relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Kortversion Herrgårdsgymnasiet och Särgymnasiet 2014/2015 relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande Herrgårdsgymnasiets vision Elever eller vuxna på Herrgårdsgymnasiet ska inte utsättas för någon form av kränkning. Alla elever och vuxna på Herrgårdsgymnasiet har lika värde och blir respekterade och respekterar själv andra. På Herrgårdsgymnasiet har alla ett gemensamt ansvar för att skapa en skolmiljö som präglas av trygghet, ett tillåtande klimat och respekt inför medmänniskan.

2 Likabehandlingsarbete Varför det? Likabehandlingsarbete har som syfte att skapa en skola som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg skolvardag är en rättighet och en förutsättning för att lära och utvecklas. Definitioner Diskriminering: är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika diskrimineringsgrunder. Diskrimineringsgrunderna: är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och könsöverskridande identitet. Diskriminering kan vara både direkt och indirekt. Direkt: är när en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna Indirekt: är när skolan tillämpar ett förfaringssätt som verkar vara neutralt men som i praktiken kan missgynna en elev utifrån någon av diskrimineringsgrunderna Trakasserier: är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling: är en behandling som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara mobbning, d v s när en person vid upprepade tillfällen blir utsatt för negativa handlingar, men även enstaka händelser. Exempel: Fysiskt (slag, knuffar) Verbalt (hot, svordomar, öknamn) Psykosocialt (utfrysning, grimaser, ryktesspridning, alla går när man kommer) Texter och bilder (teckningar, lapppar, sms, mms, fotografier, msn och meddelanden på olika webbcommunities). Befogade tillsägelser Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö i klassrummet och för klassen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om den kan upplevas så av eleven.

3 Diskrimineringsgrunderna (diskrimineringslagen) Kön (biologiskt kön) Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering och trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av elever. Exempel: Trakasserier som har samband med kön kan vara; utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till elevs könstillhörighet Sexuella trakasserier är kränkningar av sexuell natur. Det kan visas genom sexualiserat språkbruk eller tafsande. (Tjejer riskerar att drabbas av ryktesspridning och bli kallade hora eller slampa om de antas ha haft sex med många killar. Killar riskerar högre risk för ryktesspridning om de via sitt beteende eller sitt utseende klassificeras som feminina och homosexuella). Etnisk tillhörighet Alla har en eller flera etniciteter. Det innebär att man föds eller växer upp i ett land och därför anses tillhöra en speciell folkgrupp. Exempel på olika etniciteter kan vara svenskar, kurder, indier eller fransmän. Det är olagligt att behandla någon annorlunda på grund av dennes etnicitet. Det är olagligt att behandla elever annorlunda eller sämre på grund av deras hudfärg eller att de har bakgrund i ett annat land än Sverige. Exempel på diskriminering som är kopplat till etnisk tillhörighet: En elev får inte betyget A i svenska, trots att hon/han är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. Läraren hävdar att svenska inte är elevens modersmål och vill därför inte ge eleven betyget A. Om butikspersonal är extra misstänksam mot en person eller om någon inte får komma in på ett disco och det är tydligt att orsaken är dennes etnicitet. Trots att det är olagligt både i svensk och internationell lag att diskriminera någon på grund av etnicitet är det inte ovanligt att människor i Sverige känner sig extra utsatta på grund av att de inte anses ha svensk etnicitet Skolan har även, enligt skollagen, ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet Religion och annan trosuppfattning Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i den svenska grundlagen. Skolan får inte missgynna någon elev på grund av hennes/hans religion.

4 Exempel på diskriminering/trakasserier som har samband med religion eller annan trosuppfattning: Läraren nekar en kvinnlig elev att bära huvudduk i skolan med motiveringen : Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck. En elev som är judinna får en dag ett hakkors inristat på sitt skåp. Funktionsnedsättning Funktionsnedsättning kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell och påverka livet på olika sätt. Som funktionsnedsättning räknas både sådana som syns, som att man använder rullstol, sådana som inte märks lika lätt, exempelvis allergi, ADHD och dyslexi. Funktionsnedsättning kan uppstå till följd av en sjukdom eller något annat tillstånd. De kan också uppstå till följd av en medfödd eller förvärvad skada. En del funktionsnedsättningar innebär ju att du är beroende av andra människors hjälp i olika situationer. Det är då lätt att känna sig extra utsatt och sårbar om du blir dåligt bemött eller kränkt. Har du dessutom en fysisk funktionsnedsättning kan det vara svårt att försvara sig eller fly i hotfulla situationer. Exempel på diskriminering/trakasserier som har samband med funktionsnedsättning: En elev som har ADHD, har svårt för att sitta still och blir lätt störd och orolig i klassrummet. En dag tappar läraren tålamodet och skickar ut eleven med orden ADHD barn borde inte få gå på gymnasiet. Eleverna på särskolan blir inte inbjudna till en temadag eller annan aktivitet som anordnas på/av skolan. Sexuell läggning Med sexuell läggning menas homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet. Homofobi innebär att man ger uttryck för en starkt negativ syn på homo- eller bisexualitet, vilket strider mot principen om alla människors lika värde och allas lika rättigheter. Skolan har ett särskilt ansvar att arbeta för dessa rättigheter. Exempel på diskriminering/trakasserier som har samband med sexuell läggning: Några elever på skolan trakasserar en elev på olika sätt, ofta kallar de honom jävla bög. Det kan handla om att en biologilärare säger att homosexualitet är onormalt. Restaurangägaren säger att du (om du är tjej) och din flickvän inte får hålla i handen för att det kan uppröra de heterosexuella gästerna - som också håller i handen.

5 Du är tjej och fick inte jobbet som du var bäst lämpad för, för att du berättat att du är ihop med en tjej. Då har du blivit diskriminerad och det är olagligt. Könsöverskridande identitet; denna diskrimineringsgrund omfattar de flesta transpersoner d v s personer som bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck mot föreställningar om hur kvinnor och män, pojkar och flickor förväntas vara och se ut. Ålder; Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men oftast drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Tillgänglighet; Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med ett förslag som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det är ytterligare ett steg mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler kan delta på lika villkor. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari Annan kränkande behandling (skollagen) Kränkande behandling är ett beteende som kränker en elevs värdighet, men saknar koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan vara mobbning, d v s när en person vid upprepade tillfällen blir utsatt för negativa handlingar, men även enstaka händelser. Exempel på kränkande behandling: Mobbning kan se ut på många olika sätt. Det kan handla om att få elaka sms av någon i klassen, blir kallad för fetto på gympan, ta emot sparkar under bordet i matsalen eller blir ignorerad och utfrusen på rasterna. Men mobbning kan också vara mer osynligt. Att ingen pratar med en elev, struntar i denne när hon/han försöker säga något, skrattar så fort eleven vänder ryggen till eller bjuder alla utom denne på fest. Mobbning kan även ske via sociala medier, t ex facebook eller instagram.

6 Vad händer om någon bryter mot diskrimineringslagen och skollagen? Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567). Skolan måste stoppa diskriminering enligt lag. Skolan har skyldighet att utreda och åtgärda om någon elev/personal upplever sig bli diskriminerad. Om du diskrimineras/trakasseras ska du först berätta det för någon vuxen på skolan. Du kan även vända dig till Diskrimineringsombudsmannen, det är en myndighet där kan man få hjälp om man blir diskriminerad och man kan även lämna in en anmälan där. Diskrimineringsombudsmannen hjälper dig med att gå vidare för att få stopp på diskrimineringen och kan även hjälpa dig att få skadestånd (www.do.se). Du kan också vända dig till någon av Sveriges anti-diskrimineringsbyråer för råd och hjälp på vägen. Kontaktuppgifter hittar du på Barn och elevombudet (BEO) och skolinspektionen har tillsyn över skollagen (1985:1100) om åtgärder mot kränkande behandling. Skolan måste stoppa kränkningar (t ex mobbing) enligt lag. Om du kränks av andra elever eller lärare ska du först berätta det för någon vuxen på skolan. Skolan har skyldighet att utreda och åtgärda situationen så att kränkningarna upphör. Skolan kan polisanmäla allvarliga händelser eller då kränkningarna fortsätter trots skolans insatser. Om skolan får information om kränkningar och inte gör något kan man vända sig till Barn- och elevombudet (www.skolinspektionen.se/beo).

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen(2010:800) Stenhamreskolan F-6 Gäller läsåret 12/13 Antagen ljusdal.se Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Upprättad September 2014 2 Innehåll Övergripande policy och mål 3 Utarbetning av årlig plan/likabehandlingsplan 4 Kartläggning

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN. Estet och Hantverk

HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN. Estet och Hantverk Barn- och utbildningsförvaltningen HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN Estet och Hantverk Johanna Kamph 1 Inledning Beskrivning av Estet och Hantverk Enheten

Läs mer

Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Bilaga 1 Begrepp sid. 6 Bilaga 2 Diskrimineringsgrunder sid. 8 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola, fritidshem Ansvariga för planen Rektor och Ope skolas personal

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att Du

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling Rälsen Norrviken Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy och

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

2014-2015. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Järfälla kommun

2014-2015. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Järfälla kommun 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Järfälla kommun Innehållsförteckning Grunduppgifter s. 2 Utvärdering s. 3 Främjande insatser s. 5 Kartläggning s. 6 Förebyggande åtgärder s. 7

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Trygghetsplan Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 2014 05 01 1 Innehåll 1. Inledning 3 Våra visioner och mål 3 Trygghetsplanen 3 2. Roller och ansvarsfördelning

Läs mer

Killebergsskolans F-6 och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Killebergsskolans F-6 och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Killebergsskolans F-6 och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och Fritidshem Ansvariga för planen Rektor Ingrid

Läs mer

Slottsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller för: Grundskola 1-6 Förskoleklass Fritidshem

Slottsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller för: Grundskola 1-6 Förskoleklass Fritidshem Slottsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller för: Grundskola 1-6 Förskoleklass Fritidshem Läsåret: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen gr1-6,

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling CONSENSUM VUX LUND Upprättad 2009-01-01 Reviderad 2014-12-05 Gäller till 2015-12-05 Fastställd av Consensum vuxenutbildnings lärarlag och studeranderåd

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Västerfärnebo skola och fritidshem 2014-15

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Västerfärnebo skola och fritidshem 2014-15 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Västerfärnebo skola och fritidshem 2014-15 Inledning Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: Diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Toråsskolans plan. mot diskriminering och kränkande behandling. -Likabehandlingsplanen-

Toråsskolans plan. mot diskriminering och kränkande behandling. -Likabehandlingsplanen- Varla Vallda pedagogiska enhet Toråsskolan Toråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling -Likabehandlingsplanen- Jan 2013 Aug 2014 Förskola & Grundskola Varla-Vallda pedagogiska enhet Toråsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLROSEN Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLROSEN Ägogången 26, 602 11 Norrköping. Telefon: 011-15 77 69 http://www.solrosensforskola.blogspot.se/ Innehållsförteckning

Läs mer

Elundskolans Trygghetsplan

Elundskolans Trygghetsplan Elundskolans Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola år 1-5, fritidshem år f-3 samt öppen verksamhet för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling Trygghet Ansvar Respekt Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling Föräldrakooperativet Kalven HT 2010 Av: Anna-Lena Nilsson Katarina Nilsson Helena Sundqvist 1 Styrdokument I skollagen och i

Läs mer

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Furuparksskolan Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Reviderad 2014-09-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan i Järbo och Jäderfors med verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Läsåret 2014-2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/14

Likabehandlingsplan 2013/14 Likabehandlingsplan 2013/14 Jernvallsskolan 4-9 Sandvikens kommun 1 Inledning Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling. Planen tydliggör skolans vision, mål och ansvar när det gäller

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer