Aluminiumsystem för fasader och glastak Aluminium systems for façades and skylights

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aluminiumsystem för fasader och glastak Aluminium systems for façades and skylights"

Transkript

1 Aluminiumsystem för fasader och glastak Aluminium systems for façades and skylights

2 2 Schüco

3 Innehåll Contents Schüco 3 Innehåll Contents Ämnen Topics Speditionsstraße i Düsseldorf, Tyskland Speditionsstraße, Düsseldorf, Germany 4 Automatisering och styrning Automation and control 5 Designkompetens Design expertise 6 Solskydd Solar shading System Systems FW 50 + SG Spröjssnitt Transom section detail FW 50 +.HI Högisolerande konstruktion High level of thermal insulation 8 Bassystem Basic systems 13 Designsystem Design systems 16 Systemvarianter System options 22 Elementfasader Unitised façades 24 Instickselement Insert units 25 Solskydd och solenergisystem Solar shading systems and synergy façades 28 Speciallösningar Special solutions 30 Noggrant testad systemsäkerhet Proven System reliability 31 Översikt Fasad- och glastakssystem för olika användningsområden Overview System matrix for façades and skylights Schüco fönster AWS 102 Schüco window AWS 102

4 4 Schüco Automatisering och styrning Automation and control Automatisering och styrning av fasadteknik Automation and control of façade technology Med e-window har Schüco utvecklat en intelligent fönsteroch fasadstyrningsteknologi för framtiden. Schüco TipTronic Det första dolda, helt elektromekaniska, tvåvägsbeslaget som förenar bekväm och intuitiv fönsterhantering i realtid med modern byggnadsautomation. Den smarta styrningen av enskilda fönster eller fönstergrupper via tidsinställning, sensorer, PC eller manuell knapptryckning på plats uppfyller alla krav på komfort. Enkel och intuitiv fönsterhantering tack vare ett speciellt handtag Öppning och stängning i realtid Styrning av enskilda fönster (även ej tillgängliga som t.ex. överljus) eller fönstergrupper med upp till 30 fönster Optisk kvittering via komplett integrerade lysdioder och nattdesign (tillval) Enkel anslutning till övriga automationssystem som finns i byggnaden, antingen via EIBbusskopplare eller konventionella ingångar För inåtgående sidohängda fönster och tvåvägsfönster Integrerat klämskydd. Schüco has developed e-window, the intelligent window and façade control technology of the future. Schüco TipTronic The first concealed fully mechatronic turn/tilt fitting brings both simple and intuitive operation to the whole area of building automation in real time. Intelligent control of individual windows and window groups greatly facilitates operation which is controlled either by time or sensor, via PC or manually by pushbutton. Simple, intuitive operation with special handle Locked and unlocked in real time Controls individual windows (including inaccessible ones like toplights) or groups of up to 30 windows Optical response using fully integrated LEDs and optional night design Easy to connect to building automation systems via EIB or conventional gate inputs For inward-opening side hung and turn/tilt windows Anti-finger-trap protection included Schüco TipTronic Intuitiv hantering via handtag eller knapptryckning Intuitive operation using handle or button Schüco TipTronic Optiskt enhetligt intryck tack vare det dolda beslagssystemet Concealed fittings system for uniform appearance

5 Designkompetens Design expertise Schüco 5 Designkompetens Design expertise Schücos fasadsystem erbjuder attraktiva lösningar för alla byggnadshöljen med stor gestaltningsfrihet från transparent arkitektur med glasfasader och glastak till spännande kombinationer av olika byggmaterial som t.ex. i kall-/varmfasaden. Det breda sortimentet av täcklock i många olika utföranden ökar arkitekternas spektrum av designmöjligheter ytterligare. Vill man optiskt framhäva fasadens design är täcklocken ett utmärkt val. Föredrar man däremot en slät arkitektur uppnår man denna effekt med extremt platta täcklock eller en Structural Glazingkonstruktion. Ett annat plus i detta sammanhang är Schücos breda urval av ytbehandlingsalternativ med ett stort antal färger, dekorer och strukturer. Schüco façade systems allow the design freedom to create attractive solutions for any building envelope: from transparent architecture, such as glass façades and skylights to ventilated/non-ventilated façades using a wide range of building materials. The wide choice of cover caps available provides even greater architectural design freedom. Four-sided cover caps, for FW 50 +.HI Fasadsystem med vertikal betoning Mullion/transom façade with vertical emphasis example, can be used to accentuate the mullion/transom construction, whilst extremely flat cover caps or structural glazing afford a particularly sleek appearance. The Schüco system finish is available in a wide range of colours, wood grains and textures to satisfy all your surface finish requirements. FW 50 + Markerade täcklock, för en fasadbild med horisontell eller vertikal betoning 2-sided cover cap, for horizontal or vertical emphasis of the façade FW 50 + Fasadsystem med platta täcklock Mullion/transom façade with flat cover cap FW 50 + SG / FW 60 + SG Helglasfasad med diskret skuggfog Structural glazing with slimline shadow joint

6 6 Schüco Solskydd Produktbereich Solar shading Sol- och bländskyddsystem Solar shading and anti-glare protection systems Schüco erbjuder kompletta lösningar för sol- och bländskydd som uppfyller högt ställda krav. Systemfamiljerna SunControl och Schüco Veltrup har ett stort utbud av sol- och bländskyddselement samt ett antal speciallösningar. Alla komponenter är optimalt anpassade till Schücos fasader, fönster, dörrar och vinterträdgårdar. SunControl Schüco SunControl är ett modulärt lamellsystem som garanterar bekväma skräddarsydda lösningar för skuggning och ljusstyrning, framför allt vid större objekt. Fasta eller rörliga lameller, manuell eller automatisk styrning, horisontell eller vertikal konstruktion systemteknikens mångfald ger maximalt utrymme för kreativitet när det gäller funktion och design. Solskyddssystem Schüco Veltrup Veltrups stora sortiment med många olika funktionsvarianter har rätt lösning för varje krav. Utvändiga fasad- och glastaksmarkiser, fönstermarkiser och persiennsystem ger optimalt solskydd. Invändigt monterade rullgardiner möjliggör individuellt bländskydd. Genom persiennernas variabla lamellstyrning kan dagsljuset utnyttjas effektivt, i perfekt kombination med till exempel bländskydd för dataarbetsplatser. Veltrup persienner Photonikzentrum i Berlin-Adlersdorf, Tyskland Veltrup external blinds, Photonics centre, Berlin-Adlershof, Germany

7 Solskydd Solar shading Schüco 7 SunControl, system med stora lameller Kontorsbyggnad i Padua, Italien Large SunControl louvre blades, Offices, Padua, Italy Schüco meets complex requirements in solar shading and anti-glare protection, offering comprehensive solutions from a single source. SunControl and Veltrup systems offer a wide range of solar shading and anti-glare protection units as well as a selection of customised solutions and are ideal for interfacing with Schüco façades, windows, doors and conservatories. SunControl Schüco SunControl, the modular large louvre blade system, ensures simple tailor-made solutions for shading and light direction. The sheer variety offered by the system technology active or passive blades, manual or automatic control, horizontal or vertical construction opens up tremendous scope for design and performance. Veltrup solar shading systems This wide range of systems offers countless functions to meet every requirement: external façade and skylight awnings, small awnings and external blinds ensure optimum solar shading; whilst internal roller shutters allow individual solar shading. Variable blade control of external blinds allows targeted utilisation of natural light to be effortlessly combined, for example, with anti-glare protection for VDU workstations.

8 8 Schüco Bassystem Basic systems

9 Bassystem Basic systems Schüco 9 Bassystem Basic systems FW 50 + och FW 60 + är Schücos bassystem med genomtänkta och väl beprövade lösningar som har bevisat sin funktionalitet i en mängd olika tillämpningar. Schücos systemtänkande garanterar en kompatibilitet som ger maximal planeringssäkerhet och stort utrymme för kreativitet. The Schüco FW 50 + and FW 60 + basic systems offer tried and tested solutions, which have proven themselves time and again in projects all over the world. In addition, the compatibility across the Schüco systems provides the maximum creative freedom. FW 50 + / FW 60 + Vertikala fasadkonstruktioner Vertical façades FW 50 + / FW 60 + Glastakskonstruktioner Skylight constructions FW 50 + SG / FW 60 + SG Dessa isolerade standardsystem för vertikala fasadkonstruktioner erbjuder, i kombination med ett omfattande sortiment av täcklock, många attraktiva designvarianter för olika fasadtyper. Som ytterligare fördelar kan nämnas stor rasterbredd och ljudisolering. With the wide range of cover caps available, the standard systems for vertical façades offer outstanding design options for every type of façade. Other advantages include large module sizes and noise reduction. Sidan 11 page 11 För glastak med höga krav på arkitektonisk gestaltning som t.ex. polygoner eller pyramidformade konstruktioner är profilsystemen FW 50 + och FW 60 + tillsammans med påbyggnadskonstruktionen FW 60 + ett perfekt val för en elegant och optiskt tilltalande lösning. The FW 50 + and FW 60 + skylight constructions and the FW 60 + add-on construction are ideal for producing the most architecturally sophisticated and visually appealing skylight designs, such as polygons and pyramids. Sidan 12 page 12 FW 50 + SG / FW 60 + SG utvidgar tillämpningsmöjligheterna av det beprövade fasadsystemet FW 50 + och FW Bassystemets omfattande sortiment av bärprofiler möjliggör användning som helglasfasad. FW 50 + SG / FW 60 + SG add yet more design possibilities to the proven FW 50 + und FW 60 + façade system. They use the comprehensive range of supporting structures from the basic systems to allow it to be used as structural glazing. Sidan 14 page 14

10 10 Schüco Glastakskonstruktioner Skylight constructions

11 Vertikala fasadkonstruktioner Vertical façades Schüco 11 FW 50 + / FW 60 + Standardsystemen för vertikala fasadkonstruktioner The standard systems for vertical façades Med de väl beprövade multifunktionella systemen FW 50 + och FW 60 + kan arkitekter och formgivare realisera helt olika fasad- och glastakskoncept. Tack vare Schücos systemgaranti är FW 50 + / FW 60 + kompatibla med många Schücosystem och är därför Europas mest sålda fasadsystem. De högisolerande varianterna. HI garanterar att konstruktionen uppfyller gällande krav på energibesparing t.ex. enligt Boverkets nya byggregler. The proven FW 50 + and FW 60 + multi-purpose systems allow the construction of impressive façades and skylights from the most disparate of designs. Their compatibility with many other Schüco systems makes FW 50 + and FW 60 + two of the best selling façade systems in Europe. The.HI high insulation system complies with the latest energysaving regulations, such as EnEV and Document L. Sparkasse Vogtland i Plauen, Tyskland Vogtland Savings Bank, Plauen, Germany FW 50 +.HI Fasadkonstruktion Cruciform façade joint FW 50 + Segmenterad fasad Faceted façade FW 50 +.HI Postprofil Mullion FW 50 + Täcklock i designversion Feature cover cap Manhattan Center i Danzig, Polen Manhatten centre, Danzig, Poland

12 12 Schüco 12 Schüco Glastakskonstruktioner Produktbereich Skylight constructions FW 50 + / FW 60 + Glastakskonstruktioner Skylight constructions Med profilsystemen FW 50 + och FW 60 + kan även geometriskt mycket avancerade glastakskonstruktioner, som arkader, glaskupoler, pyramider och rundbågade valv, skapas på ett enkelt och kreativt sätt. Framför allt när det gäller stora objekt, som köpcentra, kontorsbyggnader, hotell, mässhallar och sportarenor, möjliggör dessa system eleganta lösningar för glastak med stora spännvidder. With the FW 50 + and FW 60 + systems, the design of even complex geometrical skylight constructions, such as arcades, glass domes, pyramids and barrel vaults, is straightforward and can produce stunning results. Elegant skylight constructions with broad spans are also possible for large projects, such as shopping centres, administrative buildings, hotels, exhibition halls and leisure centres. FW 50 + Glastakskonstruktion Skylight construction FW 60 + Taknock Ridge

13 Designsystem Design systems Schüco 13 FW 50 + S Profilsystem med stålkaraktär Steel-look design systems För den som vill uppnå den optiska effekten av en smäcker stålkonstruktion men inte vill avstå från aluminiumkonstruktionens systemfördelar är FW 50 + S den optimala lösningen. Med hjälp av smala I- eller T-formade post- och spröjsprofiler uppstår en stålliknande kontur. Olika varianter av täcklock, även med synliga skruvar, ger designen en teknisk prägel. Självklart kan FW 50 + S kombineras med FW FW 50 + S is the ideal system for a slimline steel look with all the system benefits of an aluminium construction. The elegant steel-look structure is achieved using slender double T and T-shaped mullions and transoms. Additional cover caps with visible screws offer a hitech design if required. The FW 50 + S system can also be combined with FW FW 50 + S.HI T-formad vertikalprofil T-shaped mullion FW 50 + S I-formad vertikalprofil I-shaped mullion

14 14 Schüco Designsystem Design systems

15 Designsystem Design systems Schüco 15 FW 50 + SG / FW 60 + SG Helglasfasader Structural glazing FW 50 + SG / FW 60 + SG är systemet för storslagna helglasfasader med generöst dimensionerade ytor men kan även användas för mindre partier för att sätta en spännande estetisk accent. Glasfasadens släta karaktär uppnås genom att profilerna är synliga endast från insidan. På utsidan syns bara glasytor som diskret delas av med skuggfogar. The FW 50 + SG / FW 60 + SG system can be used to create impressive structural glazing. This structurally glazed façade is equally impressive in smaller constructions. The flush-fitted appearance of the façade is achieved by using profiles that are only visible on the room side. From the outside, only the glazing and the slender shadow joints are visible. FW 50 + SG Structural Glazing fasad med skuggfog Cruciform façade joint and shadow joint First East International Bank i Sofia, Bulgarien First East International Bank, Sofia, Bulgaria 60 FW 60 + SG horisontalsnitt med u-formad torrglasning FW 60 + SG Horizontal section detail with U-shaped dry glazing Vertikalsnitt med ny, livande torrglasning med glasbärare för glaslaster upp till 450 kg Vertical section with new, flush-fitted dry glazing and heavy duty glazing supports up to 450 kg 20

16 16 Schüco Designsystem Design systems

17 Systemvarianter System options Schüco 17 Systemvarianter System options Schücos fasadsystem erbjuder arkitektoniskt attraktiva och säkra lösningar för många olika krav. Deras mångsidiga användningsmöjligheter kan utnyttjas maximalt genom att alla fasadsystem är fullt kompatibla med Schücos fönster- och dörrsystem med avseende på funktion, design och säkerhet. Schüco façade systems provide architecturally attractive and safe solutions for a wide range of requirements. Compatible with Schüco doors and windows in terms of function, design and safety, they offer the widest possible range of uses. Brandskyddsfasader Fire-resistant façades FW 50 + BF / FW 60 + BF Påbyggnadskonstruktioner på stål Steel add-on constructions FW 50 + AOS / FW 60 + AOS Påbyggnadskonstruktioner på trä Timber add-on constructions FW 50 + AOT / FW 60 + AOT Tack vare ett optiskt identiskt utseende på insidan och utsidan kan brandskyddsfasaderna FW 50 + BF och FW 60 + BF kombineras med standardsystemen FW 50 + och FW 60 + på ett optimalt och helt osynligt sätt. The uniform external appearance means that the FW 50 + BF and FW 60 + BF fire-resistant façades can be seamlessly combined with units from the standard FW 50 + and FW 60 + systems. Schücos påbyggnadskonstruktioner på stål FW 50 + AOS och FW 60 + AOS kan utföras som vertikal fasad eller som takkonstruktion (endast FW 60 + AOS) även vid stora spännvidder. The FW 50 + AOS and FW 60 + AOS steel add-on constructions can be used for vertical façades or roof constructions (FW 60 + AOS only), and can span very large areas. Den perfekta kombinationen av komfort och trevnad påbyggnadskonstruktionerna FW 50 + AOT / FW 60 + AOT på trä möjliggör mycket harmoniska designlösningar. The perfect combination of comfort and well-being: the FW 50 + AOT and FW 60 + AOT timber add-on constructions facilitate the design of harmonious building solutions. Sidan 18 page 18 Sidan 19 page 19 Sidan 20 page 20

18 18 Schüco Brandskydd Fire protection FW 50 + BF / FW 60 + BF Brandskyddsfasader Fire-resistant façades De multifunktionella brandskyddsfasaderna FW 50 + BF / FW 60 + BF kan användas i så gott som alla fasad- och glastakskonstruktioner utan att det syns med maximal säkerhet och minimal synlig bredd på profilerna. Systemet ökar designfriheten i fasadarkitekturen. Fördelar: Utmärkta gestaltningsmöjligheter då brandskydds- och standardfasadsystemen inte skiljer sig optiskt från varandra. Smäcker konstruktion tack vare profiler med en synlig bredd på 50 respektive 60 mm. Curtain-wall-fasader med en våningshöjd upp till 3480 mm är möjliga. Elegant övergång mellan glastak och fasad. Brandskyddsdörrar kan integreras. The multi-purpose FW 50 + BF and FW 60 + BF fire-resistant façades can be used for any vertical façade or skylight; offering maximum security with minimum face widths and even greater design freedom in façade architecture. Benefits Excellent design potential identical appearance of standard and fire-resistant façades Slender appearance with profile face widths of only 50 mm or 60 mm Curtain walling up to a storey height of 3480 mm Elegant transition from skylight to vertical façade Installation of fire doors possible Brandskyddsfasad FW 50 + BF Fire-resistant façade Standardfasad FW 50 + Standard façade FW 50 + BF med Schüco Firestop II-dörr Fixed light and door

19 Påbyggnadskonstruktion på stål Steel add-on construction Schüco 19 FW 50 + AOS / FW 60 + AOS Påbyggnadskonstruktionerna FW 50 + AOS / FW 60 + AOS på stål kombineras perfekt med bärande konstruktioner av stål. The steel add-on constructions FW 50 + AOS and FW 60 + AOS complement the slender steel load-bearing structures perfectly. Fördelar: Rasterstruktur med generöst dimensionerade glasytor för optimalt ljusinsläpp Värmeisolerad, för glastaksoch fasadkonstruktioner Variantrika gestaltningsmöjligheter med aluminiumtäcklock i olika utföranden För stålbärverk till glastakskonstruktioner har systemet FW60+AOS tekniskt genomtänkta och optiskt eleganta lösningar. Konstruktionen ger arkitekterna möjlighet att realisera en mångfald av olika former och kan kombineras utmärkt med Schücos takfönster den ideala lösningen för glastak och vinterträdgårdar. Genom en rasterstruktur med väl tilltagna ytor skapas behagliga och ljusgenomflödade rum. Benefits Large-size module formats for perfect light conditions Thermally insulated, for roof glazing and vertical façades Rich variety of design options using aluminium cover caps For skylights with slimline steel load-bearing structures, the FW 60 + AOS system offers elegant and technically sophisticated solutions. The construction has a rich variety of structural forms and can be combined perfectly with Schüco roof vents, making it ideal for roof glazing and conservatories. The largest possible module widths allow the rooms to be flooded with light, creating a pleasant environment. FW 50 + AOS FW 50 + AOS Vertikalprofil Mullion Glastak med takfönster Skylight with roof vents

20 20 Schüco Påbyggnadskonstruktion på trä Timber add-on construction FW 50 + AOT / FW 60 + AOT Påbyggnadskonstruktionerna FW 50 + AOT / FW 60 + AOT på trä kombinerar avancerad teknik med vacker och ombonad arkitektur. The FW 50 + AOT and FW 60 + AOT timber add-on constructions represent the perfect combination of hi-tech features with attractive comfort. Fördelar: Värmeisolerad, för glastaksoch fasadkonstruktioner Många gestaltningsmöjligheter tack vare ett mångsidigt täcklocksortiment för olika träbärverk Rasterstruktur med väl tilltagna ytor ger ljusgenomflödade rum. Benefits Thermally insulated, for roof glazing and vertical façades Rich variety of design options using the wide range of cover caps available for different timber load-bearing structures Large module widths ensure light and airy rooms Kreuzeckbahn, dalstationen Garmisch-Partenkirchen, Tyskland Kreuzeckbahn cable car terminus, Garmisch-Partenkirchen, Germany

21 Påbyggnadskonstruktion på trä Timber add-on construction Schüco 21 FW 50 + AOT Vy utifrån View from outside FW 50 + AOT Vertikalprofil Mullion FW 50 + AOT Vy inifrån View from inside

22 22 Schüco Elementfasader Unitised façades

23 Elementfasader Unitised façades Schüco 23 Schüco SkyLine S 65 Detta mycket flexibla och genomgående testade fasadsystem, där även alla tillverknings- och monteringskomponenter ingår, tillåter snabb elementmontering, våning för våning. Omfattande tester har påvisat det perfekta samspelet mellan systemets samtliga komponenter. Fördelar: Smal synlig bredd runt om, upp till 65 mm Hög elementstabilitet genom hålkammarprofiler som geras i hörnen; Hög täthet: utprovat 3-kammarsystem och överlappande tätningsprincip e-connect: anslutning till olika typer av elektriska system som förekommer i en byggnad Systemet kan erbjudas med designvarianter i rasterform eller i semi Structural Glazing för att skapa en horisontell eller vertikal betoning Brett täcklocksortiment The unitised façade system which is highly flexible and fully tested - including all fabrication and assembly parts - allows units to be assembled quickly in storeys. Comprehensive testing bears testimony to the perfect interplay of all the system components. Benefits Continuous, narrow sight lines up to 65 mm High unit stability due to hollow chamber profiles and mitred fabrication Excellent weathertightness: tested 3-chamber system and overlapping gasket design e-connect: connection of electrical components from all trades Available in a framed look or semi-structural glazing design to emphasise the vertical or horizontal lines of the façade Extensive range of cover caps Colorado Tower i Stuttgart, Tyskland Colorado Tower, Stuttgart, Germany Schüco SkyLine S 65F: horisontalsnitt med Royal S 102 SK /PAF Schüco Skyline S 65F with Royal S 102 SK / PAF, horizontal section

24 24 Schüco 24 Schüco Instickselement Produktbereich Insert units Schüco AWS 102 fönster med parallellt utställbar båge Schüco window AWS 102 Effektiv ventilation i högteknologiska fasader inget problem för fönstret Schüco AWS 102 PAF med parallellt utställbar eller överkantshängd båge. Stor öppningsyta runt om ger optimala förutsättningar för en bra ventilation. Det innovativa fönstersystemet kan integreras osynligt i fasaden utan att inkräkta på fasadgeometrins enhetliga optiska intryck. Fördelar: Kan integreras i systemen FW 50 + / FW 60 + och FW 50 + SG / FW 60 + SG Elstyrd eller manuell öppning Även med stängningsövervakning (option) Platsbesparande lösning utan störande fönsterbåge i lokalen Fönsterbågar finns i olika varianter Efficient ventilation in hi-tech façades is greatly facilitated by the insulated system Schüco window AWS 102 as parallel opening window or projected top hung window. Large all-round openings ensure the best possible ventilation. The innovative window system can be seamlessly integrated without adversely affecting the even façade geometry. Benefits Can be used in the FW 50 + / FW 60 + and FW 50 + SG / FW 60 + SG systems Electric or manual opening Optional closing monitor Space-saving: no opening unit in the room Various types of vent available FW 60 + SG / Schüco AWS 102 Horisontalsnitt Horizontal section Schüco AWS 102 Detaljvy Detail PAF Schüco AWS 102 Vy utifrån View from outside Schüco AWS 102 Handtag för manuell manövrering Handle for manual operation

25 Solskyddssystem och solenergisystem Solar shading systems and synergy façades Schüco 25 Solenergisystem Synergy façades Byggnader för framtiden Building envelopes for the future Aktiva fasader med integrerat solenergiutnyttjande öppnar vägar för modern, framtidsorienterad projektering av byggnader. Schücos specifika kompetens inom området fasad- och solenergisystem har resulterat i innovativa synergifasader som sätter en ny standard inom branschen. Enskilda lösningar har utvecklats till ett helhetskoncept som kännetecknas av systemtänkande. Som resursbesparande energiproducent uppfyller Schücos synergifasader alla krav på väder-, värme- och brandskydd samt ljudisolering. Med sin variantrika hightech-design erbjuder de effektiva lösningar med framtidsorienterad prägel. Samtliga solenergielement tillverkas efter arkitektens önskemål. De finns i nästan alla storlekar och kan integreras i Schücos beprövade fasad- och glastakskonstruktioner. Standardiserade monteringsoch infästningskomponenter garanterar maximal byggteknisk säkerhet och kvalitet. Active façades with integrated solar energy utilisation make it possible to design pioneering building envelopes. Schüco capitalises on its expertise in façade and solar systems to produce innovative synergy façades, setting new standards for the industry: moving away from stand-alone solutions and towards holistic solutions. Schüco synergy façades are an efficient energy source, meeting all requirements for weather resistance, thermal insulation, fire protection and noise reduction, whilst offering an impressive range of effective high-tech solutions with an eye to the future. All solar units are made-tomeasure, available in practically every size and are ideally suited to the tried and tested Schüco façades and skylight constructions. Standardised assembly and fixing components ensure the highest fabrication standards and excellent quality. IPS Meckenheim, Tyskland IPS Meckenheim, Germany

26 26 Schüco Solskyddssystem och solenergisystem Solar shading systems and synergy façades

27 Solskyddssystem och solenergisystem Solar shading systems and synergy façades Schüco 27 Integrerad sollcellteknik Integrated photovoltaics Hög effektivitet med individuell gestaltningsfrihet Maximum efficiency for individual designs Solcellpaneler finns i icke-transparent, semitransparent eller transparent utförande och används som insatselement i fasader, där de uppfyller samma funktionella och optiska krav som vanliga glaspartier. I kombination med panelernas stora urval av färger och former skapas helt nya arkitektoniska möjligheter för en individuell fasadgestaltning. Som ledande systemleverantör av glasfasader och solenergiteknik erbjuder Schüco med sina innovativa synergifasader en pålitlig, genomgående testad systemteknik och samtidigt ett ekologiskt hållbart koncept för effektiv och decentraliserad energiförsörjning. En ekonomiskt och ekologiskt smart investering som blir allt lönsammare. The photovoltaic modules can be used either as opaque, partially opaque or fully transparent infill units and meet all conventional glazing requirements in terms of function and appearance. This opens up brand new architectural possibilities for individual façade design when combined with cells in a range of shapes and colours. From the leading system provider for building envelopes and solar technology, this Schüco innovative synergy façade with fully tested reliable system technology also constitutes a sustainable, efficient and decentralised energy source. A cost-effective and ecologically sound investment which is sure to pay off. Synergifasad baserad på system FW 50 + : Kall-/varmfasad med enhetligt optiskt intryck i fönster- och bröstningspartierna. Alla fönster i system Royal S kan användas. Solcellpanelerna integreras i bröstningspartierna. Synergy façade based on FW 50 + : Ventilated/non-ventilated façades, identical in appearance in the window or spandrel panel area. Suitable for all Royal S windows. The spandrel panel areas can accommodate PV modules. Juwis huvudkontor i Bolanden, Tyskland Juwi office building, Bolanden, Germany

28 28 Schüco Speciallösningar Special solutions Speciallösningar Special solutions Det finns ett stort antal beprövade speciallösningar för fasadoch fönsterprofiler som är baserade på Schücos noggrant testade systemkonstruktioner. Vid behov kan även nya objektrelaterade lösningar utvecklas med systemens standardkomponenter som utgångspunkt. There are many tried and tested special solutions for façade and window profiles based on Schüco s proven system constructions. New projectspecific solutions can be developed using the standard components as required. Vertikalsnitt Vertical section

29 Speciallösningar Special solutions Schüco 29 Bebyggelsen Polder Neumühlen, Tyskland Polderbebauung, Neumühlen, Germany Florido Tower i Wien, Österrike Florido Tower, Vienna, Austria ING House i Amsterdam, Nederländerna ING House, Amsterdam, The Netherlands

30 30 Schüco Noggrant testad systemsäkerhet System reliabilty Noggrant testad systemsäkerhet Proven system reliability Schücos teknologicenter i Bielefeld är en av Europas främsta testanläggningar. Här säkerställs redan innan de oberoende provningsinstituten genomför sina officiella tester att alla nya lösningar, från kompletta fasadsystem till dörrhandtag, uppfyller de gällande normerna. I testanläggningen för fasadkonstruktioner kan tvåvåningshöga fasadelement testas under extrema belastningar, även jordbävningsstyrka kan simuleras. Genom testerna i Schücos teknologicenter uppnås en systemsäkerhet som hjälper arkitekter och byggherrar att förvandla individuella designkoncept och konstruktionsidéer till säkra och av myndigheterna godkända objektlösningar. The Schüco Technology Centre in Bielefeld is one of the world s leading test facilities. Before being assessed by official test institutes, all of our new developments from the smallest door handle to complete façades are tested here for their compliance with current industry standards. On the façade test rig, we can test two-storey façade units under extreme loads and even simulate an earthquake. Schüco s system reliability, tested at our Technology Centre, helps designers and planners to create safe, fully approved project solutions from their individual design ideas. Testanläggning för fasadkonstruktioner i Schücos teknologicenter Façade test rig at the Technology Centre Teknologicentret vid Schücos huvudkontor i Bielefeld Technology Centre Company headquarters in Bielefeld, Germany

31 Översikt Overview Schüco 31 Fasad- och glastakssystem för olika användningsområden System matrix for façades and skylights Konstruktionstyp Högisolerad Värmeisolerad Oisolerad Fasader Curtain-wall-fasad Varmfasad Kall-/varmfasad Bakomluftad kallfasad Glastak Helglasfasad (Structural Glazing) Insatselement och fyllningar Schüco AWS 102 Schüco AWS 102.NI Schüco AWS 70 / 70.HI (fönster) Schüco AWS 75.HI (fönster) Schüco AWS 75.SI (fönster) Schüco AWS 75 BS / 75 BS.HI (fönster) Royal S 47D (takfönster) Royal S 88D / 106D (takfönster) Royal S 65 (dörr) Royal S 70 / 70.HI (dörr) Royal S 75.HI (dörr) Schüco Firestop II T30 (dörr) VacuTherm värmeskydd (panel) Schüco bröstningspanel W90 (brandskyddspanel) SunControl (solskyddslameller i stora format) Persienner Solcellspaneler Säkerhet Brandskydd Inbrottsskydd Skotthämmande system Explosionsskydd FW 50 + FW 60 + FW 50 + AOS / AOT FW 60 + AOS / AOT FW 50 + BF / FW 60 + BF FW 50 + S FW 50 + DK FW 50 + ARC FW 50 + SG / FW 60 + SG SG 50N SkyLine S 65 SkyLine C 65 Type of construction Highly thermally insulated Thermally insulated Non-insulated Façades Curtain walling Non-ventilated curtain walls Ventilated/non-ventilated façades Rear-ventilated curtain walls Skylight construction Structural glazing Insert units and infill panels Schüco AWS 102 Schüco AWS 102.NI Schüco AWS 70 / 70.HI - window Schüco AWS 75.HI - window Schüco AWS 75.SI - window Schüco AWS 75 BS / 75 BS.HI - window Royal S 47D - roof vent Royal S 88D / 106D - roof vent Royal S 65 - door Royal S 70 / 70.HI - door Royal S 75.HI - door Schüco Firestop II - T30 - door VacuTherm high-insulation panel Schüco spandrel panel W90 - fire-resistant panel SunControl - large blade solar shading External blinds Photovoltaic modules Security Fire protection Burglar resistance Bullet resistance Blast resistance Schüco systemkompetens Schüco system expertise Schüco är Europas ledande specialist på avancerade glasfasader. Både arkitekter och hantverkare drar nytta av de sofistikerade, detaljrika och väl utprovade systemen. Namnet Schüco borgar sedan mer än 50 år för hög kvalité och innovation något som snabbt betalar sig för byggherrar och investerare. As market leader in Europe, Schüco is a specialist in multifunctional building envelopes. When working with Schüco, architects and fabricators alike can benefit from sophisticated systems and painstaking attention to detail. The Schüco brand stands for more than five decades of consistently high levels of quality and innovation, which quickly pay dividends for clients and investors.

32 Schüco adressen för fönster och solenergi Som specialist för multifunktionella byggnader är Schüco europeisk marknadsledare. Perfekta detaljer och väl beprövade system ger arkitekter och hantverkare stora fördelar. Sedan 50 år står namnet Schüco för konsekvent kvalitetsarbete och innovativa lösningar som betalar sig snabbt för byggherrar och investerare. Schüco the address for windows and solar products As leading innovator in system-based construction, Schüco supplies components for the whole building envelope, including specialised software solutions for design, construction, calculation and fabrication. Aluminiumsystem Profiler för fasader, glastak, fönster, dörrar, vinterträdgårdar, balkonger, räcken samt skydds- och säkerhetskonstruktioner Stålsystem Individuella profillösningar för fasader, port- och dörrteknik PVC-system Stor gestaltningsfrihet med ett brett produktsortiment av högvärdig PVC Solenergisystem Solenergi- och solvärmesystem som är perfekt anpassade till varandra garanterar ett enhetligt montagesystem. Schüco Design Avancerad aluminiumsystemteknik för ett brett designspektrum Aluminium systems Comprehensive range of profiles for façades, skylights, windows, doors, conservatories, balconies, balustrades, protection and security constructions Steel systems Individual profile solutions for façades, industrial doors and door engineering PVC-U systems A broad spectrum of products and a wide variety of design options from high quality PVC-U system engineering Solar products Photovoltaic and solar heating units perfectly tailored to one another guarantee a uniform installation system Schüco Design Advanced aluminium systems technology for a broad range of designs Schüco International KG Alla Schüco-system i aluminium och stål utmärker sig genom hög konstruktiv säkerhet och högsta kvalitet. Perfektion, teamwork och framåtanda bestämmer resultatet. Schüco är Corporate Partner med Formel 1- stallet Team McLaren Mercedes vilket är en symbol och förpliktelse för den ledande positionen som Schüco International KG har. All Schüco products made from aluminium, steel and PVC-U are distinguished by their high level of structural safety and superior quality. Pursuit of perfection, teamwork and entrepreneurial dynamism determine the result. The corporate partnership with the Team McLaren Mercedes is a symbol of Schüco International s leading position. P 2643/S/01.07/Printed 2643/04.05/Printed in in Germany

Dörrar och fönster av rostfritt stål Doors and windows in stainless steel Profilsystem av rostfritt stål Profile systems in stainless steel

Dörrar och fönster av rostfritt stål Doors and windows in stainless steel Profilsystem av rostfritt stål Profile systems in stainless steel Dörrar och fönster av rostfritt stål Doors and windows in stainless steel Profilsystem av rostfritt stål Profile systems in stainless steel 2 Schüco stålsystem Jansen Janisol dörrar och fönster i rostfritt

Läs mer

Modern design. Bestående värde för ditt hem

Modern design. Bestående värde för ditt hem Modern design Bestående värde för ditt hem 2 Berlings Glas Berlings Glas 3 Berlings Glas- och Aluminiumspecialisten Vi erbjuder högkvalitativa och genomtänkta lösningar för hela huset. Fönster, dörrar,

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Livslång boendekomfort. Moderna lösningar för ditt hem

Livslång boendekomfort. Moderna lösningar för ditt hem Livslång boendekomfort Moderna lösningar för ditt hem 2 Schüco Schüco 3 Schüco Premium Partner aluminiumspecialisten Din Schüco Premium Partner erbjuder högkvalitativa och imponerande lösningar för hela

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Aluminiumfönster från Schüco

Aluminiumfönster från Schüco Aluminiumfönster från Schüco 2 Schüco Aluminiumfönster Innehåll Schüco 3 Fri utsikt, bestående värde Innehåll Fönstret är länken mellan inne och ute. Fönster skapar bostadsytor genomflödade av ljus, som

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Transparent design. Structural glazing

Transparent design. Structural glazing Transparent design Structural glazing 2 Helglaslösningar i högsta prestanda Glasfasader är en integrerad del i modern arkitektur. Genom fasaden låter formmöjligheter imponerande byggnadsarkitektur skapas.

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Högåsskolan. - a passive house school. 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015

Högåsskolan. - a passive house school. 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015 Högåsskolan - a passive house school 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015 Conditions Conditions 6,700m 2 540 pupils Sweden s first passive house school certified by IGPH Knivsta The site SKALA 1:800 N N

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

LVD KÖPER PULLMAX AB

LVD KÖPER PULLMAX AB FÖR OMEDELBAR PUBLICERING / FOR IMMEDIATE RELEASE FÖR MERA INFORMATION / FOR MORE INFORMATION, CONTACT: Michael Sigvardsson, VD Tel: 031-577210 Email: Michael.sigvardsson@pullmax.se Matthew Fowles, Group

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Optik. Montage. Elektronik. Priser. Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas. med polyuretan packning

Optik. Montage. Elektronik. Priser. Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas. med polyuretan packning 217 mm 672 mm 317 mm 672 mm 317 mm 183 mm Högtryck gjuten aluminium Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas Montering på en vertikal stolpe eller ett horisontellt

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Sapa Building System. Energieffektiva lösningar

Sapa Building System. Energieffektiva lösningar Sapa Building System Energieffektiva lösningar Omkring 8 % av jordskorpan består av aluminium. Sapa Fasadsystem 4150 SSG Structural Glazing Vårt system för Structural Glazing bygger på bassystemet 4150

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Schüco stålsystem Jansen Schüco steel systems Jansen System för individuell design Systems for individual ideas

Schüco stålsystem Jansen Schüco steel systems Jansen System för individuell design Systems for individual ideas Schüco stålsystem Jansen Schüco steel systems Jansen System för individuell design Systems for individual ideas 2 Schüco stålsystem Jansen Schüco stålsystem Jansen 3 Innehåll Contents Stadion, Linz/A Stadium

Läs mer

Building Concept. WICONA High performance Climate wall products

Building Concept. WICONA High performance Climate wall products Building Concept WICONA High performance Climate wall products Bild Bild Kyla/värme ev. energgideklaration Byggnad Projekt WICONA Ett komplett byggsystem Med utgångspunkt från marknadens krav presenterar

Läs mer

Genom ett samarbete mellan Sveriges ledande fönstertillverkare, Elitfönster, och en av världens största producenter av fönster, dörrar och

Genom ett samarbete mellan Sveriges ledande fönstertillverkare, Elitfönster, och en av världens största producenter av fönster, dörrar och Genom ett samarbete mellan Sveriges ledande fönstertillverkare, Elitfönster, och en av världens största producenter av fönster, dörrar och fasadpartier i aluminium, Schüco presenterar vi nu en helt ny

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

En ny dimension åt ditt boende Fönstersystem i aluminium

En ny dimension åt ditt boende Fönstersystem i aluminium En ny dimension åt ditt boende Fönstersystem i aluminium 2 Schüco Aluminiumfönster Innehåll Schüco 3 Fri utsikt, bestående värde Innehåll Fönstret är länken mellan inne och ute. Fönster skapar bostadsytor

Läs mer

Hansen UnitAl. elementfasad

Hansen UnitAl. elementfasad Hansen UnitAl elementfasad Hansen UnitAl elementfasad Referensobjekt WTC Malmö 16-39 Forum Jaren Stavanger 42-51 Novozymes Bagsværd Köpenhamn 52-71 2 2 3 3 Projekt Hansen UnitAl 4 4 5 5 Vertikalsnitt Skala

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM Since 1975 we engineer and manufacture automatic form/fill/seal machines to put all types of granular or dusty product into sacks, we also design and manufacture machines

Läs mer

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Innehåll Fönster 4-6 Glas 7 Profilsystem 8-9 Skjut-och vikpartier 10-11 Fasader 12-13 Entré 14-15 Energi

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture För uterum med krav WICSLIDE 24 Skjutdörrar I skapandet av vårt mest flexibla skjutdörrsystem, anpassat för uterum och villor, har vi lånat kunnande och teknologi från vår position

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Utomhusprodukter. Satsa på portabla displayer med kvalitet. Det är skillnad, vi lovar! sida 1/18

Utomhusprodukter. Satsa på portabla displayer med kvalitet. Det är skillnad, vi lovar! sida 1/18 medlem i Sveriges EXPOförbund, OSPI (Octanrom Service Partner International) och Stockholm Vistior Board Utomhusprodukter NÄR DU BEHÖVER KVALITET Dohrns har ett stort urval av utomhusprodukter, från flera

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b string pocket 1x blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b 1x string pocket 1x gul ncs s 1050 g90y mörkröd ncs s 3060 r yellow ncs s 1050 g90y dark red ncs s 3060

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Maximal snabbhet, minimal bredd

Maximal snabbhet, minimal bredd Maximal snabbhet, minimal bredd Dubbelstaplaren PDP 200 27/7 support worldwide network Double Stacker PDP Modell PDP 200 Lyfthöjd Lyftkapacitet Truckbredd Åkhastighet Standardutrustning Extrautrustning

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

2014-09-26 Stockholm

2014-09-26 Stockholm 2014-09-26 Stockholm E-handel till nya nivåer 2014-05-05 Prognos för 2014: 42,5 miljarder kronor 50 42,5 40 30 20 10 4,9 6,8 9 14,3 17,7 20,4 22,1 25 27,7 31,6 37 0 15 procent tillväxt under Q2 25% 20%

Läs mer

Transforming Your Challenges Into Advantages

Transforming Your Challenges Into Advantages Transforming Your Challenges Into Advantages That s Smart, Safe, Sustainable Manufacturing Johan Ydeskog Rockwell Automation At A Glance 22,000 EMPLOYEES 80+ COUNTRIES $6.35B Fiscal 2013 Sales World s

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Värdeskapande design för hållbar arkitektur

Värdeskapande design för hållbar arkitektur Värdeskapande design för hållbar arkitektur Dörrar, fönster och fasader Grön teknik för den blå planeten Ren energi med sol och fönster 2 Schüco Aluminiumsystem Innehåll Aluminiumsystem Schüco 3 04 05

Läs mer

Information om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia

Information om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia Alla ska känna sig välkomna till Elmia Elmia är så anpassat, att även personer med en funktionsnedsättning har tillgänglighet till utställningsmontrar,

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION COMPANY OVERVIEW

FÖRETAGSPRESENTATION COMPANY OVERVIEW FÖRETAGSPRESENTATION COMPANY OVERVIEW Prisbelönad uppsättning av LED Montera direkt i kopplingsdosa eller som vanligt direkt i tak. LED Downlight P-105 är framtagen för att passa i kopplingsdosa för en

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC Hitta stilen till ditt hus - renovering med VELFAC 2 VELFAC 400i Hitta stilen till ditt hus Fönster har en stor betydelse för hur ett hus upplevs. De ger både exteriör och interiör en speciell karaktär.

Läs mer

Beräkningsverktyg för arkitekten

Beräkningsverktyg för arkitekten Beräkningsverktyg för arkitekten Jouri Kanters, doktorand & arkitekt [NL] Lunds Tekniska Högskola / Energi & ByggnadsDesign Beräkningsverktyg / simuleringsprogram? Varför? Vi vet ju detta: Jönköping 15%

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar Roto NT Designo Dolda beslag Roto NT Designo Teknik för fönster och dörrar Funktionellt men dolt Ny elegant lösning för hemmet I ett vackert hem är det viktigt att också fönstren är vackra Vi anser att

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar BRANDGLAS & TRÄ Vetrotech SG Nordic & Baltic Robert Jacobsens Vej 62 A 8-tallet DK-2300 København S Tel: +45 70 225 258 Fax: +45 70 225 259 www.vetrotech.com/dk Version 2014.03 Guide för montering i trädörrar

Läs mer

GMC Software Technology CCM Made Easy

GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology Nordic CCM Meeting November 2013 With over 2 billion customer communications a year, GMC Inspire delivered a top 5 US bank streamlined CCM

Läs mer

NEFAB LÄTTVIKTSPALLAR

NEFAB LÄTTVIKTSPALLAR NEFAB LÄTTVIKTSPALLAR 2 Nefab Lättviktspallar Nefab Lättviktspallar 3 LÖNSAMHET KAN MÄTAS I KILO. ETT KONCEPT FÖR LÄTTA TRANSPORTER. LWP är Nefabs lättviktspallkoncept. Lätta, starka och klimattåliga pallar

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer