Aluminiumsystem för fasader och glastak Aluminium systems for façades and skylights

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aluminiumsystem för fasader och glastak Aluminium systems for façades and skylights"

Transkript

1 Aluminiumsystem för fasader och glastak Aluminium systems for façades and skylights

2 2 Schüco

3 Innehåll Contents Schüco 3 Innehåll Contents Ämnen Topics Speditionsstraße i Düsseldorf, Tyskland Speditionsstraße, Düsseldorf, Germany 4 Automatisering och styrning Automation and control 5 Designkompetens Design expertise 6 Solskydd Solar shading System Systems FW 50 + SG Spröjssnitt Transom section detail FW 50 +.HI Högisolerande konstruktion High level of thermal insulation 8 Bassystem Basic systems 13 Designsystem Design systems 16 Systemvarianter System options 22 Elementfasader Unitised façades 24 Instickselement Insert units 25 Solskydd och solenergisystem Solar shading systems and synergy façades 28 Speciallösningar Special solutions 30 Noggrant testad systemsäkerhet Proven System reliability 31 Översikt Fasad- och glastakssystem för olika användningsområden Overview System matrix for façades and skylights Schüco fönster AWS 102 Schüco window AWS 102

4 4 Schüco Automatisering och styrning Automation and control Automatisering och styrning av fasadteknik Automation and control of façade technology Med e-window har Schüco utvecklat en intelligent fönsteroch fasadstyrningsteknologi för framtiden. Schüco TipTronic Det första dolda, helt elektromekaniska, tvåvägsbeslaget som förenar bekväm och intuitiv fönsterhantering i realtid med modern byggnadsautomation. Den smarta styrningen av enskilda fönster eller fönstergrupper via tidsinställning, sensorer, PC eller manuell knapptryckning på plats uppfyller alla krav på komfort. Enkel och intuitiv fönsterhantering tack vare ett speciellt handtag Öppning och stängning i realtid Styrning av enskilda fönster (även ej tillgängliga som t.ex. överljus) eller fönstergrupper med upp till 30 fönster Optisk kvittering via komplett integrerade lysdioder och nattdesign (tillval) Enkel anslutning till övriga automationssystem som finns i byggnaden, antingen via EIBbusskopplare eller konventionella ingångar För inåtgående sidohängda fönster och tvåvägsfönster Integrerat klämskydd. Schüco has developed e-window, the intelligent window and façade control technology of the future. Schüco TipTronic The first concealed fully mechatronic turn/tilt fitting brings both simple and intuitive operation to the whole area of building automation in real time. Intelligent control of individual windows and window groups greatly facilitates operation which is controlled either by time or sensor, via PC or manually by pushbutton. Simple, intuitive operation with special handle Locked and unlocked in real time Controls individual windows (including inaccessible ones like toplights) or groups of up to 30 windows Optical response using fully integrated LEDs and optional night design Easy to connect to building automation systems via EIB or conventional gate inputs For inward-opening side hung and turn/tilt windows Anti-finger-trap protection included Schüco TipTronic Intuitiv hantering via handtag eller knapptryckning Intuitive operation using handle or button Schüco TipTronic Optiskt enhetligt intryck tack vare det dolda beslagssystemet Concealed fittings system for uniform appearance

5 Designkompetens Design expertise Schüco 5 Designkompetens Design expertise Schücos fasadsystem erbjuder attraktiva lösningar för alla byggnadshöljen med stor gestaltningsfrihet från transparent arkitektur med glasfasader och glastak till spännande kombinationer av olika byggmaterial som t.ex. i kall-/varmfasaden. Det breda sortimentet av täcklock i många olika utföranden ökar arkitekternas spektrum av designmöjligheter ytterligare. Vill man optiskt framhäva fasadens design är täcklocken ett utmärkt val. Föredrar man däremot en slät arkitektur uppnår man denna effekt med extremt platta täcklock eller en Structural Glazingkonstruktion. Ett annat plus i detta sammanhang är Schücos breda urval av ytbehandlingsalternativ med ett stort antal färger, dekorer och strukturer. Schüco façade systems allow the design freedom to create attractive solutions for any building envelope: from transparent architecture, such as glass façades and skylights to ventilated/non-ventilated façades using a wide range of building materials. The wide choice of cover caps available provides even greater architectural design freedom. Four-sided cover caps, for FW 50 +.HI Fasadsystem med vertikal betoning Mullion/transom façade with vertical emphasis example, can be used to accentuate the mullion/transom construction, whilst extremely flat cover caps or structural glazing afford a particularly sleek appearance. The Schüco system finish is available in a wide range of colours, wood grains and textures to satisfy all your surface finish requirements. FW 50 + Markerade täcklock, för en fasadbild med horisontell eller vertikal betoning 2-sided cover cap, for horizontal or vertical emphasis of the façade FW 50 + Fasadsystem med platta täcklock Mullion/transom façade with flat cover cap FW 50 + SG / FW 60 + SG Helglasfasad med diskret skuggfog Structural glazing with slimline shadow joint

6 6 Schüco Solskydd Produktbereich Solar shading Sol- och bländskyddsystem Solar shading and anti-glare protection systems Schüco erbjuder kompletta lösningar för sol- och bländskydd som uppfyller högt ställda krav. Systemfamiljerna SunControl och Schüco Veltrup har ett stort utbud av sol- och bländskyddselement samt ett antal speciallösningar. Alla komponenter är optimalt anpassade till Schücos fasader, fönster, dörrar och vinterträdgårdar. SunControl Schüco SunControl är ett modulärt lamellsystem som garanterar bekväma skräddarsydda lösningar för skuggning och ljusstyrning, framför allt vid större objekt. Fasta eller rörliga lameller, manuell eller automatisk styrning, horisontell eller vertikal konstruktion systemteknikens mångfald ger maximalt utrymme för kreativitet när det gäller funktion och design. Solskyddssystem Schüco Veltrup Veltrups stora sortiment med många olika funktionsvarianter har rätt lösning för varje krav. Utvändiga fasad- och glastaksmarkiser, fönstermarkiser och persiennsystem ger optimalt solskydd. Invändigt monterade rullgardiner möjliggör individuellt bländskydd. Genom persiennernas variabla lamellstyrning kan dagsljuset utnyttjas effektivt, i perfekt kombination med till exempel bländskydd för dataarbetsplatser. Veltrup persienner Photonikzentrum i Berlin-Adlersdorf, Tyskland Veltrup external blinds, Photonics centre, Berlin-Adlershof, Germany

7 Solskydd Solar shading Schüco 7 SunControl, system med stora lameller Kontorsbyggnad i Padua, Italien Large SunControl louvre blades, Offices, Padua, Italy Schüco meets complex requirements in solar shading and anti-glare protection, offering comprehensive solutions from a single source. SunControl and Veltrup systems offer a wide range of solar shading and anti-glare protection units as well as a selection of customised solutions and are ideal for interfacing with Schüco façades, windows, doors and conservatories. SunControl Schüco SunControl, the modular large louvre blade system, ensures simple tailor-made solutions for shading and light direction. The sheer variety offered by the system technology active or passive blades, manual or automatic control, horizontal or vertical construction opens up tremendous scope for design and performance. Veltrup solar shading systems This wide range of systems offers countless functions to meet every requirement: external façade and skylight awnings, small awnings and external blinds ensure optimum solar shading; whilst internal roller shutters allow individual solar shading. Variable blade control of external blinds allows targeted utilisation of natural light to be effortlessly combined, for example, with anti-glare protection for VDU workstations.

8 8 Schüco Bassystem Basic systems

9 Bassystem Basic systems Schüco 9 Bassystem Basic systems FW 50 + och FW 60 + är Schücos bassystem med genomtänkta och väl beprövade lösningar som har bevisat sin funktionalitet i en mängd olika tillämpningar. Schücos systemtänkande garanterar en kompatibilitet som ger maximal planeringssäkerhet och stort utrymme för kreativitet. The Schüco FW 50 + and FW 60 + basic systems offer tried and tested solutions, which have proven themselves time and again in projects all over the world. In addition, the compatibility across the Schüco systems provides the maximum creative freedom. FW 50 + / FW 60 + Vertikala fasadkonstruktioner Vertical façades FW 50 + / FW 60 + Glastakskonstruktioner Skylight constructions FW 50 + SG / FW 60 + SG Dessa isolerade standardsystem för vertikala fasadkonstruktioner erbjuder, i kombination med ett omfattande sortiment av täcklock, många attraktiva designvarianter för olika fasadtyper. Som ytterligare fördelar kan nämnas stor rasterbredd och ljudisolering. With the wide range of cover caps available, the standard systems for vertical façades offer outstanding design options for every type of façade. Other advantages include large module sizes and noise reduction. Sidan 11 page 11 För glastak med höga krav på arkitektonisk gestaltning som t.ex. polygoner eller pyramidformade konstruktioner är profilsystemen FW 50 + och FW 60 + tillsammans med påbyggnadskonstruktionen FW 60 + ett perfekt val för en elegant och optiskt tilltalande lösning. The FW 50 + and FW 60 + skylight constructions and the FW 60 + add-on construction are ideal for producing the most architecturally sophisticated and visually appealing skylight designs, such as polygons and pyramids. Sidan 12 page 12 FW 50 + SG / FW 60 + SG utvidgar tillämpningsmöjligheterna av det beprövade fasadsystemet FW 50 + och FW Bassystemets omfattande sortiment av bärprofiler möjliggör användning som helglasfasad. FW 50 + SG / FW 60 + SG add yet more design possibilities to the proven FW 50 + und FW 60 + façade system. They use the comprehensive range of supporting structures from the basic systems to allow it to be used as structural glazing. Sidan 14 page 14

10 10 Schüco Glastakskonstruktioner Skylight constructions

11 Vertikala fasadkonstruktioner Vertical façades Schüco 11 FW 50 + / FW 60 + Standardsystemen för vertikala fasadkonstruktioner The standard systems for vertical façades Med de väl beprövade multifunktionella systemen FW 50 + och FW 60 + kan arkitekter och formgivare realisera helt olika fasad- och glastakskoncept. Tack vare Schücos systemgaranti är FW 50 + / FW 60 + kompatibla med många Schücosystem och är därför Europas mest sålda fasadsystem. De högisolerande varianterna. HI garanterar att konstruktionen uppfyller gällande krav på energibesparing t.ex. enligt Boverkets nya byggregler. The proven FW 50 + and FW 60 + multi-purpose systems allow the construction of impressive façades and skylights from the most disparate of designs. Their compatibility with many other Schüco systems makes FW 50 + and FW 60 + two of the best selling façade systems in Europe. The.HI high insulation system complies with the latest energysaving regulations, such as EnEV and Document L. Sparkasse Vogtland i Plauen, Tyskland Vogtland Savings Bank, Plauen, Germany FW 50 +.HI Fasadkonstruktion Cruciform façade joint FW 50 + Segmenterad fasad Faceted façade FW 50 +.HI Postprofil Mullion FW 50 + Täcklock i designversion Feature cover cap Manhattan Center i Danzig, Polen Manhatten centre, Danzig, Poland

12 12 Schüco 12 Schüco Glastakskonstruktioner Produktbereich Skylight constructions FW 50 + / FW 60 + Glastakskonstruktioner Skylight constructions Med profilsystemen FW 50 + och FW 60 + kan även geometriskt mycket avancerade glastakskonstruktioner, som arkader, glaskupoler, pyramider och rundbågade valv, skapas på ett enkelt och kreativt sätt. Framför allt när det gäller stora objekt, som köpcentra, kontorsbyggnader, hotell, mässhallar och sportarenor, möjliggör dessa system eleganta lösningar för glastak med stora spännvidder. With the FW 50 + and FW 60 + systems, the design of even complex geometrical skylight constructions, such as arcades, glass domes, pyramids and barrel vaults, is straightforward and can produce stunning results. Elegant skylight constructions with broad spans are also possible for large projects, such as shopping centres, administrative buildings, hotels, exhibition halls and leisure centres. FW 50 + Glastakskonstruktion Skylight construction FW 60 + Taknock Ridge

13 Designsystem Design systems Schüco 13 FW 50 + S Profilsystem med stålkaraktär Steel-look design systems För den som vill uppnå den optiska effekten av en smäcker stålkonstruktion men inte vill avstå från aluminiumkonstruktionens systemfördelar är FW 50 + S den optimala lösningen. Med hjälp av smala I- eller T-formade post- och spröjsprofiler uppstår en stålliknande kontur. Olika varianter av täcklock, även med synliga skruvar, ger designen en teknisk prägel. Självklart kan FW 50 + S kombineras med FW FW 50 + S is the ideal system for a slimline steel look with all the system benefits of an aluminium construction. The elegant steel-look structure is achieved using slender double T and T-shaped mullions and transoms. Additional cover caps with visible screws offer a hitech design if required. The FW 50 + S system can also be combined with FW FW 50 + S.HI T-formad vertikalprofil T-shaped mullion FW 50 + S I-formad vertikalprofil I-shaped mullion

14 14 Schüco Designsystem Design systems

15 Designsystem Design systems Schüco 15 FW 50 + SG / FW 60 + SG Helglasfasader Structural glazing FW 50 + SG / FW 60 + SG är systemet för storslagna helglasfasader med generöst dimensionerade ytor men kan även användas för mindre partier för att sätta en spännande estetisk accent. Glasfasadens släta karaktär uppnås genom att profilerna är synliga endast från insidan. På utsidan syns bara glasytor som diskret delas av med skuggfogar. The FW 50 + SG / FW 60 + SG system can be used to create impressive structural glazing. This structurally glazed façade is equally impressive in smaller constructions. The flush-fitted appearance of the façade is achieved by using profiles that are only visible on the room side. From the outside, only the glazing and the slender shadow joints are visible. FW 50 + SG Structural Glazing fasad med skuggfog Cruciform façade joint and shadow joint First East International Bank i Sofia, Bulgarien First East International Bank, Sofia, Bulgaria 60 FW 60 + SG horisontalsnitt med u-formad torrglasning FW 60 + SG Horizontal section detail with U-shaped dry glazing Vertikalsnitt med ny, livande torrglasning med glasbärare för glaslaster upp till 450 kg Vertical section with new, flush-fitted dry glazing and heavy duty glazing supports up to 450 kg 20

16 16 Schüco Designsystem Design systems

17 Systemvarianter System options Schüco 17 Systemvarianter System options Schücos fasadsystem erbjuder arkitektoniskt attraktiva och säkra lösningar för många olika krav. Deras mångsidiga användningsmöjligheter kan utnyttjas maximalt genom att alla fasadsystem är fullt kompatibla med Schücos fönster- och dörrsystem med avseende på funktion, design och säkerhet. Schüco façade systems provide architecturally attractive and safe solutions for a wide range of requirements. Compatible with Schüco doors and windows in terms of function, design and safety, they offer the widest possible range of uses. Brandskyddsfasader Fire-resistant façades FW 50 + BF / FW 60 + BF Påbyggnadskonstruktioner på stål Steel add-on constructions FW 50 + AOS / FW 60 + AOS Påbyggnadskonstruktioner på trä Timber add-on constructions FW 50 + AOT / FW 60 + AOT Tack vare ett optiskt identiskt utseende på insidan och utsidan kan brandskyddsfasaderna FW 50 + BF och FW 60 + BF kombineras med standardsystemen FW 50 + och FW 60 + på ett optimalt och helt osynligt sätt. The uniform external appearance means that the FW 50 + BF and FW 60 + BF fire-resistant façades can be seamlessly combined with units from the standard FW 50 + and FW 60 + systems. Schücos påbyggnadskonstruktioner på stål FW 50 + AOS och FW 60 + AOS kan utföras som vertikal fasad eller som takkonstruktion (endast FW 60 + AOS) även vid stora spännvidder. The FW 50 + AOS and FW 60 + AOS steel add-on constructions can be used for vertical façades or roof constructions (FW 60 + AOS only), and can span very large areas. Den perfekta kombinationen av komfort och trevnad påbyggnadskonstruktionerna FW 50 + AOT / FW 60 + AOT på trä möjliggör mycket harmoniska designlösningar. The perfect combination of comfort and well-being: the FW 50 + AOT and FW 60 + AOT timber add-on constructions facilitate the design of harmonious building solutions. Sidan 18 page 18 Sidan 19 page 19 Sidan 20 page 20

18 18 Schüco Brandskydd Fire protection FW 50 + BF / FW 60 + BF Brandskyddsfasader Fire-resistant façades De multifunktionella brandskyddsfasaderna FW 50 + BF / FW 60 + BF kan användas i så gott som alla fasad- och glastakskonstruktioner utan att det syns med maximal säkerhet och minimal synlig bredd på profilerna. Systemet ökar designfriheten i fasadarkitekturen. Fördelar: Utmärkta gestaltningsmöjligheter då brandskydds- och standardfasadsystemen inte skiljer sig optiskt från varandra. Smäcker konstruktion tack vare profiler med en synlig bredd på 50 respektive 60 mm. Curtain-wall-fasader med en våningshöjd upp till 3480 mm är möjliga. Elegant övergång mellan glastak och fasad. Brandskyddsdörrar kan integreras. The multi-purpose FW 50 + BF and FW 60 + BF fire-resistant façades can be used for any vertical façade or skylight; offering maximum security with minimum face widths and even greater design freedom in façade architecture. Benefits Excellent design potential identical appearance of standard and fire-resistant façades Slender appearance with profile face widths of only 50 mm or 60 mm Curtain walling up to a storey height of 3480 mm Elegant transition from skylight to vertical façade Installation of fire doors possible Brandskyddsfasad FW 50 + BF Fire-resistant façade Standardfasad FW 50 + Standard façade FW 50 + BF med Schüco Firestop II-dörr Fixed light and door

19 Påbyggnadskonstruktion på stål Steel add-on construction Schüco 19 FW 50 + AOS / FW 60 + AOS Påbyggnadskonstruktionerna FW 50 + AOS / FW 60 + AOS på stål kombineras perfekt med bärande konstruktioner av stål. The steel add-on constructions FW 50 + AOS and FW 60 + AOS complement the slender steel load-bearing structures perfectly. Fördelar: Rasterstruktur med generöst dimensionerade glasytor för optimalt ljusinsläpp Värmeisolerad, för glastaksoch fasadkonstruktioner Variantrika gestaltningsmöjligheter med aluminiumtäcklock i olika utföranden För stålbärverk till glastakskonstruktioner har systemet FW60+AOS tekniskt genomtänkta och optiskt eleganta lösningar. Konstruktionen ger arkitekterna möjlighet att realisera en mångfald av olika former och kan kombineras utmärkt med Schücos takfönster den ideala lösningen för glastak och vinterträdgårdar. Genom en rasterstruktur med väl tilltagna ytor skapas behagliga och ljusgenomflödade rum. Benefits Large-size module formats for perfect light conditions Thermally insulated, for roof glazing and vertical façades Rich variety of design options using aluminium cover caps For skylights with slimline steel load-bearing structures, the FW 60 + AOS system offers elegant and technically sophisticated solutions. The construction has a rich variety of structural forms and can be combined perfectly with Schüco roof vents, making it ideal for roof glazing and conservatories. The largest possible module widths allow the rooms to be flooded with light, creating a pleasant environment. FW 50 + AOS FW 50 + AOS Vertikalprofil Mullion Glastak med takfönster Skylight with roof vents

20 20 Schüco Påbyggnadskonstruktion på trä Timber add-on construction FW 50 + AOT / FW 60 + AOT Påbyggnadskonstruktionerna FW 50 + AOT / FW 60 + AOT på trä kombinerar avancerad teknik med vacker och ombonad arkitektur. The FW 50 + AOT and FW 60 + AOT timber add-on constructions represent the perfect combination of hi-tech features with attractive comfort. Fördelar: Värmeisolerad, för glastaksoch fasadkonstruktioner Många gestaltningsmöjligheter tack vare ett mångsidigt täcklocksortiment för olika träbärverk Rasterstruktur med väl tilltagna ytor ger ljusgenomflödade rum. Benefits Thermally insulated, for roof glazing and vertical façades Rich variety of design options using the wide range of cover caps available for different timber load-bearing structures Large module widths ensure light and airy rooms Kreuzeckbahn, dalstationen Garmisch-Partenkirchen, Tyskland Kreuzeckbahn cable car terminus, Garmisch-Partenkirchen, Germany

21 Påbyggnadskonstruktion på trä Timber add-on construction Schüco 21 FW 50 + AOT Vy utifrån View from outside FW 50 + AOT Vertikalprofil Mullion FW 50 + AOT Vy inifrån View from inside

22 22 Schüco Elementfasader Unitised façades

23 Elementfasader Unitised façades Schüco 23 Schüco SkyLine S 65 Detta mycket flexibla och genomgående testade fasadsystem, där även alla tillverknings- och monteringskomponenter ingår, tillåter snabb elementmontering, våning för våning. Omfattande tester har påvisat det perfekta samspelet mellan systemets samtliga komponenter. Fördelar: Smal synlig bredd runt om, upp till 65 mm Hög elementstabilitet genom hålkammarprofiler som geras i hörnen; Hög täthet: utprovat 3-kammarsystem och överlappande tätningsprincip e-connect: anslutning till olika typer av elektriska system som förekommer i en byggnad Systemet kan erbjudas med designvarianter i rasterform eller i semi Structural Glazing för att skapa en horisontell eller vertikal betoning Brett täcklocksortiment The unitised façade system which is highly flexible and fully tested - including all fabrication and assembly parts - allows units to be assembled quickly in storeys. Comprehensive testing bears testimony to the perfect interplay of all the system components. Benefits Continuous, narrow sight lines up to 65 mm High unit stability due to hollow chamber profiles and mitred fabrication Excellent weathertightness: tested 3-chamber system and overlapping gasket design e-connect: connection of electrical components from all trades Available in a framed look or semi-structural glazing design to emphasise the vertical or horizontal lines of the façade Extensive range of cover caps Colorado Tower i Stuttgart, Tyskland Colorado Tower, Stuttgart, Germany Schüco SkyLine S 65F: horisontalsnitt med Royal S 102 SK /PAF Schüco Skyline S 65F with Royal S 102 SK / PAF, horizontal section

24 24 Schüco 24 Schüco Instickselement Produktbereich Insert units Schüco AWS 102 fönster med parallellt utställbar båge Schüco window AWS 102 Effektiv ventilation i högteknologiska fasader inget problem för fönstret Schüco AWS 102 PAF med parallellt utställbar eller överkantshängd båge. Stor öppningsyta runt om ger optimala förutsättningar för en bra ventilation. Det innovativa fönstersystemet kan integreras osynligt i fasaden utan att inkräkta på fasadgeometrins enhetliga optiska intryck. Fördelar: Kan integreras i systemen FW 50 + / FW 60 + och FW 50 + SG / FW 60 + SG Elstyrd eller manuell öppning Även med stängningsövervakning (option) Platsbesparande lösning utan störande fönsterbåge i lokalen Fönsterbågar finns i olika varianter Efficient ventilation in hi-tech façades is greatly facilitated by the insulated system Schüco window AWS 102 as parallel opening window or projected top hung window. Large all-round openings ensure the best possible ventilation. The innovative window system can be seamlessly integrated without adversely affecting the even façade geometry. Benefits Can be used in the FW 50 + / FW 60 + and FW 50 + SG / FW 60 + SG systems Electric or manual opening Optional closing monitor Space-saving: no opening unit in the room Various types of vent available FW 60 + SG / Schüco AWS 102 Horisontalsnitt Horizontal section Schüco AWS 102 Detaljvy Detail PAF Schüco AWS 102 Vy utifrån View from outside Schüco AWS 102 Handtag för manuell manövrering Handle for manual operation

25 Solskyddssystem och solenergisystem Solar shading systems and synergy façades Schüco 25 Solenergisystem Synergy façades Byggnader för framtiden Building envelopes for the future Aktiva fasader med integrerat solenergiutnyttjande öppnar vägar för modern, framtidsorienterad projektering av byggnader. Schücos specifika kompetens inom området fasad- och solenergisystem har resulterat i innovativa synergifasader som sätter en ny standard inom branschen. Enskilda lösningar har utvecklats till ett helhetskoncept som kännetecknas av systemtänkande. Som resursbesparande energiproducent uppfyller Schücos synergifasader alla krav på väder-, värme- och brandskydd samt ljudisolering. Med sin variantrika hightech-design erbjuder de effektiva lösningar med framtidsorienterad prägel. Samtliga solenergielement tillverkas efter arkitektens önskemål. De finns i nästan alla storlekar och kan integreras i Schücos beprövade fasad- och glastakskonstruktioner. Standardiserade monteringsoch infästningskomponenter garanterar maximal byggteknisk säkerhet och kvalitet. Active façades with integrated solar energy utilisation make it possible to design pioneering building envelopes. Schüco capitalises on its expertise in façade and solar systems to produce innovative synergy façades, setting new standards for the industry: moving away from stand-alone solutions and towards holistic solutions. Schüco synergy façades are an efficient energy source, meeting all requirements for weather resistance, thermal insulation, fire protection and noise reduction, whilst offering an impressive range of effective high-tech solutions with an eye to the future. All solar units are made-tomeasure, available in practically every size and are ideally suited to the tried and tested Schüco façades and skylight constructions. Standardised assembly and fixing components ensure the highest fabrication standards and excellent quality. IPS Meckenheim, Tyskland IPS Meckenheim, Germany

26 26 Schüco Solskyddssystem och solenergisystem Solar shading systems and synergy façades

27 Solskyddssystem och solenergisystem Solar shading systems and synergy façades Schüco 27 Integrerad sollcellteknik Integrated photovoltaics Hög effektivitet med individuell gestaltningsfrihet Maximum efficiency for individual designs Solcellpaneler finns i icke-transparent, semitransparent eller transparent utförande och används som insatselement i fasader, där de uppfyller samma funktionella och optiska krav som vanliga glaspartier. I kombination med panelernas stora urval av färger och former skapas helt nya arkitektoniska möjligheter för en individuell fasadgestaltning. Som ledande systemleverantör av glasfasader och solenergiteknik erbjuder Schüco med sina innovativa synergifasader en pålitlig, genomgående testad systemteknik och samtidigt ett ekologiskt hållbart koncept för effektiv och decentraliserad energiförsörjning. En ekonomiskt och ekologiskt smart investering som blir allt lönsammare. The photovoltaic modules can be used either as opaque, partially opaque or fully transparent infill units and meet all conventional glazing requirements in terms of function and appearance. This opens up brand new architectural possibilities for individual façade design when combined with cells in a range of shapes and colours. From the leading system provider for building envelopes and solar technology, this Schüco innovative synergy façade with fully tested reliable system technology also constitutes a sustainable, efficient and decentralised energy source. A cost-effective and ecologically sound investment which is sure to pay off. Synergifasad baserad på system FW 50 + : Kall-/varmfasad med enhetligt optiskt intryck i fönster- och bröstningspartierna. Alla fönster i system Royal S kan användas. Solcellpanelerna integreras i bröstningspartierna. Synergy façade based on FW 50 + : Ventilated/non-ventilated façades, identical in appearance in the window or spandrel panel area. Suitable for all Royal S windows. The spandrel panel areas can accommodate PV modules. Juwis huvudkontor i Bolanden, Tyskland Juwi office building, Bolanden, Germany

28 28 Schüco Speciallösningar Special solutions Speciallösningar Special solutions Det finns ett stort antal beprövade speciallösningar för fasadoch fönsterprofiler som är baserade på Schücos noggrant testade systemkonstruktioner. Vid behov kan även nya objektrelaterade lösningar utvecklas med systemens standardkomponenter som utgångspunkt. There are many tried and tested special solutions for façade and window profiles based on Schüco s proven system constructions. New projectspecific solutions can be developed using the standard components as required. Vertikalsnitt Vertical section

29 Speciallösningar Special solutions Schüco 29 Bebyggelsen Polder Neumühlen, Tyskland Polderbebauung, Neumühlen, Germany Florido Tower i Wien, Österrike Florido Tower, Vienna, Austria ING House i Amsterdam, Nederländerna ING House, Amsterdam, The Netherlands

30 30 Schüco Noggrant testad systemsäkerhet System reliabilty Noggrant testad systemsäkerhet Proven system reliability Schücos teknologicenter i Bielefeld är en av Europas främsta testanläggningar. Här säkerställs redan innan de oberoende provningsinstituten genomför sina officiella tester att alla nya lösningar, från kompletta fasadsystem till dörrhandtag, uppfyller de gällande normerna. I testanläggningen för fasadkonstruktioner kan tvåvåningshöga fasadelement testas under extrema belastningar, även jordbävningsstyrka kan simuleras. Genom testerna i Schücos teknologicenter uppnås en systemsäkerhet som hjälper arkitekter och byggherrar att förvandla individuella designkoncept och konstruktionsidéer till säkra och av myndigheterna godkända objektlösningar. The Schüco Technology Centre in Bielefeld is one of the world s leading test facilities. Before being assessed by official test institutes, all of our new developments from the smallest door handle to complete façades are tested here for their compliance with current industry standards. On the façade test rig, we can test two-storey façade units under extreme loads and even simulate an earthquake. Schüco s system reliability, tested at our Technology Centre, helps designers and planners to create safe, fully approved project solutions from their individual design ideas. Testanläggning för fasadkonstruktioner i Schücos teknologicenter Façade test rig at the Technology Centre Teknologicentret vid Schücos huvudkontor i Bielefeld Technology Centre Company headquarters in Bielefeld, Germany

31 Översikt Overview Schüco 31 Fasad- och glastakssystem för olika användningsområden System matrix for façades and skylights Konstruktionstyp Högisolerad Värmeisolerad Oisolerad Fasader Curtain-wall-fasad Varmfasad Kall-/varmfasad Bakomluftad kallfasad Glastak Helglasfasad (Structural Glazing) Insatselement och fyllningar Schüco AWS 102 Schüco AWS 102.NI Schüco AWS 70 / 70.HI (fönster) Schüco AWS 75.HI (fönster) Schüco AWS 75.SI (fönster) Schüco AWS 75 BS / 75 BS.HI (fönster) Royal S 47D (takfönster) Royal S 88D / 106D (takfönster) Royal S 65 (dörr) Royal S 70 / 70.HI (dörr) Royal S 75.HI (dörr) Schüco Firestop II T30 (dörr) VacuTherm värmeskydd (panel) Schüco bröstningspanel W90 (brandskyddspanel) SunControl (solskyddslameller i stora format) Persienner Solcellspaneler Säkerhet Brandskydd Inbrottsskydd Skotthämmande system Explosionsskydd FW 50 + FW 60 + FW 50 + AOS / AOT FW 60 + AOS / AOT FW 50 + BF / FW 60 + BF FW 50 + S FW 50 + DK FW 50 + ARC FW 50 + SG / FW 60 + SG SG 50N SkyLine S 65 SkyLine C 65 Type of construction Highly thermally insulated Thermally insulated Non-insulated Façades Curtain walling Non-ventilated curtain walls Ventilated/non-ventilated façades Rear-ventilated curtain walls Skylight construction Structural glazing Insert units and infill panels Schüco AWS 102 Schüco AWS 102.NI Schüco AWS 70 / 70.HI - window Schüco AWS 75.HI - window Schüco AWS 75.SI - window Schüco AWS 75 BS / 75 BS.HI - window Royal S 47D - roof vent Royal S 88D / 106D - roof vent Royal S 65 - door Royal S 70 / 70.HI - door Royal S 75.HI - door Schüco Firestop II - T30 - door VacuTherm high-insulation panel Schüco spandrel panel W90 - fire-resistant panel SunControl - large blade solar shading External blinds Photovoltaic modules Security Fire protection Burglar resistance Bullet resistance Blast resistance Schüco systemkompetens Schüco system expertise Schüco är Europas ledande specialist på avancerade glasfasader. Både arkitekter och hantverkare drar nytta av de sofistikerade, detaljrika och väl utprovade systemen. Namnet Schüco borgar sedan mer än 50 år för hög kvalité och innovation något som snabbt betalar sig för byggherrar och investerare. As market leader in Europe, Schüco is a specialist in multifunctional building envelopes. When working with Schüco, architects and fabricators alike can benefit from sophisticated systems and painstaking attention to detail. The Schüco brand stands for more than five decades of consistently high levels of quality and innovation, which quickly pay dividends for clients and investors.

32 Schüco adressen för fönster och solenergi Som specialist för multifunktionella byggnader är Schüco europeisk marknadsledare. Perfekta detaljer och väl beprövade system ger arkitekter och hantverkare stora fördelar. Sedan 50 år står namnet Schüco för konsekvent kvalitetsarbete och innovativa lösningar som betalar sig snabbt för byggherrar och investerare. Schüco the address for windows and solar products As leading innovator in system-based construction, Schüco supplies components for the whole building envelope, including specialised software solutions for design, construction, calculation and fabrication. Aluminiumsystem Profiler för fasader, glastak, fönster, dörrar, vinterträdgårdar, balkonger, räcken samt skydds- och säkerhetskonstruktioner Stålsystem Individuella profillösningar för fasader, port- och dörrteknik PVC-system Stor gestaltningsfrihet med ett brett produktsortiment av högvärdig PVC Solenergisystem Solenergi- och solvärmesystem som är perfekt anpassade till varandra garanterar ett enhetligt montagesystem. Schüco Design Avancerad aluminiumsystemteknik för ett brett designspektrum Aluminium systems Comprehensive range of profiles for façades, skylights, windows, doors, conservatories, balconies, balustrades, protection and security constructions Steel systems Individual profile solutions for façades, industrial doors and door engineering PVC-U systems A broad spectrum of products and a wide variety of design options from high quality PVC-U system engineering Solar products Photovoltaic and solar heating units perfectly tailored to one another guarantee a uniform installation system Schüco Design Advanced aluminium systems technology for a broad range of designs Schüco International KG Alla Schüco-system i aluminium och stål utmärker sig genom hög konstruktiv säkerhet och högsta kvalitet. Perfektion, teamwork och framåtanda bestämmer resultatet. Schüco är Corporate Partner med Formel 1- stallet Team McLaren Mercedes vilket är en symbol och förpliktelse för den ledande positionen som Schüco International KG har. All Schüco products made from aluminium, steel and PVC-U are distinguished by their high level of structural safety and superior quality. Pursuit of perfection, teamwork and entrepreneurial dynamism determine the result. The corporate partnership with the Team McLaren Mercedes is a symbol of Schüco International s leading position. P 2643/S/01.07/Printed 2643/04.05/Printed in in Germany

Schüco stålsystem Jansen Schüco steel systems Jansen System för individuell design Systems for individual ideas

Schüco stålsystem Jansen Schüco steel systems Jansen System för individuell design Systems for individual ideas Schüco stålsystem Jansen Schüco steel systems Jansen System för individuell design Systems for individual ideas 2 Schüco stålsystem Jansen Schüco stålsystem Jansen 3 Innehåll Contents Stadion, Linz/A Stadium

Läs mer

I691 LG. 7,35 m. 6,91 m. H : 2,92 m. 2,30 m. 2,30 m I690 LG. 6,91 m. H : 2,85 m. 2,30 m. I69 LG 6,94 m. H : 2,85 m. 2,30 m T710 LP.

I691 LG. 7,35 m. 6,91 m. H : 2,92 m. 2,30 m. 2,30 m I690 LG. 6,91 m. H : 2,85 m. 2,30 m. I69 LG 6,94 m. H : 2,85 m. 2,30 m T710 LP. GB SE - 6 m 6 m 7 m a-class / helintegrerade modeller I691 LC I690 LC 6,91 m 6,91 m H : 2,92 m I691 LG I690 LG 6,91 m 6,91 m H : 2,92 m I741 LC 7,35 m H : 2,92 m 2,32 m I741 LG I740 LC 7,35 m 7,35 m H

Läs mer

Energieffektiv arkitektur i toppklass

Energieffektiv arkitektur i toppklass Energieffektiv arkitektur i toppklass Saving, Generating & Networking Energy Grön teknik för den blå planeten Ren energi med sol och fönster Energy3 Innehållsförteckning Energy 3 04 05 06 07 08 12 16 22

Läs mer

Graphic Display and Exhibit Systems Display- och Utställningssystem

Graphic Display and Exhibit Systems Display- och Utställningssystem Vario Display Product Catalogue Vario Display Produktkatalog Vario d1 Folding display Vikdisplay Vario d2 Original Frame display Ramdisplay Vario d2 Portable Version Portabel version Vario d2 Window and

Läs mer

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX KNX Mätning är smart Smart Metering with KNX KNX Sweden Irisgatan 4B, 431 61 Mölndal tel: +46 (0)734 330 250 epost: info@knx.se hemsida:www.knx.se Innehåll / Content KNX Mätning är smart KNX Metering is

Läs mer

Schüco-aluminiumvinduer Fönstersystem i aluminium

Schüco-aluminiumvinduer Fönstersystem i aluminium Schüco-aluminiumvinduer Fönstersystem i aluminium 2 Schüco Schüco 3 Indhold Innehållsförteckning Ny toldbygning, Düsseldorf. Tyskland Nytt tullhus, Düsseldorf, Tyskland 4 Nyheder Nyheter Innovationer Innovationer

Läs mer

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT:

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: A LITTLE MORE ROCK N ROLL IN EVERYDAY LIFE... 4 5 NOMONO...6 15 STORY : FREDRIK MATTSON........ 16 19 SIGLO.................... 20 25 STORY : 6 ARCHITECTS ABOUT

Läs mer

When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we

When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we imagined. But remember don t stop the motion Innehåll 4 Förord

Läs mer

PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE

PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE VI ERBJUDER UTRYMME FÖR ERA IDÉER TILLVÄXT BEHÖVER UTRYMME speciellt där utrymmet är begränsat. Prologis

Läs mer

Nytt huvudkontor för Brochem Metall nära Poznan Pre Wonen bygger nytt kontorshus Nederländerna Nytt Teaterhus i Köpenhamn

Nytt huvudkontor för Brochem Metall nära Poznan Pre Wonen bygger nytt kontorshus Nederländerna Nytt Teaterhus i Köpenhamn KOPPAR FORUM TIDNING FÖR BYGGBR ANSCHEN OM KOPPAR 23/2007 Bostäder vid vattnet Hinna Brygge i Stavanger Nytt huvudkontor för Brochem Metall nära Poznan Dockhuset i Trondheim pumpar numera ut kultur Pre

Läs mer

MP bolagen. Kabelförläggning Cable management

MP bolagen. Kabelförläggning Cable management MP bolagen Kabelförläggning Cable management Välkommen till företaget med profil Welcome to a company with a strong profile 2 SNABBARE OCH ENKLARE ÄR VÅRT MOTTO MP bolagen grundades av Werner von Seydlitz

Läs mer

Ledare. Ett exempel är det nyligen uppförda de Young Museum i San Francisco, vars spektakulära kopparfasad hotar att konkurrera

Ledare. Ett exempel är det nyligen uppförda de Young Museum i San Francisco, vars spektakulära kopparfasad hotar att konkurrera KOPPAR FORUM TIDNING FÖR BYGGBR ANSCHEN OM KOPPAR 22/2007 Moskvas Tsaritsinopalats återuppbyggt Nytt termiskt spa lockar turister de Youngmuseet, ett nytt San Francisco landmärke Skive värmekraftverk en

Läs mer

HÖGRE EFFEKTIVITET STÖRRE BESPARINGAR 2014-2015

HÖGRE EFFEKTIVITET STÖRRE BESPARINGAR 2014-2015 HÖGRE EFFEKTIVITET STÖRRE BESPARINGAR 2014-2015 HUSHÅLL // VÄRME- OCH KYLSYSTEM 2014-2015 NYHET 2014 / 2015 HUSHÅLL NORDEN Innehåll HISTORY OF AIR CONDITIONING GROUP...6 PANASONIC LEADING THE WAY IN HEATING

Läs mer

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Vi gör hållbarhet till verklighet Nära världen och nära hem. Hyllie är knutpunkten för kollektivtrafiken i södra Malmö. Med tåg från station Hyllie tar

Läs mer

Schüco synergifasader och -glastak Schüco synergifacader og -glastage Effektiva solcellslösningar för framtiden Fremtidens effektive klimaskærme

Schüco synergifasader och -glastak Schüco synergifacader og -glastage Effektiva solcellslösningar för framtiden Fremtidens effektive klimaskærme Schüco synergifasader och -glastak Schüco synergifacader og -glastage Effektiva solcellslösningar för framtiden Fremtidens effektive klimaskærme 2 Schüco Innehåll Indhold Schüco 3 Innehåll Indhold Brandstationen

Läs mer

Brand Manual. Version 2008. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Brand Manual. Version 2008. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Brand Manual Version 2008 Brand Manual Version 2008 1 ASSA Brand Name 1.1 Introduction 1.2 ASSA and ASSA ABLOY Brand Names 1.3 Brand Name Platform and Values 1.4 Brand Name Slogan 1.5 Tone and Style 1.6

Läs mer

Scanning the Horizon Mobile Mapping

Scanning the Horizon Mobile Mapping MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 05 Roman Mosaics Aerial survey Flygmätning High Speed Tracking Rail control Spårmätning Scanning the Horizon Mobile Mapping 3D control GPS, mmgps, total station

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

# 43 2010. brandposten. Rekonstruktion Rinkebybranden Bygga med tekniska textilier Brand i tunnlar

# 43 2010. brandposten. Rekonstruktion Rinkebybranden Bygga med tekniska textilier Brand i tunnlar # 43 2010 AKTUELLT från sp brandteknik brandposten Rekonstruktion Rinkebybranden Bygga med tekniska textilier Brand i tunnlar Ledare/Björn Sundström Brandteknik i tillväxt Det är med stor tillförsikt som

Läs mer

Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet

Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Moelven Utvikling AS, Box134, NO-2391 Moelv, Telefon: + 4762347023, www.moelven.no Bakgrund... 3 Sammanfattning... 4 URSEM Nederland... 5 Produktion... 7 Kapautomat...

Läs mer

THE HYPER BUS PROJECT

THE HYPER BUS PROJECT THE HYPER BUS PROJECT Introducing plug-in hybrids in the city of Gothenburg - Layman s report 2014 LIFE10 ENV/SE/000041 With the financial support of the European Commission Page Content Innehåll /Sida

Läs mer

Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000

Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000 Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000 g5d04 Contents index Contents index...2 Cisco Call Manager (CM)...3 Allmänt...3 Arkitektur...3 Produkter...4 Cisco IP-telefoner...5 Allmännt...5 Arkitektur...5

Läs mer

Modern design. Bestående värde för ditt hem

Modern design. Bestående värde för ditt hem Modern design Bestående värde för ditt hem 2 Berlings Glas Berlings Glas 3 Berlings Glas- och Aluminiumspecialisten Vi erbjuder högkvalitativa och genomtänkta lösningar för hela huset. Fönster, dörrar,

Läs mer

Aktuellt från SP Brandteknik. Nummer 36, 2007

Aktuellt från SP Brandteknik. Nummer 36, 2007 Aktuellt från SP Brandteknik Nummer 36, 2007 CE-märkning av brandgasspjäll Sprinkler i vägtunnlar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Två av SP Brandtekniks medarbetare har på kort tid utnämnds till

Läs mer

Bygg nytt och förverkliga dina husdrömmar

Bygg nytt och förverkliga dina husdrömmar Bygg nytt och förverkliga dina husdrömmar Grön teknik för den blå planeten Ren energi med sol och fönster 2 Schüco Unika hem Innehåll Unika hem Schüco 3 Välkomna! God arkitektur utgår från behov. Dina

Läs mer

EuroFEX trials show the right mix

EuroFEX trials show the right mix CURRENT AWARENESS FROM STFI- PACKFORSK # 6/ 2006 EuroFEX trials show the right mix Page 4 PHOTO: JOHAN OLSSON Latest news directly onto newsprint New version of popular software Working together for a

Läs mer

Version 1:2012 OUR YELLOW GUIDE

Version 1:2012 OUR YELLOW GUIDE Version 1:2012 OUR YELLOW GUIDE Table of contents 1 INTRODUCTION 2 OUR BRAND Name and logo 2:1 Business concept and vision 2:2 Positioning 2:3 Identity 2:4 Brand promise 2:5 Responsibility 2:6 3 OUR COMMUNICATIONS

Läs mer

NR 1 2012. OS-arenor i stål. Nya ögon på stål. Brobygge utan trafikhinder. CE-märkning Nordbygg 2012 Praktisk prosjektering Detaljhandboken

NR 1 2012. OS-arenor i stål. Nya ögon på stål. Brobygge utan trafikhinder. CE-märkning Nordbygg 2012 Praktisk prosjektering Detaljhandboken STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER NR 1 2012 OS-arenor i stål Nya ögon på stål Brobygge utan trafikhinder CE-märkning Nordbygg 2012 Praktisk prosjektering Detaljhandboken One World Trade Center studieresa

Läs mer

Byggsystem för flexibilitet, funktion och estetik. Sapa Fasader

Byggsystem för flexibilitet, funktion och estetik. Sapa Fasader Byggsystem för flexibilitet, funktion och estetik Sapa Fasader 2 Sapa Fasader Innehåll Fasaden smyckar stadens rum 5 Energieffektiva lösningar - spara, kontrollera och generera 6 Sapa Fasader 10 Översiktstabell

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer