket. Förbundet koordinerar ansökningsförfarandet medan Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd finansierar stipendierna. Som en nyhet för år 2014 kunde också gymnasier anhålla om bokpaket. Stipendierna är ämnade för skolor som har föräldraföreningar som är medlemmar i förbundet. Lägerskolstipendium Detta år delades ca euro ut åt 141 klasser. Ca euro till gymnasieklasser och ca euro till klasser i den grundläggande utbildningen. 16 Hem och Skola

19 Bokpaket för högstadierna 46 högstadier beviljades bokpaket och sammanlagt 1280 böcker delades ut. Modersmålslärarna kunde själva välja mellan olika titlar och antalet böcker skolan fick stod i relation till skolans storlek. Boktitlarna var: Spring så fort du kan av Sofia Nordin Sommarboken av Tove Jansson En varm vinter av Christina Wahldén Stjärnmärkt av Jessica Spotswood I huvudet på Colin Fischer av Ashley Edward Miller & Zack Stentz Konsten att ha sjukt låga förväntningar av Åsa Asptjärn Liksom helt magiskt: 12 berättelser av Mårten Melin Det handlar om dig av Sandra Beijer Boktjuven av Markus Zusak Ljus ljus ljus av Vilja-Tuulia Huotarinen Bokpaket för gymnasierna För första gången erbjöds gymnasier möjlighet att ansöka om bokpaket för att användas i undervisningen. 20 skolor ansökte om bokpaket och sammanlagt 569 böcker delades ut. Boktitlarna var: Hägring 38 av Kjell Westö Gräset är grönare på andra sidan av Kaj Korkea-aho Torka aldrig tårar utan handskar 1. Kärleken av Jonas Gardell Hungrig av Sofia Torvalds Martrådar av Mia Franck Pappersstäder av John Green Fjärde riket av Maria Nygren Tusen bitar saknas av Katja Timgren Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag av Sara Ohlsson Bokpaket för åk 5 Denna höst stod årskurs fem i tur för att motta ett bokpaket. 134 klasser beviljades ett bokpaket. I ett paket ingick följande böcker: Carina Wolff-Brandt Johansson och dyngbaggarna Annika Sandelin & Linda Bondestam Yokos nattbok Katarina Genar Röda spår Katarina von Bredow Hon & Han Anders Jacobsson Skräcken på vinden Malin Klingenberg Alberia Ensten och uppfinnarkungen Jeff Kinney Dagbok för alla mina fans, värre än vanligt Carolus da Cruz & Janne Haikari Kungsvägen Thomas Halling Passa! Milena Parland När månen skrattade och andra sagor berättade i vårt land Hem och Skola 17

20 Förtroendeuppdrag Verksamhetsledare Micaela Romantschuk har representerat förbundet i: Svenska studieförbundets styrelse (viceordförande) Klubbcentralens styrelse Resurscentrets styrelse Styrgruppen för Vi mobbar int Styrgruppen för Matskolan, suppleant Tove Lindqvist Styrgruppen för De ungas akademi Referensgruppen för Rådet för pedagogisk forskning och utveckling Nätverket Koulukonserni-Skolkoncernen Informatör Maarit Westerén har representerat förbundet i: Styrgruppen för Eftis- och klubbverksamheten i Svenskfinland Referensgruppen för Farfar i skolan Kanslisekreterare Tove Lindqvist har representerat förbundet i: Arbetsgruppen som administrerar kampanjerna En nykter jul - för barnens skull och Nykter-Solklart! Internationellt samarbete Nordiskt samarbete Förbundet är medlem i det Nordiska nätverket Noko, vars främsta uppgift är att de deltagarna länderna ska få nätverka och lära sig av varandras arbete och erfarenheter, för att på det sättet främja de enskilda organisationernas arbete. Förbundet Hem och Skola hade ordförandeskapet för Noko , vilket kulminerade i den nordiska konferensen En jämlik skola på Hanaholmen Konferensen lockade deltagare från samtliga nordiska länder. Utöver konferensen ordnades ett möte i Köpenhamn, , i vilket ordförande Corinna Tammenmaa och verksamhetsledare Micaela Romantschuk deltog. Europeiskt samarbete Förbundet är associerad medlem i det europeiska nätverket för föräldraorganisationer, EPA, men har inte under året deltagit i nätverkets verksamhet. 18 Hem och Skola

21 Medlemskap Förbundet är medlem i följande organisationer: Pohjola-Norden, samverkande medlem sedan 1972 Lägerskolföreningen, 1973 Finlands svenska skolmuseum, 1976 Opinkirjo-Lärorik (Kerhokeskus-Klubbcentralen), 1977 Kommittén för Hem och Skola-samarbetet i Norden (Noko), 1979 Svenska studieförbundet, 1980 Penningautomatföreningen, 1983 European Parents Association (EPA), 1993, associerad medlem Centralförbundet för barnskydd, 1993 Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening, 1994 Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa, 2000 Styrelsen ORGANISATION Förbundets arbete leds av en styrelse som består av ordförande och 12 styrelsemedlemmar. Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2014: Ordförande Heidi Harju-Luukkainen, Helsingfors Viceordförande Lars Nyberg, Åbo Viceordförande Tiina Cederström, Pedersöre Medlemmar: Carina Granholm, Kyrkslätt Johan Granlund, Pedersöre Sonja Gummerus, Vanda Katarina Hanell, Raseborg Karis Peter Kallio, Solf Cilla Nyman, Vasa Laura Nyman, Träskända Anna-Maria Rosenqvist, Helsingfors Nina Saarela, Borgå Sanna Söderlund, Åland Eckerö Hem och Skola 19

22 Vid årsmötet avgick ordförande Corinna Tammenmaa, efter två perioder, Roland Bäck och Ingela Jungar Nygård efter två perioder och Charlotte Björkvik, efter en och en halv period. Revisorer Som ordinarie revisorer verkade Eva Bruun, CGR, Helsingfors och Anders Svennas, CGR, Esbo. Revisorssuppleant var revisionsbyrån Ernst & Young Ab. Utskott och arbetsgrupper Arbetsutskott Styrelsearbetet har beretts av arbetsutskottet som efter årsmötet bestått av ordförande Heidi Harju-Luukkainen, styrelsemedlemmarna Lars Nyberg och Tiina Cederström, verksamhetsledare Micaela Romantschuk och ekonom Katarina Michelsson. Valutskott Inför årsmötet 2014 bestod valutskottet av Lars Nyberg (ordförande), Peter Kallio och Ingela Nygård Jungar. Redaktionsrådet Tidningen Hem&skola har under året planerats av ett redaktionsråd som träffats inför utgivningen av varje nummer. Heidi Harju-Luukkainen, Mattias Fagerholm, Marcus Rosenlund, Maarit Westerén och Micaela Romantschuk har medverkat i rådet som letts av tidningens redaktör Tua Ranninen. Kansliet Fem personer har varit anställda på kansliet. Verksamhetsledare Micaela Romantschuk, ekonom Katarina Michelsson, informatör Maarit Westerén och kanslisekreterare Tove Lindqvist. Heidi Lithén har varit anställd på heltid som projektledare för Dagisprojektet. Tua Ranninen har jobbat deltid med tidningen Hem&skola. Tio personer har arbetat för förbundet på arvodesbasis. 20 Hem och Skola

23 EKONOMI Under år 2014 erhöll förbundet statsunderstöd från Penningautomatföreningen RAY, Utbildningsstyrelsen och Ålands landskapsregering. Från Penningautomatföreningen erhöll förbundet euro för ordinarie verksamhet. Från Penningautomatföreningen erhöll förbundet euro för Daghemsprojektet. Från Utbildningsstyrelsen erhöll förbundet euro. Från Ålands landskapsregering erhöll förbundet euro Förbundet erhöll utöver detta euro från Svenska kulturfonden för verksamheten euro från Svenska kulturfonden för förbundets och föreningarnas webbplatser euro för administration av projektet Skolkontakt euro från Svenska Folkskolans Vänner rf för verksamheten euro från Stiftelsen Tre Smeder för projektet Vuxna skapar vänskap euro från Konstsamfundet för utgivning av tidskriften Hem & skola euro från Brita Maria Renlunds stiftelse -> varav euro överförs till år euro från Waldemar von Frenckells stiftelse för Föräldrabarometern. I enlighet med årsmötets beslut år 2014 var medlemsavgiften 0,55 euro per i skolan inskriven elev. Bokslutet för år 2014 visar ett överskott på ,27 euro Se resultat- och balansräkning per Hem och Skola 21

24 22 Hem och Skola

25 Hem och Skola 23

26 24 Hem och Skola

27 Hem och Skola 25

28 MEDLEMSFÖRTECKNING Hem och Skola-föreningar Föreningar på dagis(*) och kombinerade dagis-skolföreningar (#) SÖDRA FINLANDS LÄN VÄSTRA NYLAND (26 föreningar) Hangö (2 föreningar) Centralskolans Hem och Skola rf Lappvik Hem och Skola rf Ingå (5 föreningar) Degerby daghems föräldraförening rf (*) Degerby Hem och Skola rf Hem och Skola vid Kyrkfjärdens skola rf Knattebo Daghems Föräldraförening rf (*) Understödsföreningen för Västankvarn lågstadieelever rf Lojo (3 föreningar) Hem och Skola vid Virkby lågstadium rf Solbrinkens Hem och Skola rf Virkby Samskolas Vänner rf Raseborg/ Ekenäs (9 föreningar) Bromarflandets Hem och Skola rf Elever, Lärare och Föräldrar vid Seminarieskolan rf Föräldrar för Västerby skola rf Hem och Skola vid Ekenäs Högstadium rf Höjdens Hem och Skola rf Snappertuna Hem och Skola rf Stödföreningen för Dragsvik daghem rf (Skogsgläntans daghem) (*) Stödföreningen vid Rasebo daghem rf (*) Österby Hem och Skola rf Raseborg/ Karis (3 föreningar) Hem och Skola vid Katarinaskolan rf Karisbygdens Hem och Skola rf Svartåskolans föräldrar rf Raseborg/ Pojo (2 föreningar) Hem och Skola vid Billnäs lågstadium rf Pojo kyrkoby Hem och Skola rf Sjundeå (2 förening) Föräldraföreningen för Sjundeå svenska kommunala daghem och förskola rf (*) Hem och Skola i Sjundeå rf MELLANNYLAND (35 föreningar) Esbo (15 föreningar) Bemböle Hem och Skola rf Föreningen Hem och Skola vid Boställsskolan rf Föräldraföreningen vid daghemmet Aftonstjärnan rf (*) Föräldraföreningen vid Distby daghem rf (*) Föräldraföreningen vid Finno skola rf Föräldraföreningen vid Mattbergets daghem och förskola rf (*) Föräldraföreningen vid Mårtensbro skola rf Föräldraföreningen vid Vindängens skola rf Karamalmens Hem och Skola förening rf Kungsgårdsföräldraförening rf Lagstad skolas föräldraförening rf 26 Hem och Skola

29 Mattby svenska lekskola och eftermiddagshem rf (*) Mattlidens föräldraförening rf Smedsby Hem och Skola rf Sökövikens föräldraförening rf Grankulla (2 föreningar) Hem och Skola vid Granhultsskolan rf Understödsföreningen Hem och Skola i Grankulla rf Hyvinge (1 förening) Hyvinge skolförening rf Kervo (1 förening) Svenskbacka Hem och Skola rf Kyrkslätt (6 föreningar) Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt rf Hem och Skola vid Bobäcks lågstadieskola rf Hem och Skola i Friggesby rf Hem och Skola i Karuby Skola rf Oitbacka Skolas Föräldraförening rf Sjökulla Hem och Skola förening rf Nurmijärvi (1 förening) Vendla Hem och skola rf Tusby (2 förening) GB-föräldraförening rf (*) Hem och Skola i Klemetskog rf Vanda (6 föreningar) Dickursby Hem och Skola rf Föräldraföreningen vid Trollebo daghem i Vanda rf (*) Hem och Skola vid Helsinge Kyrkoby lågstadium rf Helsinge Hem och Skola rf Hem och Skola vid Mårtensdal skola i Vanda rf Västersundom skolas Hem och Skola rf Vichtis (1 förening) Vichtis föräldrar rf (#) ÖSTRA NYLAND (35 föreningar) Borgå (13 föreningar) Grännäs Hem och Skola rf Hem och Skola-föreningen Kunskapens väg rf Hem och Skola för Lyceiparkens skola rf Hem och Skola i Hindhår skola rf Hem och Skola i Kullo rf Hem och Skola i Sannäs rf Hem och Skola i Strömborgska skolan rf Hem och Skola vid Näse skola rf Kråkö Hem och Skola rf Kvarnbackens Hem och Skola rf Saxby Hem och Skola rf Tolkis Hem och Skola förening rf Vårberga Hem och Skola rf Kotka (1 förening) Kymmenedalens föräldraförening rf Kouvola (1 förening) Föräldraföreningen för Svenska skolan i Kuusankoski rf Hem och Skola 27

30 28 Hem och Skola Lahtis (1 förening) Föräldraföreningen i Lahtis rf Lappträsk (1 förening) Kapellby Hem och Skola rf Lovisa stad/ Liljendal (1 förening) Sävträsk Hem och Skola rf Lovisa stad (2 föreningar) Generalshagens Hem och Skola rf Hem och Skola vid Lovisanejdens högstadium rf Lovisa stad/ Pernå (2 föreningar) Föräldrarådet vid Forsby skola rf Hem och Skola föreningen i Pernå kyrkoby rf Lovisa stad/ Strömfors (2 förening) Hem och Skola i Tessjö rf Tesjoen Tähdet - Tessjö Stjärnor (*) Pyttis (1 förening) Hem och Skola i Pyttis rf Sibbo (10 föreningar) Boxby Hem och Skola rf Föreningen Hem och Skola vid Kyrkoby skola i Sibbo rf Garantiföreningen för Box Barnträdgård rf (*) Hem och Skola i Gumbostrand rf (#) Hem och Skola vid Borgby skola rf Hem och Skola vid Kungsvägen i Sibbo rf Hem och Skola vid Salpar skola rf Hem och Skola vid Söderkulla skola rf Norra Paipis Hem och Skola rf Södra Paipis Hem och Skola rf HELSINGFORS (31 föreningar) Helsingfors (31 föreningar) Botby Svenska Skolförening rf Brändö ls förening Hem och Skola rf Brändö skolförening rf Cygnaei Hem och Skola rf Drumsö Hem och Skola rf Föreningen Hem och Skola i Kronohagens lågstadieskola rf Föreningen Hem och Skola i Tölö rf Föräldraföreningen Lärkan rf Föräldraföreningen vid Degerö småbarnsskola rf (*) Föräldraföreningen vid Haga lågstadieskola rf Föräldraföreningen vid Munksnäs småbarnsskola (*) Föräldraföreningen vid Rudolf Steiner skolan i Helsingfors rf Haga privata svenska barnträdgårds garantiförening rf (*) Hem och Skola Degeröskolan rf Hem och Skola i Staffansby rf Hem och Skola vid daghemmet Sesam rf (*) Hem och Skola vid Åshöjdens förskola rf (*) Hem och Skola vid Östersundom skola rf Kottby Hem och Skola rf Kårböle Hem och skola rf Minerva Hem och Skola rf Munksnäs Svenska Skolförening rf Månsas Hem och Skola rf

31 Nordsjö Rastis Föräldraförening rf Norsens förening Hem och Skola rf Piltens föräldraförening (*) Pro Lekis (*) Sockenbacka Hem och Skola rf (#) Toppans föräldraförening rf Zachariasskolans Hem och Skola förening i Helsingfors rf Åshöjdens Hem och Skola-förening rf VÄSTRA FINLANDS LÄN (17 föreningar) ÅBOLAND (17 föreningar) Björneborg (1 förening) Björneborgs Svenska Samskolas Understödsförening rf Kimitoön/ Kimito (1 förening) Kimitoöns Hem och Skola-förening rf S:t Karins (1 förening) Hem och Skola i S:t Karins rf Tammerfors (1 förening) Hem och Skola i Tammerfors rf Pargas/ Houtskär (1 förening) Houtskärs Hem och Skola rf Pargas/ Iniö (1 förening) Föreningen Hem och Skola i Iniö rf Pargas/ Korpo (1 förening) Hem och Skola i Korpo rf Pargas/ Nagu (1 förening) Hem och Skola i Nagu rf Pargas/ Pargas (8 föreningar) Bantis föräldraförening rf (*) Föreningen Hem och Skola i Skräbböle rf Föräldraföreningen för daghemmet Fyrklövern (*) Kirjala Hem och Skola rf Pargas Malms Hem och Skola rf Sarlinska skolans föräldraförening rf Sunnanberg Hem och Skola rf Våno Hem och Skola rf Åbo (1 förening) Hem och Skola i Åbo rf SÖDRA ÖSTERBOTTEN (49 föreningar) Kaskö (1 förening) Föräldraföreningen vid Kaskö svenska skola rf Kristinestad (4 föreningar) Hem och Skola vid Kristinestads högstadieskola rf Hem och Skola vid Kristinestads skola rf Hem och Skola i Tjöck rf Lappfjärd Hem och Skola rf Hem och Skola 29

32 Korsholm (14 föreningar) Föräldraföreningen för Replot-Björkö skola rf Hankmo Hem och Skola rf Hem och skola föreningen vid Korsholms högstadium rf Hem- och Skolaföreningen vid Smedsby-Böle skola rf Hem och Skola i Helsingby rf Hem och Skola i Petsmo rf Hem och Skola föreningen vid Norra Korsholms lågstadium rf Hem och Skola vid Solf lågstadium rf Kvevlax Hem och Skola rf Norra Vallgrund Hem och Skola rf Replot daghems föräldraförening Redet rf (*) Tölby-Vikby Hem och Skola rf Understödsföreningen vid Södra Vallgrund lågstadium rf Östra Korsholms Hem och Skola-förening rf Korsnäs (4 föreningar) Föräldraföreningen Tulavippan rf (*) Korsnäs Hem och Skola rf Molpe Hem och Skola-förening rf Taklax Hem och Skola rf Malax (6 föreningar) Bergö Hem och Skola-förening rf Föräldraföreningen vid Knattebo daghem rf (*) Hem och Skola vid Högstadiet i Petalax rf Köpings Hem och Skola rf Petalax Hem och Skola förening rf Övermalax Hem och Skola rf Närpes (8 föreningar) Föräldraföreningen för Västra Närpes skola rf Föräldraföreningen vid Yttermark skola rf Föräldraföreningen vid Övermark lågstadieskola rf Hem och Skola-föreningen i Närpes rf Mosebacke Hem och Skola rf Pjelax Hem och Skola rf Pörtom Hem och Skola rf Stenbackens Hem och Skola rf Vasa (8 föreningar) Föräldraföreningen vid Borgaregatans skola rf Föräldraföreningen vid Gerby lågstadium rf Föräldraföreningen vid Haga skola rf Föräldraföreningen vid Vasa övningsskolas högstadium rf Föräldraföreningen vid Vasa övningsskolas lågstadium rf Hem och skola-föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium rf Sundom Hem och Skola rf Vikinga Hem och Skola rf Vörå (4 föreningar) Centrumskolans Hem och Skola rf Föreningen Hem och Skola vid Koskeby lågstadieskola rf Föreningen Hem och Skola vid Rökiö skola rf Föreningen Hem och Skola vid Tegengrensskolan rf 30 Hem och Skola

33 NORRA ÖSTERBOTTEN (46 föreningar) Jakobstad (6 föreningar) Gymnasiets Hem och Skola förening rf Hem & Skola föreningen Bonäsorna rf Kyrkostrands och Jungmans hem och skolaförening rf Lagmans Hem och Skola rf Skolföreningen Triolen rf Vestersundsby Hem och Skola rf Karleby (8 föreningar) Chydenius föräldraförening rf Club Villa rf Föreningen Öja Hem och Skola rf Föräldraföreningen Familjelyan rf/vanhemp.yhd. ry Hem och Skola-föreningen Triangeln rf Rödsö Hem och Skola rf Såka Hem och Skola rf Vittsar Hem och Skola rf Kronoby (9 föreningar) Centtis Hem och Skolaförening rf Djupsjöbacka Hem och Skola rf Hem och Skola föreningen Solstrålen rf Norrby Hem och Skola rf Påras Hem och Skola rf Småbönders Hem och Skola rf Söderby Hem och Skola rf Terjärv Hem och Skola rf Ådalens Hem och Skola rf Larsmo (5 föreningar) Bosund Hem och Skola rf Hem och Skolaföreningen Linken rf Holm Hem och Skola rf Näs Hem och Skola rf Risö Hem och Skola rf Nykarleby (6 föreningar) Föreningen Hem och Skola i Nykarleby rf Föreningen Hem och Skola vid Munsala lågstadium rf Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf Kovjoki-Markby Hem och Skola rf Normens och Skogsparkens Hem och Skola förening rf Socklot hem och skola rf Pedersöre (11 föreningar) Bennäs Hem och Skola rf Bäckby Hem och Skola rf EKO Hem och skolaförening rf Forsby Hem och Skola rf Hem och Skola-föreningen Myran rf Kållby-Heimbacka Hem & Skola rf Lepplax Hem och Skola-förening rf Sundby/Karby Hem och Skola rf Sursikbackens Hem och skola förening rf Ytteresse Hem och Skola rf Överesse Hem och Skola-förening rf Hem och Skola 31

34 Uleåborg (1 förening) SPSU:s föräldraförening rf ÅLAND (15 föreningar) Eckerö (1 förening) Föreningen Hem och Skola vid Eckerö grundskola rf Finström (1 föreningar) Källbo Hem och Skola rf Föglö (1 förening) Föreningen Hem och Skola vid Föglö grundskola rf Hammarland (1 förening) Hem och Skola i Hammarland rf Jomala (3 föreningar) Föreningen Hem och Skola vid Kyrkby Högstadieskola rf Södersunda Hem och Skola rf Vikingaåsens Hem och Skola rf Kökar (1 förening) Föreningen Hem och Skola på Kökar rf Lemland (1 förening) Hem och Skola i Lemland rf Lumparland (1 förening) Lumparlands Hem och Skola rf Mariehamn (3 föreningar) Föreningen Hem och Skola vid Övernäs skola i Mariehamn rf Hem och Skola-föreningen i Ytternäs skola rf Strandnäs Hem och Skola rf Sund (1 förening) Hem och Skola i Sund rf Vårdö (1 förening) Föreningen Hem och Skola vid Vårdö grundskola rf 32 Hem och Skola

35

36 Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI Helsingfors

Den nationella Hem och Skola-dagens logo

Den nationella Hem och Skola-dagens logo ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2011 Pärmbild: Ombrytning: Den nationella Hem och Skola-dagens logo Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI-00120 Helsingfors

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 1 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 2 EGEN VERKSAMHET 2 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE UTBILDNING

INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 1 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 2 EGEN VERKSAMHET 2 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE UTBILDNING ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 1 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 2 EGEN VERKSAMHET 2 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Dagisverksamheten Skolkontakt Vuxna skapar vänskap Föräldrabarometer

Läs mer

Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm

Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013 Pärmbild: Ombrytning: Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17

Läs mer

Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm

Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013 Pärmbild: Ombrytning: Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17

Läs mer

Illustration från En kvart om dagen / Paul Söderholm

Illustration från En kvart om dagen / Paul Söderholm ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 Pärmbild: Ombrytning: Illustration från En kvart om dagen / Paul Söderholm Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI-00120

Läs mer

SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN Utbildningsstyrelsen

SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN Utbildningsstyrelsen SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN 7.9.2017 Utbildningsstyrelsen Vad är Fyren? Fyren nätverket för skolutveckling Fyren nätverket för skolutveckling är ett samarbetsnätverk för skolor inom den

Läs mer

FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA I FINLAN

FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA I FINLAN 2015 Verksamhetsplan 2015 FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA I FINLAN Verksamhetsplan 2015 VERKSAMHETSIDÉ Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för ca 240 Hem och Skola-föreningar och föräldraföreningar

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Tekniskt PM för lagledare Stafettkarnevalen 2013

Tekniskt PM för lagledare Stafettkarnevalen 2013 Tekniskt PM för lagledare Stafettkarnevalen 2013 Användarvillkor Innehållet i detta PM är avsett för lagledare i samband med arrangerandet av Skolornas Stafettkarneval. Användning av kontaktuppgifter och

Läs mer

FINLANDSSVENSK NORMERING AV LÄSKEDJOR-2

FINLANDSSVENSK NORMERING AV LÄSKEDJOR-2 FINLANDSSVENSK NORMERING AV LÄSKEDJOR-2 Inom ramen för projektet Automatisk läsning och goda läsförståelsestrategier (år 2015-2017) har Vasa specialpedagogiska center vid Åbo Akademi i Vasa getts möjligheten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA

VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA 2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA Förbundet Hem och Skola 2016 VERKSAMHETSIDÉ Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för ca 270 Hem och Skola-föreningar och föräldraföreningar

Läs mer

Seminarium för skolorna inom nätverket FYREN Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén

Seminarium för skolorna inom nätverket FYREN Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén Seminarium för skolorna inom nätverket FYREN 7-8.9.2016 Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén Seminariets målsättning Stämma av vad som hänt inom nätverken Utbyta idéer och få nya tankar Planera vidare

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell Språkklimatet i Finland år 2016 Kommunmarknaden 14.09.2016 Marina Lindell Språkbarometern Följer upp hur den språkliga servicen förverkligas i tvåspråkiga kommuner. Hur väl får den lokala språkminoriteten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN samhetsplan. Förbundet Hem och Skola

VERKSAMHETSPLAN samhetsplan. Förbundet Hem och Skola VERKSAMHETSPLAN 2017 samhetsplan Förbundet Hem och Skola VERKSAMHETSIDÉ Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för 273 Hem och Skola-föreningar och föräldraföreningar som verkar vid skolor och

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande.

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. FÖRBUNDSNYTT December 2016 Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. Styrelsens sammansättning år 2017 är: Ordinarie: Henrik Svarfvar, Korsholm

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 1 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 2 EGEN VERKSAMHET 2 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE UTBILDNING

INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 1 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 2 EGEN VERKSAMHET 2 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE UTBILDNING ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2016 INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 1 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 2 EGEN VERKSAMHET 2 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Föräldrabarometer 2015 Skolkontakt UTBILDNING Föreläsarverksamhet Regionala

Läs mer

Skolbesök, fysikshower och labbkurser Johan Lindén, Markus Norrby, Stefanie Sandbacka och Erik Holm

Skolbesök, fysikshower och labbkurser Johan Lindén, Markus Norrby, Stefanie Sandbacka och Erik Holm Skolbesök, fysikshower och labbkurser Johan Lindén, Markus Norrby, Stefanie Sandbacka och Erik Holm Finlandssvenska fysikdagar, Silja Symphony 13.11.2009 1 Bakgrund Att studera fysik och naturvetenskaper

Läs mer

Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor

Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor Mellanrapport Det nuvarande svenskspråkiga gymnasienätet uppstod under 70-talet efter att grundskolereformen genomförts. Efter det har gymnasienätet i stort

Läs mer

Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna

Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna Kommun- och stadsdirektörernas konferens 23-24.9, Pargas Linda Grönqvist, teamledare Vi vill synliggöra vår service Vi registerar alla

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift KÅRKULLA SAMKOMMUN Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes 20.8.1960. Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift är att ordna svenskspråkig omsorg

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

INFO. april. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

INFO. april. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN INFO april 2011 NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I detta förnyade infobrev har vi samlat ihop plock av det som är aktuellt och jag hoppas att alla hittar något intressant

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Aktuell info För kunskap och bildn ing in g

Aktuell info För kunskap och bildn ing in g Aktuell info Aktuellt inom småbarnspedagogiken Grunderna för planen för småbarnspedagogik fastställs i oktober 2016 (publicering på UBS 26.10) Utbildning i november 2016 (UBS i samarbete med RFV) 16.11

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Bengt Stenlund Alumnidagen 26.10.2012 RC 1 DISPOSITION Nationella prov i nian i matem. resp. nat. vet. Gymnasieranking i Svenskfinland Svenskspråkiga

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Jämställdhet behövs. Malin Gustavsson, Folkhälsans förbund Ingeborg Rask, Utbildningsstyrelsen

Jämställdhet behövs. Malin Gustavsson, Folkhälsans förbund Ingeborg Rask, Utbildningsstyrelsen Jämställdhet behövs Malin Gustavsson, Folkhälsans förbund Ingeborg Rask, Utbildningsstyrelsen Bakgrund INTRESSE Forskning, intresse och offentliga diskussioner kring ojämställdhet och utbildning har ökat

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

INFO. feb. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31

INFO. feb. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 INFO feb 2016 NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Vi har redan hunnit en bra bit in på det nya året och många firar sportlov som bäst eller är just på väg att inleda

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

2 T5 ÅBOLAND Idrott 1999-2004 Kommunalt 1997-2005. 2 T5 ÅBOLAND Landskapsförbundet -regionplanering 1997-1999 Kommunikationer 1996-2004 Kulturliv

2 T5 ÅBOLAND Idrott 1999-2004 Kommunalt 1997-2005. 2 T5 ÅBOLAND Landskapsförbundet -regionplanering 1997-1999 Kommunikationer 1996-2004 Kulturliv 1 T5 NYLAND Arbetsförhållanden 1996-2002 Befolkningsfrågor -emigration 1996-2003 Bostadsfrågor 1996-2004 Brandväsendet 1996-2001 Folkliv och historia 1996-2004 Föreningar 1996-2004 Hemslöjd och hobby 1997

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Två förvaltningsspråk Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Ole Norrback, Vbl 20.01.2012 Två likvärdiga förvaltningsspråk i samma kommun kunde trygga

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 16 maj 2013 kl.

Läs mer

Nytt från Steg för Steg

Nytt från Steg för Steg Nytt från Steg för Steg VINTER 2014 Ordförandens ruta Hejsan alla! Hur har ni det? Bra hoppas jag. Det har varit en hektisk höst som snart är bakom. Steg för Steg har valt en ny styrelse för åren 2015-2017.

Läs mer

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret LÄSÅRSPLANEN FÖR ISNÄS SKOLA OCH FÖRSKOLA 2012-2013 Behandling: Personalmöte 13.08.2012 Direktionen 01.10.2012 Underskrifter: Isnäs, 01.10.2012 Mikael von Martens direktionsordförande Laura Ståhl tf. föreståndare

Läs mer

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Art: Kallelse till styrelsemöte nr 1-2017 Ordinarie medlemmar Ersättare Plats: Hamnkontoret [+] Johan Ehn, ordförande Tid: Tisdag 17 januari 2017 kl. 18:30 [ ] Jan

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Måsens meddelande. Borgå naturskolas nyhetsbrev till personalen inom småbarnsfostran. vårterminen 2017 *****

Måsens meddelande. Borgå naturskolas nyhetsbrev till personalen inom småbarnsfostran. vårterminen 2017 ***** Måsens meddelande Borgå naturskolas nyhetsbrev till personalen inom småbarnsfostran vårterminen 2017 ***** Brevet skickas i ett exemplar till daghemmen. Vänligen sätt brevet på ett synligt ställe tack!

Läs mer

Delegatförteckning. Helsingfors krets. Nylands krets. Borgå kommunorg. Esbo kommunorg. Kyrkslätts kommunorg.

Delegatförteckning. Helsingfors krets. Nylands krets. Borgå kommunorg. Esbo kommunorg. Kyrkslätts kommunorg. Svenska folkpartiet Partidagen i Hangö, 2014 Helsingfors krets Helsingfors krets Johan Ekman 1 Silja Borgarsdóttir Sandelin 2 Tom Biaudet 3 Centrum Päivi Storgård 4 Marcus Rantala 5 Sonja Lövdahl 6 Drumsö

Läs mer

Expertnätverk i Svenskfinland. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning Helsingfors

Expertnätverk i Svenskfinland. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning Helsingfors i Svenskfinland Utvecklingsdagar för virtuell undervisning Helsingfors 7.12.2015 Introvideo https://youtu.be/g28vdtuvs1m Projektet Ett LÄRMILJÖPROJEKT finansierat via Utbildningsstyrelsen Syftet är att

Läs mer

Bostadspriserna i Helsingfors 2005

Bostadspriserna i Helsingfors 2005 Webbpublikationer från Helsingfors stads faktacentral 27 2006 Malmgård Svedängen Bostädernas medelpris, /m2 Parkstad 1 600-2 200 Brobacka Storskog 2 201-2 749 Medelpris 2 750 /m2 2 751-3 290 3 300-4 250

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017

Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017 www.fspc.fi Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017 Info om våra kurser Psykosociala förbundets kurser bekostas av Penningautomatföreningen (RAY). Förutom de kurser som har en egen insats är

Läs mer

Under året händer det här

Under året händer det här Läsäventyret Det stora läsäventyret är en gemensam fest till läsningens och böckernas ära! Den lyfter fram barn- och ungdomslitteraturen samt läsningen som hobby under hela feståret Finland 100. Läsäventyret

Läs mer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010 Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 sidan 1 (2) Verksamhetsåret 2010 var diabetesföreningens 23 verksamhetsår.

Läs mer

www.fduv.fi/manadsbrev

www.fduv.fi/manadsbrev MÅNADSBREV AUGUSTI 2014 Hoppas ni haft en bra sommar! Här kan ni ta del av höstens program. Gula Pressen 3 2014 har deadline den 19 augusti Skicka in foton från sommarens resor och utflykter eller berätta

Läs mer

LÄROPLANEN 2016. Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas

LÄROPLANEN 2016. Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas LÄROPLANEN 2016 Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas REGIONAL LP2016-ORGANISATION Styrgrupp Rikard Lindström, Borgå Thomas Grönholm, Lovisa Hannu Ollikainen, Sibbo Anders Nordström, Kotka

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte. Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors.

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte. Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors. FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors Närvarande: Annika Lund, Stadsbiblioteket i Jakobstad, ordf. Gerd Backman, Väståbolands

Läs mer

INFO. Sept. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

INFO. Sept. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN INFO Sept 2011 NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Ett nytt läsår är här. Det händer mycket på eftis-fronten just nu och det kan du läsa om här i höstens första Eftis-info!

Läs mer

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg Statsandelar statsbidrag statsunderstöd Statsandelsreform Mars 2013 Mikael Enberg Skattefinansiering år 2011, md Ersättning för lagstadgade uppgifter Statsandelar 7,7 KOMMUNER skatteink. 19,1 1,7 STATEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut för år

Verksamhetsberättelse och bokslut för år Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2007 Natur och Miljö är den svenskspråkiga riksorganisationen för miljövård i Finland. Förbundet driver mångsidig verksamhet i syfte att främja hållbar utveckling

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde måndagen den 2 maj 2011 kl. 10.00 i

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2015-03-11 16:00 Möteskallelse Onsdag 11.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

PROGRAM PÅ SVENSKA I HÖRNAN

PROGRAM PÅ SVENSKA I HÖRNAN PROGRAM PÅ SVENSKA I HÖRNAN Utbildning - ett lyft för livet! Uppmuntra till läsglädje för lyckat lärande Fredag kl. 13.30 och lördag kl. 11.30 i Hörnan Satya Brink kopplar samman forskning och politik

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2008

Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2008 Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2008 Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2008 Finlands svenska biblioteksförening r.f. är en ideell förening,

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Nytt från Steg för Steg

Nytt från Steg för Steg Nytt från Steg för Steg VÅREN 2017 Ordförandens ruta Hej på er alla! Hur har ni det? Bra hoppas jag. Själv har jag det bra. Mycket på gång. Nytt jobb och nya utmaningar såhär till det nya årets ära. Våren

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

Vi hjälper dig hitta nya vägar.

Vi hjälper dig hitta nya vägar. Vi hjälper dig hitta nya vägar. En enda handling kan göra hela skillnaden i en människas liv. En enda medmänsklig gärning kan betyda allt. En så stor makt över en annan människas liv kan vi ha. (Stefan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Samarbetet med föräldrar. HUR och VARFÖR? Micaela Romantschuk, ped.mag, verksamhetsledare

Samarbetet med föräldrar. HUR och VARFÖR? Micaela Romantschuk, ped.mag, verksamhetsledare Samarbetet med föräldrar HUR och VARFÖR? Micaela Romantschuk, ped.mag, verksamhetsledare MITT UPPDRAG I DAG: SVARA PÅ FRÅGAN VARFÖR OCH HUR? VARFÖR? STYRDOKUMENT Lagen Läroplanen FORSKNING OCH ERFARENHETER

Läs mer

Avgifter fr.o.m 1.8.2016 för morgon- och eftermiddagsverksamhet i 31 kommuner i Svenskfinland

Avgifter fr.o.m 1.8.2016 för morgon- och eftermiddagsverksamhet i 31 kommuner i Svenskfinland Avgifter fr.o.m 1.8.2016 för morgon- och eftermiddagsverksamhet i 31 kommuner i Svenskfinland Höjer avgiften Högsta avgiften höjning Borgå 135 35% Esbo 140 17% Hangö 93,5 10% Höjdes 1.1.2016 Helsingfors

Läs mer

Kartläggande undersökning bland ungdomar hösten 2016

Kartläggande undersökning bland ungdomar hösten 2016 Kartläggande undersökning bland ungdomar hösten 2016 Kartläggande undersökning bland ungdomar hösten 2016 Barnavårdsföreningen har under år 2016 kört igång ett nytt skolprojekt för att stöda unga och hjälpa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

Delegatförteckning. Helsingfors krets. Nylands krets. Borgå kommunorg. Esbo kommunorg. Carl Haglund 28 Catharina von Schoultz 29

Delegatförteckning. Helsingfors krets. Nylands krets. Borgå kommunorg. Esbo kommunorg. Carl Haglund 28 Catharina von Schoultz 29 Svenska folkpartiet Partidagen i Hangö, 2014 Helsingfors krets Helsingfors krets Johan Ekman 1 Silja Borgarsdóttir Sandelin 2 Tom Biaudet 3 Centrum Päivi Storgård 4 Marcus Rantala 5 Sonja Lövdahl 6 Drumsö

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Eftisverksamheten. Ansökan lämnas in inom utsatt tid till den eftisplats man söker till.

Eftisverksamheten. Ansökan lämnas in inom utsatt tid till den eftisplats man söker till. Eftisverksamheten Läsåret 2014 2015 Eftermiddagsverksamhet i de svenska skolorna Ansökningstiden är 29.1 17.4.2014. Beslutet om eftermiddagsplatsen skickas till vårdnadshavarna senast 4.7.2014. Avgifter

Läs mer

FÖRÄLDRABAROMETERN I ETT NÖTSKAL Ritva Mertaniemi

FÖRÄLDRABAROMETERN I ETT NÖTSKAL Ritva Mertaniemi FÖRÄLDRABAROMETERN I ETT NÖTSKAL 2015 Ritva Mertaniemi 1. Inledning Förbundet Hem och Skola arbetar för en bra och trygg lärostig för alla barn. Denna stig byggs upp av det nätverk av vuxna som omger barnet.

Läs mer

INFOBLAD FEBRUARI 2008

INFOBLAD FEBRUARI 2008 Femte Ungdomsringen r.f. Handelsesplanaden 10 D 65100 Vasa Tel. 050 433 3262 lisa.norras@korsholm.fi www.femteringen.fi INFOBLAD FEBRUARI 2008 Ny styrelse Bidrag Pidro Inspirationskväll Pidrodag ungdomar

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Katso kaikki tuotteet: reuhurinne.fi

Katso kaikki tuotteet: reuhurinne.fi Bra priser! Perusta etsivätoimisto, opi tekemään sarjakuvia, askartele hauskoja soittimia, lähde tutkimusmatkalle luontoon. Tötterön ja Pikkiksen seurassa ei tule aika pitkäksi! OTAVA Katso kaikki tuotteet:

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

FSB - FINLANDS SVENSKA BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND

FSB - FINLANDS SVENSKA BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND FSB - FINLANDS SVENSKA BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2014 Version 24.05.2015 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRBUNDSSTYRELSEN... 4 FUNKTIONÄRER... 4 MEDLEMMAR... 5 FÖRTJÄNSTTECKEN...

Läs mer

Herrar 22 år 60 m 6,79 Kim Meller-77, Kimito SF Tammerfors

Herrar 22 år 60 m 6,79 Kim Meller-77, Kimito SF Tammerfors SFI-REKORD INOMHUS 2007 Herrar 60 m 6,71 Tommi Hartonen-77, HIFK Åbo 19.2.05 200 m 21,13 Tommi Hartonen-77, HIFK Madrid,SPA 5.3.05 21,03* Tommi Hartonen-77, HIFK Korsholm 9.2.05 400 m 47,93 Tommi Hartonen-77,

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

FARFAR i skolan MORMOR på daghem En tillbakablick

FARFAR i skolan MORMOR på daghem En tillbakablick FARFAR i skolan MORMOR på daghem En tillbakablick Farfar i skolan och Mormor på daghem ett framgångskoncept under mer än 10 år! Det är nog ingen tillfällighet att man i Sverige redan på 1990-talet och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Herrar 22 år 60 m 6,79 Kim Meller-77, Kimito SF Tammerfors

Herrar 22 år 60 m 6,79 Kim Meller-77, Kimito SF Tammerfors SFI-REKORD INOMHUS 2006 Herrar 60 m 6,71 Tommi Hartonen-77, HIFK Åbo 19.2.05 200 m 21,13 Tommi Hartonen-77, HIFK Madrid,SPA 5.3.05 21,03* Tommi Hartonen-77, HIFK Korsholm 9.2.05 400 m 47,93 Tommi Hartonen-77,

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 16 mars 2016, kl. 14:15 16:20 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt

Läs mer

PM från Närmat-seminariet 28.4.2011, Jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors, sammankallat av Svenska temagruppen.

PM från Närmat-seminariet 28.4.2011, Jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors, sammankallat av Svenska temagruppen. PM från Närmat-seminariet 28.4.2011, Jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors, sammankallat av Svenska temagruppen. Närvarande: Aitokari Mia, ÖNs byar, SveT Backa Peter, SveT Brenner Lena, Ålands

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån PROTOKOLL Nummer 7 2.3.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Tony Asumaa Kulturchef Jan-Ole

Läs mer

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F Verksamhetsplan för år 2013 Inledning Åbolands Ungdomsförbund är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 12 000 personmedlemmar.

Läs mer

Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor

Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor 1.9.2011 31.8.2012 BILAGA I FIKT 02 kolumn Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor Projekt på Finlands Kommunförbund med stöd av Svenska kulturfonden

Läs mer

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever 2016-2017 www.inga.fi www.eftis.fi www.oph.fi Lagstiftningen är en trygghet för varje barn Ett av de viktigaste målen för morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer